4 Matematik Yillik by 10hO3C

VIEWS: 0 PAGES: 21

									                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
                                                          DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA                        ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                               ÖLÇME ve       ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                   ETKİNLİKLER                     DİSİPLİNLERLE            DEĞERLENDİRME      YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                            İLİŞKİLENDİRME VE                       TEKNİKLERİ
                                                           ATATÜRKÇÜLÜK
                                                         Kariyer Alanı              * Etkinliklerdeki   1.Anlatım
       Üçgen-Kare–Dikdörtgen      Üçgen, kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden                                                   [!] Üçgen, kare ve
                                                        *Farklı iş tiplerini tanır.        performanslarının   2.Tüme varım
                      başlanarak saatin aynı veya tersi yönünde ilerlenir. Bunların her  *Etkin çalışma ve bilgi araştırma     gözlenmesi      3. Tümden gelim    dikdörtgen
       1. Üçgen, kare ve
       dikdörtgeni isimlendirir   bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir.      alışkanlıkları edinir.          *Grup Değerlendirme  4. Bireysel ve    isimlendirilirken harfler
                       Bora, bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula      *Öğrenilenlerin gelecekle ilişkisini   Formu ile       Birlikte çalışmalar  alfabetik sıraya uygun
       2. Üçgen, kare ve       gitti. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı   kurar.                  değerlendirme     5. Akıl yürütme    seçilmeyebilir.
       dikdörtgeni isimlendirir   ve şekerini yiyerek parka gitti. Parkta bir süre oynadıktan sonra                       yapılabilir.
                                                        *Veri, insan, nesne açısından                  6. Şema grafik ve   [!] Kare ve dikdörtgen
                      eve döndü. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu     mesleklerin anlamını bilir.                   resimlerle destek
                      yol:                                                                           sembolle gösterilmez.
                                                        *Planlamanın önemini açıklar.                  oluşturma       Üçgeni sembolle
                      Okul  Bakkal  Park  Ev olarak ifade edilebileceği gibi      *Grup üyeliği becerilerini                   7. Soru yanıt
                      kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Bu senaryonun                                                gösterirken çizgi modeli
                                                        geliştirir.                           8. Problem çözme   olan "Δ" kullandırılır.
                      şematik gösterimi aşağıdaki gibidir.                *Kendi ve yerel çevresinde                   9. Deneme yanılma
                      O        E Yandaki dikdörtgen “ EOBP dikdörtgeni”                                                 [!] Üçgen, kare ve
                                                        bulunan meslekleri belirler.                  10. Tahmin ve     dikdörtgenin kenarlarının
                               veya “EPBO dikdörtgeni olarak            İnsan Hakları ev Vatandaşlık                 kontrol etme
                               adlandırılır.                                                              aynı zamanda bir doğru
                                                        Alanı                              11. Etkinlikler    parçası olduğu vurgulanır.
                      B       P                          Grup çalışmalarında sorumluluk                 12. Analiz      [!] Uçları A, B olan doğru
                                                        üslenir ve bu sorumlulukları yerine
                                                                                                   parçası; AB veya  
                       Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir.                                                                 AB
                                                        getirmek için çaba harcar.
EYLÜL
                          A     Yandaki üçgen ABC, ACB, BCA, BAC          Rehberlik ve Psikolojik                               ile   temsil edildiğinde
    4 4                                                   Danışma Alanı                                     uzunluğu, sırasıyla AB
                               CAB veya CBA olarak adlandırılır ve        *Her mesleğin toplum için                                   AB ile gösterildiği
                               ∆ ABC veya ABC olarak gösterilir.         gereğini ve önemini fark eder.                            veya
                       B      C                           *Takım çalışmasının önemini                              belirtilir.
                                                        kavrayarak takım çalışmasında
                                                        sorumluluklarını yerine getirir.
                                                         Girişimcilik Alanı
                       Öğrencilerin her bir kenarın, farklı iki köşeyi oluşturan iki   *Meslekleri tanır
                      uç noktası olduğunu gözlemlemeleri sağlanır. Bu uç noktalar     * Bir kaynak listesi hazırlar
                      belli olunca kenarın yani doğru parçasının belirlendiği ve bu     Spor Kültürü ve Olimpik
                      doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark   Eğitim Alanı
                      ettirilir.                             *Oyun, yarışma ve müsabaka
                                                        kavramlarının anlamını belirtir.
                                                        *Spor türlerini bilir.
                                                        *Spor aracılığıyla bedende esneklik,
                                                        hız, dayanıklılık ve kuvvet geliştirir.
                                                        *Hareketlerle spor türleri arasında
                                                        ilişki kurar.
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
                                                          DERS İÇİ VE DİĞER
        ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA                      ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                              ÖLÇME ve       ÖĞRETME
 AY
         ALANI VE                     ETKİNLİKLER                    DİSİPLİNLERLE           DEĞERLENDİRME     YÖNTEM VE       AÇIKLAMALAR
        KAZANIMLAR                                             İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                           ATATÜRKÇÜLÜK
                        Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanın açının kenarları,     Afet Eğitim Alanı           Standart bir açı  1.Anlatım       [!] Açı formal olarak tanımlanmaz.
       Açı, Açı Ölçüsü         bunları tutan pimin de açının köşesi; vücut modelinde kol ve    Binaların yapımında kullanılan    ölçme biriminin   2.Tüme varım
                                                                                                  [!] Açıyı sembolle gösterme
                                                                                                  yollarından birinin, açının çizimi ile
                       bedenin açının kenarları, omuzun da açının köşesi; makas      malzemenin tasarımının ve       “anlaşmayı      3. Tümden gelim    elde edilen şekil yani ““ veya
       1. Açının kenarlarını ve                                      bakımının binanın dayanıklılığında
         köşesini belirtir
                       modelinde bıçaklar açının kenarları, pimin de açının köşesi
                                                         taşıdığı önemi kavrar.
                                                                            sağlamadaki”     4. Bireysel ve    “ ” sembolü olduğu vurgulanır.
                       olduğu fark ettirilir.                                          önemini vurgulayan  Birlikte çalışmalar  Yandaki I. model “O açısı” olarak
                                                          Özel Eğitim Alanı          kısa bir paragraf  5. Akıl yürütme                    
       2. Açıyı isimlendirir ve
                        “Okul sapağı”, “el maşası” gibi yaşantı modelleri         *Verilen bir işi zamanında bitirir.  yazınız.       6. Şema grafik ve           
       sembolle gösterir.
                       kullandırarak açının, köşesinin ismiyle adlandırıldığı       *Gerektiğinde yardım ya da bilgi
                                                                                                  adlandırılır ve “   O” veya “ O  ”
                                                                                       resimlerle destek   sembolü ile gösterilir.
       3. Açıları, standart olmayan  keşfettirilir                            isterç
                                                                                       oluşturma       [!] Açıyı, köşesine yazılacak olan
                                                                                                  büyük harfle isimlendirmeleri
       birimlerle ölçerek standart
                        Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır.                                   7. Soru yanıt     sağlanır.
       açı ölçü biriminin                                                                       8. Problem çözme   [!] Açı formal olarak tanımlanmaz.
                       Şekilde gösterildiği gibi yapılan katlamaların sayısı arttıkça    Türkçe dersi Görsel Okuma
       gerekliliğini açıklar.                                                                     9. Deneme yanılma   [!] Açıyı sembolle gösterme
                       elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin küçüldüğü  ve Görsel Sunu öğrenme alanı                           yollarından birinin, açının çizimi ile
       5. Ölçüsü verilen bir açıyı                                                                  10. Tahmin ve
                       fark ettirilir. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile    Görsel Okuma (Kazanım 1)                             elde edilen şekil yani ““ veya
       çizer.
                       yaptırılan ölçüm sonuçları karşılaştırılır.                                          kontrol etme
                                                                                                  “ ” sembolü olduğu vurgulanır.
                                                                                       11. Etkinlikler
       6. Açıların ölçülerini tahmin                                    1. Şekil, sembol ve işaretlerin                         Yandaki I. model “O açısı” olarak
                        Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan                                 12. Analiz                       
         eder ve tahminini açıyı                                     anlamlarını bilir.
                       ölçme sonuçlarındaki farklılıklar değerlendirilerek standart açı                                           adlandırılır ve “   O” veya “O  ”
         ölçerek kontrol eder.
                       ölçme biriminin önemi fark ettirilir.                                                        sembolü ile gösterilir.
EYLÜL
       4. Açıları standart açı ölçme                                                                            [!] Açıyı, köşesine yazılacak olan
    5 4   araçlarıyla ölçerek; dar,                                                                             büyük harfle isimlendirmeleri
                        40 lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı                                              [!] Yuvarlak pastada merkezden
         dik, geniş ve doğru                                                                                kenara doğru kestiğimiz dilimlerin
                       modelleri çizdirilir.                                                                “büyük” veya “küçük” genişlikte
                        Çevresinde ölçülerini bildiği açı modellerinden                                                  olma durumları; kapının yarı açık,
                       yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin                                                tam açık, kapalı durumları vb.
                                                                                                  model alınarak her açının bir
                       ettirilir. Tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir.                                              büyüklüğü olduğu ve bu
                        Açının hangi mesleklerde kullanıldığı ile ilgili bir                                                büyüklüğün, uzunluk veya sıvılar
                       araştırma yapmaları ve sunmaları istenir.                                                      gibi ölçülebileceği vurgulanır.
                                                                                                  [!] Açı ölçme birimi olarak derece
                        Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır.                                               sembolü (  ) kullandırılır.
                           Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır.                                              [!] Dik açının ölçüsünün 90 ve
                          Gönyelerin,                                                                  doğru açının ölçüsünün 180 olduğu
                                                                                                  buldurulur.
                       ölçüsü 30, 45, 60 ve 90 olan açıları ölçtüğü belirtilir.
                                                                                                  [!]Dar açının “0” ile “90”; geniş
                                                                                                  açının “90” ile “180” arasında
                        Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan                                                 olduğu vurgulanır.
                       eşyalardaki açıların ölçüleri açıölçerle ölçtürülerek buldurulur.                                          [!] Açıları, s(Â) = 90 veya s(Â) =
                        Noktalı kağıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek                                          180 biçiminde göstermeleri
                       dar, dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. Akrep ve                                               sağlanır.
                                                                                                  [!] Açı ölçüsünün en az 0 ve en fazla
                       yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi                                             180 olduğu vurgulanır.
                       saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır.
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
                                                            DERS İÇİ VE DİĞER
        ALT ÖĞRENME                                               DERSLER ile ARA                      ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                               ÖLÇME ve       ÖĞRETME
 AY
         ALANI VE                     ETKİNLİKLER                      DİSİPLİNLERLE          DEĞERLENDİRME      YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
        KAZANIMLAR                                               İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                            ATATÜRKÇÜLÜK
