minikler ocak by XmL249

VIEWS: 219 PAGES: 31

									Okul Adı              : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                    Tarih:2/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)           :60-72 ay
Öğretmen Adı            : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Bilişsel Alan                Dil Alanı                Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 2. Duygularını fark edebilme    Amaç 5. Varlıkları çeşitli         Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade    Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri        Kazanımlar                özelliklerine göre eşleştirebilme      edebilme                 uygulayabilme
yapabilme                                       Kazanımlar                 Kazanımlar                Kazanımlar
                       4.Duygularını müzik, dans, drama vb.
Kazanımlar                  yollarla ifade eder.           3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.  3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.  3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları                      7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre    4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.  yardımsız yapar.
kullanır.                                       eşleştirir.
9.Değişik malzemeler kullanarak resim                         Amaç 19. Nesne grafiği
yapar.                                        hazırlayabilme
13.Malzemeleri istenilen nitelikte                          Kazanımlar
keser.
                                           1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak
                                           2.Nesneleri sembollerle gösterir.
belirli bir güç gerektiren hareketleri
yapabilme                                       3.Hazırlanmış nesne grafiği
                                           çerçevesine sembolleri yerleştirir.
Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli
hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde
zıplar.
ETKİNLİKLER                                                     ÖĞRENME SÜRECİ
                     Öğretmen sınıfın bir köşesini kış mevsimi olarak hazırlar.
                     Sınıfa gelen çocukları selamladıktan sonra bu köşeye ilgilerini çeker.
                     Kışın çevrede ve havadaki değişikliklerden söz eder.
SERBEST ZAMAN              Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
PMA A3:K1,2               Sınıf oyuncakları çocukların hepsinin katılımıyla toplanır.
ÖB A1:K3                 Fen ve matematik etkinliğine geçmeden önce çocuklara tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri hatırlatılır.
                     Kış Mevsimi
FEN VE MATEMATİK             Öğretmen kış mevsiminin özelliklerini içeren bir resim gösterir.
BA A19:K1,2,3              Çocuklarla mevsimin özellikleri hakkında sohbet edilir.
                     Öğretmen masaya kış mevsimi ile ilgili ve ilgili olmayan resimler koyar. Çocuklardan bu resimleri incelemelerini; kış mevsimi ile ilgili olanlarını ayırarak panoya ya da
                     kraft kâğıdına yapıştırmalarını ister. Daha sonra oluşturulan kavram haritası ile ilgili sohbet edilir.
                     Kış mevsimi ile ilgili yağış grafiği oluşturulur. Ayın günleri belirlenir. Yanları boş bırakılır.
                     Öğretmen her gün için bir çocuk görevlendirir ve o günkü hava durumunu gösteren resmi günün yanına yapıştırmasını ister.
MÜZİK                  Şarkı Öğretimi: “Kardan Adam Yapalım”
SDA A2:K4                Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.
                     Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.
                KARDAN ADAM YAPALIM
                Haydi, gelin çocuklar          Bir de atkı bulalım               İşte bu kardan adam
                Kardan adam yapalım           Boynuna şöyle saralım              Ne de güzel bakıyor
                Burnuna havuç, gözüne kömür       Burnuna havuç, gözüne kömür           Burnuna havuç, gözüne kömür
                Başına şapka takalım           Başına şapka takalım               Başına şapka takıyor.
SANAT             Kış Mevsimi
PMA A2:K7,9,13         Öğretmen yaptıkları kavram haritasını hatırlatarak çocuklardan kış mevsiminin özelliklerini anlatan bir resmi dergiden bularak düzgünce kesip yapıştırarak kış resmi
DA A4:K3,4           yapmalarını ister.
                Bu etkinlik süresince kış mevsiminin özellikleriyle ilgili sohbet edilir.
                Mısırlar Patlıyor
OYUN VE HAREKET        Çocuklar yarım daire şeklinde oturur.
PMA A5:K4           Öğretmen “Kış geldi, haydi canımız sıkılmasın diye mısır patlatalım” der ve mısır patlatma canlandırması yaparlar.
                Öğretmen “Mısırlar patladı” dediğinde çocuklar kendilerini yere atıp yeniden kalkarlar.
                “Pat” dediğinde yere atlamayan çocuk yanmış sayılır.
                Kış Mevsimi
OKUMA YAZMAYA         Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının kış mevsimi ile ilgili 2. çalışma sayfasında çocuklardan hangi mevsimde olduğumuzu söylemeleri, resimdeki ağacı ve ağacın
HAZIRLIK            çevresini yaşadığımız mevsime göre tamamlamaları istenir.
ÇALIŞMALARI           Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 3. çalışma sayfasında çocuklardan resimleri incelemeleri ve resimdeki ısınma araçlarının adlarını söyleyerek kutularını kırmızı
BA A5:K3,7           ya boyamaları, aydınlama araçlarının da adlarını söyleyerek kutularını maviye boyamaları istenir.

                Çocuk açısından;
                Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME
                Program açısından;         Sınıf Öğretmeni                                                               Okul Müdürü


BENGÜ GÜLSEM                                                               NİLGÜN VATAN
Okul Adı             BİLTAN ANAOKULLARI                                                                       Tarih:3/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)          :60-72 ay
Öğretmen Adı           : BENGÜ GÜLSEM
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan               Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu      Amaç 3. Duygularını kontrol         Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları    Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla   Amaç 5. Kendini kazalardan ve
gerektiren belirli hareketleri       edebilme                  çeşitli özelliklerine göre        ifade edebilme               tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                 Kazanımlar                 sıralayabilme               Kazanımlar                 Kazanımlar
Kazanımlar                 1.Olumlu / olumsuz duygu ve         Kazanımlar                5.Dinlediklerini resim, müzik, drama,    1.Tehlikeli olan durumları söyler.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak   düşüncelerini uygun şekilde ortaya     7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.  şiir, öykü vb. yollarla sergiler      2.Tehlikeli olan durumlardan uzak
biçimde bir araya getirir.         koyar.                   Amaç 16. Belli durum ve olaylarla     Amaç 7. Ses bilgisinin farkında       durur.
                      2.Yetişkin denetiminin olmadığı       ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme   olabilme                  3.Herhangi bir tehlike anında
                      durumlarda da gerektiği gibi davranır.   Kazanımlar                Kazanımlar                 yetişkinlerden yardım ister.
                      Amaç 8. Farklılıklara saygı         1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.  2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.
                      gösterebilme
                                            2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
                      Kazanımlar
                      1.Kendisinin farklı özelliklerini kabul
                      eder.
                      2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul
                      eder.
ETKİNLİKLER                                                  ÖĞRENME SÜRECİ
                    Öğretmen sınıfa gelen çocuklarla selamlaşarak kısa sohbetler eder.
                    Çocukların önceden hazırlanan köşelerdeki oyunlarına ve çalışmalarına rehberlik edilir.
SERBEST ZAMAN              Yoğurma maddesi ile yapılan çalışmalarla ilgili olarak çocuklarla sohbet edilir.
SDA A3:K1,2               Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
                    Tekerleme Öğretimi: Öğretmen çocuklara “Tek Tek Tekerleme” adlı tekerlemeyi öğretir.
                    Tek tek tekerleme
                    Üstü kaymak şekerleme
                    Dereye düşme çok soğuk
                    Söyle bana çarçabuk
                    Çocuklarla çeşitli resimler incelenerek kış mevsiminin özellikleri hakkında konuşulur.
                    Kış mevsimi ve diğer mevsimlerin resimleri incelenir.
TÜRKÇE                 Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikler söylenir ve sohbet edilir.
SDA 3:K1                Bu değişikliklerin aşamalarına göre resimler sıralanır.
DA A7:K2                Çocuklardan kış mevsiminde havada, bitkilerde, hayvanlarda, insanların yaşamında, giysilerimizde, yiyeceklerimizde ne gibi değişiklikler olduğu tartışılır.
BA A7:K7                Öğretmen tekerleme ve kış mevsimi ile ilgili bazı kelimeler seçer ve çocuklardan aynı sesle başlayan sözcükleri bulmalarını ister.
                    Parmak Oyunu: “Kıştan Korkma” parmak oyunu oynanır.
                    Ahmetler soba aldı      (Bir elin üzerine diğer el yatay konur.)
                    Borularını da taktılar    (İşaret parmağı da uzatılır.)
                    Zeynepler de kalorifer aldı
                    Kazanını kurdurdular     (Ellerle büyük eşya taklidi yapılır.)
                    Biz de şömine yakacağız (İşaret parmakları uç uca getirilir.)
                    Paltomu da alacağız     (Giyinme hareketi yapılır.)
                    Kıştan korkmayacağız     (İşaret parmağı sallanır.)
MÜZİK                  Kardan Adam Yapalım
DA A5:K5                “Kardan Adam Yapalım” şarkısı öğretmen ve çocuklarla birlikte ritim aletleri kullanılarak tekrar edilir.
SDA A8:K1,2        Daha sonra şarkının sözlerine uygun hareketlerle dans edilerek müzikli drama çalışması yapılır.
              Öğretmen çocuklara neden farklı figürler gerçekleştirdiklerini sorar.
              Kardan Adam Yapalım
              Çocuklar biri büyük, biri küçük iki daireyi kartondan keserek çıkartırlar.
SANAT           Kesilen daireler siyah karton üzerine yapıştırılır ve pamuklarla kaplanır.
PMA A2:K8         Daha sonra boyalarla kardan adamın ağzı, yüzü, burnu tamamlanır ve kâğıdın kenarlarına pamukla kar yapılır.
              Öğrenilen “Dur Söyle “ draması tekrar edilir.
DRAMA           Çocuklar serbest bir şekilde sınıfa dağılırlar ve öğretmenin verdiği yönergeye uygun öykünmeler yaparlar. Öğretmen hikâyelerle çeşitli problem durumları yaratır. Örn:
BA A16:K1,2        “Dışarıda çok kar yağmış. Sen de arkadaşlarınla oynuyorsun. Yerdeki su birikintisi buz tutmuş. Sen buz birikintisine doğru koşuyorsun. Dur! Şimdi ne yapıyorsun? Ne
ÖB A5:K1,2,3        yapman gerekir? Neden?” gibi yönergelerle tehlike oluşturabilecek durumlar için çocukların fikirlerini alır (Kartopu kazaları, karda kayıp düşme vb).
              Eşleştirme: “İnce –Kalın” Kavramı
OKUMA YAZMAYA       Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının kış mevsimi ile ilgili 16. ve 17. çalışma sayfasında çocuklardan resimleri inceleyerek gördüklerini anlatmaları, sayfa
HAZIRLIK          kenarındaki nesneleri resimde bularak çizgiyle birleştirmeleri istenir.
ÇALIŞMALARI        Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının kışlık giysiler ile ilgili 13.çalışma sayfasında çocuklara kışın hangi giysileri giydiğimiz sorulur. Çocuklardan kışlık giysileri
BA A16:K1         bularak daire içine almaları ve ince mi kalın mı olduğunu söylemeleri istenir.


