Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

VanLuong.Blogspot.Com_323_ky_nang_quan_ly_ho_so

VIEWS: 9 PAGES: 46

									KỸ NĂNG QUẢN LÝ HỒ SƠ
I/ KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Khái niệm
2. Vai trò của quản lý hồ sơ
1. Quản lý hồ sơ là gì ?


Quản lý hồ sơ bao gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét lại
các văn bản, hồ sơ trong tổ chức. Nó liên quan đến việc phối
hợp các nhiệm vụ, quản lý, bảo quản, tiêu hủy trong sự hoạt
động của một tổ chức
2. Vai trò của việc quản lý hồ sơ
• Giảm chi phí mua sắm thiết bị

• Đảm bảo cung cấp thông tin hợp thời

• Xử lý công việc nhanh gọn, có hiệu quả.

• Có thể dễ dàng tìm hồ sơ khi nhân viên bệnh, nghỉ việc
 riêng.

• Thuận lợi cho việc chuyển giao thông tin hồ sơ khi nhân
 viên chuyển bộ phận, nghỉ việc…
3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
• Có một số nguyên tắc phải tuân thủ khi quản lý một hệ
 thống lưu trữ hồ sơ.
• Nên có cách tiếp cận hồ sơ sao cho có thể nhanh chóng
 tìm ra khi cần.
• Hệ thống nên đủ đơn giản để dễ hiểu và dễ vận hành, nếu
 không, có thể có sự nhầm lẫn về những hồ sơ nào được
 yêu cầu và làm chậm trễ việc truy cập.
• Khi chọn cho mình một hệ thống lưu trữ hổ sơ, các doanh
 nghiệp cần lưu ý đến tính linh động để có thể mở rộng và
 nhận một số lượng lớn hồ sơ khi cần.
• -
3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
• Phải xem xét việc tiết kiệm chi phí lập hệ thống và chi phí điều hành
 nó. Tính có thể nén được là một lý do quan trọng để bảo đảm hệ thống
 có thể phù hợp với khoảng trống sẵn có.
• Phải xem xét tính an toàn chống lại những thứ như hỏa hoạn và sự hư
 hỏng hồ sơ do bụi, chất bẩn và mất mát, tính an toàn của các hồ sơ
 mật. Tính phù hợp chung của hệ thống trong điều kiện hoạt động của
 tổ chức là một xem xét khác.
• Cách tạo chỉ mục của hệ thống nên thích hợp với mục đích và cung
 cấp đủ tham chiếu qua lại đối với những tài liệu bao gồm một số lãnh
 vực.
• Phải có sự kiểm soát để theo dõi bất kỳ tài liệu nào được lấy ra và
 theo dấu chúng nếu cần. Hệ thống nên chính xác, nghĩa là được giữ
 cập nhật hóa việc lưu trữ không bị tụt lại phía sau.
3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
• Xây dựng hệ thống sắp đặt hồ sơ có hiệu quả: phải đảm
 bảo an toàn cho tài liệu quan trọng và dễ tìm khi cần sử
 dụng, thiết lập cẩm nang, sách hướng dẫn về danh mục
 sắp xếp.

• Thiết kế và sử dụng các biểu mẫu thống nhất theo sự chỉ
 đạo chung.

• Như vậy, một tổ chức phải thiết kế hệ thống lưu trữ hồ sơ
 của mình phù hợp với các yêu cầu và bảo đảm rằng hệ
 thống đó đủ linh động để theo kịp các thay đổi, đặc biệt là
 những thay đổi liên quan đến việc mở rộng hệ thống và
 các yêu cầu quản trị hiện đại.
3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
• Nên sử dụng những thiết bị chứa đựng hiệu quả để giữ và
 phân biệt những loại hồ sơ khác nhau.

• Nên dùng màu sắc để mã hóa các tên mang lại sự nhận
 diện tức thời đối với một phân loại hồ sơ sử dụng một màu
 nào đó.

