fra ordin�r generalforsamling 2009 i T�yenparken Borettslag by 223Bt7a

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                 PROTOKOLL
       fra ordinær generalforsamling 2009 i Tøyenparken Borettslag

        Avholdt: 12. mai 2009           Sted: Sars gate 2
                  --- oo0oo ---
Sak 1: Konstituering

    1.1    Valg av møteleder

         Som møteleder ble valgt:     Jan Edvin Blomkvist

    1.2    Valg av sekretær

         Som sekretær ble valgt:      Jan Edvin Blomkvist

    1.3    Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med
møtelederen

         Valgt ble:            Camilla Helsø og Torstein Sørensen

    1.4    Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

         Antall fremmøtte med stemmerett:    37
         Antall fremlagte fullmakter:      1
         Totalt:                39

    1.5    Godkjenning av innkalling

         Vedtak:   Godkjent

    1.6    Godkjenning av saksliste

         Vedtak:   Godkjent

Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret

    2.1    Godkjenning av årsmelding fra styret
         Styrets årsmelding ble referert.

         Vedtak:   Godkjent

    2.2    Godkjenning av årsregnskapet
         Årsregnskap for 2008 ble gjennomgått.

         Vedtak:   Borettslagets resultatregnskap som viser et underskudd
                   på kr. 427.295 ble godkjent.

Sak 3: Budsjett 2009
    Styrets budsjett for 2009 ble gjennomgått

    Vedtak:       Tatt til orientering.


Sak 4: Godtgjørelse til styret
    Vedtak:      Kr. 59.000 enstemmig godkjent


Sak 5: Valg

    Følgende styremedlemmer stod på valg:
    Arthur Olsen (leder) samt Kate Feddersen og Ståler Nuland

    5.1    Valg av leder:

         Valgt ble:             Arthur Olsen


    5.2    Valg av 2 styremedlemmer:

         Valgt ble:             Ståle Nuland
                          Mari Rønning

    5.3    Valg av 5 varamedlemmer:

         Valgt ble:             Hege Ebeltoft
                          Torger Dahl
                          Lars Johan Bjørkvoll
                          Olav Noraker
                          Astrid Lunke

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

    Navn:            Adresse:

Leder Arthur Olsen     Lakkegt. 75 A          0562 Oslo
   Stig Tollefsen       Sars gate 2 – 1      0562 Oslo
   Hanne Baugerød Stokke  Siebkes gate 4 D          0562 Oslo
   Mari Rønning     Lakkegt. 75 C          0562 Oslo
   Ståle Nuland     Lakkegt. 75 C          0562 Oslo

Varamedlemmer:

    Navn:         Adresse:

    Hege Ebeltoft      Lakkegt. 75 A       0562 Oslo
    Olav Noraker   Siebkes gt. 4 D   0562 Oslo
    Torstein Sørensen Lakkegt. 75 B       0562 Oslo
    Lars Johan Bjørkvoll  Siebkes gt. 6 B      0562 Oslo
    Astrid Lunke   Lakkegt. 75 B       0562 Oslo


    5.4    Valg av valgkomité

         Val  gt ble:      Hege Ebeltoft
                  Rolf Voergaard


Protokollen undertegnes av:
Camilla Helsø /s/       Jan Edvin Blomkvist /s/    Torstein Sørensen /s/
Valgt av generalforsamlingen    Møteleder     Valgt av generalforsamlingen

								
To top