Actu Bossens by 1d7HM8U

VIEWS: 9 PAGES: 50

									Evaluatie: een nieuwe opdracht van
       de DGEC

       Dr. M. Bossens
         DGEC
       Evaluatie: kenmerken


• globaal, alle zorgverleners

• statistisch - op basis van databanken

• preventief in eerste instantie

• niet vrijblijvend
     Evaluatie: spectrum


Doelmatig handelen   Correct aanrekenen
   EBM        nomenclatuur
      Evaluatie: sectoren

• medische verrichting

• geneesmiddel

• medisch hulpmiddel

• forfait

• enz.
   Evaluatie: interactie

      controle
evaluatie        informatie
 Evaluatie: cyclischevaluatie       feedback
      nameting
Voorbeelden uit 3 evaluatieprojecten


1. Klinische zorg bij TURProstaat

2. Intensive care

3. Carpal tunnel chirurgie
Klinische zorg bij TURP
           TURP
          algemeenheden• courante ingreep

• chirurgische behandeling BPH:
 - ernstige prostatismeklachten
 - complicaties (stenen, divertikels)
Klinische zorg bij TURP


       Preoperatief
       onderzoek Enz.           Anesthesie
       TURP

              Thrombo-
Pathologie
              profylaxe        Antibio-
       profylaxe
   TU versus Open prostatectomie
     Aantal ingrepen per ziekenhuis
300200100 0
       TU en Open prostatectomie
              Indicaties“TURP comprises 95% of all surgical procedures and is the
treatment of choice for prostates sized between 30 and 80-100 ml.
Open surgery is the treatment of choice for large glands (> 80-100
ml), associated complications or if resection of bladder diverticula is
indicated.”

EAU guidelines, 2001
              TURP
           Technische prestaties
       Uitgaven per ziekenhuis per opname

1.400 €


1.200 €


1.000 €


 800 €


 600 €


 400 €
     0  20   40   60    80   100  120
       TURP
       Urografie
   Percentage per ziekenhuis


60%40%20%0%
                TURP
                Urografie• “Urography was the classical method of investigation for many
 yaers, but is not needed in an ordinary straithforward case of
 prostatism”

  J. Blandy, 1989


• “There is consensus that if imaging of the upper uribnay tract is
 performed, ultrasonography is the method of choice”

  EAU guidelines on BPH, 2001
       TURP
     Interne urethrotomie
   Percentage per ziekenhuis

60%
40%
20%
0%
               TURP
           Interne urethrotomie“Worden verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde
opereerstreek tijdens een zelfde zitting verricht, dan wordt alleen de
hoofdbewerking gehonoreerd”

Nomenclatuur, artikel 15 §3
        TURP
   Immunohistologisch onderzoek
    Percentage per ziekenhuis

80%60%40%20%0%
               TURP
        Immunohistologisch onderzoek“Immunoperoxidase for high molecular weight cytokeratin
demonsttrating basal cells should be performed in all cases with
atypical glands suspicious for malignancy”


W Delprado
Backgrounds, methods and protocols for the histophatological diagnosis of
prostate carcinoma, 2001
        TURP
      Spoelvloeistoffen
   Mediaan volume per ziekenhuis

250


200


150


100


50


 0
                TURP
            Longfunctietesten
       Percentages voor hoogste ziekenhuizen

80%


60%

                              spirometrie
                              residu
40%                             compliantie
                              diffusie
20%


0%
   zh 1   zh 2   zh 3   zh 4  zh 5    zh 6
        TURP
      Algehele narcose
    Percentage per ziekenhuis

100%


80%


60%


40%


20%


 0%
              TURP
           Algehele narcose


“Spinal anesthesia is the most frequently employed anesthetic for
TURP in the US and is believed to be the technique of choice by
manyconsidered by many anestesiologists to be the method of
choice”

V Malhotra
Anestesiology Clinics of North America, 2000
         TURP
    Relatie kinesitherapie – ligduur
 Per ziekenhuis % kine – gemiddelde ligduur


201510 5 0
   0%  20%  40%  60%   80%  100%
         TURP
    LM-heparine thromboprofylaxe
    Percentage per ziekenhuis