       Üçgen - Kare –                                                                           1.Anlatım
                        Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması                            Üçgenin iki iç   2.Tüme varım      [!] Farklı duruşlardaki
       Dikdörtgen           yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar, eşkenar ve                         açısının ölçüsü    3. Tümden gelim    üçgenlerin özelliklerinin
                       çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu                         verildiğinde üçüncü  4. Bireysel ve    değişmeyeceği vurgulanır.
       5. Üçgenleri kenar
                       tartıştırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır.                      açısının ölçüsünün  Birlikte çalışmalar
       uzunluklarına göre
                                                                             nasıl bulunacağı   5. Akıl yürütme
       sınıflandırır.          Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları                            sorgulatılır.     6. Şema grafik ve
       6. Üçgenleri açı ölçülerine   ölçtürülür. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar, eşkenar
       göre sınıflandırır.       ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir.                                             resimlerle destek
                                                                                        oluşturma
                        Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı                                    7. Soru yanıt
                       duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.                                             8. Problem çözme
    1 4                                                                                   9. Deneme yanılma
                        Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel                                    10. Tahmin ve
                       olarak dik, geniş ve dar açılı üçgeni birbirinden ayıran                                      kontrol etme
                       özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar                               11. Etkinlikler
                       ortaya çıkartılır.                                                         12. Analiz      [!] Farklı duruşlardaki kare
                        Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. Ölçme                                              ve dikdörtgenin
EKİM
                       sonuçlarına göre üçgenler dik, dar ve geniş açılı üçgen olarak                                              özelliklerinin
                       adlandırılır.                                                                      değişmeyeceği vurgulanır.
                                                                                                   [!] Kenar ile köşegen
                        Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı                                               arasındaki fark vurgulanır.
                       duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.                                                        [!] Üçgenin köşegeni
                                                                                                   olmadığı belirtilir.
       Üçgen - Kare –          Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak çeşitli      Ders içi ilişkilendirme                             [!] Modeldeki açıların
       Dikdörtgen           büyüklükte kare ve dikdörtgenler oluşturulur. Oluşturulan kare                                              karışmaması için üçgen
                                                            Örüntü ve Süslemeler
       3. Kare ve dikdörtgenin,    ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının                                                 köşelerinden düz
       kenar ve açı özelliklerini   özellikleri belirletilir. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve     Türkçe dersi Görsel Okuma                           kestirilmez.
       belirler.            dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları belirletilir.          ve Görsel Sunu öğrenme alanı
                                                                                                   [!] Dik üçgende
    2 4  4. Köşegeni belirler.      Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin     Görsel Okuma (Kazanım 6, 10,                           hipotenüsten söz edilmez.
                       komşu olmayan iki köşesini uç kabul eden doğru parçasının        12)
                       köşegen olduğu fark ettirilir.
                        Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri, çapraz köşelerini        6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
                       birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların       10. Doğayı izler, doğadaki
                       köşegenleri buldurulur. Oluşan izler boyunca köşegenler         değişimleri fark eder ve yorumlar.
                       çizdirilir ve adlandırılır. Bu köşegenlerin her birinin doğru      12. Renkleri tanır, anlamlandırır
                       parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları          ve yorumlar.
                       belirletilir.
                        ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                         4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
                                                            DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                          ÖĞRENME,
HAFTA
         ALT ÖĞRENME                                              DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                               ÖLÇME ve       ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                      ETKİNLİKLER                    DİSİPLİNLERLE          DEĞERLENDİRME      YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                             İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                            ATATÜRKÇÜLÜK
       Örüntü ve Süslemeler                                                                       1.Anlatım
                          Noktalı veya kareli kâğıtlar kullandırılarak süslemeler      Örüntü ve Süslemeler        Grupların veya    2.Tüme varım     [!] Süslemelerde oluşturulan
       1. Uygun karesel,          yaptırılır.                                               öğrencilerin                model temel alınarak,
       dikdörtgensel ve üçgensel                                                                     3. Tümden gelim
                                                                             belirleyeceği bir   4. Bireysel ve    arada boşluk kalmayacak
    3 4  bölgeleri kullanarak ve                                         Türkçe dersi Görsel Okuma     konu hakkında sütun             şekilde döşeme yaptırılır.
       boşluk kalmayacak şekilde                                       ve Görsel Sunu öğrenme alanı                Birlikte çalışmalar
                                                                             grafiği kullanmayı  5. Akıl yürütme
       döşeyerek süsleme yapar.                                        Görsel Okuma (Kazanım 6, 10,     gerektiren proje
                                                           12)                            6. Şema grafik ve   [!] Simetrik şekillerdeki
                                                                             hazırlatılır ve    resimlerle destek
       Üçgen - Kare – Dikdörtgen                                                          sundurulur.                 simetrik nokta çiftlerinin
       7. Üçgenin iç açılarının       Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür.  6. Resim ve fotoğrafları                  oluşturma       simetri doğrusuna olan
EKİM
       ölçülerinin toplamını belirler.   Bu açıların ölçüleri toplamı buldurulur.              yorumlar.               Büyük harflerdeki  7. Soru yanıt     uzaklıklarının eşit olduğu
       8. Açıölçer, gönye veya                                        10. Doğayı izler, doğadaki      yatay ve düşey    8. Problem çözme   vurgulanır.
                          Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde                                 9. Deneme yanılma
       cetvel kullanarak dik üçgen,    edilen parçaların köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir  değişimleri fark eder ve yorumlar.  simetri doğrularını
       kare ve dikdörtgeni çizer.                                       12. Renkleri tanır, anlamlandırır  belirleyiniz.     10. Tahmin ve     [!] Yatay ve düşey simetri
                         doğru açı oluştuğu buldurulur.                                                kontrol etme     doğrusunun yanında
    4 3                                                     ve yorumlar.
                          Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.                                      11. Etkinlikler    köşegen simetri doğrusu da
                                                                             Ekimin 4. Haftası   12. Analiz      kullandırılır.
                          Kısa kenarının uzunluğu 5 cm, uzun kenarının uzunluğu 6                        1. Dönem 1.
                         cm olan bir dikdörtgen çizdirilir.                                   Yazılı Sınav
                          Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen
                         çizdirilir.
                          Çeşitli düzlemsel şekillerin kağıt veya kartondan kesilmiş
       Simetri
                         modelleri verilerek doğru simetrisine sahip olanlar katlatılarak
       1.Düzlemselşekillerdekisimetri   simetri doğruları buldurulur. Birden fazla simetri doğrusuna
       doğrularınıbelirlerveçizer     sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla       Türkçe dersi Görsel Okuma ve
                         belirletilip, çizdirilir.                     Görsel Sunu öğrenme alanı
                          Kareli veya noktalı kağıt ve geometri tahtası üzerinde      Görsel Okuma (Kazanım 6, 10)
                         düzlemsel şekiller oluşturup simetri doğruları belirletilir.    6. Resim ve fotoğrafları
                                                           yorumlar.
KASIM
                                                           10. Doğayı izler, doğadaki
    1 4                                                     değişimleri fark eder ve yorumlar.
                      ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                       4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: VERİ VE ÖLÇME
                                                              DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                             ÖĞRENME,
HAFTA
         ALT ÖĞRENME                                                DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                                  ÖLÇME ve       ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                      ETKİNLİKLER                      DİSİPLİNLERLE            DEĞERLENDİRME      YÖNTEM VE       AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                                İLİŞKİLENDİRME VE                       TEKNİKLERİ
                                                              ATATÜRKÇÜLÜK
       Sütun Grafiği           Öğrencilerden aile yakınlarının mesleklerini öğrenmeleri ve       Sosyal Bilgiler dersi          Grupların veya   1.Anlatım        Sosyal Bilgiler dersi Yaşadığımız
                                                                                                       Yer ünitesi (Kazanım 5)
       1. Sütun grafiğini oluşturur.  sütun grafiği şeklinde göstermeleri istenir.               Yaşadığımız Yer ünitesi (Kazanım    öğrencilerin     2.Tüme varım     5. Çevresinde meydana gelen hava
                           Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının          5)                   belirleyeceği bir   3. Tümden gelim    olaylarını gözlemleyerek, bulgularını
       2. Sütun grafiğini yorumlar.   belirlenmesi:                               5. Çevresinde meydana gelen hava    konu hakkında sütun  4. Bireysel ve    resimli grafiklere aktarır.
                                                                                                       Sosyal Bilgiler dersi Üretimden
                           Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır.     olaylarını gözlemleyerek,        grafiği kullanmayı  Birlikte çalışmalar  Tüketime ünitesi (Kazanım 6)
                        Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları        bulgularını resimli grafiklere     gerektiren proje   5. Akıl yürütme    6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim,
       Zamanı Ölçme (1s)        yaptırılır. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur.         aktarır.                hazırlatılır ve    6. Şema grafik ve   dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
       3. Yıl-ay-hafta-gün       Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikdörtgensel        Sosyal Bilgiler dersi Üretimden    sundurulur.      resimlerle destek
                                                                                                        Türkçe dersi Görsel Okuma ve
                                                                                                       Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel
       arasındaki ilişkileri açıklar.  bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun         Tüketime ünitesi (Kazanım 6)                 oluşturma       Sunu (Kazanım 3)
                        grafiği” olduğunu belirtir. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı      6. Kullandığı bazı ürünlerin                 7. Soru yanıt     3. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.
                                                                                                       Fen ve Teknoloji dersi
                        sözlü ve yazılı olarak açıklatılır.                    üretim, dağıtım ve tüketim ağını               8. Problem çözme   Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
                                                             oluşturur.                          9. Deneme yanılma   ünitesi (Kazanım 4.2)
                        Başkan Seçimi                 Başkan Seçimi         Türkçe dersi Görsel Okuma ve                10. Tahmin ve     4.2. Egzersiz sonucu nabız ile ilgili
                                                                                                       elde ettiği verileri kaydeder ve
                        Çetele Tablosu                Sıklık Tablosu       Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel               kontrol etme     yorumlar
                         Aday      Oy            Aday    Oy         Sunu (Kazanım 3)                       11. Etkinlikler    Ara disiplinlerle ilişkilendirme
                                                             3. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.             12. Analiz       Rehberlik ve Psikolojik
                                sayısı                sayısı                                                 Danışma
    2 4                                                       Fen ve Teknoloji dersi
                         Başak     ///// ////        Başak    9                                                    (Kazanım 12)
                         Mercan     ///// /         Mercan   6          Vücudumuz Bilmecesini Çözelim                            12. Her mesleğin toplum için
KASIM
                         Ezgi      ///// /         Ezgi    6          ünitesi (Kazanım 4.2)                                gereğini ve önemini fark eder.