• Tài liệu của hồ sơ nên luôn luôn đưa vào phía sau hướng
 dẫn. Tài liệu sau cùng được lưu trữ nên ở phía trước hồ sơ.
3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
• Thứ tự của các phân loại hồ sơ nên theo thứ tự của những đề mục
 chắc chắn được nêu lại trước tiên. Ví dụ, khi sử dụng tên họ thì tên
 riêng nên đứng trước, tiếp sau đó là những chữ viết tắt của tên hoặc
 nếu quốc gia là những phân loại chủ yếu thì chúng nên được tiếp theo
 bởi tên thành phố và thị trấn. Tất cả những phân loại hồ sơ dựa trên từ
 ngữ nên theo thứ tự chữ cái của từ hoặc chuỗi các chữ cái; các từ kép
 nên được xử lý như một từ. Nên tránh viết tắt trong các tên gọi hồ sơ.
 Cũng nên tránh dùng từ đồng nghĩa.

• Tài liệu nên được chia thành những nhóm nhỏ hơn để lưu trữ. Như
 vậy, tài liệu trong một nhóm theo thứ tự chữ cái có thể được chia
 thành những hồ sơ gồm từ A đến F, G đến L, M đến R và từ S đến Z.
 cũng áp dụng điều tương tự cho tài liệu lưu trữ theo số, theo địa lý
 hoặc bằng một phương pháp khác
II/ CÁC PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ
• Lưu theo vần, mẫu tự:

• Lưu theo số, mã số

• Phương tiện và thiết bị lưu trữ
1. Lưu theo vần, mẫu tự:
           Sử dụng cho hồ sơ tên:
•  Hồ sơ cá nhân: bỏ các tư liệu liên quan đến cá nhân vào
  bìa kẹp hồ sơ tên (hoặc phong bì) riêng. Bên ngoài ghi tên
  và một số thông tin cơ bản khác. Bên trong mỗi hồ sơ, sắp
  xếp các tư liệu theo ngày tháng từ gần nhất đến xa nhất.
•  Hồ sơ hỗn hợp: sắp xếp các tư liệu theo vần mẫu tự để dễ
  truy tìm các tư liệu.
•  Hồ sơ cùng một tên: nếu phát sinh liên tục, hãy phân loại
  theo từng giai đoạn.
•  Các hồ sơ khác nhau nhưng có cùng tên : đặt mã phụ sau
  tên, hoặc sử dụng bìa hồ sơ có màu khác để phân biệt.
1. Lưu theo vần, mẫu tự (tt)
            Hồ sơ theo chủ đề:
•  Tên chủ đề cần đặt cụ thể,
•  Không dùng chủ đề mơ hồ, chung chung
•  Sử dụng các tiêu đề và phụ đề cho các hồ sơ theo chủ đề
•  Sử dụng các công cụ hỗ trợ, như: thẻ hướng dẫn theo vần
  mẫu tư, thẻ hướng dẫn theo chủ đề chính, kẹp hồ sơ (cũng
  có thể tạo lập trên máy tính).
•  Kẹp hồ sơ có thể dùng cho các dạng: hồ sơ cá nhân, hồ sơ
  cho mỗi tiêu đề chính.
•  Cần có một bảng mục lục các chủ đề để tránh việc mở hồ
  sơ không có trong chủ đề, gây khó khăn cho tìm kiếm.
1. Lưu theo vần, mẫu tự (tt)

          Hồ sơ theo địa danh:

• Cần thiết lập danh mục các địa danh giống như một chủ
 đề.

• Cần có cách tra cứu chéo theo tên, chủ đề để dễ truy tìm
 (nên dùng máy tính).
2. Lưu theo số, mã số

• Hệ thống lưu trữ số liên tục (tăng dần): đơn giản, không
 hết số.

• Hệ thống lưu trữ sử dụng số tự nhiên (như là một dạng mã
 số), ví dụ: 7-25-30.

