14231 ORAM presentatie Atex Maasvlakte Olie Terminal

Document Sample
14231 ORAM presentatie Atex Maasvlakte Olie Terminal Powered By Docstoc
					Maasvlakte Olie Terminal
      Maasvlakte Olie Terminal
 Stefan Platteschorre
 Maintenance Supervisor Planning
 Werkzaam bij MOT sinds 2001
 Beheersen mechanische ontstekingsbronnen
     Maasvlakte Olie Terminal


 Inleiding
 Introductie Maasvlakte Olie Terminal
 Positie van MOT in Rotterdam
 Ontstekingsbronnen
 Beheersen mechanische ontstekingsbronnen bij MOT
 ATEX en leveranciers
 Vragen ?
      Maasvlakte Olie Terminal

 Opslagcapaciteit meer dan 4 miljoen m³


 Product : crude oil


 Doorzet per jaar : 35 - 40 miljoen ton


 Aantal tankers ca. 300 per jaar


 Aandeel in crude oil doorzet Rotterdam: 35%


 12% van de totale doorzet in Rotterdam
Joint venture
       Verantwoordelijkheid t.a.v.
      mechanische ontstekingsbronnen


 Als Supervisor Planning verantwoordelijk voor ATEX
 i.s.m. Supervisor E/I/A
 Advisering door Krook V&G services
 Verantwoordelijk voor preventief onderhoud dat mede
 een uitvloeisel is van het beheersen van mechanische
 ontstekingsbronnen
 Verantwoordelijk voor inkoop van materialen
    Mechanische ontstekingsbronnen 13 soorten ontstekingsbronnen (norm EN-1127-1)

Bij MOT drie ontstekingsbronnen te onderscheiden:

 Elektrische ontstekingsbronnen
 Niet elektrische ontstekingsbronnen
 Mechanische ontstekingsbronnen
    Mechanische ontstekingsbronnen en
      hoe voorkom je gevaar

Design
 Juiste materiaalkeuze
 Beperking bewegingssnelheid

Bestaande situaties
 Systeembeveiliging met actie
 Temperatuurbeveiliging van motor en pomp
         Bestaande situaties

 Inventarisatie m.b.v. stroomschema risicobeoordeling
 voor apparatuur voor 2003
 Apparatuur vervangen
 Apparatuur aanpassen

Voorbeelden aanpassingen na risicobeoordeling:
 temperatuurbewaking elektromotor transferpomp
 temperatuurbewaking pomp (meet temperatuur in oliestroom)
 aanpassing oplijning door DCS
 extra ELL interlock op pompput niveauregeling
 Beheersen mechanische ontstekingsbronnen
        bij MOT

 Op de zoneklasse afgestemd ontwerp
 Preventieve inspectie en onderhoud
 Dagelijkse controle door Operator
                       Mechanische
                      ontstekingsbron
      Zone 0 / 20            Zone 1 / 21             Zone 2 / 22
                  # Periodiek smeerprogramma
# Periodiek smeerprogramma
                  # Periodiek vibratiemetingen
# Periodiek vibratiemetingen
                  # Aarding, doorlussing, periodieke  # Periodiek smeerprogramma
# Aarding, doorlussing,      meting
periodieke meting                            # Aarding, doorlussing,
                  # Omtreksnelheid <1m/s als staal   periodieke meting
# Omtreksnelheid <1m/s als staal  op staal mogelijk is
op staal mogelijk is                          # Operator controle 1x/dag
                  # Juiste dimensionering en
# Juiste dimensionering en     materiaalkeuze van pakkingen     # Juiste dimensionering en
materiaalkeuze van pakkingen                      materiaalkeuze van pakkingen
                  # Asafscherming voldoende
# Asdoorvoeringen van RVS     afstand en gefixeerd         # Stopbus en enkel seal:
                                    permanente koeling en
# Asafscherming < 7,5% lichte   # Stopbus en enkel seal:       smering door procesmedium
metalen, voldoende afstand en   permanente koeling en smering
gefixeerd             door procesmedium          # Riemoverbrenging alleen
                                    onder voorwaarden
# Geen stopbus of enkel seal    # Dubbel seal: bewaking
                  spoelvloeistof            # Periodiek oliepeilen
# Dubbel seal: beveiliging                       tandwielkast
spoelvloeistof           # Riemoverbrenging alleen onder
                  voorwaarden
# Geen riemoverbrenging
                  # Maandelijks oliepeilen en
# Oliepeilbewaking en periodieke  periodieke analyse smeerolie
analyse smeerolie tandwielkast   tandwielkast
# Operator controle 3x/dag     # Operator controle 3x/dag
                        of
# Beveiliging:           # Bewaking:
 - meting parameter(s)       - meting parameter(s)
 - alarmen             - alarmen
 - afschakeling op alarm      - procesparameters door MRT
 - procesparameters door MRT
      Inspectie, onderhoud en ontwerp
        afgestemd op de zoneklasse


 Beoordeel een apparaat of een groep gelijksoortige apparaten door in
  de kolom onder de betreffende zone te controleren of aan alle
  voorwaarden die relevant zijn, wordt voldaan.

