RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI IN REGIUNEA VEST � APRILIE 2006 - DOC

Document Sample
RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI IN REGIUNEA VEST � APRILIE 2006 - DOC Powered By Docstoc
					    RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI IN REGIUNEA VEST

                  IULIE 2009

     Regiunea Vest este situată în partea de Vest a României la graniţa cu Ungaria şi
Serbia&Muntenegru, fiind alcătuită din patru judeţe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Regiunea
Vest are următoarele puncte extreme: extremitatea sudică a regiunii se află în localitatea Berzasca,
Caraş-Severin - 44º35'12" latitudine nordică, extremitatea nordică în localitatea Berechiu, Arad - 46º38'
latitudine nordică, extremitatea vestică în localitatea Beba Veche, Timiş - 20°15' longitudine estică, iar
extremitatea estică în apropiere de localitatea Petroşani, Hunedoara - 23º longitudine estică.
     Regiunea are o suprafaţă ce totalizează 32.034 km2, ceea ce reprezintă 13,44% din
suprafaţa României. Judeţul Timiş este, ca suprafaţă, cel mai mare din ţară (3,65% din teritoriul
naţional), în timp ce judeţul Caraş-Severin ocupă locul trei (3,56% din teritoriul naţional), judeţul
Arad, este al şaselea judeţ al României (3,25% din teritoriul naţional), iar judeţul Hunedoara, ocupă
2,96% din teritoriul naţional.
     Din punct de vedere hidrografic remarcăm existenţa unor reţele de suprafaţă importante ce
aparţin bazinelor: Mureşului, Crişului Alb, Crişului Negru, Begăi, Timişului, Caraşului, Nerei, Cernei
(de Caraş-Severin) şi Jiului. Aici putem vorbi de afluenţi importanţi, cum ar fi: ai Mureşului: Aranca,
Strei (cu Râul Mare) şi Cerna (de Hunedoara); ai Timişului: Bistra, Bârzava.
     În urma unor lucrări hidrotehnice de mare anvergură a apărut un număr însemnat de lacuri
de acumulare, pe aproape toate râurile importante ale regiunii. Astfel, putem enumera: Porţile de
Fier pe Dunăre; Gozna, Breazova, Secu, pe râul Bârzava; Trei Ape, pe râul Timiş; Poiana Mărului,
pe râul Bistra; Surduc, pe râul Bega; Herculane, pe râul Cerna; Cinciş, Valea de Peşti, Gura
Râului.
     Un aspect important este cel al existenţei unui mare număr de lacuri naturale, situate în
special în zonele montane ale regiunii. Se pot enumera, astfel lacurile: Lacul Dracului, lac carstic în
Cheile Nerei; Ochiul Bei, în Munţii Aninei; Iezerul Ţarcu, Pietrele Albe, lacuri glaciare în Munţii
Ţarcu; Tău Mare, Tău Mic, Tău Porţii, Bucura, Zănoaga, Tău Negru, Slăveiul, Stănişoara, Ţapului,
Galeşul, lacuri glaciare în Munţii Retezat; Gâlcescu, Roşiile, Zăvoaiele, Mândra, Deneş, lacuri
glaciare în Munţii Parâng; Iezerul Mare şi Iezerul Mic, lacuri glaciare în Munţii Şurianu.
     Lacurile antropice, sunt lacurile ce s-au format în excavaţiile executate pentru extragerea
argilei, cum ar fi cele de la Cărpiniş, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Timişoara.
     După conţinutul chimic, apele din limitele judeţului Arad pot fi incluse în următoarele
categorii:
     -izvoare termale bicarbonatate-sulfatate din zona aferentă bazinului Crişurilor, a căror
geneză este legată de prezenţa unui sistem de falii (apele carbogazoase alcaline de la Moneasa);

     - izvoare carbogazoase feruginoase în Dealurile Lipovei;
     - izvoare bicarbonatate calcice termale, carbogazoase şi sulfuroase sodice din zona
Mureşului legate de prezenţa formaţiunilor vulcanice neogene din zonă.
    Regiunea 5 Vest are un relief variat şi armonios distribuit în zone de câmpie, deal şi munte.
Zonele de câmpie fac parte din Marea Câmpie de Vest şi predomină în judeţul Timiş. În Caraş-
Severin şi Hunedoara munţii ocupă 65% din suprafaţă iar altitudinile muntoase cele mai importante
ale regiunii sunt: Vf. Parâng 2519 m (M-ţii Parâng), Vf. Peleaga 2509 m şi Vf. Retezat 2482 m (M-
ţii Retezat).1 .STAREA DE CALITATE A ATMOSFEREI SI A PRECIPITATIILOR

    1.1.  CALITATEA AERULUI
    La nivelul regiunii Vest s-a pus in functiune reţeaua automata de monitorizare a calităţii
aerului. Sunt instalate 14 statii automate de monitorizare a calitatii aerului, care sunt localizate
astfel:
    - 3 statii in judetul Arad, localitatea Arad: fond urban
                             trafic+ industrie
                        Nadlac: trafic-semiurban.
    - 3 statii in judetul Caras Severin: 2 statii fond industrial la Resita si Otelu Rosu
                        1 statie EMEP , pe muntele Semenic
    - 3 statii in judetul Hunedoara: 2 statii fond industrial la Hunedoara si Calan
                      1 statie fond urban/industrial la Deva
    - 5 statii in judetul Timis: 2 statii trafic in Timisoara
                   1 statie fond urban in Timisoara
                   1 statie fond industrial in Timisoara
                   1 statie suburbana la Carani.
    In consecinta, in regiunea Vest, reteaua de monitorizare a calitatii aerului este compusa din
urmatoarele categorii de puncte (statii) de prelevare:
    - 2 statii fond urban (judetele AR si TM)
    - 5 statii fond industrial (juedetele CS,HD si TM)
    - 2 statii de trafic (judetul TM)
    - 1 statie trafic/industrie (judetul AR)
    - 1 statie trafic/semiurban (judetul AR)
    - 1 statie fond urban/industrial (judetul AR)
    - 1 statie fond suburban (judetul TM)
    - 1 statie EMEP (judetul CS)
    Echipamentele sunt integrate intr-o retea care furnizeaza date de calitatea aerului in
concordanta deplina cu cerintele legislatiei europene si ale legislatiei nationale care o transpune pe
aceasta. Reteaua este flexibila, in special in ceea ce priveste software-ul si gestionarea datelor.
Datele de calitatea aerului pe care le va furniza aceasta retea trebuie sa prezinte un grad mare de
incredere. Ele urmeaza sa fie transmise la UE si Agentiei Europene de Mediu si sa fie facute
publice. Datele brute de calitatea aerului provenite de la statii sunt transmise direct la Laboratorul
National de Referinta si la serverul APM-urilor. In urma procesului de validare ele sunt prezentate
publicului prin intermediul unor panouri exterioare si interioare, amplasate in zone dens populate.
     Analizele efectuate pe baza metodelor specificate in STAS 12574/87 - metode bazate pe
absorbtia poluantilor in solutii caracteristice si analize spectrofotometrice sau pe principiile chimiei
umede se efectueaza in continuare.
    Pe langa analizoarele care fac parte din retea, mai exista analizoare automate pentru
analiza continuă a poluanţilor din aer, ce functioneaza pe principiul metodelor din Ord.592/2002, în
următoarele laboratoare:
    - A.P.M. Arad – analizor pentru ozon;
    - A.P.M. Caras Severin – analizoare pentru oxizi de azot, dioxid de sulf, amoniac, ozon,
      PM10
    - A.P.M. Timis – analizoare pentru oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon, ozon,
      PM10.
    Sistemul de monitorizare a calităţii aerului care mai funcţionează pe baza metodelor din
STAS 12574/87, în regiunea Vest este compus din următoarele staţii şi puncte de prelevare fixe si
permanente:
    - judeţul Arad : 4 puncte de monitorizare
                poluanţi analizaţi : NO2, SO2, TSP ( STAS 12574/87)
             1 analizor O3 (Ord.592/2002)
             11 puncte de prelevare a pulberilor sedimentabile.
    - judeţul Caraş Severin : 2 puncte de monitorizare
                    poluanţi analizaţi : NO2, SO2, TSP, NH3
                              ( STAS 12574/87)
                 1 analizor O3,1 analizor SO2,1 analizor NO2
                  (Ord.592/2002) , 1 analizor automat NH3
                 15 puncte prelevare pulberi sedimentabile
                    (STAS 12574/87)
    - judeţul Hunedoara : 7 puncte de monitorizare
                  poluanţi analizaţi : NO2, SO2, NH3, fenol , HCl
                  (STAS 12574/87)
                8 puncte prelevare pulberi in suspensie
                29 probe prelevare pulberi sedimentabile
                   (STAS 12574/87)
               1 analizor PM10
    - judeţul Timiş : 2 puncte de monitorizare
               poluanţi analizaţi : NO2, SO2 , NH3, TSP (STAS 12574/87)
             analizoare pentru: SO2, NOx, CO, O3 (Ord.592/2002)
             1 punct prelevare PM10 (Ord.592/2002)
             24 puncte prelevare pulberi sedimentabile

     In tabelul 1.1. se indică numărul de puncte în care se prelevă probe pentru determinarea
calităţii aerului in regiunea Vest in luna iulie:

    Tab.nr. 1.1.

            Număr   staţii
            prelevare probe
                     Număr   puncte       prelevare    pulberi
   Judeţul     pentru poluanti
                     sedimentabile
            gazosi


   Arad       2 ( Arad)     11 (7 - Arad, 4 - iudet)
   Caras      2 ( Resita)    13 (3 - Resita, 2 – Anina, 1- Caransebes, 1 -
   Severin              Ruschita, 2 - Oravita, 2- Bocsa, 1-B.Herculane,
                     1- Daicoviciu)
   Hunedoara    7 (3 - Deva, 2 - 27 (5 – Deva, 6 – Hunedoara, 6 – Petrosani, 1 –
            Hunedoara,  2- Calan,1- Orastie , 1- Baru Mare, 5 -zona
            Petrosani,  1- Chiscadaga, 2 – zona Brad,)
            Calan)   +  1
            prelevare pulberi
            suspensie
   Timis      2 (Timisoara)   25 (9 – Timisoara, 16 - judet)

   Regiunea     13          76
   VestJUDETUL ARAD

     In luna iulie, in judetul Arad s-au efectuat analize pentru monitorizarea semiautomata a
calitatii aerului in punctele de prelevare amplasate la:
     - sediul APM Arad
     - Astra Vagoane, pe o arteră circulată în apropierea Uzinei de Vagoane S.C. ASTRA
TRINITY S.A.
     Nu s-au inregistrat depasiri ale CMA conform STAS 12574/87, decat la indicatorii pulberi in
suspensie, la 65.217% din probele prelevate. Maxima inregistrata pentru pulberi in suspensie a
fost de 0,165 mg/m3/luna 110% fata de CMA (0,15 mg/m3).
     În cursul lunii iulie s-au efectuat o serie de măsurători manuale cu aparatura de teren,
pentru a verifica impactul asupra calităţii aerului în municipiul Arad a incendiului care s-a produs la
depozitul de deşeuri municipale ASA în data de 27.07.2009. Începând cu ora 19:30 am început
monitorizarea calităţii aerului prin probe momentane de 30 minute cu echipamentul de teren.
Probele s-au recoltat pe direcţia vântului din mai multe puncte din municipiu. S-au măsurat
poluanţii: SO2, NO2 şi NH3. În urma măsuratorilor s-a constatat ca valorile poluanţilor s-au încadrat
în prevederile STAS 12574/87, deci nu s-a semnalat o înrăutăţire a calităţii aerului în municipiul
Arad.
     Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul următor:
              Ora                     Poluanţi, mg/m3
        Data             Locul prelevării
            prelevării                 NO2    SO2    NH3
      27.07.2009   19:30   Micalaca, Las Vegas     0,0177   0,012 0,0017
              21:00   Grădişte – Luck Oil     0,0192   0,015 0,0011
              22:30   Micalaca – P-ţa Soarelui   0,0161   0,013 0,0008
      28.07.2009   24:00   Podgoria           0,0201   0,013 0,0012
               1:30   Grădişte           0,0155   0,011 0,0008
               3:00   UTA             0,0133   0,009 0,0007
               4:30   Podgoria           0,0068   0,007 0,0003
      Valori maxim admise                  0,300   0,750   0,300

             Informatii privind functionarea statiilor automate
                de monitorizare a calitatii aerului

    Staţiile de monitorizare a calităţii aerului de tip trafic/industrie AR-1 (pasaj Micalaca) şi de
tip fond urban AR-2, (str. Fluiers nr 10c) au functionat continuu in luna iulie.
    Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip suburban/trafic AR-3 a funcţionat în luna iulie,
cu analizorul de BTX şi senzorii meteo, restul echipamentelor fiind defecte (PM10) sau în
imposibilitate de calibrare datorită lipsei tuburilor de permeaţie (SO2 şi NOx).
    In continuare prezentam, rezumativ, mediile concentratiilor poluantilor analizati:

 Tab.nr. 1.2. Monitorizare dioxid de sulf

                          Valoarea    Valoarea      Valoarea
              Valoarea
   Nr.   Staţia   de             minimă   a  maximă   a   maximă    a
              medie lunară,
   crt.  monitorizare             mediei orare,  mediei orare,   mediei
              µg/m3
                          µg/m3      µg/m3       zilnice, µg/m3
   1    AR-1          11,23       2,4      31,4         17,2
   2    AR-2           9,70       0,6      36,5         35,0

    Conform datelor prezentate în tabelul 1.2., la staţiile de monitorizare AR1 şi AR2 se
evidenţiază următoarele:
   valoarea medie orară înregistrată este mai mică decât valoarea limită orară pentru protecţia
    sănătăţii umane de 350 μg/m3,
   valoarea medie orară înregistrată este mai mică decât pragul de alertă pentru SO 2 de 500
    μg/m3;
   valoarea maximă a mediei zilnice înregistrată este mai mică decît valoarea limită zilnică
    pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3;
    Principala sursa de SO2 este arderea combustibililor fosili (carbune, pacura, motorina), care
conţin S în diferite concentratii. Concentratiile medii zilnice de SO2 determinate la cele 2 statii de
monitorizare sunt scazute, fiind mult mai mici decat valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii
umane de 125 μg/m3 .

