PowerPoint Presentation by N6U126bw

VIEWS: 31 PAGES: 140

									                                              Asset
                                              Information
Welkom in deze Trainingspresentatie voor AIM
                                              Management
                                                 Versie 5.0
                                                 05-01-2010
                                      Ken uw weg in
                                      Documentatie
                                      & Data Land.                                                  A Franken
Deze trainingspresentatie wordt u aangeboden door de Documentatiebeheerder van RVC & RTA        RCT
                                Asset
Beste AIM gebruiker.
                                Information
                                Management
•  De doelstelling van deze training is om
  kennis op te doen of op te frissen.

•  Nieuwe AIM gebruikers wil ik altijd aanraden om
  contact op te nemen met de AIM Focal Point
  binnen uw afdeling om een meer uitgebreide training te
  volgen.
•  Indien geen AIM Focalpoint aanwezig is, neem dan
  contact op met de afdeling REA/6 of CEID (Moerdijk)
  Zij kunnen ook uitgebreide training sessies verzorgen.

•  In deze trainings modules worden dus niet alle
  AIM mogelijkheden uitgelegd.
  Ik heb een keuze gemaakt uit een aantal meest gebruikte handelingen.
•  Raadpleeg bij vragen ook eens de web pagina van
  Shell Online Supportt. Klik vanuit de AIM Navigator op
  HELP LEARNING GUIDE                          A Franken
                                       RCT
                            Asset
                            Information
                            Management
Maak met uw muis een keuze
               uit de overige modules:

1.  Inleiding
2.  Het aanloggen in AIM.
3.  Het zoeken van documenten.
4.  Het tonen van documenten.
5.  Het printen van documenten.
6.  Redlining van Documenten in Autovue.
7.  De commenting Route in Staffware.
8.  De Import Approval Route in Staffware.
9.  Het geven van “Textual Comment”
10  Het vergelijken van 2 documenten in Autovue
11  Extra, de VTA/VTV Route                  A Franken
                                 RCT
                                 Asset
                                 Information
                                 Management
Welkom bij de module Inleiding.
                 In deze module worden
                 Een aantal basis begrippen
                 uitgelegd.
                 Toch wil ik u er nadrukkelijk op
                 wijzen dat er op het web nog veel
                 meer informatie te lezen valt.
                   •  Ga naar de SNR site
                   •  Kies de webpagina’s van REA/6
                                         A Franken
                        Deze inleiding duurt 5 minuten   RCT
             Inleiding.            Asset
                              Information
                              Management
  Wat is AIM?

•  AIM is het elektronische Document Management Systeem
  van SHELL.

•  AIM is GEEN losstaand programma, maar een
   onderdeel, c.q module van SAP.
   De gebruiker werkt dus eigenlijk in SAP.

•  AIM staat voor: Asset Information Management
                                  A Franken
                                   RCT
               Inleiding.                Asset
                                   Information
                                   Management
AIM bestaat uit de volgende toepassingen.


1    Navigator:
    Dit is het programma wat wij gebruiken om te zoeken.2    AutoVue:
    Dit is het programma wat wij gebruiken om documenten
    te tonen en om te Redlinen.

3    K2 Black Peark:
    Dit is het programma wat verantwoordelijk is voor de elektronische
    route die een document kan afleggen.                                       A Franken
                                         RCT
             Inleiding.               Asset
                                 Information
                                 Management
  We praten over een ASSET,

            maar wat is dan een ASSET?

•  Is een verzamelnaam van onze:
  fabrieken of units, onze static en rotating equipment.
  onze instrumenten.
  Kortom onze bedrijfsmiddelen, onze activa.•  Iedere Asset is gekoppeld aan een Functional Location.
  Een Functional Location is een unieke naamgeving in SAP waardoor
  het mogelijk is om informatie in de vorm van data of als document
  te kunnen opslaan en beheren.

                                     A Franken
                                       RCT
                Inleiding.                  Asset
                                       Information
De Hiërarchie van een Functional Location.                  Management
Binnen SAP kennen we verschillende niveaus.

Categorie-1   Site niveau.
         Raffinaderij     = N011
         Chemie        = N014
         Moerdijk       = N013

Categorie-2   Plant niveau.
         CC2          = N011-CC2
Categorie-3   Unit niveau.
         kraaksectie CC2    = N011-CC2-6100
Categorie-4   Tag niveau.
         Regenerator V3    = N011-CC2-V3

        Bij het benoemen van een Tag op niveau-4 nemen we de unit
Opmerking:
        niet mee. In de spreektaal hebben we het over de regenerator van
        de CC2 en niet over de regenerator van de unit 6100 van de CC2    A Franken
                                            RCT
              Inleiding.                Asset
                                   Information
                                   Management
Van iedere Asset zijn gegevens beschikbaar en die
verdelen wij in:1.  Asset data
   De technische gegevens van een stuk equipment en die worden
   opgeslagen en beheerd in:
   Rotating    SAP.
   Static     IDMS
   Instrumentatie INTOOLS ( indien geïmplementeerd)2  Asset documentatie.
   Alle Tekeningen, beschrijvingen, werkinstructies, inspectie & onderhoud
   rapporten en die worden opgeslagen en beheerd in AIM.
   Dit kan zijn als document of opgeslagen in een dossier.

                                        A Franken
                                         RCT
                  Inleiding.                   Asset
                                          Information
                                          Management
AIM brengt een werkwijze met zich mee
waarbij expliciete rollen zijn weggelegd t.b.v het
beheer van al die documentatie.

  Ieder document in AIM bezit:

1      Een Eigenaar ( Owner)
      Is de hoogst verantwoordelijke binnen een afdeling.

2      Een Inhoudelijk Beheerder ( Content Manager)
      De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van het document.

3      Een Administratief Beheerder (Librarian)
      De persoon die verantwoordelijk is dat het document op de juiste wijze
      volgens geldende Shell voorschriften in AIM geladen is en juist geïndiceerd.
      ( Indiceren wil zeggen het toekennen van attributen en trefwoorden.)
      Tevens mag hij documenten IN en UIT AIM halen.

4      Sommige documenten hebben ook een Toetser
      De persoon die naast de Inhoudelijke Beheerder een document controleert
      en toetst na een wijziging.                          A Franken
                                               RCT
                Inleiding.              Asset
                                   Information
                                   Management
•  Binnen Shell kennen wij documenten die vallen
  onder:
  “Centraal Beheer” of onder “de-Centraal Beheer.”

•  Centraal Beheer
  Betekent dat het document op een centrale plaats beheert wordt.


  Voor SNR/SNC Pernis is dit de afdeling REA/6 in het CK.

  Voor SNC/Moerdijk is dit de afdeling CEID.


•  De-Centraal Beheer
  Betekent dat het document op de afdeling zelf beheert wordt.


