3 2011 2012 sirada ne var g�nl�k plan by F14448a7

VIEWS: 335 PAGES: 361

									      2010 – 2011
   EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
        İÇİN
     GÜNLÜK PLANLAR
 (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN)
       1
2
                           UYUM HAFTASI

                                                            Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN
Okul Adı           :
Yaş Grubu          :
Öğretmen Adı         :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2- El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3- Duygularını kontrol edebilme.
Kazanımlar
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
DİL ALANI
Amaç 4- Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Kazanımlar
1. Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1- Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme.
Kazanımlar
1.Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.

                            ETKİNLİKLER
    Serbest Zaman–Sanat PMA A2: K;9 SDA A3: K;3 DA A4: K;1 BA A1: K;1 ÖB A1:K;1
    Öğrenme Süreci
    ●Öğretmen; okul açılmadan birkaç gün önce sınıfı süsler ve çocuklara ikram etmek için şeker hazırlar. Sınıfa gelen
velilerle kısa sohbet eder. Öğretmen kendini tanıtır, kısaca okul hakkında bilgiler verir ve yıl boyunca neler yapacaklarından
bahseder. Bu sohbetten sonra veliler güler yüzle uğurlanır.
    ●Öğretmen sınıfa gelen çocuklara kendini tanıtır, ismini söyler, çocuklara ismini sorarak iletişim kurmaya çalışır.
Çocuklara şeker ikram eder.
    ●“Çocuklar, sınıfımızda hangi köşeler var, biliyor musunuz?” sorusuyla çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlar.
 Çocuklardan aldığı cevapları değerlendirip, köşeleri, oyuncakları ve diğer malzemeleri çocuklara tanıtır. Daha sonra
 çocukların oyuncaklarla oynamalarına fırsat verir. Oyuna başlamayan çocuklarla oynayarak, onları yüreklendirir ve sırayla
 çocukların yanına giderek sohbet eder.
    ●Öğretmen çocukları çalışma masalarına yerleştirdikten sonra çocuklara beyaz kâğıt ve pastel boya dağıtır. “Daha
önce pastel boya ile resim yaptınız mı?” diye sorar. Çocuklardan alınan cevaplardan sonra; pastel boyanın kullanımı ile ilgili
bilgiler verir ve çalışma yaparken nelere dikkat edileceği konularında açıklama yapar. Çocuklara bilgi verildikten sonra
serbest resim yapmaları istenir. Resimler sergilenmek üzere beraberce sınıf panosuna asılır. Sınıf düzenlemesi için
öğretmen’’şimdi sizinle oyuncakları beraber toplayalım, ben size eşyaların nereye konulacağı konusunda yardımcı olacağım’’
diyerek çocukları yönlendirir.
     ●Çocuklar güler yüzle uğurlanarak velilere teslim edilir.


    DEĞERLENDİRME
    Çocuk Açısından         :    Öğretmen Açısından       :    Program Açısından        :
                               3
4
                        UYUM HAFTASI
                                                     Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN
Okul Adı           :
Yaş Grubu           :
Öğretmen Adı         :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel Koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme.
Kazanımlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.

                              ETKİNLİKLER
     Serbest Zaman–Sanat-Oyun PMA A1:K;1,4 SDA A3:K;3 A6:K;2 ÖB A1:K;5
     Öğrenme Süreci
     ●Öğretmen, ilk kez gelen çocuklarla tanışır, sınıf, köşeler ve oyuncaklar hakkında bilgi verir. Oyuncaklarla
oynamaları için destekler.
     ●Etkinlik bitiminde çocukların sınıfın ortasında toplanmaları sağlanır. Öğretmen sınıfın ve köşelerin nasıl
göründüğünü anlatmalarını ister. Sınıfın düzenli olması için oyuncak ve araç gereçlerin eski yerlerine yerleştirilmesi gerektiği
anlatılarak “Hem oyun oynayacağız, hem de toplanacağız. Ben müziği açtığımda, sizler hızlıca toplanmaya başlayacaksınız;
müziği kapattığımda olduğunuz yerde donup kalacaksınız.” diye yönerge verilerek hareketli bir müzik açılır. Toplanma
bittiğinde, köşeler çocuklar ile birlikte kontrol edilir. En güzel toplanan köşeler alkışlanarak ödüllendirilir.
     ●Sanat Etkinliği için; önceden hazırlanan büyük boy kâğıtlar masaya konur. Çocuklara pastel boyalar tanıtılır,
kullanım şekilleri anlatılır. Kâğıtlara istedikleri bir resmi pastel boya ile yapmaları söylenir. Çalışmaları sırasında yanlarına
gidilerek, neler yaptıkları hakkında sohbet edilir. Biten çalışmalar sergilenir. Öğretmen “çocuklar şimdi sınıfımızı toplayalım,
bende sizlere yardım edeceğim” diyerek boyaların nerelere konulacağı yönünde çocuklara rehberlik eder.
     ●El temizliği ve tuvalet ihtiyacı için lavaboya gidilir. Tuvalet ve el yıkamak için malzemeler ve yerleri gösterilir.
Öğretmen çocukların tuvaleti kullanmaları ve ellerini yıkamalarına rehberlik eder.
1.       ●Öğretmen çocuklara “Kutu Kutu Pense oyunu biliyor musunuz?’’ diye sorar, verilen yanıtlar pekiştirilir.
Çocuklara ‘’el ele tutuşalım, daire olalım’’ diyerek halka olmalarını sağlar. Halkada yürüyerek şarkı sözlerini söylerler:
     Kutu kutu pense,
     Elmamı yerse
     Arkadaşım ……….(sınıftaki öğrencilerin sırayla isimleri söylenir),
     Arkasını dönse.
    ●Tüm çocuklar arkasını dönünce ilgi ve isteğe göre aynı şekilde şarkı sözü “Önüne dönse” diye değiştirilerek oyun
sürdürülebilir. Bu oyunda çocukların arkadaşlarını tanımaları pekiştirilir.
     ●Çocuklar güler yüzle uğurlanarak velilere teslim edilir.

    DEĞERLENDİRME
    Çocuk Açısından         :    Öğretmen Açısından        :
    Program Açısından        :
                                5
6
                            UYUM HAFTASI
                                                   Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :

                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
 Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;7 SDA A3:K;1 ÖB A1:K; 1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar öğretmen tarafından sınıfta karşılanır. Öğretmen, yeni gelen çocuklarla tanışır, çocukları istedikleri köşelerde
oynamaları için yönlendirir ve gözlemler, çocuklara oyuncakları kullanmada model olur. Oyununu tamamlayıp diğer köşeye
geçmek isteyen çocuklara, oynadıkları oyuncakları yerlerine yerleştirmeleri yönünde açıklamalar yaparak rehberlik eder.
Sınıfa uyum sağlayamayan, oyun oynamak istemeyen çocukları yönlendirir. Öğretmen, çocukların her köşede oynayıp,
tanımaları yönünde rehber olur.
   ●Sanat köşesine resim kâğıdı ve pastel boya, yoğurma maddeleri tanıtılıp kullanım şekilleri anlatılır ve çocukların
serbest çalışmaları sağlanır. Neler yaptıkları sorulup, sohbet edilir. Yapılan çalışmalar panolara asılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sonunda; “Bir saatim var, kulağıma koydum. Tik tak, tik tak… Saatine bak! Toplanma saati
geldi!” sözleri ezgili bir şekilde söylenerek, sınıf toplanılır.
   ●Öğretmen, ”Çocuklar, vücudumuzu temiz tutmak için neler yapmalıyız?” sorusunu yönelterek, çocukların bildiklerini
ifade etmelerini sağlar. Öğretmen, çocuklardan aldığı cevapları değerlendirip, eller yıkanırken ve tuvalet kullanılırken nelere
dikkat edileceği konusundaki eksikleri tamamlar ve doğruları pekiştirir.

   Türkçe-Dil – Müzik SDA A6: K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocuklara “Sizler birer yıldızsınız ve ben şimdi birer yıldız kaydıracağım.” der ve çocukları yarım ay
şeklinde oturtur. Öğretmen de tüm çocukları görebileceği uygun bir yere oturur. Öğretmen belirli bir ritimle ellerini çırparak
adını söyler. Çocukların da kendisinden sonra sırayla adlarını söylemelerini ister, öğretmen de ritimle el çırparak adlarını
tekrarlar. Tüm çocuklar isimlerini söyledikten sonra, sonra öğretmen “Şarkı söylemek isteyen var mı?” diye sorup, istekli
çocuklara grup önünde şarkı söyleme fırsatı verir. Daha sonra “Daha Dün Annemizin” adlı şarkıyı bölümler halinde önce
kendi söyler. Sonra çocuklardan tekrar etmelerini ister. Şarkıya el çırparak ritim tutulur.
  Daha dün annemizin, kollarında yaşarken,
  Çiçekli bahçemizin, yollarında koşarken,
  Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk,
  Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz.
  Okul bizim yuvamız, öğretmenler annemiz.
  ●Çocuklar güler yüzle uğurlanarak velilere teslim edilir.

   DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               7
8
                            UYUM HAFTASI
                                                   Tarih:
                             GÜNLÜK PLAN

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :

                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
 Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;7 SDA A3:K;3 ÖB A1:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar öğretmen tarafından sınıfta karşılanır. Öğretmen, yeni gelen çocuklarla tanışır, çocukları istedikleri köşelerde
oynamaları için yönlendirir ve gözlemler, çocuklara oyuncakları kullanmada model olur. Köşelerde oynarken, oyuncakların
paylaşılması ve nazik davranışlarda bulunulması konularında çocuklara hatırlatmalar yapılır. Çocukların olumlu davranışları
pekiştirilir, sözlü ödüllerde bulunulur. Sınıfa uyum sağlayamayan, oyun oynamak istemeyen çocukları yönlendirir.
Öğretmen, çocukların her köşede oynayıp, tanımaları yönünde rehber olur.
   ●Masaya oyun hamuru yerleştirilir. Öğretmen oyun hamuru ile ilgili açıklama yapar. “Oyun hamurunu kullanarak
 istediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. Çalışma yaparken etrafımızı ve giysilerimizi temiz tutmaya dikkat etmeliyiz.” diyerek
 oyun hamurunu çocuklara dağıtır. Çocuklarla şekiller hakkında sohbet edilerek, neler yaptıkları anlattırılır. Çalışma sonunda
 oyun hamuru yuvarlanarak toplanılır.
   ●Serbest zaman bitiminde “Oynadım oynadım bitti. Toplanma vakti geldi” şeklinde bir tekerleme söylenerek etkinliğin
 bittiği ve sınıfın toplanması gerektiği öğretmen tarafından hatırlatılır.
   ●Toplanma sonunda tuvalet ve temizlik için lavaboya gidilir.

   Oyun SDA A6;K:2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocuklara “el ele tutuşalım, halkaya karışalım’’ diyerek çocukları halka olmaları yönünde rehberlik eder.
“Şimdi sizinle oyun oynayacağız.” der. Oyuna başlamadan önce öğretmen şarkıyı söyleyeceğini çocukların da hareketlerle
eşlik edeceğini belirtir.
   AMBAR
 Ambara vurdum bir tekme, bir tekme. Ambarın kapısı açıldı, açıldı.
 İnci de boncuk saçıldı, saçıldı. Limonu da böyle keserler, keserler.
Suyunu da böyle sıkarlar, sıkarlar. Çamaşırı böyle yıkarlar, yıkarlar.
Suyunu da böyle sıkarlar, sıkarlar. Ütüyü de böyle yaparlar, yaparlar.
Saçını da böyle tararlar.
Çocuklar “cik, cik, cik” diyerek kendilerini yere atarlar.
   ●Çocuklar güler yüzle uğurlanarak velilere teslim edilir.

   DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                                9
10
                            UYUM HAFTASI
                                                   Tarih:
                             GÜNLÜK PLAN

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :

                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
 Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;7 SDA A3:K;3 ÖB A1:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar öğretmen tarafından sınıfta karşılanır. Öğretmen, yeni gelen çocuklarla tanışır, çocukları istedikleri köşelerde
oynamaları için yönlendirir ve gözlemler. Sınıfa uyum sağlayamayan, oyun oynamak istemeyen çocukları yönlendirir.
Öğretmen, çocukların her köşede oynayıp, tanımaları yönünde rehber olur.
   ●Masaya oyun hamuru yerleştirilir. Öğretmen oyun hamurunu çocuklara dağıtarak açıklama yapar. Çocuklara neler
 yaptıkları anlattırılır. Çalışma sonunda oyun hamuru yuvarlanarak toplanılır.
   ●Çocuklara resim kâğıdı ve pastel boya tanıtılıp kullanım şekilleri anlatılır ve çocukların serbest çalışmalar yapmaları
 sağlanır. Neler yaptıkları sorulup, sohbet edilir. Yapılan çalışmalar panolara asılır.
   ●Serbest zaman bitiminde “Oynadım oynadım bitti. Toplanma vakti geldi” şeklinde bir tekerleme söylenerek etkinliğin
 bittiği ve sınıfın toplanması gerektiği öğretmen tarafından hatırlatılır.
   ●Toplanma sonunda tuvalet ve temizlik için lavaboya gidilir.

   Türkçe-Dil – Müzik SDA A6: K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen minderleri yarım ay şeklinde dizer ve çocuklara “Tik tak tik tak hikâye saati geldi dikkat.” der ve çocukları
yarım ay şeklinde oturtur. Öğretmen de tüm çocukları görebileceği uygun bir yere oturur. Öğretmen belirli bir ritimle ellerini
çırparak adını söyler. Çocukların da kendisinden sonra sırayla adlarını söylemelerini ister, öğretmen de ritimle el çırparak
adlarını tekrarlar. Tüm çocuklar isimlerini söyledikten sonra öğretmen, “Parmaklarım” adlı parmak oyununu söyler.
Çocuklarla birlikte tekrarlanır.(Türkçe Dil Etkinliklerim sf;22)
   Biz, (10 parmak gösterilir.)
   Okula gidiyoruz. (Eller dizlere vurulur.)
   Biz, (10 parmak sallanır )
   Eve gidiyoruz. (Ayaklar yere vurulur. )
   Biz, (10 parmak sallanır.)
   Çok mutluyuz. (Alkışlanır.)
   Öğretmen sınıf kitaplığından seçtiği hikâyeyi çocuklara okur, hikâye ile ilgili sorular sorar. Verilen cevaplar dinlenir,
doğru olanlar pekiştirilir.
    ●Çocuklar güler yüzle uğurlanarak velilere teslim edilir.

   DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               11
12
                                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (1)


Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :

                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN
 Amaç1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme
Kazanımlar
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2- Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
Amaç 6- Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
Amaç11- Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle dans eder / yürür.
2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
DİL ALANI
Amaç 4-Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1-Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
1.Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
   ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat SDA A3:K;3 A6: K; 2,3 DA A4:K;3,4 BA A1: K;1 ÖB A1 K;5
   Öğrenme Süreci
   Öğretmen bir gün önceden sınıf ortamını daha da eğlenceli hale getirmek için balonlarla ve çeşitli malzemelerle süsler.
Öğretmen çocuklara sınıfın ismini simgeleyen resmin olduğu kartlar yapıştırarak; kartondan şapkalar hazırlar. Örneğin,
sincaplar sınıfı sincap ya da fındık resmi yapıştırır. Kelebekler sınıfı ise rengarenk kelebek resimleri yapıştırabilir. Öğretmen
çocokları sınıfta karşılar. Şapkasını taktığı çocuğa isimlerini sorarak ve kendi ismini söyleyerek tanışır. Öğretmen “Çocuklar,
sınıfımızda hangi köşeler var, biliyor musunuz?” sorusuyla çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlar. Daha sonra
hepberaber bakalım sınıfımızda hangi köşeler, hangi eşyalar varmış diyerek sınıf ortamını tanıtır. Öğretmen ilk önce
çocuklara sorar; “Sizce bu köşe ne köşesi olabilir?” gibi sorular yönelterek, gelen cevaplar doğrultusunda diğer köşeleri
tanıtmaya devam eder. Öğretmen çocukları sınıf ortamına alşmaları için biraz zaman tanır, serbest oynamalarına fırsat verir.
    Daha sonra haydi bakalım çocuklar masamıza oturalım diyerek öğretmen pastel boya ve kağıtları çocuklara dağıtır.
“Daha önce pastel boya ile hiç resim yaptınız mı?” diye soru yönelterek, pastel boyayı tanıtır ve nasıl kullanacaklarını anlatır.
“Şimdi sizden güzel bir resim yapmanızı istiyorum” diyerek; çocukların resimlerini yapmalarına rehberlik eder. Yapılan
resimler daha sonra ilk resim olarak arşivlenmek üzere panoya asılır.
    Etkinlik bitiminde öğretmen “çocuklar şimdi masalarımızı, sınıfımızı toplayalım. Ben de sizlere yardım edeceğim
diyerek eşyaların nerelere konulacağı yönünde çocuklara rehberlik eder.” Toplanma sonunda öğretmen öğretmen el temizliği
ve tuvalet ihtiyacımız için sınıfımızda nereye gideceğiz bakalım diyerek lavabolara geçilir. Çocuklar ellerini yıkayıp
kahvaltıya geçerler. (kahvaltı yemekhane gibi sınıf dışı bir yerde yeniyorsa yemekhane tanıtılır.)
    Kahvaltıya geçildiğinde yemek yerken dikkat edilmesi gereken kurallar çocuklarla sohbet edilerek öğretmen tarafından
açıklanır.

   Türkçe Dil – Oyun PMA A1:K;14,15 SDA A2:K;1,2 A11:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmende, tüm çocukları görebileceği uygun bir yere oturur. Önce kendini
tanıtır sonra sırayla çocukların isimlerini söylemesini ister. Söylemeyen çocuklara ısrar etmeden söylemeleri için teşvik eder.
   ●Tüm çocuklar isimlerini söyledikten sonra öğretmen, “Parmaklarım” adlı parmak oyununu ( Türkçe Dil Etkinliklerim
sf.22 ) bir kez söyler, ardından çocukların da katılmasını sağlayarak parmak oyununu tekrar eder.

                               13
    PARMAKLARIM
Biz,           (10 parmak sallanır.)
Okula gidiyoruz.     (Eller dizlere vurulur.)
Biz ,           (10 parmak sallanır.)
Eve gidiyoruz.      (Ayaklar yere vurulur.)
Biz,           (10 parmak sallanır.)
Çok mutluyuz.      (Alkışlanır.)
   ● Ardından anasınıfına başlamayla ilgili hikaye okur.
Togi o sabah erkenden uyanmıştı. Uyandığında çok heyecanlıydı, çünkü Togi okula başlıyordu. Togi okulun nasıl bir yer
olduğunu biliyordu. Annesi ve babası anlatmışlardı. Sınıf arkadaşları ve öğretmenini çok merak ediyordu. Togi üzerini
giyinmiş, annesi ve babasıyla kahvaltı yapmıştı. Togi ellerini yıkadı, dişlerini fırçaladı, annesi de beslenme çantasını
hazırladı. Artık okula gitmeye hazırdı. Annesi ve babası onu ilk günüde yalnız bırakmak istemedi. Togi onlara teşekkür
ederim ama artık okula kendi başıma gidebilirim diyerek okula doğru yola koyuldu. Togi okula geldiğinde kapıyı yavaşça
çaldı içeriye girdi sınıfta diğer çocuklarda vardı. Öğretmen Togiye ‘hoş geldin Togi istediğin yere oturabilirsin” dedi. Togi
sınıfı çok beğendi. Her tarafta çeşit çeşit oyuncaklar vardı, duvarlar rengarenkti, masa ve sandalyeler çocukların boyuna
göreydi, küçüktü, Togi öğretmenini de çok sevmişti. Togi sınıftaki çocukların bir çocuğunu tanıyordu. Çünkü onlar Togi’nin
ormandan oyun arkadaşlarıydı. Beslenme saati geldiğinde hep beraber beslenmelerini yaptılar. Annesi Togiye harika bir
sandviç hazırlanmıştı. Beslenmelerini yaptıktan sonra hep beraber bahçeye çıkıp oyunlar oynadılar. Togi o kadar çok
eğlenmişti ki zamanın ne kadar çabuk geçtiğini fark etmemişti bile. Togi arkadaşlarına ve öğretmenine “Hoş çakalın yarın
görüşürüz” dedikten sonra eve doğru yürümeye başladı. Okuldaki ilk gününü anne ve babasına anlatmak için
sabırsızlanıyordu. Eve geldiğinde annesi ve babası ile birlikte akşam yemeklerini yediler. Bütün akşam Togi onlara okulun ne
kadar güzel ve eğlenceli olduğunu anlattı. Togi o akşam erkenden yattı. Bir an önce sabah olmasını istiyordu. Çünkü sabah
olduğunda okuluna gidecekti.
Öğretmen çocuklara: Togi okula başladığında neler hissediyordu? Sizler neler hissediyorsunuz? Togi okulda neler yaptı?
Sizler okulda neler yapmayı isterdiniz? Sorularını sorar ve çocukların duygularını ifade etmelerini sağlayacak sohbeti
başlatır.
   ● Öğretmen, hareketli bir müzik açarak çocuklara, “müziğin ritmine göre dans edelim mi?” der. Bir süre sonra müziği
durdurur “sana en yakın arkadaşınla tokalaş ismini söyle ve hoş geldin de” yönergesini vererek çocukların dans etmesini ve
yönergeleri uygulamalarını sağlayarak kendisi de oyuna katılır. (müzik durduğunda tokalaşmadığın başka bir arkadaşını seç
diye bir açıklama yapar).
   ●Öğretmen çocuklardan el ele tutuşup halka olmalarını ister. Kendisi de halkaya giderek önce ismini söyler, topu
karşısındaki çocuğa atar. Topu tutan çocuk “Benim ismin Can, senin ismin ne” der ve istediği arkadaşına topu atar, topu tutan
çocuk aynı şekilde bir başka arkadaşına atarak oyun devam ettirilir.
   ● Tüm çocuklar ismini söyledikten sonra yine halka bozulmadan müzik eşliğinde top elden ele gezdirilir. Müzik
durduğunda top hangi çocuğun elinde kalırsa o halkadan çıkar, iki-üç çocuk kalana kadar oyun devam eder (oyuna
katılmayan çocuklara ısrar etmeden izlemeleri sağlanır).

   Müzik SDA A11: K; 2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocuklara, “şarkı söylemek isteyen var mı?” diye sorar ve istekli çocuklara fırsat verir.
   ● Sonra Daha Dün Annemizin adlı şarkıyı söyler. Çocukların katılımıyla da bölüm bölüm tekrar edilir. Şarkının tamamı
beraberce söylenir.
Daha dün annemizin, kollarında yaşarken
Çiçekli bahçemizin, yollarında koşarken
Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk
Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz
     Daha dün annemizin kollarında yaşarken
     Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken
     Okul yurt güneşidir, bize bilgiler verir
     Annemizin eşidir, yaşasın okulumuz.
   ● Şarkı söylendikten sonra öğretmen “Haydi bakalım çocuklar şimdi hepimiz bir araya gelelim ve okulumuzdaki ilk
günümüzü ilerde hatırlamak üzere hatıra fotoğrafı çekilelim.” der ve fotoğraf çekilir. Fotoğraf en kısa zamanda tab ettirilerek
sınıfın en görünür yerine asılır.
   AİLE KATILIMI
    Ailelerden, çocuklarıyla okulda neler yaşadıklarını konuşup, en çok hoşlandığı etkinliği not alarak okula göndermeleri
istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               14
                                                            Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (2)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2- El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
1.Küçük nesneleri toplar.
4.Nesneleri takar.
5.Nesneleri çıkarır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
1.Olumlu / olumsuz düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme
1. Kendi isteği ile bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç11- Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme
2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
DİL ALANI
Amaç 3-Türkçeyi doğru kullanabilme
1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3-Dikkatini toplayabilme
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkat edilmesi gereken nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaşır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme.
1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Oyun PMA A2:K;1,4,5,8 SDA A4:K;1,2 ÖB A1:K;1,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her çocuk ile tek tek selamlaşarak hangi köşede oynamak istediğini sorarak güne
başlar.
   ●Öğretmen çok fazla müdahale etmeden çocukları gözlemler. Zaman zaman oyunlarına katılarak aynı oyuncaklarla
farklı şekillerde nasıl oynayabileceklerini gösterir.
   ●Toplanma sonunda, öğretmen “sınıfımız çok güzel oldu, şimdi bahçeye çıkıyoruz” der ve çocukların bahçeye çıkmaları
için hazırlıklarına yardımcı olur.
   ● Öğretmen okulun bahçesini gezdirerek gerekli açıklamaları yaparak çocukların gözlem yapmalarını sağladıktan sonra
“kutu kutu pense” ve “yağ satarım” şarkılı oyunlarını sırayla anlatır, kurallarını açıklar.
   ●Öğretmen gerekli yerlerde oyuna katılır veya dışarıdan izler. Çocukların isteğine göre oyuna devam edilir.
   ●Oyun bitiminde sıra olup içeri girilir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltı için hazırlık yapılıp
kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil- Müzik-Sanat SA A3:K;1,3 A11:K;2,4 DA A3:K;1,2 BA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde minderlerin üzerine otururlar, “Okul bahçesinde neler gördük? Neler vardı?” (Atatürk
büstü, top alanı, ağaçlar, park-bahçe oyuncakları, banklar vb.) gibi sorularla çocukların gözlemlediklerini söylemelerini
sağladıktan sonra, bahçemizi ve çevremizi temiz tutmayla ilgili sohbet edilir
   ●Daha önce öğrenilen “Parmaklarım” parmak oyunu tekrar edildikten sonra “Okulum”“adlı şiir ile sar makarayı” adlı
tekerlemeyi öğretmen birkaç kez tekrar ederek söyler. Söylemek isteyen çocuklara da fırsat verir. Tekerlemenin sonundaki
“Ayşe-Fatma “ bölümlerinde çocukların isimleri sırayla söylenir. Daha sonraki tekrarlarda her çocuk kendi ismini sırası
gelince ritimli bir şekilde söyler. Çocukların isteğine göre devam edilir. .(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.22)

PARMAKLARIM                                OKULUM
Biz,          (10 parmak sallanır.)             Okulumu çok severim.
Okula gidiyoruz.    (Eller dizlere vurulur.)           Her sabah erkenden uyanıp,
Biz ,          (10 parmak sallanır.)            Okuluma gider, sınıfıma girerim.
Eve gidiyoruz.     (Ayaklar yere vurulur.)            Çeşit çeşit köşeler, oyuncaklar var.
Biz,          (10 parmak sallanır.)            Bilseniz daha neler neler var.
Çok mutluyuz.     (Alkışlanır.)                 Güler yüzlü güzel öğretmenimde var.
                               15
 SAR MAKARAYI
   Sar makarayı sar sar,          Beşi sana, beşi bana,
   Çöz makarayı çöz çöz,          Ayşe, çık çık çık Fatma çık çık çık
   On kilo pekmez, yala yala bitmez.    Aslan geliyor, kaplan geliyor, ellerini yukarıya kaldır.
  ●Öğretmen kukla sehpasını çocukların görebilecekleri şekilde yerleştirdikten sonra, okula gitmek istemeyen Mehmet ile
okulunu severek giden Can’ın hikâyesini anlatan kukla oyununu anlatır. (Masalcı Ayşe Teyze sf.7)
KULLANILAN KUKLALAR: İki erkek el kuklası, Masalcı Ayşe Teyze.
CAN: Okulum çok güzel, - Arkadaşlarım çok iyi. - Öğretmenim bana - Güzel şeyler öğretti.            - Lay lay lay lay
MEHMET: Can, ne güzel bir şarkı bu. Bunu sana kim öğretti?
CAN: Öğretmenim okulda öğretti.
MEHMET: Okula gitmeyi çok mu seviyorsun, hiç ağlamıyor musun?
CAN: Neden ağlayayım ki. Okulda ağlanacak ne var ki?
MEHMET: Şey… Ağlanmaz tabi ki.
CAN: Mehmet sen okula yazılmadın mı? Ben senin anaokuluna yazıldığını duymuştum.
MEHMET: Yazılmıştım; ama artık gitmiyorum.
CAN: Neden gitmiyorsun?
MEHMET: Çünkü okula gittiğim zaman annemi özledim; çok uykum geldi ve sonra…
CAN: Yoksa ağladın mı?
MEHMET: Evet ağladım, annemden ayrı kalamadım.
CAN: Biliyor musun Mehmet, ben okula başladığım zaman hiç ağlamamıştım; hala da ağlamıyorum. Öğretmenim, bize çok
güzel şarkılar öğretti; oyunlar oynattı. Üstelik ağlamadığım için beni alkışlattı.
MEHMET: Sen anneni hiç sevmiyor musun?
CAN: Hem de çok seviyorum.
MEHMET: Sevseydin ondan ayrılamazdın.
CAN: Annemi çok seviyorum, özlüyorum; ama okuldan çıkınca yine ona kavuşuyorum.
MEHMET: Ben de çok seviyorum annemi, o yüzden okula gidemiyorum.
CAN: Okuldan eve geldiğim zaman öğrendiğim şarkıları, tekerlemeleri anneme söylüyorum; annem de çok mutlu oluyor.
MEHMET: Okulda neler yapıyorsun, bana da söyler misin?
CAN: Resim yapıyoruz, oyuncaklarla oynuyoruz; şarkılar söyleyip, tekerlemeler öğreniyoruz. pek çok çalışmalar yapıyoruz.
MEHMET: Bana bir tekerleme söyler misin?
CAN: Tabi ki söylerim, başlıyorum.
 Zıp zıp zıp, zıplayan top? Neredesin minik top, oradasın, şuradasın, işte bak, tam buradasın.
MEHMET: Çok güzel bir tekerleme.
CAN: Benim sana öğretmemle olmaz, bence sende okula gitmelisin.
MEHMET: Haklısın Can, ben de çok arkadaşım olsun istiyorum; senin gibi birçok güzel şarkılar öğrenmek istiyorum. Can,
ben eve gidip anneme okula gitmek istediğimi söyleyeceğim.
CAN: Anneni çok mutlu edeceksin.
MEHMET: Ben de sana öğrendiğim şarkıları söyleyeceğim Can. Şimdilik hoş çakal.
CAN: Hoş çakal arkadaşım.
MASALCI AYŞE TEYZE: Mehmet okula başladığı gün hiç ağlamadı; öğrendiği her şeyi annesine, Can’a anlattı. Mehmet,
artık çok mutlu bir çocuktu. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hepiniz hoş çakalın.
   Oyunun sonunda;
   —Niçin okula geliyoruz?                     —Siz başka neler yapmayı isterdiniz? gibi sorularla
   —Okulda neler yapıyoruz?                     çocuklarla sohbet edilir.
   —Okula gelmezsek ne olur?
   ● Daha sonra kukla oynatmak isteyen çocuklara oynatmaları için fırsat verilir.
   ●Öğretmen “çocuklar size yeni bir şarkı söyleyeceğim” diyerek “okul vakti” adlı şarkıyı söyler, sonra çocukların
katılımıyla şarkı birkaç kez tekrar edilir. Diğer tekrarlarda çocuklar ayağa kalkıp, şarkıyı yürüyerek söylerler.
   OKUL VAKTİ
   Kalk artık sabah oldu           Sürü gitti ovaya                 Sütçü köşeyi döndü
   Her taraf sesle doldu          Kuşlar uçtu havaya                Bütün lambalar söndü
   Güneş doğdu, ufuk açtı          Karanlıklar uzaklaştı               Uykunun da keyfi kaçtı
   Okul vakti yaklaştı            Okul vakti yaklaştı               Okul vakti yaklaştı.
   ●Öğretmen, “Haydi şimdi masalara oturup pastel boyalarımızla, okulumuzun, bahçemizin veya sınıfımızın resmini
yapalım, isterseniz kendinizin, arkadaşınızın veya benimde resmimi yapabilirsiniz.” deyip çocukları masalara yönlendirir.
   ●Öğretmen masaları dolaşarak yaptıkları resimlerin neler olduğunu sorarak sohbet eder.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A3:K;1,2 A4:K;8
   ●Çocuklar iki gruba ayrılır. Birinci gruptaki çocuklar dışarıya çıkarlar
   ● Gruptaki çocuklar, odada bulunan, önceden yeri bilinen eşyaların bazılarının (sandalye, masa, saat, resimler, kitaplar
vb.) yerini ve duruşunu biçimini değiştirirler veya bir kaçını saklarlar. İçeriye giren çocuklar yeri, duruşu, biçimi değiştirilen
veya eksilen nesne ve ayrıntıları bulmaya çalışırlar.
    ●Sonra ikinci gruptaki çocuklar dışarıya çıkarlar, bu kez diğer grup sınıftaki eşyalarda değişiklik yaparlar.
   AİLE KATILIMI:
   -Ailelere çocukların öğrendikleri “Parmaklarım” parmak oyunu ve “okulum” şiiri, yazılı olarak verilerek, çocukları ile
evde söylemeleri istenir.
   -Velilerden çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçelerini inceleyip, okulun bahçesiyle karşılaştırmaları farklılıkları ve
benzerlikleri konuşmaları istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:                                16
                                                          Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (3)
  Okul Adı  :
  Yaş Grubu :
  Öğretmen Adı:
               AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

  PSİKOMOTOR ALAN
  Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  3. Değişik yönlere doğru uzanır.
  4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
  13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
  SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
  Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  Kazanımlar
  1. Kendiliğinden iletişimi başlatır.
  2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
  5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
  6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
  9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
  DİL ALANI
  Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
  Kazanımlar
  3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
  4.Dinlediklerini özetler.
  Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
  Kazanımlar
  1. Görsel materyalleri inceler.
  3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
  4. Görsel materyalleri açıklar.
  BİLİŞSEL ALAN
  Amaç 1-Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
  Kazanımlar
  1.Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
  Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
  Kazanımlar
  1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
  2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
  Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme
  Kazanımlar
  9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
  Amaç 6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
  Kazanımlar
  1. Varlıkları renklerine göre gruplar
  6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
  Amaç 9: Nesneleri sayabilme
  Kazanımlar
  4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
  5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler
  6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
  ÖZBAKIM BECERİLERİ
  Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
  Kazanımlar
  1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
  5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
  7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat-Oyun: PMA A2:K;7,13,14 SDA A6:K;1,2,5,6,9 ÖB A1:K;1,5,7
   Öğrenme Süreci
     ● Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her çocuğa “Hoş geldin, nasılsın” diyerek selamlaşır. Öğretmen çocuklara
şimdi sizinle çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir oyun oynayacağız, oyunumuzun adı baloncuk yakalama oyunu” der.
Öğretmen köpük çıkaran oyuncağı önceden temin eder. Oyuncağın içine deterjan ve belli miktarda su konularak baloncuklar
çıkması için aparata üflenir. Köpükten baloncuklar yakalama oyunu oynanır. Daha sonra öğretmen, her köşenin ismini
söyleyerek içinde hangi oyuncakların bulunduğunu, etkinliğin bitiminde sınıfın düzenli olması için oyuncak ve araç
gereçlerin eski yerlerine yerleştirilmesi gerektiğini anlatır.
    ●Köşelerde oynarken, oyuncakların paylaşılması ve nazik davranışlarda bulunulması konularında hatırlatmalar yapılır.
Serbest zaman boyunca çocuklar gözlemlenir ve gereken durumlarda rehberlik yapılır. Arkadaşlarına karşı nazik davranan,
                              12
nezaket sözcükleri kullanan, oyuncaklarını paylaşan ve etkinlik boyunca uyumlu olan çocukların davranışları pekiştirilir,
sözlü ödüllerde bulunulur.
    ●Etkinliğin bitiminde öğretmen; “Hem oyun oynayacağız, hem de toplanacağız. Ben müziği açtığımda; sizler hızlıca
toplanmaya başlayacaksınız, müziği kapattığımda olduğunuz yerde donup kalacaksınız. Yani heykel olacaksınız.” diye
yönerge vererek teypten hareketli bir müzik açar. Toplanma bittiğinde, köşelerin düzenli olup olmadığı çocuklar ile birlikte
kontrol edilir. Düzenli ise bütün çocuklar birbirini alkışlar.
   ●Öğretmen masaya sanat etkinliğinde kullanılabilecek malzemeleri koyar. Daha sonra çocuklar masaya alınarak burada
bulunan malzemelerin (makas, yapıştırıcı, kalemler) isimlerini söylemeleri istenir. Masada bulunan diğer malzemeleri (kâğıt,
el işi kâğıdı, kartonlar vb.) göstererek adlarının ne olduğu ve bunların ne işe yaradıkları sorulur. Çocuklardan alınan
cevaplardan, doğru olanlar pekiştirilir. Yapıştırıcılardan biri alınarak çocuklara gösterilir. Yapıştırıcının ne olduğu, ne işe
yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılır.
    ●Öğretmen; yapıştırıcıları kullanırken, kapağının nasıl açılacağını, nasıl kapanacağını ve kâğıtları yapıştırırken nasıl
sürüleceğini göstererek anlatır. Öğretmen daha sonra makasın nasıl kullanılması gerektiğini göstererek anlatır. Çocuklara:
“Parmaklarını kullanarak makas açıp kapama hareketi yapın.”
“Aç, kapa, aç, kapa...”
Makaslar dağıtılır. Makas kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, tehlikeli bir durum oluşmaması için nasıl davranmak
gerektiği anlatılır. Dikkatli olmaları gerektiği üzerinde önemle durulur.
“Aç, kapa, aç, kapa” diyerek makas kesme hareketi yapmaları istenir.
    ●Öğretmen çocuklara renkli kâğıtlar dağıtarak serbest şekilde kesmeleri için yönlendirir. Çocukların kestiği renkli
kâğıt parçalarını kâğıda özgün bir şekilde yapıştırmaları sağlanır. Her çocuğa ne yaptığı sorulur. Kâğıda not alınır. Biten
çalışmalar sergilenir. Masada bulunan malzemeler çocukların yardımı ile toplanarak yerlerine konur.
    ●Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltı için hazırlık yapılıp kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil- Müzik-Drama : PMA A1:K;3,4 SDA A6: K;1 DA A5: K;3,4 A8:K;1,3,4 BA A1:K;1 A4: K;9
   Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar minderlerini alarak yarım ay şeklinde oturur. Öğretmen önceden hazırladığı anasınıfı etkinliklerini gösteren
resim kartlarını çocuklara verip, incelemelerini sağlayarak her çocuğun sırayla resimde gördüklerini anlatmalarına fırsat verir.
 .● Konuşmak istemeyen çocuklara “sınıfımızdaki köşelere benzeyen resim hangisi?” gibi sorularla konuşmaları yönünde
teşvik eder. Daha sonra öğretmen çocuklara kitaplıktan seçtiği bir hikâyeyi okur. Hikâye bitiminde hikâye ile ilgili sorular
sorulur ve arzu eden çocukların hikâyeyi anlatmalarını fırsat verir.
Öğretmen daha önce söylenen“ Okulum” şiirini bir kez okur ardından bölüm bölüm şiir tekrar edilir.
   OKULUM
Okulumu çok severim.                         Çeşit çeşit köşeler, oyuncaklar var.
Her sabah erkenden uyanıp,                      Bilseniz daha neler neler var.
Okuluma gider, sınıfıma girerim.                   Güler yüzlü güzel öğretmenimde var.
.● Sonra çocuklara “okul vakti” adlı şarkıyı söyler. Çocuklardan da bölüm bölüm tekrarlamalarını ister.
   OKUL VAKTİ
   Kalk artık sabah oldu           Sürü gitti ovaya                Sütçü köşeyi döndü
   Her taraf sesle doldu           Kuşlar uçtu havaya                Bütün lambalar söndü
   Güneş doğdu, ufuk açtı          Karanlıklar uzaklaştı              Uykunun da keyfi kaçtı
   Okul vakti yaklaştı            Okul vakti yaklaştı
 ●Şarkı bitiminde çocuklar ayağa kalkarlar, öğretmenin yönergeleriyle,
   -yavaş-yavaş koşma,
   -Biri seni yakalayacakmış gibi koşma,
   -Çamur içindeymiş gibi yürüme,
   -Buz üstünde yürüme,
   -Annenin topuklu ayakkabısını giymiş gibi yürüme,
   -Kızgın kumda yürüme, hareketleri yapıldıktan sonra müzik eşliğinde serbest dans edilir.
  ● Dans bitiminde yine öğretmenin yönergeleriyle kendini tanıma çalışması yaptırılır.
   -Uykuyu sevenler camın önüne, sevmeyenler kapı tarafına ayrılsınlar der ve ayrılan çocuklara sorulur neden
sevmiyorsun veya seviyorsun gibi çocuklardan cevaplar alınınca yine devam edilir.
   -Yemek yemeyi,                            -Hikaye dinlemeyi,
   -Oyun oynamayı,                            -Resim yapmayı,
   -Gezmeye gitmeyi,                           -Kitabın resimlerine bakmayı,
   -Öğretmenini,                             -Hayvanları,
   -Okulunu,
   -Kendini sevenler ve sevmeyenler gibi soru cevaplar (duyguları) alınır.
   ●Sonra öğretmenin verdiği, şoför, yaşlı nine, futbolcu, aşçı, sırtında yük taşıyan hamal, anne, yeni yürümeyi öğrenen
çocuk, mutlu insan, kızgın insan, soğukta üşümüş insan, terzi, sekreter, öğretmen gibi insan tiplemeleri canlandırılır.
    Okuma yazmaya hazırlık: BA A2: K;1,2 A6: K1;6 A9: K;4,5,6
    Öğrenme süreci
      ●Öğretmen sınıf içinde ki oyuncaklardan ve malzemelerden hazırladığı materyalleri çocukların görebilecekleri
şekilde hazırlar. Renklerine ve kullanım amaçlarına göre aynı olanları bir kutuda, farklı olanları ise başka bir kutuda
toplamaları istenir. Hangi yönleriyle farklı ve aynı oldukları hakkında konuşulur. Ardından kutulardaki oyuncaklar sayılarak
az ve çoklukları karşılaştırılır.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               13
                                                  Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (4)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :

               AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1. Küçük nesneleri toplar.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanılarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2. Nesneleri sıkar.
3. Nesneleri çeker / gerer.
4. Malzemelere elleriyle şekil verir.
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
 Kazanımlar
2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1. Kendiliğinden iletişimi başlatır.
5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
Amaç 8.Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder.
Amaç 11.Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
DİL ALANI
Amaç 2.Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
3. Konuşurken sesinin tonunu işitebilir biçimde ayarlar.
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 16: Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat: PMA A2: K;1,9 A4: K;2,3,4,5 SDA A6: K;1,5,9 ÖB A1: K;2,7
   Öğrenme Süreci
  ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, hangi köşelerde oynamak istediklerini sorarak, çocukları köşelere yönlendirir.
Evcilik köşesinde bulunan oyuncaklarla, eğitici oyuncak köşesinde masalarda çeşitli Legolar, yapbozlarla, blok köşesinde ise
kare, üçgen, daire şekillerinden oluşan tahta bloklarla oyunlar oynanır. Çocukların birbirleri ile olan iletişimlerine dikkat
eder. Olumlu ilişkiler kurmalarına, başkalarının haklarına saygılı olmalarına rehberlik edilir.
  ●Öğretmen sanat etkinliği için masaya oyun hamurları ve kalıplar koyarak çocukların serbestçe çalışmalarına rehberlik
eder.
   ●Diğer masaya parmak boyası koyarak “Parmaklarımızla resim yapabiliriz. Nasıl mı? Parmağımı boyaya batırıyorum,
                               14
sonra kâğıda sürüyorum, dilediğim gibi resim yapıyorum” sözleri ezgili bir şekilde söylenerek nasıl çalışılacağı, kaç
parmağın kullanılacağı, nelere dikkat edileceği anlatılır. Sonra öğretmen, elindeki boya önlüğünü göstererek çocuklara
giydirir. Kıyafetlerimizi temiz tutmamız için boya yaparken önlük takmamız gerektiği belirtilir. Uygun ortamı hazırladıktan
sonra gerekli düzenlemeler yapılır. Çocukların parmak boyalarıyla çalışmaları için rehberlik edilir.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre sona erince öğretmen“Haydi bakalım çocuklar hepimiz birer sincap olalım ve yerdeki
bütün fındıkları(oyuncakları) toplayalım’ diyerek sınıfı düzenli hâle getirmelerine renberlik eder. Köşeler toplanır, toplanma
sonunda çocuklar sınıfı görebilecekleri şekilde ortaya gelirler. Sınıf incelenir, dağınık olan veya çok güzel toplanmış köşeler
hakkında çocukların görüşleri alınır. Toplanma sonunda eller yıkanıp kahvaltıya geçilir.
 Türkçe Dil- Müzik-Fen ve Doğa: SDA A11:K;2 DA A2:K;2,3 A4:K;1,4,6,7 BA A2:K;1,2 A16:K;1,2,3 ÖB A1:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Kahvaltıdan sonra öğretmen çocuklara “şimdi bahçeye çıkıyoruz” der ve bahçede oynarken dikkat etmeleri gereken
noktaları açıklar. Çocukların bahçeye çıkmaları için hazırlıklarına yardımcı olur. Bahçede eşyalara, toprağa, bitkilere
dokunmaları ve bunları incelemeleri ister. Ardından çocukların serbest oynamalarına rehberlik eder.
   ●Oyun bitiminde sıra olup içeri girilir. Çocuklar ellerini yıkamadan masaya otururlar. El yıkamanın temizlik açısından
önemini kavrayabilmeleri için patates deneyi yapılır. Bunun için öğretmen masaya 2 adet küçük boy patates, bıçak, 2 adet
steril edilmiş kapaklı kavanoz ve etiket koyar. Öncelikle patatesler öğretmen tarafından önce yıkanıp sonra soyulur. Soyulan
1 adet patates çocuklara verilerek kirli elleriyle dokunmaları istenir. Kirlenen patates kavanoza koyulup, hava almayacak
şekilde ağzı kapatılır. Eller su ve sabunla iyice yıkandıktan sonra 2.patatese dokunmaları istenir. Temiz olan patateste bir
kavanoza koyulup kapağı hava almayacak şekilde kapatılır. Kavanozların üzerine çocuklardan yapmaları istenen temiz bir el
ve kirli bir el çizilen etiketlerde yapıştırılıp, ılık bir yere gözlemlemek üzere kaldırılır. (çocuklardan her gün kavanozları
gözlemleyerek patatesleri karşılaştırmaları istenir).
    ●Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar. Önceden öğrenilen tekerleme, parmak oyunu ve şiirler önce
öğretmen tarafından söylenir. Daha sonra çocuklar ile birlikte tekrar edilir. Çocuklar söylerken kelimelerin doğru
çıkarılmasına ses tonunun işitilebilir olmasına dikkat edilir. Ardından “Yaramaz mikrop “adlı parmak oyunu oynatılır.
(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.64)
    YARAMAZ MİKROP
   Merhaba, benim adım
   Yaramaz mikrop          (Sağ başparmak hareket ettirilir)
   Ben insanları hasta etmeyi çok severim
   Temiz olmayanları,      (Sağ başparmak sol elin parmaklarına sırayla değdirilerek söylenir.)
   Yemeğini yemeyenleri,
   Aşılarını yaptırmayanları, hemen hasta ederim.
   Siz yemeklerinizi yiyor musunuz?      (Yemek yeme hareketi yapılır. )
   Dişlerinizi fırçalıyor musunuz?       (Diş fırçalama )
   Ellerinizi sabunla yıkıyor musunuz?     (El yıkama )
   Yoksa siz aşıda mı oldunuz?         (Aşı olma hareketleri yapılır.)
   İmdaaaaaaat! Hemen kaçmalıyım        (Ayaklar yere, eller dizlere vurulur)
   ●Parmak oyununun ardından çocuklara kağıt dağıtılır. Mikrop gözle görünmez. Mikrobu çizmek isteseydiniz nasıl
çizerdiniz yönergesi ile çalışma yaptırılır. Daha sonra öğretmen “Elini yıkamayan Elif” adlı hikâyeyi anlatıp yarım bırakarak
tamamlama yapılır. Elif’in annesi kahvaltıyı hazırlamıştı. Elif masaya geldiğinde annesi ona elini ve yüzünü yıkaması
gerektiğini hatırlattı. Elif “Ben yıkamayacağım” dedi. Annesi “Ama hasta olmaman için yıkaman lazım” dedi. Elif bunu her
sabah yapıyordu. Annesi bir ara dışarı çıktığında, Elif kahvaltısını yapmıştı bile. Annesi geri döndüğünde Elif’in kahvaltısını
yaptığını görünce    “Aaaaa! Elifçiğim aferin sana” dedi. Ama Elif elini ve yüzünü yıkamadan yapmıştı ve bir gün
Elif………… yarım bırakılan hikaye çocuklarla birlikte tamamlanır.
Oyun - Okuma-yazmaya hazırlık PMA A A1:K;4 A5:K;2 SDA A8:K;2 BA A2:K;1,2 ÖB A1:K;2
Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar müzik eşliğinde, iç içe iki daire halinde zıt yönde yürürler. Öğretmen müziği durdurduğun da her iki dairedeki
çocuklar dururlar. Yan yana gelen çocuklar isimlerini birbirlerine söyleyerek el sıkışırlar. Öğretmen bazen gruplardan birinin
içinde bazen de iki grubun dışında kalır. Her canlandırma sonunda yine müzik eşliğinde bir-iki dakika serbest dans edilir.
 ●Öğretmen müziği durdurduğunda çocuklardan söylediği yönergelere göre hareket etmelerini ister.
   -Kaygan zeminde, çıplak ayakla yürüyen insanlar
   -Kızgın kumda çıplak ayakla yürüyen insanlar
   -Sırtında ağır bir yük ile yürümeye çalışan insanlar
   -Elinde ağzına kadar su dolu kovayı dökmeden yürümeye çalışan insanlar
   -Ayağında çok büyük ayakkabı ile yürüyen insanlar
   -Kalın ip üzerinde yürüyen insanlar
   -Buz üstünde düşmeden yürümeye çalışan insanlar gibi yönergeler verir. Oyun çocukların ilgisine göre devam edilir.
● Çocuklar masalara oturur. Öğretmen altı kitaptan oluşan “Sırada Ne Var?” çalışma kitaplarını çocuklara tanıtır. Birinci
kitap ve boyaları dağıtılır.
Daha sonra okula geldiğimizden beri tanıştığımız arkadaşlarımız ve sınıftaki köşeler hakkında sohbet edilir.(Sırada Ne Var 1
sf 3,4)
    ●Türkçe dil etkinliğinde yapılan mikrop çalışmaları masaya koyulur. Yapılan resimler incelenir. Birbirleriyle olan
farklılıkları ve benzerlikleri hakkında konuşulup sınıfın uygun bir köşesine “Bize ellimizi yıkamayı hatırlatması” için mikrop
panosu olarak hazırlanıp asılır.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               15
                                                 Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (5)

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme
Kazanımlar
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Amaç 2- El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
3.Nesneleri üst üste / iç içe / yan yana dizer.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
S0SYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2- Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1. Kendi isteği ile bir işe başlar
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
 DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2.Sohbete katılır.
5.Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.

                            ETKİNLİKLER
Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;1,2,3 SDA A4:K;1,2 ÖB A1:K;1,2,3
Öğrenme Süreci
●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, hangi köşelerde oynamak istediklerini sorarak çocukları köşelere yönlendirir.
●Zaman zaman çocukların oyunlarına katılarak, çocuklara köşelerden ayrılırken köşelerdeki işlerini veya oyuncaklarını
toplayarak diğer köşeye geçmelerine rehberlik eder.
●Masaya köpük tabaklar, tuz seramiği, artık malzemeler (boncuk, hububat, düğme, ip, kürdan vb.) konularak çocukların
özgün serbest olarak tabakların içine yerleştirerek çalışmalarına fırsat verilir.
● Boya köşesinde suluboya ile büyük boy resim kağıtlarına serbest çalışma yapılır.
● Serbest zaman için ayrılan süre sona erince köşeler toplanır, toplanma sonunda çocuklar sınıfı görebilecekleri şekilde
ortaya gelirler, sınıf incelenir dağınık olan veya çok güzel toplanmış köşeler hakkında çocukların görüşleri alınır.
● Görüşünü söyleyen çocuk sıraya geçer, her çocuk sıraya geçince sınıf mevcudu çocuklar tarafından sayılıp, tuvalet ve
temizlik için lavaboya gidildikten sonra kahvaltıya geçilir.
                              16
   Drama –Sanat PMA A1:K;4 A5:K;4,5 SDA A3:K;1,3 DA A4:K;1,2,5 BA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ● Öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar, çocuklara “sınıfı inceleyerek ağır-ağır yürü” yönergesiyle ısınma
hareketlerini başlatır.
   ● Arada değişik yönergeler vererek ısınma hareketleriyle çalışmaya devam edilir. (hızlı yürü, geri-geri yürü, zig zag
yürü, aniden dur, yavaş yavaş koş, tek-çift ayak zıpla, sıçrayarak yürü vb.)
   ● Öğretmen çocuklardan halka olmalarını ister, ortaya bir ebe geçer. Halkadakilerin kafasına dokunmaya çalışır. Daireyi
bozmadan sadece dokunulacağı sırada çömelen ebelenmekten kurtulur. Ebe kime dokunursa o ebe olur.
   ● Kaynaşmadan sonra öğretmen çocukların ikişerli eş olmasını ister. Çocuklar eşleşince “elimi kimin başına koyarsam
gözünü kapatacak” der “gözlerini kapatanlar hiç gözlerini açmayacaklar, eşiniz sizin kolunuzdan tutup size sınıfı gezdirecek,
sınıfın bütün köşelerini, perdesini, oyuncaklarını, halıyı, renkleri anlatacak” diye açıklama yaparak oyunu başlatır.
    ● Bir süre zaman tanıdıktan sonra, öğretmen “dur” yönergesi verir, “şimdi gözlerinizi açın diğer arkadaşınız gözlerini
kapatsın siz sınıfı anlatarak gezdirin” der ve yine bir süre bekledikten sonra çalışma durdurulur.
    ● Çocuklar oldukları yere otururlar tartışma bölümünde sınıfta birbirine benzeyen ve benzemeyen malzemeler sorulur.
Gözleri kapalı ve açık olduğu zaman çocuklara neler hissettikleri sorulur.
   ● Öğretmen çocuklara, “hepimiz suluboya fırçasıyız, müzik eşliğinde bedenimizi kullanarak resim yapacağız,
kağıtlarımızı alalım” der.
   ● Müzikle birlikte fırça gibi hareketlerle başımızla, ellerle, kollarla, burunla, omuzlarla, saçlarla, ayaklarla, dizlerle,
popoyla, parmak uçlarıyla, bütün vücutla resim yapılır
   .● Öğretmen müziği durdurur, “şimdi yaptığımız resme uzaktan bir bakalım neler yaptınız” der ve resimleri alıp camın
önüne koyalım diye yönlendirir.
   ● Çocuklar, suluboya ve su kapları önceden hazırlanmış masalara otururlar. Öğretmen “biraz evvel bedenimizle
yaptığımız resmi şimdi resmi kağıdı üzerine yapalım” der ve çalışmaya geçilir.
   ● Çalışma sırasında, fırçanın nasıl kullanılacağı, etrafına sıçratmadan temiz çalışılmasına ilişkin örnek verilir, model
olunur. Çalışma sonunda, masalar temizlenip eller yıkanır.

   Türkçe Dil- Müzik SDA A2:K;1,2,3 DA A4:K;1,2,5
  Öğrenme Süreci
   ●Çocukların rahat bir şekilde oturmaları sağlanır. Öğretmen, okulun ilk günü ağlayarak başlayan çocuğun, heyecanı ve
kaygılarıyla ilgili bir hikayeyi anlatır.
   ● Anlatma sonunda sorular sorulur.
   —Peki, sizin okulda ilk gününüz nasıldı?
   —Okula gelmeden neler hissettiniz?
   —Okulda ilk gününüz bitip eve gidince anneniz ve babanızla neler paylaştınız? gibi.
   ● Öğretmen “okul yolu” şarkısını önce kendisi söyler, sonra bölüm bölüm çocuklarla tekrar eder. Şarkının tamamı
tekrar söylenir. Çocukların isteğine göre öğrenilen şarkılar tekrar edilir.
   OKUL YOLU
   Okul yolu düz gider (2)             Okul yolu taş olur (2)
   Çocuklar bayram eder (2)            Çalışanlar baş olur (2)
   Öğretmenler olmasa (2)             Tembel tembel gezme hiç (2)
   Emekler boşa gider(2)              İki gözün yaş olur (2)

  Okuma- Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 SDA A2:K1,2 A5:K;1,2
  Öğrenme Süreci
  ●Öğretmen önce çalışma sayfalarıyla ilgili sohbet başlatarak, çocukların kendi ve başkalarının duygularını fark etmeleri
yönünde, ne hissettiklerini söylemelerini sağlar.
  ● Duygularla ilgili yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. (Sırada Ne var 1 sf 5)

  AİLE KATILIMI:
Öğretmen, kendi hazırladığı “Çocukla etkili iletişim” konusuyla ilgili bilgi sayfasını ailelere göndererek okumalarını ister.
  Gün içinde öğrendiklerini tekrar etmesi istenir.
  III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:   Öğretmen Açısından:
                               17
                                                             Tarih:
                       GÜNLÜK PLAN (6)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN
Amaç1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme
Kazanımlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2- El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 1- Kendini tanıyabilme
Kazanımlar
1.Fiziksel özelliklerini söyler.
Amaç 2- Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler.
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
DİL ALANI
Amaç 4-Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2.Sohbete katılır.
3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5.Söz almak için sırasını bekler.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 6- Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Amaç 9-Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar


                             ETKİNLİKLER
Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;7,13,14 SDA A6:K;3,4,10 BA A9:K:4 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar. Çocuklar istedikleri köşelerde serbest oyunlarına başlarlar, öğretmen zaman zaman
yanlarına gider ve oyunlarına katılır.
   ●Daha sonra öğretmen çocukların masaya geçmelerini ister.Öğretmen çocuklara hazırladığı daire şekillerini,
makas,pastel boya ve yapıştırıcı verir.Öğretmen ilk önce daireleri kesmelerini ister.Kesilen bu çalışmada çocukların
yüzüdür.Öğretmen kestikleri dairelere her çocuğun kendi yüzlerinin resmini yapmalrını ister.
   ●Yüzleri tamamlayan çocuklar öğretmenin verdiği büyük tam boy Kraft kağıdına grup çalışması olarak bir ağaç
çizerler.Ağaç resmi bittikten sonra öğretmen çocukların hazırladıkları yüz resimlerini bu ağacın    dallarına yapıştırmalarını
ister.Yüzlerini çiçeğin ortası olarak kabul edip etrafını şekillendirerek çiçek oluştururlar.Ağacın istedikleri yerini yaprakla
                               18
  süslerler.Çocuklar grup çalışmasını bitirince hazırlanan ‘ Sınıf Posteri’ sınıfın kapısına asılıp sergilenir.Postere bakılarak
  sınıfta kaç kız kaç erkek olduğu sayılır, sınıfın mevcut olan çocuk sayısı belirlenir.
     ● Serbest zaman için ayrılan süre sona erdiğinde öğretmen, çocukları oyuncakları toplamadan sınıfın ortasında toplar.
  Çocuklara dağınıklık hakkındaki görüşlerini sorar (oyuna başlamadan önce nasıldı, şimdi nasıl olduğunu) çocuklardan
  açıklamaları aldıktan sonra her çocuğa sınıfın dağınık halini mi yoksa düzenli halini mi tercih ettiklerini sorar. Tercihlerinin
  nedenlerini de açıklamalarını ister, ortak bir karara varılıp sınıfın düzenli hale getirilmesi için neler yapılması gerektiği
  konuşulur.
     ●Çocuklar kendi istek ve zevklerine göre sınıfı düzenler, oyuncakları yerleştirirler, yerleştirme işi bittikten sonra
  çocuklar sınıfı tekrar gezerek düzenlemelerle ilgili görüşlerini söylerler.
.    ● Toplanma bitip temizlik için sıraya girildiğinde önce öğretmen çocukları tek tek sayar. Sonra “Şimdi, kızlar el kaldırsın,
  bakalım kaç kız var” diyerek sayar. Sonra aynı şekilde erkekleri sayar. İstekli bir kaç çocuğa daha saydırır.
     ● Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için lavaboya gidilip, kahvaltı hazırlığına geçilir.
     Türkçe Dil- Müzik SDA A2:K;1,2 DA A5:K;3,4
     Öğrenme Süreci
     ●Çocuklar minderlere otururlar, öğretmen “Arkadaşım Mualla” adlı şiiri birkaç kez söyler, sonra isteyen çocuklarda
  şiire katılırlar. Tek başına grup önünde söylemek isteyen çocuklara fırsat verilir.
     ARKADAŞIM
   Arkadaşım Mualla (isim çocukların ismine göre değiştirilebilir)      Bir yanlışlık yaptımsa
   Ne olur darılma bana,                            Al oyuncağımı seninle paylaşalım
   Özür dilerim kardeşim                            Gülüp doya doya oynayalım.

     ●Öğretmen, arkadaşlıkla ilgili hikayeyi resimlerini göstererek okuduktan sonra soru-cevap tekniği ile hikaye tekrar
  edilir.
     ●Şimdi ye kadar öğrenilen şarkılar, çocuklarla birlikte tekrar edilir.
     Hareket- Drama –PMA A1:K;1,4,5 SDA A2:K;1,2 A3:K;1 DA A4:K;2,3,4,5 BA A16:K;1,2
     Öğrenme Süreci
     ●Çocuklar el ele tutuşup halka olurlar, sonra eller bırakılır halka etrafında yavaş-yavaş yürümeleri istenir. Öğretmen tef
  ile komut verir. Hızlı çalınca hızlı, yavaş çalınca yavaş yürümeleri sağlanır. Tef çalmadığı zaman durulur. Daha sonra hızlı
  koşma, yavaş koşma yönergeleri ile devam eder.
     ● Isınma çalışmasından sonra öğretmen bir ebe seçer. Ebenin dokunduğu herkes dokunulduğu andaki şekliyle heykel
  olmak zorundadır, oyun başlatılır öğretmen sık sık ebeyi değiştirir.
     ●Yeni ebe seçildikçe, heykeller tekrar canlanıp oynamaya devam eder. Çocukların isteğine göre oyuna devam edilir.
     ●Öğretmen çocuklara “şimdi bir arkadaşınla el ele tutuş, birlikte parka gideceğiz” der. Değişik yönergeler vererek
  yürümelerini ister. “Kafalarınızdan tutarak yürüyün, el ele yürüyün, kol kola girin, yanak yanağa yürüyün” gibi yönergelerle
  parka geldikleri söylenir.
     ●Şimdi karşılıklı oturun. Kum havuzundasınız, kule yapın birlikte oynayın, denilerek bir süre beklenir. Sonra “elimi
  kimin başına koyarsam o kalkıp yanlışlıkla kuleyi bozmuş olacak, kuleyi bozan çocuk bakalım kulesi bozulan çocuğa neler
  söyleyecek haydi karşılıklı oynayalım” der.
      ● Çocukların belli bir süre oynamalarını izledikten sonra “dur” deyip oyunu durdurur ve tartışma bölümünde çocuklara
  neler hissedildiği sorulur. Sınıfta oyun oynarken yapılan yanlışlıklarda nasıl davranmamız gerektiği konuşulur ve sınıfın
  kuralları birlikte belirlenip bir kağıda yazılır.
     Okuma-Yazmaya Hazırlık SDA A1:K;1 BA A6:K;6
     Öğrenme Süreci
     ●Öğretmen çocukları masalara geçirmeden, bir kız bir erkek sıra olmalarını ister.
     ●Sıranın başından başlayarak her çocuk sırayla cinsiyetini söyler. Kızlar çömelir, erkekler ayakta durur vb.
  oyunlaştırılarak cinsiyet vurgulaması yapılır.
     ●Çocuklardan masalara bir kız- bir erkek oturmaları istenir. Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Cinsiyet ve
  çizgi çalışması ile ilgili yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 1 sf 6,7)
  AİLE KATILIMI:
  Ailelere, artık materyallerle ilgili bilgi sayfası hazırlanıp verilerek, sınıfta kullanılmak için artık materyaller istenir.
  Velilere bilgi yazısı gönderilerek; yarın çocuklarımıza kırmızı renk kıyafet giydirmeleri rica edilir.

   III. DEĞERLENDİRME
     Çocuklar Açısından:


     Etkinlikler Açısından:     Öğretmen Açısından:
                                 19
                                           Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (7)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

 PSİKOMOTOR ALAN
Amaç1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
2.Değişik yönlere yuvarlanır.
3.Değişik yönlere doğru uzanır.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
Amaç 4- Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2- Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar
Amaç 6- Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Amaç11- Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle dans eder / yürür.
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
DİL ALAN
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2.Sohbete katılır.
5.Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3-Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
Amaç 9-Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1. Bir olayın olası nedenlerini söyler
2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
                              20
Amaç 3- Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
                             ETKİNLİKLER
Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;7,9 A3:K;1,2,3 A4:K;2,4 SDA A6:K;2,3,4 A13:K;1,2,3 BA A9:K;4,5 ÖB A3: K; 1, 2
   ● Öğretmen kırmızı renkli olan farklı nesnelerle bir köşe oluşturur. Öğretmen de o gün kırmızı giyerek, çocuklar sınıfa
geldiğinde tek tek selamlaşarak “Aa! Bugün sınıfımızda farklı bir köşe var mı? Acaba ne köşesi olabilir?” sorularına destek
olarak da “Bugün hepimiz aynı renk mi giymişiz? Hepimizin kıyafetleri çok değişik ama aynı renk değil mi? Bu rengi
tanıyan var mı?” gibi sorularla kırmızı renk vurgulanır.
   ● Boya masasında suluboya ile parmak, el ve fırça baskısının nasıl yapılacağını öğretmen model olarak gösterip,
çocukların çalışmalarına fırsat verilir.
   Öğretmen masaya dondurma resmi, traş köpüğü ve kırmızı renk gıda boyası koyar.Çocuklara bugün sizlerle çok
eğlenceli bir etkinlik yapacağız diyerek, dondurma resimlerini dağıtır.Öğretmen her çocuğun dondurmasının yeteri kadar traş
köpüğünü sıkar.Çocuklardan parmaklarını kullanarak traş köpüğünü yaymalarını ister.’Bugünkü dondurmamız sizin çok
sevdiğiniz bir meyveli olacak, sizlere ipucu vermememi ister misiniz? diye soru yönelterek’ Üzerinizdeki kıyafetlerin
renginde bir meyve ‘ der ve çocuklardan gelen cevapların ardından ‘çilek’ olduğunu söyler.Daha sonra kırmızı renkli gıda
boyalarını da çocukların etkinliğinin üzerine dökerek, yine parmaklarıyla yaymalarını ister.Evet hepinizin dondurması şimdi
çilekli oldu, denilerek etkinlik kurumak üzere sınıf panosuna asılar.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre dolduğunda, öğretmen toplanma yönergesi vererek toplanmayı başlatır. Köşeleri
toplarken sınıftaki eşyaların (evcilik, kitap vb.) yerlerini istedikleri gibi değiştirebileceklerini söyleyerek çocuklara yardımcı
olur. Fikirlerinde çocukları özgür bırakır.
   Toplanma temizlik etkinliğinde “Haydi bakalım çocuklar. Önce kırmızı renk eşyalarımızı toplayalım.”
   ● Toplanma bitip temizlik için sıraya girildiğinde önce öğretmen çocukları tek tek sayar. Sonra “şimdi kızlar el
kaldırsın, bakalım kaç kız var” diyerek sayar. Sonra aynı şekilde erkekleri sayar. Sınıf mevcudu çocuklar tarafından sayılır.
Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.
   ● Kahvaltı yaparken öğretmen yiyecekleri ayrım yapmadan ve yeterli miktarda yemeleriyle ilgili de sohbet eder.
   Drama-Müzik-Sanat PMA A2:K;10 SDA A2:K;1,2,3 A11:K;1 DA A4:K;1,2,5
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanır, müzik eşliğinde serbest dans edilir. Öğretmen “müzik durduğunda kendi burnunu
ve bir arkadaşının burnunu tutacaksınız, müziği açınca tekrar dans edeceğiz” der ve bir örnek çalışma yapar. Kulakları,
çeneleri, dizini, yanağını, saçını, gözünü, boynunu dirseğini tut gibi yönergelerden sonra, “en yakın arkadaşınla yanak yanağa
ver” gibi yönergelerle ısınma çalışmaları yapılır.
   ●Çocuklar el ele tutuşup halka olurlar, önce öğretmen ayaklarını kullanarak belli ritimle adını söyler, çocuklarda
ardından aynı ritimle ayaklarını kullanarak öğretmenin ismini söyleyerek taklit ederler.
   ● Sonra bir başka çocuk değişik bir ritimle kendi ismini söyler, ardından bütün sınıf aynı şeyi yapar her çocuk en az bir
kez yaparak etkinliğe devam edilir.
   ● Çocuklar ikişerli olarak, sınıfın tüm alanını kullanarak, dağılırlar. Çocuklardan biri ayna olur, diğeri ise aynaya bakan
çocuk rolünü alır, ayna rolündeki çocuk, kendine bakıp çeşitli hareketler yapan çocuğun hareketlerini aynen taklit eder
(aynaya bakan çocuğun yaptığı hareketler yavaş olmalıdır).
   ● Ayna rolündeki çocuklar aynen hareketleri yapar. Gerekirse öğretmen bir kaç hareket önerebilir (saç tarama, dans
etme, diş fırçalama gibi).
   ●Öğretmen odadaki çiftler arasında gezinerek yaptıkları hareketleri izler, sonra roller değişilir.
   ● Çalışma bitiminde çocuklar yere otururlar, ayna ve aynaya bakan çocuk rollerinde neler hissettikleri sorulur. Ayna
gibi yansıtan nesnelerin neler olduğu bulunmaya çalışılır. Aynanın günlük yaşamımızdaki yararları grupla birlikte tartışılır.
Tartışma sonunda, sınıftaki büyük ayna çıkartılarak, her çocuğun önünden yavaş yavaş geçirilir, aynanın hareketleri aynen
yansıttığı görülür.
   ●Öğretmen bütün çocukların görebileceği şekilde karşılarına oturup, aynayı yanına uygun bir şekilde koyar. Çocuklara
“size yeni bir şarkı öğreteceğim bakalım beğenecek misiniz” der ve “kırmızı balık” adlı şarkıyı söyler, isteyen çocuklarda
diğer tekrarlarda katılırlar. Şarkı çocukların isteğine göre bir kaç kez tekrarlanır.
                              Kırmızı Balık
                Kırmızı balık gölde          Kırmızı balık dinle
                Kıvrıla kıvrıla yüzüyor        Sakın yemi yeme
                Balıkçı Hasan geliyor         Balıkçı seni tutacak
                Oltasını atıyor            Sepetine atacak
                                   Kırmızı balık kaç kaç

   ●Çocuklar masalara otururlar, öğretmen pastel boya ve çalışma kağıtlarını dağıtır, sınıfın değişik yerlerine de aynaları
koyar, çalışmada kendi yüzlerini çizmelerini ister, isteyen çocuğun kendini incelemek için tekrar ayna karşısına
geçebileceğini söyler. Yapılan çalışmalar sınıf içindeki panoya veya ipe mandallanır.
   Fen ve Matematik BA A16:K;1,2
   ●Öğretmen “herkes birbirine baksın göz, kulak, burun, ağız, saçlar var değil mi? ama hepinizinki birbirinden farklı,
boylarımız farklı” diye çocuklarla sohbet eder sonra ”bakalım boylarımız ve kilolarımız ne kadar farklı” der.
   ●Çocukların boy ve kiloları tek tek ölçülerek kaydedilir. Çocuklar boy uzunluklarına göre sıralanırlar.
Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;1,2,3,4,5 A2:K;10 A5: K;4 BA A3:K;1 A4:K;8
   ●Çocuklar halka olurlar, öğretmen vücudumuzla neler yapabiliriz sorusunu sorup, sırayla her çocuğun hareketi
göstererek yapmalarını sağladıktan sonra masalara oturulur. (sıçrama, hoplama, parende atma, kollarla asılarak sallanma,
köprü kurma, tek ayak üzerinde durma, esneyerek uzanma, ayaklar sabit başı yere koyma, top gibi olma vb)
   ● Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır.Denizde yaşayan hayvanların vücutlarıyla neler yapabildikleri
sorulduktan sonra dikkatlerini kırmızı balığa yoğunlaştırmaları sağlanır. Kırmızı balık şarkısı söylenir.Daha sonra kitaptaki
çalışmaya geçilir (Sırada Ne Var 1 sf 8-9)
III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:                            öğretmen Açısından:
                                21
                                                    Tarih :

                         GÜNLÜK PLAN (8)

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme
Kazanımlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar
Amaç 2- El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır
9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1. Kendi isteği ile bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 6- Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Amaç11- Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle dans eder / yürür.
DİL ALANI
Amaç 4-Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
8.Üstlendiği role uygun konuşur.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2. Varlıkların rengini söyler.
Amaç 5- Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme.
Kazanımlar
1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Amaç 2- Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
4.Giysilerini doğru şekilde giyer.

                           ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,9,10,11 SDA A4:K;1,2 ÖB A1:K;1,2,3,7 A2:K;2,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocukların giysilerini kendilerinin çıkartmalarını ve pandiflerini doğru şekilde
giymelerini bekler. Yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım verir.
   ●Çocuklar istedikleri köşelerde oyunlarına başlarlar. Öğretmen zaman zaman yanlarına giderek oyunlarına katılır.
   ●Sanat köşesine, kavanozlar içinde elde hazırlanmış kırmızı boya, kalın fırçalar ve kağıt konulur. Çocukların
dikkatlerini çekerek kırmızı rengi tanıma ile ilgili serbest resimler yapılır. Resimler panoya asılırken ”bakın arkadaşımız
kırmızı renkten neler yapmış, bakalım sizler ne yapacaksınız” diye diğer çocuklarda masaya çekmeye çalışılır.

                              22
   ●Diğer masada, öğretmen tarafından hazırlanan zarflar içindeki “Ben artık büyüdüm okula başladım” kartları üzerine
çocukların elleri parmakları açılarak çizilir. Çocuklar her parmağının üzerine bir arkadaşının resmini çizer, yün artıklarıyla da
saç yapıp süsler. Her çocuk kendi kartını hazırlayınca öğretmen kime göndermek istiyorsa ismini yazar.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde öğretmen şarkı söyler gibi “top... la... nı... yo... ruz” uyarısını yaparak çocukların
toplanmaya geçmelerini sağlar.
   ● Sınıf toplanıp köşeler düzenlenince, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.

 Türkçe Dil – Müzik SDA A6:K;3,4 DA A4:K;8 A5: K;3.4.5 BA A4: K; 2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarımay şeklinde otururlar. Öğretmen, “bugün hangi renk çalışması yaptık, kırmızı renkte olan neler vardı bir
daha söyleyelim mi” der ve çocuklar tarafından söylenilmeyenler olursa öğretmen çocuklara hatırlatır. Giysilerinde kırmızı
renk olanları gösterir. Sınıf içindeki kırmızı renkteki malzemeler gösterilir.
   ●Öğretmen “kırmızı başlıklı kız” masal kitabını alıp kapağındaki resmi göstererek “biliyor musunuz bu kız kırmızı
başlıklı pelerinini çok sevdiği için herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş, şimdi size onun masalını okuyacağım” der ve
masalı resimlerini göstererek kitaptan okur.
   ● Masal bitiminde soru -cevap şeklinde tekrar edilir. Sonra rol dağılımı yapılarak masal dramatize edilir.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar, daha önceki günlerde öğrenilen şarkılar çocuklarla birlikte tekrar edilir. İsteyen
çocuk grup önünde ferdi olarak şarkı söyler.

   Hareket- Oyun PMA A1:K;1,5 SDA A11:K;1
   Öğrenme Süreci
   ● Öğretmen panoya insanların büyüme aşamalarını (bebek, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı) gösteren resimleri panoya asar.
Panodaki resimler hakkında bilgi verirken genç – yaşlı kavramına değinir. “Haydi bakalım! Şimdi sizlerle bir oyun
oynayalım.” yönergesini verir. Müzik eşliğinde yürümelerini ancak genç deyince hızlı hızlı, yaşlı deyince yavaşça
yürümelerini ister.
   ● Çocuklar sınıf içinde dağınık bir şekilde dururlar öğretmen, “şimdi hepimiz birer sulu boya fırçası olacağız, müziğin
ritmine uyarak bedenimizi kullanarak resim yapacağız, daha önce oynamıştık hatırlıyor musunuz? ama şimdi önümüzde
kırmızı boya olan kova var, önce başımızla kağıdımızı boyayalım.
   ● Müziğin ritmine göre başlar, hareket ettirilir. Daha sonra, omuzlarla, dirseklerle, dudaklarla, yanaklarla, parmaklarla,
ayaklarla vb. oyuna devam edilir.
   ●Son olarak, “bütün vücudumuzla” diye yönerge verilip belli bir süre sonra müzik kapatılır. Öğretmen, “şimdi
resimlerimizin altına imzamızı atalım ve kaldıralım” der.
   ●Çocuklar hareketlerini yapınca ikişerli eş olmalarını ister, eşler kol kola girer ve diğer ellerini de bellerine koyarlar.
Gönüllü bir çift ebe olur.
   ● Ebe çiftten eşlerden birisi tavşan diğeri tilki olur. Tilki tavşanı kovalar, tavşan kaçar, tavşan yakalanmamak için bir
arkadaşının koluna girer. Koluna girdiği arkadaşının eşi tavşan olur. Yakalanan çocuk tilki olur.
   ● Öğretmen oyunu anlatıp, bir deneme oyunundan sonra çocukların isteğine göre oyuna devam eder.

   Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 BA A4:K;2 A5:K;2 A9: K; 1, 4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır.
   ●Öğretmen Bire bir eşleştirme-çizgileri tamamlama ve büyüme aşamaları ile ilgili(yaşlı-genç), gerekli açıklamaları
yaptıktan sonra çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 1 sf 10-11) (Matematik sf 3-4)   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               23
                                                    Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (9)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2- El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 4- Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 6- Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Amaç 8.Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder.
DİL ALANI
Amaç 1.Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
2.Verilen sese benzer sesler çıkarır.
4.Sesin geldiği yönü belirler.
Amaç 3-Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2.Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3-Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkat edilmesi gereken nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaşır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K; 8,13,14 A4:K;2,4,5 SDA A6:K;2,3,4 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları karşılar, her çocuk ile ayrı ayrı selamlaşır ve çocukları da selamlaşması yönünde destekler. Her
çocuk isteğine göre köşelerde oyunlarına başlar. Öğretmen zaman zaman yanlarına giderek oyunlarına katılır.
   ● Mecmua ve dergilerden kesilen göz, burun, ağız resimleri ayrı ayrı parçalar halinde tabaklar içine konulur. Kağıt ve
yapıştırıcılar verilerek çocukların yapıştırmaları ve boya kalemi ile yüz oluşturup kulakları saçları tamamlamaları sağlanarak,
yüz çalışması yapılır.
   ●Yoğurma köşesinde; (öğretmen tarafından yoğrulmuş) tuz seramiği ile tabak içine yüz çalışması yapılıp artık
materyallerle (düğme, mercimek, kürdan, folyo kağıdı vb.) gözler, ağız, burun, saçlar vb. organlar çalışılır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde öğretmen çocuklara ”size ara ara dur deyip durduracağım ne söylersem onu
yapıp, yine toplanmaya devam edeceksiniz, kulağınız bende olsun” der.
   ●“En yakın arkadaşının burnundan tut, kulağından tut, omzundan, yanağından, saçından, elinden, çenesinden tut” gibi
yönergeler vererek toplanma gerçekleştirilir.
   ● Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.

