G�NL�K PLAN - Get Now DOC

Document Sample
G�NL�K PLAN - Get Now DOC Powered By Docstoc
					                                            GÜNLÜK PLAN 1

Okulun adı:                                                                         Tarih: 2 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                         AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan         Dil Alanı                Bilişsel Alan          Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 9. Yaşamın            Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade   Amaç 4. Algıladıklarını
gerektiren belirli hareketleri        iyileştirilmesinde ve         edebilme                hatırlayabilme
yapabilme                  korunmasında sorumluluk        Kazanımlar               Kazanımlar
Kazanımlar                  alabilme               2.Sohbete katılır.           9.Nesne, durum ya da olayı bir
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  Kazanımlar              6.Duygu, düşünce ve hayallerini     süre sonra yeniden ifade eder.
kullanır.                                     söyler.
                       3. Canlıların yaşama hakkına özen
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                     8.Üstlendiği role uygun konuşur.
                       gösterir.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte                         Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
yapıştırır.                 4. Canlıların bakımını üstlenir ve
                                          yollarla ifade edebilme
                       korur.                Kazanımlar
                                          4.Dinlediklerini özetler.
                                          5.Dinlediklerini resim, müzik, drama,
                                          şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
                                          Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                                          geliştirebilme
                                          Kazanımlar
                                          5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
ETKİNLİKLER                 ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ             Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelerde çalışır, oynarlar.
PMA A2 K: 7                   Öğretmen “bul-tak oyuncaklarını masa üzerine dökerek, evcil hayvanları bir panoya, vahşi hayvanları diğer panoya takınız” diye
SDA A9 K: 3, 4                  yönlendirir.
                         Bitkileri ve hayvanları ayırınız, ilişkili olanı bulunuz oyunları oynanır.
                         Öğretmen yüksek sesle “Canlılar nefes almadan yaşayamazlar. İsterseniz bunu yapacağımız karınca deneyi ile izleyelim” diyerek
                         çocukları bir masaya toplar. Anlatarak uygular.
                         Kavanozun içine bir miktar şekerli kum koyalım. Kumun içerisine karıncaları yerleştirelim. Kavanozun kapağını kapatmadan önce
                         delmemiz gerekiyor. Kapağı neden deliyoruz?”
                         Çocukların cevaplarını dinlenir. “Evet, delikler sayesinde karıncalar hava alacaklar.
                         Delikleri küçük açalım karıncalar dışarı çıkamasın. İşlem tamamlanınca kapak kapanır. Fen köşesinde izlemeye bırakılır.
                         Öğretmen “karıncaları her gün biriniz besleyeceksiniz” diyerek çocuklara sorumluluk verir. Karıncaların nelerle besleneceği hakkında
                         konuşulur.
MÜZİK            “Küçük Karınca” şarkısı söylenir. Grup halinde taklitlerle tekrar edilir.
DA A4 K: 8          Küçük karınca yuvasındaydı
BA A4 K: 9          Her yeri dolduran soğuk vardı
               Kapı çalınca baktı karınca
               Kim ki bu zaman kapı çalan
               Tembel cırcırdı gelen misafir
               Kardeşim karnım aç bir şey getir
               Yazın gezensen hep keyfedersen
               Kış gelir çok çabuk kalırsın aç
             Karınca ve cırcır böceğinin davranışları eleştirilir.
TÜRKÇE           Öğretmen tekerleme eşliğinde çocukları minderlere yönlendirir.
DA A4 K: 2, 6, 8      “Evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar konusunda sohbet edilir. Söylenilenler derlenir. Evcil hayvanlar; kümes hayvanları (tavuk, horoz,
DA A5 K: 4, 5        hindi, kaz, ördek) çiftlik hayvanları (at, eşek, inek, koyun, keçi), ev hayvanları (kedi, köpek, balık, kuş) Vahşi hayvanlar; Orman
               hayvanları (aslan, kaplan, fil, puma, timsah, maymun), Çöl hayvanları (yılan, kertenkele) okyanus hayvanları (balina, köpekbalığı)
              “Aslan ile Fare” masalı anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
              Masalın ana fikri üzerinde tartışılır. Dramatize edilir.
SANAT           Kartona çizilmiş aslan başı modeli, yeleleriyle birlikte kesilerek, tuvalet kâğıdı rulosuna (deliği kapanacak şekilde) yapıştırılır.
PMA A2 K: 7, 13, 14    Orlon ipten ince saç örgüsü yapılarak, arka tarafına kuyruk olarak yapıştırılır.
              Ayakları mukavva veya karton rulolardan oluşturularak bant ile yapıştırılır. Artık materyaller ile kalan kısımlar tamamlanır. Ayakta
               duran aslan modeli elde edilir.
              Yapılan çalışmalar uygun köşede sergilenir. Çalışma yapılırken “ Kayahan’ın kasetinden “bir aslan miyav dedi” şarkısı dinletilir.
OYUN VE HAREKET      Öğretmen sıra ile çocukları yanına çağırır. Çağrılan çocuğun kulağına bir hayvan ismi söyler.
DA A5 K: 5         Çocuk ismi söylenen hayvanı pandomim şeklinde anlatır. Hayvanı başarı ile anlatanlar alkışlanarak ödüllendirilir.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK   “Düzenli-Dağınık” kavramlarına örnekler verilir.
DA A6 K: 5         Papatyalar Kavramlar kitabı sayfa 49 da ki çalışma yönergeye uygun olarak yapılır.
AİLE KATILIMI       Çocuğunuzla evdeki dağınıklığı toplayınız, çamaşırları katlayınız. Toplarken hangi eşyanın kime ait olduğunu söyleyiniz. Evin dağınık
               oluşumu düzenli oluşumu daha iyi? Sebep ve sonuçlarını tartışınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME
PROGRAM AÇISINDAN
ÇOCUK AÇISINDAN
ÖĞRETMEN AÇISINDAN


Öğretmen                                                                     Okul Müdürü
                                            GÜNLÜK PLAN 2

Okulun adı:                                                                         Tarih: 3 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                         AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan         Dil Alanı              Bilişsel Alan            Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 9. Yaşamın            Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 19. Nesne grafiği
gerektiren belirli hareketleri        iyileştirilmesinde ve         ifade edebilme           hazırlayabilme
yapabilme                  korunmasında sorumluluk        Kazanımlar             Kazanımlar
Kazanımlar                  alabilme               2.Sohbete katılır.         5.Grafiği inceleyerek sonuçları
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.   Kazanımlar              8.Üstlendiği role uygun konuşur.  söyler.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu                          Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
                       2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar.
gerektiren belirli hareketleri                           yollarla ifade edebilme
                       3. Canlıların yaşama hakkına özen
yapabilme                                     Kazanımlar
Kazanımlar                  gösterir.               5.Dinlediklerini resim, müzik,
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  4. Canlıların bakımını üstlenir ve  drama, şiir, öykü vb. yollarla
kullanır.                  korur.                sergiler.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak                       Amaç 8. Görsel materyalleri
biçimde bir araya getirir.                             okuyabilme
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                         Kazanımlar
                                          1.Görsel materyalleri inceler.
                                          6.Görsel materyalleri özenle
                                          kullanır.

ETKİNLİKLER                 ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ             Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
DA A8 K: 1, 6                  Öğretmen Evcilik köşesine oyuncak ördek, köpek, tavşan, havuç, kemik, beslenme kapları, mama şişeleri koyar. Çocukların oyunlarında
SDA A9 K: 3, 4                  kullanmalarını ister. Bir süre onları izler. Ara sıra oyunlarına katılır. “Köpek acıkmış, Ördek ne yiyecek? Tavşanın canı ne istiyor?” gibi
BA A19 K: 5                   sözlerle çocukları yönlendirir.
                         Fen ve doğa köşesinde ki hayvanlar beslenir. Çiçekler sulanır. Havanın nasıl olduğu sorularak panoda işaretlenir.
SANAT                      Öğretmen, Sarı makyaj pamuğu, yumurta kabukları, boncuk, oyun hamuru, fon karton, yapıştırıcı masaya koyar.
PMA A2 K: 7, 8                  Çocuklardan bunları kullanarak yumurtadan çıkan civciv kompozisyonu oluşturmalarını ister.
                         Yapılan çalışma uygun köşede sergilenir. Eller yıkanır.Kahvaltıya geçilir.
TÜRKÇE            “Horoz” parmak oyununu söylenir.
DA A4 K: 2          Bu benim horozum                  (sağ başparmak gösterilir)
SDA A9 K: 2         Bu da tavuğum                    (sol başparmak gösterilir)
               Bunlarda civcivlerim                (kalan parmaklar gösterilir)
               Bunların hepsi de benim               (her iki elde göğüste saklanır)
               Bahçemdeki kümeste yaşıyorlar            (iki el yan yana getirilerek kümes oluşturulur.)
               Sabahları horozumun ötüşüyle uyanırım        (eller yüzden kenara doğru çekilir)
               Hayvanların beslenme şekilleri konusunda sohbet edilir. Ot ve et yiyerek beslenen hayvanlara örnekler verilir. Yem yiyenler, kemik
               yiyenler de belirtilir.
               “Hayvanların yararları” öyküsü okunur. (Alpino yayınları hikâye saati kitabı)
               Hayvanların yararları tartışılır. Her çocuk sıra ile bir hayvanın ismini ve yararını söyler.
MÜZİK            “Tavuğum Şarkısı” söylenir. Grup halinde taklitlerle tekrar edilir.
PMA A1 K: 4         Tavuğum gıdaaak gıdaaak der
DA A5 K: 5          Tavuğum benden ne ister
               Hadi gel hadi gel cici tavuğum
               Sana ben sana ben yem vereyim
               Köpeğin hav hav hav hav der
               Köpeğim benden ne ister
               Hadi gel hadi gel cici köpeğim
               Sana ben sana ben kemik vereyim
               Kediciğim miyaaav miyaaav der
               Kediciğim benden ne ister
               Hadi gel hadi gel cici kediciğim
               Sana ben sana ben süt vereyim
               Kuzucuğum meee meee der
               Kuzucuğum benden ne ister
               Hadi gel hadi gel cici kuzucuğum
               Sana ben sana ben ot vereyim
OYUN VE HAREKET       “Uyu köpeğim” oyunu anlatılır oyun başlar.
DA A4 K: 8          Çocuklar halka şeklinde otururlar. Bir ebe seçilir. Ebe ortaya konulan sandalyeye oturur.
               Uyuyan köpek taklidi yapar. Sandalyenin altına kemik konulur. Öğretmen halkadan bir çocuğu sessizce işaret eder.
               Seçilen çocuk köpeğin kemiğini alıp tekrar yerine oturur. Köpek gözlerini açar. Kemiğini kimin aldığını tahmin eder.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK    Papatyalar kitabı çizgiler 2 sayfa 4-5 teki çalışmalar yönergeye uygun olarak çalışılır.
PMA A2 K: 10
AİLE KATILIMI        Çocuğunuzla hayvan sesleri ve hareketlerini taklit ediniz, birlikte oyunlar üretiniz.
               Çocuğunuzla sevdiğiniz hayvanların resmini yaparak veya kesip yapıştırarak en sevdiğimiz hayvanlar kompozisyonu oluşturunuz.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME
PROGRAM AÇISINDAN
ÇOCUK AÇISINDAN
ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                       Okul Müdürü
                                          GÜNLÜK PLAN 3
Okulun adı:                                                                       Tarih: 4 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                       AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan         Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon       Amaç 2. Duygularını fark       Amaç 2. Konuşurken sesini      Amaç 2. Olay ya da varlıkların    Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri      edebilme               doğru kullanabilme          çeşitli özelliklerini         uygulayabilme
yapabilme                 Kazanımlar              Kazanımlar              gözlemleyebilme            Kazanımlar
Kazanımlar                4.Duygularını müzik, dans, drama   3.Konuşurken sesinin tonunu     Kazanımlar              2.El, yüz ve vücudun diğer
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.  vb. yollarla ifade eder.       işitilebilir biçimde ayarlar.    1.Olay ya da varlıkların       kısımlarını uygun biçimde
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak    Amaç 11. Estetik özellikler     4.Konuşurken sesinin hızını     özelliklerini söyler.
                                                                             yıkar.
belirli bir güç gerektiren        taşıyan ürünler oluşturabilme    ayarlar.                                  7.İçinde bulunduğu çevreyi
                                                          2.Olay ya da varlıkların       temiz tutar.
hareketleri yapabilme           Kazanımlar              Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli    özelliklerini karşılaştırır.
Kazanımlar                4. Görsel sanat etkinliklerinde   yollarla ifade edebilme
                                                          Amaç 6. Varlıkları çeşitli
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.   özgün ürün yapar.          Kazanımlar
                                                          özelliklerine göre gruplayabilme
                                        3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
                                        cevap verir.             Kazanımlar
                                        4.Dinlediklerini özetler.      6.Varlıkları kullanım amaçlarına
                                        5.Dinlediklerini resim, müzik,    göre gruplar.
                                        drama, şiir, öykü vb. yollarla    Amaç 12. Mekânda konum ile
                                        sergiler.              ilgili yönergeleri uygulayabilme
                                        Amaç 8. Görsel materyalleri     Kazanımlar
                                        okuyabilme              3.Yönergeye uygun olarak nesneyi
                                        Kazanımlar              doğru yere yerleştirir.
                                        1.Görsel materyalleri inceler.
                                        6.Görsel materyalleri özenle
                                        kullanır.

ETKİNLİKLER                ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ            Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelerde çalışır oynarlar.
DA A5 K: 4, 5                 Öğretmen çeşitli hayvan resimlerini bir masaya koyar.
DA A8 K: 1, 6                 Çocukların sorularını yanıtlar.
SDA A11 K: 4                 Hayvanların nasıl çoğaldıklarını anlatır. Bazı hayvanlar insanlar gibi doğurarak çoğalırlar. Bazı hayvanlar yumurtayla çoğalır der.
                       Örnekler verilir sohbet edilir(inek, koyun, zürafa, at, aslan doğurarak, )(tavuk, ördek, kuşlar, timsah, yılan, kaplumbağa, böcekler
                       yumurtlayarak çoğalırlar).
                       Resim çalışması yapmak isteyenler için masalara sulu boya, pastel boya konulur. Çocuklar istediği boya ile çalışırlar.
SANAT        Akşamdan suda bekletilen gazete, peçete, kâğıtları sıkılarak sudan çıkarılır.
PMA A4 K: 4     İçine tutkal, un katılarak kâğıt hamuru hazırlanır. Çocuklar hazırlanışını izlerler.
ÖBB A1 K: 2, 7    Hazırlanan kâğıt hamuru çocuklara dağıtılır. Çeşitli hayvan ve bitki figürleri yapılır.
           Artık materyallerle süslenir. Yapılan küçük figürler kalemlere, takılarak kalem başı olarak ta kullanılabilir.
TÜRKÇE / MÜZİK    Öğretmen “Minik Arı” parmak oyununu söyleyerek çocukların dikkatini çeker.
SDA A2 K: 4     Anneme minicik bir arı götürüyorum
           Çok sevinecek
DA A2 K: 3, 4    Kim bilir ne diyecek?
DA A5 K: 3, 4, 5   Ufff… Soktu elimi
           Bilmeceler sorulur.
BA A6 K: 6     — Üstü pamuk biçilir altı çeşme içilir (koyun)
          — Eti tatsız sütü yağsız kılı sert ormana dert (keçi)
           “İki inatçı keçi” masalı anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
           Masal hakkında konuşulur. İnatçılık ve sonuçları tartışılır.
           “İki İnatçı Keçi” şarkısı söylenir. Çocuklarla birlikte tekrar edilir.
           Müzikli drama çalışması yapılır.

