ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ by x2ky3Ch8

VIEWS: 8 PAGES: 48

									                                                      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

                                   FORMULARZ OFERTY
                                              ............................ dnia .......- .......- .........r .
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
          /nazwa i adres/
 Nr NIP ..................................................
 Nr konta bankowego
 ..............................................................
 nr telefonu ...........................................
 nr telefaxu ..........................................
                                                  Jednostka Wojskowa Nr 2305
                                                  04 – 520 Warszawa 106
                                                  Skrytka Pocztowa 13


                                        OFERTA

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych oraz papieru ksero (nr ref.: 02/2010):

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi
   w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

2.  Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.  Całkowitą wartość oferty (tj. łączną sumę cen jednostkowych brutto wszystkich pozycji określonych w ust. 5), zgodną z Opisem
   Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określamy na kwotę …… ………PLN
   netto +………% VAT, tj. ………………PLN brutto (słownie:………………………………………………………………………….).

*Przy wyliczeniu kwoty oferty stosować należy zasadę zaokrąglania do groszy.


                                         1/48
5.  Oferujemy dostawę artykułów biurowych oraz papieru ksero odpowiadających wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu
   Zamówienia, stanowiącym część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujących rodzajach, i cenach
   jednostkowych brutto.                                                Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                          J.m.     producenta  jednostkowa
                                                         brutto

   1.  Papier ksero A4 o gramaturze 80 g/m2                ryza (500 ark.)


   2.  Papier ksero A4 o gramaturze 100 g/m2                ryza (250 ark.)


   3.  Papier ksero A-4 o gramaturze 160 g/m2               ryza (250 ark.)


   4.  Papier ksero A-4 o gramaturze 200 g/m2               ryza (250 ark.)


   5.  Papier ksero kolor A4 o gramaturze 80-90 g/m2 (różne kolory)    ryza (500 ark.)


   6.  Papier ksero kolor A4 o gramaturze 120 g/m2 (różne kolory)     ryza (500 ark.)


   7.  Papier ksero A3 o gramaturze 80 g/m2                ryza (500 ark.)


     Papier ksero typu POLJET90 A-4 90g/m² stopień bieli CIE:
   8.                                    ryza (250 ark.)
     166
                                    2/48
                                              Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                        J.m.     producenta  jednostkowa
                                                       brutto

 9.  Karton kolor A4 o gramaturze 200-220 g/m2 (różne kolory)     ryza (250 ark.)


    Papier ksero kolor (mix kolorów) A4 80g/m²
 10.                                   ryza (200 ark.)
    10 kolorów x 20 ark.


 11.  Papier kancelaryjny (kratka, linia) A-3              ryza (500 ark.)


 12.  Papier do plotera (1067mm x 45,7m)80g/m2               rolka


 13.  Papier do plotera (610mm x 50m)80g/m2                 rolka


 14.  Papier do plotera (1067mm x 50) 90gm2                 rolka


 15.  Papier do plotera (610mm x 45,7) 80g/m2                rolka


 16.  Papier do plotera (1067mm x 45m) 120g/m2               rolka


 17.  Papier do plotera (914mm x 30m)180g/m2                rolka


 18.  Folia do plotera (914mm x 22,8m)170g/m2                rolka


    Papier perforowany 1+3 kopie (kolorowe kopie, napis
 19.                                   pud. (400 ark.)
    oryginał/kopia) o szerokości +/- 240 mm

                                  3/48
                                            Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.     producenta  jednostkowa
                                                    brutto
    Papier perforowany 1+2 kopie (kolorowe kopie, napis
 20.                                pud. (600 ark.)
    oryginał/kopia) o szerokości +/- 240 mm

    Papier perforowany 1+1 kopia (kolorowe kopie, napis
 21.                                pud. (900 ark.)
    oryginał/kopia) o szerokości +/- 240 mm


 22.  Papier A4 samoprzylepny biały                   ark.


 23.  Papier A4 samoprzylepny kolor ( różne kolory)           ark.


 24.  Papier pakowy ozdobny w rolce min. 200x70cm.           rolka


    Torebka ozdobna szerokość 10cm, wysokość 40cm
 25.                                   szt.
    (różne, jednokolorowe, błyszczące)


 26.  Torebka ozdobna ok.20 cm x 25 cm                 szt.


    Torebka ozdobna ok. szerokość 18cm, długość 22,5cm
 27.                                   szt.
    ( jednokolorowa – granat, zieleń, błyszcząca)

    Torebka ozdobna ok. szerokość 38cm, długość 35cm
 28.                                   szt.
    (jednokolorowa –granat, zieleń, błyszcząca )

    Toner Canon NP 6512 lub inny toner zalecany przez
 29.                                   szt.
    producenta urządzenia CANON 6512

    Toner Canon NP 6030 lub inny toner zalecany przez
 30.                                   szt.
    producenta urządzenia CANON 6330

                               4/48
                                         Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto
    Toner Canon NP 1215/1550 lub inny toner zalecany przez
 31.                                   szt.
    producenta urządzenia CANON 6317

    Toner Canon FC 224 lub inny toner zalecany przez
 32.                                   szt.
    producenta urządzenia CANON FC 224

    Toner Mita DC 1260 lub inny toner zalecany przez
 33.                                   szt.
    producenta urządzenia MITA DC 1260

    Toner Mita KM 3035 lub inny toner zalecany przez
 34.                                   szt.
    producenta urządzenia MITA KM 3035

    Toner do kserokopiarki Toshiba E-Studio 352 lub inny toner
 35.                                   szt.
    zalecany przez producenta urządzenia

    Toner do kserokopiarki Toshiba E-Studio 353 lub inny toner
 36.                                   szt.
    zalecany przez producenta urządzenia
    Toner do kserokopiarki Sharp MX 3500 N kolor lub inny       szt.
 37.  toner zalecany przez producenta urządzenia Sharp MX 3500
    N
    Toner do kserokopiarki Sharp MX 3500 N czarny lub inny      szt.
 38.  toner zalecany przez producenta urządzenia Sharp MX 3500
    N
                                     szt.
    Toner do kserokopiarki Canon IR 1018J lub inny toner
 39.
    zalecany przez producenta urządzenia CANON IR 1018J
                                     szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 7m
 40.
    (czerwona 45807)
                                     szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 7m
 41.
    (biała 45803)

                                  5/48
                                     Typ / Nazwa   Cena
L.p.           Nazwa asortymentu
                                  J.m.  producenta  jednostkowa
                                              brutto
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 7m
 42.
    (czarna 45811)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 7m
 43.
    (żółta 45808)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 7m
 44.
    (niebieska 45806)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 7m
 45.
    (zielona 45809)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 3m
 46.
    (biała 45803)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 3m
 47.
    (czarna 45811)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 3m
 48.
    (niebieska 45806)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 3m
 49.
    (czerwona 45807)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 3m
 50.
    (żółta 45808)
                                  szt.
    Taśma do drukarki etykiet (Dymo LP 350) 19mm x 3m
 51.
    (zielona 45809)
                              6/48
                                      Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                   J.m.  producenta  jednostkowa
                                               brutto
                                   szt.
    Pieczątka ( samo tuszująca ) typu TRODAT PRINTY z płytą
 52.
    tekstową do samodzielnego składania tekstów