Türkçe Dil- Fen ve Matematik - Müzik DA A3:K;1,2 BA A2:K;1,2 A3:K;1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarımay şeklinde otururlar. Göz, kulak, dil, burun, el bilmecelerini sorulur. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.62-
63) Cevaplara ulaşılamadığında sözel veya görsel ipuçları verilir.                               24
Kapatır, açarım               Başımın iki yanındadır     Ağzımızın içinde saklı
Her şeye onunla bakarım (GÖZ)        Sesleri işitir. ( KULAK)    Konuşur tatlı tatlı (DİL)

Koklar her şeyi              On kardeş varmış
Nefes alır sürekli (BURUN)         Her işi beraber yaparmış (EL)

  Öğretmen, “Duyu organlarım” parmak oyununu     hareketleri ile yapar, çocuklarında katılımı sağlanarak tekrar söylenir.
(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.65)
DUYU ORGANLARIM
Gözümü kapatırsam göremem                 (Göz kapatılır.)
Burnumu kapatırsam nefes alamam, koklayamam        (Burun kapatılır.)
Ağzımı kapatırsam yemek yiyemem, konuşamam        (Ağız kapatılır.)
Kulağımı kapatırsam, sesleri duyamam           (Kulak kapatılır)
Gözümü açtım, gördüm                   (Göz kapanır, açılır)
Burnumu açtım nefes aldım                 (Burun kapanır, açılır)
Kulağımı açtım sesleri duydum              (Kulak kapanır, açılır)
Ağzımı açtım, annemin yaptığı pastayı yedim       (Ağız kapanır, açılır)
Ne kadar güzel olmuş, ham ham ham             (Yeme hareketi yapılır)
Ay! Dilimi ısırdım, çok acıdı               (Acı hissetme hareketi)

   ●Öğretmen bütün çocukların görebileceği şekilde karşılarına oturup, aynayı yanına uygun bir şekilde koyar. Çocuklara
“size yeni bir şarkı öğreteceğim bakalım beğenecek misiniz” der ve “vücudumuz” adlı şarkıyı söyler, isteyen çocuklarda
diğer tekrarlarda katılırlar. Şarkı çocukların isteğine göre bir kaç kez tekrarlanır.
                       VÜCUDUMUZ
   İki elim, iki kolum, bacaklarım var             Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam
   Her insanda bir burun, bir de ağız var            Olur mu hiç üç dudak, dönde aynaya bak- hey...
   Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam            İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.
   Olur mu hiç üç kulak, dönde aynaya bak-hey…          İnci gibi dişlerim, birde çenem var
   İki kulak, iki yanak, bir de başım var            Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam
   Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var             Olur mu hiç üç yanak dönde aynaya bak- hey....

   Ardından çocukların seçtikleri bir hikaye okunarak, soru-cevap ile tekrar edilir.
   ●Öğretmen çocuklara, birer dilim ekşi elma dağıtır, her çocuk yedikten sonra nasıl bir tadı olduğunu sorup yanıtlar
alınır.
   ●Önceden hazırlanan, şeker, limon, kahve, tuz, soğan, kolonya, tef, sünger, karton, rende, vb. farklı tat, koku ve
dokunma özelliklerine sahip nesneler çocuklara sunularak sırayla gözleri bağlı bir şekilde koklar, tadına bakar, dokunur,
dinler. Böylece ne olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.
   ●Sonra gözleri açılır tahmin ettiği nesneyi bu kez görerek tanımlar. Öğretmen her çocuğun eline aldığı nesneye göre;
   - Tadına bakmadan eline aldığın şeyin tatlı mı? Tuzlu mu? Acımı? Ekşimi? Olduğunu anlayabilir miydin?
   - Güzel kokulu veya kötü kokulu başka neler vardır?
   - Müzik aletlerinin seslerini nasıl duyuyorsun? Başka bir organını kullanarak onların seslerini duyabilir misin?
   - Sınıfın içinde ellerinle dokunduğun zaman sert veya yumuşak başka hangi nesneler olabilir? Gibi sorular yöneltir.

   Oyun DA A1: K; 2,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar halka olurlar, 2 gönüllü ebe seçilir. Biri köpek, biri kuzudur, her iki ebenin de gözleri bağlanır, köpek olan
ebe, kuzuyu yakalamak için “hav hav” diyecektir, kuzu da “me me” diye karşılık vermek zorundadır. Köpek kuzuyu
yakalamaya kuzu da köpekten kurtulmaya çalışacaktır.
   ● Oyunun kuralları anlatılır bir deneme oyunu oynandıktan sonra istekli olanlar bir kez ebe olarak oyuna devam edilir.
Ardından “bülbül kafeste” hareketli oyunu oynatılır.
   Bülbül kafeste: Çocuklar el ele tutuşup halka olurlar. Bir bülbül seçilir ve halkanın ortasına geçer. Halka kafestir,
kafesten çıkmaya çalışır. Çocuklar “Bülbül kafeste-bülbül kafeste” sözlerini melodik olarak söyleyerek, ellerini bırakmadan
bülbülün kafesten çıkmasını engellerler.

   Okuma Yazmaya Hazırlık SDA A8:K;2 BA A2:K;1,2 A3:K;1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır. Çember kavramı çeşitli nesneler gösterilip, anlatılıp
ilgili çalışma sayfaları yapıldıktan sonra her insanın farklı bir parmak izine sahip olduğu anlatılır.sulu boyaları almaları
istenir.ilgili sayfanın yapılması istenir. (Sırada Ne Var 1 sf.12,13,14)

   AİLE KATILIMI: Ailelere çocuklarına hazırlamaları için parmak boyası tarifi ve kullanışı yazılarak evde çocuklarına
hazırlayıp uygulamaları için gönderilir. Ayrıca ailelerden, etkinlikte kullanmak üzere kendilerinin ve çocuklarının
fotoğraflarını göndermeleri istenir.

   III. DEĞERLENDİRME

   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:                               25
                                                            Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (10)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar
DİL ALANI
Amaç 3-Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
6. Sayıca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 4. Dinlenme ile ilgili kurallara uyabilme
Kazanımlar
1.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.
                              ETKİNLİKLER
Serbest Zaman- Sanat - Fen ve Matematik PMA A2:K;7,8 A4:K;2,4,5 DA A8:K;1,2,3 BA A2:K;1,2
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar serbest olarak ilgi köşelerinde oyunlarına başlarlar. Öğretmen çocukları
gözlemler, zaman zaman oyunlarına katılır.
   Öğretmen, sınıf içindeki oyuncaklardan ve malzemelerden hazırladığı materyalleri( düğme,top,yüzük,yuvarlak
tabak,yuvarlak silgi vs..) çocuklara göstererek çember ve daire arasındaki farklılığı gösterir. Çocuklardan benzer şeyler bulup
söylemeleri istenir.
   ●Sanat köşesine, oyun hamuru, kırmızı mercimek, nohut, çeşitli şekillerde makarna, kibrit çöpleri, beyaz büyük kağıt
gibi malzemeler konulur. Öğretmen, “Sınıfımız için kocaman doğum günü pastası yapalım mı?” diye çalışmaya rehberlik
eder. Oyun hamurundan doğum günü pastası yapılarak üzeri artık malzemelerle süslenip kurumaya bırakılır.
   ●Öğretmen dört mevsimi gösteren büyük boy resimleri ayrı ayrı masalara koyar. Çocuklara hangi mevsimde
doğduklarını sorarak, doğduğu mevsim resmini aynı mevsimde doğan arkadaşları ile grup olarak boyamalarına rehberlik
eder. Boyanan mevsim resimlerine çocukların isimleri yazılır veya fotoğrafları yapıştırılarak panolara asılır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır. Öğretmen etkinlik için çocukları uygun bir şekilde oturtur.
Çocuklara “acaba kime benziyorsunuz? Diye sorar. Her çocuk getirdiği karton üzerine yapıştırarak aile albümü hazırlar.
Çocuklar, kendi ve birbirlerinin fotoğrafları ( göz rengi, saç rengi-şekli, dudak, burun vb fiziksel özellikleri) incelerler.

                               26
Öğretmen hangi açıdan annenize, babanıza benziyorsunuz? Fiziksel özellikleri dışında benzediğiniz yönler var mı? Gibi
sorularla sohbet edilerek etkinlik tamamlanıp, kahvaltıya geçilir.

Türkçe Dil- Oyun-Müzik SDA A5:K;1,2 A6:K;2.3.4 A11:K;1.5.6.7 DA A3:K;1,2 ÖB A4:K;1
Öğrenme Süreci
   ● Öğretmen “Dün, bugün, yarın” ( Eğlenerek Öğrenelim sf.14 ) adlı şiiri bir kez söyler ardından çocuklar da katılarak
   bir kaç tekrar yapılır.
    DÜN, BUGÜN, YARIN                            Bugün yürüdüm aniden.
    Dün, bugün, yarın derken,                        Bakalım yarın olunca,
    Bak büyüdüm birden.                           Neler yapacağım ben?
    Dün emekliyordum ben,
   Sonra öğretmen, büyüme ve doğum günü kutlamasıyla ilgili bir hikaye anlatır.
MİNİK TOGİ BÜYÜYOR
Togi’ nin doğum günü yaklaşıyordu. Togi doğum gününde arkadaşlarını da çağırarak evde bir parti düzenlemek istiyordu.
Togi bu fikrini annesine anlattı. Annesi evde bir parti düzenleyebileceğini, kendisinin de bu parti için güzel bir doğum günü
pastası hazırlayabileceğini söyledi. Togi doğum günü partisine bütün arkadaşlarını çağıracaktı. Arkadaşlarını çağırmak için
de davetiye hazırlamayı düşündü. Davetiyeleri hazırlayacaktı. Ama nasıl? Bunları düşünürken bahçede çimleri sulayan
babasının yanına gitti ve arkadaşlarını doğum gününe çağırmak için kullanacağı davetiyeleri nasıl hazırlayabileceğini sordu.
Babası davetiyeleri güzelce süsleyerek hazırlayabileceğini söyledi. Togi babasının bu önerisini denemek için hemen işe
koyuldu. Eline bir kağıt aldı, bunu ortadan ikiye katladı üzerini renkli kağıtlar ve simlerle süsledi. Süsleme bittiğinde çok
güzel olmuştu. Ama Togi kartlarda bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve daha güzelini yapmak istiyordu. Togi süslediği
kartları babasına göstermeye gitti ve başka neler yapabileceğini sordu, babası da Togi’ ye kartların üzerine resimler
yapabileceğini söyledi. Togi odasına dönüp bunu da denedi. Kartların birinin üstüne kendi evlerinin resmini yaptı. Fakat Togi
bunu da beğenmemişti. O sırada aklına bir fikir geldi. Dolabından bebeklik resimlerinin olduğu albümü çıkarttı ve beğendiği
resimleri ayırmaya başladı. Togi, seçtiği resimlerden birer tanesini hazırladığı davetiyelerin üzerine yapıştırdı. Sıra
davetiyelerin üzerine yazı yazmaya gelmişti. Togi henüz okuma yazma bilmediği için babasından yardım istedi ve babasını
çağırdı. Babasından davetiyelerin üzerine ‘MİNİK TOGİ BÜYÜYOR’, davetiyelerin içine de ‘Togi büyürken sizlerin de
yanında olmasını istiyor’ diye yazmasını istedi. Babası yazıları yazarken Togi de davetiyeleri zarflara koydu. Artık
davetiyeler hazırdı Togi davetiyeleri sırt çantasına doldurdu ve bunları arkadaşlarına dağıtmak için sevinçle ormana doğru
yola çıktı. Togi bize de davetiye göndermiş gidelim mi ne dersiniz?
   Hikaye sonunda çocuklara;
   - Kahramanımız doğum gününde ne yapmak istedi?
   - Başka neler yapabilirdi?
   - Siz kahramanımıza doğum günü hediyesi ne almak isterdiniz? Gibi sorularla sohbet edilir.
   ●Öğretmen çocuklara “Almak istediğiniz hediyeyi düşünen, bize canlandırsın bakalım bulabilecek miyiz?” der. İstekli
çocuklar sırayla canlandırırlar.
   ●Öğretmen çocuklara doğum günlerini hangi mevsimde doğduklarını sorar. Unutan veya hatırlayamayan çocuklara
ipucu olarak panodan boyadıkları mevsim resmine bakmalarını ister. Çocuklar mevsim özelliklerini yine resimlere bakarak
söylerler.
   ●Her doğum gününde bir yaş daha büyüdüğümüzle ilgili sohbet edilir. Sonra öğretmen sanat etkinliğinde tuz seramiği
ile hazırlanan pastayı çocukların ortasına koyarak şimdi pastaya mumlarımızı takalım der ve mumları sayarak takar, mumlar
yakılır ve çocuklar tarafından hep beraber üflenir.
   ●Öğretmen, tefi eline alarak, çocuklardan ritme uygun yavaş-hızlı yürümelerini ve koşmalarını söyler, bir süre bu
hareketler yapılınca, öğretmen yönergeler verir, tefin ritmine uygun olarak ormanda yürüyoruz, yerler çamur çamura
batmadan yürüyoruz, dağa tırmanıyoruz şeklinde yönergelerle oyun devam eder.
   ●Öğretmen çocuklardan halka olmalarını ister, “Miço” oyununun sözlerini ve hareketlerini yaparak çocuklara gösterir,
sonra çocuklarla birlikte söyleyerek oyun oynanır.(Eğlenerek Öğrenelim sf.50)
             MİÇO
   Miço nerden geliyor. ( iki el belde, sağa sola hafif dönülür.)
   Harmanlıktan aşağı. ( Sağ el yukarıdan aşağıya savrulur gibi hareket ettirilir.) ( 2 kez)
   Oynada miço oyna ( İki el ritme göre vurulur.)
   Zıplada miço zıpla ( Çift ayak olduğu yerde sıçranır.) ( 2 kez)
   Miço gözlerin nerde ( İşaret parmakları ile gözler gösterilir.)
   Fıldır fıldır yerlerde ( Belden aşağıya eğilerek iki el aşağıda döndürülür.) ( 2 kez)
   Oynada miço oyna ( İki el ritme göre vurulur.)
   Zıplada miço zıpla ( Çift ayak olduğu yerde sıçranır.) ( 2 kez)
   ● Oyun bitiminde “öğretmen şimdi müzik açacağım doğum günümüzü dans edip kutlayalım” der ve bir süre serbest
dans etmelerini sağlar sonra müzik durduğunda çocuklar heykel olup dururlar bu şekilde oyun bir kaç kez tekrarlanır.
   ●Öğretmen çocuklardan “arkadaşınız elinizden izinsiz topu aldı kızgın bir şekilde dans edin” (daha sonra üzgün, mutlu,
korkmuş vb. şekillerde dans etmelerini ister) der.
   ● Öğretmen çocuklara “yorulanlar bir ritim aleti alıp arkadaşlarının dans etmesi için müziğe uygun ritim tutabilir” der ve
diğer çocukların duygularını dans ederek ifade etmelerine fırsat tanır. Çalışma sonunda bütün çocuklara ritim aletleri dağıtılır,
önce serbest ritim çalışması yapılır, sonra çocukların istedikleri şarkılar ritim tutarak söylenir.
   Okuma -Yazmaya Hazırlık BA A9: K;3,4,6
   ●Çocuklar masalara otururlar. Serbest zamandaki çocukların bulduğu nesneler de masaya alınarak çalışma kitapları ve
boyalar dağıtılır, ilgili yönergeler ve gerekli açıklamalar yapılıp çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 1 sf 15-16-17 )
   AİLE KATILIMI Çocuklara, Dünya Çocuk Günü için bir kutlama yapılacağı açıklanır. Bir sonraki gün kullanmak
üzere çocuklardan, aileleriyle birlikte eski gazete, dergi,internet vb. inceleyerek dünya çocuklarına ait resimleri kesip, okula
getirmeleri istenir.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:                        Öğretmen Açısından:
                               27
                         DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
                                                     Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (11)

Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1. Küçük nesneleri toplar.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
1.Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A 2: K;1, 7, 13, 14 ÖB A1: K; 1, 2, 3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biri ile selamlaştıktan sonra, çocuklardan istediği dünya çocuklarına ait
resimleri hep birlikte panoya asarlar. Afrikalı, Çinli, Hindistanlı vb. resimleri incelemelerine fırsat verilir. Hangi çocukla
arkadaş olmak isterdin? Arkadaşımıza sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Gibi sorularla sohbet konusu açılır.
   ●Çocuklardan cevaplar alındığında öğretmen, “bende size dünya çocuklarının resimlerini çizdim, boyamak ister
misiniz?” diye boya köşesine yönlendirip pastel boya ile resimleri boyamalarını sağlar.
   ● Diğer masaya, fon kartonu, elişi, grafon kağıtları, pullar, yapma çiçek ve yapraklar vb. artık malzemeler ile yapıştırıcı
ve makas konulur.
    ●Öğretmen “çocuklar bugün Dünya Çocuk Gününü kutlayacağız. (Ekim ayının ilk pazartesi günü) İsteyen boyasını
bitirince kendine bir taç yaparak bu kutlamaya katılabilir” der ve istekli çocuklara rehberlik ederek taçlarını yapıp artık
malzemelerle süsleme çalışması yapılır.

                               28
   ● Etkinliğini bitiren çocuk masanın üstünde ve altında kağıt vb. dökülen malzemeleri toplayarak çöpe atıp başka köşeye
geçer. Temizlikten sonra kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil Etkinlikleri-Müzik SDA A5:K;1,2 A8:K;1,2 A10:K;3,4 DA A4:K;1,2,3,4,5
  Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yaptıkları tacı takarak yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen dünya maketinden, ülkemizin olduğu yeri ve
diğer ülkelerin yerlerini gösterir.
   ● Panoda resimleri takılı olan çocukların yaşadıkları yerleri de göstererek resimler hakkında sohbet edilir. Bizim yöresel
giysilerimiz ile diğer ülkelerin yöresel giysileri hakkında konuşulur.
   ● Öğretmen, “sınıfımıza ten rengi bizden farklı veya hiç konuşmayan, sessiz bir çocuk gelse nasıl davranmalıyız?”
sorusu ile çocukların düşüncelerini ifade etmelerini sağlar.
   ● “Biz çocuğuz” şiirini ( Eğlenerek Öğrenelim sf.5 ) öğretmen bir kez baştan sona okur, sonra bölüm bölüm çocuklarla
beraber tekrar edilip, İsteyen çocuklara da grup önünde şiir okuma fırsatı verilir.

BİZ ÇOCUĞUZ
Biz çocuğuz;
Dünyanın her yerinde.
Çekik gözlü, soluk yüzlü;
Sarı saçlı, mavi gözlü.

Biz çocuğuz;
Türk’ü, İngiliz’i, Alman’ı
Japon’u, Bulgar’ı, Çeçen’i
Fark etmez ülkesi.

Biz çocuğuz;
Uzunu, kısası, zayıfı,
Fakiri, zengini, şişmanı,
Fark etmez yaşantısı.
   ●Öğretmen, şiir bittikten sonra kitap ve boyalarını almalarını ister. Dünya çocukları hakkında bilgi verir ve ardından
çalışma sayfaları yapılır. (Sırada NeVar1 sf 29-30)
   ●Öğretmen,çalışma sayfaları bittikten sonra çocukların yüzlerini, yüz boyası ile şekiller yaparak boyar. “Haydi, şimdi
Dünya Çocuk Gününü dans ederek kutlayalım” der müzik eşliğinde serbest dans edilir.
   ● Öğretmen “Bir dünya bırakın” şarkısını söyler, sonra bölüm bölüm birlikte tekrar edilir. Şarkının tamamı beraberce
söylenir. İsteyen çocuklarda sırayla grup önünde şarkı söyler.

                    BİR DÜNYA BIRAKIN
   Bir vatan bırakın biz çocuklara          Bir barış bırakın biz çocuklara
   Islanmış olmasın göz yaşlarıyla          Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya
   Oynaya oynaya gelin çocuklar           Oynaya oynaya gelin çocuklar
   El ele el ele verin çocuklar           El ele el ele verin çocuklar

   Bir bahçe bırakın biz çocuklara             Bir dünya bırakın biz çocuklara
   Göklerde yer açın uçurtmalara              Yazalım üstüne sevgili dünya
   Oynaya oynaya gelin çocuklar               Oynaya oynaya gelin çocuklar
   El ele el ele verin çocuklar               El ele el ele verin çocuklar

   Hareket-Okuma- Yazmaya Hazırlık PMA A3:K;1,2 BA A3:K;1,2,3,4 A13:K;2,3,4
  Öğrenme Süreci
  ● Sınıfın ortasına düz bir çizgi çizilir. Her çocuk bir eş seçer.
  ●Eşler karşılıklı durarak sağ ayaklarını çizgiye koyarlar, sol ayaklar geride tutulur.
  ●Çocuklar karşılıklı olarak el ele tutarak birbirlerini kendi taraflarına çekmeye çalışırlar.
  ●Karşı tarafa çekilen yani çizgiyi geçen çocuk yenilmiş sayılır, hareket çocukların isteğine göre devam eder.
  ●Öğretmen çocuklardan yine eş olup sırt sırta durmalarını ister, bir çiftti de yüz yüze döndürür, (oturuyor, ayakta, yüz
yüze, yan yana vb. gibi ) çocuklara hangi eşlerin farklı olduğunu, neden farklı olduğunu sorup cevapları alınca başka duruşlar
yaptırarak farklılık çalışılıp, masalara oturulur. Sınıftaki oyuncaklar,boncuklar kullanılarak örüntüye geçiş yapılır   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               29
                      HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
                                                  Tarih:

                           GÜNLÜK PLAN (12)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :

                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.
5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4.Görsel materyalleri açıklar.
5.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
3.Giysilerini yardımsız giyer
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;13,15 ÖB:A2 K;2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları karşılığında, kendi giysilerini çıkartıp, pandiflerini kendilerinin giyinmelerini bekler.
   ●Çocuklar serbest olarak ilgi köşelerinde oyunlarına başlarlar. Öğretmen çocukları gözlemler, zaman zaman oyunlarına
katılır.
   ●Öğretmen, çocuk sayısına göre kağıtların üzerine çizilmiş horoz, tavuk, inek, eşek, kedi, köpek maskelerini etkinlik
masasına yerleştirir. Çocuklar istedikleri maskeyi alır, keserek boyamalarını sağlayıp, maskelere makara lastiği bağlamalarına
yardımcı olur.
   ● Etkinlik için ayrılan süre sonunda çocuklar yaptıkları maskeleri takarak köşeleri düzenleyip, sınıfı toplarlar.
   ●Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.

  Türkçe Dil SDA A2:K;1,2 A9:K; 3,5 DA A8:K;3,4,5 BA A2:K;1,2

  Öğrenme Süreci
  ● Öğretmen hayvanlarla ilgili bilmeceleri sorar. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf. 30)
    Çocuklar cevaba ulaşamazlarsa görsel veya sözel ipuçları verir.
  Ağır ağır yürür,
                                    Uzun boynu,
Evini sırtında taşır.   (KAPLUMBAĞA)                 Uzun bacağıyla,
                                    Uzak dallara uzanır.    (ZÜRAFA)
  Gündüz gezer,
  Gece evimizi bekler.    (KÖPEK)                 Sonbaharda uçar gider,
  Denizde yaşar,                           İlkbaharda geri gelir.   (LEYLEK)
  Kıvrıla kıvrıla yüzer.   (BALIK)

                               30
  Mırıl mırıl mırıldanır,                       Kanatlarını açar,
  Sobanın yanına kurulur.     (KEDİ)               Havalarda uçar.        (KUŞ)

   ●Öğretmen, her 4 Ekim günü “Hayvanları Koruma Günü” olduğu tüm hayvanları korumamız gerektiği, hayvanların
bizlere birçok yararları olduğu ve onlarında yaşama hakkına saygı göstermemiz gerektiğini söyleyerek çocuklarla sohbet
eder. Evinizde beslediğiniz hayvanlar var mı? Onları nasıl besliyorsunuz? En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? Korktuğunuz
hayvan var mı? Hayvanlar nerelerde yaşar?Gibi sorularla sohbete devam edilir. Hayvanları koruma günü ile ilgili çalışma
sayfası yaptırılır.(Sırada Ne Var 1 sf 31-32)
   ●Öğretmen “Hayvanları Sevelim” adlı şiiri (Türkçe Dil Etkinliklerim sf. 29) bir kez söyler, ardından çocuklarla birlikte
tekrar edilir.

HAYVANLARI SEVELİM
Köpek dostudur insanın.
Bekçilik yapar evimize,
Yabancılar gelince,
Havlayıp haber verir bize.

Kedinin yumuşacık tüyleri,
Nasılda bakıyor gözleri,
Acıktım diyor bana,
Mırıldayan sesi.

Hayvanları sevelim.
Onları besleyelim.
Hayvanlar dostumuzdur.
Onlara zarar vermeyelim.
  Ardından hayvanlarla ilgili bir hikaye resimleri gösterilerek okunur. Soru-cevap ile tekrarlanır.
  ( Belirli Gün ve Haftalar içerikli Nasıl Anlatsam adlı hikayeler serisinden “Yavru Köpek Zeytin” adlı hikaye de
okunabilir.)

   Oyun-Müzik PMA A1:K;5 DA A1:K;1,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar halka olurlar sayışmayla tavşan ve tazı seçilir. Öğretmen oyunun kurallarını ve şarkısını söyledikten sonra
oyunu başlatır. (Eğlenerek Öğrenelim sf.47)
   ● Oyun sonunda çocuklar yere otururlar. Öğretmen önceden hazırladığı kasetten hayvan seslerini dinletir. Hangi
hayvanın sesi olduğu tahmin edilir. Aynı sesi çıkarma ve taklit yürüyüşü yapılır.
   ● Öğretmen çocuklara yeni bir şarkı dinleteceğini söyler. “Maskelerimizi takalım ve şarkıyı dinlerken, müziğe uygun
dans veya hayvan taklit yürüyüşleri ile uygun sesleri kullanabilirsiniz” der ve “Ali Babanın Çiftliği ” şarkısını dinletir.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, sınıf içindeki oyuncaklardan hangilerinin çember hangilerinin daire oldukları tekrarlanır ve arasındaki
farklılıklar tekrar söylenerek pekiştirilir. Çocuklardan benzer şeyler bulup söylemeleri istenir


   III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:

  Etkinlikler Açısından:


  Öğretmen Açısından:
                              29
                                                    Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (13)

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
14. Atılan nesneleri yakalar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
1.Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder.
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2: K; 7,8 A4: K; 2, 4, 5 SDA A11: K; 3, 4 ÖB A1: K; 7
   Öğrenme Süreci
   ●Sınıfa gelen çocuklar karşılanır ve hangi köşede oynamak istedikleri sorulur. Çocuklar oynamak istedikleri köşeyi
söyler ve yönelirler. Sınıftaki köşeler etkinlik için hazırlanır. Arada çocukların oyunlarına katılır ve çocuklar gözlemlenir.
   ● Masaya oyun hamurları, artık materyaller konur. İsteyen çocukların oynaması sağlanır.
   ● Sanat köşesine ise pastel boyalar. Kâğıtlar koyarak çocuklara “Nasıl bir eviniz olmasını istersiniz?” konulu resim
yapmalarını ister.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanıp, köşeler düzenlendikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderilip kahvaltıya geçilir.

   Drama- Müzik PMA A1: K; 11 SDA A6: K; 2, 3, 4 A8: K; 1,2 DA A8: K; 1, 2, 3, 4 BA A3: K; 1, 4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar. Söyleyeceği yönergelere göre yürümelerini ister.

                               30
    ●Anne, baba gibi, hamile bir anne gibi, bebek gibi emekleyelim, merdiven çıkalım- inelim, nine-dede gibi yürüyelim,
nine gibi oturup kalkalım, ağabey - abla gibi koşalım gibi…
    ●Isınma hareketlerinden sonra çocuklar daire olup açılırlar yere yatıp bacaklarını açarlar önce öğretmen çocuklara
dokunmadan bacakları arasından atlayarak dolaşır sonra sıra ile her çocuk bacaklar arasından atlayarak dolaşıp yerine
geçerek yatar.
    ●Çalışma sonunda; öğretmen, çorap ören nine, gazete okuyan baba, kitap okuyan dede, yemek hazırlayan anne ve
çocuk resimleri göstererek resimlerde kimlerin olduğu, bu kişilerin neler yaptığı ve odada bulunan eşyaları sorarak,
çocukların konuşmalarına fırsat verilir.
     ● Öğretmen “Haydi bu insanlara bir isim verelim ve bu kişileri canlandıralım” der. Çocuklar gruplara ayrılıp, grup
evleri belirlenir. Evcilik köşesinden rollere uygun giysiler ve malzemeler alınır.
     ● Öğretmen, çocukların hazırlıkları bitince, “Akşam olmuş herkes evde, bakalım evlerde neler yaşanacak oynayalım”
der ve bir süre çocukları oynamaları için serbest bırakır. Köşelerde gezerek oyunlarına rehberlik eder.
     ● Belli bir süre sonra “Heykel olun, şimdi sıra ile evlerinizin fotoğrafını çekeceğim” diyerek öğretmen hayali
fotoğraflarını çeker.
     ● Giysiler ve malzemeler köşeye yerleştirildikten sonra;
-Ailede kimler yaşıyor?      - Anne ve Baba evde neler yapıyor?      -Başka neler yaparlar?   -Başka ne görevleri
vardır?    -Çocuklar evde neler yapıyor, nasıl davranmalılar? -Bebekken neler yapıyordun? -Şimdi neler yapıyorsun?
- Nine ve dede yaşlı mıdır, genç midirler?    -Yüzleri nasıldır, nasıl hareket ederler?  -Yavaş mı hızlı mı? Gibi tartışma
soruları sorup, cevaplarını alır.
Sonra öğretmen “Ah Benim Yeşil Turnam” adlı tekerlemeyi önce kendi söyler sonra çocuklarla tekrar edilir.
 AH BENİM YEŞİL TURNAM
Ah benim turnam
Yeşilbaşlı turnam
Ben renkleri severim otur dersem oturur kalk dersem kalkar
Kırmızı benim elmam büzül dersem büzülür
Süzül dersem süzülür
Sarı benim güneşim
Eller şap şap şap
Ayaklar rap rap rap
Yeşil benim ağacım
Bir sağa bir sola dans edelim kol kola
Mavi benim denizim
    ●Öğretmen çocuklara “Bir Ev Yaptım” adlı şarkıyı söyler. Çocuklarla tekrarlanır.
    BİR EV YAPTIM
     Bir ev yaptım çerden-çöpten
     Her yanları eften püften
     Lay lay lay lay lay lay la la la lay lay
     Bir ev yaptım pek şirindir
     İçi dışı tertemizdir
     Lay lay lay lay la la lay lay
   Oyun PMA A1: K; 14
   Öğrenme Süreci
      ●Top Oyunu: Çocuklar daire şeklinde sandalyelerine oturtulur. Baştaki çocuğun eline top verilir. Sonra
kasetçalardan şarkılar dinletilmeye başlanır, kasetçalar kapatıldığında top kimin elindeyse o çocuk yanar ve oyun böylece
devam eder. En son kalan çocuk birinci seçilir ve alkışlanır.Ardından Gece-gündüz oyunu için masalara geçmeleri istenir.
   Çocuklar masalarına otururlar. Öğretmen çocuklara “Gece” dediğinde çocuklar uyur gibi yapar. Masaya başlarını
koyup, gözlerini kapatırlar. “Gündüz” dediğinde başlarını kaldırırlar. Öğretmen “Gece-gündüz” diyerek çocukları şaşırtmaya
çalışır. Şaşıranlar oyundan çıkar, oyun bu şekilde devam eder.
   Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A2: K; 10 BA A4: K; 2
   Öğrenme Süreci
      ●Çocuklar masalara otururlar Öğretmen çocuklara “Şimdi size renkler mahallesi adlı hikâyeyi anlatacağım” der.
Kırmızı kardeşin canı çok sıkılıyormuş, bahçeye oynamak için çıkmış. Onu gören sarı kardeş, kırmızı kardeş bende seninle
oynayabilirliyim demiş. Kırmızı kardeş bu teklife çok sevinmiş birlikte oynamaya başlamışlar. Birden bir ağlama sesi
duymuşlar. Sese doğru gitmişler sesi gelsen mavi kardeşmiş ne oldu mavi kardeş neden ağlıyorsun diye sormuşlar mavi
kardeş arkadaşım yok demiş onlarda gel birlikte elimizden tut oynayalım demişler. Sarı kardeşle mavi kardeş el ele tutuşunca
birde bakmışlar ki aralarına yeşil kardeşte katılmış. Hep birlikte neşe içinde oynamışlar (sarı ve mavi karışımından yeşilin
oluşumu vurgulanır).Çocuklara boş kâğıt ve yeşil renkte kalemler verilerek öğretmenin verdiği yönergelere uygun çizgiler
çizmeleri istenir.(çok uzun bir yılan, bir çiçek sapı, yağmur damlaları, kar taneleri)vb.

  AİLE KATILIMI
Çocuklardan bir sonraki gün kullanılmak üzere bebeklik giysilerinden bir tane okula getirmeleri istenir. (biberon, çorap,
mama önlüğü, yelek vb.) Bebeği olan bir anne sınıfa davet edilir.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

  Öğretmen Açısından:
                               31
                                         Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (14)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
10.Belirli bir yükseklikten atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
1.Hata yapabileceğini kabul eder
2.Kendi hatalarını söyler
4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4.Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler
Amaç 5: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
9.Eş nesnelere örnek verir.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazanımlar
1. Ölçme sonucunu tahmin eder.
2. Standart olmayan birimlerle ölçer.
3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
                              32
2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;7,13,14 SDA A7:K;1,2,4 BA A7:K;6
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biri ile selamlaşır, çocuklar oynamak istedikleri köşelere geçip oyunlarına
başlarlar.
   ● Öğretmen çocukları gözlemleyerek hoşgörülü davranışları sözel olarak pekiştirir, onların oyunlarına katılarak oynar.
   ● Uygun bir duvara, büyük boy kağıt asılır, altına gazete kağıtları konularak üstlerine elde hazırlanmış kavanozlar içinde
boya ve kalın fırçalar konularak, çocuklara “resim yapalım.” der ve çocukları çalışmaya yönlendirir. (Ayrıca ailelerin
çocuklarıyla hazırladığı parmak boyalarıyla da çalışmalarına fırsat verilir.)
   ●Boya masasında bebek, çocuk, baba, dede resimleri olan kağıt, boyalar, makaslar, yapıştırıcılar ve sıralama kağıtları
masaya konulur.
   ● Öğretmen resimleri boyayıp-kesip, büyüme sırasına göre sıralama kağıtlarına yapıştırmalarını ister, istekli çocuklarla
çalışmaya geçilir. Sıralamada yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım verilir.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, köşeler düzenlenir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip,
kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil - Müzik DA A8:K;1,2,3,4 BA A1:K;1 A6:K;6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar.
  ● Öğretmen “ördek ailesi” parmak oyununu ( Eğlenerek Öğrenelim sf.20 ) hareketleri bir kez söyler sonra çocuklardan
hareketlerini yaparak katılmalarını ister.

ÖRDEK AİLESİ
Bu baba ördek (Sağ elin başparmağı öne uzatılır)
Bu da anne ördek (Sol elin başparmağı öne uzatılır)
Bunlar da yavrular (İki elin diğer parmakları açılır)
Vak vak diyorlar (İki el bileklerde birleştirilerek gaga gibi açılır ve kapanır)
Derede yüzüyorlar (Kollar öne uzatılır ve yüzme hareketi yapılır)
Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar (Yeme hareketi yapılar)

   ●Öğretmen çocukların getirdikleri bebeklik giysilerini çocuklara tek tek göstererek incelemelerini sağlar.
   ●Giysiler hakkında konuşulur. Giysiler mi küçüldü yoksa biz mi büyüdük? Niçin artık biberon kullanmıyoruz? Gibi
sorularla sohbet edilir. Getirilen malzemeler kendi aralarında gruplandırılır.
  ●Öğretmen “biz nasıl dünyaya geldik biliyor musunuz sorusunu sorup alınan cevaplardan sonra, nasıl dünyaya geldik
hikâyeleştirilerek anlatılır. ( Varsa çizgi film izlenir ) Anlatım sonunda ilgili sorular yöneltilip cevaplar tartışılır.
  ●Öğretmen “minik kardeş” şarkısını bir kez söyler sonra çocuklarla birlikte bölüm bölüm tekrar ederek söylemelerini
ister.
                              MİNİK KARDEŞ
   Minik kardeş, minik kardeş      Konuşmayı bilmezsin,           Şakaları bilmezsin,
    Can can can,            Yürümeyi bilmezsin,            Gülmeyi bilmezsin
    Küçük kardeş, küçük kardeş,     Minik bana gel desem           Minik bana gül desem
    Can, can, can (nakarat)       Gelmeyi bilmezsin             Gülmeyi bilmezsin.
                       — Nakarat...              —Nakarat
    Fen ve Matematik BA A2:K;1,2 A8:K;1,2,3 A16:K;1,2 ÖB A5:K; 2
    Öğrenme Süreci
    ●Öğretmen bir gün önceden bebeği olan bir anneyi sınıfa davet etmiştir. Öğretmen anneyi çocuklara tanıtır.
    ● Anne de bebeği ile ilgili (cinsiyeti, bakımı, beslenmesi, oyunları) bilgi verip çocukların sorularını cevaplar.
    ● Bebeğe fazla zarar vermeden tehlikeli olan durumlardan kaçınarak, parmakları, ayakları vb. Diğer çocuklarla ölçülür
kıyaslanır. Anneye teşekkür edilerek sınıftan uğurlanır.
Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A1:K; 4,6,10 A5:K;5 SDA A10:K:3,4 BA A4: K; 2 A5: K; 2, 9 A7:K;6 A9: K; 1
    Öğrenme Süreci
    ● Öğretmen “şimdi yarışma yapacağız, yarışmaya katılabilmek için herkesin kırmızı renkte bir nesne tutması lazım
kuralımız bu” der çocukların sınıf içinden sarı renk nesneler bulup getirmelerini sağlar.
    ● Çocuklardan yardım alarak masalar, sandalyeler yerleştirilir.
    ●Öğretmen iki istasyonlu yarış konumunu çocuklarla hazırladıktan sonra grup ikiye ayrılır, tek ayak sıçrayarak,
sandalyenin etrafından dönülüp, koşup masanın altından sürünerek geçip, önündeki sandalyenin üzerinden atlayarak çift
ayak, tekrar sıranın sonuna geçilir.
    ● Her çocuk bunu sırayla yapar. Hangi grup önce bitirirse o grup birinci olur. Çocukların isteğine göre yarışma
tekrarlanır. Sınıf ortamı çocuklarla birlikte düzenlenip masalara oturulur.
    ●Çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır. Ailemiz ve kendi kültürümüz ve farklı külkültürler hakkında bilgi verir.Dünkü
bilgiler soru cevap şeklinde tekrar edilir.ilgili çalışma sayfaları yapılır. (Sırada Ne Var 1 sf 18-19-20)
    ● Öğretmen, sonra birebir eşleme ve sayma ile ilgili çalışma sayfalarına geçilir. (Matematik sf 5-6 )
III. DEĞERLENDİRME
    Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından

   Öğretmen Açısından:
                                33
                                                          Tarih:

                          GÜNLÜK PLAN (15)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
8.Gerektiğinde liderliği üstlenir
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2. Varlıkların rengini söyler.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar

                             ETKİNLİKLER
Serbest Zaman-Sanat PMA A2: K;7,12,13,14 BA A4:K;2 ÖB A1:K;1,2,3
Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, selamlaşır. Çocuklar istedikleri ilgi köşelerinde oyun oynarlar.
   ● Öğretmenin hazırladığı suluboya kavanozları fırçalar ve büyük boy kağıtlar masaya konularak çocukların sevdikleri
bir renkle serbest resim yapmalarını sağlar, çocuklar çalışırken , “çevremizde kullandığınız renkte neler var? gibi sorular
sorarak sohbet edilir.
   ● Öğretmen daha önceden yapmış oldukları mevsimler panosuna dikkat çekerek evet sonbaharda sınıfımızda kimler
doğmuştu diye dikkat çekerek; Diğer masada, kesme, yapıştırma tekniği ile hazırlanmış yapraklı ağaç çalışması verilir.
Öğretmen çalışma için rehberlik eder, bitirenler pastel boya ile çalışmaları diledikleri renge boyarlar.

                              34
   Etkinlik bitiminde öğretmen “çocuklar hepiniz sonbaharda dökülen birer yapraksınız. Bende rüzgarım. Rüzgâr esti. Sizi
her yere sürükledi ve etkinlik köşelerine savurdu. Her biriniz bulunduğunuz köşeyi toplayacaksınız denilerek toplanma
etkinliği gerçekleştirilir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, el temizliği ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra, kahvaltıya geçilir.
Türkçe Dil SDA A2:K;1,2 A3:K;1 DA A4:K;1,2,3,4,5 BA A16:K;1,2
Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar. Öğretmen, Nuri ve Çocuk adlı tekerlemeleri ( Eğlenerek Öğrenelim sf.53 )
çocuklarla birlikte söyler.
     NURİ
     Nuri attı, iki taş,
     Bir cam kırdı birde baş.                        ÇOCUK
     Nerde kaldı terbiye,                          Ağzım minnacık,
     Doğru söyle arkadaş.                          Burnum hokkacık
     Yaramazı tutarlar,                           Yanaklarım elmacık,
     Merdivenden atarlar.                          Gözlerim boncuk
     Tıngır mıngır giderken,                        Benim adım çocuk
     Arkasından bakarlar.
Öğretmen, çocuklara hikaye etkinliğe başlamadan önce ‘’ Sonbahar Mevsiminde’’ doğada ve canlılarda ne gibi değişiklikler
olduğuna dair genel bilgiler verir çocuklarla konuşur ve etkinliğe geçer.Öğretmenin yönergesiyle çocuklar el ele tutuşarak
halka olurlar.Öğretmen çocuklara: ‘Şimdi Sonbaharın Resmini çizeceğiz hep beraber’’der ve etkinliğe başlar.Öğretmen
ortaya geçerek söz ve hareketlerle gerekli yönergeleri veriri ve çocuklar onu takip ederek canlandırmaya
başlarlar.Öğretmen:_Evet çocuklar hepimiz bulut olup gökyüzünde gezinelim ve el ele tutuşarak birbirimizi bulalım ve
gökyüzünden aşağıya inelim der.(çocuklar kollarını açarak serbest bir şekilde dolaşırlar ve el ele tutuşup daire olarak birleşip
yere çökerler)Hadi şimdi şimşek olup yanıp sönelim ve gök gürültüsü olup güm güm diye gürleyelim ve yağmur
yağdıralım.Her birimimiz yağmur damlası olduk şimdi yeryüzüne akıyoruz şıp şıp ve dolu olduk daha hızlı
yağıyoruz.(çocuklar çömelik vaziyetten ayağa kalkarak şıp şıp diyerek zıplamaya başlarlar dolu olduğunda ise daha hızlı
zıplayarak ayaklarını çok ses çıkartacak şekilde yere vurular)_Şuan topraktayız toprağın mis gibi kokusu geliyor burnumuza
hadi koklayalım hep beraber ve yerden çamur alıp üzerimize her yerimize sürelim.Üstümüz kirlendi şimdi napıcaz?O zaman
yağmur yağmaya devam etsin üzerimize ve yağmurda yıkanalım şırıl şırıl..ve damlaları tutmaya çalışalım(her çocuk yere
uzanma hareketi yapar ellerini yana koyarak çamuru alma hareketi yapıp üzerine sürme hareketi yaparlar ve sonra zıplayarak
yağmur damlalarını tutma hareketi yaparlar)_Çocuklar şimdi hepimiz ağacın dalarlındaki yapraklarız ama hepimiz sıkı
tutunalım her an düşebiliriz.Rüzgar çıktı savruluyoruz huuuuuuuuuuuu,ağaçtan ayrıldık etrafa her yere dağıldık rüzgar çok
şiddetli esiyor.(çocuklar birleşerek el ele tutuşur ağacın yaprakları olur ve birbirinden ayrılırlar)Kimimiz çamura
battı,kimimiz ezildi kimimizi de rüzgar çok uzaklara götürdü.(her çocuk çeşitli öykünmeler yapar)_Evet çocuklar şimdi
hepimiz birer kuşuz cik cik cik ve uzaklara göç edeceğiz takip edin beni.(tüm çocuklar öğretmenin yönergesiyle öğretmeni
takip ederek arkasında tek sıra olurlar ve uçma hareketi yapılarak uzaklaşılır)
  Etkinlik sonunda öğretmen çocuklarla etkinlik hakkında konuşur ve etkinlik sırasında neler hissettiklerine dair her birinin
fikirlerini alır.
●Hikaye köşesindeki sınıf kitaplığından sonbaharla ilgili bir hikaye anlatılır sonunda,tartışma sorularıyla, çocukların olayla
ilgili neden ve sonuçları söylemelerini ister.
Okuma Yazmaya Hazırlık BA A5:K;2 A7:K;4
Öğrenme Süreci
   ●Çalışma kitapları ve boyalar dağıtılır, farklı olanı bulma,kirli-temiz ve çizgi tamamlama ile ilgili gerekli açıklamalar
yapılıp, yönergeler verilir. Çocuklar çalışmaya geçerler. ( Sırada Ne Var 1 sf.21-22-23-24-25)
Hareket-Müzikli Oyun PMA A1:K;6,14,15 SDA A6:K;2,3,4,8
Öğrenme Süreci
   ●Sınıf iki gruba ayrılır, her gruptan birer yardımcı seçilir. Yardımcının görevleri lobutları düzeltmek, topu arkadaşlarına
atmak, düşen lobut sayısını birer çizgi ile kağıda çizip belirlemektir.
   ●Sınıfın uygun yerine, iki istasyonlu oyun alanı kurulur. Başlama çizgilerinden başlanıp, sandalyenin altından sürünerek
geçilir. Lobutları vurma çizgisine gelir, gruptaki yardımcının attığı topu tutar, lobutlara atıp, sıranın arkasına geçer. En çok
lobut deviren grup ve oyunu ilk bitiren grup alkışlanır. Yarışma çocukların isteğine göre devam eder.
   ● Çocuklar el ele tutuşup daire olurlar, “miço ve mavi şişeler” şarkılı oyunları hareketleriyle söylenerek oynanır.
              MİÇO
   Miço nerden geliyor. ( iki el belde, sağa sola hafif dönülür.)
   Harmanlıktan aşağı. ( Sağ el yukarıdan aşağıya savrulur gibi hareket ettirilir.) ( 2 kez)
   Oynada miço oyna ( İki el ritme göre vurulur.)
   Zıplada miço zıpla ( Çift ayak olduğu yerde sıçranır.) ( 2 kez)
   Miço gözlerin nerde ( İşaret parmakları ile gözler gösterilir.)
   Fıldır fıldır yerlerde ( Belden aşağıya eğilerek iki el aşağıda döndürülür.) ( 2 kez)
   Oynada miço oyna ( İki el ritme göre vurulur.)
   Zıplada miço zıpla ( Çift ayak olduğu yerde sıçranır.) ( 2 kez)

   KÜÇÜK ŞİŞELER
   Çocuklar el ele tutuşurlar. Çocuk sayısına göre şarkı söylenmeye başlar.
   15 küçük şişe sallanıyordu. (Çocuklar el ele tutuşmuş haldeyken iki yana sallanma hareketi yapar.)
   İçlerin den biri pat dedi yere (Öğretmenin işaret ettiği çocuk ellerini bırakıp kendini hafifçe yere atar.)
   Kalan diğer çocuklar sallanmaya başlar.
   14 küçük şişe sallanıyordu.
   İçlerin den biri pat dedi yere
   Hiçbir çocuk kalmayana kadar geriye sayılarak söylenir. En sonunda, hiç şişe kalmadı diye şarkı sonlandırılır.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından         Etkinlikler Açısından:          Öğretmen Açısından:
                               35
                                           Tarih:

                         GÜNLÜK PLAN (16)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Değişik yönlere yuvarlanır.
3.Değişik yönlere doğru uzanır.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1. Kendi isteği ile bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
4.Varlıkların şeklini söyler
5. Varlıkların sayısını söyler.
Amaç 5: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
1.Varlıkları birebir eşleştirir.
3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.
8.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
                              36
7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                            ETKİNLİKLER
Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;8,13,14 A4:K;2,4,5 SDA A4:K;1,2 BA A6:K;3 ÖB A1:K;7
 Öğrenme Süreci
 ●Öğretmen çocukları karşılayarak selamlaştıktan sonra, hangi köşelerde oynamak istediğini sorarak köşelere yönlendirir.
 Öğretmen bir köşeye de çeşitli kenar köşeli ve köşesi olmayan yuvarlak vs.. gibi nesnelerden oluşan eşyaları koyar.
Çocuklara bu eşyaları inceleyip, farklılıkları bulma imkanı verir.Daha sonra çocuklara bir tane köşeli, bir tane de yuvarlak
sepet vererek;eşyaları onlarla benzer olan sepetlere koymalarını ister.Öğretmen doğru koyduklarında alkışlıcağını, yanlış
koyduklarında ise elindeki bayrağı kaldıracağını söyleyerek;yanlış ve doğru kavramına da küçük bir dikkat çeker.
 ●Sanat köşesinde, kağıda çizilmiş lale resmi, elişi kağıtları, makas ve yapıştırıcı malzemeler verilir. Çocuklara rehberlik
edilerek “Mozaik Lale” çalışması yaptırılır.
   ● Diğer masaya da oyun hamuru yerleştirilir. Çocukların büyük-küçük boncuk yapmaları yönünde açıklama yapılır.
Boncuklarını yapan çocuklar büyük boncuklarını büyük kaba, küçük boncukları küçük kaba koymaları istenir.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde, öğretmen elindeki hasta yatağında yatan çocuk resmini göstererek “size
anlatacağım bir öyküm var, yalnız öykü biletsiz dinlenmiyor, köşeleri düzenleyip sınıf toplanınca öykü bileti alabilirsiniz”
der
   ●Köşelerin toplanmasını sağladıktan sonra, toplanması biten çocuğa öykü bileti verir (önceden hazırlanan numaralı
kağıtlar) biletini alan çocuk sıraya geçer.
   ●Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.
   ●Çocuklar kahvaltı yaparken, minderler sınıfın ortasına yarım ay şeklinde sıralanır. Üzerilerine çocuklara verilen bilet
numaraları bantla yapıştırılır.

   Türkçe Dil-Müzik SDA A2:K;1,2,3 A5:K;1,2 DA A4:K;2,3,4 BA A16:K;1,2
  Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ellerindeki öykü bilet numaralarına bakıp aynı numara olan minderi bulup üzerine oturur. Desteğe ihtiyacı
olan çocuklara öğretmen yardımda bulunur.
   ● Öğretmen tüm çocuklar oturunca “Yumurta” tekerlemesini ( Eğlenerek Öğrenelim sf.53 ) hareketleriyle söyler.

    YUMURTA
    Eteğimin pilesi,
    Saçlarımın lülesi,
    Doktor bana ne dedi?
    Dört yumurta ye dedi.
    Yemedim, içmedim.
    Ah karnım, vah karnım.
    Kurtar beni doktorcum.

   ●Çocuklarla birlikte tekerlemeyi tekrar ettikten sonra hasta çocuk resmini göstererek “sizce niçin hasta olup yatmış
olabilir?” bir düşünün bakalım deyip çocuklardan cevapları alınır.
   ●Öğretmen, uyku problemi veya hasta olmamak için neler yapmalı ile ilgili bir öykü anlatır. (Sağlığımızı etkileyen tüm
olumsuz davranışlarda bulunan bir çocuğun, en sonunda hasta olup, okula gidemediği gün; arkadaşlarının öğretmenleriyle
birlikte şehirlerine gelen sirke gitmesi ve onun gidememesi ile yaptığı yanlışı anlamasıyla ilgili olabilir.)
   ●Öykü sonunda hasta olan kişilere nasıl davranmalıyız, biz hasta olunca neler hissederiz? Gibi sohbet edilerek
çocukların duyguları alınır.
   ● Ardından“Bir gün bir çocuk” adlı Tekerlemeyi( Eğlenerek Öğrenelim sf.53 ) öğretmen söyler sonra isteyen çocuklar
katılırlar.
   BİR GÜN BİR ÇOCUK
   Bir gün, bir gün bir çocuk       Yemiş yemiş bitirmiş
   Eve de gelmiş kimse yok         Akşama başlamış sancı
   Açmış bakmış dolabı           Kıvrım kıvrım kıvranmış
   Şeker de sanmış ilacı          Yaptığından utanmış.
   Oyun PMA A1:K;2,3 A5:K;4,5
   Öğrenme Süreci
   ●Çocukların hepsi ayağa kalkarlar, öğretmen çocuklara içinde boncuk olan kavanozu sallayarak gösterir, şimdi sizler bu
kavanozun içindeki boncuklarınız “ben kavanozu salladıkça, sizde boncuklar gibi zıplayacaksınız “ der
   ● Belli bir süre çocukları hoplatır “eyvah, kavanozun ağzı açıldı, boncuklar yere saçıldı yuvarlanıyorlar, kapıya doğru,
pencereye, masaların yanına vb. yerler söyleyerek çocukların yuvarlanmalarını sağlar
   ● “Artık boncuklar durdu, şimdi hepsini sırayla ipe dizeceğim” deyip, çocukları sırayla kaldırıp el ele tutuşturarak ip
gibi kıvrılarak boncuklar dizilir.
   ●Çocukların isteğine göre tekrar edilir.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A2: K; 1, 2 A4:K;4, 5 A5: K; 1, 3, 8 A9:K;4,
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, öğretmen sınıftaki eşyalardan örnekler verilerek kenar-köşe kavramı tekrarlanır ve kitap
ve boyalar dağıtılır,ilgili çalışma sayfaları yapılır.(Sırada Ne Var sf 26-27-28)
● Nesne sayma,eşleme,çizgiyle birleştirme ile ilgili yönergeler verilerek çalışma sayfaları yapılır.(Matematik sf 7,8,9,10 )
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

  Etkinlikler Açısından:

  Öğretmen Açısından:                               37
                                             Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (17)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 2- Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1. Duygularını söyler.
2. Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
DİL ALANI
Amaç 2.Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
3. Konuşurken sesinin tonunu işitebilir biçimde ayarlar.
Amaç 3-Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
5. Varlıkların sayısını söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
5.Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
Amaç11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
3.Giysilerini yardımsız giyer
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

                               38
                              ETKİNLİKLER
Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;7,12,14 BA A4:K;2,5,9 ÖB A2:K;2,3,4
●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar. Her çocuk öğretmenini ve arkadaşlarını selamladıktan sonra giysilerini çıkartıp
eşyalarını yerleştirirler. Gerekli durumlarda çocuklara yardım verilir.
●Çocuklar, hangi köşelerde oynayacaklarına karar verdikten sonra oyunlarına başlarlar.
●Masaya, her renkten çocukların sayısı kadar el işi kağıtları, yapıştırıcı ve resim kağıtlar konulur
● Öğretmen çocukları yanına toplayarak “bu renklerin adını biliyor musunuz? “ der. Önce renkleri tek tek göstererek söyler.
 ●İkinci kez her çocuğa gösterdiği rengin ismini hatırlayıp söylemesini ister, “şimdi sayalım kaç tane renkli kâğıdımız var”
diye ritmik olarak sayılır.
●Öğretmen çocuklara, katlama tekniğini aşama aşama göstererek okul çalışması yaptırır. ( Renkli elişi kağıdı ortadan ikiye
katlanır. İki kenarı ortada bir çizgi olacak şekilde katlanıp, iki tarafın bir katı dış kenarlara doğru çekilir. Oluşan üçgenin sivri
köşelerinden bastırıp çatı oluşturulur.)
●Çalışmalar kâğıda yapıştırılarak etrafı çocukların isteğine göre pastel boya ile resimlendirilip panolara asılır.
●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, El temizliği, tuvalet ihtiyacı giderilip kahvaltıya geçilir.
Türkçe Dil- Drama –Gezi SDA A10:K;1 DA A3:K;1,2 BA A2:K;1,2 A4:K; 9 A16:K;3
   ●Çocuklar halının üzerine yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen çocuklara birlikte ”Okulum” parmak oyunun
birlikte yapıp, öykü oluşturacaklarını söyleyerek, öyküyü anlatmaya başlar. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.23-24 )
             OKULUM
Burası benim okulum.          (Sağ el açılır.)
Burası da benim sınıfım.        (Sol el açılır.)
Bunlar da arkadaşlarımız,        (İki elin parmakları gösterilir.)
Ben onları çok seviyorum.       (Eller kalbin üzerine konur.)
Onlarla oynuyorum.           (İki elin parmak uçları birbirine değdirilir.)
Okulumda çok mutluyum.        (Kollar birleştirilir.)
                           CANER’İN YAPTIKLARI
  Caner sınıfa girdi, arkadaşlarına ve öğretmenine “Günaydın” dedi. Arkadaşlarının bir kısmı oyuncaklarla oynuyor, bir kısmı resim
yapıyordu. Caner’de arkadaşlarına katıldı.
Öğretmenleri, çocuklara kahvaltı zamanının geldiğini, oyuncakları toplayıp ellerini yıkamaya gideceklerini söyledi. Sınıf düzenlenince sıra
ile ellerini yıkamaya başladılar. Sıra Caner ‘e geldi. Caner ellerini yıkarken musluğu iyice açtı. Sular hep üzerine sıçradı. Yanındaki
arkadaşlarına da su atıp onların üzerini de ıslattı. Çok eğleniyordu. Üstelik elini kuruladığı kağıt havluyu buruşturup yere attı. Ellerini
yıkayanlar, kahvaltı masasına gitmek için tekrar sıraya giriyorlardı. Caner hızla geldi, arkadaşlarını ittirerek aralarına girmeye
çalışırken……………………………………….
   ● Öykü, bırakıldığı yerden çocuklar tarafından sırayla bir cümle veya söz eklenerek devam ettirilir. Sırası gelen çocuk herhangi bir ilave
bulamazsa, öğretmen ona yardımcı olur.
   ●Oluşturulan öykü öğretmen tarafından yazılır, bitiminde tekrar okunup çocuklar tarafından öykü adı bulunur.
  ●Öğretmen, “haydi hepimiz uyuyalım” der ve uyuyormuş gibi yaparak, çocuklarında aynı şekilde yapmalarını ister. Yavaş yavaş
uykudan uyanıp okula gelişlerini anlatarak çocukların canlandırmalarını sağlar. (uyanma, el-yüz yıkama, giyinme, kahvaltı yapma, evden
çıkma, okula gelme vb.)
  ●Çocuklar okula geldik şu anda okuldayız, haydi şimdi sıra olalım ve okulumuzu gezelim” der
  ●Çocukları sıra yaparak okulu gezmek için sınıftan çıkılır, gezi sırasında okul ve çalışanlar hakkında sohbet edilir.- Okulumuzun adını
öğrendiniz mi?
    - Okulda kimler çalışıyor?
    - Öğretmenler ne iş yapıyorlar?
    - Müdür ve müdür yardımcıları ile tanışılır, sohbet edilir.
    - Sınıflardaki benzerlikler farklılıklar konuşulur.
Hareket-Oyun- Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;1,4,5 SDA A2:K;1,2 BA A2:K;1,2 A4: K;5 A5:K;5
A9: K; 4 A11: K1,4 DA A2:K;3 A6:K;5 ÖB A5:K;1,2
Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalarına otururlar.Öğretmen ‘şimdi sizlerle oturduğumuz yerden bir oyun oynayacağız’ der.Fısıltı oyunu
oynanır. Çocuklar halka şeklinde yere otururlar.Bir çocuk başlangıç noktası olur.Arkadaşının kulağına bir nesnenin adını
fısıldar.O da duyduğu sözcüğü unutmadan yanındaki arkadaşının kulağına fısıldar.Oyun en son çocuğa gelene kadar bu
şekilde devam eder. En son çocuk kulağına fısıldanan nesnenin adını sesli olarak söyler.Eğer yanlışlık varsa sırayla geri
giderek her çocuk duyduğunu tekrarlar.Böylece yanlışı kimin söylediği belirlenie.Oçocuk sıranın sonuna geçer.Nesnenin adı
değiştirilerek oyun bir kez daha oynanır.
   ●Oyundan sonra öğretman ‘Çocuklar biz kelimemizi diğer arkadaşlarımızın duymaması için nasıl söyledik?, Peki sonra
en son kişi kelimenin ne olduğunu nasıl söyleyerek öğrendik,? ‘ gibi sorular sorup, çocukların dikkatini sesli-sessiz
kavramına çeker.
   ●Sonra Öğretmen, önceden hazırladığı sesli sessiz kavramı ile ilgili resim kartları gösterir.
   Daha sonra öğretmen çocuklara sınıftan çıkıp sizlere bir sürpriz yapacağım diyerek sınıfın kapısını kapatır. Dışarda
öğretmen daha önceden hazırladığı bir plastik sepetin içine uzun ve kısa boylarda biberler koyar ve üzerine bir renkli mutfak
önlüğü giyerek elinde sepetle sınıfa girer.’Çok güzel biberlerim var, almak isteyen var mı? ‘diyerek çocuklara sırayla istediği
biberi alabileceğini söyler.Çocuklar sırayla biberlerini alınca,bir uzun biber alanla bir kısa biber alan çocuğu yanına çağırır ve
‘bakın bakalım biberleriniz aynı mı?’ diye soru yöneltir. Çocuklardan farklı oldukları cevabını alarak;büyük-küçük kavramını
verir.Bir başka çocuğu yanına çağırarak bak bakalım biberinin tadı nasıl diyerek, çocuktan tatlı cevabını alır.’Peki acı olsaydı
ne olurdu?’ gibi sorular yöneltip sohbet ederek acı-tatlı kavramına değinir.Acı- tatlı, uzun-kısa kavramıyla ilgili sohbet
ettikten sonra ilgili yönergeler verilip çalışmaya geçilir. Yardıma ihtiyaç duyan çocuklara rehberlik edilir.(Sırada Ne Var1sf
33-34) Daha sonra çocukların masanın üzerindeki boya kalemlerini kullanmalarını isteyip, önlerindeki uzun kalemleri bir
tarafa, kısa kalmeleri bir tarafa almalarını ister.
   ● Sayı sayma çalışması yapıldıktan sonra 1 rakamı ile ilgili çalışma sayfalarına geçilir. (Matematik sf 11,12,13 )
Müzik SDA A11: K; 1
Öğrenme Süreci
   ●Her çocuğun çalışması bitince rahat bir şekilde oturulur. Çocuk şarkıları kasetinden şarkılar dinlenir. Ritme uygun
olarak serbest dans edilir. Ardından öğrenilen şarkılar tekrar edilir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:        Etkinlikler Açısından:       Öğretmen Açısından:

                                   39
                                                Tarih:
GÜNLÜK PLAN (18)
Okul Adı   :
Yaş Grubu  :
Öğretmen Adı :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
4.Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
6.Çift ayakla ileri / geri sıçrar.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
7.Gerektiğinde lideri izler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler.
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4.Görsel materyalleri açıklar.
6.Görsel materyalleri özenle kullanır.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.
4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir.
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.
2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenler kullanarak farklı modeller oluşturur.
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;8,12,13,14 SDA A13:K;1,2,3 ÖB A1:K;7
Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılayarak tek tek selamlaşır.Öğretmen çocuklar oyun oynarken zaman zaman yanlarına
gider, oyunlarına katılarak neler yaptıkların ne tür oyunlar oynadıklarını gözlemler.
   ●Öğretmen parmak boyalarını masalara koyar. İstekli çocuklarla nasıl çalışılacağını göstererek model olur. Çocuklar bir
süre serbest çalıştıktan sonra el ve parmak baskısı yapılır.
   ● Sanat köşesine, renkli kağıtlara büyük küçük boyutlarda çizilmiş daire ve kare şekilleri, makas yapıştırıcı konulur.
Çocukların daire ve kare şekilleri kesip veya katlama tekniği serbest yapıştırarak ev, ağaç, hayvan, insan vb. figürleri
oluşturarak kompozisyon çalışmasına rehberlik edilir.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre sona erdiğinde, öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar, sınıfın genel görüntüsü
hakkındaki düşüncelerine göre sınıfı toplayıp dağınık olan materyalleri yerleştirmeleri konusunda özgür bırakır. Çocuklardan
yaptıkları düzenlemelerle ilgili düşüncelerini söylemelerini ister.
   ● Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.

                              40
Türkçe Dil- Hareket- Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A3:K;3,4,5 A5:2,6 SDA A6:K;7 DA A8:K;1,2,3,4,6
                           BA A2:K;1,2 A5:K;3,4 A10:K;1,2,3 A12:K;1,3
Çocuklar yarım ay şekilde oturur. Öğretmen, şekillerle ilgili hikayesini anlatılır, bitiminde soru-cevap tekniğiyle tekrar edilir.
                           ŞEKİL APARTMANI
  Umut o gün eve geldiğinde annesine heyecanla sordu “ Anneciğim bugün çok ödevim var. Bana yardım eder misin?”
Annesi “Tabii yardım ederim. Ödevinin konusu ne oğlum?” Umut “Şekilleri kartona çizip keseceğim. Yarın okula giderken
götüreceğim. Şekillerin isimlerini doğru öğrenmeliyim.” Dedi. Akşam, Umut annesinin yardımı ile şekilleri çizdi, makasla
kesti ve isimlerini öğrendi. Annesi ona “Umut, ödevini çantana koymayı unutma.” Dedi. Ama Umut ödevini çantasına
koymayı unuttu. Masasının üzerinde bırakıp, uykuya daldı. Rüyasında kendini okula giderken gördü. Yolda Begüm’e
rastladı. Begüm ona şekillerini gösterdi. Umut’ta ödevini göstermek için çantasını açtı. Ama o da ne, ödevi çantasında yoktu.
Umut “Ödevimi evde unutmuşum. Eve geri dönemem. Ben şimdi ne yapacağım.” Begüm “Şekil apartmanına uğra, oradan
alabilirsin.” Dedi. Umut “Neler söylüyorsun. Şekil apartmanı mı?” Begüm “Evet, hiç duymadın mı? Çocuk parkının
karşısındaki apartman, şekil apartmanı.” Umut, hızlı adımlarla parkın karşısındaki apartmanın önüne geldi. Apartmanın
üzerinde şekil apartmanı yazıyordu. Umut apartmandan içeriye girdi. Birinci kattaki dairenin ziline bastı. Kapıyı güler yüzlü
bir üçgen açtı. Üçgen “Hoş geldin Umut. Sana nasıl yardım edebilirim?” diye sordu. Umut “Öğretmenimiz bizden şekil
götürmemizi istedi.” Üçgen “Anladım Umut. Sana tabii ki yardım ederim. Ama benim adımı söylemeni istiyorum Beni
tanıyorsan sana şekil verebilirim.” Dedi. Umut “Seni tanıyorum. Sen üçgensin. Çatıların şekli, çam ağacı ve trafik işaretleri
gibi.” Üçgen “Tamam Umut. Beni tanıyorsun. Al bakalım sana küçük bir üçgen.” diyerek Umut’a üçgen verdi. Umut,
teşekkür edip ikinci kata çıktı. İkinci kattaki dairenin ziline bastı. Kapıyı bu kez bir büyük daire açtı. Daire “Hoş geldin
Umut. Sen de ödevini evde unuttun değil mi?” Umut “Nereden bildiniz?” Daire “Senden önce de başka çocuklar gelerek
benden şekil istediler.” Umut “Bana da yardımcı olur musun?” Daire “Tabii ama bir sorum olacak. Benim adımı söyler
misin?” Umut “Sen dairesin. Tekerleğe, topa, güneşe benziyorsun.” Daire “Tamam Umut, sen beni çok iyi tanıyorsun. Al
bakalım sana küçük bir daire.” Umut, teşekkür edip üçüncü kata çıktı. Üçüncü kattaki dairenin ziline bastı. Kapıyı sevimli,
büyük bir kare açtı. Kare şekli gülümsüyordu. Kare “Hoş geldin Umut. Sana nasıl yardım edebilirim?” Umut “Sizden şekil
istemeye geldim. Ödevimi evde unuttum. Okula geç kalmak istemediğim için eve gidemedim. Bana yardımcı olur musun?”
Kare “Tabii ki yardımcı olurum. Ama beni tanıyor musun?” Umut “Evet tanıyorum. Karesin. Tıpkı mendilim gibi.” Kare
“Al bakalım sana küçük bir kare.” Diyerek Umut’a bir kare verdi. Umut, teşekkür edip apartmandan çıktı. Artık Umut’un
şekilleri tamamdı. Apartmandan çıkıp koşarak okula gitmeye başladı. O sırada Umut uykusundan korkuyla uyandı. Hemen
yatağından kalktı. Masanın üzerindeki ödevine baktı. Şekilleri orada duruyordu. Hemen çantasını açtı ve ödevini çantasına
özenle yerleştirdi. Kare, üçgen, daire… Umut artık bütün şekilleri tanıyordu.
   ●Öğretmen önceden hazırladığı iki torbayı gösterir (Birisi ağır, diğeri hafiftir.) “Sizin için alış veriş yaptım içinde neler
var merak ediyor musunuz?” “Öyleyse bu torbalarla oyunumuzu oynayalım sonra içini açalım bakalım” der
   ●Çocuklar sıraya girerler, öğretmenin çizdiği belli bir mesafeye kadar ağır torbayı taşıyıp, sıranın başındaki arkadaşına
tekrar geri getirir, gruptaki her çocuk sırayla torbayı taşır ve gruptaki tüm çocuklar bunu yaptıktan sonra, diğer hafif torba ile
aynı şey tekrar edilir. Öğretmen “ağır torbayı mı yoksa hafif torbayı mı daha kolay taşıdınız?” gibi soruları sorar, istekli
çocuklardan düşüncelerini alır.
   ● Öğretmen elindeki torbadan değişik şekillerdeki kutuları tek tek çıkararak çocuklara tanıtır (daire, kare üçgen,
dikdörtgen büyük boy çikolata kutuları) halının üzerine sabunla yol çizer ve belli aralıklarla kutuları ve kapakları yolun
üzerine koyar.
   ●Çocuklar tek sıra olurlar, öğretmen çocuklara “beni izleyerek yaptıklarımı sizde yapın, kutuları tek tek inceleyelim”
der. Sıranın başına geçip sıradaki kutuyu eline alır, inceler tekrar yere bırakır, üzerinden atlayıp diğer kutuyu alır.
   ●Öğretmenin arkasındaki çocukta öğretmenin yere bıraktığı kutuyu alarak inceler, sırayla bu işlemi yaptıktan sonra,
kutuların biçimleri benzer ve farklı yönleri konuşulur.
   ●Ardından kutular şekillerine göre eşleştirilir. İsimleri belli başlı özellikleri konuşulur (köşeli oluşları, kaç kenar
oldukları, hiç köşeleri olmayanları gibi).
   ● Daire ve Kare kutular tüm çocukların görebilecekleri şekilde ortaya konulur, öğretmen eline aldığı topu kare veya
daire kutunun değişik yerlerine koyar, çocuklardan topun nerede olduğunu söylemelerini ister, daha sonra topu her çocuğun
eline sırasıyla vererek yönergeye uygun topu koymalarını ister.
   ● Çocuklar ayağa kalkarlar, öğretmen ayakları ile yere hayali daire ve kare, çizmelerini ister. Ardından kolları ve
parmakları ve yere uzanarak söylenilen şekilleri bedenlerini kullanarak yapmalarını ister. Ancak çocuklar yapamazlarsa o
zaman model olunmalıdır. Bir aşamadan diğerine çabuk değil, yavaş yavaş geçilir.
   ●Öğretmen, “çocuklar sınıfımızda daire ve kare şeklinde olan neler var birlikte bakalım mı?” der sınıf içindeki daire ve
kare olan nesneler bulunup incelenir.

Oyun – Müzik – Okuma – Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 SDA A11: K; 1, 2
    ●Çocuklar hareketli müzik eşliğinde serbest dans ederler. Müzik durdurulduğunda heykel olunur, kımıldayan oyundan
çıkar. Çocukların isteğine göre müzikli oyunlar oynatılır.(Top gezdirme, sandalye kapmaca vb.)
    ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar, öğretmen ”öğrendiğimiz şarkıları hatırlıyor musunuz?” der ve çocukların
istedikleri şarkılar hareketleri ile tekrar edilir. Ardından isteyen çocuklar grup önünde özgün şarkı söylerler.
    ●Öğretmen rehberliğinde ilgili çalışma sayfalarına geçilir. (Sırada Ne Var1sf 35-36)
    AİLE KATILIMI:
    Öğretmen ailelerden sarı rengi öğretmede kullanılmak üzere yarın çocuklarına sarı renkli nesneler verip göndermelerini
ister.
    III. DEĞERLENDİRME
    Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                41
                                                       Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (19)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 1- Kendini tanıyabilme
Kazanımlar
1.Fiziksel özelliklerini söyler.
2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
 2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
2.Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.
Amaç 4.Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
 Amaç 5: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2. Giysilerini yardımsız çıkarır.
3. Giysilerini yardımsız giyer.
4. Giysilerini doğru şekilde giyer.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;7,8,12,13,14 SDA A11:K;3 BA A5:K;2 ÖB A2:K;2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar. Giysilerini kendilerinin çıkartıp giymeleri yönünde gözlemleyerek, gerekli
durumlarda rehberlik eder.
   Daha önceden sınıfın uygun olan bir köşesine sarı renkli çıkartmalar yapıştırarak, çocukların getirmiş olduğu nesneleri
alır ve ‘haydi bakalım getirdiğin nesne ile aynı renk olan yere koy bakalım ‘diyerek dikkat çeker.Bütün çocuklar nesnelerini
getirip koyduktan sonra ‘bugün hepiniz aynı renkte bir şeyler getirdiniz değil mi? ‘ diyerek ‘bu rengin adı sarı der’,küçük bir
dikkat çekip; diğer köşelerde oynamaları için çocukları yönlendirir.
   ● Sürekli aynı köşede oynamayı tercih eden çocukların, çevrelerine farklı oyuncaklarında olduğunu fark etmeleri
sağlanır.
   ●Masaya kartona çizilmiş daire ve dikdörtgen şekiller, sarı el işi kağıtları, boya, makas, yapıştırıcı konulur. Çocukların
şekilleri kesip baş-gövde oluşturmaları, şeritleri de katlayarak (merdiven gibi) kol ve bacak olarak yapıştırmaları istenir. Boya
                               42
ile yüz ve süslemelerle sarı karton bebek çalışması yapılır. Öğretmen gerekli durumlarda model olur. Çalışmalar panolara
asılır.
   ●Boya masasına, pastel boya, gazlı kalem ve çizgileri birleştirerek resmi tamamlama ve boyama çalışması ile ilgili
resim verilir.
   ● Etkinlik için ayrılan süre sonunda sınıf toplanır köşeler düzenlenir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltıya
geçilir.
   Türkçe Dil – Müzik SDA A10:K;1,2 DA A4:K;2,3,4,5 A5:K;3,4,5
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar, öğretmen ”Ailem” şiirini çocuklara okur. Bir kaç kez tekrar eder,
isteyen çocuklar da katılırlar. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.11)

      AİLEM
   Annem, babam ve ben
   Mutlu bir aileyiz.
   Üzüntü ve sevinçte,
   Her zaman beraberiz.

   ● Ailenizde kimler var? Evde anne ve babanıza yardım etmek için neler yapıyorsunuz? Kardeşlerinizle ilişkileriniz nasıl
olmalıdır? Annemizin babamızın toplum içindeki ve evdeki görevleri hakkında çocuklarla sohbet edilir.
   ●Öğretmen“Tombul turp” adlı şarkının sözlerine uygun öyküsünü anlatır. Öykü sonunda rol dağılımı yapılarak Nasıl
yardımlaştıkları konusuna değinir. Sonra şarkıyı bir kez söyler, ardından çocuklar da katılarak, şarkı sözlerine göre
hareketlendirilerek söylenir.
   ●Çocukların isteğine göre devam edilir. Daha önceden öğrenilen şarkılar tekrar edilir.

                  TOMBUL TURP
  Bir ihtiyar dedecik                     Kızın köpeği varmış
  Bahçesine turp dikmiş                    Gitmiş onu çağırmış
  Çıkarmaya varınca                      Sekerek gelmiş köpek
  Şaşırmış kalmış hemen                    Tutunmuş sahibine
  Tutmuş çekmiş çekmiş                    Nakarat...
  Turpu çıkaramamış                      Alaca köpek demiş
  Çekmişler çekmişler                     Bu işe kedi gerek
  Turpu çıkaramamışlar - Nakarat...              Koşmuş bizim tekir
  Bizim ihtiyar dede                     Tutunmuş kardeşine
  Yardım çağırmış hemen                    Nakarat...
  Mutfaktan koşmuş nine                    Çok çok düşünmeden
  Tutunmuş dedesine                      Mutfaktaki fareyi
  Nakarat...                         Gitmiş çağırmış kedi
  Ninenin aklına torunu gelmiş hemen             Tutunmuşlar birlikte
  Koşmuş gelmiş küçük kız                   Nakarat...
  Tutunmuş ninesine                      Dede turpu toplamış
  Nakarat...                         Nine çorba pişirmiş
                                Hazırlayıp her şeyi
                                Oturmuşlar sofraya

   Oyun - Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;14,15 SDA A1:K;1,2 BA A1:K;1,2 A4:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın uygun yerinde tek sıra olurlar, öğretmen elindeki topu hangi çocuğa atarsa o çocuk topu tutup, halının
üzerinde belirlenmiş çizgiden topu atarak lobutları vurmaya çalışır.(topu tutamayan yanar bir el lobutlara top atmaz)
   ●Lobutları vuran çocuk devirdiği lobutları arkadaşları ile birlikte sayar. En çok lobut deviren çocuk alkışlanır.
   ●Çalışma birkaç kez tekrar edilir.
   ● Öğretmen haydi tavşan gibi zıplayarak masalara kadar gidelim ve oturalım der. Çocuklar masalara oturunca, çalışma
kitapları ve boyalar dağıtılır. Önce evde çalışılan sayfalar çocuklarla birlikte tekrarlanır.