                  İKİ İNATÇI KEÇİ
               Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi
               Hah hah hay hah hah hay
               Hah hah hah hah haa hay
               Büyük keçi demiş yolvar önce ben geçeceğim
               Hah hah hay hah hah hay
               Hah hah hah hah haa hay
               Küçük keçi demiş haır önce ben geçeceğim
               Hah hah hay hah hah hay
               Hah hah hah hah haa hay
               Bir köprüde toslaşmışlar iki inatçı keçi
               Hah hah hay hah hah hay
               Hah hah hah hah haa hay
               Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur
               Hah hah hay hah hah hay
               Hah hah hah hah haa hay
               İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur
               Hah hah hay hah hah hay
               Hah hah hah hah haa hay


OYUN ve HAREKET    Öğretmen “Kartallar ve Güvercinler” oyunu için bir ebe seçer. Ebe kartal olur.
PMA A1 K: 4      Diğer oyuncular iki grup halinde güvercinler olarak ayrılırlar. Güvercinler karşılıklı olarak sıralanırlar. Kartal ortada durur.
            Güvercinler yer değiştirirken kartal bir güvercin yakalamaya çalışır. Yakaladığı güvercin ebe olur.
OKUMA-YAZMA HAZIRLIK    Papatyalar kavramlar kitabı sayfa 40-41 çalışma yönergeye uygun olarak çalışılır.
ÇALIŞMASI
BA A12 K: 3
AİLE KATILIMI        Çocuğunuzla hayvanların üreme şekillerini inceleyerek anlatınız.
              Çocuğunuzla evdeki eşyalardan birbiriyle ilişkili olanları bulunuz. (Sürah-bardak, kalem Kalemlik, kaşık-tabak, süpürge-faraş)
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME
PROGRAM AÇISINDAN
ÇOCUK AÇISINDAN
ÖĞRETMEN AÇISINDAN


Öğretmen                                                                       Okul Müdürü
                                             GÜNLÜK PLAN 4
Okulun adı:                                                                           Tarih: 5/ Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                           AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 11. Estetik özellikler       Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 4. Algıladıklarını        Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri        taşıyan ürünler oluşturabilme      ifade edebilme           hatırlayabilme            uygulayabilme
yapabilme                  Kazanımlar                Kazanımlar             Kazanımlar              Kazanımlar
Kazanımlar                  7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  8.Üstlendiği role uygun konuşur.  2.Varlıkların rengini söyler.     1. Temizlikle ilgili malzemeleri
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları                      Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli   6.Olay ya da varlıkların sırasını   doğru kullanılır.
kullanır.                                       yollarla ifade edebilme                          3. Tuvalet gereksinimine
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak                                           söyler.
                                           Kazanımlar                                yönelik işleri yardımsız yapar.
biçimde bir araya getirir.                              3.Dinlediklerine ilişkin sorulara  8.Nesnelerin içinden eksilen ya da
                                           cevap verir.            eklenen bir nesneyi söyler.
                                           4.Dinlediklerini özetler.      9.Nesne, durum ya da olayı bir süre
                                           5.Dinlediklerini resim, müzik,   sonra yeniden ifade eder.
                                           drama, şiir, öykü vb. yollarla
                                           sergiler.
                                           Amaç 8. Görsel materyalleri
                                           okuyabilme
                                           Kazanımlar
                                           1.Görsel materyalleri inceler.
                                           6.Görsel materyalleri özenle
                                           kullanır.

ETKİNLİKLER                 ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ             Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
PMA A2 K: 8                   Öğretmen Blok köşesine; takmalı geçirmeli oyuncaklar koyar. “Oyuncaklarla neler yapabilirsiniz? Der. Bir süre onları izler, ara, ara
DA A8 K: 1                    oyunlarına katılır.
                         Öğretmen Kukla köşesine, kartondan parmak geçirebilecekleri yeni kuklalar koyar. “Bakın çocuklar parmaklarınızı geçirince kuklanın
                         ayakları gibi duruyor” diyerek çocukların dikkatini çeker.
                         Kukla köşesinde yeni öyküler oluşturmalarına rehberlik eder.
SANAT                      Öğretmen hayvan modellerinden oluşan sünger kalıpları masalara koyar. Çocuklara bu model hangi hayvana benziyor diye sorar.
PMA A2 K: 7                   Süngerler suluboya ile boyanarak beyaz kâğıtlara bastırılır.
ÖBB A1 K: 1, 3                  Yapılan sünger baskı, çalışması ilgili panoda sergilenir.
                         Eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.
TÜRKÇE / MÜZİK          Çocuklar hikâye saati için düzenlenmiş sandalyelere otururlar. Hayvanlar ve sesleri konusunda sohbet edilir.
SDA A11 K: 1, 7         Öğretmen “hayvanların kendilerine ait özel sesleri vardır. Bazı hayvanlar mööler, bazı hayvanlar gıdaklar, bazıları kükrer, bazıları
DA A4 K: 8 – A5 K: 3, 4, 5    miyavlar, bazıları havlar” diyerek çocukların verdikleri örnekleri de dinler.
                 Daha sonra “şimdi size anlatacağım öyküyü dikkatle dinleyiniz. Öykü de ismini duyduğunuz, hayvanın sesini çıkaracaksınız diyerek
                 “Hayvanların sesleri” öyküsünü anlatır. (Alpino yayınları hikâye saati kitabı)
                 Öyküde geçen hayvanların neler olduğu ve hangi sesleri çıkardıkları sorulur.
                 Öğretmen şimdide benim söylediklerimi taklit ediniz der. “Kızgın bir köpek nasıl havlar, Karnı acıkmış bir kedi nasıl miyavlar, Mutlu
                 bir kurbağa nasıl ses çıkarır, Neşeli ördekler nasıl öterler, Bir aslan nasıl ses çıkarır? Bir yılan nasıl ses çıkarır?” Çocukların taklit sesleri
                 dinlenir.
                 “Köyümüzde birçok hayvan var” şarkısı seslerin dünyası kasetinden dinlenir. Yaratıcı danslara yer verilir.
OYUN VE HAREKET         “Hangisi Kayıp” oyunu oynanır.
BA A4 K: 2, 6, 9         Tüm grup daire biçiminde oturur. On tane farklı nesne ortaya konur. Çocuklar dikkatle bu nesnelere bakarlar. Üç çocuk, diğer çocukların
                 gözleri kapalı iken ya da sırtları ortaya dönükken, ortadan bir nesne alırlar ve arkalarında saklarlar.
                 Gözlerini açan ya da yüzlerini ortaya dönen çocuklar, ortadaki nesnelerden hangilerinin kayıp olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.
                 Bir sonraki aşamada, hangi nesnenin kaybolduğu ve nesnenin, diğer nesneler arasındaki konumu da tahmin edilmeye çalışılır.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK      Papatyalar kavramlar kitabı, sayfa 58 te ki, iki resim arasındaki fark çalışması yönergeye uygun olarak yapılır
BA A5 K: 2, 8
AİLE KATILIMI          Evde masanın üzerine 8-10 tane, çeşitli nesneler koyunuz. Çocuğunuzdan gözlerini kapatmasını isteyiniz. Gözü kapalı iken alacağınız
                 nesnenin hangisi olduğunu tahmin etmesini isteyiniz.
                Süngeri birlikte bağlayarak bebek, ayıcık, kedi gibi şeyler oluşturunz, süsleyiniz.
               Birlikte oyun hamuru ile hayvan modelleri yapınız, süsleyiniz
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                              Okul Müdürü
                                            GÜNLÜK PLAN 5

Okulun adı:                                                                        Tarih: 6 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                         AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan         Dil Alanı              Bilişsel Alan           Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 9. Yaşamın            Amaç 2. Konuşurken sesini      Amaç 19. Nesne grafiği       Amaç 5. Kendini kazalardan
gerektiren belirli hareketleri        iyileştirilmesinde ve         doğru kullanabilme         hazırlayabilme           ve tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                  korunmasında sorumluluk        Kazanımlar             Kazanımlar             Kazanımlar
Kazanımlar                  alabilme               1.Nefesini doğru kullanır.     5.Grafiği inceleyerek sonuçları  2.Tehlikeli olan durumlardan
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik   Kazanımlar              2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.  söyler.              uzak durur.
hareketler yapar.                                 Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 4. Algıladıklarını      3.Herhangi bir tehlike anında
                       3. Canlıların yaşama hakkına özen
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu                          ifade edebilme           hatırlayabilme           yetişkinlerden yardım ister.
gerektiren belirli hareketleri        gösterir.
                       4. Canlıların bakımını üstlenir ve  Kazanımlar             Kazanımlar
yapabilme                                     2.Sohbete katılır.
                       korur.                                  1. Olay ya da varlıkları söyler.
Kazanımlar                                     6.Duygu, düşünce ve hayallerini
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  Amaç 11. Estetik özellikler                        2.Varlıkların rengini söyler.
                                          söyler.
kullanır.                  taşıyan ürünler oluşturabilme
                                          Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.      Kazanımlar              yollarla ifade edebilme
                       4. Görsel sanat etkinliklerinde    Kazanımlar
                       özgün ürün yapar.           2.Dinlediklerine ilişkin sorular
                                          sorar.
                                          3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
                                          cevap verir.
                                          4.Dinlediklerini özetler.
                                          5.Dinlediklerini resim, müzik,
                                          drama, şiir, öykü vb. yollarla
                                          sergiler.
ETKİNLİKLER                 ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ         Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istekleri köşelere geçerler.
SDA A9 K: 3, 4              Çocuklarla zamanın akışı konusunda sohbet edilir. Mevsimler panosunda hangi mevsimde olduğumuz gösterilir. Takvimden hangi ay ve
BA A19 K: 5               günde olduğumuz işaretlenir.
                     Hava durumu gözlemlenerek işaretlenir.
                     Fen köşesindeki hayvanlar beslenir. Çiçekler sulanır.
                     Bul-tak Eğitici oyuncaklar masaya dökülür. Meyveleri bir panoya, sebzeleri bir panoya takmaları söylenir.
SANAT                  Papatyalar Renkler Şekiller kitabı sayfa 26 da ki mor renk elde etme çalışması incelenir. Mavi ve kırmızı boyalar kullanılarak sayfa 26
PMA A2 K: 7               ve 27 de ki çalışmalar yapılır.
BA A4 K: 1, 2              İsteyen çocuklar sulu boya ile keşfettikleri yeni rengi de kullanarak serbest resim yaparlar.
                     Sınıf toplanır. Eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.

TÜRKÇE / MÜZİK              Çocuklar hikâye saati için düzenlenmiş yerlere otururlar.
DA A2 K: 1, 2 – A4 K: 2, 6 – A5 K:    Orman ve ağaç sevgisi üzerine sohbet edilir. “Ağaç Sevgisi” şiiri okunur.
                        Kucak açarsın herkese
2, 3, 4, 5
                        Bu dost şu düşman demeden
SDA A11 K: 4                  İyilik yaparsın herkese
                        Bir karşılık beklemeden
                        Güzel yurdumun süsüsün
                        Bulutlara dal uzatan
                        Kırın yeşil örtüsüsün
                        Gölge veren, dal uzatan
                        Ne kadar çok çeşidin var
                        Elma armut meşe kavak
                        Tatsız geçer sensiz bahar
                        Sensiz toprak olur kurak
                     “Fırtınalı bir gün” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                     Öykü dramatize edilir.
                     Papatyalar Dil Etkinlikleri kitabı dağıtılır Sayfa 26 da ki “Küçük Fidan” şiiri okunur. Şiirde anlatılan küçük fidanın resmi yapılır.
                     Daha sonra küçük fidan şiiri şarkı olarak söylenir. Grup halinde tekrar edilir.

OYUN VE HAREKET             “Kanguru Koşusu” oyunu oynanır.
PMA A1 K: 13               Oyuncular büyükçe bir topu bacaklarının arasında tutar. Bitiş çizgisine doğru zıplayarak koşmaya çalışırlar.
ÖBB A5 K: 2, 3              Topu düşüren yeniden dener. Bitiş çizgisine varanlar alkışlanarak ödüllendirilir.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK          Papatyalar çizgiler 2 kitabı sayfa 6-7 yönergeye uygun olarak çalışılır.
PMA A2 K: 10
AİLE KATILIMI              Çocuğunuzla birlikte kukla yürüyüşü taklidi yapınız. Ne kuklası olduğunuzu söyleyiniz.
                     Birlikte bulaşık makinanızdaki yıkanmış mutfak araçlarını boşaltınız. Çocuğunuzdan çatal, bıçak, kaşık, tabak gibi araçları cinslerine
                     göre ayırmasını isteyiniz.

HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                                   Okul Müdürü
                                         GÜNLÜK PLAN 6
Okulun adı:                                                                       Tarih: 9 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                       AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan            Sosyal-Duygusal Alan          Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak   Amaç 3. Duygularını kontrol      Amaç 2. Konuşurken sesini      Amaç 2. Olay ya da varlıkların
belirli bir güç gerektiren       edebilme                doğru kullanabilme         çeşitli özelliklerini
hareketleri yapabilme         Kazanımlar               Kazanımlar             gözlemleyebilme
Kazanımlar               3.Yeni ve alışılmamış durumlara    2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.  Kazanımlar
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.  uyum sağlar.              3.Konuşurken sesinin tonunu     1.Olay ya da varlıkların
                    Amaç 11. Estetik özellikler      işitilebilir biçimde ayarlar.    özelliklerini söyler.
                    taşıyan ürünler oluşturabilme     4.Konuşurken sesinin hızını     2.Olay ya da varlıkların
                    Kazanımlar               ayarlar.              özelliklerini karşılaştırır.
                    4. Görsel sanat etkinliklerinde    Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
                                       yollarla ifade edebilme       Amaç 9. Nesneleri sayabilme
                    özgün ürün yapar.
                                       Kazanımlar             Kazanımlar
                    5. Çeşitli materyaller kullanarak   3.Dinlediklerine ilişkin sorulara  4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi
                    ritim oluşturur.            cevap verir.            doğru olarak sayar.
                    6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik  4.Dinlediklerini özetler.
                    oluşturur.               5.Dinlediklerini resim, müzik,
                                       drama, şiir, öykü vb. yollarla
                                       sergiler.

