176tbtv tap huan phu trach thieu nhi 2012 by dxPnAZ

VIEWS: 0 PAGES: 3

									ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH TP. HỒ CHÍ MINH
     ***                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2012
  Số: 176/TB-ĐTN

                  THÔNG BÁO
    Về việc tổ chức lớp tập huấn Phụ trách Thiếu nhi địa bàn dân cư
                 Năm 2012
                   -----
    Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012;
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và tạo môi trường rèn luyện,
học tập kinh nghiệm cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi tại địa bàn dân cư; Ban Thường vụ
Thành Đoàn tổ chức lớp tập huấn Phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2012, cụ thể
như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
    1. Thời gian – địa điểm:
    - Tập huấn:
    + Thời gian: từ 08g00 ngày 04/5 đến 17g00 ngày 06/5/2012. (Thứ sáu đến chủ nhật)
    + Địa điểm: tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03 Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức)
    - Hành trình du khảo (theo hình thức trại rèn luyện, bằng xe gắn máy):
    + Thời gian: Từ 07g00 ngày 25/5 đến 17g00 ngày 26/5/2012 (Thứ sáu đến thứ bảy)
    + Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên – Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu
nhi thành phố tại Cần Giờ.

II. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG VÀ NỘI DUNG TẬP HUẤN:
    1. Đối tượng – Số lượng: 270
    - Đồng chí đại diện Ban Thường vụ Quận Đoàn trực tiếp chỉ đạo hoạt động câu lạc
bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư (24 đ/c);
    - Đội nhóm trưởng của các chi đoàn, câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư
thuộc 24 quận - huyện. Mỗi đơn vị cử 05 đ/c tham gia (120 đ/c);
    - Phụ trách thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt của các Chi đoàn, câu lạc bộ phụ
trách thiếu nhi thuộc 24 quận - huyện. Mỗi đơn vị cử 05 đ/c tham gia (120 đ/c);
    - Cán bộ Đoàn thuộc các làng trung tâm nuôi dạy trẻ trực thuộc Sở Lao động -
Thương binh - Xã hội (06 đ/c).

    2. Nội dung tập huấn:
    * Phần 1: Tập huấn, sinh hoạt nhóm, giao lưu thể dục thể thao và viết bài thu hoạch.
    - Quán triệt nội dung trọng tâm và điểm mới trong sinh hoat Hè năm 2012.
    - Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc và giáo dục thiếu
nhi trên địa bàn dân cư;
    - Vị trí, vai trò và đạo đức tác phong người phụ trách thiếu nhi;
    - Kỹ năng công tác Đội và phương pháp sinh hoạt thiếu nhi;
    - Phương pháp tiếp cận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang, cơ nhỡ.
    - Kỹ năng tổ chức trại du khảo cho thiếu nhi (thông qua trại du khảo phần 2).
    - Sinh hoạt nhóm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;                      1
    - Thảo luận nhóm, nộp bài thu hoạch thiết kế nội dung sinh hoạt cho chi đoàn, câu
lạc bộ đội, nhóm phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư từng tuần theo chủ điểm tháng tại
đơn vị cho 2 đối tượng phụ trách và thiếu nhi.

    * Phần 2: Tham gia trại du khảo. (chương trình đính kèm)

    3. Kinh phí:
    - Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu kinh phí tổ chức tập huấn và bồi dưỡng báo cáo viên.
    - Ban Thường vụ quận – huyện Đoàn chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn phường – xã –
thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân hỗ trợ kinh phí tham gia tập huấn: 600.000đ/người,
bao gồm:
    + Phần 1: 100.000 đồng/người (bao gồm chi phí tài liệu, chi phí tổ chức lớp và
liên hoan cuối khóa, không bao gồm chi phí ăn, uống, nghỉ).
    + Phần 2: 500.000 đồng/người (bao gồm kinh phí công tác tổ chức, ăn uống,
phòng ở, vật dụng phục vụ trại… không bao gồm phương tiện di chuyển).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    1. Cấp thành:
    1.1 Thành lập Ban Tổ chức:
    - Trưởng ban: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy - Phó Bí thư Thành Đoàn.
    - Phó ban TT: Đ/c Hà Tài Sáu - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.
    - Phó ban: Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung - Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.
    - Thành viên:
    + Đ/c Huỳnh Văn Toàn – Trưởng khoa kỹ năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.
    + Đ/c Nguyễn Chua – Trưởng khoa Đoàn – Hội Trường Đoàn Lý Tự Trọng.
    + Đ/c Trần Xuân Bình – Trưởng phòng đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng.
    + Đ/c Trần Kim Trọng – Trưởng phòng khai thác – dịch vụ. TTSH TTN TP.
    + Đ/c Đinh Thị Thu Trang – UV. HĐĐTP, Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.
    + Đ/c Lê Thụy Thúy Vi – Cộng tác viên Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

