Studii post universitare la Facultatea de Relatii Internationale by N6U126bw

VIEWS: 16 PAGES: 12

									                   BUCHET CONSTANTIN

CURRICULUM VITAE
Numele: BUCHET
Prenumele: CONSTANTIN
Data şi locul naşterii: 22 iulie 1969, Baia Sprie, Judeţul Maramureş
Naţionalitate: română
Starea civilă: căsătorit, 1 copil
Poziţia actuală: lector universitar doctor, Departamentul de Relaţii Internaţionale,
SNSPA
Educaţie:
     Doctor în istorie (specializarea Istorie contemporană a României), Institutul de
      Istorie „A. D. Xenopol”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie,
      1999
   Titlul tezei de doctorat: Relaţii româno-germane între 1919-1933
     Studii post-universitare la Facultatea de Relaţii Internaţionale - Şcoala de Studii
      Politice şi Administrative (SNSPA), 1993-1995
   Titlul lucrării de absolvire: Germania şi Ostpolitik în anii ’90
     Licenţiat în Istorie contemporană universală, Facultatea de Istorie- Universitatea
      “Al. I. Cuza” Iaşi, 1988-1993 ,
   Titlul lucrării de licenţă: Germania şi România între 1920-1928
     Liceul „Mihai Eminescu”, profil filologie-istorie, Baia Mare 1983-1987
   Lucrarea de diplomă: Publicaţia „Cronica Băimăreană” în anii ‘30
     Şcoala generală nr. 12, Baia Mare, 1975-1983
Abilităţi
     Limba Engleză (bine)
     Limba Germană (bine)
     Limba Franceză - (mediu)
     Limba rusa (satisfăcător)
Activitatea profesională
    1991
Editor la revista studenţească „Dialog”
    1992
Membru al „Societăţii Academice a Tinerilor Istorici”- Iaşi
    1993
Membru al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI)
Cadru didactic asistent la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Litere
şi Ştiinţe, pentru disciplinele:
- Istorie Contemporană Universală,
- Politologie,
- Istoria Ideilor şi Doctrinelor Politice
    1994
Cursuri de Istoria şi tehnica negocierilor (ADIRI); conducător ştiinţific: academician
prof. dr. docent Mircea Maliţa
    1995
Înscris la doctorat cu teza: Relaţii româno-germane în perioada 1919-1933- conducător
ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Şandru, Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi
Cercetător la Institutul Român de Studii Internaţionale (Academia Română şi M.A.E.),
sectorul: Strategii politice de securitate şi cooperare.Problema investigată: Modele de
securitate în Europa de Est în perioada post- Război Rece
Membru al Grupului de reflexie „Prospective”, SNSPA-Facultatea de Relaţii
Internaţionale; conducător ştiinţific: lector dr. diplomat M.A.E., V. Moga
    1996
Membru al Asociaţiei „Manfred Wörner”
Cadru didactic asociat (lector dr.) la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea
de Management,
Catedra de Filosofie-Politologie şi Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale,
Masteratul de Geopolitică şi Integrare Europeană
1997
Cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (Academia Română).
Probleme investigate: Regimuri politice totalitare şi   tipuri de inginerii societale în
istoria universală    contemporană (1919-1991), Analiza politicii externe a actorilor
totalitari (Germania nazistă, Uniunea Sovietică), Politica religioasă a guvernelor
democrat- populare (1945-1948), Totalitarism şi democraţie. Raporturi politice
internaţionale în perioada Războiului Rece.
1999 - 2006
Cercetător principal II ( Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului)
Doctor în Istoria Contemporană a României (calificativ:foarte bine), Institutul de Istorie
„A. D. Xenopol” - Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi ( iulie 1999).
Lector la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Relaţii
Internaţionale (programul de masterat şi postuniversitar), tema cursurilor:
- Structuri şi centre de putere în sistemul internaţional contemporan
- Geopolitica şi geoeconomia: Tendinţe de cercetare în disciplina relaţiilor internaţionale
Activitate publică
2000-2006
membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ales de
către Parlamentul României
2001-2005
secretar al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
2006-prezent
membru şi secretar al Colegiului Consiliului Naţional     pentru Studierea Arhivelor
Securităţii
Activitate ştiinţifică
    1984-1987
Premii la Olimpiadele naţionale de istorie şi limba şi literatura română
    1988-1993
Premii la sesiunile studenţeşti de comunicări ştiinţifice pe teme istorice şi din sfera
ştiinţelor sociale
    1993
Cursuri de vară la Institutul European pentru Cultură şi Civilizaţie din Iaşi
    1994
Participare la simpozionul Drepturile omului în epoca contemporană – Institutul de
Istorie „A. D. Xenopol” – Facultatea de Drept (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi).
