Tr���ng THCS Thuy� Ph��ng - DOC by f9rqf3

VIEWS: 0 PAGES: 2

									PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY
      ĐỀ CHÍNH THỨC

          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2008 – 2009)
                  MÔN NGỮ VĂN 7
           Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể giao đề)

  Câu 1 (3 điểm).
  a. Ghi lại theo trí nhớ nguyên văn bài thơ “Bài ca Côn Sơn” trong sách Ngữ văn 7, tập 1.
   b. Hãy cho biết : tên tác giả ; thể thơ và đặc điểm của thể thơ (câu, chữ, gieo vần...) của
bài thơ vừa ghi.
  Câu 2 (2 điểm). Phát hiện lỗi về quan hệ từ và chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh :
  a. Qua bài thơ “Rằm tháng giêng” thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nước sâu nặng
và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.
  b. Mặc dù nhà Lan nghèo khó nên bạn ấy học rất giỏi.
  Câu 3. (5 điểm)
  Phát biểu cảm nghĩ của em về người mà em yêu quí nhất.
                      Hết.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY
      ĐỀ CHÍNH THỨC

          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2008 – 2009)
                  MÔN NGỮ VĂN 7
           Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể giao đề)

  Câu 1 (3 điểm).
  a. Ghi lại theo trí nhớ nguyên văn bài thơ “Bài ca Côn Sơn” trong sách Ngữ văn 7, tập 1.
   b. Hãy cho biết : tên tác giả ; thể thơ và đặc điểm của thể thơ (câu, chữ, gieo vần...) của
bài thơ vừa ghi.
  Câu 2 (2 điểm). Phát hiện lỗi về quan hệ từ và chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh :
  a. Qua bài thơ “Rằm tháng giêng” thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nước sâu nặng
và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.
  b. Mặc dù nhà Lan nghèo khó nên bạn ấy học rất giỏi.
  Câu 3 (5 điểm). Phát biểu cảm nghĩ của em về người mà em yêu quí nhất.
                      Hết.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY

           KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2008 – 2009)
           ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
                 MÔN NGỮ VĂN 7


  Câu                  Gợi ý đáp án                 Điểm
      a. Viết đúng chính xác bài thơ ”Bài ca Côn Sơn ”.
                                           1,0 đ
      Sai quá 03 lỗi chính tả trừ 0,25đ
 Câu 1
 (3,0đ)
      b. Tác giả : Nguyễn Trãi.                         0,5đ
      Thể thơ lục bát                              0,5đ
      Nêu đúng số câu, chữ ở mỗi cặp câu lục bát, cách gieo vần...        1,0 đ
      Lỗi sai : Dùng thừa quan hệ từ "qua".                   0,5đ
      Viết câu hoàn chỉnh (Lược từ "qua" hoặc thêm chủ ngữ trước từ "thể
 Câu 2                                        0,5đ
 (2,0đ)  hiện").
      Dùng không đúng cặp quan hệ từ "mặc .... nên"               0,5đ
      Chữa lại : "mặc dù .... nhưng".                      0,5đ
      - Yêu cầu về kĩ năng :
      Học sinh viết bài :
      + Xác định đúng phương pháp làm bài văn biểu cảm.
      + Đủ ba phần : Mở - Thân – Kết.
      + Bố cục mạch lạc, rõ ràng .
      + Hạn chế các lỗi về diễn đạt, chính tả, ngữ pháp ...
      - Yêu cầu về kiến thức :
      + Người thân được biểu cảm có mối thân tình với mình .
      + Những kỉ niệm, ấn tượng giữa em với người mà em yêu quí nhất (qua
      hồi tưởng).
 Câu 3  + Sự gắn bó giữa em với người thân trong sinh hoạt, công việc ...
                                           5,0đ
 (5,0đ)  + Tình cảm chân thật, sự quan tâm, lòng mong muốn ...
          Biểu điểm :
           4 - 5 điểm    : Thực hiện tốt các yêu cầu trên. Không sai
      chính tả.
           3 - 3,5 điểm : Bố cục khá mạch lạc, viết đúng phương thức
      biểu cảm. Cảm xúc tự nhiên ...
           2,5 điểm    : Đủ bố cục ba phần, xác định được đối tượng
      biểu cảm. Còn sai một số lỗi chính tả, diễn đạt ...
           1 – 2 điểm     : Bố cục lộn xộn, ý nghèo, sơ lược. Phạm
      nhiều lỗi về chính tả, ngữ pháp...

                        Hết.

								
To top