• Hệ thống lưu trữ bằng mã số: sử dụng kết hợp chữ và số,
 trong đó thông thường các chữ là các mã hiệu, các số chỉ
 thứ tự trong mã đó.
3. Phương tiện và thiết bị lưu trữ
• Phương tiện giấy: tủ kệ tiêu chuẩn văn phòng, tủ kệ mở
 (không cửa), tủ kệ di động, tủ kệ an toàn, tủ kệ xoay, tủ kệ
 đặc biệt có phím ấn, tủ kệ liên hợp, thiết bị để hồ sơ quay,
 thiết bị bánh xe,
• Phương tiện điện từ: đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD-ROM,
 chụp vi phim,…
• Vật dụng bổ trợ: nhãn bìa kẹp, nhãn thẻ chỉ dẫn, nhãn
 ngăn kéo hồ sơ, bìa kẹp 'out'
• Dù sử dụng phương tiện lưu trữ gì, áp dụng vật dụng hỗ
 trợ tìm kiếm nào, thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào
 công tác này là rất quan trọng trong thời đại ngày nay, mà
 phổ biến nhất hiện nay là máy vi tính cá nhân.
4. Sắp xếp hồ sơ theo số và theo thời gian
• Phương pháp số để phân loại các hồ sơ thì thuận tiện, đặc
 biệt khi các tài liệu đã được đánh số.

• Phương pháp này có thể thự hiện theo nhiều cách. Có thể
 có một hệ thống ký số cuối. Khi hệ thống này được thực
 hiện bằng cách đọc số từ phải sang trái,nó giúp loại trừ
 những sai sót vì người ta không có thói quen đọc theo
 cách này và do đó sẽ cẩn thận hơn khi đọc.

• Phương pháp số cũng có được dùng để phân tán hoạt động
 lưu trữ và cho phép dễ dàng lấy ra những tài liệu không
 còn dùng đến nữa.
4. Sắp xếp hồ sơ theo số và theo thời gian

• Những thuận lợi:nó có thề dễ dàng mở rộng;nó mang lại
 một sự bảo mật nào đó;nó cho phép nhận diện hiệu quả
 các đề mục;và số hồ sơ cũng có thể cung cấp một số tham
 chiếu.

• Các bất lợi là: chi phí dể chuẩn bị một chỉ mục và thời
 gian để thực hiện điều đó;và nếu các chữ số trong các số
 tham chiếu bị đổi chỗ, đề mục sẽ bị đưa vào sai hồ sơ mà
 không may thay, điều này rất dễ xảy ra.
5. Sắp xếp hồ sơ theo trình tự thời gian
• Các tài liệu được lưu trữ theo một trình tự thời gian nào
 đó, đặc biệt là theo ngày tháng hoặc có thể theo thời gian
 phát sinh, đặc biệt là theo ngày tháng hoặc có thể theo thời
 gian phát sinh.

• Các hồ sơ có thể được chia theo ngày, tuần, tháng, quý
 hoặc năm tùy theo số lượng tài liệu được lưu trữ.

• Hệ thống này thường được sử dụng phối hợp với nột trong
 những phương pháp phân loại khác. Do đó, là điều phổ
 biến khi hồ sơ được lưu trữ theo thứ tự chữ cái và sử dụng
 trình tự thời gian bên trong hồ sơ.
5. Sắp xếp hồ sơ theo trình tự thời gian

• Thuận lợi:hệ thống này rất tiện lợi và tiết kiệm được
 không gian nhiều nhất vì các hồ sơ có thể được lưu trữ
 ngẫu nhiên vì việc truy cập tìm kiếm có thể tự động nếu
 địa chỉ là chính xác,ví dụ: như là biết tên file.

