VanLuong.Blogspot.Com_Bao cao TH Công ty TNHH Anh Linh _ke toan_

Document Sample
VanLuong.Blogspot.Com_Bao cao TH Công ty TNHH Anh Linh _ke toan_ Powered By Docstoc
					                      1
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 LỜI MỞ ĐẦU
   Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hạch toán kế toán được coi là một
bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính,
ngoài ra hạch toán kế toán còn có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm
soát các hoạt động kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp nói chung.
   Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị
trường và sự đổi mới trong việc quản lý của đảng và nhà nước thì các doanh
nghiệp tư nhân cũng lần lượt ra đời ngày càng nhiều. Hoà chung với nền kinh tế
ngày càng phát triển đó thì hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước cũng có nhiều
thay đổi, đóng góp cho sự phát triển đó là sự lỗ lực không ngừng của các doanh
nghiệp. Đối với các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế
thị trường ngày nay cần phải có một chính sách đúng đắn và chiến lược phát
triển lâu dài. Vì vậy, bộ phận kế toán giữ một vai trò đặc biệt quan trọng dựa
trên những thông tin kế toán cung cấp nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định
quản trị dẫn đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp mình.
   Nhận thức được tầm quan trọng đó, qua quá trình tìm hiểu về công tác kế
toán tại công ty TNHH Anh Linh em nhận thấy đây là cơ hội tốt để so sánh giữa
lý thuyết đã học và thực tế công tác hạch toán kế toán tại Công ty.
   Báo cáo gồm ba phần
   Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Anh Linh.
   Phần II : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại
   Công ty TNHH Anh Linh.
   Phần III : Một vài nhận xét về tổ chức hạch toán kế toán tại
   Cụng ty TNHH Anh Linh.
                    2

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

                   PHẦN I
   KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ANH LINH


1. Quá trình hình thành, chức năng nhiệm vụ kinh doanh.
  * Quá trìn hình thành
 Đất nước ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực, để hoà chung với sự phát
triển đó của đất nước thì Công ty TNHH Anh Linh được ra đời vào ngày
15/03/2004theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0102011598 của Sở Kế Hoạch
Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội.
 Tên công ty: Công ty TNHH Anh Linh
 Tên giao dịch:ANH LINH COMPANY LIMTED
 Tờn viết tắt:ANH LINH CO., LTD
 Trụ sở chính đặt tại: Xóm Đạo, Thôn Tự Khoát - Xã Ngũ Hiệp - Thanh
TrìThành Phố Hà Nội .
 Điện thoại: 04.6862118
 Vốn điều lệ: 500.000.000
  * Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
  C«ng ty TNHH Anh Linh hoạt động chủ yếu trong các linh vực như sau:
  - Mua bán, lắp đặt máy móc, thiết bị vật tư ngành điện, nước:
   - Vận tải hàng hoá:
   - Trang trí nội, ngoại thất văn phòng và gia đình;
   - Sản xuất và mua bán thiết bị nội thất, văn phòng, gia đình và
trường học;
   - Vận tải hành khách;
   - mua bán thiết bị, văn phòng phẩm


GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    3

Trường ĐH. KTQD                    Báo cáo tổng hợp

2. Tổ chức bộ máy quản lý và kết quả kinh doanh một số năm gần đây.
* Tổ chức bộ máy quản lý
 Do là một Công Ty TNHH nên bộ máy tổ chức quản lý của Công ty khá đơn
giản và theo kiểu trực tuyến chức năng. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của
công ty biểu hiện qua sơđồ sau:
       Sơđồ 1. Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Anh Linh

                  Giám Đốc


                 Phó Giám Đốc
      phòng            Phòng        Phòng
       tài           kỹ thuật       vật tư
       chính           thi công        thiết
      kế toán                      bị
            Đội thi          Đội thi
             công           công
             số 1           số 2


 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
   Vì bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến
chức năng nên đứng đầu Công ty là.
 Ban giám đốc: Gồm có 1 giám đốc phó giám đốc.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                   4