•  Voor alle duidelijkheid, we spreken hier uiteraard wel over
  ADMINISTRATIEF beheer en niet over INHOUDELIJK beheer.
                                       A Franken
                                         RCT
                 Inleiding.                  Asset
                                        Information
                                        Management
Veel gebruikte AIM termen.

•  Live document.
  Is een document welke aangepast ( mag) worden.
  Denk b.v aan werkinstructies, checklijsten, PEFS, maar ook
  alle technische tekeningen van onze equipment.

•  Non Live document.
  Is een document dat nooit gewijzigd mag worden.

  Denk b.v aan registraties zoals een verslag of een certificaat.

•  Workflow Controled document.
  Is een document dat alleen als nieuwe revisie in AIM geladen kan worden,
  nadat het een formele goedkeuringsroute heeft doorlopen.
  Dit kan per documentklasse ingesteld worden.                                            A Franken
                                             RCT
                   Inleiding                  Asset
In AIM mag u soms een WILDCARD
                                         Information
gebruiken, maar wat is dat?                            Management
Het is in feite niets anders dan een * dat je op de plaats
zet van letters of cijfers die je niet weet.Voorbeeld-1 (U zoekt    document met doc-id R-0532325-0001):

•   U vult in bij doc.id: R-0532325
       resultaat: AIM komt met niets, Want –0001 heeft u niet ingevuld.

•   U vult in bij doc.id: R-0532325*
       resultaat: AIM komt nu met 23 documenten.

 Voorbeeld-2:
• U zoekt documenten met “ergens” in de titel het woordje fakkel.
       Geef in bij Title* : *fakkel* en AIM vindt voor u bijna 1000 documenten

                                             A Franken
  AIM heeft wel enige tijd nodig om te zoeken, bedenk er zijn 1 miljoen documenten.    RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                            Asset
                            Information
                            Management
Welkom bij module-2.

          Het aanloggen in AIM.
                                   A Franken
                  Deze module duurt 0,5 minuuut.   RCT
               Module-2             Asset
                                Information
Het aanloggen in AIM.
                                Management

    •  Bovenstaand het nieuwe icoontje van AIM
    •  Of ga naar Start  Programs  AIM EDMS  AIM EDMS


                                    A Franken
                                      RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                              Asset
                              Information
                              Management
Welkom bij module-3.

          Het Zoeken van documenten
                   in AIM.
                                        A Franken
                    Deze module duurt ongeveer 12 minuten.   RCT
               Module-3                  Asset
                                    Information
                                    Management
Met “de Navigator” gaan wij documenten zoeken in
AIM.
Dat kunnen wij doen op 2 verschillende manieren

                    •   Methode-1
                    via Search Document scherm                    •   Methode-2
                      via Search Functional Location scherm


                           Maak uw keuze.


                                          A Franken
                                           RCT
Methode-1         Module-3  Asset
                   Information
Ga naar Search en          Management
  vervolgens naar documents.
                       A Franken
                        RCT
               Module-3
                                   Asset
                                   Information
                                   Management
In de huidige versie van de Navigator bestaat
de mogelijkheid te kiezen uit 2 zoekschermen

•Een simpel zoekscherm

•Een uitgebreid zoekscherm


De keuze om gebruik te maken kunt u vastleggen zodat de Navigator
Bij het opstarten iedere keer met het scherm van uw voorkeur komt.

In de bovenbalk ga naar:

•Help
•Kies User Preferences
•Zet het vinkje aan/uit om
 uw keuze te bepalen.


                                       A Franken
                                        RCT
              Module-3                    Asset
                                      Information
                                      Management
Onderstaand ziet u het uitgebreide zoekscherm
              Via de button “Simple” kunt u wisselen tussen
              het simpele en het uitgebreide zoekscherm
                                          A Franken
                                           RCT
                      Module-3                   Asset
•    Enige tips voor het gebruik
                                             Information
             van het zoekscherm.                       Management
  •  U hoeft niet alle velden in te vullen maar
     bedenk wel, dat alles wat U invult, voor AIM een absolute eis is
     waar het document aan moet voldoen.

•    Als er achter de veldnaam een * staat, dan mag u een wildcard
    gebruiken.

  •  Opm: hoe meer velden er ingevuld worden des te langer duurt het
     zoeken zeker als er ook gebruik gemaakt is van Wildcards.
•    Als u weinig invult krijgt u veel documenten. ( misschien teveel.)
•    Als u veel invult krijgt u weinig documenten. ( misschien geen.)
•    TIP, als het zoekresultaat veel documenten oplevert, sorteer uw documenten dan eens in
    een bepaalde volgorde, b.v op document klasse of op discipline.

  •  of verfijn uw zoekopdracht.

•    Zoeken in AIM kunt u een beetje vergelijken met zoeken op internet, zoek slim.
                                                 A Franken
                                                  RCT
        Module-3          Asset
                      Information
                      Management

Het zoekscherm van AIM
              Wilt u Uitleg
              hebben over alle
              veldnamen.

               • JA
               • NEE

              Maak uw keus.
                          A Franken
                           RCT
                      Module-3                    Asset
    •  Wat is: Id*
                                             Information
                                             Management
                                * Sterretje betekent dat u gebruik
                                 mag maken van een wildcard.
  •    Ieder document heeft een uniek nummer eventueel nog gevolgd door een sheet
       nummer.( b.v R-0123456-0001 )
•      Hier moet dit unieke nummer worden ingevuld.
•      Het nummer kan b.v zijn: R-Nummer, T-Nummer, TC-nummer, of een afdelingsnummer
      b.v: RCT-2004-0035 of RHP.02.2005 of RSP-2004-0034.
  •    Tip: vul achter het nummer een * in, misschien zijn er wel sheets aanwezig.       A Franken
                                                    RCT
                   Module-3                  Asset
  •  Wat is: Autorisatie Groep
                                         Information
                                         Management
                            * Sterretje betekent dat u gebruik
                             mag maken van een wildcard.

•    De Autorisatie Groep bepaalt wie het administratieve beheer heeft
    van het document.
    b.v: afd.REA/6 = NR00, afd. RVC=NRE0, afd. RHP=NRD0
•    Je kunt deze Autorisatie Groep gebruiken in je zoekopdracht
                                               A Franken
                                                RCT
                 Module-3                   Asset
•  Wat is: Titel.*
                                        Information
                                        Management
                           * Sterretje betekent dat u gebruik
                            mag maken van een wildcard.

•  Hier kunt u een trefwoord invullen als u zeker weet, dat dit woord in de titel
  voorkomt.
•  Leer uzelf aan om te beginnen met een * en te eindigen met een *

•  Bij het zoeken van b.v een Caps en Pluggenlijst vul in: *caps*
                                             A Franken
                                               RCT
               Module-3                  Asset
•  Wat is: Content items.*
                                     Information
                                     Management
                        * Sterretje betekent dat u gebruik
                         mag maken van een wildcard.