   ●Öğretmen çocukların getirdiği nesnelerden oluşan sınıftaki sarı köşesindeki nesneleri göstererek sarı renk
tekrarlanarak,pekiştirilir. Sonra öğretmen her çocuktan sınıfın içinden sarı renkli bir nesne bulup getirmesini ister. Bu
nesneler de sarı köşesine eklenir ve sarı renk köşesi zenginleştirilir. Daha sonra araya kırmızı nesnelerde alınarak, şaşırtma
oyunu gibi hızlı bir şekilde renkleri sorulur.
   ●Hangi renk legodan (oyuncak, kalem vb) daha çok var? Hangisi daha az? gibi sorular sorularak pekiştirilir. ilgili
yönergeler verilerek, çalışmaya geçilir.
   (Sırada Ne Var1 37-38-39)


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:                                43
                                                  Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (20)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Nesneleri kopartır / yırtar.
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1. Kendi isteği ile bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
4.Görsel materyalleri açıklar.
5.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
6.Görsel materyalleri özenle kullanır.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkları söyler.
5. Varlıkların sayısını söyler.
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
7. Olayları oluş sırasına göre sıralar.
Amaç 10.Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.
2.Daire,üçgen,kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anın da yetişkinlerden yardım ister.
                            ETKİNLİKLER
Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;8,12,14 A4:K;1,2,4,5 SDA A4:K;1,2
Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar ilgi alanları doğrultusunda hangi köşelerde oynamak istediklerini
söyleyerek oyunlarına başlarlar.
   ●Sanat köşesinde, masaya oyun hamuru hamur, kalıplar ve artık malzemeler konularak serbest ve kalıplarla şekil
çıkartma çalışmaları yapılır.
   ● Diğer masaya, her bir çocuğa beyaz kağıdın ortasına yapıştırılmış bir kareden oluşan kağıtlar dağıtılır.’Evet çocuklar
ben şimdi sizlerden bir ev yapmanızı istiyorum.Bunun için evin bir parçasını size verdim.Peki siz nasıl tamamlayacaksınız?
‘diyerek, evin nelerinin eksik olduğu konusunda soru cevap şeklinde sohbet edilir.Çocuklar pencere dediğinde öğretmen
                              44
çizmiş olduğu küçük dairelerden verir, çocuklar çizgi üzerinden kesip,yapıştırır.Kapı dediğinde küçük dikdörgenleri
verir.Evin çatısını söylediklerinde öğretmen kesmiş olduğu dikdörtgenleri verir.’Evet çocuklar evimizin çatısını bu
kağıdımızın iki ucunu birleştirerek yapacağız.Haydi bakalım birleştirelim, peki şimdi evimizin çatısına benzedi mi?’ diyerek
çocuklara evimizin çatısına benzeyen bu şeklin adının ‘üçgen ‘ olduğunu tanıttı ve haydi bakalım üçgenlerimizi evimizin
çatısına yapıştıralım der ve renkli kalemler vererek evinizin etrafına istediğiniz şeyleri çizin bakalım diyerek,bitirilen resimler
panoya asılır.
   Bu arada çocuklar resimlerini tamamlarken öğretmen sınıf duvarına şekilleri temsilen asacağı treni hazırlar.Her bir şekil
trenin bir vagonu gibi çocuklar şekilleri öğrendikçe treni tamamlar.Önce daireyi,sonra da üçgeni sınıfın güzel bir köşesine
asar ve bütün şekilleri öğrenince trenimizin tamamlayacaklarını çocuklara söyler.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre dolduğunda öğretmen “Size dağınıklıkla ilgili bir öykü okuyacağım. Hemen sınıfı
toplayıp kahvaltımızı yapalım.” diyerek çocuklara toplama saatini hatırlatır. Sınıfın toplanması bitince, öğretmen “bakalım
hangi köşeler güzel toplanmış yoksa aradığımız oyuncakları zor buluruz.” der ve sırayla köşeler gezilir, güzel toplanan veya
dağınık olan köşeler hakkında sohbet edilerek sınıf incelenir.
   ●Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir.
Türkçe Dil – Drama – Müzik SDA A11:K;2 DA A8:K;1,4,5,6 BA A2:K;1,2 ÖB A5:K;1,2,3
 Öğrenme Süreci
    ●Çocuklar yere minderlerin üzerinde yarım daire şeklinde otururlar öğretmen “başparmağım” adlı parmak oyununu bir
kez söyler sonra çocuklarında katılımıyla tekrar edildikten sonra “komşu hu hu…” tekerlemesi söylenir. ( Eğlenerek
Öğrenelim sf.20-66 )
BASPARMAKÇIK
Başparmağım başparmağım (Eller arkaya saklanır)
Nerdesin (Sağ el yumulu boş parmak açık ve dik olarak arkadan çıkarılır)
Buradayım    (Sol el yumulur başparmak açık ve dik olarak arkadan çıkarılır)
Nasılsın efendim, teşekkür ederim (İki parmak tokalaşır)
Parmak kaç parmak kaç (Sağ ve sol el kapalı olarak arkaya saklanır) (Sıra ile bütün parmaklar kullanılır)
KOMŞU KOMŞU
Komşu komşu huuu…        Yerde ne var? Yer boncuğu
Sırtındaki ne? Arpa       Annen ne yapar? Pamuk atar.
Kaça sattın? Kırka        Baban ne yapar? Potin diker
Eve ne aldın? Hırka        Çocuğa ne aldın? Halka
Ablan ne yapar? Yün diker.    Adın ne? Hasan
Gökte ne var? Gök boncuğu     Ha ben ha sen
   ●Öğretmen dağınıklıkla ilgili bir öykü anlatır. ( Odasını çok dağınık bırakan, aradığı hiçbir şeyi bulamayan ve
arkadaşından ödünç aldığı oyuncağı bulamayıp, güç durumda kalan bir çocuğun öyküsü olabilir.)
   ● Hikaye sonunda –“ Siz odanızı, oyuncaklarınızı nasıl topluyorsunuz?” gibi çocukların davranışlarına yönelik soruların
cevapları alınıp çocuklara;
   ● “Şimdi gözlerinizi kapatın, bu sınıfta en çok sevdiğiniz bir oyuncağı düşünün. Hangi köşede nasıl duruyor, ne renk,
boyutu nasıl” gibi sorularla bir süre düşünmelerini sağladıktan sonra “şimdi gözlerinizi açabilirsiniz, ismini söylediğim
arkadaşınız, kalkacak düşündüğü oyuncağı alıp getirip bize tanıtacak, hangi köşede olduğunu, nasıl oynanacağını anlatacak
ve tekrar yerine götürüp koyacak” der ve sırayla her çocuğun bu etkinliği yapmasını sağlar.
   ●Sonra öğretmen, çocuklara;
   -Oyuncaklarımızı nasıl kullanıyoruz? -Oyuncaklarımızı oynadıktan sonra yerlerine koymazsak ne olur?
   -Oyuncakların çocuklara yararları nelerdir? -Oyuncaklarla oynarken tehlikeli olabilecek durumlar neler olabilir? gibi
sohbet edilir.
   ●Öğretmen, şarkı, tekerleme şiir söylemek isteyen var mı? diye sorar, söylemek isteyen çocukları kaldırıp grup önünde
söylemelerine fırsat verir. Ardından “ Tombul Turp” ve istenilen şarkılar tekrar edilerek söylenir.
  Hareket-Oyun PMA A1:K;15 SDA A11:K;1
  Öğrenme Süreci
    ●Çocuklar ayağa kakıp, halka olurlar, halka halindeyken “Ambara vurdum bir tekme” (Eğlenerek Öğrenelim sf.45)
şarkılı oyun oynatılır. Çocukların isteğine göre tekrar edilir.
   AMBARA VURDUM BİR TEKME
   Ambara vurdum bir tekme, bir tekme ( Sözlere göre hareketler yapılır. İstenirse daha çeşitlendirilir.)
   Ambarın kapısı açıldı açıldı
   Sırmada saçlar saçıldı saçıldı
   Limonu da böyle keserler, keserler
   Suyunu da böyle içerler, içerler
   Çamaşırı böyle yıkarlar, yıkarlar
   Çamaşırı böyle asarlar, asarlar
   Çamaşırı böyle toplarlar, toplarlar
   Ütüyü de böyle yaparlar, yaparlar
   Aslan geliyor kaplan geliyor çekilin yoldan tıp. ( Heykel olunur, kımıldayan oyundan çıkar.)
   ●Öğretmen, çocuklara iki gruba ayrılıp tek sıra olmalarını ister. Her grubun önüne belli bir mesafeden çizgi çizerek
sepet koyar. Sıranın önündeki çocuklara birer top verir. Topu sepete atıp sıranın arkasına geçmesini söyler. Tüm çocuklar
topu sıra ile sepete atarlar. Başarılı olanlar alkışlanır, başarılı olamayanlara bir daha atabilecekleri söylenerek yüreklendirilir.
Birkaç kez tekrar edilir.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 BA A4:K;1,5 A7:K;7 A17:K;1 A10 K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, öğretmen sınıf içindeki evdeki ve dışarıdaki davranışlarımızla ilgili örnekler vererek
doğru mu, yanlış mı, sorusunu sorup, çocuklardan çeşitli örnekler vermelerini ister. Örneklerden sonra, sınıfımızda ya da
çevremizde nelerin üçgene benzediği hakkında sohbet edilerek ilgili çalışma sayfaları yapılır ( Sırada Ne Var 1 sf. 40-41-42 )
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:       Öğretmen Açısından:
                                45
                                                  Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (21)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
12.Pedal çevirme hareketi yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
4.Görsel materyalleri açıklar.
5.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
3.Adresini ve telefon numarasını söyler.
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
 3.Giysilerini yardımsız giyer
                             ETKİNLİKLER
Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,9,12,13,14 SDA A6:K;1,2,3,4 A11:K;3 BA A9:K4 ÖB A2:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılayarak selamlar. Giysilerini ve ayakkabılarını kendi kendilerine çıkartıp, pandiflerini
doğru şekilde giyinmeleri gözlenip gerekli durumlarda yardım ve rehberlik edilir. Çocuklar istedikleri köşelerde oyunlarına
başlarlar.
   ●Masaya fon kartonuna çizilmiş evler, yollar, ağaçlar vb. kompozisyon oluşturulmuş resim konulur. Yanına kumaş
parçalar, çubuk krakerler, düğmeler, yapraklar, çeşitli dokuda kağıtlar vb. artık malzemeler konularak, grup kolaj çalışması
yapılarak tamamlanır.
   ●Boya masasına, çeşitli renklerde parmak boyaları konulur. Öğretmen, renkleri karıştırarak nasıl çalışılacağını İstekli
çocuklarla göstererek model olur. Ardından çalışmalarına rehberlik edilerek çalışmalar sergilenir.
   ●Serbest zaman için süre dolduğunda; öğretmen “çocuklar şimdi toplanmaya başlayacağız, yalnız toplanırken dikkat
edin oyuncakların arasına ev eşyaları resim kartları sakladım, bakalım kimler toplanırken bu resimleri bulacak” diyerek
toplanmayı başlatır. Bu arada bulunan resim kartları mandalla ipe dizilerek asılır. Toplanma sonunda öğretmen, “bakalım kaç
tane resim kartı buldunuz, sayalım” der. Kartlar tek tek sayılır.
                               46
   ● Etkinlik için ayrılan süre sonunda sınıf toplanır köşeler düzenlenir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltıya
geçilir.
 Drama- Türkçe Dil- Müzik PMA A1:K4,12 A5:K;3,4,5 SDA A11:K;1 DA A8:K;1,4,5 BA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanır, öğretmenin yönergeleriyle, parmak ucunda, çift-tek ayak ileri-geri doğru yürüme,
zıplama, bacakları karnına doğru çekme, tek ayakla dairesel hareketler yapma, olduğu yerde sıçrama, yatarak bacaklarla
pedal çevirme hareketleriyle ısınma çalışması yapılır.
   ● Müzik eşliğinde bir-iki dakika dans edilir, dans sırasında öğretmen, ”şu anda oyuncakçı dükkanının vitrinindeyiz
hangi oyuncak olduğunuzu siz biliyorsunuz, dans ederken düşünün müzik durunca o oyuncağın şeklini alıp hareket etmeden
duracaksınız” der ve müziği durdurunca çocukların arasında gezerek “ne güzel oyuncak bunlar böyle” der ve çocuklara tek
tek ne oyuncağı olduğu sorulup, tekrar müzik açılır. (Ev eşyası, mutfak eşyası, kırtasiye vb. vitrinler oluşturulur.)
   ●Öğretmen “hoplarım, zıplarım havalara uçarım, daldan elma toplarım, hop hop, zıp zıp yere yatar uyurum” sözlerini
söylerken çocuklar hareketlerini yaparlar, bütün çocuklar yere yatıp gözlerini kapatınca, öğretmen bir çocuğun yanağından
öper. Çocuk sessizce kalkıp seçtiği bir arkadaşının yanağından öper, kendini öpen çocuğun elinden tutarak beklerler her gelen
el ele tutuşur en son kalan öpüldükten sonra, uykucu horoz- uykucu horoz diye alkışlanır. Oyun çocukların isteğine göre
devam eder.
   ●Çocuklar yere otururlar, koltuk, sehpa, masa televizyon, abajur, sandalye, radyo, çiçek, halı, duvar saati vb. resimler
bulunan torbanın içinden bir kart seçilir,
   ●Çocuk seçtiği karta dikkatlice bakar, daha sonra kartı öğretmenine verip, kartta gördüğü nesneyi vücudunu kullanarak
canlandırmaya çalışır (izleyen çocuklar ne olduğunu bilmeye çalışır).
   ●Sıra ile bütün çocuklar canlandırdıktan sonra öğretmen çocuklara;
   - Koltuk ne işe yarar? - Salonda koltuk olmasaydı neyin üzerine oturabilirdik? - Masada neler yaparız?
   - Masa ile sehpa arasında fark var mı? gibi sorularla tartışma başlatır.
   ●Öğretmen, çocuklara “yere rahat bir şekilde uzanabilirsiniz” der ve çocuklara kasetten bir masal dinletir sonunda
masala bir isim bulmalarını ister. Neden bu ismi buldun? gibi sorular sorulur, sonra masalın gerçek ismi söylenir. Ardından
“Güzel Evim” şarkısı tekrar edilerek söylenir bir kez çocuklara söyler. Şarkı bölüm bölüm birlikte tekrar edilir. Ardından
öğrenilen şarkılar çocuklarla birlikte tekrar edilerek söylenir

   GÜZEL EVİM              Yazın korur sıcaktan
   Kapı pencere, duvar          Kışın soğuktan, kardan
   Herkesin bir evi var          Şu sokaktan gelinir,
   Bizimki şu tek katlı,         Hemen kolay bulunur
   Kutu gibi pek tatlı.          Adres alın yinede,
   Orda doğdum, büyüdüm.         Buyurun gelin bize de

   Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A2: K;10 BA A1: K; 3 A2: K; 1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara oturur, çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır, öğretmen çocuklara sırayla ev adreslerini ve telefon
numaralarını sorar, gerekli durumlarda ailelerin gönderdikleri kâğıtlara bakarak çocuklara söylemeleri için destek olur.
   ● Hepimizin bir evi olduğu, hayvanlarında kendilerine özgü bir evleri olduğu hakkında sohbet edilip, çocukların daha
önce öğrendiklerini tekrar etmeleri istenir. Ardından hayvanları ve evlerinin resmini çizmesi istenir, boyama çalışması
yapılır.


III. DEĞERLENDİRME

   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               47
                                         Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (22)


Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
12.Pedal çevirme hareketi yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
7.Gerektiğinde lideri izler
8.Gerektiğinde liderliği üstlenir
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler
 DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
5. Söz almak için sırasını bekler.
6.Duygu düşünce ve hayallerini söyler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4.Görsel materyalleri açıklar.
5.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 13.Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
1.Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                              48
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;8.12.14 ÖB A:1;K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biriyle ayrı ayrı selamlaşır. Çocuklar istedikleri köşelerde oyunlarına başlarlar.
Öğretmen zaman zaman yanlarına giderek neler yaptıklarını gözlemler.
   ●Sanat köşesine; boş( ilaç, parfüm, süt, kibrit vb) kutular, el işi kağıtları, kibrit, fon kartonu, makas, yapıştırıcı ve
boyalar konularak çocukların kutuları el işi kağıdı ile kaplayıp, çatı pencere ile tamamlayıp üç boyutlu ev çalışması yapmaları
için rehberlik edilir.
   ● Yapılan çalışmalar mukavva kartonun üzerine, mahalle oluşturularak yapıştırılır.
   ● Diğer masaya dergi ve mecmualar makas-yapıştırıcı, pastel boya konularak ev eşyalarını kesip yapıştırarak boya ile
resmi tamamlama çalışması verilir.
   ●Öğretmen, çocuklar çalışırken çevrelerini temiz tutmaları yönünde gözlemleyip olumlu davranışlarda sözel olarak
ödüllendirir.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, köşeler düzenlenir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip,
kahvaltıya geçilir.

   Hareket- Oyun- Drama- Müzik PMA A1:K;1,4,12 A5:K;2,3,4,5 SDA A6:K;1,2,3,4,7,8 DA A8:K;1.2.3.4.5
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanıp, halka olurlar.
   -Eller belde boyun çevirme, omuzları dairesel hareket ettirme.
   -Kolları yana açarak hızlı ve yavaş çevirme.
   -Belden sağa-sola, öne-arkaya esneme.
   -Yerde bacakları dizden bükerek karına çekme, bacakları yukarı kaldırma, açma-kapama, yukarı kaldırarak pedal
çevirme hareketi.
   -Tek ayak - çift ayak üzerinde öne, geriye, olduğu yerde zıplayarak yürüme ile ısınma çalışmaları yapılır.
   ●Sonra her çocuk pandifinin tekini çıkarır ortaya koyar, çıplak ayağını altına alıp oturur. Öğretmen ortada duran
pandiflerden birini alır çocukların ayağına sırayla bakıp diğer eşini bulur ve çocuğa verir.
   ●Pandifini giyen çocuk aynen öğretmeninin yaptığı gibi bir başka pandif alarak eşini bulmaya çalışır. Oyun ortadaki
pandifler bitene kadar devam eder.
   ● Öğretmen ”evimize köyümüze” adlı oyunu ve kurallarını anlatır.
   (Sınıfta belli yerler köy ve ev olarak belirlenir. Çocuklar ortada toplanır. Öğretmen evimize veya köyümüze yönergesi
verir. Şaşıran oyundan çıkar.) oyun oynanıp ikinci tekrarda, öğretmen oyunu kim yönetmek ister diye sorup bir çocuğu lider
yapar oyun isteğe göre devam edilir.
   ●Oyun bitiminde, öğretmen çocukların rahat bir şekilde oturmalarını sağlar.
   ●Öğretmen evin bölümlerini gösteren resim kartlarını (salon, banyo, yatak odası vb.) sıra ile göstererek odadaki
eşyaların neler olduğu, ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı vb. sorular sorarak tüm çocuklara konuşmaları için fırsat tanır.
   ●Çocuklar gruplara ayrılırlar, her gruba kartlardan birisi verilir, sıra ile her grup karttaki odada neler yaptıklarını
pantomimle canlandırırlar. Diğer çocuklarda hangi odada olduklarını tahmin ederler.
   ●Daha sonra bütün sınıf öğretmenin yönergesiyle hareket ederler.
   -“Şimdi hepimiz banyodayız, elimizi, yüzümüzü yıkayalım, dişlerimizi fırçalayalım, banyo yapalım, banyodan çıktık,
-mutfağa geçip kendimize güzel meyve salatası yapalım, elmayı, muzu, portakalı, armudu soyup, küçük küçük doğrayalım,
tabaklara koyalım üzerine de pudra şekeri serpelim, oturma odasına geçelim, oyuncaklarımızdan burada olanları toplayıp
kendi odamıza götürelim, vb.
   ●Odalarda yapılabilecekler sırayla anlatılıp çocukların canlandırmaları sağlanır, en son yataklara girilip uyuma hareketi
yapılarak bir süre dinlenilir. Daha sonra hep birlikte kalkıp tartışma yapılır.
   ●Ardından ”Güzel Evim” şarkısı tekrar edilerek söylenir. Çocukların isteğine göre bilinen şarkılar tekrar edilir.
                       Yazın korur sıcaktan
    GÜZEL EVİM              Kışın soğuktan, kardan
   Kapı pencere, duvar           Şu sokaktan gelinir,
   Herkesin bir evi var          Hemen kolay bulunur
   Bizimki şu tek katlı,          Adres alın yinede,
   Kutu gibi pek tatlı.          Buyurun gelin bize de
   Orda doğdum, büyüdüm.

   Okuma -Yazmaya Hazırlık DA A4:K;5,6 SDA A10:K;3,4 BA A2:K;1,2 A3:K;1,2,3,4 A13 K;1
   Öğrenme Süreci
●Çocuklar masalara otururlar, çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır. Öğretmen, önce iki renk legoyu kullanarak masanın
üzerinde örüntüyle ilgili basit çalışma yapar. (kırmızı-sarı-kırmızı-sarı-kırmızı renk Legoları sıralayıp çocuklarla renklerin
sıralaması söylenir. Ardından hangi renk geleceği sorulup, sohbet edilerek anlatılır. Sonra evcilik köşesinden tabak ve
bardaklarla aynı çalışma yapılır. Çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır,tren hikayesi okunarak örüntü kavramı pekiştirilir,ilgili
sayfa yapılır.( Sırada Ne Var1 sf 43)


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                49
                                                   Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (23)

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :

                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
3.Değişik yönlere doğru uzanır.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
5. Söz almak için sırasını bekler.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir.
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
3.Giysilerini yardımsız giyer
6.Giysilerini asar.

                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;13,14 SDA A6:K;2,3,4,6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar öğretmen tarafından karşılanır, selamlaşılır. Sonradan gelen çocuklar arkadaşlarını ve öğretmeni ile
selamlaşmaları yönünde desteklenir. Çocuklar ilgi köşelerinde serbest oyuna başlarlar.

   ● Büyük boy graf (sarı koli paket kağıdı) kağıdına bir çocuğun vücudu çizilir (sınıftaki bir çocuk kağıdın üzerine
yatırılarak), sonra çocuklar sırayla artık malzemeleri (düğme, kumaş, grafon kağıtları, yün, parlak kağıtlar vb.) ve suluboya,
pastel boya kullanarak çocuğun yüzünü ve giysilerini yapıştırarak veya boyayarak serbest şekilde çalışırlar (istenirse bir kız-
bir erkek çalışılabilir).
   ● Öğretmen ara ara yanlarına giderek çocuklara rehberlik eder. Etkinlik bitiminde çalışılan çocuklara isim bulunarak
panoya asılır.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanıp, köşeler düzenlendikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderilip kahvaltıya geçilir.

                               50
   Oyun - Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;2 DA A:5 K:3 SDA A6:K;2,3,4 BA A5:K;4 A7:K;1 ÖB A2:K;2,3,6
   Öğrenme Süreci
   ●Kahvaltıdan sonra bahçeye çıkmak üzere çocuklar ayakkabılarını doğru şekilde giyinip giysilerini de giyindikten sonra
sıraya girerek bahçeye çıkarılır.
   ●Bahçedeki ağaçların gövdeleri incelenir.Bulunan dal parçaları ve yapraklar bir naylon torbanın içine toplanır, her
çocuk bu etkinliğe katılıp katılmadığı yönünde (kendi isteği ile) gözlemlenir.
    ●Toplama işi bittiğinde, “İstop” oyununun oynanışı ve kurallarını öğretmen anlatır.
   ●Hava güneşliyse gölgeye basma oyunu oynanıp, bitiminde lavaboya gidilerek eller yıkanıp sınıfa geçilir, giysileri
çıkardıktan sonra masalara oturulur.
   ●Öğretmen toplanan dal parçaları olan torbadan sırayla bir uzun birde kısa dal almalarını ister her çocuk alınca önce
kısa olanları gruplayıp, sıralama yapılır, sonra uzun olanlar gruplanır.
   ● Öğretmen toplanan yapraklardan, büyükten küçüğe doğru 10 tane ayırır, bir fon kartonunun üzerine en büyük yaprağı
yapıştırarak, “şimdi sırasıyla büyükten küçüğe göre yapıştıralım” der.
   ● Çocuklara ağaçların gövdeleri gibi insanlarında gövdeleri var denir.İnsanve hayvanların vücutlarının bölümleriyle
ilgili sohbet edilir.


Türkçe Dil- Müzik PMA A1:K;1,3,5,6 SDA A5:K;1,2 DA A4:K;2,5 A5:K;3,4,5 BA A16:K;1,2
Öğrenme Süreci
   ●Çalışma bitiminde öğretmen çocuklara, “Haydi, şimdi tavşan gibi koşalım.” der.
   ●Çocuklar bir süre koşunca “herkes yere yatsın avcı geliyor” der çocuklar yatınca “ sürünerek gidelim avcı sizi
görmesin, şimdi yavaşça kalkın ve ormanda yine koşalım” deyip bir süre koşunca
   ●“Tavşanlar yoruldular, hemen dinlenmeye geçelim bende size bu arada hikaye okuyayım” der .(Öğretmen çocuklar
görmeden sanat etkinliğinde çalışılan çocuk resmine gözlük kesip yapıştırmıştır.)
   ●Öğretmen, ” A……çocuklar Ayşegül kırmızı bir gözlük takmış deyip, çocukların dikkati gözlüğe çekerek,”niçin
gözlük takmış olabilir? Takmazsa ne olur? Gibi sorular sorup, cevapları aldıktan sonra gözlük kullanmakla ilgili bir öykü
anlatır. (Göz doktoruna giden kahramanımız, gözlük takmak zorundadır ama arkadaşları alay eder diye takmak istemez.
Doktor ona arkadaşlarına bir oyun oynat, eminim seni anlayacaklardır der. Oyun gözleri kapalı birini bulmadır.
Kahramanımız sınıfta arkadaşlarına oynatır ve arkadaşlarına gözlük takmazsa oyunda zorlandıkları gibi zorlandığını anlatır. )
   ●Hikaye sonunda başkalarının duygularını fark etmeleri sağlanacak sorular sorularak tartışma yapılır.
   ● Çocuklar yere otururlar ve öğretmen “tavşan” şarkısını önce kendisi söyler, sonrada çocuklarla birlikte söylenir.
Öğrenilen şarkıların tekrarı yapılır.
                  TAVŞAN
 İki uzun kulağım          Haydi haydi biliniz    Ben havucu çok yerim    NAKARAT
 Her fısıltıyı duyar         Çok kolay bir adım var   Lahanayı severim
 Keskin güçlü dişlerim        Bilemezseniz adımı     Yokuşu hızlı çıkar
 Küçük bir kuyruğum var       Darılırım çocuklar     İnişi güç inerim
                       (NAKARAT)

   AİLE KATILIMI:
   Öğretmen ailelere, çocukların bugün öğrendiği tavşan şarkısını yazıp gönderir ve çocuklarıyla birlikte tekrar etmeleri
istenir.

  III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:

  Etkinlikler Açısından:

  Öğretmen Açısından:
                              51
                                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (24)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazanımlar
1.Ölçme sonucunu tahmin eder.
2.Standart olmayan birimlerle ölçer.
3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;10,12,13,14 BA A8:K;1,2,3 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar sınıfta karşılanıp selamlanılır. Öğretmen, hafta sonu evde çalışmaları için çocuklara verdiği kitapları geri
alırken, “kitaplarınızı kiminle çalıştınız? Hangi konular vardı? Gibi sorular sorup cevapları aldıktan sonra, çocukları oynamak
istedikleri köşelere yönlendirir.
   ● Çocuklar oyunlarına başlarlar, öğretmen bir süre izler, ara ara çocukların yanlarına giderek neler yaptıklarını sorar, ara
ara oyunlarına katılır.
   ● Her çocuk için beyaz kağıtlara farklı bir şekil çizilir.(daire, üçgen, vb.) Çocuklardan şekli incelemelerini ve şeklin
dışından çevresine aynı şekli büyüyerek çizmeleri istenir. Kağıdın tümü tamamlanınca her bir aralığı ayrı renklerde pastel
boya ile boyamaları sağlanır.
   ●Diğer masada mobil çalışması için (Dal, yaprak, çiçek vb.)malzemeler verilip, çocuklara rehberlik edilerek yaptırılır.
Mobiller sınıf içinde uygun yere bağlanarak sergilenir.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde toplanıyoruz yönergesi ile toplanmaya geçilir, köşeler düzenlenince, temizlik
ve tuvalet ihtiyaçları giderilip sınıfa dönüşte, öğretmen “acaba sınıfa kadar kaç adımda dönebiliriz?” diye sorup, cevapları
alınca, çocuklarla birlikte adımlar sayılarak sınıfa dönülür.
   ●Çıkan adım sayıları tahmini sonuçlarla karşılaştırılıp, nedenleri tartışılıp, kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil- Drama- Müzik PMA A1:K;4,5,11 SDA A11:K;1 DA A5:K;3,5
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen ”bu benim” parmak oyununu bir kez hareketleri ile yapar. İkinci
tekrarda isteyen çocuklarda katılırlar. Bir kaç tekrardan sonra, vücudumuzun bölümleri parmak oyununa göre tekrarlanır. (
Eğlenerek Öğrenelim sf.18 ) Ardından öğretmen “Renkler “şiirini bir kez okur sonra çocuklarla birlikte tekrar
edilir.(Eğlenerek Öğrenelim sf.10)
                               52
BU BENİM
Görmek için iki gözü var (Eller göze götürülür)
Koşmak için iki ayağım var (Koşma hareketi yapılır)
İki elimi sallarım (Eller sallanır )
İki kulağımla duyarım (Eller kulağa götürülür)
Bir tek burnum var (Eller burna dokundurulur)
Dilim de bir tane (Ağız açılarak dil gösterilir)
Ama bol bol öpün diye, yanağım iki tane (Eller yanaklara konur)


RENKLER                                 Gelin giyer beyazı,
Kırmızı, elmanın rengi;                         Bak gözlerim kapkara,
Sarı, armut gibi,                            Gözlerime baksana.
Yeşili görünce,                             Gökkuşağı rengarenk;
Yaprak uçtu iyice.                           Bak her şey ayrı renk.
Gökyüzü masmavi,                            Mavi, sarı, kırmızı,
                                    Karışınca olur başka renk.

    ●Çocuklar ayağa kalkarlar; kısa bir süre müzik eşliğinde dans edilir, müzik durduğunda, öğretmen 1’den 10’a kadar
rakamları neşeli bir şekilde (şarkı gibi) söylemelerini ister.
    ●Yine 1’den 10’a kızgın, korkulu, üzgün, ağlayarak, fısıldayarak gibi yönergeler vererek ısınma çalışması yapılır.
    ● Bütün çocukların ikişer eş olmalarını ister, eller havada birleştirilir, karşılıklı birbirlerini itmeye çalışılır, omuzlardan
itilir, ellerden tutup birbirini çekme, döndürme, itme yönergelerinden sonra herkes olduğu yerde durur.
    ●Öğretmen, “şimdi hepiniz kukla mağazasındaki kuklalarsınız, ne kuklası olduğunuzu sadece siz biliyorsunuz, düşünün
ve ona göre şekil alın” der.
    ● Çocuklar hazır olunca tek tek ne kuklası olduklarını sorar, cevaplardan sonra “hareketsiz vitrinde duruyorsunuz, ben
ellerimi vurunca yavaş yavaş canlanacaksınız, önce gözleriniz açılacak, başınız hareket edecek, daha yürümeyi
bilmediğinizden yürümeyi yeni öğreneceksiniz” yönergelerini verip çocukları izler.
    ● Bütün çocuklar yürümeye başlayınca öğretmen, hoplarım-zıplarım-havalara uçarım sözleriyle çocukların hoplayıp, bir
şeyin üzerinden atlıyor gibi yapmalarını ister.
    ●Çocuklar ayaktayken önceden öğrenilen “Vücudumuz” şarkısı hareketleri ile yapılarak tekrar edilir. Ardından istenilen
şarkılar söylenir.

                      VÜCUDUMUZ
   İki elim, iki kolum, bacaklarım var            Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam
   Her insanda bir burun, bir de ağız var          Olur mu hiç üç dudak, dönde aynaya bak- hey...
   Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam          İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.
   Olur mu hiç üç kulak, dönde aynaya bak-hey…        İnci gibi dişlerim, birde çenem var
   İki kulak, iki yanak, bir de başım var           Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam
   Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var            Olur mu hiç üç yanak dönde aynaya bak- hey....

   Okuma -Yazmaya Hazırlık BA A3:K;1,2,3,4 A16:K;3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, çalışma kitapları ve boyalar dağıtılır. Önceden öğrenilen kavramlar çocuklarla birlikte
tekrarlanır. Daha sonra vücudumuzun bölümleriyle ilgili çalışma sayfalarını için gerekli açıklamaları yapıp yönergeleri
verdikten sonra çalışmaya geçilir.Öğretmen elindeki büyük, küçük şapkaları sırayla takar, çocuklara bu şapkamı bana daha
çok yakıştı, yoksa bu mu diyerek; çocuklardan büyük şapka ya da küçük şapka gibi cevapları almaya çalışır.Sınıftaki büyük
küçük eşyalardan örnekler verilerek çalışma kitabımızdaki ‘ Büyük-küçük’ kavram çalışması yapılır.
(Sırada Ne Var 1 sf 44-45-46)
          Çocuklardan yarınki etkinliğimizde kullanılmak üzere şemsiye getirmeleri istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                                 53
                                             Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (25)
Okul Adı     :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
1.Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,8,13,14,15 SDA A11:K; 3,4 DA A4:K;3 ÖB A1:K; 7
   ● Çocuklardan istenen şemsiyeler evcilik köşesine konulur, çocukların incelemeleri için köşeye yönlendirilir.
   ● Bu arada (olabilecek tehlikeli davranışlardan söz edilir) şemsiyeleri ne zaman kullanırız? En çok hangi mevsimde
yağmur yağar? Sohbet edilir.
                             54
   ●Sanat köşesine, mavi fon kartonu, ipler, makas ve yapıştırıcı konulur. Çizilmiş bulut şekli kesilir, alt kısmına değişik
boylarda ipler, zımba ile açılmış deliklerden bağlanarak, üzerlerine yine mavi fon kartondan yağmur damlaları gibi şekiller
kesilip belli aralıklarla yapıştırılır. Üst kısmına da ip geçirilip mobil şeklinde kullanılacak şekilde yağmur bulutu çalışması
yapılır.
   ●Diğer masaya suluboya çalışması için malzemeler konularak serbest çalışılır.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde toplanmaya geçilir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya
geçilir,
   Drama- Müzik PMA A1:K;11 SDA A6:K;2,3,4 A8:K;1,2 DA A8:K;1,2,3,4 BA A3:K;1,4
   ● Öğretmen, ”Şimdi ben de size sarı kare ile mavi üçgeni anlatayım mı?” der ve hikayesine başlar.
   (Bir gün sarı kare oyun oynamak için parka gider, parkta mavi üçgenle karşılaşır, birlikte oynamaya başlarlar, sarı kare
taşları havaya atarak oynamaktadır, mavi üçgenin kafasına taş gelir, sarı kare ona güler ve hala taşları atmaya devam eder,
mavi üçgen çok kızar. “Öğretmen anlatmayı keserek, “Çocuklar, mavi üçgenin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?” diye
sorar, çocuklardan cevapları alır, hikayeye devam eder”. Mavi üçgen çok kızar, sarı karenin yanına gider, “benim canım
acıyor lütfen taşları atma” der, bu durumda sarı kare de üzülür, “bir daha yapmam özür dilerim” der, ve sarı karenin özür
dilemesine mavi üçgen çok mutlu olur.Ve yanağından öpmek için elinden tutunca sarı ile mavi renk birbirine karışır ve
ortaya bir renk çıkar . ikisi de dost olup bu olaya güler ve çok mutlu olurlar el ele birlikte oynarlar.)
   ●Hikaye bitiminde başkalarının duygularını, sıkıntı ve mutluluklarını paylaşmakla ilgili sohbet edilir.
   ●Daha sonra öğretmen önceden hazırladığı mutlu-kızgın-öfkeli ve üzgün yüz kartlarını çocuklara gösterir ve ne ifade
ettiklerini sorarak, gösterdiği karttaki ifadeyi yüzlerinde göstermelerini ister
   .●Öğretmen soracağı soruların cevaplarını, konuşmadan sadece yüz ifadeleriyle göstermelerini isteyerek,
   -Mavi üçgen kafasına taş geldiği için kendini nasıl hissediyordu?
   -Sarı kare neden üzüldü?
   -Çocuklar sarı kare özür dileyince mavi üçgen neler hissetti? gibi hikayeyle ilgili sorular sorarak çocukların yüz ifadeleri
ile göstermelerini sağlar.
   ●Öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar. Söyleyeceği yönergelere göre yürümelerini ister.
   ●Anne, baba gibi, hamile bir anne gibi, bebek gibi emekleyelim, merdiven çıkalım- inelim, nine-dede gibi yürüyelim,
nine gibi oturup kalkalım, abi - abla gibi koşalım gibi
   ● Isınma hareketlerinden sonra çocuklar daire olup açılırlar yere yatıp bacaklarını açarlar önce öğretmen çocuklara
dokunmadan bacakları arasından atlayarak dolaşır, sonra sıra ile her çocuk bacaklar arasından atlayarak dolaşıp yerine
geçerek yatar..
   ● Çalışma sonunda; öğretmen, çorap ören nine, gazete okuyan baba, kitap okuyan dede, yemek hazırlayan anne ve
çocuk resimleri göstererek resimlerde kimlerin olduğu, bu kişilerin neler yaptığı ve odada bulunan eşyaları sorarak,
çocukların konuşmalarına fırsat verilir.
   ● Öğretmen “haydi bu insanlara bir isim verelim ve bu kişileri canlandıralım” der. Çocuklar gruplara ayrılıp, görevleri
belirlenir. Evcilik köşesinden rollere uygun giysiler ve malzemeler alınır.
   ● Öğretmen, çocukların hazırlıkları bitince, “akşam olmuş herkes evde, bakalım evlerde neler yaşanacak oynayalım” der
ve bir süre çocukları oynamaları için serbest bırakır. Köşelerde gezerek oyunlarına rehberlik eder.
   ● Belli bir süre sonra “heykel olun, şimdi sıra ile evlerinizin fotoğrafını çekeceğim” diyerek öğretmen hayali
fotoğraflarını çeker.
   ● Giysiler ve malzemeler köşeye yerleştirildikten sonra;
-Ailede kimler yaşıyor?      - Anne ve Baba evde neler yapıyor?      -Başka neler yaparlar?    -Başka ne görevleri
vardır? -Çocuklar evde neler yapıyor, nasıl davranmalılar? -Bebekken neler yapıyordun? -şimdi neler yapıyorsun?         -
Nine ve dede yaşlı mıdır? Genç midirler? -Yüzleri nasıldır? Nasıl hareket ederler?        -Yavaş mı hızlı mı? Gibi tartışma
soruları sorup, cevaplarını alır.
   ●Sohbetten sonra “Telefonun delikleri” adlı şarkıyı söyler, ikinci tekrarda isteyen çocuklarda katılırlar. Çocukların
isteğine göre şarkı tekrar edilir.

   Oyun PMA A1:K;5
   ●Öğretmen “imdat-imdat” yarış oyununun oynanması için çocukları iki gruba ayırtır.
   ● Her gruptan bir kaptan seçilir. Kaptanların adası halının üzerinde ayrı ayrı belirlenir. Tam karşılarına belli bir
mesafede her kaptanın gemisinin sınırlarla çizilir.
   ● Çizilmiş gemide oyuncular toplanıp imdat-imdat diye bağırırlar, başlama komutu ile kaptanlar koşar kendi
gemilerindeki bir çocuğun elinden tutup adaya getirirler, bu sefer hiç ara vermeden kurtulan çocuk koşar yine gemiden bir
çocuğun elinden tutup adaya getirir, kurtulan çocuk yine geriye döner bir arkadaşını getirir.
   ● Oyun gemideki tüm çocuklar adaya gelinceye kadar devam eder. Hangi grup önce bitirirse o grup birinci olur. Oyunun
kuralları açıklanır önce deneme bir oyun oynanıp yarışa başlanır. Çocukların isteğine göre devam edilir.
   Okuma -Yazmaya Hazırlık BA A2:K;1 A3:K;1,3 A4:K;9 A5:K;2 A6:K;4 A9:K; 3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, sarı, mavi legoları sınıfın ortasına çocuk sayısı kadar dağınık şekilde bırakır. Önceden hazırlanan müzikle
dans edilir.
   ●Müzik durunca her çocuk eline bir tane lego alır, sarı-kırmızı renklerine göre ikili grup olurlar gruplara, tek tek bakılır
doğru olanlar alkışlanır. Legolar yine yere dağınık bırakılır, bu sefer ayrı renk almaları söylenerek yine müzik eşliğinde
çocukların ilgi ve isteğine göre tekrarlanarak devam edilir..
   ●2’li ve 3’lü gruplama çalışması için gerekli açıklamalar yapılıp legoları gruplamaları istenir. 1 rakamının yazılışı ile
ilgili tekrarlar yapılır. (Matematik sf 14)
   ● Ardından yol bulma çizgi çalışması ve resim çizmeyi öğrenmeyle ilgili çocukları destekleyici konuşma yapıldıktan
sonra çalışma sayfalarına geçilir. Hikayedeki mavi üçgenden de bahsedilerek mavi ile ilgili çalışma sayfaları yapılır. (Sırada
Ne Var 1 sf 48-49)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından                        Öğretmen Açısından:
                                55
                                                           Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (26)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
14.Atılan nesneleri yakalar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9.Değişik malzemeler kullanılarak resim yapar.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
1.Nesneleri kopartır / yırtar
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç. 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
7.Ürünlerini çeşitli yollardan sunar.
8.Sunularına hayali / gerçek nesneler kullanır.
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
2.Sesin geldiği yönü belirler
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
6.Görsel materyalleri özenle kullanır.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
4.Varlıları miktarlarına göre gruplarlar.
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;3,7,9 A4:K;1 SDA A4:K;1,2 ÖB A1:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar ile selamlaşır. Çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini
belirleyerek ilgi alanı doğrultusunda serbest olarak oyunlarına başlarlar.
   ●Öğretmen çocukların oyunlarına katılarak kendiliğinden bir işe başlayıp, bitirme çabalarını gözlemleyip, sözel ödüller
ve pekiştireçlerde bulunur.
                              56
   ●Sanat köşesinde; rulo baskısı için ip,boş tuvalet kağıdı veya kağıt havlu ruloları,suluboya malzemeleri masaya konur.
Nasıl çalışılacağı çocuklara anlatılıp çalışmaları sağlanır. ( İpler boyanıp, ruloya sarılır. Beyaz kağıt üzerinde yuvarlanır, boya
iyice kuruyunca üzerine pastel boya ile kompozisyon oluşturularak resim yapılır.
   ● Diğer masaya; kağıt buruşturma tekniği kullanılarak çocukların kendi çizdikleri çiçek, ağaç vb. ( veya öğretmenin
çizip verdiği )resimlerin üzeri renkli kağıtlar buruşturularak yapıştırma çalışması yapılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, oyuncaklar toplanır, sınıf düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilirken
temizlik kurallarını uygulamaları sağlanıp kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil-Müzik SDA A7:K;3 A11:K;7,8 DA A8:K;1,2,3,4,5,6 BA A5:K;7 A6:K;6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, rahat bir şekilde otururlar “Açıp Kapa ve Bay mikrop” parmak oyunları, hep beraber söylenir. ( Eğlenerek
Öğrenelim sf.19–35)
MİKROP
Mikrop yürümüş, yürümüş (Sağ elin baş parmağı sol kol üzerinde yürütülür)
Bir evin kapısından içeri girmiş birde bakmış merdivenler var. Başlamış çıkmaya
                (Baş parmak avuç içinde gezdirilir ve parmaklardan çıkılır)
Üst kata çıkınca, kapıyı vurmuş tak… tak… tak… Kim o? (Sağ elin işaret parmağı ile sol elin avuç içine vurulur)
Ben bay mikrop -Ne istiyorsun?
Seni hasta etmeye geldim (Sağ elin baş parmağı sallanır)
Yooo Beni hasta edemezsin bol bol uyudum, iyi gıdalarla beslendim temiz bir çocuğum.
Aşı da oldum, mikrop ben gidiyorum der. (Sol ve sağ elin baş parmağı sallanır)
Çocuğun annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş.
Mikrobun ayağı kaymış yuvarlanmış, kendini kapının dışında bulmuş.(İki el birlikte hareket ettirerek yuvarlanma hareketi
yapılır.)
AÇIP KAPA
Açıp kapa açıp kapa (Avuçlar dışa dönük eller açılıp kapanır.)
El çırpalım oy
Açıp kapa açıp kapa kucağına koy (Kucakta kavuşturulur.)
Yavaş yavaş parmakların tırmansın (Parmaklar göğüsten yukarı doğru yürütülür.)
Ağzını da aç ama (Ağız açılır.)
Sakın elini koyma (Eller arkaya saklanır.)
   ● Öğretmen, temizlik banyo yapmayla ilgili bir hikâyeyi resimlerini göstererek okur. Hikâye soru cevap şeklinde tekrar
edildikten sonra, “Banyo yapmanın dışında, başka hangi temizliğe dikkat etmeliyiz?” sorusu çocuklarla tartışılır.
   ●Öğretmen sınıfa getirdiği temizlik malzemelerini (havlu, sabun, tırnak makası, şampuan, tarak, bulaşık deterjanı, su
tuvalet kağıdı, tırnak fırçası, diş fırçası macunu, çamaşır deterjanı vb.) tek tek gösterip kulanım amaçlarına ve şekillerine göre
eleştirme ve gruplandırma yapılır.
    ●Ardından, her çocuğa bir malzeme verilir, “Bu nesnelerin dili olsaydı ne derdi” yönergesi de verilecek çocukların bir
süre düşünmeleri sağlanır. (örneğin; çamaşır deterjanı; ‘korkmayın kirlenmekten, ben işimi iyi bilirim’, tırnak makası; ‘niçin
tırnaklarını bu kadar uzatıyorsun, kesmekte zorlanıyorum’ gibi ) bütün çocuklar kendi nesnelerini konuşturur, konuşmak
istemeyen çocuklar zorlanmadan teşvik edilir.
   ●Öğretmen ’’Erken yatarım’’ şarkısını söyler, çocuklarla birlikte bölüm bölüm hareketleri de yapılarak söylenir.
                   ERKEN YATARIM
   Erken yatarım, erken kalkarım             Erken yatınca, erken kalkınca
   Bir yumurtayı sütle çırparım             Çantaya kitap, kalem konunca
   Kızarmış ekmek, birazda peynir             İster yaz olsun, ister kara kış
   Aman efendim ne güzel yenir              Haydi okula tıpış tıpış da tıpış

   Oyun PMA A1: K; 14 DA: A1: K; 2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar “hoplarım zıplarım sağlıklı çocuk olurum” sözleri eşliğinde heykel olunur, birkaç tekrardan
sonra, öğretmen çocuklar heykel halindeyken bir çocuğun önüne geçer halkayı yerden yuvarlayarak çocuğa gönderir. Halkayı
tutan heykellikten kurtulur.
   ● Çocuklar büyükçe bir daire biçiminde yere otururlar. Bir ebe ortaya oturur. Herkesin nerede olduğuna dikkatle bakar,
gözeleri bağlanır, öne bir çan konur. Dairedeki çocuklardan biri sessizce gelir, çanı alır ve ses çıkararak yere oturur. Çanı da
kendi arkasına gizler ortadaki ebe gözlerini açar, çanın kimin arkasında olduğunu tahmin etmeye çalışır (Çan yerine zil, tef,
marakas olabilir). “Çan kimde” oyunu çocukların isteğine göre oynanır.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A5:K;4,5 BA A6:K;4 A9:K;3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Halının üzerine daireler çizilir, her çocuk bir dairede durur öğretmen tef ile ritim tutarak, tefi vurduğu sayı kadar daire
içinde tek ayak çift ayak zıplarlar önce öğretmen model olarak yapar sonra istekli çocuklara tefi vurmaları için izin verir,
diğer çocuklarda vurulan sayı kadar daire için de zıplarlar. Sonra çift ayak masalara doğru giderler.
   ●Çocuklar masalara otururlar öğretmen, çalışma sayfalarını ve boya kalemlerini dağıtır.boya kalemleriyle gruplama
çalışmalarına yer verilir.Ardından dikkat çalışmasıyla ilgili çalışma ayfası yapılır (Sırada Ne Var1sf.50,51)
   AİLE KATILIMI:
   Ailelerden yumurtanın yararlarını, yumurta ile hangi yiyecekler hazırladıklarını anlatıp ve bir sonraki gün kullanılmak
üzere çocuklarıyla birlikte içini boşalttıkları bir yumurtanın kabuğu istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:                                57
                                                     Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (27)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
12. Pedal çevirme hareketi yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
7.Gerektiğinde lideri izler.
8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;8,13,14 SDA A3:K;1,2 BA A:9;K3 ÖB A1:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her çocukla selamlaşır, çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini söyleyerek
oyunlarına başlarlar.
   ● Öğretmen çocukları gözlemleyerek yetişkin denetimi olmadığı durumlarda problemleri nasıl çözdüklerini inceler,
gerekli durumlarda sözel pekiştirmeler veya uyarılar yapar.
   ●Sanat köşesinde; öğretmen bir gün önce çocuklardan istediği toplu iğne ile boşaltılmış yumurta kabuklarını, çocuklarla
birlikte sayar.
   ● Masaya, yumurtanın içinden çıkan civciv çizilmiş resim, artık yünler, gerekli kartonlar, makas, yapıştırıcı konulur.
Civciv yapmak için Öğretmen aşamalarını anlatır, çocuklar çalışmalarını yaparlar.
   (Kabuklar, çizilmiş yumurtanın üzerine yapıştırılır. Artık yünler civcive yapıştırılır. Çocuklar ellerinin kalıbını çizip,
kesilerek civcive yapıştırılır.)
    ●Diğer masaya, suluboya, önceden hazırlanmış patates kalıpları ve kağıtlar konularak, patates baskısının nasıl
yapılacağı anlatılır. Uygulamalı olarak, çocukların çalışmalarına fırsat verilir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sonunda sınıf toplanıp, köşeler düzenlenir. Tuvalet ihtiyaçlarını gidermek ve elleri yıkamak
için lavaboya gidilip, beslenmeye geçilir.

   Hareket- Drama- Fen ve Doğa- Müzik PMA A1: K; 1,4,12 SDA A6: K; 7 DA A8. K; 1.2.3.4 BA A2:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar. Vücutlar baştan aşağıya hareket ettirilir, başımız, omuzlarımız, kollarımız,
belimiz, dizlerimiz sekiz kez çevrilir, halıya oturulup bacaklar açılıp, kapatılır. Bisiklet pedalı çevirme hareketleri ile ısınma
çalışması bitirilir.
   ● Isınmadan sonra ikişerli gruplar halinde topu arkadaşına atma oyunu ile kaynaştırma çalışması yapılır.
   ●Öğretmen önce “ Bir Çocuk” tekerlemesi söyler.Ardından “Leylek” adlı tekerlemeyi çocukları sayarak söyler her
dörtlük sonunda hangi çocuğun başına dokunursa o çocuk oturur. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.53-56)
                                58
BİR ÇOCUK
Bir gün bir gün bir çocuk,          Şeker de sanmış ilacı,             Kıvrım kıvrım kıvranmış
Eve de gelmiş, kimse yok,           Yemiş, yemiş bitirmiş.             Yaptığından utanmış,
Açmış bakmış dolabı.             Akşama girmiş bir sancı            Doktor gelmiş cıss… demiş.

LEYLEKLER
Leylekler, leylekler
Varın bizim ovaya,
Konun bizim bacaya,
Görün bir hacı baba,
Sırtında kalın bir aba
Odur bizim baba

   ●Bütün çocuklar oturana kadar devam edilir. Öğretmen, çocuklara elinde ki yumurtayı göstererek, hangi hayvanların
yumurtladığını sorar, daha önceden hazırladığı, yumurta ilgili resimleri resim kartlarından veya asetat setinden tepegözü
kullanarak gösterir.
   ●Yumurta bir tabağın içine kırılarak incelenir, yumurtanın insan sağlığına yararları belirtilip, yumurta ile neler
yapılabileceği tartışılır.
   ●Öğretmen “Ayağa kalkalım, benim söylediklerimi istediğiniz gibi canlandırabilirsiniz, şimdi herkes kendini leylek
olduğunu düşünsün, hepimiz leylek olduk” der.
   ● Çocukların leylek gibi yürüme taklitlerinden sonra, leyleklerden birinin yumurtası olur, kuluçkaya yatar ve bir süre
sonra yumurta çatlar, leylek yumurtadan çıkar, anne leylek yavrusunu besler ve ona uçmayı öğretir, artık havalar soğumaya
başlar. “Ağaçlar yapraklarını döküyor, yağmur yağıyor, rüzgar esiyor, göç etme zamanı geldi” der, hazırlanıp sıcak ülkelere
gitmeye başlarlar, yolda giderken yavru leylek çok yorulur, uçamaz ve bir bahçeye düşer, bahçede bir çocuk bulur ve evinde
yavru leyleğe bakar, havalar ısınmaya başlayınca leylekler tekrar geri dönerler, yavru leylek annesini görünce çok sevinir ve
gruba katılır. Bütün leylekler mutluluktan dans ederler.
   ● Öğretmen bu arada önceden hazırladığı müzik kasetini açarak çocukların bir süre dans etmelerini sağlar sonra; —
Leylekler neden sonbaharda göç ederler?
   — Havalar soğuyunca diğer hayvanlar neler yaparlar? gibi sorular ile drama sonunda tartışma yapılır.
   ●Öğretmen “Hayvanlar” şarkısını bir kez söyler” ikinci tekrarda çocuklarda katılarak hareketleriyle söylenir.
“Sonbahar” şarkısı da tekrar edilir.

               HAYVANLAR

1- Damda leylek tak tak tak  2- Kurbağalarda derede vırak vırak vırak    3- Evde kedi mır mır mır
  Suda ördek vak vak vak    Yolda köpek hav hav hav             Sevimlidir hayvanlar
                                         Sevimli onlar.

   Oyun SDA A3: K; 2 A6: K; 8
   Öğrenme Süreci
   ●Çocukların sayısı kadar yuvarlak çizilir. Yuvarlaklar çocukların evidir, herkes evine girer. Öğretmen, müzik eşliğinde,
“haydi çocuklar hava çok güzel güneşli dışarıda oynayalım” der.
  ● Çocuklar serbest dans ederler, müzik durdurulduğunda,
-Yağmur başladı herkes evine denildiğinde, herkes bir yuvarlağa girer, açıkta kalan çocuk oyun dışı kalır. Bir yuvarlak silinir.
Oyun 2–3 çocuk kalana kadar devam eder.
  ●“Yağmur yağıyor” oyunundan sonra “Uçtu Uçtu kuş uçtu” oyunu anlatılıp iki - üç kez oynadıktan sonra isteyen
çocuklar oyunu oynatırlar. (Çocuklar halka olurlar. Biri ebe seçilir. Halkadan çıkmaya çalışır. Bu arada diğer çocuklar ritmik
“uçtu uçtu kuş uçtu” derler. Kuşun halkadan çıktığı yerdeki çocuklardan biri ebenin seçimiyle yeni kuş olular.)


   AİLE KATILIMI:
   Çocuklardan Atatürk resmi ve sınıfı süslemek için balon - bayrak getirmeleri istenir.


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               59
                                       Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (28)

Okul Adı     :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
4.Nesneleri takar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 3-Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4.Görsel materyalleri açıklar.
6.Görsel materyalleri özenle kullanır.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
Amaç 10.Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
2.Daire,üçgen,kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
Amaç 14. Parça bütün ilişkisi kavrayabilme
Kazanımlar
1.Bir bütünün parçalarını söyler.
3.İki yarımı birleştirerek bütün elde eder.
Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Amaç 21. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                            60
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;3,4,8,10,14 SDA A6:K;2,3,4 A11:K;3 ÖB A1:K;6,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar. Çocuklar kendi istekleri ile bir işe başlarlar. Çocuklar oyun oynarken öğretmen
gözlemler, gerekli durumlarda çocuklar ile oyun oynar, çocukların yaptığı yeni ürünleri, olumlu davranış ve sözcükleri sözel
ödüller vererek pekiştirir.
  ●Çocuklar evden getirdikleri Atatürk resimlerini beyaz kağıda yapıştırarak, etrafını istedikleri şekilde (grafon kağıdını
parçalara bölerek yuvarlayıp veya el işi kağıdını küçük küçük kesip yapıştırarak veya çocukların seçtikleri artık
materyallerle) tamamlamaları ve süslemeleri için rehberlik edilir.
   ●Diğer masada el işi kağıtları (ince şeritler halinde çizilmiş) makas ve yapıştırıcı konulur. Çocuklar çizgilerin üzerinden
keserek şeritler oluşturup zincir çalışması yaparlar.
   ● Öğretmen çocuklara rehberlik eder, ayrıca “sınıfımızı bu yaptığımız zincirlerle süsleyelim; çünkü önümüzdeki
günlerde Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız. Her yer süslenmeli değil mi çocuklar, sizde evlerinizi süsleyin bayraklar
asın” gibi konuşma yapar. Yapılan zincirlerle sınıf süslenir.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bitiminde köşeler düzenlenir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderildikten sonra kahvaltıya
geçilir. Kahvaltı sırasında gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanma ve içinde bulunduğu çevreyi temiz
tutma ile ilgili sohbet edilir.
   Türkçe Dil- Müzik DA A3:K;1,2 A8:K;1,2,3,4,6 BA A3:K;1,2,3,4 A20:K;1,2 A21:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara alınır.”29 Ekim ve Kemalpaşa” tekerlemeleri çocuklarla birlikte söylenir. “Bayram” parmak oyunu
oynanır. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.25–56-57 )

  29 EKİM
Ekim Ekim 29 Ekim
Cumhuriyet artık bizim
Hep beraber eğlenelim

KEMAL PAŞA
Çıktım erik dalına
Baktım tren yoluna
Üç gemi geliyor
Biri ağa,
Biri paşa,
Ortancası Kemal Paşa

         BAYRAM

   ● Cumhuriyetimizi kim kurdu? Atatürk’ün doğum yeri, anne-babasının adı, çocukluğu ve yaptığı işleri resimler
gösterilerek anlatılır. Çocukların da resimleri inceleyerek dinlemeleri istenir, ardından dinledikleriyle ilgili sorular sorulur.
   ● Öğretmen, etkinlik sonunda çocuklara “Cumhuriyetimizi kurdukları için Atatürk’e ve arkadaşlarına kocaman bir
teşekkür edelim mi?” der. Çocuklar teşekkür ettikten sonra,
   ●Öğretmen önceden hazırladığı kasetten “Cumhuriyet” şarkısını çocuklara dinletir, şarkı bölüm bölüm hep birlikte
tekrardan sonra, bütün çocuklar ayağa kalkarak uygun adımlarla asker gibi yürüyerek şarkıyı tekrar ederler.

   Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık BA A6:K;4 A9:K;4,5 A10 K;2 A14:K;1,3
   Öğrenme Süreci
   ● Öğretmen, “Atatürk ve Kargalar” oyununu anlatır. ( 0yun Bizim Sınıf 2 sf 9) Halının üzeri tarla olur, çocukların
isteğine göre rol dağılımı yapılarak, öğretmeninde katılımı ile bir deneme oyundan sonra oyun başlatılır. Yakalanan kargalar
oyun dışı kalır. Bir çocuk kalana kadar oyun devam eder. Oyun çocukların isteğine tekrarlanır.
   ●Ardından “ Elmas toplama ” yarış oyununun oynanması için öğretmen çocukları üç gruba ayırır.
   ●Her grup için sınıfın değişik köşelerine sarı, kırmızı, mavi renklerde elmaslar yerleştirilir.(Renkli fon kartonlarından
daire şekillerde kesilir.)
   ●Her grup kendi renk elmaslarını alabilmek için,sınıfın içine dağılır kendi gruplarına ait kutunun(sepet,tabak vb) içinde
biriktirir.Verilen süre tamamlanınca, grupların topladıkları elmaslar sayılır. En çok elmas toplayan grup alkışlanır. Oyun
çocukların isteğine göre, elmas renkleri değiştirilerek devam eder.
   ● Bütün çocuklar masalara oturunca çocukların boya kalemleriyle. 2’li (3’lü,4’lü) gruplama çalışmaları yapmaları
istenir.İlgili çalışma sayfasına geçilir (matematik sf 15-16)
   Ardından dikkat,çizgi ve şekillerle ilgili çalışma sayfalarının yapılması sağlanır.(Sırada Ne Var1 sf 52-53)

   AİLE KATILIMI:
   Ailelerden, çocuklarıyla birlikte Atatürk’ün bir anısını araştırarak çocuklarına anlatmaları istenir.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                                61
                      CUMHURİYET BAYRAMI (29EKİM)

                                              Tarih:
                      GÜNLÜK PLAN (30)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
4.Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanılarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 3-Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
Amaç 14.Sanat eserlerinin estetik özelliklerini farkedebilme
Kazanımlar
1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
2.Sanat eserleri hakkında duygularını açıklar
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
 Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.


                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,12,13,14 A4:K;4 SDA A3:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, selamlaşıp giysilerini yerleştirdikten sonra hangi köşelerde oynamak istediklerini
sorarak, çocukların ilgi alanları doğrultusunda köşelere yönlendirir.
   ● Öğretmen çocukları gözlemler, yetişkin denetimi olmadan da oyunlarını kurup aralarındaki çıkabilecek problemleri
kendi kendilerine çözümlemeleri yönünde gözlemler, gerekli durumlarda rehberlik eder.
                               62
   ●Sanat etkinliğinde; çizilip çoğaltılmış Türk Bayrağı, kırmızı- beyaz grafon kağıtları verilerek yuvarlama tekniği ile
çalışması için, çocuklara rehberlik edilerek yaptırılır.
   ●Diğer masada şeritler halinde kesilmiş grafon kağıtları ve yapıştırıcı verilerek, çocuklara rehberlik edilip katlama
tekniği ile kedi merdiveni çalışması yapılır.
   ● Yapılan kedi merdivenleri ve çocukların getirdikleri balon ve bayraklarla sınıf süslenmeye devam edilir.
   ●Çocuklar renkli fon kartonlarından taç kesip, üstünü pullar, boncuklar, parlak kağıtlar vb. materyallerle süsleyerek
başlarına takarlar.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, köşeler düzenlenip tek sıraya girilir. Sınıf mevcudu çocuklar
tarafından sayılarak el temizliği ve tuvalet ihtiyacı için lavaboya gidilip, kahvaltı hazırlığına geçilir.

   Türkçe Dil-Oyun- Müzik (Cumhuriyet Balosu) PMA A1:K;4,5 A3:K;1,2,3,4,5 SDA A11:K;1,4,5,6
                            A15:K;1,2 DA A5:K;1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen “Cumhuriyet Bayramı” adlı şiiri bir kez söyler ardından bölüm bölüm
hep birlikte söylenir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.41) Niçin bayram yapıyoruz? Konusunda sohbet edilir.

CUMHURİYET BAYRAMI
Geldi 29 Ekim,
Hürriyetim, Cumhuriyetim.
Gururum, sevincim,
Her şeyimsin sen benim.

Atatürk verdi
Cumhuriyeti bize,
Yurdumuzu yüceltti
Çağdaş hedeflere.

Yurdumuzu, donatırız bayraklarla,
Kutlarız bayramımızı coşkuyla,
Cumhuriyet, Cumhuriyet,
Sen çok yaşa.

   ●Sonra, öğretmen Atatürk’ten bir anı (Atatürk ve Küçük Çoban) okur. Çocukların da ailelerinden dinledikleri anıları
anlatmalarına fırsat tanır.
   ●Öğretmen, şimdi hepimiz kalkalım, diyerek çocuklar kalkınca sınıf içine asılan bayraklar, balonlar ve Atatürk resimleri
de sayılır.
   ●Cumhuriyetin gelişini dans ederek kutlayalım. Ama önce “rahat dans edebilmemiz için masaları sandalyeleri uygun
yerlere çekelim” der.
   ● Sınıf düzenlenince, öğretmen müziği açar “Haydi, Cumhuriyetimize kavuşmamızın mutluluğunu dans ederek
kutlayalım.” der ve müzik eşliğinde dans edilir.
   ●Marşlar eşliğinde asker gibi yürüme, bayrak taşıma, davul ve borazan çalma, at üzerinde dörtnala koşma gibi
hareketler pantomim yolu ile canlandırmalar yapılır.
   ● İstenilen yarışma oyunları oynatılır. (sandalye kapmaca, bayrak yarışı vb. )
   ●Ritim aletleri dağıtılarak, ritim ve serbest müzik oluşturduktan sonra “Cumhuriyet” şarkısı hep beraber söylenir;
çocukların isteğine göre diğer öğrenilen şarkılar tekrar edilir.

   Okuma Yazmaya Hazırlık SDA14 K;1,2 BA A3: K;1,4         A20: K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen, ” Daha önce Atatürk’le ilgili neler okumuştum? “ diyerek çocukların
hatırlayıp yeniden ifade etmeleri sağlanır. Cumhuriyet ile gelen, yenilikler resimlerle önce- sonra kavramları pekiştirilerek
verilir.Boya ve kitaplar dağıtılır.
   ● Cumhuriyet bayramı ile ilgili çalışma sayfaları yapılır. (Sırada Ne Var 1 sf 54)

  Öğretmen, ailelerden okulda kutlanacak Cumhuriyet Bayramı töreni için Cuma günü çocukların aileleri ile okula
gelmelerini ister.

  III. DEĞERLENDİRME

  Çocuklar Açısından:

  Etkinlikler Açısından:

  Öğretmen Açısından:
                               63
                                                  Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (29)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4.Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Amaç 21. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar

                         ETKİNLİKLER
Serbest Zaman –Sanat    PMA A2:K;3,11,13,14 SDA A15:K;1,2 DA A8:K;1,2,3,4 ÖB A1:K;2
  Öğrenme Süreci

  ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biri ile tek tek selamlaşır, çocuklar istedikleri köşelerde oyunlarına başlarlar.
   ●Öğretmen çocuklar gelmeden, kitap köşesine Atatürk albümü ve ilgili dergiler yerleştirir, panoya veya uygun bir
köşeye de büyük boy Atatürk portresi asar. Çocukların dikkatini bu yöne çekerek köşedeki albümü inceleyip soru sormaları
yönünde teşvik eder.
   ●Atatürk resminin kenarlarından ( her çocuk kendisi kesecek) kesilerek çıkartılan Atatürk kalıbını kağıdın üzerine
yerleştirilir. Boşlukta kalan beyaz kısımlar suluboya -sünger baskısı tekniği ile doldurulur.
   ●Ayrıca isteyen çocuklar serbest suluboya çalışması yaparlar. Çalışması biten çocuk ellerini yıkamaya gider.

                               64
  ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde, sınıf toplanıp köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil –Okuma Yazmaya Hazırlık SDA A11:K;2 A15:K;1,2 DA A5:K;1,2,3 BA A2:K;1,2 A4:K;9
                       A20:K;1,2 A21:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. “Kemal Paşa” tekerlemesi ile “Cumhuriyet Bayramı” şiirini, “Atatürk” parmak oyununu
öğretmen sırayla bir kaç kez söyler, isteyen çocuklarda katılırlar, çocukların isteğine göre tekrar edilir.


CUMHURİYET BAYRAMI
Geldi 29 Ekim,
Hürriyetim, Cumhuriyetim.
Gururum, sevincim,
Her şeyimsin sen benim.
                                   KEMAL PAŞA
Atatürk verdi                             Çıktım erik dalına
Cumhuriyeti bize,                           Baktım tren yoluna
Yurdumuzu yüceltti                          Üç gemi geliyor
Çağdaş hedeflere.                           Biri ağa,
                                   Biri paşa,
Yurdumuzu, donatırız bayraklarla,                   Ortancası Kemal Paşa(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.56)
Kutlarız bayramımızı coşkuyla,
Cumhuriyet, Cumhuriyet,
Sen çok yaşa. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.41)


            ATATÜRK
Atatürk 1881’de doğdu.         (Serçe parmak tutulur.)
Küçük bir bebekti.
Büyüdü okula gitti.           (Yüzük parmak tutulur.)
Biraz daha büyüdü, askeri okula gitti. (Orta parmak tutulur.)
Komutan oldu,             (İşaret parmak tutulur.)
Düşmanlarla savaştı.         (Sağ ve sol el parmakları açılır, birbirine değdirilir.)
Yurdumuzu kurtardı.           (İki el göğüs üzerinde birleştirilir.)
Cumhuriyet kurdu.           (İki el yanlara açılır. )
Mutluyuz, sevinçliyiz.          (Alkışlanır.)
Yurdumuzu çok severiz.         (Kollar sarılır.) (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.43)

   ● Atatürk’le ilgili duygularını veya özgün şiir ve tekerleme söylemek isteyen çocuklara fırsat verilir.
   ●Çocukların daha önce ailelerinden dinledikleri anılarını, anlatamamış olan çocukların anlatmaları sağlanır.
   ● Çalışma kitapları ve boyalar dağıtılır. Öğretmen, ” Daha önce Atatürk’le ilgili neler okumuştum? “ diyerek çocukların
hatırlayıp yeniden ifade etmeleri sağlanır. Daha sonra ilgili yönergeler verilerek çalışmaya geçilir.

   Müzik- Oyun PMA A1:K;1.4.5 SDA A11:K;1
   Öğrenme Süreci
   ● Bütün çocuklar ayağa kalkarlar. Öğretmenin önceden hazırladığı marşlara, uygun adımlarla asker gibi yürüyerek eşlik
ederler. Sonra öğrenilen Cumhuriyet şarkısını yine uygun adımlarla asker gibi yürüyerek söylerler.
   ●Çocuklar şarkı bitiminde yine asker gibi yürüyerek daire şeklini alırlar, öğretmen “el sık, selam ver, koş” oyununu
anlatır, kurallarını açıklar.
   ( Çocuklar halka olurlar, bir çocuk ebe olur. Çocuk halkanın dışında dönerken bir arkadaşını seçer, onunla el sıkışır,
selam verir, sonra ikisi de ters yönden koşmaya başlarlar. Hangisi daha önce halkadaki boş olan yere gelirse, o oyunu
kazanmış olur. Gelemeyen yine halkanın etrafında dönerek bir arkadaşını seçer oyun aynı şekilde devam eder.) Önce oyunu
kendisi oynayarak başlatır ve belli bir süre sonra grubun dışına çıkarak dışarıdan izler, oyun çocukların isteğine göre devam
eder.
   Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A2:K,10
  Kesik çizgileri birleştirip,resmi boyayıp tamamlama ve ressamla ilgili sayfalar yapılır. (Sırada Ne Var 1 sf 55,56)
   AİLE KATILIMI:
   Ailelerden çocuklarıyla birlikte, acil durumlarda aranacak telefon numaralarını ve ne gibi acil durumlarda aranması
gerektiği konuşulup (itfaiye, imdat polis, ambulans) telefon numaralarını yazarak pazartesi günü okula göndermeleri istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                                65
                        KIZILAY HAFTASI             Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (31)
Okul Adı     :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler.
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
DİL ALANI
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1.Görsel materyalleri inceler.
2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4.Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.varlıkların rengini söyler.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.
AMAÇ 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
4. Acil durumlarda başvurabilecek telefon numaralarını söyler.
                             ETKİNLİKLER
Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;4,5,7 DA A6:K;5 A8:K;1,2,3
Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılayarak tek tek selamlaşır. Çocuklar hangi köşede oynamak istediğini söyleyerek
   oyunlarına başlarlar.
   ● Öğretmen çocukları gözlemler, gerekli durumlarda rehberlik eder. Çocukların takmalı, çıkarmalı oyuncalar ile
yaptıkları ürünleri destekler, çok güzel olduğunu belirterek yeni ürünler yapmaları için yüreklendirir.


                             58
   ●Pastel boyalar ve beyaz kağıt konularak Cumhuriyet Bayramı tören izlenimlerinin serbest olarak resimlendirilmesine
fırsat verilir. Yapılan çalışmalar panolara asılarak sergilenir
   ●Diğer bir masaya öğretmen tarafından hazırlanan mavi ve sarı suluboya, kalın ve ince fırçalar ve resim kağıtları
konulur.Önce çocuklarla fırçalar incelenir ve çocuklardan aralarındaki farkı bulmaları istenir.Çocuklarla ince kalın kavramına
küçük bir dikkat çektikten sonra,istekli çocuklar çalışmaya başlarlar. Farkında olmadan renklerin karışımından çıkan renge
(yeşil) çocukların dikkati çekilir. Diğer çocuklara da gösterilerek, diğer çocukların da kendi istekleri ile çalışmaya katılması
sağlanır.
   ● Öğretmen panoya astığı Kızılay afişleri ile çocukların dikkatini çekerek soru sormalarını sağlar. Kızılay neler yapar?
Kızılay kimlere yardım eder? Kızılay ne gibi yardımlarda bulunur? Kızılay’ın bayrağı nasıldır? Vb. Kızılay’ın yaptığı
çalışmalar hakkında sohbet edilir.
   ●Sanat köşesinde masalara kağıtlar, yapıştırıcılar, makaslar konur. Öğretmen “Haydi çocuklara evleri yıkılan çocuklar
için çadır yapacağız” diyerek çocukların ilgisini konu üzerine toplar. Bu haftanın Kızılay Haftası olduğundan bahsedilir.
Kızılay’ın görevleri anlatılır. Sonra öğretmen rehberliğinde Kızılay çadırları yapılır
   ●Kızılayla ilgili sohbet ettikten sonra Kızılay’ın neler yaptığını her bir cümleyi küçük küçük kesilen bandajların üzerine
yazılır, ortasına yapılan çadırlardan birtanesi yapıştırılarak etrafında bandajlar büyük kağıda yapıştırılır.Sınıf panosuna asılır.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bitiminde toplanma temizlik yapılır, kahvaltıya geçilir.
     Türkçe Dil SDA A2:K;1,2 A5:K;1,2 BA A16:K;1,2 ÖB A5:K;1,2,3,4
     Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen, önceden hazırladığı çantayı sınıfa getirerek, çocuklara “Elimdeki çanta çok ağır,
içinde ne var merak ediyor musunuz?” der. Çantadaki çeşit çeşit giyim eşyasını gösterdikten sonra; “Bu eşyaları bir yardım kuruluşlarına
götürüp ihtiyacı olanlara, kimsesiz yaşlılara, çocuklara dağıtacağım. Siz de bu yardım kampanyasına katılmak ister misiniz?” diyerek
çocukların dikkatini çeker.
    ●Öğretmen, yardımlaşmanın önemiyle ilgili sorularla sohbeti başlatıp, çocukların kimlere ne şekilde yardım etmek istediklerini
sorarak duygularını ifade etme fırsatı verir.
    ●Ardından yurdumuzda var olan yardımlaşma kurumlarından ve bu kurumların da en önemlisinin “Kızılay” olduğunu ifade edilerek,
“Kızılay” ile ilgili parmak oyunu çocuklarla birlikte söylenerek yapılır. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.74)
  KIZILAY
Büyük evler,         (İşaret, orta, yüzük parmaklar gösterilir.)
Küçük evler,         (Serçe ve başparmaklar tutulur.)
Deprem olunca sallanır. (Parmaklar sallanır.)
Sağlam olmayanlar yıkılır. (Parmaklar kapatılır.)
Kızılay gelir,        (İşaret ve başparmakla ay yapılır.)
Çadır getirir,        (Sağ ve sol el işaret ve başparmakla üçgen yapılır.)
Teşekkürler Kızılay.      (Eller kalbin üzerinde birleştirilir.)
   ● Öğretmen elindeki kuklayla “merhaba çocuklar, ben Aslı’nın arkadaşıyım ismim Ali sizlere Aslı’nın iki yıl önce
evlerinin nasıl yandığını anlatacağım” der. (Aslı’nın kibritle oynarken evlerinin yandığını, itfaiyenin gelip söndürdüğünü
ancak hiçbir eşyalarının kalmadığını ve evlerinin oturulamaz hale geldiğini, Kızılay‘ın Aslılara çadır, yiyecek, battaniye verip
yardım ettiğini, Aslı’nın Kızılay’a yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini, şimdi Aslı güzel bir evde oturuyor. Tehlikeli
oyunlar da oynamıyor. Önce çok üzülmüştü ama şimdi hatasını anladı, yanlış davranışlarda yapmıyor)
   ●Kukla ile öykü anlatılır, sonra, yine kukla Ali olarak çocuklara,
   -Siz de Aslı gibi evinizi kaybetseydiniz neler hissederdiniz? - Kızılay Aslı’ya ne gibi yardımlar yaptı, yardım etmese ne
olurdu?    - Acil durumlarda arayacağımız telefon numarasını bilen var mı? - Kızılay başka hangi durumlarda yardıma
koşar (deprem, sel, yangın vb.) biliyor musunuz? gibi .
   ●Sorularla çocukların duygularını, başkaların duygularını paylaşmalarını ve bunu ifade etmelerini sağlayarak bir olayla
ilgili neden sonuç ilişkisi kurmaları ayrıca tehlikeli olabilecek kazalardan ve durumlardan kaçınmaları ve acil durum
telefonları tekrarlanarak etkinlik tamamlanır.
    ● Öğretmen yangın şarkısını birkaç kez söyler, daha sonra isteyen çocuklar şarkıya katılabilir.
                  YANGIN
   Yükseliyor alevler               Koş arkadaş sende koş
   Yanarken canım evler – 2 kez         Suyu taşı çabuk çabuk – 2 kez
   Yardıma koşuyor                Yanmasın halı kilim
   Komşular, görevliler    – 2 kez       Üzülmesin çoluk çocuk – 2 kez
   Oyun PMA A1 : K ; 4,5,11,14,15
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar öğretmen elindeki tefle ritim tutarak önce yavaş sonra hızlı yürünür, koşulur,
zıplanır tef durunca durularak ısınma çalışmaları yapılır.
   ● Öğretmen büyük, küçük ve orta büyüklüklerde üç adet topu sınıfa getirir, bu topların büyüklükleri hakkında
çocuklarla konuşulur. Sınıfın ortasına büyük, küçük ve orta olmak üzere üç değişik boyda kutu konur, çocuklar üç gruba
ayrılırlar, her gruba bir top verilir, gruptan bir çocuk kutunun başında durur.
.   ● Diğer grup üyeleri sırayla, topu kutuya atar, top kutuya girerse, kutunun başındaki çocuk yanındaki kağıda bir top
çizer.(Her grup elindeki topu, topun büyüklüğüne uygun olan kutunun içine sokmaya çalışır.)
    ●Her çocuk topu attıktan sonra grubun kağıtlarına bakılır hangi kağıttaki top çok ise o grup alkışlanır.
 Okuma -Yazmaya Hazırlık DA A6:K;5 BA A7:K;7 A11:K;1,2 A5:K;2 A4:K;2
Öğrenme Süreci
    ●Öğretmen sınıfa çocuk sayısı kadar kananoz getirir ve çocuklardan masanın üzerine yerleştirdikleri nesneleri
kavanozlara doldurmalarını ister. Öğretmen kavanozlara bakarak boş mu dolu mu olduklarını sorar. Daha sonrada çocuklar
kavanozlara bulgur, nohut, su vb. materyaller doldururlar.Kavanozların boş mu dolu mu olduğu sohbet edilir. Sınıftaki
nesne,oyuncaklar kullanılarak renk ve kavram tekrar çalışması yapılır.Ardından çalışma sayfaları ve boyalar dağıtılır.
Çalışma sayfalarıyla ilgili gerekli açıklamalar yapılıp yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 2 sf 3,4,5,6,7)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:            Etkinlikler Açısından:                Öğretm

                                 59
                                              Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (32)

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanılarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2. Nesneleri sıkar.
4. Malzemelere elleriyle şekil verir.
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler.
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
DİL ALANI
Amaç 2.Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Nefesini doğru kullanır.
2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
3. Konuşurken sesinin tonunu işitebilir biçimde ayarlar.
4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar..
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1.Görsel materyalleri inceler.
2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
4. Acil durumlarda başvurabilecek telefon numaralarını söyler.

                              ETKİNLİKLER
Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,9,13,14,15 A4: K; 2,4,5 DA A8:K;1,2,3
Öğrenme Süreci
  ● Öğretmen sınıfa giren çocuklarla tek tek selamlaşır, Çocukların hazır olan çeşitli masa ve köşelerde ilgileri
doğrultusunda istedikleri etkinliklere katılmaları istenir. Çocuklar istedikleri oyuncaklarla oynarlar.

                               60
   ● Oyun hamurları masalara bırakılır. Burada çocuklar oyun hamurundan ağaçlar, evler, arabalar, çiçekler yaparlar.
    Diğer bir masaya Kızılay Haftasını anlatan resmin kesik çizgileri birleştirilerek resim tamamlanıp sınırlı boya çalışması
verilir.
  ● Diğer köşeye de; fon kartonundan hazırlanmış elma şeklin etrafından delgeçle delinir. Çocuklar iplerle deliklerden ipi
geçirerek dikiş çalışması yaparlar. Dikiş sonunda iplerin bağlanması sağlanır.
   Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil-Müzik: SDA A2:K;1,2 A5:K;1,2 DA A2:K;1,2,3,4 A6:K;1,2 A8:K;1,2,3 BA A16:K;1,2 ÖB A5:K;1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları yarım ay şeklinde sandalyelerine oturmalarını ister. Çocukların çok iyi bir şekilde görebileceği bir
yere masa koyulur. Masanın üzerine ilkyardım çantası, çeşitli kıyafetler gıda maddeleri konur. Öğretmen çocuklara masanın
üzerindeki malzemeleri tek tek tanıtarak, bir afet, yangın, deprem olduğu zaman bu malzemelere ihtiyacımız olacağını bu
malzemelerin ise bizlere en çabuk Kızılay’ın yetiştireceğini anlatır. Sohbete ülkemizde birçok yardım kurumunun olduğunu
ama bunlar en önemlisinin Kızılay olduğunun söyleyerek devam eder.
   ● Öğretmen yardımlaşmanın önemini sorularla pekiştirir. Alınan cevaplarla çocukların ne şekilde yardım etmek
istediklerini söyleyerek kendilerini ifade etmelerini sağladıktan sonra “Kızılay” adlı şiiri önce kendisi söyler sonra şiir bölüm
bölüm çocuklara söylettirilir.(T.Dil Etkinliklerim sf.73)
                               KIZILAY
                               Deprem olur.
                              Kızılay koşar.
                                Sel olur.
                              Kızılay koşar
                               Yardım eder.
                              Yaraları,sarar


   ● Öğretmen önceden hazırladığı gazete ve dergilerden topladığı deprem yangın vb haberlerini öğrencilerine okur.
Haberlerin içinden evleri yanan yıkılan çocukların olduğunu vurgular. Sorularla çocukların duygularını başkalarının
duygularını paylaşmalarını kendilerini onların yerine koymalarını bu olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisini kurarak tehlikeli
olabilecek kazalardan ve durumlardan kaçınmaları gerektiğini anlatılır. Sonra acil durumlarda aranacak telefonlar bir kez
daha tekrar edilir.Daha sonra çocuklara rol dağılımı yapılarak depremde evini kaybetmiş insanlara yardım etme ile ilgili
canlandırma yapılır.(Bir grup çocuk Kızılay ekibi,diğer bir grup evini kaybetmiş insanlar olarak 2’ye ayrılır yaralıları taşıma
,pansuman etme,çadır kurma,onları battaniyeye sarma,yiyecek verme vb. doğaçlama yapılarak çocukların canlandırmalarına
rehberlik edilir.Drama esnasında çocukların birbirlerine karşı tutum ve davranışlarına, kullandıkları kelimeleri doğru tellafuz
etmelerine dikkat edilerek rehberlik edilir.
   ● Sonra “ Kızılay” adlı şarkı önce öğretmen tarafından söylenir sonra çocuklarla tekrarlanır.
KIZILAY
Depremde, sel, yangın gibi felakette sensin,
Savaşta, salgın hastalıklarda hep sen varsın.