ETKİNLİKLER              ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ       Öğretmen çocukları tek tek selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler
SDA A11 K: 5, 6           Çeşitli malzemelerden yapılmış marakaslar Müzik köşesine eklenir. Çocukların yeni sesler ile yeni müzikler oluşturmalarına rehberlik
                  edilir.
                  Evcilik köşesine yeni tabak tencere, kaşık, çatal konulur. Şişeler içersinde nohut, fasulye gibi kuru baklagillerden malzemelerde köşeye
                  konularak çocukların oyunlarında kullanmaları istenir. Öğretmen bir süre onları izler.
SANAT / KAHVALTI          Çocuklarla birlikte kurabiye yapılır. Öğretmen kurabiye yapımında kullanılacak malzemeleri söyler Çocuklar malzemeleri tekrar ederler.
PMA A4 K: 4             -2adet yumurta, 1 paket katı yağ, 1su bardağı toz şeker, 1 paket kakao, 1 paket kabartma tozu, un
SDA A3 K: 3             Yapımı için, kullanılacak kap ve malzemeler herkesin görebileceği bir şekilde, masaya konulur. Her malzemeyi başka bir çocuk, kap
                  içersine koyar.
BA A9 K: 4             Yumurtalardan birinin sarısı ayrılır. Diğer malzemeler kabın içersine sırasıyla konulur ve karıştırılır. Hamurun kıvamı kulak memesi
                  yumuşaklığında olmalıdır. Hamurun yarısı başka bir kaba konularak diğer yasına kakao ilave edilir.
                  İki renk hamur elde edilmiş olur. Yapılan iki renk hamurdan bir miktar çocuklara dağıtılır. Hijyenik bir ortamda çocuklar hamurlarına
                  şekil verirler(küçük toplar halinde yuvarlanan hamurların ortası beyaz etrafı kahverengi hamurlar dizilerek papatya görüntüsü
                  oluşturulabilir). Kurabiyeler tepsiye dizilerek pişirilir. Kahvaltı saatinde yenilir.


TÜRKÇE               Öğretmen “Armut” tekerlemesini söyleyerek çocukların dikkatini çeker.
                     Armudu kestim Tavana astım
DA A2 K: 2, 3, 4 – A5 K: 3, 4      Şıp dedi düştü Kargalar uçtu
                     Annem yoğurt getirdi
                     Kedi burnunu batırdı
                     O kediyi ne yapmalı Minareden atmalı
                     Minarede bir kuş var. Kanadında gümüş var
                     Eniştemin cebince türlü, türlü yemiş var
                     Yemişimi yediler Bana cüce dediler
                     Ben cüce değilim, Hapşuuu…
                  “Keloğlan ve sihirli fasulyeler” masalı anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                  Çocuklar masal hakkında yorum yaparlar. Keloğlan masallarından başka masal bilenler anlatırlar.
DOĞA - GÖZLEM            Çocuklar bahçeye çıkarılır. Bahçede uygun bir yere otururlar
ÇALIŞMALARI             Gözler kapalı olarak, doğanın sesi ve çevreden gelen sesler dinlenir.
DA A5 K: 5             Daha sonra sınıfa dönüldüğünde duyulan sesler tartışılır.
SDA A11 K: 4
                  Duyduğumuz sesler konulu serbest resim çalışması yapılır.
MÜZİK / OYUN VE HAREKET       “Melodisinden şarkıyı tanıma” çalışması yapılır. Sözsüz müzik CD’si dinletilerek sesin ritminden hangi şarkı olduğu tahmin edilmeye
BA A2 K: 1, 2            çalışılır. Doğru bilenler alkışlanır.
DA A5 K: 5
                  Çeşitli müzik araçlarının sesleri ve gündelik yaşamda (Örneğin; sokakta, evde) kaydedilmiş çeşitli sesler (Sokak satıcısı sesleri,
                  kaynayan su, otomobil kornası, hayvan sesleri, el çırpmalar, ıslıklar gibi...) çocuklara dinletilir.
                  Bu seslerin kime ait olduğunu, tahmin etmeleri istenir.
                  Çocuklar, kasetten sesini dinledikleri nesneleri, kişileri, olayları hareketlerle canlandırmaya çalışırlar.
                  Öğretmen masanın altında kalem, anahtarlık, gibi nesnelerle ses çıkarır. Çocukların ne sesi olduğunu tahmin etmelerini ister.
                  Daha sonra “Şimdi farklı bir oyun oynayalım” der. Çocuklardan biri dışarı çıkarılır. Tik tak sesleri kuvvetli olan masa saati sınıfta gizli
                  bir yere saklanır. Çocuk içeri çağrılır. Saatin sesini dinleyerek bulmaya çalışır. Bulan çocuk alkışlanır. Dışarıya çıkacak arkadaşını seçer.
AİLE KATILIMI                 Ailece başınızın üzerine kalın bir kitap koyarak sıra ile, ileri-geri yürüyünüz.
                       Birlikte sıra ile ağzınızdan çıkaracağınız melodi sesini tanıma oyunu oynayınız
                       Evdeki sesli şeyleri dinleyerek ne sesi olduğunu bulmaya çalışınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                                 Okul Müdürü


                                          GÜNLÜK PLAN 7
Okulun adı:                                                                       Tarih: 10 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                        AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan          Dil Alanı              Bilişsel Alan           Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu      Amaç 11. Estetik özellikler      Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli    Amaç 4. Algıladıklarını
gerektiren belirli hareketleri      taşıyan ürünler oluşturabilme     yollarla ifade edebilme       hatırlayabilme
yapabilme                 Kazanımlar               Kazanımlar              Kazanımlar
Kazanımlar                                    3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
                     1.Estetik bedensel hareketlerle                       1. Olay ya da varlıkları söyler.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                        cevap verir.
                     yürür / dans eder.           4.Dinlediklerini özetler.
12.Çeşitli malzemeleri değişik
şekillerde katlar.            5. Çeşitli materyaller kullanarak   5.Dinlediklerini resim, müzik,
Amaç 5. Denge gerektiren belirli     ritim oluşturur.            drama, şiir, öykü vb. yollarla
hareketleri yapabilme           6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik  sergiler.
Kazanımlar                oluşturur.               Amaç 6. Sözcük dağarcığını
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde                     geliştirebilme
zıplar.                                     Kazanımlar
                                         1.Dinlediklerinde yeni olan
                                         sözcükleri fark eder.
                                         2.Yeni sözcüklerin anlamlarını
                                         sorar.
                                         4.Yeni öğrendiği sözcükleri
                                         anlamlarına uygun olarak kullanır.
                                         Amaç 8. Görsel materyalleri
                                         okuyabilme
                                   Kazanımlar
                                   1.Görsel materyalleri inceler.
                                   6.Görsel materyalleri özenle
                                   kullanır.


ETKİNLİKLER           ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ       Öğretmen çocukları tek, tek selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
DA A8 K: 1, 6            Öğretmen sağlık çalışanları ve aletleriyle ilgili oyun kartlarını masaya koyar çocukların oynamalarına rehberlik eder.
SDA A11 K: 5, 6           Doktor önlüğü, doktor seti, hemşire kepi Evcilik köşesine, konulur. Çocukların oyunlarında kullanmaları istenir.
                   Müzik köşesine, Çeşitli müzik aletleri konularak çocukların müzik oluşturmalarına rehberlik eder.

SANAT / MÜZİK            Çocuklara hemşire kepi, doktor kolluğu, isim kartı gösterilir.
PMA A2 K: 12             Kâğıt katlama tekniğiyle hemşire kepi, doktor kolluğu ve isim kartı yapılır. Yapılan çalışmalar çocuklara takılır.
                   Sağlıkla ilgili şarkılar kasetten dinlenir. Çocuklar şarkılara katılarak yaratıcı drama çalışması yaparlar.
SDA A11 K: 1
TÜRKÇE               Öğretmen çocukları minderlere yönlendirir. Bilmece sorar.
DA A5 K: 3, 4, 5 – A6 K1, 2, 4   -Hasta olunca giderim ona, iyileşirim ilaç verince bana. (doktor)
                 — Hastaneye girince sus işaretli tablo durur karşımda (hemşire)
BA A4 K 1
                  Sağlık çalışanlarının toplum için ne kadar önemli işler yaptığı vurgulanır.
                  Bu haftanın sağlık çalışanları haftası olduğu söylenir Hafta nedeni ile yapılan çalışmalardan bahsedilir.
                  Öğretmen çocuklara “Hastane Anısı” öyküsünü anlatır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                  Hastane yaşantısıyla ilgili yaratıcı dramatizasyon çalışması yapılır.
                  Hastanede nasıl davranmamız gerektiği konusu tartışılır.
OYUN VE HAREKET          Şarkılı grup oyunu için çocuklar el ele tutuşup halka olurlar. Şarkıyı söyleyerek dönerler.
PMA A5 K: 4            Seçilen bir kişi doktor olur, halkanın ortasında bekler. Şarkı bitince seçeceği başka bir kişi doktor olur.
                     Sar sar makarayı (ip sarıyor öykünmesi yapılır)
                     Çöz çöz makarayı
                     Eller şap şap
                     Ayaklar rap rap
                     Eteğimin pilisi(eteklerini sağa sola sallama hareketi)
                     Saçlarımın lülesi
                     Doktor sana ne dedi (işaret parmağı havada sallanır)
                     Üç yumurta ye dedi
                     Yemedim içmedim
                     Ah karnım vah karnım (karın ağrıyor öykünmesi)
                     Hastayım doktorcum.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK        Papatyalar Çizgiler 2 kitabı sayfa 8-9 de ki çizgi alıştırmaları yönergeye uygun olarak çalışılır.
PMA A2 K: 10
AİLE KATILIMI            Birlikte sağlık ve sağlık çalışanları konusunda sohbet ediniz.
                   Çocuğunuzla tersini yap oyunu oynayınız. Oyunculardan biri ne yaparsa diğeri tam tersini yapmalıdır. (Elini kaşıma-ayağını kaşıma, el
                         çırpma- parmak şıklatma gibi)
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                                   Okul Müdürü
                                            GÜNLÜK PLAN 8
Okulun adı:                                                                       Tarih: 11 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                          AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan          Dil Alanı              Bilişsel Alan          Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 8. Farklılıklara saygı      Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 2. Olay ya da varlıkların  Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili
gerektiren belirli hareketleri        gösterebilme              ifade edebilme           çeşitli özelliklerini      kurallara uyabilme
yapabilme                  Kazanımlar               Kazanımlar             gözlemleyebilme         Kazanımlar
Kazanımlar                  1. Kendisinin farklı özelliklerini  2.Sohbete katılır.         Kazanımlar            1.Yorulduğu durumlarda
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.    kabul eder.              6.Duygu, düşünce ve hayallerini   1.Olay ya da varlıkların     dinlendirici bir etkinliğe katılır.
14.Atılan nesneleri yakalar.                            söyler.
                       Amaç 13. Çevreyi estetik                          özelliklerini söyler.
15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe                      8.Üstlendiği role uygun konuşur.
atar.                    bakımdan düzenleyebilme                          2.Olay ya da varlıkların
                       Kazanımlar               Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu                                             özelliklerini karşılaştırır.
                                          yollarla ifade edebilme
gerektiren belirli hareketleri        1.Çevresinde gördüğü güzel /      Kazanımlar
yapabilme                  rahatsız edici durumları söyler.    4.Dinlediklerini özetler.
Kazanımlar                  2.Çevre sorunları ile ilgili kendi   Amaç 8. Görsel materyalleri
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  yapabileceklerine örnek verir.     okuyabilme
kullanır.                  3.Çevresini farklı biçimlerde     Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak    düzenler.               4. Görsel materyalleri açıklar.
biçimde bir araya getirir.                             5. Görsel materyalleri kullanarak
9.Değişik malzemeler kullanarak resim                        olay, öykü gibi kompozisyonlar
yapar.                                       oluşturur.
ETKİNLİKLER          ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ      Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
PMA A2 K: 7, 8           Öğretmen Blok köşesinde, oynayan çocuklara birbirinizle yardımlaşarak büyük bir araba garajı yapabilir misiniz der. Onlara rehberlik
SDA A8 K: 1 – A13 K: 1, 2, 3    eder. Garaj tamlanınca çeşitli oyuncak taşıtlar garaja konulur.
                  Öğretmen Fen ve doğa köşesindeki, bitkiler ve hayvanların incelenmesini, yaşamlarında bir sorun olup olmadığını tespit etmelerini
                  söyler. Sorun varsa nasıl giderilebileceği konusunda fikir üretilir. Gidermek için çaba gösterilir.
SANAT               Çocuklar masanın etrafına dizilerek otururlar. Seçilen kartpostal, en baştaki çocuktan başlayarak sırayla incelenir.
PMA A2 K: 9            İncelenirken Öğretmen renk, nesne, şekil canlı ve cansız şeyleri inceleyiniz diye hatırlatmalarda bulunur.
SDA A8 K: 1
                  İnceleme işlemi tamamlandıktan sonra kartpostal ters çevrilir. Çocuklardan kartpostaldaki ayrıntıları hatırlamaları istenir.
BA A2 K: 1, 2 – A4 K: 9
                  Çocuklara kartpostal büyüklüğünde birer karton ve boyalar verilir. Kartpostalın benzerini yapmaları istenir.
                  Çocukların çizip hatırladıkları kartlarla orijinal kart karşılaştırılır. Hatırlanan ayrıntılar ve unutulan ayrıntılar belirlenir. Yapılan çalışma
                  ilgili panoda sergilenir.
TÜRKÇE               Öğretmen çocuklarla, daire şeklinde dizilmiş, minderlere oturur. Doğada yaşayan canlılar konulu sohbet edilir. “Deve” şiiri okunur.
PMA A1 K: 4            Birlikte taklit ederek söylenir.
DA A4 K: 2, 6, 8 – A5 K: 4        Deve çangıl çungul
                     Çöle çıkmış bir gün
                     Kalıvermiş yoksul
                     Yiyeceksiz düşkün
                     Sağa bakmış ot yok
                     Sola bakmış kum çok

                  "Deve ile at” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                  Anlatılan öykü tekrar edilir. Hayvanların yaşadıkları yerlere örnekler verilir.
OYUN V E HAREKET          Öğretmen “şimdi biraz eğelenelim. Top başına oyununu oynayacağız. Ama önce herkese bir takma isim bulalım. Herkes kendisi için bir
PMA A1 K: 14, 15          hayvan ismi düşünsün” der.
                  Çocuklar buldukları ismi yüksek sesle söylerler. Aynı ismi söyleyenler değiştirilir.
                  Öğretmen topu koyabileceği bir merkez belirler topu koyarak “top başına! Top başına!” diye seslenir. Çocuklar topun başına çember
                  şeklinde toplanırlar. Takma ismi söylenen çocuk topu alır, diğer arkadaşları kaçışır. Topu alan çocuk hareket etmeden kaçan çocuklardan
                  birine topu vurmaya çalışır. Vurulan çocuk eksi puan alır. Oyun bu şekilde devam eder. Aynı çocuk üç kez vurulursa oyundan çıkar.
                  Aynı zamanda topu atan çocukta vuramadığı takdirde eksi puan alır. Öğretmen çocukların ismi yazılı not kâğıdı tutarak oyunu takip
                  eder. Elemelerden sonra geriye kalan çocuklar kazanmış ilan edilir.
MÜZİK / DİNLENME          Öğretmen “Şimdi hafif müzik eşliğinde dinleyelim. Bu arada benim söylediklerimi yaparak, vücudunuzu gevşetip rahatlatabilirsiniz”
ÖBB A4 K: 1            der. Öğretmen; çocuklara, güneş çıkınca kardan adama ne olur? Diye sorar. Sonra, her birinin kocaman bir kardan adam oldukları
                  söylenir.
                  — Güneş parlamaya başladı ve vücudunuzda bir sıcaklık hissetmeye başladınız… Sıcaklık arttı… Başınız erimeye başladı...
                       — Şapkanız sallandı, sallandı ve yavaşça düştü...
                       — Burnunuzdaki havuç da yere düştü... Şimdi de omuzlarınız ısınmaya başladı... Kollarınız ve bacaklarınız eriyor...
                       — Bacaklarınız eriyor... Eriyor... Artık sizi taşıyamıyorlar
                       — Yavaş, yavaş aşağı kayıyorsunuz... En sonunda tamamen eridiniz... Su oldunuz...
                       Çocuklar bir süre hafif müzik eşliğinde, yerde yatarak dinlenirler.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK            Papatyalar dil etkinlikleri kitabı sayfa 45-46 yönergeye uygun çalışılır.
DA A8 K: 4,5
AİLE KATILIMI                Çocuğunuzla birlikte duvarınızda asılı duran tabloyu inceleyiniz. Ayrıntıları saptayınız. Daha sonra çocuğunuzdan tablonun resmini
                       yapmasını isteyiniz. Sonra inceleyiniz.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME
PROGRAM AÇISINDAN
ÇOCUK AÇISINDAN
ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                                  Okul Müdürü
                                          GÜNLÜK PLAN 9