•  In deze versie van AIM kunnen we voortaan ook IN een document zelf zoeken
  op een woord of zin
  LET OP:
  Dit zoekcriteria mag alleen gebruikt worden in combinatie met een ander
  zoekcriterium, zoals b.v een FLOC.
                                           A Franken
                                            RCT
                     Module-3                     Asset
  •  Wat is: Discipline.
                                              Information
                                              Management
•    In dit veld kunt u als zoek criterium een vakdiscipline kiezen uit de treklijst .

•    AIM zal dan alleen documenten zoeken van die betreffende vakdiscipline.

•    enkele vakdisciplines zijn b.v:
                   Operation, Civil, Rotating, Static, Inspection, enz.
                                                  A Franken
                                                    RCT
                  Module-3                    Asset
•  Wat is: Document soort.
                                          Information
                                          Management
•  In dit veld kunt u als zoek criterium een document soort kiezen uit de lijst.

•  AIM zoekt dan alleen die soorten documenten op.

•  Bekende document soorten zijn b.v:
    Werkinstructie, Procedure, Checklijst, PEFS, Process Control Narative,
    I.O.M. Manual, Instrument Loop Diagram, Plot Plan en nog vele andere.        A Franken
                                                RCT
                   Module-3                     Asset
  •  Wat is: FLOC/Equip*
                                            Information
                                            Management
                               Tip:
                               via de browse button kunt
                               u de FLOC ook opzoeken.

•    Floc/Equip* = Functional Location of Equipment. id
•    Dus: als u documenten wilt zoeken van de C501 op de HV5 vul dan in:
    N011-HV5-C501 en druk op search. [ Let op de SAP schrijfwijze.]
•    Let op: Het document moet dan uiteraard wel op Tag niveau geïndiceerd in AIM
    zitten en dat is helaas nog niet altijd zo.
    Sommige documenten zijn geïndiceerd op unit niveau of op Plant niveau.         A Franken
                                                 RCT
                    Module-3             Asset
  •   Wat is: Fabrikant Doc id.*
                                    Information
                                    Management
•    Niet alleen Shell geeft zijn documenten een uniek nummer,
    maar ook de fabrikant.
    Wij hebben de mogelijkheid om te zoeken op het tekeningnummer
    van de fabrikant zelf.

                                        A Franken
                                          RCT
                    Module-3             Asset
  •  Wat is: Fabrikant.*
                                    Information
                                    Management
•    In dit veld kunt u de naam van de fabrikant invullen.
    Zodoende kunt u zoeken op alles van een bepaalde leverancier.
    B.v Weesie Apparaten Bouw of Sulzer of Loher.


                                        A Franken
                                          RCT
                    Module-3          Asset
  •  Wat is: Revisie datum.
                                  Information
                                  Management
                          Via “Advanced”
                          kunt u ook een
                          datum range invullen.
•    Deze datum geeft aan vanaf welk
    moment een document geldig is.
    Als u dit niet precies weet, dan kan ook
    een bepaalde range worden ingevuld.
    Dit kan via de advanced button.

                                      A Franken
                                        RCT
                 Module-3                 Asset
•  Wat is: Auteur.*
                                      Information
                                      Management
•  Hierin kunt u de naam invullen van de persoon die het document heeft
  geschreven.
  Vooral bij verslagen of notities kan dit wel eens handig zijn.


                                          A Franken
                                           RCT
                 Module-3                    Asset
•  Wat is: Project.*
                                         Information
                                         Management
•  Als een document gemaakt of gewijzigd is tijdens een project, en u weet het
  project nummer dan kunt u door het projectnummer in te voeren zoeken
  op deze documenten.


                                             A Franken
                                               RCT
                 Module-3                     Asset
•  Wat is: Trefwoord
                                          Information
                                          Management
                           Als U op deze button drukt
                           Dan krijgt U een keuze scherm
                           te zien met de volgende keuzes.

+ BBS Bedrijfsproces. Wordt soms gebruikt bij afdelings documenten.
+ Subgroup.       Wordt altijd gebruikt bij technische documentatie denk bv
            20 Column ; 22 Vessel ; 24 Furnace ; 29 Pump+Compr.
+ Terreinvak.      Het Shell terrein is verdeeld in vakken zie document R-0415000.

•  U kunt hier meerdere keuzes maken en bepalen of het een “or” of “and” functie is.   A Franken
                                                RCT
                     Module-3                     Asset
•    Wat is: Commentaar.*
                                              Information
                                              Management
  •  Voor dit veld is geen vaste definitie te geven, omdat het door de verschillende
     documentatiebeheerders vrij gebruikt mag worden.


  •  Afd. REA/6 vermeldt voor een PEFS hier de datum en revisie van de
     stoomwezen goedkeur.                                   A Franken
                                                   RCT
                    Module-3                  Asset
•    Wat is: Geldig tot:
                                          Information
                                          Management
  •  Hier is ingevuld tot wanneer een document geldig is
     Via de advanced button kunt u ook een Datum range invullen..
  •  Vooral voor Inhoudelijke Beheerders van werkinstructies / procedures met een
     vastgelegde geldigheidstermijn een belangrijk hulpmiddel.
     Zij kunnen nu zoeken op hun documenten die binnenkort een review nodig hebben.
                                              A Franken
                                               RCT
               Module-3                Asset
•  Wat is: Document Vorm:
                                   Information
                                   Management
•  Hiermee kunt u zoeken op wat de verschijningsvorm van een document is, b.v
  Calque.
  Gescande file.
  Elektronisch document.
  Micro.
  Hard Copy.
                                         A Franken
                                          RCT
                   Module-3        Asset
•  Wat is: BBS Controlled Y/N:
                               Information
                               Management
•  Als je dit invulveld op Y zet, dan betekent dit dat je
  documenten zoekt die BBS Controlled zijn.                                   A Franken
                                    RCT
                 Module-3                    Asset
•  Wat is: SWW indicator:
                                         Information
                                         Management
•  De SWW indicator is bedoelt voor de administratief beheerder.
  Door de SWW indicator aan te zetten maakt hij het mogelijk om dit document
  oproepbaar te maken via het Shell intraweb


                                             A Franken
                                              RCT
                  Module-3                    Asset
•  Wat is: Revisie Status:
                                          Information
                                          Management
•  Als je dit invulveld gebruikt, dan betekent dit dat je documenten zoekt die voldoen
  aan een bepaalde revisie status, zoals b.v:

  As Built, Final, Released for Construction, Vervallen enzv.

                                              A Franken
                                               RCT
               Module-3            Asset
                              Information
•Voorbeeld-1:
  Hoe vind ik op de meest eenvoudige manier
                              Management
  documenten van Vat 1001 op de HDSL?.
     N011-HDSL-V1001
                        U ziet, je
                        hoeft slechts
                        1 regel in te vullen.
                        Alleen de FLOC
                        naam is al
                        voldoende.


