Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Slotviering juni 2010 by f9rqf3

VIEWS: 0 PAGES: 10

									Slotviering juni 2010

Welkomlied : ‘Wees welkom allemaal.’


Welkomstwoord


Ll 1 ( 6A)


Een hartelijk welkom aan jullie allen in deze laatste viering van het schooljaar, de vakantie breekt aan, een tijdje niet meer
naar school
gaan. Ook de meeste mama’s en papa’s hebben straks een paar weken vrij. Misschien gaan jullie wel af en toe leuke dingen
doen: een
dagje naar de dierentuin of naar een pretpark. In ieder geval: we krijgen heel wat vrije tijd om heel andere dingen te doen dan
te leren en
te werken.


Ll 2 (6B)


In de bijbel lees je niets over vakantietijd. We weten niet of Jezus ooit wel eens met vakantie ging, maar in de bijbel staan
wel enkele mooie
vakantiegedachten! Dingen die ons kunnen helpen om onze vakantie goed en aangenaam te maken. Ergens in een oud
bijbelverhaal staat
een mooi zinnetje. Ik lees het even voor, luister: ‘Als je van het goede geniet, dan moet je er tegelijk aan denken dat we dat
alles van God
gekregen hebben.’


Lk. (Sabine): Genieten van het goede leven, gewoon blij zijn, ... en God daarvoor danken. Dit zijn gedachten die helemaal
passen bij de
komende vakantietijd.


Kruisteken: priester


Vandaag vragen we in deze viering dat we allemaal, klein en groot, fijne weken hebben en veel van elkaar genieten, laat ons
daarom
beginnen met het maken van een kruisteken.


Schuldbelijdenis


Priester:


Jongens en meisjes, nu je aan het einde van dit schooljaar bent, besef je dat je volgend jaar in een andere klas zult zitten, bij
een andere
meester of juf, en dan denk je vaak terug aan de mooie momenten die je beleefde. Je beseft dan ook, dat er niet altijd
vriendschap was.
Daarom zullen we nu eerst God om vergeving vragen.


Ll 3: (4A)


Ik kreeg elke dag zoveel kansen om gelukkig te zijn. Toch mopperde ik als ik mijn zin niet kreeg. Ik was jaloers als iemand
iets beter kon.
Al het mooie en het goede was ik zo vlug vergeten. Vergeef mij Heer, want jij weet dat ik diep vanbinnen toch wel dankbaar
ben.


Lied: Tot 7 x 70
Ll 4: (4A)


Heer, Jij geeft ons elke dag die mooie natuur rondom ons. Toch zie ik het mooie dikwijls niet. Ik loop voorbij en maak
lawaai, het lijkt alsof
ik doof en blind ben voor alle mooie dingen in de natuur. Vergeef mij Heer, want jij weet dat ik die dingen toch wel mooi en
fijn vind diep
vanbinnen.


Lied: Tot 7 x 70


Ll 5: (4A)


Wij leven met zoveel mensen samen op de wereld. Samen kunnen we er iets moois van maken. Maar toch...


Soms duw ik iedereen van mij weg : thuis, op school, overal. Ik denk alleen maar aan mezelf en heb niemand anders nodig.
Ik wil voor
niemand iets doen en laat de anderen liever stikken.


Vergeef mij Heer, want jij weet dat ik in mijn hart mijn vrienden en vriendinnen niet kan missen.


Lied: Tot 7 x 70


Openingsgebed


Priester:


Vader, op het einde van dit schooljaar komen wij U dank zeggen om de vriendschap die we van elkaar mochten ondervinden,
om de inzet
van onze leerkrachten en directeur van elke dag, om alle mooie dingen die we samen mochten beleven.


We luisteren nu naar een verhaal over een zonnebloemetje ... en een meisje, Mieke , dat met de bloemen kan praten...