Okulun adı:                                                                        Tarih: 12 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                        AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan           Sosyal-Duygusal Alan            Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu   Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan    Amaç 2. Konuşurken sesini      Amaç 2. Olay ya da varlıkların    Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri    ürünler oluşturabilme           doğru kullanabilme         çeşitli özelliklerini         uygulayabilme
yapabilme              Kazanımlar                 Kazanımlar             gözlemleyebilme            Kazanımlar
Kazanımlar              1.Estetik bedensel hareketlerle yürür /  1.Nefesini doğru kullanır.     Kazanımlar              2.El, yüz ve vücudun diğer
7.El becerilerini gerektiren bazı  dans eder.                 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.  1.Olay ya da varlıkların       kısımlarını uygun biçimde
araçları kullanır.                               3.Konuşurken sesinin tonunu                        yıkar.
                   5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim                    özelliklerini söyler.
9.Değişik malzemeler kullanarak                         işitilebilir biçimde ayarlar.                       7.İçinde bulunduğu çevreyi
                   oluşturur.                                   2.Olay ya da varlıkların
resim yapar.                                  4.Konuşurken sesinin hızını                        temiz tutar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                                         özelliklerini karşılaştırır.
                                        ayarlar.
                                                          Amaç 4. Algıladıklarını
                                        Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
                                        yollarla ifade edebilme       hatırlayabilme
                                        Kazanımlar             Kazanımlar
                                        2.Dinlediklerine ilişkin sorular  9.Nesne, durum ya da olayı bir süre
                                        sorar.               sonra yeniden ifade eder.
                                        3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
                                        cevap verir.
                                        5.Dinlediklerini resim, müzik,
                                        drama, şiir, öykü vb. yollarla
                                      sergiler.
                                      Amaç 8. Görsel materyalleri
                                      okuyabilme
                                      Kazanımlar
                                      6.Görsel materyalleri özenle
                                      kullanır.

ETKİNLİKLER            ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST        ZAMAN      Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerine geçerler.
ETKİNLİĞİ               Müzik köşesinde, bulunan müzik aletleriyle çocukların yeni ritim oluşturmalarına rehberlik edilir.
SDA A11 K: 5             Evcilik köşesine, velilerin yapmış olduğu bez ve örgü bebekler ilave edilir. Çocukların oyunlarında kullanmaları istenir.
DA A8 K: 6
SANAT                 Kartondan kesilmiş, çeşitli hayvan modelleri, çocuklara dağıtılır. A4 büyüklüğünde beyaz kâğıtların ortasına alttan bant ile yapıştırılır.
PMA A2 K: 7, 9            Suluboyalar kullanılarak püskürtme çalışması yapılır. Çalışma için tel veya kadın çorabı, diş fırçası kullanılır.
ÖBB A1 K: 2, 7            Çalışma tamamlandıktan sonra ilgili panoda sergilenir. Eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.
TÜRKÇE                Öğretmen çocukların dikkatini toplamak için parmak oyunu söyler.
DA A2 K: 1, 2, 3, 4 DA A5 K: 2,       Benim bir saatim var
3                      Tik tak tik tak diye çalışır
                      Masal saati gelince
                      Dinlemeye koyulur
                  Şimdi bizde kollarınızı bağlayalım masalımızı dinleyelim. Bakalım penguen Buzi neler yaşamış
                  “Penguen Buzi” masalı anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı).
                  Anlatılan hikâye soru cevaplarla tekrar edilir. Buzullarda yaşayan diğer hayvanların isimleri söylenir.
MÜZİK/ OKUMA YAZMAYA        “Hamsi” şarkısı söylenir. Grup halinde dans ederek tekrar edilir.
HAZIRLIK                  Hamsi koydum ta ta tavaya
DA A5 K: 5                 Sıçradı gitti ha ha havaya
SDA A11 K: 1
                      Hamsinin gözleri yeşil yeşil
PMA A2 K:10                 Gümüş gibi parlıyor ışıl ışıl
                      Geceleri uyuyor mışıl mışıl
                      Heye mola heye mola
                      Heye mola hey hey
                 Papatyalar çizgiler 2 kitabı sayfa 10-11 deki çizgi alıştırmaları yönergeye uygun olarak çalışılır.
OYUN VE HAREKET            “Kendinde Değişiklik Yap” oyunu oynanır. Öğretmen nasıl oynanacağı hakkında bilgi verir. Çocuklar ikişer, ikişer paralel olarak ayakta
BA A2 K: 1, 2 – A4 K: 9        sıraya dizilerek dururlar.
                   Karşılıklı olarak duran çocukların üzerlerinde hırka, ceket, palto, terlik gibi giysiler vardır. Öğretmen "Birbirinize bakın, inceleyin. Dış
                   görünüşünüze ve elbisenize dikkat edin. Şimdi herkes birbirine sırtını dönsün ve kendi elbiselerinde, saçında değişiklik yapsın...
                       Tekrar yüz yüze dönün... Şimdi arkadaşınızın elbisesindeki, görünüşündeki değişiklikleri söyleyin" der. Her seferinde çocuklardan yalnızca
                       biri, kendi üzerinde değişiklik yapabilir ve diğeri değişikliği bulmaya çalışır(toka, kurdele, terlik değiştirebilir).
ALAN GEZİLERİ                Öğretmen çocukları bahçeye çıkarır. Çevrede meydana gelen değişiklikler incelenir. Farklı büyüklükte ki ağaçlar ve bölümleri incelenir.
DA A5 K: 5                  Açık havada dolaşır oynarlar.
BA A2 K1, 2                 Çevrede gördüklerimiz konulu resim çalışması yapılır.
AİLE KATILIMI                Çocuğunuzla birlikte farklı renk ve kalınlıktaki ipleri kağıda şekil vererek yapıştırınız, tablo oluşturunuz.
                       Aile bireyleri sıra ile başka odaya giderek kendilerinde değişiklik yaparak dönerler. İçerdeki diğer oyuncular, yapılan değişikliği bulmaya
                       çalışırlar.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME
PROGRAM AÇISINDAN
ÇOCUK AÇISINDAN
ÖĞRETMEN AÇISINDAN


Öğretmen                                                                                   Okul Müdürü
                                           GÜNLÜK PLAN 10

Okulun adı:                                                                         Tarih: 13 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                         AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan         Dil Alanı                Bilişsel Alan          Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 2. Duygularını fark       Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli     Amaç 2. Olay ya da varlıkların  Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri        edebilme               yollarla ifade edebilme         çeşitli özelliklerini      uygulayabilme
yapabilme                  Kazanımlar              Kazanımlar               gözlemleyebilme         Kazanımlar
Kazanımlar                  4.Duygularını müzik, dans, drama   2.Dinlediklerine ilişkin sorular                     2.El, yüz ve vücudun diğer
                                                              Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  vb. yollarla ifade eder.       sorar.                                  kısımlarını uygun biçimde
                                          3.Dinlediklerine ilişkin sorulara    1.Olay ya da varlıkların
kullanır.                  Amaç 9. Yaşamın                                                yıkar.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak                       cevap verir.              özelliklerini söyler.
                       iyileştirilmesinde ve                                             5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz
biçimde bir araya getirir.                             Amaç 8. Görsel materyalleri       2.Olay ya da varlıkların
                       korunmasında sorumluluk                                            ve düzenli kullanır.
9.Değişik malzemeler kullanarak resim                       okuyabilme               özelliklerini karşılaştırır.
                       alabilme               Kazanımlar                                7.İçinde bulunduğu çevreyi
yapar.
                       Kazanımlar              1.Görsel materyalleri inceler.                      temiz tutar.
                       3. Canlıların yaşama hakkına özen   2.Görsel materyallerle ilgili sorular
                       gösterir.               sorar.
                       4. Canlıların bakımını üstlenir ve  6.Görsel materyalleri özenle
                       korur.                kullanır.
                       Amaç 10. Toplumsal yaşamın
                       nasıl sürdüğünü kavrayabilme
                       Kazanımlar
                3.Kendi kültürünün belli başlı
                özelliklerini açıklar.
                4.Farklı kültürlerin belli başlı
                özelliklerini söyler.
                Amaç 11. Estetik özellikler
                taşıyan ürünler oluşturabilme
                Kazanımlar
                4. Görsel sanat etkinliklerinde
                özgün ürün yapar.
                5. Çeşitli materyaller kullanarak
                ritim oluşturur.
                6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik
                oluşturur.
                7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
ETKİNLİKLER          ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ      Öğretmen çocukları tek, tek selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
SDA A9 K: 3, 4 – A10 K: 3, 4    Fen ve doğa köşesinde bulunan bitkiler sulanır.
BA A2 K: 1, 2           Bitkiler susuz güneşsiz ve havasız yaşayamaz deneyi yapılır.
                  Öğretmen saksının birini güneşli bir yere koyalım ve sulayalım. Diğerini güneşli bir yere koyalım ama sulamayalım. Üçüncü saksıyı
                  karanlık bir odaya koyalım sulayalım” diyerek çocuklarla birlikte işlemleri yapar.
                  Deney sonra ki günlerde izlenir. Çocuklar gözlem sonuçlarını söylerler(1. saksıda bitki iyi geliştiği izlenir.)

SANAT               Öğretmen çocuklara kâğıda çizilmiş yöresel kıyafetlerden hangisini seçmek istersiniz der.
PMA A2 K: 7, 8, 9         Çocuklar seçtikleri kostüm resmini artık materyaller (fıstık kabukları, iplik, yün, düğme, pul, lira, kumaş, boncuk)ile bezeyerek süslerler.
SDA A11 K: 4            Yapılan çalışma ilgili köşede sergilenir. Eller yıkanır.Kahvaltıya geçilir.

TÜRKÇE               Çocuklar minderlere yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen herkesin görebileceği bir yere Türkiye haritasını asar.
SDA A2 K: 4            Burası Türkiye bizim yurdumuz. Yurdumuz çok çeşitli güzelliklere sahiptir. Harita üzerinden bölgeler gösterilir.
DA A5 K: 2, 3 – A8 K: 1      Yurdumuzun tarihi, doğal güzellikleri ve kültürleri hakkında sohbet edilir.
ÖBB A1 K: 2, 5, 7         Haritadan bulunduğumuz ilin yeri gösterilir. Hangi bölgede olduğu söylenir. Başkent Ankara’nın olduğu yer gösterilerek kırmızı kurdele
                  yapıştırılır.
                  Daha sonra çocuklara tek, tek nereli oldukları sorulur. Birlikte haritadan gösterilir
                  “Güzel Yurdum” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                  Öğretmen çocuklara “haydi, şimdi halının üzerine uzanalım. Gitmek istediğimiz yeri seçelim. Gözlerimizi kapatalım. Uçtuğumuzu hayal
                  edelim. Ben geldik dediğimde gözlerinizi açacaksınız ve orada olduğunuzu hayal edeceksiniz diyerek uygulamayı başlatır. Daha sonra
                  çocuklar duygularını anlatırlar. Ünlü şehirler ve gezilecek yerlerin ismi söylenir. (Antalya, İzmir, Topkapı sarayı, deniz kenarı, Orman
                  vs.)
MÜZİK            Öğretmen “Bulut Olsam” şarkısını söyler. Daha sonra müzik köşesinde yöresel müzik aletleri, marakas ve tahta kaşıklar eşliğinde şarkı
SDA A11 K: 5, 6, 7      tekrar edilir.
               İsteyen çocuklar müzik grubu oluşturarak farklı ritimler oluşturabilirler.
                     BULUT OLSAM
                  Havada bir top bulut olsam
                  Ne güzel yurdumu dolaşırdım
                  Ne güzel bir yurt bu güzel yurt
                  Ne güzel bir yurt bu güzel yurt
                  Denizi güneşi havasıyla
                  Sinop’a doğru gezinirdim
                  Oradan Hatay’a uzanırdım
                  Ne güzel bir yurt bu güzel yurt
                  Ne güzel bir yurt bu güzel yurt
                  Denizi güneşi havasıyla
OYUN VE HAREKET       “Şöyle-Böyle” oyunu anlatılır. Çocukların arasından biri ebe olur. Ebenin ‘böyle’ dediği zaman yaptığı hareketler yapılır. ‘Şöyle’ dediği
BA A2 K: 1, 2        zaman yaptığı hareketler yapılmaz. Ebe, arkadaşlarını şaşırtmaya çalışır. Şöyle derken hareketi yapanlar oyundan çıkar, geriye kalanlar
               alkışlanır.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK    Öğretmen Ellerim parmaklarım şarkısını söyleyerek çocukların dikkatini çeker.
DA A8 K: 1, 2, 6       Çocukların sağ ellerinin üzerine bebek yüzü çizilir. Parmak aralarına kumaş parçası veya kurdela sıkıştırılaral Sağ el yukarı kaldırılarak
BA A2 K: 1, 2        kukla konuşturulur.
               Öğretmen çocuklara sağ eller yukarı komutunu verir çocukların doğru elini kaldırıp kaldırmadıklarını inceler. Aynı komutu sol el içinde
               verir.
               Papatyalar Kavramlar kitabı sayfa 46 yönergeye uygun olarak çalışılır.
AİLE KATILIMI        Ailece baba ve annelerinizin nereli olduğu konusunda sohbet ediniz, haritada yerini gösteriniz. Birlikte gezip gördüğünüz yerleri
               hatırlayıp haritadan yerini gösteriniz.
               Birlikte Legoları birleştirerek yeni modeller oluşturunuz, oynayınız
               Evde sağı ve solu gösteren ok işaretleri çizerek oda girişlerine asınız. Çocuğun oda kapılarının sağda mı yoksa sol da mı olduğunu
               öğrenmesini sağlayınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                         Okul Müdürü
                                             GÜNLÜK PLAN      11
Okulun adı:                                                                           Tarih: 16 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                           AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 2. Duygularını fark         Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 9. Nesneleri sayabilme
gerektiren belirli hareketleri        edebilme                 ifade edebilme           Kazanımlar
yapabilme                  Kazanımlar                Kazanımlar             4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi
Kazanımlar                  2.Duygularının nedenlerini açıklar.   2.Sohbete katılır.         doğru olarak sayar.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  3.Duygularının sonuçlarını açıklar.   6.Duygu, düşünce ve hayallerini
kullanır.                  4.Duygularını müzik, dans, drama     söyler.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak    vb. yollarla ifade eder.         8.Üstlendiği role uygun konuşur.
biçimde bir araya getirir.          Amaç 11. Estetik özellikler       Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.      taşıyan ürünler oluşturabilme      yollarla ifade edebilme
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.  Kazanımlar                Kazanımlar
                       5. Çeşitli materyaller kullanarak    2.Dinlediklerine ilişkin sorular
                       ritim oluşturur.             sorar.
                       7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
                                           cevap verir.
                                           4.Dinlediklerini özetler.
                                           Amaç 8. Görsel materyalleri
                                           okuyabilme
                                           Kazanımlar
                                           1.Görsel materyalleri inceler.
                                    6.Görsel materyalleri özenle
                                    kullanır.


