Handelsgebieden en handelswegen in Europa 1000-1500 by N6U126bw

VIEWS: 153 PAGES: 16

									Handelsgebieden en handelswegen in
     Europa 1000-1500
De Hanze in Europa
De Hanze in
 de Lage
 Landen
Ontdekkingsreizen 15e en 16e eeuw
Export Nederlandse gewesten voor
       1585
H
a
n
d
e
l
f
l
u
i
t
s
c
h
i
p
Koloniën en factorijen Republiek
Immigrantenaandeel van de
  bevolking 1531-1992
Droogmakerijen Holland
Verstedelijking Holland en Zeeland
      1570-1622
Import
Export
    Beurtdiensten
Vaste verbindingen op gezette tijden
Driehoekshandel
BNP in Europa 1570-1820
Tol
voe-
ding

								
To top