Project IsoLeren 2010 - 6 hout by 10hO3C

VIEWS: 7 PAGES: 137

									Project IsoLeren 2010 - 6 hout

      Praktische uitvoering
      isoleren van een zolder
     OCMW-woning in Kieldrecht
    In samenwerking met de VZW – Green en het OCMW - Beveren
Het hellend dak voor renovatie
Het hellend dak voor renovatie
Het hellend dak voor renovatie
Het hellend dak voor renovatie
Plaatsing van een ersatz-
onder-dak
 Dwarsdoorsnede van een na-geïsoleerd dak (zonder tengellatten) dat voorzien is van een ersatz-
 onderdak. 1.  Dakpan       5.  Houten lat (verduurzaamd)    9. Isolatie onder de kepers
 2.  Bevestigingslat  6.  Panlat             10. Lucht- en dampremmende laag
 3.  Keper       7.  Soepele kitvoeg         11. Leidingspouw
 4.  Ersatz-onderdak  8.  Isolatie tussen de kepers    12. Binnenafwerking
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde,
aansluiting aan de goot
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde,
aansluiting aan de goot
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde,
aansluiting aan de goot
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde,
aansluiting aan de goot
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde,
aansluiting aan de goot
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde,
aansluiting aan de goot
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Aanbrengen van de onderdakfolie
Delta Maxx langs de binnenzijde
Het uittimmeren van de
dakconstructie met CLS tussen
de gordingen
Het uittimmeren van de
dakconstructie met CLS
Het uittimmeren van de
dakconstructie met CLS
Het uittimmeren van de
dakconstructie met CLS
Het isolatiemateriaal: glaswol
Ursa 80 mm dik tussen kepers
Het isolatiemateriaal
Het islolatiemateriaal afmeten
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de kepers
Het isolatiemateriaal: glaswol
Ursa 140 mm dik tussen de
gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het isolatiemateriaal aanbrengen
tussen de gordingen
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Het plaatsen van het dampscherm
en luchtdicht afkleven
Plaatsen van de plafondlatten
voor de leidingspouw
Plaatsen van de plafondlatten
voor de leidingspouw
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten en uitwerken
dakraam
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten en uitwerken
dakraam
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plaatsen van het gipskarton op de
plafondlatten
Plamuren van het gipskarton
Plamuren van het gipskarton
Plamuren van het gipskarton
Plamuren van het gipskarton
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het hellend dak na renovatie
Het renovatie-team

								
To top