                         Druk op Search
                                    A Franken
                                     RCT
                    Module-3           Asset
 •Voorbeeld-2:                            Information
Ik zoek alle Process Control Narratives van de
HV5+HV6+HV7+HV8
                                   Management
Tip-1: Let speciaal op het gebruik van het sterretje
    bij invullen zoekopdracht
       PROCESS CONTROL NARRATIVE
       N011-HV*                    Dus:
                            Doc. Soort = PROCESS
                            CONTROLL NARATIVE

                            FLOC/Equip* =N011-HV*


                              Druk op Search

                                        A Franken
                                         RCT
                 Module-3             Asset
Methode-2                             Information
Documenten zoeken via                       Management
    “Search Functional Location scherm.”
•  Wij gaan EERST een Functional Location zoeken.

•  Daarna de documenten die daar bij horen.
                           •  In de bovenbalk
                             ga naar “Search”.

                           •  Kies vervolgens
                             Functional Location.
                                         A Franken
                                          RCT
                 Module-3                   Asset
 Methode-2                                   Information
In het zoekscherm, vul hier de naam van de                   Management
Functional Location in.
        Gebruik altijd de officiële SAP schrijfwijze.
                                Tip gebruik een *
                                en vul b.v in:
                                N011-HV5-P501*

                                dan komt AIM met
                                alles wat begint met P501
                                Zoals de P501a & de P501b
                                maar ook met flensconnecties.

                                                A Franken
                                                 RCT
                   Module-3                  Asset
Methode-2                                    Information
                                        Management

De in AIM gebruikte afkorting voor Functional Location = FLOC
 Dus:
 •   In de bovenbalk ga naar Search.

 •   Kies uit de treklijst Functional Location.

 •   Vul de Functional Location naam in volgens SAP schrijfwijze.
    U mag hierbij een sterretje gebruiken, bv N011-HV5-P501*.

 •   Zoek uit het gevonden resultaat de Functional Location die u zoekt.

 •   Selecteer deze Functional Location.

 •   Klik vervolgens met uw Rechter muisknop en kies “Related Documents.”.

                                            A Franken
                                              RCT
              Module-3         Asset
Methode-2                      Information
                           Management
Onderstaand een voorbeeld.
ik zoek documenten van de HDSL-V1001
                    Druk op
                    Search.
                    Resultaat:
                    Alle documenten
                    van V1001 van de
                    HDSL.

                    Mits geïndiceerd
                    Op Tag niveau
                    Uiteraard.
                               A Franken
                                RCT
                   Module-3                Asset
Vraag:                                    Information
•   Hoe komt het toch dat AIM uw document kan vinden?
                                       Management

  Antwoord:

•   Dat komt omdat de Administratief Beheerder die het
    document in AIM zet dit document voorziet van vele
    Attributen en Trefwoorden.    Dit noemen wij “Indiceren”

    Hoe nauwkeuriger een document voorzien wordt van attributen en
    trefwoorden,des te makkelijker kan de gebruiker een document vinden.
                                           A Franken
                                             RCT
              Module-3        Asset
Onderstaand scherm toont hoe een
                          Information
geïndiceerd document in AIM zit.          Management
U ziet dat de indiceerder in onderstaand scherm
alle vakjes goed heeft ingevuld en daarom kan de
gebruiker het document makkelijk vinden.
                              A Franken
                               RCT
                 Module-3                 Asset
Op onderstaand scherm kunt u goed zien                  Information
Hoeveel en welke FLOC’s aan dit document zijn
gehangen.                                 Management
Iedere gebruiker kan en mag deze informatie inzien, HOE?
In de Navigator, klik op het document met de Rechter muisknop
Kies vervolgens “ Show Details.”
                                U heeft nu wat meer
                                inzicht in de werking
                                van AIM.
                                Dit kan helpen bij het
                                Zoeken van documenten
                                             A Franken
                                              RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                            Asset
                            Information
                            Management
Welkom bij module-4.

          Het tonen van documenten.
                                   A Franken
                  Deze module duurt 2:30 minuten   RCT
                  Module-4                Asset
                                      Information
                                      Management
•    Nadat we een document gevonden hebben,
    willen we het uiteraard ook bekijken.

•    We selecteren de regel totdat die blauw wordt en
    dubbelklikken vervolgens met de Linker muisknop


•    Het AIM systeem weet met welk software pakket het document
    gemaakt is.

•    ACAD tekeningen en gescande files worden altijd geopend door het
    programma “Autovue”

  •  De gebruiker krijgt echter bij o.a
     Word documenten, Excel files, Powerpoint documenten een keuze.


                                          A Franken
                                           RCT
             Module-4               Asset
                               Information
                               Management
• Kies “Autovue” als u wilt dat het document getoond
 wordt door AutoVue

•Kies “Use Native Application” als u wilt dat het programma
 geopend wordt met het softwareprogramma waarmee uw
 document gemaakt is.
                                   A Franken
                                     RCT
                  Module-4         Asset
                               Information
                               Management
•  Wist u dat ACAD tekeningen, extra
  informatie bezit die u zelf kunt oproepen?

•  Deze informatie staat op extra layers, die de gebruiker
  zelf aan of uit kan zetten.

•  Extra layers met informatie zijn o.a.
  • Steekflenzen.
  • Afsluiters t.b.v Diffuse Emissie metingen.
  • Flenzen t.b.v protocollen.
  • Ingekleurde Functionele Systemen.
  • Ingekleurde Operationele Systemen.
  • Insluit Systemen met ingekleurde afsluiters.
   En nog vele, andere nuttige informatie layers.
                                   A Franken
                                     RCT
                   Module-4               Asset
                                     Information
Hoe kom ik bij die layers?.
                                     Management
 In Autovue kies in de bovenbalk.
                        Layers                        U komt in nevenstaand scherm
  •  Als u het “vinkje”aan zet in de status kolom en vervolgens
    op “OK” drukt, dan zal de betreffende layer getoond worden.

  •  Standaard staan deze layers dus UIT.                   A Franken
                                           RCT
                  Module-4                   Asset
                                        Information
Het tonen van documenten.
 •  Een tekening kan Autovue tonen in:
                                        Management
   kleur of in zwart/wit.

 •  De gebruiker kan die keuze zelf instellen als volgt.

 •  Ga naar options  Configuration
                               Zet het vinkje aan of uit
                               bij “Force to Black”    A Franken
                                              RCT
                 Asset
                 Information
                 Management
Keer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                            Asset
                            Information
                            Management
Welkom bij module-5.

          Het printen van documenten.
                                   A Franken
                  Deze module duurt 3:00 minuten   RCT
                Module-5          Asset
                             Information
Het printen van documenten.
                             Management


 •  Als u een document geopend heeft met zijn Native”
   application, dan beschikt u over de volledige
   functionaliteit van het betreffende programma.
 •  Als u een document geopend heeft in Autovue, ga
   dan naar de bovenbalk en vervolgens naar:

   File.          Print.