    Rolki – taśma biała papierowa do kalkulatorów Casio
 53.                                szt.
    (57mm x 40m)


 54.  Rolka termiczna (110mm x 30m)                szt.


 55.  Rolka termiczna do fax. (210mm x 30m)            szt.


    Taśma barwiąca do kalkulatorów Casio DR 140 N
 56.                                szt.
    (czerwono – czarna) (13mm x 6m)

 57.  Koperta A-4 brązowa zaklejane na mokro            szt.


 58.  Koperta A-4 biała zaklejane na mokro             szt.

 59.  Koperta C-6 brązowa zaklejane na mokro            szt.

 60.  Koperta C-6 biała zaklejane na mokro

 61.  Koperta DL 110x220 biała zaklejane na mokro         szt.


 62.  Koperta C-5 brązowa zaklejane na mokro            szt.


                               7/48
                                       Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                    J.m.  producenta  jednostkowa
                                                brutto

 63.  Koperta C-5 biała zaklejane na mokro              szt.

 64.  Koperta B-5 brązowa zaklejane na mokro             szt.

 65.  Koperta B-5 biała zaklejane na mokro              szt.

 66.  Koperta B-4 brązowa zaklejane na mokro             szt.

 67.  Koperta B-4 biała zaklejane na mokro              szt.

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym C-4 brązowa
 68.                                 szt.
    samoklejące
    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym C-4 biała
 69.                                 szt.
    samoklejące
    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym C-5 brązowa
 70.                                 szt.
    samoklejące
    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym C-5 biała
 71.                                 szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 120x175 biała
 72.                                 szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 120x175 brązowa
 73.                                 szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 170x225 biała
 74.                                 szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 170x225 brązowa
 75.                                 szt.
    samoklejące

                                8/48
                                            Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.     producenta  jednostkowa
                                                     brutto
    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 240x275 biała
 76.                                    szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 240x275 brązowa
 77.                                    szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 250x330 biała
 78.                                    szt.
    samoklejące

    Koperta z zabezpieczeniem powietrznym 250x330 brązowa
 79.                                    szt.
    samoklejące


 80.  Koperta z rozszerzonym bokiem B-4 biała samoklejące         szt.


 81.  Koperta z rozszerzonym bokiem B-4 brązowa samoklejące        szt.


 82.  Koperta z rozszerzonym bokiem C-4 biała samoklejące         szt.


 83.  Koperta z rozszerzonym bokiem C-4 brązowa samoklejące        szt.


 84.  Etykiety samoprzylepne A-4 (38mm x 21,2mm)           op. (100 ark.)


 85.  Etykiety samoprzylepne A-4 (52,5mm x 21,2mm)          op. (100 ark.)


 86.  Etykiety samoprzylepne A-4 (52,5mm x 29,7mm)          op. (100 ark.)


                                9/48
                                             Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.     producenta  jednostkowa
                                                     brutto

 87.  Etykiety samoprzylepne A-4 (48,5mm x 16,9mm)          op. (100 ark.)


 88.  Etykiety samoprzylepne A-4 (70mm x 37mm)            op. (100 ark.)


 89.  Etykiety samoprzylepne A-4 (70mm x 42,3mm)           op. (100 ark.)


 90.  Etykiety samoprzylepne A-4 (70mm x 50,8mm)           op. (100 ark.)


 91.  Etykiety samoprzylepne A-4 (105mm x 33,8mm)           op. (100 ark.)


 92.  Etykiety samoprzylepne A-4 (105mm x 42,4mm)           op. (100 ark.)


 93.  Etykiety samoprzylepne A-4 (105mm x 74mm)            op. (100 ark.)


 94.  Etykiety samoprzylepne A-4 (105mm x 148mm)           op. (100 ark.)


 95.  Etykiety samoprzylepne A-4 (210mm x 148mm)           op. (100 ark.)


 96.  Etykiety samoprzylepne A-4 (297mm x 210mm)           op. (100 ark.)

    Koperta papierowa na pieniądze z nadrukiem ( imię,
 97.  nazwisko, wydział, wypłata za miesiąc, kwota, pokwitowanie      szt.
    odbioru)

                                10/48
                                             Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                       J.m.     producenta  jednostkowa
                                                      brutto

 98.  Etykiety na płyty CD/DVD                     op. (100 ark.)


    Segregator biurowy A4 35mm dwu ringowy typu ESSELTE,
    wykonany z kartonu pokrytego na zewnątrz i od wewnątrz
 99.                                     szt.
    poliolefiną, posiadający dwustronną wymienna etykietę –
    różne kolory.


    Segregator biurowy A4 50mm z mechanizmem dźwigniowym
    typu ESSELTE, wykonany z kartonu pokrytego na zewnątrz
 100.                                    szt.
    i od wewnątrz poliolefiną, posiadający dwustronną wymienna
    etykietę – różne kolory


    Segregator biurowy A4 75mm z mechanizmem dźwigniowym
    typu ESSELTE, wykonany z kartonu pokrytego na zewnątrz
 101.                                    szt.
    i od wewnątrz poliolefiną, posiadający dwustronną wymienna
    etykietę – różne kolory.


    Segregator A-5 75mm z mechanizmem dźwigniowym typu
    ESSELTE, wykonany z kartonu pokrytego na zewnątrz
 102.                                    szt.
    i od wewnątrz poliolefiną, posiadający dwustronną wymienna
    etykietę – różne kolory


    Segregator A-5 35mm typu ESSELTE, wykonany z kartonu
 103. pokrytego na zewnątrz i od wewnątrz poliolefiną, posiadający      szt.
    dwustronną wymienna etykietę – różne kolory.
                                 11/48
                                          Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto

    Segregator A4 4-ringowy 35mm Esselte, wykonany z kartonu
 104. pokrytego na zewnątrz i od wewnątrz poliolefiną, posiadający     szt.
    dwustronną wymienna etykietę – różne kolory.


 105. Koszulka A-3 pionowa                         szt.


 106. Koszulka A-3 pozioma                         szt. 107. Koszulka A-4 pionowa grubości 40 mic                 szt.


 108. Koszulka A-5 grubości 48 mic                     szt.


     Koszulka foliowa A-4 z klapką z możliwością wpięcia
 109.                                   szt.
     do segregatora, otwierana z boku lub z góry grubości 100 mic

     Koszulka A4 typu ESSELTE na katalogi poszerzana, z klapką
 110.                                   szt.
     otwierana od góry rozszerzane boki i dno gr. Folii 170 mic,
     pojemność 25 mm

     Koszulka sztywna z grzebieniem metalowym (pionowa)
 111.                                   szt.
     poszerzona

    Koszulka A4 typu ESSELTE na suwak wykonana z mocnej
    folii polipropylenowej, która się nie elektryzuje, posiadająca
 112.                                   szt.
    mocne i szczelne zapięcie na suwak.


                                  12/48
                                         Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto

    Koszulka A5 na suwak wykonana z mocnej folii
 113. polipropylenowej, która się nie elektryzuje, posiadająca      szt.
    mocne i szczelne zapięcie na suwak.

