tilliltsvalgtepr 1 010104

Document Sample
tilliltsvalgtepr 1 010104 Powered By Docstoc
					NAVO (Helseforetakene / sykehusene samt og rusinstitusjonene
under helseforetakene)
           Navn        Tlf. jobb   E-Mail
Helse Sør       Olav Sannes Vika  33 34 29 00 olav.sannes.vika@piv.no
Regiontillitsvalgt            93 01 91 23
HTV, SBHF       Rita C. Bermingrud 32 80 43 78 ritacecilie@hotmail.com

SB-HF, BUPA-     Glenn Ringdal    32 86 19 60  glenn.ringdal@sb-hf.no
ungdomsenheten
SB-HF, BUPA,     Erlend Sunde    32 80 38 73  SUER@sb-hf.no
poliklinikken
Brøholt b&b-sent   Inge Larsen     31 29 48 10  LASV@sb-hf.no
Fjellbrott      Anita Stråle    32 27 42 33  anita.straale@sb-hf.no
Frognerlia      Svein Tøften    32 84 60 88  svein.h.toften@hs-hf.no

Habiliteringsteamet  Wenche E. Jakobsen 32 24 57 04  wenche.e.jackobsen@sb-hf.no
                     956 85 082
Haugfoss       Liv Gunnerød    32 78 44 11  liv.e.gunnerod@sb-hf.no
Lerberg behandl.   Stine Østerød    32 25 26 21  ostfam@online.no
senter
Spesialenheten    Liv-Unni Rørås   32 21 87 40  liv.unni.roraas@sb-hf.no
                     977 27 907
Rusinstitusjoner

Tyrifjord       Steinar Martinsen  32 78 68 50
behandlingssenter   Elisabeth Stokkan
           Flått (vara)
VÅKS         Kenneth Kvisle   33 30 67 70
Ringerike Sykehus
HTV          Tove Solum     32 11 62 33 tove.solum@ringerike-sykehus.no
Røysetoppen      Marianne Strøm   32 15 74 50 mari-
behandlingssenter                   anne.strom@rps.helse.buskerud-
                           f.telemax.no
Helse Blefjell
HTV          Harald Bårdseth   416 09 846  harald.baardseth@ks.ble.no