               Çocuk açısından;
DEĞERLENDİRME        Öğretmen açısından;
               Program açısından;


        Sınıf Öğretmeni                                                               Okul Müdürü


 BENGÜ GÜLSEM                                                                  NİLGÜN VATAN
Okul Adı            BİLTAN ANAOKULLARI                                                                     Tarih:4/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)         :60-72 ay
Öğretmen Adı          : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan             Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu     Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme        Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları    Amaç 3. Türkçeyi doğru          Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri      Kazanımlar                 çeşitli özelliklerine göre        kullanabilme               uygulayabilme
yapabilme                1.Hata yapabileceğini kabul eder.     sıralayabilme               Kazanımlar                Kazanımlar
Kazanımlar                                     Kazanımlar                1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını  3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri
                     5.Başkalarının hata yapabileceğini
13.Malzemeleri istenilen nitelikte    kabul eder.                3.Sıra bildiren sayıyı söyler.      doğru olarak kullanır.          yardımsız yapar.
keser.                                       5.Nesneleri sayılarına göre sıralar.   2.Konuşmalarında    temel dilbilgisi  Amaç 5. Kendini kazalardan ve
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak                                               kurallarına uygun konuşur.        tehlikelerden koruyabilme
                                          Amaç 11. Günlük yaşamda
belirli bir güç gerektiren hareketleri                       kullanılan belli başlı sembolleri                          Kazanımlar
yapabilme                                                                                1.Tehlikeli olan durumları söyler.
                                          tanıyabilme
Kazanımlar                                                                               2.Tehlikeli olan durumlardan uzak
                                          Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.                                                                  durur.
                                          3.10 içindeki rakamları okur.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.                                                                  3.Herhangi bir tehlike anında
                                          4.10 içindeki rakamları modele
Amaç 5.Denge gerektiren bazı                                                                      yetişkinlerden yardım ister.
                                          bakarak yazar.
hareketleri yapabilme
                                          Amaç 16. Belli durum ve olaylarla
Kazanımlar
                                          ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde
                                          Kazanımlar
zıplar.
                                          3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri,
                                          öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir
ETKİNLİKLER                                                   ÖĞRENME SÜRECİ
                     Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahsedilir.
                     Kitaplık köşesine enerji kaynaklarını gösteren kitaplar konur.
                     Tahta blok köşesinde ise çocuklarla beraber yel değirmeni ve baraj yapılır.
SERBEST ZAMAN
PMA A3:K1,2               Masalara oyun hamuru koyulur. Oyun hamurları ile lamba, fener abajur gibi elektrikle çalışan aydınlanma araçları yapılır.
PMA A5:K4                Eğitici oyuncak köşesine yap-boz ve eşleştirme kartları koyulur.
ÖB A1:K3                 Çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda köşelerde oynamalarına izin verilir.
                     Sınıf oyuncakları çocukların hepsinin katılımıyla toplanır.
TÜRKÇE                 Parmak Oyunu: “Kıştan Korkma” adlı parmak oyunu tekrar edilir.
DA A3:K1,2              KIŞTAN KORKMA
                   Ahmetler soba aldı         (Bir elin üzerine diğer el yatay konur)
                   Borularını da taktılar        (İşaret parmağı da uzatılır.)
                   Zeynepler de kalorifer aldı
                   Kazanını kurdurdular        (Ellerle büyük eşya taklidi yapılır.)
                   Biz de şömine yakacağız       (İşaret parmakları uç uca getirilir.)
                   Paltomu da alacağız        (Giyinme hareketi yapılır.)
                   Kıştan korkmayacağız        (İşaret parmağı sallanır.)
                    Şiir Öğretimi :“12 Ay”
                    12 AY
             Yılın ilk ayı Ocak,              Temmuz yakar, kavurur;
             Kar yağar kucak kucak.             Ekinleri oldurur.
             İkinci ay Şubattır;               Ağustos harman ayı,
             Soğuğu pek berbattır.              Sevinir köylü dayı.
             Mart kapıdan baktırır,             Eylüle yoktur sözüm;
             Kazma kürek yaktırır.             Getirir incir, üzüm.
             Nisanda çiçek açar;               Ekim ayı gelince,
             Sevinçle kuşlar uçar.              Kapılırız sevince.
             Mayısta kiraz yeriz,              Kasımda yağmur bol,
             Kuzuları severiz.               Üşüme dikkatli ol.
             Haziranda yaz başlar.             Aralık yılın sonu,
             Dağılır arkadaşlar.              Soğuktur eni konu.
             Bu on iki arkadaş
             Bizlere olur yoldaş.
             Hepsi güzel, sevimli,
             Çalışana verimli.
             Tembeller ay, gün seçer,
             Ömürleri boş geçer.

           Çeşitli resimler incelenerek kış mevsiminin özellikleri ve gözlenen değişiklikler tekrarlanır. Çocuklarla ”Kış mevsiminde neler giyeriz? Isınmada hangi araçları kullanırız?
           Kışın hasta olmamak için neler yapmalıyız?” gibi sorular üzerinde konuşulur.
           “Çocuklara kışın ısınmak için nelerden yararlanırız?” diye sorulur. Evlerinde ne ile ısınıyorlar sorulur. Cevaplar dinlenir.
SANAT         Eldiven Şapka
PMA A2:K13      Eldiven ve şapka modelleri kartondan kesip çıkartılır ve pamuk, el işi kâğıtları ve boyalarla tamamlanır.
           Daha sonra yapılanlar panoda sergilenir.
           Kardan Adam Yapalım
           Şarkının başı olduğu gibi; ikinci kıta, isteyen Çocuklarca özgün şekilde yeni sözlerle söylenerek tekrar edilir.
           Şarkı Öğretimi: “Küçük Karınca” şarkısı çocuklarla birlikte ritim aletlerini kullanarak söylenir.
MÜZİK                   KÜÇÜK KARINCA
BA A16:K3           Küçük karınca yuvasındaydı, her tarafı donduran soğuk vardı
               Kapı çalınca baktı karınca, kimdi ki bu zaman kapı çalan
               Tembel cırcırdı gelen misafir, kardeşim karnım aç bir şey getir
               Yazın gezersin hep keyfedersin, kış gelir çok çabuk kalırsın aç (2)
OYUN VE HAREKET    Sessiz Oyun
SDA A7:K1,5      Öğretmen çocuklara tehlikeli durumları gösteren kartlar hazırlar ve birer kart seçtirir. Çocuklar seçtikleri kartları kimseye göstermeden incelerler.
ÖB A5:K1,2,3     Ardından kartın üstündeki resmi pandomim yaparak anlatmaya çalışmaları söylenir.
           Karttaki durum çocuklar tarafından tahmin edildiğinde böyle bir durumdan korunmak için ne yapmak gerektiği hakkında konuşulur.
           Çalışma süresince sesli ve sessiz kavramları vurgulanır.
OKUMA YAZMAYA     Sayı Kavramı “5 rakamı”
HAZIRLIK       Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 5 rakamı ile ilgili 20. çalışma sayfasında çocuklara resimde kaç nesne olduğu sorulur.
ÇALIŞMALARI      Sayı sembolleri ok yönünde çizilerek tamamlanır.
BA A7:K3,5      Öğretmen çocuklara nesnelerden birini göstererek kaçıncı olduğu sorar.
BA A11:K3,4      Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının gruplama ile ilgili 21.çalışma sayfasındaki fenerleri beşerli grup yapmaları istenir.
           Bütün fenerler sayılır.
DEĞERLENDİRME     Çocuk açısından;
           Öğretmen açısından;
           Program açısından;
           Sınıf Öğretmeni                                                                        Okul Müdürü


BENGÜ GÜLSEM                                                                       NİLGÜN VATAN

Okul Adı              : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                      Tarih:5/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)           :60-72 ay
Öğretmen Adı            : BENGÜ GÜLSEM
                                              AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan                 Sosyal-Duygusal Alan           Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 5. Denge gerektiren belirli        Amaç 2. Duygularını fark edebilme     Amaç 2. Olay ya da varlıkların      Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade     Amaç 5. Kendini kazalardan ve
hareketleri yapabilme                                   çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme   edebilme                  tehlikelerden koruyabilme
                        Kazanımlar
                                             Kazanımlar
Kazanımlar                   1. Duygularını söyler.                               Kazanımlar                 Kazanımlar
                                             1. Olay ya da varlıkların özelliklerini
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir   3. Duygularının sonuçlarını açıklar.                        5.Söz almak için sırasını bekler.     1.Tehlikeli olan durumları söyler.
                                             söyler.
mesafeyi dengeli bir şekilde gider.                                                 6.Duygu düşünce ve hayallerini söyler.   2.Tehlikeli olan durumlardan uzak
                        Amaç 3. Duygularını kontrol        2. Olay ya da varlıkların özelliklerini
                        edebilme                                      Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla  durur.
                                             karşılaştırır.
                        Kazanımlar                                     ifade edebilme               3.Herhangi bir tehlike anında
                                             Amaç 5. Varlıkları çeşitli
                                                                  Kazanımlar                 yetişkinlerden yardım ister.
                        1.Olumlu / olumsuz duygu ve        özelliklerine göre eşleştirebilme
                        düşüncelerini uygun şekilde ortaya    Kazanımlar                3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
                        koyar.                                       verir.
                                             8.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir.
                        Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme                            4.Dinlediklerini özetler.
                                             10.Nesneleri ve nesne gruplarını uygun
                        Kazanımlar                rakamla eşleştirir.
                        2.Kendi hatalarını söyler.        Amaç 9. Nesneleri sayabilme
                        3.Kendisini başkalarının yerine      Kazanımlar
                        koyarak duygularını açıklar.
                                             3.Söylenilen sayı kadar nesneyi
                        4.Başkalarının hatalarını uygun      gösterir.
                        yollarla ifade eder.
                                             4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi
                        Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde    doğru olarak sayar.
                        ve korunmasında sorumluluk
                        alabilme
                        Kazanımlar
                        1.Yaşamın sürdürülebilmesi için
                        gerekli olan kaynakları verimli
                        kullanır.
ETKİNLİKLER                                                     ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN                Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SDA A7:K2,3,4                Bu sırada öğretmen çocuklara rehberlik ederek gerekli durumlarda sınıf kurallarını hatırlatır.
ÖB A5:K1,2,3                Oyundan sonra her çocuğa bir başka arkadaşının oyunu ve yaptığı ile ilgili sorular sorulur.
                      Kendisinin ve arkadaşlarının tercihleri ve farklılıkları hakkında konuşulur.
                      Oyun oynarken nasıl tehlikelerden korunur tekrar edilir, örnekler verilir.
FEN VE MATEMATİK              Termometre
BA A2:K1,2                 Öğretmen çocukları bir araya toplar ve termometreyi gösterir.
DA A5:K3,4                 Onlara ne olduğunu, ne işe yaradığını anlattıktan sonra havanın sıcak mı, soğuk mu olduğunu sorar.
                      Hep birlikte termometreyi kullanarak havanın ısısını ölçerler.
                      Daha sonra çocuklara soğuk ve sıcak havada nasıl giyinmeleri gerektiği sorulur, mevsime uygun giyinmenin önemini vurgulanır.
               Hikâye Anlatımı: “Ağustos Böceği ile Karınca”
               Öğretmen “Ağustos Böceği İle Karınca” adlı hikâyeyi “Dün-bugün-yarın” kavramlarını vurgulayarak anlatır.
               Hikâye sonunda ağustos böceğinin soğukta kalarak donma tehlikesi yaşadığı anda ne yapması gerektiği, bu duruma düşmemesi için neler yapması gerektiği konusunda
               sorular sorarak çocuklar düşüncelerini ifade etmeye teşvik edilir.
               Ardından “Sen karınca olsaydın ya da sen ağustos böceği olsaydın ne yapardın?’’ soruları çocuklara yöneltilerek çözüm önerilerini ifade etmeleri desteklenir.