                                 A Franken
                                   RCT
            Module-5              Asset
                              Information
                              Management
Vraag:

Kan AIM / Autovue meerdere documenten
als 1 batch tegelijk printen?
Ja, dat kan.

Dit kan voor gewone tekeningen, maar ook voor documenten
die ingepakt zijn tot een ZIP bestand
                                  A Franken
                                   RCT
                  Module-5        Asset
Het printen van documenten.
                              Information
Hoe kunnen wij bulkprinten van meerdere           Management
documenten die in een Zip pakket zitten?  •  Zoek in AIM het gewenste document.

  •  Selecteer het document en dubbelklik op de regel.
  •  Onderstaand scherm verschijnt.

  •  Kies voor
    Use Native Application.
                                  A Franken
                                    RCT
                Module-5         Asset
Het printen van documenten.
                             Information
  •  WinZip laat nu de inhoud van het ZIP
                             Management
    bestand zien.


  •  Druk op Extract en plaats deze bestanden ergens
    op uw eigen harde schijf.
                                 A Franken
                                  RCT
                 Module-5          Asset
Het printen van documenten.
                              Information
 •  Ga naar AutoVue.                   Management
   Als Autovue nog niet actief is, start dit programma
   dan zelf op.
   ( Start – Programs – Autovue Professional.)
 •  Ga naar File en vervolgens op open
                                  A Franken
                                    RCT
                Module-5         Asset
Het printen van documenten.
                             Information
                             Management
 •  Als onderstaand scherm verschijnt, zoek dan de
   directory op waar U uw bestanden in heeft gezet.
 •  Selecteer 1 bestand en druk op open.
   Het bestand wordt u getoond in Autovue.
 •  In Autovue ga vervolgens naar:
   File -- Print
                                 A Franken
                                  RCT
               Module-5            Asset
Het printen van documenten.
                               Information
                               Management
 •  Onderstaand scherm zal geopend worden.
                   •  Druk op de button
                     “Batch Print”.
                                   A Franken
                                    RCT
                 Module-5                Asset
Het printen van documenten.
                                     Information
                                     Management
  •  Onderstaand scherm zal geopend worden.
  •  Druk op “Add” ---- U ziet nu alle files staan van uw Zippakket.
    Selecteer deze bestanden en druk op “open”.


  •  Alle bestanden die u wilt printen
    staan nu allemaal in het
    “Batch Print scherm.
  •  Druk op “OK” en in het volgende
    scherm ook op “OK”                            A Franken
                                          RCT
               Module-5                 Asset
                                    Information
Het Bulkprinten van documenten die NIET
in een ZIP pakket zitten.
                                    Management
•  Nadat u met een zoekopdracht uw documenten
   heeft gevonden, selecteer het 1e document.
•  Houd de “CTRL” toets ingedrukt en selecteer uw gewenste
   volgende documenten.
   Let op: Bij het laatste document van uw reeks aangekomen meteen
   dubbelklikken.
                            Gevolg:

                            Al uw geselecteerde
                            documenten worden een
                            voor een geopend in
                            AutoVue.

                                        A Franken
                                          RCT
               Module-5         Asset
                            Information
In AutoVue kunt u zien dat al uw documenten
geopend zijn.
                            Management
Klik maar op “Window” in de bovenbalk en u ziet al uw
documenten staan.
Ga nu naar File
en
vervolgens
kies
“Print”
                                A Franken
                                  RCT
                 Module-5              Asset
                                   Information
We komen weer in het “Print Properties Scherm.”           Management
Druk op de Button “Batch Print”
                 Onderstaand scherm verschijnt
                 Indien gewenst dan kunnen er nog
                 documenten worden toegevoegd of
                 worden verwijderd.

                 Druk op “OK”
                                       A Franken
                                        RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                            Asset
                            Information
                            Management
Welkom bij module-6.

          Het Redlinen van
              documenten
                  in Autovue.
                                   A Franken
                  Deze module duurt 4:30 minuten.   RCT
                 Module-6            Asset
Vraag:
                                 Information
     •  Wat is “Redlinen”.
                                 Management

Antwoord:

     •  Een wijziging voorstel aanbrengen op een tekening.


Let op:
Hier hebben wij wel afspraken over gemaakt.


   •    In de kleur ROOD als iets weg gehaald moet worden.

   •    In de kleur BLAUW als iets nieuw is.

   •    De kleur Groen wordt gebruikt voor commentaar


                                     A Franken
                                       RCT
                Module-6                 Asset
Vraag:
                                     Information
  •  Wie mogen er een “Redline maken”.
                                     Management

Antwoord:

  •  Iedereen.


Vraag:

  •   Lopen wij dan geen risico dat iedereen zomaar iets gaat wijzigen?


Antwoord:

  •  NEE, want:
     a: er wordt niet echt op het document getekend.
     b: iedere wijziging aan een tekening MOET goedgekeurd worden
     door de Inhoudelijke Beheerder van het betreffende document.
     Dit wordt behandeld in de module over de “Commenting Route”.
                                         A Franken
                                          RCT
                  Module-6    Asset
Hoe gaan wij dan een Mark-up maken?         Information
                          Management
 •Open uw document met Autovue.

 •  Ga naar File           Mark-up.
 of
 •  Klik op het “Mark-up Icoontje”.
                              A Franken
                                RCT
                Module-6                Asset
                                    Information
                                    Management
Onderstaand scherm verschijnt en de volgende vraag
wordt gesteld..
                   •  Create a new Markup file.

                           of

                   •  Choose an excisting Markup file.
                        Kies voor:
                        Create a new Markup file.
                                        A Franken
                                         RCT
               Module-6          Asset
                             Information
Resultaat:
                             Management
•  Er verschijnen een aantal teken tools,
     zowel links van uw scherm,
                     als bovenaan.
                                 A Franken
                                  RCT
               Module-6              Asset
                                 Information
Onderstaand een voorbeeld van een
Gemaakte Redline in AutoVue                   Management
Via symbols kunt u reeds gemaakte symbolen gebruiken
                            U ziet:
                            De kleur Rood
                            is gebruikt, dus
                            dit moet weg

                            De kleur blauw
                            is gebruikt, dus
                            dit is nieuw

                                     A Franken
                                       RCT
                  Module-6                     Asset
                                          Information
•  Het is bovendien heel eenvoudig, om tekst
  en uitleg te geven voor de ACAD tekenaar.
                                          Management
•  Hiervoor gebruiken we het Icoontje genaamd
  “note.”
  In zo’n gele “note” kunt u zoveel tekst en uitleg geven als u wilt.
                                   Op deze wijze is de
                                   note opgeslagen op de
                                   tekening.
                                               A Franken
                                                 RCT
                Module-6
                               Asset
                               Information
                               Management

Nieuw in Autovue.
In de nieuwe versie van AutoVue is het mogelijk om voor
PEFS een redline in kleur te printen met de basis tekening
in zwart/wit.
                                   A Franken
                                    RCT
                 Module-6     Asset
                         Information
Als u gereed bent met het “Redlinen”       Management
dan moeten we deze Redline opslaan.

