10 06 01 Zwevegem by f8zhPfCf

VIEWS: 0 PAGES: 5

									       Verslag vergadering Lokaal Steunpunt Thuiszorg van 01/06/2010Aanwezigen

Mevrouw Severine Geeraert, WZC Marialove, Heestert
Mevrouw Patricia Vancauwenberghe, ’t Kruispunt vzw - ambulante ondersteuning
Mevrouw Trees Vandeputte, Feniks Senioren
De Heer Ivo Nieuwland, Thuishulp Bond Moyson
Mevrouw Ines Decoene, Zelfstandige Thuisverpleging Zwevegem
De Heer Paul Windels, Apotheker
Mevrouw Annouska Gevaert, Onafhankelijke Thuiszorgvereniging
Mevrouw Jannie Vanhollebeke, PZT Vesta
Mevrouw Lies Huysentruyt, DMW Vlaams en Neutraal ziekenfonds
Mevrouw Nele Dendievel, CM ZWVL dMW
Mevrouw Renee Toye, Familiezorg
Mevrouw Isabelle Dispersyn, Woon-Zorg Zohra Avelgem
Mevrouw Aagje Laflere, DVC Zwevegem
Mevrouw Sofie Dehullu, Raadslid OCMW Zwevegem
Mevrouw Sofie Saelens, OCMW Zwevegem
Mevrouw Wendy Foret, Sociaal Huis Avelgem
Mevrouw Darline Vandaele, SEL Zuid-West-Vlaanderen
Mevrouw Martine Delfosse, Wit-Gele-Kruis
Mevrouw Mira Deforche, Familiehulp
Mevrouw Marieke Demeulenaere, Familiehulp
Mevrouw Gerda Deschuymere, Netwerk Palliatieve Zorg
Mevrouw Janne Simpelaere, DMW CM Zwevegem centrum
De Heer Stijn Decraene, Huisarts Avelgem
Mevrouw Dominique Moreels, Thuiszorg OCMW-Zwevegem


Verontschuldigd

Mevrouw Katrien Declercq, Woon –Zorg Zohra Avelgem
Mevrouw Sabine Parmentier, DMW Bond Moyson
Mevrouw Vanessa Vermeulen, DMW Bond Moyson
De Heer Maxim Himpe, Huisarts Zwevegem

  1. Verwelkoming in de vergaderzaal van het OCMW te Zwevegem.

  2. Iedereen heeft het verslag van vorige keer ontvangen.
  Er moeten geen attesten van het FOD meer doorgestuurd worden naar electrabel. Dit zou
  automatisch gebueren.Blijkbaar is dit voor vele mensen (65000) niet gelukt. Als de personen
  thuis een attest ontvangen, moeten ze het nog zelf doorsturen naar electrabel. Vanaf juli
  kunnen er duplicaten aangevraagd worden.

3. Nieuwsmeldingen van de verschillende disciplines

  3.1. Aagje Laflere meldt dat er op 26 juni van 14u tot 17u opendeurdag is in het
  dagverzorgingscentrum “Zilverberk”. Iedereen is welkom.

  3.2. Wendy Forêt is sinds 1 juni aangesteld als zorgcoördinator van het Sociaal Huis Avelgem.
  Op de volgende LST-vergadering zal er de inhoud van haar functie toelichten.

  3.3. Zohra Avelgem startte begin mei met een dorpsrestaurant. Iedere dinsdag wordt er in de
  polyvalente ruimte van de serviceflats “ Scheldezicht” een maaltijd geserveerd. Alle 65-
  plussers van Avelgem en hulpbehoevende personen kunnen van deze dienst gebruik maken.
  Een maaltijd kost € 7,5. Daarvoor krijgen ze soep, hoofdgerecht en een dessert. De aanvraag
  moet gebeuren ten woensdagmiddag.

  3.4. Feniks Avelgem werkt samen met Regenboog. In de LST-vergadering van december
  wordt er een toelichting gegeven over de samenwerking.

  3.5. WZC Marialove heeft nu een erkenning voor 2 kortverblijfplaatsen. Er werd een aanvraag
  ingediend zodat ze in de toekomst over 5 plaatsen beschikken. Er zal 1 plaats verzien worden
  op de gesloten afdeling.