               Şiir Öğretimi: “ Kar”
                 KAR
                 Bembeyaz oldu ortalık
                 Kışın da başka tadı var
                 Hava bir parça karanlık
                 Her yanda buz tutmuş sular
TÜRKÇE              Gel biz de şöyle kocaman
SDA A9:K1            Bir kardan adam yapalım
DA A4:K5,6            Eğer düşmekten korkmazsan
DA A5:K3,4            Buzun üstünde kayalım
               Oyun: “İleri-Geri”
OYUN VE HAREKET        Öğretmen çocuklara oyunu anlatır.
PMA A5:K5           Çocukları sınıfın ortasında yan yana dizdikten sonra çocukların ön tarafına ileri, arka tarafındaki alana geri ismini verir ve çocuklar öğretmenin yönergelerine göre
               ileri/geri olan tarafa tek/çift ayakla sıçrayarak geçerler.
               Şaşıran çocuklar oyundan çıkarlar.
SANAT             Mutlu-Kızgın
SDA A3:K1           Çocuklardan mutlu yüzlerini mutlu bir olay resmederek çizmeleri istenir.
SDA A2:K1,3          Çocuklardan kızgın yüz ifadelerini de vurgulayarak kızdıkları bir olayı resmetmeleri istenir.
OKUMA YAZMAYA         İlişki Kurma
HAZIRLIK           Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 7. çalışma sayfasında çocuklara “Ceren, hangi havaya uygun giyinmiş?” diye sorularak, çocuklardan uygun havaya giden yolu
ÇALIŞMALARI          çizerek göstermeleri istenir.
BA A5:K8,10
BA A9:K3,4

               Çocuk açısından;
DEĞERLENDİRME         Öğretmen açısından;
               Program açısından;        Sınıf Öğretmeni                                                                Okul Müdürü
BENGÜ GÜLSEM                                                                    NİLGÜN VATAN
Okul Adı             : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                     Tarih:6 /Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)           :60-72 ay
Öğretmen Adı            : BENGÜ GÜLSEM
                                              AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik     Amaç 4. Algıladıklarını          Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade    Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri        özelliklerini fark edebilme         hatırlayabilme              edebilme                 uygulayabilme
yapabilme                  Kazanımlar                 Kazanımlar                Kazanımlar                Kazanımlar
Kazanımlar                  1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.  1.Olay ya da varlıkları söyler.      1.Dinlerken / konuşurken göz teması    1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru
12.Pedal çevirme hareketini yapar.      2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını   Amaç 16. Belli durum ve olaylarla     kurar.                  kullanır.
13.Araç kullanarak koordineli ve       açıklar.                  ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme   2.Sohbete katılır.            2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını
ritmik hareketler yapar.                                                      3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.  uygun biçimde yıkar.
                                             Kazanımlar
Amaç 5. Denge gerektiren belirli                             1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.  4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
hareketleri yapabilme                                                       5.Söz almak için sırasını bekler.
                                             2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanımlar                                                             Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir                                             ifade edebilme
mesafeyi dengeli bir şekilde gider.                                                Kazanımlar
                                                                  3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
                                                                  verir.
                                                                  4.Dinlediklerini özetler.
ETKİNLİKLER                                                    ÖĞRENME SÜRECİ
                      Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve uygun olan gazete haber başlıkları okunur.
                      Gün içinde yapılacak olan etkinlikler çocuklarla birlikte planlanır.
                      Çocuklara ait olan dolaplar gösterilir. Birbirinden kolayca ayrılması ve çocukların kolaylıkla kullanabilmesi amacıyla dolapların üstüne kendilerine ait fotoğraflar
                       yapıştırılır.
                      Dolapları kullanırken nelere dikkat edileceği konuşulur.
SERBEST ZAMAN                Oyuna başlamadan önce çocuklarla birlikte yere uzanılarak pedal çevirme ve ısınma hareketleri yapılır.
PMA A1:K12,13                Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
DA A4:K 1,2
ÖB A 1:K1,2
                     Hikâye Anlatımı: “Kırık Kanatlı Serçe”
                     “Kırık Kanatlı Serçe’’ adlı hikâye okunarak çocuklarla kış mevsimi ve hikâyede geçenler ile ilgili sohbet edilir.
                     Parmak Oyunu Öğretimi: “Kış Uykusu”
                      KIŞ UYKUSU
TÜRKÇE                   Havalar soğumaya başladı bırrr,                     (Eller göğüste çapraz yapılarak titrenir.)
DA A5:K3,4                 Bazı hayvanların da uykusu geldi.                    (Esneme hareketi yapılır.)
                      Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına gidiyor,          (Kollar açılarak sallanır.)
                      Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor,              (Ellerle kazma hareketi yapılır.)
                      Yılancık girmiş yuvasına, kıvrılmış uyuyor.               (Bir kol kıvrılarak baş yaslanır.)
                      Solucan da kazmış toprağı, yatmış yuvasına               (İki el birleştirilip uyuma hareketi yapılır.).
                 Uyudular kış boyunca.                          (Uyuma hareketi yapılır.)
                 Günler geçti, ilkbahar geldi, havalar ısındı.              (Eller yanlara sallanır.)
                 Kış uykusuna yatan hayvanların hepsi bir bir uyandı.          (Kollar yanlara açılarak uyanma hareketi yapılır.)
                Havada Kir Var mı?
                Öğretmen beyaz bir tabağı vazelinle kaplar.
FEN VE MATEMATİK        Çocuklarla birlikte dışarıya cam kenarına koyup, gün boyu bekletirler. Öğretmen çocuklara neler olabileceğini sorar.
BA A4:K1            Gün sonunda tabağa büyüteçle sırayla bakarlar.
BA A16:K1,2           Öğretmen; “Tabağın üzerinde neler görüyorsunuz? Bunlar tabağa nereden gelmiş olabilir?” gibi sorular sorarak havadaki kire dikkat çeker.
                Havayı nelerin kirletmiş olabileceğini söylemelerini ister.
                Öğretmen son olarak sobaların ve kaloriferlerin yanmasından dolayı havanın kirlendiğini vurgulayarak çalışmayı tamamlar.
SANAT              “Kaplumbağa Terbiyecisi’’ adlı tablonun resmi (internetten bulunabilir ) çocuklarla birlikte incelenir.
SDA A14:K1,2          Öğretmen,“Resimde neler görüyorsunuz? Bu resmi yapan ressam neler düşünüp hissetmiştir? Başka bir şey değil de neden bu resmi yapmış olabilir? Fotoğraf
DA A4:K3,4,5         çekmekle resim yapmak arasındaki benzerlikler / farklar nelerdir?” gibi sorularla kolay-zor kavramını vurgular.


OYUN VE HAREKET         Sıcak Soğuk
PMA A5:K5            Öğretmen çocuklara oyunu anlatır.
                Sınıf iki bölüme ayrılarak bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk olur ve çocuklar öğretmenin yönergelerine göre sıcak / soğuk olan tarafa geçerler.
                Tek ayakla sıcak tarafa, çift ayakla soğuk tarafa atlarlar.
                Şaşıran çocuklar oyundan çıkarlar.
OKUMA YAZMAYA          Kavram Çalışması “Soğuk-Sıcak”
HAZIRLIK            Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının sıcak-soğuk kavramı ile ilgili 9.çalışma sayfasında çocuklardan soğuk olanları bularak altındaki daireyi yeşile, sıcak
ÇALIŞMALARI            olanları ise kırmızıya boyamaları istenir.
BA A16:K1,2

                Çocuk açısından;
DEĞERLENDİRME          Öğretmen açısından;
                Program açısından;
          Sınıf Öğretmeni                                                                Okul Müdürü
BENGÜ GÜLSEM                                                               NİLGÜN VATAN
Okul Adı             : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                        Tarih:9/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)          :60-72 ay
Öğretmen Adı           : BENGÜ GÜLSEM                                                                  ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan                Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon       Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde     Amaç 4. Algıladıklarını           Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla   Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri       ve korunmasında sorumluluk         hatırlayabilme                ifade edebilme                uygulayabilme
yapabilme                 alabilme                  Kazanımlar                  Kazanımlar                  Kazanımlar
Kazanımlar                 Kazanımlar                 4.Varlıkların şeklini söyler.        5.Dinlediklerini resim, müzik, drama,    3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri
12.Pedal çevirme hareketini yapar.     1.Yaşamın sürdürülebilmesi için       Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları     şiir, öykü vb. yollarla sergiler.      yardımsız yapar.
13.Araç kullanarak koordineli ve      gerekli olan kaynakları verimli       çeşitli özelliklerine göre                                4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine
ritmik hareketler yapar.          kullanır.                  sıralayabilme                                       dikkat eder.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli      Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik     Kazanımlar
hareketleri yapabilme           özelliklerini fark edebilme
                                            7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.
Kazanımlar                 Kazanımlar
                                            Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre    1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
                                            Kazanımlar
durur.                   2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını
                                            1.Ölçme sonucunu tahmin eder.
                      açıklar.
                                            2.Standart olmayan birimlerle ölçer.
                                            3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği
                                            sonuçlarla karşılaştırır.
                                            Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar
                                            arasında ilişki kurabilme
                                            Kazanımlar
                                            1.Olayları oluş sırasına göre söyler.
ETKİNLİKLER                                                  ÖĞRENME SÜRECİ
                      Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylarla ilgili konuşulur. Enerji tasarrufu haftası ile ilgili afişlerden yararlanılarak enerji köşesi oluşturulur. Enerji
                      ile çalışan teyp, radyo, masa lambası vb. konur
                      Çocuklarla birlikte uyarı ikaz levhaları hazırlanır.
                      Fen ve doğa köşesine ısı ölçen termometreler konur. Bozulmuş mikser, radyo gibi aletler konur ve çocukların incelemeleri sağlanır.
                      Masa etkinliği için çeşitli artık malzemeler ve boyalar konur. Çocuklar, harita ile ilgili proje çalışması yapmaları için yönlendirilir.
                      Oyun hamurları ve kalıplar dağıtılır. Serbest çalışmalar yapılır.
                      Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SERBEST ZAMAN               Etkinlik bitiminde sınıf toplanır.
PMA A1:K12,13               Çocuklarla birlikte yere uzanılarak pedal çevirme ve ısınma hareketleri yapılır.
ÖB A1:K3,4                 Etkinlik aralarında ve güne başlarken tuvalet ihtiyacının giderilmesi çocuklara hatırlatılır.
             Dikdörtgende Yürü
             Öğretmen yere iple dikdörtgen şekli çizer ve şeklin özellikleri hakkında konuşulur.
OYUN VE HAREKET     Çocuklardan önce şeklin üzerinden ileri doğru yürümelerini ister.
PMA A1:K13        Düdük çaldığında ise tek ayak üzerinde durmalarını söyler. Düdük sesini tekrar duyduklarında geri geri yürümelerini ister.
PMA A5:K3        Oyun bu şekilde devam eder.
BA A4:K 4        Ardından aynı iple çocuklardan serbest ritmik hareketler yapmalarını ister.
MÜZİK          Mevsimler
SDA A14:K1,2       Öğretmen çocuklara Vivaldi’nin “Dört Mevsim” adlı eserinden mevsimlerin bölümlerini kısa kısa dinletir. Çocukların görüşleri alınır. “Mevsimler” şarkısı tekrar edilir.

