Lysbilde 1 by 6rlEDhL

VIEWS: 15 PAGES: 6

									Klubbens lederplan (CLP)  Administrativ struktur for
  Ålgård Rotary, 2011-12
                 1
         Vår visjon av
          driften:

         Gjennom-føre   Støtte
Beholde og øke                Utvikle gode
           gode     Rotary
medlemstallet                  ledere
          projekter  Foundation
         Klubbens lederplan
     De fire tjenestegrener
  Ålgård Rotary’s komité-struktur

                   StyretAdministrasjons  Informasjon-        Service-   Rotary
                   Medlems        Admin
  komité     Internt/Eksternt       Prosjekt  Foundation
                   komité        komité
           komité          komité   komité
                           Ålgård Rotary - CLP

   Adm            Info              Medl           Service         TRF
  komité           komité             komité           komité         komité
• Registrering      • Publisere Referater og   •  Medlemsutvikling    • Møteforberedelse  •  Skaffe midler
• Skrive referater    Kvartalsbrev         •  Kam.skaps arbeid    • 3-års plan     •  Annual giving
• Kvartalbrev      • Hjemmesiden        •  Beholde medl.      • Festkomité     •  Paul Harris
• Fremmøte        • Rotary Norden       •  3-års plan                  •  3-års plan
• Program        • Håndboken                                  •  Loppemarked
• 3-års plan       • 3-års plan• Plassering av     • Rotaryskolen        • Klassifikasjon      • Yrkesveiledning   • GSE
 gjester        • Informasjons- materiell  • Fadderoppgaver      • Mentorprogram
• RYLA          • Intercity arbeid      • Nye medlemmer
• Prosjektledelse (for  • Info internt om      • Eldre Garde        •  Bokprosjektet   • Handicamp
eksempel bokprosjekt)   prosjektene        • ”Blomster & utsmykning”  •  Skole-patruljen
             • Pressekontakt                     •  Sonja Birkeland
             • Info om prosjekter                   •  Liv K. Godin
                                         •  Innvandrere

• Vennskaps-       • Info eksternt om                    • Fadderbarn     • GSE
 klubben på        prosjektene                                 • Ungdomsutv
Færøyene                                                • Roundtrip
• Nye vennskaps-                                            • Hum.prosjekter
klubber                                                  Internasjonale
                                                    • ”Verdens Barn”
          LEDELSE
     er å stille disse spørsmål:

•  HVORDAN gjør vi det?
•  NÅR skal vi gjøre det?
•  Hvem skal gjøre det?
•  og
•  HVA ble resultatet?
•  Ledelse handler om å oppnå resultater!
•  LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE!
•  Lykke til!
     Ålgård Rotary – Committee Leadership Plan – 2011-2012
  Admin.        Info      Medlems       Service /       TRF
  komité       komité      komité       prosjekt       komité
                               komité
Per Bjarne Ødegård   Ivar Blaauw  Rutger Suermondt   Åge Haugstad   Magne Westerheim
   (Leder)       (Leder)      (Leder)       (Leder)      (Leder)

Harald Kommedal   Magne Bergset   Trygg Ellingsen  Harald Strand    Oddvar Lima
Torbjørn Sterri   Ivar Viland    Tor Undheim    Tolleiv Bjerkreim  Odd Pettersen
Henk Otten      Tor Breimo    Rolf Pettersen   Målfrid L. Solgård  Olav Ree
Torstein Edland   Jorulf Lillemo  Vegard Gjesdal   Mona Skarås     Finn Marton Gjesdal
Vigdis Monsen    Olav Espedokken  Jørn Hansen    Per Oddvar      Jone Haarr
  Programkomité            Odd Sigmund    Bjerkreim
Jørgen Sagevik             Ålgård
Skjalg Haaland
Jakob Bergeland
             Møtene avholdes i etterkant av klubbmøter !
   Adm. komiteen jobber med på program for neste halvår.
   Alle jobber med å forberede strategiplan for de 3 neste år
   Ha det hyggelig !!!!!!

								
To top