5p by Y4C01hp

VIEWS: 6 PAGES: 23

									POLSKI RYNEK PELET
  NA TLE RYNKU
 EUROPEJSKIEGO


  Edmund Wach

 BAŁTYCKA AGENCJA
POSZANOWANIA ENERGII
    S.A.
              CO TO JEST GRANULAT?

                              GRANULAT DRZEWNY (z ang.
                                pellet) jest to paliwo z przetworzonych
                                odpadów drzewnych takich jak: trociny,
                                wióry, zrębki, prasowane pod wysokim
                                ciśnieniem. Granulat ma średnicę
                                6-25 mm i długość do kilku
Wartość opałowa drewna o wilgotności:              centymetrów. Paliwo to charakteryzuje
                                się niska zawartością wilgoci (8-12%),
 0%
 19,00
     10 %
     16,86
          15 %
          15,8
              20%
               14,7
                   30%
                   12,65
                       40%
                       10,42
                            50 %
                            8,28
                                popiołów (0,5%) i substancji
 MJ/ kg  MJ/ kg  MJ/ kg  MJ/ kg  MJ/ kg  MJ/ kg  MJ/ kg
                                szkodliwych dla środowiska oraz wysoką
                                wartością opałową.
Ciepło spalania i wartość opałowa drewna

              25                 wartość opałowa (na podst.
 Wartość opałowa [ MJ/kg]

                                masy całkowitej
              20                 ciepło spalania drewna
                                suchego
                                Wartość opałowa drewna
              15                 suchego


              10


              5


              0
                 0  10  20   30  40    50     60     70
                        Wilgotność [%]                     W= mw /(mw+ms)
DLACZEGO GRANULAT DRZEWNY?

Rodzaje drewna  Granulat jest:
 opałowego:    suchy
 zrębki      jednorodny
 szczapy     łatwy w transporcie, magazynowaniu
 trociny     dystrybucja w workach lub luzem
 wióry      ekologiczny (redukcja emisji CO2
          o około 2,5 kg na każdym
 kora       zaoszczędzonym litrze oleju opałowego
 granulat     idealne paliwo do wykorzystania
          w instalacjach indywidualnych
          i systemach ciepłowniczych
Schemat kotła na granulat
    drzewny

       1 Przyłącze do napełniania
        silosu z cysterny
       2 Silos na granulat
       3 Podajnik granulatu
         do palnika
       4 Rura podajnika paliwa
       5 Palnik na granulat
       6 Komora spalania kotła
       7 Komin
 Dane techniczno ekonomiczne konwersji
         kotłów
Moc kotła      kW   1000   300   100  25

Wytworzona energia  GJ/r  6000   1800   600  100

Minimalna wielkość
           m³    25    15    10   1,7
zbiorników
Zużycie granulatu  t/r   370    111   37   6,1

Koszty paliwa    zł/r  129 500  38 850  12 950 2 135

Oszczędności     zł/r  129 500  38 850  12 950 2 135

Koszty inwestycji   zł  360 000 120 000 40 000 8 000

Czas zwrotu SPBT   lata   2,8   3,08   3,12  3,74
Charakterystyka technologii
     produkcji


suszenie
mielenie
granulowanie
odsiew drobnych frakcji
pakowanie/ magazynowanie
       SCHEMAT INSTALACJI
      DO PRODUKCJI GRANULATU