• Nhược điểm: phương pháp này gặp nhiều khó khăn trong
 việc bảo quản dữ liệu và không giữ được trong thời gian
 quá lâu.
6. Sắp xếp hồ sơ theo vần, mẫu tự
•  Phân loại theo thứ tự chữ cái được dựa trên tên hồ sơ. Việc phân chia thành
  nhóm nhỏ hệ thống có thể đạt được trên một cơ sở khoa học, nghĩa là bằng
  cách hỏi xem những tên nào thường hay bắt đầu nhất trong một quốc gia.
  Những sự phân chia hệ thống có thể được xác nhận về mặt thống kê. Một khi
  đã quyết định những sự phân nhóm chủ yếu thì chúng có thể được chia nhỏ
  thành nhóm nhỏ hơn. Nên có thể cho phép mở rộng những nhóm chủ yếu và
  những nhóm nhỏ này để giảm thiểu bất kỳ việc chia nhỏ nào hơn nữa sau này.
•
•  Thuận lợi: là tham chiếu trực tiếp được trao đổi cho hồ sơ do đó không cần
  chỉ mục, dường như đây là một cách làm dễ dàng để lưu trữ hồ sơ, dễ hiểu, và
  có thể nhanh chóng kiểm soát xem có bất kỳ tài liệu nào bị lưu trữ sai hay
  không.
•
•  Các bất lợi của phương pháp này bao gồm: nếu có những tên thông dụng, có
  thể trùng nhau.
6. Sắp xếp hồ sơ theo vần, mẫu tự
• Phân loại theo thứ tự chữ cái được dựa trên tên hồ sơ.
 Việc phân chia thành nhóm nhỏ hệ thống có thể đạt được
 trên một cơ sở khoa học, nghĩa là bằng cách hỏi xem
 những tên nào thường hay bắt đầu nhất trong một quốc
 gia.
• Những sự phân chia hệ thống có thể được xác nhận về mặt
 thống kê. Một khi đã quyết định những sự phân nhóm chủ
 yếu thì chúng có thể được chia nhỏ thành nhóm nhỏ hơn.
 Nên có thể cho phép mở rộng những nhóm chủ yếu và
 những nhóm nhỏ này để giảm thiểu bất kỳ việc chia nhỏ
 nào hơn nữa sau này.
6. Sắp xếp hồ sơ theo vần, mẫu tự (tt)

• Thuận lợi: là tham chiếu trực tiếp được trao đổi cho hồ sơ
 do đó không cần chỉ mục, dường như đây là một cách làm
 dễ dàng để lưu trữ hồ sơ, dễ hiểu, và có thể nhanh chóng
 kiểm soát xem có bất kỳ tài liệu nào bị lưu trữ sai hay
 không.

• Các bất lợi của phương pháp này bao gồm: nếu có những
 tên thông dụng, có thể trùng nhau.
7. Sắp xếp hồ sơ theo chủ đề:
• Đây là một biến thể của phương pháp phân loại theo thứ
 tự chữ cái, trong đó các tài liệu được sắp xếp theo phân
 loại chủ yếu của tiêu đề chủ đề, ví dụ như bảo hiểm hoặc
 bất động sản. Trong nhóm chủ yếu sẽ có những phân loại
 nhóm nhỏ hơn.

• Thuận lợi: Phương pháp phân loại theo chủ đề dễ dàng và
 tiện lợi cho việc mở rộng. Nó cũng mang lại một phương
 pháp hữu ích khi các chủ đề được xác định rõ ràng và khi
 người ta đã quen thuộc với nó thì việc truy cập sẽ dễ dàng
 hơn.
7. Sắp xếp hồ sơ theo chủ đề (tt)
             Khó khăn:
• Có thể có vấn đề phải thiết lập đủ những phân loại thích
 hợp, thường đòi hỏi rất nhiều tham chiếu qua lại và đôi
 khi cần có một chỉ mục phức tạp.