    Rezultatele monitorizării oxizilor de azot în municipiul Arad, în luna iulie provin de la AR1 şi
AR2 şi sunt reprezentate în tabelul urmator:

Tab.nr. 1.3. Monitorizare oxizi de azot

             Valoarea       medie
                             Valoarea minimă a Valoarea maximă a
 Nr.    Staţia   de lunară,
                             mediei orare, µg/m3 mediei orare, µg/m3
 crt.    monitorizare µg/m3
             NO   NOx      NO2   NO   NOx  NO2   NO    NOx   NO2
 1     AR1       11   37      19    4    10  4    69    165   80
 2     AR2       3   13      9    1    4   1    27    96   54

    Din datele înregistrate la staţie s-a constatat că nu s-au depăşit valorile la pragurile de
alertă de 400 µg/m3 (NO2) şi nici valorile limită de 200 µg/m3 (NO2). Intervalele orare în care s-au
înregistrat valorile mărite de NO2 şi NO sunt cele în care traficul din zonă este foarte intens, o
influenţă deosebită având însă şi condiţiile meteo în special intensitatea şi direcţia vântului, care la
Arad se caracterizează prin mai multe ore de calm atmosferic.

Tab.nr.1.4. Monitorizare ozon

             Valoarea maximă
                       Valoarea minimă Valoarea maximă
  Nr.  Staţia   de zilnică  a  mediei
                       a mediei orare, a mediei orare,
  crt.  monitorizare mobile pe 8 ore
                       µg/m3      µg/m3
             µg/m3
  1   AR-1         107.3        45       115
  2   AR-2         115.2        54       121

    Din datele prezentate se constată următoarele:
  valorile maxime ale mediilor orare înregistrate sunt mai mici decât pragul de informare de 180
  μg/m3 şi pragul de alertă de 240 μg/m3
    Valorile maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore nu au depăşit valoarea ţintă pentru
  protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

    În cursul lunii iulie 2009 la AR-3 nu s-a determinat nefelometric şi nici gravimetric
concentraţia de pulberi PM10, analizorul fiind defect.
    La staţia AR1, din data de 6 iulie a fost instalat şi pus în funcţiune analizorul PM10.La staţia
AR-2, din data de 09.12.2008 pe echipamentul de pulberi se află montat impactorul de PM 2,5. În
cursul lunii iulie echipamentul a funcţionat corect doar până în 20.07.2009 când s-a defectat
lampa, ce nici până în prezent nu a fost schimbată.                  Tabel 1.5. Monitorizare PM 10

                                   Valoarea
                       Valoare medie
           Nr.   Staţia de               maximă a
                         zilnică
           crt.  monitorizare              mediei zilnice,
                         µg/m3
                                   µg/m3
            1  AR-1          17         38

                  Tab.nr. 1.6. Monitorizare PM 2,5

                                  Valoarea
                     Valoare     medie
          Nr.   Staţia   de             maximă    a
                     zilnică
          crt.  monitorizare              mediei zilnice,
                     µg/m3
                                  µg/m3
          1    AR-2           15         26

S-au făcut şi determinări gravimetrice, orientative, deoarece nu se respectă întocmai prevederile
SR EN 12341/2002, cabina de climatizare nefuncţionând corect

    La staţiile de monitorizare AR1 si AR3 se fac măsurători continue de precursori organici ai
ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o–xilen, m-xilen şi p-xilen). Valorile înregistrate sunt
evidenţiate în tabelul urmator:

                  Tabel 1.6. Monitorizare benzen
                                   Valoarea
                       Valoare medie
          Nr.   Staţia de               maximă a
                         zilnică
          crt.  monitorizare              mediei zilnice,
                         µg/m3
                                   µg/m3
            1  AR-1          1.31        1.97
            2  AR-3          0.95        2.24
    Tab.nr.1.7. Captura de date in iulie 2009

                      Captura de date      Captura de date
          Staţie
                       brute, %         validate, %
          Dioxid de sulf
          AR1             90,9           90,4
          AR2             69,3           66,6
          Oxizi de azot
          AR1             90,9           90,4
          AR2             96,6           95,8
          Ozon
          AR1             90,0           89,1
          AR2             93,9           91,5
          PM 10
          AR1             96,7           96,7
          PM2,5
          AR2             61,2           61,2
          Benzen
          AR1             90,3           90,3
          AR-3            54,8           51,6


    JUDETUL CARAS - SEVERIN

   Din analizele curente, efectuate in luna iulie nu s-au inregistrat depasiri ale CMA conform
STAS 12574/87 si Ordinului 592/2002 la nici o proba analizata.

         Informatii privind functionarea statiilor automate de monitorizare
                      a calitatii aerului

    In ceea ce priveste functionarea statiilor automate de monitorizare continua a calitatii
aerului, situatia este prezentata in tabelele urmatoare:

Tab.nr.1.8. Situatia privind captura de date

       Captura de                Parametrul
  Statia                                          Obs.
        date (%)      NO2/NOx    SO2    CO      O3    PM10
        brute       95,4/95,4   95,4    92,6    95,4   100,0
  CS1
        validate      85,7/85,7   95,4    88,5    95,1   100,0
                                             Analizor
          brute      83,0/83,0   83,0    0     86,6   86,6  CO
  CS2
                                             defect
         validate     78,7/78,7   79,1    0     81,8   82,5

Tab.nr.1.9. Statistica lunara a datelor validate

               NO2             SO2                 CO
                  Perioada de mediere – 1h
    Nr.     Valoar   Depăsire VL  Nr. date Valoarea Depăsire      Nr. date Valoarea Depăsir
Statia date     ea     240 µg/mc   validate medie-  VL         validate medie-  VL
    valid    medie               µg/mc  350             mg/mc  10
    ate     µg/mc                    µg/mc                mg/mc
                                                   8h
CS1     638    6,71       0     710    9,00      0    659   0,06   0
CS2     586    7,76       0     589    6,46      0     0    -    -
        JUDETUL HUNEDOARA

     Cu exceptia indicatorului PM10 care se determina in conformitate cu Ord.592/2002, pentru
ceilalti indicatori se folosesc metodele de analiza recomandate prin STAS 12574/87.
     In ceea ce privesc depasirile CMA sau VL, in luna iulie acestea s-au inregistrat la:
     - indicatorul pulberi sedimentabile 1 depasire (3,70%), in zona Hunedoara, sat Zlasti, nr 68.
       Aceasta valoare a fost de 18.59 g/m2/luna (109.3% fata de CMA).
     - indicatorul pulberi in suspensie 1depasire (0.8%), in zona Deva, str. A Vlaicu, nr 25.
       Valoarea inregistrata fiind de 0.161mg/m3 (107,3% fata de CMA)
     - indicatorul PM 10 , 1 depasire (16.66%) in zona Deva, str. A Vlaicu, nr. 25. Aceasta valoare
       a fost de 82.96 µg/m3 (165.92%), reprezentand si maxima pe Regiune la acest indicator.

          Informatii privind functionarea statiilor automate de monitorizare
                       a calitatii aerului

    Datele validate, în luna iulie 2009, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului,
sunt prezentate în tabelul urmator:

    Tab. nr. 1.10. Date de monitorizare a calitatii aerului

                        Valoarea     Valoarea     Valoarea
     Nr                   minimă a     maximă a    medie lunară
          Indicator    UM
     crt                   mediei      mediei
                         zilnice     zilnice
   Statia HD-1
   1.    CO         mg/m3      0,04       0,17       0,107
   2.    Benzen       g/m3      0,73       3,46       1,420
   Statia HD-2
   3.    SO2        g/m3      2,78       46,88       18,463
   4.    NO         g/m3      3,71       16,82       8,678
   5.    NOx        g/m3      14,21      43,91       28,437
   6.    NO2        g/m3      8,40       22,07       15,131
   7.    CO         g/m3      0,02       0,12       0,058
   8.    O3         g/m3      17,65      43,70       27,036
   9.    PM10        g/m3      6,18       25,40       11,353
   Statia HD-3
   10.   SO2         g/m3      3,01       5,36       3,821
   11.   NO         g/m3      0,5       2,47       0,989
   12.   NOx        g/m3      3,14       9,38       6,168
   13.   NO2        g/m3      2,32       7,66       4,651
   14.   CO         g/m3      0,02       0,10       0,063
   15.   O3         g/m3      16,09       32,56      24,876
   16.   PM10        g/m3      3,91       24,05      15,503
   Statia HD-4
   17.   NO         g/m3      4,91      7,67       6,471
   18.   NOx        g/m3      9,65      17,96       13,631
   19.   NO2        g/m3      0,97      6,64       3,710
   20.   CO         g/m3      0,02      0,10       0,054
   21.   PM10        g/m3      4,40      20,53       13,025

       La staţia HD1 nu a fost o captură suficientă de date validate pentru indicatorii: O 3 si
PM10, deoarece valorile înregistrate au fost sub limita de detecţie a analizorului, iar pentru
indicatorii SO2, NO, NO2 si NOx nu s-au inregistrat date suficiente intrucat analizoarele de SO2 si
NOx nu si-au facut calibrarea automata corect si nu au putut fi manual calibrate deoarece nu a
existat gaz multicomponent pentru calibrare.
       La staţia HD4 nu s-au înregistrat date suficiente pentru indicatorii: SO2 si O3 întrucât
analizoarele de SO2 si O3 au fost defecte.
    JUDETUL TIMIS

    In luna iulie s-au inregistrat depasiri la urmatorii indicatori :
     - la pulberi sedimentabile: 100% din probe au depasit CMA, conform STAS 12574/87,
 iar valoarea maxima inregistrata a fost de 53,19 g/m2/luna (312,8% fata de CMA) fiind si
 maxima inregistrata pe regiune la acest indicator;
     - la TSP : 27,27 % dintre probe au inregistrat concentratii care au depasit CMA conform
    STAS12574/87, valoarea maxima inregistrata fiind de 0,201 mg/m3 (134% fata de CMA)
    fiind si maxima pe regiune la acest indicator


         Informatii privind functionarea statiilor automate de monitorizare
                      a calitatii aerului
 Tab. nr.1.11.

Localitat     Cod                    Tip           Observatii
               Tip staţie  Poluant         Baza legala
  e       staţie                 determinare        Captura de date
                                    Ordin      93,0%
                       NO2     automat
                                   592/2002
                                    Ordin      88,9%
                       SO2     automat
                                   592/2002
                                    Ordin      95,0%
                       CO     automat
                                   592/2002
        TM-1                          Ordin      79,3%
                       PM10     automat
      Calea Sagului    trafic                592/2002
                                          Benzen 85,2%
                                          Toluen 85,2%
                                         Etilbenzen 85,2%
                       COV     automat
                                          o-xilen 84,0%
                                          m-xilen 85,2%
                                          p-xilen 84,6%
                                    Ordin      38,71%
                       Pb     manual
                                   592/2002
                                    Ordin      87,5%
                       NO2     automat
                                   592/2002
Timisoara
                                    Ordin      96,3%
                       SO2     automat
                                   592/2002
                                    Ordin      81,4%
                       CO     automat
                                   592/2002
                                    Ordin      92,7%
                       PM2,5    automat
                                   592/2002
                                    Ordin      75,4%
        TM-2      fond     Ozon     automat
                                   592/2002
      P-ta Libertatii  urban                        Benzen 0%
                                           Toluen 0%
                                          Etilbenzen 0%
                       COV     automat
                                           o-xilen 0%
                                          m-xilen 0%
                                           p-xilen 0%
                                    Ordin        -
                       Pb     manual
                                   592/2002
                      Parametrii                 100%
                             automat
                      meteo
                                   Ordin        0%
                     NO2     automat
                                  592/2002
                                   Ordin       85,8%
                     SO2     automat
                                  592/2002
                                   Ordin       89,7%
                     CO     automat
                                  592/2002
                                   Ordin       89,7%
                     PM10     automat
                                  592/2002
       TM-4
       Str. I.   industrial                 Ordin       64,2%
                     Ozon     automat
       Bulbuca                        592/2002
                                          Benzen 88,1%
                                           Toluen 88,1%
                                          Etilbenzen 82,3%
                     COV     automat
                                           o-xilen 60,6%
                                          m-xilen 88,0%
                                           p-xilen 74,0%
                    Parametrii                     100%
                           automat
                    meteo

In tabelul urmator este prezentata situatia centralizata a datelor furnizate de statiile de monitorizare
a calitatii aerului.