            MEVSİMLER
            Bir yılda tam dört mevsim
            Hepsi de ayrı resim
            Gel birlikte sayalım
            Takalım birer isim
            İlkbahar, yaz, sonbahar
            Kış gelince kar yağar
            Haydi haydi evine
            Her tarafta soğuk var.
            Kartal dağda uçuşur
            Bülbül dağda ötüşür
            Baharda kuzu meler
            Yazın her yer tutuşur
            İlkbahar, yaz, sonbahar
            Kış gelince kar yağar
            Haydi, haydi evine
            Her tarafta soğuk var.
            Suyun Üç Hâli
            Bir kaba su doldurulup buzdolabına konulur.
FEN VE MATEMATİK    Bir iki saat sonra kap incelenerek suyun buz hâline dönüştüğü, katı olduğu ve buzu buzdolabından çıkardığımızda yavaş yavaş eriyerek sıvıya dönüştüğü gözlemlenir.
SDA A9:K1       Su daha sonra kaynatılarak buhar olduğu gözlemlenir.
BA A8:K1,2,3      Su kaynatılmadan önce bardağa işaret konur ve buharlaşmanın ne kadar sürede hangi miktarda gerçekleştiği ölçülür.
BA A17:K1       Çocuklara suyun çeşitli kaplara konulduğunda içinde bulunduğu kabın şeklini aldığı açıklanır.
            Öğretmen su ile ilgili deney sonrasında çocuklara küresel ısınmanın sular üzerindeki etkisinden kısaca bahseder.
            Çocuklara su tasarrufunun önemini vurgular ve onlardan suları nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili örnekler vermelerini ister.
            Buzdan Heykeller
            Sınıfta çocukların birbirlerinin hareketlerini engellemeyecekleri geniş bir alan seçilir ve aşağıdaki öyküde anlatılanları canlandırmaları istenir.
DRAMA          “Ülkenin birinde durmadan dans eden çocuklar varmış. Bütün gün dans etmekten çok hoşlanırlarmış. Güneşin sıcaklığına aldırmadan hep dans ederlermiş. Günler geçmiş
DA A5:K5        havalar giderek soğumaya başlamış, rüzgâr onları üşütüyormuş ama bir türlü dansı bırakıp eve girmek istemiyorlarmış. Kar yağmaya başlamış. Dans etmekten karın
            yağdığını fark etmemişler. Ama hareketleri artık çok zor yapıyorlarmış. Giderek daha yavaş, daha ağır hareket etmeye başlamışlar. Ve sonunda hiç hareket edemez hale
            gelmişler. Artık onlar evlerinin bahçesinde tekrar güneş açıp kendilerini eritene kadar buzdan birer heykel olmuşlar. Uzun süre bu şekilde kalmışlar. Günler geçmiş,
            havalar tekrar ısınmaya başlamış. Heykeller tek tek sıcaktan erimeye başlamış. Çocuklar soğuktan donan kol ve bacaklarını yavaş yavaş hareket ettirmeye çalışmışlar.
            Vücutlarındaki tüm buzlar erimiş ve çocuklar yeniden dans etmeye başlamışlar.”
            Drama sonunda dramada yaşananlarla ilgili sohbet edilir.
OKUMA YAZMAYA     Çalışma sayfasında çocuklardan buzun suya dönüşüm aşamalarını numaralandırarak sıraya dizmeleri ve anlatmaları istenir.
HAZIRLIK        “Daha sonra çocuklara su kaynayınca ve çok soğuyunca ne olur?” diye sorulur ve çocuklardan buharlaşmış ve donmuş suyu bularak boyamaları istenir.
ÇALIŞMALARI
BA A7:K7
                     Çocuk açısından;
DEĞERLENDİRME              Öğretmen açısından;
                     Program açısından;          Sınıf Öğretmeni                                                                    Okul Müdürü
      BENGÜ GÜLSEM                                                              NİLGÜN VATAN
Okul Adı            : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                   Tarih:10/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)         :60-72 ay
Öğretmen Adı          : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Bilişsel Alan              Dil Alanı                Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 2. Duygularını fark edebilme    Amaç 4. Algıladıklarını         Amaç 7. Ses bilgisinin farkında     Amaç 5. Kendini kazalardan ve
gerektiren belirli hareketleri        Kazanımlar                hatırlayabilme              olabilme                 tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                                       Kazanımlar                Kazanımlar                Kazanımlar
                       4.Duygularını müzik, dans, drama vb.
Kazanımlar                  yollarla ifade eder.           1.Olay ya da varlıkları söyler.     3.Kafiyeli sözcükler söyler.       1.Tehlikeli olan durumları söyler.
10.Belli bir yükseklikten atlar.       Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini    3.Varlıkların yerini söyler.                           2.Tehlikeli olan durumlardan uzak
11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak   yönetebilme               4.Varlıkların şeklini söyler.                           durur.
atlar.                    Kazanımlar                                                         3.Herhangi bir tehlike anında
                                           Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak      7.Gerektiğinde lideri izler.       çeşitli özelliklerine göre                            yetişkinlerden yardım ister.
belirli bir güç gerektiren hareketleri                        sıralayabilme
yapabilme
                                           Kazanımlar
Kazanımlar
                                           7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.
3.Nesneleri çeker / gerer.
ETKİNLİKLER                                                   ÖĞRENME SÜRECİ
                     Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SERBEST ZAMAN              Ardından öğretmen çocuklara spor hareketleri yaptırır. Bu çalışma öncesinde tehlikeli olabilecek durumlarla ilgili kısa bir sohbet edilir. Öğretmen çocuklardan spor
PMA A4:K3                 çalışmasında tehlikeli durumlarda kendisinden yardım istemelerini söyler.
ÖB A5:K1,2,3               Sınıf toplanırken beraberce oyuncak kutuları itilerek dolapların yanına götürülür.
                     Deney: “Kaybolan Maddeler”
                     Araç – gereçler: 5 adet bardak, tuz, şeker, kum, boncuk, limon tuzu, kaşık, kalem, kâğıt.
FEN VE MATEMATİK             Öğretmen çocuklara deney için gerekli malzemelerin nerede olduğunu sorar ve yerlerini söylemelerini ister.
BA A4:K1,3                5 bardağa da eşit miktarda su konur.
SDAA6:K7                 Tuz, şeker, kum, boncuk, limon tuzu bardaklara ayrı ayrı konur ve karıştırılarak biraz beklenir.
                     Deney sonucu: Hangilerinin çözündüğü hangilerinin çözünmediği, zor çözünenin hangisi olduğu not edilir.
                     Tuz, şeker ve limon tuzunun çözündüğü diğerlerinin aynı kaldığı gözlemlenir.
OYUN VE HAREKET             Engelleri Aşıyorum
PMA A1:K10,11              Sınıf içine birbirine yakın olacak şekilde masa, sandalye ve bloklar yerleştirilir.
                     Çocuklardan verilen komutlara uygun olarak engelleri geçmeleri istenir.
MÜZİK                  Mevsimler
DA A7:K3            Şarkı öğretmen ve çocuklarla birlikte ritim aletleri kullanılarak tekrar edilir.
                Şarkıdaki kafiyeli kelimeler bulunur.
                Yağmur – Kar – Fırtına
                Çocuklarla birlikte yere daire şeklinde oturulur ve oyunun nasıl oynanacağı gösterilerek açıklanır. Çocukların oyunu ve kuralları anladıklarından emin olunur.
                Öğretmen “Yağmur” dediğinde çocuklar ellerini hafifçe göğüslerine vururlar. “Fırtına” dediğinde eller çırpılır. “Kar” dediğinde eller birbirine sürtülür. Öğretmen bu üç
DRAMA              kelimeyi önce sıralı daha sonra karışık halde, bazen de aynı kelimeyi üst üste söyleyerek çocukları yanıltmaya çalışır. Sözcükler önce yavaş daha sonra hızlı söylenir.
SDA A2:K4            Şaşıran çocuk oyun dışı kalır. Hiç şaşırmadan oynayan en son çocuğa kadar oyun sürdürülür. Başarılı olan çocuk ödüllendirilir.
                Oyun çocukların ilgi ve isteklerine göre tekrarlanır. İstenildiği takdirde sözcüklere farklı hareketler bulunabilir, sözcükler değiştirilebilir ya da yeni bir sözcük eklenerek
                oyun sürdürülebilir
OKUMA YAZMAYA          Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama
HAZIRLIK            Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 29. çalışma sayfasında kış mevsimi ile ilgili resimdeki olaylar incelenir.
ÇALIŞMALARI           Çocuklardan olayların oluş sırasına göre 1.resmin çerçevesini kırmızı, 2.resmin çerçevesini mavi, 3. resmin çerçevesini sarı renklerde boyamaları istenir.
BA A7:K7            Resimleri anlatmaları sağlanır.
BA A4: K4

AİLE KATILIMI          Notlar aracılığı ile ailelerden elektrik, su kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri çocukları ile konuşmaları ve konu ile ilgili uygulamalar yapmaları istenir.
                Velilere ertesi gün yapılacak olan Rahmi Koç Müzesi gezisi ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
                Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME          Çocuk açısından;
                Program açısından;
          Sınıf Öğretmeni                                                                   Okul Müdürü