Doe het volgende:
•  Ga naar File             Save.
•  Kies voor “Save AIM Mark-up.”

•  Druk op OK.
•  Nevenstaand scherm verschijnt.
•  Vul in bij “Description” uw Ref.
  Indicator spatie en vervolgens het doc.id
  druk op de button OK                 A Franken
                               RCT
                 Module-6                 Asset
                                      Information
d.m.v het maken van een Redline                      Management
     heeft u een voorstel tot wijziging aangebracht. Maar wat gebeurt er nu?


 •    AIM onderzoekt wie de Inhoudelijke Beheerder
     is van dit document via de WAM tabel.


 •    AIM stuurt dit gewijzigde document naar deze persoon.


 •   AIM doet dit elektronisch en gebruikt hiervoor K2 Blackpearl


   •  De Inhoudelijk Beheerder moet nu beoordelen of hij het eens is met
     uw Commentaar en dit heet, “de Commenting Route.”
                                          A Franken
                                           RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                            Asset
                            Information
                            Management
Welkom bij module-7.

          De Commenting Route
                in
                K2 Blackpearl
                                    A Franken
                   Deze module duurt 9:00 minuten.   RCT
                Module-7                  Asset
                                     Information
                                     Management
•  Vraag:


       Wat betekent “Commenting Route.”•  Antwoord:

       De Commenting Route is een elektronische route, waarbij aan
       de Inhoudelijke Beheerder ( I.B.) van het document gevraagd
       wordt om de aangebrachte wijziging op zijn document te
       beoordelen en uiteindelijk te bepalen of:

       a: De wijziging relevant is Ja of Nee.

       b: De wijziging op het document verwerkt moet worden Ja of Nee.

                                         A Franken
                                           RCT
               Module-7             Asset
                                Information
                                Management
Het programma dat de elektronische route verzorgt
van de documentatie heet:
          K2 Blackpearl, of kortweg K2

Kortom:
Iedere werknemer die een rol speelt op het gebied van
documentatie dient zeer regelmatig zijn K2
postbakje controleren om te kijken of er documenten in liggen
die hij moet beoordelen.
                                    A Franken
                                      RCT
               Module-7             Asset
                                Information
                                Management
Vraag:

Waar vind ik dan K2 en hoe moet ik aanloggen.


Antwoord:

Er is een button “Workflow” aanwezig in uw AIM EDMS logonbox.
                                    A Franken
                                      RCT
                Module-7                 Asset
                                     Information
                                     Management

Zodra de logonbox verschijnt, dan heeft u toegang tot:
                             •  GSAP R/3.


                             •  K2 Workflow

                             •  AIM / Navigator.
                                         A Franken
                                          RCT
                Module-7  Asset
                     Information
                     Management
Nadat u op de button “Workflow”
gedrukt heeft verschijnt na ongeveer
1 minuut onderstaand scherm.
                         A Franken
                           RCT
               Module-7              Asset
                                 Information
U zit nu in de omgeving waar uw Elektronische
postbakje is.                           Management
 U ziet aan de linker kant de kolom “Users in Group”

 Hierin vind u uw naam staan en misschien 1 of meerdere
 andere namen.
   U ziet aan de rechter kant de kolom “Work itmes – uw naam”                                     A Franken
                                       RCT
                Module-7    Asset
                       Information
Als er documenten in uw K2 postbakje liggen  Management
dat ziet dit er als volgt uit.
                           A Franken
                             RCT
                Module-7        Asset
  Aandachtspunt
                            Information
                            Management

In uw postbakje kunnen 2 soorten
      Berichten / documenten zitten.1  documenten die binnen komen via de

   COMMENTING ROUTE.

           en/of

2  documenten die binnen komen via de

   IMPORT APPROVAL ROUTE. ( zie volgend hoofdstuk)

                                A Franken
                                 RCT
                   Module-7               Asset
  1  De Commenting Route.
                                     Information
                                     Management
•    Dit zijn documenten die door “iemand” gewijzigd zijn.

    U bent Inhoudelijk Beheerder van dit document en u moet
    Beoordelen of de aangebrachte wijziging relevant is, JA of NEE.

  •  U kunt deze documenten herkennen, in de kolom “type”
     Staat dan Comment.
                                         A Franken
                                           RCT
               Module-7  Asset
                     Information
We zien dat Jan Lagerwerf
3 van uw documenten heeft gewijzigd.
                     Management
Deze documenten worden u aangeboden
Om te beoordelen


 •  Selecteer een van die documenten.

 •  Dubbelklik erop.
                         A Franken
                           RCT
                 Module-7              Asset
Onderstaand scherm verschijnt.
                                   Information
                                   Management                       Hier ziet u al het
                       doc-id en
                       de titel van het document.
                      Wij willen de aangebrachte
                      wijziging op het document gaan
                      beoordelen.


                      Klik op de button “Document”
                                       A Franken
                                        RCT
               Module-7        Asset
                           Information
                           Management
•  K2 schakelt automatisch over naar de AIM
  Navigator.


•  Selecteer het document en dubbelklik erop.

•  BELANGRIJK:
  De volgende stappen krijgt IEDERE AIM gebruiker
  te zien, als hij dit document wil inzien.
                               A Franken
                                 RCT
                 Module-7                Asset
                                     Information
Onderstaand scherm verschijnt.                      Management

•  IEDERE AIM gebruiker krijgt de mededeling
   dat er 1 Redline op dit document is gemaakt.                       Dit is nu de kracht
                       van het systeem.

                       Binnen 1 minuut na het
                       maken van een Redline
                       is deze up to date informatie
                       al voor alle gebruikers in te
                       zien.

                                         A Franken
                                          RCT
                Module-7             Asset
                                 Information
•  AutoVue wordt geopend en wij
                                 Management
  zien nu de tekening die gewijzigd is.

•  Iedere gebruiker wordt nu voor de 2e keer
  gewaarschuwd dat er een wijziging op dit
  document is aangebracht.


                        Hoe?


                        Er brandt een
                        rood lampje links
                        onder in beeld.


                        Klik 1 maal
                        op dit lampje.

                                     A Franken
                                      RCT
                 Module-7             Asset
                                  Information
                                  Management
Onderstaand scherm verschijnt.


              Dit scherm zijn we al in een eerdere
              module tegen gekomen.
              Deze keer kiezen wij voor de button
              “Choose an existing Markup file.”Nevenstaand scherm verschijnt nu.