Eerste lezing


(vrij naar Mariette van Halewijn, ‘Gaatjes in de hemel’)


Lk: (Annick)


Het zonnebloemetje stond niet waar het gewoonlijk stond. Ik bedoel, het stond niet in één van die prachtige bloemenvelden,
niet bij een
huis of in een tuin. Nee, het stond aan de rand van de weg, tussen de distels en de koekoeksbloemen, tussen het onkruid en
het lange
gras. Het zonnebloemetje was zo verdrietig met haar plaatsje op de wereld, dat het niet op durfde kijken.
‘Kijk eens, een mooi bloemetje’,zei Mieke, die met haar mama op weg was naar de bakker, ‘zal ik het plukken en in een
vaasje zetten?’
‘Neen’,zei mama,’het zonnebloemetje zit nog helemaal dicht en hangt nog met zijn hoofdje naar beneden. Zo krijg je nooit
een mooi
bloemetje, zelfs niet in een potje of een vaasje ’zei mama.
 ‘Ik denk dat het zonnebloemetje verdriet heeft omdat het hier helemaal alleen op de wegberm staat’, zei Mieke ,’het lijkt wel
een
Zonnebloempje Verdriet’. ‘Kom’,zei mama,’ we lopen vlug naar de bakker’.


‘0, kijk,mama, een kevertje’, zei Mieke,’ en daar, een pluizenbol, en een vlinder... en daar, een klavertjevier, dat brengt
geluk’. Toen het
zonnebloempje dat hoorde, dacht het na. Al die mooie dingen waar Mieke het over heeft, daar zal ik straks toch ook eens naar
kijken,
dacht het bloempje. ‘Dag Zonnebloempje Verdriet’, mompelde Mieke nog, voor ze aan de hand van haar moeder wegging.
En toen keek
het zonnebloemetje aandachtig naar de bloemen en het gras, naar de zon en de wolken in de lucht. En toen begreep het
zonnebloempje
dat het geen reden had om ongelukkig en verdrietig te zijn.


‘Ik moet van het leven genieten’, zei het kleine bloempje plechtig tegen zichzelf, ’ik zal maar eens laten zien hoe mooi een
zonnebloem
kan groeien en bloeien langs de wegberm’. En toen Mieke de volgende dag opnieuw langskwam, bleef ze verbaasd staan bij
de bloem. ‘Er
is geen Zonnebloempje Verdriet meer’, zei Mieke,’er staat hier een heel ander bloemetje’. ‘Niet waar, niet waar’, zei het
zonnebloemetje
met zijn goudgele hartje, ‘ik ben het hoor, ik ben het’. ‘Morgen kom ik weer kijken’, zei Mieke, die de taal van de bloemen
en planten
verstond, ‘je bent zo’n mooi bloemetje geworden, wauw’. En Mieke vond dat ze nu ook maar eens een nieuwe naam voor het
bloemetje
moest bedenken, want Zonnebloempje Verdriet paste nu toch niet echt meer. Mieke heeft een nieuwe naam gevonden, maar
die verklapt
ze aan niemand. Want het is haar geheim om met de bloemen en de planten te kunnen praten.


( Duiding: In de vakantie moeten we tijd maken om te kijken naar de kleine dingen én de mensen om ons heen.)


Tussenzang; ‘Bloemenzaad’ (lied 1e communie)


Evangelie


Lezing naar het evangelie volgens Mattheus: Kom, zegt de Heer, Ik
maak je gelukkig.
Ik maak je gelukkig want ik was ziek en jij hebt mijn schriften thuis bezorgd.
Ik begreep dat rekenwerk niet zo goed en jij hebt mij alles duidelijk uitgelegd.
Ik stond alleen op de speelplaats en jij hebt mij er weer bijgehaald.
Ik stond achter met mijn werk en jij hebt mij een handje toegestoken.
Ik was ontmoedigd omdat het zo moeilijk ging en jij zei dat het wel zou gaan.
Ik had je pijn gedaan en jij hebt mij vergeven.


Je weet toch:
wat je aan anderen doet, dat heb je aan Mij gedaan.Om dit alles maak Ik je gelukkigen schenk ik je heel mijn vreugde.
Duidingsmoment


Geloofsbelijdenis


Ik geloof in God, die houdt van iedereen van ons. Hij is onze Vader.


Ik geloof in Jezus, die op de wereld is gekomen om ons te vertellen over God, die Liefde is.


Ik geloof in de Heilige Geest,die ons sterkte en kracht geeft om goed te doen.


Ik geloof dat ook ik gevraagd word om te helpen waar ik kan en zo de wereld een stukje mooier kan maken door mijn inzet
thuis, op
school, in de klas, overal.


Voorbeden


Ll van het eerste leerjaar:


Lieve Jezus,


Ik vond het fijn om op 3 juni het feest van onze Eerste Communie te vieren. Toen kwam jij voor het eerst heel dicht bij ons.
Help ons om U
niet te vergeten in de grote vakantie. Laat ons bidden.


(Wij bidden U Heer, verhoor ons gebed.)


