VanLuong.Blogspot.Com_giao_tiep_phi_ngon_ngu_4216 by bvl91

VIEWS: 12 PAGES: 53

									KỸ NĂNG
THUYẾT TRÌNH

Giao tiếp phi ngôn ngữ
Vấn Đề:
 Không phải nói cái gì, mà là
 người nghe cảm nhận như
 thế nào.
Vấn Đề:
 Không phải người nghe
 cảm nhận như thế nào, mà
 là họ sẽ thay đổi ra sao.
Vấn Đề:
Người nghe
            Thay đổi
  thay đổi
        Cảm nhận

     Như thế nào
             Người nói
   Cái gì       thể hiện
Giao tiếp phi ngôn ngữ
 Khái  niệm & Đặc điểm

  năng giao tiếp phi ngôn
 Kỹ
 ngữ

6 lý do nên phát triển kỹ năng
 giao tiếp phi ngôn ngữ.
Giao tiếp phi ngôn ngữ
 1.  Khái niệm:
 Giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp
 thông qua cử chỉ, hành động của cơ
 thể:
 Nét mặt
 Điệu bộ, cử chỉ
 Khoảng cách giao tiếp
         (Charles Robert Darwin)
Khái niệm phi ngôn từ:
     Hữu thanh      Vô thanh
    Giọng nói (chất
             Điệu bộ, dáng vẻ,
 Phi  giọng, âm
             trang phục, nét
ngôn  lượng, độ
             mặt, ánh mắt, di
ngữ  cao…), tiếng
             chuyển, mùi…
    thở dài, kêu la…
Ngôn
      Từ nói       Từ viết
ngữ
Sự khác biệt:
 Ngôn ngữ    Phi ngôn ngữ
  Đơn kênh     Đa kênh

 Không liên tục   Liên tục
 Kiểm soát được  Khó kiểm soát

  Rõ ràng     Khó hiểu
Giao tiếp phi ngôn ngữ:
  2. Đặc điểm:
a.  Đặc tính (Ưu điểm & Nhược điểm):
  Luôn tồn tại
  Mang tính đa kênh
  Khó hiểu
  Chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn
   hoá
Sức mạnh thông điệp

Ngôn từ hay phi ngôn từ?
     Ngôn  từ?

     Giọng  nói?

     Hình  ảnh?
Sức mạnh thông điệp
          Hinh anh
           55%
Giong noi
 38%      Ngon tu
         7%
Lại đây!
Giao tiếp phi ngôn ngữ
 3.Chức    năng:
  Bổ trợ

  Thay thế

  Nhấn mạnh
Giao tiếp phi ngôn ngữ

 Khái  niệm & Đặc điểm

 Kỹ  năng thuyết trình

6 Lý do nên phát triển kỹ năng giao
 tiếp phi ngôn ngữ
Các loại phi ngôn từ
  Giọng nói        Tay

  Dáng điệu, cử chỉ    Động chạm

  Trang phục       Di chuyển

  Nét mặt
              Khoảng cách
  Mắt
Giọng nói
   Chất  giọng

   Độ  cao thấp

   Tính  kịch liệt
Giọng nói
   Âm  sắc

   Nhịp  điệu

   Cách  chuyển tông điệu
Ông già đi
nhanh quá!
 Không mặc
quần bò đến
  lớp
Không nghĩ…
Bằng miệng
Nhất dáng

Nhì da

Thứ ba nét mặt
Dáng điệu và cử chỉ

  Biểu  tượng

  Làcon dao
  hai lưỡi
Dáng đứng bến…

 …che!!!!
Trang phục
    Địa  vị xã hội

    Khả  năng kinh tế

    Chuẩn  mực đạo đức
Ăn cho mình…
…mặc cho người
Gần nể bụng nể dạ
Lạ nể áo nể quần
MC  WC
Mặt

    Thể  hiện cảm xúc

    Tươi  cười
Cuộc đời không
nghiêm túc như chúng
ta nghĩ…
  …Hãy vui đùa một
  cách nghiêm túc.
Mắt:   biểu lộ
  Yêu thương     Ưư tư

  Tức giận      Bối rối

  Nghi ngờ      Hạnh phúc

  Ngạc nhiên     Lẳng lơ…
Trời sinh con mắt là gương

 Kẻ ghét ngó ít, người
  thương ngó nhiều
Mắt
  Nhìn  = Nhìn thấy?

  Điều  tiết

  Gây  ảnh hưởng
Các kỹ xảo mắt:
 Nhìn  cá nhân, nhóm

 Dừng  mỗi ý

 Nhìn  vào trán

 Nhìn  theo hình chữ M và chữ W
Mắt là cửa sổ
 tâm hồn…
Thu nhận thông tin
        n
       Nh×
       75%
 NÕm
 3%
    Ngửi  Ch¹ m  Nghe
    4%   6%   12%
Tay
 Mắt  phản xạ với tứ chi

 Trong  khoảng cằm đến thắt lưng

 Trong  ra, dưới lên

 Đổi  tay tạo sự khác biệt
Mắt bắt tay
Tay & những lưu ý
 Không  khoanh tay

 Không  cho tay vào túi quần

 Không  trỏ tay

 Không  cầm bút hay que chỉ
Động chạm
   Tăng bộc bạch

   Tăng chấp thuận

   Các kiểu:
    Xã giao
    Tình bạn
    Tình yêu
Di chuyển
   Lên  & Xuống

   Tốc  độ

   Không   đơn điệu
Khoảng cách
   Thân  thiện < 1m

   Riêng  tư < 1.5m

   Xã  giao < 4m

   Công  cộng > 4m
  6 lý do tại sao nên phát triển
   kỹ năng giao tiếp phi ngôn
         ngữ
 Cảm xúc
 Dung hòa với lời nói
 Bổ trợ cho giao tiếp bằng ngôn từ
 Chiếm vị trí rất lớn
 Tạo điểm nhấn cho sự hấp dẫn của bạn
 Tạo ấn tượng tốt
Sách tham khảo:
 Giaotiếp phi ngôn từ qua các nền
 Văn Hóa

 Sách:  Hoàn hảo về ngôn ngữ cơ
 thể
(Tác giả: Allan, Barbara Pease )
Cùng tư liệu của Tâm Việt Group
Nhóm 6 – Quảng Cáo K29
  Phạm Thị Hồng Nhung

  Lê Sao Mai

  Nguyễn Thị Yến Nhi

  Nguyễn Thị Thuỳ Nương

								
To top