presentatie TDRE open dag dec 2011 2 by dZfeOt

VIEWS: 11 PAGES: 14

									2001      2011


    WELKOM
  Huidige antistollingsmiddelen

• Coumarines: (vit K-antagonisten)
      Acenocoumarol, 80 %
      -  kortdurend werkzaam, halfwaardetijd 8-14 uur

      Fenprocoumon (Marcoumar), 20 %
      - lang  werkzaam, halfwaardetijd 140-180 uur

 Werking: remming aanmaak stollingseiwitten in de lever
Heparine: Fragmin of Innohep (spuitjes)
o.a. bij: - kortdurende behandeling, zoals heup- of knieoperatie
     - trombosebeen en/of longembolie
     - zwangerschap
     - bij ingrepen bij patiënten met verhoogd risico op
      trombose

Werking: versterken de tegenwerking van een antistollingseiwit


Bloedplaatjesremmers: o.a. Aspirine en clopidogrel
o.a. bij: - hartinfarct en kleine TIA’s
     - na dotterbehandeling

Werking: voorkomen samenklontering bloedplaatjes
   Nieuwe antistollingsmiddelen
Eigenschappen: - directe remming van een stollingseiwit
           - stabielere werking/verdeling en uitscheiding in het lichaam.
           - minder effect van voeding en medicijnen.

Effectiviteit en veiligheid: (n.a.v    wereldwijd onderzoek)
          - even effectief *
          - even veilig *
*Onderzoek is uitgevoerd met geselecteerde groep patiënten en Nederlandse situatie
  mogelijk niet direct vergelijkbaar met andere landen i.v.m. ontbreken Trombosediensten
  Nieuwe antistollingsmiddelen
Voordelen:
   - vaste dosis
   - geen bloedcontrole noodzakelijk
   - mogelijk minder bloedingscomplicaties


Nadelen:
   - geen controle op juiste inname (40 - 50% onjuiste inname)
   - nog geen middel beschikbaar om te onderbreken bij operaties
    en te corrigeren bij bloedingen
   - ontbreken van informatie over effecten op langere termijn !!!!!
   - wordt nog niet vergoed (zijn 5-8 x zo duur!!)
  Nieuwe antistollingsmiddelen

• DABIGATRAN, Pradaxa
 Tot nu toe als enige geregistreerd en beschikbaar voor Atriumfibrilleren
 Inname 2 x daags
 Wordt nog niet vergoed.


• RIVAROXABAN Eliquis
 Wel geregistreerd voor knie- en heupoperaties, nog niet voor Atriumfibrilleren (per
 jan 2012 beschikbaar)
 Inname 1 x daags
• APIXABAN
 Wel geregistreerd voor knie- en heupoperaties, nog niet voor Atriumfibrilleren.
 Inname 1 x daags
Nieuwe middelen voor wie geschikt?
• Atriumfibrilleren
 - goede nierfunctie
 - therapietrouw In testfase voor :
• Trombosebeen en longembolie
• Hartkleppen                 7
         Zelfmanagement

• Patiënt leert zelf dmv vingerprik INR te bepalen

• Apparaat hiervoor wordt beschikbaar gesteld door trombosedienst

• Na training kan men leren zelf het aantal tabletten te bepalen

• Trombosedienst houdt toezicht

• Wordt vergoed door verzekeraars
    Trainingsmogelijkheden

• Bij trombosedienst zelf
  – Locatie Veldhoven of Weert
• Via website van Trombosedienst
 regio Eindhoven
 www.TDRE.nl
          Procedure
• Aanmelding

• Training vingerprik, apparaat bedienen / INR meten

• 3 maandelijkse controle

• Training doseren (bij TDRE of via website)
 Aanmelden voor zelfmanagement

• E-learning via  • Training bij
 internet      trombosedienst in huis


www.TDRE.nl     opgeven bij bloedafname
           of telefonisch bij de TDRE
zelfzorgportaal

                      11
            Doelgroep

• Bij langdurig gebruik antistolling! > 1 jaar

• Voordelen
  - geen bezoeken meer aan prikpost
  - bij vakanties onafhankelijk
  - medisch dossier voor u en behandelaar toegankelijk
  - grotere zelf-redzaamheid

Ruim 1000 patiënten gingen u voor!
                              12
  Toekomst trombosediensten

TD onderwijst, coacht, verzorgt antistolling
bij ingrepen en bloedingen en voert z.n
bloedonderzoek uit.
                        13

								
To top