ETKİNLİKLER            ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ        Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
DA A8 K: 1, 6             Öğretmen ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan çekilmiş fotoğraflardan oluşan albümü Fen ve doğa köşesine koyar. Çocukların
                    incelemesine rehberlik eder. Ülkemizin güzellikleri hakkında sohbet edilir.
                    Öğretmen dağlar, göller, çöller, deniz, orman resimli yap-boz, resim tamamlama, parçasını bul, eğitici oyuncaklarını masaya koyar.
                    Çocukların oynamalarına rehberlik eder.
SANAT                 Öğretmen masalara eski gazete, mecmua, broşür, büyük karton, yapıştırıcı, makas koyar.
PMA A2 K: 7, 8, 13           Doğal görüntüler (dağ, göl, çöl, dere, deniz, orman…) araştırılarak kesilir. Karton üzerine yeni kompozisyonlar oluşturulur.
MÜZİK                 Öğretmen “Çocuk ve Çiçek” şarkısını, şiir şeklinde okur. Çocukların ritim aletleriyle yeni ritimler oluşturarak söylemelerini ister.
SDA A11 K: 5, 7            Oluşturulan şarkılar sıra ile dinlenir.
                          ÇOCUK VE ÇİÇEK
                       Renk, renk çiçeklerdir bahçenin süsü
                       Mutlu çocuklardır dünyanın sesi
                       Sevgiyle büyür beslenir onlar
                      Dostluk için haydi birleşsin eller

TÜRKÇE /OKUMA YAZMAYA        Çocuklar minderlere otururlar. Doğal güzelliklerin neler olduğu ve nasıl korunacağı hakkında sohbet edilir.
HAZIRLIK               Bilmeceler sorulur, parmak oyunu söylenir.
SDA A2 K: 2, 3, 4          — Uzun, uzun uz gider, Oğlu, kızı düz gider (Kavak)
DA A4 K: 2, 6, 8 – A5 K: 2, 3, 4  — Benim ak saçlı ninem var, Gece gündüz yufka açar (Deniz dalgası)
PMA A2 K:10
                  — Yazın giyinir kışın soyunur (Ağaç)
                      Benim bir küçük bahçem var
                      Onu dikkatlice kazarım
                      Çiçek tohumlarını buraya ekerim
                      Yağmur yağacak güneş açacak
                      Benim tohumların gittikçe büyüyecek
                      Çiçek açacak kış gelecek
                      Çiçeklerim tohumlarını saklayıp
                      Kış uykusuna yatacak
                   “İzmir gezisi “ hikâyesi anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
              Sorularla hikâye tekrar edilir. Sizde İzmir’e gitmek ister miydiniz neden gibi sorular sorulur.
              “Siz bir gezi yapmış olsaydınız nereyi seçerdiniz? Gitmek istediğiniz yeri resim yaparak anlatınız diyerek, hayali resim çalışmasını
              başlatır.
              Papatyalar çizgiler 2 kitabı sayfa 12-13 deki çizgi alıştırmaları yönergeye uygun olarak çalışılır..

OYUN VE HAREKET       “Yattı Kalktı” oyunu anlatılır. Her çocuğa bir meyve ismi verilir. (Elma, armut, portakal, şeftali… )
BA A4 K: 9         Oyun başlar. Çocuklar masaya kapanarak yatar gibi dururlar. İsmi söylenen çocuk başını kaldırır başka bir arkadaşının takma adını
              söyleyerek tekrar yatar(Örneğin elma yattı kalktı yatsın kalsın portakal).
              Oyun bu şekilde devam eder ismi söylendiği halde kalkmayan ya da şaşıran çocuklar oyundan çıkar. Oyunu sonuna kadar hatasız
              başaran çocuklar alkışlanarak ödüllendirilir.
MATEMATİK          1den 10a kadar rakamlar, sayılar panosundan okunur. 9 rakamı tanıtılır. Tahtaya yazılır. Neye benzediği nasıl yazıldığı üzerinde durulur.
PMA A2 K: 10        Papatyalar matematik kitabı sayfa 36-37-38 yönergeye uygun olarak çalışılır.
BA A9 K: 4

AİLE KATILIMI        Masanın üzerine çeşitli kuru yiyeceklerden bir mikter karışık olarak dökünüz. Çocuğunuzdan yiyeceklerin hepsini saymasını daha sonra
              9lu gruplar oluşturmasını isteyiniz. Her gruptan geriye kaç tane kaldığını veya kalmadığını, eksik kaldıysa kaç tane eksik kaldığını
              söyleyiniz.

HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                        Okul Müdürü
                                             GÜNLÜK PLAN 12

Okulun adı:                                                                           Tarih: 17 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                           AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Dil Alanı              Bilişsel Alan              Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 10. Toplumsal yaşamın        Amaç 2. Konuşurken sesini      Amaç 9. Nesneleri sayabilme
gerektiren belirli hareketleri        nasıl sürdüğünü kavrayabilme       doğru kullanabilme         Kazanımlar
yapabilme                  Kazanımlar                Kazanımlar             4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi
Kazanımlar                  3.Kendi kültürünün belli başlı      1.Nefesini doğru kullanır.     doğru olarak sayar.
1.Sözel yönergelere uygun olarak                           2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
                       özelliklerini açıklar.                            5.Nesneleri sayarak miktarlarını az
ısınma hareketleri yapar.                               3.Konuşurken sesinin tonunu
                       4.Farklı kültürlerin belli başlı                       ya da çok olarak söyler.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                        işitilebilir biçimde ayarlar.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       özelliklerini söyler.                            6.Sayıca 10’dan az olan bir
                       Amaç 11. Estetik özellikler       4.Konuşurken sesinin hızını     gruptaki nesnelerin sayısını söyler.
gerektiren belirli hareketleri                            ayarlar.
yapabilme                  taşıyan ürünler oluşturabilme
                                           Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
Kazanımlar                  Kazanımlar                yollarla ifade edebilme
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  1.Estetik bedensel hareketlerle     Kazanımlar
kullanır.                  yürür / dans eder.            2.Dinlediklerine ilişkin sorular
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak    7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  sorar.
biçimde bir araya getirir.          8. Sunularında hayali / gerçek      3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
9.Değişik malzemeler kullanarak resim                         cevap verir.
                       nesneler kullanır.
yapar.                                        4.Dinlediklerini özetler.
                                           5.Dinlediklerini resim, müzik,
                                     drama, şiir, öykü vb. yollarla
                                     sergiler.
                                     Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                                     geliştirebilme
                                     Kazanımlar
                                     3.Verilen sözcüğün anlamını
                                     açıklar.
                                     4.Yeni öğrendiği sözcükleri
                                     anlamlarına uygun olarak kullanır.
                                     Amaç 8. Görsel materyalleri
                                     okuyabilme
                                     Kazanımlar
                                     1.Görsel materyalleri inceler.
                                     2.Görsel materyallerle ilgili sorular
                                     sorar.
                                     6.Görsel materyalleri özenle
                                     kullanır.

ETKİNLİKLER             ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ         Öğretmen, çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
SDA A10 K: 3, 4             Zenci, Japon, Çinli kuklalar kukla köşesine ilave edilir. Çocukların öykü oluşturmalarına veya oyunlarında kullanmalarına rehberlik
DA A2 K: 3, 4 – A8 K: 1, 2, 6      eder. “Kuklalar ile hayali bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hangi taşıtı kullanmak istersiniz? Nereleri gezip görmek istersiniz?” diyerek onları
                     yönlendirir.
                     Evcilik köşesine farklı bebekler, (zenci, Kızılderili, Japon…)birkaç tane yöresel kıyafet, yörelere ait nesnelerle zenginleştirir. Yörelerin
                     kültürleri hakkında konuşulur oyunlarında kullanmalarına rehberlik edilir.
SANAT                  Öğretmen çeşitli ülkelere ve kültürlere ait insan resimlerini masaya koyar. “Haydi, farklı kültürdeki insan resimlerini keserek bir
PMA A2 K: 7, 8, 9            kompozisyon oluşturalım” der.
SDA A10 K: 3, 4 – A11 K: 7, 8      Eski dergilerden, gazetelerden, fotokopilerden kesilen resimler büyük fon karton üzerinde birleştirilerek yapıştırılır.
                     Mavi çöp torbası kesilip buruşturularak, panonun alt kısmına "deniz" olarak yapıştırılır. Panonun üst kısmına da mavi fon kartonu
                     gökyüzü olarak yapıştırılır.
                     Farklı kültürlerden oluşan insanlar tablosu oluşturulur. Yapılan çalışmalar sergilenir. Eller yıkanır, kahvaltı.
TÜRKÇE / MÜZİK / OYUN VE         Çocuklar tekerleme eşliğin de yarım ay şeklinde dizilmiş sandalyelere otururlar.
HAREKET                     Ali baba tin tin
PMA A1 K: 1, 4                 Sakalına bindim
SDA A10 K: 3, 4 – A11 K: 1, 8          Beş para buldum
DA A2 K: 1, 2 – A5 K: 2, 3, 4, 5 –       Çarşıya gittim
A6 K: 3, 4 – A8 K: 1, 2, 6           Çarşıya gittim çarşı yok
                        Pazara gittim Pazar yok
                        Çorba pişti kaşık yok
                        Çocuk ağlar beşik yok
                        Misafir geldi döşek yok
                 Yok, yok, yok

             Çocuklara tekerlemeler söylenir. Çocuklar tekerlemeleri doğru bir şekil de söylemeye çalışırlar. Doğru söyleyen çocuklar alkışlanır.
             — Üç tunç tas has hoşaf.
             — Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar
             — Bir berber bir berbere, bire berber, gel beraber, bir berber dükkânı açalım, demiş.
             “Müzeye giderken” öyküsü okunur. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
             Anlatılan öykü soru cevaplarla tekrar edilir. Çocuklar yapmış oldukları bir müze gezisini anlatırlar.
             Öğretmen çocuklara "Hiç turist gördünüz mü? Nerede?" "Turist" kime denir?" gibi sorular sorarak, verilen cevapları dinler.
             Kasetten, farklı kültürlere ait müzikler dinlenir. (Hint müziği, Japon, Kızılderili vs.) Müzik eşliğinde dans edilir. Öğretmen yöresel
              müziklere uygun birkaç figür gösterir.
             Sınıfta bulunan ülke kostümleri giyilerek turist görüntüsü oluşturulabilir, dans eder, gezinirler
             Daha sonra “Mozambo” oyunu oynanır. Çocuklar el ele tutuşarak halka olurlar. Şarkı eşliğinde arka arkaya yürürler.
                 Biz kırmızı gençleriz (yerinde yürüme)
                 Yerlere sineriz (yere doğru eğilme)
                 Mozambo, Mozambo (ellerini göğüslerine vururlar)
                 İleri yat geri, geri yat (başlarını omuzlarıyla birlikte ileri geri hareket ettirirler)
                 Bir sağa yat bir sola yat (bir sağa bir sola yaylanırlar).
MATEMATİK         Nesneleri doğru olarak sayma, söylenilen sayı kadar nesne gösterme çalışmaları yapılır.
BA A9 K: 4, 5, 6     Sıfır sayı sembolü tanıtılır. Sıfırın yalnız başına bir şey ifade etmediği, sayıların sağına yazılınca değerinin 10 kat yükseldiği, anlam
              kazandığı anlatılır.
             Papatyalar matematik kitabı sayfa 39 yönergeye uygun olarak çalışılır.
AİLE KATILIMI       Çocuğunuzla birlikte bir müzeye gidiniz. Orada gördükleriniz hakkında sohbet ediniz.
             Çocuğunuzla birlikte ayakkabılıktaki ayakkabılarınızı inceleyiniz. Özellikleri, kime ait olduğu eski- yeni olduğu, kaç numara olduğu,
              renkleri v.s. Daha sonra ayakkabıları karıştırınız. Çocuğunuzdan çiftini bularak dolaba yerleştirmesini, kaç çift ayakkabı olduğunu
              söylemesini isteyiniz. Boyanması gerekenleri boyayınız.
            
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                         Okul Müdürü
                                          GÜNLÜK PLAN      13
Okulun adı:                                                                     Tarih: 18 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                        AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan          Dil Alanı              Bilişsel Alan          Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon       Amaç 11. Estetik özellikler      Amaç 2. Konuşurken sesini      Amaç 4. Algıladıklarını     Amaç 5. Kendini kazalardan
gerektiren belirli hareketleri      taşıyan ürünler oluşturabilme     doğru kullanabilme         hatırlayabilme         ve tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                 Kazanımlar               Kazanımlar             Kazanımlar           Kazanımlar
Kazanımlar                5. Çeşitli materyaller kullanarak   1.Nefesini doğru kullanır.     2.Varlıkların rengini söyler  2.Tehlikeli olan durumlardan
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.  ritim oluşturur.            2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.                  uzak durur.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu                         3.Konuşurken sesinin tonunu                     3.Herhangi bir tehlike anında
                     6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik
gerektiren belirli hareketleri                          işitilebilir biçimde ayarlar.                    yetişkinlerden yardım ister.
yapabilme                 oluşturur.
                                         Amaç 4. Kendini sözel olarak
Kazanımlar                                    ifade edebilme
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak                      Kazanımlar
biçimde bir araya getirir.                            6.Duygu, düşünce ve hayallerini
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak
                                         söyler.
belirli bir güç gerektiren                            Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
hareketleri yapabilme                              yollarla ifade edebilme
Kazanımlar                                    Kazanımlar
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.                       2.Dinlediklerine ilişkin sorular
                                         sorar.
                                         3.Dinlediklerine ilişkin sorulara
                                     cevap verir.
                                     4.Dinlediklerini özetler.
                                     5.Dinlediklerini resim, müzik,
                                     drama, şiir, öykü vb. yollarla
                                     sergiler.
                                     Amaç 8. Görsel materyalleri
                                     okuyabilme
                                     Kazanımlar
                                     1.Görsel materyalleri inceler.
                                     6.Görsel materyalleri özenle
                                     kullanır.
ETKİNLİKLER              ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ          Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerine geçerler.
DA A8 K: 1, 6               Çeşitli malzemelerden yapılmış yeni marakaslar müzik köşesine eklenerek çocukların yeni sesler ile yeni müzikler oluşturmalarına
SDA A11 K: 5, 6              rehberlik edilir.
                     Evcilik köşesine, yeni tabak tencere, kaşık, çatal, şişeler içerisinde nohut fasulye gibi kuru baklagillerden malzemeler konulur.
                     Çocukların oyunlarında kullanmaları istenir.
SANAT                   Öğretmen masalara, oyun hamuru ve artık materyaller(midye kabukları, tuvalet kâğıdı rulosu, fındık, fıstık kabukları, kartonlar…) koyar.
PMA A2 K: 8 – A4 K: 4           Çocuklara farklı proje çalışmaları yapmalarını tavsiye eder. Çocuklar istedikleri şekilde çalışırlar. Daha sonra yaptıkları çalışmayı
DA A4 K: 6                anlatırlar. Yapılan çalışmalar uygun bir köşede sergilenir.
                     Masalar toplanır, eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.

