Draaiboek 4-elementen speeltuin by N6U126bw

VIEWS: 94 PAGES: 9

									Draaiboek 4 elementen-speeltuin
           Hoe een saaie stenenvlakte kan worden omgetoverd tot een uitdagende speelplaats
                        Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
 In dit project werkten samen: Tan training en advies; COPgroep Groningen, Peuterspeelzaal Tante Toosje; Project Leefbaar Friesland; Bond Heemschut,
                IVN; CMO STAMM Drenthe; CMO Groningen; Bevordering Toerisme Beetsterzwaag; Vensterschool Stadspark.
 Wat is het resultaat
   Een speeltuin met water, zand, gras, stenen,
   zonnepanelen, windvangers, …
   Een speeltuin die uitnodigt tot spel en ontdekking
   Een speeltuin met leuke kleine plekjes
   Een speeltuin waar van alles te voelen, te horen, te zien
   en te ruiken, kortom te beleven is.

 door de ogen van de leidsters ….
     De kinderen spelen heel anders. Ze vermaken zichzelf zonder
 speeltoestellen. Wel zijn ze in een uitdagende omgeving met veel
 natuurlijk materialen. Ze kunnen hier van alles mee doen, het gebruik
                                      Er was een speelplein.
 ligt niet voor de hand.                          Dit was een stenenvlakte.
                                      Niets uitnodigend aan….
     Hoe dan? Intensiever en ook natter. Sommige kinderen wilden
 vroeger niet eens naar buiten, en nu wil iedereen het. Ze spelen meer
 met elkaar. Het plein heeft meer structuur gekregen. Zand en water, dat  Behalve als het geregend had:
 zijn de oerelementen. Als kinderen moeilijk kunnen wennen, dan is     de plassen bleven staan en dan
 water een grote afleider. Soms moeten we wel uitleggen aan ouders,    viel er wat te beleven…
 dat kinderen vies kunnen worden, maar wèl tegelijk heel gelukkig!

    Wat doet dat groen met ze? Ze gaan liggen in het gras, ze
 hebben meer ontdekkingsdrang, ze gebruiken al hun zintuigen. Het is
 nu heel leuk om naar buiten te gaan! We doen zelf ook meer ideeën op.
 Er werd gras gemaaid. Daar gingen ze vogelnestjes mee maken.
 Een windgong klingelt, die horen ze. Ik ga ook een mobiel maken van
 kokosnoten. Dan leg ik ook kokosnoten neer, dan kunnen ze daar mee
 spelen. Door op een drukknop te drukken stroomt er water in een
 waterloop. Deze heeft sluisjes, waardoor kinderen het water op
 verschillende manieren kunnen laten lopen. Van zand en water maken
 ze modder en daar kan weer van alles en nog wat mee gemaakt
 worden.
Draaiboek 4elementenspeeltuin                                  Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
  Dat kale, stenen plein moest anders en dat kon anders.
  Heel veel ideeën voor een uitdagende speelplaats werden tot een tekening uitgewerkt.
  Niet speeltoestellen, maar de 4 elementen water, aarde, wind en vuur of licht prikkelen hierin de kinderen tot spel en ontdekking…

Draaiboek 4elementenspeeltuin                                       Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
 Een buitenkraan is er; we willen regenwater opvangen en een pomp
 neerzetten. Met bamboe kunnen kinderen dingen bouwen, er komen
 dakpannen, stenen, dennenappels, lappen etc etc. Er komt een              Bevlogenheid verspreidt zich!
 winkeltje met schelpjes, stokjes, bladeren, potten en pannen.              Ouders hielpen volop mee met
                                             grondwerk…
 Kinderen weet er wel raad mee! Zelf waterleidingen maken, met pvc
 buizen. Wol buiten leggen en vilten met water en zeep. Ze willen
 straks niet meer naar binnen. Steeds iets anders ophangen, b.v. pvc
 buizen, flessen, schillen. Flessen gevuld met water van verschillende
 kleuren geven een mooi effect. We willen ook insecten hotels
 neerzetten, dan kunnen kinderen ze van dichtbij bekijken.

 door de ogen van de organisatie…
     Het project is een initiatief van Peuterspeelzaal Tante Toosje,
 onderdeel van COP-groep (Centrum voor Ontwikkeling en
 Pedagogische activiteiten, koepel van peuterspeelzalen in
 Groningen) in samenwerking met Tan training en advies. Tante
 Toosje zit samen met basisschool De Starter en het Buurthuis in de
 Vensterschool. De samenwerking met De Starter is door de 4
 elementen-speeltuin verdiept. Wij sluiten goed aan op hun science
 activiteiten. De ouders van de basisschool hebben meegeholpen met
 de grondwerkzaamheden en tuinaanleg. Ze brachten planten mee,              Gras is zacht
                                             om in te liggen en in te rollen
 bijvoorbeeld aardbeiplantjes, en die zetten ze ook in de grond.
                                             En het ruikt lekker…
 Binnen de COP-groep is men erg enthousiast over de resultaten.
 Men gaat bekijken of ook bij andere peuterspeelzalen een 4
 elementenspeeltuin kan komen.