                       Cyklon
                       filtr

zbiornik    zbiornik
surowca     pośredni
                                  Sita
                                  Zbiornik
              Suszarnia  Młyn  Prasa  Chlodnica  granulatu
INSTALACJA DO PRODUKCJI GRANULATU c.d.
            Porównanie norm dotyczących granulatu w Krajach Europejskich
                     i Stanach Zjednoczonych
Opis          Austria ÖNORM M 7135  Szwecja SS 18 71 20               Niemcy DIN 51731      USA Pellet Fuels Institute
            drewno    sprasowana  grupa 1  grupa 2         grupa 3   5 kategorii długości [cm]  klasa     klasa
            prasowane  kora                                          standard    premium
        wymiary -pellets:  -brykiet:   max.    max.          max.    HP1   >30   >Ø10cm    Ø6-7,5 mm   Ø6-7,5 mm
            Ø4-20 mm   Ø20-120mm  długość  długość         długość   HP2   15-30  6-10     <3,6 cm    <3,6 cm
            max.100 mm max.400mm   Ø4x**)    Ø5x           Ø6x    HP3   10-16  3-7
            długi    długi                            HP4   <10   1-4
                                                HP5   <5    0,4-1
   gęstość nasypowa                  ≥600kg/m3* ≥500kg/m    ≥500kg/m3                        639kg/m3
                                    3
                              *)
   trwałość/odsiew w                   ≤0,8   ≤1,5       ≤1,5                   <0,5%     <0,5%
       % (<3mm)
         gęstość  ≥1,0 kg/dm3  ≥1,0 kg/dm3                         1-1,4 g/dm3
     zawartość wody    ≤12%     ≤18%     ≤10%     ≤10%     ≤12%         <12%
   zawartość popiołu   ≤0,5%*)    ≤6,0%*)    ≤0,7%    ≤1,5%     >1,5%        <1,5%         <3%      <1%
    zawartość wilgoci                 ≤10%     ≤10%     ≤12%
     (przy dostawie)
    wartość opałowa    ≥18,0     ≥18,0   ≥16,9 MJ/kg   ≥16,9   ≥16,9 MJ/kg      17,5 - 19,5
               MJ/kg*)    MJ/kg*)    ≥4,7     MJ/kg   4,7 kWh/kg      MJ/kg***)
                             kWh/kg     4,7
                                    kWh/kg
         siarka   ≤0,04%*)   ≤0,08%*)    ≤0,08%    ≤0,08%               <0,08
          azot   ≤0,3%*)    ≤0,6%*)                            <0,3
          chlor   ≤0,02%*)   ≤0,04%*)    ≤0,03%    ≤0,03%               <0,03
          arsen                                        <0,8 mg/kg
          kadm                                        <0,5 mg/kg
         chrom                                         <8 mg/kg
         miedź                                         <5 mg/kg
           rtęć                                       <0,05 mg/kg
          ołów                                        <10 mg/kg
          cynk                                        <100 mg/kg
        halogeny                                         <3 mg/kg
       domieszki    bez      bez
              domieszek   domieszek
     środek wiążący   zabronione  zabronione  ilość i rodzaj musi być określony
      temperatura                 temperatura początkowa musi być
    topnienia popiołu                określona
*)    odniesione do masy suchej; **)    w magazynie wytwórni; ***) wolny od wody i popioł
                     Propozycja normy europejskiej

                                          Master table
Origin:                 According to clause 6.1 and Table 1            Woody Biomass (1),
                                                  Herbaceous biomass (2),
                                                  Fruit biomass (3),
                                                  Blends and mixtures (4)
                                          Normative
Traded Form (see Table 2):       Pellets
Dimensions (mm)
                                              D

                                                       L
Diameter (D) and Length (L)*          D06            D08            D10            D12             D25
                     6 mm  0,5 mm       8 mm  0,5 mm,      10 mm  0,5 mm, and    12 mm  1,0 mm, and    25 mm  1,0 mm, and L 
                    and L  5 x Diameter    and L  4 x Diameter   L  4 x Diameter     L  4 x Diameter      4 x Diameter
Moisture (w-% as received)           M10            M15            M20
                         10 %            15 %           20 %
Ash(w-% of dry basis)              A0.7            A1.5           A3.0            A6.0            A6.0+
                         0,7%           1,5 %           3,0 %           6,0 %      > 6,0 % (actual value to be
                                                                              stated)
Sulphur (w-% of dry basis)           S0.05           S0.08           S0.10           S0.20+
                        0,05 %           0,08 %          0,10 %      > 0,20 % (actual value
                                                              to be stated)
                    Sulphur is normative only for chemically treated biomass and if sulphur
                    containing additives have been used
 Mechanical durability (w-% of        DU97.7         DU95.0          DU90.0
   pellets after testing )
                        97,7 %           95,0 %          90,0 %
Amount of fines (w-%, < 3.15 mm)        F1.0            F2.0           F2.0+
after production at factory gate*
                          1,0 %         2,0 %     > 2,0 % (actual value to
                                                 be stated)
Additives (w-% of pressing mass)    Type and content of pressing aids, slagging inhibitors or any other additives have to be stated
Nitrogen, N (w-% of dry basis)         0,3 %        0,5 %       1,0 %               3,0 %          > 3,0 % (actual value to be
                                                                         stated)
                                          Informative
Net calorific value, qp,net,ar (MJ/kg  Bulk density as received     Chlorine, Cl (weight of dry basis, w-%)   Chlorine, Cl (weight of dry basis, w-%)
as received) or energy density, Ear   (kg/m3 loose)
     (kWh/ m3 loose)
 Recommended to be informed by     Recommended to be stated if    Recommended to be stated if traded by    Recommended to be stated as a category
       retailer.         traded by volume basis      volume basis                Cl 0.03, Cl 0.07, Cl 0.10 and Cl 0.10+ (if Cl >0,10% the
                                                           actual value to be stated)
*NOTE:Maximum 20% of the pressing mass may have a length of 7,5xDiameter
                 Wskaźniki emisji


                    Wskaźniki emisji

              600
Wskaźniki emisji [mg/MJ]
                              Pomiary laboratoryjne
              500               Pomiary eksploatacyjne

              400               Dopuszczalne

              300

              200

              100

              0
                 CO   TOC    NOx        Pył
 Typowe parametry urządzeń


Suszarnia – 1 MW/ tonę odparowanej
wody*h
Młyn – 15 kW/ tonę mielonego materiału*h
Granulator – 60 kW/ tonę granulatu*h
Zużycie energii w procesie produkcji