     Obwoluta A-4 twarda bezbarwna (mocna wykonana
 114.                                   szt.
     z PP 150 mic)


 115. Obwoluta A-4 twarda cała z folii kolorowej             szt.


 116. Przekładki do segregatora kartonowe A4 kolorowe (          kpl.
    numeryczne 1-31 / alfabetyczne A-Z /kolorowe)

 117. Przekładki do segregatora A4 kolorowe (numeryczne 1-31/       kpl.
    alfabetyczne A-Z/ kolorowe) z laminowanymi indeksami
     Przekładki plastikowe do segregatora PP A4 ( numeryczne 1-
 118.                                   kpl.
     31/ alfabetyczne A-Z/kolorowe)

     Przekładki do segregatora A- 4 jednokolorowe, tekturowe
 119.                                   kpl.
     bez napisów gładkie, 10 kartek kolorowych w opakowaniu.


 120. Skoroszyt plastikowy sztywny A4                   szt.


 121. Skoroszyt plastikowy sztywny wpinany do segregatora A4       szt.


                                         Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto

                                  13/48
 122. Skoroszyt papierowy A4                      szt.


 123. Skoroszyt zaciskowy do 30 kartek A4                szt.


 124. Skoroszyt zaciskowy do 60 kartek A4                szt.


 125. Skoroszyt plastikowy z klipsem różne kolory            szt.


 126. Wąsy do skoroszytów                        szt.


 127. Grzbiet wsuwany A-4 typu Esselte (3mm)              szt.


 128. Grzbiet wsuwany A-4 4 typu Esselte (6mm)             szt.


 129. Grzbiet wsuwany A-4 4 typu Esselte (12mm)             szt.


     Okładka miękkie o formacie A3 składające się do formatu A4
 130.                                  szt.
     do grzbietów wsuwanych


 131. Teczka na gumkę biała A4                     szt.


 132. Teczka na gumkę mix kolor                     szt.


                                        Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto

                                 14/48
     Teczka na gumkę szeroka A4 (bigowany grzbiet
 133.                                 szt.
     z możliwością rozszerzenia do 2cm).


 134. Teczka wiązana biała-karton A4                  szt.


 135. Teczka wisząca na dokumenty formatu A4 różne kolory       szt.


    Teczka do podpisu typu LEITZ - musi posiadać 10
    przegródek, okładki wykonane z twardego kartonu pokrytego
 136. folią PP, na przedniej okładce otwierane okienko do podpisu   szt.
    zawartości książki, wewnętrzne przegródki wyposażone
    w otwory na środku strony w celu pokazania strony.


    Teczka do podpisu typu LEITZ - musi posiadać 20
    przegródek, okładki wykonane z twardego kartonu pokrytego
 137. folią PP, na przedniej okładce otwierane okienko do podpisu   szt.
    zawartości książki, wewnętrzne przegródki wyposażone
    w otwory na środku strony w celu pokazania strony.


    Teczka do podpisu typu LEITZ - musi posiadać 31
    przegródek, okładki wykonane z twardego kartonu pokrytego
 138. folią PP, na przedniej okładce otwierane okienko do podpisu   szt.
    zawartości książki, wewnętrzne przegródki wyposażone
    w otwory na środku strony w celu pokazania strony.

     Teczka skrzydłowa na rzepy na dokumenty formatu A4
 139.                                 szt.
     (różne kolory).

                                        Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                    J.m.  producenta  jednostkowa
                                                brutto

                                15/48
    Teczka z rączką wykonana z wytrzymałej tektury oklejonej
 140. na zewnątrz folią, szerokość grzbietu 40 mm, różne kolory,      szt.
    format A4.    Teczka wykonana z wysokiej jakości foli. Lewa strona
    okładki wyposażona w ring, 5 koszulek, uchwyt na długopis.
 141.                                   szt.
    Prawa strona okładki posiada sprężysty mechanizm
    zaciskowy przytrzymujący kartki papieru. Na grzbiecie
    przymocowany ring z notesem format A-4.

 142. Teczka z gumką wykonana z tektury format A3, różne kolory      szt.


    Teczka A - 4 z przekładkami segregującymi i gumką,
 143. wykonana z przezroczystego aksamitnego PP.              szt.
    Sześć przegródek, różne kolory.


 144. Deska z klipsem                           szt.


    Deska z klipsem A4 (deska do pisania wyposaż ona w dwie
    sztywne okładki oraz mechanizm zaciskowy do karty papieru,
 145.                                   szt.
    posiadająca. kieszeń na wewnętrznej stronie okładki
    oraz uchwyt na długopis).


 146. Wizytownik (min. 96 wizytówek)                    szt.


                                          Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto                                  16/48
 147. Wizytownik min. 136 wizytówek obrotowy – alfabetyczny       szt.


     Skorowidz szyty, twarda oprawa, kartki w kratkę z indeksem
 148.                                  szt.
     alfabetycznym, A – 4/96 kartek

     Skorowidz szyty, twarda oprawa, kartki w kratkę z indeksem
 149.                                  szt.
     alfabetycznym, A – 4/200 kartek

     Skorowidz szyty, twarda oprawa, kartki w kratkę z indeksem
 150.                                  szt.
     alfabetycznym, A – 5/96 kartek

     Wkłady papierowe w kratkę i w linię do segregatora A – 4/50
 151.                                  szt.
     kartek ( różne kolory)
     Wkłady papierowe w kratkę i w linię do segregatora A – 5/50
 152.                                  szt.
     kartek (różne kolory)

    Blok biurowy ( grzbiet klejony, mikroperforacja ułatwiająca
 153. wyrywanie kartek, kartki w kratkę z dziurkami           szt.
    umożliwiającymi wpięcie ich do segregatora A – 4/80 kartek


    Blok biurowy ( grzbiet klejony, mikroperforacja ułatwiająca
 154. wyrywanie kartek, kartki w kratkę z dziurkami           szt.
    umożliwiającymi wpięcie ich do segregatora A – 5/80 kartek


    Pojemnik na czasopisma wykonany z ekologicznej foli PP
    o strukturze płótna, pojemność ok.,750 kartek, zawiera
 155.                                  szt.
    wymienną etykietę grzbietową, wymiary 245x75x320mm,
    różne kolory, składany dostosowany do dokumentów A4.


                                         Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto

                                 17/48
    Pojemnik tekturowy archiwizacyjny na zawartość segregatora
 156. A4 wykonany ze sztywnego kartonu, na grzbiecie miejsce
                                        szt.
    na opis zawartości, otwór na grzbiecie

     Zbiorcze pudełko archiwizacyjne do przechowywania
 157.
     min. 5 segregatorów A4 lub 5 pojemników archiwizacyjnych       szt.
    Półka na dokumenty A4 typu Leitz przeźroczysta,
 158. 340x245x58mm
                                        szt.
    z możliwością piętrowania.
     Karteczki kolorowe (kostka biurowa) nieklejone o wymiarach
 159.                                     op.
     85 x 85 x 5 cm


 160. Pojemnik na kostkę biurową                       szt.


 161. Bloczki samoprzylepne (76mm x 76mm)                op. (100 kartek)


 162. Bloczki samoprzylepne (51mm x 76mm)                op. (100 kartek)


 163. Bloczki samoprzylepne (76mm x 127mm)               op. (100 kartek)


 164. Bloczki samoprzylepne ( 38mm x 51mm)               op. (100 kartek)


 165. Bloczki samoprzylepne (76mm x 102mm)               op. (100 kartek)


                                              Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                       J.m.     producenta  jednostkowa
                                                       brutto


                                 18/48
     Zakładki indeksujące – wykonane z folii wymiary 12 x 43
 166.                                   szt.
     mm / 5 kolorów w opakowaniu

     Zakładki indeksujące w zestawie (cztery kolory w
 167.                                   szt.
     opakowaniu /4 x 50 szt) wymiary 20 x 50 mm

     Podajnik biurkowy umożliwiający przechowywanie kilku
 168.                                   szt.
     rodzajów zakładek indeksujących w jednym miejscu

                                      szt.
 169. Zakreślasz z wbudowanymi zakładkami indeksującymi


     Zakładki silne do segregowania dokumentów w szufladach,
 170.                                   op
     można je wielokrotnie stosować odklejać i przyklejać,
     w opakowaniu 4 kolory o symbolu 686 F-1

    Przybornik biurowy przeźroczysty (prostokątny- zawierający
 171. co najmniej: miejsce na długopisy, gumkę, temperówkę,        szt.
    spinacze biurowe i kostkę papierową).


