Month �93 Volume 1.1 - DOC by N310vAQ

VIEWS: 25 PAGES: 4

									Δεκέμβριος 2008                                              Φύλλο 30


           ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
EΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΣΟΥΔΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ –                    Ακαδημίας 84, Αθήνα, Τηλ: 210 3827106
  www.sees.gr                                   Επιμέλεια ϋλης: Μ.Α. Προβάτου-Σιλιπότη




                                            ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ                             Το ξέρατε ότι το Χαρτούμ απόκτισε
                                          MALL; Είναι το ΑFRA MALL και είναι
                                          το πρώτο εμπορικό κέντρο που έγινε
Φίλες και Φίλοι                                  στο Σουδάν. Το μώλ καλύπτει μια
Πέρασε το καλοκαίρι, και ήλθε ο                          περιοχή 30,000 τ.μ. και έχει εσωτερικό
χειμώνας, ευχόμενος σε όλους υγεία και                       και εξωτερικό πάρκινγκ, καθώς και
χαρά.                                       παιδότοπο για τα παιδιά.

Η Ένωσή μας, με την συμπαράστασή                          Περιέχει πολυκαταστήματα,
σας, συνεχίζει απρόσκοπτα, με                           σουπερμάρκετ, 3 κινηματογράφους,
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα,                        εστιατόρια, ιντερνέτ καφέ, τραπέζια
την πραγμάτωση των στόχων που έχει                         γύρο από την πισίνα, καθώς και
χαράξει.                                      μπόουλινγκ. Καταστήματα με
                                          αθλητικά είδη, ηλεκτρονικά,
Καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, για                       κομμωτήρια, τράπεζες, και πολλά
την κατά το δυνατόν διεύρυνση των                         εστιατόρια με κουζίνα από Μέση
δραστηριοτήτων μας. Ιδιαίτερη           NEEΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                                          Ανατολή, Κίνα, Τουρκία και Ιταλία.
ευαισθησία, επιδεικνύουμε, στο βασικό
και ιδιαίτερα επιτακτικό μέλημά μας, της  18 Ιανουαρίου 2009           Η χρήση πιστωτικών καρτών δεν
προσπάθειας ενίσχυσης του προνοιακού    Κοπή Βασιλόπιττας και βράβευση     επιτρέπεται.
μας ταμείου. Σκοπός μας, να        επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, και                        Το Αφρα Μώλ βρίσκεται στο Arkawet,
ανθρωπισμό στους συνανθρώπους μας -    22 Φεβρουαριου 2009.          ένα προάστιο του Χαρτούμ και
συμπατριώτες μας, που χρήζουν       Παιδικος Αποκριατικος χορος ωρα 11:00  περίπου 2 μίλια από το Διεθνές
ιδιαίτηρης προσοχής, αγάπης και                          Αεροδρόμιο του Χαρτούμ. Ταξί, Μινι-
θαλπωρής εκ μέρους μας.          Mάρτιος 2009              βάνς και λεοφορεία βρίσκονται στο
                      Επίσκεψη στο Πλανητάριο         μώλ για άμεση χρήση.
Αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή,
είναι και η Ελληνική Κοινότης Χαρτούμ.   Μάϊος 2009               Το Αφρα Μώλ χτίστηκε με 30%
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.      Εκδρομή                 Τουρκικό και 70% Σουδανικό
Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους                           κεφάλαιο και στοίχησε 50
Χαρούμα Χριστούγεννα και ο Καινούριος   Ιούνιος 2009              εκατομμύρια Δολλάρια.
Χρόνος Ευτυχισμένος.            Μπάρμπεκιου
                                          Πληροφορίες Boston.com in
Μιλτιάδης Καμιναράς            Απριλιος 2009              Khartoum.
                      Πασχαλινη τριημερη πολυτελεστατη    (http://www.boston.com/news/world/mi
                      κρουαζιερα στο Αιγαιο Ευρω 390 το    ddleast/articles/2004/06/04/in_khartou
                      ατομο πληρη διατροφη εξωτερικη     m_shopping_for_future)
                      καμπινα Αναχ 17 Απρ.
                      Αναχ 17 Απρ .