      BENGÜ GÜLSEM                                                           NİLGÜN VATAN
Okul Adı             : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                    Tarih:11 /Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)          :60-72 ay
Öğretmen Adı           : BENGÜ GÜLSEM
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini     Amaç 4. Algıladıklarını          Amaç 3. Türkçeyi doğru           Amaç 5. Kendini kazalardan ve
gerektiren belirli hareketleri        yönetebilme                hatırlayabilme              kullanabilme                tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                  Kazanımlar                Kazanımlar                Kazanımlar                 Kazanımlar
Kazanımlar                  3.Grupta sorumluluk almaya istekli    2.Varlıkların rengini söyler.       1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını  1.Tehlikeli olan durumları söyler.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.      olur.                   Amaç 16. Belli durum ve olaylarla     doğru olarak kullanır.           2.Tehlikeli olan durumlardan uzak
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak   4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.   ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme   2.Konuşmalarında temel dilbilgisi     durur.
çizer.                    5.Kendisinin ve başkalarının haklarına  Kazanımlar                kurallarına uygun konuşur.         3.Herhangi bir tehlike anında
                       saygı gösterir.              1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.  Amaç 7. Ses bilgisinin farkında      yetişkinlerden yardım ister.
                       6.Gerekli durumlarda nezaket                            olabilme
                                            2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
                       sözcüklerini kullanır.                               Kazanımlar
                       7.Gerektiğinde lideri izler.                            2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.
                       Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde
                       ve korunmasında sorumluluk
                       alabilme
                       Kazanımlar
                       1.Yaşamın sürdürülebilmesi için
                       gerekli olan kaynakları verimli
                       kullanır.
ETKİNLİKLER                                                    ÖĞRENME SÜRECİ
                     Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SERBEST ZAMAN               Grup hâlinde oynayan çocuklardan sorumluluk alan, aldığı sorumluluğu yerine getiren, kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösteren, nezaket sözcükleri kullanan ve
SDA A6:K3,4, 5, 6, 7           lideri izleyen Çocukler öğretmen tarafından gözlemlenerek gerekli notlar alınır.
ÖB A5:K3                 Öğretmen Enerji Tasarrufu haftası ile ilgili afişlerden yararlanarak enerji köşesi oluşturur. Bu köşeye elektrikle çalışan aletlerden örnekler koyar.
                     Çocuklarla birlikte uyarı işaretleri hazırlar, musluk ve elektrik düğmelerine yapıştırılır.
          Şiir Öğretimi: “Tasarruf” şiiri okunur.
          TASARRUF
          Çok üretip az harca,
          Rastgele lamba açma,
          Suyu boşa harcama,
          Geleceği unutma.
TÜRKÇE       Çocuklarla “Tasarruf nedir? Nasıl yapılır? Tasarruf yapmazsak ne olur? Sınıfımızdaki, evimizdeki, okulumuzdaki enerji kaynakları, kullanımları ve tasarruf yöntemleri
SDA A9:K1      nelerdir?” gibi sorular üzerinde konuşularak çocuklardan bildiklerini anlatmaları istenir.
          Tekerleme Öğretimi: “Anlaşma” tekerlemesi çocuklara öğretilir.
          ANLAŞMA
          Babamla anlaştık
          Artık elektrikler boşuna yanmayacak
          Sular boşuna akmayacak
          Babam da biriktirdiği parayla
          Bana bisiklet alacak.
          Şarkı Öğretimi: “Okul Yolu”
MÜZİK        Okul yolu şarkısı söylenir.
DA A7:K2
          OKUL YOLU
          Okul yolu düz gider,        Okul yolu taş olur,          Aylar günler tez geçer
          Çocuklar bayram eder.        Okuyanlar baş olur.           Vaktinde eken biçer.
          Öğretmenler olmasa,         Tembel tembel gezme hiç,        Cahil kalsan kim bakar,
          Emekler boşa gider.         İki gözün yaş olur.          Okursan sözün geçer.

          Şarkının öğretimi gerçekleştirildikten sonra “O” sesine dikkat çekilir.
          Şarkının içinde “O” sesiyle başlayan kelimeler bulunur.
          “O” sesi ile başlayan başka kelimeler çocuklar tarafından bulunur.
          Şarkıdaki kafiyeler bulunur.
          Enerji Tasarrufu Haftası
SANAT        Evden getirilen elektrikle çalışmayan aydınlanma araç gereçleri Çocuklerle birlikte incelenir. Özellikleri karşılaştırılarak söylenir. Konu ile ilgili olarak sorulan sorular
PMA A2:K10,11    cevaplanır.
DA A3:K1,2     Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle ışıkları kapatan bir çocuğun bulunduğu çalışma sayfasında önce çizgiler tamamlanır, daha sonra resim çocukların istedikleri renklerde
          boyanır.
          Çocuklara “Güneş ışığının dışında evimizde hangi ışık kaynaklarını kullanırız?” diye sorulur ve çocuklardan ışık kaynaklarının adlarını söylemeleri istenir.
DRAMA        Rengini Bul
BA A4:K2      Öğretmen, çocuklara hazırlamış olduğu renk kartlarını gösterir ve onlardan rengi tanımalarını ister. Aynı rengin farklı tonlarını karşılaştırarak, benzerlik ve farklılığın
          kaynağı hakkında konuşulur. Öğretmen, çocukları ikişerli gruplara ayırır. Her gruptan kendilerine bir renk seçmelerini ister. Öğretmen gruplardaki eşlere, seçtikleri rengin
          açık ve koyu tonlarında kartlar hazırlayarak yakalarına takar. Müziğin başlamasıyla birlikte eşler sınıfın farklı yönlerine giderek dans etmeye başlarlar. Öğretmen müziği
          kapadığında çocuklar en kısa sürede eşlerini bulmaya çalışırlar.
          2. Aşama: Öğretmen renkleri karıştırarak çocuklara dağıtır. Çocuklar müziğin başlamasıyla kendi ile aynı renkte olan eşini bulmaya çalışır (Oyun renk tonları arttırılarak
          oynanabilir).
OKUMA YAZMAYA    Kavram Çalışması: “Doğru-Yanlış”
HAZIRLIK      Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının “doğru-yanlış” kavramı ile ilgili 12. çalışma sayfasında çocuklardan resimleri inceleyerek doğru davranışları söylemeleri
ÇALIŞMALARI     istenir.
BA A16:K1,2     Doğru davranışın altındaki kutuyu maviye, yanlış davranışların altındaki kutuyu kırmızıya boyamaları ve nedenlerini açıklamaları istenir.
ALAN GEZİLERİ    Rahmi Koç Müzesi’ne Gidiyoruz
SDA A6:K7      Rahmi Koç Müzesi’ne gezi düzenlenir.
ÖB A5:K1,2,3    Çocuklarla Rahmi Koç Müzesi’nde gözlemlenenler ve özellikleri ile ilgili sohbet edilir.
DEĞERLENDİRME         Çocuk açısından;
               Öğretmen açısından;
               Program açısından;         Sınıf Öğretmeni                             Okul Müdürü


      BENGÜ GÜLSEM                           NİLGÜN VATAN
Okul Adı        : BİLTAN ANAOKULLARI                               Tarih:12/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)     :60-72 ay
Öğretmen Adı      : BENGÜ GÜLSEM
                          AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan                 Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon          Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan      Amaç 2. Olay ya da varlıkların      Amaç 7. Ses bilgisinin farkında      Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri         düzenleyebilme               çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme   olabilme                 uygulayabilme
yapabilme                                          Kazanımlar
                        Kazanımlar                                      Kazanımlar                Kazanımlar
Kazanımlar                                         1. Olay ya da varlıkların özelliklerini
                        1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız                         2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.  1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru
                                              söyler.
11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak     edici durumları söyler.                                3.Kafiyeli sözcükler söyler.       kullanır.
atlar.                                           2. Olay ya da varlıkların özelliklerini
                        2.Çevre sorunları ile ilgili kendi                                               3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri
                                              karşılaştırır.
14.Atılan nesneleri yakalar.          yapabileceklerine örnek verir.                                                 yardımsız yapar.
                                              Amaç 11. Günlük yaşamda
15.Nesneleri belli bir mesafedeki        3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
                                              kullanılan belli başlı sembolleri
hedefe atar.                  Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik     tanıyabilme
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu         özelliklerini fark edebilme
                                              Kazanımlar
gerektiren belirli hareketleri         Kazanımlar
yapabilme                                          1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
                        1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
Kazanımlar                                         2.Verilen açıklamaya uygun sembolü
                        2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını   gösterir.
7.El becerilerini gerektiren bazı        açıklar.
araçları kullanır.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak
çizer.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli
hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir
mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
ETKİNLİKLER                                                     ÖĞRENME SÜRECİ


                      Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SERBEST ZAMAN                Oyun bitiminde sınıf Çocuklerle birlikte incelenerek sınıfın durumu gözlemlenir.
SDA A13:K1,2,3               Bu konu hakkında sohbet edilerek tartışılır ve sınıf Çocukler tarafından düzenlenir.
ÖB A1:K1,3                 Daha sonra Çocuklerin tuvalet gereksinimlerini karşılamalarına ve gerekli temizliklerini yapmalarına olanak sağlanır.
TÜRKÇE             Bilmeceler: Kış mevsimi ile ilgili bilmeceler sorulur.
BA A2:K1,2          İçeride soba yanar, dışarıda kar yağar. ( Kış )
DA A7:K2,3          Ağzı var odun yutuyor, bacası duman tütüyor, yazın pek aranmaz ama kışın cana can katıyor. ( Soba )
               Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı. ( Eldiven )
               Ben giderim o gider, üstümde gölge eder. ( Şemsiye )
               Havadan gelir top gibi, suda erir hap gibi. ( Dolu )
               Yağmurlu havada göz kırpar. ( Şimşek )
               Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok. ( Kar )
               Şıp benim alnıma, şıp senin alnına. ( Yağmur )
                Şiir Öğretimi: Öğretmen çocuklara “Kış” şiirini öğretir.
                  Şiirde aynı sesle başlayan sözcüklerle kafiyeli sözcükler bulunmaya çalışılır.
               KIŞ
               Dün gece yağan karlar, dağlardaki beyazlar,
               Tepelerin üstüne, çökmüş sis ve bulutlar,
               Kış gecesi uzundur, gündüzleri kısacık,
               Evimizde sobamız, oh ne güzel sıcacık.

                              Kaynak:Müzikli Çocuk Oyunları, sayfa 29, Morpa Kültür Yayınları/www.morpacocuk.com.tr

                  Sıçra
OYUN VE HAREKET          Öğretmen ipleri eğik bir çizgi oluşturacak şekilde yere serer.
PMA A1:K11             Çocuklara kendisinin komutan onların ise asker olduğunu söyler.
PMA A5:K5             Önce asker gibi çift ayak sonra da tek ayak sıçrayarak çizgi boyunca nasıl yürüneceğini gösterir.
                  Daha sonra çocukları sıraya dizer ve başla komutuyla birlikte aynı şekilde ipin üzerinden çift ve tek ayak sıçrayarak yürümelerini ister.
                  Öğretmen çocuklara Vivaldi’nin Dört mevsim adlı şarkısını dinletir ve onlardan müziğe uygun ritim tutmalarını ister.
MÜZİK               Çocuklar birer eş bularak ellerine top alırlar ve müzik bitene /durdurulana kadar topu birbirlerine atarlar.
PMA A1:K14,15           Müzik durduğunda top elinde kalan çocuk oturur. Çocuklar kalanlarla tekrar eşleştirilerek oyuna devam edilir.
                  Vivaldi - Dört Mevsim
SANAT               Kış mevsimi ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan kış mevsimi ile ilgili resmi boyamaları istenir.
SDA A14:K1,2            Resim yaparken öğretmen çocuklara Vivaldi’nin “Dört Mevsim”ini dinletir ve çocuklardan müziği dinleyerek müziğin özelliklerini söylemelerini ister.
                  Şekil Kavramı: “Dikdörtgen”
OKUMA YAZMAYA           Öğretmen Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 27. çalışma sayfasında resimlerin çerçeve şekillerinin ne olduğunu çocuklara sorar.
HAZIRLIK              Dikdörtgen şekli ile ilgili çalışma sayfasında çocuklara hediye paketinin dikdörtgen şeklinde olduğu söylenir.
ÇALIŞMALARI            Çocuklardan resimdeki diğer dikdörtgenleri bularak daire içine almaları istenir.
PMA A2:K7,10,11           Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının dikdörtgen şekli ile ilgili 26. çalışma sayfasında çocuklardan dikdörtgenin çizgilerini tamamlamaları istenir.
BA A11:K1,2            Dikdörtgenin içine istedikleri resmi çizmeleri istenir.

