UZAKTAN ALGILAMADA HIDROMETRI UYGULAMALARI by tmKjH0O

VIEWS: 6 PAGES: 31

									UZAKTAN ALGILAMADA
  HİDROMETRİ
  UYGULAMALARI
     MELEK GÜNER
       110000532
 HİDROMETRİ


 Hidrometri; WMO/UNESCO’nun tanımına
 göre “hidrolojide kullanılan
 metotları,teknikleri ve aletleri kullanan su
 analizi ve ölçümü bilimi” olarak tanımlanır.
   HİDROMETRİNİN ÖNEMİ
   Su insanlığın varlığı ve gelişimini kontrol
  eden en önemli faktördür. Bu nedenle
  hidrometrini önemi nüfusun artışıyla
  beraber büyür.
  Su bir bölgede aynı anda çevremizde gaz(buhar),
  katı(buz) ve sıvı(su) hallerde bulunur. Bu nedenle hayati
  önem taşır ve suyu mümkün olduğu kadar tam olarak,
  doğru ölçmemiz gerekir. Ne yazıkki dünyanın birçok
  alanından alınan bilgi fiziksel,pratik ve bazı politik
  nedenlerle yetersiz kalmaktadır. Son kırk yıllık bir zaman
  sürecinde uydusal uzaktan algılamanın gelişmesiyle bu
  sorunlar biraz olsun giderilmiş oldu ama bu alan hala
  üzerinde çalışmalar bekleyen bakir bir alan günümüzde.
  Uydusal uzaktan algılama ile sadece büyük alanlardan;
  ör. kıtasal ya da global ölçekte, hidrolojik bilgi
  alınabilmektedir.
 Hidrolojinin yer gözlemleri için uydusal
 platformları iki ana gruba ayırabiliriz:
 Environmental satellites:küresel ya da onun
 büyük parçalarını daha sık gözlemlemek için
 dizayn edilmiş,düşük çözünürlüğe sahip
 uydulardır. Genellikle 800-1500km yükseklikte
 yörüngelere yerleştirilirler. Seçilen alandan bir ya
 da iki kere geçer hergün. Çözünürlükleri 1-50km
 arasında değişir ve birkaç radyasyon çeşedi
 kullanırlar. Data tipleri direkt uydudan elde
 edildiği için oldukça hızlıdır ve gerçek
 zamanlıdır.
  Earth resources satellites: küresel ya da onun
  seçilen büyük parçalarını daha az sıklıkla
  gözlemlemek için dizayn edilmiş ve yüksek
  çözürlüğe sahip uydulardır. Yörüngeleri
  yüksektir.Bu uyduların yörüngeleri
  environmental uydularla aynı olabilir ama değişik
  sensörleri içerirler. Bu sensörler ile daha ileri
  boyutta detaylı bilgi sağlarlar küçük alanlardan
  ama yılda birkaç defa aynı bölgeden geçerler.
  Çözünürlükleri birkaç metreden birkaç on
  metreye çıkabilir ve çok fazla radyasyon çeşidi
  kullanırlar. Bu uydular ile detaylı yüzey
  sınıflandırması ve harita yapılabilir.
 Son yıllarda bu iki uydunun sahip olduğu
 özelliklerin arasındaki özellikleri dolduran
 uydular geliştirildi. Örneğin ERS(european
 remote sensing) ve JERS(japanese
 remote sensing) taşıdıkları sensörler ile
 yüksek çözünürlüklü data elde edebilirler
 seçilen alandan birkaç günlük aralıklarla.
 Özellikle hidroloji için çalışan uydular olmamasına rağmen bu
 alanda kullanılan uydular:
 Environmental satellites:NOAA(national oceanic and
 atmosphere administration),Military DMSP(defence
 meteorological satellite program) ve yüksek yörünge uyduları
 olan GOES-East ve GOES-West(amerika), METEOSAT,
 FY(çin), GMS(japon), INSAT(hindistan) ve GOMS düzensiz
 olarak yaklaşık ekvator etrafında dolaşırlar. Bu uyduların hepsi
 hidrometrik özellikle buharlaşma ve yağış ile ilgili düzenli bilgi
 sağlarlar.
 Earth resources satellites:Amerikan LANDSAT ve fransız
 SPOT uydu aileleri yüzeye ait su ve hidrojeolojik bilgi sağlarlar.
 Aynı zamanda su içeriği ve kalitesi ile ilgili bilgi sağlarlar.
 Remote sensing satellites:ERS ve JERS uydu aileleri,
 Kanada RADARSAT ile geniş hidrolojik bilgi sağlanır. Yüzey
 suyu, yüzey morfolojisi ve bunların dünyanın hareketlerine göre
 değişimi hakkında bilgi verir.
Üç çeşit elektromagnetik radyasyon hidrolojik bilgi edinmek
amacıyla uydular tarafından kullanılır. Bunlar:

 visible(VIS)
 termal infrared(IR)
 passive microwave(PMW)
uydu     ülke       Fırlatılma yılı  yörüngesi    uygulamaları