100%


80%


60%


40%


20%


 0%
              TURP
       LM-heparine thromboprofylaxe
            Guidelines“In patients ondergoing TU or other low risk urologic procedures, we
recommend that no specific prphylaxis other than prompt ambulation
be used (grade 1C)”

ACCP consensus on antithrombotic therapy, 2001
                            TURP
                P50 outlier                     P50 België

          0€  40 €    80 €   120 €  160 €         0€  40 €  80 €  120 €  160 €

 A nest hesie                        A nest hesie Pat ho lo g ie                       Pat ho lo g ie
                               Immuno histC yst o sco p ie

U r et er cat het
  U r et hr ad il

 C ir cumcisie   U r o f lo w

  U r o d yn 3 k
  U r o d yn 5k  U r o g r af ie
  U S b ekken

U S p r o st aat
 U S t r ur o p   X - t ho r ax
 Elekt r o car d

 Sp ir o g r af ie
 Lo ng r esid u

D if f usiet est

C o mp liant ie
Intensive care
Reanimatieprestaties bij chirurgie


             Appendectomie
   Enz.                     Knieprothese


             Reani-
             matie       Coronaire           Radicale
       bypass           prostatectomie
     Reanimatieprestaties bij chirurgie• 33 courante chirurgische ingrepen

• doelmatig gebruik van - cardiovasculaire monitoring
            - beademing
     Reanimatieprestaties bij chirurgie
            3 voorbeelden• Mineure chirurgie:       appendectomie

• Majeure chirurgie:       knieprothese

• Cardiochirurgie :       bypass
      Appendectomie
     Cardiovasculaire monitoring
   13.169 ingrepen – 109 ziekenhuizen

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
      Implantatie knieprothese
    Invasieve cardiovasculaire monitoring, >1 dag
      17.069 ingrepen – 114 ziekenhuizen

100%


80%


60%


40%


20%


 0%
      Coronaire bypass
     Kunstmatige beademing >1 dag
    11.653 ingrepen – 29 ziekenhuizen

100%


80%


60%


40%


20%


 0%
       Profiel van een ziekenhuis
            Invasieve monitoring, >1 dag

100%


80%


60%
                               ZH
                               Rijk
40%


20%


 0%
    Abd chirurgie    Urologie  NKO    Orthopedie
     Profiel van een ziekenhuis
        Invasieve monitoring, >1 dag

100%


80%


60%
                          ZH
                          Rijk
40%


20%


 0%
    Orthopedie         Traumatologie
  Reanimatieprestaties bij chirurgie
           Conclusies


• Mineure chirurgie: oneigenlijk gebruik van ECG-
 monitoring

• Majeure chirurgie: verlengde invasieve monitoring (>1d)

• Cardiovasculaire chirurgie: verlengde beademingsduur
 (>1d)
   Methemoglobine

2,5


 2


1,5


 1


0,5


 0
   Carboxyhemoglobine

 3

2,5

 2

1,5

 1

0,5

 0
Carpal tunnel chirurgie
Carpal tunnel syndroom


n. medianus  carpaal ligament
Carpal tunnel chirurgie
  Technieken (1)

  Splitsen carpaal ligament
     Carpal tunnel chirurgie
          Technieken (2)


Splitsen carpaal ligament  +    Interne neurolyse
          Carpaal tunnel chirurgie
              Technieken: kostprijs                      Splitsen carpaal ligament
Splitsen carpaal ligament               +
                        Interne neurolyse
                     nummer 230252/63   260 €
nummer 287836/40   110€
     Carpal tunnel chirurgie
    Praktijkverschillen tussen ziekenhuizen
    CTR (groen) versus neurolyse (blauw)

1400
1200
1000
800
600
400
200
 0
       Carpal tunnel chirurgie
               EBM


“RCT’s identified by a systematic review found no significant
difference in symptoms between open carpal tunnel release alone
and open carpal tunnel release plus internal neurolysis in
symptoms”

Clinical Evidence, 2006

“None of the existing alternatives to standard open carpal tunnel
release seems to offer better relief in the short- or long term”

Cochrane, 2003
     Carpal tunnel chirurgie
          Nationale cijfers
             2004


