Accidentele de munca si bolile profesionale by 3RSlbgu

VIEWS: 56 PAGES: 20

									    Cap. 5
 METODE DE EVALUARE A
RISCURILOR GENERATE DE
ECHIPAMENTELE TEHNICE
   SI PROCESELE
   TEHNOLOGICE
  5.1 Evaluarea pericolelor generate
   de echipamentele tehnice (ET)
 In conformitate cu SR EN 1050:1996 [131],
 aprecierea riscurilor consta intr-o serie de
 demersuri logice, care permit proiectantilor
 si personalului de specialitate sa examineze
 intr-un mod sistematic pericolele rezultate
 din utilizarea echipamentelor tehnice – ET
   – Determinarea limitelor ET
   – Identificarea si evaluarea pericolelor
   – Evaluarea riscurilor

5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)
 Fise:
   – Determinarea nivelului de risc al ET conform
    metodologiei prevazute in EN 1050:1996
   – “punerea in conformitate” a ET care au deja in
    exploatare in noiembrie 1996 cu prevederile Normelor
    generale de protectie a muncii
 “Check-list”-urile s-au elaborat pentru urmatoarele
 tipuri de ET
   –  Echipamente tehnice mecanice (ETM)
   –  Echipamente tehnice electrice (ETE)
   –  Echipamente tehnice hidraulice (ETH)
   –  Echipamente tehnice pneumatice (ETP)
   –  Sisteme de comanda (SC)


5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)
  Evaluarea pericolelor generate de ETM
   – Punctajul obtinut este suma produsului dintre punctajele
    acordatesi coeficientii de ponderare
        – PO= SUM (PAi x CPi)
5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)
   EVALUAREA PERICOLELOR

 Evaluarea pericolelor generate de ETE
 Evaluarea pericolelor generate de ETH
 Evaluarea pericolelor generate de ETP
 Evaluarea pericolelor generate de SC
5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)
5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la
 analiza echipamentelor tehnice si
       proceselor
 Este o metoda de analiza care are ca
 obiectiv evaluarea si garantarea fiabilitatii, a
 mentabilitatii, a disponibilitatii si a securitatii
 echipamentelor tehnice prin prevenirea
 defectelor 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 Etapa 1
 – Definirea sistemului
 – Definirea fazelor de functionare
 – Definirea obiectivelor analizei
 – Constituirea grupului de lucru
 – Stabilirea planului de actiune
 – Punerea la punct a suportilor de studiu
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 Etapa 2
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 - Decuparea sistemului
 - Identificarea functiilor subansamblului
 - Identificarea functiilor elementelor

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
            Schema contextului de
           utilizare a unui subansamblu
Schema functionala
a unui subansamblu
         Etapa 3. Analiza AMDEC-ET

  Identificarea modurilor de defectare
  Cercetarea cauzelor
  Cercetarea efectelor
  Recenzarea modurilor de defectare
  Estimarea timpilor de interventie
  Evaluarea criteriilor de cotare
  Calculul criticitatii
   –C=FxGxN

  5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 Cercetarea actiunilor corective
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
              Etapa 4. Sinteza

 Ierarhizarea defectelor
 Lista punctelor critice
 Lista recomandarilor
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
          AMDEC - procese
 Etapa 1. Initierea studiului
 – Procesul de analizat
 – Obiectivele de atins
 – Grupul de lucru
 – Planificarea reuniunilor
 – Suporturi de lucru
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 Etapa 2. Descompunerea functionala a procesului
  – Diagrama de flux a procesului
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 Etapa 3. Analiza AMDEC a procesului
 – Analiza mecanismelor de defectare
 – Evaluarea criticitatii
 – Propuneri de actiuni corective
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
 Etapa 4. Sinteza studiului
 – Clasificarea defectelor: ierarhizarea defectelor;
  clasamente pe categorii
 – Lista operatii critice
 – Lista actiunilor corective de initiat: clasificare;
  plan de actiune; responsabilitati
 5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor
  5.3. Metoda de evaluare HAZOP
   (HAZARD OPERABILITY)
 Procesele/sistemele discontinue prezinta
 urmatoarele caracteristici
 – Starea diferitelor elemenete functionale/sectiuni,
  in cadrul carora diferitele sectiuni ale sistemului
  pot avea diferite destinatii
 – Procesele tehnologice utilizeaza diferite
  substante, materiale sau componente
 5.3. Metoda de evaluare HAZOP (HAZARD OPERABILITY)
 Pentru fiecare abatere identificata trebuie
 evaluata semnificatia acesteia. Intrebarile la
 care trebuie sa se raspunda in acest stadiu
 sunt de tipul:
 – Daca survine o abatere de la parametrii, starile
  si conditiile de mediu
 – Daca este posibil sa survina o abatere, cat de
  des se poate admite aceasta, fara sa aiba
  urmari nedorite asupra obiectivului sau
  securitatii sistemului.
 5.3. Metoda de evaluare HAZOP (HAZARD OPERABILITY)
 In tabelul de mai jos sint prezentate exemple de
 cuvinte cheie, necesare aplicarii metodei HAZOP
 la procese industriale
 5.3. Metoda de evaluare HAZOP (HAZARD OPERABILITY)

								
To top