Selecteer “Load AIM Mark-up.”
en druk op OK.
                                      A Franken
                                       RCT
                 Module-7                   Asset
Onderstaand scherm verschijnt.
                                        Information
Opmerking:                                   Management
Wij zien in onderstaand voorbeeld 1 naam staan, maar dit
kunnen er best wel 2 of 3 zijn als meerdere personen op dezelfde
tekening gaan Redlinen.
Let op:
Kies wel het commentaar overeenkomstig met de case description in Staffware

Selecteer de regel van de persoon van wie je de Mark-up wil inzien.                                  Klik daarna op
                                    OK.
                                            A Franken
                                             RCT
                 Module-7               Asset
                                    Information
Onderstaand scherm verschijnt.
                                    Management
•  AIM heeft de Mark-up file opgehaald en wij kunnen nu de wijziging zien.

•  Als Inhoudelijk beheerder kunt u nu de wijziging beoordelen.
                                        A Franken
                                         RCT
                 Module-7                Asset
Wij gaan nu handmatig terug
naar onderstaand scherm in K2.
                                    Information
                                    Management

                      Opmerking:
                      De verdere stappen
                      gelden weer alleen voor
                      de Inhoudelijke Beheerder
                      die in K2 bezig was.

                        Maak nu uw keuze:

                        •Vond u de Mark-up
                         relevant of irrelevant.

                        • Wat is uw beslissing
                         Update of no update.


                       •Druk op Release en u bent klaar.  A Franken
                                           RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                             Asset
                             Information
                             Management
Welkom bij module-8.

          De Import Approval Route
                 in K2.
                                    A Franken
                    Deze module duurt 5:00 minuten   RCT
                Module-8               Asset
                                   Information
De Import Approval Route in Staffware.
                                   Management
Wat is dat eigenlijk?


Binnen Shell hebben wij documenten, die dermate belangrijk zijn,
dat deze documenten, na een wijziging, goedgekeurd moeten worden
door de Inhoudelijk Beheerder, Inspectie en de Stoomwezen kamer,
alvorens zij als een nieuwe revisie in AIM geladen mogen worden.


Dat betekent dat zo’n gewijzigd document een elektronische goedkeurroute,
via Staffware, moet afleggen langs diverse personen.


De Route is ( in principe) als volgt.

Inh. Beheerder       Plantinspecteur     Stoomwezeninspecteur.

Dus, nadat iedereen de gewijzigde tekening goedgekeurd heeft, dan pas mag hij
als nieuwe revisie in AIM geladen worden.
                                        A Franken
                                          RCT
                 Module-8               Asset
                                    Information
                                    Management
•  Documenten die verplicht de
  “Import Approval Route” moeten volgen zijn
  tot op heden …………………PEFS & GEFS•  Daarom kunt u een PEFS soms 2x tegenkomen in Staffware.

  De 1e keer kan een gemaakte Redline zijn.
  De PEFS wordt U aangeboden middels de Commenting Route.

  Als die wordt goedgekeurd dan gaat de ACAD tekenaar aan zijn werk

  De 2e keer moet een aangepaste PEFS, goedgekeurd worden voor hij als
  een nieuwe revisie in AIM terug gezet mag worden.
  De PEFS wordt aangeboden middels de Import Approval Route.

                                        A Franken
                                          RCT
                Module-8             Asset
We beginnen in uw postbakje in
K2, er is al uitgelegd hoe u daar moet             Information
komen.
Documenten die u aangeboden worden via             Management
de “Import Approval Route” zitten in een
IMPORT BATCH.,
Wij noemen dit een “BATCH” omdat er meerdere
documenten in 1 aangeboden Batch kunnen zitten
                         Import Batches zijn
                         gemakkelijk te
                         herkennen, want de naam
                         begint altijd met:
                         IBPER………….

                         En het type is vervolgens:
                         Import

                                       A Franken
                                         RCT
               Module-8      Asset
                         Information
                         Management
•  Stap voor stap volgen wij nu alle
  handelingen om een PEFS die reeds
  gewijzigd is, goed te keuren.

•  Selecteer 1 Import Batch en dubbelklik erop
                             A Franken
                               RCT
               Module-8        Asset
                           Information
                           Management
Onderstaand scherm verschijnt.
                    Selecteer de regel.


                     Druk vervolgens op
                     View Importbatch.

                               A Franken
                                 RCT
                 Module-8               Asset
Onderstaand scherm verschijnt.
                                    Information
                                    Management                       •  Selecteer de regel
                         ( die wordt blauw).
•  Druk nu op uw rechter
  muisknop

•  Er verschijnt een Pull down
  menu

•  Kies Documents
                                        A Franken
                                         RCT
                Module-8         Asset
                             Information
U ziet dat wij intussen weer in het           Management
Navigator scherm van AIM zitten.

Om het document zelf te kunnen inzien, volg de stappen
zoals al eerder is uitgelegd in de module:
“Het tonen van documenten”.
                                 A Franken
                                  RCT
                  Module-8                   Asset
                                         Information
Opmerking:
                                         Management
•    Alleen U kunt deze nieuwe revisie zien.

•    De overige AIM gebruikers nog niet, want
    tenslotte moet het document nog goedgekeurd worden.

•    Kijk op de tekening waar het revisie driehoekje
    staat. Op die plaats is er iets gewijzigd.

Tip van de ACAD tekenaar.
  •  Als u het revisie driehoekje moeilijk kunt vinden, zet de PEFS
    in kleur op uw scherm. Het driehoekje is licht groen van kleur.


•    Nieuw in AIM versie 5.0 is de Compare Functionaliteit, waarmee u de nieuwe
    revisie kunt vergelijken met de oude revisie.

•    Als u akkoord gaat met deze nieuwe revisie, dan kunt u hem goedkeuren.

•    Ga weer handmatig terug naar K2 naar uw “Import Authorisation Scherm”.
                                             A Franken
                                              RCT
                Module-8        Asset
In het vakje Approved kunt u              Information
nu het document goedkeuren
(Y) of afkeuren (N)                  Management
                     Druk daarna op Release
                                  A Franken
                                   RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                             Asset
                             Information
                             Management
Welkom bij module-9.

          Textual Comment.
                                   A Franken
                   Deze module duurt 3,5 minuten   RCT
                Module-9        Asset
                           Information
                           Management
In de module over het maken van een Redline,
heeft u geleerd dat u een document “kunt aanpassen”
In AutoVue.


Ik behandel nu de methode om met behulp van “TEKST”
Commentaar te leveren op een document.


Dat noemen wij het maken van een:          TEXTUAL COMMENT.                               A Franken
                                 RCT
                 Module-9            Asset
•  Zoek het document op waar u                 Information
  commentaar op gaat leveren.
                                 Management
•  Selecteer het document met de rechter muisknop.
                           •  Kies

                             “New Textual
                             Comment”.   A Franken
                                      RCT
                 Module-9             Asset
                                  Information
                                  Management
Onderstaand scherm verschijnt.
Vul bij description in:
Uw Ref. Indicator spatie en dan het documentnummer( doc. id) in.
Dit is identiek als de afspraak bij een Redline maken.
 Druk op “Next.

