DANH S�CH V?N �?NG VI�N V�NG CHUNG K?T by dxPnAZ

VIEWS: 7 PAGES: 4

									           DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN VÒNG CHUNG KẾT MÔN CẦU LÔNG
            HỘI THAO CNVC-LĐ NGÀNH Y TẾ THANH HOÁ NĂM 2012

I. Môn cầu lông Độ tuổi dưới 40:

1. Đôi Nam Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh  Đơn vị         Môn thi đấu      Ghi chú
  1  Nguyễn Xuân Tùng         Bệnh viện Tâm Thần   Đôi nam cầu lông   Cụm BVĐK tỉnh
    Vi Du Lịch
  2  Nguyễn Chính Phương        BVĐKKV Ngọc Lặc    Đôi nam cầu lông   Cụm BV Ngọc Lặc
    Trần Mạnh Cường
  3  Lê Quang Hưng           BVĐK Hợp Lực      Đôi nam cầu lông   Cụm BV Như Thanh
    Lê Đình Vũ
  4  Lê Văn Tứ             BV Nhi         Đôi nam cầu lông   Cụm BV Hà Trung
    Vũ Văn Khánh

2. Đôi Nam - Nữ Cầu lông
    Họ tên         Năm sinh   Đơn vị         Môn thi đấu       Ghi chú
  1  Nguyễn Sơn Tùng           Bệnh viện Tâm Thần   Đôi Nam - Nữ Cầu lông  CụmBVĐK tỉnh
    Trần Thị Xuân
  2  Nguyễn Văn Lĩnh           BVĐK H. Quan Hoá    Đôi Nam - Nữ Cầu lông  Cụm BV Ngọc Lặc
    Vi Thị Tư
  3  Lê Tuấn Anh             BVĐK H. Như Thanh   Đôi Nam - Nữ Cầu lông  Cụm BV Như thanh
    Lê Thị Ngọc Mai
  4  Lại Văn Thế             BV Tâm An       Đôi Nam - Nữ Cầu lông  Cụm BV Hà Trung
    Nguyễn Thị Phương Thảo


                                                       1
3. Đôi Nữ Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh    Đơn vị         Môn thi đấu       Ghi chú
 1   Nguyễn Thị Vân           Bệnh viện Tâm Thần   Đôi Nữ Cầu lông     CụmBVĐK tỉnh
    Trần Thị Xuân
 2   Lê Thị Hằng             BVĐKKV Ngọc Lặc    Đôi Nữ Cầu lông     Cụm BV Ngọc Lặc
    Hồ Thị Nhung
 3   Lê Thị Thanh Lan          TT PC HIV/AIDS     Đôi Nữ Cầu lông     Cum BV Như Thanh
    Lê Thị Hoa
 4   Đoàn Thị Thuỷ            BVĐK H. Hoằng Hoá   Đôi Nữ Cầu lông     Cụm BV Hà Trung
    Nguyễn Thị Việt

4. Đơn Nam Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh    Đơn vị         Môn thi đấu     Ghi chú
  1  Phạm Ngọc Tiến           BV Da Liễu       Đơn nam Cầu Lông   CụmBVĐK tỉnh
  2  Mai Trung Hiếu           BVĐK H. Mường Lát   Đơn nam Cầu Lông   Cụm BV Ngọc Lặc
  3  Lê Đình Vũ             BVĐK Hợp Lực      Đơn nam Cầu Lông   Cụm BV Như thanh
  4  Nguyễn Chí Cường          TTYT T.X Bỉm Sơn    Đơn nam Cầu Lông   Cụm BV Hà Trung

5. Đơn Nữ Cầu lông
    Họ tên          Năm sinh   Đơn vị         Môn thi đấu     Ghi chú
  1  Nguyễn Lê Hồng Vân           Trung tâm CSSKSS    Đơn Nữ Cầu lông   CụmBVĐK tỉnh
  2  Vi Thị Tư               BVĐK H. Quan Hoá    Đơn Nữ Cầu lông   Cụm BV Ngọc Lặc
  3  Nguyễn Thị Vân Anh           BVĐK H. Như thanh   Đơn Nữ Cầu lông   Cụm BV Như thanh
  4  Nguyễn Thị Phương Thảo         BV Tâm An       Đơn Nữ Cầu lông   Cụm BV Hà Trung
                                                       2
           DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN VÒNG CHUNG KẾT MÔN CẦU LÔNG
            HỘI THAO CNVC-LĐ NGÀNH Y TẾ THANH HOÁ NĂM 2012

