Danh sach cac cong ty trong KCN Da Nang 051108 by kRXo11

VIEWS: 318 PAGES: 16

									          Tên KCN-KCX / Công ty
A. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT ĐÀ NẲNG


I. Khu Công Nghiệp Đà Nẳng
 1. CTY CP XD CÔNG NGHIỆP DESCON
 2. KCX AN ĐỒN
 3. CTY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM
 4. CTY KAO VIỆT NAM - CN
 5. CTY TNHH SX & DV TM THIÊN PHÚC
 6. XN GIẤY KHAI TRÍ
 7. CTY MAY NAM PHƯƠNG
 8. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CN
 9. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP GỐM BẠCH MÃ - CN
 10. CTY TM HIÊN
 11. CTY LD VẬN TẢI HỖN HỢP VIỆT NHẬT SỐ 2 - CN

II. Khu Công Nghiệp Hòa Khánh

 1. CTY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP DCB
 2. NM CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU GELSTAR
 3. CTY TNHH XUÂN HƯNG
 4. NM CƠ KHÍ DEAHAN
 5. HTX SX SẮT SỐ 1
 6. TCTY GIẤY VIỆT NAM - CN
 7. HTX GIẤY HƯNG VIỆT
 8. CTY TNHH NHỰA CHIN HUE - CN
 9. HTX THÉP THANH TÍN
 10. XN CƠ KHÍ 600
 11. KEYHINGE TOYS VIETNAM - MATRIX MFG VIETNAM
 12. XN GIẤY TRƯỜNG THẮNG
 13. CTY THỦY TINH COSEVCO
 14. XN SX GIẤY THANH HÙNG
 15. CTY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
 16. XN SX GIẤY THÀNH CÔNG
 17. CTY TNHH SX TM CHÁNH NGUYÊN
 18. XN SX BAO BÌ XI MĂNG ĐÀ NẴNG
 19. NM XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG
 20. XN SX KD SẮT THÉP ANH KHOA
 21. XN THI CÔNG CƠ GIỚI & XD ĐIỆN
 22. CTY TNHH LÂM NGHIỆP HẢI VÂN
 23. XN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM & XÂY LẮP ĐÀ NẴNG
 24. CTY TNHH MINH TRƯỜNG
 25. CTY TNHH ACECOOK VIỆT NAM - CN
 26. CTY TNHH NAM SƠN
 27. ĐỘI CHỮA CHÁY HÒA KHÁNH
 28. CTY TNHH QUANG THANH
 29. XN SX KD SẮT THÉP HÒA HIỆP
 30. CTY TNHH TM & DV LẮP MÁY MIỀN NAM
 31. CTY TNHH KIẾN TRÚC & TM Á CHÂU
 32. CTY TNHH VIỆT THÀNH
 33. CTY TNHH VBL ĐÀ NẴNG (VBL DN)
 34. XN CHẾ BIẾN LÂM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
 35. CTY CP KHÍ CÔNG NGHIỆP & HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG
 36. CTY LD NIPPOVINA - CN
 37. XN CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG - TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
 38. XN BÊ TÔNG & XÂY LẮP HÒA KHÁNH
 39. CTY TNHH SX BAO BÌ XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG
 40. CTY THÉP ĐÀ NẴNG
 41. CTY CP CƠ KHÍ & XD COSEVCO
 42.CTY CP VẬN TẢI & TM THÀNH ÂN
 43. CTY TNHH DƯƠNG VIỆT
 44. CTY CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÀ NẴNG (SEAREE)
 45. CTY TNHH KHOÁNG SẢN TRANSCEND VIỆT NAM
 46. CTY DỆT SƠN TRÀ - TCTY DỆT MAY VIỆT NAM
 47. CTY TNHH KNITWEAR VIỆT NAM
 48. CTY GẠCH MEN COSEVCO
 49. CTY TNHH NAM DƯƠNG
 50. CTY TNHH HOÀNG PHÁT
 51. CTY TNHH SX & TM CHÁNH NGUYÊN
 52. CTY CP DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG
 53. CTY TNHH THÉP QUỐC TUẤN
 54. CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT HOA
 55. CTY TNHH VPT
 56. CH XĂNG DẦU SỐ 3
 57. CTY TNHH THÉP THÀNH LỢI
 58. DNTN VĂN CHI
 59. CTY TNHH ĐÔNG SƠN
 60. HTX GIẤY ĐỒNG TÂM

III. Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng

  1. DNTN GIẤY TÂN VINH
  2. XN SX GIẤY & VĂN PHÒNG PHẨM THANH XUÂN

IV. Khu Công Nghiệp Liên Chiểu

  1. CTY CP SỨ COSEVCO
  2. CTY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN
  3. CTY LD KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM - CN
  4. CTY CP XI MĂNG NGŨ HÀNH SƠN
  5. CTY TNHH SX TM XD PHÁT THÀNH - CN
  6. XN CƠ KHÍ & XD 591