                         Oğuz      /            Oğuz    4          4.2. Egzersiz sonucu nabız ile                           [!] Yorumların gerekçelerini
                                                                                                       açıklamaları sağlanır.
                                                             ilgili elde ettiği verileri kaydeder
                             Gezi Başkanı Adaylarının Oy Grafikleri             ve yorumlar                                     [!] Değerlendirmede projenin her
                                                                                                       aşaması (hazırlık, süreç, rapor ve
                                                                                                       sunu) göz önünde bulundurulmalıdır.
                                                             Ara disiplinlerle ilişkilendirme
                                       Oy Sayısı
                                                                                                       [!] “Bir ay 4 haftadır.” gibi
                                             9                 Rehberlik ve Psikolojik                              hatalı ifadeler kullanılmaz.
                                             8                Danışma
                                             7                (Kazanım 12)                                    [!]Artık yıl açıklanır.
                                             6                12. Her mesleğin toplum için
                         B  M   E   A           5                gereğini ve önemini fark eder.
                                             4
                                             3
                                                              Rehberlik ve Psikolojik
                                             2                Danışma
                                             0
                                             1
                                               B M E O     Başkan   (Kazanım 12)
                                                       Adayları  12. Her mesleğin toplum için
                         1 yılda 12 ay vardır.
                                                             gereğini ve önemini fark eder.
                         1 yılda 52 hafta vardır.
    3 1                   1 yılda 365 gün vardır.
                         ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                          4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME VE SAYILAR
                                                           DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA                 ÖĞRENME,
HAFT
SAAT
                                                                      ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                      ETKİNLİKLER                   DİSİPLİNLERLE   DEĞERLENDİRME        YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                            İLİŞKİLENDİRME VE                TEKNİKLERİ
                                                           ATATÜRKÇÜLÜK
       Zamanı Ölçme (1 s)                                                      Yaşadığınız ilin    1.Anlatım       [!]Ara basamaklarında
       3. Yıl-ay-hafta-gün                                          Uzunlukları Ölçme  çevre illere olan     2.Tüme varım     tekrar eden rakamlar ve
       arasındaki ilişkileri açıklar.     Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal             uzaklıkları yakından   3. Tümden gelim    sıfır bulunan sayılarla da
                          sayılar modellenerek gösterilir. Binliğin, 10 tane yüzlükten             uzağa doğru        4. Bireysel ve    çözümleme yaptırılır.
       Doğal Sayılar (3 s)          veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu              sıralayınız.       Birlikte çalışmalar
       1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal     gösterilir.                                      “Üç yüz bin on     5. Akıl yürütme    [!] En büyük ve en küçük 4,
       sayıları okur ve yazar.         Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı                iki” sayısını       6. Şema grafik ve   5 ve 6 basamaklı doğal
       2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal     aşağıdaki modellemedeki gibi binlik, yüzlük, onluk ve                rakamlarla yazınız    resimlerle destek   sayılar buldurulur.
       sayıların bölüklerini ve       birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.                    ve basamak        oluşturma
       basamaklarını;                                                       değerlerini belirtiniz.  7. Soru yanıt
       basamaklarındaki rakamların                                                 Doğum yılınızla     8. Problem çözme   [!]5 ve 6 basamaklı doğal
       basamak değerlerini belirtir.              1253                               içinde bulunduğu-     9. Deneme yanılma   sayılar için basamak
                                               Bin iki yüz elli üç             nuz yıl arasındaki               tablosu kullandırılır.
KASIM
       3. 4, 5ve6basamaklıdoğalsayıları                                                           10. Tahmin ve
    4 4  çözümler.                                                         artık yıllarlı      kontrol etme
                                                                     belirleyiniz.       11. Etkinlikler    [!] Ara basamaklarında “0”
                           Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların                  Başak ve Göksu     12. Analiz      olan sayılar da incelenir.
                          basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir.               bir yürüme yarışı
                                                                     yaptılar. Yarışı;                [!] Basamak veya
                           62 324 sayısı;                                   Başak 12 dakika 25               bölüklerindeki rakamları
                            62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4                       saniyede, Göksu da               verilen sayılar yazdırılır ve
                               = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4             Başak’tan 12 saniye               okutturulur.
                          birlik  biçiminde çözümletilir.                          sonra tamamlamıştır.
                                                                     Göksu yarışı ne
                                                                     kadar sürede
                                                                     tamamlamıştır?
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
                                                          DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                            DERSLER ile ARA                     ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                            ÖLÇME ve       ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                     ETKİNLİKLER                   DİSİPLİNLERLE         DEĞERLENDİRME      YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                            İLİŞKİLENDİRME VE                    TEKNİKLERİ
                                                           ATATÜRKÇÜLÜK
        Doğal Sayılar (1 s)       Adana, Artvin, Edirne, Kars ve Kırıkkale illerinin        Diğer Derslerle İlişkiler      2, 7, 0, 5     .           [!] Sıralamalarda sembol
        6.  En çok altı basamaklı  Ankara’ya olan uzaklıklarını karşılaştırarak uzaktan yakına                      rakamlarını      1.Anlatım       kullandırılır.
        doğal sayıları sıralar    veya yakından uzağa doğru sıralamaları istenir.           Sosyal Bilgiler dersi Üretimden  kullanarak      2.Tüme varım     [!] Önce iki sayı, sonra
        Toplama İşlemi (3 s)                                       Tüketim ünitesi (Kazanım 3)    oluşturulabilecek   3. Tümden gelim    ikiden fazla sayılarla
                       Ankara - Adana        490 km
        1. En çok dört basamaklı                                                       dört basamaklı;    4. Bireysel ve    karşılaştırma yaptırılarak
                       Ankara - Artvin        999 km
        doğal sayılarla toplama                                                       * En büyük,      Birlikte çalışmalar  sıralatılır.
                       Ankara - Edirne        681 km                3.Mevcutkaynaklarlaihtiyaçlarını
        işlemini yapar.                                                           * En küçük,      5. Akıl yürütme    [!] Üç doğal sayı ile
                       Ankara - Erzurum       877 km                ilişkilendirir.
                                                                          * 6000 den küçük en  6. Şema grafik ve   yapılan toplama işleminde
                       Ankara - Kırıkkale       77 km
                                                                          büyük, * 3000 den   resimlerle destek   sayıların toplanma
                       999> 877> 681> 490> 77            77<490<681<877<999                    büyük en küçük,    oluşturma       sırasının değişmesinin
     1 4                                                                    * En büyük tek ve   7. Soru yanıt     sonucu değiştirmediğini
                        Dörtdeğişikrakamkullanılarakfarklıdoğalsayılaroluşturulur.
                                                                          çift,         8. Problem çözme   işlem yaparak göstermeleri
                        Toplama işlemine, içinde en çok dört basamaklı sayıların                       * En küçük tek ve   9. Deneme yanılma   sağlanır.
                       geçtiği problemler çözdürülerek başlanır.                               çift         10. Tahmin ve     [!] İşlemlerin doğruluğu,
                                                                          doğal sayıları    kontrol etme     hesap makinesi ile de
                        Toplama işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamlar                         oluşturunuz      11. Etkinlikler    kontrol ettirilebilir.
                                                                                                [!] Bu sınıfın sayı ve işlem
ARALIK
                       veya verilmeyen toplanan buldurulur. Verilmeyen rakamlar                                   12. Analiz
                                                                          Kasımın 4.                 sınırlılıkları içinde kalınır.
                       veya toplanan buldurulurken değişik stratejiler geliştirmeleri
                       için ortam oluşturulur.                                        Haftası 1. Dönem              [!]Verilmeyen farklı
                                                                          2. Yazılı Sınav               rakamlar yerine farklı
                                                                                                şekiller veya harfler
                        Çıkarma işlemine, içinde en çok dört basamaklı sayıların                                             kullanılır.
        Çıkarmaİşlemi
                       geçtiği problemler çözdürülerek başlanır.                                                     [!]Ara basamaklarında sıfır
        1. En çok dört basamaklı
                                                                                                olan sayılarla da çıkarma
        doğal sayılarla çıkarma
                                                                                                işlemi yaptırılır.
        işlemini yapar.
                        Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde,                                                  [!] Bu sınıfın sayı ve işlem
                       basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da                                              sınırlılıkları içinde kalınır.
        4. Doğal sayılarla çıkarma
                       çıkanı belirlemeye dönük etkinlikler yapılır. Öğrencilerden                                            [!]Verilmeyen farklı
        işlemini gerektiren
     2 4                 verilmeyenleri bulurken değişik stratejiler geliştirmeleri ve bu                                          rakamlar yerine farklı
        problemleri çözer ve kurar.
                       stratejileri açıklamaları istenir.                                                         şekiller veya harfler
                        Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen                                           kullanılır.
                       problemler çözdürülür ve kurdurulur.                                                        [!]Doğal sayılarla en çok üç
                          Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili                                              işlemli problemler
                          problemler çözdürülür.                                                            çözdürülür ve kurdurulur.
                       Tarihten ünlü kişiler, bilim adamları, önemli tarihi olaylar konu
                       alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür.
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
                                                          DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA                   ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                             ÖLÇME ve    ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                    ETKİNLİKLER                    DİSİPLİNLERLE          DEĞERLENDİRME   YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                            İLİŞKİLENDİRME VE                  TEKNİKLERİ
                                                           ATATÜRKÇÜLÜK
        Çarpma İşlemi           Çarpma işlemine, içinde en çok üç basamaklı sayıların                                1.Anlatım       [!] Basamak tablolarından
        1. Çarpımı en çok beş      geçtiği problemler çözdürülerek başlanır.                                       2.Tüme varım     yararlandırılır.
        basamaklı doğal sayı olacak                                                              3. Tümden gelim    [!]Ara basamaklarında sıfır
                         Çarpımları en çok dört basamaklı bir doğal sayı olan çarpma                             4. Bireysel ve    olan sayılarla da çarpma
     3 4  şekilde, iki doğal sayıyla   işleminde, basamaklarda verilmeyen rakamları belirleme
        çarpma işlemini yapar.                                       Sosyal Bilgiler dersi               Birlikte çalışmalar  işlemi yaptırılır.
                        etkinlikleri yapılır. Öğrencilere, basamaklarda verilmeyen    Üretimden Tüketime ünitesi              5. Akıl yürütme    [!] Bu sınıftaki sayı ve
                        rakamlar buldurulurken geliştirdikleri stratejiler açıklatılır.  (Kazanım 3)                     6. Şema grafik ve   işlem sınırlılıkları içinde
                                                                                   resimlerle destek   verilmeyen çarpan da
        Çarpma İşlemi           Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle      (3. Mevcutkaynaklarlaihtiyaçlarını
                                                                                   oluşturma       buldurulabilir.
                        modellenerek yaptırılır.                     ilişkilendirir.)
        2. Üç doğal sayı ile yapılan                                                              7. Soru yanıt     [!]Verilmeyen farklı
        çarpma işleminde; sayıların                                                              8. Problem çözme   rakamlar yerine farklı
        birbirleriyle çarpılma                                                                 9. Deneme yanılma   şekiller veya harfler
ARALIK
        sırasının değişmesinin,      OO     OO     OO     OO                                         10. Tahmin ve     kullanılır.
        sonucu değiştirmediğini      OO     OO     OO     OO                                         kontrol etme     [!] Üç çarpanlı işlemlerde,
        gösterir.                                                                       11. Etkinlikler    çarpanlar parantezle
                         OO     OO     OO     OO                                         12. Analiz      gruplandırılır. İşlem
        3. En çok üç basamaklı doğal                                                                         önceliğinin parantez
     4 4  sayıları 10, 100 ve 1000’in                                                                         içindeki terime verildiği
        en çok dokuz katı olan doğal  Her bir satırda kaç nesne var?  4 x 2 = 8 Üç satırda                                            vurgulanır.
        sayılarla kısa yoldan çarpar.  toplam kaç nesne var? 3 x (4 x 2) = 3x 8= 24
                        Toplam kaç kutu var?       3 x 4 = 12                                                 [!] Bu sınıftaki işlem ve
                        Kutularda toplam kaç nesne var? (3 x 4) x 2 = 12 x 2 = 24                                          sayı sınırlılığı içinde
                                                                                              kalınır.
                         3 x 10      472 X 100      21 X 80
                        21 x 100    713 X 90       9 X 700
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
                                                              DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                                DERSLER ile ARA                    ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                                  ÖLÇME ve    ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                     ETKİNLİKLER                      DİSİPLİNLERLE           DEĞERLENDİRME   YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                               İLİŞKİLENDİRME VE                    TEKNİKLERİ
                                                              ATATÜRKÇÜLÜK
        Bölme İşlemi            Bölümün basamak sayısı değişik stratejilerle buldurulur.        Ara disiplinlerle ilişkilendirme            1.Anlatım       [!] Bölen, bir basamaklı
ARALIK
        1. Bölme işleminde bölümün    845 : 5     840 : 8        846 : 9                                         2.Tüme varım     doğal sayı olarak seçtirilir.
        basamak sayısını işlem        üç basamaklı    üç basamaklı      iki bas.           Afet Eğitimi (Kazanım 24)              3. Tümden gelim    [!] Bölümün doğruluğu
     5 4  yapmadan belirler.                                                                        4. Bireysel ve    kontrol ettirilir.
                        8>5             8=8            8< 9        24. Depremle ilgili teknik bilgileri          Birlikte çalışmalar
                                                             belirtir.                       5. Akıl yürütme    [!] Kalansız ve kalanlı
                         Dört İşlemde Deprem Bilgileri: İşlemleri yaparak harflerin                                  6. Şema grafik ve   bölme işlemleri yaptırılır.
        Bölme İşlemi                                                                           resimlerle destek   [!] Bölme işlemleri, yan
        2. Üç basamaklı doğal      temsil ettiği sayıları bulur. Harfleri yerleştirerek depremle ilgili
                        önemli teknik bilgilere ulaşır.                                                 oluşturma       yana yazılmış biçimde
        sayıları, en çok iki basamaklı                                                                  7. Soru yanıt     verilerek de yaptırılır.
        doğal sayılara böler.                                                                      8. Problem çözme
                        A=26 x 12    D=306-105 İ=275x125         S=51216
                                                                                        9. Deneme yanılma
                        C=15613     E=16x11  K=1048          Ş=54+34
                                                                                        10. Tahmin ve
                        Ç=76-16     I=71x3  R=709+51          T=818-319
                                                                                        kontrol etme
                          Bir büyük depremden sonra meydana         gelen küçük
                                                                                        11. Etkinlikler
                        depremler dizisine,
                                                                                        12. Analiz
OCAK
     1 4                                    depremler denir.
                          312 760 499 60 213