    Przybornik biurowy z czarnego tworzywa sztucznego
 172. (prostokątny- zawierający co najmniej: miejsce na długopisy,    szt.
    gumkę, temperówkę, spinacze biurowe i kostkę papierową).

     Przybornik biurowy owalny z rozsuwanymi szufladkami
 173.                                   szt.
     przezroczysty
    Mata na biurko ok. 500mm x 650mm (krystaliczna - cała
 174. przezroczysta lub czarna z dodatkową folią na całej         szt.
    powierzchni )

                                         Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto


                                  19/48
    Nożyk biurowy do cięcia papieru z wymiennym ostrzem,
    ergonomiczną rękojeścią wykonaną z tworzywa w połączeniu
    z elementami gumowymi, z dodatkowym metalowym
 175.                                    szt.
    wzmocnieniem rękojeści pozwalającym ciąć twarde
    powierzchnie i automatyczną blokada pozycji noża, dł./szer.
    ostrza 15cm./18mm.


 176. Ostrza do nożyka dł./szer. ostrza 15cm./18mm.(10szt/op)        op.


 177. Nożyk biurowy do cięcia papieru (mały)                 szt.


 178. Nożyczki typu LACO 25,5 cm                       szt.


 179. Nożyczki typu LACO 21cm                        szt.


 180. Nożyczki typu LACO 15,5 cm                       szt.


 181. Pinezki srebrne po 50 szt. w opakowaniu                op.


 182. Pinezki kolorowe po 50 szt. w opakowaniu                op.


 183. Pinezki do tablic korkowych                    op.(40-50 szt.)


                                              Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                       J.m.     producenta  jednostkowa
                                                      brutto


                                 20/48
 184. Pinezki do tablicy korkowej (chorągiewki do oznaczeń)      op (40szt)


 185. Spinacz okrągły R 28                      op. (100 szt.)


 186. Spinacz plikowy R 50                      op. (100 szt.) 187. Spinacz trójkątny                        op. (100 szt.) 188. Spinacz krzyżowy 70mm                      op. (12 szt.)


 189. Spinacze 26mm metalowe w pudełku magnetycznym          op. (150 szt.)


 190. Zwilżacz do palców na bazie gliceryny (min. 20 ml)          szt.


 191. Klip biurowy 19mm                        op. (12 szt.)


 192. Klip biurowy 25mm                        op. (12 szt.)


 193. Klip biurowy 32mm                        op. (12 szt.)


                                            Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.     producenta  jednostkowa
                                                     brutto


                                21/48
 194. Klip biurowy 41 mm                           op. ( 12 szt.)


 195. Klip biurowy 51mm                           op. (12 szt.)


 196. Klipsy archiwizacyjne                          op. (50szt)


 197. Szpilki                                 op. (50g)


 198. Szpilki chorągiewki                           op. (50g)


 199. Taśma samoprzylepna (19mm x 30-33m)                     szt.


 200. Taśma pakowa przeźroczysta (50mm) długość 66 m               szt.

    Podajnik do taśmy samoprzylepnej o wym. 19 mm x 33 m (z
 201. paskami z gumy antypoślizgowej) z obciążoną podstawą nie          szt.
    przesuwającą się po biurku

 202. Podajnik do taśmy samoprzylepnej o wym. 19 mm x 33 m            szt.


 203. Taśma pakowa (48-50mm x 50m)                        szt.


     Podajnik ręczny posiadający regulację siły naciągu taśmy z
 204.                                       szt.
     blokadą do taśmy pakowej

                                                Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                         J.m.     producenta  jednostkowa
                                                        brutto

                                   22/48
 205. Taśma klejąca dwustronna 50mmx10m                    szt.


 206. Taśma klejąca papierowa o wymiarach 50 mm x 40 m             szt.


 207. Taśma klejąca 3 warstwowa 50mm x 10 kolor srebrny            szt.


 208. Nici lniane (dratwa)                        szpula (0,5dkg.)


    Klej biurowy typu Pentel ER153 30ml w płynie 30ml
    przeznaczony do klejenia papieru i kartonu, wyposażony
 209. w gumowy rolkowy aplikator kleju ułatwiający nanoszenie,         szt.
    rozprowadzanie tylko w momencie docisku aplikatora
    do powierzchni klejonej.


    Klej biurowy w sztyfcie typu PRITT 36 g, zapewniający super
 210. mocne spoiwo do klejenia papieru, fotografii, tektury,          szt.
    po naniesieniu na powierzchnie klejoną nie powodujący
    marszczenia papieru, nietoksyczny.

 211. Klej butapren                             op. (0,2l)


 212. Klej introligatorski                           kg.


     Korektor w piórze typu Pentel ZLC 31 poj. 12 ml, musi
 213.                                     szt.
     posiadać metalową końcówkę, szybkoschnący, płyn na bazie
     alkoholu do wszystkich powierzchni.

                                               Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                        J.m.     producenta  jednostkowa
                                                       brutto
                                 23/48
     Korektor w płynie typu TIPP-EX Rapid Foam Aplicatoro
 214.                                   szt.
     o pojemności 20ml. szybkoschnący z gąbką korygującą.

     Korektor w taśmie typu Pocket MousTipp-Ex szer. 4,2mm
 215.                                   szt.
     dł.9m.


 216. Numerator ręczny 8-cyfrowy.                     szt.


    Numerator automatyczny samotuszujący typu REINER
    TYPB6, na ostatnich pięciu pierścieniach posiadający opcje
    powtarzania numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy ( metalowa
 217. obudowa). Z opcją na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste       szt.
    pole, wysokość cyfr 4,5 mm. Z wkładem samotuszującym
    czarny wystarczającym na 16 tyś wyraźnych odbić x 4 szt .
    Wydajny skondensowany tusz w zestawie x 4 szt.


 218. Wkłady z tuszem do numeratora automatycznego z poz. 217       szt.


     Wkłady z tuszem do numeratora automatycznego 8-
 219.                                   szt.
     cyfrowego

     Wkłady z tuszem do numeratora automatycznego 6-
 220.                                   szt.
     cyfrowego


 221. Datownik samotuszujący 4810 ISO.                   szt.


 222. Datownik samotuszujacy 4820 POL.                   szt.


                                          Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto
                                  24/48
     Tusz do stempli ręcznych i samo tuszujących z gumową
 223.                                  szt.
     i polimerową płytką stemplującą czerwony/czarny/niebieski
     (25ml).