 door de ogen van de ouders …
    De ouders genieten, want zij zien hun kinderen genieten.
 Velen hielpen enthousiast mee.

 door de ogen van de aannemer …
     Voor de hovenier was deze speeltuininrichting een nieuwe
 uitdaging. De ouderhulp vindt hij fantastisch, dat had hij nog nooit
 eerder zo meegemaakt!
Draaiboek 4elementenspeeltuin                        Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
 door de ogen van de gemeente …                    Haha, juf Hilda je hebt
 De gemeente nam het initiatief om de tuin open te stellen voor de  een nestje op je hoofd…
 buurt. Zij tonen hun betrokkenheid ook door het verlenen van een
 aanvullende subsidie en het verzorgen van grootonderhoud voor de
 tuin.

 vanuit duurzaamheid bekeken …
 In de 4elementenspeeltuin komen de kinderen in contact met de
 natuur. Daar begint het draagvlak om er duurzaam mee om te gaan
 én van te genieten.
 Kinderen leren de speelwaarde kennen van een natuurlijke
 omgeving, er is bijvoorbeeld een watergoot aangelegd, waar water
 doorstroomt water. Een houtje kan hierin drijven en varen als ware
 het een bootje. Er is ook een plek waar regenwater een plas mag
 vormen, hierin stappen geeft spetters en lichteffecten. Op een
 andere plek mag straks een vuurtje gestookt worden, waar iets
 boven gebakken wordt om op te eten. Met zand en water maken we
 moddercreaties, met stukken schors lopen we vast nog een
 schorsroute.                             Het wendbare water stroomt
 Kinderen spelen met zelf opgewekte energie. Ze laten belletjes    Kinderen krijgen er nooit
 rinkelen met behulp van zelf fietsen, maken geluid door de wind   genoeg van …
 ergens door te laten waaien of er zelf in blazen (windgong), ze
 pompen zelf water op en laten dit stromen via een circuit.
 Kinderen hergebruiken eerder gemaakte creaties. Met zand en
 water worden muurtjes gemetseld en weer afgebroken, met
 duurzame materialen zoals buizen worden constructies gemaakt en
 weer veranderd.
Draaiboek 4elementenspeeltuin                                  Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
 Het proces
 wat ging goed …
   Met een projectgroep goede ideeën verzamelen is zeer
   stimulerend! Er is veel kennis in de groep en die delen we.
   Met een collega samen goed nadenken.
   Draagvlak! Niet in je eentje gaan ploeteren, dat is te zwaar en
   het schiet niet op. Als je blijft vertellen komen andere met
   ideeën of schieten te hulp of kennen anderen die iets kunnen.
   Het onderhoud van de speeltuin is snel in orde gemaakt door
   de COP-groep.Het gras wordt regelmatig gemaaid.
   Het grote onderhoud doet de gemeente, zoals snoeiwerk aan     Van steen tot steen.
   bomen.                              Goed de afstand inschatten,
   Het samen dragen van de realisatie van de tuin met de       mikken en springen maar…
   Vensterschool gaf een grote impuls en de mogelijkheid om
   meer te kunnen besteden m.b.v. extra subsidie.

