Docstoc

Definitie MKB-kennisvraag op het gebied van user centred design

Document Sample
Definitie MKB-kennisvraag op het gebied van user centred design Powered By Docstoc
					           kennisnetwerk internet &
           gebruiksvriendelijkheid
                     Definitie MKB-kennisvraag
                    op het gebied van user centred
                       design en usability
                  Brainstormsessie voor aanvraag SIA Raak subsidie
                      i.s.m. Saxion Hogeschool Enschede
www.usercentral.nl
Agenda

1 Introductie
•  Kennismakingsronde
•  Inleiding/aanleiding
•  Voortraject


2 Saxion Hogeschool
•  Faculteit en studierichting
•  SIA Raak traject & subsidiemogelijkheden


3 Aan het werk
•  Aanzet tot definitie MKB-kennisvraag
•  Aanzetten/ideeën tot deelprojecten
•  Vervolgtraject en planning


4 Afsluiting en borrel

                     www.usercentral.nl
Kennismaking deelnemers brainstorm


De Firma*                Squal Media*
HM2*                   Nedforce*
Innovadis                New-Media
Indialoog/IQ Offshore          Present Media
JR Online/Oxilion*            Saxion Hogeschool
Exxcellence Group            SOV Concept en Vormgeving
Flits-is*                TriMM interactieve media
Re-lion*
* is (wellicht) verhinderd
               www.usercentral.nl
Inleiding/aanleiding
            www.usercentral.nl
 Zoals voorgesteld   Zoals gespecificeerd    Zoals ontworpen
  door de klant     in het projectplan    door de designer
  Zoals gemaakt    Zoals geïmplementeerd in  Wat de gebruiker wou
door de programmeurs      de site
Gebruikers zijn losers
  De enige branche buiten de software die zijn
klanten ook gebruikers noemt is de drugshandel
    De opdrachtgever
“Ik wil dat je een banner bedenkt
waar iedereen koppijn van krijgt”
      De ontwikkelaars
“Het is een prima oplossing, we hebben
 er alleen nog geen probleem voor”
   De gebruikers
 De laatste keer dat Jarno
iets via Internet bestelde...
   Het resultaat
 “Hai, ik bel even om te horen
of je m’n mail hebt ontvangen”
0,75

         1,50
 Usability werkt...
Usability / user centred design
•  Toepassing en gebruik van methoden is laag
•  Weinig kennisdeling en inzicht in wetmatigheden
•  Webusability heeft geen eigen profiel
•  ROI inzicht is niet helder
•  Toegankelijkheid vakgebied en kennis
•  Draagvlak laag
•  Geen budget
•  Wordt als bedreigend ervaren
•  Een aparte discipline
              www.usercentral.nl
Trends
•  Media worden multidisciplinairder
•  Ontsluiting bedrijfskritische processen
•  Acceptatie niveau bij consumenten wordt steeds groter
•  Meetmogelijkheden worden steeds beter
•  Onderzoeksmethoden worden steeds concreter
•  Techniek levert minder beperkingen
•  Kwaliteit van dienstverlening wordt belangrijker
              www.usercentral.nl
• 1 / 10 / 100
    ROI
Voortraject
Besteed door SOV in 2006/2007:
•  Kleine innovatievoucher (2500)
•  Grote innovatievoucher (7500)
             www.usercentral.nl
Kleine innovatievoucher
Verkennend onderzoek / inventarisatie internet en
usabilitymethoden


Resultaat:
•  Kennismaking en inzicht in hard/software (o.a. via Noldus)
•  Laboratoriumopzet (bezoek Universiteit Leuven)
•  Literatuurstudie en verslag gangbare
  onderzoeksmethoden
             www.usercentral.nl
Usability technieken

•  Contextuele ondervraging
•  Veld Observatie
•  Persona’s
•  Scenario’s
•  Focusgroepen
•  Cognitive Walkthroughs
•  Pluralistic Walkthroughs
•  Card Sorting
                www.usercentral.nl
Grote innovatievoucher
Welke eisen stelt het testen aan het ontwerptraject:


Uitvoeren van een uitgebreide test
tijdens een ontwerptraject
             www.usercentral.nl
Grote innovatievoucher
Resultaat:
•  Kennis en ervaring met de inzet van een usabilitylab
•  Kennis en ervaring met het verzamelen van testgegevens
•  Kennis en ervaring met het verwerken van testgegevens
•  Inzicht in de randvoorwaarden voor een effectief
  testtraject en de eisen die dit aan het proces stelt
•  Inzicht in procesmodellen voor user centered design
              www.usercentral.nl
Budget      Propositie     Content       Aanbod       Vertrouwen    Fulfilment
Creativiteit   Bekendheid     Navigatie      Informatie     Betalingsgemak  Service
         Vindbaarheid    Snelheid       Interactiviteit           Personalisatie
Mediacampagnes  Sitebezoek     Paginabezoek     Paginabezoek    Paginabezoek   Klantprofiel
Mediabereik   Herkomst      Sessielengte     Usability studie  Acties Etc.   Fulfilment
         Linkpopulariteit  Usability study   Etc.                Performance
         SE positie     Uptime                          Klachten
                  Etc.                           Tevredenheid
                                               etc
                                                  terugkome
    bereik     komen        kijken        kiezen      actie
                                                  n

