????????? ??? ?????? ?? ??????????? ? ??

Document Sample
????????? ??? ?????? ?? ??????????? ? ?? Powered By Docstoc
					                    СЪОБЩЕНИЯ
           СДК-учител по информатика и ИТ, учебна 2011/2012 г

СЪОБЩЕНИЕ No16, (13.06.2012 г..)
1. Изпитът по „Аудио-визуални и информационни технологии в обучението” ще се започне
от 9:00 часа на 23.06.2012 г. (събота) в 019 ауд. на ФМИ. Колегите от провинцията могат да се
появят на изпита и по-късно, но все пак – преди 11 часа.
2. Oчните занятия по дисциплинaта „Бази от данни и реализацията им с Access” с
хорариум 20 л. + 20 упр., ще се проведат по следния график:
16.06 (събота) 10:15 - 16:30 часа, лекции/упражнеия, зала ?019-ФМИ, гл.ас. Ридван Исуфов
17.06 (неделя) 09:15 - 16:30 часа, лекции/упражнеия, зала ?019-ФМИ, гл.ас. Ридван Исуфов
24.06 (неделя) 09:15 - 16:30 часа, лекции/упражнеия, зала 019-ФМИ, гл.ас. Ридван Исуфов
30.06 (събота) 09:15 - 16:30 часа, лекции/упражнеия, зала 019-ФМИ, гл.ас. Ридван Исуфов
01.07 (неделя) 09:15 - 16:30 часа, лекции/упражнеия, зала 019-ФМИ, гл.ас. Ридван Исуфов
3. Oчните занятия по дисциплинaта „Училищен курс по информатика” с хорариум
  20 л. + 20 упр. ще се проведът по сления график:
07.07 (събота)  15:00 – 17:30, лекции, 229 ауд., доц. Ангел Ангелов
08.07 (неделя)  09:00 – 13:30, лекции, 229 ауд., доц. Ангел Ангелов
         14:00 – 17:30, упражнения, 403/306 ауд. (доц.А.Ангелов, гл.ас.Р.Исуфов)
09.07 (пон.)   09:00 – 13:30, лекции, 229 ауд., доц. Ангел Ангелов
         14:00 – 17:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова, гл.ас.Р.Исуфов)
10.07 (вт.)   09:00 – 13:30, лекции, 229 ауд., доц. Ангел Ангелов
         14:00 – 17:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова, гл.ас.Р.Исуфов)

СЪОБЩЕНИЕ No15, (27.04.2012 г..)
1. Oчните занятия по дисциплинaта „Аудио-визуални и информационни технологии в
обучението” с хорариум 15 л. + 15 упр., планираме да се проведат по следния график:
19.05 (събота) 10:15 - 17:30 часа, лекции/упражнеия, зала 019 УИЦ на ФМИ,
                  гл.ас. Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова
20.05 (неделя) 09:15 - 17:00 часа, лекции/упражнеия, зала 019 УИЦ на ФМИ,
                  гл.ас. Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова
2.06 (събота) 10:15 - 17:30 часа, лекции/упражнеия, зала 019 УИЦ на ФМИ,
                  гл.ас. Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова
3.06 (неделя) 09:15 - 17:00 часа, лекции/упражнеия, зала 019 УИЦ на ФМИ,
                  гл.ас. Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова
16.06 (събота) 09:30 - 17 часа, консултации , зала 019 УИЦ на ФМИ,
                  гл.ас. Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова
17.06 (неделя) 09:15 часа, изпит, зала 019 УИЦ на ФМИ,
                  гл.ас. Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова
От лекторския екип: Весело и щастливо посрещане на предстоящите празници!!!

СЪОБЩЕНИЕ No14, (30.03.2012 г .)
1. Изпитът по „Дизайн и публикуване в Интернет” ще се проведе 9:00 часа на 01.04.2012 г.
(неделя) в 019 ауд. на ФМИ. Колегите от провинцията могат да се появят на изпита и по-
късно, но все пак – преди 11 часа.
на 09 април (понеделник), от 13:00 часа, в 403 ауд., ФМИ.
2. Oчните занятия по дисциплината „Педагогика” и „Психология”, ще се проведат по
следния график:
07.04.2012г. (събота) Педагогика/лекции, 10:00 – 17:30, ФМИ/401 ауд.
                                проф. Любомир Попов
08.04.2012г. (неделя) Педагогика/ лекции, 09:00 – 17:00, ФзФ/А207 ауд., проф. Л.Попов
10.04.2012г. (вторник)  Психология/ лекции, - 09:00 – 17:00 ч., ХФ/604 ауд., проф. Наталия
                                       Александрова
11.04.2012г. (сряда) Педагогика/лекции, 09:00 – 14:00 ч., ХФ/601 ауд., проф. Л. Попов
           Психология/лекции - 15:00 – 17:30 ч., ХФ/603 ауд., проф.Н.Александрова
12.04.2012г. (четвъртък) Психология/л., 09:00 – 13:00 ч., ХФ/603 ауд., проф. Н.Александрова
             Педагогика/л. 14:00 – 17:00 ч., ХФ/601 ауд., проф.Л.Попов
3. Освободените (посочени с «да») от дисциплините Педагогика и Психология са :
             №      Име Презиме Фамилия   Педагогика  Психология
              2  Албена Велизарова Чолакова     да      да
              4  Бойко Стойнев Бойков        да      да
              5  Борислав Георгиев Борисов      да      да
              7  Валя Гачева Илиева         да      да
              9  Диляна Иванова Георгиева      да      да
             11  Донка Кунчева Стефлекова      да      да
             12  Емилия Тодорова Микова       да      да
             15  Людмила Боянова Тикова       не      да
             16  Петранка Иванова Бонина-Коцева   да      да
             18  Силвия Димитрова Цветанова     да      да
             19  Снежана Дончева Ангелова      да      да
             20  Татяна Владимировна Чалъкова    да      да
             21  Цветан Кирилов Цветанов       не      да