    1995
    Bursier al Fundaţiei „Südosteuropa Gesellschaft” –München .Tema cercetată:
    Evoluţii posttotalitare în Europa de Sud-Est
    Participare la Simpozionul internaţional Conceptul securităţii democratice
    (organizat  de  Consiliul  Europei,   M.A.E.,Institutul  Român    de  Studii
    Internaţionale),26-27 mai
    1996
Participare la Simpozionul internaţional Europa după Yalta. Experienţa totalitară
(organizat de INST), 1-2 Iunie
    1997
    Participare la Simpozionul naţional Concepte şi       metodologii în relaţiile
    internaţionale, Iaşi, Universitatea  „Al. I. Cuza”, Fundaţia Academică „Petre
    Andrei”, 15- 17 mai
    Participare la Simpozionul naţional Concepte şi       metodologii în relaţiile
    internaţionale, Iaşi, Universitatea   „Al. I. Cuza”, Fundaţia Academică „Petre
    Andrei”, 16-17 mai.
    Membru al Centrului Euroatlantic, Universitatea Bucureşti
    Participare la Simpozionul internaţional Totalitarismul în secolul XX, Academia
    Română, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului.
    Participare la Simpozionul naţional Regimurile politice totalitare din Europa
    secolului XX, Institutul de Studii Operativ-Strategice şi Istorie Militară
Participare la Simpozionul Români şi ucraineni de-a lungul secolelor (Satu Mare),
Ministerul Culturii, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi.
    1999
    Participare  la  Programul   „Orizont   2000”  –Ministerul   Cercetării   şi
    Tehnologiei/Ministerul Educaţiei şi Cercetării (1999-2001).
  Teme de cercetare:
-  Contradicţii în lagărul sovietic (1948-1964). Policentrismul ideologic
-  Evoluţia poliţiei politice în România (1948-1965).
-  Raporturi politico-diplomatice între România şi actorii occidentali (Franţa şi
  Germania federală) în anii ‘60.
    Membru al Comisiei de Istorie Militară
    Participare la Simpozionul internaţional România şi interesul naţional, Academia
    Română, Ministerul Afacerilor Externe, martie
    Participare la Simpozionul naţional Concepte şi       metodologii în relaţiile
    internaţionale, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, Fundaţia Academică „Petre
    Andrei”, mai
    Participare la Simpozionul internaţional Istoriografia militară la sfârşit şi început
    de mileniu, Institutul de Studii Operativ-Strategice şi Istorie militară, mai
    2000
    Războiul modern, Craiova, M.Ap.N., Institutulde Studii Militare şi Operativ-
    Strategice, martie
    Europa după Helsinki, Academia Română, Universitatea de Vest, Timişoara,
    aprilie
    Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, Iaşi, Universitatea
    „Al. I. Cuza”, Fundaţia Academică „Petre Andrei”, mai
    Biosfera şi ecologia în lumea contemporană, A.S.E., Facultatea de Relaţii
    Internaţionale, iunie
    România în ecuaţia păcii şi a dictatului, Arhivele Militare Istorice „General Radu
    Rosetti”, august.
    Democraţia în Europa Centrală şi de Sud-Est. Aspiraţie şi realitate (Secolele
    XIX-XX), Ministerul Culturii, Fundaţia Konrad Adenauer, Institutul de Studii
    Internaţionale Cluj-Napoca, Satu-Mare, octombrie.
    2001-2002
    Membru al Grupului de lucru interdisciplinar (M.Ap.N.,M.A.E.,Academia
    Română, Academia Militară, Universitatea Bucureşti) pentru proiectul N.A.T.O
    şiPactul de la Varşovia.O istorie paralelă.
    Participare la Simpozionul România şi Războiul Rece, organizat de Institutul de
    Studii Operativ-Strategice şi M.Ap.N., martie 2001.
  Participare la Simpozionul româno-german, Mişcări de populaţie în secolul XX,
  Iaşi, Academia Română, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, septembrie 2001.
  Participare la masa rotundă a Fundaţiei „Horia Rusu”, cu tema Reforma
  serviciilor secrete – condiţie a libertăţii individului, februarie 2002.
  Participare la masa rotundă intitulată Istoria ca discurs contemporan, organizată
  de „Comisia U.N.E.S.C.O.”, septembrie 2002.
  Moderarea unei secţiuni a simpozionului Mişcarea de rezistenţă anticomunistă
  din România 1944-1962,Giurgiu, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
  Securităţii, 31 octombrie - 1 noiembrie 2002.