                          Depremin   binalar  ve   insanlar  üzerindeki  etkisine,
                        depremin

                                                  denir.
                          88 400 201 201      176   499   400

                         Verilmeyen bölen veya bölünen bulunurken çarpma veya
                        bölme işleminden yararlanılır.
                       ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                        4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: SAYILAR VE ÖLÇME
                                                            DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                            ÖĞRENME,
HAFTA
        ALT ÖĞRENME                                               DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                                ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
         ALANI VE                      ETKİNLİKLER                     DİSİPLİNLERLE           DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
        KAZANIMLAR                                               İLİŞKİLENDİRME VE                        TEKNİKLERİ
                                                             ATATÜRKÇÜLÜK
       Bölme İşlemi (2 s)          Kısa yoldan bölme işlemlerini yapabilmek için strateji       Diğer derslerle ilişkilendirme                 1.Anlatım       [!] 1 litre = 1 L ve 1
       3. Son üç basamağı sıfır olan   geliştirmeleri ve uygulamaları sağlanır.                                   Yaptığı        2.Tüme varım     mililitre = 1 mL ile
       en çok beş basamaklı doğal      İçilen şurup miktarları, ilaç şişeleri, diş macunu tüpleri , süt   Türkçe dersi Görsel Okuma      çalışmalarda       3. Tümden gelim    gösterilir.
       sayıları 10, 100 ve 1000’e     kutuları, meyve suyu kutuları vb. inceletilerek mililitrenin     ve Görsel Sunu öğrenme alanı      mililitreyi en çok    4. Bireysel ve
       kısa yoldan böler.         hayatımızdaki yeri ve gerekliliği keşfettirilir.           Görsel Okuma (Kazanım 1)        kullanan bilim dalları  Birlikte çalışmalar  [!] Litre ile mililitre
                                                           1. Şekil, sembol ve işaretlerin    hakkında kısa bir    5. Akıl yürütme    arasındaki dönüşümler
                         Süt kutusu, ilâç şişesi vb. yardımı ile bir litrenin içinde kaç  anlamlarını bilir.           yazı yazdırılır.     6. Şema grafik ve   ondalık kesir yazımını
       Sıvıları Ölçme (2 s)
                        tane 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL bulunduğu tartışılarak                                      resimlerle destek   gerektirmeyen
       1. Litre ve mililitre       1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir.                                                  oluşturma       dönüşümler yaptırılır.
       arasındaki ilişkiyi belirtir.                                      FenveTeknolojidersiMaddeyiTanıyalım
                                                                                           7. Soru yanıt
                                                           ünitesi(Kazanım3.5)
                         Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık                                     8. Problem çözme
       2. Litre ve mililitre arasında
                        olarak 1 mililitre, 1 tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu                                  9. Deneme yanılma
       dönüşümler yapar.                                            3.5. Hacim birimlerini (L-mL/mL-
                        fark ettirilir.                                                           10. Tahmin ve
OCAK
                                                           L) birbirine çevirir.         Ocağın 2. Haftası
                                                                                           kontrol etme
    2 4                    Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır.
                                                                              1. Dönem 3.       11. Etkinlikler
                         Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık                      Yazılı Sınav       12. Analiz
                        geldiği buldurulur.

                         1 L = 1000 mL         1 L = 5 x 200 mL
                         1 L = 2 x 500 mL       1 L = 10 x 100 mL
                         1 L = 4 x 250 mL       1 L = 20 x 50 mL