Mediacampagnes  Mediacampagnes   Site-optimalisatie  Aanbod-      (Trans) actie-  Klantkennis
on-off-line   optimalistatie             optimalisatie   optimalisatie  management
    Beïnvloedbaar aan de aanbodkant                Afhankelijk attitude vraagkant


Vindbaarheid                        Aantrekkelijkheid
Kan een gebruiker vinden wat hij zoekt?           Spreekt de vormgeving aan?Toegankelijkheid                      Betrouwbaarheid
Is de website voor iedereen toegankelijk?          Bevestigt de website het vertrouwen?Gebruiksvriendelijkheid                   Bruikbaarheid
Is de site ontwikkeld vanuit gebruikersperspectief?     Krijgt de gebruiker waarvoor hij kwam?
          Tevredenheid gebruiker / Belevenis gebruiker
                 Gewenste resultaat / waarde voor de gebruiker
User Central
Vervolg op een individueel traject
             www.usercentral.nl
Concept / idee
In samenwerking met de Saxion Hogeschool Enschede
 invulling geven aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht
 rondom usability en ontwerp van applicaties voor
 beeldschermgebruik.


Gericht op MKB-ers die actief zijn op dit vlak zoals:

•  Ontwikkelaars
•  Marketingmanagers
•  Designers
•  ...


             www.usercentral.nl
Verkenning mogelijkheden
•  Themasessie Stichting Fris
•  Vraagverkenning MKB in de regio
•  Verkenning intenties Saxion Hogeschool
•  Verkenning mogelijkheden bij opdrachtgevers
             www.usercentral.nl
User Central
•  het doorvertalen van bewezen conventies en aanpakken
  van gangbare sectoren die gebruikersgecentreerde
  ontwerptrajecten met succes invullen zoals bijvoorbeeld
  in de luchtvaart;
•  het op basis van branche-specifieke vragen ontwikkelen
  van kennis op dit gebied;
•  het uitvoeren van onderzoek naar het ontwikkelen,
  uitvoeren en inrichten van testen en het interpreteren van
  testresultaten;
•  het inrichten van testfaciliteiten en het beschikbaar stellen
  van deze faciliteiten.              www.usercentral.nl
Investering
Tijd / geld:
•  Eigen uren/beschikbare middelen van deelnemers
•  (Bundeling van) grote innovatievouchers
•  SIA Raaksubsidie via de Saxion Hogeschool
             www.usercentral.nl
Verwachtingen / mogelijke resultaten
•  Delen en toegankelijk maken van kennis
•  Benchmarkgegevens
•  Inzicht in eisen die aan de processen worden gesteld
•  Effectieve toepassing van usability (tests)trajecten
•  Aandacht voor Usability / user centered design
•  Organiseren van themasessies/workshops
              www.usercentral.nl
SaxionHerman Paassen
Docent Interactive Media


Academie Toegepaste Kunst en Techniek
              www.usercentral.nl
Academie Toegepaste Kunst en Techniek
- Opleiding Kunst en Techniek
Studieroute Kunst en Techniek
Studieroute Cross Media Concepting
Studieroute Concept Design


- Opleiding Technische Commerciële Textielkunde
(Textielmanagement)
             www.usercentral.nl
Kunst en Techniek
3 pijlers
•  Kunst
•  Techniek
•  Menswetenschappen
            www.usercentral.nl
Kunst en Techniek
Studieopbouw)
•  1e jaar: Oriëntatie - Regels leren
•  2e jaar: Integratie - Regels breken
•  3e jaar: Stage/Onderzoek/Verdieping
•  4e jaar: Minor/afstuderen
               www.usercentral.nl
Kunst en Techniek
Afstudeerprofielen
•  Broadcasting
•  Webtechnology
•  Advertising
•  Media Management
•  Installation Art
•  Virtual Storytelling
•  Interactive Media
              www.usercentral.nl
Interactive Media
   www.usercentral.nl
Web
Televisie
Radio
Mobiele tel.
PDA’s
DVD
CD-ROM
Authoring
etc.
        www.usercentral.nl
Graphic Designer
Visualiser
Art director
Usability tester
Interaction Designer
U.I. Designer
Information Architect
New Media Designer
I.D. Consultant
Usability Designer
Usability Consultant
Usability Lab Expert
Web Designer
            www.usercentral.nl
1 Analyse