Tabel nr 1.12 Date de monitorizare a calitatii aerului

                 poluant                  nr. depasiri in
       staţia                  medie lunara
               unitate masura                luna iulie 2009
       TM-1    SO2 (µg/m3)            6.40         0
            NO2 (µg/m3)            25.3         0
            CO (mg/m3)             0.30         0
            Benzen (µg/m3)           1.77         0
            PM10 automat (µg/m3)        22.0         0
            PM10 gravimetric
            (µg/m3)              40.3          4
            Pb (mg/m3)            0.0222
            Ni (ng/m3)            2.6735
            Cd (ng/m3)            0,7809
       TM-2    SO2 (µg/m3)            7.20          0
            NO2 (µg/m3)            18.6          0
            CO (mg/m3)             0.29          0
            O3 (µg/m3)             25.6          0
            Benzen (µg/m3)            -          0
            PM2,5 automat (µg/m3)       19.3          0
            PM2,5 gravimetric
            (µg/m3)              16.8          0
       TM-3    SO2 (µg/m3)            5.58          0
            NO2 (µg/m3)            11.5          0
            CO (mg/m3)             0.04          0
            O3 (µg/m3)             72.5          4
            Benzen (µg/m3)           1.09          0
            PM10 automat (µg/m3)        18.5          0
            PM10 gravimetric
            (µg/m3)              26.3          1
            Pb (mg/m3)            0.0147
            Ni (ng/m3)            0.9227
            Cd (ng/m3)            0,6042
       TM-4    SO2 (µg/m3)            7.37          0
            NO2 (µg/m3)               -          0
            CO (mg/m3)              0.21          0
            O3 (µg/m3)              23.9          0
                                          0
            Benzen (µg/m3)            1.90          0
            PM10 automat (µg/m3)         14.8          1
       TM-5   SO2 (µg/m3)              2.58          0
            NO2 (µg/m3)              29.4          0
            CO (mg/m3)              0.27          0
            Benzen (µg/m3)            2.08          0
            PM10 automat (µg/m3)         21.1          0
            PM10 gravimetric
            (µg/m3)               38.5          2
            Pb (mg/m3)             0.0168
            Ni (ng/m3)             0.6085
            Cd (ng/m3)             0,9826

In tabelul 1.12. sunt indicate rezultatele analizelor de calitatea aerului efectuate în luna iulie 2009, în
Regiunea Vest. Nu se iau in considerare determinarile din cadrul retelei automate de monitorizare.

Tab.nr.1.13. Analize de calitatea aerului in luna iulie 2009

                          Nr.
                         probe
                           ce
               STAS
                          dep.
               12574    Nr.        Minima    Maxima
Nr.  Indica-                  CMA/                 Conc.
           UM    sau    total       masura-   masura-        Obs
crt.   tori                   VL/pr                 medie
                Ord.   probe         ta      ta
                         aguri
                592
                           (%
                         depas
                          ire)
1.   NO2    mg/m3    STAS   200    0     0,0     0,0135     0,008  AR,
               12574             HD     CS           CS,
                                                 HD
2.   SO2    mg/m3         200    0     0,0     0,011 HD    0,002  AR,
               “               HD                 CS,
                                                 HD
3.   NH3    mg/m3         34    0     0,0     0,037 CS    0,0178  CS,
               “
                              HD                  HD
4.   NO2    g/m3    Ord.   0     -     -      -       -    -
               592

5.   SO2    g/m3    Ord.   0     -     -      -       -    -
               592

6.   CO     mg/m3    Ord.   0     -     -      -       -    -
                592
7.   O3     g/m3    Ord.   1191   0     3.64     153.6 TM    51.65  CS,
               592              TM                  TM


8.   Pulberi  mg/m3    STAS   177    19    0,020 HD   0,201 TM 0,108     AR,
    in           12574        (10,73         (134%          CS,
    suspen                   %)           fata  de        HD,
    sie                                CMA)          TM
9.   PM10    g/m3    Ord.   42    1     5.7 HD    82.96 HD 25.05     CS,
                 592                     (165.92%     HD
                                       fata  de     TM
                                       CMA)
10.  Pulberi   g/m2/    STAS   46    9     4.02      53.19 TM 12.578  AR,
   sedi-    luna     12574        (7,69   HD       (312.8%      HD,
   men-                     %)            fata  de     TM
   tabile                                 CMA)


    1.2. CALITATEA PRECIPITATIILOR

   Calitatea precipitatiilor prelevate in luna iulie, in regiunea Vest este redata in tabelul
urmator:

              Tab.nr. 1.2.1. Analize de precipitatii in luna iulie 2009

                                        APM-uri care
          Indicatorul          Interval valori
                                        analizeaza

      - pH             4.87(AR) – 7,99(CS)       AR, CS, TM
      - aciditate, mEq/l      50 (CS) – 100 (CS)       AR, CS
      alcalinitate, µEq/l      50 (CS) – 988 (TM)       CS, TM
      -conductivitate, μS/cm    5,4 (CS) – 174,9 (TM)      AR,CS,TM
      - sulfati, mg/l        1,0 (TM) – 12,0 (TM)      TM
      - azotati, mg/l        0,41 (CS) – 9,28 (CS)      CS,TM
      - azotiti, mg/l        0,0 (CS) – 0,84 (TM)      CS,TM
      - cloruri, mg/l        0,5 (TM) – 7,10 (CS)      CS,TM
      - amoniu, mg/l        0,0 (CS) – 11,0 (TM)      AR,CS,TM
      - ioni de calciu, mg/l    0,80 (CS) – 20,63 (TM)     CS,TM
      - ioni de magneziu, 0,0 (TM) – 12,48 (CS)           CS,TM
      mg/l
      - ioni de sodiu, mg/l     0,14 (CS) – 3,98 (CS)      CS
      - ioni de potasiu, mg/l    0,05 (CS) – 1,70 (CS)      CS
      -  duritate,     grade -                 -
      germane
      - reziduu fix la 105o, 44 (TM) – 174(TM)           TM
      mg/l
      - suspensii totale, mg/l   6 (TM) – 20 (TM)        TM

    Au fost analizate, in total, 37 probe de precipitatii: 4 probe in jud. AR (2 puncte de
prelevare), 29 probe din jud. CS (8 puncte de recoltare) si 4 probe in jud. TM.
    In judetul Arad s-au inregistrat 2 probe cu pH<5,6, la statia meteo Arad (pH=4,87) si la
Sinleani(pH=5,12)

    In regiunea Vest, categoriile de surse de poluare a atmosferei sunt aproximativ aceleaşi
în toate judeţele: traficul rutier, prezenţa instalaţiilor mari de ardere şi a obiectivelor industriale în
apropierea sau în imediata vecinătate a zonelor locuite, deponiile de deşeuri. Ponderea acestor
surse la poluarea aerului este, insa, diferita, in functie de specificul economic al judetelor. In
general, se produce poluarea aerului ambiental cu pulberi (determinate ca: pulberi în suspensie,
PM10 şi pulberi sedimentabile) a căror concentraţie depăşeşte de multe ori CMA sau VL.
Fenomenul este destul de bine urmărit prin amplasarea de suficiente puncte de prelevare a
probelor pentru determinarea indicatorilor mai sus amintiti. Poluarea aerului din cauza prezentei
traficului are aceleaşi cauze în toate judeţele : starea necorespunzătoare a drumurilor şi a unei
mari părţi a autovehiculelor care circulă, salubrizarea insuficientă şi ineficientă a străzilor din
localităţi.
    Prezenţa instalaţiilor mari de ardere, uneori chiar în interiorul localităţilor (de ex : Arad,
Timişoara) produce poluarea atmosferei, ele nefiind dotate, in totalitate, cu echipamentele
necesare pentru evitarea completa a emisiei de poluanţi în atmosferă. Prin programele de
reducere progresivă a emisiilor care au fost întocmite pentru fiecare din aceste instalatii, s-au
impus măsuri care trebuiesc îndeplinite în timp real pentru ca instalaţiile respective să poată
funcţiona fara a produce poluare : înlocuirea arzătoarelor, realizarea desulfurării gazelor de ardere,
monitorizarea emisiilor de SO2, NO2 şi pulberi, etc. O problemă o constituie haldele de cenuşă şi
zgură ale CET-urilor care, mai ales în timpul verii, produc poluare avansată cu pulberi, fapt ce se
concretizează prin determinarea de valori ale concentraţiilor la pulberi în suspensie şi pulberi
sedimentabile.ce depasesc CMA si VL.
    In judeţul Arad, principalele zone cu probleme d.p.d.v. al poluării aerului sunt cele din
apropierea : S.C.CET Arad S.A., cu cele două CET-uri pe lignit şi pe hidrocarburi, a fabricii de
mobilă, S.C.IMAR S.A. - poluare cu funingine şi rumeguş.
    In judeţul Caraş Severin, sursele majore de poluare sunt reprezentate de industria
siderurgică de la Reşiţa ( S.C. Combinatul Sideurgic S.A.- TMK: Oţelăria electrică, S.C. UCMR
S.A. – Turnătoria de fontă şi oţel) şi Otelul Roşu (S.C. Ductil Steel S.A. Buzău – punct de lucru
Oţelu Roşu). Deponiile de deşeuri menajere din Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Oţelu Roşu aparţin de
primăriile respective şi nu au rezolvată problema poluării mediului înconjurător, zonele din
vecinătatea lor fiind afectate de fumul produs prin arderea deşeurilor, de prezenţa germenilor
patogeni şi a mirosurilor dezagreabile. Mai există staţii de mixturi asfaltice la Reşiţa, Bocşa,
Caransebeş. O particularitate a acestui judeţ o reprezintă prezenţa haldelor de deşeuri radioactive
şi halde de minereu sărac de la exploatarea uraniului de la Ciudanoviţa – Lişava, care aparţin de
CNU S.A. Bucureşti – Sucursala Banat, Oraviţa. Există, de asemenea, bataluri de dejecţii
provenite de la fermele de creşterea păsărilor în S.C. AVIA AGROBANAT S .A,. Bocşa.
    Principalele surse de poluare a aerului din judeţul Hunedoara sunt: unităţile siderurgice
(SC ArcelorMittal SA Hunedoara, S.C. Cilindrul S.A. Călan) prin depozitele de zgura de la Calan si
Buituri – Hunedoara, unităţile de producere a energiei electrice şi termice (SC Electrocentrale SA
Deva, SC Termocentrale Paroşeni şi SC Uzina Electrică Gurabarza), unităţile de producere a
materialelor de construcţie (Carpatcement Holding SA Deva – Punct de lucru Chişcădaga, SC
Carmeuse Romania SA Brasov – Punct de lucru Chişcădaga, SC Macon SA Deva, SC
Refraceram SA Baru – Mare, SC Talc Dolomită SA Zlaşti, SC OMYA CALCITA SA Vaţa de Jos) şi
2 din cele mai mari companii miniere din ţară CNH Petroşani şi CNCAF MINVEST Deva, prin
prezenta haldelor se steril de la Barza, Devca, Boleana, Teliuc, Vetel, Ghelar, cele 12 depozite de
deşeuri municipale şi orăşeneşti
    Principalele obiective economice a căror activitate constituie o posibilă sursă de poluarea
aerului, în judeţul Timiş sunt: SC COLTERM SA cu centralele CET Sud şi CET Centru din
industria energetică, SC PETROM Sa - Suc. Timişoara prin activităţi ca: extracţie de petrol brut ,
dezbenzinare, depozitare produse petroliere, tratare – mişcare ţiţei, fabricarea produselor chimice
(SC Detergenţi SA, SC Bega Minerale, SC Azur SA, etc), creşterea porcilor în cadrul unor societăţi
ca: SC Agrosas SA, Smithfield Group, prin fermele de la : Pădureni, Parţa, Peciu Nou, Ciacova,
Birda, Periam, etc, gospodărirea deşeurilor: prin deponiile municipale şi orăşeneşti.
    2. DETERMINARI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT


       JUDETUL ARAD
    Pentru a evalua impactul traficului rutier asupra mediului şi implicit a factorului uman, se fac
determinări de zgomot (cu un aparat Brüel&Kjǽr tip 2238D) în câteva intersecţii aglomerate ale
oraşului, pe unele străzi intens circulate şi în diverse parcuri din municipiul Arad.
     Tab.nr.2.1. Valorile determinărilor medii pentru luna iulie, sunt prezentate şi ilustrate în
tabelul şi graficul ce urmează:

    Nr.                         CMA    L ech.  MAX    MIN
                Zona
    crt.                        db(A)   db(A)   db(A)   db(A)
    1   Calea Iuliu Maniu              70     72.2   82.6   57.1
    2   Intersecţia Podgoria             70     69.4   77.8   57.3
    3   P-ţa UTA                   70     71.2   84.6   55.7
    4   Str. C. Brâncoveanu             65     65.9   77.8   50.4
    5   P-ţa Mihai Viteazul (Limită de incintă)   65     65.5   79.9   49.0
    6   Str. Voinicilor – poştă           70     71.3   85.9   52.3
    7   Centura Subcetate 1             70     73.5   85.7   47.3
    8   Subcetate 2 – intersecţie          70     71.5   83.6   42.7
    9   Parcuri                   65     52.3   71.4   37.9


                                        75
            Determinări
             zgomot                         70
             luna                         65
             iulie                         60

                                        55

                                        50

                                        45 dB

                                        40
                       ov A
                            i
                           ia
                     Su eta r
                        et 1
                        Pa e 2
                        it u
                     Su ini u
                        dg u
                           ur
                       bc cilo
                       .V n
                      Vo eaz
                       Po ani


                      nc UT
                       bc te
                          or


                      M ea
                         rc
                         at
                        M
                  liu
                 Iu
                     ra
                    .B
                   C
          Fig.nr.2.1. Determinări zgomot în luna iulie 2009
    Din datele prezentate, se constată că, în luna iulie, în afară de zona parcurilor şi zona
Podgoria în toate zonele monitorizate ale municipiului, valorile înregistrate depăşesc valoarea
limită admisă.
    Specificăm că, zonele în care s-a depăşit valoarea limită, sunt zone caracterizate în
general de o afluenţă mare a traficului auto.

     JUDETUL CARAS -SEVERIN
  În cursul lunii iulie 2009 A.P.M. Caraş-Severin a efectuat măsurători, în ceea ce priveşte
traficul rutier, într-un singur punct al reţelei municipiului Reşiţa –Microraion II. Determinările s-au
efectuat pe parcursul perioadei diurne, orele 6.00 - 22.00 la intervale de 30 minute acoperindu-se
întregul interval şi totalizând 32 de determinări pentru punctul menţionat.
     Tab.nr.2.2. Rezultatele măsurătorilor nivelului de zgomot între orele 06.00 - 22.00
                la punctul “microraion II” reşiţa – iulie 2009
      Nr. crt.      Interval      LEQ      LMAX      LMIN
         1.     06.00-06.30      62.0     81.0      44.5
         2.     06.30-07.00      67.5     83.0      44.1
         3.     07.00-07.30      66.2     83.2      46.1
         4.     07.30-08.00      70.0     83.9      45.9
         5.     08.00-08.30      66.8     80.5      46.2
         6.     08.30-09.00      68.6     78.0      50.1
         7.     09.00-09.30      61.8     79.8      48.6
         8.     09.30-10.00      61.8     66.5      48.7
         9.     10.00-10.30      60.4     62.7      43.9
        10.     10.30-11.00      62.1     74.5      45.7
        11.     11.00-11.30      60.4     75.7      46.5
        12.     11.30-12.00      65.2     85.0      47.7
        13.     12.00-12.30      60.9     77.3      44.2
        14.     12.30-13.00      65.9     88.9      50.2
        15.     13.00-13.30      60.0     76.5      42.7
        16.     13.30-14.00      66.8     81.1      50.6
        17.     14.00-14.30      64.5     84.0      48.3
        18.     14.30-15.00      66.8     79.0      56.7
        19.     15.00-15.30      65.3     80.4      47.3
        20.     15.30-16.00      73.0     93.7      58.5
        21.     16.00-16.30      68.8     88.8      49.5
        22.     16.30-17.00      69.2     84.3      48.5
        23.     17.00-17.30      61.5     80.3      49.7
        24.     17.30-18.00      63.6     82.4      45.3
        25.     18.00-18.30      64.2     84.9      47.5
        26.     18.30-19.00      61.3     83.4      43.8
        27.     19.00-19.30      60.5     84.4      43.7
        28.     19.30-20.00      63.3     88.0      48.5
        29.     20.00-20.30      62.2     77.2      45.6
        30.     20.30-21.00      60.3     73.1      44.8
        31.     21.00-21.30      60.9     80.5      48.9
        32.     21.30-22.00      62.4     79.2      46.3
       Valori               64.19     93.7      42.7
       medii

  Media nivelului de zgomot echivalent, în intervalul diurn 6.00 – 22.00, pentru stradă de categoria
tehnică III, de colectare, se situează sub 65 dB, dar valorile nivelului de zgomot maxim (de vârf)
depăşesc această valoare.


    Tab.nr.2.3. Determinări ale nivelului de zgomot echivalent după cum urmează :

                          Nivel de zgomot (dB)     Valoarea
                 Punct de
  Zona funcţională                              admisibilă
                 măsurare     Leq   Lmin   Lmax
                                          dB
              Plus          80,5   75,1   83,9
              Carrefour        75,6   72,4   80,2
    Parcaje auto                                 90
              Universitate      72,3   69,5   75,6
              Nera          70,2   66,4   73,8
              Gara de Nord      65,7   61,6   68,9
   Zone feroviare                                70
              Gara de Sud       63,4   60,1   65,7
              P. Siderurgistului   50,8   45,3   52,6
 Parcuri, zone de recreere P. Tricolorului                     45
              P. Copiilor
                  P. Nera
                  Gen. 9
                  Lic. Ţ. Anghel
    Şcoli, creşe, grădiniţe                             75
                  Lic. Tietz
                  Grădiniţa nr. 4
                  Piaţa Nord
                  Piaţa Sud
    Pieţe, spaţii comerciale,
                  Complex Victoria                   65
    restaurante în aer liber
                  Complex Intim
                  Terasa Flora

 Au fost efectuate 2 expertize, în regim de prestări servicii, solicitate de SC Banat Mineral Group
 SRL, PL Surducu Mare şi SC Estensio Corporation SRL Piatra Neamţ - PL Oţelu Roşu.


        JUDETUL HUNEDOARA

     Zgomotul este unul dintre factorii perturbatori ai mediului care afectează starea biologică şi
 psihilogică a oamenilor. Zgomotul este un ansamblu de sunete fără armonie, care printr-o acţiune
 de durată, sunt supărătoare pentru om producând leziuni ale organului auditiv. Surse de poluare
 fonică: traficul auto, feroviar şi aerian; activităţile din construcţii; zgomotul social (echipamente
 electrice şi electronice, zgomotul generat de copii, de vecin, etc).
     În luna iulie 2009 în judeţul Hunedoara s-au efectuat 67 măsurători de zgomot, cu frecvenţă
 de măsurare lunară (22 puncte de monitorizare) şi săptămânală (9 puncte de monitorizare), în
 zonele cu trafic rutier intens, în zone industriale şi de locuinţe, parcuri şi şcoli, precum şi în zona
 pieţelor agroalimentare. La efectuarea acestor măsurători s-a folosit un sonometru Bruel-Kjaer de
 tip Mediator 2238.
      În urma măsurătorilor efectuate în luna iulie 2009, pe teritoriul judeţului Hunedoara, s-au
 înregistrat depăşiri ale nivelului de zgomot, faţă de limita admisă conform STAS 10009/88, după
 cum urmează:
         în zonele rezidenţiale într-un număr de 6 puncte: str. M. Viteazu din localitatea
          Lupeni, str. Paroşeni din localitatea Paroşeni, str. P-ţa Dacia – cartier Aeroport din
          localitatea Petroşani, str. Atelierelor din localitatea Simeria şi în două puncte din
          localitatea Chişcădaga (casa nr. 15 şi casa nr. 111);
         la limita funcţională a zonelor de recreere, într-un singur punct din localitatea
          Hunedoara - Parc Central;
         la limita zonelor funcţionale a pieţelor agroalimentare, într-un singur punct din
          localitatea Hunedoara – Piaţa Obor;
         la limita funcţională a zonelor industriale, într-un singur punct din localitatea
          Chişcădaga – la S.C. Carmeuse Holding S.A;
     Valorile nivelului de zgomot, înregistrate în luna iulie 2009, sunt prezentate în tabelele de
 mai jos:

 Tab. nr. 2.4. Valorile nivelului de zgomot – frecvenţă de măsurare lunară iulie 2009


Nr.    Tipul de zona in care s-a efectuat   Val.admisa   Media   Minima    Maxima   Dep.
crt.        masuratoarea           DB      DB     DB     DB     DB
 1.    Hunedoara – Piaţa Obor           65      69,1    38,4     96,5    4,1
 2.   Hunedoara - Parc Central          45      60,7    43,2     81,3    15,7
 3.   Hunedoara – Parcare OE2           90      79,2    63,4     81,8
 4.       Zlaşti -între SC           65      62,4    57,5     74,7
        ArcelorMittal SA–
      Fabrica de var şi SC
         Talc Dolomită
5.    Călan – str.Independenţei categ.       60     56,7    42,4    68,9
     tehn.IV (de deservire locală)
6.     Deva – intersecţia str.          70     67,6    55,1    82,4
       Oituz cu Eminescu
      (str.de categ.tehn.II)
7.   Deva - intersecţie gară, str. de      75-85      72,3     48,7   88,5
    categ.tehn.I - magistrală
8.   Deva – parcare Piaţa Mică           90      65,4     52,7   71,6
9.   Deva – Cartier Micro 15-str.categ.IV     60      55,4     41,3   67,9
10.   Deva – str.Gojdu-str.categ.IV         60      52,2     46,6   66,7
11.   Deva – Sc.gen.nr.1              75      73,5     36,7   99,1
12.   Deva – str.cat.IV (de deservire        60      56,8     49,9   67,5
    locala) Aurel Vlaicu
13.   Paroşeni – locuinţe,str.Paroşeni       50      65,3     38,3   82,0   15,3
    mină
14.   Lupeni – locuinţe,str. M.Viteazu nr.8     50      77,0     55,7   93,7   27
15.   Bărbăteni – centru, str.categ.II, Euro    70      65,5     42,6   88,7
    Rink
16.   Petroşani – Cartier Aeroport –        50      67,2     41,6   84,9   17,2
    locuinţe P-ţa Dacia
17.   Petroşani – şosea patru benzi       75-85      64,4     40,7   80,7
18.   Brad –Magistrală trafic greu        75-85      79,6     44,7   93,4
    (str.categ.tehn.I)
19.   Brad – Magistrală (str.categ.tehn.I)-   75-85      76,8     48,2   86,2
    vis a vis de Primarie
20.   Haţeg - Magistrală (str.categ.tehn.I)   75-85      74,1     56,3   87,9
21.   Chişcădaga – la limita zonei        65       66,7     53,4   86,7   1,7
    funcţionale a SC Carmeuse S.A.
22.   Chişcădaga – la limita zonei         65      68,9     59,4   76,8   3,9
    funcţionale a SC Carpatcement SA


 Tab.nr. 2.5. Valorile nivelului de zgomot – frecvenţă de măsurare săptămânală iulie 2009


