autodesk geospatial bg by ZRZ5Mezo

VIEWS: 0 PAGES: 23

									Autodesk Geospatial
 Alternate Title Slide:
 Presentation
Решението за Name
корпоративни клиенти
 Goes Here

 Presenter’s Name
 Infrastructure Solutions Division
  Иван Кунчев - Управител
 Date
  ГИС Перфект - Autodesk Value Reseller
     1
Autodesk Geospatial

Оптимално използване на данните


Мост между инженерното проектиране и ГИС

Пълна съвместимост на данни от различни
източници и формати


Интегрирана платформа за
управление пространствени
данни и активи свързани с тях


Autodesk Geospatial    2
 Продуктовата линия – 100% интегрирана

                          Topobase
                   Работи           Работи
                   върху            върху
        Civil 3D       Map 3D          MapGuide
              Обмен на        Обмен на
              данни          данни
                    Съхранява         Съхранява
                    данни в    Гео
                                 данни в
                          База Данни
Autodesk Geospatial            3
Autodesk Geospatial
 Autodesk Geospatial  4
Autodesk Geospatial
 Autodesk Geospatial  5
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС
 CAD
дейности
 Autodesk Geospatial  6
Autodesk Map 3D
Най-добрата инженерна ГИС платформа

Мост между CAD и GIS (системи и хора)
   Директен достъп до ESRI и много други GIS данни с помощта
   FDO технологията за достъп до данните
   Работа в хибридни ИТ среди
Най-добрата платформа за създаване и редактиране
на геопространствени данни
   AutoCAD инструменти за редактиране на геопространствени
   данни
Най-добрата настолна платформа за
геопространствени решения
   Topobase
   Civil 3D
   Партньорски приложения
Autodesk Geospatial         7
Autodesk Map 3D 2007
Новото:
 Подобрен директен достъп до гео данни

 Spatial Data File (SDF)

 Директна работа с данни на ESRI

 Подобрения в работата с графика

 Нови инструменти за създаване на
 ефектни карти и проекти

 Подобрени възможнасти за администриране

 Лесно публикуване чрез MapGuide отворен
 код или Autodesk MapGuide Enterprise

 Обмен със Civil 3D проектни данни

Autodesk Geospatial          8
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС
 CAD
дейности
 Autodesk Geospatial  9
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС
 CAD                Уеб клиенти
дейности               (публични)
             Бизнес
 Autodesk Geospatial  приложения
                10
Autodesk MapGuide - Публикуване на
геопространствени данни
Водеща сървър-базирана платформа
    Публикуване на AutoCAD, Map 3D, Civil 3D, Topobase, ESRI,
    Oracle, и други данни през Уеб
    Създава геопространствени Уеб сайтове
    Извършва Уеб услуги
Интерактивно създаване на приложения


Ефективен достъп до данните
    Използва FDO технологията за достъп до данните като Map 3D
    Директен достъп до ESRI и други ГИС източници на данни
    Директен запис/четене без загуба на данни
    Съвременен API за създаване на Уеб и сървърни приложения

Autodesk Geospatial         11
Какво е MapGuide?
  Мощни Уеб-базирани приложения, включващи:
    Динамична визуализация
    Избор на обекти и визуализация на атрибути
    Изпълнение на заявки
    Анализи


  Ново поколение
  продукт в два
  варианта:
-  Отворен код,
-  Търговска версия
Autodesk Geospatial         12
Поддръжка на различни платформи
  Разработка върху …       Разработка с …
    Microsoft   Linux
    Windows


  Използва …           Работа с …


           Apache     Internet      Mozilla
     Microsoft   Web      Explorer      Firefox
      IIS    Server          Safari


Autodesk Geospatial      13
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС
 CAD                Уеб клиенти
дейности               (публични)
             Бизнес
 Autodesk Geospatial  приложения
                14
FDO технология за достъп до данните
Непрекъсната работа с
геопространствените данни
Ефективен и ефективен достъп до
геопространствени данни
Фокус върху решаването на бизнес проблеми
Използва и прилага отворени стандарти
  XML, OGC стандарти
Неутрална платформа и технология
  Windows и Linux
Гъвкаво решение
  Отворен код
  Основа за разработване на
  “провайдъри” за други източници
  на данни
Autodesk Geospatial          15
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС
Инженерингова        Уеб клиенти
  дейност          (публични)
 Autodesk Geospatial  16
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС
Инженерингова                   Уеб клиенти
  дейност                     (публични)
                Интеграция
              Корпоративни прил.
 Autodesk Geospatial  със пространствени данни
                    17
Autodesk Geospatial
Планиране
  ГИС           Модули за управление
              на инфраструктура
Инженерингова                   Уеб клиенти
  дейност                     (публични)
                Интеграция
              Корпоративни прил.
 Autodesk Geospatial
            със пространствени данни
                    18
Autodesk Topobase
• Infrastructure design and management solution
 for utilities, municipalities and engineering firms
• Built on Map 3D, MapGuide Enterprise and Oracle
• Open, flexible architecture
• Standard vertical modules for Water, Wastewater,
 Electric, Gas, Land and Survey
      Configurable data models, workflows and display models

• Key benefits
      See the big picture and make better decisions
      Improve inefficient processes and data quality
      Share spatial information across departments

Autodesk Geospatial            19
Какво е Topobase?

Topobase позволява…
     Управление на активи
     Поддръжка на взаимовръзки и
     топология между обектите и
     активите
     Въвеждане на атрибути с
     помощна на потребителски
     форми
     Извършване на комплексни
     анализи, анализ на текущото
     състояние, генериране на
     отчети и баланси


Autodesk Geospatial           20
Autodesk Geospatial
Планиране         Модули за управление
  ГИС           на инфраструктура
Инженерингова                   Уеб клиенти
  дейност                     (публични)
                Интеграция
              Корпоративни прил.
 Autodesk Geospatial
            със пространствени данни
                    21
Предимствата на Autodesk Geospatial
CAD и GIS заедно

Оптимизиране на наличните ресурси
  CAD-обучени проектанти и инженери
  Наличен CAD софтуер и данни
  Налични GIS данни (DWG, SHP, ArcSDE, Oracle Spatial)

Оптимизация на работата и намаляване на грешките
  Без загуба на данни и дублиране
  Работа с винаги актуални данни
  Ефективно съхранение и администриране на данните

Увеличаване на производителността
  Директен достъп до данни в различен формат,
  без конвертиране
  Съвместно използване на CAD и GIS
  функционалност
  Обща FDO технолагия за достъп до данните
  Технология, която се развива заедно с вашата
  организация


Autodesk Geospatial            22
Autodesk Geospatial  23

								
To top