• Thường khi kiểu phân loại này được dùng thì sẽ hình
 thành một hồ sơ lớn chứa các mục linh tinh với rất nhiều
 đề tài trong đó, trong khi trong một hệ thống lưu trữ tốt thì
 một hồ sơ chỉ chứa đựng những đề tài có liên quan. Điều
 này dường như do sự miễn cưỡng mở một hồ sơ riêng biệt
 cho từng chủ đề trong hồ sơ linh tinh.
8. Sắp xếp hồ sơ theo địa lý

• Khi dùng phương pháp địa lý, các hồ sơ được sắp xếp theo
 các địa điểm như quận, thành phố… cho phân loại chủ
 yếu. Sau đó có thể sử dụng các phân loại nhỏ hơn theo
 mẫu tự.

• Phương pháp địa lý đôi khi được gọi là sắp xếp theo địa
 điểm. Điều này là dễ hiểu vì ý niệm của nó đơn giản và
 người sử dụng không sớm thì muộn cũng sẽ quen thuộc
 với những khu vực địa lý có liên quan.
8. Sắp xếp hồ sơ theo địa lý
• Thuận lợi: nó cho phép một số người sử dụng những hồ sơ
 cùng một lúc mà không gây cản trở cho nhau; nó dễ hiểu;
 và truy cập thuận tiện nếu biết địa điểm.

• Bất lợi: là người sử dụng cần phải có một hiểu biết nào đó
 về khu vực địa lý có liên quan, đặc biệt khi có một số tên
 nơi chốn tương tự; phải biết nơi chốn của một thông tin;
 và phương pháp này cần được một chỉ mục hỗ trợ.
• Hệ thống địa danh cũng rất có ích trong các hoạt động như
 nghiên cứu thị trường quảng cáo trực tiếp bằng thư từ bưu
 điện và dự báo thời tiết.
9. Quản lý phân tán theo bộ phận

             Ưu điểm

• Tránh được sự trì hoãn không cần thiết
• Dễ dàng thực hiện
• Tách biệt hồ sơ với các bộ phận khác
9. Quản lý phân tán theo bộ phận (tt)
             Nhược điểm:

•  Có sự trùng lắp không cần thiết của thiết bị và hồ sơ trong
  các bộ phận.
•  Nhân viên thựsc hiện không có hiệu quả vì họ phải thực
  hiện nhiều công việc khác nhau trong văn phòng.
•  Không thống nhất trong các bộ phận dẫn đến khó quản lý
  chung
•  Những tài liệu quan trọng khó bảo mật.
•  Những văn bản được lưu trữ ở các bộ phận chỉ giữ ở mức
  độ tối thiểu và tạm thời.
10. Quản lý theo tập trung

• Quản lý tập trung có thể giúp giảm sự trùng lắp hồ sơ và
 thiết bị, tiết kiệm thời gian sắp xếp hoặc phân phối theo
 yêu cầu do có nhân viên chuyên trách thực hiện.
11. Những hệ thống lưu trữ hiện đại
•  Một vấn đề chủ yếu của lưu trữ tài liệu là chúng chiếm khoảng trống không
  gian quá lớn. Đã có hai biện pháp khắc phục cho điều này: (1) Sử dụng rộng
  rãi vi phim để giảm thiểu kích thước và giữ lại các hồ sơ; (2) Sử dụng rộng rãi
  việc lưu trữ bằng máy tính, đặc biệt là lưu trữ bằng đĩa cứng nằm trong máy.
  Chức năng thứ 2 đang ngày càng được sử dụng rộng rãi khi mà máy tính ngày
  càng trở nên rẻ hơn và nhỏ hơn.