 Nr.    Tipul de zona in care     Perioada     Val.   Media    Minima  Maxima  Dep.
 crt         s-a                 admisa   DB      DB    DB    DB
      efectuat masuratoarea               DB
 1.    Hunedoara – Magistrală    01-05.07.2009          67,1   54,5   79,8
       (str. categ. tehnică I)   06-12.07.2009   75-85     72,3   47,9   88,5
                     13-19.07.2009          76,3   52,6   95,7
                     20-26.06.2009          77,4   43,3   89,5
                     27-31.07.2009          74,7   43,2   96,0
 2.    Călan – Drumul Naţional    01-05.07.2009          65,1   49,7   83,9
         (Magistrală)      06-12.07.2009   75-85     69,4   56,3   82,8
        INTERSECŢIE        13-19.07.2009          70,1   67,4   85,6
                     20-26.06.2009          67,8   56,3   86,1
                     27-31.07.2009          67,3   56,1   76,7
 3.    Deva – variantă trafic    01-05.07.2009          76,3   37,8   98,3
          rutier        06-12.07.2009   75-85     73,2   48,6   87,4
                     13-19.07.2009          74,6   41,8   89,2
                     20-26.06.2009          72,3   51,6   84,2
                     27-31.07.2009          70,5   59,4   83,1
 4.     Orăştie – Magistrala    01-05.07.2009          74,3   37,6   99,1
       (str. categ. tehnica I)   06-12.07.2009   75-85     75,5   58,4   91,1
                     13-19.07.2009          76,6   60,5   82,3
                     20-26.06.2009          79,8   43,1   96,9
                     27-31.07.2009          75,6   45,8   86,4
 5.     Simeria – Magistrală    01-05.07.2009          78,5   61,4   87,5
      (str.de categ. tehnica I)-  06-12.07.2009   75-85     67,7   39,6   79,7
         vis a vis de biserica    13-19.07.2009           71,2    40,7    88,5
                       20-26.06.2009           70,2    43,4    84,8
                       27-31.07.2009           78,9    59,4    95,3
    6.    Simeria locuinţe –      01-05.07.2009           52,3    42,1    66,7  2,3
        Str. Atelierelor       06-12.07.2009     50     61,4    36,2    76,8  11,4
         (vis a vis de        13-19.07.2009           57,9    48,7    76,9  7,9
        magazinul Profi)        20-26.06.2009           58,1    49,3    73,7  8,1
                       27-31.07.2009           60,1    39,9    81,5  10,1
        Sîntuhalm – Magistrală    01-07.06.2009           70,9    49,7    79,2
    7.    (str. categ. tehnica I)   08-14.06.2009     75-85    77,5    65,3    86,6
         vis a vis de Petrom     15-21.06.2009           73,4    58,6    85,8
                       22-28.06.2009           72,4    66,5    82,3
                                        74,2    53,0    89,9
        Chişcădaga – locuinţe,    01-07.06.2009           58,8    47,5    68,4  8,8
    8.      casa nr. 15       08-14.06.2009     50     62,2    56,0    74,4  12,2
                       15-21.06.2009           62,1    53,2    70,4  12,1
                       22-28.06.2009           57,6    46,1    69,4  7,6
                                        67,3    49,6    75,2  17,3
        Chişcădaga – locuinţe,    01-05.07.2009           55,2    46,1    69,3  5,2
    9.      casa nr. 111       06-12.07.2009     50     67,4    58,9    78,9  17,4
                       13-19.07.2009           64,5    51,9    74,6  14,5
                       20-26.06.2009           60,8    51,2    70,6  10,8
                       27-31.07.2009           57,8    46,4    69,8  7,8          JUDETUL TIMIS
        In luna iulie 2009 nu s-au efectuat masurari de acustica urbana .


       La nivelul Regiunii Vest, în luna iulie 2009 s-au efectuat un număr de 108 măsurători
    lunare, inregistrandu-se 50 de depăşiri.Cea mai mare valoare inregistrată a fost de 99,1 dB, fiind
    înregistrată in judeţul Hunedoara.

       Tab.nr.2.6. Măsurători efectuate la nivel de Regiune Vest :


              Nr.
Nr.                        Valoarea maxima admisa                   Maxima
       Judeţul   măsurăt                             Nr. depăşiri
Crt.                            (dB)                        (dB)
              ori
                                      75-
                   45   50   60  65  70   75      90
                                      85
 1      Arad      9              x  x                 9      85,9
       Caras
 2              32              x                    32      93,7
       Severin
 3     Hunedoara    67      x  x    x  x  x   x   x     x     9      99,1
 4      Timis      0                                  0       0
        3. DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂŢII


        JUDEŢUL ARAD

      În cursul lunii iulie 2009,în judeţul Arad s-au efectuat măsurători ale radioactivităţii betaglobale
    pentru aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută, apă potabilă, vegetaţie spontană şi
    sol necultivat.
      Valorile măsurate la determinările radioactivităţii sunt prezentate în tabelul următor.

        Tab.nr. 3.1.:Valorile determinărilor radioactivităţii pentru luna iulie 2009
                                            Dat
                                                 Nivel
  Factor de mediu     Media        Minima        Maxima       a            Obs.
                                                atenţionare
                                            max
  Aerosoli ora 7 (8)
               13,52±0.30      2,44±0.08      51,08±1.04    31        10
     (Bq/m3)
     Aerosoli
    ora 13 (14)      2.61±0.08      1,08±0.05      4,20±0.11    30        10
     (Bq/m3)
    Depuneri
                1.7±0.19      0.44±0.13      9,50±0.48    18       200   precip.
    (Bq/m2zi)
     Mureş
              185,8±42.67     136,2±33.29      298,8±45.86     8       2000   sediment
     (Bq/mc)
   Apă potabilă
              193,0±42.57     129,9±38,59      270,2±47,51    31       1000
     (Bq/mc)
      Doza
                  0.102        0.098         0.116   7       0,250
  abs.(microGy/h)
    Vegetaţie
             241,12±17,87     225,94±17,3      251.23±17,9    16         -
     ( Bq/Kg)
      Sol
             458,57±43,33     321,44±42,5    553,81.3±44,7     10         -
     (Bq/Kg)


        Valorile s-au încadrat în limite normale. Valorile mai mari pentru depuneri şi aerosoli s-au
    datorat conditiilor meteo.


        JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN

      Laboratorul de radioactivitate a efectuat măsurători ale radioactivităţii betaglobale pentru
    aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută şi apă potabilă.

        Tab.nr.3.2. Centralizatorul statistic pentru luna iulie 2009:

                                                     Data
                                   Valoare                    Obs.
Nr     Factorul de                                          max.
                  UM
crt      mediu                                      Atenti-
                       Medie     Minim       Maxim
                                               onare
       Aerosoli
1                Bq/m3     4.03      0.93       5.94      10     29
     Aspiratia 02-07
       Aerosoli
2                Bq/m3     1.46      0.66       2.72      10     07
     Aspiratia 08-13
                    2
      Depuneri       Bq/m
3                       <1.13      <0.79       4.64     200     11
      atmosferice       zi
4     Apa bruta      Bq/ m3    <260     <240       290     2000    01
5     Apa potabila     Bq/m3    <250     <240      <270     1000    11
   Debitul dozei gama in
6               μGy/h    0.090     0.088      0.095    0.250    07
        aer
7   Vegetaţie spontană   Bq/kg    <190    170+0,03    240+0,03     -     16    13-27%
8     Sol necultivat    Bq/kg    <360    280+0,06    500+0,06     -     10    13-21%


   JUDETUL HUNEDOARA

     Monitorizarea radioactivităţii mediului s-a realizat conform Ordinului MAPM nr. 338/2002, prin
   măsurători beta globale specifice a principalilor factori de mediu şi calcule de concentraţii ale
   izotopilor naturali radon şi toron. Monitorizarea s-a efectuat la Staţia de radioactivitate Deva, din
   cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara – Serviciul Monitoring, Baze de Date şi
   Rapoarte, staţie ce face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului
   (R.N.S.R.M.) a Ministerului Mediului.
     Valorile radioactivităţii principalilor factori de mediu determinate, în luna iulie 2009, nu prezintă
   diferenţe semnificative în raport cu cele obţinute în luna anterioară şi sunt sub nivelul de
   atenţionare (conform Ordinului MAPM nr.338/2002) stabilit pentru fiecare factor de mediu în parte,
   diferenţele înregistrate fiind datorate evoluţiei factorilor meteorologici.

     Tab.nr.3.3.: Valorile determinarilor radioactivitatii pentru luna iulie 2009 in judetul Hunedoara

                                                  Data
                                 Valoare                   Obs.
Nr                                                 max.
    Factorul de mediu     UM
crt                                           Atenti-
                      Medie     Minim       Maxim
                                             onare
       Aerosoli
1                Bq/m3    4.10     0.51       9.21       10   16
     Aspiratia 02-07
       Aerosoli
2                Bq/m3    1.50     0.28       3.69       10   16
     Aspiratia 08-13
      Depuneri
3                Bq/m2 zi   1.40     0.40       9.53       200   09
      atmosferice
4      Apa bruta      Bq/ m3   569.5    242.8       1029.4    2000    14
                    3
5     Apa potabila     Bq/m    222.9    118.0       471.8     1000    29
    Debitul dozei gama in
8                μGy/h    0.076    0.071       0.095     0.250    06
        aer
9    Vegetaţie spontană    Bq/kg    235,2   172,8±18,3    314,1±25,2      -   09
10     Sol necultivat    Bq/kg    506,5   452,4±43,6    640,0±52,7      -   24

       În concluzie, datele obţinute în urma executării programului standard dispus relevă că, în
   cursul lunii iulie 2009, nu au fost depăşite limitele de atenţionare pentru factorii de mediu
   monitorizaţi, valorile obţinute fiind în limitele de variaţie ale fondului natural specific zonei de
   recoltare a probelor.
       În ceea ce priveşte radioactivitatea artificială s-a constatat lipsa unor radionuclizi de viaţă
   lungă în principalii factori de mediu.


       JUDEŢUL TIMIŞ
     In luna iulie 2009 in cadrul programul de supraveghere a radioactivitatii mediului s-au recoltat probe
   de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, probe de apa bruta din canalul Bega, 1 proba de apa de
   suprafata din raul Timis.
   In decursul lunii s-au efectuat 340 determinari de doza gama absorbita in aer. Valorile masurate la
   determinarile de doza gama s-au incadrat in limitele de variatie ale fondului natural de radiatie.

       Tab.nr.3.4.: Valorile determinărilor radioactivităţii pentru luna iulie in  judeţul Timiş


                                                   Data
                     Valoare                                 Obs.
Nr  Factorul de                                          max.
               UM
crt  mediu                                        Atenti-
                     Medie     Minim       Maxim
                                              onare
      Aerosoli
 1               Bq/m3     1.93       0.70       6.30      10     31
    Aspiratia 02-07
      Aerosoli
 2               Bq/m3     1.37       0.30       2.30      10     06
    Aspiratia 08-13
                   2
     Depuneri       Bq/m
 3                      0.76       0.30       3.30     200     18
     atmosferice       zi
 4     Apa bruta      Bq/ m3    220       110       410     2000     06
 5    Apa potabila     Bq/m3     170       100       240     1000     14
   Debitul dozei gama
 6               μGy/h    0.102       0.098      0.106     0.250     06
       in aer
 7  Vegetaţie spontană    Bq/kg     170       170       180            16
 8    Sol necultivat    Bq/kg     490       420       510            17

     La nivelul Regiunii Vest, în luna iulie, în cadrul programului de supraveghere a radioactivitatii
   mediului s-au efectuat măsurători asupra probelor de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice,
   apă brută, apă potabilă, şi determinări de doză gama absorbită în mediu.
     Datele obţinute în urma executării programului standard dispus relevă că în cursul lunii iulie 2009 nu
   au fost depăşite limitele de atenţionare pentru factorii de mediu monitorizati


        Tab.nr.3.5.:Valorile maxime înregistrate în luna iulie 2009 in Regiunea Vest


                                           Judetul in
          Nr.    Factorul de               Valoarea
                            UM               care s-a
          Crt     mediu                 maxima
                                           inregistrat
              Aerosoli atmosferici
          1                 Bq/m3      51,08±1.04     AR
               Aspiratie 02-07
              Aerosoli atmosferici
          2                 Bq/m3      4,20±0.11      AR
               Aspiratie 08-13
          3   Depuneri atmosferice   Bq/m2*zi     9,50±0.48      AR
          4     Apa bruta       Bq/m3       1029.4      HD
          5     Apa potabila      Bq/m3       471.8       HD
          6   Debit doza gamma     μGy/h       0.116       AR
          7   Vegetaţie spontană    Bq/kg      314,1±25,2     HD
          8     Sol necultivat     Bq/kg      640,0±52,7     HD
       4. STAREA DE CALITATE A APELOR

           4.1 APE DE SUPRAFAŢĂ

   In luna iulie, in regiunea Vest, aprecierea stadiului si evolutia calitatii apelor de suprafata s-a
   realizat prin urmarirea unui numar de 104 sectiuni de control de monitorizare a calitatii apelor.
   Rapoartele privind calitatea apelor de suprafata au fost intocmite de Directia Apelor in urma
   interpretarii analizelor de laborator, pe baza Ord. MMGA nr. 161/2006 armonizat cu practica de la
   nivelul Uniunii Europene în domeniul protecţiei calităţii apelor de suprafaţă curgătoare. Au fost
   monitorizate raurile:
   Judetul Arad: Crisul Alb, Mures si afluenti;
   Judetul Caras Severin: Timis, Barzava, Caras, Nera, Cerna, Dunare si afluenti;
   Judetul Hunedoara: Mures , Cris , Jiu
   Judetul Timis: Bega, Timis, Bega Veche si afluenti si Aranca.


       JUDETUL ARAD

       Râul Crişul Alb
       Supravegherea calităţii apelor de suprafaţă, efectuată de Direcţia Apelor Crişuri Oradea în
   luna iulie 2009, în subbazinul Crişului Alb aferent judeţului Arad, s-a realizat prin 3 secţiuni de
   control amplasate pe cursul principal şi în 13 secţiuni de control amplasate pe cursuri secundare
   de apă.
       Pentru bazinul râului Crişul Negru au fost monitorizaţi afluenţii Teuz, cu secţiunea Tămaşda
   şi Canalul Beliu – Cermei, cu secţiunea Tauţ.