 Als aan de voorwaarden wordt voldaan, is het apparaat geschikt voor
  toepassing in die zone.

 Hierdoor is af te lezen welke acties moeten worden ondernomen om
  veilig gebruik in de betreffende zone te borgen.
              Zone 0
  Periodiek smeerprogramma
  Periodieke vibratiemetingen
  Aarding, vereffening, periodieke meting
  Omtreksnelheid < 1 m/s als staal op staal mogelijk is
  Juiste dimensionering en materiaalkeuze van pakkingen
  Asdoorvoeringen van rvs
  Asafscherming < 7,5% lichte metalen, voldoende afstand en gefixeerd
  Geen stopbus of enkel seal
  Dubbel seal: beveiliging spoelvloeistof
  Oliepeilbewaking
  Operatorcontrole driemaal per dag
  Beveiliging:
    meting parameter(s)
    alarmen
    afschakeling op alarm
    procesparameters door MRT
                Zone 1
 Periodiek smeerprogramma
 Periodieke vibratiemetingen
 Aarding, doorlussing, periodieke meting
 Omtreksnelheid < 1 m/s als staal op staal mogelijk is
 Juiste dimensionering en materiaalkeuze van pakkingen
 Asafscherming voldoende afstand en gefixeerd
 Stopbus of enkel seal: permanente koeling en smering door procesmedium
 Dubbel seal: bewaking spoelvloeistof
 Maandelijks oliepeilen en periodieke analyse smeerolie tandwielkast
 Operatorcontrole minimaal driemaal per dag
  of
 Bewaking:
   meting parameter(s)
   alarmen
   procesparameters door MRT
            Zone 2
 Periodiek smeerprogramma

 Aarding, doorlussing, periodieke meting

 Juiste dimensionering en materiaalkeuze van pakkingen

 Stopbus of enkel seal: permanente koeling en smering
  door procesmedium

 Riemoverbrenging alleen onder voorwaarden

 Periodiek oliepeilen tandwielkast

 Operatorcontrole eenmaal per dag
Preventieve inspectie en onderhoudswerkzaamheden

  Preventief smeerprogramma

  Trillingsmetingen

  Temperatuurbewaking

  Lekdetectie seal

  Interlocking

  Periodieke inspectie leverancier

  Periodieke inspectie aarding

  Periodieke inspectie door E/I
         Operator controle
 Kijken
 Luisteren
 Ruiken
 Voelen
        Vasthouden discipline

 Uitleg schakel in de keten
 Incompany Atex training, periodiek herhaald
 Nieuwe operators stage bij Maintenance afdeling
         Operator controle
 Continu draaiende equipement
 Apparatuur die bij ingebruikname moet worden gecontroleerd
 Apparatuur met afwijkend gedrag


            Controles

  Categorie 1, minimaal tweemaal per wacht
  Categorie 2, bij ingebruikname, daarna tweemaal per wacht
  Afhankelijk van het gedrag; zo nodig passende maatregelen
        Controlepunten


 Conditie/opbrengst (persdruk)

 Geluiden, ongewone trillingen

 Visuele controle op seallekkage

 Temperatuur van pomp en motor

 Voldoende olie in oliereservoir
       ATEX en leveranciers
        Ervaringen MOT
 Onbekendheid ATEX bij leveranciers
 Bieden zone 1 pomp aan voor zone 0
 Pomp + motor moeten als geheel gecertificeerd worden
 door Notified Body

        Met als resultaat
 Ontwerp pomp door Roodhart
 Certificering zone 0 door KEMA
         Zone 0 pomp
         Risicoanalyse
 Normale bedrijfsomstandigheden
 Storingen
 Exceptionele storingen

         Beveiligingen
 Voor ieder potentieel falen, minimaal 2 maatregelen van
 fundamenteel andere aard
 Roterend gedeelte ondergedompeld
 Niveau put gegarandeerd door niveausignalering
 (vermeld op ATEX certificaat)
         Zone 0 pomp
       Voorbeeld beveiliging
 As met lagering.in een oliegevulde kolom
 Beveiligd met een nivotransmitter en een
temperatuurtransmitter.

         Beveiligingen
 As in een oliegevulde kolom. (EN13464-8) Bescherming
door onderdompeling)
 Temperatuurtransmitter
 Nivotransmitter
 (EN13463-5/6/8 Constructional safety/ Control of ignition
source and liquid submersion.
Vragen?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:6/20/2012
language:
pages:24