Trường ĐH. KTQD                     Báo cáo tổng hợp

  + Giám đốc công ty là người đứng đầu công ty, có trách nhiệm trong việc
lập kế hoạch, định hướng đường lối trước mắt cũng như lâu dài nhằm thúc đẩy
Công ty ngày một phát triển, ngoài ragiám đốc công ty có quyền xem xét lại tổ
chức, giải thể và xác nhập các tổđội,các phòng ban trong công ty cho phù hợp
với yêu cầu nhiệm vụ sảm xuất kinh doanh trong Công ty.
   Phó giám đốc. Là người tham mưu trực tiếp cho giám đốc về các hoạt
động kinh doanh, ký kết các hợp đồng trong cụng ty. Ngoài ra phó giám đốc
kinh doanh cũnphụ trách một hoặc một số công việc trong công ty được giám
đốc giao nhưchịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quy
trình công nghệ trong công ty khi tham gia quá trình sản xuất kinh doanh của
Công ty.
   Ngoài ra phó giám đốc còn có chức năng điều hành mọi hoạt động sản
xuất của công ty. Lập ra các kế hoạch, mục tiêu để công ty phấn đấu hoàn thành
   + Giúp giám đốc tổ chức sản xuất, sử dụng thiết bị vật tư theo quy chế
của công ty.
   + Phó giám đốc còn có nhiệm vụ tiếp cận thị trường, xây dựng các phương
án, mở rộng phạm vi hoạt động của công ty.
   Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ giao dịch, quan hệ với ngân hàng
để thanh toán, vay vốn theo sự chỉđạo của giám đốc. Lập kế hoạch tiền mặt để
phục vụ cho việc chi tiêu và trả lương cho công nhân viên trong công ty. Kết
hợp với tổ chức cán bộ lao động trong việc thanh toán lương và phân phối thu
nhập, thực hiện các chếđộ chính sách tiền lương với công nhân viên. Lập kế
hoạch theo dõi khấu hao TSCĐ, lập sổ sách theo dõi các quỹ . Báo cáo quyết
toán quý, năm theo quy định của Nhà Nước
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    5

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

   Phòng kỹ thuật thi công: Theo dõi, bám sát tiến độ thi công của các công
trình đang thực hiện. Nghiên cứu các tiến bộ khoa học,kỹ thuật công nghệáp
dụng vào việc thi công các công trình. Kết hợp với kỹ thuật của các đội thi công
lập ra các biện pháp tổ chức thi công khoa học, phù hợp với điều kiện từng công
trình sao cho hợp lý và tiết kiệm được nguyên vật liệu.
   Phòng vật tư thiết bị: Quản lý về các trang thiết bị, nguyên vật liệu, công
cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình thi công xây dựng của công ty. Ngoài ra
phòng vật tư thiết bị còn phải đảm bảo việc thu mua nguyên vật liệu, máy móc
thiết bịđúng tiêu chuẩn, quy cách và chất lượng.
   Đội thi công: Có nhiệm vụ thi công, xây dựng các công trìnhđiện nước
mà công ty nhận thi công.
  Qua đây ta có thể thấy tổ chức bộ máycủa công ty là mô hình “trực tuyến
chức năng” có sự phân chia bố trí nhiệm vụ của các phòng ban.Trên cơ
sởđóđểđánh giá mức độ trách nhiệm, mức độ phức tạp cña từng công việc để các
nhân viên trong cụng ty có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty nhằm đạt được lợi nhuận một cách tối đa.
 * Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây.
 Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất cải cách chếđộ làm việc và
quản lý trong toàn bộ công ty. Cụng tyluôn đóng góp và hoàn thành nghĩa vụđối
với nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công
nhân viêntrong cụng ty.Trong nền kinh tế thị trường công ty luôn xác định cho
mình hướng phấn đấu, tìm hiểu đối tác với nhiều bạn hàng, phát triển nhiều
ngành nghề kinh doanh. Sự tồn tại và phát triển của công ty được thể hiện rõ qua
một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính trong 3 năm gần đây như sau.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                     6

Trường ĐH. KTQD                     Báo cáo tổng hợp
      Bảng : Kết quả phát triển trong một số năm gần đây
        ( Tón tắt số liệu trong 3 năm 2004 - 2005 - 2006 )
   ĐVT: đồng
 T
      ChØ tiªu      Năm 2004     Năm 2005     Năm 2006
 T
 1  Tài sản cố định         0        0      35.000.000
 2  Vốn chủ sử hữu      500.000.000    500.000.000   500.000.000
 3  Doanh thu thuần       69.566.390    625.283.861   419.135.494
 4  Giá vốn hàng bán      36.461.670    409.352.032   247.222.294
 5  Chi phí quản lý KD     64.738.848    188.865.429   136.438.224
 5  Chi phí tài chính      11.475.000    22.382.125    14.019.972
 6  Lao động bình quân           26       50       42
 7  Thu nhập bình quan       800.000     1.210.000    1.345.000
 8  Thuế thu nhập DN             0   1.326.715    6.026.040
 9  Lợi nhuận sau thuế            0   3.385.840    15.495.532