Kızılay, Kızılay
Sen varsın hep yanımda-2

Kara gün dostudur, elini uzatır bana,
Din, dil, ırk gözetmez, koşar her zaman yardıma.

Kızılay, Kızılay
Sen varsın hep yanımda-2
Oyun PMA A1:K;4,5,11
   ● Öğretmen sınıfın ortasına büyük bir daire çizer. Öğrencileri bu dairenin dışına alır. Düdük sesiyle dairenin içine tef
sesi ile dairenin dışına çıkma komutunu vererek ısınma çalışmaları yaptırır.
   ● Çocuklar daha sonra dairenin üzerine otururlar. 9 çocuğa kırmızı, sarı, mavi 3 değişik renk ismi verir. Bir çocukta
oyunun ebe olur. Ebe kırmızı dediği zaman 3 kırmızı isimli çocuk sıçrayarak yer değiştirir. Ebe çocuklardan birinin yerine
oturmaya çalışır. Ayakta kalan çocuk ebe olur. Oyun bu şekilde bütün öğrencilerin sırayla katılımı ile devam eder.

   III. DEĞERLENDİRME

   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               61
                                               Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (33)
Okul Adı     :
Yaş Grubu    :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur.
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
DİL ALANI
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
7.Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
2. Varlıkları şekillerine göre gruplar.
5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
1.Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.


                         ETKİNLİKLER
  Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;8.12.13.14 SDA A4:K;1,2 A11:K;3 ÖB A1:K;1,7
  Öğrenme Süreci
  ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her çocuk arkadaşları ve öğretmeni ile selamlaştıktan sonra, istekleri
doğrultusunda köşeler de oyunlarına başlarlar.
                            94
   ●Sanat köşesine, kağıtlara çizilmiş çiçek kalıpları, gazoz kapakları, makas, yapıştırıcı konulur. Yönergeler
doğrultusunda kesme - yapıştırma yöntemiyle kağıda çizilmiş saksının içine gazoz kapaklarından çiçek çalışması yapılır.
   ●Öğretmen tarafından hazırlanan Atatürk resmi şablon olarak kağıtlara yerleştirilir. Çocuklar pastel boya ile şeklin
etrafından renkli küçük çizgiler oluşturup, çizgiler parmak hareketi ile (şablonun içine veya dışına) dağıtılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanıp, temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için lavobaya gidilir.
Öğretmen, çocukların sabun ve havlu kullanımları gözlemlenip doğru davranışları sözel olarak ödüllendirir. Doğru
kullanamayanlara da rehberlik eder.
   Türkçe Dil DA A3: K; 1,2 BA A16: K; 1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Atatürk’le ilgili öğrenilen şiirler, tekerlemeler ve parmak oyunları tekrar edilir.
Öğretmen, sınıf içinden çocukların seçtiği bir hikayeyi, ismini söylemeden okur. Hikaye bitiminde, çocukların hikayede ki
olayla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilecekleri soru-cevap tekniği ile hikaye tekrar edilir. Sonra hikayemizin ismi ne
olabilir? Sorusuyla çocuklardan isimler alınıp, oy birliği ile bir isim seçilir.

Müzik-Oyun PMA A1: K; 4,5 SDA A11:K;5.6.7 BA A2:K;1,2 A4:K;7,9 A6:K;2,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, önceden hazırladığı, içinde ritim aletleri (Tef, ksilofon -ritim çubukları, zil, çelik üçgen, kastanyet, davul
vb.) olan torbayı çocukların önüne getirir.
   ● Torbayı sallar, “Acaba içinde ne var?” diye çocukların dikkatini toplar. Çocukları sırayla torbanın yanına alır.
Çocukların her biri torbadan birer ritim aleti çeker, çalar ve yere bırakır. Öğretmen ritim aletinin ismini söyler, sonra bir
başka çocuk gelir ve etkinlik aynı şekilde devam eder.
   ● Öğretmen ritim aletlerinin hangi malzemelerden yapılmış olduklarını sorar. Metal, tahta, plastik olanlar diye gruplama
yapılır. Ardından aletlerin tek tek isimleri söylenerek tekrar torbanın içine konulur.
   ● Öğretmen “Çocuklara şimdi sizinle orman oyunu oynayalım, hepiniz güzel bir ormanı oluşturan ağaçlarsınız” der ve
her çocuğu sınıfın ortasında kollarını açarak ağaç gibi durmasını sağladıktan sonra oyuna başlanır. Öğretmen elinde
torbasıyla çocukların arasında dolaşarak,
   ●“Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde bir orman varmış, bu ormanın çok güzel ağaçları varmış, günün birinde
torbasının içinde birçok müzik aleti olan çocuk ormandan geçiyormuş, ağaçlara birer müzik aleti hediye etmek istemiş. (Her
çocuğa sırayla bir müzik aletinin ismi söylenerek verilir)
   ● Bu arada rüzgar kardeş o aletlerin nasıl ses çıkarttığını merak etmiş ve esmeye başlamış. (Öğretmen omzuna aldığı şal
ya da eşarp gibi bir şeyle rüzgar gibi eser aralarında) rüzgar yavaş estiğinde az ses, kuvvetli estiğinde çok ses çıkartılır.
   ●Öğretmen rüzgar gibi hangi ağacın etrafında dönerse o ağaç elindeki aleti çalarak çok ses çıkarır, aletin ismini söyler,
diğer ağaçlar ses çıkarmazlar. Orman oyunu böylece devam eder.
   ● Sonra bütün çocuklar ellerindeki aletlerle yavaş ve hızlı ritim tutarak yürürler. Bu arada istedikleri bir şarkıyı
söylerler. “Atatürk ölmedi” ve diğer Atatürk şarkıları yine ayakta ritim aletleri kullanılarak söylenir.
                  ATATÜRK ÖLMEDİ
   Atatürk ölmedi         Yurduma güç veren
   Yüreğimizde yaşıyor      Aydın yol senin
   Uygarlık savaşında       Gençlik senin
   Bayrağı o taşıyor       Sen gençliğinsin
   Her gücü o aşıyor       Ölmedin ölemezsin - 2 kez

   ● Ritim aletleri çocukların yardımı ile dolaba yerleştirilir.
   ●Çocukların istedikleri oyunlar, sayışma ile belirlenip sırayla oynanır.

Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 BA A9:K;3,4 A13:K;1,2,3,5
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masaya otururlar, çalışma sayfaları ve boya kalemleri dağıtılır.Matematik çalışma kitabımızda 2 rakamı ile
ilgili sayfalar, çizgi kitabımızda ok yönünde boyama ve karalama sayfalarımız uygulanır. (Matemetik sf 14-15-16) (Çizgi
sf 3-4)


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               95
                                                          Tarih:
                      GÜNLÜK PLAN (34)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapa.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
Amaç. 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler
6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler
 ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;12,13,14 A4:K;2,4,5 DA A6:K;5 ÖB A1:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
     ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılayarak selamlaşır, Çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini söyler ve
  oyuna başlarlar.
   ● Eğitici oyuncak köşesinde çiviler, takmalı oyuncaklar, tahta yapbozlar ve dominolar ile oynamaları sağlanır. Diğer
köşelerde de serbest oynamaları sağlanır. Öğretmen çocukları gözlemleyerek gerekli durumlarda destek olur.

                              96
    ●Sanat köşesinde; kağıt katlama tekniği ile çalışılacak kart malzemeleri ve boyalar masalara konulur, öğretmen istekli
çocuklara aşamalarını göstererek model olur çalışmasını tamamlayan çocukların kurban bayramı için kime göndermek
istiyorsa sorar, çocuğun söylediği kutlama mesajını öğretmen yazar, bu arada bayramla ilgili sohbet edilir.
    ●Diğer masaya tuz seramiği, yapıştırıcı, makas, çeşitli parlak kağıtlar, boya ve şekerlik çizilmiş kağıtlar konulur,
çocuklar tuz seramiğini çeşitli boylarda yuvarlayıp parlak kağıtlara sararak, kenarlarını büküp bir kenara bırakırlar. Şekerlik
boyandıktan sonra yapılan şekerler yapıştırılır. Ve kart haline getirilir.Bu kartlar zarfın içine konularak, yarın okul içinde
yapılacak bayramlaşmada verilmek üzere kaldırılır. Çalışmasını bitiren çocuk çalıştığı yeri ve çevresini toparlayıp başka bir
köşeye geçer.
    ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanıp köşeler düzenlenir.Çocuklara sınıfımızı toplayıp,düzenleyince
nasıl göründüğü sorusu sorulur.’Peki sınıfımızı hiç toplamasaydık,nasıl olurdu?,etkinliklerimizi nasıl yapmaya devam
ederdik?’ diye sorular sorularak,düzenli olmanın ne kadar önemli olduğu konusuna sohbetle dikkat çekilip;düzenli-dağınık
kavramına değinilir. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.
    Türkçe Dil SDA A5:K;1,2 A7:K;3 A10:K;3 DA A2:K;3,4 BA A17:K;1
    Öğrenme Süreci
    ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen “bayram” ve “misafir” parmak oyunlarını sırayla yapar. Ardından,
çocuklarda katılırlar. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.25-31 )
BAYRAM
Kim mutlu kim neşeli hep beraber çırpalım ellerimizi (Eller önde çırpılır)
Kim mutlu kim neşeli hep beraber sallayalım başımızı (Baş iki yana sallanır)
Kim mutlu kim neşeli hep beraber tutalım belimizi (Eller bele konur)
MİSAFİR
Anne, anne (Yumruk yapılır baş parmak açılır)
Efendim yavrum (İşaret parmağı açılır.)
Misafir geldi. (Orta parmak açılır.)
Buyursunlar (Yüzük parmağı açılır.) (Sonra el öpülür.)
Hoş geldiniz (Serçe parmak açılır.) (Sonra el öpülür.)
    ● Öğretmen, “Çocuklar okula gelirken yolda bu poşeti buldum, sizce içinde ne olabilir?” der ve çocuklardan cevapları
alır. “Çok merak ettim, artık poşeti açacağım” der ve açar.
    ● Poşetin içinden zarf çıkar, zarfı açar içinden kartı alır, bakın üzerinde bir şeyler yazıyor” diyerek okumaya başlar.
    ● “Nineciğim kurban bayramında yanına gelemeyeceğim çünkü babamın çok işleri var, inşallah yakın zamanda
görüşürüz. Sevgiyle ellerinden öpüyor bayramını kutluyorum. Torunun Ayşe Coşkun.”
    ●Diye okuduktan sonra çocuklara sorar. “Çocuklar bu kart kime gelmiş? Kim yazmış? Ayşe nerede oturuyor olabilir?”
gibi soruların cevaplarını aldıktan sonra öğretmen kapı tıklatma sesi yapar “Aaa birisi geldi her halde” der ve kapıya gidip
kapıyı açar, (çocuklara göstermeden sakladığı kukla ninesini eline takarak onunla konuşur.)
    -“Nineciğim hoş geldiniz” der. Nine de,
    - “Yolda torunumdan gelen kartı düşürmüşüm çok üzüldüm, ama onu siz bulmuşsunuz çok mutlu oldum, bakkal efendi
    söyledi, onu almaya geldim” der. Öğretmen, - “Tabi nineciğim, gel biraz otur yorulmuş olmalısın” der ve nine oturunca,
    - “Merhaba çocuklar benim adım Ayşe nine, torunumdan gelen kartı almaya geldim, bana gelemediği için bayram kartı
    atmış kaybedince çok üzüldüm neyse ki buldum artık. Mutluyum” der.
   - “Çocuklar; şimdi gidiyorum dinlendim, kartımı da alayım haydi hoşça kalın” der ve öğretmen onu kapıdan yolcu eder.
   ●Sonra öğretmen çocuklara sorar “nine neler yaşamıştı sırasıyla hatırlayalım “nine neden mutsuz olmuştu?”
“bayramlarda uzakta bulunan akrabalarımıza tebrik kartından göndermekten başka neler yaparız? “siz ninenin yerinde
olsaydınız neler hissederdiniz?”vb. bayramla ilgili sohbet edilir.
    Oyun- hareket PMA A1:K;11 SDA A6:K;9,10 BA:9 K;1,5,6
    Öğrenme Süreci
    ●Öğretmen sınıfın uygun bir yerine İki tane sandalye, kalın ip, sayı kartları ( 1 den 5 e kadar ), bez torba hazırlar. Oyun
alanının iki ucuna sandalyeler konulur. Bu sandalyelerin ayaklarına ip bağlanarak engel oluşturulur. Bez torba içine sayı
kartları karışık olarak atılır.
    ● Çocuklar sıra ile bez torbadan bir sayı çeker. Çektikleri sayıyı yüksek sesle söyledikten hemen sonra ip engelinin
yanına gidip, çektiği sayı kadar ipin üzerinde sağa sola zıplayacaktır.
     Çocuklar ip üzerinde atlarken sayıları da ritmik olarak saymaları istenir.. Çektiği sayıya denk gelen atlayışında
    olduğu yönde kalacaktır. Sıra ile bütün çocuklar aynı kurallara uygun oyuna katılacaktır.
     Oyun sonunda öğretmen ipin öteki tarafında bulunan çocukları sayar.
     —En çok hangi tarafta çocuk var? —En az çocuk hangi tarafta var? gibi sorular sorar.
   ●Ardından mektup kimde? oyunu oynanır.Oyun isteğe göre yeniden tekrar edilir.
   Tipi tipi tet tet, yaptım sazdan bir sepet. İçinde bir mektup vardı. Mektup düşürdüm,Kimde? Kimde o? Acep kimde? Düşürdüm.Bir
   öğrenci mektup dağıtıcısı olarak ayrılır, diğerleri halka olarak el ele tutuşturulur. Ellerini bırakır ve arkadan kenetleyip dururlar.
   Mektup dağıtıcı, sağ eline bir mektup zarfı alır. Sol elini göğsüyle karnı arasında tutar, dirseğini hafif yukarı kaldırır ve bir yuvarlak
   meydana getirir. Sonradan sağ elini zarfla birlikte bunun içine koyar. Şarkısını söyleye söyleye dairenin etrafında sağdan sola doğru
   yürümeye başlar. Öğrenciler de bu şarkıya ayak uydurarak dairelerini bozmadan, soldan sağa yavaş yavaş dönerek yürürler.
   Dağıtıcı: “Mektubu düşürdüm, kimde?” derken; elindeki zarfı sezdirmeden oyunculardan birinin eline sıkıştırır. “Kimde acep, o
   kimde?” diye söyleyerek dairenin etrafında koşmaya başlar. Elinde zarf sıkıştırılan çocuk yerinden fırlar, dağıtıcıyı kovalamaya
   başlar.Dağıtıcı, vurulmadan zarf koyduğu çocuğun yerini kaparsa, kovalayan çocuk dağıtıcı olur. Boş yere girmeden yakalarsa, yine
   dağıtıcı olur.
Okuma - Yazmaya Hazırlık BA A11:K;1,2,3,4
   ●.Çocuklarla mektuplarımızın zarfın neresinde olduğu hakkında konuşularak, çalışma sayfaları dağıtılır , içinde dışında
kavramı ile ilgili gerekli yönergeler verilir.Düzenlilik ve dağınıklık hakkında küçük bir sohbet edilerek konu ile ilgili sayfa da
tamamlanır. (Sırada Ne Var sf. 8-9-10-11)
 AİLE KATILIMI: Ailelerden, çocukların hazırladıkları kartları, göndermek istedikleri kişinin adresini birlikte zarfa yazıp,
postaya vermeleri istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                                   97
                     KURBAN BAYRAMI
                                              Tarih:
                     GÜNLÜK PLAN (35)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapa.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1. Duygularını söyler.
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç. 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1.Görsel materyalleri inceler.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç10: Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler
Amaç13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler
3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler.
2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A4:K ;2.4.5 BA A10:K;1 ÖB A1: K ;1.2.3
   Öğrenme Süreci
     ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılayarak selamlaşır. Çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini söyler ve
  oyuna başlarlar.
     ●Sanat köşesinde,öğretmen çocuklara bu kez A5 boyutunda küçük renkli kare kağıtlar verilir.Bugün farklı bir
kağıda resim yapmanınızı istiyorum diyerek ve kağıdın şekline dikkat çekerek, çocukların kurban bayramında nerede olmak
istedikleri ile ilgili resim yapmaları istenir
      ●Daha sonra çocuklara “çerçeve” çalışması için malzemeler dağıtılır. Mukavva istenilen boyutlarda kare olarak
çizilir ve kesilerek çıkartılır.Evet çerçevemize de bir bakalım kağıtlarımızla aynı mı? ‘diye sorular yöneltip,’kare’ şekli
                              98
tanıtılır.Dört kenarı olduğu ve bu kenarlarının hepsinin, aynı boyda olduğu anlatılır.Daha sonra çerçevenin kenarları
makarna, mercimek, fıstık kabuğu, düğme gibi çeşitli artık materyaller kullanılarak süslenir. İçine de çocukların yaptığı
resimler yapıştırılarak çerçeve tamamlanır.
     Çocuklar çerçevelerini süslerken öğretmen de şekil trenine kare şeklini de asarak sınıf treninin bir vagonunu daha
tamamlar.Çocuklara dikkat çekici cümlelerle gösterir.
   ●Çalışmasını tamamlayan çocuklardan yere ve masaya dökülen küçük malzemeleri toplamaları istenir.
     ●Diğer masaya tuz seramiği çeşitli hamur kalıpları koyulup serbest oynamalarına rehberlik edilir..
     ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanıp, köşeler düzenlenir.Tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını
  giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil SDA A2:K;1 A5:K;1,2 A7:K;3 A10:K;3 BA A17:K ;1,2 DA A2:K;3,4 A8:K;1,3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Önceden öğrenilen “parmaklarım, bayram, misafir” adlı parmak oyunları
hareketleri ile söylenir .
PARMAKLARIM
Biz,            (10 parmak sallanır.)
Okula gidiyoruz.      (Eller dizlere vurulur.)
Biz ,            (10 parmak sallanır.)
Eve gidiyoruz.       (Ayaklar yere vurulur.)
Biz,             (10 parmak sallanır.)
Çok mutluyuz.        (Alkışlanır.) (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.22)
BAYRAM
Kim mutlu kim neşeli hep beraber çırpalım ellerimizi (Eller önde çırpılır.)
Kim mutlu kim neşeli hep beraber sallayalım başımızı (Baş iki yana sallanır.)
Kim mutlu kim neşeli hep beraber tutalım belimizi (Eller bele konur.) Eğlenerek Öğrenelim sf.25)
MİSAFİR
Anne, anne (Yumruk yapılır başparmak açılır.)
Efendim yavrum (İşaret parmağı açılır.)
Misafir geldi. (Orta parmak açılır.)
Buyursunlar (Yüzük parmağı açılır.) (Sonra el öpülür.)
Hoş geldiniz (Serçe parmak açılır.) (Sonra el öpülür.) (Eğlenerek Öğrenelim sf.31)
  ●Parmak oyununun ardından öykü tamamlama çalışması yapılır.
      -Umut, anaokuluna gidiyordu. Arkadaşlarına şaka yapmayı çok seviyordu. Ancak, onun“Ben şaka yapmıştım…..
dediği bütün hareketleri arkadaşlarını üzüyordu. Öğretmeni bu konuda Umut’u sürekli uyarıyor, arkadaşlarıyla şakalaşırken
onları üzmemesi gerektiğini söylüyordu.
 Öğretmeni o gün “Kurban Bayramı için kart yapacağız çocuklar ” dedi. Onlara pastel boyalar,karton,elişi kağıtları,sim ve
renkli pullar dağıttı.Umut ve arkadaşları bayram kartlarını yapmaya başladılar.Bir süre sonra herkes kartını tamamlayıp
sınıfın uygun bir yerine kaldırdı.Umut’un yanında Ahmet oturuyordu.Umut arkadaşı Ahmet’e şaka yapmak için kartını
sakladı.Eve gitme zamanı gelmişti herkes kartını aldı ama Ahmet bir türlü bulamıyordu,Umut kartı nereye koymuştu Ahmet
Umut mu aldı acaba? diye düşündü.Çünkü Umut bazen arkadaşlarına bu tür şakalar yapabiliyordu.Sonra ona sormaktan
vazgeçti.Karşısında oturan Cansu’ya………
   ● Öykü, bırakıldığı yerden çocuklar tarafından sırayla bir cümle veya söz eklenerek devam ettirilir. Sırası gelen çocuk
herhangi bir ilave bulamazsa, öğretmen ona yardımcı olur. -Sizin kartınız alınmış olsaydı neler hissederdiniz? -Umut’un
yerinde olsaydınız neler yapardınız? vb.
   ●Oluşturulan öykü öğretmen tarafından yazılır, bitiminde tekrar okunup çocuklar tarafından öykü adı bulunur.
   ●Öğretmen kültürümüzün belli başlı özelliklerinden, bayramlara ilişkin davranışları, misafirperverliğimizi, büyüklere
saygılı olmayla ilgili resimler göstererek sohbet eder.
   ●Öğretmen çocuklara - “Çocuklar yarın yaşayacağımız bayramın ismini biliyor musunuz? Daha öncede dini bir bayram
   yaşamıştık onun adı neydi? O bayramda neler yapmıştınız?” gibi sorularla geçmişte yaptıkları ve gelecekte yapmayı
   planladıkları konuşularak zamana yönelik farkındalık yaratılır.Sanat etkinliğinde yapılan “Bayramda nerde olmak
   istedikleri” ile ilgili resimlerde incelenip duygu ve düşünceleri öğrenilir.

   ● Daha sonra öğretmen dün çocuklarla birlikte yapılan bayram kartlarını masaya koyar. Çocuklara okul içinde
bayramlaşmaya gideceklerini ve bu kartları orda istedikleri kişilere verebileceklerini söyler. Çocukların okulda bulunan başka
gruplar,çalışan personeller ve öğretmenlerle bayramlaşmaları sağlanır ve sınıfa dönülür.

   Oyun- Müzik-Okuma Yazmaya Hazırlık: SDA A11:K ;1,2 BA A10:K;1 A13: K; 2, 3, 4 DA A6:K;1,5
   Öğrenme Süreci
  ●Öğretmen, “Haydi şimdi biraz dans edelim.” diyerek hareketli müzik eşliğinde dans etmelerini sağlar. Çocukların
istedikleri oyunlar oynatılıp, yine çocukların istedikleri şarkılar söylendikten sonra, çocuklardan bayramla ilgili özgün şiir,
şarkı söylemek isteyenlere fırsat verilerek, grup önünde söylemeleri sağlanır.Ardından çalışma sayfaları dağıtılır.Kare şekli
ile ilgili bilgiler bir kez daha tekrarlanır ve sınıftaki kare şeklinde olan eşyalar gösterilir.
.Daha sonra öğretmen sınıf lambasını açıp,kapatır;pencereyi açar ve kapatır;type veya varsa tvyi açar kapatır ve çocuklara
açık uçlu sorular sorarak ,arasındaki farkı bulup açık ve kapalı kavramını vererek çalışma sayfaları yapılır. (Sırada Ne Var 2
sf 12,13,14,15,16)
● Öğretmen çocuklara şeker ikram ederek bayramlaşır, çocukların da birbirleriyle bayramlaşmaları sağlanır.Hepimizin
bayram tatili yapacağını, tatil dönüşü 10 Kasım’da Atatürk’ümüzü Anma Töreni yapacağımız hakkında sohbet edilir.


III. DEĞERLENDİRME
Çocuklar Açısından:
Etkinlikler Açısından:
Öğretmen Açısından:

                               99
         10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI                        Tarih:
                             GÜNLÜK PLAN (36)
Okul Adı       :
Yaş Grubu       :
Öğretmen Adı     :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1. Duygularını söyler.
2. Duygularının nedenlerini açıklar
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2.Sohbete katılır.
3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Amaç 21. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman–Sanat PMA A2:K;8.12.13.14 SDA A10:K;3 A15:K;1,2 ÖB A1:K;1.2.3
    Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, bayramda neler yaptıkları hakkında sorular sorarak sohbet edilir.
   ●Sanat köşesine; renkli fon, elişi, grafon kâğıtları, makas, yapıştırıcı, kalem, çeşitli Atatürk resimleri ve karton tabak
konulur. Çocuklar Atatürk resimlerini kesip tabak içlerine yapıştırıp etrafına, çeşitli kağıtları kullanarak çiçek, yaprak çizip,
keserek tabağa yapıştırılarak süslenir.
     Öğretmen,çocuklar için hazırladığı Atatürk rozetlerini yakalarına takar. “Hep birlikte 10 Kasım Atatürk’ü Anma
törenine katılacağız.” Diyerek, tören sırasında oluşabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla çocuklara, saygı duruşunda,
istiklal marşı söylenirken ve tören esnasında nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler verilir. Okul tarafından hazırlanan

                               100
törene katılmak için gelen ailelerle birlikte, tören yerine gidilir. Çocuklarla birlikte tören sonuna kadar izlenip, sınıfa dönülür.
Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir. Kahvaltıda Atatürk’ün kendi sesi kasetten dinlenir.
   Atatürk Köşesi Hazırlama- Türkçe Dil- Müzik SDA A2:K;1,2 A15:K;1,2 DA A4:K;1,2,3,6
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen sınıfın uygun bir yerine, sehpa koyup üzerine örtü örterek, ”Çocuklar, sınıfımıza Atatürk köşesi hazırlayalım
der. çocukların da fikirlerini alarak, Atatürk’ün büyük çerçeve içindeki resmi sehpanın üzerine konulur.
   ● Çocukların isteğine göre grafon ve fon kartonlarından çiçekler, yapraklar hazırlanır. Küçük bayraklarda kullanılarak
köşe isteğe göre hazırlanır. Öğretmen çocuklara “Bir eksiğimiz var, sizce ne olabilir” diye sorup, yarın köşeye koymaları için
çiçek getirmelerini ister.
   ● Köşe tamamlanınca etrafı temizlenip, sınıfımızda da küçük bir tören yaparak karşısında saygı duruşunda bulunulur.
Atatürk’e yaptığı her şey için teşekkür edilip, köşenin başına oturulur. Atatürk’le konuşsan ona neler söylerdin? Ona ne
sormak isterdin?” gibi sorularla, İstekli çocukların Atatürk köşesinin yanına geçip, grup önünde Atatürk’le ilgili duygularını
ve bildiklerini ifade etmeleri sağlanır.(Sırada Ne Var 2 sf 24,25)
   Türkçe Dil- Oyun-Müzik PMA A1:K; 4,5 SDA A6:K;9,10 DA A5:K;2.3.4 DA A6:K;4,5 BA A20:K;1,2 A21:K;1,2
Ardından Ali ile Ayşe kuklası kendilerini tanıtırlar. “Atatürk ve Kemalpaşa” tekerlemeleri birlikte söylerler. .(Eğlenerek
Öğrenelim sf.56)
ATATÜRK                                 KEMAL PAŞA
Atatürk yoktu, düşman çoktu.                      Çıktım erik dalına
Atatürk geldi düşmanı yendi                       Baktım tren yoluna
Bu vatanı bizlere verdi.                        Üç gemi geliyor
                                    Biri ağa,
                                    Biri paşa,
                                    Ortancası Kemal Paşa
   ● Ali ile Ayşe kuklası “ninemiz geliyor” der, nineleriyle merhabalaşırlar, nine kuklası çocuklara, Atatürk’ü anma töreninde neler
yaptıklarını sorarak sırasıyla anlatmalarına fırsat tanır. Sonra çocuklara; Atatürk’le ilgili küçük çoban anısını anlatır. Ardından “Çocuklar,
çok yoruldum izin verir misiniz? Ben şimdi gidip dinleneyim. Ali ile Ayşe size sorular sorsun bakalım bilecek misiniz?” der ve vedalaşarak
gider.
   ● Ali ile Ayşe kuklaları Atatürk’le ilgili sorular sorarlar (Atatürk’ün nasıl bir insan olduğu, anne ve babasının ismi, neler yaptığı vb.)
Karşılıklı soru-cevaptan sonra ”Saat 9’u Beş Geçe” ve “Atatürk” şiirlerini hep birlikte söyleyerek ayrılırlar.
   ●Çocuklar ayağa kalkıp halka olurlar, öğretmen Tavşan tazı oyununu anlatır, kurallarını açıklar, şarkısını söyler, çocuklar halkayı
bozmadan yere otururlar. Tavşan ve tazılar seçilir oyunun şarkısı söylenerek oyun oynanır, çocukların isteğine göre tekrar edilir.
   ●Öğretmen, elindeki bayrağı çocuklara göstererek; “Şimdi aranızdan bir ebe seçeceğim. Ebe, sınıftan dışarı çıkacak. Elimdeki bayrağı
saklayacağım, ebe sınıfa dönüp bayrağı aramak için dolaşacak. Bayrağın saklandığı yere yaklaşınca alkışlayacağız. Hızlı alkışlar bayrağa
yaklaştığınızı, yavaş alkışlar uzaklaştığınızı haber verecek.” diyerek oyunu anlatır. Sayışma ile çocuklar arasından bir ebe seçilir ve oyuna
başlanır. Bütün öğrenciler ebe olup bayrağı buluncaya dek oyuna devam edilir.Oyundan sonra Öğretmen çocukları yarım ay şeklinde
oturtarak, elindeki bayrağı önce masanın üzerine koyar ve çocuklara bayrağın nerde olduğunu sorar.Daha sonra masanın altına koyar ve yine
yerini sorar.Çocuklardan gelen cevaplarla birlikte altında-üstünde kavramına dikkat çekilir.Sonra sınıftaki değişik nesnelerin nerde ,neyin
altında veya neyin üstünde (kalemlikler nerde,neyin üstünde?, minderlerimiz nerde,neyin altında vs..) gibi sorular sorarak kavram
pekiştirilir.Daha sonra öğretmen ‘haydi bakalım şimdi ben arkama döneceğim ve herkes halımızın üstüne çıkacak,önümü döndüğümde
herkesi halımızın üstünde göreceğim’ diyerek küçük bir oyunla ön-arka kavramını da verir.
   ●Sonra öğretmen, “10 Kasım” şarkısını söyler, diğer tekrarlarda bölüm bölüm söylenerek öğrenilir. Ardından Atatürk Ölmedi”,
   İzindeyiz Yüce Atam” şarkıları tekrar edilerek söylenir.
                   10 KASIM
   10 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım          Yurdumu kurtaran
   Benim en büyük yasım -2 kez          Türkülüğe güç katan
   Sen yüreğimde                 Özgürlüğü yaratansın.  -2 kez
   Sen damarımda                 10 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım
   Sonsuzluğa akan kansın -2 kez         Benim en büyük yasım -2 kez
                 ATATÜRK ÖLMEDİ
   Atatürk ölmedi      Yurduma güç veren
   Yüreğimizde yaşıyor    Aydın yol senin
   Uygarlık savaşında     Gençlik senin
   Bayrağı o taşıyor     Sen gençliğinsin
   Her gücü o aşıyor     Ölmedin ölemezsin - 2 kez

                  İZİNDEYİZ YÜCE ATAM
   İzindeyiz yüce Atam             Mustafa Kemal özgürlük demek
   Seninle güldü bu güzel vatan        En güzel şarkılar dudaklarda
   İlkelerin yaşayacak şeref sözüdür      Yine başımızda nöbette yine
   Sen bize inan                Kim demiş bizden uzaklarda. – 2 kez
   Okuma Yazmaya Hazırlık DA A6:K;5
   ●Öğretmen 2 kız ya da 2 erkek çocuğu yanına çağırır ve diğer arkadaşlarından bu çocuklara dikkatle bakmalarını
ister.Daha sonra 4 çocuğu sınıfın dışına alır ve üzerindeki giysileri eski kıyafetler giydirerek değiştirir.Sınıfa alır ve
çocuklardan arkadaşlarındaki kıyafetlerindeki değişikliği bulmalarını ister.Açık uçlu sorular sorarak, ‘Arkadaşlarınızın
kıyafetleri önce nasıldı?, Peki şimdi nasıl?’ diyerek eski yeni kavramını bulmaları sağlanır.Daha sonra çalışma sayfasındaki
ilgili çalışmalar yapılır. ( Sırada Ne Var sf 17,18,19,20,21)
   AİLE KATILIMI:
   Ailelerden, çocukların sınıf içinde hazırladıkları Atatürk köşesine koymaları için çiçek göndermeleri istenir.
Ayrıca,yarınki sanat etkinliğinde ‘Atatürk Albümü’ yapımı için velilerden çocuklarıyla birlikte Atatürk resimleri bulup
göndermeleri istenir.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:                   Öğretmen Açısından:
                                                      Tarih:
                                   101
                            GÜNLÜK PLAN (37)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
5.Varlıkların sayısını söyler.
6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler.
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
5.Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.
8.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 21. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,8,13,14 SDA A3:K;1 A15:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her biri ile tek tek selamlaşır. Çocuklar hangi köşede oynamak istediklerini
planlayıp, planları doğrultusunda oyun oynamaya başlarlar.
   ●Öğretmen çocukları oyunları sırasında gözlemler. Çocuklar oyun oynarken rahatsız edici bir duygu ile
karşılaştıklarında, uygun şekilde nasıl davrandıkları öğretmen tarafından gözlemlenir. Gerekli durumlarda nasıl davranmaları
gerektiği konusunda rehberlik edilir..
   ●Çocukların getirdiği çiçekler köşyee yerleştirilir.Sanat köşesinde;çocukların getirdiği Atatürk resimleri, gazete, dergi,
mecmualar, makas, yapıştırıcı ve büyük boy kağıt (2 fon kartonu yan yana birleştirilerek yapıştırılmış) masaya konulur.
   ● Çocuklar Atatürk’le ilgili resimler kesip kağıda yapıştırarak Atatürk albümü hazırlarlar. Boş kalan kısımlar pastel
boya ile şekiller çizilerek veya boyanarak tamamlanır. Her çocuğun sırayla katılımı sağlanır.
   ●Anıtkabir şekli, kenarlarından ve sütun içleri de kesilip kalıp çıkartılarak, kağıt üzerine yerleştirilip suluboya ile şekil
çıkartma tekniği kullanılarak çalışılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sona erdiğinde oyuncaklar toplanır, köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderildikten sonra kahvaltı için hazırlık yapılıp kahvaltıya geçilir.
                                64
   Türkçe Dil- Müzik DA A2:K;1,2,3,4 BA A4:K;9 A21:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen “Atam “ ve “Saat dokuzu beş geçe” şiirlerini ayrı ayrı okur, ardından
çocuklarla bölüm bölüm tekrar edilir. “Atatürk” parmak oyunu hareketleri ile yapılır.        (Eğlenerek Öğrenelim
sf.9-25)
ATAM
Saçların ışıl ışıl,              Vatanı korudun,
Gözlerin çakmak çakmak            Cumhuriyeti kurdun.
Sözlerini anlamak,              Ne kadar da ulusun,
Benim görevim Atam.              Benim sevgili Atam.

SAAT DOKUZU BEŞ GEÇE
Saat dokuzu beş geçe, Doktor doktor kalksana             Uzun uzun kavaklar
Atam dolma bahçede.  Lambaları yaksana               Dökülüyor yapraklar
Gözlerini kapamış   Atam elden gidiyor               Ben atama doymadım
Bütün dünya ağlamış  Çaresine baksana                Doysun kara topraklar

ATATÜRK
Atatürk doğdu (Serçe parmak gösterilir)
Büyüdü asker oldu. (Başparmak havaya kaldırılır)
Silahıyla vatanı korudu (İşaret parmağı ile başparmak silah gibi tutulur)
Birçok devrim yaptı.
Ülkemizi dünyaya tanıttı. (Eller başta aşağı doğru indirir)

   ●Çocukların sanat etkinliklerinde çalıştıkları Atatürk albümü tüm çocukların görebilecekleri şekilde asılır. Yaptığı işler
ve düşünceleriyle ilgili sohbet edilir.
   ●Öğretmen kukla sahnesini uygun yere koyarak, iki kukla ile “Atatürk ne yapmadı ki” şiirini monolog olarak iki kukla
konuşup anlatıyor gibi kukla oyunu yapar.

ATATÜRK NELER YAPMADI Kİ.
1. Soruyorlar bize      2. Yurdumuzdan düşmanları kovdu          3. Çarşaf, peçe, fes yerine
  Sanki bilmiyorlarmış gibi   En iyi yönetim olan                Güzel giysiler giyiyoruz
  “Atatürk neler yaptı     Cumhuriyeti kurdu.                 Güzel okulumuzda
  O neler yapmadı ki      O neler yapmadı ki.                Gül gibi okuyoruz

4. Yollar, fabrikalar        5. Çocuk bayramını              6. Saymakla biter mi ?
  Hastaneler, köprüler        Bize O armağan etti             Atatürk’ ün hizmetleri
  Daha neler neler yaptırdı     Bu yurdu, bu mutluluğu            Bilmeyenler öğrensin
  O çalışkan bir insandı.      Bize Atatürk verdi.             O neler yapmadı ki.
   (Öğretmenin yaratıcılığına kalmış, çok kukla ile veya nine-dede kuklaları da ekleyerek oyunlaştırabilir.)
   ●Kukla oyunu sonunda öğretmen ”çocuklar, Atatürk bizim için ne çok şeyler yapmış tekrar etmek isteyen var mı? diye
sorarak istekli çocuklara söz hakkı verir.
   ● Öğretmen “İzindeyiz Yüce Atam” şarkısını bir kez baştan sona kadar söyler, sonra çocuklarda katılarak bölüm bölüm
tekrar edilir.

                 İZİNDEYİZ YÜCE ATAM
   İzindeyiz yüce Atam          Mustafa Kemal özgürlük demek
   Seninle güldü bu güzel vatan     En güzel şarkılar dudaklarda
   İlkelerin yaşayacak şeref sözüdür   Yine başımızda nöbette yine
   Sen bize inan             Kim demiş bizden uzaklarda. – 2 kez

   Oyun- Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;5,15 BA A3:K;1,2 A4:K;2,5,6 A5:K;5,8 A9:K;4
   Öğrenme Süreci
   ●Halının üzerine 10 tane lobut sayılarak konulur, renkleri söylenir. Çocuklar sıraya girip sırayla topla lobutları
devirmeye çalışırlar. En çok lobut deviren çocuk alkışlanarak ödüllendirilir.
   ● Öğretmen, daha önce oynanan “Atatürk ve Kargalar” oyununu tekrar anlatır. Çocukların isteğine göre rol dağılımı
yapılarak öğretmeninde katılımı ile oynanır.
   ●Oyun sonunda öğretmen herkes karga olup masalara uçarak gidip, otursun der. Çalışma sayfaları ve boya kalemleri
dağıtılır. Kavram çalışması ile ilgili yönergeler verilip çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 2 sf 22,23)
   Çocuklar masalara otururlar, kitaplar ve boya kalemleri dağıtılır. 1ve 2 rakamı sayma, 3 rakamını tanıma, yazma ile ilgili
yönergeler verilerek çalışmaya geçilir(Matematik sf 17,18,19)
   AİLE KATILIMI
   Öğretmen çocukların okulda öğrendiklerini tekrarlayıp,pekiştirmek üzere, velilerden Atatürk’ün getirdiği yenilikler
hakkında,yaptığı şeyler hakkında çocuklarıyla konuşmalarını ister.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:

                               65
                                                              Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (38)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2.Sohbete katılır.
3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
Kazanımlar
1.Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.


                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;8,11,12 SDA A11:K;4 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, sınıfta öğretmen tarafından karşılanır. Çocuklar hangi köşede hangi oyuncaklarla oynamak istediklerini
söyleyerek oyuna başlarlar
   ● Öğretmen, çocuklar oyun oynarken gözlemler, gerekli durumlarda destek olur. Bazı durumlarda da müdahale
etmeyerek çocukların duygularını kontrol eder ve gerektiği gibi davranmalarını gözlemler, gerekli durumlarda da yardımcı
olur.
   Çocuklarla Atamızın yaptıkları hakkında sohbet edilerek boya ve kağıtlar dağıtılır, Atatürk ile ilgili,yaptıklarıyla ilgili
bir resim yapmaları istenir.
   ● Diğer köşede, mum ile çizilmiş Anıtkabir resmi konularak, sihirli boya çalışması yaptırılır.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bittikten sonra köşeler düzenlenir, sınıf toplanır, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten
sonra kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil- Müzik SDA A2:K;1,2 A15:K;1,2 DA A4:K;1,2,3,6 ÖB A1:K; 7
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar kukla sahnesinin önüne otururlar. “Atatürk” şiirini söyler sonra çocuklarla birlikte bölüm bölüm
tekrarlanarak söylenir. Sonra “Atatürk ve Anıtkabir’i ziyaret” parmak oyunları yapılır. ( Eğlenerek Öğrenelim)
ATATÜRK
Her yıl 10 Kasım gelince,        Yaşasaydın Atam sen,
Saatler dokuzu beş geçince.       Ölmeseydin erkenden.
İçimi hüzün kaplar,           Gençler çok şeyler,
                                66
Gözlerim yaşla dolar.         Öğrenirdi hep senden.(Eğlenerek Öğrenelim sf.9)
ANITKABİR’İ ZİYARET
Dün arkadaşlarla okulda toplandık (İki elin parmakları havaya kaldırılıp sallanır)
Öğretmenimiz başta biz arkada, (Başparmak önde, diğerleri arkada tutulur.)
Ellerimizde çiçeklerle, Atamızı ziyarete gittik. (Elde çiçek tutulur gibi yapılır.)
Atamızın mezarına çiçek koyduk. (Elde çiçekler yere bırakılırmış gibi yapılır)
Saygı duruşunda durup selam verdik. (Saygı duruşunda asker selamı verilir.) .(Eğlenerek Öğrenelim sf.25)

   ●Öğretmen, Atatürk Ölmedi şarkısını bir kez baştan sona kadar, sonra çocuklarla birlikte bölüm bölüm söylenir.

                           ATATÜRK ÖLMEDİ
                 Atatürk ölmedi     Yurduma güç veren
                 Yüreğimizde yaşıyor   Aydın yol senin
                 Uygarlık savaşında   Gençlik senin
                 Bayrağı o taşıyor    Sen gençliğinsin
                 Her gücü o aşıyor    Ölmedin ölemezsin - 2 kez

   Oyun PMA A1: K;5 BA A9: K; 2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar halka olur. Çocuklardan kedi ve fare seçilir, fare halkanın içindedir. Halkanın dışındaki kedi fareyi
yakalamaya çalışır. Fare rahatlıkla halkanın içinden dışından geçebilir. Kedi ise halkadaki çocukların engeli ile karşılaşır.
(Halkadakiler ellerini bırakmadan kollarını gererek, birbirlerine yaklaşarak veya açılarak kediyi engeller, fareye girip
çıkmada kolaylık sağlarlar.)
   ● Halkadakiler “kedi, fareyi yakalayamaz ki” diye ağızlarıyla ritimli söyleyerek oyun başlatılır. Çocukların isteğine göre
devam edilir.
   ●Çocuklar yine halka olarak dururlar,10 çocuk yeşil şişe seçilir, diğerleri şişelerin arasındaki boncuklardır.
   ●10 yeşil şişe sallanıyordu, (çocuklar el ele iken sallanma hareketi yaparlar)
       İçlerinden biri küt dedi yere (şişe olan bir çocuk, yere düşer kırılmış olur.)
    9 yeşil şişe sallanıyordu,
    İçlerinden biri küt dedi yere
   ●8–7-6-5-4-3-2-1 geriye doğru aynı sözler ve hareketlerle yapılır, sonunda ”hiçbir yeşil şişe kalmadı, boncuklar
sallanıyor” sözleri melodik bir şekilde söylenerek oynanır. Çocukların isteğine göre devam edilir.

   Okuma -Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;4 A2:K;10 BA A9:K;1,2,4 A15:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara oturmadan, sıraya girerler. Çocuklar sırayla masaya arkası dönük olarak 10 dan başlayıp geri
adımlarla, geriye doğru sayarak masaya gidip oturur.( İkişer çocukla da yapılabilir.)
   ● Her çocuk bu çalışmayı yapıp masaya oturunca, çalışma sayfaları ve boya kalemleri dağıtılır. Sayma çalışmaları ile
ilgili yönergeler verilip çalışmaya geçilir. Öğretmen gerekli yerlerde çocuklara rehberlik eder. Çalışmalar bitince ritmik
sayma çalışmaları yapılır.
   Çalışma kitabından Atatürk ile ilgili sayfalar yapılır.( Sırada Ne Var 2 sf 24,25)
   Çizgi çalışma kitabı açılarak; doğru kalem tutma ilgili gerekli açıklamalar yapılarak çalışmaya geçilir.(Çizgi sf 5-6-7)
   III. DEĞERLENDİRME

   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               67
                                                          Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (39)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur.
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
DİL ALANI
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
7.Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
2. Varlıkları şekillerine göre gruplar.
5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;8.12.13.14 SDA A4:K;1,2 A11:K;3 ÖB A1:K;1,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her çocuk arkadaşları ve öğretmeni ile selamlaştıktan sonra, istekleri
doğrultusunda köşeler de oyunlarına başlarlar.
   ●Sanat köşesine, kağıtlara çizilmiş çiçek kalıpları, gazoz kapakları, makas, yapıştırıcı konulur. Yönergeler
doğrultusunda kesme - yapıştırma yöntemiyle kağıda çizilmiş saksının içine gazoz kapaklarından çiçek çalışması yapılır.
   ●Öğretmen tarafından hazırlanan Atatürk resmi şablon olarak kağıtlara yerleştirilir. Çocuklar pastel boya ile şeklin
etrafından renkli küçük çizgiler oluşturup, çizgiler parmak hareketi ile (şablonun içine veya dışına) dağıtılır.
                              68
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanıp, temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderir ve kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil DA A3: K; 1,2 BA A16: K; 1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Atatürk’le ilgili öğrenilen şiirler, tekerlemeler ve parmak oyunları tekrar edilir.
Öğretmen, sınıf içinden çocukların seçtiği bir hikayeyi, ismini söylemeden okur. Hikaye bitiminde, çocukların hikayede ki
olayla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilecekleri soru-cevap tekniği ile hikaye tekrar edilir. Sonra hikayemizin ismi ne
olabilir? Sorusuyla çocuklardan isimler alınıp, oy birliği ile bir isim seçilir.
   Müzik-Oyun PMA A1: K; 4,5 SDA A11:K;5.6.7 BA A2:K;1,2 A4:K;7,9 A6:K;2,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, önceden hazırladığı, içinde ritim aletleri (Tef, ksilofon -ritim çubukları, zil, çelik üçgen, kastanyet, davul
vb.) olan torbayı çocukların önüne getirir.
   ● Torbayı sallar, “Acaba içinde ne var?” diye çocukların dikkatini toplar. Çocukları sırayla torbanın yanına alır.
Çocukların her biri torbadan birer ritim aleti çeker, çalar ve yere bırakır. Öğretmen ritim aletinin ismini söyler, sonra bir
başka çocuk gelir ve etkinlik aynı şekilde devam eder.
   ● Öğretmen ritim aletlerinin hangi malzemelerden yapılmış olduklarını sorar. Metal, tahta, plastik olanlar diye gruplama
yapılır. Ardından aletlerin tek tek isimleri söylenerek tekrar torbanın içine konulur.
   ● Öğretmen “Çocuklara şimdi sizinle orman oyunu oynayalım, hepiniz güzel bir ormanı oluşturan ağaçlarsınız” der ve
her çocuğu sınıfın ortasında kollarını açarak ağaç gibi durmasını sağladıktan sonra oyuna başlanır. Öğretmen elinde
torbasıyla çocukların arasında dolaşarak,
   ●“Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde bir orman varmış, bu ormanın çok güzel ağaçları varmış, günün birinde
torbasının içinde birçok müzik aleti olan çocuk ormandan geçiyormuş, ağaçlara birer müzik aleti hediye etmek istemiş. (Her
çocuğa sırayla bir müzik aletinin ismi söylenerek verilir)
   ● Bu arada rüzgar kardeş o aletlerin nasıl ses çıkarttığını merak etmiş ve esmeye başlamış. (Öğretmen omzuna aldığı şal
ya da eşarp gibi bir şeyle rüzgar gibi eser aralarında) rüzgar yavaş estiğinde az ses, kuvvetli estiğinde çok ses çıkartılır.
   ●Öğretmen rüzgar gibi hangi ağacın etrafında dönerse o ağaç elindeki aleti çalarak çok ses çıkarır, aletin ismini söyler,
diğer ağaçlar ses çıkarmazlar. Orman oyunu böylece devam eder.
   ● Sonra bütün çocuklar ellerindeki aletlerle yavaş ve hızlı ritim tutarak yürürler. Bu arada istedikleri bir şarkıyı
söylerler. “Atatürk ölmedi” ve diğer Atatürk şarkıları yine ayakta ritim aletleri kullanılarak söylenir.
                    ATATÜRK ÖLMEDİ
   Atatürk ölmedi         Yurduma güç veren
   Yüreğimizde yaşıyor      Aydın yol senin
   Uygarlık savaşında       Gençlik senin
   Bayrağı o taşıyor       Sen gençliğinsin
   Her gücü o aşıyor       Ölmedin ölemezsin - 2 kez

   ● Ritim aletleri çocukların yardımı ile dolaba yerleştirilir.
   ●Çocukların istedikleri oyunlar, sayışma ile belirlenip sırayla oynanır.

  Okuma Yazmaya Hazırlık PMA2:K;10 BA A11:K;1.2.3.4
  Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar masalara otururlar, kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Çizgi çizme ve rakamları tekrar etme ile ilgili
yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. (Çizgi 8,9,10 - Matematik sf 20)
   III. DEĞERLENDİRME

   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                69
                                            Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (40)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanılarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2. Nesneleri sıkar.
4. Malzemelere elleriyle şekil verir.
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
7.Gerektiğinde lideri izler.
Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
1.Hata yapabileceğini kabul eder.
2.Kendi hatalarını söyler.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür \ dans eder.
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir
4.Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
1.Varlıkları renklerine göre gruplar.
3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
1.Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.
Amaç13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler
3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
                               70
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,8 A4:K;2,4,5 SDA A11:K; 3,4 ÖB A1:K; 7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar ve selamlaşır. Çocuklar ilgi köşelerinde serbest oyunlarına başlarlar.
   ●Öğretmen ara ara çocukların oyunlarına katılarak gerekli durumlarda rehberlik eder.
   ●Sanat köşesinde; öğretmen hazırladığı kırmızı ve sarı renkli tuz seramiğini çocuklara biraz sarı biraz kırmızı renkten
vererek dağıtır.Öğretmen ilk önce çocuklardan hamurları birbirine karıştırarak yoğurmalarını ister.Çocuklardan karışan oyun
hamurlarının renginin değiştiği konusuna dikkat çekmek için sorular sorar.Oluşan rengin’ turuncu’ olduğunu ifade ederek;
ardından çocuklara turuncu renk kumaş parçaları, , turuncu renk yün örgü ipleri, , turuncu renk küçük düğmeler, , turuncu
renk pullar, köpük tabak vb. artık malzemeler konularak çocukların tabak içine küçük ‘turuncu bebek’ yapıp, malzemelerle
süslemeleri sağlanır.
   ●Boya masasına, sulu boya fırçaları ve çeşitli şekillerde yaprak konularak yaprak baskısının nasıl yapılacağı anlatılıp
çocuklara önce model olunur.
   ● Çalışmasını bitiren çocuk diğer etkinliğe geçerken masasını toplaması ve temizlemesi istenir.
   ●Serbest zaman bitiminde sınıf ve köşeler düzenlenip yerleştikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil-Drama-Müzik SDA A7:K;1,2 A11:K;1 DA A5:K;5 A8:K;1,3,4 ÖB A2:K;1
Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen, “sonbahar” şiiri (Eğlenerek Öğrenelim sf.55) ve sonbahar mevsimiyle
ilgili bilmeceler sorar. (Eğlenerek Öğrenelim sf.70)
SONBAHAR
Yapraklar hep dökülür.
Yünden kazaklar örülür.
Ekilir hep tarlalar
Kurulur bol turşular.
Dört mevsimden biriyim                    Ayvalar sarardı mı?
Yağmur yağdırır, rüzgar estirir.               Gökyüzü karardı mı?
Ağaçların yapraklarını dökerim                Okullar açılırken
Bilin bakalım ben hangisiyim? (SONBAHAR)           Leylek Nil’e vardı mı?    (SONBAHAR-GÜZ)

   Ardından hırsızlığı konu alan bir öykü anlatır. (Çocuk, arkadaşının çok sevdiği oyuncağını haber vermeden alır ve evine
götürür. Gece oyuncak çocuğun rüyasına girer ve çok üzgündür yaptığının yanlış olduğunu söyler. Oysa izin alıp
oynayabileceğini, onun da başına aynı şey gelse neler hissedeceğini sorar. Çocuk çok üzülür yaptığına pişman olur) Öykü ile
ilgili sohbet edildikten sonra, öyküdeki kahramanın yaptığı hatalı davranışa benzer davranış yapan var mı? Diye sorulup
çocukların konuşmalarına fırsat verilir.
   ● Öğretmen ortaya yağmurluk, atkı, eldiven, ince askılı penye, kalın yün kazak, çizme koyarak çocuklara “Yağmur
yağarken dışarıya çıkmak istiyorsan, hangi giysileri giyip, yanınıza alırsınız? “Kar yağdığında hangilerini giyersin?” “niçin
hava şartlarına göre giyinmeliyiz? Gibi sorular sorulur.
   ● Öğretmenin önceden hazırladığı resimlerle sonbahar mevsiminde havadaki ve çevremizdeki değişiklikler hakkında
sohbet edilir. Bütün çocuklar ayağa kalkarlar.
   ● Öğretmen “Şimdi hepimiz bir yağmur damlası olacağız” der ve Enstrümantal bir müzik eşliğinde yağmurun nasıl
oluştuğu çocuklar ile birlikte öğretmenin yönergelerine göre dramatize edilir. (Hepimiz ırmakta akan suyuz. Hava iyice
ısınıyor, buhar olup gökyüzüne doğru çıkıyoruz, çıktık… çıktık… diğer arkadaşlarımızla buluşup bulut olduk …..karşıdan
gelen bulutla çarpıştık …..şimdi tekrar yeryüzüne yağmur olarak düşüyoruz gibi.)
    Dramatize sonunda öğretmen;
   — Yağmur hangi mevsimde daha sık yağar? — Yağmur nasıl oluşur? — Yağmurda nasıl giyiniriz?
   — Yağmurun yararları ve zararları nelerdir? gibi sorularla çocuklar ile sohbet eder.
   ●Öğretmen “sonbahar” şarkısını bir kez hareketlerini yaparak söyler, sonra çocuklarla bölüm bölüm tekrar edilir.
               SONBAHAR
 1- Sobalar yanıyor     2- Sararıp düşüyor yapraklar 3- Sobalar yanıyor
   Bacalar tütüyor      Kurumuş susamış topraklar          Bacalar tütüyor
   Kuşlar göçüyor       Sıcak günler bitiyorken    Kuşlar göçüyor
   Kış geliyor.        Göz kırpar bize yağmurlar   Kış geliyor.
Oyun-Hareket-Okuma -Yazmaya HazırlıkPMAA2:K;10 A5:K;2,4,5SDAA6:K;7 BAA5:K;2,4A6:K;1,3A7:K;1 A13:K;2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar iki gruba ayrılırlar, tek sıra olup bacaklar açılır. Grupların önündeki çocuklar topu bacaklarının arasından
arkadaşına gönderir, top en son çocuğa ulaşınca topu alarak baş tarafa geçer, oyun ilk çocuğa gelene kadar devam eder.
Hangi grup birinci bitirirse o grup alkışlanır (Tünel topu oyunu).
   ●Öğretmen sınıftaki legoları (çok küçük olmayanları) büyükten küçüğe doğru belli aralıklarla dizer.
   ●Öğretmenin arkasına sıra olunur. Önce öğretmen legoların üzerinden tek ayak çift ayak sıçrayarak atlar, zig zag çizerek
yürür. Çocuklar da öğretmeni takip ederek aynı hareketleri yaparlar.
   ●Ardından legoları renklerine ve boyutlarına göre eşleştirilip gruplandırılır, sayılır.Mavi renkli legolar bir kenara ayrılır
ve mavi renk ile ilgili örnekler vermeleri istenir.
   ● Çocuklar masalara otururlar. Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır.Öğretmen çocuklardan sanat etkinliğinde
yaptıkları turuncu bebeklerine birer isim koymalarını isteyerek , turuncu bebeklerimize isim koyarak ilgili yönergeler verilip
çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var2 sf. 26,27,28,29)
   Çizgi çalışma kitabımızdan çizgileri tammamlama sayfaları yapılır.(Çizgi sf 11,12)
   AİLE KATILIMI:
   Ailelerden, çocuklarıyla birlikte sonbahar meyve ve sebzelerinin neler olduğu konuşulup, çocukların resimlendirmeleri
ve evde bulunan meyvelerden göndermelerini istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:

                                71
                                                           Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (41)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
7.Gerektiğinde lideri izler.
DİL ALANI
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
7. Olayları oluş sırasına göre sıralar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A1:K;4 A2:K;4,5,12,13 SDA A3:K;1,2,
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, selamlaştıktan sonra, evden getirdikleri meyveleri bir sepete koyarak sevip
sevmediklerini, her çeşit meyve yemeleri hakkında sohbet edilir, sonra hangi köşelerde oynamak istediklerini sorarak
köşelere yönlendirir.
   ●Öğretmen, oyuncaklarla yeni şekiller oluşturmalarına rehberlik ederek, değişik şekiller yapan çocuklar sözel
ödüllendirir.
   ●Çocukların oyunlarına katılır, etkinlik süresince çocukların rahatsız edici duygularını uygun şekilde ortaya koyamayan
çocuklara model olur.
   ●Sanat köşesinde, masaya konulan kare kağıtları nasıl katlayıp, keseceklerini göstererek çocukların izleyip, rüzgar gülü
yapmaları sağlanır.
   ● Yapılan çalışmalar bir dal parçasına raptiye ile tutturularak çalışma tamamlanır. Çalışmasını bitiren çocuk sınıfın
içinde yürüyerek (yavaş ve hızlı koşarak) rüzgar gülünün hangi durumda daha çok döndüğü veya dönmediği hakkında
konuşulur, sonra çalışmalar panoya asılır.
                              72
   ●Boya masasına, meyve resimleri olan kağıtlar ve boş resim kağıtları pastel boyalar konularak sınırlı boyama ve serbest
resim çalışması verilir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil-Fen ve Doğa     SDA A6:K;2,3,4,7 DA A3:K;1,2 BA A3:K;1,2 A4:K;9 A7:K;7
                    A9:K;4,5 ÖB A1:K;4 A5:K;1.2.3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde şekilde otururlar. Öğretmen, annesi ile meyve salatası yapıp arkadaşlarına ikram eden
çocuğun hikayesini anlatır. (Kahramanımıza oyun oynamak için arkadaşları gelecektir. Ne ikram edeceğini düşünürken,
onlara meyve salatası yapmak ister. Çünkü okulda öğretmeniyle birlikte yaptıkları için öğrenmiştir. Annesine anlatır. Tek tek
meyveler seçilir yıkanır, doğranır vb.)
   ●Hikaye sonunda meyvelerin yararları, her çeşit meyveden yemeleri gerektiği, meyveleri yemeden iyice yıkamaları
konularında sohbet edilir.
   ● Öğretmen “Biz de Aslı gibi meyve salatası yapalım mı? Diye sorarak, evden getirilmiş meyveler sepetin içinden
çıkartılırken çocuklarla birlikte tek tek sayılır.
   ●Aynı olan meyveler gruplandırılarak, sayılarına göre az-çok olduğu söylenir. Meyvelerin miktarına göre fazlası
ayrılarak salata yapılacak meyvelerin yıkanması için kâseye konulup sayışmayla 2-3 çocuk yıkamaları için görevlendirilir.
(Ayrılan meyveler ertesi gün yemek için kaldırılır).
   ● Salata yapımına geçmeden ucu küt meyve bıçakları nasıl kullanmamız gerektiği ve olabilecek tehlikeler hakkında
konuşulur. Her iki çocuğa bir tabak ve bıçak verilerek dönüşümlü olarak meyveler soyulup küçük küpler haline getirilir.
   ●Öğretmen gerekli yerlerde meyveleri soyma, çekirdeklerini çıkarma gibi yardımlar verir.
   ●Bu arada sonbahar meyve ve sebzelerinin isimleri söylenir, başka hangi meyveler var gibi sorularla sohbet edilir.
Doğrama işi bitince bir kaba boşaltıp, pudra şekeri ile karıştırılır. Kâselere konularak çocuklara dağıtılır.
   ● Meyve salatasını yerken öğretmen evde de annenize-babanıza yapar mısınız?” diye sorup, çocuklardan aşamaları
sırasıyla tekrarlayarak söylemelerini ister. Tabaklar toplanıp temizlik yapılır.

   Oyun-Müzik BA A4:K;8,9
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar el ele tutuşurlar, sırayla elma-armut-muz isimleri verilir. Ortada bir ebe olur. Ebe meyvelerden birini söyler,
söylediği meyve ismi alan çocuklar yer değiştirirler, ebe birinin yerini almaya çalışır, açıkta kalan ebe olur.
   ● Ebe iki meyve ismi de söyleyebilir veya “meyve sepeti” derse herkes yer değiştirir. Açıkta kalan ebe olur (yer almada
karışıklık olmasın diye çocuklar halka olunca ayaklarının etrafına sabunla daire çizilebilir). Oyun çocukların isteğine göre
oynanır
   .● Öğretmen “ne kayıp?” oyunu için sınıftaki farklı nesneler bütün çocukların görebilecekleri şekilde dizilir. (Bebek,
top, Lego, kalem, makas vb.) Bütün çocuklar gözlerini kapatır. Öğretmen bir tanesini gizler, gözler açılır, hangi nesnenin
eksik olduğu bulmaya çalışılır, (bu oyun bir çocuğu dışarı çıkararak eksilen nesneyi buldurmada olabilir).
   ●“Üç elma” şarkısını önce öğretmen söyler. Şarkı bölüm bölüm çocuklarla tekrar edilir. Şarkının tümü tekrar birlikte
söylenir.
              ÜÇ ELMA
   Dalda duran üç elma (2 kez)          Böyle güzel, böyle güzel, böyle güzel olur mu (2 kez)
   Sende güzel sende güzel koparma (2 kez)    Daldan düşen al elma (2 kez)
   Al elmanın birisi (2 kez)            Söyle güzel, söyle güzel, söyle güzel kalır mı? (2 kez)

   AİLE KATILIMI
   Öğretmen, velilerden çocuklarına rehberlik ederek, turuncu bir meyve çizip,boyayıp resmini göndermelerini
ister.(turuncu rengi pekiştirmek için)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


  Etkinlikler Açısından:


  Öğretmen Açısından:
                               73
                                                             Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (42)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Değişik yönlere doğru uzanır.
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür \ dans eder.
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
2.Sesin geldiği yönü belirler
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.
2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
3.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme
Kazanımlar
1.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.
2.Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.

                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;11,13,14 SDA A13:K; 3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, öğretmenleri tarafından sınıfta karşılanır. Çocuklara kıyafetlerini ve ayakkabılarını kendi başlarına çıkartıp
giyinmelerine fırsat tanınır, gerekli durumlarda yardım verilir.
   Öğretmen çocukların getirdiği resimlere tek tek bakarak, hangi renk meyveyi çizip,boyadığı sorulup,pekiştirilerek
panoya asılır.(Öğretmen daha önceden panoya birkaç tane büyük portakal,mandalina vs.. resmi yapıştırabilir)
   ●Çocuklar oynamak istedikleri köşelere karar verip, oyuna başlarlar. Öğretmen mümkün olduğunca çocuklara
karışmadan gözlemler, onlara oyun oynayarak model olur, yaratıcı ürünler oluşturmalarına destek olur, çocukların yaptıkları
yaratıcı şekilleri överek pekiştirir.
   ●Sanat köşesinde; Renkli elişi kağıtları, fon kartonları,kare şekiller (değişik boyutlarda kalıp olarak) makas, yapıştırıcı,
kağıt, pastel boyalar ve çizmek için kalem masalara konulur.
                               74
   ● Kalıpları kullanarak kenarından çizilip kesildikten sonra kağıtlara yapıştırılır (en az üç tane çizilip yapıştırılması
sağlanır). Pastel boyalarla ayaklar, eller, yüz çalışması ile boyanıp kare ailesi oluşturulur.
   ● Çalışması biten çocuğun yaptıkları diğer çocuklara da gösterilerek, çalışmaya dikkatleri çekilir (Arkadaşınızın yaptığı
kare ailesine bakın, anne-baba-çocuk birde bebek var gibi).
   ●Diğer masaya, suluboya ve kağıtlar konulur. Başparmak boyaya sürülüp aralıklarla kağıda bastırılır. Baskılar
kuruduktan sonra civciv, fare, kelebek vb. oluşturmak için, yine parmak veya fırça kullanılarak çeşitli figürler oluşturulur.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bittikten sonra, çocuklar kendi estetik görüşlerine uygun olarak, sınıfı düzenlerler. Temizlik
ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil-Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;3 A2:K;10 SDA A5:K;1,2 A11:K;1,2 DA A2:K; 2,3,4
                    BA A10:K;1.2.3 A11:K;1,2 A16:K;1,2 ÖB A4:K;1.2.3

   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, “Yumurta” tekerlemesini öğretmen birkaç kez söyler isteyen çocuklar da
katılırlar. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.53)
YUMURTA
Eteğimin pilesi,
Saçlarımın lülesi,
Doktor bana ne dedi?
Dört yumurta ye dedi.
Yemedim, içmedim.
Ah karnım, vah karnım.
Kurtar beni doktorcuğum.

   ●Tek başına tekerleme söylemek isteyen, istekli çocukların grup önünde söylemeleri sağlanır.
   ●Öğretmen daha önceden hazırladığı yeşil fon kartonundan hazırlanmış kare şeklindeki kol-bacak takılmış, ağız-göz
(mutsuz bir ifade) çizilmiş kukla çocuklara gösterilerek, esniyor gibi yapılıp çocuklar çok uykum var diyerek kendini tanıtır.
“dört kenarım, dört tane de köşem var, neden uykusuz ve yorgun olduğunu anlatır.
   (zamanında yatıp kalkmadığı çok geç saatlere kadar TV izlediği anne-babasının sözünü dinlemediği sağlığının
bozulduğu çok sık hasta olduğu vb). Okula gittiğinde uykusuzluktan öğretmenin anlattıklarını anlamadığını ama çok pişman
olduğunu bir daha böyle yapmayacağını söyleyerek, çocuklara “sağlıklı olmak için erken yatıp, erken kalkın odanızı
çevrenizi toplayın temiz olun, yatmadan mutlaka dişlerini fırçalayın, ayaklarınızı ellerinizi yıkayın” öğüdünü verir.)
   —haydi, şimdi ben yatmaya gidiyorum, bir daha böyle davranmayacağım sakın sizde benim yaptığımı yapmayın oldu
mu?” deyip ayrılır.
   ●Öğretmen, “Kare, neden sıkıntılıydı? Sağlıklı olmak için dinlenmeyle ilgili neler yapmalıyız?” sorularını sorup
cevaplar, tartışıldıktan sonra, çocuklardan ayağa kalkıp sınıf içindeki kare şekilleri bulup göstermeleri istenir.
   ● Sınıf içindeki kare çocuklarla beraber bulunup incelendikten sonra, dört çocuktan yere yatarak kare şekli
oluşturmalarını ister, diğer çocuklarla köşeler-kenarlar incelenerek konuşulur. İstekli çocuklarında kare oluşturmaları
sağlanır.

   Hareket-Oyun-Müzik PMA A1:K;13,14,15 DA A1:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen yere sabunla kare şekli çizer, çocuklar genişçe etrafında otururlar, bir çocuk öğretmenin verdiği topu
zıplatarak etrafında dönüp, şeklin ortasından, bir arkadaşının ismini söyleyerek topu hızlıca ona yuvarlar.
   ● Topu tutan çocuk aynen hareketleri tekrarlar, bütün çocuklar çalışmayı yaparak tamamlarlar.
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanıp, gözlerini kapatırlar. Öğretmen sınıfın bir köşesinde durarak elindeki tef veya zil ile
ses çıkartır.
   ●Çocuklar gözlerini açmadan sesin geldiği yönü parmaklarıyla işaret edip, gözlerini açarak yönün doğruluğunu kontrol
ederler. Çocuklarında değişik köşelerden ses vermelerine fırsat verilir.
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Çocukların istedikleri öğrenilen şarkıların tekrarı yapılarak söylenir.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               75
                                                            Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (43)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
4.Nesneleri takar
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
1.Hata yapabileceğini kabul eder.
2.Kendi hatalarını söyler.
3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.
5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür \ dans eder.
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
DİL ALANI
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarırı.
3.Giysilerini yardımsız giyer.
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
6.Giysilerini asar.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;1,4 SDA A7:K;1,2,3,4,5 ÖB A2:K;2,3,4,6
 Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biri ile tek tek selamlaşır. Çocuklar eşyalarını ve giysilerini yerleştirdikten
sonra ilgi alanları doğrultusunda istedikleri köşelerde oynarlar.
   ● Öğretmen çocuklara fazla müdahale etmeden gözlemler, gerekli durumlarda ara ara oyunlarına katılarak hoşgörülü
davranışlarını pekiştirir veya rehberlik eder.
   ●Sanat köşesinde; masaya sarı ve kırmızı parmak boyası, büyük boy kağıt, boyanın üzerinde şekil vermek için tarak,
metal para, evcilik köşesinden çatal vb. malzemeler konur.
   ●Öğretmen, çocuklar çalışırken iki renk karışınca “çocuklar ben size turuncu boya vermedim ki nereden buldunuz bu
rengi?” diye çocukların dikkatini renk karışımına çekerek, etkinliğe tüm çocukların katılımı sağlanır.
   ●Diğer masada; fıstık kabukları, makarna, hububat, kumaş parçaları vb. artık materyaller ve kağıt üzerine çizilmiş
salyangoz konulur. Malzemeler, salyangoz üzerine yapıştırılarak serbest çalışılır.
   ●Çalışmasını tamamlayan çocuklardan yere ve masaya dökülen mercimek, kabuk gibi küçük malzemeleri toplamaları
istenir.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitimindeöğretemen’ haydi bakalım herkes alsın eline süpürgesini ve bir an önce
çeksin bütün küçük çöpleri’ diyerek, sınıf ve köşeler toplanır. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.
                               76
   Türkçe Dil- Müzik SDA A2:K;1,2,3 A11:K; 2 DA A3:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen “beş küçük arı kardeş” parmak oyununu hareketlerini yaparak söyler,
diğer tekrarlarda çocuklarda katılırlar. Ardından “zıpla” tekerlemesi söylenir. (Eğlenerek Öğrenelim sf.35-67)
BEŞ KÜÇÜK ARI KARDEŞ
Beş küçük kardeş arı uyuyor (Sağ el yumruk yapılır, sol elin içine konur.)
Sabah olunca, bir küçük arı kardeş uykudan uyanmış,
Günaydın kardeşlerim. (Küçük parmak oynatılarak kaldırılır.)
İkinci küçük arı kardeş, uykudan uyanmış,
Günaydın kardeşlerim (Yüzük parmak kaldırılır.)
Üçüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış,
Günaydın kardeşlerim ( Orta parmak kaldırılır.)
Dördüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış
Günaydın kardeşlerim (İşaret parmağı oynatılır.)
Beşinci küçük arı kardeş uykudan uyanmış
Günaydın kardeşlerim (Başparmak oynatılır.)
Bunların hepsi hemen koşa koşa ,
Kahvaltı masasını hazırladılar. (Başparmak sol elin üzerinde oynatılır.)
Hemen karınlarını doyururlar. Sonra birer birer bal özü toplamaya giderler.
ZIPLA
Zıpla zıpla zıpla,
Elma, kiraz topla.
Sepetini yokla.
Bir, iki, üç, dört, beş’ini de
Kardeşine sakla
   ●Öğretmen, kardeşi olan çocuklara kardeşi ile aralarındaki ilişkileri anlatmalarını ister, isteyen çocuklar anlattıktan
sonra, öğretmen, kardeşi olacak bir çocuğun heyecanını, bebek için neler hazırladıklarını, bebek olunca annesine bebekle
ilgili yardım etmesini öyküleştirerek anlatır.
   ● Sonunda öykü hakkında sohbet edilir. Kahramanla ilgili “sen olsaydın ne yapardın” gibi çocukların duygularını ifade
etmeleri sağlanır.
   ● Öğretmen “minik kardeş” adlı şarkı isteyen çocuklarla birlikte tekrar eder, şarkı sonunda, bebeklerle veya kardeşlerle
ilgili şiir, tekerleme söylemek isteyenler çocuklar grup önünde söylerler.

   MİNİK KARDEŞ
      1. —Nakarat           2.                                3.
   Minik kardeş, minik kardeş     Konuşmayı bilmezsin,          Şakaları bilmezsin,
   Can can can,           Yürümeyi bilmezsin,           Gülmeyi bilmezsin
   Küçük kardeş, küçük kardeş,    Minik bana gel desem          Minik bana gül desem
   Can, can, can           Gelmeyi bilmezsin            Gülmeyi bilmezsin.

   Oyun SDA A6:K;9,10 A11:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen sınıfın uygun bir yerine yarışma için çizgi çizer.
   ●Çocuklar 2’li eş olurlar, çizgiden başlayarak belirlenen yere kadar önce “ördek yürüyüşü yarışı” yapılır. Kazananlar
tekrar yarışarak iki çocuk kalana kadar yarış devam eder.
   ●Yine aynı formda bebek gibi emekleme yarışı yapılır.
   ●Öğretmen çocukları yanına toplar “şimdi size yeni bir oyun öğreteceğim” der ve “bezirgan başı” adlı oyunu, kurallarını
ve şarkısını söyledikten sonra oyuna başlanır. Çocukların isteğine göre devam eder.(Eğlenerek Öğrenelim sf.45)
 Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgan başı,
 Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?
 Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun!
 Bir sıçan, iki sıçan, üçte kapan.
İki çocuk karşılıklı el ele tutar. Diğer çocuklar sıraya girerler. El ele tutuşan çocukların birine “elma” birine “armut” ismi
gizlice verilir. Şarkı söylenmeye başlar. Çocuklar sırayla iki çocuğun arasından geçer, şarkı sonunda “kapan” kelimesi
söylenince geçen çocuk tutulur, sessizce sorulur:
   “Elma mı, armut mu?” çocuk hangisini söylerse o kişinin arkasına geçer. Oyun böyle devam eder. Bütün çocuklar
bittiğinde hangi taraf kalabalık ise o taraf kazanır

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A4:K;2 A5:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara oturmadan, sınıf içinde söylenen renkteki nesneleri bulmaları istenir. Birkaç kez tekrar edildikten
sonra masalara oturulur.
   ● Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır.( Çizgi 13,14)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:

                               77
                                                              Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (44)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür \ dans eder.
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1.Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
2.Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
AMAÇ 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme
1.Bir bütünün parçasını söyler
Amaç 21: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,12,13,14 SDA A4:K;1,2 ÖB A1:K;6,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, selamlaşır. Çocuklar giysilerini çıkartıp, yerleştirdikten sonra, istedikleri köşede
oyunlarına başlarlar. Öğretmen, çocukları uzaktan izler, zaman zaman oyunlarına katılarak, birbiriyle olan iletişimlerinde
onlara rehberlik eder.
   ●Sanat köşesine, ağaç resmi büyük boy graf kağıdına çizilmiş olarak konulur, yanına pastel boyalar ve yapraklar
konulur. Öğretmen, “sınıfımıza kocaman bir ağaç yapalım mı?” diye sorarak çocukların dikkatini çeker istekli öğrencilerle
ağacın gövdesi boyanıp yapraklar yapıştırılır, sırayla diğer çocuklarında katılımı sağlanarak grup çalışması yapılır.
  ●Diğer masaya, kesme- katlama-yapıştırma tekniği ile kuş çalışması için malzemeler konulur. (Herhangi bir kuş kalıbı
ve kanatlar ayrı ayrı kesilip, yapıştırılır veya kağıt külah şeklinde sarılıp kenarları yapıştırılır. Yine uygun kanatlar kesilerek
yapıştırılıp, külahın sivri kısmı gagası olur, üste boya ile gözler çizilir.)

