Paasteksten en -gebeden

Document Sample
Paasteksten en -gebeden Powered By Docstoc
					Uit het archief van schoolpastoraal


Paasteksten en -gebeden


Verrezen
U bent verrezen,
maar nog niet in het hart van elke mens,
De steen verspert zo vaak
het volle licht, de nieuwe dag.

U bent verrezen,
maar nog niet voor al diegenen
die nog steeds geloven
dat dit bestaan ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag
die nog niet is aangebroken
voor wie zich draait en keert
in 't duister van de twijfel,

Verrezen en nog steeds op weg
voor wie met Hem
naar Emmaüs wil gaan
en worstelend met alle vragen
eindelijk zegt:
“Kom binnen
om te blijven, om te bidden,
om samen 't avondbrood te breken
in een overweldigend geluk:
U bent verrezen.”

Manu VerhulstPasen
Pasen begint in de tuin van de verwondering,
in het prille licht van de nieuwe morgen.
Alles wordt opnieuw mogelijk,
Alles krijgt opnieuw zijn plaats.
Wie hebberig alles wil houden zoals het is,
houdt het niet uit,
Wie met geweld het verleden wil vasthouden,
slaat op de vlucht.
“Zie, ik maak alles nieuw”,
zegt Hij die dood was en weer leeft.
De aarde behoort aan alles.
Het onmogelijke wordt mogelijk.
Het is al begonnen.
Zie je het niet?

Auteur onbekend


Pasen
Pasen is geen vroom feest,
zachtjes te vieren,
zo midden de lente,
na de droefenis van Goede Vrijdag.
Het is het gewelddadig doorbreken
van krachtig leven,
tegen elke dood in.

Pasen is het onbegrijpbaar wonder
van de onderste steen boven,
van rotsen die water geven,
van woestijn waar brood te rapen valt.

Pasen is de doortocht
over de moerassen van de Rietzee
naar het Land van Hoop.

Pasen is de uittocht
uit het land van slavernij.

Pasen is opstanding,
verrijzenis,
nieuw leven.

Auteur onbekend


Diep in ieder mensenhart
Diep in ieder mensenhart
woont een Gids,
Vind het touw
dat Hem verbindt met jou,
Hij geleidt jou tot op de top
vanwaar je diepten schouwt.

Diep in het hart van alk van ons
woont zo een Gids.
Ja, er leeft
in elk van ons een Gids.
Als Hij je leiden mag,
dan is echt geen berg meer te hoog.
En al wordt het pad erg steil,
de lucht veel ijler,
wees gerust bij jouw Gids.
Als je hem
vertrouwen schenken kunt,
bereik je hoogten
waarvan je het bestaan
nooit hebt gedroomd.
Ook al is geen weg gebaand
en moet je wolken door,
wees gerust:
volg het touw van de Gids
diep in jou!

Auteur onbekend


Veertig dagen
Veertig dagen
loopt de weg naar huis,
Zij aan zij met die vreemde man.
Hinderlijk soms
in het luisteren naar zijn vragen,
zijn verwijten.

Veertig dagen
omgaan met een vreemde Man
die zonder dak en zonder één papier
toch luidop droomt
van een wereld die nog niet bestaat.

Veertig dagen
loopt die weg naar huis.
De vreemde Man
vertelt de oude verhalen
met een nieuw accent.
Hij verwarmt ons hart
doet onze ogen stralen.

Ga niet verder,
vreemde Man,
De avond valt
en donker komt dichtbij.
Kom bij ons,
wij delen het brood
en ruimen plaats aan tafel.

Veertig dagen
loopt de weg,
veertig dagen
om naar Emmaüs te gaan,
om Hem te herkennen,
Verrezen onder ons,
zo ver weg en zo nabij,
Manu Verhulst


Wat is waar?
Het is misschien wel waar
dat inzet niet zo simpel is.

Groot is het aanbod van boeiende dingen.
Er is zoveel te doen.
Tijd en aandacht worden hopeloos verdeeld.
Een keuze is bijna niet te maken.

Het is misschien wel waar:
je hebt toch recht op wat tijd
voor jezelf, voor je hobby,
je vrienden en ...

Het is misschien wel waar:
het leven is kort en de tijd vliegt
en er zijn de kansen
die nooit meer wederkeren.

Misschien is dat alles wel waar.
Maar je kan er toch niet onderuit
dat zij die in de loop van de jaren
ooit aan mens en wereld toekomst gaven
en bevrijding brachten,
altijd mensen waren
die dag aan dag bereid waren
er hun leven voor te geven.

Baggerboek Chiro

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:71
posted:6/21/2012
language:
pages:4