   Nhận xét : Nhìn vào bảng tón tắt số liệu trong 3 năm của công ty ta thấy
được rằng năm 2004 là năm thành lập của công ty các chi phíđều rất cao thay
vào đó là doanh thu thuần và giá vốn hàng bán thì tương đối thấp do vậy lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty làâm.
   ( 69.566.390 - 36.463.670 - 64.738.848 - 11.475.000 = - 43.109.128 )
   Ta cũng thấy được rằng trong năm 2005 và 2006 Công ty có phát triển
xong tốc độ phát triển còn chậm. Tuy doanh thu thuần và giá vốn hàng bán năm


GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    7

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

2006 không bằng năm 2005 nhưng thay vào đó công ty đã giảm được các khoản
chi phí một cách đáng kể do đó ta thấy được rằng lợi nhuận sua thuế của năm
2006 cao hơn năm 2005 là (15.495.532 - 3.385.840 = 12.109.692 )
   Công ty TNHH Anh Linh là một doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh chủ
yếu trong lĩnh vực điện nước nên các trang thiết bị cũng như việc đào tạo cán bộ
công nhân viên rất được Công ty quan tâm. Hiện nay Công ty đã trang bị được
những loại máy móc, thiết bị cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n cuÊt kinh doanh cña
c«ng ty. Ngoài những trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh
Công ty còn có đội ngũ cán bộ công nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm do
đó các công trình mà công ty tham gia thi công đều đạt chất lượng và đúng theo
yêu cầu quả nhà đầu tư.
II. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh.
1. Các yếu tố đầu vào.
   Nhưđã thấy Công ty TNHH Anh Linh là một Công ty chuyên về lắp đặt
điện nước nên các yếu tốđầu vào của quá trình sản xuất này bao gồm có lao
động sống, các loại vật liệu mang đặc trưng riêng của ngành điện nước như dây
điện, ổ cắm, ống dẫn nước và một số trang thiết bị liên quan khác, ngoài ra còn
có nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình thi công của Công ty.
2. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh.
   Do Công ty chuyên về thi công các công trình điện nước nên sản phẩm của
Công ty là những công trình mà Công ty đã hoàn thành do đấu thầu được hay
nhận thi công.
   Các sản phẩm chính của Công ty là những hợp đồng lắp đặt điện nước mà
công ty đã thi công, những sản phẩm này thường làđơn chiếc, được thi công lắp
đặt ở những địa điểm khác nhau nên chúng có thiết kế riêng, do đó các chiGVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    8

Trường ĐH. KTQD                       Báo cáo tổng hợp

phíphát sinh và lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình thi công lắp đặt là
khác nhau.
   Sơđồ 2 : Quá trình kinh doanh các công trình điện nước


     Nhận hồ sơ mời thầu
      của khách hàng


     Nguyên cứu hồ sơ,
                          Đối chiếu năng lực
     yêu cầu của khách
        hàng                  của Công ty
      Lập hồ sơ dự thầu            Trả lời bằng văn bản
     ( đối với công trình lớn)          ( Công trình nhỏ )
              Triển khai lắp đặt khi
                trúng thầu


                Nguyệm thu và
               thanh lý hợp đồng

   Tại Công ty TNHH Anh Linh bộ máy quản lýđược tổ chức theo mô hình
tập chung, tức là mọi quyền hành đều thuộc giám đốc và phó giám đốc, do đó,
mọi hoạt động kinh doanh của công tt đều do giám đốc trực tiếp chỉđạo vàđiều
hành. Nêm trong quá trình thi công lắp đặt điện nước nếu có thay đổi hay vướngGVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    9