                  Çocuk açısından;
                  Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME
                  Program açısından;         Sınıf Öğretmeni                                                                 Okul MüdürüBENGÜ GÜLSEM                                                                  NİLGÜN VATAN
Okul Adı            : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                        Tarih:13/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)         :60-72 ay
Öğretmen Adı          : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan                Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon       Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini     Amaç 5. Varlıkları çeşitli         Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade    Amaç 5. Kendini kazalardan ve
gerektiren belirli hareketleri      yönetebilme                özelliklerine göre eşleştirebilme      edebilme                 tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                 Kazanımlar                 Kazanımlar                 Kazanımlar.                Kazanımlar
Kazanımlar                4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.    3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.  6.Duygu düşünce ve hayallerini söyler.  1.Tehlikeli olan durumları söyler.
10.Belli bir yükseklikten atlar.     5.Kendisinin ve başkalarının haklarına   Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar      7.Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak  saygı gösterir.              arasında ilişki kurabilme          yollarla açıklar.
atlar.                  6.Gerekli durumlarda nezaket        Kazanımlar                 8.Üstlendiği role uygun konuşur.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu      sözcüklerini kullanır.           2.Zamanla ilgili kavramları anlamına
gerektiren belirli hareketleri      Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan    uygun şekilde kullanır.
yapabilme                 ürünler oluşturabilme           3.Zaman bildiren araçların işlevini
Kazanımlar                Kazanımlar                 açıklar.
7.El becerilerini gerektiren bazı     3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün
araçları kullanır.            yapar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak
çizer.
ETKİNLİKLER                                                  ÖĞRENME SÜRECİ
                    Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SERBEST ZAMAN             Bu esnada çocukların birbirinin hakkına saygı göstermeleri ve gerekli nezaket sözcüklerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurmaları konusunda gereken uyarılar yapılır.
SDA A6:K4,5,6             Süre bitiminde sınıfın toplanması için çocuklara görev verilir, görev dağılımı yapılarak sınıf düzeni sağlanır.


                    Yeşili Oluşturalım
                    Cam bir kaba sarı-mavi renklerde toz boyalar konarak kaşıkla karıştırılır.
                    Çocuklarla ortaya çıkan renk ve gözlemlenenler ile ilgili sohbet edilir.
SANAT                 Çocuklardan yeşil rengi kullanarak resim yapmaları ve yaptıkları resmi anlatmaları istenir.
SDA A11:K3               Ardından yapılan çalışmalar panoda sergilenir.
PMA A2: K7,10,11

                    Hikâye Anlatımı: “Robo Nerede?” adlı hikâye okunur.
                    Çocuklarla kış mevsimi, özellikleri ve hikâyede geçenler ile ilgili sohbet edilir ve çocuklardan hikayeyi dramatize etmeleri istenir.
TÜRKÇE                 Kış mevsimi ile ilgili bilmeceler ve kış şiiri tekrar edilir.
DA A4:K6,7,8              Kış mevsimi özellikleri hakkında konuşulur.

OYUN VE HAREKET
PMA A1:K10,11             Sıçra Yakala
ÖB A5:K1                Çocuklar iki gruba ayrılır.
                    Öğretmen sınıfın belirli bir yerine yukarıdan sarkan ipler asar ve altına belirli yükseklikte minderler koyar. Bitiş çizgisine yakın bir yere çizgi çizer.
               İki gruptaki çocuklardan sıra ile gelerek minderlere çıkmalarını asılı iplerden bir tanesini yakalayarak atlamalarını, bitiş çizgisinin önündeki çizgiden sıçrayarak
               atlamalarını ve oyunu tamamlamalarını ister.
               Oyun sonunda hangi grupta daha çok ip varsa o grup oyunu kazanır.
OKUMA YAZMAYA         Gruplama:
HAZIRLIK           Çocuklardan, Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 24. çalışma sayfasındaki müzik aletlerinin adlarını söylemeleri istenir.
ÇALIŞMALARI          Vurularak çalınanların altındaki kutuyu maviye, üflenerek çalınanların altındaki kutuyu yeşile boyamaları söylenir.
BA A5:K3
               Sınıfa saat getirilir, incelenir.
FEN VE MATEMATİK       Ne işe yaradığı sorulur. Sohbet sırasında dün, bugün, yarın kavramları vurgulanır.
BA A17:K2,3          Saat, zaman kavramları ile ilgili sorularla çocukların konuşurken bu kavramları doğru kullanmaları teşvik edilir.

               Çocuk açısından;
DEĞERLENDİRME         Öğretmen açısından;
               Program açısından;
        Sınıf Öğretmeni                                                               Okul Müdürü


BENGÜ GÜLSEM                                                                NİLGÜN VATAN
Okul Adı             : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                Tarih:16/Ocak /2012
Yaş Grubu (Ay)          : 60-72 ay
Öğretmen Adı           : BENGÜ GÜLSEM
                                           AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan              Sosyal-Duygusal Alan          Bilişsel Alan              Dil Alanı                Özbakım Becerileri
Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak     Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan   Amaç 4. Algıladıklarını         Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade    Amaç 1. Temizlik kurallarını
belirli bir güç gerektiren hareketleri   ürünler oluşturabilme          hatırlayabilme              edebilme                 uygulayabilme
yapabilme                 Kazanımlar               Kazanımlar                Kazanımlar                Kazanımlar
Kazanımlar                 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.  9.Nesne, durum ya da olayı bir süre   6.Duygu düşünce ve hayallerini söyler.  7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.  3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün   sonra yeniden ifade eder.                             tutar.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak  yapar.                 Amaç 9. Nesneleri sayabilme
belirli bir mesafeye gider.                            Kazanımlar
Amaç 5. Denge gerektiren belirli                          5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya
hareketleri yapabilme                               da çok olarak söyler.
Kazanımlar                                     6.Sayıca 10’dan az olan bir gruptaki
3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre                        nesnelerin sayısını söyler.
durur.
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde
zıplar.
ETKİNLİKLER                                                   ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN              Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
ÖB A1:K7                Öğretmen çocukları bir araya toplar, yere önce kalın bir çizgi çizer ve çocuklardan çizgiden taşmadan yürüme çalışması yapmalarını ister.
PMA A3:K3,5               Ardından ince bir çizgi çizer ve aynı çalışma tekrar edilir.
                    Oyun bitince sınıf hep birlikte temizlenerek düzenlenir.
                    Hikâye Anlatımı: “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”
                    “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” masalı CD’den izlenir ve daha sonra çocuklarla masalda geçenler ile ilgili sohbet edilir.
                    Kış mevsimi ile ilgili bilmeceler sorulur.
TÜRKÇE
                    Kış ve yaz mevsimi çocuklardan seçilerek çocukların doğaçlama konuşmaları sağlanır.
BA A4:K9
                    İlkbahar ve sonbahar da aynı şekilde çocuklarla yapılır.
                    Birbirinin özelliklerine benzeyen mevsimler hangileri konuşulur.
                    Parmak oyunları tekrar edilir.
                     Pamuk Prenses
SANAT                  Çocuklara “Parkta dolaşırken Pamuk Prenses’i gördünüz ve yanına oturdunuz. Onunla neler konuşurdunuz? Pamuk Prenses’e bir hediye vermek isteseydiniz ona ne
SDA A11:K3               verirdiniz? Hediyenin resmini boş olan yere çizerek gösteriniz” denir.
DA A4:K6                Daha sonra çocuklardan çizdiklerini anlatmaları istenir.
MÜZİK                   Müzik Oluşturalım
SDA A11:K2               Çocuklardan müzik aletlerini kullanarak kendilerine özgü bir müzik ve bu müziğe uygun bir şarkı oluşturmaları istenir.
                    Daha sonra öğrenilen şarkılar da tekrar edilir.
OYUN VE HAREKET             HOPLA ZIPLA
PMA A5:K3,4               Hopla zıpla,
               Tırman duvara.
               Orası yüksekse,
               Atla aşağıya.
               Aşağıda göl var,
               İçinde dolu balıklar.
               Mavi beneklisi benim olsun,
               Sarı çizgilisi senin.
               Aman kimseye demeyin.
               Renk Kavramı :“Yeşil”
OKUMA YAZMAYA         Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının yeşil renk ile ilgili 8. çalışma sayfasında çocuklardan yeşil renkte olan sebze-meyveleri bularak isimlerini söylemeleri, yeşil
HAZIRLIK           renkte olan meyve-sebzeleri yeşil kalemle daire içine almaları istenir.
ÇALIŞMALARI          Çocuklardan yeşil renkteki sebzeleri saymaları istenir.
BA A9:K5,6          Daha sonra diğer renkteki sebze-meyveleri saymaları istenir.
               Çocuklara hangi renkteki sebze meyvelerin daha çok olduğu sorulur.
AİLE KATILIMI         Notlar aracılığı ile sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler (parmak oyunu, tekerleme, oyun, okuma yazmaya hazırlık çalışması vb.) verilerek ebeveynler
               bilgilendirilir ve ebeveynlerin bu örnekleri evde, çocuklarıyla yapmaları istenir.