                                    ΘΕΜΑΤΑ
                            ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ
                       1
                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ
                       2
                            ΟΜΙΛΙΑ Η. ΒΟΛΙΑΝΙΤΗ ΓΙΑ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ
Σας προσκαλούμε να επισκευθήτε την
καινούρια μας ιστοσελίδα ( sight) στο
                       3
      www.sees.gr                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AHFAD ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
internet
                       4
                            Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
                       5
 2                       ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
     ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥΤΙ
                     Το 1977 απέκτησε το Διδακτορικό του    δρώμενα της Ενωσής μας, κατά την
Η γέφυρα Τούτι στο Χαρτούμ        Δίπλωμα, στην Αγγλική Λογοτεχνία -     διάρκεια της Προεδρίας του.
θεωρείται μία από τις πρώτες       από το Πανεπιστήμιο Lancaster της
κρεμαστές γέφυρες που έγιναν στην     Αγγλίας.                  Αξίζει όμως να εξαρθεί η 15ετής
Αφρική. Ο σχεδιασμός και η                              ουσιαστική συμμετοχή του, στην
κατασκευή της γέφυρας έγιναν με μία    Το 1981 γίνεται τακτικό μέλος του     Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αθηνών
τεχνολογία άγνωστη για το Σουδάν και   διδακτικού προσωπικού του Τμήματος     για την Κύπρο.
είναι στην πραγματικότητα πολλές     της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
γέφυρες μαζί οι οποίες θα ενώνουν το   του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αργότερα     Το 1994 εκλέγεται Πρόεδρος της
Χαρτούμ, το Ομντουρμάν και το       εκλέγεται λέκτορας, στο Τμήμα Αγγλικών   Επιτροπής Διεθνών σχέσεων του
Μπάχρι και θα βελτιώσει την        Σπουδών.                  Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακρως
κυκλοφορία σε αυτές τις πόλεις.                           σημαντικές και ωφέλιμες, για το
Επίσης χάρη σε αυτό το έργο το      Η διδακτική του προσφορά, το        Πανεπιστήμιο Αθηνών, αξιολογούνται
απομονωμένο νησάκι Τούτι θα γίνει     επιστημονικό του έργο, καθώς και η όλη   οι προσφερθείσες υπηρεσίες του, στο
πιό προσιτό.               παρουσία του στο Αγγλικό τμήμα,      τομέα αυτόν. Σημειωτέον, ότι επι σειρά
                     έδειχνε έναν επιστήμονα βαθύτατα      ετών υπήρξε συντονιστής στα
                     καλλιεργημένο και λίαν υπεύθυνο      Προγράμματα Erasmus του
      ΟΜΙΛΙΑ             εκπαιδευτικό. Συνετέλεσε αποφασιστικά   Πανεπιστημίου Αθηνών.
    ΗΛΙΑ ΒΟΛΙΑΝΙΤΗ           στην ραγδαία εξέλιξη και αλματώδη
                     ανάπτυξη του Τμήματος Αγγλικής       Καθοριστικής σημασίας και λίαν
     ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ            Γλώσσας και Φιλολογίας, που κατέχει    επωφελής ήταν η συμβολή του Κώστα
   ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ          σήμερα, περίοπτη θέση, μεταξύ των     Ευαγγελίδη στην υποψηφιότητα του
                     τμημάτων του Πανεπιστημιακού        Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ίδρυμα
Ελαβε χώρα στις 09.11.2008 στο      Ιδρύματος. Επί μία δεκαετία περίπου    Sasakawa. Το ίδρυμα αυτό είναι
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου        διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος της    ιδιωτικός οργανισμός μη
Αθηναίων.                 Αγγλικής Γλώσσας.             κερδοσκοπικός. Η προσπάθειά του
                                           αυτή αξιολογήθηκε με το αποτέλεσμα,
Ηταν Δεκέμβριος μήνας του 2005, όταν   Οι φοιτητές του, είχαν την τύχη, να    της χορηγίας ενός εκατομμυρίου
ένας λαμπρός άνθρωπος, ένας εκλεκτός   απολαμβάνουν, με ευχάριστη διάθεση,    δολλαρίων, από το ως άνω ίδρυμα.
