abdestle konusunda kuran ve gelenekci ogretilerin farki

Document Sample
abdestle konusunda kuran ve gelenekci ogretilerin farki Powered By Docstoc
					  HADİSLER PEYGAMBERE VE SAHABEYE FATURA EDİLMİŞ RAVİ SÖZLERİDİR. BU ÇALIŞMA AKLEDİP DÜŞÜNEBİLENLERE BU
                  İDDİAMIZI İSPATLAMAK İÇİN YAPILMIŞTIR.Araştırma :1    NİÇİN ABDEST ALINIR?Kur’an-ı Kerim’e göre niçin abdest alınmalıdır?

Namaza kalkılacağı zaman (Maide suresi 6. Ayet)Mezhebe göre (Örnek Hanefi) abdest niçin alınır?

     Namaz kılmak
     Kabeyi tavaf etmek
     Tilavet secdesi yapmak
     Kur’an’a dokunmakHadislere göre abdest niçin alınır?

Ebu Said el Hudri     İki cinsel ilişki arasında               Kütübi sitte C:10 S:540

Hz Aişe          cünüpken uyumak istediğinde              Kütübi sitte C:10 S:550

Hz Aişe          cünüpken yemek içmek istediğinde            Kütübi sitte C:10 S:550

Ebu Hureyre        Ateşte pişen çökelek yemekle abdest          Kütübi sitte C:10 S:472

Cabir İbni Seleme     Deve eti yemekle abdest alınacağı           Kütübi sitte C:10 S:477

Ebu Hureyre        Belden aşağı giyilen elbisenin sarkmasıyla       Kütübi sitte C:10 S:481

Abdullah İbn-i Ömer     Sevap için abdest üstüne abdest alınması        Kütübi sitte C:10 S:401

Abdullah İbn-i Ömer    Erkeğin hanımına dokunmasıyla abdest alınması     Kütübi sitte C:10 S:461

Ebu Hureyre         Ölü taşıyanın abdest alması              Kaynaklarıyla Ahkam Hadisleri 1. Cilt S:386

Büsre Bintu Saffan     Cinsel organına dokunmakla abdest alınması       Kütübi sitte C:10 S:464

Abdullah İbn-i Ömer    Kurana dokunmak için abdest alınması          Kaynaklarıyla Ahkam Hadisleri 1. Cilt S:330-331

Tavus(!)          Tavaf da bir namazmış(!) ve abdest alınmalıymış    Kaynaklarıyla Ahkam Hadisleri 1. Cilt S:331
Araştırma:2 NASIL ALINIR?Kur’an-ı Kerim’e göre abdest nasıl alınır?
yıkayın; yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, Mesh edin; başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı da…
Mezhebe göre (Örnek Hanefi) abdest nasıl alınır?

    Kıbleye karşı oturulur.
    Niyet edilir.
    Euzu besmele çekilir.
    3 defa Eller bileklere kadar yıkanır.
    3 defa Sağ avuçla ağza su çekilip çalkalanır.
    3 defa sol elle burun temizlenir.
    3 defa yüzümüzü yıkarız
    3 defa dirseklerle beraber sağ kol yıkanır.
    3 defa dirseklerle beraber sol kol yıkanır.
    1 defa başımızın dörtte birini mesh ederiz
    1 defa kulaklar mesh edilir.
    1 defa boynun arkasını mesh edilir.
    1 defa topuklarla beraber sağ ayak yıkanır.
    1 defa topuklarla beraber sol ayak yıkanır.Hadislere göre abdest alınma şekilleri arasındaki çelişkiler……..UYDURUK HADİSLERE GÖRE; HZ OSMAN ADINA RİVAYET EDİLEN HADİSLERDEKİ ÇELİŞKİLER….