    Poduszka do stempli typu LACO 7X11 cm posiadająca
 224. obudowę z tworzywa sztucznego w kolorze tuszu, pokrywkę      szt.
    metalową (czysta, czerwona lub czarna).


    Poduszka do stempli typu LACO 15X12cm posiadająca
 225. obudowę z tworzywa sztucznego w kolorze tuszu, pokrywkę      szt.
    metalową (czysta, czerwona lub czarna).


    Zszywacz archiwizacyjny do zszywania min. 260 kartek
    z max. głębokością zszywania 50mm z ogranicznikiem
    głębokości papieru pozwalający na precyzyjne ustalenie
 226.                                  szt.
    miejsca zszywania, posiadający zasobnik na różnego rodzaju
    zszywki o wymiarach zróżnicowanych w zależności od ilości
    zszywanych kartek.


    Zszywacz długoramienny przeznaczony do zszywania wzdłuż
    złożenia kartek, głębokość wsuwania kartek 299 mm.
 227. Posiadający regulowane położenie ogranicznika formatu w      szt.
    zakresie A2-A6 oraz znaczenie różnych standardów formatu
    papieru, z możliwością zszywania zszywek od wewnątrz i na
    zewnątrz, zszywający jednorazowo do 80 kartek

 228. Zszywacz typu LACO H 400N ( do 30 kartek)             szt.


                                        Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto                                 25/48
 229. Zszywacz kasetowy typu LEITZ - 5550 ( do 80 kartek)       szt.


 230. Zszywacz na zszywki nr 10                    szt.


 231. Zszywki biurowe nr 10 (1000 sztuk w opakowaniu)         op.


     Zszywki w kasetach do zszywacza typu LEITZ – 5550 ( typ
 232.                                 op.
     K10; K12)


 233. Zszywki do 100 kartek (1000 szt.)                op.


 234. Zszywki 160 kartek (1000 szt.)                 op.


     Zszywki stalowe cynkowane typu LEITZ 24/6 (1000 szt./op)
 235.                                 op.
     gr. zszywanego pliku 3mm/30 kartek

    Dziurkacz typu Leitz 5005 posiadający metalową podstawę,
    górna część wzmocniona metalową obręczą, dziurkujący
 236. do 25 kartek, ze wskaźnikiem środka strony oraz         szt.
    ogranicznikiem formatu i antypoślizgową nakładką (kolor
    niebieski).

    Dziurkacz typu Leitz 5180 wyposażony w blokadę
    pozwalającą przechowywać dziurkacz z maksymalnie
    obniżonym ramieniem, dziurkujący do 65 kartek,
 237.                                 szt.
    ze wskaźnikiem środka strony, ogranicznikiem formatu,
    antypoślizgową nakładką.


                                       Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                    J.m.  producenta  jednostkowa
                                                brutto
                                26/48
 238. Dziurkacz typu 9401 Eagle podwójny.                 szt.


    Dziurkacz archiwizacyjny typu HP4 Argo czterootworowy
    do dziurkowania 400str papieru o gr.80g/m2 z regulowaną
 239.                                   szt.
    odległością dziurek od krawędzi, z przekładnią pozwalającą
    na dziurkowanie bez wysiłku.


 240. Rozszywasz (różne kolory)                      szt.


    Pióro kulkowe typu Pentel BLN 75 z wymiennym wkładem,
 241. grubość końcówki do 0,7 mm, z gumowym uchwytem            szt.
    i metalowym klipem.


 242. Pióro kulkowe typu Parker Reflex                   szt.


 243. Pióro kulkowe typu Parker Vector                   szt.


 244. Wkład do pióra kulkowego z poz. 241                 szt.


 245. Wkład do pióra kulkowego z poz. 242                 szt.


 246. Wkład do pióra kulkowego z poz. 243                 szt.


                                          Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.  producenta  jednostkowa
                                                  brutto


                                  27/48
 247. Pióro typu PARKER VEKTOR stalowe                 szt.


 248. Pióro typu Parker Reflex                     szt.


 249. Atrament do piór wietrznych typu Parker (57ml) różne kolory    op.


     Nabój do pióra typu Parker pakowany po 5 sztuk / nabój do
 250.                                  op.
     pióra typu Waterman pakowany po 8 sztuk


 251. Długopis typu Parker Reflex                    szt.


 252. Długopis typu Parker Vector                    szt.


    Długopis typu "Zenit 10" posiadający ergonomiczny
    i wytrzymały korpus wykonany z nieprzeźroczystego
 253. tworzywa o fakturze wielokąta, z wkładem wielkopojemnym      szt.
    zapewniającym długą linię pisania, mechanizmem
    przyciskowym i niklowanym wykończeniem.


    Długopis na sprężynce stojący, typu KAMET K-1113
    posiadający podstawkę w kształcie kwadratu z
    zaokrąglonymi rogami, otwór na długopis umieszczony
 254. w jednym z rogów, elastyczną sprężynkę o zasięgu 1metra      szt.
    mocującą długopis zamontowaną na zewnętrznej stronie
    podstawki bezpośrednio pod otworem na długopis
    z mocowaniem za pomocą taśmy piankowej dwustronnej.


                                        Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto
                                 28/48
    Długopis typu lexi 5 posiadający przeźroczystą obudowę,
    na wkład wymienny z wodoodpornym tuszem o nieblaknącym
 255.                                     szt.
    kolorze, dł. linii pisania min.1500 m grubość linii 0,7mm
    kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony.


    Długopis automatyczny z przezroczystym korpusem, gumowy
 256. uchwyt, wymienny wkład, grubość lini pisania 0,3mm, różne        szt.
    kolory.


 257. Wkład do długopisu z poz. 256                      szt.


    Długopis olejowy najnowszej technologii, gumowany uchwyt,
 258. wymienny wkład, grubość linii pisania 0,32,               szt.
    nie chowany wkład ze skuwką, różne kolory.


 259. Wkład do długopisu z poz. 258                      szt.


    Długopis żelowy typu PILOT G2 o gr. linii 0,3mm długość
    linii pisania mni. 900 m posiadający mechanizm przyciskowy,
 260. przeźroczysty korpus z gumowym ergonomicznym              szt.
    uchwytem, zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania, kolor
    czarny, czerwony, niebieski.

     Wkład do długopisu typu lexi 5 (niebieski i czarny) z poz .
 261.                                     szt.
     255

                                           Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                        J.m.  producenta  jednostkowa
                                                    brutto                                    29/48
     Wkład do długopisu żelowego typu PILOT G2 (niebieski i
 262.                                  szt.
     czarny, czerwony) z poz. 260.


 263. Wkład do długopisu typu Parker Reflex z poz. 251          szt.


 264. Wkład do długopisu typu Parker Victor z poz. 252          szt.


 265. Wkład do długopisu typu Zenit 10" z poz. 253.           szt.


    Pióro żelowe z uchwytem gumowym, grubość linii 0,2 mm,
 266. tusz wodoodporny, pigmentowy, nie blaknący podczas         szt.
    pisania, różne kolory, z wymiennym wkładem.