    MKG-registratie         RIZIV


25000


20000


15000


10000


5000


  0

     CTR          CTR   Neurolyse
              Carpal tunnel chirurgie
                        Preventiebrief

Aan Dr. xxxx
xxxxxx
xxxxxx


Aanrekenen van chirurgische behandeling van carpaal tunnel syndroom

•  Geachte collega

•  Uit onderzoek van onze dienst is gebleken dat sommige zorgverleners het nomenclatuurnummer 230252-230263
   ‘Intrafasciculaire neurolyse onder operatiemicroscoop’ (K180, vergoeding 260,03 €) aanrekenen in het kader van een
   primaire chirurgische behandeling van een carpaal tunnel syndroom. Wij wensen hierover het volgende te melden.

•  Er bestaat een specifiek nummer voor carpal tunnel release, nl. 287836-287840 ‘Vrijmaken van het
   handwortelkanaal’ (N125, vergoeding 110,79 €).

•  Uit verschillende gecontroleerde studies (zie referenties onderaan) blijkt dat interne neurolyse geen betere resultaten
   geeft dan eenvoudige carpal tunnel release. Er is dus geen medische evidentie om in het kader van een heelkundige
   behandeling van een carpaal tunnel syndroom systematisch een interne neurolyse uit te voeren.

•  In de toekomst zullen we de aanrekening van carpaal tunnel ingrepen opvolgen in onze gegevens en verder
   evalueren in het licht van deze mededeling.

•  Hoogachtend,
•  Dr. B. Hepp
•  Geneesheer-directeur-generaal
              Carpal tunnel chirurgie
                  Preventiebrief (vervolg)

  Referenties

•  Chapell R, Coates V, Turkelson C. Poor outcome for neural surgery (epineurotomy or neurolysis) for carpal tunnel syndrome
  compared with carpal tunnel release alone: a meta-analysis of global outcomes. Plast Reconstr Surg. 2003 Sep 15;112(4):983-
  90; discussion 991-2.

•  Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, Scholten RJ, de Vet HC, Bouter LM. Systematic review of randomized clinical
  trials of surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Br J Surg. 2001 Oct;88(10):1285-95. Review.

•  Scholten RJ, Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, de Vet HC, Bouter LM. Surgical treatment options for carpal tunnel
  syndrome. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2004 Oct 18;(4):CD003905. Review. www.cochrane.org

•  Ashworth N. Carpal tunnel syndrome. Clin Evid. 2004 Dec;(12):1558-77. Review. www.clinicalevidence.com

•  Ting J, Weiland AJ. Role of ancillary procedures in surgical management of carpal tunnel syndrome: epineurotomy, internal
  neurolysis, tenosynovectomy, and tendon transfers. Hand Clin. 2002 May;18(2):315-23. Review. http://hand.theclinics.com

•  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom. Evidence-
  based richtlijn. 2005. www.cbo.nl

•  Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). Chirurgie du syndrome du canal carpien idiopathique :
  étude comparative des techniques à ciel ouvert et des techniques endoscopiques. Déc 2000. http://www/anaes.fr

•  Holmgren-Larsson H, Leszniewski W, Linden U, Rabow L, Thorling J. Internal neurolysis or ligament division only in carpal
  tunnel syndrome-results of a randomized study. Acta Neurochir (Wien). 1985;74(3-4):118-21.

•  Holmgren H, Rabow L. Internal neurolysis or ligament division only in carpal tunnel syndrome. II. A 3 year follow-up with an
  evaluation of various neurophysiological parameters for diagnosis. Acta Neurochir (Wien). 1987;87(1-2):44-7

•  Gelberman RH, Pfeffer GB, Galbraith RT, Szabo RM, Rydevik B, Dimick M. Results of treatment of severe carpal-tunnel
  syndrome without internal neurolysis of the median nerve. J Bone Joint Surg Am. 1987 Jul;69(6):896-903.

•  Lowry WE Jr, Follender AB. Interfascicular neurolysis in the severe carpal tunnel syndrome. A prospective, randomized,
  double-blind, controlled study. Clin Orthop Relat Res. 1988 Feb;227:251-4.
Dank U

								
To top