PSYCHOSPOLECZNE ZR�DLA STRESU W SRODOWISKU PRACY - PowerPoint by x2ky3Ch8

VIEWS: 90 PAGES: 20

									  Autoprezentacja i
rozmowa kwalifikacyjna
        mgr Andrzej Najmiec
        e-mail: annaj@ciop.pl
Co możemy powiedzieć o tych osobach?
    Autoprezentacja

to świadome kierowanie wrażeniem
   jakie wywieramy na innych
     Autoprezentacja
Co chciałbym / chciałabym, aby ludzie
      myśleli o mnie?
- opanowany,
- z poczuciem humoru,
- przyjazny,
- uczynny,
- odpowiedzialny,
- wesoły
- dobry
Kiedy dokonujemy autoprezentacji?
  gdy uważamy, że jesteśmy w centrum uwagi


- recytacja wiersza,
- ustny egzamin,
- wystąpienie publiczne,
- pozowanie do zdjęcia
- wystąpienie przed kamerami,
- randka
- rozmowa kwalifikacyjna
Kiedy dokonujemy autoprezentacji?
gdy chcemy osiągnąć cel – wywołać określoną reakcję


- ucieczka w chorobę
- żebranie
- wzbudzenie litości
- mdlenie
- wzbudzenie podziwu
- zdobycie autorytetu
      Autoprezentacja
         Mowa ciała
 - nie ma sygnałów absolutnie jednoznacznych!

Podobnie, jak w odniesieniu do wyrazów czy zdań:
     wszystko zależy od kontekstu.
       Autoprezentacja
   Twarz jako nośnik informacji - mimika

- zły
- wesoły
- smutny
- szczęśliwy
- zaskoczony
- przestraszony
- zainteresowany
       Autoprezentacja
     Ciało jako nośnik informacji
- gesty i ruchy ciała,
- mimika,
- postawa i ukierunkowanie ciała,
- ruchy oczu i odruch źreniczny,
- sposób używania przestrzeni interpersonalnej
        Autoprezentacja
       Mowa ciała - przykłady
- osoba, która kłamie, cos ukrywa lub
 jest świadkiem fałszu zdarza się, że
 unosi ręce ku twarzy. (np. ustny
 egzamin)

- podparcie brody ręka może
 świadczyć o znudzeniu
         Autoprezentacja
  Jako dobór informacji podporządkowany celowi
Różne wcielenia (role i umiejętności):
- wykładowca,
                     Sytuacja i cel
- psycholog,
                     wykład dla
- kierowca                kierowców
- ojciec,
- pasjonat muzyki,
- interesujący się sportem,        spotkanie z
                     przyjaciółmi
- fotograf - amator,
- mąż,
- katolik,
- absolwent technikum,
- z dysfunkcją ruchu ręki
     Rozmowa kwalifikacyjna
 Jakie role i umiejętności będę podkreślał w rozmowie kwalifikacyjnej?

Różne wcielenia (role i umiejętności):
- wykładowca,
- psycholog,
- kierowca
- ojciec,                       rozmowa
- pasjonat muzyki,
- interesujący się sportem,
                    ?      kwalifikacyjna

- fotograf - amator,
- mąż,
- katolik,
- absolwent technikum,
- z dysfunkcją ruchu ręki
   Rozmowa
  kwalifikacyjna
Jakie role i umiejętności będę
  podkreślał w rozmowie
    kwalifikacyjnej?
 Rozmowa kwalifikacyjna
Być naturalnym i przygotować swoje atuty

- szczegółowy profil zawodowy z oceną
 psychologiczną (wynikami testów,
 kwestionariuszy);
- płyty CD z nagranymi fragmentami
 filmów prezentujących umiejętności,
 dokonania, zdjęcia z wcześniejszych
 stanowisk pracy;

   Mój dorobek
       Rozmowa kwalifikacyjna
  Rozmowa z pracodawcą lub przedstawicielem pracodawcy, interview.

Cel pracodawcy             Cel kandydata
 zatrudnienie osoby o          przedstawienie siebie jako
 określonych cechach i          osoby z odpowiednimi cechami
 umiejętnościach             i umiejętnościami oraz godnej
                      zaufania

  Dlatego ważną rzeczą jest zebranie informacji o firmie i pracodawcy.

  •  od jakiego czasu firma jest na rynku,
  •  jaka była w tym czasie jej historia,
  •  kiedy pojawiła się w Polsce,
  •  jakie są jej produkty i klienci
  •  pozycja i najgroźniejsi konkurenci.
      Rozmowa kwalifikacyjna
             Ogólne zasady
- pokazać pracodawcy, że zależy nam na pracy u niego, okazując
 mu szacunek poprzez odpowiednie ubranie i uczesanie, a także
 przestrzeganie form grzecznościowych (punktualność,
 odpowiednie powitanie itp.).

- ważne, aby na Twojej twarzy widoczne było zainteresowanie

- w rozmowie unikać odpowiedzi "tak" lub "nie„

- to także okazja do zadawania pytań pracodawcy,

- nie należy krytykować poprzednich pracodawców lub kolegów,
      Rozmowa kwalifikacyjna
             Ogólne zasady
  Aby nie zapadła krępująca cisza, możesz zastosować
           poniższe przykłady:

- "To ciekawe, co pan mówi. Proszę mi pozwolić minutę pomyśleć"

- "Wydaje mi się, że nie do końca zrozumiałem o czym
 rozmawiamy. Czy może pan wyjaśnić?"

- "Poruszył pan bardzo ważną kwestię. Czy może pan powtórzyć"

- "Może powtórzę czy dobrze zrozumiałem"
      Rozmowa kwalifikacyjna
       Empatia - wczucie się w sytuację rozmówcy


Pierwszy kontakt z osoba niepełnosprawną może być trudny dla osoby
przeprowadzającej wywiad.

Zacznij rozmowę i poinformuj w jaki sposób może ona Ci pomoc wejść,
zająć pozycje do rozmowy, w jaki sposób najlepiej się z Tobą porozumieć.

Bądź świadomy, iż pracodawca może posiadać obawy przed
zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej (obawa przed dużą absencją w
pracy spowodowana stanem zdrowia, przed zwiększonymi kosztami
pracy).


 Możesz uprzedzić obawy rozmówcy swoją aktywnością
      Rozmowa kwalifikacyjna
     Pytania najczęściej zadawane przez pracodawców :
-  Dlaczego Pan/i chce pracować w naszej firmie?
-  Jak ocenia Pan produkty/usługi naszej firmy?
-  Czy nie uważa Pan, że jest trochę za młody na to stanowisko?
-  Dlaczego chciałby Pan/i pracować w naszej firmie?
-  Jak wyglądała Pana/Pani dotychczasowa kariera zawodowa?
-  Jakie ma Pan/i hobby?
-  Co wie Pan/i o naszej firmie?
-  Dlaczego wybrał/a Pan/i taki rodzaj pracy, kariery zawodowej?
-  Jakie są Pana/ Pani kwalifikacje?
-  Wykonywanie jakich zadań sprawia Panu/Pani największą satysfakcję?
-  Co zamierza Pan robić za 5 lat?
-  Czego najbardziej obawia się Pan w nowej pracy?
-  Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony?
-  Jakie było Pana/ Pani poprzednie miejsce pracy?
-  W jakim stopniu jest Pan dyspozycyjny?
-  Czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe pytania?
  Przykładowe strony internetowe
Autoprezentacja

http://www.pk.edu.pl/kariery/poradniki/inzynier/5-2_autoprezentacja.htm

http://pup.jaroslaw.pl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3
 3&Itemid=17

http://www.praca.egospodarka.pl/5862,Autoprezentacja-w-procesie-
 kwalifikacyjnym,1,46,1.html

Rozmowa kwalifikacyjna

http://www.bip.ires.pl/gfx/mckirg/files/Twoja_Kariera/rozmowa/index.html

http://www.pracuj.pl/kariera-rozmowa-o-prace.htm

								
To top