•  Việc dùng kỹ thuật vi phim để quản lý hồ sơ đã trở nên phổ biến trong những
  năm gần đây do những cải tiến trong các thiết bị dùng để sao chép hoặc cung
  cấp bản sao đã làm cho quá trình này trở nên dễ dàng, nhanh chóng, rẻ hơn và
  đặc biệt là do chi phí ngày càng tăng của khoảng trống cần thiết cho việc lưu
  trữ những tài liệu gốc và chi phí nhân sự để duy trì, truy cập chúng đã làm
  cho những nhà quản lý phải suy nghĩ khó nhọc về cách thực hiện chức năng
  này. Những nhà quản trị thường có thể chứng minh cho số tiền đầu tư lớn vào
  thiết bị cân bằng với chi phí của việc mở rộng tổ chức về mặt vật chất để có
  chỗ lưu trữ.
11. Những hệ thống lưu trữ hiện đại (tt)
• Những thuận lợi của việc chụp vi phim: thông tin trên tài
 liệu được thu nhỏ lại chỉ chiếm chưa đến 1% khoảng trống
 của tài liệu gốc, có thể tạo ra những hồ sơ có kích thước
 thống nhất, chi phi rẻ và nhanh chóng để sử dụng tại
 những địa điểm khác. Tuy nhiên bất lợi chủ yếu là vấn đề
 cập nhật hóa. Điều này chỉ có thể giải quyết trừ khi sử
 dụng một hệ thống trải chiều rộng của những tấm phim
 bằng các phim cập nhật.

• Có nhiều hình thức lưu trữ hồ sơ trên vi phim, trong đó
 microfiche được sử dụng rộng rãi nhất. Tất cả đều có cùng
 ý niệm, chỉ có dạng thức là khác nhau.
11. Những hệ thống lưu trữ hiện đại (tt)
• Rool and reel: trong phương pháp này, các tài liệu được sao chép
 phim tuần tự dọc theo cuốn phim. Khi sử dụng phương pháp này cách
 tốt nhất là nên để các hồ sơ tài liệu theo một thứ tự nào đó không thay
 đổi, ví dụ như thứ tự ngày tháng. Điều này làm cho cuộn phim chứa
 những tài liệu hồ sơ một cách hữu hiệu. Để đọc được phim, tức đọc
 hồ sơ theo dạng này, người ta phải sử dụng một máy đọc phim, nếu
 muốn bản sao hồ sơ trên giấy, phải sử dụng một máy đọc và in.

• Cassette, cartrige và magazine: đây chỉ là những công cụ chỉ đơn
 thuần là mở rộng của cách sử dụng một cuộn phim. Sử dụng cách này
 giúp bảo vệ phim ở một mức độ nào đó tránh khỏi bụi, bẩn và hao
 mòn tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là sự cồng
 kềnh không đáng
11. Những hệ thống lưu trữ hiện đại (tt)
• Microfiche: đây là cách được sử dụng rộng rãi nhất. Microfiche là
 một tấm phim chứa nhiều dòng hình ảnh micro. Một micro có thể có
 những khả năng chứa đựng khác nhau, độ thu nhỏ sử dụng tùy thuộc
 vào chất lượng của tài liệu được chụp. ơỷ phương pháp này các trang
 tài liệu được “ nén” lại ở một quá trình thu nhỏ tối đa vì thế hồ sơ có
 thể được lưu trữ trong một khoảng trống nhỏ. Để xem một microfiche
 cần có một máy đọc đặc biệt.

• Microfiche thừơng được lưu trữ trong một bao cứng trong suối đặt
 trong một cái ví hai mặt, kích thước tuỳ thuộc vào số hồ sơ được lưu
 trữ. Cái ví này sẽ cho biết những microfiche nào được lưu trữ trong đó
 và mỗi tấm phim sẽ cho biết rõ những hình ảnh của tài liệu nào được
 chụp trên phim qua phía trên cùng của phim, thường được đánh dấu
 trong quá trình chụp.
•
11. Những hệ thống lưu trữ hiện đại (tt)

• Khung và jacket: để cung cấp một phương tiện linh động hơn cho
 việc lưu trữ tuần tự các hồ sơ bằng vi phim, khung và jacket có thể
 chứa trong những dải vi phim đã được rửa. Tính linh động ở chỗ khi
 thông tin trên mo6t dải phim thay đổi thì nó có thể được rút ra cà thay
 thế bằng một dải phim khác chứ a thông tin mới. Tuy nhiên, mật độ
 lưu trữ hồ sơ bị giới hạn trong phương pháp này.

