Nastava putem televizije - seminarski

					Nastava putem televizije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pedagoški fakultet

SADRZAJ
UVOD - Mediji i tehnologija u skolskoj nastavi.......................................................................3
1. AUDIOVIZUELNA NASTAVNA SREDSTVA...................................................................4
1.1 Razvoj medija, komunikacija i nastava.....................................................................4
2. TELEVIZIJA U ZIVOTU DJECE I MLADEZI....................................................................5
2.1 Nekoliko ideja o TV kao nastavnom mediju.............................................................5
3. NASTAVA PUTEM TELEVIZIJE........................................................................................5
3.1. Kreiranje nastave za TVN........................................................................................6
3.2. Sto nastavnik zeli postici upotrebom TV u nastavi?................................................7
3.3. Zašto koristiti televiziju u nastavi? .........................................................................8
3.4. Podsticaj, a ne zabava!.............................................................................................8
3.5. Prednosti televizije u nastavi...................................................................................9
3.6. Ograničenja televizije u nastavi ..............................................................................9
4. OBRAZOVNE TELEVIZIJSKE EMISIJE.........................................................................10
5. TELEVIZIJA –POČECI NASTAVE NA DALJINU...........................................................10
5.1 Nastava na daljinu-realnost ili je jos uvijek samo zelja?........................................11
6. NASTAVNI FILM................................................................................................................11
7. UTICAJ TELEVIZIJE.........................................................................................................12
7.1. Hranjeni slikom, bez slike u umu...........................................................................12
7.2. Utjecaji TV-a na odgoj i moral djece................................................13
7.3.Utjecaj TV-a na dječji mozak.................................................................................14
7.4. Pod utjecajem televizije djeca spremna na sve!.....................................................14
8. ZAPAKOVANA TELEVIZIJA............................................................................................15
9. ZAKLJUCAK.......................................................................................................................16
10. LITERATURA....................................................................................................................17
UVOD
Mediji i tehnologija u skolskoj nastavi
Medije i tehnologiju koristimo u svakodnevnom životu. Njihova uloga u obrazovanju je vrlo važna jer
pravilan način njihova korištenja unaprjeđuje kvalitetu obrazovanja, odnosno učenja i poučavanja i samim
tim omogućava bolje ishode učenja. Međutim, svatko od nas ima svoje viđenje značenja tih riječi stoga je
potrebno pobliže objasniti njihovo značenje.
Medije definiramo kao sredstvo komunikacije ili suvremeno sredstvo za prenošenje informacija (novine,
radio, TV, Internet i sl.). Prema Zakonu o medijima iz 2003. godine mediji su: novine i drugi tisak, radijski i
televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog
ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili
slike.
Tehnologija je čest termin u svakodnevnom životu i najčešće asocira na određene postupke, procedure i
aktivnosti koje su međusobno povezane uzročno-posljedičnim vezama. Pod tehnologijom navodimo:
učionice, knjige, kazalište, kino, kablove, satelite, televizijske monitore, softver i mreža.
Tehnologije su fizičke stvari i same kao takve ne komuniciraju dok su mediji sredstva komunikacije. Iako
se obično smatra da će mediji koristiti tehnologiju kao način prijenosa i komunikacije, oni ne moraju nužno
biti povezani s nekom od tehnologija.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------
www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/24/2012
language:Croatian
pages:2