  2003
  Acordarea Premiului „Titu Maiorescu” al Fundaţiei Culturale „Magazin Istoric”,
  pentru volumul România şi Republica de la Weimar. 1919-1933. Economie,
  diplomaţie şi geopolitică.
  Moderator al secţiunilor de Analiza conflictelor şi Studii de securitate la
  Simpozionul intitulat Schimbarea naturii relaţiilor internaţionale după 11
  septembrie şi războiul din Irak – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi
  Integrare Europeană, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.
  Participare la Congresul Internaţional de IstorieMilitară, War, Military and
  Media from Gutenberg to Today, Bucureşti, 10-15 august, 2003.
  Participare la Simpozionul Marea Unire din 1918, ideal al tuturor românilor,
  Universitatea de Vest, Arad, 29-30 noiembrie, 2003.
  2004
  Participări la dezbaterile ştiinţifice ale C.N.S.A.S. referitoare la mişcarea
  naţională de rezistenţă anticomunistă şi instituţiile de poliţie politică (Miliţia,
  Securitatea).
  Participare la simpozionul organizat de Universitatea „Valahia”din Târgovişte
  I.N.S.T., Târgovişte, iunie 2004.
  Prezentarea lucrării lui Cristian Troncotă, Istoria Securităţii regimului comunist,
  2004.
  Vizite de documentare la Institutul Naţional pentru Memorie Naţională (Polonia),
  Arhivele fostei Securităţi din R.S.Cehoslovacă (St B), Institutul de Istorie
    Contemporană (Ungaria). Prezentarea unor materiale despre poliţia politică în
    Europa de Est.
    2005
   membru al echipei C.N.S.A.S. – Comisia Seimului pentru regimurile de ocupaţie
    nazistă şi sovietică (Lietuvos Respublikos Pasipriešinimo Okupaciniams
    Režimams Dalyvių Ir Nuo    Okupacijų Nukentėjusių Asmenų Teisių Ir Reikalų
    Komisija) pentru proiectul Regimurile de ocupaţie sovietică în România şi
    Lituania.


   participare la Simpozionul internaţional România şi disputa sino-sovietică,
    Bucureşti, Academia Română, 18-19 martie.
    participare Simpozionul româno-polonez: România şi Solidaritatea (1980-1981),
    Bucureşti, Academia Română, I.N.S.T., 11-12 octombrie.
    2006
    pregătirea volumelor   România, Războiul Rece şi frontul informaţiilor (1970-
    1989) şi Istorie şi putere. Declinul postwestphalian al relaţiilor internaţionale
    moderator la masa rotundă a C.N.S.A.S. referitoare la Legea de organizare şi
    funcţionare a C.N.S.A.S. (participanţi: Institutul Memoriei Naţionale - Polonia,
    Comisia Andreev-Bulgaria).
    2007
    participare la dezbaterile asupra Raportului Comisiei Prezidenţiale asupra
    Condamnării Comunismului –Institutul Revoluţiei Române şi Institutul Naţional
    pentru Studierea Totalitarismului ( martie-aprilie)
    membru al Consiliului ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din decembrie
    1989.
    comoderator la sesiunea ştiinţifică Patriarhul Justinian, Patriarhia Română,
    C.N.S.A.S., Piteşti (mai); prezentarea comunicării Patriarhul Justinian şi mediul
    politic tradiţional din România (1945-1950).
Activitate ştiinţifică şi publicaţii
Volume apărute
1. Religie şi putere în relaţiile internaţionale contemporane, Bucureşti, Editura
  Didactică şi Pedagogică, 1998.
2. România şi Republica de la Weimar. Economie, diplomaţie şi geopolitică, Bucureşti,
  Editura All, 2001
3. Social-democraţia încarcerată. Evoluţii politice interne şi reacţii internaţionale
  (1946-1969), Bucureşti, Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul
  Totalitarismului, 2006.
În pregătire:
1. România, Războiul Rece şi frontul informaţiilor, Academia Română.
2. Structuri şi centre de putere în sistemul mondial modern, Bucureşti, Editura Nemira.
Articole publicate:
1. Lichidările de bunuri inamice după primul război mondial, în volumul Riscul în
economia de piaţă, Galaţi, 1993
2. Relaţiile economice româno-germane (1920-1928), în Omagiu profesorului Al. Zub la
60 de ani, Iaşi, Fundaţia Academică     „A.D. Xenopol”,1994.
3. Exportul agricol românesc în Germania (1920-1933), în volumul Istorie şi retrologie
agrară, Bacău, 1994.