KS (kommunene og fylkeskommunen)
            Navn        Tlf. jobb   E-Mail
Buskerud
fylkeskommune
HTV - samt Lier vg. Lena Ask Røed     32 06 24 00  lena-ask.roed@skole.bfk.no
skole
Kommunene:
Drammen HTV      Birger W. Nilsen  32 27 68 00 birger.nilsen@drammen.komm
                           une.no
Drammen        Marit M. Bosness  32 27 68 00 marit.monso-
                           bosness@drammen.kommune.
                           no
Drammen        Merete Taang Larsen       merete.taang.larsen@dramme
                           n.kommune.no
Drammen     Ann Kristin Straume 32 88 39 80        annkristin@min-ilder.com
                   977 24 947
Lier kommune HTV Gry Johannessen 32 22 03 08          gry.johannessen@lier.kommu
                   951 31 467         ne.no
TV        Hilde Kari Joramo               hilde.kari.joramo@lier.kommu
                                ne.no
Røyken            Kontakt
               fylkessekretær
Hurum HTV           Solveig Pettersen  32 79 71 00 solveig.pettersen@hurum.kom
                         992 29 669 mune.no
Nedre Eiker HTV        Marie Lundblad   32 23 27 19 marie.lundblad@nedre-
                               eiker.kommune.no
Nedre Eiker          Dag Kirkebøen          dag.kirkeboen@nedre-
                               eiker.kommune.no
Øvre Eiker HTV        Trond Aasland    32 75 84 18 troaasl@online.no
Øvre Eiker          Inger Svardal
Modum HTV           Gunn Hege      32 78 87 44 gunn.kjolstad@modum.komm
               Kjølstad            une.no
Modum             Siv Gunhild Grøneng       siv.groneng@modum.kommun
                               e.no
Sigdal HTV          Liv Astrid     32 71 14 00
               Johansen
Kongsberg HTV         Wivi-Ann Bamrud 32 86 60 78 wivi-
                         481 66 078 ann.bamrud@kongsberg.kom
                               mune.no
Kongsberg           Helene Gabrielsen  32 72 31 91 fam.gabrielsen@c2i.net
-TV Barnehage/ Undervisning
Kongsberg           Tone Bråten     32 86 63 10  tone_braaten@yahoo
-TV sosial tjenesten
Kongsberg           Hanne-Berit     32 86 63 29  hanne.beritsettemsdal@kongs
-TV pleie og omsorg      Settemsdal            berg.kommune.no
Flesberg/Rollag        Kitt Kaasali    32 76 06 00
kontaktperson
Nore og Uvdal         Kontakt
               fylkessekretær
Flå              Berit Schiøtz    32 05 36 00 bschiotz@online.no
Nes              Kari Ribberud    32 07 09 60 kari.ribberud@nes-
                               bu.kommune.no
Gol              Linda Forfot    32 02 90 00 linda.forfot@gol.kommune.no
Ål              Magne Ilstad    32 08 50 00 magne.ilstad@aal.kommune.n
                               o
Ål              Janne T. Nymoen
Ål              Sissel Solberg          tronnrun@frisurf.no
Hol              Helge Bergstad   412 06 349
Hol              Trine Raknes    32 09 21 39  trine.raknes@hol.kommune.no
Hemsedal           pt. ingen medlemmer
Krødsherad          Gro Plassen     32 14 96 26 groplassen@hotmail.com
Ringerike HTV         Linda Solstad    977 82 344 lindasolstad@hotmail.com
Ringerike           Marthe Løkke    911 89 999 marthe_loekke@hotmail.com
               Sørengen
Hole             Siv Rørvik     32 16 12 06 siv.rorvik@hole.kommune.no
HSH (private institusjoner rus, psykiatri og barnevern samt
kirkens familievernkontor)
             Navn          Tlf. jobb E-Mail
Modum bad        Halldis Instefjord  32 78 97
                        00
Bergflødt rehab.     Bente Dalseng     32 22 68  bente.dalseng@tiscali.no
senter                     00
Finnerud gård      Kine Anett Sveum   32 78 24  kineanett@hotmail.com
                        80
                        917 44
                        013
Solgløtt      Trude Nordahl       32 20 45  trunorda@online.no
ungdomshjem                  80
Bjørklund      Tommy Olsen        32 13 52  tommyol5@frisurf.no
barnehjem                   08
Fam.rådgivningsktr. Gunvor Ek         32 12 33
Ringerike                   44

STATEN ( Kriminalomsorgen samt Statens barne – og familievern)
                  Navn                  Tlf. jobb  E-Mail
Kriminalomsorgen
Regiontillitsvalgt         Georg Wroldsen             35 98 39 22
Kriminalomsorgen Sør
Statens barne – og
familievern
Regiontillitsvalgt Region Sør   Vidar Byholt              33 13 51 70
                                     413 24 692 m
Familievernkontoret        Anders Opsahl             32 27 72 60 and.o@online.n
                                     924 32 820
Fagteam Drammen          Kari Stenseng             32 27 69 61 får ny e-postad
Familietiltak Drammen
Ilaug barnevernsenter       Kim Roger Næss             32 24 41 02  Gamle Kongeve
                                     917 84 274
-------------           ----                         --------------
Sundstedstråkka          Anette Ø. Eriksen           32 25 02 21
barnevernsenter                              980 67 774
-vara               Nina Borgersen             32 25 02 00
Erik Børresen barnehj.       Stian Solli Aas            32 83 64 26  ebbarn@online
 - vara              Vibeke S. Eilertsen                 vibekese@hotm
Solstrand barnehjem        Bjørn Schjørlien            32 13 41 36  bj_schj@tiscali

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:6/20/2012
language:Norwegian
pages:3