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

mắc gì trong thiết kếđều được giải quyết một cách nhanh chóng tạo điều kiện
cho quá trình lắp đặt diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ
công trình.
                   PHẦN II
ĐẶCĐIỂMTỔCHỨCCÔNGTÁCKẾTOÁNTẠICÔNGTY TNHH
                 ANH LINH
I.TỔCHỨCBỘMÁYKẾTOÁN
1. Bộ máy kế toán.
   * Bộ máy kế toán.
   Trong một nền kinh tế xã hội nói chung và một nền kinh tế thị trường có
sựđiều tiết của Nhà Nước nói riêng, thì mọi doanh nghiệp dù kinh doanh theo
hình thức nào thì cũng đều cần có sự quản lý.
   Trong khi đó kế toán lại là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ
thống quản lý kinh tếđó. Bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổng hợp, cung cấp thông
tin một cách chính xác, kịp thời vàđầy đủmọi biến động về tài sản và nguần vốn
trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó tại các doanh nghiệp nói
chung và tại Công ty TNHH Anh Linh nói riêng thì việc tổ chức bộ máy kế toán
rất được quan tâm
  Tại công ty TNHH Anh Linh là một Công ty tư nhân có quy mô sản xuất
nhỏ nên bộ máy kế toán hoạt động theo mô hình tập chung. Do đó mọi hoạt động
kế toán đều diễn ra tại phòng kế toán, mỗi nhân viên kế toán được phân công,
quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau nhưng cùng hoạt động vì
mục tiêu chung của công ty.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                   10

Trường ĐH. KTQD                     Báo cáo tổng hợp
      Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty

               Kế toán trưởng    Kế toán            Kế toán          Kế toán
   tiền lương            NVL,          thanh toán
                   CCDC           kiêmThủ
                                 quỹ
* Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận.
   Kế toán trưởng. Là người tham mưu cho ban giám đốc về mặt quản lý tài
chính, hướng dẫn và chỉđạo, theo dõi và tổng hợp số liệu phát sinh trong quá
trình kinh doanh xây dựng của công ty. Ngoài ra kế toán trưởng còn có nhiệm vụ
kiểm tra các loại hoáđơn chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh của công
ty để lập các báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm.
   Kế toán tiền lương. Theo dõi và tính toán tiền lương của cán bộ công
nhân viên trong công ty theo quy chế trả lương được duyệt. Theo dõi giám sát
việc chi trả lương ởđội, trích nộp và thu BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định.
    Kế toán NVL, CCDC. Theo dõi tình hình dự trữ, sử dụng các loại vật
liệu và ghi chép các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quá trình thu mua nguyên
vật liệu, dụng cụ, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của côngGVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    11

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

ty. Ngoài ra kế toán NVl còn phụ trách việc theo dõi tình hình tài sản, trích khấu
hao, tiến hành kiển kê vật tư trong kho cũng như trong công trình theo yêu cầu
của công ty.
    Kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ. Có nhiệm vụ kiểm tra số sách,
kiểm tra đối chiếu các khoản nợ của công ty với khách hàng để phục vụ cho công
tác quyết toán.
Quản lý tiền mặt, căn cứ vào các chứng từ hượp pháp, hợp lệ tiến hành thu chi
tại doanh nghiệp, xuất từ quĩ và ghi số quỹ. Hàng ngày cân đối các khoản thu
chi vào cuối ngày.
2. Tổ chức vận dụng sổ kế toán,hệ thống báo cáo tài chính kế toán.
* Hệ thống sổ sách sử dụng tại Công ty.
    Công ty TNHH Anh Linh có quy mô nhỏ ngành nghề kinh doanh chủ
yếu làlắp đặt các đường điện nước lên khối lượng sổ sách cũng như các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh là rất ít. Để phù hợp với tình hình thực tếđó công ty TNHH
Anh Linh đangáp dụng hình thức sổNhật KýChung. Hiện nay công ty đang sử
dụng máy tính để phục vụ cho công tác kế toán nên mọi sổ sách đều được lưu
trong máy và chỉ in ra khi cần thiết.
   * Trình tự ghi sổ kế toán:
   Hằng ngày khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty thì kế toán i tiến
hành lập các chứng từ gốc sau đó kiểm tra đối chiếu, xin chữ ký rồi chuyển lên
cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt sau đó chuyển xuống phòng kế toán
cho các phần hành kế toán từđó nhập vào máy( vào các sổ có liên quan như sổ
chi tiết, nhật ký chung...) sau khi công trình lắp đặt hoàn thành được cộng phát
sinh , kiểm tra đối chiếu thấy khớp, đúng thì số liệu đó sẽđược dùng để lập báo
cáo tài chính.GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    12

Trường ĐH. KTQD                     Báo cáo tổng hợp
Sơđồ4 : Trình tự ghi sổ kế toán.