   Tab.nr. 4.1.1. Categorii de calitatea apei subbazinului Crisul Alb si Crisul Negru

                            Categoria de calitate
Nr       Cursul   Secţiunea de                Polu-     Alţi
                           Nutri- Salini-              Indicatori
crt       de apă   supraveghere    RO            anţi    indica-
                            enţi  tate               depăşiţi
                                    toxici    tori
1    Crişul Alb     Gurahonţ       I   I    I    I      -
2    Crişul Alb     Ineu         I   I    I    I      I
3    Crişul Alb     Vărşand       I   I    I    I      I
4    Hălmăgel      Sârbi        I   I    I    I      I
5    Gut         Şicula       III   I    I    V      -   OD, Fe, Mn
6    Negrişoara     Av. Neagra     -    -    -    -      -   Secată
7    Prăjeşti      Sebiş        I   I    I    I      I
8    Sebiş        Sebiş       II    I    I    I      I
9    Musteşti      Bonţeşti      -    -    -    -      -   Secată
10   Cigher       Zărand       II    I    I    I      -
11   Sodom        Seleuş       -    -    -    -      -   Secată
12   Matca        Zărand       II    I    I    I      -
13   Canalul Morilor   Seleuş       iI   I    I    I      -
                                               OD, CBO5,
14   Canalul Morilor   Vărşand      III   III    I    III    -
                                               PO4, Mn
15   Beliu        Tauţ        II    I     I    II    -
16   Teuz        Tămaşda       II    I     I    I     -

       Conform Ord. MMGA nr. 161/2006, calitatea râului Crişul Alb aferent judeţului Arad, se
   încadrează pe lungimea de 160 km (respectiv limită de judeţ -Vărşand, frontieră) în clasa I-a de
   calitate după grupele de indicatori Poluanţi toxici specifici,Nutrienţi şi Salinitate.


   Râul Mureş
Monitoringul calităţii apelor de suprafaţă cuprinde apele uzate evacuate de folosinţele de apă şi
poluarea difuză dată de evacuările necontrolate ale apelor uzate provenite din diferite activităţi
socio- economice.
Supravegherea calităţii apelor de suprafaţă se face Conform Ord. MMGA nr. 161/2006.

Tab.nr. 4.1.2 Categorii de calitatea apei din bazinul Mures

           Secţiunea de
                              Categoria de calitate
           supraveghere
 Nr   Cursul
                                           Alţi
 crt   de apă                Nutri-   Salini-   Polu-
            Ordinul     RO                     indica
                        enţi    tate   anţi toxici        General
            secţiunii    C2                      tori
                        C3     C4     C5
                                           C6
          Şoimoş
                     i    I      I      I      I
               Ord.I
 1         Amonte Arad
     Mureş             II    I      I      I      II
               Ord.I
          Nădlac
                     II    I      I      I      I
               Ord.I
          Mureş
   2  C.Ier             V    V     II      I      II
              Ord. II
     Mureş   Mureş
   3                 V    V     III     I      III
     Mort       Ord. II         JUDETUL CARAS – SEVERIN

    Reţeaua de supraveghere a calităţii apei (organizată la nivelul R.A. “Apele Române” -
Exploatarea Reşiţa) cuprinde 32 secţiuni de control în flux lent şi o secţiune de control în flux rapid,
Moldova, pe fluviul Dunărea.
În luna iulie 2009 în judeţ calitatea apei a fost urmărită în 31 de secţiuni cu tip de program de
supraveghere situate pe râurile interioare din judeţ.
Subsistemul a funcţionat corespunzător fiind realizate analizele programate de laboratorul de chimie,
biologie şi microbiologie Reşiţa din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Reşiţa.
Încadrarea calităţii apei s-a făcut conform Ordinului 161/iunie 2006, armonizată cu practica de la nivelul
Uniunii Europene în domeniul protecţiei calităţii apelor de suprafaţă curgătoare.
Din analiza calităţii globale a apei în secţiunile de supraveghere în flux lent se poate trage concluzia că
în luna aprilie calitatea apei râurilor din judeţul Caraş-Severin a fost bună asigurându-se categoria de
apă necesară funcţionării folosinţelor.
În secţiunile monitorizate de pe râurile interioare Timiş şi afluenţi; Bârzava; Caraş şi afluenţi;
Nera, Cerna şi afluenţii Dunării, Dunăre (flux rapid), calitatea apei se încadrează în limitele clasei
I-II-a de calitate.
  Metalele totale s-au încadrat în limitele clasei I-II-a de calitate.
Substanţele periculoase relevante şi prioritare / prioritare periculoase ( metale dizolvate) au fost
reprezentare de crom, cupru şi plumb .


Tab.nr.4.1.3
                   SITUAŢIA CALITĂŢII APEI
             în secţiunile de control în flux lent - iulie 2009

                                 Grad       Subst.
                                      Metal
Nr. Cursul de               Regim     Nutri  miner       toxice Gen
       Secţiunea                           e
Crt. Apă                 Oxigen    enţi    a-       organic .
                                      totale
                                 lizare        e
 1  Pârâul    Am.cf.Hididel       II     I      I    I     I  II
   Rece
 2  Timiş     Sadova           II     I     I    I     I    II
 3  Timiş     Av.cf.Potoc        I     I     I    I     -    I
 4  Bistra    Am.cf.pârâul        I     I     I    I     II    II
          Lupului
   Bistra                  II     I     I    I     I    II
 5         Crâşma
   Mărului
 6  Bistra  Obreja             II     I     I    I     -     II
 7  Bârzava Crivaia             I     I     I    I     -     I
 8  Secul  Am.cf.Bârzava          I     I     I    I     II    II
 9  Bârzava Moniom             II    III     I    II    II    III
 10  Bârzava Am.cf.Fizeş           II    IV     I    II    II    IV
 11  Caraş  Caraşova            I     I     I    I     -     I
 12  Nermed  Am.cf.Gelug           I     I     I    I     I     I
 13  Gârlişte Am.cf.Caraş           I     I     I    I     -     I
 14  Jitin  Am.cf.Caraş           II     I     I    I     -     II
 15  Oraviţa Am.cf.Lişava          II     I     I    I     -     II
 16  Lişava  Am.cf.Caraş           II     II     I    I     -     II
 17  Caraş  Vărădia             II     I     I    I     -     II
 18  Ciclova Am. Ciclova           I     I     I    I     -     I
        Română
 19 Nera    Pătaş             III     I     I    I     -    III
 20 Prigor   Am.loc.Putna          II     I     I    I     II    II
 21 Nera    Bozovici            III     I     I    I     II    III
 22 Steier   Am.cf.Miniş           I     II     I    I     -     II
 23 Miniş   Am.cf.Tăria          II     I     I    I     -     II
 24 Beu    Am. păstrăvăria Bei       I     I     I    I     -     I
 25 Nera    Sasca Montană         II     I     I    II    II    II
 26 Nera    Naidăş             -     -     -    -     -     -
 27 Cerna   Am.ac.V.Iovan         III     I     I    I     -    III
 28 Globul   Am.cf. Slătinic        II     I     I    I     -     II
 29 Belareca  Am.cf.Cerna          II     I     I    I     II    II
 30 Cerna   Topleţ             II     I     I    I     I     II
 31 Dragostele Am.cf.Berzeasca         I     I     I    I     I     I
 32 Valea   Am.cf. Boşneag         I     I     I    I     -     I
  Mare

În luna iulie a fost monitorizată, prin flux rapid zilnic, calitatea apei în secţiunea Moldova pe fluviul
Dunărea.Din analiza concentraţiilor indicatorilor determinaţi, prin flux rapid zilnic: pH, oxigen dizolvat,
cloruri şi substanţe organice exprimate în CCOMn/O2, se constată că toţi indicatorii analizaţi se
încadrează în limitele clasei I- a de calitate.
Domeniul de variaţie a concentraţiilor măsurate în flux rapid:

     Indicatori analizaţi        UM         minim        maxim
 pH                 Unit. de pH        7,2         7,5
 Oxigen dizolvat              mg/l        6,1         7,3
 Cloruri                  mg/l        13,3         14,9
 CCOMn/O2                  mg/l        3,3         4,2
     JUDETUL HUNEDOARA

 Din rapoartele transmise de Direcţiile Apelor Mureş, Criş şi Jiu, la nivelul judeţului Hunedoara în
 perioada lunii iulie 2009, calitatea apelor de suprafaţă se prezintă astfel:

 Bazinul hidrografic Mureş:

 Tab.nr. 4.1.5. Calitatea apelor de suprafaţă în b. h. Mureş

Nr. Curs de apă/                       Clasa de calitate
crt. Secţiune         C2     C3     C4        C5           C6
               RO     RN      S        PT           (alţi
              (regim   ( regim   Salinitate (Poluanţi toxici       indicatori
              oxigen)  nutrienţi)        specifici de origine     chimici
                                 naturală)         relevanţi)
                   SECŢIUNI MONITORING OPERAŢIONAL
1.  Mureş/Gelmar       II      II   II (Cl)        I           I
2.  Mureş/Brănişca      II    II (N-NO3)    I         I        II (fenoli)
3.  Orăştie/Orăştie     I       I     I         I           I
4.  Geoagiu/ Geoagiu     I       I     I      II (Zn, Mn)         I
5.  Cerna /         II    II (N-NO2)    I         I           I
   Sântuhalm
6.  Strei/Petreni      I        I       I        I         I
7.  Certej/Bârsău      I     II (N-NO2)   IV (rez.   V (Cd, Cu, Mn, Ni,     I
                            fix, SO4 2-)     Zn)
8.  Ardeu/Bozeş       I       I     II (SO4 2-,  V (Cd,Mn, Zn)       I
                              Ca2+)
9.  Canal Cârlete/      II       I       I        I         I
   Haţeg
10.  Sibiţel/Priza      I       I       I         I         I
   Orăştie
11.  Râuşor/Priza       I       I       I         I         I
   Orăştie
12.  Râul Mare/        I       I       I         I         I
   Priza Deva
13.  Bărbat/         I       I       I         I         I
   Priza Hunedoara
14.  Făerag/Priza       I     II (N-NO2)     I         I         I
    Certej
15.  Sârbi/Sărbi       II       I       I         I         I
16.  Peştişele/Priza     I       I       I         I         I
   Ghelari
17.  Boholt/Şoimuş      -     III (N-NO2)    -         -         -
18.  Galbena/Haţeg      II       I      I         I         I
19.  Bejan/Târnăviţa     -        I      -         -         -
20.  Fornădia/        -        I      -         -         -
   am.confl.Căian
21.  Vaidei –                         SECAT
   Am.confl. Mureş


     Bazinul hidrografic Criş:

    Caracterizarea calităţii apelor curgătoare de suprafaţă din bazinul hidrografic Crişuri,
 aferente judeţului Hunedoara, pe luna iulie 2009 este prezentată în tabelul următor:
 Tab. nr.4.1.6. Calitatea apelor de suprafaţă în b.h. Crişuri

Nr.  Cursul      Secţiunea            Categoria de calitate              Indica-
crt.  de apă      de        RO   Nutrienţi Salini- Poluanţi       Alţi     tori
            supraveghere             tate    toxici     indicatori   caracte-
                                    specifici    relevanţi    ristici
1.   Crişul Alb    Crişcior      I    I      I      II       I
2.   Crişul Alb    Baia de Criş    I    I      I      I       -        -
3.   Crişul Alb    Dragu-Brad     I    I      I      I       -        -
4.   Râbiţa      Baia de Criş    I    I      I      I       -        -


     Bazinul hidrografic Jiu:
     Activitatea de gospodărire a apelor presupune supravegherea şi protecţia calităţii apelor
prin stabilirea indicatorilor fizico-chimici şi biologici ai apelor de suprafaţă, subterane, lacuri de
acumulare, ape uzate şi interpretarea lor conform Normativului nr. 161/16.02.2006 privind
clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă şi a
prevederilor înscrise în acordurile şi autorizaţiile de gospodărire a apelor.
     Având în vedere Programul Unitar al Activităţii de Gospodărire a Apelor în luna iulie 2009,
Laboratorul de calitatea apei - Sistemul Hidrotehnic Petroşani a prelevat şi prelucrat 31 probe de apă
care au însumat 305 indicatori din care:

     Ape de suprafaţă:

– 5 probe de apă însumând 85 analize fizico-chimice la apele de suprafaţă, la care s-a urmărit
regimul de oxigen şi gradul de mineralizare. Calitatea apei în secţiunile monitorizate se încadrează
în clasa I-a de calitate, conform Normativului nr. 161/16.02.2006, privind clasificarea calităţii apelor
de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.

 Tab.nr. 4.1.7. Calitatea apelor de suprafaţă în b.h. Jiu
Nr.   Curs de apă      Secţiunea de control         R.O.  G.M.  Nutrienţi    Clasa
crt.                                                 generală
1.   Jiul de Est    Livezeni                 I    I    I        I
2.   Jiul de Vest   Iscroni                  I    I    I        I
3.   Jiul de Est    Petroşani                 I    I    I        I
4.   Taia       Amonte captare              I    I    I        I
5.   Jieţ       Amonte captare              I    I    I        I


     Lacuri de acumulare:
 - 1 proba de apă însumând 17 analize fizico-chimice pentru lacul Valea de Peşti la secţiunea: baraj
 lac suprafaţă şi zonă fotică. Din punct de vedere fizico-chimic, lacul Valea de Peşti se încadrează
 în categoria lacurilor oligotrofe.