Ll 6 : (5A)


Heer, wij bidden ook voor de vormelingen van onze school, die gezalfd werden tot jonge christenen. Geef dat ze steeds de
moed en de
kracht vinden om hun vormselbeloften waar te maken. Laat ons bidden.


( Wij bidden U Heer, verhoor ons gebed.)


Ll 7 : (5A)


Heer, wij bidden voor alle kinderen van het zesde leerjaar die straks onze school gaan verlaten, dat zij steeds de juiste keuzes
maken en
dat zij de fijne en blije mensen blijven die ze nu zijn. Laat ons bidden.


( Wij bidden U Heer, verhoor ons gebed.)
Lk :( Leen)


Heer, wij bidden voor juffrouw Rita en meester Wilfried die straks met pensioen gaan, dat zij samen met familie en vrienden
volop mogen
genieten van hun welverdiende rust. Laat ons bidden.


(Wij bidden U Heer, verhoor ons gebed.)
Priester:


Voor alle leerlingen, alle leerkrachten, de directeur en alle personeel van onze school die nu met vakantie gaan: dat zij de
kans krijgen om
zinvol van hun vrije tijd te genieten. Dat zij veel vreugde beleven aan het samen-zijn met vrienden en familie. Dat ze zon en
vriendschap
mogen brengen in hun thuis, in hun buurt en overal waar zij deze zomer op vakantie gaan. Laat ons bidden.


( Wij bidden U Heer, verhoor ons gebed.)
Tafeldienst


Offerandestoet + muziek (5B)


Zes kinderen brengen de offergaven naar voor: schaal met hosties, beker met wijn, boeken en schriften, speelgoed en
rugzak,kaars,
bloemen


Priester:


de tafel wordt klaargemaakt: brood en wijn,onze boeken en schriften als tekens van ons werk gedurende het voorbije
schooljaar,en
speelgoed,als teken van vreugde en spel waarmee we elkaar gedurende de komende vakantietijd blij willen maken. We geven
ze aan de
Heer als onze kleine gaven van dank voor het voorbije schooljaar.


Lln komen in stoet vooraan terwijl er een klein stukje muziek gespeeld wordt. Als de muziek ten einde is, bieden de
leerlingen de
offergaven aan en wordt er voorgelezen.
Ll 10 Kind met hosties


Goede Vader neem dit brood aan. Het betekent dat wij met elkaar moeten delen.


Ll 11 Kind met beker met wijn en water
Goede Vader, neem deze wijn aan. Het betekent dat overal waar mensen samen komen, vreugde moet zijn.


Ll 12 Kind met boeken en schriften.


Goede Vader, neem deze boeken en schriften aan. Ze zijn teken van ons werk en onze inzet in het voorbije schooljaar.


Ll 13 Kind met speelgoed en rugzak.


Goede Vader,neem dit speelgoed aan. Het wil aantonen dat wij de komende vakantie vreugdevol willen beleven en van vele
mooie
momenten genieten.
Ll 14 Kind met kaarsje


Goede Vader, kaarsen, het teken van het licht dat wij willen zijn voor anderen.


Ll 15 Kind met bloemen


Goede Vader, we willen zorgen voor de natuur waar we straks zoveel mooie momenten zullen beleven.


Priester:


Bidden wij dat God deze gaven zou aanvaarden.


Allen:


Moge de heer het offer uit uw handen aannemen,tot lof en eer van zijn naam,tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige
kerk.
Dankgebed


Priester:


Goede God, we zijn hier vandaag voor de laatste keer dit schooljaar, samengekomen rond Uw tafel.


Wij willen U danken voor alle mooie dingen rondom ons:
de zon die warmte geeft, de vele vruchten aan de bomen,
de bloemen in het gras, de dieren groot en klein.


Wij willen U ook danken voor alle mensen op onze weg:
mensen die ons graag zien, mensen die ons helpen,
mensen om mee te spelen, mensen om van te leren.


Wij willen U vooral danken
voor Uw zoon Jezus:
Hij leerde dat U een Goede Vader bent
die van ons houdt,
en ons nooit in de steek zal laten.


Leerlingen:


Vader,wij danken U omdat wij mogen leven in deze boeiende wereld.
Wij danken U voor alle dingen die zo gewoon zijn:
voor het licht van de zon
voor de lucht die wij ademen
voor het brood op de tafel
voor het huis waarin wij wonen
voor de leerkrachten van onze school
voor de dagelijkse zorgen van papa en mama
voor de vrienden waarmee wij kunnen spelen.
Instellingsverhaal


De priester leest de woorden uit het instellingsverhaal voor.