 wat was lastig …
   De stap van idee naar realiseren, daar zit veel tussen. Vooral
   veel contacten leggen, overal aan kloppen, met jan en alleman
   erover praten.
   Iemand te vinden om een ontwerp te maken dat onze ideeën
   uitvoerbaar zou maken. De gemeente beval Springzaad aan
   voor advies. Springzaad is een netwerk van organisaties en
   personen die meer ruimte wil scheppen voor natuur en
   kinderen. Dit bracht ons op de goede weg. We hadden niet de
   beschikking over een grote pot met geld. We hebben daarom
   een basisontwerp gemaakt met allemaal groeimogelijkheden.
   Dit is verwoord in een programma van eisen.                              De zon warmt de steen op.
   De inspectie GGD was van belang voor het afgeven door de                       Het gevoel van deze steen is
   gemeente van vergunning. We vonden een aannemer die ook                        om nooit meer te vergeten…
   certificeerde. Daarmee wisten we dat we aan de GGD eisen
   zouden voldoen.
Draaiboek 4elementenspeeltuin                                 Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
  tips …
    Gedegen ontwerp maken: begin klein (basisontwerp) en maak
    het groter als daar middelen voor zijn of tijd om zelf iets te
    maken of her te gebruiken.
    Weten waar je wat moet halen
    Goed binnen al je contacten doorvertellen wat je zoekt, dan
    komen mensen met ideeën.
    Als je de tuin open stelt voor de buurt moet het beheer goed
    geregeld worden en de sleutel goed ondergebracht. Hierover
    goede afspraken maken met de gemeente en de beheerder(s).
    Denk niet alleen aan realisatie maar ook aan beheer en
    onderhoud. Schep een potje voor als dingen kapot gaan, zodat      Veel te ontdekken en van alles te
    ze vervangen kunnen worden.                       doen bij gemetselde muurtjes …  de randvoorwaarden …                                        Een uniek
  Wat maakt dat een project als dit kan slagen in een organisatie?                  project en
                                                   goede PR.
    Een trekker, projectleider/coördinator met uren, steun in de
                                                   Er worden
    organisatie van de directie en collega’s (draagvlak)                      opnamen
    Duidelijke inbedding van dit project in de organisatie                     gemaakt voor
    waarbinnen het project wordt uitgevoerd.                            OOG TV,
    De kosten en inkomsten op een rij: uren voor                          de lokale
                                                   zender van
    projectontwikkeling, daarna vervoer, opslag, coördinatie als
                                                   Groningen
    kostenposten; inkomsten uit subsidies, fondsen,
    medegebruikers.
    Een breed netwerk opbouwen of hebben en gebruiken om er
    niet alleen voor te staan en zaken te kunnen delegeren,
    inspiratie en motivatie op te doen.
Draaiboek 4elementenspeeltuin                      Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
Contactennetwerk project 4 elementen-speeltuin


                                                 leerkracht
                                                 onderbouw

                                                   science
                                       ouders                    leerkracht
                        Dienst                       coördinatoren
                                                             bovenbouw
                        sociale    buitenscho
    gemeente               werkplaats   olse        Vensterschool
    Groningen                       opvang       OBS De Starter
  groenvoorzieningen
                                                 tussendemiddag
                                                  opvang groep
              coördinator
                                                    3 en 4
              vensterschool
                                  Project
        buurthuis                     coördinator =
                                 peuterspeelz                   aannemer
buurtbewoners                           aalleidster                   hovenier
                 ouders

                   peuterspeelzaal                    Springzaad
           ouderraad

                         COP-groep
                         Groningen                            Groningen
                 collega’s                             CMO’s
                                  bedrijf voor
                         directie     speelobjecten              STAMM Drenthe
                                   op zonne-
                                   energie
Draaiboek 4elementenspeeltuin                                Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
                                         COLOFON
                                         De 4 elementen-speeltuin is het resultaat van
                                         één van de vier onderdelen van het project “De
                                         Jeugd Schept de Toekomst” Dit project
                                         ontwikkelde speelse concepten om jeugd van 2
                                         t/m 12 jaar bij hun leefomgeving te betrekken
                                         en duurzaamheid vanzelfsprekend te laten
                                         vinden.

                                         Andere projectonderdelen zijn:
                                         Hoor&speelspel
                                         Via een MP3speler te beluisteren hoorspel dat
                                         zich afspeelt op de plek waar het kind zelf is.
                                         Een nieuwe manier om de omgeving te
             In de houten poort zal straks van alles hangen:
                                         ontdekken en aantrekkelijk te gaan vinden.
              Een mobiel van kokosnoten
              Petflessen met verschillende kleuren water er in   Restdepot voor Creatief Hergebruik
                                         Het Restdepot maakt restmaterialen van
              Een windgong die geluid maakt
                                         bedrijven  beschikbaar  hergebruik  door
             En klimplanten geven schaduw en beschutting       kinderen. Hierdoor kunnen de peuterspeelzalen
                                         van de COP-groep Groningen de peuters laten
                                         spelen, ontdekken en creatief aan het werk
                                         zetten.
                              “Ra ra, wat zit er
                              in mijn hand?”    De vaart in met duurzame energie
                                         Door een zonneboot te bouwen die echt vaart
                                         op zonne-energie ervaren kinderen aan den
                                         lijve wat duurzame energie is.

                                         Dit project werd mede mogelijk gemaakt door
                                         subsidie  van  Leren voor   Duurzame
                                         Ontwikkeling (LVDO) provincies Friesland,
                                         Groningen en Drenthe.

                                         Projectleiding
                                         Frank van den Haak en Mei Lan Tan
                                         Tan training en advies
                                         Schoollaan 27
                                         9244 CS Beetsterzwaag
                                          0512 383935
                                         tantraining@hetnet.nl
                                         www.tantrainingenadvies.nl
                                                         oktober 2008
Draaiboek 4elementenspeeltuin                           Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008

								
To top