                         Kova, damacana vb. bir kap içindeki suyun miktarı litrelik
                        ve mililitrelik kaplarla ölçtürülerek sıvının miktarı;
                            5 litre 300 mililitre,
                        5 L 300 mL = 5300 mL gibi yazdırılır.
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME VE SAYILAR
                                                           DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                          ÖĞRENME,
HAFTA
        ALT ÖĞRENME                                              DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                             ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
         ALANI VE                      ETKİNLİKLER                    DİSİPLİNLERLE         DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
        KAZANIMLAR                                              İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                            ATATÜRKÇÜLÜK
       Sıvıları Ölçme            Çay bardağı, su bardağı, pet şişe vb. bir kabın içindeki                                   1.Anlatım
                        sıvının miktarının kaç mililitre olduğu tahmin ettirilir, ölçme                     Bir şişe şurup 35   2.Tüme varım     [!] Ton, “ t” ile gösterilir.
       3. Bir kaptaki sıvının       yaptırılarak tahmini ile ölçme sonucu karşılaştırılır.  Litre                     mL ve bir tatlı kaşığı  3. Tümden gelim
       miktarını, litre ve mililitre   ve mililitrenin ayrı veya birlikte kullanıldığı işlemleri                       şurup 5 mL ise bir    4. Bireysel ve    [!] Ton, kilogram ve gram
       birimleriyle tahmin eder ve    gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.                            şişe şurup kaç tatlı   Birlikte çalışmalar  arasında ondalık sayı
       ölçme yaparak tahminini                                                          kaşığı gelir?      5. Akıl yürütme    yazımını gerektirmeyen
    3 4  kontrol eder.            İşaretli bölmedeki sıvının miktarı tartıştırılır.                                       6. Şema grafik ve   dönüşümleri yaptırılır.
                                                                             100 mL, 500 mL
       4. Litre ve mililitre ile ilgili                                                                  resimlerle destek
                                                                            ve 30 mL suyun
       problemleri çözer ve kurar.                           1000 mL                                      oluşturma       [!] Problemlerde bu sınıfın
                                                                            tamamı 3 eş kaba
                                                                                        7. Soru yanıt     sayı ve işlem sınırlılıkları
                                                800                           bölünmek isteniyor.
                                                                                        8. Problem çözme   içinde kalınır.
                                                                            Her kapta ne kadar
                                                600                                       9. Deneme yanılma
                                                                            su vardır?
                                                400                                       10. Tahmin ve     [!] Edinilmiş diğer işlem
       Tartma (2 s)                                                                                       becerileri ile birlikte başka
                                                                                        kontrol etme
OCAK
       2. Ton-kilogram, kilogram-                            200                                                  becerileri kullanmayı
                                                                                        11. Etkinlikler
       gram ve gram-miligram                                                                                  gerektiren problemler de
                                                                                        12. Analiz
       arasındaki ilişkileri belirtir.   5450 kg = 5 t 450 kg                       Türkçe dersi Yazma öğrenme                            çözdürülür ve kurdurulur.
       Toplama İşlemi (2 s)        4 kg = 4000 g                           alanı Yazma Kurallarını Uygulama
       3. Toplamları en çok dört                                       (Kazanım 4)                                    [!] Problemler, bu sınıfın
       basamaklı olacak şekilde; en    3250 g = 3 kg 250 g vb.                                                                sayı ve işlem sınırlılıkları
       çok dört basamaklı doğal       Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel       4. Anlamlı ve kurallı cümleler                          içerisinde olmalıdır.
       sayıları, 100’ün katlarıyla    alınarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.             yazar.
    4 4
       zihinden toplar.                                                                                     [!]Doğal sayılarla en çok üç
       Çıkarma İşlemi (2 s)         Matematiksel anlamı olan bir resimden, içinde işlem geçen                                              işlemli problemler
       4. Doğal sayılarla çıkarma     bir öykü yazdırılır. Bu öykü ile ilgili problem kurdurulur.      Zamanı Ölçme                                  çözdürülür ve kurdurulur.
       işlemini gerektiren        Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen
       problemleri çözer ve kurar.    problemler çözdürülür ve kurdurulur.
                           Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili
                           problemler çözdürülür.
                        Tarihten ünlü kişiler, bilim adamları, önemli tarihi olaylar konu
                        alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür.
                    ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                     4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
                                                     DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                       DERSLER ile ARA                         ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                         ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                 ETKİNLİKLER                  DİSİPLİNLERLE           DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                       İLİŞKİLENDİRME VE                        TEKNİKLERİ
                                                      ATATÜRKÇÜLÜK
       .                                                                 4328 ile 4379     1.Anlatım       [!] Toplama işlemi ile ilgili
                                                     Türkçe dersi Görsel Okuma ve     sayılarını en yakın   2.Tüme varım     daha önceki sınıflarda
       Doğal Sayılar (2 s)
                                                    Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel    yüzlüğe                    geliştirdikleri stratejiler
       4. Doğal sayıları en yakın                                                                3. Tümden gelim
                                                    Okuma (Kazanım 6, 10, 12)       yuvarlayınız.                 üzerine hatırlamalar
       onluğa veya yüzlüğe                                                                    4. Bireysel ve
                       Toplanan sayılar, en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin  6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.    Çevrenizdeki      Birlikte çalışmalar  yaptırılır.
       yuvarlar.
                      yapmaları sağlanabilir.                   10. Doğayı izler, doğadaki       yetişkinlerin, hangi   5. Akıl yürütme
                                                    değişimleri fark eder ve yorumlar.   durumlarda sayıları   6. Şema grafik ve   [!] Tahmin kontrolünde
       Toplama İşlemi (2 s)         2937              2900         12. Renkleri tanır, anlamlandırır ve
       2. Toplamı en çok dört                                                      yuvarlamaya       resimlerle destek   hesap makinesi de
                                                    yorumlar.               gereksinim        oluşturma       kullanılabilir.
       basamaklı olan iki doğal
       sayının toplamını tahmin
                          1366             + 1400                            duyduklarını ve     7. Soru yanıt
       eder ve tahminini işlem                                                     stratejileri araştırıp  8. Problem çözme
                                                    Ders içi ilişkilendirme                                [!]Doğal sayılarla en çok üç
       yaparak kontrol eder.                         4300                            sınıfa sununuz.     9. Deneme yanılma
                                                                                    10. Tahmin ve     işlemli problemler
                                                     Uzunlukları Ölçme                                  çözdürülür ve kurdurulur.
                                                                                    kontrol etme
                                                                                    11. Etkinlikler
                                                     Zamanı ölçme                         12. Analiz
                                                                                               [!] Tahmin kontrolünde
ŞUBAT
                                                                                               hesap makinesi de
    3 4                                                                                          kullanılabilir.
                     ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                      4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: SAYILAR VE VERİ
                                                            DERS İÇİ VE DİĞER
         ALT ÖĞRENME                                              DERSLER ile ARA                       ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                              ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                      ETKİNLİKLER                    DİSİPLİNLERLE         DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                              İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                            ATATÜRKÇÜLÜK
       Çıkarma İşlemi (2 s)        Eksilen ve çıkan sayılar, en yakın onluğa yuvarlatılarak                        A ve B         1.Anlatım
                        sonuca en yakın tahmini yapmaları sağlanabilir.            Türkçe dersi Yazma öğrenme    noktalarına karşılık   2.Tüme varım     [!] Çıkarma işleminin
       2. En çok üç basamaklı iki                                       alanı Yazma Kurallarını Uygulama  gelen kesir sayılarını  3. Tümden gelim    sonucunun tahminini
       doğal sayının farkını tahmin    832        830         832             (Kazanım 4)            yazınız.         4. Bireysel ve    gerektiren durumlara
ŞUBAT
       eder, tahminini işlem       - 195       - 200        - 195             4. Anlamlı ve kurallı cümleler               Birlikte çalışmalar  örnekler verdirilir.
    4 4  sonucu ile karşılaştırır.                                       yazar.               0   A 1B 2      5. Akıl yürütme
                                   630         627                                                     [!] Öğrencilere, olası bazı
                                                                              I ı ı ı ı ıı     6. Şema grafik ve   olayların “kesin ve
       Olasılık (2)            “Olası, olası değil, kesin, kesin değil, muhtemel, mümkün,                                   resimlerle destek   imkansız” dışındaki
       1. Olasılık belirten kelimeleri  imkansız, belirsiz, şansı eşit, şansı eşit değil” gibi ifadeler                                 oluşturma       durumlarının da olduğunu
       uygun cümlelerde kullanır.    cümle içinde kullandırılır.                                                   7. Soru yanıt     buldurulur.
                                                                                         8. Problem çözme
       Olasılık (1)                                                                            9. Deneme yanılma   [!] Paydanın, bütünün kaç
       1. Olasılık belirten kelimeleri   Somut nesneler, şekiller, sayı doğrusu modelleri ile                                      10. Tahmin ve     eş parçaya (yani kesrin
       uygun cümlelerde kullanır.    kesirlerin birimleri elde ettirilir. Bu kesir birimlerinden basit,                                kontrol etme     birimine) bölündüğü, payın
                        bileşik ve tam sayılı kesirler elde ettirilir.                                          11. Etkinlikler    bu parçalardan (yani kesrin
                                                                                         12. Analiz      biriminden) kaç tanesinin
       Kesirler (3 s)
       1. Payı ve paydası en çok iki                                                                              alındığı anlamında olduğu
       basamaklı doğal sayı olan                                                                                vurgulanır.
       kesirleri, kesrin
MART
       birimlerinden elde ederek                                                                                [!] Bu sınıfta bileşik kesir
    1 4  isimlendirir.                                                                                      ile tam sayılı kesirler
       2. Payı ve paydası en çok iki                                                                              birbirine dönüştürülmez.
       basamaklı olan kesirleri sayı
       doğrusunda gösterir.                                                                                   [!]Basit, bileşik ve tam
                                                                                                    sayılı kesirler
                                                                                                    isimlendirilirken bu
                                                                                                    kesirlerin bütüne göre
                                                                                                    büyüklüklerine dikkat
                                                                                                    çekilir.
                    ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                     4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: SAYILAR - ÖLÇME
                                                          DERS İÇİ VE DİĞER
        ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA                ÖĞRENME,
SAAT
HAF.
                                                                       ÖLÇME ve      ÖĞRETME
 AY
         ALANI VE                     ETKİNLİKLER                   DİSİPLİNLERLE     DEĞERLENDİRME     YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
        KAZANIMLAR                                            İLİŞKİLENDİRME VE               TEKNİKLERİ
                                                          ATATÜRKÇÜLÜK
       Kesirler              Somut nesne, şekil veya sayı doğrusu ile iki basit kesir,                           1.Anlatım       [!] Paydası bir basamaklı olan
                       kesirlerin birimlerinden yararlanılarak karşılaştırılır.                             2.Tüme varım     kesirler sıralatılır.
       3. Kesirleri karşılaştırır.                                     Ders İçi İlişkilendirme
                       Karşılaştırma sonucu sembol ile ifade ettirilir. Aşağıda bir                                      [!] Karşılaştırma sonucunu <, >
       6. Bir çokluğun belirtilen bir                                                          3. Tümden gelim
                                                                                           ve = sembollerinden uygun
       basit kesir kadarını belirler.  kesir takımı örneği verilmiştir:                   Zamanı ölçme                4. Bireysel ve    olan biri ile göstermeleri
                                                                                Birlikte çalışmalar  sağlanır.
                                                          Uzunluk ölçme                5. Akıl yürütme    [!] Karşılaştırma etkinlikleri
                                      1                                         6. Şema grafik ve   farklı kesir çeşitleri (basit-
                                                                                resimlerle destek   basit, basit-tam sayılı, tam
                                                                                oluşturma       sayılı-bileşik, vb.) arasında
                                1              1                                 7. Soru yanıt     yaptırılır. Kesirler, model
                                                                      Martın 2. Haftası  8. Problem çözme
                                                                                           kullanılarak karşılaştırılır.
                                2              2                                            [!] Kesirler model kullanılarak
    2 4                                                                 2. Dönem 1.     9. Deneme yanılma   karşılaştırılır.
                                                                      Yazılı Sınav    10. Tahmin ve     [!] Modellemede zorlanmamak
                           1       1        1      1                               kontrol etme     için paydası bir basamaklı olan
                           4       4        4      4                               11. Etkinlikler    kesirler seçilir.
                                                                                12. Analiz      [!] Tam sayılı kesirlerin tam
                                                                                           kısmı bir basamaklı olmalıdır.
                         1    1   1    1    1    1  1    1                                        [!] Kesir modelleri veya sayı
MART
                                                                                           doğrusunda gösterilen,
                         8    8   8    8    8    8  8    8                                        paydaları eşit (kesir birimleri
                                                                                           aynı) kesirlerin, payı (kesir
                                                                                           birimi sayısı) en büyük olanın
                        Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma
                                                                                           en büyük kesir olduğu
                       etkinliklerine model ile başlanır, daha sonra işlem yaptırılır.                                    vurgulanır.
       Kesirler (3 s)          2 < 5 < 11                                                               [!] Paydası bir basamaklı olan
       4. Eşit paydalı en çok dört   7 7 7                                                                 kesirler sıralatılır.
       kesri, büyükten küçüğe veya                                                                       [!] Kesirler sembol kullanılarak
       küçükten büyüğe doğru sıralar.   Payları eşit kesirlerin sıralanmasında kesrin biriminin esas                                     sıralatılır.
       5. Payları eşit, paydaları    alınmasına dikkat edilir. Kesirlerin aynı sayıda fakat farklı                                     [!] Çokluk sayısı en çok üç
       birbirinden farklı en çok dört                                                                     basamaklı olmalıdır. Basit
                       kesir birimlerine sahip olması nedeniyle en büyük kesir                                        kesrin paydası en çok 9
       kesri, büyükten küçüğe veya   birimine sahip olan kesrin en büyük olduğu belirtilir.                                         olmalıdır.
    3 4  küçükten büyüğe doğru sıralar.                                                                     [!] Alan ölçme
       Alan (1 s)                                                                               hesaplamalarında niçin birim
       1. Bir alanı, standart olmayan   Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar,                                         kareler kullanıldığını
       alan ölçme birimleriyle tahmin  karolar, daire, karesel ve dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı                                    vurgulanır.
       eder ve birimleri sayarak    sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır.                                          [!] El, ayak, çiçek, yaprak vb.
       tahminini kontrol eder.                                                                         düzlemdeki şekillerinin
                                                                                           sınırladığı bölgenin alanlarının
                                                                                           ölçüsünün birer tahmin olduğu
                                                                                           vurgulanır.
                       ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                        4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME
                                                          DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                         ÖĞRENME,
HAFTA
          ALT ÖĞRENME                                            DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                            ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
           ALANI VE                    ETKİNLİKLER                    DİSİPLİNLERLE         DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
          KAZANIMLAR                                           İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                           ATATÜRKÇÜLÜK
       Alan                Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları,                                  1.Anlatım       [!] Alan ölçme
                        kareli kâğıt üzerine şekiller çizdirilir.                                           2.Tüme varım     hesaplamalarında niçin birim
       2. Bir alanı, standart olmayan   Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin                                3. Tümden gelim    kareler kullanıldığını
                                                                                                  vurgulanır.
       alan ölçme birimleriyle      alanının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce                                4. Bireysel ve    [!] El, ayak, çiçek, yaprak vb.
       tahmin eder ve birimleri     birim kareler saydırılarak buldurulur. Çizdirilen bu karesel                                 Birlikte çalışmalar  düzlemdeki şekillerinin
       sayarak tahminini kontrol     bölgenin alanının; farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin                                 5. Akıl yürütme    sınırladığı bölgenin alanlarının
       eder.               sayısının çarpımı olduğu, çizim üzerinde buldurulur. Benzer                                  6. Şema grafik ve   ölçüsünün birer tahmin olduğu
                        etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır.                               Bir sınıftaki     resimlerle destek   vurgulanır.
       3. Karesel ve dikdörtgensel                                                                              [!] Tam sayılı kesirlerle işlem
                                     4 birim kare                                       1     oluşturma
       bölgelerin alanlarını birim                                                                              yapılırken kesrin tam kısmı ve
                                                                           öğrencilerin   ’i   7. Soru yanıt
       kareleri kullanarak hesaplar.                                                                             paydası bir basamaklı
    4 4                                                                             5     8. Problem çözme   olmalıdır.
                                                                           basketbol takımına,   9. Deneme yanılma   [!]Tam sayılı kesirlerde kendi
                                                                           2            10. Tahmin ve     içinde toplama işlemi
                                                                            ’si tiyatro grubuna  kontrol etme     yaptırılır.
                                              4 birim
                                                                           5
MART
                                                                                       11. Etkinlikler    [!]Basit- basit, basit-bileşik,
                                              kare
                                                                           seçiliyor. Hiçbir               bileşik-bileşik kesirlerle
                                                                                       12. Analiz
                                                                           etkinliğe katılmayan              toplama işlemi yapılırken pay
                                                                           öğrenciler sınıfın               ve payda en fazla iki
                                                                           kaçta kaçıdır?                 basamaklı olmalıdır.
                                                                                                  [!]Kesirlerle yapılan çıkarma
                                                                                                  işlemlerinde kesrin
                         Karenin Alanı = 4 x 4 = 16 birim kare                                                       birimlerinden yararlandırılır.
       Alan (1 s)                                                                                       [!] Tam sayılı kesirlerle işlem
                          3  2
                          ve ’yi toplarken modellemeler yaptırılır:                                                   yapılırken kesrin tam kısmı ve
       3. Karesel ve dikdörtgensel     4  4                                                                      paydası bir basamaklı
       bölgelerin alanlarını birim                                                                              olmalıdır.
                                                                                                  Tam sayılı kesirlerde sadece
       kareleri kullanarak hesaplar.                                                                             kendi içinde işlem yaptırılır.
    5 4 Kesirlerde Toplama (3                                                                                  [!]Basit- basit, basit-bileşik,
       s)                                                                                          bileşik-bileşik kesirlerle
       1. Paydaları eşit kesirlerle                                                                             çıkarma işlemi yapılırken pay
       toplama işlemi yapar.                                                                                 ve payda en fazla iki
                                                                                                  basamaklı olmalıdır.