                Chứng từ gốc


    Sổ quỹ        Nhật ký chung


                             Sổ Chi tiết
                  Sổ Cái


              Bảng cân đối tài
                khoản


              Báo cáo tài chính

 Ghi chú        Ghi hàng ngày
            Ghi cuối tháng
            Đối chiếu kiểm tra
   * Tài khoản sử dụng
   Tại Công ty TNHH Anh Linh việc hạch toán và tập hợp chi phí được làm
theo từng công trình. Nên hệ thống tài khoản đang sử dụng tại công ty do Bộ Tài
Chính ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/ 03 / 2006 của
Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Do là một Công Ty TNHH mà nghành nghề kinh
doanh chủ yếu là thi công lắp đặt điện nước, do đó tất cả các loại chi phí phátGVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    13

Trường ĐH. KTQD                    Báo cáo tổng hợp

sinh đều được tập hợp theo từng công trình. Nên ngoài những tài khoản do Bộ
Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 để tiện cho việc tập hợp và theo dõi công
ty còn chi tiết thêm một số tài khoản cấp hai.
   TK 154.1 : Chi phí NVL trực tiếp
   TK 154.2 Chi phí nhân công trực tiếp
   TK 154.3 : Chi phí thuê máy.
   TK 154.4 : Chi phí sản xuất chung
* Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính kế toán.
  Cụng ty TNHH Anh Linh sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo đúng chếđộ,
quy định của Nhà nước và thực hiện tốt các báo cáo về các hoạt động tài chính
của Công ty.

  Theo định kỳ mỗi quý và mỗi năm thì kế toán trưởng tiến hành lập các báo
cáo theo quy định như.

   + Báo cáo kết quả kinh doanh.

   + Bảng cân đối kế toán.

  + Tờ kê khai thuế.

  + Thuyết minh báo cáo tài chính.

  Khi báo cáo hoàn tất sẽđược ban giám đốc xem xét và ký duyệt sau đóđược
nộp lên các cơ quan có thẩm quyền như.

Chi cục thuế huyện thanh trì.
Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Cơ quan thống kê .
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    14

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

Việc lập báo cáo một cách đầy đủ giúp cho Giám Đốc công ty nắm bắt được tình
hình tănggiảm tài sản cũng như tình hình công nợ của công ty trong quá trình sản
xuất kinh doanhlắp đặt điện nước.
3. Hệ Thống chứng từ.
   Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Anh Linh
hầu như không có bất kỳ sự biến động nào vì thế hệ thống chứng từ tại Công ty
Tương đối đơn giản, các loại chứng từ Công ty sử dụng đều theo mẫu của bộ tài
chính ban hành. Việc lập, ghi sổ luôn tuân thủđúng yêu cầu và luôn đảm bảo tính
hợp pháp. Ngoài các chứng từ kế toán ra Công ty còn sử dụng một số loại như
biên bản giao nhận, hợp đồng lao động ngắn hạn .... để phục vụ cho quá trình
kinh doanh lắp đặt điện nước tại Công ty.
            Quy Trình luân chuyển chứng từ

          Đội trưởng              Tập hợp chứng từ
                              ban đầu


        Kế toán trưởng và
                              Ký duyệt các
        giám đốc Công ty
                              chứng từ


       Kế toán phần hành             Kiểm tra, phân loại
                               vào sổ


                 Bảo quản và lưu trữII.MỘT SỐPHẦNHÀNHKẾTOÁNCHỦYẾUTẠI CÔNGTY


GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    15

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

1. Kế toán nguyên vật liệu
    Do đặc thù là một Công ty chuyên về thi công lắp đặt điện nước nên khi
có công trình cần thi công thì vât tưđược mua trực tiếp của nhà cung cấp và vận
chuyển thẳng đến nơi cần thi công. Vì chuyên vềđiện nước nên vật liệu được sử
dụng chủ yếu là dây điện, ổ cắm, công tắc và một số loại ống dẫn nước ...Căn cứ
vào yêu cầu của công trình cần thi công thì phòng vật tư sẽ viết phiếu yêu cầu
trình lên giám đốc ký duyệt rồi mua nguyên vật liệu cho công trình đó.
    * Tài khoản sử dụng: Các tài khoản sử dụng chủ yếu cho kế toán nguyên
vật liệu là.
    TK 152: Nguyên vật liệu. Được sử dụng cho việc thu mua vật liệu phục vụ
cho quá trình thi công lắp đặt điện nước.
    TK 153: Công cụ dụng cụ. Dùng để phản ánh các loại dụng cụ sử dụng
cho quá trình lắp đặt điện nước.
    TK142 : Chi phí trả trước. Dùng để theo dõi các dụng cụđược phân bổ
nhiều lần hay sử dụng cho nhiều công trình trong thời gian dài.
    * Quy trình luân chuyển chứng từ.
    Khi các hợp đồng lắp đặt điện nước được ký kết phòng vật tư thiết bị tiến
hành tổng hợp các loại vật tư, thiết bị cần dùng cho công trình đó rồi chuyển lên
cho giám đốc ký duyệt, khi giám đốc ký duyệt xong sẽđược chuyển xuống phòng
vật tư cho bộ phận cung ứng làm thủ tục mua vàđưa đến chân công trình.
    Các hoáđơn chứng từ bao gồm hoáđơn mua vật liệu, phiếu xuất kho công
cụ dụng cụ, các loại hoáđơn mua ngoài khác.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    16

