Schokkende zaken rond dialyse? by tmKjH0O

VIEWS: 0 PAGES: 14

									Schokkende zaken
         Dr. ir. Bärbel van den Berg
rond dialyse?    Klinisch Fysicus i.o.
         Albert Schweitzer Ziekenhuis
                    Dordrecht
          Onderzoek samenwerking:
            MCRZ, Rotterdam
             ASz, Dordrecht
                 Inleiding
  Elektrische veiligheid
  Patiënt elektrisch geleidend verbonden met dialyse machine
  • perifeer
  • centraal veneuze katheter

  Conditie patient
  45% van de dialysepatienten sterft aan hartfalen.*
  (UK: 7 keer een hartstilstand op 100.000 dialyse-behandelingen)


  Experimenten
  • Wat gebeurt bij defibrilleren van een patiënt tijdens dialyse?
  • Moeten/kunnen we extra veiligheidsmaatregelen nemen?

*Defibrillation during renal dialysis, S. Bird et al., Resuscitation Jun;73(3):347-53 2007
      1. Lekstroom van machine        patiënt

Probleem: Lekstromen vanuit machine lopen door de patiënt
 ~220VAC
                           ~220VAC
 Equipotentiaalpunten (behuizing en dialysaat)
 verlagen/elimineren de lekstroom
     2. Lekstroom van patiënt           machine

              Situatie:
              1. Patiënt wordt gedefibrilleerd
              2. Stroom van patiënt naar kunstnier
              3. Stroom via behuizing naar aarde

~220VAC
                         AED
Wat gebeurt bij defibrilleren tijdens dialyse?
            Defibrilleren

          Doel elektrische schok:
      stoppen chaotische beweging hartspier
              &
        hervatten ritmische beweging.


Twee methoden:
1. monofasisch (ontlading gaat van elektrode A naar elektrode B)
2. bifasisch (ontlading van A naar B naar A)                     Stroom
 Voordelen bifasisch:
 • rendement eerste schok hoger
 • minder energie nodig
 • minder functieverlies
                            Tijd

Uit: Verschillende pulsgolven, Verschillende resultaten, Zoll
            Experiment
Meting: defibrillator direct op dialyse-ingang (via defib tester)

               • Energie-instellingen:
               (150J bi, 200J bi, 100J mono, 360J mono)
                 • Zonder equipotentiaal
                 • Met equipotentiaal
~220VAC
                   • Indirect, via de wand machine
                AED
                   • direct in dialyse vloeistof

                         V

                    37oC  dialysaat
      Invloed equipotentiaalaansluiting
Geen equipotentiaal aansluiting  Equipotentiaal aansluiting op muur
Bifasisch; 200J;          Bifasisch; 200J;
Piek-piek: 600mV, 10ms       Piek-piek: 500mV, 10ms
100mV/div; 5ms/div        100mV/div; 5ms/div
 Equipotentiaal via behuizing: verwaarlooswaar effect
        Equipotentiaal in dialysevloeistof
Equipotentiaal aansluiting direct in dialysevloeistof
Bifasisch; 200J; 510mV

                            Zoom in


                          500 mV
100mV/div; 5ms/div            5V/div; 125ns/div
   Equipotentiaal in dialysevloeistof: helpt energie snel af te voeren,
   Wel een korte piekspanning
          Monofasisch
geen equipotentiaalaansluiting    Storing van de SPU
monofasisch; 360J; 510mV
 met equipotentiaal aansluiting
                 Dialyse machine stuk
        Storing dialysemachine

Na het “opblazen” van de dialysemachine:
• Dialysemachine geeft foutmelding m.b.t. accu
Labtest: Afwijking chemische samenstelling dialysevloeistof (Ca,Na)
(echter, binnen de afstelling van de dialysemachine: geen alarm)
• Bloed monitor moederbord vervangen
• Calibraties uitgevoerd (geleidbaarheid)
• VeiligheidstestDit experiment is herhaald: patiënt (dialysemachine) overleden.
           Conclusies
• Resultaten metingen MCRZ:
Lekstroom verlagen door equipotentiaalconnectie dialysevloeistof

  Machine kan na defibrillatie schijnbaar goed zijn:
        • Functiecheck binnen de marges van machine
  • Afwijking chemische samenstelling dialysevloeistof


• Het is niet veilig voor de machine om gedefibrileerd te worden.
(advies firma’s: alle elektrische onderdelen vervangen)

 • Afkoppelen of niet?:
 - verlies geen tijd! Bij niet afkoppelen…
 … bedenk dat lekstromen kunnen gaan lopen
            Met dank aan:
Gerard Lugtigheid, Dennis Roest, Erik Blaauw, Ton lassooy, Roelf Smit
      Achtergrond elektrische veiligheid

Patiënt elektrisch geleidend verbonden met dialyse machine:
• perifeer
• centraal veneuze katheter

Elektrische veiligheid :
    Contact      NEN 3134     IEC 60601-1
     Geen        S0         -
     Huid        S1    B : max 100 mA
 Lichaams vloeistoffen    S2    BF
     Hart        S3    CF: max 10 mA

     Dialyse apparatuur: klasse B
     Dialyse met perifere koppeling: S2 met aardlek
     Dialyse via catheter: S2 met beschermingstrafo
          Stroom tijdens defibrilleren

     Monofasisch 200 Joules
     Bifasisch Standaard 150 Joules
     Rechtlijnig Bifasisch 120 Joules


                            Recht Bi @ 120J
Stroom
                                 Bi stand @ 130J


                                     mono @ 200J


            Tijd         0  10  20 30   40   50
                             Ampere


              Grootste stroom bij monofasisch
     Uit: Verschillende pulsgolven, Verschillende resultaten, Zoll

								
To top