2 Ontwerp

3 Realisatie

4 Testen

5 Advies
        www.usercentral.nl
1 Analyse


Media-analyse
Doelgroep
Persona’s
Taakanalyse
Psychologie
Sociologie
Ergonomie
Usability
        www.usercentral.nl
2 Ontwerp


Concept ontwerp
Ontwerpprocessen
User Centered Design
Functioneel Ontwerp
Interactieontwerp
Prototyping
Navigatieontwerp
Grafisch Ontwerp
            www.usercentral.nl
           3 Realisatie

           Prototyping tools
           van papier tot software

           Graphical tools
           Adobe CS, Flash, Maya

           Editing tools
           Dreamweaver, Flash

           Authoring tools
           CD-ROM, DVD
www.usercentral.nl
4 Testen


ISO normen
Usabilitytest
Testing tools
        www.usercentral.nl
           5 Advies


           Content management
           Usability
           Rapporteren
www.usercentral.nl
 Lost boys MediaMonks TriMM Informaat IJsfontein Mirabeau
BuroMax Pixx Frontis Thales SOV Tubantia ThiemeMeulenhof

             www.usercentral.nl
www.usercentral.nl
SaxionMichiel Dumont
Coördinator Subsidies


Dienst FEZ
            www.usercentral.nl
SIA Raak traject & subsidiemogelijkheden
SIA staat voor: Stichting Innovatie Alliantie


RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor
Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het Ministerie van
OCenW.


De initiële doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling
tussen hogescholen, BVE-instellingen en het midden- en kleinbedrijf
in regionale innovatieprogramma's te verbeteren.


Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie
die deze instellingen kunnen hebben in de relatie tussen MKB-
bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur.

               www.usercentral.nl
SIA Raak traject & subsidiemogelijkheden
De indieningsdata voor RAAK-MKB en
RAAK-Publiek voor 2009 zijn:


•  2 maart
•  1 juni
•  2 november.


Voor RAAK-PRO is de indieningsdatum 16 maart. Een tweede
indieningsdatum is waarschijnlijk in oktober 2009.
            www.usercentral.nl
SIA Raak traject & subsidiemogelijkheden
Nadere toelichting Saxion Hogeschool
•  Vraaggestuurd antwoorden vinden
•  Kennisontwikkeling samen mét het HBO
•  Kenniscirculatie in een netwerk
•  Raak = regionaal innovatieprogramma
  •  Invulling met projecten uit de markt
  •  Raak-euro’s voor uitvoering projecten door het HBO


•  Slaagkans afhankelijk van:
  •  Aantal initiërende MKB-ers
  •  Concrete projectvragen

              www.usercentral.nl
Vervolgtraject en planning
•  Uitwerken subsidieverhaal
•  Commitment van projectorganisatie (consortiumleden?)
•  Indienen aanvraag (2 maart), uitslag op 10 of 13 april ’09
  (go/nogo)
•  Voorbereidende activiteiten tot okt ‘09
•  Opstarten programma en invulling projecten
              www.usercentral.nl
Aanzet tot definitie MKB-kennisvraag
Er zijn veel basale/operationele vragen...
             www.usercentral.nl
Aanzet tot definitie MKB-kennisvraag
Hoofdvraag: Hoe zet je een test op in een usability lab?


Subvragen:
•  Welke tests kunnen uitgevoerd worden?
•  Welke testmethodieken geven de meest valide resultaten?
•  Hoe verwerk je de uitkomsten van de tests in je ontwerp?
•  In hoeverre is een test gedaan in het lab een goede
  afspiegeling van de werkelijkheid?
•  Wat zijn de kosten voor de klant?
             www.usercentral.nl
Aanzet tot definitie MKB-kennisvraag
•  Hoe kan ik een snelle en effectieve usability test
  uitvoeren?
•  Welke aspecten spelen een rol wanneer ik usability tests
  als standaard onderdeel van productie-cycle wil?
•  Hoe moet Eye tracking toegepast worden?
•  Hoe kan ik meer doen op usability gebied dan binnen mijn
  eigen mogelijkheden?
•  Waar kan ik gebruik maken van externe test ruimten?
•  Hoe krijg ik goede testpersonen?
              www.usercentral.nl
Aanzet tot definitie MKB-kennisvraag
Doorvertaling naar een hoofdvraag/container met een
kenniscomponent waarin deelprojecten kunnen worden
geformuleerd en operationele vragen worden beantwoord

Ter inspiratie, het verbindend element tussen usability en:
•  Gaming?
•  Mobility?
•  Transacties/formulieren?
•  Branding?
•  Cultuur?
             www.usercentral.nl
Werkvorm
•  Kleine groepen
•  Planaire evaluatie/discussie
              www.usercentral.nl
Afsluiting
       www.usercentral.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:6/23/2012
language:Dutch
pages:57