SCOALA �MIHAI EMINESCU� , PLOIESTI - DOC by zdilLp

VIEWS: 67 PAGES: 4

									                      ŞCOALA “MIHAI EMINESCU” , PLOIEŞTI

                     vă invită să participaţi la Concursul literar judeţean

                       “ 15 pentru EMINESCU”,
                   concurs destinat elevilor din clasele a III- a, a IV- a, a V- a,
                                     a VI- a, a VII -a, a VIII -a.

                       REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

 1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
     Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj de maxim 20 de elevi (cl.a III-a – a VIII-a).
     Perioada de înscriere: 10 decembrie 2009 – 8 ianuarie 2010.
     Taxa de participare: 10 RON / participant.
     La înscriere, fiecare unitate de învăţământ va preda valoarea taxei de participare, un tabel
     cu elevii înscrişi şi cadrele didactice delegate pentru asistenţă şi pentru corectarea lucrărilor
     (1 cadru didactic asistent /corector la 10 elevi înscrişi).

 2. PROBA DE CONCURS:
     Proba de concurs constă într-un test ce va fi structurat astfel:
       a. recunoaşterea poeziilor din care fac parte versurile citate;
       b. completarea cu 1-2 versuri a unor fragmente din strofe aparţinând poeziilor
            specificate în bibliografie;
       c. ilustrarea plastică (folosind diferite tehnici de lucru) a unei strofe / poezii din lirica
            eminesciană – secţiune pentru elevii cl. a III-a şi a IV-a;
       d. repere biografice (selectiv);
       e. creaţie literară, la alegere între: calambur, poezie, minieseu, pornind de la o temă
            dată sau de la un citat.
     Fiecare elev va avea carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs sau certificatul de naştere.
     Concursul se desfăşoară în incinta Şcolii “MIHAI EMINESCU”, Ploieşti în ziua de
     16.01.2010, între orele 9-11.
    
  Profesorii şi învăţătorii din şcolile participante pot propune variante de subiecte
   pentru concurs (acestea vor fi predate odată cu înscrierea elevilor).

 3. PREMIILE:
     Vor fi premiaţi primii trei clasaţi.
     Se vor acorda menţiuni în limita a maxim 30% din numărul de participanţi.
 4. REZULTATELE ŞI FESTIVITATEA DE PREMIERE:
     Rezultatele se vor afişa pe data de 16 .01.2010, ora 19, la avizierul şcolii.
     Festivitatea de premiere va avea loc la Şcoala “Mihai Eminescu”,duminică- 17.01.2010, de
      la ora 10.
 5. Persoane de contact:
         Prof. Burlacu Daniela – 0724268688
         Prof. Stoica Laura - 0745763161
         Prof. Voiculescu Ioan - Marius – 0721208916

Precizări referitoare la probele din concurs
Proba a:
   cl. a III-a (“Se bate miezul nopţii”, “Fiind băiet păduri cutreieram”, “Revedere”, “Somnoroase
   păsărele”, “Peste vărfuri”);
    cl. a IV-a (“O, mamă”, “Scrisoarea III”- fragmentul disputei dintre Mircea cel Bătrân şi Baiazid,
    “Colinde, colinde!”, Ce te legeni…”, “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”);

    cl. a V-a (“”, Veneţia”, “Trecut-au anii…”, “Rugăciune”, „La steaua”, “Răsai asupra mea”);

    cl. a VI-a (“Pe aceeaşi ulicioară...”,“Dintre sute de catarge”, „Diana”, “Lacul”, „Crăiasa din
    poveşti”)

    cl. a VII-a (“Melancolie”, “O,rămâi...”, “Călin( file din poveste)”, “Sara pe deal”, “Odă (în metru
    antic)”)

    cl. a VIII-a (“Sonet” („Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată...”), Luceafărul”, “Freamăt de codru”,
    “Când amintirile...”, “Criticilor mei”).


Proba b: pentru această probă, rămân valabile poeziile indicate mai sus la fiecare an de studiu, cu
precizarea că strofele lacunare pe care elevii vor fi nevoiţi să le completeze vor face parte din poeziile
subliniate, scrise cu litere îngroşate.

Proba c: “Sara pe deal”, “Crăiasa din poveşti”, “La steaua”, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”,
“Scrisoarea III”.

Proba d:
    Nivel I – clasele III, IV, V : date despre viaţa şi opera scriitorului din perioada cuprinsă între anii
    1850 şi 1870.

    Nivel II - clasele VI, VII, VIII: date despre viaţa şi opera scriitorului din perioada cuprinsă între
    anii 1870 şi 1889.

Notă: pentru informaţii, puteţi consulta orice sursă de documentare – internet, CD-uri, casete, cărţi,
articole, tabele cronologice etc.

Proba e:
   Concurentul are dreptul să realizeze, la alegere, una dintre probele de creaţie literară –
calambur, poezie, minieseu.

Calamburul DEX ’98:
1. CALAMBUR, calambururi, s.n. =Joc de cuvinte bazat pe echivocul rezultat din asemănărea formală a
unor cuvinte deosebite ca sens. –(din fr. calembour).
Dicţionar de Neologisme
2. CALAMBUR s.n.= Joc de cuvinte întemeiat pe echivoc sau pe asemănarea ca formă a unor cuvinte
deosebite ca sens; parahreză. [pl. -ruri. / < fr. calembour, cf. Kalemberg - ambasador german la Paris care
stâlcea cuvintele franţuzesti].

Notă: Pentru proba de creaţie literară, li se vor impune concurenţilor anumite cuvinte,
teme sau fragmente selectate din operele eminesciene, pe baza cărora vor crea
calambururi, poezii sau eseuri.
Unitatea de învăţământ............................................
Tel............................................................................
Fax............................................................................
Email.........................................................................

           TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIŞI LA
        CONCURSUL LITERAR JUDEŢEAN „15 PENTRU EMINESCU”,
               Ed. a II-a, 16 ianuarie 2010

Nr.crt.           Numele şi prenumele                 Clasa   Profesor          Suma
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
                                              TOTAL

Cadru didactic asistent: ......................................................................................................
            .......................................................................................................
Cadru didactic corector: .....................................................................................................
            .......................................................................................................

                                                        Director,
L.S.

								
To top