       Kesirlerde Çıkarma         3 ’den 1 ’in çıkarılması modellenerek yaptırılır.
       1. Paydaları eşit kesirlerle    6   6                             Türkçe dersi Yazma öğrenme
                                                         alanı Yazma Kurallarını Uygulama
NİSAN
       çıkarma işlemi yapar.
                                                         (Kazanım 4)
    1 4  2. Kesirlerle toplama ve
       çıkarma      işlemlerini                                   4. Anlamlı ve kurallı cümleler
       gerektiren problemleri çözer                                    yazar.
       ve kurar.
                      ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                       4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
                                                              DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                       ÖĞRENME,
HAFTA
         ALT ÖĞRENME                                                 DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                          ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                      ETKİNLİKLER                      DİSİPLİNLERLE   DEĞERLENDİRME        YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                                İLİŞKİLENDİRME VE                TEKNİKLERİ
                                                               ATATÜRKÇÜLÜK
       Ondalık Kesirler          1 ve 1 kesirleri modellenerek gösterilir.                            Model üzerinde     1.Anlatım       [!] Kesir kısmı en çok iki
       1. Bir bütün, 10 ve 100 eş     10 100                                   Uzunlukları ölçme  0,3 ve 0,30 ondalık    2.Tüme varım     basamaklı olan ondalık
       parçaya bölündüğünde,                                                       kesirlerini gösteriniz.  3. Tümden gelim    kesirler kullandırılır
       ortaya çıkan kesrin                                              Sıvıları Ölçme   Sonucu açıklayınız.    4. Bireysel ve
       birimlerinin ondalık kesir                                                     Aşağıda şekille     Birlikte çalışmalar
       olduğunu belirtir.                                                        gösterilen ondalık    5. Akıl yürütme
       3. Ondalık kesirlerin tam                                                     kesri yazınız ve     6. Şema grafik ve
       kısmını, kesir kısmını ve                                                     okuyunuz.         resimlerle destek
                        bütün       1 onda bir     1 yüzde bir
       basamak adlarını belirtir.                                                                 oluşturma
                                  10          100
                                                                                     7. Soru yanıt
                        1 ve 1 kesirlerinin, ondalık kesir olduğu vurgulanır.        10
NİSAN
                                                                                     8. Problem çözme
                        100
    2 4                                                                                9. Deneme yanılma
                                                                                     10. Tahmin ve
                         Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir.
                                                                                     kontrol etme
                          2,7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir.
                                                                                     11. Etkinlikler
                        Tam Kısım         Kesir Kısmı
                                                                                     12. Analiz
                        Onlar b.   Birler b.    ,  Onda Birler b.    Yüzde Birler b.