Hz Osman     Resullah abdest organlarını 2 şer kere yıkardı         Rudani C:1 S:96

Hz Osman     Resullah abdest organlarını 3 er kere yıkardı          Rudani C:1 S:96

Hz Osman     Resullah yüzünü 3 kere, kollarını, ayaklarını 2 kere yıkardı.  Rudani C:1 S:96Hz Osman     Resullah başını 1 kere mesh ederdi               Rudani C:1 S:96

Hz Osman     Resullah başını 2 kere mesh ederdi.               Rudani C:1 S:96

Hz Osman     Resullah başını 3 kere mesh ederdi               Kütübi sitte C:10 S:403 (Ebu Davud)Hz Osman     Resullah Kulaklarını ve boynunu mesh etmezdi          Kütübi sitte C:10 S:403 (Buhari Müslim Ebu Davud)

Hz Osman     Resullah Kulaklarını 1 kere mesh etti              Kütübi sitte C:10 S:403 (Ebu Davud)
UYDURUK HADİSLERE GÖRE; HZ ALİNİN ADINA RİVAYET EDİLEN HADİSLERDEKİ ÇELİŞKİLER….

Hz Ali      Resullah el yıkama, ağza ve burna su vermeyi 3 kere yapardı. Kütübi sitte C:10 S:405

Hz Ali      Resullah el yıkama, ağza ve burna su vermeyi 1 kere yapardı Kütübi sitte C:10 S:406
Hz Ali       Resullah yüzünü yıkadıktan daha sonra alnına su dökerdi   Kütübi sitte C:10 S:406Hz Ali       Resullah Kulaklarının arkasını mesh ederdi         Kütübi sitte C:10 S:406

Hz Ali       Resullah Kulaklarının arkasını mesh etmezdi         Kütübi sitte C:10 S:405Hz Ali       Resullah Ayaklarını 3 kere yıkardı             Kütübi sitte C:10 S:405

Hz Ali       Resullah Ayaklarının üzerine 1 kere su serper mesh ederdi  Kütübi sitte C:10 S:406RESULLAH’IN BAŞINI MESH ETMESİ HAKKINDAKİ ÇELİŞKİLER….

Abdullah İbn-i Zeyd     Resullah başını 1 kere mesh ederdi         Müslim

Abdullah İbn-i Zeyd     Resullah başını 3 kere mesh ederdi         Kütübi sitte C:10 S:414 Müslim,

Rubeyyi b muavvız…     Resullah başını 2 kere mesh ederdi         Kütübi sitte C:10 S:413BAŞ MESH EDİLEN SU HAKKINDAKİ ÇELİŞKİLER….

Artan su ile mesh ederdi                       Rudani C:1 S:96

Yeni su ile mesh ederdi                        Rudani C:1 S:96RESULLAH’IN AYAKLARININ DURUMU HAKKINDAKİ ÇELİŞKİLER….

İbni Abbas         1 er kere yıkanır             Kütübi sitte C:10 S:411(Buhari Ebu Davud Nesei)

Abdullah İbn-i Zeyd     2 şer kere yıkanır            Rudani C:1 S:99 (Nesei)

Ebu Hureyre         2 şer kere yıkanır            Rudani C:1 S:99 (Ebu Davud Tirmizi)

Abdulhayr/Hz Ali      3 er kere yıkanır             Kütübi sitte C:10 S:405 (Ebu Davud Nesei Tirmizi)Abbad Bin Temim       Çıplak ayağa Mesh edilir         Rudani C:1 S:99 (Taberani)

İbn-i Abbas         Su serpilir ve mesh edilir        Kütübi sitte C:10 S:406 (Buhari, Ebu Davud Nesei)

Mugire b şube        Mesh üzerine mesh etti          Kütübi sitte C:10 S:483- 484 (Buhari, Müslim, Ebu Davud…vb)UZUVLARIN YIKANMA SAYILARI HAKKINDAKİ ÇELİŞKİLER….

İbn-i Abbas                   1 er kere      Kütübi sitte C:10 S:411 BUHARİ

Abdullah İbn-i zeyd/               2 şer kere      Kütübi sitte C:10 S:421 BUHARİ
Ebu Hureyre                 2 şer kere         Rudani C:1 S:99

Hz Osman                   3 er kere          Kütübi sitte C:10 S:421 BUHARİ??