• Thẻ đục lỗ: để chứa vi phim đã được phát triển để giúp truy cập thông
 tin. Có thể truy cập thông tin nhanh chóng bằng cách sắp xếp thứ tự
 bằng máy các thẻ chứa thông tin này. Phương pháp này thường được
 dùng để lưu trữ những bản vẽ, có yêu cầu truy cập thường xuyên
III/ QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ

1. Xác định chính sách quản lý hồ sơ.

2. Xây dựng quy trình.

3. Huấn luyện

4. Tổ chức sắp xếp.

5. Lập danh mục.

6. Theo dõi, cập nhật
1. Xác định chính sách quản lý hồ sơ.

 Các chính sách quản lý hồ sơ của DN bao gồm:

• Thời gian lưu trữ của từng loại hồ sơ (kể từ khi lưu), ví
 dụ: 5 năm.

• Việc quản lý các loại hồ sơ mật, tuyệt mật.

• Người được phép tiếp cận các loại hồ sơ.
2. Xây dựng quy trình.

    QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ CỦA DN LIÊN
  QUAN ĐẾN CÁC NỘI DUNG SAU:

•  Xác định phương pháp lưu trữ hồ sơ.
•  Xác định phương pháp huỷ hồ sơ.
•  Phương pháp lập và cập nhật danh mục hồ sơ.
•  Phương pháp nhận dạng và phân loại hồ sơ.
•  Phương pháp sắp xếp và bảo quản hồ sơ
3. Huấn luyện

• Phổ biến cho nhân viên về quy định và thủ tục quản lý hồ
 sơ của DN.

• Giải thích và làm mẫu cho nhân viên.

• Ký tên vào biên bản huấn luyện.
4. Tổ chức sắp xếp.

• Chuẩn bị các phương tiện, công cụ.

• Lên kế hoạch thời gian tổ chức sắp xếp.

• Tổ chức việc sắp xếp: ngày hội hồ sơ
4.1 Các công cụ phương tiện:

• Chuẩn bị các tủ, kệ đựng hồ sơ.

• Các loại bìa còng, bìa lá.

• Giấy dán sticker, kéo, hồ dán.

•  Đĩa CD và đầu ghi
4.2 Lên kế hoạch về thời gian
• Thông thường việc tổ chức lại hệ thống hồ sơ mất từ ½ - 1
 ngày.

• Các DN có thể chọn phương pháp sắp xếp dần dần, nhưng
 cuối cùng vẫn phải tổ chức 1 buổi tổng vệ sinh.

• Thông báo cho nhân viên để chuẩn bị sắp xếp công việc.

• Thông báo cho phòng nhân sự để họ có chuẩn bị liên quan
 đến tài sản, điện…
4.3 Tổ chức thực hiện
• Họp nhân viên thông báo lại thứ tự các công việc.

• Giải thích các yêu cầu.

• Làm mẫu cho nhân viên một lần.

• Tiến hành ghi list hồ sơ giấy và hồ sơ máy tính.

• Dán các sticker.

• Sắp xếp lại hệ thống hồ sơ.
5. Lập danh mục.

• Mỗi nhân viên nên có một danh mục riêng.

• Trưởng phòng quản lý các hồ sơ của phòng, hồ sơ chung.
5. Lập danh mục (tt).
Stt  Tên HS  Người  Người  Vị trí đề     Dạng hồ sơ       Cách thức,  Ngày    Ngày cất
        quản  được   HS                   phân loại  phát sinh   HS
        lý   đọc        Văn  Trong ổ    CD -    sắp xếp    HS
            HS         bản  cứng máy   rom/đĩa
                         vi tính    mềm
6. Theo dõi, cập nhật

• Cập nhật các hồ sơ phát sinh vào danh sách.

• Kiểm tra danh mục hồ sơ định kỳ của nhân viên.
CẢM ƠN BẠN ĐÃ THEO DÕI

								
To top