V. Khu Công Nghiệp Dịch Vụ Thủy Sản Đà Nẳng

 1. CTY CHẾ BIẾN & XK THỦY SẢN THỌ QUANG

VI. Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

  1. CTY SX BAO BÌ CARTON HÒA BÌNH
  2. CTY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
  3. CTY TNHH SX LƯỚI XUẤT KHẨU
4. CTY TNHH QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
5. CTY BAO BÌ VẠN LỢI
                      DA
          Lĩnh vực hoạt động
XÂY DỰNG - CÁC CÔNG TY
KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT
ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
HÓA MỸ PHẨM
THƯƠNG MẠI - CÁC CÔNG TY & TỔ CHỨC
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NGÂN HÀNG
GỐM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THƯƠNG MẠI - CÁC CÔNG TY & TỔ CHỨC
VẬN TẢI - CÁC CÔNG TY & ĐẠI LÝXÂY DỰNG - CÁC CÔNG
GỖ - CÁC SẢN PHẨM
SẮT - SẢN XUẤT, GIA CÔNG & BUÔN BÁN
CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
HỢP TÁC XÃ
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
HỢP TÁC XÃ
NHỰA - CÁC SẢN PHẨM
HỢP TÁC XÃ
KỸ THUẬT - CƠ KHÍ
ĐỒ CHƠI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THỦY TINH - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÉP - CÁC CÔNG TY
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÉP - CÁC CÔNG TY
BAO BÌ - VẬT LIỆU
XI MĂNG - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÉP - BUÔN BÁN & KHO CHỨA
XÂY DỰNG - CÁC CÔNG TY
LÂM NGHIỆP, LÂM SẢN
BÊ TÔNG CÁC LOẠI
THÉP - CÁC CÔNG TY
MÌ, BÁNH PHỞ
XE MÁY - PHỤ TÙNG
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
NHỰA - CÁC SẢN PHẨM
THÉP - BUÔN BÁN & KHO CHỨA
THƯƠNG MẠI - CÁC CÔNG TY & TỔ CHỨC
KIẾN TRÚC - THIẾT KẾ
GỖ - XUẤT NHẬP KHẨU
BIA - NHÀ SẢN XUẤT
LÂM NGHIỆP, LÂM SẢN
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
LÂM NGHIỆP, LÂM SẢN
BÊ TÔNG CÁC LOẠI
BAO BÌ - VẬT LIỆU
THÉP - CÁC CÔNG TY
XÂY DỰNG - CÁC CÔNG TY
THƯƠNG MẠI - CÁC CÔNG TY & TỔ CHỨC
NHỰA - CÁC SẢN PHẨM
ĐIỆN LẠNH - THIẾT BỊ
KHOÁNG SẢN
NHUỘM, TẨY
DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GẠCH MEN
THÉP - CÁC CÔNG TY
THƯƠNG MẠI - CÁC CÔNG TY & TỔ CHỨC
THƯƠNG MẠI - CÁC CÔNG TY & TỔ CHỨC
DỆT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÉP - CÁC CÔNG TY
ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
ĐIỆN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN
XĂNG DẦU & SẢN PHẨM DẦU MỎ
THÉP - CÁC CÔNG TY
THÉP - CÁC CÔNG TY
GAS - CÔNG NGHIỆP & Y KHOA
HỢP TÁC XÃGIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
VĂN PHÒNG PHẨM
SÀNH SỨ
XÂY DỰNG - CÁC CÔNG TY
GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN
XI MĂNG - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DỰNG - CÁC CÔNG TY
XÂY DỰNG - CÁC CÔNG TY
THỦY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK
BAO BÌ - VẬT LIỆU
ĐIỆN - CÁC CÔNG TY & NHÀ MÁY
LƯỚI
ĐƯỜNG THỦY - VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN
BAO BÌ - VẬT LIỆU
                        DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN - KCX Đ
                   Địa chỉ
58 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

LÔ 48 KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ 44 KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ 44 KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
TỔ 48 KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ 57A KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
TỔ 28 KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ 44 KCN ĐÀ NẴNG P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG

P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
CỤM THANH VINH KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 4, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 3, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ H1 KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 3, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 2, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 3, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ C4 KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
CỤM THANH VINH KCN HÒA KHÁNH Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
TỔ 104 KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 3, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ Đ3 KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9A, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 11A, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 11, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 2, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 11, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 3, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ G KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 3, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ B KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 2, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ B KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9A, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ X10 KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 7, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 6, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ A1 KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 9, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ D3 KCN HÒA KHÁNH ĐƯỜNG 10, P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

6 KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG, Q.THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG P.THANH KHÊ TÂY, Q.THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG

P. Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

KCN LIÊN CHIỂU P.HÒA HIỆP BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
KCN LIÊN CHIỂU P.HÒA HIỆP BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ M2 KCN LIÊN CHIỂU P.HÒA HIỆP BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
67 KCN LIÊN CHIỂU NGUYỄN VĂN CỪ, P.HÒA HIỆP BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ H3 KCN LIÊN CHIỂU P.HÒA MINH, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
LÔ M2 KCN LIÊN CHIỂU P.HÒA HIỆP BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

KCN DỊCH VỤ THỦY SẢN ĐÀ NẴNG P.THỌ QUANG, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG

TP. Đà Nẵng

KCN HÒA CẦM P.HÒA THỌ TÂY, Q.CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA CẦM Q.CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA CẦM ĐƯỜNG SỐ 3 P.HÒA THỌ TÂY, Q.CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA CẦM P.HÒA THỌ TÂY, Q.CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
KCN HÒA CẦM ĐƯỜNG 2, Q.CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
ÔNG TY TRONG KCN - KCX ĐÀ NẲNG
     Điện thoại      Fax             Email
     84-511-3830017  84-511-3830015  www.iza.danang.gov.vn

     84-511-830017  84-511-830015  diepza@dng.vnn.vn
     84-511-3935240
     84-511-3844378
     84-511-3935355
     84-511-3934882
     84-511-3933348
     84-511-3933585
     84-511-3934229
     84-511-3934450
     84-511-3936121
     84-511-3844796
     84-511-3934040

     84-511-830017  84-511-830015  diepza@dng.vnn.vn

     84-511-3841696          NGOCPHUDCB@YAHOO.COM
     84-511-3738139          gelstarwood@vnn.vn
     84-511-3736678          XUANHUNGSTEEL@VNN.VN
     84-511-3733423
     84-511-3730312
     84-511-3733981
     84-511-3842306
     84-511-3733163          KETOANCHINHUE@YAHOO.COM
     84-511-3736506
     84-511-3841197
     84-511-3841433          KEYHINGE@DNG.VNN.VN
     84-511-3842707
     84-511-3842273
     84-511-3731025
     84-511-3732775          PCC3SSM@DNG.VNN.VN
     84-511-3730498
     84-511-733999
     84-511-3736617
     84-511-3841574
     84-511-3738101
     84-511-3733173
     84-511-3730968
     84-511-3733597
     84-511-3734841          HATHANH_COP@YAHOO.COM
     84-511-3734750          HC.ACECOOKDN@VNN.VN
     84-511-3731168
     84-511-3842330
     84-511-3734340
     84-511-3730772          thephoahiepdn@vnn.vn
     84-511-3736489
     84-511-3732430          ACHAUCC@YAHOO.COM
84-511-3731056          VIETTHANHKCN@YAHOO.COM.VN
84-511-3842353          FOSTERDN@DNG.VNN.VN
84-511-3733275
84-511-3842104
84-511-3842976          VANCHAUDX@GMAIL.COM
84-511-3731198          XNVINAFOR@VNN.VN
84-511-3736708
84-511-3732227
84-511-3842561          THEPDANANG@DNG.VNN.VN
84-511-3734127
84-511-3732580
84-511-3732289          DUONGVIET@VNN.VN
84-511-3736251          SEAREE@DN.VNN.VN
84-511-3730973
84-511-3734992          SOTEX.HC@VNN.VN
84-511-3734187
84-511-3842263          COSEVCOGAME@VNN.VN
84-511-3730214
84-511-3736182
84-511-3736539          BALAN@HCM.VNN.VN
84-511-3842345          CTYDETDN@DNG.VNN.VN
84-511-3733855
84-511-3736189
84-511-3842262
84-511-3841397
84-511-3732707          THANHLOICO@DNG.VNN.VN
84-511-3841181
84-511-3734108          DONGSONKCN@YAHOO.COM
84-511-3732301

84-511-830017  84-511-830015  diepza@dng.vnn.vn

84-511-3756377
84-511-3759441

84-511-830017  84-511-830015  diepza@dng.vnn.vn

84-511-3772312
84-511-3770177
84-511-3773944
84-511-3772009
84-511-3773435
84-511-3773027

84-511-830017  84-511-830015  diepza@dng.vnn.vn

84-511-3921959

84-511-830017  84-511-830015  diepza@dng.vnn.vn

84-511-3846253
84-511-3218450
84-511-3879350
84-511-3673973
84-511-3218258
          Website
diepza@dng.vnn.vn

www.iza.danang.gov.vn
www.iza.danang.gov.vn
www.iza.danang.gov.vn
www.iza.danang.gov.vn
www.iza.danang.gov.vnwww.iza.danang.gov.vn

								
To top