Trường ĐH. KTQD                       Báo cáo tổng hợp
   Sơđồ 5 : Lưu chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệu

     Phòng vật tư            Phiếu đề nghị mua
      thiết bị             Vật liệu, dụng cụ


     Tưởng phòng,              Ký duyệt
      Giám đốc


     Kế toán trưởng,             Ký duyệt
      Giám đốc


     Kế toán NVL             Vào sổ sách liên
                          quan


              Lưu vào hồ sơ
               công trình   * Phương pháp hạch toán và ghi sổ.
   Sau khi vật tưđược tập chung đến chỗ cần thi công. nếu là công trình lớn
có thời gian thi công dài thì tại công trình sẽđược lập kho bãi tạm, từđây các đội


GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    17

Trường ĐH. KTQD                     Báo cáo tổng hợp

trưởng hoặc kỹ thuật sẽ tiến hành ký các lần xuất phục vụ cho quá trình thi công
còn nếu công trình nhỏ có thời gian thi công một hoặc hai ngày thì sẽđược xuất
thẳng không cần kho bãi tạm.
    Tại phòng kế toán công ty căn cứ vào các chứng từ như hoáđơn mua hàng,
phiếu nhập, phiếu xuất (đã cóđầy đủ chữ ký) thì kế toán nguyên vật liệu sẽ tiến
hành hạch toán như sau.
           Sơđồ 6 : Quy trình hạch toán nguyên vật liệu

                Hoáđơn mua, nhập,
                 xuất vật tư
      Nhật ký chung               Sổ chi tiết
                          TK 152; 153


       Sổ cái
      TK 152, 153


                         Báo cáo tài chính
     Bảng cân đối kế
        toán

2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
    Lương là phần thù lao mà Công ty trả cho người lao động để tái sản xuất
sức lao động, bùđắp hao phí lao động trong quá trình kinh doanh của đơn vị
mình.
    Do đặc thù là một công ty chuyên vềđiện nước nên ngoài những cán bộ
công nhân viên trong danh sách ra thì khi có những công trình xây lắp điện nước


GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    18

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

lớn thì hầu như Công ty thuê theo công trình thường là ký hợp đồng ba tháng nên
việc trả lương và theo dõi các khoản trích theo lương tại công ty là rất đơn giản.
Đối với công nhân thuê ngoài hợp đồng theo ca làm việc và tay ngề của từng
người, còn công nhân viên trong Công ty được tính theo mức lương do doanh
nghiệp ấn định căn cứ vào trình độ học vấn, số năm công tác của từng người.
   * Các chứng từ sử dụng.
   Để hạch toán lương kế toán sử dụng các loại chứng từ như sau:
   + Bảng chấm công và mức lương áp dụng cho từng người.
   + Bảng kê các khoản trích theo lương.
   + Bảng thanh toán tiền lương
   * Tài khoản sử dụng :
   + Tk 334 : Phải trả công nhân viên
   + TK 338 : Phải trả phải nộp khác. Tài khoản này được mở chi tiết cho
từng khoản trích theo lương như sau
   TK 3382. Kinh phí công đoàn
   TK 3383. Bảo hiểm xã hội.
   TK 3384 Bảo hiểm y tế
   * Phương pháp hạch toán:
   Khi có công trình lớn thì công ty sẽ tiến hành thuê thên lao động va thoả
thuận mức lương theo ngày công. Còn công nhân trong Công ty ngoài mức
lương áp dụng còn có các chếđộ khác như phụ cấp làm thêm giờ,...
   + Việc hạch toán lương đối với công nhân thuê ngoài như sau:
   Tiền lương 1 CN = Số ngày lao động trong tháng x Mức lương ngày công
   + Đối với công nhân trong công ty.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    19