φίλος και διακεκριμένος          την διδακτική του προσφορά. Χωρίς να    Από τους τόκους των χρημάτων αυτών
Πανεπιστημιακός Δάσκαλος ο Κώστας     κάνει εκπτώσεις, στην ακαδημαϊκή      χορηγήθηκαν 170 και πλέον
Ευαγγελίδης, έφυγε πρόωρα από κοντά    αξιοκρατία, ενέπνευσε χιλιάδες φοιτητές  υποτροφίες, σε μεταπτυχιακούς
μας. Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, θεώρησε   του, με την απλή, γλαφυρή, κατανοητή    φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
χρέος να αφιερώσουμε αυτή την ημέρα,   και ταυτόχρονα μεστή από υψηλά
ως ελάχιστο δείγμα τιμής, στην μνήμη   νοήματα Ακαδημαϊκή του διδασκαλία.     Η συγγραφική του δράση πλούσια, το
του.                   Μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έδειχνε  επιστημονικό του έργο, έχει αποτυπωθεί
                     στις μεταπτυχιακές σπουδές των       σε μεγάλο αριθμό βιβλίων, άρθρων και
Κυρίες και Κύριοι,            φοιτητών του. Χαρακτηριστική ήταν η    δημοσιευμάτων. Αξιος λόγου είναι ο
Μια δημιουργική πορεία προσφοράς του   ευαισθησία του, που επεδείκνυε, στα    τόμος "Κυπριακή Ποίηση και
Κώστα Ευαγγελίδη, στο Πανεπιστήμιο    μετέπειτα βήματα των αποφοιτησάντων    Πεζογραφία". Τον τόμο αυτόν εξέδωσε
Αθηνών, στην εν γένει Πανεπιστημιακή   από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.        το 2002, ο εκδοτικός οίκος "Κέδρος"
Κοινότητα καθώς και στον Ελληνισμό του                        στην Αθήνα. Το επιτυχημένο διδακτικό
Σουδάν, διεκόπη αδοίκητα και πρόωρα.   Επάξια εξελέγη στον βαθμό του       και συγγραφικό του έργο, οι
Την ξεχωριστή δημιουργική του πορεία,   αναπληρωτή καθηγητή. Το δε 1990      εκατοντάδες φοιτητές του, καθώς και οι
χαρακτήριζε η ανυπόκριτη ευγένειά του   εξελέγη Καθηγητής Α'. βαθμίδος. Η     συνεργάτες του, θα τον μνημονεύουν
και η χωρίς αμφιβολία ανιδιοτέλειά του.  Πανεπιστημιακή Κοινότητα, εκτιμώντας    σε όλη τους τη ζωή.
                     το ήθος και τις αναμφισβήτητες
Είχε το έμφυτο χάρισμα, να αμβλύνει τις  ικανότητές του τον εξέλεξε το 1991     Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή
αντιθέσεις, και να γεφυρώνει τα όποια   Αντιπρύτανη των Ακαδημαϊκών        παρεμβολή. Με τον Κώστα Ευαγγελίδη,
χάσματα επροκαλούντο αναίτια.       Υποθέσεων της.               αποφασίσαμε να περιπλανηθούμε στα
                                           ιστορικά μονοπάτια του παρελθόντος,
Ο Κώστας Ευαγγελίδης, γεννήθηκε στο    Με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη,     ανιχνεύοντα την παρουσία του
Κοιλάνι της Κύπρου. Ανδρώθηκε στη     συμμετείχε ως Εθνικός Εκπρόσωπος,     Ελληνισμού στην χώρα του Νείλου το
χώρα του Νείλου - το Σουδάν.       στη UNICA (δίκτυο πανεπιστημιακών και   Σουδάν.
Γαλουχήθηκε, όπως όλα τα         πρωτευουσών κρατών μελών της
Ελληνόπουλα του Σουδάν, με τις ηθικές   Ευρωπαϊκής Ενωσης). Επίσης εξελέγη     Κατά την ιστορική μας αυτή διαδρομή
αξίες, οι οποίες κοσμούσαν την      δύο φορές ως μέλος του Δ.Σ. της      θαυμάσαμε τις αρετές και το ψυχικό
αναγνωρισμένη προσωπικότητά του.     UNICA. Συνέβαλε καθοριστικά να       σθένος των πατέρων μας.