                                78
   ●Çocuklara nasıl çalışılacağı anlatılır, çalışmaya başlayan çocuklara rehberlik edilir. Faaliyetini tamamlayan çocukların
kuşları yapılan ağacın üzerine takılır.
     Etkinlik sonrasında ağaçlar hakkında sohbet edilir.Etrafımızdaki ağaçları, çevremizdeki yeşillikleri nasıl korumamız
gerektiği hakkında küçük bir sohbet edilir.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir, kahvaltıda etrafına dökmeden, yerleri kirletmeden temiz bir şekilde yemek yeme konusunda sohbet edilir.
   Türkçe Dil – Müzik SDA A10:K;1,2,3,4 A11:K;1,2 DA A2:K;1,2, 3,4 BA A1:K; 2 A21:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları kukla sahnesini rahatça görebilecekleri şekilde oturtur. . Her çocuğa söz hakkı vererek kurban
bayramında neler yaptıkları ve yaşadıklarını anlatmalarını sağladıktan sonra, dini-milli bayramlarımızla ilgili sohbet edilir.
.(Daha önce kutladığımız dini-milli bayramımız? Neler yaptığımız? Aralarındaki farklılıklar ve kutlayacağımız bayramların
isimleri, Atatürk’ün bu bayramları kimlere armağan ettiği, Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin neler olduğu ve önemiyle
ilgili)sohbet edilir.
Öğretmen her hangi bir kuklayı alarak “misafir” şiirini söyler.(Eğlenerek Öğrenelim sf.7) Şiir bölüm bölüm kukla
söylüyormuş gibi çocuklarla tekrar edilir
MİSAFİR
Otururken evde biz,
Baktık ki siz geldiniz,
Sefa geldiniz, hoş geldiniz.
Bizi çok mutlu ettiniz.
Güldük, eğlendik biz,
Unutmayın yine geliniz.
   ●Öğretmen elindeki kuklayı çocuk kuklasıyla değiştirerek “merhaba benim adım Can, bu evde annem, babam ile
yaşıyoruz, biz çekirdek aileyiz” der ve kuklalarla hikâyeyi anlatmaya başlar.
   (Can’ın babası hasta olur işe gidemez, annesi de babası ile ilgilenir, Can’ın teyzesi, halası, amcası, dayısı, dedesi,
anneannesi ziyarete gelir, Can onların ellerini öper, ikramlarda bulunur. Babası hasta olduğundan annesi babasının çalıştığı
bakkal dükkânında çalışır, Can’da annesine yardım etmek için ev işlerini yapar, fakat derslerini de yapmayı unutmaz.)
    ● Oyun sonunda Can çocuklara;
   —Çocuklar bende aileme böyle yardım ediyorum, sizler nasıl yardım ediyor musunuz?
   —Benim akrabalarımı da tanıdınız değil mi? Hangi akrabalarım ziyarete geldiler?
   —Sizlerin de akrabaları var mı? Onlara nasıl davranıyorsunuz? Gibi sorular sorup cevaplarını aldıktan sonra,
   —Haydi, hoşça kalın diyerek oyun sonlandırılır.
   ●Kukla oyunu bitiminde, öğretmen oyunla ilgili çocuklarla sohbet eder. İstekli çocuklara kukla oynatmaları için fırsat
tanır.
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar. Herkes ikili eş olur. İşaret parmaklarını birbirine değdirerek, hafif müzik eşliğinde gözler
kapalı dans ederler. Belli bir süre sonra müzik kapatılıp neler hissedildiği sorulur.
   ● Daha sonra çocukların istedikleri şarkılar tekrar edilerek söylenir.
   Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;1,4,5 BA A12:K;1,2,3 A14:K1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar. Tef ile ritim tutularak verilen yönergelere uygun yavaş-hızlı yürüme, koşma
hareketleri yapılır. Öğretmen, “herkes kendine bir eş bulsun” der ve ikişerli eş olunur. Yine tefle ritmik yürünür, daha sonra
üçlü, dörtlü gruplar büyütülerek devam edilir en son daire olarak yine yavaş ve hızlı-yavaş ritimle yürünür. Öğretmen
dairenin ortasına geçer, tefi hızlı vurduğunda çocuklar öğretmene yaklaşırlar, yavaş vurduğunda uzaklaşırlar. Bir kaç
tekrardan sonra, daireyi bozmadan çömelirler. Öğretmen “çürük yumurta” oyununu anlatır. Önce kendisi yapar, sonra istekli
çocuklarla oyuna devam edilir.
   Çürük Yumurta: Çocuklar halka olur, çömelerek iki ellerini dizlerinin üstünden bağlarlar. Öğretmen yavaşca birisinin
kafasından ittirir gibi yavaşça dokunur. Geri düşen, çürük yumurta olur oyundan çıkar. Yerinde kalabilen kazanır, oyuna
devam eder.
   ●Sonra ayağa kalkıp ikili eş olurlar, “horoz dövüşü” oyunu oynanmadan kurallar açıklanır ve oyuna başlanır.
   Horoz Dövüşü: Çocuklar karşılıklı iki eş olurlar. Ayaklar kapalı sabit. Elleri göğüs hizasında, avuç içleriyle hafif hafif
birbirlerini iterler. Yerinden kıpırdayan dengesini bozan, yenilmiş horoz olur.
   ●Oyun sonunda “hoplayalım- zıplayalım masalara oturalım” denir ve çocuklar zıplaya zıplaya gelip masalara otururlar.
Öğretmen çocuklara ‘ben çok şişman olsaydım nasıl hoplardım diye soru yöneltir?,hemen hızlıca hoplayabilir miydim?Peki
ya çok zayıf olsam? Gibi sorularla şişman zayıf kavramına değinir.
●Öğretmen çalışma kitaplarını ve boyaları dağıtır. Evin bölümleri ile ilgili sohbet edilir. Sınıf içindeki malzemelerle
çocuklarla birlikte uygulamalı olarak çalışılır. Ardından yönergeler verilerek çalışmaya geçilir.(Sırada Ne Var 2 sf
30,31,32,33,34)
   AİLE KATILIMI
  Bir baba velimiz yarın fen ve doğa etkinliğinde yağmur deneyi yapmak üzere okula davet edilir.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               79
                                      Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (45)
Okul Adı     :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür \ dans eder.
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Kazanımlar
Amaç 3: Dikkatini toplayabilme
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazanımlar
1.Ölçme sonucunu tahmin eder
2.Standart olmayan birimlerle ölçer
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
Amaç 16: Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                        ETKİNLİKLER
  Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;4,5,7,8,13,14 SDA A11:K;3 ÖB A1:K;7                            80
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfta öğretmen tarafından karşılanır, çocuklar serbest zaman süresinde hangi köşede oynamak istediğini
söyler ve oyuna başlar.
   ●Çocuklar tahta, plastik Legolar, yapbozlar, takmalı oyuncaklar ile yeni ürünler oluşturduklarında öğretmen destekler,
yapılan şekiller sergilenir.
   ●Sanat köşesinde; grafon kağıtları, elişi kağıtları, artık materyaller, yapıştırıcı, makas, ağaç dalları ya da pipet konularak
karanfil çiçeği yapmaları sağlanır. (Çiçekler birleştirilerek buket haline getirilip, öğretmenler günü kutlaması için öğretmenler
odasına götürmek için kaldırılır).
   ● Boya masasında, öğretmenler günü ile ilgili resimdeki kesik çizgileri birleştirerek resim tamamlanıp boyanır.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bitiminde oyuncaklar toplanıp, köşeler düzenlendikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderilip, kahvaltıya geçilir.
   Hareket-Drama-Türkçe Dil PMA A1:K;4,6,14,15 SDA A10:K;1,2 A11:K;1 DA A8:K,1,2,3,4
                    BA A3:K;2,4 A4:K;8,9
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfın ortasında toplar, çeşitli insan tipleme yürümeleri ile ısınma çalışmaları yapılır. (çok şişman
biri gibi, zayıf, ayağında kocaman bir ayakkabı giymiş gibi, dev gibi cüce gibi, kukla gibi yürüme).
   ● Yere çizilen çizginin üzerinde sürünerek ilerleyip, minderde takla atma, aralıklarla yere konulan Legolara basmadan
üzerlerinden geçerek yürüme çalışması için küçük bir istasyon hazırlanıp her çocuğun bu hareketleri yapması sağlanır.
   ●Çocuklar karşılıklı iki gruba ayrılırlar, önce hayali bir topu, karşısında duran arkadaşına doğru atma-tutma, yerden
sürükleyerek atılan topu durdurma hareketleri yapılıp, gerçek birer top verilerek yapılanlar tekrar edilir.
   ●Gruplar karışmadan oldukları yerlere otururlar, öğretmen, mesleklere ait çeşitli resimleri çocuklara dağıtır.(Marangoz,
berber, terzi, öğretmen, doktor, hemşire, pilot, bahçıvan gibi) resimler incelenip, mesleğin adını ve belli başlı özellikleri,
kullandıkları malzemeleri söylemelerini sağlayarak sohbet edilir.
   ● Öğretmen birinci gruba vücut hareketleri ile hangi mesleği anlatacaklarını fısıldar resmini gösterir, hareketleri izleyen
ikinci grup bu mesleği tahmin ederek bulmaya çalışır.
   ● Meslekler aynı şekilde karşılıklı gruplar halinde hareketlerle anlatılırken, öğretmen ara ara
   — Hemşire iğne yapmanın dışında başka neler yapar?
   — Berberler sadece saç mı keser?
   — Öğretmenler günü niçin kutlanır?
   — Başöğretmenimiz kimdir? Gibi sorular yöneltir.
   ●Resimlerin arka yüzü döndürülüp, karıştırılarak içlerinden bir tanesi alınır, diğer resimler tekrar çevrildiğin de hangi
meslek resminin alındığı bulunur, tekrarlardan sonra öğretmen “Öğretmenim” şiirini birkaç kez söyler. İsteyen çocuklar
sonradan şiire katılıp eşlik ederler. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.81)
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim ne iyisin,
Hep çalışın, doğru olun dersin.
Merak etme sakın,
Emeklerin boşa gitmez,
Bize öğrettiklerin
Hiç silinmez.
Çalışır başarılı oluruz.
Sana teşekkür borçluyuz.
   ●Kıskançlığı konu olan bir öykü anlatır. (Arkadaşının, çok sevdiği oyuncağını bilerek kıran çocuğun sonradan
yaptığının yanlış olduğunu anlayarak, özür dileyip ona yeni bir oyuncak almasıyla ilgili olabilir veya sınıf içinde bu durumla
ilgili yaşanan bir öykü oluşturulur.)
   ● Öykü bitiminde, çocuklara yaşantılarında kıskançlıkla ilgili anıları olup olmadığı sorularak, anlatmalarına fırsat verilip
kıskançlığın bize ve çevremize ne gibi zararları olabileceğiyle ilgili sohbet edilir.
Oyun-Müzik PMA A1: K; 5
    Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar birbirlerinin arkasına dizilir. Elleriyle öndeki arkadaşlarının bellerinden sıkıca tutarlar. En önde bulunan
kırkayağın başı, en sondaki ise kuyruğudur. İşaret verilince, kırkayağın başı, kuyruğunu yakalamaya çalışır. Kuyruk olan
sondaki çocuk arkadaşlarından kopmadan sağa, sola kaçar. Eğer baş kuyruğa değerse, oyunu kazanır. Eğer oyuncular
birbirinden koparsa kırkayak ölür. Kırkayak oyunu istenirse yeniden başlanır.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar. “Öğretmenim” şarkısını öğretmen bir kez söyler, ardından çocuklarda katılarak
tekrar edilerek söylenir.
   Fen ve Doğa Etkinliği BA A3:K;1,2 A16:K;1,2
Sınıfımıza gelen babamızla birlikte yağmur deneyi yapılır.Bunun için bir kavanozun içine sıcak su konulur ve üzerine
kavanozun ağzını kapatacak şekilde buz kalıbı konulur.Bir kaç dakika bekleyince, kavanozun içindeki akan su damlacıkları
gözlemlenir.Deney her çocuğun görebileceği şekilde sınıfın ortasında yapılır,daha sonra çocuklar ikişer ikişer alınarak daha
yakından gözlemleme imkanı sağlanır.Çocuklara sıcak havanın gökyüzüne yükselince,ordaki soğuk havayla birleşerek,buhar
olduğu ve buhar olunca da yağmurun yağdığı anlatılır.Çocukların soru sormasına imkan verilerek,cevaplanır.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A8:K;1,2 A9:K,2,3,4 A11:K,1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocuklardan “ 10’dan geriye doğru sayarak masalara oturmalarını ister. Çalışma kitapları ve boyalar
dağıtılır. Sonbahar mevsimi ile ilgili sohbet edilir. 4 rakamı tanıma, sayma ile ilgili çalışmalar yapılır. Dar-geniş kavramına
legolarla küçük oyunlar yapılarak değinilir ve ilgili yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 2 sf
35,36,37,38,39 Matematik sf.21,22)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                81
                         ÖĞRETMENLER GÜNÜ
                                                           Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (46)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
2.Sesin geldiği yönü belirler
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
10.Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
Amaç20: Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1-Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler
2-Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Amaç 21: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1-Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2- Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
3.Giysilerini yardımsız giyer.
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,8 SDA A11:K;4 BA A21:K;1,2 ÖB A2:K;3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar ve selamlar. Her çocuk yardımsız giysilerini değiştirip, sınıfı girerek ilgi
köşelerinde yapmak istediği etkinliğe geçer. Öğretmen çocukları uzaktan izler, zaman zaman oyunlarına katılarak neler
yaptıklarını sorar uygun yerlerde “aferin çok güzel olmuş çok beğendim” gibi sözel pekiştirir.
   ●Sanat köşesinde; masaya renkli kartonlar, yapıştırıcı, kuru ve pastel boyalar payet ve pullar konularak, serbest özgün
şekilde kartlar (kare, daire, üçgen vb.) kesip üstü boyalarla süslenerek pullar ve payetler isteğe göre yapıştırılır
   .Çocuklar etkinliklerini yaparken,öğretemen’ bugün öğretmenler günü biliyorsunuz ama sizce yurdumuzun ilk baş
öğretmeni kim biliyor musunuz?’ Diye bir soru yöneltir.Çocuklardan cevaplar alınır,doğru bilen olursa sözel ifadelerle
ödüllendirilir.’Evet çocuklar Atatürk’ümüz ilk baş öğretmenimiz .O olmasaydı ben de öğretmen olamazdım ve sizin gibi
güzel çocuklara güzel şeyler öğretemezdim.Yani Atamıza çok şey borçluyuz’ gibi cümleler kurularak; çalışması biten çocuk,
öğretmenler günü kutlama kartına neler yazılmasını istiyorsa söyler, öğretmen de kartların arkalarına yazar.
                              82
   ●Boya masasında, pastel boya ile “öğretmenim” konulu serbest resim çalışması yapılır. Yapılan etkinlikler panoya asılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde “hoplarım-zıplarım sınıfımı çok güzel toplarım” sözleri melodik bir şekilde
söylenerek, çocuklara toplanma zamanının geldiği hatırlatılır. Sınıf toplanıp köşeler düzenlenince, temizlik ve tuvalet
ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil SDA A2:K;1,2 DA A3:K;1,2 BA A4:K;9 A20:K;1,2 A21:K;1,2
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar.Çocuklarla ‘ Öğretmenler Günü ‘ hakkında sohbet edilir.Çocuklara Baş
öğretmenimizin Atatürk’ümüz olduğu, daha sonra onun varlığıyla,onun yolunda birçok öğretmenin yetiştiği konusuna dikkat
çekilir’.Baş öğretmen Atatürk’ümüzün öğrencileri bizlerdik şimdi biz öğretmen olduk sizin gibi güzel çocuklarımızı
eğitiyoruz;bundan sonra öğrencileri sizsiniz,belki sizlerde büyüyünce öğretmen olacaksınız ve siz de güzel güzel çocuklar
eğiteceksiniz’ diyerek Atatürk’ümüzün bizler için yaptıkları ve bu günün anlam ve önemi vurgulanır.
   Daha sonra öğretmen ile ilgili bilmeceler sorulur, cevaba ulaşılamadığında görsel ve sözel ipuçları verilir. “Öğretmenim
ve “Öğretmenler Günü”” şiirleri çocuklarla birlikte söylenir. Birkaç tekrardan sonra; “Öğretmenler Günü” adlı hikaye
okunur. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf. 81, 82, 84)
ÖĞRETMENİM                 ÖĞRETMEN
Sevgi dolu yüreği,           Öğretmen, elini verir,
Çoktur bizde emeği,           Öğretmen, yüreğini verir,
Çalışıp, okuyalım,            Öğretmen bilgisini verir,
Sevindirelim öğretmenimizi.       Çocukları çok sever, sevgi ile eğitir.
Okumayı yazmayı öğretir,          Çocuklar oraya gider,            Elinde kalem, hem yazar,
Sevgi ile eğitir. (ÖĞRETMEN)        Öğretmenler onları bekler. (OKUL)      Hem okur, hem okutur. (ÖĞRETMEN) )
              PİKNİĞE GİDİYORUZ
      Öğretmenleri mevsimler konusunu anlatıyor, sorular soruyordu. Işıl parmak kaldırdı.
-Öğretmenim havalar çok güzel oldu. Piknik yapabilir miyiz?
-Olabilir, hepiniz gitmek istiyor musunuz? Diye sordu öğrencilerine.
Bütün sınıf parmak kaldırınca tamam dedi öğretmenleri, gidelim. İki gün sonra “hazırlanın” dedi öğretmenleri “pikniğe
gidiyoruz”. Piknik günü geldiğinde herkes çok neşeliydi. Yiyeceklerini, toplarını, iplerini piknik için gerekli bütün eşyaları
yanlarına aldılar. Öğretmenleri ile otobüse bindiler, şarkılar söyleyerek pikniğe gittiler. Piknik yerine geldiklerinde,
kilimlerini serdiler. Herkes getirdiği yiyecekleri çıkartıp hazırladı. Birbirleri ile paylaşarak yediler. Beraberce de topladılar.
Şarkılar söylediler. İp oyunları, top oyunları oynamaya başladılar. Öğretmenleri de onlarla oynadı. Ahmet “Maç yapalım mı
öğretmenim?” diye sordu. “Olur.” dedi Erdal Öğretmen ve “Lütfen dikkatli oynayın.” diye ekledi. Onlar maç yaparken
öğretmenleri de onları izliyordu.     Hasan koşarken birden ayağı takıldı ve düştü. Öğretmenleri hemen yanına koştu.
Hasan’ı kucağına aldı kenara taşıdı. Arkadaşları da yanına toplandılar. Erdal Öğretmen hemen ilk yardım çantasını getirdi.
Hasan’ın ayağını temizledi, sardı. Hasan, öğretmeninin yanına oturdu. Arkadaşlarını oturduğu yerden izlemek zorunda kaldı.
Gizem arkadaşlarının yanına gitti. “Arkadaşlar öğretmenimize çiçek toplayalım” dedi. Bu fikri herkes sevinçle kabul etti.
Herkes etrafa dağıldı ve çiçek topladı. Topladıkları çiçeklerden kocaman bir demet yaptılar. Öğretmenlerine götürdüler. “Sizi
çok seviyoruz öğretmenim. Bizde büyüyünce sizin gibi öğretmen olmak istiyoruz,” deyip öğretmenlerine sarıldılar. “Bende
sizi çok seviyorum” dedi Erdal Öğretmen. “Hadi bakalım çocuklar şimdi eve dönme zamanı.” Otobüse binerken arkadaşları
Hasan’a yardım etti. Şarkılar söyleyerek evlerine döndüler. Evlerine döndüklerinde çok yorgunlardı. Ama öğretmenleri ile
çok güzel bir gün geçirmişlerdi.
   Ardından,
   Büyüyünce hangi mesleği seçmek istersiniz? Öğretmenlerimiz bize neler öğretir? Öğretmenin öğrettiği şarkılardan en
çok hangisini seviyorsun? Öğretmenler olmasaydı ne olurdu? Niçin öğretmenler günü kutlanıyor biliyor musunuz? Gibi
sorular tartışılır.
   ●Serbest zaman etkinliğinde hazırlanan, öğretmenler günü kutlama kartlarına yazılan yazılar (çocukların yazdırdıkları)
öğretmen tarafından okunur. Her çocuğun kartı okundukça alkışlanarak ödüllendirilir.
   ●Öğretmen çocuklara “Hep beraber okulumuzda bulunan diğer öğretmenlerimizin gününü kutlayıp, hazırladığımız
kartları hediye edelim” diyerek, önceden yapılan çiçekler de alınıp kutlamaya gidilir. (Okul tarafından hazırlanan program
varsa çocuklarla birlikte törene katılınır.)
   ● Sınıfa dönüldüğünde “neler yaptık kim sırasıyla anlatmak istiyor?” diye sorulup yapılanlar tekrarlanır. Öğretmen son
kez “öğretmenlerle ilgili duygu ve düşünceleri söylemek isteyen var mı?” diye sorarak çocukların duygularını alır.
   Oyun- Müzik DA A1: K; 2
   ●Çocuklar dört gruba ayrılırlar. Her gruba kendine özgü müzik aracı saptanır (Tef, davul, marakas, zil vb.) Gruptaki
çocuklar fare olur. Oyun alanının her bir köşesinde yer alırlar. Köşelere sandık, şapka, çizme, sepet resimleri kartonlara
çizilip asılarak gizlenme köşeleri daha somut hale getirilir. Sınıfın ortasında ise, bir çocuk kedi rolünde yerde gözleri kapalı
olarak uyumaktadır. Önünde kartondan yapılmış veya çizilmiş küp şeklinde bir peynir parçası durmaktadır. Öğretmen
gruplardan birinin önceden saptanmış müzik aracını çalınca, o gruba ait olan fareler saklandıkları köşeden koşarak kedinin
önündeki peyniri kapmaya gelirler. Öğretmen müzik aracını çalmayı durdurunca, tüm fareler kendi saklanma köşelerine
doğru koşarlar. Kedi onları yakalamaya çalışır. Yakaladığı her fare bir sonraki kez kedi olarak, ilk seçilen kediye, fare
yakalamada yardımcı olur. Çocukların isteğine göre oyun tekrar edilir. “Fareler ve kedi” oyunu bitiminde her çocuğa ritim
aleti verilerek “öğretmenim” şarkısı ve bilinen şarkılar tekrar edilerek söylenir.
   Hareket-Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A5:K,2.3.4.5 BA A5:K; 2,10 A11:K;1,2,3
   ●Öğretmen yere sabunla halının üzerine değişik şekillerde yol gibi çizgi çizer.
   ●Çocuklar tek sıra olurlar, başlangıç yerinden başlayarak 5’erli gruplar halinde öğretmenin verdiği yönergelere uygun
çizilen yol takip edilerek masalara oturulur (Hızlı yürü, yan yan yürü, tek ayak dur, iki kez tek ayak sıçra, çift ayak dört kez
sıçra, 3 adım at gibi).
   ● Çocuklar masalara otururlar, çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. 1’den 4’e kadar olan rakamları tekrar etme
çalışması yapılır. Sonbahar mevsimiyle ilgili değişikler hakkında konuşulur.ilgili yönergeler ve çalışma sayfaları yapılır.
(Sırada Ne Var 2 sf 40,41,42,43,44,45 Matematik sf.23)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                                83
                                                             Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (47)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2. Sohbete katılır.
5. Söz almak için sırasını bekler.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
 5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
 BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;12,13,14 SDA A3: K;1 A13:K;1,2,3 ÖB A3:K;1,2,4,5
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar istedikleri ilgi köşelerinde oyunlarına başlarlar. Öğretmen etkinlik
süresince çocukların birbirleriyle kurdukları ilişkilerinde rahatsız edici duygu ve dürtülerini uygun şekilde ortaya koyup,
koyamadıkları yönünde gözlemler, gerekli durumlarda onların oyunlarına katılarak olumlu yönde destek ve model olur. Sanat
köşesine, fon kartonuna çizilmiş girintili çıkıntılı olan yuvarlak şekil, makas, yapıştırıcı, renkli elişi kağıtları boya konulur.
Öğretmen ”Bay mikrop çalışmak isteyen var mı?” diye sorarak çocukların dikkatini masaya çeker, istekli çocuklarla verilen
şekil kesilip etrafına elişi kağıtlarını şeritler halinde keserek, merdiven gibi katlayıp yapıştırılır, boyalarla göz, ağız, burun
çizerek çalışma tamamlanır. Panoya asılarak sergilenir. Boya masasında suluboya malzemeleri ve büyük boy resim kağıtları
konulur. Serbest ve daha önce çalışılan baskı (fırça parmak-el) çeşitleri çalışmak üzere çocuklar yönlendirilir. Etkinlik için
ayrılan süre dolduğunda öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplayarak, çevrelerine bakıp, düzensiz ve kirli yerleri fark edip
göstermelerini ister, buraları toplayıp kendi estetik görüşlerine göre de yer değiştirip farklı biçimlerde düzenleyebileceklerini
söyleyerek toplanmalarını sağlar. Toplanma sonunda, niçin her yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyoruz? Yıkamazsak ne
olur? Gibi sorular yöneltilerek neden ve sonuçlarını söylemeleri sağlandıktan sonra, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.Çocuklar kahvaltı yaparken, verilen yiyecekleri ayırım yapmadan yeme, yeterli ve uygun zamanlarda yeme
ve sağlığımızı bozacak yiyecekleri yemekten kaçınmayla ilgili sohbet edilir.
   Türkçe Dil- Müzik PMA A1:K;1,4,5 DA A4:K;1,2,5 A5:K;3,4,5 BA A16:K;1,2
   ●Öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar, verdiği yönergelere uygun serbest canlandırma yapmalarını ister. ( Anne-
baba gibi yürüyelim, hamile bir anne gibi yürüyelim, bebek gibi emekleyelim, nine gibi yürüyelim, nine-dede gibi oturup
kalkalım, hasta bir çocuk gibi yürüyelim, koşalım gibi.) Isınma çalışmalarından sonra çocuklar ikili eş olurlar. Karşılıklı
durup birbirlerini itme-çekme ve sırt sırta vererek itme ve kaldırmayla kaynaştırma çalışmasından sonra, eşlerin biri gözünü
kapatarak diğeri de onu yönlendirerek sınıf içinde gezerek güven çalışması yapılır. (Sırayla her çocuk gözünü kapatır). Yarım
ay şeklinde bağdaş kurarak, yere oturulur. Öğretmen “Süt İçmeyi Seviyorum” ve daha önce öğrenilen “Yaramaz Mikrop”
adlı parmak oyunlarını hareketleriyle bir kaç kez tekrarlar, ardından isteyen çocuklarda katılırlar.
                                84
YARAMAZ MİKROP (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.64-65)
Merhaba, benim adım - Yaramaz mikrop            (Sağ başparmak hareket ettirilir)
Ben insanları hasta etmeyi çok severim-Temiz olmayanları, (Sağ başparmak sol elin parmaklarına sırayla değdirilir.)
Yemeğini yemeyenleri, - Aşılarını yaptırmayanları, hemen hasta ederim.
Siz yemeklerinizi yiyor musunuz?      (Yemek yeme hareketi yapılır. )
Dişlerinizi fırçalıyor musunuz?       (Diş fırçalama )
Ellerinizi sabunla yıkıyor musunuz?     (El yıkama )
Yoksa siz aşıda mı oldunuz?         (Aşı olma hareketleri yapılır.)
İmdaaaaaaat! Hemen kaçmalıyım        (Ayaklar yere, eller dizlere vurulur)
SÜT İÇMEYİ SEVİYORUM
Babam çay içmeyi seviyor           (Sağ başparmak)
Annem, çay pişiriyor             (Sol başparmak)
Dedem, kahve içmeyi seviyor         (Sağ işaret parmağı)
Ninem, kahve pişiriyor            (Sol işaret parmak)
Ben süt içmeyi seviyorum -Lıkır lıkır içiyorum (İçme hareketi)
Boyum uzuyor                 (Sağ el, baştan yukarıya doğru kaldırılır)
Dişlerim bembeyaz              (Dişler gösterilir)
Hem de çok güçlüyüm             (Güçlü olma hareketi)
Süt içmeyi çoooook seviyorum        (Kollar sarılır)
      Öğretmen, kahvaltı yapmayan, onun için çabuk yorulup yarışmalı oyunlarda başarılı olmayan, sağlığı sık sık
bozulan çocuğun öyküsünü anlatır.
      (Küçük Ali yatağından kalktı ve banyoya gitti. Annesi onu kahvaltıya çağırdı. Ali isteksiz isteksiz kahvaltı
masasına yöneldi. Gece heyecandan uyuyamamıştı. Bugün onun için çok önemli bir gündü. Spora gidiyordu ve seçmeler
olacaktı. Nihayet beklediği gün gelmişti. Annesi “Haydi güzelim, kahvaltını iyi yap. Enerji topla ki jimnastikte başarılı
olasın.” dedi. Ali “Hiç canım istemiyor. Hem yemesem ne olur? Bendeki enerji bana yeter” dedi. Masada peynir, zeytin, bal,
reçel, domates, salatalık, yumurta ve portakal suyu vardı. “Ben çay içeceğim” dedi. Annesi “Yavrucuğum, çay sana yeterli
enerji vermez. Bak masada portakal suyu var.”dedi. Ali “Hayır onu da istemiyorum” diye cevap verdi. Ali masaya oturdu.
Tabağındakileri annesine göstermeden tekrar servis tabaklarına dağıttı. Sadece portakal suyunu içti. Annesi o sırada Ali’nin
çantasını hazırlamaya başlamıştı. O yüzden onun bu yaptığını fark etmedi. Spor salonuna geldiklerinde tüm arkadaşları
oradaydı. Jimnastik öğretmeni salonun ortasında duruyordu ve sırayla gelen çocuklara hareketler yaptırıp not veriyordu. Ali
de hemen sıraya geçti. Sıra Ali’ye geldi. Ali iki üç tane hareket yaptıktan sonra yorulduğunu hissetti ve ağlamaya başladı. Ali
“Ben devam edemeyeceğim. Kendimi çok yorgun hissediyorum” dedi. Ali elemelerde başarısız olmuştu. Hiç bu kadar
yorulacağını tahmin etmemişti. Bu hareketleri hep yapıyordu ve yorulmuyordu. Annesi ve babası hemen yanına geldiler. Ali
“Kazanabilirdim ama kendimi çok yorgun hissettim” dedi. Babası “Sabah kahvaltını iyi yaptın mı? Sana enerji verecek
yiyeceklerle doluydu” dedi. Ali sabah kahvaltısını düşündü ve sadece portakal suyu içtiğini hatırladı. Ali “Ne yani? Bunun
için mi enerjim kalmadı?” dedi. Babası “İnsanlar büyümek, gelişmek ve günlük enerjilerini sağlamak için üç öğün yemek
yerler. Enerjilerini bu yiyeceklerden alırlar. İnsan vücudu da çeşitli sebzelerden, meyvelerden ve diğer yiyeceklerden enerji
sağlar. İşte bunlar bize enerji verir. Hem sadece yiyecekler değil, vücudumuzun enerji toplamak için düzenli uykuya da
ihtiyacı vardır. Biz yetişkinler günde sekiz saat, siz çocukların ise daha fazla uykuya ihtiyacı vardır” dedi. Ali “Anlıyorum.
Zaten ben dün gece de uyumamıştım. Ama aklım başıma geldi. Bir dahaki seçmelere böyle gelmeyeceğim. Gerekli enerjiyi
toplayıp öyle katılacağım seçmelere, dedi.
   Ardından soru-cevap tekniği ile tekrar edilir. Sonunda, -“Peki, siz sağlıklı olma için neler yapıyorsunuz?” Sorusuyla
sohbet edilir. Öğretmen “ellerim tombik tombik” şarkısını söyler, şarkı bölüm bölüm çocuklarla tekrar edilir.
    Oyun- Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A3:K;1.2.3.4 DA A6:K;5
   ●Çocuklar halka olurlar. Yüzleri halkanın dışına dönük olarak otururlar. Öğretmen “size oyunu anlatmayacağım,
gözlerinizi kapatacaksınız kimin omzuna dokunursam o gözünü açıp benim hareketlerime bakıp ve yapması gerekiyorsa
yapacak, herkese sırayla dokunacağım” der. Bir çocuğun ortaya gelip vücuduyla oturarak bir form almasını ister. Diğer
çocuklar duymaz. Öğretmen bir çocuğa dokunur ona hareketlerle “arkadaşlarına iyice bakıp aynı şekilde yerine otur”
yönergesi verir. Çocuk arkadaşını inceleyip aynı onun gibi oturunca, ilk form alan çocuk kalkıp yerine yüzü dönük olarak
oturur. Bütün çocuklar sırayla tamamlayınca ilk oturan çocuk, son oturan çocuğun yanına ilk oturduğu biçimde oturur.
Çocuklar aradaki farkı görerek söylerler. Öğretmen “gözleriniz kapalıyken neler düşündünüz? Merak ettiniz mi? oturma şekli
sizce neden değişti?” gibi tartışma sorularıyla çocukların duygularını ve gözlemlerini söylemelerine fırsat verilir.
   ●Öğretmen çocukların isteğine göre, istenilen hareketli bir oyunu oynatır. Öğretmen, çocuklar masalara oturmadan,
“Herkes önüme tren olsun”, çocuklar tren olunca, “ama ben geri geriye yürüyemem düşerim” diyerek çocuklardan uzaklaşıp
başka bir yerde durarak “herkes arkama tren olsun, deyip tren gibi hareket ederek masalara gidilir.
   Öğretmen masaya çeşitli sivri olan küt olan nesneler(iğne,çatal,törpü,kaşık,kalem,makas vs..) koyar.Bu nesnelerin ne
işe yaradıklarını,neden uçlarının sivri olduğunu sorar ve sivri-küt kavramına dikkat çeker.Daha sonra, çalışma kitapları ve
boyalar dağıtılır. Yönergeler verilip, çalışmaya geçilir. .(Sırada Ne Var 2 sf. 46,47)

   AİLE KATILIMI: Ailelerden çocuklarına dişlerini nasıl fırçalayacaklarını göstermeleri ve çocukların diş macunu ve
fırçalarını okula göndermeleri istenir.


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               85
                                                               Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (48)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
6. .Nesneleri ipe vb. dizer.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapa.
Kazanımlar
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 5.Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
7.Gerektiğinde lideri izler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
3.Sesin özelliğini söyler
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 12: Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekânda konumunu söyler
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
3. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar

                               ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;4,5,6,8,13 A3:K;3,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, selamlaşılır. Her çocuk montunu ve ayakkabısını çıkartıp pantiflerini giydikten
sonra istedikleri köşelerde oynarlar.
   ●Öğretmen çocuklarla oynayarak köşelerdeki materyalleri farklı şekillerde kullanarak oyunlar oynayabileceklerini
gösterir. Çocukların Legoları ve blokları birleştirerek ve diğer köşelerdeki materyallerle (boncuk, düğme, çivi vb.) yaptıkları
yeni ürünleri öğretmen sözel olarak ödüllendirir.
   ●Sanat köşesinde; geometrik şekiller çizilmiş renkli kartonlar kesilerek ikinci bir kağıda bebek oluşturacak şekilde
yapıştırılır.
   ● Boya masasında diş fırçası, macunu ve banyo yapan çocuk resimleri ile sulu boya masalara konur. Çocuklar istedikleri
resmi suluboya ile çalışır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde sınıf çocuklarla birlikte gözlenip, toplanmaları ve sınıfı (masaların yerlerini, taşına
bilir dolapların) istedikleri gibi düzenleme fırsatı verilir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.
                                86
   Fen ve Matematik SDA A6:K;7 BA A2:K;1,2 A16:K;1,2 ÖB A1:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ● Diş fırçalamanın önemini kavrayabilmek için, dört ayrı kavanozun içine bir yumurta koyulur. Yumurtaların üzerini
kaplayacak kadar ayrı ayrı su, çay, kahve ve kola dökülür Çocuklara acaba ne olacak tahminleri alınıp, birkaç gün sonra
kavanozlardan yumurtaları alıp aradaki farklılıkları gözlemleyeceklerini söyleyerek etkinlik tamamlanır.
   ●Öğretmenin elindeki diş fırçası ve macunu göstererek “dişlerimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Sorusu
çocuklarla karşılıklı sohbet edilir.
   ●Öğretmen fen ve doğa köşesindeki diş maketini alarak dişlerin doğru şekilde nasıl fırçalanması gerektiğini sorup
elindeki fırçayla diş maketi üzerinde gösterir.
   ●Çocuklardan istenilen diş fırçaları çocuklara verilip isteyen çocuklara diş fırçasının özelliklerini anlatmalarına fırsat
verilir.
   ●Öğretmen-haydi hep birlikte dişlerimizi fırçalayalım diyerek çocukların sıra olmasını sağlayarak lavaboya gidilir. Önce
öğretmen kendi dişlerini fırçalayarak gösterir. Çocuklarında fırçalarına macun sıkarak dişlerini doğru şekilde fırçalamalarını
sağlar. Sınıfa dönüldüğünde çocuklar minderlere otururlar.
   Türkçe Dil- Müzik SDA A5:K;1,2 A11:K;2 DA A1:K;1,3 BA A16:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, vücudumuz ve sağlığımızla ilgili bilmeceler sorar. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.62–63)

Hasta olunca gideriz      Kolumdan vurulur         Doktor bize verir
İlaçlarını içeriz (DOKTOR)   Annem bana içirir (İLAÇ)     Hastalıktan korur (AŞI)

Gözle görülmez             İçimde tık tık atar          Sıra sıra dizili
Elle tutulmaz             Vücuduma kan pompalar (KALP)      Hepside inci gibi (DİŞ)
Hasta eder yaramaz (MİKROP)

   Ardından “Şimdi sizinle bir hikaye oluşturalım mı?”, “ben hikayeye başlayacağım siz tamamlayacaksınız” der ve başlar.
   ●Zeynep sabah müthiş bir ağrıyla uyanmış, elini yanağına koymuş bir şişlik hissetmiş, hemen aynaya koşup bakmış,
yanağı kocaman şişmiş, koca bir yanak, hem de çok ağrıyormuş… Diye öyküyü başlatır.
   ●Çocuklar sırayla öyküyü tamamlarlar, öğretmen öykü sonunda aldığı notları okuyarak, tamamını tekrarlamış olur.
Sonra Zeynep’in neler hissettiği tartışılır. Oluşturulan öyküye isim bulunur.
   ●Öğretmen “Dişler ve Saçlar” şarkısını söyler. Ardından çocuklarla birlikte bölüm bölüm söylenir. Çocuklara ritim
aletleri verilerek önce yavaş sonra hızlı ritimle birkaç kez tekrar edilir. Ritim aletlerini her çocuk yanına koyar.
   ●Öğretmen teypten müzik aleti seslerini dinletir ve dinlenen müzik aletini tahmin etmeleri istenir. Sonra öğrenilen
şarkılar ritim tutularak söylenir.

                  DİŞLER VE SAÇLAR
Fırçalarım fırçalarım her gün dişlerimi     Fırçalarım fırçalarım her gün saçlarımı
Annem, babam, kız kardeşim, erkek kardeşim.   Annem, babam, kız kardeşim, erkek kardeşim
Fırçalar fırçalar her gün dişlerini        Fırçalar fırçalar her gün saçlarını

   Hareket-Oyun DA A5: K; 5
    Öğrenme Süreci
    ●Çocukların isteğine göre önceden öğrenilen şarkılar tekrar edilir. Daha sonra çocuklarla müzik eşliğinde dans edilir.
    ●Dans sırasında öğretmen sınıf içinde dans edecekleri alanlarla ilgili yönergeler verir (Örn: masaların arkasında, blok
önünde, sandalyenin önünde, kapının önünde, blokların arkasında).
●Çocuklar halka olup yere otururlar, her bir çocuğa plastik bir bardak verilir. Ağızları ters çevrilir (Lego da olabilir)
öğretmen tef ile bir kez vurduğunda herkes önündeki bardağı yanındaki arkadaşının önüne koyar, tefin hızına göre bardaklar
dolaştırılır (yavaş-hızlı), şaşıran çocuk oyundan çıkar. (bir çocuğun önünde iki bardak olursa da oda oyundan çıkar) “Bardak
dolaştırma” oyunu çocukların isteğine göre devam eder.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A2: K; 1,2 A12: K; 1
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalara otururlar, çalışma sayfaları ve boya kalemleri dağıtılır.Önünde-arkasınada kavramı ile ilgili
açıklamalar ve yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. Diğer sayfaları yaparken hayvanlar hakkında sohbet edilir.(Sırada Ne
Var2. sf 48,49,50)


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               87
                                                            Tarih:
                             GÜNLÜK PLAN (49)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
14.Atılan nesneleri yakalar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
8. Üstlendiği role uygun konuşur.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1.Olay yada varlıkları söyler.
2.Varlıkların rengini söyler.
Amaç11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir
3.10 içinde rakamları okur
4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;7,11,12,13,14 SDA A3:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılayarak, selamlaşır.
   ●Çocuklar istekleri bir köşeye karar verip oyunlarına başlarlar. Öğretmen çocukları gözlemler, birbirleriyle olan
ilişkilerinde rahatsız edici duygu ve dürtülerini uygun şekilde nasıl çözümlediklerini inceler. Öğretmen çocukların sorunlarını
kendilerinin çözmesine fırsat verir, şayet çözülmezse öğretmen yardımcı olur.
                               88
   ●Diğer masaya, çeşitli dokularda kumaşlar, kağıtlar, yün ipler vb. kesilecek artık materyallerle kesip- katlayıp
yapıştırarak serbest çalışma için malzemeler verilip, çocuklara rehberlik edilerek kompozisyon çalışması yaptırılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, sınıf toplanır, köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten
sonra kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil – Müzik SDA A11:K;2 DA A2:K;1,2,3,4 A4:K;2,3,4,5,8 A5:K;5 ÖB A3:K;1.2.4.5
   Öğrenme Süreci
   ● Öğretmen, çocukları sınıfın ortasında toplar, verdiği yönergelere uygun serbest canlandırma yapmalarını ister.
“Mehmet uyuyordu, haydi hep birlikte bizde uyuyalım, bir süre sonra günaydın” der, çocuklar uyanırlar, yataktan kalkılır, el
ve yüz yıkanır. Pijamalar çıkartılıp, giysiler giyilir. Kahvaltı masasına oturulur.
   ● Öğretmen, “Çocuklar bir şey unuttuk” der ve çocuklardan cevapları alır. (Pijamalarımızı katlayıp kaldırmayı ve
yatağımızı düzeltmeyi) cevaba ulaşılamazsa öğretmen yönlendirerek bulunmasını sağlar.
   ● Tekrar Kahvaltı masasına oturulur. “Süt sıcaktır, sütümüzü üfleyerek soğutalım” diyerek içme taklidi yapılır.
Yumurta, zeytin, peynir yenilir, bir dilim ekmeğe de yağ-bal sürülüp yenilir. Kahvaltıdan sonra dişler fırçalanıp temizlik
yapılır. Sonra okula gitmek için montlar ve ayakkabılar giyilip okula gidilir.
  ●Bu yönergelerden sonra öğretmen “evet şimdi okuldayız” der ve çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen
“Sağlıklı Ol” şiirini bir kez okur sonra çocuklarla birlikte bölüm bölüm tekrar edilir. ( Türkçe Dil Etkinliklerim sf.62)
SAĞLIKLI OL
Çok koşup ta terleme     Elini yıka, sofraya koş    Yemeklerimizi yiyelim      Aşılarımızı olalım
Sakın soğuk su içme      Bak yemekler ne hoş     Dişlerimizi temizleyelim    Banyomuzu yapalım
Korkmadan aşını ol      Hepsinden tatmalı      Mikropları yenelim       Doktor amca bakınca
Her zaman sağlıklı ol     Sağlımızı korumalı      Gülelim, eğlenelim       Hep aferin alalım

  ●Kahvaltının ve diğer öğünlerin önemi ve ayırım yapmadan her çeşit yemekten yeme, çok fazla abur cubur yememe gibi
konularda sohbet edilir.
   ● Öğretmen,”bütün canlıların büyümesi sağlıklı olması için beslenmeye ihtiyacı vardır. Ama bizim Ayşe hep yemek
ayırımı yaparmış diye başlayarak, yemek seçen çocuğun öyküsünü anlatır.
   ●Öykü sonunda, rol dağılımı yapılarak önce yemek seçen, sonra yemek seçmeyen çocuk ve ailesi doğaçlama
canlandırılır.
   ● Öğretmen,“ne yağdan, ne baldan” şarkısını hareketleriyle bir kez söyler, ardından çocuklarla bölüm bölüm söylenir.


                     NE YAĞDAN, NE BALDAN
 1-Ne yağdan, ne baldan vazgeçmem aman,          2- Gelse üç kilo bir but, dört buçuk kilo armut
   Ne bulsam nazlanmadan, hep yerim usanmadan         Bir öğün vız gelir bana
   Her yanım küp gibi şişman                   Lay lay lay lay lay lay la la la...
   O yana, bu yana koca bir dana                Lay lay lay lay lay lay la la la...


   Oyun PMA A1: K; 13,14
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen bütün çocukların ayağa kalkmalarını ister. “Şimdi sizlerle yeni bir oyun oynayacağız” der ve “çömel kurtul”
adlı oyunu ve kurallarını anlatır. Oyun bir ebe seçilerek başlanır çocukların isteğine göre birkaç kez oynanır. ( Ebe çocukları
yakalamaya çalışır, tam yakalanacağı sırada çömelen çocuk kurtulur. Çömelemeyen çocuk yakalanır ebe olur.) Sonra her
çocuğa bir top verilir, çocuklar topu havaya atıp tutma ve yerde belli bir ritimle zıplatma çalışmaları yapılır (Müzik eşliğinde
çalışılır).

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A2:K;1,2 A4:K;1,2 A11: K; 1, 2, 3, 4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masaya oturmadan, öğretmen herkesin sınıf içinde söylenilen renkte bir nesne tutmasını ister, Tek tek kontrol
edilir, aferin sözleriyle pekiştirilir.5 rakamını tanıma ve sayma ile ilgili çalışmalar yapılır. Masalara oturulur, çalışma
sayfaları ve boya kalemleri dağıtılarak çalışma sayfalarıyla ile ilgili açıklamalar ve yönergeler verilerek çalışmaya
geçilir.(Sırada Ne Var 2. sf.51,52,53 Matematik 24,25)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               89
                                                         Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (50)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
3.Nesneleri çeker / gerer.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
3.Yeni ve alışılmamış durumlara da gerektiği gibi davranır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerini başkalarına anlatır.
2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4.Dinlediklerini özetler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;7,8,12,13 A4:K;2,3,4 SDA A3: K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar. Çocuklar ilgi alanları doğrultusunda köşelerde oyunlarına başlarlar. Öğretmen
onların arkadaşlarla olan oyunları gözlemler. Yetişkin denetimi olmadan kendi kendilerine oyunlarını oynamalarına fırsat
verilir.                               90
   ●Çocuklarla birlikte bir köşeye, yatak (şezlong bezi vb.) konulur. Çocukların kendi aralarında doktor, hemşire,
hastabakıcı gibi rolleri bölüşüp, diğer çocuklarında hasta rolü canlandırarak oynamalarına oynarken de ilk yardımla ilgili
bilgi almalarına fırsat verilir.
   ●Sanat köşesinde; fon kartonuna çizilmiş çeşitli boyutlarda kare şekiller kesilip, özgün katlama çalışmaları sağlanır.
Katlamalar ( Kayık, ev, şapka veya çocuğun kendi oluşturduğu şekil.) beyaz kağıda yapıştırılarak etrafı katlamaya uygun
pastel boyalarla resimlendirilir.
   ●Diğer masaya, renkli oyun hamuru konulur. Çocuklar şekillendirerek istedikleri figürleri oluşturmaları sağlanır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde öğretmen; “Geziye katılmak isteyenler hemen sınıfı toplamaya başlasınlar”
diye toplanmaya geçiş uyarısını verir. Sınıf toplanıp köşeler düzenlenince, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra
kahvaltıya geçilir.
   Gezi –Gözlem SDA A3: K;1,2,3 A6:K;6,11 ÖB A5: K; 1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Gezi için hazırlık yapılmadan önce, öğretmen çocuklara gezi yerinin özellikleri, gezi yerinde ve yolculuk sırasındaki
davranışlar, tehlikeli olabilecek davranışlar hakkında sohbet edilir. (Öğretmen, önceden geziye gidilecek sağlık merkeziyle
randevulaşıp ailelere bildirip, gerekli izinleri tamamlamıştır. )
   ●Çocuklar gezi için hazırlanıp servislere binerler. Sağlık merkezindeki bölümler gezilir, bölümlerdeki görevlilerle
tanışılıp sohbet edilir. Araç –gereçler ve özel giysileriyle ilgili bilgi alınır merak edilen sorular sorulur. Teşekkür edilerek,
merkezden ayrılarak okula dönülür. Gezi sonrası, eller yıkanır, Pandifler giyilerek sınıfa geçilir.

  Türkçe Dil-Şarkılı Oyun SDA A10:K;1,2 A11: K;1 DA A5: K;1,2,3,4 BA A2: K; 1,2 A4: K;9
  Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Geziyle ilgili çocukların izlenimleri dinlenir.
  -Dişçi dişlerimizi muayene etmekten başka neler yapar?
  -Hemşireler ve doktorlar ne renk giysi giyerler?
  -Doktor sadece kalp mi dinler? Başka neler yapar? gibi tartışma sorularından sonra, gezinin başlangıcından, okula
dönüşe kadar olan süreyi aşama aşama yeniden ifade etmeleri sağlanır.
  ●Çocuklar el ele tutuşup halka olurlar. Öğretmen şarkının sözlerini ve hareketlerini yaparak oyunu bir kez oynar, sonra
çocuklarda katılarak oyun oynanır.
        ÖĞRENMEK Mİ İSTİYORSUN
  Öğrenmek mi istiyorsun
  Doktorlar ne yapar (Halkayı bozmadan sözler söylenerek dönülür. )
  O hasta bakar, O hasta bakar (Yüzleri halkanın içine dönük durarak hareket yapılır)
  Hastalar hep fır döner (Çocuklar kendi etrafında dönerler)
  Öğrenmek mi istiyorsun?
  Dişçiler ne yapar?
  O dişe bakar, O dişe bakar
  Dişler de hep fır döner. (Diğer sözlerde de aynı hareketler yapılarak oynanır. Hemşireler, eczacılar, hasta bakıca, göz
doktoru vb. ilave edilebilir, öğretmenin yaratıcılığına kalmış.)

Okuma Yazmaya Hazırlık-Fen ve Matematik PMA A2: K;10 SDA A10: K;1 BA A2: K;1,2 A4: K;9 A16: K; 1,2
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalara otururlar, çalışma sayfaları ve boya kalemleri dağıtılır. Çizgileri tamamlama ile ilgili yönergeler
verilerek çalışmaya geçilir. ( Çizgi sf 15,16)

   ●Her çocuk çalışmasını bitirince, daha önce, diş fırçalamanın önemini kavrayabilmek için hazırlanan dört ayrı
kavanozun içindeki yumurtalar alınır. Aralarındaki farklılık ve benzerlikler tartışılır. Ardından her yumurta ayrı ayrı diş
fırçasıyla fırçalanarak yumurtalarda ne gibi değişiklikler olduğu gözlemlenir. Dişlerin sürekli düzenli olarak fırçalanmasının
önemi üzerinde sohbet edilir.

   III. DEĞERLENDİRME

   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               91
                                                            Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (51)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
9.Değişik malzemeler kullanılarak resim yapar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
Amaç 14.Sanat eserlerinin estetik özelliklerini farkedebilme
Kazanımlar
1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
2.Sanat eserleri hakkında duygularını açıklar.

DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2: K; 8,9 SDA A6: K; 5,6,10
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar her çocukla tek tek selamlaşır, çocuklar serbest olarak ilgi alanları doğrultusunda
oyun oynamaya başlarlar.
   ●Öğretmen nesneleri bir araya getirerek yeni şekiller yaparak çocuklara model olur. Çocukların yaptıklarını da sözel
ödüllerle pekiştirir. Ayrıca çocukların birbirleriyle olan ilişkilerini gözlemleyerek çıkan sorunları kendilerinin çözmesine
fırsat tanır, gerekli durumlarda müdahale eder.
   ●Sanat köşesinde; masaya makarna, pul, boncuk, hububatlar (fasulye, mercimek, nohut, bulgur vb) nane, çay irmik,
düğmeler, kağıtlar, yün parçaları konularak çocuklar istedikleri malzemeleri kullanarak, verilen balık resmi istenilen şekilde
doldurulur veya serbest resim, kompozisyon oluşturulur.
   ●Diğer masaya gazetenin seri ilanları sayfaları ikiye bölünerek masalara konulur. Pastel boya ile gazetedeki yazılar
üzerine serbest resim çalışması yaptırılır.
Türkçe Dil – Müzik SDA A5:K; 1,2 DA A4:K; 2,3,4,5 BA A18: K;4,5,6 ÖB A5: K;1
Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar yarım şeklinde otururlar. Öğretmen, “merdiven ve doktor” tekerlemelerini söyler, çocuklarla beraber tekrar
edildikten sonra “kolum kırıldı” şiirini öğretmen okur. Şiirden yola çıkılarak evde okulda ve yolda karşılaşabilecekleri
kazalara örnek vermeleri istenerek çocuklarla sohbet edilir. (Eğlenerek Öğrenelim sf. 5-61-65)
                               92
                                              Annem darıldı.
kolum KIRILDI                                       Şu halime bir bakın
Okul bahçesinde oynarken;                                 Koşmayın siz de sakın.
Dikkat etmedim düştüm ben.
Meğer kolum kırılmış,              MERDİVEN
Alçıya alınacakmış,               Bu sabah erken erken
Hem de bir ay kalacakmış.            Haylazca koşa koşa.
Kendime çok kızdım.               Merdivenden inerken,             DOKTOR
Oynarken dikkat etmeliydim,           Ayağım gitti boşa.              Doktor gelir tık, tık.
Canımın kıymetini bilmeliydim.         Pat diye düştüm yere,            Elinde ibrik.
                        Ağladım avaz, avaz.             Biz bu ilaçtan bıktık.
                        Başım kolum sarıldı,             Tıka tıka tık.
    ●Öğretmen kuklayı eline alarak , “Ayşe’nin doğum gününde başına neler geldi biliyor musunuz? diye anlatmaya
başlar.
(Ayşe’nin doğum gününde arkadaşları evine gelir, annesi Ayşe için masaya yiyecekler, tabaklar, bardaklar ve mumlar
koyarak süsler, Ayşe’nin birde küçük kardeşi vardır, kardeşi henüz emeklemektedir, oda masaya çıkıp onlarla birlikte olmak
ister, sandalyeye çıkmaya çalışır ve düşer tabi canı biraz acımıştır, Ayşe’nin arkadaşlarından biri ‘kardeşinin başına bir kaza
gelecek, istersen bir kaza olmadan çevremizi düzenleyelim’ der. Ayşe ve arkadaşları çözüm yolları bulmaya çalışır” )
    ●Öğretmen burada kesip, “çocuklar siz olsanız neler yapardınız, bebek için en uygun çözüm ne olabilir? Diye
çocuklara sorar ve en uygun yol seçilir, sonra yine hikayeye devam edilir.
 ( Artık doğum günü pastası kesilme zamanı gelmiş, Ayşe mumları üflemiş, pastayı keserken eli de yanlışlıkla kesilmiş, diğer
çocuklar hemen Ayşe’nin annesini çağırmışlar, annesi hemen evdeki ilk yardım çantasından (öğretmen önceden yanına
hazırladığı malzemeleri göstererek) pamuk, oksijenli su, tentürdiyot ve sargı bezini alıp, önce yarayı temizlemiş ilk
müdahaleyi yaptıktan sonra acaba nereye götürsem eczaneye mi, sağlık ocağına mı yoksa hastaneye mi diye düşünmüş,
anında karar verip hastaneye götürmüş, hastanede hemşire doktora yardım etmiş, Ayşe’nin eline dikiş atılmış, Ayşe’yle
annesi eve dönmüşler. Annesi Ayşe’nin arkadaşlarına teşekkür etmiş, tehlike anında, annenizden, babanızdan,
öğretmenlerinizden ve komşularınızdan yardım istemeniz çok doğru bir hareket aferin size demiş ve hep birlikte pastalarını
yemişler”)
    ● Öykü sonunda, anlatılanlarla ilgili soru ve cevaplarla tekrarlanır.
    ●Daha önce öğrenilen “Bir gün bir çocuk”,” Minik kardeş” ve çocukların istedikleri öğrenilen şarkılar tekrar edilerek
söylenir.
                            MİNİK KARDEŞ
   Minik kardeş, minik kardeş     Konuşmayı bilmezsin,          Şakaları bilmezsin,
   Can can can,           Yürümeyi bilmezsin,           Gülmeyi bilmezsin
   Küçük kardeş, küçük kardeş,     Minik bana gel desem         Minik bana gül desem
   Can, can, can           Gelmeyi bilmezsin           Gülmeyi bilmezsin.
          — Nakarat...              —Nakarat
 BİR ÇOCUK
Bir gün bir gün bir çocuk,
Eve de gelmiş, kimse yok,
Açmış bakmış dolabı.
Şeker de sanmış ilacı,
Yemiş, yemiş bitirmiş.
Akşama girmiş bir sancı
Kıvrım kıvrım kıvranmış
Yaptığından utanmış,
Doktor gelmiş cıss… demiş.
   Oyun ÖB A5: K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●“Sandalye kapmaca” oyunu için sandalyeler dizilir, öğretmen oyunu ve kurallarını hatırlatır. Oyun sırasında tehlikeli
olabilecek hareketler çocuklarla konuşulur. Oyunun kurallarına dikkat ederek hareketler çocuklarla konuşulur. Oyunun
kurallarına dikkat ederek oyuna başlanır.
   ● Ardından “nesi var” sakin oyunu oynatılır.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A11:K;1,2,3,4 SDA A10 K3, A14 K1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. 1’den 5’e kadar olan rakamları tekrar etme
kesik çizgilerin üzerinden giderek tamamlama,rakamı okuma,modele bakarak yazma çalışması için yönergeler verilerek
çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 2 sf ,54,55,56 Matematik sf. 26,27,28,29 )
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               64
                                         Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (52)
Okul Adı     :
Yaş Grubu    :
Öğretmen Adı   :
                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
 3. Değişik yönlere doğru uzanır.

5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
10. Belli bir yükseklikten atlar
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
 Kazanımlar
5. Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme.
Kazanımlar
3.Adresini ve telefon numarasını söyler.
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;8,10,13,14 SDA A6:K;5,6,10 ÖB A1:K ;7                            132
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini söyleyerek oyunlarına başlarlar.
Öğretmen zaman zaman oyunlarına katılarak çocukların birbirleriyle kurdukları ilişkileri gözlemler, çocukların grup
etkinliklerinde gruba uyum sağlayıp sağlamadıklarını gözlemleyip gerekli durumlarda rehberlik eder.
   ●Sanat köşesinde; masalara suluboya, fırçalar, makarna, çatal, bardak konularak kağıt üzerine serbest baskı çalışması
yapılır. Çocuklara “daha başka hangi malzemelerden baskı yapabiliriz?” diye sorularak baskı malzemeleri çoğaltılabilir.
   ●Diğer masaya, renkli el işi kağıtları, yapıştırıcı, makas ve siyah fon kartonundan kesilmiş 1 dosya kağıdı büyüklüğünde
daire, kare, üçgen, oval şekiller konulur.
   ●Öğretmen, köşeli olanlara yuvarlak, yuvarlak olanlara da köşeli şekiller yapıştırarak kompozisyon oluşturmalarını
söyler. Elişi kağıdı kullanılarak küçük boyutta geometrik şekiller kesip (önce kalemle çizilip) istenilen şekilde yönergeye
göre siyah kartonun üstüne değişik kompozisyonlar oluşturularak yapıştırılır. Çalışmalar panolara asılıp sergilenir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra
kahvaltıya geçilir.
Drama- Müzik PMA A1:K;1,6,11 SDA A11:K;2 DAA3:K;1,2 A5:K;5 BA A1:K;3 A16:K;3 A18:K;2.3.4
Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen “Oyun Arkadaşım” adlı tekerlemeyi söyler. Diğer tekrarında
öğrencilerde katılırlar. İstekli çocukların tek başına grup önüne geçerek tekerleme, şiir vb. söylemeleri sağlandıktan sonra
çocuklar ayağa kalkarlar. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.60)
OYUN ARKADAŞIM
Benim bir kedim var
Her gün süt içer Lıkır, lıkır
Benim bir köpeğim var,
Kemik yer takır tukur
Benim bi de tavşanım var
Havuç yer hart hart
Kedim, köpeğim, tavşanım,
Onlar benim oyun arkadaşım.
   ●Öğretmen eliyle tempo tutarak, “haydi biraz gezelim” der, sözel yönergelere göre sınıf içinde değişik yönlere yürünür.
(zıplama, koşma, sürünerek ilerleme gibi ısınma hareketleri)
   ●Belli bir süre sonra “Eyvah, kaybolduk değişik bir ülkeye geldik, bu ülkeden kurtulmak için bir şeyler yapmamız
gerek” der. Çocukların bu durumdaki düşüncelerini söylemelerini ister, sonunda birine sormaya karar verirler. (Öğretmen o
ülkede yaşayan birisi olur). “Bu ülkeden kurtulmak için yerde bulunan köşesi olmayan şekillerin üzerinde yürüyüp, kalın ve
ince mumların üzerinden atlayacaksınız.
   ● Karşınıza rakamlar çıkacak ,(1-2-3-4-5) onlarında üstünden atlayacaksınız, önünüze çıkan anahtarlardan kalın olanını
alıp, köşeli olan kapıyı açacaksınız, karşınıza sihirbaz çıkacak ve ona bu ülkeden nasıl çıkacağınızı sorun” der. ( Öğretmen,
önceden hazırladığı köşeli, yuvarlak şekilleri, mumları, anahtarlar, kapılar ve rakamları söylediği gibi yerleştirir, (fon
kartonundan hazırlanmış) çocuklar söyleneni sırayla yaparlar. )
   ● Sihirbazı bulurlar, sihirbazı konuşturmak zordur. (Öğretmen sihirbaz olur) Onu konuşturmak için çeşitli çözüm yolları
önerirler. Değişik önerilerden sonra bir öneriyi kabul ederek konuşmayı kabul eder.
   ● “Sizinle birlikte bir gemi yapalım” (minderlerden veya sandalyelerden vb.) der, gemiyi yapınca “elimdeki kartlarda
yazılı olan rakamı ve renkli şekilleri bilen çocuklar gemiye binebilir” diyerek sırayla çocuklara gösterir (1’den 5’e kadar
rakamlar, sarı daire, mavi üçgen vb.) Bütün çocuklar gemiye biner ve evlerine dönerler. Sihirbaza da teşekkür ederler. Drama
sonunda, - Ülkede kaybolunca neler yaptık? Sorusuyla neler yaşadıklarını baştan sona anlatırlar. — Gerçek yaşamınızda
kaybolmayla ilgili anısı olan var mı? — Kaybolunca ne yapmamız lazım? Gibi sorularla tartışma yapılıp, ev adresleri ve
telefon numaraları sorulup tekrar edilir. (Drama çocukların yönlendirmesine göre de değişebilir.)
    ●Çocuklar yapılan geminin içinden çıkmadan istedikleri şarkıları söylerler. Öğretmen çocuklar size gemicilerle ilgili
bir şarkı öğreteyim mi? der ve “Biz şen gemicileriz” şarkısını söyler sonra çocuklarla tekrar edilir.
              BİZ ŞEN GEMİCİLERİZ
  1- Biz şen gemicileriz   2- Çıkırık-çakarak
    Ne hoş gezeriz       Çıkırık-çakarak
    Kaptan baba düdük çalar,  Makara çekeriz
    Durmaz gideriz.       Heyamola- heyamola sefer ederiz (2 kez)
   Oyun PMA A1: K;1,3,5,10 A5:K;5 BA A3: K; 2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar. Fon kartonundan hazırlanmış yuvarlak ve köşeli kesilmiş şekiller ev olarak
adlandırılarak sınıfın karşılıklı iki köşesine konulur.
    ●Öğretmen çocuklara hepimiz yılan gibi sürünelim, blokların üzerinden atlayarak gidelim vb gibi yönergelerle oyuna
ısındırma çalışmaları yapar. Öğretmen çocuklara “Yılan Yarışı” adlı oyunu anlatır ve sandalyeler sınıfta belirli aralıklarla
dizilerek öğretmen çocukları iki gruba ayırır. Çocuklar dizilen sandalyelerin arasından sürünerek (kıvrıla kıvrıla, yılan gibi)
hedefe hızlıca ulaşmaya çalışırlar. Hangi grubun çocukları sürünerek hedefe en kısa sürede ulaşırsa o grup oyunu kazanır.
    ●Top oyunu: Çocuklar yarım ay şeklinde sandalyelerine oturtulur, baştaki çocuğun eline top verilir. Sonra müzik açılır
şarkılar dinletilmeye başlanır. Müzik durduğunda top kimin elindeyse o çocuk yanar ve oyundan çıkar. En son kalan çocuk
birinci seçilir ve alkışlanır oyun bu şekilde devam eder.
   Okuma Yazmaya Hazırlık DA A6: K;5 BA A2: K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen önceden hazırladığı ince ve kalın ip, kalem, bardak, mum, kitap gibi
materyalleri masaya koyarak hiçbir açıklama yapmadan çocukların kavramı bulmaları için yönlendirici sorular sorar.
   ● Daha önce öğrenilen kavramlar hatırlatılır,tekrar edilir. yeni kavram ile ilgili sohbet edilir.Çocuklardan zıt
kavramlarla ilgili sözel örnekler istenir. Çalışma sonunda boya kalemleri ve çalışma kitapları dağıtılır. Zıt kavramlarla ilgili
yönergeler verilip çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 3 sf. 3,4,5,6 )
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:

                               133
                                                            Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (53)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
3.Sesin özelliğini söyler
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
 Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
2.Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.
4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1,20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme
Kazanımlar
1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur
2.Nesneleri sembollerle gösterir
3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir
4.Grafikte yer alan nesneleri sayar
5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A4:K; 2,4,5 SDA A6: K;9,10,11 BA A12:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, sınıfta öğretmen tarafından karşılanır. Öğretmen çocukların hangi köşelerde oynamak istediklerini
planlamalarını isteyerek çocuklarını köşelere geçmesini sağlar.
   ●Çocuklar oyun oynarken zaman zaman yanlarına giderek köşelerde neler yaptıklarını ve ne tür oyunlar oynadıklarını,
rahatsız edici duygu ve dürtülerini nasıl ortaya koyduklarını, ilişkilerini gözlemler gerekli yerlerde uyarır, örnek olur veya
sözel ödüllendirir.
                              134
   ●Sanat köşesinde; masaya pastel boya, suluboya gazlı kalemler, fırçalar konulur. Öğretmen çocuklara “Bu gün resim
için sadece beş büyük kağıdımız var” diyerek kağıtları masaya koyar.
   ● Grup çalışması için, istekli çocuklar belirlendikten sonra öğretmen çocuklara “çalışmaya geçmeden önce, birlikte ne
resim yapacağınızı kararlaştırıp kararınızdan vazgeçmeden resimlerinizi yapabilirsiniz” der.
   ●Çocukların grup olarak tartışmalarını başlatıp verilen karara göre resimlerini yapmaları sağlanır. (gruplar sınıf sayısına
göre belirlenir).
   ●Diğer masaya; tuz seramiği, plastik bardaklar veya cam kavanozlar, kalıplar, artık materyaller koyularak kapları tuz
seramiğiyle kaplayıp üstünü malzemelerle süsleyerek özgün çalışma yapmaları sağlanır.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitmeden önce öğretmen çocukları uyararak “çocuklar toplanmamız için çok az zaman
kaldı zamanımızı güzel kullanıp son yapacaklarınızı ve oyunlarınızı tamamlayın” der ve zamanla ilgili davranışlarını
gözlemler.
   ● Süre bitiminde çocukların sınıfı ve köşeleri toplayıp düzenlemeleri sağlandıktan sonra sıraya geçilir. Her çocuğa fırsat
verecek şekilde sınıf içindeki malzemeleri göstererek, “sarı saçlı bebek koltuğun neresinde? Benim dosyalarım dolabın
neresinde?” gibi sorulardan sonra yine çocuklara sırayla “Açelya, Tunahan ile Ayşe’nin arasına geç, Kaan’ın arkasına geç”
gibi konum kavramı ile ilgili yönergeleri çocukların uygulamaları sağlandıktan sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil-Müzik SDA A11:K;5,6 DA A1:K;3 A5:K;2,3,4 BA A7:K;2,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, uygun bir şekilde otururlar, öğretmen “Günaydın” şiirini bir kez okur. Çocuklarla birlikte bölüm bölüm
tekrar edilir. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.5)
GÜNAYDIN
Anneciğim günaydın,               Şimdi karnım acıktı,          Merak etme unutmam;
Yatağımı çoktan topladım.            Haydi kahvaltı yapalım,         Kalkınca sofradan,
Pijamamı katlayıp,               Ilık sütüm hazırsa,           Dişlerimi fırçalar,
Elimi yüzümü de yıkadım.            Ekmeği kızartalım.           Elimi de güzelce yıkarım
   ●Şiirlerdeki sözlerden yola çıkarak, “sabah uyanınca sizde yatağınızı toplayıp pijamanızı katladınız mı, kahvaltınızı
yaptınız mı, dişlerinizi fırçaladınız mı?” gibi sorular sorarak cevaplarını alınır.
   ● “Biliyor musunuz? Elif annesinin uyarılarına rağmen dişlerini fırçalamadan yatmış. Bu davranışından dolayı dişi çok
rahatsız olmuş, diyerek öyküsüne başlar. (Dişini fırçalamayan Elif rüyasında dişiyle konuşur, diş çok üzgündür, pislik içinde
kaldım, kokuyorum, her tarafım ağrıyor. Hep senin yüzünden beni hiç fırçalamıyorsun diye Elif’’e sitem eder. Elif’e ne
yapması gerektiğiyle ilgili öğütler verir. Elif çok pişman olur. Uyanınca dişin söylediklerini aynen uygular. ) Öykü sonunda
soru-cevap tekrar edilir.
  ●Öğretmen çocukların karşısına masayı koyup üzerine sekiz tane su bardağını yan yana koyar içlerine gittikçe azalacak
miktarda su doldurur (Birinci bardak tam doluyken sonuncu bardağın içinde çok az su olur). Kalem veya bir çubukla
bardaklara sırayla vurulur.
   ● Çocuklardan gözlemleri sonunda suların miktarları ve çıkan seslerle ilgili konuşulup, bardaklara vurarak ritim ve
oluşturmak için her çocuğun denemesi sağlanır.
   ●Öğretmen, su bardaklarına sulu boya ile mavi renk tonlaması oluşturup, çocukların koyu tondan, açık tona doğru
sıralama yapmaları sağlar. Bir çocuğun gözleri kapatılır, sıralanmış bardaklardan bir tanesi alınır çocuk gözünü açıp alınan
bardağın yerini bulur. Çalışma her çocukla uygulanır. Bardaklarla ritim oluşturarak yapılan müzik eşliğinde istenilen şarkılar
söylenir.
   Hareket-Oyun PMA A1:K;13,14,15 ÖB A5:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar “yavaş yavaş yürü, hızlan, dur yönergelerinden sonra “her taraf çamur
ayakkabılarınızı çamurlamadan yürüyün, kızgın kumlarda yürüyün, ayağına çok büyük ayakkabı giymiş gibi yürüyün, nine
gibi yürüyün vb. hareketler verilir.
   ●Çocuklar ikili eş olurlar el ele tutuşup birbirlerini çekerek dönerler, öğretmen don dediğinde herkes yerinde durur.
Öğretmen tefi her vuruşunda bir hareket yapılıp tekrar donulur (amaç hareketlerle el ele tutuşup halka olmak). Sonra halka
bozulmadan yere oturulur.
   ●Öğretmen takla için minder koyar bir top alıp hangi çocuğa atarsa çocuk topu tutup takla minderinin yanına kadar topu
zıplata zıplata gelip, topu başka bir arkadaşına atıp öğretmen yardımı ile takla atarak yerine geçer, her çocuk bu çalışmayı
yapar.
   (Öğretmen çalışmaya geçmeden önce oyunu açıkladıktan sonra takla atarken olabilecek kazaları sorar, “evde tek
başınıza iyice öğrenmeden takla atmayın her hangi bir tehlike durumunda anne babanızdan yardım isteyin” gibi kaza ve
tehlikelerle ilgili sohbet edilir.)


   Okuma - Yazmaya Hazırlık PMA2:K;10 BA A9:K;1,4 A19:K;1,2,3,4,5
  Öğrenme Süreci
  ●Öğretmen, çocuklardan “ 1’den başlayıp, 20’ye doğru ritmik sayarak masalara oturmalarını ister. Çalışma kitapları ve
boyalar dağıtılır. Çocuklarla birlikte bir garfiği inceleyerek sonuçlarını söylemeleri istenir .Resim tamamlama ile ilgili
yönergeler verilip, çalışmaya geçilir.    ( Matematik sf. 30,31)
Çizgi çalışma kitabından pastamızın çizgilerini tamamlayıp,istediğimiz renge boyama ilgili çalışmalar yapılır.(Çizgi sf 17)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:


                               135
                                                               Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (54)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
3.Nesneleri çeker / gerer.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür \ dans eder.
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
DİL ALANI
Amaç 1.Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
6.Görsel materyalleri özenle kullanır.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
AMAÇ 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme
Kazanımlar
1.Bir bütünün parçasını söyler
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A4:K;2,3,4 SDA A11:K;4 ÖB A1:K;7
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, selamlaşır, çocuklarında birbiriyle selamlaşmaları sağlanır. Her çocuk hangi köşede
oynamak istediğini söyler ve oyunlarına başlar. Sanat köşesinde, pastel boya ve suluboya ile karışık teknikle (önce pastel
boya ile çalışıp, suluboya ile boş kalan yerler boyanır.) serbest resim çalışması verilir. Diğer masada, oyun hamuru yanında
çeşitli kalıplar, hububatlar, makarna çeşitleri, kumaşlar, pipetler, gazoz kapakları, yün artıkları, çeşitli boyda kutular, tabaklar,
bardaklar vb. malzemeler konularak çocukların özgün ürünler çıkartmaları sağlanır. İstek duymayan çocuklara yapılan eserler
gösterilerek dikkatleri çekilip çalışmaya yönlendirilir. Serbest zaman için ayrılan süre dolunca öğretmen, çocuklara
”sınıfımızı toplamadan önce, boşalmış oyuncak kutuları ve dolaplar var mı?” sorusuyla çocukların dikkatini çekerek,
cevapları aldıktan sonra, “haydi onları doldurarak toplanmaya başlayalım” diyerek daha önceden öğrenilen boş-dolu
kavramını vurgular. Sınıf toplanıp, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil-Müzik SDA A5:K;1,2 A11:K;1,2 DA A5:K;3,4 BA A16:K;1,2
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde halının üzerine otururlar. Öğretmen, “ördek ailesi ve kardeşimin topu” adlı parmak
oyunlarını hareketleri ile yapar, ikinci kez isteyen çocuklar katılırlar. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.20 )

ÖRDEK AİLESİ                              Bu baba ördek (Sağ elin başparmağı öne uzatılır)
                                136
Bu da anne ördek (Sol elin başparmağı öne uzatılır)           Kardeşimin bir topu var (İki elin parmak uçları
Bunlar da yavrular (İki elin diğer parmakları açılır)          birleştirilerek top yapılır)
Vak vak diyorlar (İki el bileklerde birleştirilerek gaga        Yumuşak yuvarlak bir de çekici var (İki yumruk sıkılır ve
gibi açılır ve kapanır)                         üst üste vurulur)
Derede yüzüyorlar (Kollar öne uzatılır ve yüzme hareketi        Bak vuruyor yavrucak
yapılır)                                Borazanı düt düt diye öttürür de öttürür (Eller boru gibi
Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar (Yeme hareketi           yapılır ağza götürülür)
yapılar)                                Bazen de ce-eee yapıp herkesi güldürür (İki el ile yüz
KARDEŞİMİN TOPU                             kapanıp açılır)
   ●Öğretmen, çocuklara “oyuncaklarla ilgili bir şiir veya tekerleme söylemek isteyen var mı?” diye sorup istekli çocuklara
söyletir. Öğretmen, dedesi tarafından her dediği yapılan bu yüzden arkadaşlarıyla anlaşamayan, her dediği olsun isteyen bir
çocuğun öyküsünü anlatır.
(Gözdelerin karşı dairesine yeni bir komşu taşınmıştı. Komşularının da Gözde yaşlarda bir tane oğulları vardı. Tanışıp
birlikte oynamaya karar verdiler. Ertesi gün Mert Gözde ile oynamak için onlara gelmişti. Gözde’nin odasında oynamaya
başladılar. Mert “Gözde, senin hiç oyuncak tabancan yok mu?” diye sordu. Gözde de anne ve babasının oyuncak tabanca ile
oynamasına izin vermeğini, tabancadan oyuncak olmayacağını söylediklerini anlattı. Oysa Mert bunu çok saçma bulmuştu.
Gözde Legolarla oynamayı teklif etti ve iki çocuk beraber Legolarla oynamaya başladılar. O sırada Mert Gözde’nin
yapbozunu ortadan ikiye yırttı. Gözde “Ne yaptın!” diye sordu. Mert de “Yanlışlıkla yaptım. Ne olacak? Hem dedeme
söylerim sana yenisini alır” diye cevap verdi. Gözde “kendi oyuncaklarını bilemem ama benim oyuncaklarıma zarar
veremezsin” dedi. Mert “off! Ne olmuş. Hem ben sıkıldım. Eve gidiyorum” dedi. Gözde de “gidersen git” dedi. Mert
gittikten sonra Gözde yapbozunu tamir etti. Ertesi gün Gözde ve annesi mutfaktayken dışarıdan ağlama sesleri geliyordu.
Mert evlerinin kapısının önünde yerde yatmış ağlıyordu. Mert bahçede oynamak istiyor annesi yemek yedikten sonra
oynayabilirsin diyordu. O sırada Mert’in dedesi Mert’in ağlamasına dayanamayıp ona izin verdi. Ertesi gün Gözde’nin annesi
Ayşe ve Mert’i yüzme kursuna yazdırdı. Ertesi gün yüzme kursu başlayacaktı. Gözde ve annesi eve dönerken programı haber
vermek için Mertlere uğradılar. Kapıyı Mert’in dedesi açtı. Gözde’nin annesi “Merhaba, yüzme kursumuz yarın başlıyor.
Sabah onda Mert’i de alırız. Ben ikisini de götürürüm” dedi. Ama Mert’in dedesi “Sizi de yorduk ama Mert yarın kursa
gelemez. Çünkü hastanede. Televizyonda izlediği karate filmini taklit etmiş, kolunu kırmış” dedi. Gözde ve annesi çok
üzülmüşlerdi. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Dedesi “Aslında benim yüzümden oldu. Annesi izin vermedi ama ben
verdim. Çok hatalıyım” dedi. Gözde’nin annesi de “Olmuş bir kere. Önemli olan bundan sonra onun eğitimine daha önem
vermeniz. Bazı kurallar koyarak bunu sağlayabilirsiniz. Hem çocuk ikilem yaşıyor. Sizin evet dediğinize annesi hayır diyor.
Tutarlı davranırsanız onun için daha iyi oluyor.” Dedi. Akşam Gözde ailesiyle Mert’e geçmiş olsun dilemeye gelmişlerdi.
Mert “Artık daha akıllı olacağım. Kolum kırıldığı için çok istediğim halde yüzme kursuna gidemeyeceğim” dedi. Gözde de
“olsun, İyileşince gidersin” diyerek onu teselli etti. Mert dersini almıştı. Büyüklerinin kendisinin iyiliğini istediklerini kolunu
kırınca anlamıştı. ) Öykü sonunda ilgili sorular sorar.
Kahramanımız neden arkadaşıyla oynamaktan çabuk sıkılıyordu? Neden her dediğini ağlayarak yaptırıyordu? Annesi neden
üzülüyordu? Arkadaşı olsaydınız, ona neler söylerdiniz? Dedesi neden üzüldü? Gibi sorular yöneltilerek başkalarının
duygularını sıkıntı ve mutluluklarını anlama ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme için cevaplar alınır.
    ●Her çocuğa ritim aletleri verilir. Önce ritim çalışması yapılıp ardından öğrenilen şarkılar ritim tutularak söylenir.
(yavaş ve hızlı, tempolu). Sonra çocuklar ritme uygun yürür ve dans ederler. Etkinliğin sonuna doğru hızlı ritimle koşulur.
Fen ve Matematik DA A1:K;4 A8:K;1.2.3,6 BA A2:K;1,2 A3:K; 1,4
   ●Öğretmen, ritim aletlerini yerlerine kaldırmadan, çocukları uygun bir şekilde oturtur.” Çok hızlı koştuk, kalp
atışlarınızı duyabiliyor musun?” diyerek çocukların dikkatini önceden hazırladığı kalp resmine çekerek, resmi incelemelerini
sağlar. Öğretmen çocuklardan ellerini kalplerinin üzerine koyarak kalp atışlarını hissetmelerini sağlatır. Sonra kulaklarını
arkadaşlarının göğsüne koyarak birbirlerinin kalp atışlarını dinlemelerini ister. Öğretmen steteskopu çocuklara göstererek,
daha önce gördünüz mü? Nerede nasıl ve kim tarafından kullanılıyordu? Gibi sorularla ismini söyleyerek steteskopu tanıtır.
Ardından, sırayla çocukların kulaklarına takarak birbirlerinin kalp atışlarını dinlemelerini ister. Her çocuk dinlemeyi
tamamlayınca, - çıplak kulakla ve steteskopla dinlediğimiz kalp atışları arasında fark var mı? – Kalbin vücudumuzdaki
görevlerini biliyor musunuz? – Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için neler yapmalıyız? Gibi sorularla sohbet edilir.
   ●Öğretmen, çocuklardan tekrar ritim aletlerini kullanarak, kalp atışlarına benzer ritmik sesler çıkartmalarını ister. Bir
süre fırsat verip etkinlik tamamlanarak, ritim aletleri dolaptaki yerlerine kaldırılır.
   Şarkılı Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık DA A5:K;5 BA A14:K;1 A16:K;1,2
   ●Öğretmen çocukları “kulaktan kulağa” oynatmak için uygun şekilde oturtur, oyunu ve kurallarını anlatır, çocuklara
önce iki kelimeli bir cümle verir (Atatürk’ü severim, oyuncağım kayboldu vb.). Oyun çocukların isteğine göre devam eder.
   ●Çocuklar el ele tutuşup halka olurlar. Halkanın ortasında seçilen çiftçi durur. Öğretmende halkaya geçerek şarkının
sözlerini söyler ve şarkı sözlerine göre çiftçi hanımını alır, hanım çocuğunu......... Sözlerine göre devam edilir.
                    ÇİFTÇİ ÇUKURA DALDI
  1-Çiftçi çukurdadır, çiftçi çukura daldı         2- Haydi, peri kızı, dadı köpeğini aldı.
   Haydi, peri kızı, çiftçi çukura daldı.          Köpek kedisini aldı, köpek kedisini aldı,
   Çiftçi hanımını aldı, çiftçi hanımını aldı,        Haydi, peri kızı, köpek kedisini aldı.
   Haydi, peri kızı, çiftçi hanımını aldı,          Kedi fareyi aldı, kedi fareyi aldı.
   Hanım çocuğunu aldı, hanım çocuğunu aldı,        Haydi, peri kızı, kedi fareyi aldı.
   Haydi, peri kızı, hanım çocuğunu aldı.         Fare peyniri aldı, fare peyniri aldı,
   Çocuk dadısını aldı, çocuk dadısını aldı,       Haydi, peri kızı, fare peyniri aldı.
   Haydi, peri kızı, çocuk dadısını aldı.          Peynir ortada kaldı, peynir ortada kaldı.
   Dadı köpeğini aldı, dadı köpeğini aldı,         Haydi, peri kızı, peynir ortada kaldı.
   ●Halkanın içine girenlerde halka olur, böylece iki halka iç içe olur. Peynir en içteki halkanın ortasına geçer. Sonra her
çocuk “peynir yalnız kaldı” diye zıplayarak el çırpar. Çocuklar masalara otururlar, öğretmen daha önceden öğrenilen Kopan
parçaları bulma, şekil tamamlama ve boş-dolu zıt kavramıyla ilgili yönergeler verip nesnelerle serbest çalışmalar yapılır.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:

                                64
                                                        Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (55)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
1.Nesneleri kopartır / yırtar
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
7.Gerektiğinde lideri izler
8.Gerektiğinde liderliği üstlenir
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
8. Üstlendiği role uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 4.Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
2. Varlıkları şekillerine göre gruplar
3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                          ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;8,13,14 A4:K;1 SDA A6:K;5,6,10 ÖB A1:K;1,2,3,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar. Hangi köşelerde oynamak istediklerini planlamalarını isteyerek, istedikleri
köşelerde oynamaya başlarlar.