TÜRKÇE                  Öğretmen tekerleme söyleyerek çocukların dikkatini çeker.
DA A2 K: 1, 2, 3 – A5 K: 2, 3, 4, 5
                        O yalan, bu yalan
                        Fili yuttu bir yılan
                        Eşeğe binip deveyi kucaklayan
                        Bu da mı yalan?
                        O da yalan, bu da yalan
                        Dünya çok geniş
                        Var biraz da sen oyalan

                     “Dişleri kırılan Sincap” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları hikâye saati kitabı)
                     Öykünün ana fikri üzerinde durulur. Soru cevaplarla tekrar edilir. Drama çalışmalarına yer verilir.
MÜZİK                   “Ilgaz” şarkısı söylenir. Grup halinde ritim aletleri kullanılarak tekrar edilir.
SDA A11 K: 5, 6
                          ILGAZ
                        Ilgaz Anadolu’nun
                        Sen yüce bir dağısın
                        Baharda yeryüzünde
                        Bu cennetin bağısın
                  Yükseklerden akıyor
                  Ne güzel berrak sular
                  Eteklerinde otlar
                  Sürülerle kuzular
                  Yalçın kayalıkların
                  Göklere yükseliyor
                  Senin dumanlı başın
                  Bulutları deliyor

OYUN VE HAREKET       Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Grubun biri el arabası olur. Diğer grup el arabasını taşır.
PMA A1 K: 4         El arabası rolündeki çocuk elleri üzerinde yürür.
ÖBB A5 K: 2, 3        Taşıyıcı el arabasını ayaklarından tutarak onu taşır. Daha sonra gruplar yer değiştirerek oyuna devam edilir.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK    Çevredeki siyah renkli varlıklara örnekler verilir.
BA A4 K:2          Papatyalar renklere ve şekiller kitabı sayfa 31-32 deki çalışma yönergeye uygun olarak çalışılır.AİLE KATILIMI        Çocuğunuzla sağlıklı yaşam için beslenmenin önemi konulu sohbet ediniz. Birlikte kakaolu süt hazırlayıp içiniz
               Çocuğunuzla birlikte delikli makarna boyayınız. İpe diziniz. Kaç tane boyadığınızı sayınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                   Okul Müdürü
                                             GÜNLÜK PLAN 14
Okulun adı:                                                                           Tarih: 19 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                           AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 2. Duygularını fark         Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 4. Algıladıklarını
gerektiren belirli hareketleri        edebilme                 ifade edebilme           hatırlayabilme
yapabilme                  Kazanımlar                Kazanımlar             Kazanımlar
Kazanımlar                  2.Duygularının nedenlerini açıklar.   2.Sohbete katılır.         9.Nesne, durum ya da olayı bir süre
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  3.Duygularının sonuçlarını açıklar.   Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli   sonra yeniden ifade eder.
kullanır.                  4.Duygularını müzik, dans, drama     yollarla ifade edebilme       Amaç 15. Nesnelerle basit
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.  vb. yollarla ifade eder.         Kazanımlar             toplama ve çıkarma yapabilme
14.Malzemeleri istenilen nitelikte      Amaç 11. Estetik özellikler       2.Dinlediklerine ilişkin sorular
                                                             Kazanımlar
yapıştırır.                 taşıyan ürünler oluşturabilme      sorar.
                                           3.Dinlediklerine ilişkin sorulara  1. Nesne grubuna belirtilen sayı
                       Kazanımlar                                  kadar nesne eklenir.
                                           cevap verir.
                       1.Estetik bedensel hareketlerle     4.Dinlediklerini özetler.      2. Nesne grubundan belirtilen sayı
                       yürür / dans eder.            5.Dinlediklerini resim, müzik,   kadar nesneyi ayırır.
                       5. Çeşitli materyaller kullanarak    drama, şiir, öykü vb. yollarla   Amaç 21. Atatürk'ün Türk
                       ritim oluşturur.             sergiler.              toplumu için önemini
                       6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik   Amaç 8. Görsel materyalleri     açıklayabilme
                       oluşturur.                okuyabilme             Kazanımlar
                       7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  Kazanımlar             1.Atatürk'ün getirdiği yenilikleri
                                                             söyler.
                8. Sunularında hayali / gerçek   1.Görsel materyalleri inceler.     2.Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin
                nesneler kullanır.         2.Görsel materyallerle ilgili sorular  önemini açıklar.
                Amaç 13. Çevreyi estetik      sorar.
                bakımdan düzenleyebilme       6.Görsel materyalleri özenle
                Kazanımlar             kullanır.
                3.Çevresini farklı biçimlerde
                düzenler.
ETKİNLİKLER          ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ      Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istekleri ilgi köşelerine geçerler.
DA A8 K: 1, 2, 6          Atatürk köşesindeki, albüm incelenir. Çocukların soruları cevaplandırılır.
SDA A2 K: 2, 3, 4         Evcilik köşesinde, çeşitli kostüm (şalvar, cepken, yemeni, bale kıyafeti, şapka, kurdele…) ve aksesuarları oyunlarında kullanmalarına
                  rehberlik edilir.
SANAT               Kartonlara çizilmiş çiçek kelebek çocuk modelleri dağıtılır. Kes-yap-süsle tekniğiyle çalışma tamamlanır.
PMA A2 K: 7, 13, 14        Yapılan çalışmalar sınıfın camlarına duvarlarına veya panoya asılarak sınıf süslemede kullanılır.
SDA A13 K: 3            Çocuklara çevresini estetik bakımdan düzenlemede görev verilir.

TÜRKÇE               23 Nisan gününün neden bayram olarak kutlandığı sorulur.
SDA A11 K: 7, 8          Çocuklardan gelen cevaplar derlenerek Atatürk’ün çocuklara olan sevgisi 23 Nisan’ın çocuklar adına düzenlenen tek bayram olduğu ve
DA A5 K: 2, 3, 4, 5        aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da davetli olduğu bir kutlama yapıldığı anlatılır.
BA A15 K: 1, 2 – A21 K: 1, 2    Atatürk’ün ülkemiz için yaptığı çalışmalara örnekler verilir.
                  Her yıl 23 Nisan geldiğinde bu önemli günün neşe ve coşkuyla kutlandığı hatırlatılır. Hep birlikte 23 Nisan şiiri okunur.

                    Egemenlik yurduma 23 Nisan’da geldi
                    Türk’ün ölmez hür sesi
                    Bugün gökte yükseldi
                    Seni yükseltmek için
                    And içmiştir her çocuk
                    Dalgalan hür bayrağım!
                    Her zamandan daha çok

                  “Dünya çocukları” kuklalar ile anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                  Anlatılan öyküyü çocuklar kukla ile tekrar ederler. Daha sonra çocukların bayram töreninde aldıkları görevler hakkın da konuşulur.
                  Rollerini en iyi şekilde yapmaları konusunda desteklenir.
                  Giyecekleri kostümler hakkın da bilgi verilir.

MÜZİK / OYUN            Öğrenilen şarkılar tekrar edilir. Ritim ve tempo çalışmalarına yer verilir.
SDA A11 K: 1, 5, 6, 7       23 Nisan etkinliklerinde sunulmak üzere seçilen rond ve dans çalışmalarına yer verilir.
BA A15 K: 1, 2
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK       Atatürk ve cumhuriyet konulu CD izlenir. Çocuklar izledikleri CD hakkında fikirlerini söylerler.
DA A4 K: 2
BA A4 K: 9
AİLE KATILIMI                  23 Nisan Bayramı sizin çocukluğunuzda nasıl yaşanırdı? Duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız. Resimlerinizi gösteriniz. Birlikte 23
                         Nisan şiirleri okuyunuz.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                                            Okul Müdürü
                                             GÜNLÜK PLAN 15
Okulun adı:                                                                                Tarih: 20/ Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                           AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan            Dil Alanı                 Bilişsel Alan                 Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 2. Duygularını fark edebilme     Amaç 2. Konuşurken sesini doğru      Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli
gerektiren belirli hareketleri yapabilme  Kazanımlar                 kullanabilme               özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar                 4.Duygularını müzik, dans, drama vb.    Kazanımlar                Kazanımlar
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde  yollarla ifade eder.            2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.     1.Olay ya da varlıkların özelliklerini
katlar.                   Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan    3.Konuşurken sesinin tonunu        söyler.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.  ürünler oluşturabilme           işitilebilir biçimde ayarlar.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte                                                2.Olay ya da varlıkların özelliklerini
                      Kazanımlar                 Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli      karşılaştırır.
yapıştırır.                                      yollarla ifade edebilme
                      1.Estetik bedensel hareketlerle yürür /                       Amaç 4. Algıladıklarını
                      dans eder.                 Kazanımlar
                                                                 hatırlayabilme
                      5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim  2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
                                            3.Dinlediklerine ilişkin sorulara     Kazanımlar
                      oluşturur.                                      9.Nesne, durum ya da olayı bir süre
                      6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik    cevap verir.
                                            4.Dinlediklerini özetler.         sonra yeniden ifade eder.
                      oluşturur.                                      Amaç 5. Varlıkları çeşitli
                                            Amaç 8. Görsel materyalleri
                      7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.                        özelliklerine göre eşleştirebilme
                                            okuyabilme
                                            Kazanımlar                Kazanımlar
                                            1.Görsel materyalleri inceler.      2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
                                            2.Görsel materyallerle ilgili sorular   5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.
                                  sorar.                  Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve
                                  6.Görsel materyalleri özenle kullanır.  çıkarma yapabilme
                                                      Kazanımlar
                                                      1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar
                                                      nesne eklenir.
                                                      2. Nesne grubundan belirtilen sayı
                                                      kadar nesneyi ayırır.
                                                      3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.
                                                      Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu
                                                      için önemini açıklayabilme
                                                      Kazanımlar
                                                      1.Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.
                                                      2.Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin
                                                      önemini açıklar.
ETKİNLİKLER          ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ      Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerine geçerler
SDA A11 K: 1, 5, 6, 7       Atatürk köşesindeki, Atatürk albümü incelenir. Atatürk ve çocuklar konulu yeni fotoğraflar, posterler eklenir.
DA A8 K: 1, 2, 6          Atatürk’ün çocuklara ve gençlere verdiği önem ve duyduğu sevgi anlatılır. Manevi kızı Ülkünün resmi gösterilir
                  Evcilik köşesine, Çeşitli kostümler (şalvar, cepken, yemeni, bale kıyafeti, şapka, kurdele…) ve aksesuarlar köşeye konulur. Çocukların
                  giyinmelerine, dans etmelerine veya oyunlarında kullanmalarına rehberlik edilir.
SANAT               Katlama ve kesme tekniği ile el ele tutuşan çocuklar yapılır.
PMA A2 K: 12, 13, 14        Çocuklar fon kartona yapıştırılır.
                  Çalışma boya ve artık materyaller kullanarak zenginleştirilebilir Yapılan çalışma uygun köşe de sergilenir. Eller yıkanır. Kahvaltıya
                  geçilir.
TÜRKÇE / MÜZİK           “Bizim Bayramımız” şiiri okunur. Grup halinde tekrar edilir.
SDA A2 K: 4               BİZİM BAYRAMIMIZ
DA A2 K: 2,3 – A5 K: 2, 3, 4      Bu gelen bizim bayram
BA A15 K: 1, 2 – A21 K: 1, 2      Yükseldi bak önümüz
                    23 Nisan bizim
                    En şerefli günümüz
                    Al bayrağı açalım
                    Gel gidelim törene
                    Bin teşekkürler bize
                    Bugünleri veren
                    Bizim için harcanan
                    Boşa gitmez bu emek
                    Çünkü Türk çocuğu
                  23 Nisan demek

               “23 Nisan Bayramı” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
               Soru cevaplarla öykü tekrar edilir.
               “23 Nisan” şarkısı söylenir. Grup halinde tekrar edilir.

                    23 NİSAN
                  23 Nisan kutlu olsun
                  Sevinin küçükler
                  Övünün büyükler
                  23 Nisan kutlu olsun
                  Çok büyük bir bayram bu bayram
                  Herkese kutlu olsun
                  Çok ulu bayram bu bayram
                  Herkes çok mutlu olsun
OYUN ve HAREKET        “Ayakkabı Değiştirme Oyunu” oynanır.
BA A2 K: 1, 2 – A4 K: 9    Çocuklar sınıfta daire biçiminde ayakta dururlar. Herkes birbirinin ayakkabısını iyice inceler. Daha sonra gruptaki çocuklar sırtlarını
               ortaya dönerler.
               Öğretmenin diğerlerine sezdirmemeye çalışarak işaret ettiği iki çocuk, ayakkabılarını birbirleriyle değiştirirler.
               Çocuklar tekrar yüzlerini ortaya dönerek dururlar. Ayakkabılarını değiştiren çocukların kim olduğunu bulmaya çalışırlar.
MATEMATİK           1den 9a kadar olan nesnelerle toplama işlemi yapılır.
BA A5 K2, 5          Papatyalar matematik kitabı sayfa 53-54 yönergeye uygun olarak çalışılır.
A15 K: 1, 3
AİLE KATILIMI         Birlikte abaküsü inceleyiniz. Abaküsü kullanarak toplama çıkarma işlemi yapınız.
               Evde aynı desende olan nesneler bulunuz.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                        Okul Müdürü
                                      GÜNLÜK PLAN      16

Okulun adı:                                                                         Tarih: 24 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                          AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan          Dil Alanı             Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 2. Duygularını fark        Amaç 4. Kendini sözel olarak    Amaç 15. Nesnelerle basit       Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri        edebilme                ifade edebilme           toplama ve çıkarma yapabilme      uygulayabilme
yapabilme                  Kazanımlar               Kazanımlar             Kazanımlar               Kazanımlar
Kazanımlar                  2.Duygularının nedenlerini açıklar.  2.Sohbete katılır.         1. Nesne grubuna belirtilen sayı    2.El, yüz ve vücudun diğer
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.   3.Duygularının sonuçlarını açıklar.  6.Duygu, düşünce ve hayallerini  kadar nesne eklenir.          kısımlarını uygun biçimde
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       4.Duygularını müzik, dans, drama    söyler.              2. Nesne grubundan belirtilen sayı   yıkar.
gerektiren belirli hareketleri        vb. yollarla ifade eder.        8.Üstlendiği role uygun konuşur.  kadar nesneyi ayırır.         5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz
yapabilme                  Amaç 3. Duygularını kontrol      Amaç 8. Görsel materyalleri    Amaç 21. Atatürk'ün Türk        ve düzenli kullanır.
Kazanımlar                  edebilme                okuyabilme             toplumu için önemini          7.İçinde bulunduğu çevreyi
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  Kazanımlar               Kazanımlar             açıklayabilme             temiz tutar.
kullanır.                  3.Yeni ve alışılmamış durumlara    1.Görsel materyalleri inceler.   Kazanımlar
9.Değişik malzemeler kullanarak resim    uyum sağlar.              6.Görsel materyalleri özenle    1.Atatürk'ün getirdiği yenilikleri
yapar.
                       Amaç 10. Toplumsal yaşamın       kullanır.             söyler.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
                       nasıl sürdüğünü kavrayabilme                       2.Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin
                       Kazanımlar                                önemini açıklar.
                       3.Kendi kültürünün belli başlı
                       özelliklerini açıklar.
                Amaç 11. Estetik özellikler
                taşıyan ürünler oluşturabilme
                Kazanımlar
                1.Estetik bedensel hareketlerle
                yürür / dans eder.