   Ако някой от Вас допълнително представи документи и иска да бъде освободен, то трябва да се
появи на първите лекции по съответния предмет и да разговаря директно с преподавателя.

СЪОБЩЕНИЕ No13, (21.03.2012 г .)
1. Oчните занятия по „Дизайн и публикуване в Интернет” завършат при следния график:
24.03.2012г. (събота)   10:00 – 13:30, лекции, 019 ауд., гл.ас. Николина Николова
             14:00 – 17:30, упражнения, 019 ауд. (гл.ас. Елиза Стефанова,
                                  гл.ас. Николина Николова)
25.03.2012г. (неделя)   09:00 – 13:00, лекции, 019 ауд., гл.ас. Елиза Стефанова
             13:30 – 17:00, упражнения, 019 ауд. (гл.ас. Елиза Стефанова,
                                  гл.ас. Николина Николова)
2. Изпитът по „Дизайн и публикуване в Интернет” ще се проведе от 9:00 часа на 01.04.2012 г.
(неделя) в 019 ауд. на ФМИ. Колегите от провинцията могат да се появят на изпита и по-
късно, но все пак – преди 11 часа.
3. Oчните занятия (само лекции) по дисциплините „Педагогика” и „Психология”,
планираме да се проведат по следния график:
07.04.2012г. (събота)  Педагогика - 10:00 – 17:00 ч., ??? ауд., проф. Любомир Попов
08.04.2012г. (неделя)  Педагогика - 09:00 – 17:00 ч., ??? ауд., проф. Л. Попов
10.04.2012г. (вторник)  Психология - 09:00 – 17:00 ч., ??? ауд., проф. Наталия Александрова
11.04.2012г. (сряда)   Педагогика - 09:00 – 14:00 ч., ??? ауд., проф. Л. Попов
             Психология - 15:00 – 17:30 ч., ??? ауд., проф. Н. Александрова
12.04.2012г. (четвъртък) Психология - 09:00 – 13:00 ч., ??? ауд., проф. Н. Александрова
             Педагогика - 14:00 – 17:00 ч., ??? ауд., проф. Л. Попов
   Тази събота (24.03., сутринта), ще мина през зала 019 на ФМИ за да разговаряме за
освобождаването от (получени до момента документи и др. въпроси) и провеждането на
обучението по Педагогика и Психология.

СЪОБЩЕНИЕ No12, (15.03.2012 г .)
1. Oчните занятия при гл.ас. Елиза Стефанова и гл.ас. Николина Николова продължават по
обявения график:
17.03.2012г. (събота)  10:00 – 13:30, лекции, 019 ауд., гл.ас. Николина Николова
             14:00 – 17:30, упражнения, 019 ауд. (гл.ас. Елиза Стефанова,
                                  гл.ас. Николина Николова)
18.03.2012г. (неделя)  09:00 – 13:00, лекции, 019 ауд., гл.ас. Елиза Стефанова
             13:30 – 17:00, упражнения, 019 ауд. (гл.ас. Елиза Стефанова,
                                  гл.ас. Николина Николова)

СЪОБЩЕНИЕ No11, (28.02.2012 г .)
1. Дисциплината „Езици в среди за обучение”, ще завърши с изпит (само за тези, които все
още не са го положили) на 03.03.2012г. (събота) от 09:00 часа в 403 ауд. при доц. Е. Сендова.
2. Oчните занятия по дисциплината „Операционни системи и компютърни мрежи”,
планираме да започнат по следния график:
10.03.2012г. (събота)  10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., гл.ас. Николина Николова
            14:00 – 17:30, упражнения, 403?/? ауд. (гл.ас. Елиза Стефанова,
                                 гл.ас. Николина Николова)
11.03.2012г. (неделя)  09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., гл.ас. Елиза Стефанова
            13:30 – 17:00, упражнения, 403/? ауд. (гл.ас. Елиза Стефанова,
                                 гл.ас. Николина Николова)
3. През пролетната ваканция планираме да се проведат дисциплините Педагогика и
Психология. Които от Вас искат да бъдат освободени от тези дисциплини трябва да вземат
и представят документи от ВУЗ (копие от диплома за висше образовани или уверение или
академична справка), в които има отразени задължително следните атрибути:
  - наименование на дисциплината;
  - хорариум (лекции/упр.);
  - оценка.
Забележка:
 Залите, в които ще се проведат упражнениятя по дисциплината „Операционни системи и
компютърни мрежи” ще бъдат уточнени окончателно по време на лекциите.

СЪОБЩЕНИЕ No10, (23.02.2012 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Езици в среди за обучение”, ще завършат по следния
график:
24.02.2012г. (петък)   10:00 – 17:30, консултации/упражнения, 403 ауд. (доц. Е. Сендова,
                                   гл.ас. Ридван Исуфов
25.02.2012г. (събота)  09:15 – 13:00, лекции/упражнения, 500/403 ауд., доц. Е. Сендова
             13:30 – 17:30, консултации/упражнения, 403 ауд.
                    (доц. Е. Сендова, гл.ас. Ридван Исуфов)
Забележка:
Залите, в които ще се проведат занятията в събота може да бъдат променени.

СЪОБЩЕНИЕ No9, (14.02.2012 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Езици в среди за обучение”, ще продължат по следния
график:
18.02.2012г. (събота) 10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., доц. Евгения Сендова
            14:00 – 17:30, упражнения, 403/321 ауд. (доц. Евгения Сендова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)
19.02.2012г. (неделя) 09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Евгения Сендова
            13:30 – 17:00, упражнения, 403/321 ауд. (доц. Евгения Сендова,
                                 гл.ас. Ридван Исуфов)

СЪОБЩЕНИЕ No8, (06.02.2012 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Езици в среди за обучение”, ще започнат по следния
график:
11.02.2012г. (събота)  10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., доц. Евгения Сендова
             14:00 – 17:30, упражнения, 403/321 ауд. (доц. Евгения Сендова,
                                 гл.ас. Ридван Исуфов)
12.02.2012г. (неделя)  09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Евгения Сендова
             13:30 – 17:00, упражнения, 403/321 ауд. (доц. Евгения Сендова,
                                 гл.ас. Ридван Исуфов)
2. Колегите, които имат преносими компютри могат да ги носят, за да инсталират по време
на упражненията езика ЛОГО.

СЪОБЩЕНИЕ No7, (20.01.2012 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще завършат по следния
график:
21.01.2012г. (събота) 10:00 – 14:00, консултации, 403 ауд., гл.ас. Ридван Исуфов)
22.01.2012г. (неделя) 10:00 – 14:00, консултации, 403 ауд., гл.ас. Ридван Исуфов)
28.01.2012г. (събота) 10:00 – 17:00, ИЗПИТ, 403/306 ауд., доц. А.Ангелов,
                               гл.ас. Н.Николова

СЪОБЩЕНИЕ No6, (06.01.2012 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще продължат по следния
график:
14.01.2012г. (събота) 10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            14:00 – 17:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)
15.01.2012г. (неделя) 09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            13:30 – 16:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)

СЪОБЩЕНИЕ No5, (18.12.2011 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще продължат по следния
график:
27.12.2011 г. (вторник) 10:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
             13:30 – 16:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                  гл.ас. Ридван Исуфов)
28.12.2011 г. (сряда)   10:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
             13:30 – 16:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                  гл.ас. Ридван Исуфов)
29.12.2011 г. (четвъртък) 10:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
             13:30 – 16:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                  гл.ас. Ридван Исуфов)
2. Весело и щастливо посрещане на Коледните празници!!! Пожелаваме Ви много здраве,
късмет и щастие!!! – Николина, Ридван и Ангел
СЪОБЩЕНИЕ No4, (14.12.2011 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще продължат по следния
график:
17.12.2011 г. (събота) 10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            14:00 – 17:30, упражнения, 403/306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)
18.12.2011 г. (неделя) 09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            13:30 – 16:30, упражнения, 403/??306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)

СЪОБЩЕНИЕ No3, (08.12.2011 г .)
1. Честит Ви студентски празник!
2. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще продължат по следния
график:
10.12.2011 г. (събота) 10:00 – 14:00, консултации, 403 ауд. (гл.ас. Н.Николова)
11.12.2011 г. (неделя) 10:00 – 14:00, консултации, 403 ауд. (гл.ас. Ридван Исуфов)

СЪОБЩЕНИЕ No2, (30.11.2011 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще продължат по следния
график:
03.12.2011 г. (събота) 10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            14:00 – 17:30, упражнения, 403/?? 306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)
04.12.2011 г. (неделя) 09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            13:30 – 16:30, упражнения, 306/403 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)

СЪОБЩЕНИЕ No1, (24.11.2011 г .)
1. Oчните занятия по дисциплината „Училищен курс по ИТ”, ще започната по следния
график:
26.11.2011 г. (събота) 10:00 – 13:30, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            14:00 – 17:30, упражнения, 403/?? 306 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)
27.11.2011 г. (неделя) 09:00 – 13:00, лекции, 500 ауд., доц. Ангел Ангелов
            13:30 – 16:30, упражнения, 306/403 ауд. (гл.ас. Н.Николова,
                                гл.ас. Ридван Исуфов)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:6/21/2012
language:Macedonian
pages:5