informatii despre companie by HPVVgUjy

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Denumirea, statutul juridic si sediul social

S.C. ANTENA 3 S.A. – persoana juridica romana, constituita conform legii ca societate pe actiuni, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.25-27, et.1, sector 1., titulara a licentei audiovizuale pentru serviciul de
programe cu denumirea ANTENA 3-NEWS&CURRENT AFFAIRS

Numele reprezentantului legal – Emanuel Mihai Gidea, in calitate de Director General, structura actionariatului
pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul
social :

VOICULESCU CORINA-MIRELA - deţine un număr de 4.800 (patrumiioptsute) de acţiuni nominative,
reprezentând 48% din capitalul social total;

OANCEA SORIN - deţine un număr de 2.500 (douamiicincisute) de acţiuni nominative, reprezentând 25 % din
capitalul social total;

VOICULESCU CAMELIA-RODICA - detine un numar de 2.100 actiuni nominative, reprezentand 21% din
capitalul social total;

Numele persoanelor responsabile de conducerea societatii si ale celor care isi asuma in principal
responsabilitatea editoriala: Emanuel Mihai Gidea – Director General, Consiliul de Administratie alcatuit din :
Emanuel MIhai Gidea - Presedinte; Sabina Petre - membru si George Daniel Matiescu – membru

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica si a site-ului de internet
unde poate fi contacta rapid, direct si eficient – www.antena3.ro; e-mail:stiri@antena3.ro

Lista publicatiilor editate de persoana juridica respectiva si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigura-
nu detine si nu editeaza publicatii

Organismele de reglementare competente – Consiliul National al Audiovizualului – www.cna.ro

								
To top