ETKİNLİKLER          ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ      Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerinde çalışır, oynarlar.
SDA A3 K: 3            Evcilik köşesine, bebek arabası, kuaför seti, banyo seti, ütü eklenir. Çocuklar oyunlarında kullanırlar.
DA A8 K: 1, 6           Kitaplık köşesine; Çeşitli boyutlarda masal kitapları konularak “Bu kitapta hangi masal anlatılıyor biliyor musunuz?” diyerek
                  çocukların dikkatini çeker. Yeni konulan kitapların ismini söyler. Resimlerine bakılır.
SANAT               Masalara değişik çiçek modelleri konulur. Çocukların istedikleri bir modeli seçmeleri söylenir.
PMA A2 K: 7, 9           Çiçek resimleri değişik renklerde boyanır. Daha sonra üzerine şeker serpilerek kurutulur.
ÖBB A1 K: 2, 5, 7         Şeker boyası çalışması tamamlanır. Serbest resim çalışmalarına da yer verilir. Çalışmalar ilgili panoda sergilenir.
                  Toplanma ve temizlikten sonra kahvaltıya geçilir.

TÜRKÇE               “23 Nisan” konulu şiirler okunur.
SDA A2 K: 2, 3, 4 – A10 K: 3
DA A4 K: 2, 6, 8          Bizim Bayramımız
                  Bu gelen bizim bayram
                  Yükseldi bak günümüz
                  23 Nisan bizim
                  En şerefli günümüz
                  Al bayrağı açalım
                  Gel gidelim törene
                  Bin teşekkürler bize
                  Bugünleri verene
                  Bizim için harcanan
                  Boşa gitmez bu emek
                  Çünkü her Türk çocuğu
                  23 Nisan demek

                  Atatürk'ün milletimiz için önemi konusunda sohbet edilir.
                  Çocuklara olan sevgisi ve bu nedenle 23 Nisan gününü çocuklara armağan ettiği anlatılır.
                  Diğer Milli bayramların da isimleri söylenir.
                  Öğretmen "Çocuk Bayramı Tiyatrosu"nu okur. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                  Tiyatroda geçen masal kahramanlarına, uygun giysiler istekli çocuklara giydirilerek, drama çalışması yapılır.

MÜZİK / OYUN VE HAREKET      “23 Nisan” şarkısı söylenir. Ritmik yürüyüşler eşliğinde şarkı tekrar edilir.
PMA A1 K: 4          
SDA A11 K: 1                  23 NİSAN
BA A15 K: 1, 2 – A21 K: 1, 2
                     Sanki her tarafta var bir düğün
                  Çünkü en şerefli en mutlu gün
                  Bugün 23 Nisan
                  Hep neşeyle doluyor insan
                  İşte bugün bir meclis kuruldu
                  Sonra hemen padişah kovuldu
                  Bugün 23 Nisan
                  Hep neşeyle doluyor insan
                  Bugün atamızdan bir armağan
                  Yoksa tutsak olurduk sen inan
                  Bugün 23 Nisan
                  Hep neşeyle doluyor insan

               Çocuklar klasik müzik eşliğinde parmak ucunda yürürler, dans ederler. Öğretmenin göstereceği figürleri yaparlar.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK    Papatyalar Çizgiler 2 kitabı sayfa 14-15 yönergeye uygun olarak çalışılır.
PMA A2 K: 10
AİLE KATILIMI        Çocuğunuza renkli, parlak kumaşlardan gösterişli bir kıyafet dikiniz. Çeşitli müzikler eşliğinde dans ediniz, şiir okuyunuz.
               Çocuğunuzla birlikte düğmeli giysilerinizi bulunuz. Her düğmeli giyside kaç ilik yeri olduğunu imceleyiniz. Düğme, ilik sayısını
               karşılaştırınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                        Okul Müdürü
                                          GÜNLÜK PLAN 17
Okulun adı:                                                                        Tarih: 25 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                        AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan        Dil Alanı              Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 3. Duygularını kontrol    Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli   Amaç 2. Olay ya da varlıkların     Amaç 5. Kendini kazalardan
gerektiren belirli hareketleri        edebilme              yollarla ifade edebilme       çeşitli özelliklerini         ve tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                  Kazanımlar             Kazanımlar             gözlemleyebilme            Kazanımlar
Kazanımlar                                   2.Dinlediklerine ilişkin sorular
                       2.Yetişkin denetiminin olmadığı                    Kazanımlar               2.Tehlikeli olan durumlardan
8.Belli bir yüksekliğe tırmanır.       durumlarda da gerektiği gibi
                                        sorar.                                   uzak durur.
                                        3.Dinlediklerine ilişkin sorulara  1.Olay ya da varlıkların
9.Tırmanılan yükseklikten uygun                                                              3.Herhangi bir tehlike anında
                       davranır.             cevap verir.            özelliklerini söyler.
şekilde iner.                                                                       yetişkinlerden yardım ister.
                       Amaç 11. Estetik özellikler    4.Dinlediklerini özetler.      2.Olay ya da varlıkların
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu
gerektiren belirli hareketleri        taşıyan ürünler oluşturabilme   5.Dinlediklerini resim, müzik,   özelliklerini karşılaştırır.
yapabilme                  Kazanımlar             drama, şiir, öykü vb. yollarla   Amaç 4. Algıladıklarını
Kazanımlar                  1.Estetik bedensel hareketlerle  sergiler.              hatırlayabilme
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları  yürür / dans eder.         Amaç 6. Sözcük dağarcığını     Kazanımlar
kullanır.                                    geliştirebilme           Amaç 4. Algıladıklarını
                                        Kazanımlar             hatırlayabilme
                                        1.Dinlediklerinde yeni olan     Kazanımlar
                                        sözcükleri fark eder.        1. Olay ya da varlıkları söyler.
                                        Amaç 8. Görsel materyalleri
                                                          2.Varlıkların rengini söyler.
                                        okuyabilme
                                                          9.Nesne, durum ya da olayı bir süre
                                  Kazanımlar              sonra yeniden ifade eder.
                                  1.Görsel materyalleri inceler.
                                  6.Görsel materyalleri özenle
                                  kullanır.

ETKİNLİKLER           ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ       Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerine geçerler.
DA A8 K: 1, 6            Kese kâğıtlarından oluşturulan kuklalar, çomak ve yüzük kuklalar Kukla köşesine, ilave edilerek zenginleştirilir. Çocukların yeni
SDA A3 K: 2             kuklalarla oynamalarına rehberlik edilir. Çocuklar kuklalar ile öykü oluştururlar
BA A2 K: 1, 2
                  Fen ve doğa köşesine, çeşitli kumaş parçaları konularak çocukların incelemelerine, dokunarak kumaşın özelliğini tanımalarına ve
                  anlatmalarına rehberlik edilir.

SANAT                Çocuklara kâğıt baskı çalışması anlatılır. Beyaz kumaş parçalar veya beyaz kâğıtlar dağıtılır.
PMA A2 K: 7             Küçük kâğıtlar buruşturularak suluboyayla boyanır. Beyaz zemin üzerine bastırılır. Değişik şekiller oluşturulur.
                  Yapılan çalışma panoda sergilenir. Eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.

TÜRKÇE              “Ağaç” şiiri okunarak çocukların dikkati çekilir. Bilmeceler sorulur.
DA A5 K: 2, 3, 4, 5 – A6 K: 1  Bizim ayaklarımız var onun kökleri
BA A4 K: 9           Kökleriyle durur ayakta
                Bizim ellerimiz var onun dalları
                Dallarıyla okşar, kucaklar kuşları
                 — Yeraltında sakallı dede (pırasa)
                 — Yeraltında turuncu minare(havuç)
                 Öğretmen Türkçede aynı anlama gelen sözcüklere eş anlamlı kelimeler diyoruz. Beyaz-ak, kara-siyah, doktor-hekim, okul-mektep,
                  ihtiyar-yaşlı, gibi
                 Şimdi öykümüzü dinleyelim bakalım onlar bize bu konuda neler anlatacaklar.
                 “Eş Anlamlı kelimeler” öyküsü kuklalar ile anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                 Çocuklar kuklalarla anlatımı tekrar ederler.
                 Kendi oluşturacakları bir öyküyü de anlatabilirler.
                 Eş anlamlı kelimelere örnekler verilerek çoğaltılır.OYUN VE HAREKET           Açık hava ve bahçe oyunlarına yer verilir. Bahçedeki oyun aletlerinde oynanır. Tırmanma merdivenine çocuklar sırayla çıkar, uygun bir
PMA A1 K: 8, 9           şekilde inerler.
ÖBB A5 K: 2, 3           Oyun alanındaki diğer aletlerle de çocukların, oynamasına rehberlik edilir.
MÜZİK             “Bahçemizde Gül Açar” şarkısı söylenir. Hafif müzik ritminde olan şarkıyı çocuklar ellerini yukarda sağa sola sallayarak söylerler.
SDA A11 K: 1
                  Bahçemizde gül açar
                  Çardaklara sarılır
                  Koparsam rengi kaçar
                  Sonra annem darılır
                  Koparsam rengi kaçar
                  Sonra annem darılır


FEN              Çeşitli kumaş parçaları masanın üzerine konulur. Kumaşların isimleri söylenir(kadife, şile bezi, pazen, etamin, triko, yünlü kumaş).
BA A2 K: 1, 2 – A4 K: 9    Çocukların dokunarak tanımaları sağlanır. Daha sonra sırayla gözleri kapalı olarak kumaşlara dokunarak tanımaya çalışırlar.


AİLE KATILIMI         Evinizde çeşitli kumaşlardan yapılan giysilerinizi inceleyiniz. Yün, kadife, saten, pazen, şile bezi türü kumaşlardan yapılan giysilerinizi
               dokunarak özellikleri hakkında sohbet ediniz.
               Evdeki saatleri inceleyiniz. Kaç tane ve nerelerde olduğunu söyleyiniz. Birlikte saati öğreniniz.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK    Papatyalar renkler ve şekiller kitabı sayfa 33--34 yönergeye uygun olarak çalışılır.
BA A4 K:1,2
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                          Okul Müdürü
                                           GÜNLÜK PLAN      18
Okulun adı:                                                                        Tarih: 26 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                         AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan           Dil Alanı              Bilişsel Alan            Özbakım Alanı
Amaç 1. Bedensel koordinasyon       Amaç 3. Duygularını kontrol       Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli   Amaç 2. Olay ya da varlıkların    Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri      edebilme                 yollarla ifade edebilme       çeşitli özelliklerini        uygulayabilme
yapabilme                 Kazanımlar                Kazanımlar             gözlemleyebilme           Kazanımlar
Kazanımlar                                     2.Dinlediklerine ilişkin sorular                     7.İçinde bulunduğu çevreyi
                     2.Yetişkin denetiminin olmadığı                       Kazanımlar
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.                      sorar.                                  temiz tutar.
                     durumlarda da gerektiği gibi       3.Dinlediklerine ilişkin sorulara  1.Olay ya da varlıkların
14.Atılan nesneleri yakalar.
                     davranır.                cevap verir.            özelliklerini söyler.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu
gerektiren belirli hareketleri      3.Yeni ve alışılmamış durumlara     5.Dinlediklerini resim, müzik,   2.Olay ya da varlıkların
yapabilme                 uyum sağlar.               drama, şiir, öykü vb. yollarla   özelliklerini karşılaştırır.
Kazanımlar                Amaç 11. Estetik özellikler       sergiler.              Amaç 5. Varlıkları çeşitli
9.Değişik malzemeler kullanarak resim   taşıyan ürünler oluşturabilme      Amaç 6. Sözcük dağarcığını     özelliklerine göre eşleştirebilme
yapar.                  Kazanımlar                geliştirebilme           Kazanımlar
                     5. Çeşitli materyaller kullanarak    Kazanımlar             2. Varlıkları renklerine göre
                     ritim oluşturur.             5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek   eşleştirir.
                     7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  verir.
                                          Amaç 8. Görsel materyalleri
                                okuyabilme
                                Kazanımlar
                                1.Görsel materyalleri inceler.
                                2.Görsel materyallerle ilgili sorular
                                sorar.
                                6.Görsel materyalleri özenle
                                kullanır.
ETKİNLİKLER        ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ    Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerine geçerler.
DA A8 K: 1, 2, 6       Kukla köşesine, kese kâğıtlarından oluşturulan kuklalar, ilave edilir. Çocukların yeni kuklalarla oynamalarına rehberlik edilir.
SDA A3 K: 2, 3        Fen ve doğa köşesine, çeşitli kâğıtlar(gazete, grapon kâğıdı, teksir kâğıdı, karton, mukavva… ) konulur. Çocukların incelemeleri,
BA A2 K: 1, 2         dokunarak özelliklerini anlatmaları istenir.


SANAT             Öğretmen basit figürlü bir obje seçerek masanın üzerine koyar. Çocukları sırayla masanın yanına davet ederek, incelemelerini ister.
DA A8 K: 1          Büyüklüğü nedir? Ne renktir? Özellikleri nelerdir? Hangi renkler bulunmaktadır? Gibi sorularla ayrıntıları incelemelerini sağlar.
PMA A2 K: 9          Daha sonra A4 büyüklüğünde resim kâğıtları dağıtılır. “Objenin resmini bakarak yapınız” denilir. Çocuklar inceledikleri objenin resmini
               yaparlar.
BA A2 K: 1          Yapılan çalışmalar sergilenir. Eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.
ÖBB A1 K: 7
TÜRKÇE            Öğretmen yedi parmağına farklı figürlerde çizmiş oluğu şekilleri oynatarak “Bir Ağaçta Yedi Karga” tekerlemesini söyler. Çocukların
DA A5 K: 2, 3, 5       dikkatini çeker.
DA A6 K: 5
DA A8 K: 1, 6          BİR AĞAÇTA YEDİ KARGA
                  Bir ağaçta yedi karga
                  Her biri ayrı dalda
                  Birinci karga bilgin
                  İkinci karga neşe
                  Üçündü karga öfke
                  Dördüncü karga uyku
                  Beşinci karga hapşucuk
                  Altıncı karga utangaç
                  Yedinci karga keloğlan

               Öğretmen “çocuklara zıt anlamlı kelimeler biliyor musunuz?”diye sorar. Çocukların verdikleri örnekleri dinler.
               Türkçede birbirinin tam tersi anlam taşıyan sözcüklere zıt anlamlı kelimeler denildiği söylenir. Örnekler verilir. (Siyah- beyaz, gece-
               gündüz, yukarı-aşağı, sağa-sola, ileri-geri, deve-cüce, gel-git…)
               “Şimdi bakalım kuklalar bu konuda ne anlatacaklar” diyerek “Zıt anlamlı kelimeler” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati
               kitabı)
               Papatyalar dil etkinlikleri kitabı sayfa 24 te ki, zıt kelimeler bularak resimleyiniz, alıştırması yapılır.

