Docstoc

IBM WebSphere Application Server

Document Sample
IBM WebSphere Application Server Powered By Docstoc
					IBM WebSphere
Application Server
Mediatekniikan Seminaari
Mikko Matilainen
Aiheet

 Mikä se on?
 Käsitteitä

 Network Deployment -arkkitehtuuri

 Network Deployment –ympäristön
 rakentaminen
 Käyttöliittymät

 Yhteenveto
Mikä se on? (1/3)

 IBM:n J2EE-sovelluspalvelin
 Versio 1 vuonna 1998, nyt versiossa
 6.0
 E-business –sovellusten ylläpito ja
 hallinta
 Useita versioita eri kokoisiin
 palvelukokonaisuuksiin
Mikä se on? (2/3)

 Käytetään suurkoneympäristöissä
 Tuki noin 30 käyttöjärjestelmälle (mm.
 AIX, z/OS, Windows Server 2003)
 Käyttäjiä mm. Sampo ja TietoEnator.
Mikä se on (3/3)

 Yhdistää sovelluksen tietokantoihin ja
 muihin järjestelmiin
 Huolehtii järjestelmän eri osista (jsp-
 sivut, http-palvelimet yms.)
 Tarjoaa ohjelmoijille yhtenäisen
 ohjelmointirajapinnan
    Ei huolta eri käyttöliittymistä
Käsitteitä (1/2)

  Deployment Manager
    Hallintakone
  Noodi
    Kone, jolla sovelluspalvelimet toimivat
  Node Agent
    Noodilla toimiva sovellus, jolla
    ohjataan sovelluspalvelimia
Käsitteitä (2/2)

  wsadmin
    Tekstipohjainen ylläpitosovellus
  JACL
    Skriptikieli, jota käytetään
    komentosarjojen ajamiseen
    wsadminissa
  SOAP
    WebSpheren
    kommunikaatioprotokolla
Käyttöliittymät (1/6)

  Voidaan jakaa kolmeen osaan
   wsadmin
   Graafinen käyttöliittymä (Admistrative
   Console)
   Valmiit ylläpitosovellukset
   (serverStatus, addNode, stopServer
   ym.)
Käyttöliittymät (2/6)

  wsadmin
   Tekstipohjainen
   Komennot JACL- tai Jython-
   skriptikielellä
   Käytössä kaikki mahdolliset toiminnot
   Parhaimmillaan usein käytettyjä
   komentosarjoja ajettaessa.
Käyttöliittymät (3/6)

 wsadmin – JACL-esimerkki
 echo "\$AdminApp uninstall
 $APPNAME" >>
 $TMPDIR/installapp.jacl
 echo "\$AdminConfig save" >>
 $TMPDIR/installapp.jacl
 $WASDIR/wsadmin.sh -f
 $TMPDIR/installapp.jacl
Käyttöliittymät (4/6)

  Admistrative Console
   Graafinen käyttöliittymä -> Selkeä ja
   helppokäyttöinen
   Kaikki toiminnot käytössä
   Hyvä mm. uusien sovellusten ja
   edistyneiden muutosten teossa
   Liikaa klikkailua?
Käyttöliittymät (5/6)
Käyttöliittymät (6/6)

  Valmiit sovellukset
   Tekstipohjaisia
   Vain yleisimpiin ylläpitotoimintoihin
   Esim. palvelimen käynnistys ja
   pysäytys, palvelinten tilan tarkastus
   yms.
   Nopeakäyttöisiä - useimmiten yksi
   parametri riittää
Network Deployment –
arkkitehtuuri (1/2)
  Koostuu neljästä osasta
   Deployment Manager
   Noodit
   Sovelluspalvelimet
   Ohjelmistot
Network Deployment –
arkkitehtuuri (2/2)
Network Deployment –
ympäristön rakentaminen (1/5)
  Deployment Manager
    Käyttöjärjestelmästä riippumatta
    ”nextnextnext”-asennus
  IBM WebSphere Application Server
    Asennus noodeille samaan tapaan
    kuin Deployment Manager
Network Deployment –
ympäristön rakentaminen (2/5)
  Noodien liittäminen Manageriin
    addNode esimerkki -conntype soap
  Valmiiksi asennetut sovellukset
  voidaan kopioida –includeapps –
  parametrillä
Network Deployment –
ympäristön rakentaminen (3/5)
  Sovelluspalvelimen luominen
   set info [$AdminConfig getid
   /Node:noodinnimi/]
   set serv1 [$AdminConfig create
   Server $info {{name serverinnimi}}]
   $AdminConfig save

  Asetukset kuntoon
Network Deployment –
ympäristön rakentaminen (4/5)
  Sovelluksen asentaminen
    $AdminApp install /tmp/sovellus.ear {-
    server serverinnimi}
  Sovellus useimmiten .ear –paketti.
    Sisältää EJB-moduulit, verkkomoduulit
    ja asiakasmoduulit
Network Deployment –
ympäristön rakentaminen (5/5)
  Sovelluspalvelin ja sovellus käyntiin
  startServer –käskyllä
   Parametrinä sovelluspalvelimen nimi
   startServer server1

  Palvelimen käynnistäminen
  käynnistää myös palvelimen alaiset
  sovellukset
Yhteenveto

 Sovelluspalvelinympäristö isoihin e-
 business –järjestelmiin
 Käytössä erittäin laajasti ympäri
 maailman
 ”Helppoa, kun sen osaa”
    Kiitos


Hahaa, olen PAHA! Siksi raiskaan
tuon katulampun. Hahaa, senkin
himoittava lamppu!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:6/20/2012
language:Finnish
pages:22