                     καταστεί πλήρες μέλος το Πανεπιστήμιο   Αισθανθήκαμε υπερηφάνεια και
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του    της Κύπρου στην UNICA. Την θέση      συγκίνηση για το μεγαλείο της ψυχής
Χαρτούμ. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές    αυτή του Αντιπρυτάνεως, ετίμησε με τον   των. Στη μέση όμως της ιστορικής μας
του σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο.    πλέον υπεύθυνο τρόπο και με υψηλό     αυτής διαδρομής, συνέβη το
                     αίσθημα ευθύνης, που τον διέκρινε.     απροσδόκητο συμβάν. Ο Κώστας
Από το 1961 - 1970 δίδαξε στα Ελληνικά  Αφησε ενεξίτηλα την σφραγίδα του, έργο   Ευαγγελίδης μας εγκαταλείπει για
Εκπαιδευτήρια, της Ελληνικής       υψηλής ποιότητας, στην τιμητική και    πάντα. Θλίψη και πόνος διακατείχε τις
Κοινότητας Χαρτούμ.            υπεύθυνη αυτή θέση.            ψυχές όλων μας, με την απώλεια ενός
                                           λαμπρού ευπατρίδη. Αποφάσισα την
Από το Πανεπιστήμιο του Lancaster της   Από το 1992, ήταν Πρόεδρος της       συνέχιση της ολοκλήρωσης της
Μ. Βρεττανίας, αποκτά το 1971 ένα     Ενώσεώς μας. Δημιουργική,         ιστορικής μας αυτής διαδρομής του
δεύτερο ΜΑ στην Αγγλική Λογοτεχνία.    καρποφόρος και αξιόλογη, η συνεισφορά   παρελθόντως για να εκπληρωθεί η
                     του, στην πρόοδο και ύπαρξης της      διακαής επιθυμία μας της ολοκλήρωσης
Οταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα,      Ενωσής μας.                του ιστορικού αυτού πονήματος.
δίδαξε στο Βρεττανικό Συμβούλιο, καθώς                        Σκοπός μας ήταν και είναι να
και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.       Ηταν ποικιλότροπα αναγνωρισμένη η     προσθέσουμε ένα μικρό ιστορικό
                     σημαντική και θετική προσφορά του, στα
 3                      ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα                             Μαίρη Ξάνθου - Κάρλου
βιβλιογραφία.                     ΑΙΝΙΓΜΑ            Θωμάς Τριανταφύλλου
                                          Μάριος Καρτσούνης
Το 2002, το Πανεπιστήμιο Lancaster    Γερανοί πετούσαν, τι πολλοί που ήσαν!!!  Ματσάγγου Αικατερίνη
της Αγγλίας, τον ανακήριξε επίτιμο    Ο ένας είχε δύο μπρός, ο άλλος δύο     Λοϊζίδης Αντώνης
διδάκτορα.                πίσω και ο άλλος έναν μπρός καί έναν    Καπέλος Γεώργιος
                     πίσω.                   Μαίρη Παντελή Τηρητά (Κύπρος)
Ο Κώστας Ευαγγελίδης, ήταν ένας     Πόσοι ήσαν οι γερανοί;           Simon σύζυγος Αικατερίνης Λίπκοβιτς
ευπατρίδης πολίτης και ταυτόχρονα ένας  Η απάντηση στην τελευταία σελίδα.     Ραπτέλης Παναγιώτης (Μυτιλήνη)
μαχητής προσφέροντας με ιδιαίτερη                          Κώστας Καρτσούνης
ευαισθησία το μορφωτικό αγαθό στους                         Ανδρουλιδάκης Ιωάννης (Αγγλία)
σπουδαστάς του. Η έλλειψη της                            Αλεξία Τρίμπαλη
παρουσίας του και του ζωογόνου
σπινθηροβόλου πνεύματός του,
καταδεικνύει πόσο σημαντική και         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AHFAD
απαραίτητη υπήρξε η παρουσία του.       ΣΤΟ ΣΟΥΔΑΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Είχε την αίσθηση του χιούμορ, που                          ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΜΑΣ
γοήτευε τους ακροατάς του και τους
συνομιλιτάς του. Τιμούσε με την φιλία  Το πανεπιστήμιο AUW είναι ιδιωτικό
του και την εμπιστοσύνη του προσωπική  πανεπιστήμιο στο Ομντουρμάν.
και επιστημονική με τα άτομα που     Ιδρύθηκε το 1966 από τον Καθηγητή
συναναστρεφόνταν.            Yusuf Bedri με 23 φοιτητές σε ένα τμήμα,
                     Οικογενειακές Σπουδές. Το
Ο Κώστας Ευαγγελίδης, μας άφησε     πανεπιστήμιο έχει τώρα πάνω από 5.000
                                          Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη μας
πολύτιμη παρακαταθήκη, το        φοιτητές και προσφέρει με πενταετή
                                          για τις ευγενείς δωρεές τους υπέρ των
μετουσιωμένο σε καθημερινή πράξη, την  φοίτηση δίπλωμα Bachelor's και με ένα
                                          αναγκών της Ενώσεως μας.
