Borang permohonan ahli Puspanita.xls by RKp3Ys

VIEWS: 507 PAGES: 3

									    PERSATUAN SURI DAN ANGGOTA WANITA PERKHIDMATAN
    AWAM MALAYSIA (PUSPANITA)

                 BORANG PERMOHONAN AHLI
                                        (Untuk diisi oleh pejabat PUSPANITA)
                                                   -
1.NAMA                          11. NAMA SUAMI
2. No.KAD PENGENALAN BARU                12. NO. TEL PEJABAT SUAMI


3. ALAMAT RUMAH                     13. ALAMAT PEJABAT SUAMI
                4.POSKOD                       14. POSKOD

5. NO. TEL RUMAH
                             15. HOBI/ SUKAN DIMINATI        GAMBAR WARNA
6. PEKERJAAN
                                                 BERUKURAN
                   GRED/KUMP.:
7. ALAMAT TEMPAT PEKERJAAN                                    KAD PENGENALAN
                                                 (2 keping)


                8. POSKOD
9. NO. TEL PEJABAT          No. FAX       16. CAWANGAN (Tandakan (/) dipetak berkenaan)


                              1  Pusat   2   Negeri   3   Kementerian
10. TARAF PERKAHWINAN
  (Tandakan petak berkaitan)

  1   Berkahwin   2    Bujang       H/P

BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN WANG TUNAI /CEK BERJUMLAH RM _______UNTUK BAYARAN BERIKUT:-
(Tandakan ( / ) dipetak berkenaan)


  1  Yuran Masuk   2   Yuran Tahunan
                          PERMOHONAN INI DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN


(TANDATANGAN PEMOHON)
TARIKH:                         SETIAUSAHA AGUNG
                             Persatuan Suri dan Anggota Wanita
                             Perkhidmatan Awam Malaysia
SETIAUSAHA PUSPANITA                   (PUSPANITA)
CAWANGAN/NEGERI/DAERAH
YURAN AHLI PUSPANITA      TAHUNAN    Y .MASUK

JUSA              RM 3 0  +  RM  20
KUMP PROFESIONAL & PENGURUSAN  RM 1 6  +  RM  20
SOKONGAN I           RM 1 0  +  RM  10
SOKONGAN II           RM  4  +  RM  2
PERSATUAN SURI DAN ANGGOTA WANITA PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA (PUSPANITA)
BORANG PERMOHONAN AHLI
                                              (Untuk diisi oleh pejabat PUSPANITA)
  MULA MENJADI AHLI :_______________     SEHINGGA :_______________                       -
1. JENIS AHLI (Tandakan ( _/ ) di petak yang berkenaan)     12.CAWANGAN (Tandakan ( _/ ) di petak yang berkenaan)

      1  Ahli Seumur Hidup (ASH)    2  Ahli Biasa     1    Pusat         2    Kementerian
                                   3    Negeri         4    Jabatan

2. NAMA                             13. STATUS (Tandakan ( _/ ) di petak berkenaan)

                                   1    Kahwin    2    Bujang      3    Janda


3. NO. KAD PENGENALAN LAMA                   14. NAMA SUAMI


4. NO. KAD PENGENALAN BARU                   15. ALAMAT TEMPAT PEKERJAAN SUAMI
             -    -
5. ALAMAT RUMAH


                                                   POSKOD
                                16. NO. TEL PEJABAT           -
                 POSKOD            17. NO. FAX               -
6. NO. TEL. RUMAH           -             18. HOBI
7. NO. H/P              -
8. PEKERJAAN                                                  GAMBAR WARNA
                                                        BERUKURAN KAD
                     GRED/KUMP:                              PENGENALAN
9. ALAMAT TEMPAT PEKERJAAN                                           ( 2 KEPING )
                                  BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN WANG TUNAI/CEK
                 POSKOD              BERJUMLAH RM ……....……… UNTUK BAYARAN BERIKUT:
10. NO. TEL PEJABAT          -              (Tandakan ( _/ ) di petak yang berkenaan)
11. NO. FAX              -                1    Yuran Masuk    2    Ahli Biasa    3   ASHTARIKH:              TARIKH:                       TARIKH:( T/TANGAN PEMOHON )       ( T/TANGAN SETIAUSAHA/COP CAWANGAN )         ( T/TANGAN PENGERUSI/COP CAWANGAN )
PERMOHONAN INI DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN                        ( T/TANGAN SETIAUSAHA AGUNG )

TARIKH:
……/ziaz
Ogos 2004

								
To top