Energochłonność:
  Trociny suche
   80 ÷130 kWh/t – 1,5 ÷ 2,5 % en. el.
   8 ÷ 13 % en. cieplnej
  Trociny mokre
   10 ÷ 25 %
  Zrębki mokre
   18 ÷ 35 %
    Czynniki rozwoju rynku

 Udział biomasy w ogólnej ilości energii wytwarzanej w odnawialnych
źródłach energii w Unii Europejskiej wynosi około 64% a w wytwarzaniu
energii elektrycznej około 86%.
W Białej Księdze o rozwoju OŹE z 1997 r. zakłada się wzrost energii
z biomasy z 1900 PJ w 1997 do 5600 PJ w 2010.
Poszukuje się nowych technologii takich jak spalanie zrębków
drzewnych, pyłu drzewnego, bel słomy współspalanie węgla
 i drewna, gazyfikacja pyrolityczna drewna, słomy zbóż i innych roślin.
Produkcja granulatu drzewnego sprzyja rozwojowi wykorzystania
biomasy dla celów energetycznych, głównie ze względu na łatwość
magazynowania, dystrybucji i automatyzacji spalania.
Granulat drzewny stał się paliwem konkurencyjnym głównie dla oleju
opałowego, węgla i koksu.
 Produkcja i zużycie granulatu
w wybranych krajach europejskich


    Kraj  Zużycie Import Eksport
        własne
           tyś ton/ rok
   Szwecja   900
   Dania    150   250
   Austria   200
   Włochy   180    20
   Finlandia  30       100
   Niemcy   120
   Francja   50
   Razem   1630   270   100
Ceny oleju opałowego i granulatu drzewnego
     w krajach europejskich


       0,105
       0,100
       0,095
       0,090
       0,085
       0,080
       0,075
 Euro/ kWh
       0,070
       0,065
       0,060             Przedział cen
       0,055             granulatu
       0,050             w Europie
       0,045                                             Przedział cen
       0,040                                             granulatu
       0,035                                             w Polsce

       0,030
       0,025
       0,020
       0,015
       0,010
       0,005
       0,000

           Austria  Dania  Finlandia Francja  Niemcy Włochy Norwegia Hiszpania Szwecja  Polska
                                 Kraj
Porównanie cen nośników energii w Polsce


                   Cena
             Wartość
                  jednostki
      Cena [zł/t]  opałowa
                  energii
             [GJ/t]
                  [zł/GJ]

Granulat   350     18    19,5


 Olej    1 600     41    39,0


 Węgiel    450     28    16,0
Produkcja i zapotrzebowanie na granulat
       w Niemczech
          250 000
  granulatu [t]
   Produkcja
          200 000
                               Zapotrzebowanie
          150 000
                               Produkcja
          100 000
           50 000
             0
               1999 2000 2001 2002 2003 2004

                     [Rok]
Charakterystyka rynku granulatu

 Obecna sytuacja rynkowa może być scharakteryzowana
 w następujący sposób:

 granulat drzewny jest bardzo obiecującą opcją
 na rynku paliw odnawialnych,
 konsumenci wykazują duże zainteresowanie nowym
 paliwem,
 stopień rozwoju rynku granulatu zależy od cen innych
 paliw, polityki ekologicznej państwa i ludzkich
 zachowań.
Charakterystyka rynku granulatu c.d.
 Właściciele   lasów  i  zakłady   przetwórstwa   są   zainteresowani
 w osiągnięciu dużych zysków ze sprzedaży surowca.
 Wytwórcy granulatu chcą wytwarzać granulat z jak największym zyskiem
 Producenci i sprzedawcy granulatu chcą sprzedać jak największą ilość
 za możliwie stabilną cenę.
 Producenci i sprzedawcy granulatu chcą uniknąć rozbieżności pomiędzy podażą
 i popytem.
 Użytkownicy chcą    mieć pewność dostaw granulatu po stabilnej
 i racjonalnej cenie.
 Użytkownicy oczekują niskich kosztów inwestycji w kotłownie.
 Producenci kotłów spalających granulat oczekują konkurencyjnych cen granulatu
 w stosunku do innych paliw i cen na swoje produkty pokrywających koszty
 wytwarzania.
 Dostawcy paliw kopalnych i kotłów na te paliwa boją się utraty rynków.
 Ekolodzy (organizacje i instytucje proekologiczne, samorządy, politycy)
 są zainteresowani rozwojem OŹE poprzez rozwój rynku granulatu.
        Wnioski
Rozwój rynku granulatu przyczynia się do większego
wykorzystania biomasy stałej w ogrzewnictwie, a tym
samym wzrostu udziału OŹE w ogólnym bilansie
energii.
Następuje ciągły postęp w technologii produkcji
i wykorzystania granulatu oraz poprawia się jego
jakość.
Umiędzynarodowienie rynku granulatu sprzyja jego
stabilizacji i czyni go bardziej odpornym na wahania
koniunktury w poszczególnych krajach.
Polska może skorzystać na handlu granulatem
i wnieść swój wkład do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych.

								
To top