αγάπη του στον άνθρωπο . Στο ταξείδι   παραπάνω έτος μεταπτυχιακό
του για την αιωνιότητα άφησε πίσω του,  "Master's".
                                           Δωρεές για το ταμείο Προνοίας
με το ηλιοβασίλεμμα του μία παντοτεινή  O σκοπός του πανεπιστημίου είναι να
φωτεινή μνήμη ανάμνησης και ένα     προετοιμάσει τις γυναίκες να αναλάβουν   Xρυστάλλα - Τάτεια - Ελσα Γαβριηλίδου
αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, και     ηγετικούς ρόλους στην οικογένειά τους,   Ε90
συγχρόνως μια κοινωνική προσφορά,    την κοινότητα και το έθνος. Το AUW     Ιωάννα Σεβέρη Ε100
που δεν θα χαθούν ποτέ και δεν θα    προσφέρει υψηλού βαθμού διδασκαλίας    Ανώνυμος Ε110
ξεχάσουν οι οικείοι του και το νέο    με έμφαση στην ενδυνάμωση της       Κυριακή (Κούλα) Σωφρoνιάδου Ε300
βλαστάρι της οικογενείας του       γυναίκας σε εθνική και αγροτική      Παλαιολόγος Παπαδόπουλος Ε50
Κωνσταντίνος - το εγγονάκι του, καθώς  ανάπτυξη της Σουδανής στην κοινωνία.    Γεώργιος Πανέρας Ε100
και όλοι μας, αισθανόμαστε υπερήφανοι
                                          Απόλλων Κρυσταλλίδης Ε50
για το γνήσιο αυτό τέκνο του απόδημου
                                          Ασλανίδου Ε40
Ελληνισμού, του οποίου την μνήμη
                                          Μαρούλα Ποταμίτου Ε40
τελούμε σήμερα.
                           ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ           Ελένη Ρούμπη Ε30
                                          Κλεοπάτρα Παντή Ε30
                                          Ηβη Παντή Ε30
                                          Καλλιόπη Ασλανίδου Ε30
                                          Κούλα Δασκαλοπούλου Ε30
                                          Βλάσης Ασλανίδης Ε30
Σας γνωστοποιούμε κάτωθι τον
λογαριασμό Τραπέζης για την                                 Δωρεές εις Μνήμην
κατάθεση των συνδρομών σας
                      Η βιβλιοθήκη μας λειτουργεί και σας
                      περιμένει. Έχουμε βιβλία για όλους.   Εις μνήμη Βύρωνος Ευθυμιάδη
Εμπορική Αριθμ. 50054560                              Ηβη Ιωαννίδου Ε300
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
                                          Εις μνήμη Παναγιώτη Ρεπάνη
Σας γνωρίζουμε ότι ετήσια συνδρομή
                                          Νικόλαος Ρεπάνης E50
στην Ένωση μας, είναι 20 Ευρώ.
                     Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΟ       Δέσποινα Ρεπάνη Ε100
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                  ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ
Στην περίπτωση που κατατίθεται η          ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ            Εις μνήμη Ιωάννας Χριστοδούλου
συνδρομή σας στην Εμπορική Τράπεζα                         Ανδρέας Μαυρονικόλας Ε50
παρακαλούμε να ενημερώνετε το
γραφείο της Ενώσεώς μας στα τηλέφωνα                        Εις μνήμη Δέσποινας Μιχαηλίδου
                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
210-3815550 και 210-3827106 για να                         Ανδρέας Μαυρονικόλας Ε50
σας σταλεί η σχετική απόδειξη.
                     Οι Αποβιώσαντες              Εις μνήμη Πυθαγόρα Παπαδάμ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ                                      Κλειώ Ραπτάκη Ε40
                     Ιωάννα Χρυστοδούλου
Να σημειωθεί ότι θεωρούμε σκόπιμο,    (από παράλειψή μας δεν αναφέρθηκε
                                          Εις μνήμη Μαίρης Ξάνθου
έκαστο μέλος να τηλεφωνεί στο γραφείο  στο προηγούμενο τεύχος).