Cabir İbni Abdullah             1, 2 ve 3 er defa yıkardı  Rudani C:1 S:99RİVAYETLERİN İÇLERİNDE HER TÜRLÜ ÇELİŞKİ VAR……….

EL YIKAMAK YOK                              Kütübi sitte C:10 S:397

AGZA BURNA SU VERMEK YOK                         Kütübi sitte C:10 S:399 Müslim Nesei

YÜZÜNÜ YIKADIKTAN SONRA YÜZÜNE SU DÖKMESİ                Kütübi sitte C:10 S:406

BAŞI MESH ETMEK YOK                           Rudani C:1 S:92

BOYUN VE KULAK MESHETMEK YOK                       Kütübi sitte C:10 S:403 BUHARİ MÜSLİM EBU DAVUD

AYAKLARI YIKAMAK YOK                           Kütübi sitte C:10 S:553 Rudani C:1 S:95

İÇLERİNDE ALİM/MEZHEP GÖRÜŞÜ VAR.                    Rudani C:1 S:98

( “Kulaklar baştan sayılır” sözünü /Hammad; Ebu Umamenin sözümü peygamberin sözümü bilmiyorum demiş)

İÇLERİNDE KURANA UYMAYAN VAR                       Rudani C:1 S:99

(Kur’an mesh (emri) ile nazil oldu. Buna karşılık Peygamberimiz bize ayaklarımızı yıkamamızı emretti ve bizde yıkadık)

İÇLERİNDE ARAPÇA GRAMER BİLE VAR                     Rudani C:1 S:99

( (Ayetin başında geçen) “(ayakları) yıkamak kavli “topuklara kadar ayaklarınızı” (Maide 6. ayet) kavline de yöneliktir.
DÜŞÜNEBİLENLERE BAZI SORULAR

Hz Peygamberin abdesti bu kadar farklı olabilir mi? (Farklılık Peygamberden mi kaynaklanıyor, yoksa rivayet edenlerden mi?)

Sahabelerin abdest alış şekli bu kadar farklı olabilir mi? (Farklı abdest rivayetlerinin farklılığı ortadadır. Bunun sorumlusu kim?)

Aynı Sahabelerin abdest alış şekillerini farklı şekillerde açıklaması mümkün mü? (Bu fark sahabeden mi kaynaklanır, ravilerden mi?)

Kur’an’da açıklanan, Peygamberin, Sahabenin günde 3-5 defa uygulamalı yapmış olduğu abdesti ravilerin bu kadar çelişkili rivayet
etmesi onların; Peygamber ve sahabe döneminden tamamen habersiz olduklarını ispatlamaz mı?

Abdest konusu örneğindeki bütün bu çıkarımların diğer konularda da aynen ortaya çıktığını araştıran herkes görecektir. Örnek
olarak vaktiniz varsa sizde abdesti bozan şeyleri araştırın sonuç yine aynı olacaktır.ŞİMDİ SIKI DURUN: ASIL SORU ŞU; Kur’an’da açıklanmış, Peygamberce uygulanmış onlarca sahabe ve Peygamber döneminde
yaşamış binlerce Müslüman tarafından uygulanmış ve yanlış uygulanma olasılığı olmayan ABDESTİ BİLE DOĞRU NAKLEDEMEYEN
RAVİLERİN, DİĞER SÖZLERİNE NE KADAR GÜVENEBİLİRİZ? BİNLERCE İNSANIN GÖZ ÖNÜNDE DEVAMLI UYGULAMALARINI DOĞRU
NAKLEDEMEYENLERİN, PEYGAMBERİN ÖMÜRDE BİR DEFA SÖYLEDİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ SÖZLERİNİ DOĞRU NAKLEDEBİLMELERİNE
İMKAN VE İHTİMAL VAR MIDIR?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:6/24/2012
language:
pages:4