 267. Wkład do pióra żelowego z poz. 266                 szt.


    Pióro żelowe z przezroczystym korpusem, barwionym
 268. zgodnie z kolorem tuszu bez gumowego uchwytu            szt.
    z wymiennym wkładem, grubość linii pisania 0,3 mm, różne
    kolory.

 269. Wkład do pióra żelowego z poz. 268                 szt.


    Cienkopis typu Stabilno POINT 88 z końcówką 0,4
 270. plastikową oprawioną w metalu, odporny na schnięcie tuszu,     szt.
    mix kolorów.


                                         Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto

                                 30/48
    Marker do tablicy typu Pentel MW L5S – suchościeralny
    z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnego
 271.                                  szt.
    tłoczka, okrągłą końcówka, długość linii pisania min. 1200m
    do pisania po białych tablicach, różne kolory.


 272. Marker typu Edding 330 (różne kolory)               szt.


 273. Marker typu Edding 300 (różne kolory)               szt.


     Marker olejowy wodoodporny z okrągłą końcówką, grubość
 274.                                  szt.
     linii 2,2-2,8 mm


     Marker permanentny do opisywania płyt CD, DVD. Grubość
 275.                                  szt.
     pisania z tolerancją 0,8 mm – 1 mm ( kolory czarny,
     czerwony, niebieski, zielony)

    Foliopis typu Lumikolor posiadający niezmywalny tusz
 276. piszący po każdej gładkiej powierzchni z końcówką stożkowa    szt.
    grubość B (kolory czarny, czerwony, niebieski, zielony)


    Foliopis typu Lumikolor posiadający niezmywalny tusz
 277.                                  szt.
    piszący po każdej gładkiej powierzchni z końcówką stożkowa
    grubość F (kolory czarny, czerwony, niebieski, zielony)
    Foliopis typu Lumikolor posiadający niezmywalny tusz
    piszący po każdej gładkiej powierzchni z końcówką stożkowa
 278.                                  szt.
    grubość M ( kolory czarny, czerwony, niebieski, zielony)


                                        Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto


                                 31/48
    Foliopis typu Lumikolor posiadający niezmywalny tusz
 279. piszący po każdej gładkiej powierzchni z końcówką stożkowa      szt.
    grubość S (kolory czarny,czerwony,niebieski,zielony)

     Zakreślacz z płynnym tuszem typu Stabilo Boss (różne
 280.                                   szt.
     kolory)

     Flamaster ze stożkową końcówką i zwentylowana skuwka
 281.                                   kpl.
     zestaw 4 szt. w etui

    Płyn do czyszczenia tablic typu DEEPCLENE czyszczący
    trudne zabrudzenia oraz przebarwienia spowodowane
 282. użyciem niewłaściwych markerów, jednocześnie             szt.
    konserwujący powierzchnię tablic suchościeralnych,
    nie zawierający FCKW, poj. 150ml.


 283. Gąbka czyścik magnetyczny do tablic suchościeralnych         szt.


 284. Magnesy do tablic 16mm                      op. (10 szt.)


 285. Magnesy do tablic 20mm                      op. (6 szt.)


 286. Magnesy do tablic 30mm                      op. (5 szt.)


 287. Magnesy do tablic (4 sztuki w opakowaniu)              op.


                                            Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.     producenta  jednostkowa
                                                     brutto


                                32/48
 288. Magnesy do tablic (3 sztuki w opakowaniu)                 op.


    Ołówek z gumką typu CONTE EVOLUTION wykonany
    z żywicy syntetycznej o dużej elastyczności, posiadający
 289.                                      szt.
    grafit odporny
    na złamania.

     Ołówek grafitowy posiadający oprawkę z drewna cedrowego,
 290.                                   op. (12 szt.)
     wielokrotnie lakierowanego (HB).


 291. Ołówek automatyczny typu BIC matic clasic 0,5mm              szt.


 292. Grafit do ołówka automatycznego 0,5mm (B, HB)           op. (min. 12 szt.)


     Temperówka w kształcie klina, wykonana ze stopu magnezu,
 293.                                      szt.
     jednootworowa.


 294. Gumka typu Pelikan AC 30                         szt.


 295. Gumka typu Pentel                             szt.


 296. Plastelina 6 kolorów                           op.


     Tuba na rysunki regulowana długość 60x100cm (na
 297.                                      szt.
     zatrzaski)

                                                Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                        J.m.      producenta  jednostkowa
                                                        brutto

                                 33/48
 298. Kalka ołówkowa A4                        op. (100 ark.)

     Kalka kreślarska typu CANSON w rolce 0,9 x 20m 90/95
 299.                                    op.
     g/m2


 300. Bristol w rolce 1,5m x 10m                      rolka


 301. Bristol w ark. A0                           ark.


 302. Zeszyt A-4 (sztywna okładka, 96 kartek)                szt.


 303. Brulion A-4 (twarda oprawa, 288 kartek)                szt.


 304. Zeszyt A-5 (sztywne okładki, 96 kartek)                szt.


 305. Zeszyt A-5 (sztywne okładki, 60 kartek)                szt.


 306. Zeszyt A-5 (32 kartki)                        szt.


 307. Zeszyt A-5 (16 kartek)                        szt.


 308. Brulion A-5 (twarda oprawa, 288 kartek)                szt.


                                             Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                      J.m.     producenta  jednostkowa
                                                     brutto
                                34/48
 309. Brulion B-5 (sztywna okładka, 160 kartek)            szt.


 310. Druki finansowe – wniosek o zaliczkę A6             bl.


 311. Druki finansowe–polecenie księgowania A-4 samokopiujące     bl.


 312. Druki finansowe –polecenie księgowania A-5 samokopiujące    bl.


 313. Druki finansowe –Dowód wpłaty KP A-6 samokopiujące       bl.


     Druki finansowe –polecenie przelewu – wpłata gotówkowa A-
 314.                                 bl.
     6 samokopiujące


 315. Druki finansowe –rozliczenie zaliczki pobranej A-6       bl.


 316. Druki- polecenie wyjazdu służbowego               bl.


 317. Grzbiety do bindownicy 6mm – różne kolory            szt.


 318. Grzbiety do bindownicy 8mm – różne kolory            szt.


 319. Grzbiety do bindownicy 10mm – różne kolory           szt.


                                       Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                    J.m.  producenta  jednostkowa
                                                brutto

                                35/48
 320. Grzbiety do bindownicy 12mm- różne kolory         szt.


 321. Grzbiety do bindownicy 14mm – różne kolory        szt.


 322. Grzbiety do bindownicy 16mm- różne kolory         szt.


 323. Grzbiety do bindownicy 19mm- różne kolory         szt.


 324. Grzbiety do bindownicy 22mm- różne kolory         szt.


 325. Grzbiety do bindownicy 28mm- różne kolory         szt.


 326. Grzbiety do bindownicy 32mm- różne kolory         szt.


 327. Grzbiety do bindownicy 38mm- różne kolory         szt.


 328. Grzbiety do bindownicy 44 mm-różne kolory         szt.


 329. Grzbiety do bindownicy 50 mm- różne kolory        szt.


 330. Okładka do bindownicy A-4 (różne kolory)       op. (100 szt.)


                                       Typ / Nazwa   Cena
L.p.           Nazwa asortymentu
                                J.m.     producenta  jednostkowa
                                               brutto

                          36/48
 331. Okładka do bindownicy A-3 (różne kolory)              op. (100 szt.)