                                      A Franken
                                       RCT
                 Module-9                Asset
                                    Information
                                    Management
Onderstaand scherm verschijnt.


•  In dit scherm kunt u al uw commentaar kwijt.

•  Het is zelfs mogelijk om complete tekst uit een ander programma
  hier in te plakken.

•  Als u gereed bent drukt u op Finish.
                              De Inhoudelijk
                              Beheerder krijgt
                              nu automatisch een
                              e-mail.
                              Via Staffware kan hij
                              het commentaar
                              beoordelen.
                                          A Franken
                                           RCT
                 Module-9                 Asset
                                     Information
                                     Management
Nadat iemand een Textual Comment heeft gemaakt
dan is het meteen in te zien door iedere AIM gebruiker.

Hoe?

Heel eenvoudig.
Zodra iemand een document wil inzien waar een Textual Comment op
gemaakt is, dan verschijnt onderstaand scherm.                        Je krijgt dus een waarschuwing.
                                         A Franken
                                           RCT
                Module-9                Asset
                                    Information
                                    Management
Let op:
Als je nu op de Button drukt “OK” dan wordt het document
geopend, maar je ziet NIET het commentaar wat erop geleverd
is.
                      Wat moet de gebruiker dan WEL
                      doen om het commentaar in te zien?

                      Druk op “Cancel”en je komt weer
                      terug in het Navigator scherm.

                                         A Franken
                                          RCT
                Module-9           Asset
•  Selecteer het document met de
                              Information
  rechter muisknop.                    Management
•  Een Pull down menu verschijnt.
                     •  Kies in dit menu de optie
                       “Textual Comment”

                                     A Franken
                                       RCT
                Module-9   Asset
                       Information
                       Management
•  Onderstaand scherm verschijnt.
•  Selecteer de regel en dubbelklik erop.
•  Onderstaand scherm verschijnt.
                           A Franken
                            RCT
              Module-9       Asset
                         Information
                         Management
•  Kies het “tabblad” Contents om het gegeven
  Textual Comment te kunnen lezen.
                             A Franken
                              RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                               Asset
                               Information
                               Management
Welkom bij module-10.

            De Compare functionaliteit
            in de nieuwe Autovue
            versie 19.1
                                     A Franken
                     Deze module duurt 2,0 minuten   RCT
                 Module-10                    Asset
                                         Information
                                         Management
Deze compare functionaliteit is makkelijk om 2
revisies van een tekening met elkaar te vergelijken.


•   Denk aan het werk van een Inhoudelijk Beheerder of een
    inspecteur, die via Staffware een nieuwe revisie krijgt aangeboden


Werkwijze:

•    Open een document wat via K2 wordt aangeboden volgens
    de standaard manier


•   Zoek nu de huidige revisie op die in AIM staat en open dit document ook
    met Autovue  Opmerking:
  U heeft dus nu 2 tekeningen geopend in Autovue
                                             A Franken
                                              RCT
           Module-10             Asset
                            Information
In Autovue ga naar:                   Management
             •  Analysis
                     •  Kies Compare                                A Franken
                                  RCT
               Module-10            Asset
                               Information
                               Management
Het “Compare with” scherm verschijnt


De tekening waarmee u wilt vergelijken staat in het scherm


Selecteer deze tekening en
                      druk op “OK”
                                   A Franken
                                    RCT
              Module-10    Asset
De twee versies van het document
                      Information
verschijnen nu bovenin
met onderin de verwijderde (rood)
                      Management
en toegevoegde(groen) gegevens
                    Nieuwe revisie


                    Oude revisie

                    Overzicht van de
                             A Franken
                    verschillen      RCT
              Module-10       Asset
Als wij inzoomen kunnen we duidelijk
                         Information
Het resultaat zien.               Management
                    • Groen is nieuw


                    • Rood is weg
                     of verplaatst


                             A Franken
                               RCT
                 Asset
                 Information
                 ManagementKeer terug naar het Hoofd Menu:
       HOME
                     A Franken
                       RCT
                           Asset
                           Information
                           Management
Welkom bij module-11.

          De VTA / VTV Route
                                 A Franken
                 Deze module duurt 2,0 minuten   RCT
                 Module-10              Asset
                                   Information
                                   Management
Een belangrijk hulpmiddel om onze documenten
up to date te houden is de:


De VTA / VTV Route

•  VTA = Voorstel tot afvoer.

•  VTV = Voorstel tot verplaatsing.

Kortom, als binnen uw afdeling een stuk equipment wordt afgevoerd, b.v
vanwege sloopwerkzaamheden, dan moet dit gemeld worden.

Dit is ook noodzakelijk bij het verplaatsen van een stuk equipment.

Let op: Valkuil:
Een 1 op 1 vervanging, is vaak ingrijpender dan u
zo op het eerste ogenblik zou denken.                     A Franken
                                         RCT
                  Module-10                  Asset
                                         Information
Waarom is dit zo belangrijk                           Management
•    Wij betalen onroerendgoed belasting
    over equipment die wij al jaren niet meer hebben.

•    Wij betalen verzekeringspremie over
    equipment die wij al jaren niet meer hebben.


Er is berekend dat dit neerkomt op 1 MILJOEN per jaar
en daar kunnen we toch wel iets anders mee doen!!!

  •  IN AIM bewaren wij vele duizenden documenten van equipment
    die wij al lang niet meer hebben.
Resultaat:
•    Onnodige vervuiling van ons systeem, wij bewaren documenten
    van gesloopte equipment.

•    Dubbele informatie, b.v van de oude pomp en van de nieuwe pomp
    de gebruiker loopt het risico dat hij het verkeerde document gebruikt.      A Franken
                                              RCT
                Module-10                Asset
                                    Information
                                    Management
Dus gebruik de VTA / VTV route!

Hoe?

•  Ga naar de homepage van Shell Pernis

•  Ga naar Management & Documentatie.

•  Kies Asset Mutatie Formulier en
   druk op GO
 Nadat u het elektronische formulier heeft ingevuld, worden alle personen
 die van de mutatie op de hoogte moeten worden gebracht, geïnformeerd.

 Op deze wijze helpt u mee om kosten te besparen en om ons AIM systeem
 schoon te houden.                               A Franken
                                         RCT
                Module-10        Asset
                            Information
                            Management
Onderstaand een schermafdruk van het
        elektronische Asset Mutatie Formulier.
                                A Franken
                                  RCT
               Module-**
                                  Asset
                                  Information
                                  Management“Einde
Dit is de laatste slide van deze presentatie.

Als iemand nog vragen heeft of opmerkingen wil maken betreffende
Deze trainingsmodules, neem dan gerust contact met mij op.
                                      A Franken
                                       RCT

								
To top