                                          Ευτέρπη Ξάνθου Ε85
της Ενώσεώς μας στα τηλέφωνα       Αντώνης Βερβέρης
                                          Οικ. K. Φάλαρη Ε100
210-3815550 και 210-3827106, για     Γραμματική Καρκάνη
                                          Κυριακή (Kούλα) Σωφρονιάδου Ε200
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα   Joy σύζυγος Αντώνη Αντωνιάδη
                                          Οικ. Κ. Τηρητά Ε200
των εκδηλώσεών μας ή πιθανόν       Ευαγγελία Δασκαλάκη (Νότιος Αφρική)
                                          Σοφία Λουράνδου Ε50
τροποποίηση αυτού καθώς και για την   Μαίρη Σφήκα
                                          Οικ. Μιλτιάδη Καμιναρά Ε50
ενημέρωσή μας όταν κατατίθενται     Πυθαγόρας Παπαδάμ
                                          Ανώνυμος Ε50
συνδρομές.                Ανθή Παναγιωτάκη
                                          Ανώνυμος Ε100
                     Τούλα Αλιμπέρτη (Λυμπεροπούλου)
                                          Ανώνυμος Ε100
                     Κώστας Στεργίου (Χαρτούμ)
 4                      ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Εις μνήμη Γεωργίου Βάλβη         Ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέϊκινγκ.
Απόλλων Κρυσταλλίδης Ε50         Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι
                     να ασπρίσουν, προσθέτουμε τους      Θέλεις μια ευχητήρια κάρτα έτσι;
Εις μνήμη Ολγας Προκοπίου         κρόκους                  Ντάϊρ κάρτ μουα ααϊντα, μούς κίντα;
Οικ. Ιωάννη Βάλβη Ε50           και χτυπάμε. Προσθέτουμε το χυμό     Δέν θα πάω. Θα πάω στο κομμωτήριο.
                     πορτοκαλιού, το κονιάκ και τριμμένο    Ανα μα μάσιη. Ανα αμσί ιλλά αλ-
Εις μνήμη Μαίρης Π. Τηρητά        πορτοκάλι . Χωριστά χτυπάμε τα      χαλάαγκ.
Οικ. Κ. Τηρητά Ε200            ασπράδια και προσθέτουμε και το
Ανώνυμος Ε30               αλεύρι.                  Στην αγορά. Αλ σούκ.
Ρέα Ηρακλή Ξιώνη Ε25           Αφού ανακατέψουμε καλά όλα τα
                     υλικά τοποθετούμε σε ένα ταψί       Στην δημοτική αγορά. Αλ σουκ αλ
Ελσα Χατσαντώνη/Τάτεια Γαβριηλίδου,
                     και ψήνουμε σε 350 βαθμούς F για     άραμπι.
Χρυστάλλα Γαβριηλίδου Ε70
Παλαιολόγος Παπαδόπουλος Ε50       περίπου 40 - 45 λεπτά.          Στην κεντρική αγορά. Αλ σούκ αλ
                     Καλή Επιτυχία               αφράγκι
Εις μνήμη Πυθαγόρα Παπαδάμ
Μαρίκα Βαλεντή Ε100                                 Ραφείο. Ντουκάν τάρζι.
                                          Χασάπης. Μπακάαλα
   Δωρεές υπέρ των Απόρων
                                          Παιδικά ρούχα. Μαλάμπις ατφάαλ
Ευχαριστούμε θερμά τά μέλη μας και                         Πώ πώ τις μας θυμίζουν αυτά !!!!!
τους φίλους αυτών για τις προσφορές
τους σε είδος υπέρ των απόρων της                               ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
Ενώσεως.
                                                Οι γερανοί ήσαν τρείς
                     Η διεύθυνσή μας είναι Ακαδημίας 84,
                     Αθήνα και τα τηλέφωνά μας είναι      Πληροφορίες για ταξιδιώτες στο
                     210-3827106 και 210-3815550.       Σουδάν
                     Είναι χαρά μας να σας ακούμε και να
                     μαθαίνουμε νέα σας.            ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ
                                          Al Salam Rotana Hotel, Acropole Hotel,
                                          Bougainvilla Guesthouse, 5M Hotel,
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ                                    Lisamin Safari Hotel, Taka Hotel, Green
                                          Village Hotel, Hilton Khartoum, Grand
                      ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ       Holiday Villa Khartoum, Danah Hotel.
Από το βιβλίο του Ελληνικού Αθλητικού      ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Συλλόγου Χαρτούμ
                     Οι υποεπιτροπές δημιουργήθηκαν.      ΜΕΡΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΤΕ
                                          Sudan National Museum, University of
Ρολά Ψαριού από την Νίνα Μπιζόλιο
                     Όσοι και όσες θέλουν να συμμετάσχουν   Khartoum, Tuti Island, Presidential
1 κιλό πέρκα
                     είναι ευπρόσδεκτοι καθώς και ότι νέες   Palace, Al Kabir Mosque, WWII
6 ψιλοκομμένες αντσούγιες
                     ιδέες έχουν να μας πουν.         Cemetery, Gebel Barkal, Meroe
Μαϊντανός ψιλοκομμένος
                                          Pyramids, Bayda Desert, Sudan Redsea
2 αγγουράκια τουρσί ψιλοκομμένα      Τηλ. Επικοινωνίας 694 6060757       Divers Resort
1 κουταλιά της σούπας κάππαρι
1/2 φλυτζάνι παρμεζάνα τριμμένη
                                          ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
1 αυγό
Πιππέρι                  ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ       Ozone, Solitaire, Lebanon Restaurant,
1 φρυγανιά τριμμένη               ΜΑΣ - ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ        Ivory, Italy Pizza, Laziz (or Delicious),
                                          Little India, Pasta Napoli, Mo'men,
                     Στην αγορά - Φι αλ σούκ          Cookie Burger.
Αλεύρι
2 αυγά και 1 κουταλιά της σούπας λάδι   Θέλω γυαλιά ηλίου. Πόσο στοιχίζουν;
Φρυγανιές τριμμένες            Ντάϊρ ναζχααράτ σιάμς. Ντα μπε κάμ;

Ανακατεύουμε αντσούγιες, μαϊντανό,    Μαγαζάτορας. Εβδομήντα πέντε γρόσια
τουρσί, κάππαρι, παρμεζάνα, 1 αυγό,    Μπέ χάμσα ουα σαμπαϊν γκίρς         ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΤΟΥΣ
πιππέρι και φρυγανιά. Κόβουμε το ψάρι                         ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
                     Είναι ακριβά. Ντα γάλι
σε φέτες (6 Χ 10 εκ) και τις χτυπάμε                         ΛΑΧΝΟ ΤΗΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ        εκ τ ύπ
ελαφρά. Σε κάθε κομμάτι ψαριού βάζουμε  Έχετε ανεβάσει τις τιμές πάρα πολύ.        ΤΗΣ 24-12-2008
μια κουταλιά της σούπας το μίγμα με τις  Ιντα Ραφά ατα αλ αθμάν γκίνταν.
αντσούγιες και τυλίγουμε τις φέτες τις
                     Μπορείτε να χαμηλώσετε την τιμή; Χαλ
οποίες αλευρώνουμε, βουτάμε στο αυγό
                     γιουμκιν τακφίντ αλ τάμαν;              Χρ. Βαλβης
και περνάμε με φρυγαννιά. Τοποθετούμε                          1-
σε ένα ταψί και παγώνουμε για 2-3 ώρες.  Μπορείτε να βρείτε πιο φτηνά σε άλλο      2-   Μιχ. Χατζηβασιλειου
Τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι.       κατάστημα.                   3-   Γεωρ. Μπαφιτου
                     Σιούφ αλ άρχας φι ντουκάν τάνι         4-   Χαρης Θεοχαριδης
Βασιλόπιτα                                        5-   Πανος Κοντοπουλος
Από τις κυρίες Ελένη Κριτικοπούλου    Καλά, αλλά άσε με να δώ εκείνη τη       6-   Κεντρο ΑΙΓΛΗ
και Βαρβάρα Τρίμπαλη.           δερμάτινη τσάντα.
3 φλυτζάνια αλεύρι            Τάγιημπ, ουα λακίν χαλίνι ασιούφ
3 κουταλάκια μπέϊκινγκ          σιάντατ αλ-γκίλιντ ντίκ.
2 φλυτζάνια βούτυρο            Η τιμή είναι καλή.
1/4 φλυτζανιού κονιάκ           Αλ-ταμάν μουναασίμπ.
Χυμό από τρία πορτοκάλια
Φλούδα πορτοκαλιού τριμμένη        Πρέπει να πάω στο βιβλιοπωλείο.
6 αυγά                  Λάζιμ άμσι ιλά αλ μάκταμπα.
2 φλυτζάνια ζάχαρη

								
To top