     JUDETUL TIMIS

     In luna iulie în judeţ au fost în urmărire un număr de 25 secţiuni de monitorizare a calităţii
 apelor.
     In luna mai pe cursurile de apă din judeţul Timiş, au fost asigurate clasele necesare de
 calitate atât la prizele de alimentare cu apă în scop potabil de la Timişoara, Lugoj cât şi la prizele
 altor categorii de folosinţe.
    Din analiza calitatii globale a apei în secţiunile de supraveghere în flux lent, situaţie
 prezentată în anexa la material pe grupele reprezentative de indicatori de calitate: regimul de
 oxigen, nutrienţi, salinitate, poluanţi toxici specifici, alţi indicatori relevanţi şi calitatea globală a
 cursului de apă reprezentând categoria de calitate cea mai defavorabilă a grupelor reprezentative,
 se poate trage concluzia ca în luna noiembrie calitatea apei râurilor din judeţul Timiş se încadrează
 în clasele de calitate I-IV.
 Tab.4.1.8 . SITUAŢIA CALITĂŢII APEI ÎN SECŢIUNILE DE CONTROL ÎN FLUX LENT
       DIN JUDEŢUL TIMIŞ PE LUNA IULIE 2009

 Nr.   Cursul de             Regim    Nutr      Poluanţ Alţi ind.
 Crt.   Apă       Secţiunea    Oxigen ienţi   Salinitate i toxici Chimici General
                                    specifici relevanţi
 1   Bega    Luncani          II    I     I     I     I   II
 2   Hăuzeasca  Am.loc.Fârdea       I    I     I     I     I   I
 3   Cladova   Am.loc. Cladova      V    III    II    III    II  V
 4   Bega    Balinţ          III   I     I     II    -   III
 5   Săraz    Loc. Saceni       SEC
 6   Biniş    Coştei –Ţipari      SEC
 7   Bega    Am.Timişoara        I    I     I     II    I   II
 8   Bega    Otelec          III   III    I     I     II  III
 9   Bega Veche Pişchia          II   III    II     I     I   III
 10   Apa Mare  Av.cf.Slatina       III   II    II     I     -   III
 11   Apa Mare  Am.cf.Bega V.       III   II    II     I     -   III
 12   Bega Veche Sânmihaiu         III   II    II     II    -   III
          German
 13   Bega Veche Cenei            III    III   III      I    II      III
 14   Nădrag   Am.cf.Timiş         II    II    I      I    II      II
 15   Spaia    Am.cf.Timiş        III    II    I      I    -      III
 16   Timiş    Lugoj           III    I    I      I    -      III
 17   Timiş    Am.cf.Timişana       IV     II    I      I    -      IV
 18   Şurgani   Chevereş          V     IV    I      I    -      V
 19   Pogăniş   Otveşti           II    II    I      I    -       II
 20   Timiş    Şag             II    I    I      III   II      III
 21   Lanca Birda Am.loc.Ghilad       IV    III    I      I    -      IV
 22   Timiş    Grăniceri          II    II    I      I    I       II
 23   Moraviţa  Moraviţa          III    II    I      I    -      III
 24   Birdanca  Am.cf.Bârzava       V     III   II      III   II      V
 25   Bârzava   Partoş           II    II    I      I    II      II
 26   Aranca   Am.Sânnicolau       III    III   II      II   II      III
 27   Aranca   Valcani          IV    III   III      II   II      IV


     În luna iulie pe cursurile de apă din judeţul Timiş nu s-a produs nici o poluare accidentală
 validată.     4.2 APE UZATE

     JUDETUL ARAD

 S-au analizat apele uzate de la mai multe staţii de epurare (aflate în evidenţa monitoringului SGA
 Arad), amplasate în judeţul Arad, cu evacuare în emisari naturali. Datele sunt prezentate în tabelul
 următor:

 Tab.nr. 4.2.1 Ape uzate – indicatori depasiti in luna iulie

           Localitatea şi
  Unitatea               Receptor    Activitatea      Indicatori depăşiţi
            frecvenţa
SC        Arad                Apă canal     NO2-
                    Mureş
Compania de   (lunar)               populaţie
Apă Arad SA                       Producţie în
         Zona Ind. NV Arad Mureş Mort      domeniul
                                       NH4+
         (lunar)      Mureş        industriei
                             alimentare
         Lipova                           Evac. staţie epurare
         (lunar)                          NH4+, CCOCr, CBO5, MTS, Extr.

         Lipova                 Apă canal      Evacuare 1
                    Mureş
         (o dată la 2 luni)           populaţie      CBO5, CCOCr, NH4+

         Lipova                           Evacuare 2
         (o dată la 2 luni)                     Nu sunt depăşiri

         Curtici S.E.              Apă canal
                    Mureş                Nu sunt depăşiri
         (o dată la 2 luni)           populaţie

                             Apă canal
         Nădlac S.E.      Mureş                NH4+, MTS
                             populaţie
                             Producţie
SC CET      Arad
                    Mureş      energie electrică  Nu sunt depăşiri
Hidrocarburi   (lunar)
                             şi termică
                             Construcţia şi
                             repararea
SC Astra     Arad         Canal
                             materialului    Nu sunt depăşiri
Vagoane SA    (lunar)        Mureşel
                             rulant (vagoane
                             marfă)
SC Apemin Băi Lipova                   Industrie
                    Mureş                MTS, CBO5
Lipova    (semestrial)                alimentară
                    Canal      Fermă
CAI Curtici    Curtici                          MTS, CBO5, CCOCr, Ptotal
                    desecare     zootehnică
     JUDETUL CARAS –SEVERIN


 În luna iulie 2009 s-au făcut analize chimice, conform programului de activitate, la următoarele
 surse de poluare: SC Aquacaraș - Exploatarea Reșița (4 evacuări), SC Aquacaraș - Exploatarea
 Caransebeș (2 evacuari), SC Aquacaraș - Exploatarea Băile Herculane și SC Aquacaraș -
 Exploatarea Oțelu Roșu.
 Din interpretarea rezultatelor ( conf. NTPA-001 - privind limitele de încărcare cu poluanţi ale apelor
 uzate evacuate în resursele de apă şi a NTPA-002 – limitele admisibile ale apelor uzate evacuate în
 reţelele de canalizare ale localităţilor) se constată depăşiri ale concentraţiilor indicatorilor analizaţi, după
 cum urmează:

 Tab.nr. 4.2.2. Ape uzate – indicatori depasiti

                                           Indicatori depăşiţi
     Unitatea      Localitatea     Receptor     Profil / activ.
                                              ( mg/l)
                                          CBO5 – 1,43 ori
                                 Gospodărire
   SC Aquacaraş       Herculane      Cerna              CCOCr – 1,10 ori
                                  comunală
                                          Amoniu – 6,65 ori
                                          By-pass
                                 Gospodărire
   SC Aquacaraş      Caransebeș       Timiș              Amoniu – 5,40 ori
                                  comunală
                                          Evacuare finală
                                           Amoniu – 5,17 ori

                                  Gospodărire   CBO5 – 1,3 ori
        SC Aquacaraş    Oțelu Roșu     Bistra
                                   comunală    Amoniu – 2,66 ori
                                           Pod CFR
                                           CBO5 – 1,1 ori
                                           Amoniu – 3,9 ori
                                           Stația PECO
                                           CBO5 – 1,25 ori
                                  Gospodărire
      SC Aquacaraş       Reșița     Bârzava             Amoniu – 1,5 ori
                                   comunală
                                           Gara
                                           CBO5 – 1,1 ori
                                           Amoniu – 1,86 ori
                                           Stația de epurare
                                           Amoniu –5,10 ori      JUDETUL HUNEDOARA

    Din rapoartele transmise de Direcţiile Apelor Mureş, Criş şi Jiu, la nivelul judeţului Hunedoara în
    perioada iulie 2009, situaţia apelor uzate este următoarea:

       Bazinul hidrografic Mureş:

    Tab.nr. 4.2.3. Principalele surse de poluare în b.h. Mureş
     Nr.    Unitatea     Localitatea/ Receptor Profil /activ.      Indicatori depăşiţi
     crt.              Judeţ                   (val. analizată/val. limită)
     1.  S.C. AVIS 3000    Şoimuş -   R. Mureş   Abatorizare     evacuare st.epurare:
            S.A.      Bălata/                   CBO5          1,54
                   Hunedoara                   CCO-Cr        1,026
                                          Amoniu        20,48
     2.   S.C. APAPROD     Călan/    R. Strei  Epurare ape
                                          evacuare Oraş Nou:
            S.A.     Hunedoara           uzate
                                         Amoniu       1,17
           CO Călan                   orăşeneşti
     3.   S.C. APAPROD     Deva/    R. Mureş   Epurare ape
                                          evacuare canal:
          S.A. CO Deva   Hunedoara           uzate
                                         Amoniu         1,09
                                 orăşeneşti
     4.    PRIMĂRIA      Băcia/     Canal   Epurare ape
                                          evacuare st. epurare:
           BĂCIA      Hunedoara    Batiz   uzate fec. -
                                         Amoniu       1,54
                                 menajere
     5.     *CNCAF      Certej/   R. Certej  Epurare ape    ev. iaz:
         MINVEST – Fil.   Hunedoara            mină     Suspensii
           Certej                           4,25
                                         Fe           3,97


    Bazinul hidrografic Criş:

      Principalele surse de poluare - raportate, în luna iulie 2009, de către Administraţia
 Naţională „Apele Române”, Direcţia Apelor Crişuri sunt:

    Tab.nr. 4.2.4. Principalele surse de poluare în b.h Cris :
 Nr.      Unitatea     Localitatea/          Profil/activ.  Indic. depăşiţi: conc. determ.
 crt.                Judeţ   Receptor             (mg/l) / limita admisă (mg/l)
1.    CNCAF Minvest       Brad/   Crişul Alb    Exploatare   Evacuare ape mină Barza:
     Deva         Hunedoara            şi prelucrare          pH
     Filiala Bradmin                    minereuri            3,18
     SA Brad                        neferoase    Mn          20,4/1 = 20,4
                                          Cu        2,685/0,1 =
                                          26,85
                                          Ca        381,1/300 =
                                          1,270
                                          Mg       101,7/100 = 1,017
                                          Fe         27,59/5 = 5,518
                                          Zn       5,152/0,5 = 10,304
                                          Sulfaţi    1676,4/600 = 2,794
                                          Rez. fix   2347/2000 = 1,1735
2.    S.C. KEY      Ribiţa/     Crişul Alb      Construcţii   Evacuare staţie epurare:
     SAFETY       Hunedoara              maşini     Ntot       14,27/10 = 1,427
     SYSTEM RO                                Ptot         1,54/1 =
     SRL                                   1,54
                                          Suspensii       89/35 =
                                          2,542


   Bazinul hidrografic Jiu:

   S-au recoltat 25 probe însumând 203 analize fizico-chimice la ape uzate evacuate de surse de
   poluare. Numărul prelevărilor de probe pe luna mai variază între 1-2 în funcţie de încadrarea apei
   evacuate şi debitul evacuat.
      În luna iulie nu au existat surse de poluare care au evacuat ape uzate necorespunzător în
   receptor.
      5.STAREA CALITATII SOLULUI

      In cursul lunii iulie s-au efectuat de catre APM Arad , analize din 5 probe de sol, recoltate
   la două adâncimi.
      Din aceste probe s-au determinat următorii indicatorii: pH, humus, P asimilabil, K asimilabil,
   Al mobil, V, SB, textura.
      În total s-au efectuat 60 de determinări. Rezultatele obţinute sunt evidenţiate în tabelul
   următor.

       Tab. 5.1 Indicatori si textura sol


                               Iermata
   Localitate   Hălmagiu       Horia                  Labasinţ    Minişul de Sus
                               Neagră
   Adâncime,
          0-7   7-16   0-18   18-36    0-6    6-23    0-18  18-36  0-18  18-41
   cm
   Indicatori
   pH
          5,10   4,90   7,70     7,70   6,30    6,40    5,80  5,80   5,50   5,30
   Humus, %
          2,62   0,80   2,19     2,08   4,05    3,43    2,06  1,49   2,81   1,67
   P asim.,
   ppm      2,00   1,00  11,00    11,00  82,00   81,00    2,00  2,00   1,00   1,00
   K asim.,
   ppm      29,00 29,00 216,00 199,00 357,00 303,00 322,00 311,00 183,00 133,00
   V grad sat
   baze, %    79,50 73,10                                  76,00  74,10
   SB,
   mg/100 g    7,41   6,31
sol

Al mobil,
mg/100 g
sol     10,10  8,70                          1,53  1,44
Textura
Nisip
grosier   2,90  2,10  9,20  9,10  5,10  5,00  25,00  19,30  2,80  2,60
Nisip fin
      32,00 27,50  38,70  39,30  30,30  29,10  21,70  19,50  34,40  32,50
Praf
      41,20 41,40  25,10  24,40  25,60  24,80  21,30  29,30  36,10  37,20
Argilă
fizică   47,10 52,10  42,80  41,90  50,40  51,20  44,30  46,10  45,60  47,10
Argilă
      23,90 29,00  27,00  27,20  39,00  41,10  32,00  31,90  26,70  27,70
6.GESTIUNEA DESEURILOR

În tabelul de mai jos se redă situaţia cantităţilor de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate în iulie 2009 , în Regiunea Vest.