                                 2      ,    7

                                   2, 7


       Ondalı Kesirler            1 = 0,1                                          Nisanın 3. Haftası
       3. Ondalık kesirlerin tam       10                                             2. Dönem 2.
       kısmını, kesir kısmını ve                                                     Yazılı Sınav
       basamak adlarını belirtir.        1  2  3    4    5  6  7   8   9
                          0                             1
                            10  10  10   10   10  10  10   10  10
       2. Ondalık kesirleri virgül
NİSAN
    3 4  kullanarak yazar.
                          0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9         1

                          1 = 0,01
                          100
                       ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                        4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE    ÖĞRENME ALANI: SAYILAR
                                                         DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                 ÖĞRENME,
HAFTA
         ALT ÖĞRENME                                            DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                     ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                          ETKİNLİKLER              DİSİPLİNLERLE   DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                           İLİŞKİLENDİRME VE                TEKNİKLERİ
                                                          ATATÜRKÇÜLÜK
       Ondalık Kesirler          1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak               5,01 ve 5,1      1.Anlatım
       4. İki ondalık kesri       tablosu ve modellerden yararlandırılır.                        ondalık kesirlerini   2.Tüme varım
       karşılaştırarak aralarındaki                                              karşılaştırıp sembolle  3. Tümden gelim
       ilişkiyi büyük, küçük veya                                               yazınız.         4. Bireysel ve
       eşit sembolüyle gösterir.                                                            Birlikte çalışmalar
                                                                    2, 3, 4 rakamları   5. Akıl yürütme
                         Tam kısım          Kesir                          ile;           6. Şema grafik ve
                                       kısmı                          * En büyük,       resimlerle destek
                                                                   * En küçük,       oluşturma
                                                                   * 20 den büyük,     7. Soru yanıt
                                                                   * 20 den küçük      8. Problem çözme
                                                                    ondalık kesirleri    9. Deneme yanılma
                                        Yüzde birler

                                               Yüzde birler              yazınız.         10. Tahmin ve
                                     ,                                          kontrol etme
                               Birler b.
                          Onlar b.
                                                                                11. Etkinlikler
NİSAN
                                     ,                                          12. Analiz
    4 4
                                                7
                               1         1

                                                0
                               1         7                        1,7 > 1,17


                         Üç farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık
                        kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük
                        ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık
                        kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.
                        ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                         4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE     ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME
                                                                DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                              ÖĞRENME,
HAFTA
         ALT ÖĞRENME                                                  DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                                  ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
          ALANI VE                        ETKİNLİKLER                      DİSİPLİNLERLE         DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
         KAZANIMLAR                                                 İLİŞKİLENDİRME VE                      TEKNİKLERİ
                                                                ATATÜRKÇÜLÜK
        Uzunlukları Ölçme            Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda      Sosyal Bilgiler dersi       200 cm         1.Anlatım       [!] Bu sınıftaki ölçme
        2. Standart uzunluk ölçme       milimetrenin kullanacağını tartıştırarak kilometre ve milimetre     Yaşadığımız Yer ünitesi (Kazanım  uzunluğundaki bir    2.Tüme varım     birimleriyle sınırlı kalınır.
        birimlerinden   kilometre ve    ölçme birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki  6)                 lastik her iki      3. Tümden gelim    [!] Problemler, bu sınıfın
        milimetrenin kullanım alanlarını   uzaklığı belirtmek için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek                   ucundan sekizer     4. Bireysel ve    sınırlılıkları içinde
        belirtir.               için de milimetre birimine gereksinim olduğu belirtilir.        Fen ve Teknoloji dersi Maddeyi  milimetre        Birlikte çalışmalar  kalınarak seçilir.
        5. Bir    uzunluğu en uygun     İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb.    Tanıyalım ünitesi (Kazanım 3.3)  çekildiğinde lastiğin  5. Akıl yürütme    [!]Atatürk’ün ölçülerle
        uzunluk ölçme birimiyle tahmin    yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır.
                                                                                uzunluğu kaç       6. Şema grafik ve   ilgili olarak getirdiği
        eder ve tahminini ölçme yaparak    Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark
        kontrol eder.                                                 3.3. Kütle birimlerini (kg-g/g-  milimetre olur?     resimlerle destek   yeniliklerin tarihlerini
                           ettirilir.
                            Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek       kg) birbirine çevirir                    oluşturma       içeren problemleri problem
        1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme                                                          150 santimetre     7. Soru yanıt     çözme basamakları
    1 4  birimlerine getirilen yeniliklerin  mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.                         uzunluğundaki ipten
                            Değişik uzunluklarda ataç, kitap, silgi, sınıf dolabı vb. sınıfta                                 8. Problem çözme   kullanılarak çözdürülür ve
        gerekliliğini nedenleriyle açıklar.                                                       60cm 73mm
                           inceletilerek uzunlukları tahmin ettirilir. Uygun birimlerle ölçme                                 9. Deneme yanılma   bu tarihlerle ilgili
                                                                                kesildiğinde ipin    10. Tahmin ve     problemler kurdurulur.
        3. Milimetre-santimetre,       yaptırılır.
        santimetre-metre ve metre-       Metre, santimetre ve milimetre ilişkisi incelenirken mezura,
                                                                                uzunluğu kaç       kontrol etme     [!] Milimetre ve
        kilometre arasındaki ilişkileri    cetvel vb. araçlar kullandırılır.                                     milimetre olur?     11. Etkinlikler    kilometrenin kısaltılmış
        açıklar.                Bir uzunluk ölçme birimiyle verilen ölçüm sonuçları, farklı                                    12. Analiz      yazımı kullandırılır.
        4. Belirli uzunlukları farklı                                                           Bulunduğunuz ilin
                           uzunluk ölçme birimleriyle ifade ettirilir.
                                                                                komşu illere olan               [!] Problemler, bu sınıfın
        uzunluk ölçme birimleriyle ifade
        eder.
                           237 cm = 2 m 37 cm        2350 m = 2 km 350 m
                                                                                uzaklıkları kaç                sınırlılıkları içinde
MAYIS
                           372 mm = 37 cm 2 mm                                            kilometredir?                 kalınarak seçilir.
        Uzunlukları Ölçme (2 s)         Okulun eve, markete, oyun parkına, hastaneye vb. yerlere olan                                              [!]Çevre uzunlukları
        6. Uzunluk ölçme           uzaklıkları ile ilgili problemler çözer ve kurar.                              Altı aylık bir kış              hesaplatılan düzlemsel
        birimlerinin kullanıldığı        Kenar uzunlukları belirtilmiş düzlemsel şekillerin, çevre                        dönemini 1t kömür               şekiller çokgen olarak
        problemleri çözer ve kurar.      uzunlukları buldurulur.                                          ve 500 kg odunla                isimlendirilmez.
                            Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre                       geçiren bir aile,               [!] Çevre uzunluk
        Çevre (2 s)              uzunluğu verilen karenin bir kenarının uzunluğunu bulma                          toplam kaç kg                 hesaplamalarında formül
    2 4 1. Düzlemsel şekillerin çevre      etkinlikleriyle çevre ve kenar uzunluklarının ilişkileri inceletilir.
                                                                                yakacak                    kullanılmaz.
                           Bir karenin çevre uzunluğunun, bir kenarının uzunluğunun dört                                               [!]   Karenin     çevre
        uzunluklarını belirler..                                                             kullanmıştır?
                           katı olduğu buldurulur .                                                                 uzunluğunu;     Ç=4bir
        2. Kare ve dikdörtgenin         Belli bir uzunluk kadar tel, ip vb. modeller kullanarak, üçgen,                      Çevre uzunluğu
        çevre uzunlukları ile kenar                                                           16 birim olan kareyi              kenar uzunluğu,
                           kare, dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. Bu tip                                               Dikdörtgenin çevre
        uzunlukları arasındaki ilişkiyi    etkinliklerde şekiller değişmesine rağmen çevre uzunluğunun                        geometri tahtasında
        belirler.                                                                    oluşturunuz.                  uzunluğunu; Ç=(2uzun
                           değişmediği öğrencilere fark ettirilir.
                            Geometri tahtası, kareli veya noktalı kâğıt kullandırarak iki çivi                     Geometri                   kenar)+(2kısa kenar)
        Çevre                                                                                              biçiminde ifade etmeleri
        3. Aynı çevre uzunluğuna sahip    veya nokta arası bir birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna                      tahtasında iki çivi
    3 3  farklı geometrik şekiller       sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır.                          arası 1 birim kabul              sağlanır.
        oluşturur.               Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili                     edilerek çevre
        4. Düzlemsel şekillerin çevre     problemler çözdürülür ve kurdurulur.                                    uzunluğu 8 birim
        uzunluklarını hesaplamayla ilgili                                                        olan düzlemsel
    4 1  problemleri çözer ve kurar.
                                                                                şekilleri oluşturunuz.
                        ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                         4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

  SÜRE     ÖĞRENME ALANI: SAYILAR VE ÖLÇME
                                                           DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                            ÖĞRENME,
 HAFTA
          ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                               ÖLÇME ve         ÖĞRETME
  AY
           ALANI VE                     ETKİNLİKLER                   DİSİPLİNLERLE           DEĞERLENDİRME        YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
          KAZANIMLAR                                            İLİŞKİLENDİRME VE                         TEKNİKLERİ
                                                            ATATÜRKÇÜLÜK
        Çarpma İşlemi (2 s)          376 x 10                                               (6804 ) x 12      1.Anlatım       [!] 5 ve 50 ile kısa yoldan
        4. En çok üç basamaklı doğal                                                        işlemini yapınız.     2.Tüme varım     çarpılacak sayılar 2’ye
                          Aşağıdaki gibi stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.                       Selin, okuldaki
        sayıları 10, 100 ve 1000 ile                                    Fen ve Teknoloji dersi Maddeyi                 3. Tümden gelim    bölünebilen; 25 ile kısa
        zihinden çarpar.                                          Tanıyalım ünitesi (Kazanım 3.3)    mezu-niyet şenliğinde   4. Bireysel ve    yoldan çarpılacak sayılar
                           Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak için sayı, 2’ye bölünüp                     limonata satmak
        5. En çok iki basamaklı doğal                                                                    Birlikte çalışmalar  ise 4’e bölünebilen
                           10 ile çarpılır.                                           istiyor. Bunun için
        sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa                                    3.3. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg)                5. Akıl yürütme    sayılardan seçtirilir.
                           Bir sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpmak için sayı, 4‘e bölünüp                     kilogramı 1 lira 25
        yoldan çarpar.                                           birbirine çevirir                        6. Şema grafik ve   [!] Ton, “ t” ile gösterilir.
                           100 ile çarpılır.                                           kuruştan 1 kilogram
        6. En çok iki basamaklı iki                                      Türkçe dersi Yazma öğrenme                   resimlerle destek   [!] Ton, kilogram ve gram
                         Bir sayıyı kısa yoldan 50 ile çarpmak için sayı, 2’ye bölünüp                      limon, kilogramı 2
        doğal sayının çarpımını                                       alanı Yazma Kurallarını Uygulama                 oluşturma       arasında ondalık sayı
                         100 ile çarpılır                                             liradan 250 gram şeker
 MAYIS
     4 3  tahmin eder ve tahminini                                      (Kazanım 4)              ve 85 kuruşa da 5 litre  7. Soru yanıt     yazımını gerektirmeyen
                          Problemler, günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel
        işlem sonucu ile karşılaştırır.                                   4. Anlamlı ve kurallı cümleler     su almıştır. Satın    8. Problem çözme   dönüşümleri yaptırılır.
                         alınarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.
                                                          yazar.                 aldıklarını kullanarak  9. Deneme yanılma   [!] Problemler, bu sınıfın
        Tartma (1 s)
                          Günlük yaşantısında tonun kullanıldığı yerlere örnekler                        26 bardak limonata    10. Tahmin ve     sınırlılıkları içinde
        1. Tonun kullanıldığı yerleri   verdirilir.                            Ara disiplinlerle ilişkilendirme    yapmıştır:        kontrol etme     kalınarak seçilir.
        belirtir.                                                                 a)Bir bardak limonata   11. Etkinlikler    [!] Tahmin hesap
        3. Ton, kilogram, gram ve                                       Girişimcilik (Kazanım 29, 30)    ona kaça mal       12. Analiz      makinesiyle de kontrol
        miligramla ilgili problemleri                                                       olmuştur?                    ettirilir.
        çözer ve kurar.                                           29. Gelir ve gideri tarif eder.    b)Bir bardak                  [!] İşlemlerin öncelikleri
                                                          30. Basit bir iş problemini çözer.   limonatayı 15                  parantez kullandırılarak
                                                                              kuruştan satarsa kaç              belirletilir.
        Bölme İşlemi (2 S)         İki adımlı işlemlerde önce parantez içindeki işlemler       Türkçe dersi Görsel Okuma ve     lira kâr eder?                 [!] Bu sınıftaki sayı ve
                         yaptırılır.                            Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel     Çevreden bir                 işlem sınırlılıkları içinde
        4. Bir bölme işleminin      ( 3 x 125 ) + 527 = ?                       Okuma (Kazanım 6, 10, 12)       işletmenin yetkilisiyle
        sonucunu tahmin eder ve                                                                                  kalınır.
                         ( 3 x 125 ) + 527 = 375 + 527 = 902                6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.   görüştürülerek
        tahminini işlem sonucu ile                                                                                 [!] Toplama, çıkarma,
                         527 x ( 4  2 ) = ?                        10. Doğayı izler, doğadaki       işletmenin gelir gider
HAZİRAN
        karşılaştırır.                                                               tablosunu                    çarpma ve bölme
                         527 x (4  2 ) = 527 x 2 = 1054                  değişimleri fark eder ve yorumlar.                           işlemlerinden herhangi
        5. İki adımlı işlemleri yapar.                                   12. Renkleri tanır, anlamlandırır ve  oluşturmaları ve
                          Oyun pulları, fasulyeler, plastik malzemeler vb. nesnelerle                                              ikisinin kullanıldığı
     1 4                                                                       işletmenin durumu
        Doğal Sayılar (2 s)        oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal   yorumlar.
                                                                              hakkında yorum                 işlemler de yaptırılır.
                         ifadeleri buldurulur.                                          yapmaları sağlanır.
        5. Bir örüntüyü sayılarla
        ilişkilendirir ve eksik olan    Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki
        bölümü tamamlar.         buldurulur.                                               Mayısın 4.
                                                                              Haftası 2. Dönem
                                                                              3. Yazılı Sınav
                      ............................. İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                       4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