4. România şi politica îndiguirii (containment policy) 1947-1948, în „Dosarele Istoriei”,
an II, nr. 2(6), 1997.
5. România, dominion sovietic sub zodia unei păci punice (1946-1947) , în „Dosarele
Istoriei”, an II, nr. 2(7), 1997.
6. Romania in the Kremlin ‘s Archives, în „Romanian Journal of International Affairs”,
volume III,no.1,1997
7. Tehnica comunistă de capturare a puterii în Europa de Est, în „Arhivele
Totalitarismului”,nr. 2-3, 1996.
8. Romania and the American Containment Policy , în „Totalitarianism Archives”, ,
partea I, vol IV-V, no. 13-14,Winter 1996-Spring 1997.
9. Factorul cultural religios în relaţiile internaţionale contemporane , în volumul
Concepte şi metodologii în relaţiile internaţionale, Fundaţia Academică „Petre Andrei”,
Iaşi, 1998.
10. Bisericile naţionale şi regimurile democrat-populare (1944-1947) , în „Arhivele
Totalitarismului”, nr.1, 1998.
11. Politica minoritară a guvernelor comuniste în Europa de Est (1944-1947), în
„Arhivele Totalitarismului”, nr.2, 1998.
12. Modalităţi privind introducerea progresului tehnic în procesul de învăţământ din
România în anii’ 90, în „Forum –Revista Învăţământului Superior”, nr.469-470-471,
1998.
13. Eficienţa dotărilor în invăţământul superior românesc, în „Forum, Revista
Învăţământului Superior”, nr.472-473-474,1998.
14. „Romania between the Soviet Scylla and the Anglo-American Carybda, 1946-1957, în
„Arhivele Totalitarismului” nr.1, 1998.
15. Iredenta ucraineană în România interbelică. Studiu etnopolitic, în volumul Români şi
ucraineni, Ministerul Culturii, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”- Iaşi, Muzeul Judeţean
Satu-Mare, 1999.
16. Parteneriatul româno-german, axă a integrării europene şi euroatlantice, în volumul
România şi interesul naţional, Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe,
Bucureşti, 1999.
17. România şi politica de „containment”, partea a II-a, în „Arhivele Totalitarismului”,
nr. 21-22,1999.
18. O necunoscută a mişcării de rezistenţă anticomuniste din România: sprijinul SUA, în
„Arhivele Totalitarismului”, nr. 22-23, 1999..
19. Germany and the political engineering of Ostpolitik (a historical approach and
Bonn’s perceptions after the end of Cold War), în “Euro-Atlantic Studies”, no. 2,
University of Bucharest, Centre for Euro-Atlantic Studies, 1999.
20. Germania şi Federaţia Rusă în anii 90. Percepţii geopolitice, geoeconomice şi de
securitate, în volumul Concepte şi metodologii în relaţiile internaţionale, Iaşi, Fundaţia
Academică „Petre Andrei”, 1999.
21. Abordări geopolitice şi geoeconomice occidentale referitoare la crizele balcanice de
la începutul secolului XX, în volumul Istoriografia
militară la sfârşit şi început de mileniu. Realizări şi perspective, Institutul pentru Studii
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Fundaţia Hans Seidel, 1999.
22. Ungaria interbelică de la roşu la alb: Horthy şi „povara” Trianonului, în „Dosarele
Istoriei”, nr.11(27),1998.
23. Loviturile de stat împotriva „democraţiei fără democraţi”. Republica de la Weimar,
în „Dosarele Istoriei”, nr.1(29), 1999.
24. Sindromul münchenez loveşte România Mare, în „Dosarele Istoriei”, nr.12(28), 1998.
25. NATO, viziune strategică, diplomaţie şi problema securităţii, în „Dosarele Istoriei”,
nr.4(32), 1999.
26. Asasinatele politice şi tehnica loviturilor de stat în Germania Republicii de la
Weimar, în „Dosarele Istoriei”, nr.6(34), 1999.
27. Romania in the antechamber of the Conference of Peace-Paris, în „Arhivele
Totalitarismului”, nr. 22-23, 1999.
28. Proiecte de uniune dinastică româno-ungară în perioada interbelică, în „Magazin
Istoric”, noiembrie 1999.
29. Strategia politicii externe ruse (I), în „Lumea Românească”, an II, nr.8, 1997.
30. Strategia politicii externe ruse (II), în „Lumea Românească”, an II, nr.9, 1997.
31. Securitatea Europei de Est în anii 90. Percepţii germane, în „Lumea Românească”,
nr. 25, 1997.