Tab.nr. 6.1
                                                              Cantitate /
Nr.  APM       Denumire material                             stoc/ t          tone            Stoc/ tone
Crt.                                               iunie-09   colectată  valorificată eliminată   iulie-09
                        REGIUNEA VEST
            1. Deşeuri municipale                             0    16202.14      0     16202.14   0
            2. Sticlă                                  13.73     0        0       0    13.73
            3. PET                                    6.93     2        0       0     8.93
            4. PE                                    45.07    19.86      8.42      1    55.51
            5. Hârtie/carton                               300.29   802.16     500.99     10    591.46
            6. Uleiuri uzate                               37.99    27.75      27.73      0    38.01
            7. PCB/PCT                                   0      0        0       0     0
            8. Acumulatori auto                             84.57    177.22     207.12     0    54.67
1   Arad
            9. Anvelope uzate                              107.2    145.57     102.94     0    149.83
            Deşeuri lemnoase total,
            din care:                                 1728.05   1166.16     965.78    69.68   1858.75
            10. rumeguş                                 951.6    295.18     263.51    48.95    934.32
            11. alte deşeuri lemnoase                          776.44   870.99     702.27    20.73    924.43
            12. Deşeuri spitaliceşti                            0     8.91       0      8.91     0
            13. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice              4      7        6       0      5
            14. Deşeuri textile                              0     82.8       0      82.8     0
            1. Deşeuri municipale                             0    11265.25           11265.25    0
            2. Sticlă                                   5.64     0        0            5.64
            3. PET                                    23.792   53.31      39.6           37.502
    Caraş-     4. PE                                    26.253    5.66      5.66           26.253
2
    Severin     5. Hârtie/carton                                0     155.7      155.7            0
            6. Uleiuri uzate                               66.161    6.45      21.65       0    50.961
            7. PCB/PCT                                   0                           0
            8. Acumulatori auto                             23.615    4.872       0           28.487
        9. Anvelope uzate                   15.372    0      0          15.372
         Deşeuri lemnoase total,
        din care:                       539.827  230.869   578.073        192.623
        10. rumeguş                      306.685   96.838   359.207         44.316
        11. alte deşeuri lemnoase               233.142  134.031   218.866        148.307
        12. Deşeuri spitaliceşti                 0    6.204          6.204    0
        13. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice   0.53    6.55    6.73          0.35
        14. Deşeuri textile                   0.35                     0.35
        1. Deşeuri municipale                  0    13179.23   8.88   13170.35   0
        2. Sticlă                        0                       0
        3. PET                         3.296   44.732   44.894         3.134
        4. PE                         75.629   48.022   62.761         60.89
        5. Hârtie/carton                    158.87  322.703   277.95        203.623
        6. Uleiuri uzate                    41.965   1.34               43.305
        7. PCB/PCT                        0                       0
        8. Acumulatori auto                  42.434   15.547    6.5          51.481
3  Hunedoara
        9. Anvelope uzate                   2896.931  408.54   903.48        2401.991
          Deşeuri lemnoase total, din care         6311.106   2269.55  2363.824       6216.832
        10. rumeguş                      2164.891  886.633   972.727        2078.797
        11. alte deşeuri lemnoase               4146.215  1382.917  1391.097        4138.035
        12. Deşeuri spitaliceşti                 0    11.179         11.179    0
        13. Deşeuri de echipamente
                                         14.132   13.732
         electrice şi electronice               7.687                     8.087
        14. Deşeuri textile                   0                       0
        1. Deşeuri municipale                 67899   29218    1427    23727   71963
        2. Sticlă                        2.5    29.4     0     0     31.9
        3. PET                         99.43   78.94    69.6     0    108.77
        4. PE                         14.129   163.17   177.299    0     0
4  Timiş    5. Hârtie/carton                    449.41   807.67   940.9     0    316.18
        6. Uleiuri uzate                    48.031   47.695   56.798    0    38.928
        7. PCB/PCT                        0    64.74    64.74     0     0
        8. Acumulatori auto                  210.04   38.485   23.889    0    224.636
        9. Anvelope uzate                   399.62   0.3     0.3     0    399.62
      Deşeuri lemnoase total,
                               439.95
      din care:          408.488   583.99         0    552.528
     10. rumeguş         393.715   143.96  143.906    0    393.769
     11. alte deşeuri lemnoase   14.773  296.124  296.044    0    14.853
     12. Deşeuri spitaliceşti    0    30.15    0    30.15    0
     13. Deşeuri de echipamente
                               68.665
     electrice şi electronice   37.33   105.685         0    74.35
     14. Deşeuri textile     150.261    0     0     0    150.261
     1. Deşeuri municipale     67899   69864.62  1435.88  64364.74  71963
     2. Sticlă           21.87    29.4    0     0    51.27
     3. PET            133.448  178.982  154.094    0    158.336
     4. PE            161.081  236.712   254.14    1    142.653
     5. Hârtie/carton       908.57  2088.233  1875.54    10   1111.263
     6. Uleiuri uzate       194.147   83.235  106.178    0    171.204
     7. PCB/PCT           0    64.74   64.74    0     0
     8. Acumulatori auto     360.659  236.124  237.509    0    359.274
TOTAL   9. Anvelope uzate      3419.123  554.41  1006.72    0    2966.813
REGIUNE  Deşeuri lemnoase total,
                                          8820.733
      din care:          8987.471  4250.569  4347.627  69.68
     10. rumeguş         3816.891  1422.611  1739.35   48.95   3451.202
     11. alte deşeuri lemnoase  5170.57  2684.062  2608.277  20.73   5225.625
     12. Deşeuri spitaliceşti    0    56.443    0    56.443    0
     13. Deşeuri de echipamente
                                          87.787
      electrice şi electronice   49.547  133.367   95.127    0
     14. Deşeuri textile     150.611   82.8    0     82.8   150.611
    7. CONSERVAREA NATURII SI A DIVERSITATII BIOLOGICE


    JUDETUL ARAD

     In cursul lunii iulie 2009, in cadrul Compartimentului Protectia Naturii, Protectie Sol,
Subsol, Biosecuritate, s-au realizat urmatoarele:
     - 3 autorizatii de mediu pentru recoltarea/ capturarea de plante si/sau animale din
flora si fauna salbatica, de catre persoane fizice, in scopul comercializarii pe piata interna
conform Ordinului MMDD 410/2008;
    - 3 puncte de vedere catre celelalte compartimente din cadrul APM Arad; punctele de
vedere identifica daca locatia activitatii, care se supune obligatiilor de mediu, se afla pe raza
ori in vecinatatea unei arii naturale protejate;
     - 2 adrese, 4 raportari si 11 declaratii a autoritatii responsabile de monitorizarea
siturilor Natura 2000 (una catre Primaria Savarsin si 10 catre SC Compania de Apa Arad
SA)


    JUDETUL CARAS – SEVERIN

    In luna iulie s-au realizat 5 controale in afara ariilor protejate:
         - 1 control la A.J.V.P.S. C-S;
         - 1 control la Ocolul Silvic Resita;
        - 3 controale in siturile contaminate: Moldova Noua (SC Moldomin SA),
Berzasca (Mina Cozla), Anina (E.M.Anina).
    Angajatii Biroului Protectia Naturii, Protectie Sol si Subsol, Biosecuritate, au eliberat 1
autorizatie care are ca obiect recoltarea/capturarea/comercializarea unor plante si animale
din flora si fauna salbatica.
    Alte activitati desfasurate in luna iulie:
     - participarea la workshop-ul cu tema ,,Studii de caz pentru padurile virgine si
cvasivirgine din cadrul P.N. Cheile Nerei-Beusnita”;
     - participarea la sesiunea din cadrul Programului ISPA de Cooperare
Transfrontaliera Romania – Serbia.
    - s-au eliberat 10 declaratii privind monitorizarea Siturilor Natura 2000 ca autoritate
responsabila si au efectuat 8 referate de specialitate cu privire la lucrarile din silvicultura.


    JUDETUL HUNEDOARA

    In perioada 01.07.2009 – 31.07.2009 s-au efectuat 4 deplasari in teren pentru
verificarea starii de conservare a habitatelor naturale si seminaturale, a speciilor de flora si
fauna salbatica din urmatoarele arii naturale protejate:
    1. Padurea Bejan – rezervatie forestiera inclusa sitului de importanta comunitara cu
acelasi nume, unde s-au remarcat urmatoarele: depozitarea necontrolata a deseurilor,
provenite din demolari, in lungul drumului comunal DC 125, care strabate aria protejata, (desi
pe acest drum exista un panou de informare referitor la aria protejata, iar accesul
autovehicolelor in zona este interzis prin doua bariere, montate la intrarile pe drum in
rezervatie). Starea de sanatate a arborilor este buna, acestia neprezentand urme de uscare
sau atacuri de daunatori specifici speciilor forestiere.
    2. Parcul National Retezat – au fost verificate habitate cu vegetatie ierbacee din
lungul paraielor alpine, grohotisuri, tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron, pajisti
montane, in care s-a constatat o buna conservare a florei, fara depozitari necontrolate de
deseuri.
    3. Cheile Ribicioarei – rezervatie naturala de interes national, in care au fost
constatate usoare alunecari ale patului de grohotis, ca urmare a precipitatiilor abundente din
aceasta vara; datorita faptului ca drumul care strabate rezervatia este putin circulat. Pe
marginea lui s-au dezvoltat foarte bine tufarisurile de mur si vegetatia subarbustiva; pe
versantii cheilor apar multe exemplare de paltin de munte, liliac salbatic, alun, corn, iar la
partea inferioara a versantilor – arin negru. Fauna cheilor abunda in reptile si pasari din
speciile Turdus merula si Motacilla alba.
     4. Fanatele Pui – rezervatie naturala inclusa Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului
si sitului de importanta comunitara Strei-Hateg. S-a constatat o mare diversitate de specii in
flora fanetelor, care, in acest moment au ajuns la varful perioadei de vegetatie. De
asemenea a fost remarcata, abundenta populatiilor de fluturi (cca. 10 specii), cosasi si
lacuste.Nu s-au semnalat deteriorari naturale recente ale habitatului de faneata si nici
interventii antropice din acest an cu efect negativ asupra rezervatiei.


    JUDETUL TIMIS

     Dintre activitatile desfasurate in cursul lunii iulie 2009 in domeniul biodiversitatii,
enumeram urmatoarele:
     - 2 deplasari in Ariiile Naturale Protejate (Mlastinile Satchinez si Lacul Surduc) in
vederea aprecierii starii de conservare a ariei naturale protejate.
     - participare in comisia de evaluare a pagubelor produse de vant culturilor agricole
conform HG 1679/2008 la: SC DU SOLEIL LEVANT SRL Buzias, SC OVEG MPS SRL Fibis
si SC EXIM AGRO – OVIS MPS SRL Fibis.
     - elaborarea de referate de specialitate necesare in procesul de emitere al actelor de
reglementare si verificarea coordonatelor Stereo 1970 a proiectelor/activitatilor in raport cu
ariile naturale protejate din judetul Timis.
     Au fost emise 3 autorizatii pentru recoltarea speciilor din flora si fauna spontana
conform Ordinului nr. 410/2008 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor
de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la
export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si
nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv fauna salbatica si a
importului.
     In concluzie, mentionam ca in Regiunea Vest, in luna iulie s-au efectuat un numar
de 11 controale in ariile protejate si in afara ariilor protejate. S-au eliberat 7 autorizatii de
mediu pentru activitatile de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe
teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si animale, precum si a
plantelor si a animalelor din flora si fauna salbatica.

    8. POLUARI ACCIDENTALE

    In data de 27.07.2009 s-a inregistrat un incident de mediu, pe raza judetului Arad . In
jurul orei 17.00 a izbucnit un incendiu la depozitul de deseuri municipale A.S.A. Servicii
Ecologice SRL, amplasat pe Centura Nord F.N., Arad. Incendiul s-a declansat in alveola 1 in
zona activa. Au fost informati despre acest incident toti factorii interesati, conform procedurii:
Dl. Faca Mihail, presedinte al ANPM, dl. Florin Diaconu, director de cabinet, Dl. Adrian
Icatoiu, consilier presedinte ANPM. De asemenea s-a adus si la cunostinta D-na Iozefina
Lipan consilier cabinet Ministru Mediului. Pe plan local a fost informată Institutia Prefectului.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:6/22/2012
language:Romanian
pages:35