Resourse-F2  rusya       1997       82o LEO     Buz,kar ve yüzey
M serisi                                hidrolojisi

TRMM     Amerika/japonya  1997       35o LEO     Tropikal
                                    yağmurlar,su
                                    döngüsü

NOAA     amerika      1997       Near polar LEO  Buz ve kar
                                    profilleri

FY-1C     çin        1998       Polar LEO    Çevresel izleme

MECB-SSR-1  brezilya     1998       Polar LEO    Kara yüzeyleri ve
                                    çevresel
                                    izleme
EOS-AM 1   amerika      1998       Polar LEO    Bulut ve
                                    gelişimi,su
                                    döngüsü

ENVISAT    avrupa      1999       Polar LEO    Buz ve kar
                                    profilleri,su
                                    döngüsü

ADEOS-2    japonya      1999       Circular LEO   Su döngüsü

METEOSAT   avrupa      2000       Geostationary  Meteorolojik ve
                                    çevresel
                                    izleme
EOS-PM 1   amerika      2000       Polar LEO    Yağmur
                                    prosesleri,su
                                    döngüsü,ne
                                    m
                                    değişimleri
        SENSÖRLER
   AIRS: (Atmospheric Infrared Sounder)
  Bu cihaz ile hava sıcaklığı, nem oranı,
  bulutlar ve yüzey sıcaklıkları ile ilgili
  yüksek doğruluklu ölçümler
  gerçekleştirebilirisiniz. AIRS ile elde edilen
  veriler sayesinde bilimadamları hava ve
  iklim şartlarını daha iyi anlıyabilme
  özelliğine sahip olacaklardır.
 AMSU:  (Advanced Microwave Sounding
 Unit)
 Üzerinde iki sensör bulunan pasif bir
 tarama mikrodalga radyometresinden
 oluşmaktadır. Bulutlu veya bulutsuz
 alanlarda atmosferik sıcaklık ve su buhar
 verilerini toplamak amacıyla kullanılır.
 AMSR-E:   ( Advanced Microwave
 Scanning Radiometer –EOS)
 Pasif bir ileri bakışlı (forward-looking)
 tarama mikrodalga radyometresinden
 oluşmaktadır. Bu cihaz, bir alana ait yağış
 oranı, su buharı içeriği, kar kaplanan alan
 tespitleri, deniz yüzeyi rüzgar alanları ve
 yüzey nem içeriğini belirlemekte
 kullanılmaktadır.
  CERES : ( Clouds and the Earth’s Radiant
  Energy System)
  Ceres cihazı ile elde edilen veriler ile hem solar-
  yansıtmalı hemde atmosferin üst seviyelerinden
  yerküreye gönderilen radyasyon
  belirlenebilmektedir. Ceres verisi yardımıyla
  bulut özelliklerinin ve rollerinin belirlenmesinde
  ve global iklim değişiklikleri içindeki enerji
  sirkulasyonunu incelemek üzere
  kullanılmaktadır.Üç kanal üzerinden yerküre
  atmosferi üzerinde radyometrik ölçümler
  yapmaktadır.
 HSB  : ( Humidity Sounder for Brazil)
 HSB verisi AIRS verisi ile birlikte
 kullanılarak bulutların içindeki nem oranı
 profil düzeltmelerini sağlamak için
 kullanılmaktadır.
 MODIS  : ( Moderate Resolution Imaging
 Spectroradiometer)
 Modis ile alçak atmosfer ve yeryüzeyindeki
 global dinamikleri ve prosesleri daha
 gelişmiş şekilde anlaşabilmesini sağlamak
 için yer yüzeyi ve bulut görüntüleri elde
 edilmektedir.Bulut özellikleri, arazi
 kullanım ve değişikliklikleri, yeryüzeyi
 sıcaklıkları, volkanik etkiler, okyanus rengi,
 atmosferik sıcaklık ve deniz buzu gibi
 verilerin elde edilmesinde kullanılır.
  MERIS: (Medium Resolution Imaging
  Specrometer Instrument)
  Meris sensörünün esas amacı, okyanus ve
  kıyısal alanlardaki denizin rengini ölçmektir.
  Deniz rengi bilgisi, klorofil pigment
  konsentrasyonu ve asılı haldeki sediment
  (çökelme) konsantrasyonuna rahatlıkla
  dönüştürülebilir.
  Meris sensörünün ayrıca bulut üst yüksekliğini,
  su buharı total sütünu ve kara üstündeki duman
  miktarını ölçebilme kabiliyeti de vardır.

								
To top