               Çocuk açısından;
               Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME
               Program açısından;
        Sınıf Öğretmeni                                                                Okul Müdürü


BENGÜ GÜLSEM                                                                NİLGÜN VATAN
Okul Adı              : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                   Tarih:17 /Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)           :60-72 ay
Öğretmen Adı            : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan          Bilişsel Alan                Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 5. Denge gerektiren belirli       Amaç 2. Duygularını fark edebilme    Amaç 4. Algıladıklarını           Amaç 3. Türkçeyi doğru          Amaç 3. Doğru beslenmenin
hareketleri yapabilme            Kazanımlar               hatırlayabilme               kullanabilme               önemini fark edebilme
Kazanımlar                  1. Duygularını söyler.         Kazanımlar                 Kazanımlar                Kazanımlar
3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre     3. Duygularının sonuçlarını açıklar.  2.Varlıkların rengini söyler.        1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını  3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü
durur.                                        4.Varlıkların şeklini söyler.        doğru olarak kullanır.          kurallarına özen gösterir.
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde                       Amaç 5. Varlıkları çeşitli         2.Konuşmalarında temel dilbilgisi     4.Sağlığı olumsuz etkileyen
zıplar.                                       özelliklerine göre eşleştirebilme      kurallarına uygun konuşur.        yiyecekleri ve içecekleri yemekten,
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir                                            Amaç 7. Ses bilgisinin farkında      içmekten kaçınır.
                                           Kazanımlar
mesafeyi dengeli bir şekilde gider.                                               olabilme
                                           2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
                                                                 Kazanımlar
                                           3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.
                                                                 2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.
                                           Amaç 11. Günlük yaşamda
                                           kullanılan belli başlı sembolleri      3.Kafiyeli sözcükler söyler.
                                           tanıyabilme
                                           Kazanımlar
                                           1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
                                           2.Verilen açıklamaya uygun sembolü
                                           gösterir.
                                           Amaç 16. Belli durum ve olaylarla
                                           ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
                                           Kazanımlar
                                           3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri,
                                           öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde
                                           tamamlar.
ETKİNLİKLER            ÖĞRENME SÜRECİ
SERBEST ZAMAN             Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SDA A2:K1,3              Bu sırada Çocuklerin yanlarına gidilerek kendilerini nasıl hissettikleri sorulur. Duyguları hakkında konuşulur.
ÖB A3:K3,4              Süre bitiminde sınıf toplanarak beslenme saati için gerekli hazırlıklar yapılır.
               Hikâye Anlatımı: “Cumba’nın Evi”
               Öğretmen “Cumba’nın Evi” adlı hikâyeyi çocuklara kitaptaki resimleri göstererek anlatır.
TÜRKÇE            Konuşma sırasında söz dizimi kuralları ve temel dil bilgisi kurallarına dikkat edilir.
BA A4:K2,4          Hikâyeyi okurken öğretmen Cumba ve arkadaşlarının yaşadığı bazı sorunlar üzerine sorular sorarak çocukların problemlere çözüm yolları aramalarını ve daireye
DA A3:K1,2          benzeyen nesnelere örnekler vermelerini ister.
               Hikâye bitiminde ise “Cumba bize daireye benzeyen nesneleri öğretti. Haydi, biz de sırayla kare, üçgen ve dikdörtgene benzeyen nesnelerin neler olduğunu bulalım,” der.
               Hep birlikte çevrelerindeki nesnelerin şekillerini incelerler.

OYUN VE HAREKET        Sek Sek
PMA A5:K3,4,5         Öğretmen sınıfı iki gruba ayırır. Her grup için lobut, sandalye, top Lego vb. materyallerden birini belirli aralıklarla düz bir çizgi üzerine yerleştirir.
               Daha sonra çocuklardan, sekerek dalgalı çizgiyi oluşturacak şekilde oradan geçmelerini ister.
               Geçen çocuk koşarak sırada bekleyen arkadaşının eline vurur.
               Sıradaki çocuk aynı şekilde oyunu devam ettirir. İlk bitiren grup oyunu kazanır.
               Müzik Etkinliği
MÜZİK
               Öğrenilen şarkıların tümü öğretmen ve çocuklarla birlikte tekrar edilir.
DA A7:K2,3
               Öğretmen önce çocuklara şarkılarda geçen bazı kelimeleri söyler ve onlardan aynı sesle başlayan kelimeler bulmalarını ister.
               Daha sonra aynı çalışma kafiyeli sözcükler bulma şeklinde devam ettirilir.
               Dönen Resim
               Öğretmen çocukları masaya oturtur. Her masa kendi içinde bir grup olur.
SANAT             Her çocuğa bir renk kalem ve tek bir resim kâğıdı verir.
BA A16:K3           Çocukların çalışmayı tamamlamaları için bir süre belirlenir.
               Öğretmen bir nesne söyler. (Örneğin; daireye benzeyen bir nesne. )
               Çocuklar kâğıda daireye benzeyen bir nesnenin resmini çizerler. Sonra herkes kâğıdını sağındaki arkadaşına verir, solundaki arkadaşının kâğıdını alır. Öğretmen başka bir
               şekle benzeyen nesne ismi söyler.
               Çizme işlemi bitince tekrar kâğıtlar sağ taraftaki arkadaşlara verilir. Bu işlem herkes ilk kâğıdına ulaşıncaya kadar devam eder. Ardından herkes kendine ait kâğıttaki
               resimleri ve yaşadığı süreci anlatır.
OKUMA YAZMAYA
HAZIRLIK           Daire, üçgen, kare ve dikdörtgen şekilleri ile bu şekillere benzer şekiller çizgiyle birleştirilir (Daire – top / üçgen – üçgen şapka / kare – kare çanta / dikdörtgen –
ÇALIŞMALARI          dikdörtgen zarf ).
AİLE KATILIMI         Çocuklar geometrik şekillerle yapılmış olan resimde daireleri sarıya, üçgenleri yeşile, kareyi maviye, dikdörtgenleri ise kırmızıya boyarlar.
BA A5:K2,3          Notlar aracılığı ile ebeveynlerden elektrikle çalışmayan aydınlanma araç-gereçlerinden birisini okula göndermeleri istenir.
BA A11:K1,2

               Çocuk açısından;
               Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME
               Program açısından;
        Sınıf Öğretmeni                                                                     Okul Müdürü


   BENGÜ GÜLSEM                                                                NİLGÜN VATAN
Okul Adı            : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                      Tarih:18/Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)         :60-72 ay
Öğretmen Adı          : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan             Sosyal-Duygusal Alan            Bilişsel Alan               Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu     Amaç 2. Duygularını fark edebilme      Amaç 5. Varlıkları çeşitli         Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme       Amaç 1. Temizlik kurallarını
gerektiren belirli hareketleri                            özelliklerine göre eşleştirebilme     Kazanımlar                 uygulayabilme
                     Kazanımlar
yapabilme                                                            1. Sesin kaynağını söyler.
                     4.Duygularını müzik, dans, drama vb.    Kazanımlar                                       Kazanımlar
                                                                2. Sesin geldiği yönü belirler.
Kazanımlar                yollarla ifade eder.            7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre                         1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru
                                                                3. Sesin özelliğini söyler.
7.El becerilerini gerektiren bazı                          eşleştirir.                4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.   kullanır.
araçları kullanır.                                  Amaç 16. Belli durum ve olaylarla                           3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri
                                                                Amaç 3. Türkçeyi doğru
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                          ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme   kullanabilme                yardımsız yapar.
                                           Kazanımlar                 Kazanımlar                 4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine
                                           1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.                         dikkat eder.
                                                                1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını
                                           2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.   doğru olarak kullanır.
                                           3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri,  2.Konuşmalarında    temel   dilbilgisi
                                           öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde   kurallarına uygun konuşur.
                                           tamamlar.
ETKİNLİKLER                                                  ÖĞRENME SÜRECİ
                     Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
                     Süre bitiminde sınıf düzeni sağlanır.
SERBEST ZAMAN              Çocuklere tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri ve gerekli temizlik kurallarına uymaları hatırlatılır.
ÖB A1:K1,3,4               Beslenme saati öncesinde yiyecek ve içecek temizliğinin önemi hakkında konuşulur.

                     Hikâye Anlatımı: “Ses Değirmeni”
                     Öğretmen çocuklara seslerin dünyası adlı kaseti dinletir. Bu seslerin neye ait olduğunu bulmalarını ister.
TÜRKÇE                  Daha sonra öğretmen çocuklara “Ses Değirmeni” adlı hikâyeyi anlatır.
                     Hikâye sırasında ve hikâye sonrasında çocuklara çeşitli sorular sorarak neden seslerin yok olduğunu, neler yapılması gerektiğiyle ilgili onlardan çözüm yolları
DA A1:K1,2,3,4              üretmelerini ister.
BA A5:K7                 Ardından minderlere uzanıp gözlerini kapatmalarını ve çevrelerinde duydukları seslerin neler olduğunu söylemelerini ister.
BA A16:K1,2               Bu süreçte “sesli-sessiz” kavramı vurgulanır.
                     Anlaşma tekerlemesi ve “Tasarruf” şiiri söylenir.
                     Çeşitli resimler incelenerek çocuklarla etrafımızı aydınlatan, ışık veren nesnelerin neler olduğu ve eğer bu nesneler olmasaydı neler olacağı hakkında konuşulur.
                Resimlerle çocuklara su, güneş ve rüzgâr enerjisi anlatılır.
                Deney: “Eğlenceli Sesler”
                Kartondan bir huni yapılır ve huninin dar tarafından konuşularak diğer tarafından bir çocuğun sesi dinlemesi istenir.
FEN MATEMATİK          Daha sonra huninin geniş tarafından konuşularak diğer tarafından çocuğun sesi dinlemesi istenir.
BA A16:K3            Aynı uygulamayı bir çocuktan yapması istenir ve çıkan ses dinlenir.
DA A3:K1,2           Çocuklar huniyi kulağına tutar ve dinlemeyi önce geniş, sonra dar tarafından yapar.
                Deneyin sonucu: Çocuklarla iki taraftaki ses iletme farklılıklarının nedenleri üzerinde tartışılır.
                Duyularımızda farklılıklar olduğu, mikrofon ve megafonun sesi yoğunlaştırdığı gözlemlenir.
                Şarkı Öğretimi: “Enerji Tasarrufu”
                Şarkıda geçen konu ile ilgili olarak müzik eşliğinde drama çalışması yapılır.
                 ENERJİ TASARRUFU
            Enerji tasarrufu         Lambayı yanık bırakma
            Yapmalı hep arkadaş       Musluğu açık unutma
            Savurganlık olmasın       Odayı da fazla ısıtma
            Tutumlu ol arkadaş        Tutumlu ol arkadaş.
MÜZİK
SDA A2:K4                                     Kaynak: Şarkılarla Belirli Gün ve Haftalar, sayfa 33, Morpa Kültür Yayınları/www.morpacocuk.com.tr


                 Enerji Çeşitleri
                 Çocuklara su, rüzgâr, güneşten nasıl enerji üretildiği resimlerle açıklanır.
OKUMA YAZMAYA
                 Ardından Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 11. çalışma sayfasında çocuklara evimizde ve okulumuzda bazı makinelerin elektrik enerjisi ile çalıştığı açıklanır.
HAZIRLIK
                 Çocuklardan çalışma sayfasındaki elektrik enerjisi ile çalışan makinelerin adlarını söyleyerek sayfada olmayan bir tanesinin resmini boş kutuya çizmeleri istenir.
ÇALIŞMALARI
                 Bu araçların hangi amaçla ve nerelerde kullanıldığı hakkında sohbet edilir.
PMA A2:K7,10
                 Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 28.çalışma sayfasında çocuklardan insan gücüyle çalışan araçların kutularını mavi renge, yakıtla çalışanların kutularını yeşil
BA A5:K7
                 renge boyamaları, rüzgâr gücüyle giden tekneyi ise daire içine almaları istenir.
AİLE KATILIMI           Notlar aracılığı ile ailelerden ertesi gün okula getirmek üzere küçük el feneri istenir.