  3.6. Bij Familiehulp werden de sectoren herschikt.
      Mira Deforche: Gezinshulp Zwevegem – Heestert – Otegem – Anzegem
      Marieke Demeulemeester: Gezinshulp Moen – St-Denijs – Avelgem –Spiere – Helkijn
                   Poetshulp: Zwevegem + deelgemeenten – Spiere – Helkijn

     An De Coninck en An-Sofie Vandersteene zijn nu tewerkgesteld op een andere streek.

  3.7. De gemeente Zwevegem heeft een nieuw logo. Het logo wordt zowel gebruikt voor de
  gemeentediensten als voor het OCMW.

  3.8. Sinds 26 april gebeurt er door de gemeente Zwevegem geen dienstverlening meer op de
  deelgemeente. De uitleenposten van de bibliotheek werden ook gesloten. Deze diensten
  werden ondergebracht in de Bibus. De bus gaat 3 keer per week naar de deelgemeenten,
  scholen, Marialove en Huize Ten Dries. Een folder met meer uitleg wordt op het volgend LST
  bezorgd.

  3.9. Op 11 juni stopt Annelies Demets als zorgcoördinator in Zwevegem. Ze gaat werken in
  het OCMW van Anzegem. Momenteel is de nieuwe zorgcoördinator nog niet gekend.


4. Nieuws uit het SEL

  4.1.  Multidisciplinair overleg
  Er is meer overleg in de thuiszorg dan enkel GDT overleg
  We vragen om deze overleggen ook bij te houden adv het registratieformulier (zie bijlage).
  Een niet-GDT overleg kan best geregistreerd worden bij volgende situaties: Het gaat over
  multidisciplinair overleg waarbij er drie professionele thuiszorgaanbieders aanwezig zijn, met
  als doel de optimalisatie van de thuiszorg. Ontbreken van aanwezigheid huisarts, 2 de of
  volgende overlegmoment binnen het kalenderjaar, geen verminderde fysieke zelfredzaamheid,
  geen 2 zorgaanbieders met RIZIV-nummer.
   Indien er budget over is op het einde van het jaar zal dit overleg mogelijk ook vergoed
   worden. (Zie bijlage voor vergelijking GDT – MDO).
   De organisator van het overleg wordt ook iedere maal aangeduid. Dat is de persoon die een
   datum zoekt, het overleg leidt en achteraf ook het verslag opmaakt en doorstuurt. Deze zal
   hiervoor vergoed worden. De provinciale afspraken hieromtrent zijn nog niet definitief. Meer
   info: www.selwvl.be
   Voor vorming hieromtrent: contacteer het SEL.

   Er wordt een overzicht opgemaakt per gemeente met daarop een overzicht van
   organisatoren.

   4.2.   Wegwijs in de thuiszorg 2010
   Dit najaar plannen we een heruitgave van de wegwijs in de thuiszorg. De editie 2008 werd
   doorgegeven. Aanpassingen werden aangeduid of kunnen doorgegeven worden aan
   julie.descamps@selzwvl.be

   4.3.  Mantelzorgnamiddag
   Op 22 juni organiseren we opnieuw met de erkende verenigingen voor gebruikers en
   mantelzorgers en de LST’s een ontspanningsnamiddag voor mantelzorgers uit de regio. Op de
   agenda staat ongePOLijst een voorstelling door Pol Goossen (alias Frank Bomans uit thuis).
   Hij brengt stukken uit zijn boek over het alledaagse leven maar ook uit ‘leven voorbij de deur’,
   over het leven in een rusthuis maar evengoed over het leven thuis met een zorgbehoevende.
   De LST-leden worden gevraagd om de folders zo wijd mogelijk te verspreiden.

   4.4.  SEN (steunpunt expertise netwerken)
   Organisatie die hulpverleners ondersteunt die werken met: mensen met autisme, NAH, visuele
   en verstandelijke beperking. Komen jullie veel in contact met deze specifieke doelgroepen?
   Wat zijn de ervaringen hiermee? Nood aan.. ? www.senvzw.be

   4.5.  De website www.selwvl.be is online! Ook www.thuiszorgzakboekje.be is
       vernieuwd


5. Overzicht vervoersaanbod

       Vervoer CM (oppas en vervoer)

       Voor wie?
       Alle zorgbehoevende bejaarden, gehandicapten, zieken en verzorgers die omwille van
       mobiliteitsproblemen zelf niet kunnen instaan voor vervoer en geen gebruik kunnen
       maken van het openbaar vervoer.