 332. Folia do bindownic 200mic A4                    op. (100 szt.)


 333. Folia do bindownic 200mic A3                    op. (100 szt.)


     Listwy zamykane-zatrzaskowe typu OPUS O-CLICK 10mm,
 334.                                     op.
     25szt/op.

     Listwy zamykane-zatrzaskowe typu OPUS O-CLICK 15mm,
 335.                                     op.
     25szt/op.

     Listwy zamykane-zatrzaskowe typu OPUS O-CLICK 20mm,
 336.                                     op.
     25szt/op.

     Listwy zamykane-zatrzaskowe typu OPUS O-CLICK 6mm,
 337.                                     op.
     25szt/op.

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 338.                                     szt.
     rozmiar AA)

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 339.                                     szt.
     rozmiar A)

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 340.                                     szt.
     rozmiar B)

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 341.                                     szt.
     rozmiar C)

                                              Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                       J.m.     producenta  jednostkowa
                                                      brutto

                                 37/48
     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 342.                                      szt.
     rozmiar D)

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 343.                                      szt.
     rozmiar E)

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 344.                                      szt.
     rozmiar F)

     Okładka kanałowa typu Channel A-4 twarda (bez nadruku,
 345.                                      szt.
     rozmiar G)

    Okładka do bindownicy kanałowej twarda A3 kanał
 346. na krótszym boku szer. C 10szt/op (wykonana z grubej           szt.
    tektury, z zewnątrz okleina o fakturze płótna kolor niebieski,
    wewnątrz biała wyklejka)

 347. Okładka do termobindownicy 3mm                      szt.


 348. Okładka do termobindownicy 6mm                      szt.


 349. Okładka do termobindownicy 8mm                      szt.


 350. Okładka do termobindownicy 12mm                      szt.


 351. Folia do laminowania A-4 antystatyczna 100 mic.           op. (100 ark.)


 352. Folia do laminowania A-3 antystatyczna 100 mic.           op. (100 ark.)


                                               Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                        J.m.     producenta  jednostkowa
                                                       brutto
                                  38/48
 353. Folia do laminowania A-5 antystatyczna 100 mic.           op. (100 ark.)


 354. Folia do laminowania samoprzylepna A-4               op. (100 ark.)


 355. Folia samoprzylepna B-1 różne kolory                   szt.


    Folia techniczna typu ESTROFOL T® posiadająca gr. 80mic.
    szer. wstęgi 1860 mm. nawinięta na bal o śr. 6'' max. śr. zwoju
    600mm. (waga 1bali od 60kg. do 65kg.) - folia wykonana
    z politereftalanu etylenowego (PET), posiadająca wysoką
 356. przeźroczystość, wysoką wytrzymałość mechaniczną            bela
    i termiczną (-60°C do +130°C), odznaczająca się stabilnością
    wymiarową oraz odpornością na działanie wody, olejów
    i rozpuszczalników.    Folia techniczna typu ESTROFOL T® posiadająca gr. 80mic.
    szer. wstęgi do 1000mm. -folia wykonana z politereftalanu
    etylenowego (PET), posiadająca wysoką przeźroczystość,
 357.                                     bela
    wysoką wytrzymałość mechaniczną i termiczną (-60°C
    do +130°C), odznaczająca się stabilnością wymiarową oraz
    odpornością na działanie wody, olejów i rozpuszczalników.


 358. Folia do drukarki atramentowej A-4                 op. (50 ark.)


 359. Folia do drukarki laserowej A-4                   op. (50 ark.)


                                              Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                        J.m.     producenta  jednostkowa
                                                       brutto

                                  39/48
 360. Linijka 20 cm                    szt.


 361. Linijka 30 cm                    szt.


 362. Linijka 50 cm                    szt.


 363. Ekierka                       szt.


 364. Linijka aluminiowa 20 cm               szt.


 365. Linijka aluminiowa 50 cm               szt.


 366. Linijka aluminiowa 100 cm              szt.


 367. Linijka aluminiowa z ogranicznikiem 150 cm      szt.


 368. Linijka aluminiowa z uchwytem 150 cm         szt.


 369. Linijka aluminiowa z uchwytem 50 cm         szt.


 370. Kątomierz                      szt.


                                  Typ / Nazwa   Cena
L.p.           Nazwa asortymentu
                              J.m.  producenta  jednostkowa
                                          brutto

                          40/48
    Krzywiki (wykonane z przezroczystego dymno-szarego
 371. plastiku o gr.2mm, przystosowane do kreślenia tuszem,           kpl.
    pakowane w przezroczyste foliowe etui)


 372. Blok szkolny A4 100k 65g/m² stopień bieli CIE: 148             szt.


 373. Blok techniczny A3                             szt.


 374. Blok techniczny A4                             szt.


     Cyfry/ litery samoprzylepne /wys. 1 cm./ na formacie A4
 375.                                    op.( 10 szt.)
     czarne

     Cyfry / litery samoprzylepne /wys. 2 cm./ na formacie A4
 376.                                    op.( 10 szt.)
     czarne
     Cyfry/ litery samoprzylepne /wys. 3 cm./ na formacie A4
 377.                                    op.( 10 szt.)
     czarne
     Cyfry / litery samoprzylepne /wys. 4 cm./ na formacie A4
 378.                                    op.( 10 szt.)
     czarne

 379. Kreda (biała)                            op. (min. 6 szt.)


 380. Kreda (kolor)                            op. (min. 6 szt.)


 381. Identyfikator na klips                           szt.


                                                Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                         J.m.     producenta  jednostkowa
                                                         brutto
                                  41/48
 382. Identyfikator (holder) z taśmą                     szt.


    Linijka dowódcy - szablon NATO - (szablon taktyczny
    formacji wojskowych, symbole zgodne ze standardami
 383.                                     szt.
    NATO, używany do map pozycyjnych i przewodników
    w skali 1:50000, przystosowany do cienkopisu typu S).


    Linijka dowódcy - szablon NATO (wykonany
 384. z pomarańczowego plastiku, przystosowany do standardów         szt.
    NATO, służy do opisywania ruchów jednostek operacyjnych).


 385. Klips do identyfikatora – metalowy                   szt.


 386. Zawieszka do kluczy                           szt.


     Stojak na pieczątki okrągły (min. 5 pieczątek) przeznaczony
 387.                                     szt.
     na pieczątki z drewnianą rączką

    Okładka na książkę z samoprzylepnym paskiem (różne
 388. rozmiary, pionowa, pozioma) wykonana z przezroczystej folii       szt.
    do samodzielnego regulowania wysokości przy okładaniu

     Bloki do tablic typu flipchart 60cm x 84cm (gładki/kratka,
 389.                                     szt.
     50 kartek)


     Bloki do tablic typu flipchart 65cm x 100cm (gładki/kratka,
 390.                                     szt.
     50 kartek)


                                           Typ / Nazwa   Cena
L.p.             Nazwa asortymentu
                                        J.m.  producenta  jednostkowa
                                                    brutto
                                    42/48
    Kredki ołówkowe 12 kolorów (wykonane z żywicy
 391. syntetycznej o dużej elastyczności, grafit odporny na       op.
    złamania)


    Tewo – kalendarz 2011r. (papier offset 70g/m2 kremowy,
 392. oprawo skóropodobna kombinowana, perforowane narożniki,      szt.
    register dwuprzebiegowy, dwie tasiemki, 384 strony.