I. Môn cầu lông Độ tuổi trên 40:
1. Đôi Nam Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh  Đơn vị        Môn thi đấu    Ghi chú
  1  Lê Thanh Nghị          BVĐK Huyện Thọ Xuân  Đôi Nam Cầu lông  Cụm BVĐK tỉnh
    Lê Bá Nhạn
  2  Trương Trung Tuyến       BVĐK Bá Thước     Đôi Nam Cầu lông  Cụm BV Ngọc Lặc
    Hà Văn Nhuần
  3  Phạm Văn Hùng          CT CP Dược-VTYT    Đôi Nam Cầu lông  Cụm BV Như Thanh
    Lê Chí Bình
  4  Nguyễn Văn Phương        BVĐK Bỉm Sơn     Đôi Nam Cầu lông  Cụm BV Hà Trung
    Ngô Văn Thìn

2. Đôi Nam-Nữ Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh  Đơn vị        Môn thi đấu      Ghi chú
  1  Đỗ Quý Thanh          BVĐK tỉnh       Đôi Nam-Nữ Cầu lông  Cụm BVĐK tỉnh
    Lê Thị Thuý
  2  Phạm Ngọc Ninh         BVĐKKV Ngọc Lặc    Đôi Nam-Nữ Cầu lông  Cụm BV Ngọc Lặc
    Bùi Thị Đào
  3  Đỗ Văn Quang          BVĐK Như Thanh    Đôi Nam-Nữ Cầu lông  Cụm BV Như Thanh
    Lê Thị Nguyệt
  4  Nguyễn Thanh Đông        BVĐK Hoằng Hoá    Đôi Nam-Nữ Cầu lông  Cụm BV Hà Trung
    Đinh Thị Thảo

                                                    3
3. Đôi Nữ Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh  Đơn vị        Môn thi đấu    Ghi chú
  1  Trương Thị Hà          BV Da Liễu      Đôi Nữ Cầu lông  Cụm BVĐK tỉnh
    Nguyễn Thị Phương
  2  Hà Thị Yên           TTYT Bá Thước    Đôi Nữ Cầu lông  Cụm BV Ngọc Lặc
    Nguyễn Thị Hà
  3  Trần Thị Hoà          TTYT Vĩnh Lộc    Đôi Nữ Cầu lông  Cụm BV Như Thanh
    Nguyễn Thị Chiến
  4  Hoàng Thị Lương         BVĐK Hà Trung    Đôi Nữ Cầu lông  Cụm BV Hà Trung
    Mai Thị Thuý

4. Đơn Nam Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh  Đơn vị        Môn thi đấu    Ghi chú
  1  Đỗ Quý Thanh          BVĐK tỉnh      Đơn Nam Cầu lông  Cụm BVĐK tỉnh
  2  Trương Trung Tuyến       BVĐK Bá Thước    Đơn Nam Cầu lông  Cụm BV Ngọc Lặc
  3  Đỗ Văn Quang          BVĐK Như Thanh    Đơn Nam Cầu lông  Cụm BV Như Thanh
  4  Nguyễn Thanh Đông        BVĐK Hoằng Hoá    Đơn Nam Cầu lông  Cụm BV Hà Trung

5. Đơn Nữ Cầu lông
    Họ tên        Năm sinh  Đơn vị        Môn thi đấu      Ghi chú
  1  Lê Thị Thuý           BVĐK tỉnh      Đơn Nữ Cầu lông    Cụm BVĐK tỉnh
  2  Lò Thị Tuyết          BVĐK Thường Xuân   Đơn Nữ Cầu lông    Cụm BV Ngọc Lặc
  3  Mai Thị Lan           TTYT Như Thanh    Đơn Nữ Cầu lông    Cụm BV Như Thanh
  4  Lương Thanh Tâm         TTYT Dự phòng tỉnh  Đơn Nữ Cầu lông    Cụm BV Hà Trung                                                   4

								
To top