32. România şi războiul civil din Rusia, în „Lumea Românească”,nr.12, 1997.
33. Securitatea României între Scylla şi Caribda, în „Lumea Românească”, nr.12, 1997.
34. Religia şi pacea, în „Lumea Românească”, nr.17, 1997.
35. Ion I.C. Brătianu şi matricea politicii externe româneşti, în „Lumea Românească”,
nr.13, 1998.
36. Strategii de integrare euroatlantică a României, în „Lumea Românească”, nr.30,
1998.
37. România şi Europa la ora germană, în „Lumea Românească”, nr.36, 1999.
38. Impactul geopolitic al reunificării Germaniei, în „Lumea Românească”, nr.37,1999.
39. Perspectivă istorică asupra Ostpolitik, în „Dominus”, Revistă de cultură, an I, nr.2,
2000.
40. Germania şi politica estică în anii’ 90, în „Dominus”, Revistă de cultură, an I, nr.1,
2000.
41. Politologia românească şi ieşirea din ghettoul conceptual, în „Lumea Românească”,
nr. 8, 1999.
42. Mitul coloanei a V-a. Legiunea şi Reichul naţional-socialist, în „Dosarele Istoriei”, an
V, nr. 9(49), 2000.
43. Pacea de la Bucureşti. Percepţii geopolitice şi geoeconomice, în volumul România în
ecuaţia păcii şi a dictatului, Editura Militară, Arhivele Militare Istorice „General Radu
Rosetti”, 2000.
44. Premisele aderării României la Uniunea Europeană, în „Lumea Românească”, nr.55,
an 5, mai 2000.
45. „America totalitară în percepţie geopolitică franceză”. Reacţii la un model societal
clasicizat , în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 23-24,1999.
46. Geopolitica – mit şi geopolitica – propagandă (cazul nipon), în „Arhivele
Totalitarismului”, nr. 30-31, 2001.
47. Reacţii americane la „independenţa”comuniştilor români 1964,în „Arhivele
Totalitarismului”, nr.1-2, 2000.
48. Resurecţia germană a modelului Mitteleuropei în perioada interbelică. Perspective de
inginerie socială, în Omagiu istoricului  Dan Berindei, Academia Română, 2001.
49. Criza relaţiilor internaţionale în „era teroristă”, în revista „Historia”, septembrie
2001
50. Ecologia şi relaţiile internaţionale contemporane, în volumul Modificările globale ale
mediului. Contribuţii ştiinţifice româneşti, Bucureşti, A.S.E., 2002.
51. Centre de putere (etno) politico-religioase, în „The Romanian Economic Journal”, an
V, nr.9, iulie 2002.
52. Romania between the Totalitarian Blocus and the Democratic Axis, 1944-1947, în
„Totalitarianism Archives”, Vol. X, no. 34-35,Spring-Summer 2002.
53. Raporturi militare româno-germane în anii 1919-1933, în „Revista de Istorie
Militară”, nr.3-4 (61-62), 2000.
54. Raporturi militare româno-germane în anii 1919-1933, în „Revista de Istorie
Militară”, nr. 4-5 (62-63), 2000.
55. Raporturile dintre România, Republica de la Weimar şi regimul naţional socialist, în
Un destin şi o viaţă, Omagiu Profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Academia Română
-Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003.
55. Reflecţii la o temă istorică: dosarele fostei Securităţi. Proiectul Ciuceanu (1992), în
Un destin şi o viaţă, Omagiu Profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Academia Română
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003.
57. Voluntarii români în primul război mondial „Prima Alba Iulia”, Arad, „Vasile
Goldiş” University Press 2004, în volumul Marea Unire din 1918. Ideal al tuturor
românilor, 2004.
58. Istoria relaţiilor internaţionale contemporane, în vol. Istoria universală
contemporană, coord. Gh. Onişoru, Al. Duţu, Bucureşti, 2004
59. Colectivizarea agriculturii române din perspectiva documentelor fostei Securităţi, în
„Arhivele Securităţii”, C.N.S.A.S, Editura Nemira, no. 2, 2005.
60. Dinamica evenimentelor internaţionale din perspectiva documentelor Centrului de
Informaţii Externe, în „Clio”, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nr. 2,
2007.
Studii şi articole în curs de publicare:
1. Economie şi diplomaţie. România şi Republica de la Weimar, în „Anuarul Institutului
de Istorie A.D. Xenopol”, Iaşi.
2. Germania de la Weimar şi minoritatea germană din România, în „Revista Istorică”,
Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucureşti.
3. Strategia politică externă românească. De la democraţie la totalitarism, în „Arhivele
Totalitarismului”.

								
To top