  SÜRE     ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ – ÖLÇME VE SAYILAR
                                                            DERS İÇİ VE DİĞER
                                                                                                ÖĞRENME,
HAFTA
          ALT ÖĞRENME                                             DERSLER ile ARA
 SAAT
                                                                                   ÖLÇME ve         ÖĞRETME
 AY
           ALANI VE                    ETKİNLİKLER                     DİSİPLİNLERLE               DEĞERLENDİRME       YÖNTEM VE      AÇIKLAMALAR
          KAZANIMLAR                                             İLİŞKİLENDİRME VE                            TEKNİKLERİ
                                                            ATATÜRKÇÜLÜK
        Geometrik Cisimler (2 s)                                     Sosyal Bilgiler dersi Herkesin Bir        Grupların veya     1.Anlatım       [!] İzometrik kâğıtta çizim
                          İzometrik kâğıt üzerinde çizimi verilen farklı yapıların kaç  Kimliği Var ünitesi (Kazanım 3)         öğrencilerin       2.Tüme varım     yaptırılmamalıdır.
        1. İzometrik kâğıttaki
                         eş küpten oluştuğu tartıştırılır ve yapının eş küplerden                             belirleyeceği bir               [!] Verilen çizimlerin eş
        çizimleri eş küplerle                                       3. Farklıdurumlaraaitduyguvedüşünceleriniifade              3. Tümden gelim
                                                                                                         küplerle oluşturulabilen türden
                         oluşturulması sağlanır.                                              konu hakkında sütun
        oluşturur.                                            eder.                                   4. Bireysel ve    olmasına dikkat edilir.
                          Akrep ve yelkovanlı saate göre verilen bir zamanı, sayısal                           grafiği kullanmayı    Birlikte çalışmalar
                                                          Türkçe dersi Görsel Okuma ve                                 [!] En fazla 12 eş küp ile
                         saatteki gösterime dönüştürme, sayısal saatle verilen bir    Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel         gerektiren proje     5. Akıl yürütme
        Zamanı Ölçme (2 s)                                                                                        oluşturulabilecek basit
                         zamanı akrep ve yelkovanlı saatteki gösterime dönüştürme     Okuma (Kazanım 6)                hazırlatılır ve     6. Şema grafik ve   yapıların izometrik kâğıttaki
        1.   Dakika ile saniye    etkinlikleri yaptırılır.                     6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.        sundurulur.       resimlerle destek   çizimleri verilir.
        arasındaki ilişkiyi açıklar.    1 saat = 60 dakika; 1 dakika = 60 saniye             Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
     2 4                                                                            Doğum yılınızla    oluşturma       [!]12 saatlik gösterimle 24
                            2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika   (Kazanım 6, 7, 20)                                       saatlik gösterimler arasında
        2. Saat-dakika, dakika-saniye                                   6. Oyun, yarışma ve müsabaka           içinde bulunduğunuz   7. Soru yanıt
                                                                                                         dönüşümler yaptırılır.
        arasındaki dönüşümleri                                      kavramlarının anlamını belirtir.         yıl arasındaki artık   8. Problem çözme   Örneğin; 15:38’in , “Öğleden
        yapar.                                              7. Spor türlerini bilir.             yıllarlı belirleyiniz.  9. Deneme yanılma   sonra 3’ü 38 dakika geçiyor.”
                                                         20. Spor aracılığı ile zamanı doğru                    10. Tahmin ve     anlamına gelmesi gibi.
        4. Zamanı ölçme birimlerinin                                   kullanır.                     Başak ve Göksu     kontrol etme     [!] Kronometre sadece araç
        kullanıldığı problemleri çözer                                   Afet Eğitimi (Kazanım 7, 23)          bir yürüme yarışı    11. Etkinlikler    olarak tanıtılır.
        ve kurar.                                             7. Deprem sürelerini karşılaştırır.
                                                                                  yaptılar. Yarışı;               [!] Saat, dakika ve saniye
HAZİRAN
                                                         23. Bir depremin ortalama olarak ne                    12. Analiz      birimleri için sembol
                                                         kadar sürdüğünü fark eder.            Başak 12 dakika 25
                                                                                                         kullanılmaz.
                                                          Kariyer Bilinci Geliştirme           saniyede, Göksu da
        Çarpma İşlemi (2 s)        Problemler, günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel                             Başak’tan 12 saniye
                                                         (Kazanım 20)                                          [!] Bu sınıftaki sayı ve işlem
        7. Doğal sayılarla çarpma    alınarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.           20. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar     sonra tamamlamıştır.              sınırlılıkları içerisinde
        işlemini gerektiren                                        yapar.                                             dönüşümler yaptırılır.
        problemleri çözer ve kurar.                                    İnsan Hakları ve Vatandaşlık          Göksu yarışı ne                [!] Bu sınıf sınırlılıkları
                          Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel     (Kazanım 54)
        Bölme İşlemi (2 s)        alınarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.                                    kadar sürede
                                                                                                         içerisinde zaman ölçülerinin
                                                         54. Aldığı ürünlerin son kullanma                                kullanıldığı problemler
        6. Doğal sayılarla bölme                                                              tamamlamıştır?
                                                         tarihine dikkat etmenin bir tüketici hakkı                           çözdürülür ve kurdurulur.
        işlemini      gerektiren                                   olduğunu fark eder.                                       [!]Doğal sayılarla toplama,
        problemleri çözer ve kurar.                                       Kariyer   Bilinci   Geliştirme                           çıkarma ve çarpma işlemlerini
     3 4
                                                         (Kazanım 20)                                          gerektiren problemler
                                                         20. Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar                            çözdürülür ve kurdurulur.
                                                         yapar.
                                                          Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı                               [!]En az biri bölme olmak üzere
                                                         Yazma Kurallarını Uygulama m 4)                                 toplama, çıkarma veyaçarpma
                                                         4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.                              işlemlerini gerektiren
                                                          Girişimcilik (Kazanım 29, 30)                                 problemler çözdürülür ve
                                                         29. Gelir ve gideri tarif eder.                                 kurdurulur.
                                                         30. Basit bir iş problemini çözer.
    4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME ALANLARI, ALT ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

ÖĞRENME ALANI          ALT ÖĞRENME ALANLARI      KAZANIM SAYILARI  SÜRE / DERS SAATİ  ORANI (%)
        1.  Doğal Sayılar                   6         8        6
        2.  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi           4         8        6
        3.  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi           4         8        6
        4.  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi           7         14        9
        5.  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi            6         14        9
 SAYILAR
        6.  Kesirler                      6         10        7
        7.  Kesirlerle Toplama İşlemi             1         3        2
        8.  Kesirlerle Çıkarma İşlemi             2         4        3
        9.  Ondalık Kesirler                  4         10        7
                            Toplam     40         79       55
        1.  Açı ve Açı Ölçüsü                 6         8        6
        2.  Üçgen, Kare ve Dikdörtgen             8         10        7
        3.  Geometrik Cisimler                 1         3        2
 GEOMETRİ
        4.  Simetri                      1         3        2
        5.  Örüntü ve Süslemeler                1         3        2
                            Toplam     17         27       19
        1.  Uzunlukları Ölçme                 6         6        4
        2.  Çevre                       4         6        4
        3.  Alan                        3         6        4
  ÖLÇME    4.  Zamanı Ölçme                    4         4        3
        5.  Tartma                       3         4        3
        6.  Sıvıları Ölçme                   4         6        4
                            Toplam     24         32       22
        1. Sütun Grafiği                    2         3        2
  VERİ    2. Olasılık                       1         3        2
                            Toplam      3         6        4
             GENEL TOPLAM                 84        144       100

								
To top