                 Çocuk açısından;
                 Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME
                 Program açısından;
        Sınıf Öğretmeni                                                                 Okul Müdürü

BENGÜ GÜLSEM                                                                NİLGÜN VATAN
Okul Adı               : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                  Tarih:19 /Ocak/ 2012
Yaş Grubu (Ay)            : 60-72 ay
Öğretmen Adı             : BENGÜ GÜLSEM
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan                 Sosyal-Duygusal Alan          Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren     Amaç 2. Duygularını fark        Amaç 4. Algıladıklarını          Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade    Amaç 5. Kendini kazalardan ve
belirli hareketleri               edebilme                hatırlayabilme               edebilme                 tehlikelerden koruyabilme
yapabilme                    Kazanımlar               Kazanımlar                 Kazanımlar                Kazanımlar
Kazanımlar                    1.Duygularını söyler.          1.Olay ya da varlıkları söyler.      3.Belli bir konuda konuşmayı       1.Tehlikeli olan durumları söyler.
12.Pedal çevirme hareketini yapar.        3.Duygularının sonuçlarını açıklar.   2.Varlıkların rengini söyler.       başlatır.                 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli    4.Duygularını müzik, dans, drama                          4.Belli bir konuda konuşmayı       durur.
bir güç gerektiren                vb. yollarla ifade eder.                              sürdürür.                 3.Herhangi bir tehlike anında
hareketleri yapabilme              Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme                            5.Söz almak için sırasını bekler.     yetişkinlerden yardım ister.
Kazanımlar                    Kazanımlar
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.       1.Hata yapabileceğini kabul eder.
                         2.Kendi hatalarını söyler.
                         3.Kendisini başkalarının yerine
                         koyarak duygularını açıklar.
                         4.Başkalarının hatalarını uygun
                         yollarla ifade eder.
                         5.Başkalarının hata yapabileceğini
                         kabul eder.
                         Amaç 8. Farklılıklara saygı
                         gösterebilme
                         Kazanımlar
                         1.Kendisinin farklı özelliklerini
                         kabul eder.
                         2.Başkalarının farklı özelliklerini
                         kabul eder.

ETKİNLİKLER                                                   ÖĞRENME SÜRECİ

                         Öğretmen çocuklara “Günaydın” diyerek karşılar, günlük olaylardan bahsedilir.
                         Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır. Oyunlar sırasında
                         tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda konuşulur.
SERBEST ZAMAN                  Sabah jimnastiği için çocuklardan yere uzanmaları ve bisiklet çeviriyormuş gibi pedal çevirme hareketi yapmaları istenir.
PMA A1:K12                    Haberleşme köşesinde bulunan materyallerle oynanır.
SDA A8:K1,2                   Eğitici oyuncaklar köşesinde plasterin hamura şekil verilerek haberleşme araçları yapılır.
ÖB A5:K1,2,3                   Çocuklar öğretmen gözetiminde istedikleri köşelerde oynarlar.
                         Etkinlik tamamlandığında ise köşeler amacına uygun olarak düzenlenir.
                         Yoğurma Çalışması: “Seramikten Mumluk Yapalım”
SANAT                      Önceden hazırlanan seramik hamuru ilaç şişesinin dış kısmına düzgünce yayılır.
PMA A4:K4                    Çeşitli kabuklar ve artık materyaller hamurun üzerine tercih edilen şekilde yapıştırılır.
                         Hamur kuruduktan sonra sulu boya ile boyanıp verniklenir ve üzerine sim serpilir.

TÜRKÇE                      Öğretmen, çocuklara sınıftaki bilgisayarı göstererek bölümlerini anlatır. Çocukların bilgisayarla ilgili olan sorularını cevaplar. Bilgisayarın nasıl kullanıldığı
BA A4:K1                     hakkında bilgi verir.
DA A4:K3, 4, 5               Şiir Öğretimi: “Postane” adlı şiir söylenir.
                      POSTANE
                      Postaneye gidince,          Bazen koli gelir teyzemden,
                      İlk işim mektup atmak,        Bazen telefon ederim dedeme,
                      Ama sadece mektup mu?        Kime istersem ulaşırım,
                      Her konuda iletişim kurmak.     Postane sayesinde,
                                     . İletişim kurarım sevdiklerimle

                      Hikâye Anlatımı: Öğretmen kitap köşesinden bir masal kitabı seçerek okur. Son bölümünü Çocuklerin tamamlamasını ister. Her Çocuknin düşüncesi
                      öğrenilerek ortak bir karar verilir.
                      Gözlem: “Gri”
                      Öğretmen bir bardakta siyah toz boya ile oluşturulmuş siyah suyu, bir bardakta ise beyaz toz boya ile oluşturulmuş beyaz suyu her bir çocuğa verir ve
FEN VE MATEMATİK              çocuklardan bu iki bardaktaki suyu karıştırmalarını ve sulu boyalarla griyi oluşturmalarını ister.
BA A4:K1,2                 Çocuklardan ortaya çıkan rengin ne olduğunu ifade etmeleri istenir.
DA A4:K3, 4, 5               Ardından oluşturulan gri renk ile boş kâğıtlara resim yapılır.

                      Üzgün ve Sevinçli Danslar, Şarkı Öğretimi: “Mutlu Çocuk”
                      Müzik eşliğinde dans edilir.
                      Öğretmenin komutuyla çocuklar danslarını üzgün ya da sevinçli sürdürürler.
MÜZİK
SDA A2:K1,3,4               Mutlu Çocuk
                      Görevini yapmışsan,     Büyüklere saygın varsa,               Kötülüğü yenmişsen,
                      Mutlu olmalısın.      Mutlu olmalısın.                  Mutlu olmalısın.
                      Bugün çalışmışsan,     Küçüklere sevgin varsa,               İyiliği sevmişsen,
                      Mutlu olmalısın.      Mutlu olmalısın.                  Mutlu olmalısın.
                      Sandalye Kapmaca
OYUN VE HAREKET              Öğretmen çocuklara oyunu anlatır.
SDA A7:K1,2.3.4.5             Çocuklar müzik devam ettiği sürece istedikleri gibi dans ederler.
                      Müzik durduğu anda ise bir sandalye kapmaya çalışırlar.
                      Sandalye kapamayan çocuklar oyundan çıkarlar.
AİLE KATILIMI
                      Çocukların gelişim raporları dağıtılacağı için notlar aracılığı ile ebeveynler bir sonraki gün okula davet edilir.

                      Çocuk açısından;
DEĞERLENDİRME
                      Öğretmen açısından;
                      Program açısından;


           Sınıf Öğretmeni                                                              Okul Müdürü      BENGÜ GÜLSEM                                                          NİLGÜN VATAN
Okul Adı            : BİLTAN ANAOKULLARI                                                                     Tarih:20 /Ocak/2012
Yaş Grubu (Ay)         :60-72 ay
Öğretmen Adı          : BENGÜ GÜLSEM
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan               Sosyal-Duygusal Alan           Bilişsel Alan               Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 1. Bedensel koordinasyon        Amaç 3. Duygularını kontrol        Amaç 2. Olay ya da varlıkların      Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla  Amaç 3. Doğru beslenmenin
gerektiren belirli hareketleri        edebilme                 çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme   ifade edebilme              önemini fark edebilme
yapabilme                                       Kazanımlar
                       Kazanımlar                                     Kazanımlar                Kazanımlar
Kazanımlar                                       1. Olay ya da varlıkların özelliklerini
                       1.Olumlu / olumsuz duygu ve                             3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap  3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü
                                            söyler.
11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak   düşüncelerini uygun şekilde ortaya                         verir.                  kurallarına özen gösterir.
atlar.                    koyar.                  2. Olay ya da varlıkların özelliklerini
                                                                 4.Dinlediklerini özetler.         4.Sağlığı olumsuz etkileyen
                                            karşılaştırır.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu       2.Yetişkin denetiminin olmadığı                           5.Dinlediklerini resim, müzik, drama,   yiyecekleri ve içecekleri yemekten,
gerektiren belirli hareketleri        durumlarda da gerektiği gibi davranır.  Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları                         içmekten kaçınır.
                                                                 şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
yapabilme                                       çeşitli özelliklerine göre
                       3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum
                                            sıralayabilme
Kazanımlar                  sağlar.
                                            Kazanımlar
9.Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar.                                         7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak
çizer.
ETKİNLİKLER                                                  ÖĞRENME SÜRECİ

                     Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
SERBEST ZAMAN              Oyun sırasında Çocuklerin yeni ve alışılmadık durumlar karşısındaki davranışları gözlemlenir.
ÖB A3:K3,4                Süre bitiminde görev dağılımı yapılarak sınıf düzeni sağlanır.
SDA A3:K1,2,3              Beslenme saati öncesinde Çocuklerle yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterme, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri yemekten kaçınma
                     konularında sohbet edilir.

                     Hikâye Anlatımı: “Pinokyo”
TÜRKÇE
                     “Pinokyo” masalı çocuklara okunur. Çocuklarla masalda geçenler ile ilgili sohbet edildikten sonra çocuklardan masalı dramatize etmeleri istenir.
DA A5:K3,4,5
                     Pinokyo’nun yaptığı yanlış ve doğru davranışlar Çocuklarla birlikte tartışılır.
                     Çocukların bu durumda nasıl davrandıklarını açıklamalarına fırsat verilir.
SANAT                  Bir Kukla Yarat
PMA A2:K9,10,11             Öğretmen çocuklara Pinokyo’nun tahtadan yapılmış bir kukla olduğu söyler ve “Siz de bir kukla yapmak isteseydiniz, nasıl bir kukla yapardınız?” diye sorar.
                     Çocuklardan kendi kuklalarını çizmeleri, kuklalarına bir isim vererek ona uygun bir hikâye oluşturmaları istenir.
MÜZİK                  Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.
DA A5:K5                 Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.

                     PİNOKYO
                     Benim güzel tahtacığım
                     Senden kukla yapacağım
                     Testereyle keseceğim
                     Kırt kırt kırt kırt kırt diye
                     Çivileri çakacağım
                 Tak tak tak tak tak diye

                 Çıplak olmaz giydirelim
                 Bir elbise diktirelim
                 Bir pantolon bir de şapka
                 İşte oldu bir kukla
                 Pin pin pinokyo
                 İsmi de olsun Pinokyo
OYUN VE HAREKET           İleri-Geri
PMA A1:K11            Öğretmen sınıfın ortasına gölü temsilen iple bir çizgi çizer ve çocuklardan düz şekildeki ipin etrafına sıralanmalarını ister.
                 Çocuklar, öğretmenin ileri komutuyla birlikte çizginin ilerisine, geri komutuyla birlikte gerisine sıçrarlar.
                 Şaşıran çocuklar oyundan çıkarlar.


OKUMA YAZMAYA
                  Farklar
HAZIRLIK
                 Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 15. çalışma sayfasında çocuklardan resimleri dikkatlice inceleyerek iki resim arasındaki 5 farkı bulmaları ve çarpı işareti ile
ÇALIŞMALARI
                 göstermeleri istenir.
BA A2:K1,2
                 Minikler “Kar Topu Oynuyor” kitabının 22.çalışma sayfasında çocuklardan renkleri verilmiş olan sayıları dinozorun üzerinde bularak aynı renge boyamaları istenir.
BA A7:K7AİLE KATILIMI           Çocukların gelişim raporları dağıtılır.


                 Çocuk açısından;
                 Öğretmen açısından;
DEĞERLENDİRME
                 Program açısından;
        Sınıf Öğretmeni                                                                     Okul Müdürü


BENGÜ GÜLSEM                                                                      NİLGÜN VATAN

								
To top