       Door wie?
       Door vrijwilligers

       Afspraken:
       3 dagen op voorhand aanvragen (056/ 23 58 59)

       Vervoer             CM - leden          Niet CM -leden
       Per km (altijd min. 10 km)   0,35 euro          0,53 euro
       Administratiekost        0,75 euro          1,50 euro
       koffievergoeding        2 euro            2 euro
  Rolwagenvervoer        CM - leden         Niet CM -leden
  Per km            0,45 euro          0,67 euro
  Administratiekost       0,75 euro          1,50 euro
  Instapgeld          3,72 euro          7,50 euro


  Zohra Avelgem

  Voor wie?
  Voor alle 65-plussers en alle hulpbehoevende jonger dan 65 jaar uit Groot-Avelgem

  Door wie?
  Door vrijwilligers

  Afspraken:
  2 dagen op voorhand aanvragen (056/ 65 30 36)

  Vervoer
  Per Km            0,30 euro
  Administratiekost       Geen
  Lidgeld            7,5 euro / jaar

  Taxi Gilbert

  Voor wie?
  Senioren (60 plussers) en personen met handicap (rolstoelgebruikers mogelijk)

  Twee mogelijkheden:
  - Abonnement
  - Dienstencheques: 1 cheque per rit

  Werking:
  - Iemand die maar af en toe een taxi neemt, kan gewoon betalen met een
    dienstencheque: vb. Zwevegem – Kortrijk = 1 cheque
  - Het abonnementssysteem: voor 1 persoon (10 DC) of voor een koppel (13 DC) =
    basisprijs (afhankelijk van woonplaats)
    Vb. Zwevegem – Kortrijk = volledige maand = 10 cheques: onbeperkt aantal
    keren gebruik – wel per rit: 1 euro bijbetalen

  Afspraken: 056/ 37 01 02

  Heilig Hart – minder mobiele centrale

  Voor wie?
  Voor mensen die mindermobiel zijn en waarvan het inkomen niet hoger ligt dan 2
  keer het bestaansminimum. Ook aangepast vervoer mogelijk.

  Afspraken: 056/ 32 10 00

                 Vervoer           Rolwagenvervoer
  Per km            0,32 euro          0,44 euro
  Administratiekost       0,5 euro          geen
        Vervoer socialistische mutualiteit (mobilitas)

        Voor wie?
        Senioren, personen met een mobiliteitsprobleem en bij een sociale noodsituatie die
        door mobiliteitsproblemen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
        Lid zijn van de socialistische mutualiteit, of van één van de socio-culturele
        verenigingen van Bond Moyson West-Vlaanderen.

        Door wie?
        Door vrijwilligers

        Afspraken: 056/ 23 03 81
        Minstens 2 werkdagen op voorhand aanvragen.


        Vervoer
        Per Km             0,32 euro
        Administratiekost        Geen
        Wachtvergoeding per uur     2 euro6. Toelichting werking DVC Zilverberk

   In bijlage vindt u de toelichting van Aagje Laflere.

7. Varia

   7.1.   In bijlage de aangepaste versie van de ledenlijst
        Kan iedereen de lijst controleren. Fouten of onbrekende informatie mag je doorsturen
        via mail.

   7.2.   Mantelzorgbijeenkomst

        In het najaar zal terug een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd worden.
        Het zal een infomoment worden rond medicatiebeleid: hoe medicatie innemen, hoe
        bewaren, wanneer innemen,…
        De toelichting zal gebeuren door een huisarts, apotheker, verpleegkundige, DMW
        mutualiteit.
        Er gaat een infomoment door in Zwevegem en Avelgem. Voor Zwevegem zal dit door
        op dinsdag 26 oktober in de namiddag, voor Avelgem is de datum nog niet gekend.
        Verdere info op de volgende LST-vergadering.


8. Volgende vergadering:

   Dinsdag 21 september om 12u30: Sociaal Huis Avelgem
      Toelichting taakinhoud zorgcoördinator sociaal Huis Avelgem
      Toelichting financieel verslag LST
      Toelichting werking SEN (steunpunt expertise netwerken) door Kurt Declercq
      Mantelzorgbijeenkomst najaar rond medicatiegebruik

								
To top