 393. Tewo – kalendarz 2011 r.                     szt.


 394. Kalendarz trójdzielny 2011 r.                   szt.


 395. Kalendarz ścienny planszowy B – 1 na rok 2011           szt.

    Kalendarz –leżący, na biurko (terminarz tygodniowy) na rok
 396. 2011 w formie B3, układ kalendarium: 2 lata – 1 strona, min.   szt.
    52 strony kolorowe, offset 70g/m2, planer

 397. Kalendarz na biurko stojący na rok 2011              szt.


 398. Karton ozdobny Elfenbens 246 g/m2 ark. A-4*            ark.


 399. Karton ozdobny Bristol Board 246 g/m2 ark. A-4*          ark.


                                        Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                     J.m.  producenta  jednostkowa
                                                 brutto


                                 43/48
 400. Papier ozdobny Bond Paper 80,90 g/m2 ark. A-4*       ark.


 401. Papier ozdobny Acquerello 100 g/m2 ark. A-4*        ark.


 402. Karton ozdobny Acquerello 240 g/m2 ark. A-4*        ark.


 403. Papier ozdobny Marble Cover 90 g/m2 ark. A-4*        ark.


 404. Karton ozdobny Marble Cover 200 g/m2 ark. A-4*       ark.


 405. Papier ozdobny Freelife Picnic 100 g/m2 ark. A-4*      ark.


 406. Karton ozdobny Freelife Picnic 215 g/m2 ark. A-4*      ark.


 407. Karton ozdobny Magnus 220 g/m2 ark. A-4*          ark.


 408. Papier ozdobny Magnus 100 g/m2 ark. A-4*          ark.


 409. Karton ozdobny Stone 200 g/m2 ark. A-4*           ark.


                                     Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                  J.m.  producenta  jednostkowa
                                              brutto


                              44/48
 410. Papier ozdobny Stone 100 g/m2 ark. A-4*         ark.


 411. Karton ozdobny Ivory Bard 280 g/m2 ark. A-4*      ark.


 412. Karton ozdobny Ivory Board 220 g/m2 ark. A-4*      ark.


 413. Papier ozdobny Nettuno 140 g/m2 ark. A-4*        ark.


 414. Karton ozdobny Nettuno 215 g/m2 ark. A-4*        ark.


 415. Karton ozdobny Nettuno 280 g/m2 ark. A-4*        ark.


 416. Papier ozdobny Cottage 90 g/m2 ark. A-4*        ark.


 417. Karton ozdobny Cottage 220 g/m2 ark. A-4*        ark.


 418. Papier ozdobny Kaschmir 100g/m2 ark. A-4*        ark.


 419. Karton ozdobny Kaschmir 250 g/m2 ark. A-4*       ark.


                                   Typ / Nazwa   Cena
L.p.           Nazwa asortymentu
                                J.m.  producenta  jednostkowa
                                            brutto


                            45/48
 420. Karton ozdobny Constellation 215 g/m2 ark. A-4*        ark.


 421. Karton ozdobny Constellation 240 g/m2 ark. A-4*        ark.


 422. Karton ozdobny Kilim 230 g/m2 ark. A-4*            ark.


 423. Tablica korkowa o wymiarach 60cm x 90cm            szt.


 424. Tablica korkowa o wymiarach 90cm x 120cm           szt.


 425. Tablica korkowa o wymiarach 75cm x 120cm           szt.


 426. Tablica korkowa o wymiarach 45cm x 60cm            szt.


 427. Tablica korkowa o wymiarach 30cm x 60cm            szt.


 428. Tablica korkowa o wymiarach 100cm x 150cm           szt.


    Wskaźnik laserowy – metalowy ( wiązka laserowa emitowana
 429. w sposób ciągły lub pulsacyjny, kształt plamki: punkt     szt.
    lub kreska, zasięg do 400m)


                                      Typ / Nazwa   Cena
L.p.           Nazwa asortymentu
                                   J.m.  producenta  jednostkowa
                                               brutto

                               46/48
    Planer do planowania miesięcznego suchościeralny,
    magnetyczny (napisy w języku polskim), posiadający
 430.                                    szt.
    lakierowaną powierzchnię w aluminiowej oprawie,
    mocowany do ściany.

    Tablica biała suchościeralno-magnetyczna 100x150
    umożliwiająca zapisywanie informacji markerami
 431. suchościeralnymi lub ich przyczepianie przy pomocy          szt.
    magnesów, aluminiowa rama posiadająca półkę na pisaki
    oraz możliwość montażu w pionie i w poziomie.

    Tablica biała suchościeralno-magnetyczna 90x120
    umożliwiająca zapisywanie informacji markerami
 432. suchościeralnymi lub ich przyczepianie przy pomocy          szt.
    magnesów, aluminiowa rama posiadająca półkę na pisaki
    oraz możliwość montażu w pionie i w poziomie.


    Tablica biała suchościeralno – magnetyczna 60x90
    umożliwiająca zapisywanie informacji markerami
 433. suchościeralnymi lub ich przyczepianie przy pomocy          szt.
    magnesów, aluminiowa rama posiadająca półkę na pisaki
    oraz możliwość montażu w pionie i w poziomie


    Tablica suchościeralno – magnetyczna obrotowo – jezdna
    100x150 w kolorze białym, posiadająca powierzchnię
    suchościeralno – magnetyczną po obydwu stronach pozwalającą
    na użycie zarówno pisaków suchościeralnych
 434. jak i magnesów, z poziomą osią obrotu, z możliwością obrotu      szt.
    o 360° wokół osi, zablokowania tablicy w dowolnej pozycji,
    z półką na markery, podstawą wyposażoną w kółka jezdne
    z hamulcami.


                                          Typ / Nazwa   Cena
L.p.            Nazwa asortymentu
                                       J.m.  producenta  jednostkowa
                                                   brutto


                                   47/48
     Tablica magnetyczna typu filpchart 72x103 posiadająca
     powierzchnię suchościeralną i magnetyczną, umożliwiającą
     zapisywanie informacji markerami suchościeralnymi
   435. lub ich przyczepianie przy pomocy magnesów, z podstawą         szt.
     z regulowaną wysokością oraz regulowanym rozstawem
     haków/uchwytów do mocowania bloków papierowych, półką
     na markery.

 RAZEM
 L.p. – numer pozycji artykułu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym część III Specyfikacji Istotnych Warunków
 Zamówienia
 *nazwy według. wzornika „Cezex”. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na ich odpowiedniki o nazwach zgodnych z innymi
 wzornikami.

6.  Powyższe ceny uwzględniają koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

7.  Oferujemy sukcesywne realizowanie dostaw w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2010 r. Dostawy realizowane
   będą w przeciągu 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

8.  Oświadczamy, że artykuły z poz. 29 – 39 będą produktami fabrycznie nowymi i nieregenerowanymi.

9.  Oświadczamy, że artykuły wymienione w poz. 423 – 435 objęte będą ………….. – miesięcznym okresem gwarancji.

10. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
                                           __________________________
                                           podpis osoby /osób/ upoważnionej
                                   48/48

								
To top