Onze Vader


We bidden samen de woorden die Jezus zelf ons geleerd heeft.


Vredeswens


Priester:


In het land van Jezus zeggen de mensen elkaar goedendag met het woordje ‘sjaloom’. Maar eigenlijk wil het woordje
‘sjaloom’ meer
zeggen dan ‘dag’. Wanneer je iemand ‘sjaloom’ wenst, vertel je hem dat je hem of haar graag ziet, dat je veel voor hem of
haar wil doen.
je wenst dus vooral een beetje vrede aan elkaar.


De priester vraagt dat wij aan elkaar een teken van vrede geven. We geven elkaar een handdruk en wensen elkaar
vrede,’sjaloom’.


Priester:


Mag ik jullie nu uitnodigen om het brood te delen met elkaar, om ons met mekaar en de Vader verbonden te weten. Welkom
aan
tafel,groot en klein,en moge de vrede van Christus met jullie allen zijn.


Communie
Communielied: ‘Kom en zing’ (lied 1e communie)


Slot


Mogen wij tot slot vragen dat juffrouw Rita en meester Wilfried eens vooraan komen.Juf Rita en meester Wilfried, straks
zullen enkele
leerlingen jullie zonnebloemen aanbieden. In naam van alle leerlingen, leerkrachten en de directeur wens ik dat deze
zonnebloemen
symbool mogen staan voor de zon, de warmte, de vriendschap, de rust… en nog zoveel meer dingen die we jullie toewensen
voor jullie
pensioen. Geniet er maar van.


Leerlingen van de klas van juf Rita brengen per twee een zonnebloem.


Leerlingen van de anderen klassen brengen een zonnebloem voor meester Wilfried.


Ondertussen speelt het lied ‘Love generation.
Welkomlied: wees welkom allemaal


Wees welkom allemaal, wees welkom eenmaal andermaal, we hebben hier een
uurtje feest met mensen één van hart en geest, dat maakt het leven fijn, voor groot en voor klein.


Wees welkom allemaal, een beetje stil en geen kabaal maar zingen mag je allemaal,met zingen bid je wel tweemaal dus zing
maar met ons mee en bid zo voor
twee.
Schuldbelijdenis: Tot 7x70maal


Tot 7x70maal vergeef ik een ander zijn schuld (2x)
De Heer heeft met mij ook geduld
Tussenzang: Bloemenzaad


Klein, piepklein is het bloemenzaad
maar let eens op als het groeien gaat.
Want het zaadje groeit heel spontaan
tot je een reus van een bloem ziet staan.


Weet je wel dat dit zaadje lijkt
op het begin van Gods koninkrijk!


Want dat rijk dat begint ook klein
eens zal het groot en reusachtig zijn.


Kijk, het groeit ook door jou en mij.
Wie Jezus volgt, ja, die komt erbij!
Geloofsbelijdenis


Ik geloof in God, die houdt van iedereen van ons. Hij is onze Vader.


Ik geloof in Jezus, die op de wereld is gekomen om ons te vertellen over God, die Liefde is.


Ik geloof in de Heilige Geest,die ons sterkte en kracht geeft om goed te doen.


Ik geloof dat ook ik gevraagd word om te helpen waar ik kan en zo de wereld een stukje mooier kan maken door mijn inzet
thuis, op school, in de klas, overal.
Dankgebed


Vader,wij danken U omdat wij mogen leven in deze boeiende wereld.
Wij danken U voor alle dingen die zo gewoon zijn:
voor het licht van de zon
voor de lucht die wij ademen
voor het brood op de tafel
voor het huis waarin wij wonen
voor de leerkrachten van onze school
voor de dagelijkse zorgen van papa en mama
voor de vrienden waarmee wij kunnen spelen.
Communielied: Kom en zing


Refrein:


Kom en zing,
stamp en spring,
klap in je handen.
Het is tof, superfijn,
dat je een kind van God mag zijn.


Mijn buik zit vol met kriebels,
ze vliegen heen en weer.
Ik sta niet stil, ik wiebel
en spring wat op en neer.
Ik ben ontzettend vrolijk,
gelukkig en zo blij.
’k Wil iedereen vertellen:
Jezus is een vriend van mij.

								
To top