MÜZİK             “Köyümüz” şarkısı söylenir. Ritim aletleri kullanılarak şarkı tekrar edilir.
SDA A11 K: 5, 7
                  Orda bir köy var uzakta
                  O köy bizim köyümüzdür
                  Gitmesek de gelmesek de
                  O köy bizim köyümüzdür
                  Orda bir dağ var uzakta
                  O dağ bizim köyümüzdür
                  Çıkmasak da inmesek de
                  O dağ bizim köyümüzdür
                  Orda bir yol var uzakta
                  O yol bizim köyümüzdür
                  Gitmesek de gelmesek de
                  O yol bizim köyümüzdür

OYUN ve HAREKET       İstop oyunu anlatılır. Çocuklar el ele tutuşarak daire olurlar.
PMA A1 K: 5, 14       Öğretmen bir çocuğun ismini söyleyerek topu yukarıya atar.
               İsmi söylenen çocuk topu yakalamaya çalışır. Yakalayan çocuk ortaya geçerek başka bir arkadaşının adını söyler ve topu yukarıya atar.
               Oyun bu şekilde devam eder.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK    Resimleri inceleyerek eşleştirme ve en yüksekte, en alçakta olan kuşları gösterme çalışmaları yönergeye uygun olarak yapılır.
BA A2 K: 1, 2        (Papatyalar renkler ve şekiller kitaplar kitabı sayfa 38-39)
A5 K: 2           Ardından matematik kitabı sayfa 42-43 incelenir. Eksik olan sayılar tamamlanır, yönergeye uygun çalışılır.

AİLE KATILIMI        Çocuğunuzdan gözlerini kapalı iken anahtar, tahta, metal, su, kağıt, vb. sesleri dinletiniz. Ne sesi olduğunu tahmin etmesini isteyiniz.
               Birlikte zıt anlamlı kelimeler türetiniz. Oyun şeklinde oynayınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen                                                                          Okul Müdürü
                                            GÜNLÜK PLAN 20
Okulun adı:                                                                          Tarih: 27 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                          AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Dil Alanı               Bilişsel Alan            Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini    Amaç 3. Türkçe’yi doğru        Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
gerektiren belirli hareketleri       yönetebilme               kullanabilme             Kazanımlar
yapabilme                  Kazanımlar                Kazanımlar              3. Dikkat edilmesi gereken
Kazanımlar                 6. Gerekli durumlarda nezaket      1. Konuşmalarında söz dizimi     nesneyi/durumu/olayı söyler.
4. Nesneleri takar.             sözcüklerini kullanır.          kurallarını doğru olarak kullanır.  4. Nesneyi/durumu/olayı
5. Nesneleri çıkarır.                                2. Konuşmalarında temel dil bilgisi
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.  10. Grup etkinliklerinin kurallarına                      ayrıntılarıyla açıklar.
                      uyar.                  kurallarına uygun konuşur.      Amaç 11. Günlük yaşamda
14.Malzemeleri istenilen nitelikte                          Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
yapıştırır.                 11. Gerekli durumlarda kararlılık                       kullanılan belli başlı sembolleri
                                           yollarla ifade edebilme
                      gösterir.                                   tanıyabilme
                                           Kazanımlar
                      Amaç 11. Estetik özellikler       3.Dinlediklerine ilişkin sorulara   Kazanımlar
                      taşıyan ürünler oluşturabilme      cevap verir.             1. Gösterilen sembolün anlamını
                      Kazanımlar                4.Dinlediklerini özetler.       söyler.
                      1.Estetik bedensel hareketlerle     5.Dinlediklerini resim, müzik,    2. Verilen açıklamaya uygun
                      yürür / dans eder.            drama, şiir, öykü vb. yollarla    sembolü gösterir.
                      7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  sergiler.               3. 10 içindeki rakamları okur.
             8. Sunularında hayali / gerçek                    Amaç 12. Mekânda konum ile
             nesneler kullanır.                          ilgili yönergeleri uygulayabilme
                                                Kazanımlar
                                                1. Nesnenin mekândaki konumunu
                                                söyler.
                                                3. Yönergeye uygun olarak nesneyi
                                                doğru yere yerleştirir.
                                                Amaç 16. Belli durum ve
                                                olaylarla ilgili neden-sonuç
                                                ilişkisi
                                                kurabilme
                                                Kazanımlar
                                                2. Bir olayın olası sonuçlarını
                                                söyler.
ETKİNLİKLER        ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ    Öğretmen çocukları tek tek selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri köşelere geçerler.
PMA A2 K: 4, 5        Tak-çıkar saat, sayılar, sünger yap-bozlar, tombala oyuncakları ile oynanır.
BA A11 K: 1, 2, 3       Çeşitli boyutlarda bloklar bir köşeye dökülür. Çocuklar hayvanat bahçesi, okul bahçesi, ev bahçesi yapmaya yönlendirilir. Bahçenize
BA A12 K: 1, 3        uygun olan oyuncakları seçerek denilir.
SANAT / MÜZİK         Çeşitli meyve, sebze resmi çizilmiş maske kalıpları çocuklara dağıtılır.
PMA A2 K: 13, 14       Çocuklar çizgilerinden keserler. Artık materyallerle süslerler. Maskelere lastik takılarak tamamlanır. Çocuklar maskelerini takarak
SDA A11 K: 8         “Meyve Sebze” şarkısı eşliğinde dans ederler.

                  MEYVE VE SEBZE
                 Meyve sebze bol, bol yemeli
                 Çünkü onlar bol vitaminli
                 Onları yemezse çocuklar
                 Pembe olmaz yanaklar
                 Havuç gel, gel yanıma diyor
                 Lahana köşede bekliyor
                 Maydanozlar dans ediyor
                 Maydanozlar dans ediyor
TÜRKÇE /FEN          “Tomurcuk” parmak oyununu” söylenir. (Parmaklar söylenilen sayı kadar açılır)
SDA A11 K: 7, 8          Birinci tomurcuk açıldı, İkinci tomurcuk açıldı
DA A5 K: 3, 4, 5           Üçüncü tomurcuk açıldı, Dördüncü tomurcuk açıldı
BA A16 K:2              Beşinci tomurcuk açıldı, Altıncı tomurcuk açıldı
                   Yedinci tomurcuk açıldı, Sekizinci tomurcuk açıldı
                   Dokuzuncu tomurcuk açıldı, Onuncu tomurcuk açıldı
                   Açıldı kapandı, açıldı kapandı (parmaklar açılır kapanır)
               “Bitki Yetiştirmek” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
               Drama çalışmalarına yer verilir. Öğretmen drama ya katılacak çocukların üzerine siyah bir örtü çekerek, kendilerini yeraltındaki
               tohumlar gibi hissetmelerini ister. Çocuklar çömelirler ve yeraltındaki karanlığı hissetmeleri için gözlerini kapatırlar. Yerin altında,
               karanlık ve sessiz bir ortamda, kıpırdamadan bir süre beklerler.
               Baharın geldiği söylenir. Yağmur tohumların etrafında dönerek elleriyle yağmur yağma hareketi yapar.
               Güneş onları ısıtır. Rüzgâr etrafta dönerek tohumları etkilemeye çalışırlar. Öğretmen, güneş ve yağmurun tohumları nasıl etkilediğini
               sorar. Çocuklar hem sözel olarak yanıtlarlar hem de toprağı delip yukarı doğru filizlenen tohumların hareketini canlandırırlar. Yaz gel-
               diğinde daha da büyüdükleri söylenir. Güneşin sıcaklığını hissetmeleri söylenir. İyice büyüdüklerinde ne oldukları sorulur.
               Çiçek mi, sebze mi yoksa ağaç mı oldukları sorulur.
               Çocuklar, rollerini yaparken neler hissettiklerini anlatırlar.
               Siyah ve bayaz renk karıştırılarak gri renk elde edilir.Ardından çevrede gördüğümüz gri renkteki varlıklara örnekler verilir.
               Papatyalar renkler ve şekiller kitabı sayfa 35 yönergeye uygun olarak çalışılır.
OYUN VE HAREKET       Öğretmen oyunun şarkısını söyler. Oyun düzeni oluşturulur. Şarkılı grup oyunu başlatılır.
SDA A6 K: 6, 10, 11         Patlıcan oymadın mı? (çocuklar karşılıklı geçerler)
SDA A11 K: 1             Tadına doymadın mı? (sözleri söylerler)
                   Anne beni kınama (işaret parmağıyla göstererek söylerler)
                   Sen çocuk olmadın mı?
                   Dön, dön, dönelim (dönerler)
                   Sırtı sırta verelim (sırtlarını birbirlerine değdirirler)
                   Koy elleri bellere (ellerini bellerine koyarlar)
                   Vur elleri ellere (elleri vururlar)
                   Anası kurban olsun (oynayarak yine karşılıklı geçerler)
                  Şakırdayan ellere (parmaklar şakırdatılır)
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK    Papatyalar Dil Etkinlikleri kitabı sayfa 34-35-36 da ki bak anlat, cümle kur çalışmaları yönergeye uygun olarak yapılır
BA A3 K: 3-4
DA A3 K1, 2
AİLE KATILIMI        Çocuğunuzla birlikte çevrede meydana gelen değişiklikleri inceleyiniz. Doğada meydana gelen olaylar hakkında konuşunuz.
               Çocuğunuzla birlikte suyun katı sıvı ve gaz halini incelemek için deneyler yapınız. Bir miktar suyu, buz kalıbına dökerek dondurunuz.
               Çaydanlıkta kaynayan suyun nasıl buharlaştığını, Buzun eridikten sonra tekrar suya dönüştüğünü izleyiniz.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME

PROGRAM AÇISINDAN

ÇOCUK AÇISINDAN

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

Öğretmen       Okul Müdürü
                                           GÜNLÜK PLAN 20

Okulun adı:                                                                          Tarih: 30 / Nisan /
Öğretmen adı:
Yaş grubu (ay):

                                         AMAÇLAR KAZANIMLAR

Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan         Dil Alanı               Bilişsel Alan             Özbakım Alanı
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 3. Duygularını kontrol      Amaç 3. Türkçe’yi doğru        Amaç 7. Nesne, durum ya da
gerektiren belirli hareketleri        edebilme               kullanabilme             olayları çeşitli özelliklerine göre
yapabilme                  Kazanımlar              Kazanımlar              sıralayabilme
Kazanımlar                  1. Olumlu/olumsuz duygu ve      1. Konuşmalarında söz dizimi     Kazanımlar
1. Küçük nesneleri toplar.                             kurallarını doğru olarak kullanır.
                       düşüncelerini uygun şekilde ortaya                     4. Nesneleri renk tonlarına göre
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları                     2. Konuşmalarında temel dil bilgisi
kullanır.                  koyar.                                   sıralar.
                       2.Yetişkin denetiminin olmadığı    kurallarına uygun konuşur.      Amaç 9. Nesneleri sayabilme
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak                       Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli
biçimde bir araya getirir.          durumlarda da gerektiği gibi                        Kazanımlar
                                          yollarla ifade edebilme
Amaç 5. Denge gerektiren belirli       davranır.               Kazanımlar              3. Söylenilen sayı kadar nesneyi
hareketleri yapabilme            Amaç 11. Estetik özellikler      3.Dinlediklerine ilişkin sorulara   gösterir.
Kazanımlar                  taşıyan ürünler oluşturabilme      cevap verir.            4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir  Kazanımlar               4.Dinlediklerini özetler.      doğru olarak sayar.
mesafeyi dengeli bir şekilde gider.     7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  Amaç 7. Ses bilgisinin farkında   Amaç 11. Günlük yaşamda
                       8. Sunularında hayali / gerçek     olabilme              kullanılan belli başlı sembolleri
                       nesneler kullanır.           Kazanımlar             tanıyabilme
                                           2. Aynı sesle başlayan sözcükler  Kazanımlar
                                           söyler.               1. Gösterilen sembolün anlamını
                                           3. Kafiyeli sözcükler söyler.    söyler.
                                                             2. Verilen açıklamaya uygun
                                                             sembolü gösterir.
                                                             3. 10 içindeki rakamları okur.
                                                             4. 10 içindeki rakamları modele
                                                             bakarak yazar.

ETKİNLİKLER                 ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ             Öğretmen çocukları güler yüzle selamlayarak karşılar. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerine geçerler.
PMA A2 K: 7, 8                  Oluşum kartları, puzzle, domino, tombala oyuncakları bir masaya konulur çocukların oynamalarına rehberlik edilir.
SDA A3 K: 1, 2                  Bir masaya oyun hamuru ve artık materyaller (midye kabuğu, fıstık kabuğu, çakıl taşı) konulur. Çocukların çalışmalarına rehberlik edilir.
SANAT                     Birbirine paralel çizgiler çizilmiş olan kâğıtlar (gökkuşağı görüntüsünde) çocuklara dağıtılır.
PMA A2 K: 1                  Sarıdan başlayarak koyulaşan renklere boyanması istenir.
BA A7 K: 4                  Daha sonra oluşan gökkuşağı altına istenilen bir resim çizilir. Yapılan çalışma sergilenir. Eller yıkanır. Kahvaltıya geçilir.

TÜRKÇE                     Öğretmen tekerlemelerle çocukların dikkatini çeker. Çocuklar tekerlemeleri söylemeye çalışırlar.
DA A3 K: 1, 2                 — O pikap bu pikap şu pikap
DA A5 K: 3, 4                 — Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada su şişesi
DA A7 K: 2, 3                 Komik bilmecelere cevaplar aranır.
                       — Çalıyorum ama hırsız değilim (telefon)
                       — En hızlı on hangisidir (jeton)
                        “Uykucu Koala” öyküsü anlatılır. (Alpino yayınları, hikâye saati kitabı)
                        Öykü soru cevaplarla tekrar edilir. Doğru ve yanlış davranışlar belirtilir. Benzer yaşantısı olanlar anlatırlar.
MÜZİK                     “Masal” şarkısı söylenir. Müzikli drama çalışması yapılır.
SDA A11 K: 7, 8
                             MASAL
                             Dağlar ardında
                             Bir orman varmış
                             Orda bütün hayvanlar
                             Mutlu yaşarmış
                             Bir insan gelmiş
                      Çok ta zalimmiş
                      Vurmuş bir, bir onlara
                      Kesmiş ormanı
                      O günden sonra
                      Yağmur yağmamış
                      Güneş açmamış
                      O zalimin sonunu
                      Gören olmamış

OYUN ve HAREKET            Öğretmen belirli yükseklikte bir zemin oluşturur. Çocukların zemin üzerinde dengeli bir şekilde yürümelerine rehberlik eder.
PMA A5 K: 5              Daha sonra ellerinde nesne tutarak yürümeleri istenir. Alkışlarla desteklenir.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK        Papatyalar çizgiler 2 kitabı sayfa16-17 incelenir. Yönergeye uygun olarak çalışılır.
BA A9 K3, 4 – A11 K: 1, 2, 3, 4
AİLE KATILIMI             Ailece tekerleme söyleyiniz. (Üç tunç tas has hoşaf)
                   Çocuğunuzla 7 renk elişi kağıdı kullanarak gök kuşağı oluşturunuz. Resmi kes yap çalışması ile tamamlayınız.
HAZIRLIK VE EVE DÖNÜŞ
DEĞERLENDİRME
PROGRAM AÇISINDAN
ÇOCUK AÇISINDAN
ÖĞRETMEN AÇISINDAN


Öğretmen                                                                            Okul Müdürü

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:298
posted:6/23/2012
language:
pages:61