                              138
   ●Öğretmen bir süre çocukları gözlemledikten sonra oyunlarına katılır, çocukların grup içindeki ilişkilerini inceler,
yönlendirilmeye ihtiyacı olan çocuklara rehberlik eder.
   ●Sanat köşesine; peçetelik çalışması için, tuvalet kağıdı ruloları üçe bölünerek masalara konulur. Yanına kağıtlar,
boyalar vb. malzemeler verilir. Tuvalet kağıdı ruloların dışları çocukların isteğine göre kağıt yapıştırılarak veya boyanarak
kaplanması için çocuklara rehberlik edilir.
   ● Diğer masaya, renkli elişi kağıtları, yapıştırıcı ve çizilmiş hazır resimler (Resim çok detaylı olmamalı ve çocukların
ilgi sürelerine uygun olmalı.)konularak, yırtma yapıştırma tekniği ile resim üzerine yırtma-yapıştırma yapılır.
   ● Çalışmasını bitiren çocuk diğer bir etkinliğe geçmeden yerlere dökülenleri ve artıklarını toplayıp çöpe atmaları
yönünde yönlendirilir.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, sınıf toplanıp köşeler düzenlenir. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilirken,
ellerimizi nasıl ovuşturacağımız, tuvalet kullanımı ve temizliği çocuklarla sohbet edilerek tekrar hatırlatılarak uygulanır.
Sınıfa dönülüp kahvaltıya geçilir.

   Oyun-Drama SDA A5:K;1,2 DA A4:K;7,8 BA A2:K;1,2 A17:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, öğretmenin yönergeleriyle, parmak ucunda yavaş yavaş yürüme, tempo tutarak asker gibi, ayakları popoya
vurarak koşma gibi ısınma çalışmasından sonra yağ satarım bal satarım ve kurt baba oyunları oynatılır, çocuklar yarım daire
şeklinde otururlar.
   Kurt Baba: Çocuklar halka olurlar bir çocuk halkanın içinde kurt olur. Halkadakiler melodik bir şekilde “ ormanda gezer
iken, kurt babaya rastlar iken, kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? Diye sorarlar. Kurt baba ne cevap verirse, ( yemek
yiyorum, dişlerimi fırçalıyorum, evimi temizliyorum vb.) yaptığı işe göre kolay gelsin veya afiyet olsun gibi karşılık verip
tekrar sorarlar, kurt baba sizi yakalamaya geldim dediğinde halkadaki çocuklar kaçar, kurt baba yakalamaya çalışır.
   ● Öğretmen her çocuğa birer resim kartı verir.
   - Kitap okuyan çocuk.         - Su içen kedi        - Araba kullanan baba
   - Yemek yiyen çocuk.          - Resim yapan çocuk      -Makas ile kesme yapan çocuk
   - Oyuncağı kırılmış ağlayan çocuk.   -Çam ağacının altından hediye alan çocuk vb. resimlerini incelemelerini ister.
  ●“Neler yapılmakta, duyguları neler olabilir, düşünün” der ve bir süre sonra çocuklardan sırayla kalkıp resimdeki olayı
konuşmadan hareketlerle ifade etmeye çalışmasını ister.
   ●Çocuk canlandırmasını yaptıktan sonra, arkadaşları da ne yaptığın tahmin ederler; canlandıran çocuk elindeki kartı
arkadaşlarına gösterir. Öğretmen her olay kartı için bir sonra yaşanacak olayların neler olabileceği ile ilgili sorular sorar.
   - Elini yüzünü yıkayan çocuk daha sonra ne yapacak?
   - Çocuk kahvaltı mı yapıyor, veya akşam yemeği mi yiyor? Sonra ne yapacak?
   - Hediye alan çocuk, sonra ne yapacak?
   -Oyuncakları kırılmış, ağlayan çocuk ne yapmalı? gibi çocukların sözel ifadede bulunma, başkalarının duygularını,
sıkıntılarını anlayıp paylaşabilmelerine yardımcı olur.

   Müzik SDA A6:K;7,8 A11:K;2 BA A3:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklara birer tane ritim aleti verilir. Çocuklar alınca sırayla ellerindeki aletlerin isimlerini söylerler.
   ● Öğretmen “şimdi aletlerinizi çalmadan beni dinleyeceksiniz, ben hangi aletin ismini söylersem o bana katılacak
birlikte çalacağız, ben yine anlatmaya başlayınca sessiz olup dinleyeceksiniz, şimdi size “çelik üçgen ve arkadaşlarını”
anlatacağım der ve başlar (Öğretmen elinde çelik üçgen vardır).
   ●“Bizim çelik üçgen müziği çok severmiş, yalnız kendisi olduğu için sadece (bir kez vurulur) diye ses çıkarmış bir gün
oturmuş düşünmüş, başka aletlerle arkadaş olup bir orkestra kurmaya karar vermiş. Tef ile karşılaşmış birlikte çalmaya
başlamışlar, ama yine olmamış. Bir orkestra için daha çok alete ihtiyacımız var diyerek yollarına devam etmişler, marakas,
ritim çubukları, ziller, kastanyet, ksilofon vb. aletlerle karşılaşıp orkestralarını tamamlamışlar çok güzel müzikler çalarak
dans etmişler.”
   ●Bir süre çocuklar serbest çalarak dans ederler sonra bir orkestra şefi belirlenir şefin işaretleriyle müzik yapılır. Ritim
tutarak bilinen şarkılar söylenir.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A4:K;2 A6:K;2,3,4 A9:K;2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ● 10’dan geriye ritmik sayma çalışması yapılır. Söylenen renk ve sayılarda lego getirmeleri istenir,ilk önce getiren
alkışlanır.Yeşil olan Legolar bir kenarda toplanır hep birlikte sayılır.Sonra Çocuklar masalara otururlar,öğretmen çocuklara
“Hatırlarsanız daha önce size mavi üçgen ile sarı karenin hikayesini anlatmıştım sarı kare oyun oynarken arkadaşı mavi
üçgeni üzmüştü sonra özür dileyip el sıkışmışlardı ve renkleri karışmıştı sonrada dost olmuşlardı sizce ortaya hangi renk
çıkmış olabilir ” diye sorar çocuklardan gerekli cevaplar alındıktan sonra öğretmen çocukları 2 gruba ayırır bir grubu mavi
diğer grubu sarı renk ile ellerini suluboya ile boyar ve dostluk tokalaşması yaptırarak renklerin karışması sağlanır ortaya
çıkan yeşil renk hakkında konuşulur.
   ● çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır,ilgili sayfalar yapılır (Sırada Ne Var 3 sf.7,8,9)
AİLE KATILIMI: Öğretmen yarın için; ailelerden çocuklarıyla birlikte ev araştırması olarak farklı buldukları(farklı
renklerdeki) hayvana ait özelliklerini yazıp, bu hayvanın resimlerini de yapıştırarak okula göndermeleri istenir.(Bukalemun,
Panda, Penguen gibi.)Ayrıca çocuklardan yarınki oyun için gazete getirmeleri istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               139
                                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (56)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
DİL ALAN
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar.
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
4.Varlıları miktarlarına göre gruplarlar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar.
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;1,3,7,10,13,14 SDA A4:K;1,2 A11:K;3 ÖB A3:K;3,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biri ile tek tek selamlaştıktan sonra, seçtikleri köşede ve materyaller ile
oyunlarına başlarlar. Öğretmen, çocukların kendi istekleri ile bir işe başlayıp, başlamadıkları, başladıkları işi bitirmeleri
yönünde gözlemleyip, bitirmek istemeyen çocukları bitirmeleri yönünde motive eder.
   ●Öğretmen, ailelerin çocuklarıyla hazırladıkları hayvanlarla ilgili çalışma sayfalarını kitap köşesine yerleştirir.
Çocukların çalışmaları inceleme ve soru sorup bir birlerine anlatmaları yönünde rehberlik eder.
   ●Öğretmen çocuklara bugün iç organlarından bahsedeceğini söyler ve iç organları resimleri, insan maketini çocuklara
gösterir.
   Çocuklarla iç organlar hakkında sohbet edilir. Daha sonra organların işlevlerinden bahsedilerek iç organların resimleri
bir öğrencinin vücudunun üzerinde bulundukları yerlere uygun olarak yerleştirilir.
   Öğretmen çocukların masaya geçmelerini ister. Çocuklara ‘komik insanlar’ çalışmasını yapacaklarını söyler. Öğretmen
çocuklara dergiler, makas, yapıştırıcı, ve pastel boyalarını verir.Çocuklar öğretmenin verdiği yönergeye uygun olarak
dergilerden insan vücut resimleri bulurlar.Ancak hazırlayacakları resminin 3 ayrı resimden olmasına dikkat ederler.Başını,
vücudunu, kol ve bacaklarını farklı resimlerden kesip bir araya getirirler, kağıda yapıştırırlar, komik insanlarını oluştururlar.
● Diğer masaya, renkli gazlı kalem ve boş beyaz kağıtlar konulur. Çocuklar önce kendi istedikleri bir şekli kağıda çizip
(elma, balon, daire, kuş vb.) resim içine diledikleri renklerdeki minik kareleri yapıştırarak mozaik çalışması yaptırılır.
Çalışmalar panoda sergilenir.                               140
   ●Etkinlik için ayrılan süre bittikten sonra, köşeler düzenlenir, sınıf toparlanır. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilerek
kahvaltıya geçilir. Kahvaltı yaparken çocuklar gözlemlenerek yiyeceklerini oyalanmadan, zamanında ve temiz yeme
konusunda sohbet edilir.
   Türkçe Dil-Oyun SDA A9:K;3 DA A4:K;1,2,3,4,5 BA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar. “kaplumbağa” parmak oyunu, çocuklarla birlikte hareketleriyle
oynandıktan sonra farklı hayvanların farklı büyüklerde kulakları,dilleri vb organlara sahip oldukları söylenir.Ardından
insanlarında 5 duyu organı olduğu ve ne işe yaradığı hakkında sohbet edilir.söylenen organların yeri gösterilir.Sağlığını
korumak için nelere dikkat edilmesi hakkında bilgiler verilir. Çocuklarında bildiklerini paylaşmaları istenir. Öğretmenin
büyük-orta-küçük boylarda hazırlamış olduğu renkli kartlar incelenerek ilgili çalışma sayfalarına geçilir. Çalışma kitapları ve
boyalar dağıtılarak öğrenilenler desteklenir.(Sırada Ne Var 3 sf 10,11,12,13,14)

KAPLUMBAĞA
Bir küçük kaplumbağa varmış (Eller daire yapılır)
Bir kutuda yaşarmış (Ellere kutu şekli verilir)
Gölde yüzermiş (Eller önde yüzme hareketi yapılır)
Kayalara tırmanırmış (Tırmanma hareketi yapılır)
Bir gün sivrisineği yakalamış, sonrada pireyi. (Eller birbirine kilitlenir)
Fakat beni yakalayamadı. (Baş iki yana sallanır)

   ●Öğretmen, hayvanlarla ilgili bir öykü okur. Okuma sonunda öyküde geçen hayvanların özellikleri sorulur. Bu
özelliklerin hayvanlara sağladığı yararlar tartışılır. Hayvanların kendilerini korumak için başka neler yaptığı sorulur.
Bukalemunun renk değiştirdiği, mürekkep balığının mürekkep salgıladığı gibi farklı hayvan özellikleri üzerinde durulur ve
aralarındaki farklılıklar karşılaştırılır. Ailelerden ev araştırması için istenilen çalışmalar, resimleri gösterilerek çocuklara
okunur. Çocuklar evde nasıl hazırladıklarını kimlerin yardım ettiğini, nasıl araştırdıklarını da anlatırlar.
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar, bir tanesi ebe olur. Diğer çocuklara gazete kağıdı dağıtılır. Öğretmen çocuklara
kaplumbağa olduklarını ve gazete kağıtlarını üzerlerine örterek sınıfta istedikleri gibi dolaşabileceklerini söyler. Ebenin
geldiğini fark ettiklerinde gazetenin altına saklanıp hareketsiz kalmaları söylenir. Ebe yerde kaplumbağa gibi yürüyen
çocukların arasında dolaşarak başını gazeteden çıkaran çocuğu yakalar. Oyun bütün çocuklar yakalanana kadar devam eder.
En son yakalanan çocuk ebe olur. “Kaplumbağa yakalama” oyunu çocukların isteğine göre devam eder.

   Müzik SDA A11:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Daha önceden öğrenilen vücudumuz şarkısı tekrarlanır.
                      VÜCUDUMUZ
   İki elim, iki kolum, bacaklarım var            Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam
   Her insanda bir burun, bir de ağız var          Olur mu hiç üç dudak, dönde aynaya bak- hey...
   Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam          İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.
   Olur mu hiç üç kulak, dönde aynaya bak-hey…        İnci gibi dişlerim, birde çenem var
   İki kulak, iki yanak, bir de başım var           Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam
   Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var            Olur mu hiç üç yanak dönde aynaya bak- hey....Okuma Yazmaya Hazırlık BA A6:K;4 A9:K;3,4
   Öğrenme Süreci
  Öğretmen çocuklara bir sürprizi olduğunu söyler ve iç içe geçmiş farklı boylarda 3 tane kutu getirir.Çocuklar sadece en
büyük kutuyu görürler’.Sizce bu kutuda sizin için neler olabilir?’ diye soru yöneltir.Çocuklardan gelen cevaplarla,içindeki
kutuyuı çıkarır.Çocuklar çok şaşırırlar.’Peki ya bu kutunun içinde ne var sizce?’ der ve tekrar içindeki kutuyu çıkarır’.Peki
sizce bunun içinde demi kutu vardır’ gibi sorular yöneltir.En sonunda küçük kutunun içindeki şekerleri gösterir ve her çocuğa
sırayla dağıtır.Çocuklara şaşırdınız değil mi,’peki bu kutular nasıl iç içe geçmiş olabilir sizce? Haydi bakalım yan yana
koyalım bunları,nasıl görünecekler bakalım.Boyları aynı mı sizce, en küçüğü hangisi’ gibi sorular yöneltilerek büyük-orta-
küçük kavramı verilir.
   ●Çocuklardan 2’li eş olmaları istenir.(3’lü,4’lü eş olmalarıda istenebilir) Ardından masanın üzerindeki renkli nesneleri
(makarna,boncuk vb) 3’lü- 4’lü- 5’li gruplamaları istenir. Her eşleşme sonunda, doğru eşleşip eşleşmedikleri açısından
guruplar çocuklarla birlikte sayılır.
   ●Masalara oturulur, çalışma kitapları ve boyalar dağıtılır.Sayı sayma ile ilgili açıklamalar ve yönergeler verilerek
çalışmaya geçilir. ( Matematik sf.32,33)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                141
                    İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI

                                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (57)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
12.Pedal çevirme hareketini yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7.Ürünlerini çeşitli yollardan sunar.
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
5. Söz almak için sırasını bekler.
6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
4.Varlıları miktarlarına göre gruplarlar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;13,14 SDA A2:K;1,2 DA A4:K,7 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her çocukla selamlaştıktan sonra, çocuklar istedikleri ilgi köşelerinde oynamaya
başlarlar.
   ● Öğretmen çocukların yeni şekiller oluşturarak yaratıcılıklarını geliştirecek materyaller ile oynamaları yönünde
destekler. Ara ara oyunlarına katılarak yaptıkları yeni şekilleri överek çocukları güdüler.
   ●Sanat köşesinde; öğretmen önceden iki tane A4 dosya kağıdını üst üste koyup ortadan zımbalayarak kitap şeklinde
oluşturduğu sayfaların üst kısmına sembolik gülen yüz resmi çizip altına sevdiklerim yazar. İç sayfaların her birine kişi,
yiyecek, giysi, oyuncak, kitap yazarak masaya koyar.
   ●Yanına gazlı boyalar, pastel boyalar, mecmualar, dergiler, yapıştırıcı ve makas koyarak çocukların verilen yönergeye
göre resimlendirmeleri veya kesme yapıştırma ile kendi duygular kitaplarını hazırlamaları için açıklamalarını yaparak
çocukların çalışmalarını sağlar.
   ●Öğretmen çalışmasını bitiren çocuğun kitabını alarak sevdiği kişinin, yemeğin, giysinin vb. isimlerini yazar.
   ● Pastel boya ile karelere bölünmüş beyaz kağıt verilerek çocukların her bir kareyi istediği renge boyayıp veya kendi
geliştireceği desen çalışması yapmaları için fırsat tanınır.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre sonunda sınıf toplanır, köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten
sonra kahvaltıya geçilir.
                               142
   Türkçe Dil SDA A2:K;1,2,3 DA A4:K;5,6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen “ses geldi” ve “sıramızı biliriz” parmak oyunlarını hareketleriyle
yapar. Sonra çocuklarla birlikte tekrar edilir. Ardından öğretmen, çocuklara “sizin sınıftaki haklarınız neler biliyor musunuz?
“ Okulda arkadaşlarımızla nasıl geçinmeliyiz? Arkadaşlarımızın eşyalarını izinsiz alabilir misiniz? Sıraya girdiğimizde nasıl
davranmalıyız? Neden özür dileriz? Neden teşekkür etmeliyiz? Sorularıyla başlayıp, insanların yaşadıkları çevrede haklarının
neler olduğu ile ilgili sohbet edilir. Konuyla ilgili bilmeceler sorulur, gerekli yerlerde görsel ve sözel ipuçları verilir. (Türkçe
Dil Etkinliklerim sf.89- 90-91)
 SES GELDİ
Kulağıma bir ses geldi.             (El kulağa konulur. )
Alt kattan mı ,                  (Başparmak aşağı tutulur. )
Değil...                      (Ellerle hayır işareti yapılır.)
Üst kattan mı,                  (Başparmak yukarı tutulur. )
Değil...
Sağdaki komşudan mı,               (Başparmak sağa çevrilir. )
Değil...
Soldaki komşudan mı,              (Başparmak sola çevrilir .)
Değil...
Meğer Tekir kediymiş,              (İki elle baş üzerinde kulak yapılır .)
Tencere devirmiş.               (Eller birbirinin etrafında döndürülür. )

SIRAMIZI BİLİRİZ
Ben birinciyim             (Başparmak sallanır. )
Dedi ,baş parmak.
Ben ikinciyim             (İşaret parmak sallanır. )
Dedi, işaret parmak.
Ben üçüncüyüm            (Orta parmak sallanır. )
Dedi, orta parmak.
Ben dördüncüyüm           (Yüzük parmak hareket ettirilir. )
Dedi, yüzük parmak.
Ben beşinciyim            (Serçe parmak hareket ettirilir. )
Dedi, serçe parmak.
Biz sıramızı biliriz,
Kimseyi rahatsız etmeyiz.

Evimizin üstünde – altında otururlar,   Sınıfın lideridir,         Anne, baba ve çocuk,
Hep bize destek olurlar. (KOMŞU)      Bizim oylarımızla seçilir. (BAŞKAN)  Biz ne deriz ona. (AİLE)

   ●Öğretmen, İnsan hakları ve Demokrasi Haftası ile ilgili açıklamalar yapar.Resmi boyatır .( Sırada Ne Var 3 sf 15)
 Çocuklar tarafından oylama ile seçilen bir hikayeyi resimlerini göstererek okur. ( Belirli Gün ve Haftalar içerikli Nasıl
Anlatsam adlı hikayeler serisinden “Kırmızı renkli yün çorap” adlı hikaye de okunabilir.)
   ●Hikaye, soru-cevap şeklinde tekrar edilip, kitabın seçimi hakkında çocukların duygularını ifade etmeleri sağlanır.
   ●Ardından çocukların sanat etkinliğinde hazırladıkları “duygular” kitapları tek tek okunur
   Oyun- Müzik PMA A1:K;1,4,5,12 SDA A11:K; 5,6,7
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında halka olurlar. Baştan aşağıya bütün vücut hareket ettirilir. Başımız, omuzlarımız, kollarımız,
belimiz, dizlerimiz, belli sayıda çevrilir. Çömelip kalkılır, yere oturulup ayakucuna değme, bacakları açma kapama ve
bisiklet çevirme hareketleri yapılır.
   ●“Solo oyunu” için sınıfın ortasında bir yuvarlak çizilir. Bütün çocuklara ritim aletleri dağıtılır. Çocuklar ritim tutarak
sınıfta dağınık bir vaziyette dolaşırlar. Öğretmenin vereceği bir komutla (önceden belirlenir, kollarını havaya kaldırıp şimdi
diyebilir vb.) Çocuklar dairenin içine girmek için koşarlar, kim önce girerse ritim aletini istediği gibi çalar (halkanın
dışındaki çocuklar çalmazlar) ritim aletinin adını söyler, biraz da şeklini tarif eder.
   ● İkinci üçüncü tekrarlarda aynı çocuk yuvarlağın içine girerse kendisi solo çaldığı için solo yapmayan bir arkadaşını
ortaya alır kendisi dışına çıkar bu çalışma her çocuğun yapmasına fırsat vererek tamamlanır.
   ●Ardından çocuklar ritim tutarak öğrendikleri şarkıları tekrar ederek söylerler.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A5:K;4,5 BA A6:K;4 A9:K;3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Halının üzerine daireler çizilir, her çocuk bir dairede durur öğretmen tef ile ritim tutarak, tefi vurduğu sayı kadar daire
içinde tek ayak çift ayak zıplarlar önce öğretmen model olarak yapar sonra istekli çocuklara tefi vurmaları için izin verir,
diğer çocuklarda vurulan sayı kadar daire için de zıplarlar. Sonra çift ayak masalara doğru giderler.
   ●Çocuklar masalara otururlar öğretmen, çalışma sayfalarını ve boya kalemlerini dağıtır. Altışar gruplama ile ilgili
açıklamalar ve yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. ( Matematik sf.34,35)

   AİLE KATILIMI
   Velilerden Atatürk’ümüzün değişik ortamlardaki resimlerini çocuklarıyla birlikte bularak göndermeleri istenir.


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                 143
                                            Tarih:
                       GÜNLÜK PLAN (58)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanılarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir
Amaç 15.Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
DİL ALANI
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
AMAÇ 19. Nesne grafiği hazırlayabilme
Kazanımlar
3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir
4.Grafikte yer alan nesneleri sayar
5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler
Amaç20: Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1-Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler
2-Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Amaç 21: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1-Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
2- Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarırı.
3.Giysileri yardımsız giyer.
6.Giysileri asar.

                      ETKİNLİKLER
  Serbest Zaman-Sanat PMA A4:K;2,4 SDA A6:K;10,11 ÖB A2:K;2,3,6

                              144
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar ile selamlaşır. Çocuklar beslenme çantalarını, suluklarını, kıyafetlerini
kendi başlarına çıkarıp yerleştirirler. Gerekirse öğretmen yardımcı olur.
   ●Çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini belirleyerek ilgi alanı doğrultusunda serbest olarak oyunlarına
başlarlar. Öğretmen çocuklara fazla müdahale etmeden, başkalarıyla ilişkilerini gözlemler.
   ●Sanat köşesinde; renksiz elde hazırlanan tuz seramiği, küçük ağaç dalları, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yapma
çiçek yaprağı konularak çocukların istedikleri meyveleri yapmaları için masalara malzemeler konulur. Evcilik köşesinde
bulunan oyuncak meyveler de masaya, model olarak konulur. Gerekli yerlerde öğretmen çocuklara rehberlik eder.
   ●Diğer masaya da pastel ve sulu boya konularak serbest çalışmaları sağlanır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sonunda, toplanma ve düzenleme işi bittikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil SDA A15:K;1 DA A3:K;1,2 BA A16:K;1,2 A18:K;1,2,3,4,5 A20:K;1,2 A21:K;1,2
   Öğrenme Süreci
●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar.Çocukların evden getirdiği değişik ortamlardaki Atatürk resimleri incelenerek;
Atatürk’ümüzün hayatı,getirdiği yenilikler,ülkemiz için yaptıkları hakkında sohbet edilir.İstekli çocuklar duygularını ve
nedenlerini söyledikten sonra, öğretmen Atatürk’ü daha iyi tanıyabilmek için Atatürk’ün hayatı ile ilgili CD izleteceğini
belirtir. CD dikkatlice izletildikten sonra konu hakkında soru cevap şeklinde değerlendirme yapılır.
   Öğretmen, “Işıklar Söndü” parmak oyunu hareketleriyle yaparak bir kez söyler.. İkinci tekrarda çocuklarda katılırlar.
(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.142)
IŞIKLAR SÖNDÜ
Lambalar yanıyor,            (İki el parmakları açılır, yan yana getirilir.)
Pırıl pırıl parlıyor.           (Parmaklar açılır, kapanır.)
Aaaaaaaaaaa! Elektrikler kesildi,    (El ile ağız kapanır.)
Her taraf karanlık oldu.         (İki el ile gözler kapanır.)
Babam sigortayı aldı,          (Sağ elle çene tutulur.)
Tamir etti,               (İşaret parmaklar birbirinin etrafında döndürülür.)
Sigortayı taktı .            (Sağ elle çene tutulur.)
Düğmeye bastım,             (İşaret parmak burna değdirilir.)
Her taraf aydınlandı.          (Parmaklar açılır, yukarı doğru kaldırılır.)

   ● Öğretmen Ayşegül adını verdiği kuklayı alıp çocukların dikkatlerin çekerek öyküsüne başlar.
   ● “Ayşegül tutumlu bir çocuk değildir, oyuncaklarını ve giysilerini temiz kullanmaz. Evlerindeki okuldaki elektriği,
suyu tutumlu kullanmamaktadır. Annesi çok üzgündür, Ayşegül’e bunları nasıl öğreteceğini bilemiyordur.
   ●Öğretmen, çocuklara “ anneye bu problemi çözmesi için ne önerilerde bulunursunuz düşünün” der ve öneriler dinlenip
en uygun olan bir tanesi seçilir, çocuklara rolleri dağıtılarak, Ayşegül’ün tutumlu, olması için oyun oynanır.(İlginç öneriler
çıkarsa onlarda oyunlaştırıla bilinir)
   ● Oyun bitiminde öğretmen, Ayşegül’ün annesi neden üzgündü? Sizce Ayşegül nasıl davranışlar gösteremiyor olabilir?
Tutumlu davranmazsa neler olabilir?” gibi sorularla neden-sonuç tartışılır.

  Müzik – Oyun PMA A1:K;5,13
  Öğrenme Süreci
  ●Öğretmen “cırcır böceği ile karınca” şarkısını söylemeden, çocuklara öyküsünü anlatır. Şarkıyı bir kez söyler, ardından
çocuklarla birlikte tekrar edilerek söylenir.

         CIRCIR BÖCEĞİ İLE KARINCA
Cırcır böceği çaldı saz     Yandı yakındı ah etti
Tembel tembel bütün yaz     Üç boy buğday ver bana
Derken kış gelip şatınca     Yaz gelsin öderim sana
Cırcır düşündü biraz       Bunu duyan karınca
Baktı ki yok hiç yiyecek     Sen ne yaptın bütün yaz
Ne sinek ne bir böcek      Tembel tembel çaldın saz
Kalktı karıncaya gitti      Şimdi de oyna sen biraz

  ●Hareketli müzik eşliğinde bir süre dans edilir.
  ●Çocuklar halka olurlar, müzik eşliğinde, elden ele top gezdirme, heykel olma ve sandalye kapmaca oyunları oynarlar.

   Okuma Yazmaya Hazırlık BA A2:K;1,2 A3:K;1,2,3,4 A19:K;3,4,5
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Resimlerden faydalanılarak vücudumuzdaki
organlar,sağlıklı olmak için neler yapmalıyız hakkında sohbet edilir. Sağlıklı yiyecekleri kullanarak grafik oluşturma
çalışması yapılır.(Sırada Ne Var 3 sf. 16,17,18)

  AİLE KATILIMI
  Ailelerden “Bizim Evde Tutumlu Olmak için ve Sağlıklı olmak için Yaptıklarımız” başlıklı yazılar altında çocuklarıyla
evde neler yaptıklarını renkli kağıtlara özenle yazmalarını ve okula göndermeleri istenir.

  III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:

  Etkinlikler Açısından:

  Öğretmen Açısından:

                              145
                                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (59)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
2. Varlıkları şekillerine göre gruplar
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;8;12,13,14 DA A8:K;1,2,3,4 BA A6:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfta öğretmen tarafından karşılanır. Selamlaşıp istedikleri köşelerde oynamalarına fırsat verilir.
   ● Öğretmen ara ara çocukların yanına giderek oyunlarına katılır. Çocuklardan istenen kumbaralar ile köşe
hazırlanılarak kumbara müzesi oluşturulur. Çocukların incelemeleri şekillerine göre gruplandırmaları sağlanır. Bu arada
“Niçin kumbara kullanılır? Peki, para biriktirince ne almak istersiniz? Tutumlu olmak sadece para biriktirmek mi? Tutumlu
çocuk olmak için neler yapıyorsunuz?” gibi sorular sorulur.
   ●Sanat köşesinde; boş ilaç kutuları elişi kağıtları, parlak kağıtlar, makas, yapıştırıcı koyarak kutular kaplanır, sap olarak
grafon kağıdı bükülerek takılır. Para atma yeri de makasla kesilerek çıkartılır. Öğretmen çocukların çalışmasında aşama
aşama gösterip, kendi kendilerine yapmaları için fırsat verir.
   ●Diğer masada, dün çalışılan meyveler sulu boya ile boyanır. Diğer tarafta limon baskı çalışması için rehberlik edilir.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde sınıf ve köşeler toplanıp düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.

  Türkçe Dil-Müzik DA A4:K;2,3,4,5 SDA A11:K;2
  Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. . Öğretmen, kumbara, elektrik, musluk ve çeşitli meyvelerle ilgili bilmece sorar,
cevaplar alınamadığında sözel ve görsel ipuçları verilir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf. 141)

Paralarımı atarım, içinde saklarım.      (KUMBARA)
                               146
Sarıdır rengi, ekşidir tadı.           (LİMON)

Yeşildir dışı, kesersen kırmızıdır içi.     (KARPUZ)

Evimizi aydınlatır, makineleri çalıştırır,
Giderse birden, karanlıkta kalırız aniden.    (ELEKTRİK)

Kulağını çevirirsem açılır, içinden su akıtır,
Sakın açık bırakma, boş yere akıtma .        (MUSLUK)

   ● En son olarak kumbarayı göstererek çocukların adlandırmalarını ve belli başlı özelliklerini söylemelerini sağladıktan
sonra, kumbara şiiri söylenir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf. 139)

KUMBARAM
Kumbaram doldu para,
Ne yapsam acaba?
Kendime kitap aldım,
Anneme çanta.
Yine param olsa,
Kumbaram dolsa,
Babama alsam araba.

  ●“Tutumlu olmak sadece para biriktirmek mi? başka neler yapılabilirmiş?” gibi sorularla sohbet edilir.
  ●Öğretmen, bakalım evlerinizde neler yapılıyor” diyerek, ailelerin gönderdikleri “Bizim Evdeki Tutumlu Olmak için
Yaptıklarımız” başlıklı yazıları kimin getirdiğini söyleyip tek tek okuyarak teşekkür edip, arkadaşlarına alkışlatır.
  ● Çocuklardan vücudumuzun sağlıklı olması için neler yaptıklarını anlatmaları istenir.(Sırada Ne Var 3 sf 19,20)

   ● Ardından, daha önce öğrenilen“cırcır böceği ile karınca” şarkısı ve çocukların istediği şarkılar tekrar edilerek söylenir.

   Oyun SDA A6: K; 3,4,10,11
   Öğrenme Süreci
   ●Sırada Ne Var 3 sayfa 19’daki Mikrop oyunu oynatılır.

   ● Çocuklar yere otururlar “Hangi meyveyim” adlı oyunu öğretmen anlatır. (Bir çocuk dışarıya çıkar, ona bir meyve ismi
verilir. Çocuk içeriye girdiğinde sadece evetli ve hayırlı sorular sorar, kırmızı renk miyim? Yenilirken kabuğum soyulur mu?
Tatlı mıyım? Ekşi miyim? Taneli miyim? gibi sorular olmalı, diğer çocuklarda sadece evet- hayır cevapları verirler, sorularla
hangi meyve olduğunu bulmaya çalışırlar.) Bir kez deneme oyunu oynadıktan sonra, çocukların isteğine göre devam edilir.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A2:K;1,2 A5:K;7 A6:K;2 A9:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, çalışma sayfaları ve boya kalemleri dağıtılır, Çalışmaya geçmeden öğretmen elindeki
torbayı göstererek, (metal ve kağıt paralar olan cüzdanlar) “bu torbayı açabilmem için önce 20’ye kadar saymalısınız” der.
Çocuklar saydıktan sonra “şimdide 10’dan geriye sayıp sıfır dediğinizde açılacak” diyerek saymalarını sağlar.
   ●Öğretmen torbadan paraları çıkartıp kaç lira olduklarını sorar, cevaplara ulaşılmazsa kendisi söyleyerek
tekrarlamalarını ister. Parayı kullanmayla ilgili (kırıştırmamak, üzerine yazı yazmamak, cüzdan kullanmak vb.)sohbet edilir.
   ● Ardından, metal ve kağıt paraları ayırma ve birbirleriyle benzer metal paraları gruplama ile ilgili çalışmalar yapılır
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               147
                                                             Tarih:
                      GÜNLÜK PLAN (60)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
3.Sesin özelliğini söyler
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç10: Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler
2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;3,4,5 SDA A3:K;1 A6:K;2,4,6 ÖB A1:K;1,2,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her biri ile tek tek selamlaşır. Çocuklar giysilerini çıkardıktan sonra uygun yerlere
yerleştirirler. İstedikleri köşelerde oyunlarına başlarlar.
   ●Öğretmen zaman zaman yanlarına gider, oyunlarına katılır, çocukların birbirleriyle kurdukları ilişkilerde nezaket
sözcükleri ile hitap etmeleri ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmeleri yönünde destekler.
   ● Nesneleri (Legolar ve takmalı oyuncaklar) takıp çıkararak yaptıkları yaratıcı şekilleri ödüllendirir. Dolap üzerinde
sergilenmeleri sağlanır, farklı şekiller yaparak yaratıcılıklarının, gelişmesine destek olur.
Sanat köşesinde çocuklar sulu boyalarını ve temiz beyaz bir kağıt alarak, kağıt üzerinde renk karışımı denemeleri yaparlar
  ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde,Evet çocuklar sınıfımız ve masalarımız şimdi nasıl bir bakın bakalım? Diye soru
yönelterek çocuklardan kirli cevabını almaya çalışır.Peki sınıfımızın temiz olması için ne yapmalıyız diyerek; masalar ve
yerdeki boya çalışmaları temizlenip, köşeler düzenlenir. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderildiktensonra karnımız çok acıktı
                               148
değil mi çocuklar haydi güzelce kahvaltımızı yapalım ,karnımızı doyuralım diyerek kahvaltıya geçilir. Kahvaltı sonrasında
şimdi karnımız doydu dimi, tokuz artık haydi bakalım şimdi etkinlik zamanı diyerek,sınıfa geçilir.

   Oyun-Drama- Türkçe Dil- Müzik PMA A1:K;1,4,5 SDA A2:K;1,2,3 DA A1:K;1,3 A6:K;5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen tef ile ritim tutar. Çocuklar el ele tutuşup büyük bir daire oluştururlar, tefin ritmi ile yavaş hızlı yürürler tef
durunca, dururlar. Hızlı ve yavaş koşarlar, tef yavaş çalınca arka arka yürürler, hızlı çalınca öne doğru yürürler, yine tef yavaş
vurulunca otururlar hızlıda ayağa kalkarlar sonra sırt sırta verip otururlar, gözlerini kapatıp öğretmenini dinlerler.
   ● Öğretmen, “hepiniz çok yorulduğunuzdan uyuya kaldınız, siz uyurken şakacı bir peri geldi, şaka yapmak için sizleri
sırt sırta yapıştırdı, şimdi uyanın ama yapışıksınız kalkıp yürümeye çalışın” der. Çocukların yürüyüşü bittikten sonra birbirine
bağımlı olarak hareket etmenin onlarda yarattığı duygular hakkında sohbet edilir.
   ●Daha sonra öğretmen eline taktığı kuklayı şakacı peri olarak konuşturur, “eğer benimle yastık oyunu oynarsanız sizleri
ayırırım” der; eline bir yastık alır oyunun kurallarını çocuklara anlatır, yastığı kime atarsa o çocuk perinin söylediği
kelimenin zıt anlamını söyleyecektir.
   ●Benim köpeğim şişman, benim köpeğim zayıf, uzun, mutlu, güzel, temiz, yaşlı, hızlı, ağır, büyük, boş, eğri, içinde vb.
sözcükleri şakacı peri yastık attığı çocuk zıt anlamını bulup yastığı tekrar periye geri atar. Şakacı peri oyundan sonra bütün
çocukları ayırır.
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen, çocuklar tarafından seçilen hikayeyi, resimlerini göstererek okur.
Hikaye sonunda soru-cevap tekniği ile tekrar edilir.
   ●Öğretmen, paravanın arkasına ritim aletlerini yerleştirir. Bir çocuk paravanın arkasına geçip, bir tane ritim aletini
seçerek sesini çıkartır. Diğer çocuklar hangi ritim aleti olduğunu tanırlar, tanıyamadıklarında aleti çalan çocuk aletin
özelliklerin söyler. Çocuklar sırayla bu çalışmayı yaptıktan sonra, ritim aletleri dağıtılarak daha önce öğrenilen şarkılar
çocukların isteklerine göre söylenir. Çalışma sonunda ritim aletleri dolabın içine yerleştirilir.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A3:K;1,2,3,4 A10:K;1,2 A12:K;1
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalara oturmadan, öğretmen “herkes arkama tren olsun” der.
   ● Tren gibi hareket ederek sınıfta bir kez dolaşınca “tren düz raylar üzerinde gidiyor” “şimdi eğri raylar üzerinde “ gibi
yönergelerle gidilip masalara oturulur. Masalara oturduktan sonra trenin vagonlarının hangi geometrik şekle benzediği
sorulur,farklı örnekler vermelerini ister.Bizim sınıf duvarımızdaki trenimizin de bir tek vagonu kaldı,işte onu da
yapıştırıyorum diyerek öğretmen önceden hazırladığı dikdörtgen resmini duvara yapıştırır.Böylece geometrik şekillerden
oluşan trenimiz tamamlanmış oldu.Öğretmen dikdörtgen hakkında bilgi vererek,sınıftaki dikdörtgen şeklindeki nesnelere
örnek verir ve daha sonra çocukların örnekler vermesini ister veçalışma sayfasına geçilir. (Sıradaki Ne Var 3 sf. 21,22,23)


   III. DEĞERLENDİRME


   Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:   Öğretmen Açısından:
                               149
                                                              Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (61)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                 AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
8. Üstlendiği role uygun konuşur.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
4.Varlıkların şeklini söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;7,8 A4:K;4 SDA A3:K;1,2 ÖB A3:K; 2,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları, sınıfta karşılar, çocuklarla tek tek selamlaşır. Çocuklar giysilerini çıkartıp yerlerine yerleştirdikten
sonra, çocuklar ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri oyuncaklarla ve istedikleri arkadaşları ile oyunlarına başlarlar.
   ●Çocuklar köşelerde oynarken, öğretmen çocukları gözlemleyerek birbirleriyle olan ilişkilerini gözlemler, gerekli
durumlarda destek olur.
   ●Sanat köşesine, ilaç kutuları, plastik bardaklar, fıstık-fındıkkabukları, çeşitli makarnalar, düğme, pul vb. materyalle
konur. Her çocuk, İstediği boyuttaki kutu veya bardağı tuz seramiği ile kaplayarak üzerini istediği şekilde süsleyip kalemlik
çalışması yapar.
   ● Diğer masaya, ip baskısı yapmak için kağıt,ipler ve suluboyalar konur.Öğretmen çocuklardan önce iplerini kırmızı
renk ile sonra hemen üstünden mavi renk ile boyamalarını ister.Daha sonra ikiye katladıkları kağıtların arasına iyice
yerleştirerek,bastırıp,hızlıca çekmelerini ister.Haydi bakalım kağıdımıza nasıl bir şekil ve nasıl bir renk çıktı diyerek
çocuklara oluşan rengin adının mor rengi olduğunu tanıtır.Kırmızı ile mavi renk karışınca mor rengin oluştuğunu belirtir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde sınıf toplanır, köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra
sınıfa dönülüp, kahvaltıya geçilir. Kahvaltı sırasında çocuklarla, yeterli yemek ve uygun zamanlarda yemeyle ilgili sohbet
edilir.
                               150
  Türkçe Dil-Şarkılı Oyun PMA A1:K;4,5,11 DA A4:K;8 A5:K;4,5 BA A2:K;1,2 A4:K;2,4
  Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar yarım ay şeklinde halının üzerine minderlere otururlar, daha önce öğrenilen tekerlemeler tekrar edilir, isteyen
çocuklar grup önünde tek başına söylerler.

   ●Öğretmen “Külkedisi Sindrella” masalını, kitaptan resimlerini göstererek okur, masal sonunda soru-cevap tekniği ile
masal tekrar edilir. Öğretmen kitaptan Sindrella’nın temizlik yaparken giydiği eski elbisesini ve diğer sayfalardaki yeni
elbisesini göstererek “yeni-eski” hakkında konuşur. Çocuklar, sınıf içindeki yeni ve eski olan eşyalardan da faydalanılır.
   ●Öğretmen çocuklar ayaktayken tefi eline alıp, belli bir ritim tutar ve yönergelerine uygun olarak çocukların
yürümelerini ister, minderlerin üzerinden çift-tek ayak atlayarak geçilir, ritmik bir şekilde koşulur.
   ●Öğretmen ”şimdi sizler çok tatlımı tatlı birer şekersiniz. Kağıtlarınız soyulup çöpe atılıyor, sizde ağza alınıyorsunuz
ama birbirinize değerseniz yapışırsınız” der. Çocukların kendilerini şeker hissetmelerini isteyerek söylediklerine göre hareket
etmelerini ister.
   - Şimdi ağızda döndürülüyorsunuz.
   - Bir oyana bir bu yana çevriliyorsunuz.
   - Yavaş yavaş erimeye başladınız
   - Şimdi çok hızlı bir şekilde şeker olarak sınıfın içinde dolaşıyorsunuz.
   - İyice küçüldünüz eridiniz eridiniz ağızda yok olup, tatlı bir duygu verdiniz “
   ●Bu hareketlerden sonra öğretmen çocuklara, “külkedisini oynayalım mı?”diye sorar, çocuklardan cevapları aldıktan
sonra “ama biz oynarken bazı değişiklikler olacak, külkedisi, perinin ona yeni elbise vermesi için, perinin istediği renk veya
şekilleri ona verecek. Aynı şekilde diğer oyuncularda perinin istediği renk veya şekli verirse, perinin sihir yapmasını
sağlayacak” der. ( öğretmen önceden, çocuk sayısı kadar renk ve şekil kartlarını bir kase içinde masaya koyar.)
   ● Rol dağılımı yapılır. Öğretmen de peri rolünü alır. Masal çocuklar tarafından oynanır. Öğretmen fazla müdahale
etmeden rolünün sırası gelince oynar. Oyun sırasında her çocuk sırayla perinin söylediği sarı-yeşil-mor vb. renk veya daire-
üçgen-kare şekillerden alıp periye verir. İstenilen renk ve şekiller doğru verildiğinde peri külkedisine sihrini yapar.
   ●Oyun sonunda bütün çocuklar el ele tutuşarak “Bir Dünya Bırakın” şarkısını söyledikten sonra “Küçük Yıldızlar”
şarkısını söylenip dans edilir. Çocukların isteğine göre öğrenilen şarkılı oyunlar, şarkısı söylenerek oynanır.

KÜÇÜK YILDIZLAR
Bizler küçük yıldızlarız ( sınıf içinde ağır ağır yürünerek gezilir.)
Gökte koşar oynarız
Hop lal la lalalalal la-2 kez ( hoplayarak sekerek sınıf içinde dolaşılır veya karşılıklı çapraz kol kola girilip dönülür.)
(Kuzularız- çimlerde koşar oynarız. Kedileriz- bahçede koşar oynarız, gibi ilaveler de yapılabilir.)
   Okuma-Yazmaya Hazırlık
   Öğrenme Süreci BA A4: K; 2,4
   ●Öğretemen eline mor bir kutu ya da sepet alır.Çocuklardan,’şimdi ben bu sepeti tutacağım sizden sepetimin rengini
oluşturan iki renkten nesneyi getirip içine koymanızı isticem.haydi bakalım ,mor renk hangi renklerin birleşmesinden
oluşmuştu hatırlayalım ve bir kırmızı renk bir nesne bir de mavi renk bir nesneyi sepetimize sırayla oynayarak atalım’ der
.Öğretmenin ismini söylediği çocuk bir kırmızı bir de mavi renkli nesneyi getirir ve sepete atar.Böylece mor rengi
pekiştirilmiş olur.
   Renkler ve şekiller panosundan renkler ve geometrik şekillerin isimleri tekrar edilip, masalara oturulur. Çalışma
kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Sanat köşesinde; elle hazırlanmış kırmızı ve mavi suluboya kavanozları, fırçalar, resim
kağıdı konularak çocukların serbest çalışmalarına fırsat verilir. Öğretmen, “bugün resimlerimiz hep mor olacak herhalde”
diyerek çalışma sırasında iki rengin karışımından oluşan mor renge dikkat çeker.

   ● Resmi, verilen şekillerin renklerine göre boyama ile ilgili, çalışma için açıklamalar yapılıp, yönergeler verilerek
çalışmaya geçilir.  ( Sırada Ne Var 3 sf. 24,25 )


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                              151
                                                          Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (62)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 5- Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Amaç 11.Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
DİL ALANI
Amaç 3-Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
4.Varlıları miktarlarına göre gruplarlar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.


                             ETKİNLİKLER
Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;7,9,11,12,13,14 SDA A11:K;4 A6:K;3,4 ÖB A1:K; 1,2,3,7
Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar ilgi ve istekleri doğrultusunda köşelere yönelirler, öğretmen zaman
zaman yanlarına giderek oyunlarına katılır.
  ● Öğretmen, suluboya püskürtme çalışması için malzemeler verip, çocuklara rehberlik edilerek yaptırılır.
   Diğer masaya da patates baskısı yapmak için,çeşitli nesne resmi oyularak yapılmış patatesler konulur.Çocuklar değişik
resimlerden oluşan patatesleri kullanarak özgün bir resim yaparlar.
   Bitirilen çalışmalar panoda sergilenir. Her çocuk çalıştıktan sonra öğretmen ”kim suluboya masasını kaldırıp
temizlemek ister” diye sorup istekli çocukların aldıkları sorumluluğu yerine getirip getirmediklerini gözlemler.

                             152
   ●Diğer masada geometrik kalıplar ve kağıt-kalem makas, yapıştırıcı ve renkli elişi kağıtları konulur. Çocuklar kalıpların
etrafından çizerek şekil çıkartırlar. Şekilleri kesip-katlayarak parçalardan kompozisyon oluşturmaları için gerekli
yönlendirme yapılır.
   ●.Serbest zaman bitiminde sınıf ve köşeler düzenlenip yerleştikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.

   Oyun-Türkçe Dil PMA A1:K;1,4,5,11 SDA A2:K;1,2 A5:K;1,2 DA A3:K;1,2
   ●Çocuklar sınıfın ortasında halka olurlar. Daha önce oynanan “Kurt baba” adlı şarkılı oyunu çocukların isteğine göre bir
kaç kez oynanır.
   Kurt Baba: Çocuklar halka olurlar bir çocuk halkanın içinde kurt olur. Halkadakiler melodik bir şekilde
   “ Ormanda gezer iken, kurt babaya rastlar iken, kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? Diye sorarlar. Kurt baba ne cevap
verirse, ( yemek yiyorum, dişlerimi fırçalıyorum, evimi temizliyorum vb.) yaptığı işe göre kolay gelsin veya afiyet olsun gibi
karşılık verip tekrar sorarlar, kurt baba sizi yakalamaya geldim dediğinde halkadaki çocuklar kaçar, kurt baba yakalamaya
çalışır.
   ●Oyun sonunda çocuklar ikişerli eş olup kol kola girerler. Öğretmenin yönergelerine uyarak hareket edilir. Ağır-ağır
yürü, hızlı adımlarla yürü, ağır adımlarla koş, hızlı koş, yavaşla, sıraya gir ( bu arada yere uzun minder konulur) sırayla
minderin üzerinden atla, çift ayak zıpla tek ayak zıpla, olduğun yere otur yönergeleri verilerek hareket tamamlanır.
   ●Öğretmen yine değişik eş seçerek ikili eş olmalarını ister. Bir gönüllü çift ebe olur, ebe olan çift birbirinden kopmadan
başka bir çifti yakalamaya çalışır ( El ele koşarken birbirinden kopan çiftler oyun dışına çıkar). Oyun ortada en az iki çift
kalana kadar devam eder. Çalışmada çocukların birlikte olmalarından, zorlanıp, zorlanmadıkları gözlenir. Çalışmanın
hoşlarına giden, onları zorlayan yönleri ve neler hissettikleri sorularak duyguları alınır.
   ●Kış mevsimi hakkında sohbet edilir.
   ● Ardından, öğretmen seçtiği bir hikayeyi kitaptan okur. Hikaye sonunda hikaye ile ilgili sohbet edilir.
   Müzik-Okuma Yazmaya Hazırlık SDA A6:K;3,4 BA A6:K;4 A9:K;3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen “köpek uçmak istemiş” adlı şarkıyı bir kez söyler, sonra “çan çan çikolata “tekerlemesiyle köpek ve karga
sayışarak seçilir. Şarkı tekrar söylenirken, istekli seçilen çocuklar sözlere uygun hareketler yaparlar. Çocukların isteğine göre
tekrar edilir.
Çan çan çikolata,
Hani bana limonata.
Limonata bitti,
Hanım kız gitti.
Arkadaş olduk,
Mum yakamadık,
Karanlıkta kaldık.
Çekilin yoldan fışşş.(Eğlenerek Öğrenelim sf.67)

        KÖPEK UÇMAK İSTEMİŞ
   Köpek uçmak istemiş    Tırmanmış koşa koşa           Atmış kendini yere
   Bir gün kargaya gitmiş   Balkonun kenarına            Köpek düşmüş vah vah vah...
   Karga ona anlatmış    Açmış ayaklarını             Kargada gülmüş hah hah hah...
   Bizimki de inanmış     Dikmiş kulaklarını

   ●Öğretmen önceden hazırladığı, büyük boy rakamları (mukavva kartona çizip kalıplarını çıkartıp boyamış olarak) 1’den
6’ya kadar rakamları çocuklara tek tek gösterir, rakamın kaç olduğunu sorar, gösterdiği rakam kadar el vurmalarını, parmak
şaklatmalarını, dilleriyle damaktan ses çıkartmalarını vb. ister her rakam için yapılır.
   ● Bir çocuğun gözleri bağlanır, eline bir rakam verilir elleriyle rakamı inceleyerek kaç olduğunu bilmeye çalışır,
bilemezse o sayı kadar eller vurularak çocuğa ipucu verilir. Çalışma her çocuk için uygulanır.
   ●Çocuklar masalara otururlar, çalışma kitapları ve boyaları dağıtılıp, öğrenilen rakamlar ile ilgili tekrarlar yapılır.
yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. ( Matematik sf. 36,37)

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               153
                                                        Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (63)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar
DİL ALANI
Amaç 2.Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır.
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
3.Konuşurken sesinin tonunu işitebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman –Sanat PMA A2:K;7,8,13,14 SDA A3:K;1,2 A4:K;1,2 A9:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her bir çocukla selamlaşır ve onlarında birbirlerini ve öğretmenlerini
selamlamaları yönünde gözlemleyerek selamlamayı yapamayan çocukları model olarak destekler.
   ●Çocuklar ilgi köşelerine yönelip arkadaşları ile serbest oyun oynamaya başlarlar. Öğretmen çocukların duygularını
kontrol edebilme ve kendi kendini güdüleyebilme davranışlarını uzaktan izleyerek gerekli durumlarda müdahale eder.                             154
   ●Sanat köşesinde; oyun hamuru, çeşitli düğmeleri, pipetler, yün artıkları, gazoz kapakları, hububatlar, çeşitli kalıplar,
plastik bardaklar vb. artık malzemeler konularak çocukların özgün ürünler yapmaları için istekli çocuklar masalara
yönlendirilir
   ● Diğer boya masasına pastel boya konulur. İsteyen çocuklar pastel boya ile serbest resim çalışılır.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde, sınıf toplanıp köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını
giderdikten sonra kahvaltıya geçilir.

Türkçe Dil-Müzik DA A2:K;1,2,3,4 A6:K;1,2,3 BA A4:K;6,9 ÖB A5:K;1,2,3
  ●Öğretmen,”Mini Mini Örümcek” parmak oyununu hareketleriyle yaparak söyler, sonra çocuklarla birlikte tekrar edilir.
Ardından daha önce öğrenilen “Kaplumbağa” adlı parmak oyunu hareketleriyle yapılır (Eğlenerek Öğrenelim sf.24) .Daha
sonra sebzelerle ilgili bilmeceler sorulur, cevaplar alınamazsa sözel veya görsel ipuçları verilerek cevaplar alınır. (Türkçe Dil
Etkinliklerim sf.141) (Eğlenerek Öğrenelim sf.21)
MİNİ MİNİ ÖRÜMCEK
Mini mini örümcek bir gün duvara tırmandı (Sağ elin işaret ve orta parmağı sol el üzerinde yürütülür)
Yağmur yağdı onu ıslattı (Kollar yukarı doğru kaldırılır, parmaklar aşağı doğru hareket ettirilir)
Güneş açtı her taraf kurudu. (Kollar baş üstüne daire olacak şekilde birleştirilir)
Anne örümcek bir gün duvara tırmandı (Aynı hareketler tekrar edilir)
Yağmur yağdı, onu ıslattı
Güneş açtı her taraf kurudu.
Baba örümcek bir gün duvara tırmandı.
Yağmur yağdı onu ıslattı.
Güneş açtı her taraf kurudu.
KAPLUMBAĞA
Bir küçük kaplumbağa varmış (Eller daire yapılır)
Bir kutuda yaşarmış (Ellere kutu şekli verilir)
Gölde yüzermiş (Eller önde yüzme hareketi yapılır)
Kayalara tırmanırmış (Tırmanma hareketi yapılır)
Bir gün sivrisineği yakalamış, sonrada pireyi. (Eller birbirine kilitlenir)
Fakat beni yakalayamadı. (Baş iki yana sallanır)

Toprağın altında yetişir, kahverengi renklidir,    Yer altında kırmızı minare     (HAVUÇ)
Kızartması afiyetle yenir.   (PATATES)        Bir kızım var kat kat çeyizi var (LAHANA)

Alçacık boyu var,                    Mani mani maniki
Mor kadifeden donu var.    (PATLICAN)          Tırnağı var on iki. (SARIMSAK)
  ●Öğretmen, Sebze Çorbasını sevmeyen bir çocukla ilgili bir öykü anlatır. (Sebze Çorbasını sevmeyen bir çocuğun annesi,
sebze çorbası yaparken çocuğundan yardım etmesini ister. Çocuk sebzeleri yıkarken, sebzeler çocuğa sebze yemediği için
üzgün olduklarını, sağlıklı beslenme için vücuda ne kadar yararlı oldukları hakkında sohbet ederler. Çocuk annesiyle birlikte
yaptığı çorbayı afiyetle yer. Çok beğenir.)
  ● Öykü sonunda çorba yapılan malzemeler ve yapılış aşamaları sırasıyla tekrar edilir. “Çorba yaparken tehlikeli
olabilecek davranışlardan (kaynar su, bıçak, ocak yakma) nasıl kaçınmalıyız” konusu hakkında sohbet edilir.
  ●Öğretmen “iki inatçı keçi” şarkısını bir kez söyler, sonra çocuklarla birlikte bölüm bölüm tekrar edilerek söylenir.
Halının üzerine sabunla bir köprü çizip, iki keçi seçilerek şarkı sözlerine göre canlandırmaları için istekli çocuklara fırsat
verilir.
                         İKİ İNATÇI KEÇİ
         Bir köprüde karşılaşmış, iki inatçı keçi       Tam köprünün ortasında, iki keçi toslaşmış
      Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay.      Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay
      Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim. Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur
      Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay      Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay
      Küçük keçi demiş eğer yol verirsem öleceğim.    Çocukların inatçısı kim bilir ki ne olur.
      Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay      Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay
   Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A5:K;4,5 BA A9:K;3,4,6 A11:K;1,2,3,4
Öğrenme Süreci
    ●Çocuklar sınıfın ortasında, tek-çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde giderler. Sonra söylenilen
sözlere göre hareketleri yaparlar.
   Zıp zıp zıpla (tek ayakla zıplanır)
   Hop hop hopla (çift ayakla zıplanır)
   Top top topla (son iki hecede yere çömelinir)
   ●Bir kaç kez tekrardan sonra çocuklar el ele tutuşup halka olurlar. Bir çocuk sincap olur. Halkanın dışına çıkar,
halkadaki çocuklar ellerini arkalarında birleştirerek avuçlarını açarlar.
   ●Öğretmen “sincap ile ceviz” oyununu anlatıp kurallarını açıkladıktan sonra bir deneme oyunu oynanıp, oyuna geçilir.
   ( Sincap, olan çocuk halkanın etrafında dönerken arkadaşlarından birisinin eline ceviz koyar (ya da benzeri bir şey)
cevizi alan çocuk hemen sincabın peşinden koşar, sincap yakalanmadan arkadaşının yerine ulaşmaya çalışır. Cevizi alan
çocuk sincap olur. ) Oyun çocukların isteğine göre devam eder.
   ●Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen panodan 7 sayısının sembolünü göstererek çocuklardan ismini sorar. Sınıf
içinden 7 tane kitap, 7 tane tabak, bebek, top vb. masanın üzerine gruplar halinde koyulup, birlikte sayılır. Eller yedi kez
vurulur, parmaklar şaklatılır, masalara vurulur çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. 7 sayısı ile ilgili yazma ve sayma
çalışması için yönergeler verilip, çalışmaya geçilir.    ( Matematik sf. 38,39 )
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:

                               155
                                                          Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (64)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme.
Kazanımlar
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler.
9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;8,12,13,14
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar, öğretmen tarafından karşılanırlar. Öğretmen çocuklar gelmeden önce ilgi köşelerini düzenler. Çocuklar
oynamak istedikleri köşelerde, ilgileri doğrultusunda istedikleri malzeme ve materyalleri kullanarak oyunlarına başlarlar.
   ●Sanat köşesinde; tuvalet kağıdı rulolarından, el işi kağıtlarından ve fon kartonlarından ruloyu kaplayıp kesme
yapıştırma tekniği ile kulak, bıyık, göz ve kuyruk yaparak fare çalışması yapılır. Öğretmen çocuklara model olarak yardıma
ihtiyaç duyanlara yardım eder.
   ●Diğer masaya, serbest suluboya ve pastel boya çalışması için malzemeler konularak çocukların çalışması sağlanır.
   ●Toplanma saatinde sınıf düzenlenince, temizlik ve tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.
                             156
   Türkçe Dil- Fen ve Doğa PMA A3:K;2,3,5 BA A2:K;1,2 A3:K;3,4 A4:K;6,9 ÖB A3:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. “Dedemin gözlükleri” ve “ninem” parmak oyunları ( Eğlenerek Öğrenelim
sf.20-21) hep beraber söylenir.

DEDEMİN GÖZLÜKLERİ
Dedem uyurken (Baş ve işaret parmakları birleştirilir)
Gözlüklerini yitirmiş (Eller arkaya saklanır)
Aramış taramış (Sağa sola bakınır)
Birde bakmış, başının üstünde (Baş ve işaret parmakları birleştirilerek baş üstüne konur)
NİNEM
Benim bir ninem var, gözünde gözlük (Baş parmaklar gözlük şeklinde gözlerin üstünde tutulur)
Başında sarık (Ellerle baş üstünde sarık şekli yapılır)
Elinde baston (Baston tutarcasına tek elle yapılır)
Elinde eldiven (Ellerde eldiven giyme şekli yapılır)
Ninemin bir ineği var (İşaret parmakları gösterilir)
Ninem her sabah erkenden kalkar, kovasını alır, ineğini sağar (İki elle sağma hareketi yapılır)
Fış, fış, fış, fış, onu tencereye koyar bir güzel kaynatır (Ellerdeki parmaklar oynatılır)
Fokur fokur fokurdatır. Bir bardağa boşaltılır (Bardağa boşaltma hareketi yapılır)
Afiyetle lıkır lıkır içer (Baş parmakla içme hareketi yapılır)
Ninem çok sağlıklıdır (Kollarla kuvvetli hareketi yanlara hafif kaldırılarak yapılır)
Sonra öğretmen çocuklara “Bu ninenin başka hayvanları da varmış, hepsi bir arada yaşarlarken bir gün aralarında
tartışmışlar, bir türlü anlaşamamışlar, nine de onlara kızıp ayrı ayrı yerlere ayırıp koymuş, niye mi? Anlatayım, diye
öyküsüne başlar.
   (Tavuk gururla ‘insanlar için en sağlıklı besini ben veriyorum, yumurta çok yararlıdır, etim de çok iyidir’ demiş. Koyun,
‘hayır ben daha yararlıyım, insanlar benim etimden, sütümden yararlanırlar ayrıca beni kırpıp yün elde ederek kalın kazaklar
örüp kışın üşümekten kurtulurlar demiş. İnek ikisine de gülmüş ‘ben daha yararlıyım, benim sütüm ve etimde çok yararlıdır.
İnsanlar sütü içince çok sağlıklı olurlar, kemikleri de kuvvetli ve uzun olur, ayrıca peynir yapılır, yağ ve yoğurt da yapılır.
Daha sütten neler yapılır neler’ demiş.”)
    ●Öğretmen anlatmayı kesip çocuklara “sütten başka neler yaparız?” diye sorup cevapları aldıktan sonra yine öyküsüne
devam eder;
   ( Hayvanlar böyle tartışırken çok bağırmışlar, hiç birisi diğerini kabul etmemiş. Nine bu arada onlara yemek vermek için
geldiğinde, kavgalarının yersiz olduğunu, hepsinin de ayrı ayrı yararları olduğunu, insanların hepsine ihtiyacı olduğunu
söylese de yine ikna olmamış kavga etmişler. Nine de onları ayırıp başka yerlere koymuş.)
   ●Öykü sonunda sütten neler yapıldığı tekrar edilerek, alınan cevaplar da pudinge ulaşılınca, öğretmen; “sütten ve
yumurtadan yararlanarak puding yapalım mı?” der ve çocuklardan masaların yerlerini değiştirip, uygun bir düzen
sağlamalarını isteyerek rehberlikle masalar yerleştirilir.
   ● Öğretmen daha önceden malzemeleri hazırlamıştır. Önce yumurta kırılıp şekerle karıştırılır ve oluşan renk çocuklarla
izlenir. Sonra pirinç unu ve nişasta konulup karıştırılır, ardından kakao katılıp yine oluşan renk gözlenir daha sonra süt ilave
edilip ocağa konulur.
   ●Çocuklar sırayla karıştırarak pişmesi sağlanır, karıştırırken çocuklarla neler yapıldığı sırasıyla sıralanarak konuşulur,
bu arada masalara kâselerin yerleştirilmesi ve birer peçete vererek her çocuk istediği şekilde katlayıp kâsenin yanına koyarak
süslemesi istenir.
   ● Kaynama işi bitince pudingin oluştuğu kıvam konuşulur (önce sıvı, sonra koyu oluşur). Çocuklar masalara otururlar,
servis yapılarak yenilir.
   Oyun – Müzik PMA A1:K;4,5 SDA A11:K;1,2 DA A1:K;1,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toparlanırlar. Müzik eşliğinde birbirlerinin arasından geçerek, verilen hayvan isimlerine göre
taklit yürüyüşü yapılır. Öğretmen çocukları dört veya beş guruba ayırır. Her bir grup için bir gazete sayfası açılır, müzik
eşliğinde gazete etrafında dans edilir. Müzik durduğunda guruptaki herkes ayağını gazeteye basmak zorunda, basmazsa
oyundan çıkar.
   ● İkinci dönüşte gazete ikiye katlanarak küçültülür, yine müzik durduğunda gazeteye basılır, basamayan oyun dışı kalır.
Gazete her seferinde katlanır, en son kalan çocuklar alkışlanır. Oyun çocukların isteğine göre tekrar edilir.
   ●Öğretmen önceden hazırladığı evcil hayvanların seslerini içeren efekt kasetindeki sesleri dinletir. Çocuklardan
dinledikleri sesin hangi hayvana ait olduğu sorulup cevaplar alındıktan sonra çocuklara - sesleri tekrar dinleyelim isteyen
hayvanın sesini çıkartıp yürüme taklidide yapabilir deyip tekrarlanır. Ardından “Hayvanlar” şarkısı hep beraber söylenip,
istekli çocuklara grup önünde özgün şarkı söylemelerine fırsat verilir.
HAYVANLAR
Damda leylek tak tak tak                        Evde kedi mır mır mır
Suda ördek vak vak vak                         Sevimlidir hayvanlar
Kurbağalarda derede urak urak urak                   Sevimli onlar.
Yolda köpek hav hav hav
Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA 2:K; 10 BA A9:K;3,4 A11:K;1,2,3,4
  Öğrenme Süreci
  ● Çocuklar masalara otururlar.Öğretmen panodan 1-9 arası rakamları göstererek çocuklardan ismini sorar.Dünkü
çalışmanın aynısı rakamlarla çalışılır.(söylenilen sayı kadar nesne gösterme, sayma, elleri vurma, parmakları şaklatma vb)
  ● Öğretmen, boş beyaz kağıt ve boya kalemleri dağıtır. Karışık olarak (6 silgi, 7-bardak, 6-kalem, 5 misket vb.) söylenilen
sayı kadar nesne çizme, rakamı yazma ve sayma çalışması için yönergeler vererek çalışma yapılır. Ardından çizgi çalışması
yapılır. (Çizgi 18,19,20)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               157
                                                            Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (65)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.Belli bir yüksekliğe çıkar.
9.Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.
10.Belirli bir yükseklikten atlar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Farklı zeminler üzerinde yürüt.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
DİL ALAN
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
5. Söz almak için sırasını bekler.
8. Üstlendiği role uygun konuşur.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
Amaç13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler
3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
3.Giysilerini yardımsız giyer.
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman - Sanat PMA A2:K;7.8.12.13.14 SDA A13:K;3 ÖB A2:K;2.3.4
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her çocuk tek tek selamlanır. Çocuklar eşyalarını yerleştirdikten sonra istedikleri
köşelerde oyunlarına başlarlar.
                               161
   ● Öğretmen özellikle daha önceki gözlemlerine dayanarak çok tercih edilmeyen oyuncaklarla oyunu başlatarak
çocukları yönlendirip nasıl oynanacağı konusunda rehberlik eder, yaptıkları yaratıcı şekilleri, ürünleri destekler.
   ●Sanat köşesinde; beyaz kağıtlara mum ile karışık sayılar yazılır. Çocukların sulu boya ile istedikleri şekilde
boyayabilecekleri söylenir. Boyadıklarında kağıttaki gizli rakamların çıkacağı söylenerek dikkat çekilir, isteyen çocuklar
serbest suluboya çalışırlar.
   ●Diğer masaya öğretmen çeşitli kumaş parçalarına çizdiği kışlık giysilerle ilgili şekilleri, (şapka, eldiven, çizme, palto
vb.) makas, yapıştırıcı ve boya kalemlerini masaya koyar. Çocuklar istedikleri giysileri keserek resim kağıdının ortasına
yapıştırıp, boya kalemleri ile baş, kol, el, ayak vb. çizerek kompozisyon oluşturma çalışması yapılır.
    ●Toplanma saati geldiğinde, çocuklar kendi estetik görüşlerine göre sınıfı toplayıp düzenledikten sonra, temizlik ve
tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltı geçilir.
   Türkçe Dil-Müzik DA A4:K;2,3,5,8 BA A16:K;1,2 A18:K;1,2
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar. Öğretmen “tavşan” parmak oyununu birkaç kez hareketleri ile söyler.
Ördek ailesi ve beş küçük arı kardeş, parmak oyunları tekrar edilir. İsteyen çocuk grup önünde parmak oyunu ve tekerleme
söyler. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.29-35 )
TAVŞANIM                               ÖRDEK AİLESİ
Tavşanın iki kulağı var.(İki elin işaret parmakları başa       Bu baba ördek (Sağ elin baş parmağı öne uzatılır)
götürülür.)                              Bu da anne ördek (Sol elin baş parmağı öne uzatılır)
Bir de komik bir burun.(Bir elin işaret parmağı burna         Bunlar da yavrular (İki elin diğer parmakları açılır)
götürülür.)                              Vak vak diyorlar (İki el bileklerde birleştirilerek gaga
Havuç yemeği sever.(Bir elle yeme hareketi yapılır.)         gibi açılır ve kapanır)
Her yere hoplayarak girer.(İki el diz üzerinde hareket        Derede yüzüyorlar (Kollar öne uzatılır ve yüzme hareketi
ettirilir.)                              yapılır)
                                   Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar (Yeme hareketi
                                   yapılar)
BEŞ KÜÇÜK ARI KARDEŞ
Beş küçük kardeş arı uyuyor (Sağ el yumruk yapılır, sol        Dördüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış
elin içine konur.)                          Günaydın kardeşlerim (İşaret parmağı oynatılır.)
Sabah olunca ,bir küçük arı kardeş uykudan uyanmış,          Beşinci küçük arı kardeş uykudan uyanmış
Günaydın kardeşlerim. (Küçük parmak oynatılarak            Günaydın kardeşlerim (Baş parmak oynatılır.)
kaldırılır.)                             Bunların hepsi hemen koşa koşa ,
İkinci küçük arı kardeş, uykudan uyanmış,               Kahvaltı masasını hazırladılar. (Baş parmak sol elin
Günaydın kardeşlerim (Yüzük parmak kaldırılır.)            üzerinde oynatılır.)
Üçüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış,               Hemen karınlarını doyururlar. Sonra birer birer bal özü
Günaydın kardeşlerim ( Orta parmak kaldırılır.)            toplamaya giderler.
   ●Öğretmen “tavsan ile kaplumbağa” öyküsünü kitaptan resimlerini göstererek okumaya başlar. Öyküde yarışacaklarını
okuduğu yerde keserek....... “kaplumbağa yavaş hareket ediyor, tavşan hızlı, sizce kaplumbağa bu yarışı kazanabilir mi?”
sorusunu yöneltip cevaplar alındıktan sonra, kaplumbağanın problemine çözüm yolları önerilerinde bulunulur. Öğretmen
“bakalım yarışta neler olacak” diyerek öyküyü okumaya devam eder.
   ● Öykü sonunda yarışın sonucunun nedeni ve sonuçları tartışılır. Tartışma sonunda öğretmen iki çocuk seçip rolleri
verir. Tavşankulakları ve kaplumbağa olanın sırtına da minder bağlanarak roller paylaşılır. Diğer çocuklarda ormandaki
hayvanlar olurlar. Ve öykü dramatize edilir.
   ● Öğretmen “haydi hepimiz tavşan olalım ve daha önce öğrendiğimiz “tavşan” şarkısını söyleyelim” der, hep birlikte
hareketleri ile söylendikten sonra, daha önce öğrenilen şarkılar çocukların isteğine göre söylenir.
                          TAVŞAN
1- İki uzun kulağım         2- Haydi haydi biliniz     3- Ben havucu çok yerim
  Her fısıltıyı duyar         Çok kolay bir adım var   Lahanayı severim
  Keskin güçlü dişlerim        Bilemezseniz adımı     Yokuşu hızlı çıkar
  Küçük bir kuyruğum var        Darılırım çocuklar      İnişi güç inerim
   Oyun PMA A1: K; 7,9,10,15 A5: K; 1
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde dururlar, bir çocuk kurt olur. Diğer çocuklar tavşan olurlar. Kurt diğer çocuklara arkasını
döner, müzik başlar. Müzikle birlikte çocuklardan dans ederek dönmeleri istenir.
   ● Öğretmen kurt olan çocuğa “saat kaç sayın kurt” diye seslenir. Kurt olan çocukta 1-2-3..... sağ ayak sol ayak diye
cevap verip aniden döner. Müzikte aynı anda durdurulur. Tavşan olanlar kıpırdamadan dururlar. Kurt hareket edeni görürse
onları yakalar ve oyundan çıkarır. İki oyuncu kalana kadar oyun devam eder. “tavşan dondu” oyunu çocukların isteğine göre
birkaç kez oynanır.
   ●Çocuklar tek sıra olurlar. Halının üzerine denge tahtası konur. Çocuklar sırayla sepetten aldıkları iki topu ellerinde
tutarak denge tahtasından yürüyüp sonuna konulan küçük sehpanın üzerine çıkıp atlayıp topu tekrar sepete atarak sıranın
arkasına geçerler. Her çocuk bu çalışmayı yapana kadar devam edilir.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık DA A6:K;5 BA A9:K;3,4,5,6 A11:K;1,2,3,4 A13: K; 2,3,4
   ● Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen sınıf içindeki malzemeleri kullanarak ( bardak-kalemlik-oyuncak kutusu ve
saksı vb.) ortasında kavramını anlatır.çocuklarında örnek vermelerini istedikten sonra Öğretmen panodan 7 sayısının
sembolünü göstererek çocuklardan ismini sorar. Sınıf içinden 7 tane kitap, 7tane tabak, bebek, top vb. masanın üzerine
gruplar halinde koyulup, birlikte sayılır. Eller 7 kez vurulur, parmaklar şaklatılır, masalara vurulur 1’den 7’ye kadar rakamlar
tekrar edildikten sonra, çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Rakamlar ile ilgili yazma ve sayma çalışması için
yönergeler verilip, çalışmaya geçilir. ( Sırada Ne Var 3 sf 26,27 Matematik sf. 40,41 )
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               162
                                                            Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (66)

Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
6.Nesneleri ipe vb. dizer.
8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Farklı zeminler üzerinde yürüt.
2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
DİL ALANI
Amaç 1.Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır
Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkları söyler
2.Varlıkların rengini söyler
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;6,8,14,15 SDA A13:K;1,2,3 ÖB A1:K;1,3,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar kıyafetlerini ve eşyalarını yerleştirdikten sonra hangi köşelerde oynamak
istediklerini söylerler. İlgi alanları doğrultusunda istedikleri malzeme ve materyalleri kullanarak oynarlar. Öğretmen eğitici
oyuncak köşesine düğmeler ve boncukları koyarak iplere dizip bağlayarak kolye yapmalarına model olur. Mümkün
olduğunca karışmadan gözlemler, yaratıcı ürünler oluşturmalarına destek olur.
   ●Sanat köşesinde;kağıtlardan biri büyük biri küçük iki adet top hazırlanır bunlar pamuk ile kaplanır ,kardan adamlar
kavanoz kapağına yapıştırılır. Artık materyaller ve kumaşlar ile kardan adam süslenir. Kardan adamların bulunduğu kapağın
üzerini pamukla kaplayarak kavanoz üzerine oturtularak kapak dikkatlice kilitlenir. Etkinlikler evlere gönderilir.

                              162
   ●Etkinlik için ayrılan süre sona erdiğinde, toplanma zamanlarının geldiğini etraflarındaki dağınık ve düzensizlikleri
kendi görüşlerine, isteklerine göre düzenleyebileceklerini söyleyerek toplanmalarını sağlar. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderilip kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil – Müzik SDA A11:K;1,2 DA A1: K; 4 A5:K;3,4,5 BA A16:K;1,2
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar. Öğretmen “kış geldi” şiirini bir kez söyler, sonra istekli çocuklarda
katılarak tekrar edilir. Ardından “Kardan Adam” parmak oyunu hareketleriyle yapılır.(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.51-55)
KIŞ GELDİ
Kış gelince kar yağar      Kardan adam soğukta yaşar
Kartopu yarışı başlar      Erimekten hep korkar
Kardan adamla dolar       Üzülme sakın kardan adam
Bütün sokaklar          Daha yaza çok var.
KARDAN ADAM
Bir kardan adam varmış kardan adamın bir başı bir gövdesi (İki el işaret parmakları ile baş ve gövde gösterilir)
Bir de ayakları varmış    ( Ayaklar yere vurulur )
Başında şapkası      (Şapkası gösterilir)
Bir de süpürgesi varmış (Süpürme hareketi yapılır)
Kömürden gözü, ağzı      (İşaret parmaklarla başparmaklar birleştirilip, gözlerin üzerine konulur )
Havuçtan burnu        (İşaret parmak burnun üzerine konulur)
Gövdesinde de dört tane düğmesi varmış 1-2-3-4 ( Gövdede düğme yerlerine, dört kere dokunulur)
Kardan adam çok gururluymuş dimdik dururmuş (Sağ el parmakları birleştirilir, düz tutulur)
Ne sağa, ne sola eğilmezmiş (Sağ el sağa-sola eğilme hareketi yapılır )
Ne öne, ne arkaya eğilmezmiş (Öne-arkaya hareket edilir, sağ elle olmaz işareti yapılır)
Günler geçmiş güneş çıkmış, havalar ısınmaya başlamış (Sağ ve sol el parmakları açık üst üste konur iki tarafa doğru sallanır)
Kardan adamdan geriye küçük kömür parçaları, havuç burnu, şapkası, atkısı ve süpürgesi kalmış.
Kardan adam erimiş, su olmuş gitmiş. (Ellerle bitmiş hareketi yapılır)
   Öğretmen “Kardan Adama Ne Oldu” adlı öyküyü okur. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.56)
                  KARDAN ADAMA NE OLDU
  Kar ne kadar da güzel yağıyor dedi Mehmet. Evet dedi annesi, çok güzel. O gün öğlene kadar kar yağdı. Her yer bembeyaz oldu.
Mehmet’in arkadaşları çoktan dışarı çıkmışlardı. Mehmet annesinden izin istedi. “Anneciğim dışarı çıkabilirmiyim?” Dedi. “Tabii
çıkabilirsin ama iyice giyinmelisin,” dedi. Mehmet montunu, şapkasını, eldivenlerini giydi. Atkısını taktı ve dışarı çıktı.Arkadaşları kartopu
oynuyorlardı.O da onlara katıldı.Çok eğleniyorlardı.Mehmet, “Haydi, kardan adam yapalım,” dedi.Karları yuvarlayıp kardan adam
yaptılar.Gözünü, ağzını, burnunu, süpürgesini, atkı ve şapkasını da taktılar.Kardan adam çok güzel oldu.Ama çok üşümüşlerdi, birbirlerine
iyi akşamlar deyip evlerine gittiler. Ertesi sabah hava çok güneşliydi. Mehmet penceresinin perdesini açıp kardan adama baktı ve birden çok
şaşırdı……………….
   Öyküyü belli bir yerde bitirilir. Kesildiği yerden, çocuklar öyküyü tamamlamaya çalışır. Ardından, “karlı bir günde neler yapabiliriz?”
diye sorup, Cevaplardan sonra, “oynayalım mı? deyip çocukları ayağa kaldırır, çocukların verilen yönergelere göre istedikleri gibi hareket
edebileceklerini söyleyerek başlar.
    ●“Kar yağıyor, bahçeye çıkmak için giyinelim (palto, eldiven, çizme, atkı giyme hareketleri yapılır) her taraf karla kaplı haydi karda
yürüyelim (hızlı-yavaş yürüme) kardan nasıl sesler çıkıyor (cart curt, kırç...) çok fazla kar yağdı, kardan adam yapalım (yere eğilme, karı
avuçlama, kardan adam yapma) kardan adamın neyi eksik, tamamlayalım” der. -Ben üşüdüm siz üşümediniz mi? haydi ısınalım (zıplama,
kolları hareket ettirme, elleri birbirine sürtme), şimdi de kartopu oynayalım (kartopu yapma, birbirine atma), karlar yolu kapadı kürüyerek
yolu açalım (kürekle karları iki tarafa atma), sınıfa dönme zamanı geldi, içeriye girelim (koşarak, sekerek yürüme) giysilerimizi çıkartalım,
çok yorulduk minderlere yatalım, deyip çocuklar uzanınca sohbete başlanır. Kartopu oynamaya çıktığımızda veya kışın neden kalın
giyiniyoruz? Giyinmezsek ne olur? gibi tartışma soruları sorulup cevapları alınır.
   ●Ardından, öğretmen “kardan adam” şarkısını bir kez söyler, çocuklarda katılarak hareketleriyle tekrar edilir.
Öğretmen çocuklara “kış ile ilgili şarkı söylemek isteyen var mı?” diye sorup istekli çocuklara grup önünde şarkılarını
söylemelerine fırsat verir.
   KARDAN ADAM
   Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım, üşüyor bu havada, boynuna atkı saralım
   Kardan adam yapalım, gözüne kömür takalım, üşüyor bu havada, şapkayı giydir başına.