Trường ĐH. KTQD                     Báo cáo tổng hợp

   Tiền lương 1 CNV = ( Số ngày làm việc trong tháng x Mức lương ngày
công ) + tiền làm thêm giờ + các khoản phụ cấp.
   Sau khi tổng hợp tất cả các khoản lương cũng như trích nộp theo lương kế
toán tiến hành ghi sổ theo quy định
           So đồ 7 : Quy trình hạch toán tiền lương                  Chứng từ gốc
     Nhật ký chung                Sổ chi tiết                        Bảng tổng hợp lương &
      Sổ cái
                       các khoản trích theo lương
     TK 334; 338


                         Báo cáo tài chính
    Bảng cân đối kế
       toán

3. Kế toán chi phí và giá thành.
   Mọi chi phí xây lắp được tập hợp theo từng công trình mà Công ty tiến
hành thi công xây lắp, các chi phí này bao ngồn chi phí nguyên vật liệu, chi


GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                     20

Trường ĐH. KTQD                        Báo cáo tổng hợp

phíkhấu hao tài sản ,... Những chi phí này trong quá trình thi công phát sinh đều
được tập hợ riêng theo từng công trình.
   * Chứng từ sử dụng : là một công ty chuyên về xây lắp điện mước nên
những chứng từ dùng để tập hợp chi phí và giá thành đều là những chứng từ về
lương, nguyên vật liệu, các hoáđơn, ngoài ra còn có các hợp đồng, quyết định
liên quan đến quá trình thi công xây lắp của công ty
   * Tài khoản sử dụng:
   Căn cứ theo chếđộ kế toán ban hành ngày 20/03 / 2006 áp dụng cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không sử dụng các TK đầu 6 để tập hợp chi phí mà
tiến hành đưa trực tiếp vào TK 154 do đó Công ty đã sử dụng TK 154 để tổng
hợp các chi phí phát sinh trong quá trình thi công xây lắp.
   TK 154.1; Chi phí NVL trực tiếp
   TK 154.2; Chi phí NC trực tiếp
   TK 154.3; Chi phí thuê máy.
   TK 154.4; Chi phí sản xuất chung.
        So đồ 8 : Trình tự ghi sổ kế toán chi phí và giá thành.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                   21

Trường ĐH. KTQD                    Báo cáo tổng hợp


               Chứng từ về chi phí
    Nhật ký chung               Sổ chi tiết                       Bảng tổng hợp chi phí và
    Sổ cái TK 154.1;
                          giá thành
    154.2; 154.3; 154.4


                        Báo cáo tài chính
    Bảng cân đối kế
      toán
                PHẦN III:
    MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN
           KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
I. BỘ MÁY QUẢN LÝ.

1. Ưu điểm
   Từ khi thành lập năm 2004 đến nay Công ty đã không ngừng cải tiến bộ
máy quản lý cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. HiệnGVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    22

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

nay, Công ty có một bộ máy gọn nhẹ, làm việc hiệu quả. Do bộ máy quản lý của
Công ty được thành lập theo kiểu trực tuyến chức năng nên sự phân công công
tác giữa các phòng tạo được trách nhiệm và quyền hạn trong công việc sản xuất
kinh doanh của Công ty.

2. Nhược điểm
   Ngoài những ưu điểm mà bộ máy quản lý có được công ty vẫn cần phải
xem xét và khắc phục một số mặt như sau. Cán bộ có trình độ về chuyên môn
kỹ thuật vẫn còn thiếu quá nhiều dẫn đến tình trạng kiêm nhiệm, công việc mặc
dù không thuộc chuyên môn nhưng vẫn phải giải quyết nên mất rất nhiều thời
gian và công sức.
   Ngoài việc thiếu kỹ thuật ra Công ty còn gặp phải tình trạng CNV yếu về
trình độ chuyên môn, việc này là do có nhiều thay đổi trong chính sách của Nhà
Nước mà công nhân viên chưa được tiếp cận.

3. Kiến nghị.
   - Công ty cần tuyển thêm người có chuyên môn, trình độ kỹ thuậtđáp ứng
được yêu cầu công việc của công ty.
   - Ngoài ra Công ty cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên trong công ty
tham gia các khoá đào tạo, nâng cao tay ngề, nắm bắt được những thay đổi của
Nhà Nước đểứng dụng vào công việc cho phù hợp hơn.

II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Ưu điểm
   Quy trình công nghệ của công ty tương đối đơn giản, công việc chủ yếu là
lập hồ sơ dự thầu và triển khai thi công các công trình đấu thầu được.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                      23

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

   Đối với các công trình lớn thì việc tổ chức ăn, ở cho người lao động ngay
tại công trình đã tạo điều kiện cho người lao động tích kiệm được thời gian đi lại.
   Đối với các công trình nhở Công ty đã giám sát chặt chẽ làm việc hiệu quả
tiết kiẹm được thời gian và những chi phí phát sinh không cần thiết.

2.Nhược điểm.
   Do công nhân đi thuê theo mùa vụ nên dẫn đến tình trạng khi có nhiều
công trình cần thi công, lao động cần nhiều dẫn đến tình trạng chất lượng, tay
nghề của người lao động không cao. Việc sắp xếp chỗ ăn, ở cho người lao động
mất khá nhiều thời gian.

III. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN.

1.Ưu điểm.
   Trong những năm qua công tác kế toán tại Công ty đã đáp ứng được nhu
cầu về mặt quản lý kinh doanh, hằng năm công tác kế toán luôn được đổi mới
cho phù hợp hơn với yêu cầu của Nhà Nước.
   Đội ngũ kế toán đều có trình độ và sử dụng thành thạo máy vi tính.

2. Nhược điểm.
   Cơ sở vật chất mặc dù được trang bị máy vi tính hiện đại nhưng không
gian làm việc còn chật chội, thiếu thốn trang thiết bị. Mặt khác trong Công ty
vẫn còn tồn tại việc một kế toán kiêm nhiệm nhiều công việc do đó rất dễđến
tình trạng gian lận trong việc hạch toán
   Vì một kế toán kiêm nhiệm nhiều việc nên để hoàn thiện sổ sách và lập
các báo cáo còn chưa đạt yêu cầu.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    24

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

3. Kiến nghị.
   Trong công tác kế toán cũng như bộ máy quản lý Công ty cần phải tổ
chức lại cho phù hợp hơn, tránh sự kiêm nhiệm quá nhiều trong công việc. Công
ty cũng nên xem xét lại nơi làm việc, trang thiết bị để đáp ứng hơn với yêu cầu
của công việc cũng như trình độ, công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân
viên để bắt kịp với những thay đổi của đất nước trong quá trình hội nhập.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi
                    25

Trường ĐH. KTQD                      Báo cáo tổng hợp

                  KẾTLUẬN


   Trong công tác quản lý nói chung và công tác quản lý tại Công ty TNHH
Anh Linh nói riêng, thì việc hoàn thiện bộ máy quản lý trong công ty nói chung
và hoàn thiện công tác kế toán nói riêng là một yếu tố rất quan trọng.
   Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng có những bước biến động và phát
triển mạnh mẽ, thì việc tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán là một cách tất
yếu. Để kế toán có thể phát huy được vai trò của mình trong quản lý, giám sát
một cách chặt chẽ, toàn diện tài sản và nguồn vốn của công ty ở mọi khâu trong
quá trình sản xuất nhằm cung cấp các thông tin chính xác và hợp lý phục vụ cho
việc lãnh đạo và chỉđạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
   Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Anh Linh với những kiến thức
đã học ở trường cùng với sự chỉ bảo tần tình của cô giáo Mùi Minh Hải và các cô
chú, anh chị trong phòng kế toán, em đã thấy được tầm quan trọng của công tác
hạch toán trong sản xuất kinh doanh. Qua đó trên góc độ của một người kế toán,
em nhận thấy được rằng cần phải nhận thức một cách đầy đủ cả về lý luận lẫn
thực tiễn dưới nhiều hình thức khác nhau và phải đảm bảo phù hợp về nội dung
và mục đích của công tác kế toán.

   Do thời gian tìm hiểu thực tập không dài, trình độ lý luận và thực tiễn còn
hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận
được sự chỉ bảo của thầy, cô và ban lãnh đạo trong Công ty TNHH Anh Linh để
bài viết của em được hoàn thiện hơn.
   Em xin chân thành cảm ơn.
GVHD: Phạm Thị Bích Chi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:6/21/2012
language:
pages:25
Bui Van Luong Bui Van Luong
About vanluong.blogspot.com