UNIVERSITATEA �ALEXANDRU IOAN CUZA� IASI by N6U126bw

VIEWS: 0 PAGES: 1

									UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
CENTRUL DE STUDII EUROPENE
               Doamnă Director,Subsemnatul(a)…………………………………………………………………..….,
student/absolvent la Centrul de Studii Europene, specializarea Studii Europene,
modulul……………………….………………………………..,                învăţământ  de
ZI/ID, vă rog să binevoiţi a-mi aproba, pentru susţinerea disertaţiei din
sesiunea _______________, următoarea temă:

.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Conducător ştiinţific: ………………………………………………………........
Data,                               Semnătura,

								
To top