   Hareket-Oyun PMA A1:K;14,15 A5:K;1,2,5
●Öğretmen “gece-gündüz” oyununun kurallarını çocuklara anlatır. (Gece denilince yatılacak, gündüz denilince kalkılacak
şaşıran oyundan çıkacak.) Çocukların ilgisi doğrultusunda oyuna devam edilir.
   ●Hep beraber kalkılıp sıraya girilir. Sınıfın uygun yerine denge tahtası konulur veya uygun bir malzemeden oluşturulur,
(eğer imkan yoksa her hangi bir iple de oluşturula bilinir.)Her çocuğa iki küçük top verilir, ellerindeki toplarla dengenin
üzerinden yürüyüp, belli bir mesafeye konulan sepete kadar tek-çift ayak gidilip, toplar kutuya atılır. Sıranın sonuna geçilir.
Her çocuk bu hareketi yaptıktan sonra daire şeklinde yere otururlar. Bir topu arkadaşının ismini söyleyerek yuvarlama-tutma
oyunundan sonra, ayağa kalkıp “bülbül kafeste” oyunu oynanır. (Çocuklar halka olurlar, bir çocuk bülbül olup halkanın içine
girer, bülbül kafeste sözü ritmik olarak söylenerek, elleri birbirinden bırakmadan bülbülü halkada tutmaya çalışırlar. Oyun
diğer aşamalarda 2-3 bülbül ile oynanır.)

  OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK BA A2:K;1,2
 Çocuklar masalara oturtulur,çalışma kitabından kış ile ilgili sayfalar çalışılır. (Sırada Ne Var sf 28,29,30)

   AİLE KATILIMI: Ailelerden, kuşların ne yediklerini çocuklarıyla konuşup evlerinde bulunan kuş yiyeceği ve boş
karton süt veya meyve suyu kutusu göndermeleri istenir.

   DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                                  163
                                                             Tarih:
                       GÜNLÜK PLAN (67)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur
5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar
DİL ALAN
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
8. Üstlendiği role uygun konuşur.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
6. Görsel materyalleri özenle kullanır
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar.
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

   ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;12,14 SDA A6:K;1,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar ile selamlaştıktan sonra ilgi alanları doğrultusunda oynamak istedikleri
köşeyi belirterek oyunlarına başlarlar. Öğretmen çocukların sorumluluk alma, yerine getirme davranışlarını çok fazla
müdahale etmeden gözlemler.
   ●Sanat köşesine: elişi kağıtlarına veya renkli mecmua kağıtlarının üzerine minik kare kalıplarla şekil çizilip kesilir. Bu
kareler üçgen oluşturacak şekilde katlanarak çizilmiş kirpinin üzerine yapıştırılıp dikenleri oluşturulur. Pastel boyalarla kirpi
                               164
boyanıp etrafına çiçekler yapılır. Çalışma sırasında kirpinin vücudunun dikenlerle kaplı olduğu, tehlike anında top gibi
yuvarlak oldukları, onların da ayı ve yılan gibi kış uykusuna yattıkları, hem otla hem etle beslendikleri hakkında sohbet
edilir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, oyuncaklar toplanıp, köşeler düzenlenir, tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilerek
kahvaltıya geçilir.

   Fen ve Doğa - Türkçe Dil SDA A9:K;3,4,5 DA A4:K;3,4,8 A8:K;2,3,6 BA A10:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara oturur. Ailelerden istenen malzemeler çocuklara verilir. Kuşların ne yedikleri sohbet edildikten
sonra, kutuların bir yüzü, kuş girebilecek büyüklükte kesilir. Kutuların tabanlarına bahçeden toplanan çimen, ot vb
yerleştirilip kuş yiyecekleri de otların üzerine konur. Kutunun üzeri delgeçle delinip, ağaç dalına bağlamak için ip geçirilir.
Kuş yuvaları hazırlanınca, çocuklarla birlikte bahçeye çıkıp, ağaçları inceleyerek kuş yuvalarını asmak için uygun bir ağaç
belirlenip asılır. ( Daha sonraki günlerde yuvaya gelen kuşları gözlemleyip, düzenli olarak yuvaya yiyecek konur. İsteyen
çocuklarında evlerinin bahçesinde bir ağaca asıp gözlemlemeleri istenir.)
   ●Çalışma sonunda sınıfa dönülüp, yarım ay şeklinde kukla köşesini rahatça görebilecekleri şekilde otururlar. Daha önce
söylenen parmak oyunları, çocukların isteğine göre söylenir. İsteyen çocuklar grup önünde tekrar ederler.
   ● Öğretmen kuklaları oynatarak oyununu başlatır.
   ( Kırmızı başlıklı kız kuklası babasının çalıştığı hayvanat bahçesine gittiğini, orada hayvanlara yem vermeyi çok
sevdiğini ve babasına yardım ettiğini söyler. Bu arada elindeki geometrik şekillerle oyun oynayan (kare, daire, üçgen,
dikdörtgen) arkadaşı Ali’yi görür. Ne yaptığını sorar. Ali, ”Oyun oynuyorum, bu şekillerin adlarını biliyor musun? Diye
sorar. Ali şekillerin isimlerini söyler. Fakat kırmızı başlıklı kız bir türlü öğrenemez, hep yanlış söyler. Ali, çocuklara “haydi
birlikte söyleyelim, kırmızı başlıklı kız da öğrensin” der ve çocuklarla birlikte şekillerin ismi söylenir. Kırmızı başlıklı kız
Ali’ye teşekkür ederek geç kalmaması gerektiğini hayvanların acıkacaklarını söyler. Ali merakla nasıl yaptığını, hayvanların
tek tek ismini söyleyerek hangi yiyecekleri verdiğini sorar. Ali bazen yanlış yiyecek söyler, Kırmızı başlıklı kız çocuklardan
doğrusunu ister oyun öğretmenin yaratıcılığına göre devam eder.)
   ●Kukla oyunundan sonra istekli çocuklar arkadaşlarına kukla oynatırlar.

   Oyun-Müzik PMA A1:K;5 ÖB A5:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●“Balıkçı Ağı” oyunu için bir balıkçı seçilir. Diğer çocuklar balık olurlar. Balıkçının amacı balıkları yakalamaktır.
Balıkçı bir balık yakaladığında o arkadaş ile el ele tutuşur ve beraber balık avına çıkarlar. Başka bir balığı yakaladıkları
zaman yine onlarla da el ele tutuşup balık ağı şeklinde diğer balıkları avlamaya çalışırlar. Balık ağı kopmadan bütün balıklar
tutulana kadar oyun devam eder. Oyunda kaçarken tehlikeli olabilecek durumlar tartışılıp dikkat etmeleri hatırlatılarak, oyun
çocukların isteğine göre tekrar oynanır.
   ● Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Çocuklardan belirli bir adım uzaklıkta duvara kulaksız tavşan başı asılır, çocuklar sıra ile
gözleri kapalı olarak tavşankulaklarını doğru yerleştirmeye çalışırlar. Grup da ki arkadaşları da, sözel yönergelerle
arkadaşlarına yardımcı olurlar. En az hata yapan grup birinci olur.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar. “Hırsız karga” şarkısı ve istenilen şarkılar beraberce söylenir.
                          KARGA
               Bir gün bir hırsız karga      Ordan geçen bir tilki
               Hah hah ha ha ha ha        Hah hah ha ha ha ha
                   Bir parça peynir çalmış      Şen sesinle öt demiş
                   Hah hah ha ha ha ha        Hah hah ha ha ha ha
               Koşmuş bir dalda konmuş      Aptal karga “gag” demiş
                   Hah hah ha ha ha ha        Hah hah ha ha ha ha
               Etrafı seyre dalmış        Peyniri tilki yemiş
                   Hah hah ha ha ha ha        Hah hah ha ha ha ha

Okuma –Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 BA A2:K;1,2 A6:K;6 A9:K;3,4 A11:K;1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara oturmadan, söylenen rakam kadar ayaklarını sırayla yere vurulup, eller vurulur, parmaklar şıklatılır.
Çocuklardan sınıf içinde aynı olan nesneleri sayarak göstermeleri istenir. Panodan söylenen rakamı göstermeleri istenir. Sınıf
içinde gösterilen şekiller,nesneler, sayılır parmaklarla havada rakamları çizilir. Çizgi çalışmasıyla ile ilgili yönergeler
verilerek çalışmaya geçilir. (Çizgi sf. 21,22 ) Öğretmen kış mevsimi ile ilgili çeşitli resimler gösterir.Sınıfa kalın kazak,yün
çorap,eldiven,atkı vb nesneler getirerek kış mevsimi ve kış mevsimindeki kıyafetlerimiz hakkında sohbet edilir.Kış
mevsiminde neden ince kıyafetler giymediğimiz hakkında sohbet edilerek, kalın-ince kavramına değinilir.Daha sonra kış
mevsimi ve kalın-ince kavramlarıyla ilgili çalışma sayfalarına yer verilir.( Sırada Ne Var 3 sf 31,32)
AİLE KATILIMI
Pazartesi günü yapılacak olan soğuk-ılık-sıcak deneyi için bir velimiz okula davet edilir.

  III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:


   Etkinlikler Açısından:


  Öğretmen Açısından:
                               165
                                                            Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (68)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapa.
Kazanımlar
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
2.Sesin geldiği yönü belirler
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3: Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
Amaç 6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
1. Varlıkları renklerine göre gruplar
2. Varlıkları şekillerine göre gruplar
Amaç 9: Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.
Amaç 18. Problem Çözebilme
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;10,13,14 SDA A4:K;1 A11:K ;4 DA A6:K;5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar öğretmeni ve arkadaşları ile selamlaşır, sonra ilgi alanları doğrultusunda
evcilik, kukla, masa başı oyuncakları, Legolar ile oynarlar. Öğretmen çocukları gözlemleyerek onların yaptığı yaratıcı
ürünleri destekler sözel ödüllendirir.

                               166
   ●Sanat köşesine; çeşitli kağıtlar, makas, yapıştırıcı ve kalemler konulur. Öğretmen çalışmaya gelen çocukları önce fen
ve doğa köşesine koyduğu çeşitli saatleri (veya resimlerini ) incelemelerini ister. Çocuklar incelerken çeşitli sorular yöneltir
ve sormalarını sağlar, inceleyen çocuk masaya geçip, serbest özgün şekilde çizip-kesip saat yapmalarına rehberlik eder.
   ●Diğer masaya, değişik dokularda birçok bez ya da kağıt örnekleri koyar.Çocuklardan bunlara dokunmalarını ve
dokununca neler hissettiklerini söylemelerini ister..Mesela köpük süngere dokunmak nasıldı,ya da bulaşık süngerine, ya da
kadife bir eteğe vs… Öğretmen kendi çizdiği büyük ağaç resmine elmalar da çizer.Çocuklar gruplaşarak (3-4 çocuk)
öğretmeninin verdiği ağaçlardaki elmalara farklı farklı dokulardan oluşan kumaş parçalarını kesip kesip yapıştırmalarını
ister.Ama her grup bütün farklı kumaşları yapıştırmalıdır,diyerek etkinlikte çocuklara rehberlik eder.Etkinlik sonunda her
masanın ağaçları farklı farklı dokulardan oluşan elmalarla kaplanır.Çocuklara bu kumaşların hangisinin kaygan,hangisinin
pürüzlü olduğu sorularak,alınan cevaplarla kavram verilir. Etkinlik panoya asılır.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sonunda, toplanma ve düzenleme işi bittikten sonra temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip
kahvaltıya geçilir.
   ●Öğretmen, çocuklar kahvaltı yaparken oyun alanının orta kısmına (sehpa, evcilik köşesinden büyük-küçük koltuklar,
içinde su olan kova, sınıfta bulunan mutfak veya tamir aletleri, lego kutuları, resim çerçeveli vb.) eşyaları koyar. Çocuklar
kahvaltıdan kalktığında iki sandalye ilave eder.

   Drama- Müzik PMA A3:K;2,3,5 DA A5:K;4,5 A8:K;1,2,3,4 BA A12:K;3 A17:K;3 A18:K;1.2.3.4.5.6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocukların öğretmenin yönergeleri ile bütün vücut hareket ettirilerek ısınma çalışmaları yapılır.
   ● Kaynaştırma çalışması için dörderli grup olup ortaya konulan eşyaları uygun yerlerine taşıma-yerleştirme çalışması
için yönerge verilir. ( Bu çalışma ile çocukların grubun görüş ve amaçlarını nasıl benimsedikleri gözlemlenir.) Eşyalar
yerleştirildikten sonra öğretmen “çocuklar çok yorulduk, akşam da oldu, şimdi yatıp uyuyalım, sabah erkenden okula
gitmemiz lazım” diyerek çocukların halıların üzerine uzanıp uyuma halini aldıkları zaman oyun başlatılır. Belli bir sessizlik
zamanından sonra öğretmen “çocuklar günaydın haydi uyanın okula geç kaldık şimdi ne yapacağız” diye üzgün bir tavır alır.
Okula geç kalmamak için ne yapmaları gerektiğini tartışırlar. Öğretmen eline taktığı kuklayı konuşturarak “çocuklara
üzülmeyin sizi bir yere götüreceğim” der ve onları saatlerin bulunduğu bir dükkana götürür.
   ●Öğretmen önceden imkanı dahilinde çeşitli saatleri veya resimlerini (kol saati, duvar saati, cep saati, çalar saat gibi )
masanın üstüne yerleştirmiştir. Orada bulunan saatler incelenir, dükkanda satıcı (yine değişik bir kuklayı öğretmen satıcı gibi
konuşturur ) saatlerin özelliklerini anlatır. Sonunda onları uyandıracak saati seçerler, tekrar saati kurup yatarlar, saat çalınca
uyanırlar. Drama sonunda saatlerin özellikleri tartışılır, ne işe yaradıkları hakkında sohbet edilir.
   ● Daha sonra sınıfta bulunan saatlerle öğretmenin söylediği yönergeye uygun (saati masanın üstüne koy, duvarda
bulunan saatin altında dur vb.) her çocuk sırayla uygular.
   ● Öğretmen, büyük boyda (15-20 cm) hazırladığı birden on ikiye kadar olan rakamları sınıfın ortasında yere ip ile daire
oluşturarak çocuklarla birlikte rakamlar yerleştirilerek saat yapılır. Dairenin ortasına akrep ve yelkovan olacak şekilde iki
çubuk konulur. Öğretmen “Saat Olmasa” adlı şiiri bir kez okur, ardından çocuklarla birlikte tekrar edilir. (Türkçe Dil
Etkinliklerim sf.97)
SAAT OLMASA
Tık tık tık            Akreple, yelkovan,        Saat olmasa,
Atar saniyeler,          Birbirini kovalar.        Bilmezdik zamanı.
Hiç durmadan çalışır,       Hiç durmadan çalışır,      Şaşırırdık o zaman,
Zamanla yarışır.          Zamanla yarışır.         Ne yapacağımızı.
   “Bakalım sizde söylemeyi öğrendiniz mi?” diyerek her çocuk sırayla akrep ile yelkovanı farklı sayıların üzerine getirir,
arkadaşlarına saatin kaç olduğunu söyler.
   ●Çocuklar oturdukları yerden kalkmadan “kalk artık sabah oldu “ şarkısı söylenir.
   OKUL VAKTİ
   Kalk artık sabah oldu           Sürü gitti ovaya                 Sütçü köşeyi döndü
   Her taraf sesle doldu          Kuşlar uçtu havaya                Bütün lambalar söndü
   Güneş doğdu, ufuk açtı          Karanlıklar uzaklaştı               Uykunun da keyfi kaçtı
   Okul vakti yaklaştı            Okul vakti yaklaştı               Okul vakti yaklaştı.
   Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık: SDA A11:K;1 DA A1:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar farklı müzik parçaları dinlenerek, müzik eşliğinde müziğin ritmine göre dans etmeleri
sağlanır (Enstrümantal, sözlü, klasik vb.).
   ● Dans sonunda bir çocuğun gözü bağlanır, öğretmen bir müzik aleti çalarak çocuğun sese doğru yürümesini ister, daha
sonra ikili üçlü ve dörtlü grup yapılır. Her çocuk kendi alet sesinin arkasından gider.
   ●Çalışma sonunda, çocuklar masalara oturmadan, topuk ve parmak ucunda yürümeyle sınıfta bir kez dolaşıp, yine
topuk-parmak ucuyla ve öğretmenin yönergeleriyle masalara kadar öyle gidilip oturulur.
   ●Masalarda “zıldır zıp” oyununu yatma-kalma hareketleri yaparak oynarlar. (Öğretmen “Zıldır” dediği zaman çocuklar
masalara başını koyarak yatar gibi yaparlar. “Zıp” başlar kaldırılır. Şaşırmadan oyunu tamamlayan başarılı sayılır.
   ● “Gece-Gündüz” oyunu için çocuklar el ele tutuşarak büyük bir daire oluştururlar. Oyunun başında bütün çocuklar
ayaktadır. “Gece” yere çömelir. “Gündüz” ocuklar ayağa kalkarlar. Hatalı davranan ya da yanlış algılayan çocuk oyun dışı
kalır. En son kalan çocuk birinci olur.
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ BA3:K;1,2,3 A6:K;1,2 A9:K;3,4
   Deney: Deneyimiz için davet ettiğimiz velimiz deneyi uygular.Velimiz 3 tane ayrı bardaklara soğuk,ılık ve sıcak su
koyar.Çocuklardan önce bu bardaklara dokunmalarını sonra da tatmalarını ister.Çocukların bardaklar arasındaki farkları
bulmalarına rehberlik edilerek soğuk,ılı,sıcak kavramına ulaşılır.Sıcak-soğuk-ılık deneyi yapılır. Geometrik şekil ve renkler
tekrar edilir
 ( Sırada Ne Var 3 sf 33,34,35)
   Rakamlarla ilgili çalışmaları yapmak için ilgili çalışmaya geçilir.(Matematik 42,43)
    III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               167
                                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (69)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
6.Çift ayakla ileri / geri sıçrar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 10.Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
8.Üstlendiği role uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 11.Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir
3.10 içinde rakamları okur
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;7,8,12,13,14,15 SDA A11:K;4 ÖB A1:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, çocuklar eşyalarını yerleştirdikten sonra, köşelerden birini seçip istedikleri
oyuncaklarla serbest olarak oyunlarına başlarlar. Öğretmen çocukları uzaktan izler, zaman zaman yanlarına giderek
oyunlarına katılır.

   ●Sanat köşesine, zincir süsü çalışması için malzemeler konulup, çocuklara rehberlik edilerek yaptırılır. Hazırlanan
zincirler, daha sonraki günde sınıf süslemede kullanılmak için kaldırılır.
   ● Diğer köşede, öğretmenin ” Mutlu Yıllar” yazdığı büyük boy kağıt, çocukların isteğine göre özgün şekilde, artık
materyallerle kenarları süslenerek duvar süsü olarak hazırlanır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre dolduğunda sınıf toplanır, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil SDA A10:K;3,4 DA A4:K;7,8 BA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen, “Yeni Yıl” adlı şiiri okur, isteyen çocuklarda katılır. Ardından “yeni
yıl” adlı parmak oyunu, yapılarak tekrar edilir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.97-100) Eski yılın bitip yeni bir yıla
                               168
gireceğimiz, yılımızın eski adı-yeni adı ve bir yaş daha büyüyeceğimizle ilgili sohbet edilir. Zamanla ilgili sohbet edilir
ardından ilgili çalışma sayfaları yapılır.( Sırada Ne Var 3 sf 36,37,38)
YENİ YIL
Bir yıl daha geçti,     Şimdi yeni yıl geldi,
Bize çok şey öğretti.    Güzel günler getirdi.
Bir yaş daha büyüttü,    Yeni yıl, yeni yıl hoş geldin,
Mutluluk verdi.       Hoş geldin, sefalar getirdin.


YENİ YIL
Ben eski yılım,           (Sağ başparmak)
Adım 2009
Çok çalıştım, yoruldum.
Görevimi yeni yıla bırakıp gidiyorum.
Hoşça kalın.             (El sallanır. )
Merhaba              (Sol başparmak )
Ben yeni yılım.
Adım 2010
Çok neşeli heyecanlıyım,      (Eller vurulur. )
Beraber çalışalım.         ( Eller birbirinin etrafında döndürülür.)
Bir yaş daha büyüyelim.       (Bir parmak gösterilir. )
Güle güle 2009           (Sağ el sallanır.)
Hoş geldin 2010          (Alkışlanır. )

   ●Öğretmen, sanat etkinliğinde hazırlanan kuklaları göstererek isimlerini sorarak kültürümüzün eğlenceleri ve
kahramanlarının özellikleri söyleyerek, çocuklardan özellikleri karşılaştırmaları istenir.
   ●Öğretmen Karagöz ve Hacivat ile perde oyunu gibi bir oyun oynatır. Ardından çocuklara yaptıkları kuklalar verilerek
karşılıklı veya grup önünde oynatmalarına fırsat tanınır.
    Oyun - Müzik SDA A6:K;5,10 A11:K;5,6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar, çocukların istedikleri daha önce öğrenilen oyunlar oynanır.
Öğretmen, oyuna katılmadan çocukların başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme davranışlarını uzaktan izleyerek gerekli
durumlarda müdahale eder.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar, öğretmen yeni yıl şarkısını birkaç kez söyler. Sonra çocuklara ritim aletleri
vererek ritim tutma çalışmasının ardından şarkı ritim tutularak tekrar söylenir, çocukların istedikleri şarkılar ritimli tekrar
edilir.
                               YENİ YIL
             Aralık ayı bitip       Özlemle yazarız          Oniki ay boyunca
             Ocak ayı başlayınca,     Göndeririz tebrikler        Dört mevsimi yaşarız
           Eski yılı uğurlar,      Yeni yılı kutlarız         Elli iki de hafta
           Gireriz yeni yıla       Dileriz mutluluklar         Nice yeni yıllara
              Lay la la la lay la.     Lay la la la lay la.        Lay la la la lay la

Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A1:K;5 A5:K;2,6 BA A11: K;1,2,3
  Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocuklara sınıftaki sayılar panosundan rakamları göstererek kaç olduklarını sırayla sorar. Ardından, 1’den
20’ye kadar ritmik sayarak çocukların halka olmalarını ister. Halka oluşturulan yere çocukların ayakuçlarından daire şekli
çizilir. Çizilen dairenin içine beş çocuk ebe olarak seçilip, Boyunlarına öğretmenin daha önceden hazırladığı sayı kolyeleri,
sayıların gözükmeyecek şekilde ters olarak takılır. ( sayılar 1’den 9’a kadar hazırlanır önce seçilen rakamlar karışık olarak
takılır. Mesela 3-5-6-7- önce takılır, sonraki çalışmada 1-2-4- 9rakamları seçilip takılır.)
   ● Halkadaki çocuklar el ele tutuşup, halkada dönerler. Dönerken,
   Çocuklar dönüyor,
   Sayılar bekliyor,
   Haydi, kaçın hemen,
   Büyük sayı ebelenmeden. ( veya küçük sayı ebelenmeden, denilerek sözler değişir.)
   Kaçalım…..
   ritmik şekilde bu sözler söylenir. Sözler bitince halkanın içindeki ebe olan çocuklar kaçmaya diğer çocuklarda
yakalamaya çalışır. Ebelerden birini yakalayan çocuk, hemen çift ayak sıçrayarak dairenin içine arkadaşıyla birlikte girer.
   ● Bütün ebeler yakalandıktan sonra, sayı kartları sıra ile çevrilir. En büyük sayıdan, en küçük sayıya doğru sıralanılır.
En büyük sayıyı kimin yakaladığı sorulup cevaplar alınır. En büyük sayıyı yakalayan çocuk alkışlanır. Çalışma, diğer
sayılarla tekrar edildiğinde, en küçük sayıyı bulma olarak ta yapılır.
   ● Çalışma çocukların isteğine göre tekrar edilir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               169
                                                            Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (70)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
9.Değişik malzemeler kullanılarak resim yapar.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır
DİL ALANI
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3: Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler
2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır
3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;1,3,8,9,12 SDA A3:K;1,2 ÖB A1:K;1,2,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her çocuk öğretmenleri ve arkadaşlarını selamladıktan sonra giysilerini çıkartıp
eşyalarını yerleştirirler. Çocuklar hangi köşede oynayacaklarına karar verdikten sonra oyunlarına başlar.
   ●Öğretmen çocukları el ve göz koordinasyonu gerektiren hareketler yönünde, duyguları nasıl kontrol edebildikleri
yönünde, arkadaşları ile kurdukları ilişkiler yönünde gözlemler, çocukların nesnelere birbirlerine takarak yaptıkları yaratıcı
faaliyetleri destekler, sözel ödüllendirir.
   ●Sanat köşesinde; yeni yıl süslemeleri yapmak için renkli kartonlar, makas, yapıştırıcı masaya konulur. Öğretmen
katlama-kesme ve yapıştırma aşamalarını sırasıyla göstererek çocukların kendi kendilerine çalışmasını sağlar.

                              170
   ● Boya masasına, önceden hazırlanmış 2011 yılı takvimi fotokopi ile çoğaltılıp her çocuk için uygun boyutlarda fon
kartonuna yapıştırılır. Çocuklardan üst kısmına istedikleri bir resim ve artık malzemelerle süsleme çalışması ile takvim
çalışılır.
   ● Öğretmen bu arada, çocuklarında fikrini alarak, onlarla birlikte yeni yıl balosu için sınıfı süsler. İsteyen çocuklar, daha
önce yaptıkları zincirleri ve süsleri sınıfa asarlar veya evlerine göndermek için kaldırırlar.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sonunda oyuncaklar toplanır. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltıya
geçilir.
   Türkçe Dil SDA A5:K;1,2 DA A8:K;1,2,3,4 BA A2:K;1,2 A16:K;1,2 A17:K;3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen yeni yıl, saat ve zamanla ilgili bilmeceler sorar. Görsel ve sözel
ipuçları vererek cevaplar alındıktan sonra, “Yeni Yıl” adlı parmak oyunu çocuklarla birlikte hareketleri yapılarak tekrar
edilir. Teleskop,dürbün,saat ve takvim hakkında sohbet edilir. Ne zaman kullanıldıkları, ne işe yaradıkları sorulur. Ardından
ilgili sayfalar yapılır. (Sırada Ne Var 3 sf 39,40)
YENİ YIL
Ben eski yılım,            (Sağ başparmak)
Adım 2009
Çok çalıştım, yoruldum.
Görevimi yeni yıla bırakıp gidiyorum.
Hoşça kalın.              (El sallanır. )       Kolda, masada, duvarda,
Merhaba               (Sol başparmak )        Hiç durmadan çalışır,
Ben yeni yılım.                          Zaman ile yarışır.      ( SAAT )
Adım 2010
Çok neşeli heyecanlıyım,       (Eller vurulur. )      Tek başına kartal olur
Beraber çalışalım.          ( Eller birbirinin      Üç yüz altmış beş yumurta getirir   (YENİ YIL)
etrafında döndürülür.)
Bir yaş daha büyüyelim.        (Bir parmak         Benim bir ağacım var
gösterilir. )                           Her gün bir yaprak döker   (TAKVİM)
Güle güle 2009            (Sağ el sallanır.)
Hoş geldin 2010           (Alkışlanır. )
    ●Öğretmen sınıfa getirip fen ve doğa köşesinde sergilediği takvimleri çocuklara vererek incelemelerini sağladıktan
sonra, ne işe yaradığı,-nasıl kullanıldığı, hakkında Yapılan takvimleri evlerine götürüp asmaları söylenir. Ardından sırayla
aylar öğretmenle birlikte sayılır.
    ● Öğretmen, korkuyla ilgili bir öykü anlatır. ( Bir çocuk odasında uyurken karaltılar gördüğünü söyleyerek, odasında
uyumak istemez. Ailesi gece lambası da koysa yine de uyumaz Oysa gördüğü karaltılar odasındaki eşyaların gölgesidir.
Dışarıdan gelen sokak lambasının ışığından öyle görmektedir. Ailesinin yardımıyla bu karaltıların korkulacak bir şey
olmadığını anlar ve odasında korkmadan uyumaya başlar). Öykü soru cevap şeklinde tekrar edildikten sonra, “Buna benzer
korkular yaşayan arkadaşlarımıza, biz ne gibi açıklamalar yapmalıyız, sorusu çocuklarla sohbet edilir.
   Oyun-Müzik PMA A1: K; 13
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar her birine birer top verilir. Öğretmen 1’den 5’e kadar olan sayıları karttan göstererek
isimlerini sorup, gösterdiğim karttaki sayı kadar topu zıplatma yönergesi ile çalışma başlatılır.
   ● Sonra müzik eşliğinde topu elden ele geçirme oyun oynatılır. Müzik durduğunda top kimin elinde kalırsa oyundan
çıkar, oyun iki çocuk kalana kadar devam eder.
   ●Sakin oyun olarak “Kör Terzi “ oyunu için ebe olan çocuğun gözleri bağlanıp eline makas verilir. Ebe iki arkadaşının
tuttuğu ipi kesmeye çalışır. Diğer arkadaşları terziye yönergeleriyle yardımcı olurlar. Oyun çocukların isteğine göre devam
eder.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar, önceki gün öğrenilen yeni yıl şarkısı ve çocukların istedikleri şarkılar tekrar
edilerek söylenir.
                                 YENİ YIL
              Aralık ayı bitip         Özlemle yazarız           Oniki ay boyunca
              Ocak ayı başlayınca,      Göndeririz tebrikler         Dört mevsimi yaşarız
           Eski yılı uğurlar,        Yeni yılı kutlarız          Elli iki de hafta
           Gireriz yeni yıla        Dileriz mutluluklar         Nice yeni yıllara
              Lay la la la lay la.       Lay la la la lay la.        Lay la la la lay la
   Okuma-Yazmaya Hazırlık – Fen ve Doğa DA A6:K;1,2,3,4 BA A3:K;2 A17:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalar otururlar öğretmen sorar “Dün neler yaptık? Peki bugün neler yaptık?”. Cevaplar alınınca “yarın ne
yapacağız biliyor musunuz?” der ve “yarın yeni yıl balonuz için hep beraber pasta yapacağız” diye çocukları dün-bugün-
yarın kavramı ile ilgili sohbet edilir. (çeşitli etkinlikleri sorarak faaliyet, oyun, evde vb.)
   Sohbet ettikten sonra ilgili çalışma sayfalarına geçilir(Sırada Ne Var sf 36,37,38,39,40)
   Öğretmen eline bir tane portakal ve mum alır.Mumu yakar ve portakalın yanına koyar.Mumun ışığını gören portakal
tarafı aydınlık,diğer tarafı ise karanlıkta kalır.Öğretmen çocuklara portakalı dünyamız olarak düşünün,mumu da güneş
der.Yani dünyamız güneşi gördüğü zaman gündüz,görmediği zaman gece oluyor ‘ diyerek gündüz-gece kavramını verir.
   AİLE KATILIMI
      Ailelerden evde yaptıkları pasta tariflerini (veya birlikte yapmalarını) içine konulan malzemeleri ve önemli püf
noktalarını çocuklarıyla paylaşarak anlatmaları ve yarın kullanmak için (pasta yapımında) her çocuktan mutfak önlüğü
istenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:

                               171
                                         Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (71)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
DİL ALANI
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
2. Sohbete katılır.
5. Söz almak için sırasını bekler.
7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
1.Varlıkları birebir eşleştirir.
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir
 Amaç 17: Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
3.Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
6.Beslenme için gerekli araç –gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.                              172
                               ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;8,13,14 SDA A2:K;1,2 A11:K;3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar okula geldiğinde öğretmen tarafından karşılanırlar. Öğretmen ilgi köşelerini düzenlemiştir. Çocuklar ilgileri
doğrultusunda istedikleri malzeme ve materyalleri kullanarak oyunlarına başlarlar.
   ●Sanat köşesinde; “Yeni Yıl Kartı” hazırlamak için malzemeler masaya konulur. Çocuklara rehberlik edilerek yaptırılır.
Kartını bitiren çocukların söyledikleri yeni yıl ile ilgili duygularını, öğretmen kartın içine yazar.
   ● Diğer masada, yapılan kartları koymak için, 2 adet A4 kağıt sulu boya ile boyanır. Kenarlarından yapıştırılarak, paket
çalışması yapılır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre sona erdiğinde, toplanma sağlanıp, tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilip kahvaltıya
geçilir.

   Fen ve Doğa (Pasta yapımı) PMA A3:K;1.2.3 SDA A13:K;3 DA A4:K;1.2.5 BA A2:K;1,2 A4:K;8,9.
                    ÖB A1:K;4,6 A5:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. “Yeni Yıl” adlı şiir ve parmak oyunu yapılarak tekrar edilir.
   ●Öğretmen önceden hazırladığı pasta resimlerini (pastane kataloglarından) çocuklara göstererek pastalar hakkında, pasta
ve tatlı sevip sevmedikleri konusunda sohbet eder.
   ● Evde aileleri ile birlikte pasta yapan çocuklardan pasta tarifleri alınır. Sonra öğretmen, “haydi yarın yeni yıl balonuz
için kendimize pasta yapalım” der ve çocuklardan masaları-sandalyeleri düzenlemelerini ister.
   ● Çocuklar mutfak önlüklerini takarlar, pasta yapmaya geçmeden önce elleri yıkamak için sıraya girilir. “Niçin
ellerimizi yıkıyoruz?” diye soru yöneltip temizlikle ilgili konuşulur.
   ● Sınıfa dönüldüğünde önceden pasta yapmak için davet edilen anne çocuklara tanıtılır. Pasta için gerekli malzemeleri
anne tek tek sıralayarak masaya koyar. Önce bisküviler çocuklar tarafından küçük küçük kırılır, ceviz ve kakao ile karıştırılıp
tepsiye yayılır. Üstüne muhallebi pişirilir. (çocuklar sırayla karıştırırlar.) Bisküvilerin üstüne dökülüp biraz soğuması için
beklenirken, pasta yaparken tehlikeli olabilecek durumlar, pasta malzemeleri, yapılış sırası çocuklar tarafından sırayla
söylenir. Süsleme işi yapılıp buzdolabında dinlenmesi için kaldırılır.
   ●Yardım için gelen anneye teşekkür edip yarın ki baloya davet edilir. Çevre temizliği ve el temizliğinden sonra, masalar
tekrar çocuklar tarafından yerleştirilir.

   Müzik-Oyun SDA A11:K;1 DA A4:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar halka olup otururlar, öğrenilen yeni yıl şarkısı tekrar edilir. Öğretmen, yeni yılla birlikte bir yaş daha
büyüdüklerine dikkat çekerek “Yeni yıl”şarkısı söyler, ardından çocuklarda şarkıya katılarak istedikleri bedensel hareketlerle
dans ederek söylerler.

                              YENİ YIL
             Aralık ayı bitip       Özlemle yazarız           Oniki ay boyunca
             Ocak ayı başlayınca,    Göndeririz tebrikler         Dört mevsimi yaşarız
          Eski yılı uğurlar,      Yeni yılı kutlarız         Elli iki de hafta
          Gireriz yeni yıla      Dileriz mutluluklar         Nice yeni yıllara
             Lay la la la lay la.    Lay la la la lay la.        Lay la la la lay la

   ●Öğretmen iki çocuk alır. Ortada (ellerini karşılıklı birleştirip kaldırırlar) çam ağacı olurlar. Öğretmen çocuklara “sizin
için çam ağacının altına, üstüne, yanına hediyeler koyuyorum” der. Hayali hediye koyuyor gibi yapar. Çocuklara “izin
verirseniz önce ben hediyemi alabilir miyim?,benim hediyem ağacın üstünde” deyip, hediyeyi alıp paketi açar, aldığı
hediyeyi pantomim şeklinde canlandırır.
   ●Çocuklar da hediyenin ne olduğunu bulmaya çalışırlar. Çocuklar sırayla öğretmenin söylediği yerden
   ( altında-üstünde-yanında kavramları vurgulanarak ) gelip hediye paketlerini alıp canlandırmalarını yaparlar.
   ● Hediyenin ne olduğu bulunmadığı durumlarda öğretmen, “Büyük mü? Ne renk? Ağır mı-hafif mi? gibi sorularla
bulmaya çalışılır.

  Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A5:K;1 A6:K;6 A12:K;1,3 A17:K;3 BOYAMA AMAÇ AL
  Öğrenme Süreci
  ●Sınıfın ortasına her çocuğun görebileceği, iki sandalye konulur. Sınıf içindeki vazo, sandalyenin değişik yerlerine
konularak mekanda konum çalışması yapılır.
   Mekanda konum, gruplama ve eşleştirme ile ilgili yönergeler                verilerek çalışmalar yapılır.
Sabah,öğle,akşam ve yeni yıl ile ilgili sohbet edildikten sonra çalışma sayfasına geçilir.(Sırada Ne Var 3 sf 41,42,43,44,45 )


  III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:                               173
                              YENİ YIL
                                             Tarih:
                            GÜNLÜK PLAN (72)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
6.Beslenme için gerekli araç – gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.

                       ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;13,14 SDA A6:K;9 BA A18:K;1,2,3,4,5                              174
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar giysilerini çıkartıp, sınıfa girmek için hazırlıklarını yaptıktan sonra hangi
köşede oynamak istediklerini söylerler ve oyunlarına başlarlar.
   ● Öğretmen çocukları gözlemleyerek, bir problem olduğunda, problemi çözmek için çözüm yolları bulup önermeleri, en
uygun olanını seçmeleri, denemeleri ve geçerli-geçersiz yanlarını söylemeleri, problemi çözebilmeleri yönünde destek verip
rehberlik eder.
   ●Sanat köşesine; kesmeleri için, yeni yıl süsleme, hediye, yeni yıl çam ağacı olan çeşitli mağaza katalogları, mecmua ve
dergiler konulur. Serbest kesme ile kağıda yapıştırılarak, etrafı uygun resimlendirme ile kompozisyon çalışması yapılır.
   ● Diğer masada, çocukların baloda takmaları için kendi hazırlayacakları şapka veya taç çalışmasına, fon kartonları ve
malzemeler konularak çocukların özgün çalışmalarına fırsat verilir.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde, “haydi sınıfımızı toplayalım, bugün yeni yıl balomuz var gecikmeyelim”
diyerek çocukların toplanmaları sağladıktan sonra tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir.

   Drama –Yeni Yıl Kutlaması PMA A1:K;4,5 A3:K;1,2,3,5 SDA A6:K;6,10 A11:K;1,2
                    DA A5:K;5 A8:K;1.2.3.4.5 BA A2:K;1,2 ÖB A1:K;6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında halka olurlar. Müzik eşliğinde bütün vücutlarını kullanarak hareket edilir. Öğretmen tefle
ritim tutar, ritim uygun yürüme, koşma, yapılır. Ritim durduğunda iple yerde sınırları belirlenmiş daire şeklinin içine girilir.
(Daire daha sonra çocukların oyuna alışmasıyla küçültülür).
   ● Birkaç tekrardan sonra rahatlama olarak hayali bir elma ağacının en tepesindeki elmaya uzanmaları, koparıp, yerdeki
tabak içine belden eğilerek bırakmaları istenir.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde yere otururlar “yeni yıl” akşamı görüntülenen resmi gösterip dikkat etmelerini sağlamak için
öğretmen basit sorular yöneltir.
   - Bunlar kim, adları sizce ne olabilir?
   - Burası neresi olabilir?
   - Bu insanlar kaç yaşında olabilirler?
   - Sizce burada ne yapıyorlar?
   - Bu fotoğraf çekilmeden hemen önce neler olmuş olabilir?
   -Biraz sonra neler olacağını düşünürsünüz? gibi sorulara çocukların vereceği cevaplar doğrultusunda öğretmenin rol
dağılımı yapmasının ardından çocuklar tarafından resimdeki olay canlandırılır.
   ●Öğretmen; “yeni yıl akşamı başka neler yapılabilir?, Siz yeni yıl kutlaması yapıyor musunuz?, Eski ve yeni yıl deyince
ne anlıyorsunuz?, Yeni yılın bize getirdiği en büyük değişiklik ne olabilir? (bir yaş daha büyüyor olmak) “ gibi tartışmalardan
sonra; öğretmen “çocuklar biz de şimdi sınıfımızı düzenleyip dün yaptığımız pastayı yiyerek, dans ederek yeni yılımızı
sınıfımızda kutlayalım” der.
   ● Çocuklar masaları düzenler, her çocuk tabağını koyup, peçetesini istediği gibi katlayarak süsledikten sonra masalara
oturulur, pasta kesilip paylaştırılır, her çocuk sırayla kalkıp istediği şarkı ve şiir okur.
    ● Yeni yılda dünyamız için, kendin ve ailen için neler olsun istersin? Dilekleri sorulur, her çocuğun söylemesine fırsat
verilir. Pastaların yenmesi bitince, temizlik yapılıp, masalar yerleştirilir.
   ●Hareketli müzik eşliğinde, sanat etkinliklerinde yapılan taç veya şapkalar takılarak dans edilir. Çocukların istedikleri
oyunlar oynanır. Grup olarak yeni yıl ve bilinen şarkılar söylenir.

                               YENİ YIL
             Aralık ayı bitip       Özlemle yazarız           Oniki ay boyunca
             Ocak ayı başlayınca,     Göndeririz tebrikler         Dört mevsimi yaşarız
          Eski yılı uğurlar,      Yeni yılı kutlarız         Elli iki de hafta
          Gireriz yeni yıla       Dileriz mutluluklar         Nice yeni yıllara
             Lay la la la lay la.     Lay la la la lay la.        Lay la la la lay la

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A3:K;1,2 A16:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar, kağıt ve boyalar dağıtılır.
   ● Resimlerle verilen öykü tamamlanır. Ardından Kasım ve Aralık aylarında verilen kavramların genel tekrarı ve geri
bildirimi için hazırlanmış yönergeler verilerek çocukların çalışması sağlanır.

  Çocukların yeni yılları öpülerek kutlanır. Çocuklarında birbirlerini kutlamaları sağlanır.
                    Mutlu Yıllar....

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               175
                                                            Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (73)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
3.Değişik yönlere doğru uzanır.
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
6. Nesneleri ipe vb. dizer.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır.
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
Amaç 7.Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
1.Hata yapabileceğini kabul eder.
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
1.Olay yada varlıkları söyler.
3. Varlıkların yerini söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.


                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;4,5,6,7,8,13,14 DA A8:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar hangi köşede oynamak istediklerini belirtirler ve oynamaya başlarlar.

                              176
   ● Öğretmen masanın üzerine, boncuk, düğme, çivi gibi birbirine geçirilerek, ipe dizilerek şekiller oluşturulacak
oyuncaklar koyarak, çocukları bu oyuncaklar ile yeni şekiller yapmaları için yönlendirir, ürünler ortaya çıkartmaları için
teşvik ederek yaptıkları yeni şekilleri ödüllendirir.
   ●Öğretmen, fen ve doğa köşesine gökyüzü ile ilgili kitap ve resimler koyarak çocukların inceleyip soru sormalarını
sağlar. Ayrıca imkanı dahilinde sınıfa dürbün getirerek çocukların bakmalarına fırsat verir.
   ●Sanat köşesinde; sulu boya, fırçalar ve püskürtme için tel konularak verilen yıldız kalıbın ister içteki, isterse dıştaki
şekil makasla oyulup beyaz fon kağıdı kullanılarak püskürtme boya çalışması yapılır.
   ●Diğer masaya, boş tuvalet kağıdı ve havlu rulosu, fon kartonu, elişi kağıtları, makas, yapıştırıcı konulur. Öğretmen
model olarak roket çalışmasının nasıl yapılacağını anlatıp çocuklarında kendi yaratıcılıklarını kullanarak roket yapmalarına
fırsat verilir.( Rulolar elişi kağıtları ile kaplanıp, yanlarına üç tane üçgen şekli kesilip yapıştırılır. Üst kısmına fon kartonu ile
huni şekli yapılıp gerilerek yapıştırılır. Alt kısmına ince şeritler kesilip (üç, beş tane) püskül gibi yapıştırılır. İstenirse küçük
kareler kesilerek pencere gibi yapıştırılır). Yapılan roketler drama etkinliğinde kullanılmak üzere, dolabın üstüne konularak
sergilenir.
   ●Etkinlikler için ayrılan süre bittikten sonra sanat köşesi temizlenip, sınıf toplanır. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları
giderilip kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil-Drama-Müzik PMA A1:K;1,3,4,5 SDA A6:K;1,2,3,4,5 DA A2:K;1,2,3,4 BA A16:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar. “Yeni yıla nasıl girdiniz? Neler yaptınız? Hangi yıl sona erdi? Hangi
yıl geldi? Geçen yıl ne yaptınız? Bu yıl neler yapmak istersiniz? Gibi sorularla sohbet edilerek, çocukların duygu ve
düşüncelerini sözlü ifade etmeleri sağlanır.
   ● Öğretmen “güneş” ile “ay ve yıldızlar” parmak oyununu hareketleri ile söyler. Ardından çocuklarda öğretmene
katılarak hareketleriyle söylerler. (Eğlenerek Öğrenelim sf.32)
 GÜNEŞ
Güneş top gibi yusyuvarlak. (Parmaklarla daire yapılır)
Pırıl pırıl ışıkları var (İki elin parmakları açılıp kapanır)
İnsanları ısıtır. (Kollar ovuşturulur)
Çiçekleri açtırır. (Eller kapalıyken havaya doğru açılır)
Gece olunca kaybolur (Açık olan eller kapanır, arkada saklanır)

AY VE YILDIZLAR
Gece olunca gökyüzünde bir ay (Başparmak gösterilir)
Ve bir çok yıldız olur (İki elin diğer parmakları sallanır)
Yıldızlar ayın etrafında toplanırlar (İki el birleştirilir. Başparmak ortada diğerleri sallanır)
Sabah olunca kaybolurlar (İki elde arkada saklanır)
   ●Öğretmen çocukların yaptıkları roketleri eline vererek, yaptığımız roketlerle biz de uzaya gidelim”,der, her çocuk
yaptığı roketi alarak yavaş yavaş koşulur, roketler ısıtılır, roketler elimizde havaya kaldırılıp, indirilir oturulup, kalkılır bu
hareketlerle ısınma çalışması yapılır. “Şimdi astronot kıyafetlerimizi giyip rokete binelim” denilerek, giyinme hareketi
yapılır.
   ● Roketler ateşlenir, hızla koşularak uzaya gelinir. Öğretmen önceden fon kartonları ile hazırladığı sekiz tane gezegen
şekli, yıldızlar ay ve güneşi uygun şekilde halının üstüne koyar roket ellerinde aralarında dolaşarak bir gezegene inerler.
Çocuklar uzayda yürüme hareketleriyle yürürler. Yer çekimi olmadığı için uçar gibi yürürler. Rokete binecekleri zaman bir
uzaylıyla karşılaşırlar (öğretmen uzaylı olur) çocuklara gezegenleri, yıldızları ve ayı tanıtır. Çocuklar teşekkür ederek tekrar
roketlerine binip dünyaya geri dönerler.
  ● Halının üzerine oturulur. “Uzayda neler gördünüz? Uzaya gitmek için hangi kıyafetleri giydiniz? Astronot olmadan
veya roketiniz olmadan gidebilir miydiniz?” gibi neden-sonuç ilişkisi kurarak tartışma yapılır.
   ●Öğretmen bir öykü başlatır. “Ali adında bir çocuk, o kadar çok uzaya gitmek istiyormuş ki. Gece, gündüz her zaman
nasıl gidebilirim diye düşünürmüş. Bir gece annesine-babasına iyi geceler demiş odasına gitmiş, pijamalarını giyip aynasına
bakmış. Bir de ne görsün” der ve bırakır. Öğretmenin sağındaki çocuk öyküye kendinden bir parça ilave eder ve gruba söyler.
İlave de bulanamayan bir çocuk olursa öğretmen ona yardımcı olur. Öykü tamamlanınca öyküye hep beraber bir isim
bulunur.●Öğretmen “Ay dede” şarkısını bir kez söyler, sonra çocuklarla bölüm bölüm tekrar edilir.
AYDEDE
Ay dede ay dede
Gündüz olunca kaçarsın
Geceleri ışık saçarsın
Ben bir rokete binerim
Senin yanına gelirim.
   Oyun PMA A5: K; 4 SDA A6: K; 10 A7: K; 1
   Öğrenme Süreci
    ● “Gece-Gündüz” oyunu için çocuklar el ele tutuşarak büyük bir daire oluştururlar. Oyunun başında bütün çocuklar
ayaktadır. Öğretmen “Gece” dediği zaman çocuklar yere çömelir. “Gündüz” dediğinde çocuklar ayağa kalkarlar. Hatalı
davranan ya da yanlış algılayan çocuk oyun dışı kalır. En son kalan çocuk birinci olur.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık DA A6:K;1,2,3,5 BA A2:K;1,2 A4:K;1,3,9
   ● Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen, çalışma kitapları ve boya kalemlerini dağıtır. Çalışma sayfaları sırayla sohbet
edilerek verilip çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 3 sf 46,47)
    III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                177
                                       Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (74)
Okul Adı     :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
3.Nesneleri üst üste /yan yana / iç içe dizer
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
DİL ALANI
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1.Olay yada varlıkları söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
7. Olayları oluş sırasına göre sıralar
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
Amaç 17: Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler.
2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.


                          ETKİNLİKLER

                            178
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;3,4,5,7,8,12,13,14 SDA A4:K;1,2 A13:K;1,2,3 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar hangi köşelerde oynamak istediklerini söyleyerek oyunlarına başlarlar.
Öğretmen çocukları oynarken gözlemler ara ara yanlarına giderek oyunlarına katılır, yeni şekiller yaptıklarında çok güzel
olmuş gibi sözlerle yaratıcılıklarını destekler. Ayrıca yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da nasıl davrandıklarını
gözlemler.
   ●Sanat köşesinde; yıldız maskesi çalışması için malzemeler masanın üzerine konulur. Çalışmaya istekli öğrencilerle
başlanır. Çocukların kendilerinin yapmalarına fırsat verir. Öğretmen çalışmasını bitiren bir çocuğun yıldız maskesini alarak
diğer çocuklara göstererek “Çocuklar bakın arkadaşınızın yıldız maskesi ne güzel oldu, bugün ki oyunumuz için yıldız
gerekli, oyuna katılmak isteyen masaya çalışmak için gelebilir” denilerek kendiliğinden etkinliğe katılmayan çocuklar
yönlendirilir.
   ●Diğer masaya; bir resim kağıdı büyüklüğünde yan yana yapıştırılmış siyah-beyaz kartonlar ve pastel boyalar konulur.
Kağıdın beyaz tarafına gündüz, siyah kartona ise gece çalışması için çocuklar yönlendirilir. (gökyüzünde gördüklerimiz de
çalışılabilir.)
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde, toplanma zamanının geldiğini, etraflarındaki dağınıklık, düzensizlik ve kirlilikleri
fark edip toplanmalarını ayrıca kendilerine göre de düzenleyebileceklerini söyleyerek toplanmaları sağlanıp, temizlik ve
tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.

   Fen ve Matematik -Türkçe Dil DA A8:K;1,2,3,4 BA A2:K;1,2 A7:K;7 A17:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar daire şeklinde otururlar. Daha önce söylenen “güneş” ile “ay ve yıldızlar” parmak oyununu hareketleri ile
söylenir. Çocuklarla gece ve gündüzün birbirlerinden neden farklı olduğu konuşulur. Dünya modeli bütün çocukların
görebilecekleri bir yere konur. Üzerindeki ülkelerin ismi söylenerek gösterilip, Türkiye’nin üzerine renkli kağıt yapıştırılarak
yer belirlenir. Güneş olarak ta ışık kaynağı kullanılarak, dünya döndükçe farklı bölgelerin ışık aldığı ve farklı bölgelerin
karanlıkta kaldığı gösterilerek gece –gündüz deneyi yapılır.
   ●Öğretmen, içinde günler ve hafta geçen bir öykü anlatır. ( Hafta sonu doğum gününü kutlayacak çocuğun pazartesi
gününden başlayıp, sabırsızlıkla günlerin bir an önce bitmesini istemesi, hazırlık için çok önceden pasta almak istemesi ve
annesiyle doğum günü hazırlığı( kart hazırlama, arkadaşlarına verme, yiyecek hazırlığı, eğlence vb.) yapmasını konu olan bir
öykü.) Öykü sonunda, -Hangi gün hazırlamak istiyor?
   —Haftanın son gününün adı neymiş? —Haftanın günlerini sayalım mı? Gibi hikayede geçen günler ve konusuyla ilgili
soru-cevap şeklinde tekrar edilir.

   Oyun- Müzik PMA A1:K;4,5 SDA A11:K;1 BA A12:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar. Öğretmen tef ile ritim tutarak hızlı-yavaş koşar adımlarla ritme uygun hareket edilir.
Çocukların eline önceden hazırlanan beyaz-siyah şerit verilir. Tef çaldığında gündüzdür, beyaz şeritler kaldırılarak dans
edilir. Tefin sesi kesilince gece olmuştur siyah şerit kaldırılarak uyur gibi yapılıp, “hareketsiz kalacaksınız” açıklaması
yapılıp oyuna başlanır. Yanlış yapan-şaşıran oyundan çıkar en son iki çocuk kalana kadar oyuna devam edilir, çocukların
isteğine göre devam edilir.
   ●Öğretmen sanat etkinliklerinde çalışılan yıldız maskelerini çocuklara dağıtır. “Hepiniz birer yıldızsınız. Kendinize bir
isim koysaydınız ne koyardınız? Dünyaya gökyüzünden bakıyor olsaydınız, neleri görmek isterdiniz? Sizi ne
heyecanlandırırdı? Gibi sorularla çocukların fikirleri alındıktan sonra öğretmen, “ben hangi minik yıldızın ismini söylersem o
yıldız benim dediğim yere gidip orada parlayacak” der ve ismini söylediği çocuğun yönergeye uygun olarak kendisini doğru
yere yerleştirmesini ister. (Esra yıldız masanın altında parla gibi)
   ● Her çocuk için yönerge verildikten sonra çocuklar, karşılıklı iki sıra olup, minik yıldızlar tekerlemesi söylenerek
hareketleri yapılır. Veya tekerleme şarkı ritminde söylenerek serbest hareketlerle dans edilir. (Eğlenerek Öğrenelim sf.52)
   Minik küçük yıldızlarız (Hep birlikte dizlerini kıvırarak küçülürler)
   Gökte biz oynarız     (Ellerini yukarı açarlar)
   Hola la la la…       (Sekerek dönerler ve el çırparlar)

   Okuma Yazmaya Hazırlık BA A3:K;3,4 A4:K;1,9 A17:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. Çalışma sayfaları ve boya kalemleri dağıtılır. Yönergeler verilmeden gece-gündüz
deneyinde sırasıyla neler yapıldığı çocuklardan tekrar aldıktan sonra, gece-gündüz, saat, takvim, yıl, mevsimler ilgili sohbet
edilir.

  AİLE KATILIMI:
Ailelere okumaları için ‘Çocuklarda inatçılık’ konulu yazılmış notlar gönderilir.
Öğretmen velilerden çocuklarıyla birlikte katı-sıvı deneyi yapmalarını ve deney hakkında çocuklarıyla neden-sonuçlar
kurarak konuşmalrını ister.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:


   Öğretmen Açısından:
                               179
                                                            Tarih:
                          GÜNLÜK PLAN (75)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
3.Sesin özelliğini söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
 Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
3.Verilen sözcüğün anlamlarını açıklar.
4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
4.Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler
2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır
3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;4,5,12,13 SDA A6:K;2,3,4 A11:K;4 BA A9:K;3,4 ÖB A1:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her biri ile ayrı ayrı selamlaşır, hangi ilgi köşelerinde oynamak ya da hangi
etkinliğe katılmak istediklerini sorar. Çocuklar istekleri doğrultusunda oyuna veya etkinliğe katılırlar.
   ●Sanat köşesinde; masaya civciv resmi olan kağıt, sarı renkte elişi, grafon kağıtları ve yün artıkları, makas yapıştırıcı
konulur. Çocuklar çalışmalarında özgür bırakarak istedikleri şekilde (elişi kağıtları küçük kesip yapıştırma veya grafon
kağıtlarını yuvarlayıp yapıştırma, yün artıklarını kesip yapıştırma) civciv resmini tamamlamaları sağlanır.
   ● Ayrıca, her çocuk için üç yumurta şekli olan beyaz kartonlar, civciv çalışma masasında kesilip boya masasında serbest
boyanır.
                              180
   ●Diğer masaya; kesme-yapıştırma ve çizgileri tamamlayarak saat çalışması için gerekli malzemeler konulur. Nasıl
yapılacağı çocuklara gösterilip çalışmalarında özgür bırakılır.
   ● Etkinlik için ayrılan süre bitimine yakın öğretmen çocuklara hissettirmeden boyadıkları yumurtaları sınıfın çeşitli
yerlerine saklar. Çocuklara, “sınıfımızda yumurtalar saklı siz toplanırken bulacaksınız, nerelere girmişler bakalım” diyerek
toplanmaya geçilir. Yumurtalar bulundukça sınıftaki ipe mandalla asılır. Toplanma sonunda çocuklar tek sıra olurlar.
Toplanan yumurtalar çocuklarla birlikte sayılır. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil – Müzik DA A1:1,3,4 BA A16:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen “Çilli Horoz-Sarı Tavuk” adlı parmak oyununu çocuklara
hareketleriyle yapar. Ardından çocuklarla tekrar edilir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.31 )
ÇİLLİ HOROZ – SARI TAVUK
Bu Çilli horoz,             (Sağ başparmak hareket ettirilir.)
Buda Sarı tavuk,             (Sol başparmak hareket ettirilir.)
Çilli horoz her sabah          (İki el ağızda birleştirilir, horoz sesi çıkarılır.)
Üüürüüüü Üüürüüüü diye öter,
Ali Can’ı uyandırırmış.          (Uyanma hareketi yapılır.)
Sarı tavuk da her sabah yumurtlar,    (Sol başparmak hareket ettirilir.)
Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak       (Sol el parmakları birleştirilir, açılıp kapanır.)
Yumurtam sıcak diye haber verirmiş.
Ali Can yumurtaları alır,         (Sağ elle, sol avuçtan alınır.)
Annesi de pişirirmiş , fokur fokur fokur (İki elle kaynama hareketi.)
Ali Can yumurtaları hapur hupur hapur hupur yermiş. (Yeme hareketi yapılır.)

   Öğretmen, çiftlikte dedesine hayvanların bakımında yardım eden Caner’in sabah-öğlen ve akşam yaptıklarıyla ilgili
öykü anlatır. ( Caner hayvanları çok sever. Her sabah saatini kurarak uyanıp hayvanları besler. Öğlen mutlaka dinlenmek için
öğle uykusuna yatar. Akşamları dedesiyle hayvanların bakımını yapıp yine yemlerini vererek besler. Kendiside yemeklerini
yemeyi hiç ihmal etmez. Bir gün Caner’in saati kaybolur. Hemen bütün çiftliği aramaya başlar. Çünkü hayvanları beslemek
için, sabahları erkenden saatinin sesiyle uyandığından saatinin kaybolduğuna çok üzülür. Neyse ki hayvanların yardımıyla
saatini bulur.) Öykü sonunda çocuklara öyküde ne anlatıldığı sorulur. Çocukların yanıtlarını neden, niçin, ne zaman soruları
ile olaylarla ilgili yorum yapabilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerine yardımcı olur.
   ●Öğretmen önceden hazırladığı kasetten çiftlikte yaşayan hayvanların seslerini dinletir, sesin hangi hayvana ait
olduğunu ayırt etmeleri istenir. İkinci kez dinlemede çocuklar hareketleriyle canlandırırlar. Öğretmen “Ali babanın çiftliği”
şarkısını bir kez söyler, yine çocuklar diğer tekrarlarda hayvanların hareketlerini yapıp, seslerini çıkararak söylerler.

   Oyun PMA A1:K;4,5 BA A3:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar otururlar, çocuklardan biri ebe seçilir. Ebe görmeden sınıfın her hangi bir yerine yumurta (haşlanmış)
saklanır. Ebe sınıfta her yeri gezerek yumurtayı aramaya başlar, ebe yumurtaya yaklaştıkça hızlı alkış, uzaklaştıkça yavaş
alkış, uzaklaştıkça yavaş tempolu alkış tutulur. Ebe olan çocuk alkış tempoları doğrultusunda yumurtayı bulmaya çalışır.
Oyun çocukların isteğine göre tekrar oynanır. (Alkışla saklı yumurtayı bul oyunu).
   ●“Şimdi yeni bir oyun oynayacağız” denilerek bir ebe seçilir, ebe duvara dönerek gözlerini kapatır. Arkadaki çocuklar
belirlenen çizgide sıralanır ve ebe olan çocuğa “Tilki tilki saatin kaç?” diye sorarlar. Ebe bir sayı söyler. Arkadaki çocuklar
söylenen sayı kadar yaklaşmaya çalışır. Ebe hemen arkasını döner, hareket halinde çocukların görürse o çocuklar oyundan
çıkarılır. Ebeye hiç görünmeden yaklaşan sırtına vurup kaçan çocuk oyunu kazanır. Oyuna ebe değiştirilerek devam edilir.

   Okuma –Yazmaya Hazırlık DA A6:K;3,4,5 BA A3:K;1,2,3,4 A17:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen çocuklara anlattığı öyküde Caner’in saatini kaybetmesine neden çok
üzüldüğünü sorarak cevapları alır ve sınıfa getirdiği saati çıkararak çocuklarla birlikte incelenir, hangi rakamların olduğu, kaç
tane sayı bulunduğu, akrep ve yelkovan hakkında konuşulur. Yelkovanın bir tur dönmesinin bir saatlik zaman olduğu
belirtilir. Değişik sayılar üzerine döndürülerek günün temel zamanlarına ait saatler gösterilir.
   -Sabah kaçta kalkıyoruz?
   -Okula kaçta geliyoruz?
   -Kaçta eve dönüyoruz?
-Akşam kaçta uyuyoruz? gibi sorularla çocukların hepsinin etkinliğe katılımları sağlanır.
 Ardından çocukların bir gün önce aileleri ile yaptıkları katı- sıvı ile ilgili deneyleri ve sonuçları sohbet edilir.Deneyi nasıl
yaptıkları,hangi nesneleri kullandıkları sorulur ve pekiştirilir.Hayatımızdaki katı nesnelere ve sıvı nesnelere örnekler verilir.

   ●Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır.Aydınlık-karanlık ile ilgili kavramlar tekrarlanır,örnekler vermeleri
istenir.. (Sırada Ne Var 3 sf. 48,49,50)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                               181
                                                            Tarih:

                            GÜNLÜK PLAN (76)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
14.Atılan nesneleri yakalar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
6.Nesneleri ipe vb. dizer.
15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Farklı zeminler üzerinde yürüt.
2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
DİL ALANI
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
 Kazanımlar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;6,15 SDA A13:K;1,2,3 ÖB A1:K;1,3,7
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar kıyafetlerini ve eşyalarını yerleştirdikten sonra hangi köşelerde oynamak
istediklerini söylerler. İlgi alanları doğrultusunda istedikleri malzeme ve materyalleri kullanarak oynarlar. Öğretmen eğitici
oyuncak köşesine düğmeler ve boncukları koyarak iplere dizip bağlayarak kolye yapmalarına model olur. Mümkün
olduğunca karışmadan gözlemler, yaratıcı ürünler oluşturmalarına destek olur.
   ●Sanat köşesinde; siyah fon kartonu, yapıştırıcı, pamuk, elişi kağıdı, pastel boyalar masalar konulur. Fon kartonuna
büyük-küçük kalıplar kullanarak kardan adam şekli çizilir üzerine pamuk yapıştırılıp, el işi kağıdından gözler burun, ağız,
şapka vb. yapılarak kardan adam çalışması yapılır.
   ●Diğer masaya; kardan adam çalışmasının pastel boya ile etrafı resimlendirilir. İsteyen resim kağıdına serbest resim
çalışır.
   ● Etkinlik için ayrılan süre sona erdiğinde, toplanma zamanlarının geldiğini etraflarındaki dağınık ve düzensizlikleri
kendi görüşlerine, isteklerine göre düzenleyebileceklerini söyleyerek toplanmalarını sağlar. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderilip kahvaltıya geçilir.                              182
   Türkçe Dil – Müzik SDA A11:K;1,2 DA A5:K;3,4,5 BA A16:K;1,2
   Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere otururlar. Öğretmen “Kış Geldi” şiirini bir kez söyler, sonra istekli çocuklarda
katılarak tekrar edilir. Ardından “Kardan Adam” parmak oyunu hareketleriyle yapılır.(Türkçe Dil Etkinliklerim sf.51-55)
             KIŞ GELDİ
Kış gelince kar yağar       Kardan adam soğukta yaşar
Kartopu yarışı başlar        Erimekten hep korkar
Kardan adamla dolar        Üzülme sakın kardan adam
Bütün sokaklar            Daha yaza çok var.
KARDAN ADAM
Bir kardan adam varmış, kardan adamın bir başı     (İki el işaret parmakları ile baş ve gövde gösterilir)
Bir gövdesi, bir de ayakları varmış    ( Ayaklar yere vurulur )
Başında şapkası      (Şapkası gösterilir)   Bir de süpürgesi varmış (Süpürme hareketi yapılır)
Kömürden gözü, ağzı     (İşaret parmaklarla başparmaklar birleştirilip, gözlerin üzerine konulur )
Havuçtan burnu        (İşaret parmak burnun üzerine konulur)
Gövdesinde de dört tane düğmesi varmış ( Gövdede düğme yerlerine, dört kere dokunulur) 1-2-3-4
Kardan adam çok gururluymuş, dimdik dururmuş       (Sağ el parmakları birleştirilir, düz tutulur)
Ne sağa, ne sola eğilmezmiş (Sağ el sağa-sola eğilme hareketi yapılır )
Ne öne, ne arkaya eğilmezmiş (Öne-arkaya hareket edilir, sağ elle olmaz işareti yapılır)
Aradan günler geçmiş
Güneş çıkmış, havalar ısınmaya başlamış (Sağ ve sol el parmakları açık üst üste konur iki tarafa doğru sallanır)
Kardan adamdan geriye, Küçük kömür parçaları, havuç burnu, şapkası, atkısı ve süpürgesi kalmış.
Kardan adam erimiş, su olmuş gitmiş. (Ellerle bitmiş hareketi yapılır)
   Öğretmen “Kardan Adama Ne Oldu” adlı öyküyü okur. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.56)
KARDAN ADAMA NE OLDU
  Kar ne kadar da güzel yağıyor dedi Mehmet. Evet dedi annesi, çok güzel. O gün öğlene
kadar kar yağdı. Her yer bembeyaz oldu. Mehmet’in arkadaşları çoktan dışarı çıkmışlardı. Mehmet annesinden izin istedi.
-Anneciğim dışarı çıkabilirmiyim? Dedi.
-Tabii çıkabilirsin ama iyice giyinmelisin, dedi. Mehmet montunu, şapkasını, eldivenlerini giydi. Atkısını taktı ve dışarı çıktı.
Arkadaşları kartopu oynuyorlardı. O da onlara katıldı. Çok eğleniyorlardı. Mehmet,
-Haydi, kardan adam yapalım, dedi. Karları yuvarlayıp kardan adam yaptılar. Gözünü, ağzını, burnunu, süpürgesini, atkı ve
şapkasını da taktılar. Kardan adam çok güzel oldu. Ama çok üşümüşlerdi, birbirlerine iyi akşamlar deyip evlerine gittiler.
 Ertesi sabah hava çok güneşliydi. Mehmet penceresinin perdesini açıp kardan adama baktı ve birden çok şaşırdı……
   ●Öyküyü belli bir yerde bitirilir. Kesildiği yerden, çocuklar öyküyü tamamlamaya çalışır. Ardından, “karlı bir günde
neler yapabiliriz?” diye sorup, Cevaplardan sonra, “oynayalım mı? Deyip çocukları ayağa kaldırır, çocukların verilen
yönergelere göre istedikleri gibi hareket edebileceklerini söyleyerek başlar. “Kar yağıyor, bahçeye çıkmak için giyinelim
(palto, eldiven, çizme, atkı giyme hareketleri yapılır) her taraf karla kaplı haydi karda yürüyelim (hızlı-yavaş yürüme) kardan
nasıl sesler çıkıyor (cart curt, kırç...) çok fazla kar yağdı, kardan adam yapalım (yere eğilme, karı avuçlama, kardan adam
yapma) kardan adamın neyi eksik, tamamlayalım” der. Çocukların serbest hareketlerle canlandırmalarından sonra, ben
üşüdüm siz üşümediniz mi? haydi ısınalım. (zıplama, kolları hareket ettirme, elleri birbirine sürtme) Şimdi de kartopu
oynayalım (kartopu yapma, birbirine atma) karlar yolu kapadı kürüyerek yolu açalım (kürekle karları iki tarafa atma), sınıfa
dönme zamanı geldi, içeriye girelim. (koşarak, sekerek yürüme) giysilerimizi çıkartalım, çok yorulduk minderlere yatalım,
deyip çocuklar uzanınca sohbete başlanır.
   ●Kartopu oynamaya çıktığımızda veya kışın neden kalın giyiniyoruz? Giyinmezsek ne olur? Gibi tartışma soruları
sorulup cevapları alınır. Öğrenilen Ay dede şarkısı ve istenilen tekrar edilerek söylenir.
   ● Ardından, öğretmen daha önce öğrenilen “kardan adam” şarkısını bir kez söyler, çocuklarda katılarak hareketleriyle
tekrar edilir. Öğretmen çocuklara “kış ile ilgili şarkı söylemek isteyen var mı?” diye sorup istekli çocuklara grup önünde
şarkılarını söylemelerine fırsat verir.
   KARDAN ADAM
   Kardan adam yapalım         Boynuna atkı saralım       Üşüyor bu havada
   Burnuna havuç takalım        Kardan adam yapalım       Şapkayı giydir başına
   Üşüyor bu havada          Gözüne kömür takalım
   .  Fen ve Matematik BA A3: K; 1,2,3,4
    ●Öğretmen etkinlik için çocukları uygun bir şekilde oturtur. Çocuklara cisimlerin algılanmasında dokunmanın önemini
kavrayabilmeleri için “ Torbanın İçinde Ne Var? “adlı etkinliğini sırayla her çocuğun gözü kapalı olarak torbadan aldığı
nesnenin yumuşak mı? sert mi? olduğunu çocuklarla birlikte uygulanıp, tartışma sorularıyla etkinlik tamamlanır.
 Hareket-Oyun PMA A1: K; 14,15 A5: K; 1,2,5
   ●Hep beraber kalkılıp sıraya girilir. Sınıfın uygun yerine denge tahtası konulur veya uygun bir malzemeden oluşturulur,
(eğer imkân yoksa her hangi bir iple de oluşturula bilinir.) Her çocuğa iki küçük top verilir, ellerindeki toplarla dengenin
üzerinden yürüyüp, belli bir mesafeye konulan sepete kadar tek-çift ayak gidilip, toplar kutuya atılır. Sıranın sonuna geçilir.
Her çocuk bu hareketi yaptıktan sonra daire şeklinde yere otururlar. Bir topu arkadaşının ismini söyleyerek yuvarlama-tutma
oyunundan sonra, ayağa kalkıp “bülbül kafeste” oyunu oynanır. (Çocuklar halka olurlar, bir çocuk bülbül olup halkanın içine
girer, bülbül kafeste sözü ritmik olarak söylenerek, elleri birbirinden bırakmadan bülbülü halkada tutmaya çalışırlar. Oyun
diğer aşamalarda 2-3 bülbül ile oynanır.)
   Okuma-Yazmaya Hazırlık DA A6:K;5 BA A3:K;1,2,4 A5:K;6
   ●Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen “Kardan adam canlı mıdır? Sorusuna karşılık, alınan cevaplar doğrultusunda
yumuşak-sert zıt kavramına ulaşmaya çalışarak, sınıf içinde ve dışında zıt kavramlara örnek başka neler olduğu çocuklar
tarafından bulunup söylenir.
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:                               183
                                                            Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (77)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
2.Sesin geldiği yönü belirler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1.Görsel materyalleri inceler.
2.Görsel materyallerle ilgili soruşlar sorar.
3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay / üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.
                               ETKİNLİKLER
Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;7,8 SDA A6:K;1,2,3,4 ÖB A3:K;4
   ●Çocuklar, öğretmen tarafından sınıfta karşılanır. Çocuklarında birbirleriyle selamlaşmaları sağlanır, sonradan gelen
çocuklar öğretmeni ve arkadaşları ile selamlaşmaları yönünde uyarılır.
   ●Çocuklar istedikleri köşelerde oynarken öğretmen çocukları gözlemler, onların oyunlarına katılır. Yaptıkları yeni
şekilleri aferin, çok güzel, çok beğendim sözleri ile pekiştirerek yaratıcılıklarını artırıp yeni şekiller yapmaları için
yüreklendirir. Grup olarak oynayan çocukların birbirleriyle olan ilişkilerini gözlemleyerek yönlendirir.
   ●Sanat köşesinde; suluboya, fırçalar ve paket ipleri konulur. Öğretmen istekli çocuklara ip baskısı nasıl yapılacağını
model olarak gösterir. Yapılan çalışmalar diğer çocuklara gösterilerek onlarında ilgisi masaya çekilir.
   ● Diğer masaya; mecmua ve dergiler, makas, yapıştırıcı konulur. Resimlerin içinden vücudumuza yararlı ve zararlı
yiyecekler kesilip ayrı ayrı gruplanarak kağıtlara yapıştırılır. Çalışma sırasında öğretmen niçin bu sence zararlı veya yararlı
gibi sorular sorarak çocuklarla sohbet eder.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sonunda öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplayıp dağınık, kirli ve düzensiz köşeleri
gözlemlemelerini daha güzel olması için çocukların kendi istekleri doğrultusunda düzenlenip toplanmasını ister. Toplanma
işi bitip, temizlik ve tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.
                              184
   Türkçe Dil SDA A11:K;2 DA A5:K;2.3.4
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar, öğretmen mikrop, sabun, hasta, ilaç, doktor, hemşire, kalp, dişler, kulak, ağız,
burunla ilgili bilmeceler sorar cevaplar alınamadığında sözel ve görsel ipuçları verilerek cevaplara ulaşılır. Ardından
“Yaramaz Mikrop” parmak oyunu yapılarak söylenir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.62–63–64)
Doktor bize verir- Annem bana içirir (İLAÇ)
Hasta olunca gideriz-İlaçlarını içeriz (DOKTOR)            Ben gider o gider-İçinde tık tık eder (KALP)
Başımın iki yanındadır-Sesleri işitir. ( KULAK)            Bilmece bildirmece-El üstünde kaydırmaca (SABUN)
Gözle görülmez-Elle tutulmaz-Hasta eder yaramaz            Kaldıramaz o başını - Zorla içer aşını (HASTA)
(MİKROP)                               Biz biz idik - Otuz iki kız idik - Ezildik büzüldük - Bir
Aşı yapar-Hasta bakar (HEMŞİRE)                    duvara dizildik (DİŞLER)
Koklar her şeyi-Nefes alır sürekli (BURUN)              Küçük bakkal - Dünyayı yutar    (AĞIZ)
YARAMAZ MİKROP
Merhaba, benim adım
Yaramaz mikrop         (Sağ başparmak hareket ettirilir)
Ben insanları hasta etmeyi çok severim
Temiz olmayanları,      (Sağ başparmak sol elin parmaklarına sırayla değdirilerek söylenir.)
Yemeğini yemeyenleri, Aşılarını yaptırmayanları, hemen hasta ederim.
Siz yemeklerinizi yiyor musunuz?      (Yemek yeme hareketi yapılır. )
Dişlerinizi fırçalıyor musunuz?      (Diş fırçalama )
Ellerinizi sabunla yıkıyor musunuz?    (El yıkama )
Yoksa siz aşıda mı oldunuz?        (Aşı olma hareketleri yapılır.)
İmdaaaaaaat! Hemen kaçmalıyım       (Ayaklar yere, eller dizlere vurulur)
    ●Öğretmen, mikroplarla arkadaşlık eden, mikropların istedikleri yanlış davranışları yapıp bir süre sonra hastalanan çocukla ilgili bir
öykü anlatır. ( Bir mikrop çocukla arkadaş olmak ister, önceleri kendini iyi tanıtır. Ama zaman geçince artık iş başına geçmeliyim der.
Yemekten önce ve sonra ellerini yıkama, dişlerini fırçalama, ne güzel oyun oynuyoruz der. Banyo yapmakta çok sıkıcı of….gözlerine sabun
kaçar, tırnakların böyle uzun uzun çok hoş görünüyor boş ver kesme..gibi sözlerle çocuğu kandırır. Tabi ki çocuk hasta olur. Doktora
gittiklerinde doktor çocuğun mikropla arkadaşlık ettiğini hemen anlar. İlaçlarını verir… Vb gibi) Öykü sonunda, mikropların bütün
vücudumuzu etkilediği hakkında konuşulur. İstekli çocukların grup önünde sağlık ve mikroplarla ilgili özgün şiir-tekerleme söylemelerine
fırsat verilir.
   Fen ve Matematik BA A16:K;1,2
    ● Etkinlik için çocuklar uygun bir şekilde oturur. Öğretmen çocuklara göstermeden avuçlarına önce el kremi daha sonrada bolca toz
sim sürer. Ellerini ağzına kapatarak hapşırmış gibi yapıp, çocuklardan birinin elini sıkarak, merhabalaşıp kendini tanıtır. Çocuklardan sırayla
yanlarında oturan arkadaşlarının elini sıkarak, kendilerini tanıtmalarını ister. Çocukların tümü birbirinin elini bu şekilde sıktıktan sonra
çocuklardan ellerine bakmaları istenir. Çocuklara elinize simle nereden gelmiş olabilir? Elinize bulaşan simler neyi temsil ediyor olabilir?
Hapşırırken neden ağzımızı kapatmalıyız? Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra neden ellerimizi yıkamalıyız? Gibi sorularla mikropların
yayılmasını önlemek için, yapılması gerekenleri kavrayabilmeleri için sohbet ile tamamlanır.
    Müzik-Oyun DA A1:K;2,4 BA A3:K;1,2 A9:K;1,2
    ●Çocuklar ikişerli eş olurlar, öğretmen “sesimden bul” oyununu anlatır. (Müzik eşliğinde bir süre dans edilir, müzik
durunca çocuklar oldukları yerde kalıp gözlerini kapatırlar. Öğretmenin verdiği işarete göre herkes gözleri kapalı eşinin
ismini söyleyerek aynı zamanda eşinin sesini de duyup ona giderek birbirlerini bulmaya çalışırlar, gözler açılmayacak,
birbirimizi itmeden, yavaş adımlarla gibi) bir deneme oyundan sonra oyuna başlanır.
    ● Her oyunda eşler değiştirilir, diğer oyunlarda eşler isim yerine kendilerine hayvan sesi belirlerler. Örneğin horoz, olan
eşler ikisi de horoz gibi öterek gözleri kapalı birbirlerini bulurlar.
    ● Öğretmen “sıcak-soğuk” oyununun kurallarını çocuklara anlatır. Sıcakta yatılacak, soğukta kalkılacak, ılıkta
çömeleceksiniz, şaşıran oyundan çıkar. Çocukların ilgisi doğrultusunda oyuna devam edilir. Çocuklar rahat bir şekilde
otururlar.daha önce öğrenilen “Kardan adam” ve “ kış baba” şarkıları çocuklarla birlikte söylenir. İsteyen çocuklar
hareketleriyle katılarak söyler.
             KARDAN ADAM
    Kardan adam yapalım        Kardan adam yapalım
    Burnuna havuç takalım       Gözüne kömür takalım
    Üşüyor bu havada         Üşüyor bu havada
    Boynuna atkı saralım       Şapkayı giydir başına.
                   KIŞ BABA
A a a bak geldi kış baba (NAKARAT)        Sırtında kalın abası Elinde koca sopası           NAKARAT
E e e bir karış kar yerde            Dağlar kırlar hep bembeyaz Yavru kuşlar yem bulamaz
İ i i kış dondurdu bizi             Bu soğuğa dayanılmaz Kış babaya inanılmaz
O o o bak sırtımda palto             Korkumuz yok kardan kıştan Ne soğuktan ne rüzgardan
    ●Öğretmen bir balon alarak “balon saydırmaca oynayacağız” der. Çocuklar ayakta, öğretmen her balona vuruşta 1’den
başlayarak sayılmaya başlanır, öğretmen oyunu başlatıp grubun dışından izler. Balon yere düşürülmeden 20’den ileriye ve
10’dan geriye doğru sayılarak devam edilir. (Çok kalabalık olursa grup grup oynatılır).
Okuma Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 DA A8:K;1,2,3
●Öğretmen çocuklar masalara oturmadan, ellerini kalorifere ve (önceden dondurduğu) buz kalıbına dokunmalarını sağlayarak
hissettiklerini sıcak-soğuk olarak ifade etmelerini ister.
● Soğuk-sıcak nesneleri gösteren resim panosu incelenerek konuşulur, öğretmen masaya iki bardak içinde ayrı ayrı sıcak-
soğuk su koyar. Çocukların elleriyle hissetmelerine fırsat verilir. “İki yaprağı alarak bardakların içine konulur acaba hangisi
daha uzun kalacak, hangisinin rengi değişecek” gibi sorular yöneltir.
● Öğretmen, çocuklara “biz masalara oturalım çalışmamızı yapana kadar bakalım neler olacak” der. Çocuklar masalara
otururlar. Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılıp, sıcak- soğuk kavramı ile ilgili yönergeler verilerek çalışmaya geçilir.
●Çalışma sonunda bardaklara konulan yapraklar tekrar gözlemlenerek ( sıcak suyun içindeki yaprağın değişikliği) sonuçları
söylenir. (Çizgi sf 23,24)
AİLE KATILIMI: Öğretmen velilerden ‘Bizim ailenin enerji tasarrufu’ başlıklı evde neler yaptıklarına ilişkin notu
çocuklarıyla birlikte yazıp göndermelerini ister.
    III. DEĞERLENDİRME
    Çocuklar Açısından:        Etkinlikler Açısından:        Öğretmen Açısından:

                                  185
                    ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
                                      Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (78)
Okul Adı     :
Yaş Grubu    :
Öğretmen Adı   :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.Belli bir yüksekliğe çıkar.
10.Belirli bir yükseklikten atlar.
15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Nesneleri takar
5.Nesneleri çıkarır.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
1.Yaşamını sürdüre bilmesi için gerekli kaynakları verimli kullanır.
2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
                           186
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;4,5,7,10 SDA A6:K;5,10 ÖB A1:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, giysilerini ve eşyalarını yerleştirdikten sonra hangi köşelerde oynamak
istiyorlarsa, o köşelerde oyunlarına başlarlar.
   ●Çocuklar oyun oynarken, öğretmen gözlemler, yaptıkları yaratıcı şekilleri ödüllendirir. Grup olarak oynayan
çocukların grubun görüş ve amaçlarına nasıl uyduklarını gözlemler, çıkan sorunlara uygun çözümler bulmaları için öğretmen
fırsat tanır.
   ●Sanat köşesinde masaya; suluboya çalışması için gerekli malzemeler ve yanına mantar kapaklar konularak, baskının
nasıl yapılacağı çocuklara gösterilip çalışmalarında özgür bırakılır. (tırtıl yapma vb.)
    ●Diğer masada; enerji tasarrufu haftasıyla ilgili resim, kesik çizgilerin üzerinden gidilerek tamamlanıp pastel boya ile
boyama çalışması yapılır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bitiminde, köşeler düzenlenip, temizlik ve tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra
kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil SDA A9:K;1,2 DA A4:K;2.3.4.5 BA A16:K;1.2 A18:K;1.2.3.4.5.6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Daha önce öğrenilen tekerlemeler tekrar edildikten sonra isteyen çocuklar grup
önünde kendi başına söylerler. İstekli olmayan çocukları da zorlamadan teşvik edilir.
   ●Öğretmen, elektriği ve suyu tasarruflu kullanmadığından aile bütçelerinden oyuncak için para ayrılamayan çocuğun
üzüntüsü ve babasının neden istediği oyuncağı alamadığını anlatmasıyla, yaptığı yanlışları anlayıp ev de ve okulda daha
dikkatli davranması, arkadaşlarına da bildiklerini anlatmasıyla ilgili bir öykü anlatır.Ardından ilgili yönergeler verilerek
çalışma sayfaları yaptırılır. (Sırada Ne Var 3 Sf 51,52)
   ●Öykü, soru-cevap şeklinde tekrar edilip, eğer elektriği ve suyu tasarruflu kullanmazsak neler olabilir? Gibi sorular
çocuklara yöneltilerek duygularını ifade etmeleri sağlanır.
   ●Öğretmen, ailelerin çocuklarıyla birlikte yazdıkları “bizim ailenin enerji tasarrufu” başlıklı yazıları, “ aferin, bakalım
Ayşe’nin ailesi neler yapıyormuş “ gibi sözlerle çocukların dikkatini çekerek okur. Ardından “Sınıfımızda, okulumuzda nasıl
tasarruflu olabiliriz, konuşulur ve tartışılarak çözüm yolları bulunur”
   Oyun-Müzik PMA A1 K; 7.10.15 SDA A11:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen sınıfın ortasına belli aralıklarla sandalyeleri koyar, çocuklar tek sıra halinde, sırayı bozmadan sandalyelere
çıkma atlama çalışmaları yaparlar. Sonra ellerine birer top vererek topla aynı çalışma yapılır. Sandalyeler kaldırılır.
   ● Çocuklar iki gruba ayrılırlar, hazırlanan ortam da bir grup lobut diğer grup ip atlama çalışması yaparlar. Gruplar
değişerek her iki çalışmayı da bütün çocukların yapmalarına fırsat verilir.
   ●Güvenlik çemberi dansı için çocuklar el ele tutuşup daire olurlar. Öğretmen önceden hazırladığı klasik müzik eşliğinde
(hafif) gözler kapalı olarak hareket ederler (sallanarak) öğretmen ortada çocukları bazen ortaya doğru, bazen de, dışarıya
doğru yönlendirir. (Yumuşak bir sesle –şimdi yavaş yavaş ortaya doğru geliyoruz. –Yavaş yavaş açılıyoruz gibi). Çocuklar
oldukları yere otururlar.
   ● Daha önce öğrenilen şarkılar tekrar edilerek söylenir. İstekli çocuklara grup önünde özgün şarkı söylemeleri için fırsat
verilir.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A9:K;3,4 A11:K;1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen panodan 1-8 arası rakamları göstererek çocuklardan ismini sorar. 8 rakamını
tanıma ve yazma çalışması yapılır. Ardından birkaç çocukla sınıf içinden 3 tane kitap al (6 tane tabak al, bebek, top vb.)
masanın üzerine koy deyip, birlikte sayılır. Eller söylenilen rakam kadar vurulur, parmaklar şaklatılır, masalara vurulur 1’den
9’a kadar rakamlar tekrar edildikten sonra, boş beyaz kağıt ve boya kalemleri dağıtılır. Öğretmen, karışık olarak (1-5 arası 4-
çiçek, 3-top, 1- ağaç vb.) söylenilen sayı kadar nesne çizme, rakamı yazma ve sayma çalışması için yönergeler vererek
çalışma yapılır.