    1.2 Nhiệm vụ:
    - Ban Thiếu nhi Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch và triển khai đến cơ sở Đoàn.
Xây dựng chương trình chi tiết và điều hành công tác tổ chức lớp tập huấn.
    - Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Phụ trách nội dung giảng dạy, tập huấn, chuẩn bị
tài liệu, chương trình chi tiết, kinh phí bồi dưỡng giáo viên, tổng hợp danh sách, điểm
danh, cử giáo viên chủ nhiệm lớp tập huấn, chấm bài thu hoạch, cấp giấy chứng nhận cho
học viên. Đảm bảo công tác hậu cần, phòng nghỉ cho học viên tham gia tập huấn tại
Trường Đoàn.
    - Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại TTN thành phố: đảm bảo hậu cần, màn hình,
máy chiếu, cơ sở vật chất phục vụ chương trình tập huấn và giao lưu lửa trại tại Trung
tâm.

    2. Quận – huyện Đoàn:
    - Lập danh sách lực lượng tham dự đúng thành phần, đảm bảo tham gia đầy đủ các
nội dung tập huấn và chịu trách nhiệm chi kinh phí hỗ trợ di chuyển và tham gia cho
thành viên được cử tham dự hội nghị theo qui định.                      2
    Lưu ý:
    - Các đơn vị gửi danh sách (theo mẫu) tham gia lớp tập huấn về cho Hội đồng Đội
 Thành phố - Ban Thiếu nhi Thành Đoàn bằng văn bản chính thức và thư điện tử qua địa
 chỉ mail: hdd_tphcm@yahoo.com và phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn hạn chót
 là 11g30 ngày 27/4/2012. Kinh phí tham gia tập huấn đóng về Tổ Tài chính – Văn phòng
 Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) hạn chót là ngày 27/4/2012.

    - Mẫu danh sách:
                 ĐƠN VỊ           ĐĂNG KÝ
 S
               CÔNG TÁC           THAM GIA        ĐIỆN
 T   HỌ VÀ TÊN
            Tên Câu lạc bộ Chức                    THOẠI
 T                            Phần 1     Phần 2
             - quận, huyện  vụ
                          Nghỉ
                                Không
                           lại
                                nghỉ
                          Trường
                                 lại
                          Đoàn


    4. Tiến độ thực hiện:
    - Từ 23/4/2012: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở.
    - Từ 27/4/2012: Các đơn vị tổng hợp, đóng kinh phí và nộp danh sách tham gia.
    - Từ 04/5 đến 06/5/2012: Tổ chức tập huấn theo kế hoạch.
    - Từ 25/5 đến 26/5/2012: Tham gia trại du khảo.
    - Ngày 28/5/2012: Rút kinh nghiệm công tác tổ chức.

    Trên đây là thông báo tổ chức lớp tập huấn phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm
 2012, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện nghiệm túc nội dung trên.

                        TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
                            CHÁNH VĂN PHÒNG

                                (đã ký)


                           Nguyễn Hoàng Nguyên
Nơi nhận:
- TT Thành Đoàn;
- Ban Giám hiêu Trường Đoàn Lý Tự Trọng;
- Ban Giám đốc TT SHDN TTN TP;
- Sở LĐ – TB – XH;
- Ban Thường vụ 24 quận - huyện Đoàn;
- Thành viên Ban Tổ chức;
- Lưu VP.
                      3

								
To top