Tillater meg herved om � s�ke permisjon i tiden 15 by ZRZ5Mezo

VIEWS: 52 PAGES: 1

									Eksempel på permisjonssøknad for WYD


Menig Piotr Nguyen Gonzalez
Kp A BN XX

                                   Kølnermoen, 10. mars 2005


Kompanisjef/major Otto Nilsen
Kp A BN XX
(Sendes tjenestevei via troppsjef)Søknad om permisjon for å delta på Verdensungdomsdagene i Køln.

Tillater meg herved om å søke permisjon i tiden 15.-22. august 2005 for å delta på
Verdensungdomsdagene i Køln, Tyskland.

En verdensungdomsdag er en pilegrimsreise for unge mennesker og en festival der man kan
treffes og være sammen med andre katolikker. Invitasjonen er rettet til unge mennesker fra
hele verden. For meg er det viktig å få deltatt på Verdensungdomsdagene fordi jeg som
katolikk tilhører et felleskap. Det er viktig å få mulighet til å leve i og oppleve dette
felleskapet. Det er forventet at nærmere en million ungdom fra hele verden vil delta på
verdensungdomsdagen i Køln. De to siste gangene Verdensungdomsdagene ble arrangert var i
Roma (2000) og Toronto (2002), der deltok totalt over 3 millioner ungdommer.

Viser i denne forbindelse til Feltprestens anbefalingskriv. Viser også til Forsvarets
Permisjonsdirektiv del 2 vedlegg F, punkt 1.1.1 der det står ”Imidlertid bør det gis permisjon
for å delta i spesielle religiøse tilstelninger og til å utøve religiøs praksis og pilegrimsreise.”

Vedlegger også bekreftelse fra min sogneprest om at jeg tilhører den Katolske Kirke i Norge.

Permisjonsblankett er også vedlagt i to eksemplarer.
Menig Piotr Nguyen Gonzalez
(underskrift)
Vedlegg 1: Bekreftelse fra sognepresten
Vedlegg 2: Kopi av feltprestens anbefaling
Vedlegg 3: Permisjonsblankett i 2 eksemplarer.

								
To top