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:   Etkinlikler Açısından:   Öğretmen Açısından:
                               187
                                             Tarih:
                       GÜNLÜK PLAN (79)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
7.Belli bir yüksekliğe çıkar.
10.Belirli bir yükseklikten atlar.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler.
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 10.Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
Amaç 14.Sanat eserlerinin estetik özelliklerini farkedebilme
Kazanımlar
1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
2.Sanat eserleri hakkında duygularını açıklar.

DİL ALAN
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 5.Varlıları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme.
Kazanımlar
6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir.
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
5. Varlıkların dokunsal özelliklerine göre gruplar.
6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurabilme
Kazanımlar
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar                           ETKİNLİKLER
                              188
   Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;7,12,13 SDA A4:K;1,2 BA A18:K;1,2,3 ÖB A1:K;1.2.3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, giysilerini çıkartıp pandiflerini giydikten sonra, hangi köşelerde oynamak
istediklerini söyleyerek oynamaya başlarlar. Öğretmen oyunlarında onları gözlemler, aralarında çıkan problem durumlarında
mümkün olduğunca kendilerinin halletmelerini uzaktan izler. Belli bir süre sonra problemin ne olduğunu sorup çocuklardan
çözüm önerilerini ve içlerinden en uygun olanını seçip denemelerini sağlar.
   ●Sanat köşesinde daire şeklinde beyaz kağıtlar verilir. Daire şekiller 5 veya 6 ya katlanıp, kenarlarından makas yardımı
ile küçük şekilli kesikler yapılır. Katlanan daire açıldığında, kar tanesi oluşturulmuş olur. (Yapılan kar taneleri, pencerelere
yapıştırılabilir, kış panosu hazırlanabilir veya büyük bir kağıt üzerine bütün kar taneleri yapıştırılıp, proje çalışması
yapılabilir.)
   ● Diğer masaya, suluboya, paket ipi ve beyaz kağıt konularak ip baskısı çalışılır. Yapılan çalışmalar panoya asılır.
Bütün çocuklar ip baskılarına bakıp hayal güçlerini kullanarak şekillerin neye benzediklerini veya benzetmeye çalışarak
söylerler. Evet çocuklar etkinliğimizde ne yaptık, önce iplerimizi boyadık,baskımızı yaptık.Şimdi panomuza asacağız değil
mi?Peki sonra ne yapalım denilerek,toplanma temizliğe geçilir.
   ● Serbest zaman için ayrılan süre sona erdiğinde sınıf toplanır, malzemeler yerleştirilir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
için lavaboya gidildiğinde, Öğretmen temizlik kurallarını uygulayabilmeleri açısından çocukları gözlemler, doğru
kullanımları destekler, kullanamayanlara rehberlik eder. Sınıfa dönülüp kahvaltı hazırlığına geçilir.
   Türkçe Dil-Müzik SDA A11:K;5,6 DA A5:K;2,3,4 BA A16:K;3
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar, çocuklar “kızak”, “kardan adam” parmak oyunu öğretmen ile birlikte söylerler.
(Eğlenerek Öğrenelim sf.23-24)
KARDAN ADAM
Beş küçük kardan adam, sırada duruyorlar (Sağ el öne uzatılır, parmaklar açık tutulur)
Hepsine bir şapka var ve kırmızı kurdele (İki el başa götürülür)
Beş küçük kardan adam gösteri için hazırlanır (Sağ el parmaklar açık öne uzatılır)
Nereye gidiyorlar? Bekle güneş çıksın. (İki el baş üstünde daire yapılır.)
Yakında gidecekler. Eriyen karlarla beraber. Tepeden aşağıya doğru (İki el aşağıya çekilerek öne uzatılır.
   ●Öğretmen parmak oyunlarından sonra öyküye başlar. ”Dışarıda lapa lapa kar yağmaya başlamış, Üzerinde pijamaları
pencereden dışarıyı izleyen çocuk, karı görünce çok sevinmiş. Hemen annesinin yanına koşmuş, “ Anneciğim dışarı çıkabilir
miyim?” diye sormuş. Annesi iyi ama sen….. ve öyküyü burada bırakır. Öğretmenin bıraktığı yerden itibaren çocuklar sırayla
bir cümle veya bir kelime ilave ederek, öykü tamamlama çalışması yapılır. Sonunda, sorular sorularak öykü tekrarlanır.
   ●Öğretmen ritim aletlerini dağıtır. Yavaş ve hızlı ritim çalışması yapıldıktan sonra ritim tutarak daha önce söylenilen
“kardan adam” ve “kış baba” şarkıları söylenir. Çocukların isteğine göre diğer öğrenilen şarkılarda tekrar edilir. Ritim aletleri
çocuklarla birlikte yerlerine yerleştirilir.
   KARDAN ADAM
   Kardan adam yapalım         Kardan adam yapalım
   Burnuna havuç takalım        Gözüne kömür takalım
   Üşüyor bu havada          Üşüyor bu havada
   Boynuna atkı saralım        Şapkayı giydir başına.

                KIŞ BABA
A a a bak geldi kış baba (NAKARAT)  Sırtında kalın abası Elinde koca sopası       NAKARAT
E e e bir karış kar yerde       Dağlar kırlar hep bembeyaz Yavru kuşlar yem bulamaz
İ i i kış dondurdu bizi        Bu soğuğa dayanılmaz Kış babaya inanılmaz
O o o bak sırtımda palto        Korkumuz yok kardan kıştan Ne soğuktan ne rüzgardan


   Oyun PMA A1:4,5,7,10,11
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen elindeki tef ile ritim tutarak, hızlı-yavaş ritimlerle yürüme, koşma yönergeleri verip belli bir süre sonra
oldukları yerde hareketsiz kalıp kardan adam olmalarını ister. Çocuklar diledikleri gibi durup şekillerini aldıktan sonra
hareketsiz dururlar, öğretmen güneş olur, çocukların aralarında dolaşmaya başlar, çocuklardan birine dokunur, çocuk yavaş
yavaş eriyormuş gibi yaparak yere yıkılır. Bütün çocuklara dokunup erittikten sonra, bir çocuk güneş seçilip oyun tekrar
oynanır. Öğretmen “Kardan Adam ve Güneş” oyunu dışarıdan izler, çocukların isteğine göre devam eder.
   ● Çocuklar iki gruba ayrılırlar. İki grubun önüne sandalye, minderler engel olarak sırayla konulur. En öndeki çocuk
elindeki topla engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçip tekrar geriye dönüp arkadaşına topu verir. Sırasının arkasına
geçer. Topu alan çocuk aynı hareketleri yapar. Hangi grup önce bitirirse o grup birinci olur, alkışlanır, yarışma isteğe göre
devam eder.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık SDA A2:K;1,2 A10,K3 A14 K1,2 BA A5:K;6,7 A6:K;5,6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen masaya sınıf içindeki oyuncaklar ve materyallerden koyar. (bardak, tabak,
oyuncak bebek, kalem, silgi, çiçek, peçete, kağıt havlu vb.,) Hangi amaçla kullanıldıkları, kullanım amaç ve şekillerine göre
dokunsal duyumlarına göre eşleştirme, gruplama çalışmaları yapılır.
   ●Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılıp, yapmaktan hoşlandıkları sporlar hakkında konuşulur. Ardından Türk
kültürüne ait olan Güreş hakkında sohbet edilir. Erkek çocukları güreştirilerek gösterilir.ilgili yönergeler verilerek çalışmaya
geçilir. ( Sırada Ne Var 3 sf.53,54,55,56 )

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:


                               189
                                                           Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (80)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
3.Nesneleri çeker / gerer.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
6.Çift ayakla ileri/geri sıçrar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
AMAÇ 3. Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2.Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceğini seçebilme


                            ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;8,10,12 A4:K;2,3,4,5 SDA A6:K;1,2,10
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocukların her biri ile selamlaştıktan sonra, onlarla sohbet ederek oynamak
istedikleri ilgi köşelerine yönlendirir. Çocuklar arkadaşları ile serbest oyun oynarlarken, öğretmen gruba katılamayan
çocukların oyun içine katılmalarına rehberlik eder.
   ●Sanat köşesinde; karbon çalışması için papağan resmi olan kâğıt, ortadan ikiye katlanır. Resmin arkası pastel boya ile
istenilen renklerde rengârenk boyanır. Sonra papağan resminin üzerinden kurşun kalemle bastırılarak çizilir. ( Kağıdın beyaz
kısmına renkli papağan resmi çıkar.)
   ●Diğer masaya renkli oyun hamuru ve kalıplar yanına çeşitli artık materyaller (hububat, makarna, kürdan, düğmeler,
yapma çiçek, yaprak, pullar vb. ) konularak çocukların elleriyle veya kalıplarla şekiller çıkartıp istedikleri çalışmayı
yapmaları sağlanır.
   ●Serbest zaman bitiminde öğretmen toplanmaya başlamadan “çocuklar sınıfımızda bazı hayvan resimleri kaybolmuş
onları toplanırken bulabilir misiniz? Ama bu resimler tam ortadan ikiye bölünmüş bakalım kimler resimleri bulup
birleştirebilecek” diyerek çocukların toplanmaya geçmesini sağlar (karınca, köstebek, ayı, yılan, tavşan, köpek vb. hayvan

                              190
resimleri ortadan kesilmiş olacak.) Sınıf toplanırken bulunan parçalar çocuklar tarafından birleştirilerek öğretmene gösterilip
panoya asılıp, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltı geçilir.

   Türkçe Dil SDA A11:K;1,2 DA A5:K;2,3 BA A16:K;1,2,3 ÖB A2:K;1
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen “üşüdüm” tekerlemesini çocuklarla birlikte tekrar eder.(Eğlenerek
Öğrenelim sf.55)
ÜŞÜDÜM
Üşüdüm üşüdüm,
Daldan elma düşürdüm,
Elmayı yediler, bana cüce dediler.
Cücelikten çıktım,
Beyoğlu’na gittim.
Bey oğlu çok hasta, çorbası tasta
   Panodaki hayvan resimlerini alarak çocuklarla birlikte tek tek isimlerini tekrar edilir. Öğretmen “bu hayvanlarla ilgili
şiir veya tekerleme söylemek isteyen var mı?” diye sorar, söylemek isteyen çocuklar dinlenir.
   ●Öğretmen “çocuklar kışın hayvanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz?” diye sorar. Karıncaların vb. toprağın altına
girdikleri kış uykusuna yattığı göçmen kuşların sıcak ülkelere gittiği, kedilerin ve köpeklerin tüylerinin çoğaldığı vb. sohbet
edilir.
   ●Öğretmen masal anlatmaya başlar. “Havalar soğumaya başlamış mutlu mutlu yaşayan hayvanlar artık son kez toplanıp
konuşmaya başlamış, Ayı demiş ki.......” der ve bırakarak çocukların masalı oluşturmalarını sağlar. Her çocuğun bir katkısı
olması için sırayla söz hakkı verir masal tamamlanınca isim bulunur öğretmen aldığı nottan oluşturulan masalı tekrar okur.
   ●Öğretmen sonunda “peki insanlar soğuktan korunmak için neler yapıyorlar?” diye sorup grup halinde ayağa kalkarak
pandomim şeklinde oynamalarını ister.

   Oyun-Müzik PMA A5: K; 6 BA A3: K; 1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Her çocuk bir minder alarak üstüne çıkar soğuk denildiğinde minderden çift ayak halının üzerine sıçrar, sıcak
denildiğinde minderin üzerine sıçrar. Şaşıran minderini alarak oyundan çıkar. En son iki kişi kalan kadar “sıcak-soğuk”
oyunu oynanır.
   ●Çocuklar otururlar. Sınıfın uygun bir yerine iplerden yararlanarak iki daire ve karşılarına da dar ve geniş şekilde yol
oluşturulur. Öğretmen farklı adımlarla yürür çocuklar bu yürüyüşlerin sahiplerini tahmin etmeye çalışırlar, tahminlerden
sonra, öğretmen çocukların kulaklarına birbirlerinin duymayacağı şekilde, çocukların yürüyüşlerini yapacakları insan tiplerini
söyler.
   (Çocukların sayısına göre, bir daireye az sayıda, diğerine çok sayıda çocuk olacak şekilde, ‘Yaşlı bir insan- Bebek
taşıyan bir insan’ tiplemelerini söyler.)
   ● Sonra, öğretmen daireleri göstererek, “yaşlı insanlar bu daireye, bebek taşıyanlar bu daireye” diye çocukların daire
içlerine girmelerini ister. Çocuklara hangi grubun kalabalık, hangi gurubun tenha olduğunu sorup, kalabalık olan gurubun
geniş yoldan, tenha olan gurubun dar yoldan, aldıkları insan tiplemesiyle yürüyerek yolun karşısına geçmeleri istenir. Yine
aynı şekilde insan tiplemeleri değiştirilerek oyun tekrar edilir,
   Şişman bir insan - Acelesi olan insan
   Asker gibi - Kaçan bir insan,
   Sırtında yük taşıyan bir insan- el arabası süren bir insan vb.
   ●Ardından, öğrenilen kış şarkıları çocuklarla tekrar edilerek hareketleri de yapılarak söylenir.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A5:K;5 DA A6:K;5
   Öğrenme Süreci
   ● Çocuklar masalara oturmadan, Öğretmen “şimdi çift ayak sıçrayarak masalara gidip oturalım” der. Çalışma kitapları
ve boyalar dağıtılıp, kavramlarla ilgili yönergeler verilerek çalışmaya geçilir. (Sırada Ne Var 4 sf 3,4,5)   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:   Etkinlikler Açısından:   Öğretmen Açısından:
                              191
                                                           Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (81)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 4.Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar.
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
2.Varlıkların rengini söyler.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Amaç 18. Problem Çözebilme
Kazanımlar
1.Problemi söyler.
2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3.Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4.Seçilen çözüm yollarını dener.
5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman - Sanat PMA A2:K;7,8,13,14 SDA A4:K;1,2 ÖB A1:K;1,2,3,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar ilgi alanları doğrultusunda köşelere gidip oyunlarına başlarlar.
   ●Sanat köşesinde; renkli fon kartonları, yapıştırıcı ve makas masalara konulur. Fon kartonundan çocukların elleri içine
girecek büyüklükte külah şekli yapılır. İki yanına çocukların diledikleri gibi kesip katlayarak kanat, külah kısmının açık
yerine kuyruk kesilerek yapıştırılır. Elişi kağıdı ile yuvarlak kesilip sivri kısma yakın göz şeklinde yapıştırılarak kuş
çalışması yapılır. Çalışmasını bitiren çocuk kuşunu uygun bir yere koyarak, çalıştığı masanın üstündeki ve altındaki kesme
kırıntılarını toplayıp çöpe atar.

                              192
   ●Diğer tarafta; öğretmen duvara büyük boy resim kağıdı yapıştırıp duvarda pastel boya ile resim yapmaları için yer
hazırlar, çocukları gözlemleyerek kendi istekleri ile boyaya başlayıp sonuna kadar bitirip diğer köşeye geçmelerini ve kendi
kendilerini güdülenebilmelerini destekleyerek onları yüreklendirir, sözel olarak ödüllendirir.
   ● Etkinlik için ayrılan süre sonunda sınıf toplanıp, lavaboya gidildiğinde temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanıp
kullanmadıkları gözlemlenir. Sınıfa geçilip kahvaltı için masalara oturulur.
  Türkçe Dil-Müzik SDA A9:K;3,4 A11:K;1,2 DA A5:K;2,3,4,5 BA A18:K;1,2,3,4,5 A16:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar minderin üzerine yarım ay şeklinde otururlar öğretmen kelebek, leylek, kuş, karınca, ayı, ipekböceği, yılan
bilmecelerini görsel ve sözel ipuçları vererek sorar. Çocuklardan hayvanlarla ilgili bilmece sormaları istenerek istekli
çocuklara fırsat verilir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.30-34)

Sonbaharda uçar gider - İlkbaharda geri gelir.   (LEYLEK)
Kanatlarını açar - Havalarda uçar.       (KUŞ)
Çalışkandır, hep yem taşır - Durmadan kışa hazırlanır.   (KARINCA)
Narindir, inceciktir - Kanatları rengarenktir.    (KELEBEK)
Dağda gezer, balı sever, tabanı çıkar    (AYI)
Hem böcektir, hem kelebek - Koza yapar öbek öbek     (İPEK BÖCEĞİ)
Gözü var, ayağı yok, gömleği var dikişi yok - Adam öldürür eli yok (YILAN)

   ● “Küçük Karınca” adlı parmak oyunu hareketleriyle söylenir. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.34)
KÜÇÜK KARINCA
Küçük karınca yuvasından çıktı. (Sağ el yumruk yapılır, başparmak havada kalır. Sağ el, sol elin içine saklanır, başparmak
hareket ettirilir. )
Sağa baktı, sola baktı, kimseyi göremedi. (Başparmak sağa sola hareket ettirilir. )
Çıkayım biraz yiyecek bulayım, dedi.
Yürüdü, yürüdü, yürüdü, durdu.        ( Sağ el, sol kol üzerinde yürütülür, durdurulur.)
Sağa baktı, sola baktı, hiçbir şey göremedi. (Başparmak sağa sola hareket ettirilir.)
Yürüdü, yürüdü, yürüdü taaaaaaa… tepeye kadar çıktı. (Sağ el omuza kadar yürütülür, omuzda başparmak hareket ettirilir. )
Bir buğday tanesi buldu, ham dedi, yuttu. (El vurulur, iki elle yutma hareketi yapılır. )
Hızlı hızlı yürüdü, yürüdü, yürüdü,      ( Sol omuzdan aşağıya doğru, sağ el hızlı hızlı yürütülür. )
Yuvasına girdi.               ( Sağ el, sol el içinde saklanır .)
   Öğretmen “Cırcır Böceği ve Karınca” masalını anlatır. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.35-36). Masalın sonunda cırcır
böceğinin neden kışın aç kaldığını, niçin karıncaya gittiğini, sonunda ne olduğunu, karıncanın yaptığı doğrumuydu? Gibi
masalla ilgili sorular yönelterek cevaplarını çocuklardan alır.
   ●Öğretmen, “hayvanlar, kuşlar, kışın neden yemek bulmakta güçlük çekiyorlar? Biz bunun için neler yapabiliriz” diye
probleme çözüm yolları önermelerini sağladıktan sonra alınan cevaplar doğrultusunda en uygun çözüme karar verilir. Eğer
çözüme ulaşılamazsa öğretmen yönlendirir.
   ●Öğretmen ekmek kırıntılarını camın önüne koyarak, “biz de küçük kuşlara yardımcı olalım hepimiz evimize gidince
camlarımızın önüne biraz ekmek kırıntısı koyalım, kuşlarda gelip yesinler. Kış bitene kadar yapalım oldu mu?” diye
çocuklarla sohbet edilir.
   ● Ardından “Mini Mini Kuş” adlı şarkı söylenir. Çocukların isteğine göre diğer şarkılarda söylenerek devam edilir.
      MİNİ MİNİ BİR KUŞ
 Mini mini bir kuş donmuştu.      Aldım onu içeriye,       Pır pır ederken canlandı,
 Pencereme konmuştu.-2         Cik cik cik cik ötsün diye. Ellerim bak boş kaldı.-2
Oyun PMA A5:K;4 BA A4:K;2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ikili eş olurlar, biri yere çömelip top olur, diğeri topu oynayan çocuk olur. Öğretmen tef ile ritim tutarak her
vuruşta topların zıplamasını topu oynayan çocuk da arkadaşının başına hafifçe topu zıplatıyormuş gibi yapmasını söyler.
Çocukların isteğine göre sınıf içinde dolaşarak veya sabit oldukları yerde zıplarlar. Sonra çocuklar rolleri değişip “zıplayan
toplar” oyunu tekrar edilir.
   ● Öğretmen hareketli müzik eşliğinde çocukların bir süre dans etmelerini sağlar. Sonra çocuklara şu yönergeyi verir
“herkes sınıfta benim söyleyeceğim renkte bir eşyayı bulup tutacak”, yine müzik eşliğinde bilinen bütün renkleri söyleyerek,
her çocuk tutunca (oyuncakta arkadaşının kazağı veya eteği de olabilir). ne tuttuklarını sorar. (Öğretmen arada şaşırtmak için
burnunu tut, arkadaşının çenesini tut gibi yönergelerde verir.)
   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;10 DA A6:K;5 BA A9:K;3,4
   Öğrenme Süreci
  ●Çocuklar masalara oturmadan bir halka olmalarını ister ve önce sert bir topla birbirlerine atarak oynamalarına ,daha
sonra da yumuşak bir top vererek oynamalarına rehberlik eder.Toplar arasındaki farkı bulmak için sorular yönelterek, sert-
yumuşak kavramına dikkat çeker.Bu küçük oyundan sonra masalara oturulur.Çalışma sayfaları ve boyaları
dağıtılır,ilgiliyönergeler verilir. (Sırada Ne Var 4 sf. 6,7,8)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                              193
                                                            Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (82)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
DİL ALAN
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
2.Sesin geldiği yönü belirler
3.Sesin özelliğini söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
3.Sohbete katılır.
4.belli bir konuda konuşmayı başlatır.
5.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler
8.Üstlendiği role uygun konuşur.
 Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 7: Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir
                              ETKİNLİKLER
      Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;1,7,9,13 DA A4:K,6 SDA A3:K;1,2 A13:K;1,2,3 ÖB A3:K;1,2,4,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar öğretmenleriyle selamlaşıp eşyalarını yerleştirdikten sonra hangi köşede
oynamak istediklerine karar vererek oyunlarına başlar. Öğretmen çocukların rahatsız edici duygu ve düşüncelerini nasıl
ortaya koyduklarını gözlemler, olumsuz davranan sorunlarını çözemeyen çocuklara müdahale eder ve gerekli uyarılarda
bulunur.

                              194
   Öğretmen masaya çeşitli para örnekleri (bozuk para, kağıt para,eski paralar vs…) koyar, çocuklara paraları inceleme
imkanı verir.
   ●Diğer masaya tuz seramiği değişik sebze, meyve kalıpları konulur.Çocuklar sebze ve meyve kalıplarıyla çok güzel
sebze ve meyveler yaparlar.Öğretmen çocuklardan ‘haydi bakalım,şimdi yaptığımız yiyecekleri biriniz manav
olsun,birbirinize satın bakalım’ der.Peki almak isteyenler nasıl alacaklar o meyveleri? der ve bir şey almamız için paraya
ihtiyacımız olduğunu söyler. Öğretmen ‘bazen az parayla birşeyleri alabiliriz, bazen de biraz daha fazla paraya ihtiyacımız
olabilir’ diyerek,çocuklara çok parası olsa ne almak istediğini sorar.Çocuklardan gelen cevaplarla sohbet edilir.
   Öğretmen Alışverişle ilgili serbest boyama verir, çocuklardan özenle boyamalarını ister.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sona erdiğinde oyuncaklar toplanıp köşeler düzenlenir. Toplanma işi bitince öğretmenin
seçtiği bir köşenin estetik özellikleri hakkında sohbet edilir. Çocuklar algıladıkları şekilde kendi sözcüklerini kullanarak
köşelerin estetik özelliklerini anlatırlar. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir. Kahvaltı sırasında dengeli
beslenmeyle ilgili sohbet edilir.
    Drama-Müzik PMA A1:K;6,11 SDA A10:K;1,2 DA A1:K;1,2,3,4 A4:K;2,3,4,5,8 BA A9:K;4
    Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen erkek çocuk kuklasını alarak “Pazar” ve “Alışveriş” tekerlemesini
söyler. Çocuklarla birlikte tekrar edilir. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.66-67 )
ALIŞVERİŞ                    PAZAR
Elim elim ibrişim, elden        Pazara gittim, pazar yok.
Çıktı bir kuşum            Eve geldim, annem yok.
Dal bana yemiş verdi,         Bebeğe baktım, beşik yok.
Yemişi çobana verdim.         Çorbaya baktım, kaşık yok.
Çoban bana kuzu verdi,         Dedeme baktım, sakalı yok.
Kuzuyu kasaba verdim.          Yok, yok, yok.
Kasap bana para verdi.
Parayı kıza v erdim,
Kız bana boncuk verdi.
   ●Öğretmen kuklayı konuşturmaya başlar,
   -“Merhaba benim adım Can babam pazarda yumurta satar, bende, bugün okul tatil olduğundan ona yardım etmek için
gidiyorum. Babamın toplumda iki görevi var, birincisi pazarda yumurta satmak, diğeri de baba olmak, biliyorsunuz babalıkta
bir görev, az daha unutuyordum babama yardım için yumurtaları hazırlamalıyım sizde bana yardım eder misiniz?” der.
  “Haydi hep beraber pazara gidelim” der ve çocuklar ayağa kalkarlar. Öğretmen tefle ritim tutarak “pazara giderken çeşitli
yollardan geçeceğiz tefi hızlı vurduğumda hızlı, yavaş vurduğumda yavaş hareket edeceksiniz” der. Çamurlu-buzlu-yokuş
çıkma-yokuştan aşağı inme, tünelin içinden sürünerek geçme, engel üzerinden atlama gibi hareketler yapılır.
   ●Pazara geldiklerinde öğretmen çocuklara rolleri dağıtarak bazıları satıcı, bazıları da pazara alışveriş yapmaya giden
müşteriler olur. Kukla ile yumurtaları satmak için bir çocuk görevlendirilir. Öğretmen geri plana geçerek alış-veriş
yapmalarını izler. Çocuklar bir süre alışveriş olayını canlandırırlar.
   ●Canlandırmadan sonra sınıf düzenlenir. Halının üzerine otururlar. Öğretmen “Can’ın babasının görevleri nelerdir?
Can’ın babası ne satıyor? Pazarda satıcılar müşterilerine nasıl davrandı? Müşteriler satıcıdan bir şey isterken nasıl istemeli?
Canlandırmada (oyunda) hatalı davrananlar oldu mu? Alışveriş yaparken ne kullandık? Ailenizle pazara gittiniz mi? Başka
neler vardı? Vb. sorularla çocuklarla sohbet eder.
   ●Doğaçlama çalışmasından sonra, çocuklar yaptıkları marakasları alırlar. Marakasları serbest olarak bir süre sallarlar.
Öğretmen, çocuklara “marakasları ince ses çıkaranlar dolap tarafına, kalın ses çıkaranlar pencere tarafına geçsinler”
yönergesini vererek çocukları gruplara ayırır. Önce ince, sonra kalın ses çıkaran marakaslar çalınır. Sesler arasındaki farklar
konuşulur. Sonra sesler birleştirilerek, “pazara gidelim” şarkısı söylenir. Çocukların isteğine göre birkaç kez tekrar edilir.
    Pazara Gidelim
Pazara gidelim bir tavuk alalım / Pazara gidip bir tavuk alıp napalım / Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diyelim / Hapur hupur hapur
hupur yiyelim /
 Pazara gidelim bir kedi alalım / Pazara gidip bir kedi alıp napalım / Miyav miyav miyav miyav diyelim /
Hapur hupur hapur hupur yemeyelim.
   Oyun PMA A1:K;4,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen “kurbağalar ve leylekler” oyunu için sınıfın ortasına iç içe iki büyük daire çizer. İçteki daire göl olur.
Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Kurbağalar iki dairenin ortasında “kuvak” diye bağırır. Leylekler dairenin dışında “lak lak” diye
gezinirler. Öğretmen işaret verince leylekler kurbağaların üzerine koşarlar, kurbağalarda kendilerini kurtarmak için göle
atlarlar. Yakalanan kurbağalar leylek olur. Deneme oyunundan oyuna başlanır. Çocukların isteğine göre devam edilir.
   ●Çocuklar “çürük yumurta” oyunu için halka olup, ellerini dizlerinin altında bağlar şekilde çömelirler. Yavaşça
dokunulduğunda pozisyonlarını bozmadan kalanlar oyunu kazanır. Düşenler çürük yumurta sayılır.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık DA A6.K;4,5 BA A7:K;7
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara oturmadan tek sıra olurlar. Öğretmen en önde ve en arkada olan çocukların önce masaya
oturmalarını ister. Çocukların hepsi bu şekilde masalara otururlar.
   ●Öğretmen “bugün okula geldiğiniz saatten, şu ana kadar neler yaptık? Kim sırayla anlatmak ister. “ diye sorup
çocukların anlatmasına fırsat tanır.
   ●Öğretmen masanın üzerine değişik taşıt resimleri koyar.Bunların içinden bisikleti gösterir, çocuklardan bundan daha
ağır taşıt ismi söylemelerini ister.Daha sonra otobüs gösterir, otobüsten daha ağır bir taşıt ismi söylemelerini ister.Ağır
yükleri taşımak için hangi taşıtların kullanıldığı, hangi taşıtla hangi yüklerin taşındığını konuşulur.’Peki ya hafif bir şey
taşımak istesek, taşıta ihtiyacımız olur mu? Yoksa biz onu taşıyabilir miyiz? diye soru yönelterek,çocuklardan sınıfımızda
taşıyabileceğimiz hafif şeylerden ve taşıyamayacağımız ağır şeylerden örnekler vermelerini isteyerek, ağır-hafif kavramı
verilir.Daha sonra çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Alışveriş ve para ile ilgili yönergeler de verildikten sonra
çalışmaya geçilir. ( Sırada Ne Var 4 sf. 9,10,11 )

   DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:Etkinlikler Açısından:Öğretmen Açısından:
                                195
                                                             Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (83)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
DİL ALAN
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
AMAÇ 7: Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1.Olayları oluş sırasına göre söyler.
Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler
2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1.Tehlikeli olan durumları söyler.
2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;1,7,8,13,14,15
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her biri ile ayrı ayrı selamlaşır. Çocukları istekleri doğrultusunda ilgi köşelerine
yönelterek serbest oyun oynamalarını sağlar.
   ●Sanat köşesinde; moda dergileri, mobilya, ev eşyaları, mutfak ve giysi katalogları vb. makas, yapıştırıcı renkli yarım
fon kartonu masalara konulur. Çocukların istedikleri bir vitrini oluşturmaları için (giysi mağazası, mobilya mağazası,
ayakkabı mağazası gibi) resimleri kesip yapıştırarak vitrin oluşturma çalışması için rehberlik eder.
   ●Sonra pastel boya ile kartonun etrafı çerçevelenir boya veya pullarla, iplerle, kurdelelerle vitrin içi süslenir.
   ●Diğer masaya; çeşitli şekiller kesilip etrafı zımbalanır. Tel tokasına yün takıp dikiş dikme çalışması verilir (kazak şekli,
kalp, eldiven, elma vb.)
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde öğretmen, “bu günkü gezimize kimler katılmak istiyor?” diye çocukların dikkatini
çekerek “hemen toplanalım yoksa geç kalırız” gibi sözlerle toplanmaya teşvik eder. Sınıf toplanıp köşeler düzenlenince
temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip, kahvaltıya geçilir.

   Alan Gezisi SDA A10:K;1,2 BA A2:K;1,2 A4: K;9 A7:K;7 ÖB A5:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, meslek gruplarını tanımak için yakın çevredeki mağazalara geziye gideceklerini söyler. Çocuklara yolda
nasıl yürüneceği, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, girdiğimiz mağazalarda nasıl davranmayla ilgili
sohbet edilir.
                               196
   ● Çocukların giysilerini giymelerine rehberlik ederek, gezi yerlerine doğru yürünür. (Mahalle esnafı yada merkezde
bulunan alışveriş merkezi olabilir, yaşanılan yere göre değişir). Yolda trafik ışıklarına, yaya geçitlerine, trafik polisine
çocukların dikkatleri çekilir. Girilen dükkan veya esnafların işyerlerinde işin mahiyetine kullanılan malzemelere veya satılan
mallara göre çocuklarla sohbet edilerek gezilir.
   İnsanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarına dikkat edilmesi istenir.Bir dükkandan gazete,kırtasiyeden zarf
alınabilir. Gezi sonunda da sınıfa dönüldüğünde çocukların geziyle ilgili izlenimleri ve gezilen yerler, yaşanan olaylar
sırasıyla tekrarlanarak, iletişim hakkında sohbet edilir.

   Oyun-Müzik PMA A1:K;4,5 DA A5:K;5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmenin tefle ritim tutarak verdiği yönergelere göre hızlı-yavaş yürüme, koşma vb. hareketleri yaptırır. Sonra,
“şimdi sizinle müze oyunu oynayacağız ben müzenin bekçisiyim, akşam olup yatmaya gidince, siz yavaşça müzeye
gireceksiniz, çok sessiz olmanıza rağmen ben sesleri duyup uyanacağım gelip baktığımda, sizler yakalanmamak için müzede
bir eşya olacaksınız” der ve mutfak eşyaları müzesi olduğunu söyleyerek müzenin ışıklarını söndürüp yatmaya gidiyor gibi
yapar.
   ●Çocukların ortaya gelip ne olacaklarına ve hareketlerini yapmalarına fırsat verecek kadar bekleyip “Aaa buradan sesler
geliyor, gidip müzeye bakayım” der, arkasını dönüp baktığında her çocuk bir şekil almıştır. Bekçi, burada kimse yok diyerek
tek tek çocuklara sorar, çocukta hangi eşyayı düşünüp o şekli aldıysa ismini
( Çaydanlık, çırpıcı, bardak, kaşık, vb ) söyler. .Oyunun sonunda bekçinin polise nasıl haber vereceği,önemli durumlarda
nereleri aramamız gerektiği konusunda çocuklarla sohbet edilir. Bir iki oyundan sonra, istekli çocuklar bekçi olabilir.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık SDA A10:K;1,2 BA A17:K;1 A20:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. Öğretmen panodaki Atatürk albümünden resimleri göstererek Atatürk’ün hayatını ve
kişisel özelliklerini çocuklarla birlikte soru-cevap şeklinde tekrarladıktan sonra Atatürk’ün askerle nasıl haberleştiğini
sorulur. Cevaplar alınıp, eski ve yeni iletişim araçları ile ilgili sohbet edilir.
   ●Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. İlgili yönergeler verilir.  ( Sırada Ne Var 4 sf. 12,13,14 )


  III. DEĞERLENDİRME
  Çocuklar Açısından:


  Etkinlikler Açısından:


  Öğretmen Açısından:
                              197
                                                             Tarih:
                             GÜNLÜK PLAN (84)
Okul Adı      :
Yaş Grubu      :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5.Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1.Olay yada varlıkları söyler.
2.Varlıkların rengini söyler.
4.Varlıkların şeklini söyler.
7.Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
Amaç 5.Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eleştirebilme.
Kazanımlar
8.Nesneleri sayılarına göre eşleştiriniz.
10.Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
6.Sayıca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.
                            ETKİNLİKLER
Serbest Zaman-Sanat PMA A2:K;8,13,14 ÖB A3:K:1,2,3,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar. Çocuklar eşyalarını yerleştirdikten sonra, serbest olarak oyunlarına başlarlar.
Çocukların sırayla köşelerde yer değiştirerek farklı köşeleri keşfetmeleri, oynadıkları köşelerin estetik özelliklerini fark edip
gerekli değişiklikleri yapmaları sağlanır. Çocuklar oynarken öğretmen gözlemler. Gerekli durumlarda onlarla oynayarak
model olur. Yaptıkları yeni şekilleri ödüllendirir.
   ●Sanat köşesine; horoz, parmak veya çomak kuklası çalışması için çok büyük boyutlarda olmayan horoz resmi çizilip
her çocuk için fotokopi ile çoğaltılarak masaya konulur. Yanına karton kağıtlar, makas, yapıştırıcı ve pastel boyalar ilave
edilir. Horozlar karton kağıtlara yapıştırılıp, kesilerek boyanır. Çocuklar hangi kuklayı yapmak isterlerse (parmak veya
çomak kuklası) arkalarına tercih ettikleri kuklaya göre çomak veya parmak bantları yapıştırılır. Çalışmasını bitiren çocuğa
kukla köşesinde oynatmasına fırsat verilir.
                               198
   ●Etkinlik için ayrılan süre bittikten sonra oyuncaklar toplanarak köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderilip kahvaltıya geçilir. Kahvaltı sırasında “dengeli beslenmek için neler yapmalıyız? Oyalanmadan etrafımıza dökmeden
zamanında yemeliyiz” gibi beslenmeyle ilgili sohbet edilir.
   Türkçe Dil-Drama PMA 1:K;4,5,6 SDA A11:K;1,2 DA A5:K;5 A8:K;5 BA A2:K;2 A4:K;1,2,4,7
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, kukla sahnesini hazırlar. Çocuklar uygun şekilde otururlar. Öğretmen horoz kuklasını oynatarak “renkler”
adlı şiiri söyler. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.10)
RENKLER
Kırmızı, elmanın rengi;     Gökyüzü masmavi,     Gökkuşağı rengarenk;
Sarı, armut gibi,        Gelin giyer beyazı,   Bak her şey ayrı renk.
Yeşili görünce,         Bak gözlerim kapkara, Mavi, sarı, kırmızı,
Yaprak uçtu iyice.       Gözlerime baksana.    Karışınca olur başka renk.
   ●Ardından çocuklarla söylenerek tekrar edilir. Öğretmen çocuklara yaptıkları horoz kuklasıyla “öykü-şiir tekerleme
söylemek isteyen var mı?” diye sorup istekli çocukların anlatmalarına fırsat verir. İstekli olmayan çocukları birlikte
oynatmalarını teklif ederek yüreklendirir.
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar. Öğretmen tefi alarak ritimli bir şekilde çalarak çocuklar ritme uygun koşarlar (yavaş-hızlı).
Öğretmen “yer kaygan aman düşmeyin, buzlu yokuş çıkıyoruz, tünelden sürünerek geçiyoruz” gibi yönergelerle hareketler
yapılır.
   ●Çocuklar hareketlerini yaparken, öğretmen yerlere (kırmızı ve beyaz veya kırmızı-sarı,mavi-sarı) daireler koyar. “Aaa
bakın yerde neler var, herkes bir tane alsın” der. Çocuklar birer tane aldıktan sonra “elinde kırmızı daire olanlar cam
kenarına, sarı daire olanlar kapı tarafına geçsin” diyerek gruplandırma yapılır.
   ● Öğretmen teybi açar. Hangi grubun ismini söylerse, o grup dans eder. Öğretmen “sarılar- kırmızılar” diye değişik
komutlar vererek bir süre dans edildikten sonra, ”çocuklar çok yorulduk” şimdi elimizdeki daireleri ortaya koyup uyuyalım.
Herkes gözlerini kapatsın” der.
   ●O sırada öğretmen daireleri alıp yerlerine turuncu daireler koyarak çocuklara “Aaa çocuklar uyanın, daireler karışmış.
Sarı-kırmızı daireler siz uyurken karışıp bakın ne renk olmuşlar” diye şaşkınlığını gösterir. Çocuklara sorar, “kırmızı ile sarı
birleştiğinde ne renk olmuşlar? (Renk karışımını öğretmek için istenilen renklerle oynanabilir)
   ●Öğretmen müziği durdurduğunda çocuklardan sınıf içinde pembe olan eşya, oyuncak bulup, alarak oturmalarını ister.
   ●Öğretmen masadan bir kalem alarak “ben mor kalemi yazı yazmak ve boyamak için kullanılırım. Uzun ve kısalarımda
var” gibi (rengini, şeklini, neden yapıldığı vb. ) önce kendisi söyler. Çocukların da elindeki nesneyi her özelliklerini
düşünerek ne işe yaradığını anlaşılır şekilde ifade etmeleri istenir. Sırayla ifade ettikten sonra her çocuk aldığı eşyayı yerine
yerleştirir.
   Oyun- Müzik PMA A1:K;13 A5:K; 4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar ayağa kalkarlar. “Hoplarım, zıplarım, havalara uçarım, gökten elma toplarım, yere yatar uyurum” ritmik
sözleriyle hareketleri birkaç kez tekrar edilir. Öğretmen “uykucu horoz” oyununu başlatır. Çocukların isteklerine göre devam
edilir. Uykucu Horoz: Çocuklar yatar durumdayken, gözler kapatılıp uyuma taklidi yapılır. Öğretmen bir çocuğun
yanağından öperek uyandırır. Uyanan çocuk başka bir arkadaşını öperek uyandırır. Uyanan çocuklar çok sessiz bir şekilde el
ele tutuşarak yatan arkadaşlarının çevresinde beklerler. ( Çok sessiz olup uyuyanların uyanmaması söylenir.)En son kalan
çocuk uykucu horoz olur. Ama gözleri kapalı olduğu için bilmez. diğer çocuklar sessiz ve yavaşça etrafında toplanıp
“Uykucu horoz, uykucu horoz” diye ritim tutarak uyandırırlar.
    Ardından “tavşan kaç-tazı tut” oyunu oynanır.
   ●Çocuklar rahat bir şekilde otururlar. Öğretmen her çocuğa hayali beş balon verir. Balonlar sırayla şişirilerek havaya
atılır. Beş kez tekrarlanarak nefes açma çalışmaları yapılmış olur. Kardan adam, hayvanlar ve ay dede şarkıları söylenir.
   KARDAN ADAM
   Kardan adam yapalım        Kardan adam yapalım
   Burnuna havuç takalım       Gözüne kömür takalım
   Üşüyor bu havada          Üşüyor bu havada
   Boynuna atkı saralım        Şapkayı giydir başına.
   AYDEDE
   Ay dede ay dede
   Gündüz olunca kaçarsın
   Geceleri ışık saçarsın
   Ben bir rokete binerim
   Senin yanına gelirim.
   HAYVANLAR
   1- Damda leylek tak tak tak 2- Kurbağalarda derede vırak vırak vırak      3- Evde kedi mır mır mır
     Suda ördek vak vak vak    Yolda köpek hav hav hav             Sevimlidir hayvanlar
                                             Sevimli onlar.
   Çocukların isteğine göre şarkılar tekrarlanır. Öğretmen eline zıplayan bir top alarak, zıplata zıplata masalara kadar gider.
Çocuklara “kim yapmak ister” diye sorup bütün çocukların topu zıplatarak masaya kadar gidip masaya oturmalarını sağlar.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A4:K; 2 A5:K;8,10 A9:K;4,6
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalara otururlar. Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılır. Ardından nesneleri sayma ve sayısını
gösteren rakamı bulma çalışması yapılır. ( Matematik sf. 44,45 )

   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:
                               199
                                                            Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (85)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
3.Nesneleri çeker / gerer.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
8.Sunulanların da hayali / gerçek nesneler kullanır.
Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerinin fark edilme.
Kazanımlar.
1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar.
DİL ALAN
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
3.Sesin özelliğini söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 3.Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne / durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu /olayı söyler.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
                               ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA 4:K;2,3,4,5 SDA A6:K;6,11 A11:K;4 ÖB A1:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar. Her çocuk hangi köşede hangi oyuncak ile oynamak istediğini belirterek oyununa
başlar. Öğretmen, çocukların aralarında alınan kararlara uymaları, nezaket sözcükleri kullanmaları açısından gözlemleyerek
gerektiği yerde onlara karışmadan, sözel pekiştireçler verir.
   ●Sanat köşesinde; masaya kil çamuru, şekil vermek için plastik kaşık, çatal, bıçak vb. konulur. Çocuklara kil ile nasıl
çalışılacağı ile ilgili rehberlik edilir. Çocukların figürler yapmasına fırsat verilir.
   ● Diğer köşede çocukların, el kuklası yapması için gerekli malzemeler masaya koyulup (çocukların el kalıpları çıkartılır,
makasla kesilip, parmak uçları alt tarafa gelecek şekilde elin üzerine gazlı boyalarla yüz çalışılır. Renkli fon kartonundan
                               200
uzun dikdörtgen şapka şekli kesilip el içine çizilen yüzün üstüne yapıştırılır. Şapkanın üzeri grafon ve el işi kağıtları ile
kesme-yapıştırma ile süslenir).
   ● Etkinlik için ayrılan süre bittikten sonra oyuncaklar toplanıp köşeler düzenlenir. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları
giderildikten sonra kahvaltıya geçilir.
   Türkçe Dil- Müzik SDA A11:K;2,5,6 DA A1:K;1,3,4 BA A4:K;9
   Öğrenme Süreci
    ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Ardından bölüm bölüm tekrarlanır. “Mesleğim” ve “Fotoğrafçı” parmak
oyunları hareketleriyle birlikte yapılır. (Türkçe Dil Etkinliklerim sf.83-89)
MESLEĞİM
Ben ressamım, resim yaparım.          ( Başparmak sallanır, resim çizme hareketi )
Ben müzisyenim, gitar çalarım.         (İşaret parmaklar sallanır, gitar çalma hareketi )
Ben askerim, vatanı beklerim.          (Orta parmak sallanır, selam verilir.)
Ben doktorum, hastaları tedavi ederim.      (Yüzük parmak sallanır. )
Ben öğretmenim, çocuklarımı çok severim. ( Serçe parmak sallanır, kollar sarılır.)

FOTOĞRAFÇI
Tiki tak tiki tak tik tak,         (İşaret parmak sallanır.)
Saat geçiyor, sen de bak.         (Koldaki saat gösterilir.)
Piti pat piti pat pit pat,         (Dizlere vurulur.)
Şapkanı çabuk başına tak.         (Şapka başa takılır.)
Şipi şak şipi şak şip şak,         (Eller vurulur.)
Fotoğraf çekiyorum,            (Fotoğraf çekme hareketi.)
Haydi, gülerek bak.            (Gülümsenir.)
   ●Öğretmen, çocukların seçtiği bir hikayeyi kitaptan resimlerini göstererek okur. Bitince soru-cevap şeklinde tekrar edilir.
   ●Öğretmen, önceden hazırladığı her birinin içine farklı nesneler konulmuş ( ilaç kutularının içine ayrı ayrı nohut, pirinç,
düğme, taş, plastik parçaları, kibrit çöpleri konulup, dışı kağıtla kaplı olan vb.) iki tane olan kutulardan biri çocuklara verilir.
Diğeri öğretmende kalır. Çocuklar bir süre kutuları sallayarak nasıl ses çıkardıklarını dinlerler.
   ●Öğretmen, kutu çiftlerinden kendinde olanları sırayla sallar ve ses yaratır. O kutunun aynısına sahip olduğunu tahmin
eden çocuk elindeki kutuyu sallayarak karşılık verir. (Kutu bulmakta zorlanılırsa sınıf iki grup halinde çalışılır.) Çalışma
sonunda bütün çocuklara dağıtılır. Serbest çalarak sesli kutularla müzik yapmaları ve şarkı söylemeleri için fırsat verilir. Ses
kutuları müzik köşesine kaldırılır.
   ●Öğretmen, çocuklara Sizde marakas yapmak ister misiniz? Sorusunu sorup, yarın için küçük plastik pet şişe
getirmelerini söyler.
   Oyun SDA A11:K;8 BA A3:K;1,2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen hareketli bir müzik hazırlar. Çocuklara “müzik eşliğinde dans edeceğiz müzik durduğunda benim verdiğim
yönergeye göre canlandıracaksınız” der ve başlanır. Müzik aralarında kek yapıyoruz, fidan dikiyoruz, saçımızı tarıyoruz,
bilgisayarda oyun oynuyoruz, heykel yapıyoruz vb. yönergelerle çocukların canlandırmalarına fırsat verilir. (Yönergeler
müzik durunca verilir çocukların canlandırıp oynamaları için uygun zaman ayrılır hızlı hızlı geçilmez.)
   ●Çocuklar el ele tutuşup halka olarak yere otururlar. Gönüllü bir çocuk ortaya gelir. Herhangi bir iş yapıp canlandırması
söylenir. Çocuk canlandırırken halkadaki bir çocuk yanına gider “ne yapıyorsun” diye sorar. Çocuk yaptığı işi değil farklı bir
şeyi söyler (dans ediyorum, dişlerimi fırçalıyorum, ip atlıyorum, camları siliyorum vb. sonradan gelen çocuk halkanın
ortasında arkadaşının söylediği işi yapar bir başkası gelip ona sorunca yine işini yapmaya devam ederek başka bir söyler
(burada önemli olan ne gördüğü değil ne söylediğine dikkatle dinleyip onu yapmaktır) oyun bütün çocukların katılımıyla
devam eder.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A5:K;4,5 SDA A14:K;1,2 BA A9:K;3, 4 A11:K;1,2,3 ,4
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar masalar oturmadan, Öğretmen sayı panosundan sayıları göstererek sırayla saymaları ister sonra, 9 rakamına
gelince 9 tane şekil sayılır, 9 kez eller birbirine vurulur, masaya vurulur, parmaklar şaklatılır. sayılar panosundan rakamlar
tekrar edilerek söylenir. Öğretmen her çocuğa değişik yönergeler vererek masaya gidip oturmasını ister. (çift-tek ayak 7 kez
sıçrayarak vb. )
   ● Çocuklar masalara oturunca, öğretmen her hangi bir ressamın tablo resmini çocuklara göstererek eserle ilgili
özellikleri ve duygularını söylemelerine fırsat verdikten sonra, “bu tabloyu hangi meslekten olan kişi yapmış olabilir? Başka
sanatla ilgili meslekler var mı? Gibi sorulardan sonra, çalışma kitapları ve boyalar dağıtılır.
  ●Meslek grupları ve 9 rakamıyla ilgili yazma ve sayma çalışması için yönergeler verilerek çalışmaya geçilir.
( Matematik sf. 46,47,48,49)
  AİLE KATILIMI: Ailelerden yarınki çalışma için, küçük pet şişe ve içine konulacak ses çıkartan nesneleri
çocuklarıyla hazırlayıp göndermeleri istenir.
.III. DEĞERLENDİRME
Çocuklar Açısından:

Etkinlikler Açısından:


Öğretmen Açısından:
                                201
                                                           Tarih:
                        GÜNLÜK PLAN (86)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Küçük nesneleri toplar.
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
DİL ALAN
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
2.Sesin geldiği yönü belirler
3.Sesin özelliğini söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
3.Sohbete katılır.
4.belli bir konuda konuşmayı başlatır.
5.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
8.Üstlendiği role uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.
2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir
                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman- Sanat PMA A2:K;1,7,10,13 SDA A3:K;1,2 A13:K;1,2,3 ÖB A3:K;1,2,4,5
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocuklar öğretmenleriyle selamlaşıp eşyalarını yerleştirdikten sonra hangi köşede
oynamak istediklerine karar vererek oyunlarına başlar.
   ●Öğretmen çocukların rahatsız edici duygu ve düşüncelerini nasıl ortaya koyduklarını gözlemler, olumsuz davranan
sorunlarını çözemeyen çocuklara müdahale eder ve gerekli uyarılarda bulunur.
   ●Sanat köşesine, çocuklardan istenilen pet şişeler, taşlar, fasulye, nohut vb. parlak kağıtlar, renkli elişi ve grafon
kağıtları, kumaş, düğmeler, yün artıkları masaya konulur. Çocukların marakas yapmalarına fırsat verilir.
   ● Diğer masaya sarı ve beyaz fon kartonlarına çizilmiş yumurta şekli makas ve sepet masaya konulur. Çocuklar,
kestikleri yumurtaları drama etkinliğinde kullanmak için (her çocuğa beşer tane olacak sayıda) sepete koyarlar. ( Çocuklara
                              202
yumurta şekli çizip kesebilecekleri de söylenir.) Çalışması biten çocuk kağıt atıklarını toplayıp çöpe atarak çevresini
temizleyip diğer masalara geçer.
   ●Etkinlik için ayrılan süre sona erdiğinde oyuncaklar toplanıp köşeler düzenlenir. Toplanma işi bitince öğretmenin
seçtiği bir köşenin estetik özellikleri hakkında sohbet edilir. Çocuklar algıladıkları şekilde kendi sözcüklerini kullanarak
köşelerin estetik özelliklerini anlatırlar. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir. Kahvaltı sırasında dengeli
beslenmeyle ilgili sohbet edilir.
    Drama-Müzik PMA A1:K;6,11 SDA A10: K; 1,2 DA A1:K;1,2,3,4 A4:K; 2,3,4,5,8 BA A9:K;4
   ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen erkek çocuk kuklasını alarak “Pazar” ve “Alışveriş” tekerlemesini
söyler. Çocuklarla birlikte tekrar edilir. ( Eğlenerek Öğrenelim sf.66-67 )
ALIŞVERİŞ
Elim elim ibrişim, elden
Çıktı bir kuşum
Dal bana yemiş verdi,
Yemişi çobana verdim.
Çoban bana kuzu verdi,
Kuzuyu kasaba verdim.
Kasap bana para verdi.
Parayı kıza v erdim,
Kız bana boncuk verdi.

PAZAR
Pazara gittim, pazar yok
Eve geldim, annem yok.
Bebeğe baktım, beşik yok.
Çorbaya baktım, kaşık yok
Dedeme baktım, sakalı yok
Yok, yok, yok
   ●Öğretmen kuklayı konuşturmaya başlar,
   -“Merhaba benim adım Ali babam pazarda yumurta satar, bende, bugün okul tatil olduğundan ona yardım etmek için
gidiyorum”, babamın iki görevi var, birincisi pazarda yumurta satmak, diğeri de baba olmak, biliyorsunuz babalıkta bir
görev, az daha unutuyordum babama yardım için yumurtaları hazırlamalıyım sizde bana yardım eder misiniz?” der.
   ●Çocukların kestikleri yumurta şekilleri sayılarak sepete konulur. “Haydi, hep beraber pazara gidelim” der ve çocuklar
ayağa kalkarlar. Öğretmen tefle ritim tutarak “pazara giderken çeşitli yollardan geçeceğiz tefi hızlı vurduğumda hızlı, yavaş
vurduğumda yavaş hareket edeceksiniz” der. Çamurlu-buzlu-yokuş çıkma-yokuştan aşağı inme, tünelin içinden sürünerek
geçme, engel üzerinden atlama gibi hareketler yapılır.
   ● Pazara geldiklerinde öğretmen çocuklara rolleri dağıtarak bazıları satıcı, bazıları da pazara alışveriş yapmaya giden
müşteriler olur. Kukla ile yumurtaları satmak için bir çocuk görevlendirilir. Öğretmen geri plana geçerek alış-veriş
yapmalarını izler. Çocuklar bir süre alışveriş olayını canlandırırlar.
   ●Canlandırmadan sonra sınıf düzenlenir. Halının üzerine otururlar. Öğretmen “Ali’nin babasının görevleri nelerdi?
Ali’nin babası ne satıyor? Pazarda satıcılar müşterilerine nasıl davrandı? Müşteriler satıcıdan bir şey isterken nasıl istemeli?
Canlandırmada (oyunda) hatalı davrananlar oldu mu? Alışveriş yaparken ne kullandık? Ailenizle pazara gittiniz mi? Başka
neler vardı? Vb. sorularla çocuklarla sohbet eder.
   ●Doğaçlama çalışmasından sonra, çocuklar yaptıkları marakasları alırlar. Marakasları serbest olarak bir süre sallarlar.
Öğretmen, çocuklara “marakasları ince ses çıkaranlar dolap tarafına, kalın ses çıkaranlar pencere tarafına geçsinler”
yönergesini vererek çocukları gruplara ayırır. Önce ince, sonra kalın ses çıkaran marakaslar çalınır. Sesler arasındaki farklar
konuşulur. Sonra sesler birleştirilerek, “pazara gidelim” şarkısı söylenir. Çocukların isteğine göre birkaç kez tekrar edilir.
   Oyun PMA A1:K;4,5
   ●Öğretmen “kurbağalar ve leylekler” oyunu için sınıfın ortasına iç içe iki büyük daire çizer. İçteki daire göl olur.
Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Kurbağalar iki dairenin ortasında “kuvak” diye bağırır. Leylekler dairenin dışında “lak lak” diye
gezinirler. Öğretmen işaret verince leylekler kurbağaların üzerine koşarlar, kurbağalarda kendilerini kurtarmak için göle
atlarlar. Yakalanan kurbağalar leylek olur. Deneme oyunundan sonra oyuna başlanır. Çocukların isteğine göre devam edilir.
   ●Çocuklar “çürük yumurta” oyunu için halka olup, ellerini dizlerinin altında bağlar şekilde çömelirler. Yavaşça
dokunulduğunda pozisyonlarını bozmadan kalanlar oyunu kazanır. Düşenler çürük yumurta sayılır.
   Okuma-Yazmaya Hazırlık BA A10:K;1,2
   ●Çocuklar masalara otururlar. Çalışma kitapları ve boya kalemleri dağıtılıp öğrenilen geometrik şekilleri çizmeleri
istenir.Ardından çizgi çalışması ile ilgili yönergeler verilerek, çalışmaya geçilir. ( Çizgi sf. 25,26,27 ) bildikleri meslek
isimleri sorulur,cevaplar verildikten sonra çalışma sayfalarına geçilir. (Sırada Ne Var 4 sf 15,16,17)
   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:

   Etkinlikler Açısından:

   Öğretmen Açısından:
                                203
                               YARIYIL TATİLİ                       Tarih:

                           GÜNLÜK PLAN (87)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
12.Pedal çevirme hareketini yapar.
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2.Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
DİL ALAN
Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarırı.
4.Giysilerini doğru şekilde giyer.


                             ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman – Sanat PMA A2:K;8,11,13,14 SDA A5:K;1 ÖB A2:K;2,4
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, çocukları arkadaşları ve öğretmenleri ile selamlaşmaları yönünde destekler.
Çocuklar giysilerini ve eşyalarını kendi başlarına çıkartıp yerleştirdikten sonra istedikleri köşelerde oyunlarına başlarlar.
   ● Fen ve doğa köşesine farklı duygusal ifadeyi temsil eden insan yüzleri (mutlu-ağlayan-kızgın-uykulu-gülen-şaşırmış-
heyecanlı vb.) ve ayna asılır. Çocukların köşeye dikkatleri çekilip yüz ifadeleri ile ilgili sorular sormalarına ve kendi
yüzlerinde uygulayıp aynaya bakmalarına fırsat verilir.

   ●Sanat köşesinde; renkli elişi kağıtları, resim kağıdı, makas, yapıştırıcı masalara konulur. Çocuklar iki uzun, iki kısa
şerit ve kalıp kullanarak iki daire kesip, şeritlerle dikdörtgen oluşturup, daireleri de yapıştırarak vagon çalışması yapmaları
sağlanır.
   ●Diğer köşeye, pastel boyalar konulur. Kağıt işlerinde yapılan vagonların içine duygular taşıyan yüz ifadeleri resimleri
çizilir. Öğretmen çocuğa çizdiği duygunun altına “niçin o duyguyu yaşıyor” diye sorarak çocukların ifadeleri ile yazar.
Yapılan çalışmalar panoya art arda tren gibi yapıştırılarak sergilenir.
   ●Etkinlik için ayrılan süre bitiminde köşeler düzenlenir, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir.

                              204
   Drama- Oyun PMA A1:K;4,5,12 SDA A5:K;1,2 DA A3:K;1,2 BA A16:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar, öğretmenin yönergeleriyle estetik bedensel hareketlerle yavaş yavaş yürüme,
hızlı hızlı koşma-durma-koşma, hareketlerinden sonra, baş sağa-sola çevrilip, eller koltuk altında tutulur. Ve kollar bükülü
şekilde kelebeğin kanat çırpması gibi hareket ettirilir.
   ● Yere oturulur, bir bacak çekilip, diğeri uzatılıp ritmik bir şekilde hareket ettirilir. Uzanıp eller belin altına konulup
pedal çevirme hareketleri ile ısınma çalışmaları yapıldıktan sonra güven çalışmasına geçilir.
   ( Çocuklar ikişerli eş olurlar. Birinin gözleri kapalıdır. Diğeri elinden tutarak sınıf içinde dolaştırılır, eşlerin ikiside
gözlerini kapatıp bu çalışmayı yaparlar.)
   ● Sonra çocuklar yere oturup gözlerini kapatır. Kısa bir süre sonra öğretmen çocuklara “Hafta boyunca evde veya
okulda neler yaşadınız, neler yaptınız düşünün, mutlu-mutsuz veya başka heyecan-korku gibi unutamadığınız duygular
yaşadınız mı?” diye sorup bir süre düşünmeleri için fırsat verilir.
   ● Çocuklar kalkarak yaşadıkları duyguları anlatırlar. Öğretmen önceden üçer tane olarak hazırladığı farklı duygusal
ifadeyi temsil eden insan yüzlerini duvara çocukların ulaşabileceği şekilde asar, diğer çiftlerini ise (hepsinden iki tane çocuk
sayısına göre) sınıfın orta alanına ters çevrilmiş olarak yerleştirilir.
   ●Çocuklar sırayla gelip bir kart seçer, karta bakıp yüzüne o duygu ifadesini takınıp ortada durur. Her çocuk elindeki
karta bakarak yüz ifadelerini canlandırmaya ve orta alandaki eşlerini bulmaya çalışır.
    ●Eşini bulan çocuk arkadaşıyla birlikte canlandırdıkları yüz resminin yanında yerlerini alırlar.( Herhangi bir karışıklık
olmaması için, öğretmen rehberlik ederek önce bir deneme çalışması yapar.)
   ●Sonra çocuklara yüz ifadeleriyle ilgili “bu resimdeki adam neden kızgın olabilir? Neden ağlıyor?” gibi sorularla
çocukların duygu çalışması yapmalarına fırsat verilir. Bu arada cevapları alırken aynı anlama gelebilecek düşünceleri farklı
sözcüklerle açıklamaları için yönlendirilir.
   ●Çocuklar halka olurlar, daha önce oynanan “ çömel kurtul ” hareketli oyun oynanır. ( Ebe çocukları yakalamaya çalışır,
tam yakalanacağı sırada çömelen çocuk kurtulur. Çömelemeyen çocuk yakalanır ebe olur.)
   Sonra öğretmen “şimdi sessizlik oyunu oynayacağız” der. Hiç ses çıkartmadan elleri birbirine vuruyor gibi yapar,
çocuklarda aynını yapar (ayaklar yere vuruyor gibi, ağız açıp bağırılır, düdük öttürülür, uyur gibi yapılır, gülünür, kahkaha
atılır, çığlık atılır) ses çıkartmadan hareketler yapılınca öğretmen, “şimdi ses çıkartmak serbest” der ve aynı hareketler sesli
olarak yapılır.

   Müzik SDA A11:K;5,6
   Öğrenme Süreci
   Çocuklar rahat bir şekilde otururlar. Ritm aletleri dağıtılarak ritm tutma çalışmalarından sonra, öğretmen “Arkadaşım
eşek” şarkısını bir kez söyler. Ardından bölüm bölüm çocuklarla birlikte tekrar edilerek söylenir. Ardından daha önce
öğrenilmiş şarkılar ritm tutularak tekrar edilir.
   ARKADAŞIM EŞEK
   Kaç yıl oldu saymadım,köyden göçeli
   Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli
   Hiç haber göndermedin o günden beri
   Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni

   Dün yine seni andım gözlerim doldu
   O tatlı günlerinin bir anı oldu
   Ayrılık geldi başa katlanmak gerek
   Seni çok çok özledim arkadaşım eşek
   Arkadaşım eş
   Arkadaşım şek
   Arkadaşım eşek


Okuma-Yazmaya Hazırlık SDA A2:K;1,2,3 A6:K;6 BA A9:K;4
   Öğrenme Süreci
   ●Oyun sonunda, öğretmen çocuklara yarıyıl döneminin bittiğini, önümüzde iki haftalık dinlenme tatiline gireceklerini
tatilde neler yapacağımızla ilgili sohbet eder.
   ●Sonra tek tek çocukların isimleriyle çağırıp gelişim raporlarını verir. Çocuklar öpülerek vedalaşılır.

                                        İyi tatiller...


   III. DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:   Etkinlikler Açısından:   Öğretmen Açısından:
                               205
                                       Tarih:
                         GÜNLÜK PLAN (88)
Okul Adı     :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı   :


                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 2.El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
6. Nesneleri ipe vb. dizer.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 2. Duygularımı fark edebilme
Kazanım
1.Duygularını söyler.
2.Duygularının nedenlerini açıklar.
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
2.Başkalarının duygularını paylaşır.
Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
1.Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
DİL ALAN
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
6.Söz almak için sırasını bekler.
7.Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
2.Yeni sözcüklerin anlamını sorar.
3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Amaç 8.Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1.Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgiler kavrayabilme.
Kazanımlar
1.Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
2.Aile bireyleriyle ilgili bilgileri açıklar.
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
3. 10 içindeki rakamları okur
Amaç 13- Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme.
Kazanımlar
1.Modellere bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
2.Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler.
3.Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi tamamlar.
5.Nesnelerle özgün bir örüntü olusturur.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
                            206
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.


                              ETKİNLİKLER
   Serbest Zaman PMA A2:K;8,9 DA A6:K;1,2,3,4 BA A1:K;1,2 A11:K;1,3 SDA A3:K;2,3 ÖB A1:K;2,3
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar, her biri ile ayrı ayrı selamlaşır. Çocukları istekleri doğrultusunda ilgi köşelerine
yönelterek serbest oyun oynamalarını sağlar. Öğretmen çocukları karşıdan gözlemleyerek ( tatil dönüşü uyum sağlamaları ile
ilgili) çıkabilecek sorunlara kendi kendilerine çözüm bulmalarına fırsat verir.

   ●Sanat köşesinde; özellikle hiçbir etkinlik hazırlanmaz, öğretmen çocuklara “en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun diye
tek tek” sorar, çocuklardan aldığı cevaplar doğrultusunda isteyen çocuğa oyun hamuru, isteyen çocuğa kesme, isteyenlere ise
boyama veriri, bu arada öğretmen çocuklara, “evde neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Annen-baban hobi olarak ne yapıyor?”
gibi, sorularla hobinin ne demek olduğunu anlatmaya çalışır.
   ●Serbest zaman için ayrılan süre bittiğinde öğretmen önceden hazırladığı resim kartlarını bir zarfa koyarak panoya
takar. Üstlerinde de birer numara yazar (sınıfta çocuk sayısı kadar). Öğretmen, “bu zarfların içinde hikaye dinleme ve katılma
kartları var bu kartları alabilmek için önce köşeleri düzenleyip sınıfı toplamanız gerekiyor, işiniz bitince benden bilet
alabilirsiniz” diyerek çocukları toplanmaya yönlendirir.
   ● Toplanma sonunda öğretmen gişe gibi bir yer hazırlar “bilet almak için gişe önünde sıra olabilirsiniz” der ve çocuklar
tek sıra olunca kağıda yazılmış rakam çocuklara verilir. Biletini alan çocuk bilet rakamının aynısını panoda asılı aynı sayıdaki
zarfın yanına veya altına asar, öğretmen çocukları bilet numaralarını unutmamaları için uyarır, biletini panoya asan çocuk
sıraya girer. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilip kahvaltıya geçilir.

   Türkçe Dil SDA A3:K;2,3 A5:K;1,2 A8:K;1,2 A10:K;1,2 DA A8: K;1,2,3,4,5 A4:K; 6,7 BA A2: K; 1,2
   Öğrenme Süreci
    ●Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. öğretmen çocuklara, ”panodan hikaye kartlarımızı alıp,tekrar minderlere
oturalım” der. Çocuklar oturduktan sonra zarfları açıp içinden çıkan resimleri incelemelerini ister.( Bisiklete binen, resim
yapan, TV izleyen, tenis, top, basket oynayan, koşan, çiçek sulayan, fotoğraf çeken, resim yapan, şarkı söyleyen, balık tutan,
yüzen, dikiş diken, keman çalan vb insan resimleri )
   ● Belli bir zaman sonra öğretmen çocuklara sorar, “resimlerdeki insanlar neler yapıyorlar?” der ve sırayla yapılan işler
hakkında konuşulur. Öğretmen, “sizlere resimlerle ilgili hikaye anlatacağım, anlattıklarım kimin elindeki resimle ilgiliyse o
resme sahip çocuk, resmini halının üstüne koyacak” der ve hikayeye başlar.
   (Bir Pazar günü sabah erkenden uyandım, havada çok güzeldi, kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. kahvaltıdan sonra
bahçeye çıktım, hiç kimse yoktu, ne yapacağıma karar veremedim, en iyisi arkadaşım Ayşe’ye gideyim dedim. Ayşe’nin
kapısını çaldım içeriden tıkır tıkır sesler geliyordu, zilin sesini duymadı, tekrar çaldım, kapıyı açtı, Ayşe’ye - bugün birlikte
bir şeyler yapalım mı? Dedim. Ayşe’de -bugün kendime elbise dikeceğim, başka bir zaman birlikte oluruz, teşekkür ederim
dedi. Ayşe’den ayrıldım. Yan komşu da bahçede çiçeklerinin bakımını yapıyordu,çiçeklerini suluyordu,......................... )
gibi. )
   ●Resim kartlarına uygun hikaye oluşturulurken, çocuklar anlatılanlara uygun olan resim kartını sırayla halının üzerine
koyarlar. Öğretmen, “siz benimle olmak ister miydiniz, birlikte ne yapardık, şimdi biraz düşünün, sonra hep beraber kalkıp
canlandıralım, ben dur deyince donacaksınız” der ve çocukların canlandırmalarını bekler, çocuklar bir süre pantomim
şeklinde canlandırırlar. Öğretmen, “şimdi kimin fotoğrafını çekersem o yaptığı işi söyleyecek ve mindere oturacak” der. Her
çocuğun hayali fotoğrafı çekilip yerine oturunca
 -Bu işleri ne zaman yapabiliriz -Bu işler arasında meslek olarak da yapılan işler hangileri olabilir?
 -İnsanların farklı özelliklerine göre kabul etmeli miyiz yoksa bizim hoşlandığımız şeyleri mi yapmalılar, gibi soru
cevaplarla sohbet edilir.

 Oyun-Müzik SDA A2:K;1,2
   Öğrenme Süreci
   ●Öğretmen çocuklara en sevdikleri oyunların neler olduğunu, nedenleriyle sorarak duygularını söylemelerini sağlar.
Çocuklardan aldığı cevaplar doğrultusunda istedikleri oyunları oynamalarına rehberlik eder. Oyun sonunda çocuklar rahat bir
şekilde oturup yine en sevdikleri şarkıları söylerler. Öğretmen çocukların kararlarına müdahale etmeden başlama ve bitirme
konularında yardımcı olur.

   Okuma-Yazmaya Hazırlık PMA A2:K;6 BA A13:K;1.2.3.5
   Öğrenme Süreci
      ●Çocuklar masalara oturmadan tek sıra olurlar. Öğretmen, “önce Ayşe’nin önündeki otursun, şimdide Ahmet’in
arkasındaki otursun” gibi yönergelerle çocuklar masalara oturur.
     ●Çocukların önüne tabak içinde renkli boncuklar konulur. Her çocuğa dizme ipi verilerek boncukların renklerine
göre, iki tane kırmızı, iki tane daha mavi renkte boncuk dizip aynı sırayla devam etmeleri veya çocukların özgün örüntü
oluşturmaları sağlanır.

   AİLE KATILIMI:
   Öğretmen ailelerden, kendilerinin ve akrabalarının mesleklerini çocukları ile birlikte kağıda yazıp göndermelerini ister.
   III-DEĞERLENDİRME
   Çocuklar Açısından:
   Etkinlikler Açısından:
   Öğretmen Açısından:

                               207
                                                           Tarih:
                           GÜNLÜK PLAN (89)
Okul Adı      :
Yaş Grubu     :
Öğretmen Adı    :
                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar.
3.Nesneleri çeker / gerer.
4.Malzemelere elleriyle şekil verir.
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
6.Çift ayakla ileri / geri sıçrar.
SOSYAL - DUYGUSAL ALAN
Amaç 3.Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1.Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder
2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler
DİL ALAN
Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
3.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 6.Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar