Bouwkunde15 18Kozijnen Ramen Deuren by N6U126bw

VIEWS: 12 PAGES: 6

									     Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl
MAKELAAR TAXATEUR IPD
BOUWKUNDE                      HOOFDSTUKKEN: 15 & 18 / WEEK 4

HOOFDSTUK 13         BOUWKUNDE           KOZIJNEN, RAMEN & DEUREN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inleiding
  - enige begrippen m.b.t. kozijn, raam en deur:
  1. muuropening ofwel venster:
    - betreft een opening in een muur om licht, lucht of doorgang ( verkeer ) toe te laten
  2. kozijn:
    - betreft een constructiedeel dat zich aan de binnenzijde van een muuropening bevindt
    - kan bevatten:
      - een raam met daarin een ruit ( glas ) ( = raamkozijn )
      - een ruit ( vastglaskozijn )
      - een deur ( = deurkozijn )
    - kozijn(en) kunnen worden onderscheiden in:
    2.1. binnenkozijn
    2.2. buitenkozijn
    2.3. raamkozijn
    2.4. deurkozijn
    2.4. vastglaskozijn
    2.4. combinatiekozijn
  3. raam:
    - betreft een constructiedeel dat zich aan de binnenzijde van een kozijn bevindt
    - kan een ruit ( glas ) bevatten waar men doorheen kan kijken
  4. deur:
    - betreft een constructiedeel dat zich aan de binnenzijde van een kozijn bevindt
    - laat de mogelijkheid van verkeer toe ( personen en/of voertuigen )
  5. ruit:
    - betreft een doorzichtig materiaal ( glas / kunststof, etc. ) waardoor men van binnen naar buiten
     kan kijken

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Delen van een kozijn en een raam:
  - kan worden onderscheiden in:
  1. dorpel(s) (afb.):
    - betreft de horizontale delen
    - kan verder worden onderscheiden in:
    1.1. bovendorpel (afb.)
    1.2. onderdorpel (afb.)
    1.3. tussendorpel (afb.) ( bij een raamkozijn wordt dit een kalf (afb.) genoemd )
  2. stijl(en) (afb.):
    - betreft de verticale delen
    - kan verder worden onderscheiden in:
    2.1. stijl (afb.)
    2.2. tussenstijl (afb.)
  3. vulling(en):
    - betreft de opvulling(en) tussen de stijl(en) en de dorpel(s)
    - kan worden onderscheiden in:
    3.1. glas
    3.2. paneel
    3.3. rooster(s)
    3.4. etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl      1
     Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl
- Kozijnmaat (afb.) / kozijnmaten:
  - betreft de maatvoering bij kozijn(en)
  - kan worden onderscheiden in:
  1. buitenwerkse_maat
  2. binnenwerkse_maat ofwel dagmaat
  3. sponningmaat
    - komt overeen met de buitenwerkse_maat van een raam of een deur
    - wordt glasmaat genoemd indien het glas direct in de sponning van het kozijn wordt gezet
  4. steendagmaat ofwel koppenmaat
    - komt overeen met de binnenwerkse_maat van een venster / muuropening

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Raammaat en deurmaat:
  - kan worden onderscheiden in:
  1. buitenwerkse_maat ( = sponningmaat van kozijn )
  2. sponningmaat ofwel glasmaat
  3. binnenwerkse_maat ofwel dagmaat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Draairichting (afb.) van ramen en deur(en):
  - wordt in een tekening aangegeven met getrokken_lijn(en) en met stippellijn(en), waarbij
    - de punt, welke wordt gevormd door getrokken_lijn(en) naar buiten open draait
    - de punt, welke wordt gevormd door stippel_lijn(en) naar binnen open draait
    - pijl(en) geven een schuifrichting aan ( schuifdeur / schuifraam )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Raam / ramen:
  - kan worden onderscheiden in de volgende type(n) raam:
  1. vast_raam
    - hierbij wordt:
    1.1. de ruit / glas direct in de kozijnsponning geplaatst
    1.2. het raam in de kozijnsponning geplaatst
  2. beweegbaar_raam:
    - hierbij wordt:
      - het raam, beweegbaar, in de kozijnsponning geplaatst
    - beweegbare ramen kunnen als volgt worden onderscheiden:
    2.1. schuifraam (afb.)
    2.2. draairaam:
        - waarbij een stijl middels scharnier(en) om een verticale as draait
        - kan verder worden onderscheiden in:
        2.2.1. naar binnen draaiend enkel_raam
        2.2.2. naar buiten draaiend enkel_raam
        2.2.3. naar binnen draaiend dubbel_raam
            2.2.3.1. stolpraam met stolpnaald (afb.)
                  - beide ramen moeten tegelijkertijd worden geopend en/of gesloten
            2.2.3.2. raam met tongnaald (afb.)
                  - één raam kan onafhankelijk van de ander worden geopend en/of gesloten
                    - het andere raam kan pas worden geopend of gesloten nadat het eerste
                     raam is geopend
        2.2.4. naar buiten draaiend dubbel_raam ofwel stolpraam
            2.2.4.1. stolpraam met stolpnaald (afb.)
                  - beide ramen moeten tegelijkertijd worden geopend en/of gesloten
            2.2.4.2. raam met tongnaald (afb.)
                  - één raam kan onafhankelijk van de ander worden geopend en/of gesloten
                    - het andere raam kan pas worden geopend of gesloten nadat het eerste
                     raam is geopend
    2.3. uitzetraam ofwel steekraam
        - waarbij een bovendorpel middels scharnier(en) om een horizontale as ( naar buiten ) draait
    2.4. achterovervallend_raam
        - waarbij een onderdorpel middels scharnier(en) om een horizontale as ( naar binnen ) draait

    Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl      2
     Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl
    2.5. tuimelraam
       - in het middel om een horizontale as kantelbaar / draaibaar
    2.6. taatsraam
       - in het middel om een verticale as kantelbaar / draaibaar
    2.7. draaivalraam
       - twee draaiing(en) mogelijk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Soorten kozijn
  - kunnen als volgt worden onderscheiden:
  1. inmetselkozijn ofwel inbouwkozijn ( zie voor schema onder de rode knop bij het begrip ):
    - een kozijn dat middels kloostersponning(en) met de spouwlat is verbonden, en
       - middels kozijnanker(s) met het binnenspouwblad is verbonden
    - tijdens het metselen wordt het geheel van spouwlat , inmetselkozijn en kozijnanker in de gevel
     aangebracht
  2. stelkozijn (afb.):
    - een type kozijn dat tijdens de ruwbouw / bouw van de spouwmuur in die spouwmuur wordt
     aangebracht / ingemetseld, en
     aan het binnenspouwblad wordt verankerd
    - is een geïntegreerd geheel van kozijn en spouwlat, zodat geen aparte spouwlat meer zichtbaar is
    - in een stelkozijn kan later ( na het opmetselen van de spouwmuur, etc. ), tijdens:
         - de afbouw, een montagekozijn
        of tijdens:
         - een renovatie, een renovatiekozijn worden aangebracht
  3. montagekozijn:
    - een type kozijn dat, na het optrekken van de spouwmuur / gevelmuur, nog kan worden geplaatst,
     door
       - het montagekozijn aan het stelkozijn ( een type inmetselkozijn ) te bevestigen
  4. renovatiekozijn:
    - een type kozijn dat bij renovatie ( zonder breekwerk aan de gevel ) in een stelkozijn kan worden
     geplaatst
    - een type kozijn dat bij renovatie ( met breekwerk aan de gevel ) in de plaats van een
     inmetselkozijn kan worden aangebracht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Materiaalaanduiding (afb.) bij kozijn(en)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kozijnaansluiting(en):
  - kunnen worden onderscheiden in:
  1. kozijnaansluiting_bij_een_massieve_muur (afb.)
  2. kozijnaansluiting_bij_een_spouwmuur (afb.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kozijnvulling(en):
  - kan worden onderscheiden in:
      1.1. kozijnvulling_met_raam
      1.2. kozijnvulling_met_deur
      1.3. kozijnvulling_met_paneel (afb.)
      1.4. kozijnvulling_met_glas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ventilatie:
  - kan worden bereikt door, onder meer:
    1. ventilatierooster(s) (afb.)
    2. suskast (afb.)
      - is geluiddempend
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl      3
     Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ( VERVOLG )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN m.b.t. BINNENMUREN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Inleiding:
  - er kunnen 2 gevallen worden onderscheiden:
  1. inmetselkozijn:
    - het gehele kozijn wordt tijdens het metselen van de muur geplaatst/ingemetseld
  2. stelkozijn (afb.) + montagekozijn
    - een stelkozijn wordt tijdens het metselen van de muur geplaatst/ingemetseld, waarna
      - later een montagekozijn in het stelkozijn wordt geplaatst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kozijnaansluiting_bij_een_binnenmuur (afb.):
  - betreft hier een houten_kozijn
  - hierbij spelen de volgende aspect(en) een rol:

  1. binnenkozijnstijl (afb.):
   1.1. kalksponning tussen kozijn en muur
   1.2. kozijnanker(s) tussen muur en kozijn
   1.3. opdiklat om kozijnoppervlak aan te laten sluiten bij stucwerkoppervlak
   1.4. aftimmering / architraaf / koplat voor de afdichting van de naad tussen kozijn en stucwerk

  2. binnenkozijn_bovendorpel:
   2.1. heeft geen constructieve_functie ( draagt niets ), daarom
      - bovenliggend metselwerk wapenen ( murforwapening (afb.) )

  3. binnenkozijn_onderdorpel (afb.) / steldorpel:
   3.1. dient voornamelijk om de binnenkozijnstijl(en) ( afb. ) op afstand te houden, en
      - wordt in de vloer ingelaten
      - bij betonnen_vloer(en) wordt GEEN steldorpel in de betonnen_vloer ingelaten, maar
        - wel kan een stofdorpel worden aangebracht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vulling(en) van een binnenkozijn / binnenkozijn_vulling
  - kan worden onderscheiden in:
  1. deur(en)
    1.1. stompe_deur (afb.)
    1.2. opdekdeur (afb.)
  2. beweegbaar_raam / raam
  3. vast_raam (afb.) / glaspaneel
  4. paneel
    4.1. glaspaneel / vast_raam (afb.)
    4.2. plaat_paneel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Deurmaat (afb.):
  - hangt samen met kozijnmaat (afb.)
  - kan worden onderscheiden in:
    1. buitenwerkse_kozijnmaat
    2. binnenwerkse_kozijnmaat ofwel dagmaat (afb.)
    3. sponningmaat
      3.1. deurmaat indien deur in de sponning van kozijn
      3.2. glasmaat indien glas direct in de sponning van kozijn
    4. vrije_doorgang (afb.)
      - kan kleiner zijn dan de dagmaat als de deur NIET 180 º open kan


    Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl      4
      Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij            www.makelaardijcdrom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijzondere_deur(en)
  - een type deur
  - kunnen worden onderscheiden in, onder meer:

  1. opgeklampte_deur (afb.):
   1.1. lattendeur (afb.): lat(ten) met tussenruimte(n) op klamp(en) bevestigd
   1.2. schottendeur (afb.): plank(en) met messing_en_ groef op klamp(en) bevestigd ( = een schot /
      schotwerk )
   1.3. opgeklampte_deur_met_schoren:
      - zie: opgeklampte_deur (afb.)
   1.4. opgeklampte_deur_met_spiegelklampen:
      - zie: opgeklampte_deur (afb.)

  2. branddeur

  3. geluidwerende_deur:
   3.1. dubbele_opdeksponning
   3.2. 2 deur(en) in 1 kozijn

  4. overige_bijzondere_deur(en):
   4.1. stralingwerende_deur: bijv. een loden_deur
   4.2. kogelwerende_deur: bijv. een deur met staalplaat
   4.3. glazen_deur
   4.1. tourniquet_deur ofwel draaideur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Metalen_kozijn, metalen_raam(en) en metalen_deur(en)
  - worden hieronder besproken:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Metalen_kozijn:
  - een type kozijn, gemaakt van metaal
  - kan worden onderscheiden in, onder meer:

   1. stalen_kozijn:
     1.1. stalen_raamkozijn
     1.2. stalen_deurkozijn / stalen_binnenkozijn/ stalen_binnendeurkozijn (afb.)

   2.  gietijzeren_kozijn
   3.  aluminium_kozijn (afb.)
   4.  bronzen_kozijn
   5.  overige_metalen_kozijn

- Eigenschappen van metalen_kozijn(en):
  - kan worden onderscheiden in:

  1. voordelen:
   1.1. gunstige glas/kozijn-oppervlakte-verhouding
   1.2. steviger hang-_en_sluitwerkbevestiging
   1.3. langere levensduur indien goed beschermd

  2. nadelen:
   2.1. roestvorming
   2.2. vormt een koudebrug, en
      - daartoe is een koudebrug_onderbreking (afb.) nodig
   2.3. geen dubbelglas mogelijk ( te ondiepe sponning )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl       5
     Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl
- Kunststof_kozijn en kunststof_raam:
  - kan worden onderscheiden in:

  1. kunststof_kozijn (afb.)
   1.1. kunststof_deurkozijn
      1.1.1. kunststof_deur
   1.2. kunststof_raamkozijn (afb.)
      1.1.1. kunststof_raam (afb.)

- Eigenschappen van kunststof_kozijn(en) en ramen:
  - kan worden onderscheiden in:

  1. voordelen:
    1.1. goede thermische_isolatie
    1.2. GEEN koudebrug_onderbreking(en) (afb.) nodig welke WEL nodig zijn bij metalen_kozijn(en)
    1.3. weersbestendig

  2. nadelen:
    2.1. grote thermische_uitzettingscoëfficiënt
       - kan kromtrekken tot gevolg hebben
    2.2. grote elasticiteitscoëfficiënt
       - moet net houten of metalen verstijvingsprofiel worden versterkt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Aanduiding(en) van muurdoorbreking(en) (afb.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij             www.makelaardijcdrom.nl      6

								
To top