czytanie ze zrozumieniem polecen korelacja matematyki z informatyka praca na komputerze z r�wnoczesnym wykorzystaniem edytora r�wnan

Document Sample
czytanie ze zrozumieniem polecen korelacja matematyki z informatyka praca na komputerze z r�wnoczesnym wykorzystaniem edytora r�wnan Powered By Docstoc
					KLASA VI

TEMAT: PISANIE TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH

CEL LEKCJI : -umiejętność zapisywania zależności matematycznych przy pomocy komputera
       - umiejętność dostosowania paska narzędziowego programu Microsoft WORD
       - czytanie ze zrozumieniem poleceń
       - korelacja matematyki z informatyką
       - praca na komputerze z równoczesnym wykorzystaniem edytora równań
        i kalkulatora

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : komputery , program WORD , rzutnik , folie , karty ćwiczeń ,
           ćwiczenia przygotowane na dyskietkach

FORMY PRACY : praca w parach przy komputerze

PRZEIEG LEKCJI (NI – nauczyciel informatyki , NM – nauczyciel matematyki )

CZAS   CZYNNOŚCI                   UWAGI
5 min.  NI : Czynności organizacyjne.
        Uruchomienie programu WORD
5 min.  NI : Wprowadzenie do tematu          - odwołanie się do umiejętności
                              posiadanych już przez uczniów
                              ( uczniowie zgłaszają jakie teksty i
                              wyrażenia matematyczne potrafią już
                              napisać : np. tekst definicji, działania
                              typu 1234 : 17, 3,5 + (- 4,62) =, 9x8.
                              Zastanawiają się jak napisać :
                               3
                               1 , 6 5 , 3,2  7 )
                               4
7 min.  NI : Umieszczenie na pasku narzędziowym    - uczniowie dostosowują pasek
        ikony edytora równań  .         narzędziowy korzystając z instrukcji
     NM : Zapoznanie się ze znakami i symbolami    NI oraz wyświetlanej folii z
        dostępnymi w edytorze równań        instrukcją.
                              NM kontroluje pracę grup i
                              ewentualnie udziela pomocy
10 min.  NM : Ćw 1. Uczniowie otrzymują tekst     - do początkowych przykładów NM
     rozdany na kartkach z poleceniem : napisz w   udziela instrukcji, wyświetlana jest
     programie WORD następujące teksty i       również folia z opisem postępowania
     wyrażenia                   - przy pozostałych przykładach
                             uczniowie pracują samodzielnie
     Ćw 1                     - NI i NM kontrolują pracę grup
     Napisz w programie WORD następujące teksty    i udzielają pomocy
     i wyrażenia matematyczne :

     a) Procent to ułamek o mianowniku 100 ,
                20     16
       a więc 20% =     , 16% =
                100     100
       3
     b) , 3 , 3 , 3 4 , 3 4
       4 4 4
        2   1
     c) 1 ,2
        3   2
     d) 3 , ( 2) 3
       2


     e)  5
       1 5
     f)     5 4 
       3 6
        3,2  4,8
     g)       4
         (0,3)
        3  5
       1   
        5  6
     h)        
           9
         1
           8
             1
     i)* 1+          =
              1
         1
               1
            1
                1
             1
                 1
               1
                 2
     j) w przykładzie b) zmień pierwszy ułamek
      3 5
       na , w przykładzie c) zmień liczbę
      4 4
      2    2
     1 na  1
      3    5

10 min.  NM : Ćw 2 Uczniowie otwierają plik      - uczniowie pracują samodzielnie
     INFORMATYKA/KLASA VI /ZADANIA         - NI i NM kontrolują pracę grup
     i wykonują przygotowane polecenia.       i udzielają pomocy

     ZADANIA
     ZAD 1                     - pary , które samodzielnie wykonają
     Tekst napisany słownie zapisz przy pomocy    ZAD1 otrzymują plusy ,
     symboli matematycznych             ZAD1 i ZAD2 otrzymują oceny
     a) suma liczb : sześć siódmych i dziewięć    bardzo dobre z informatyki ,
       dwunastych                 za rozwiązanie dodatkowo ZAD 3
     b) trzecia potęga liczby (-17)         pary mogą otrzymać oceny bdb
     c) minus trzy i dwie dziesiąte pomnożone    z matematyki.
       przez dziewięć i jedną trzecią
     ZAD 2
             0,9  7  1
     W wyrażeniu       
              0,5 2,2  0,8
     zamień liczbę 0,9 na 0,6 i 0,5 na 0,2
     a następnie oblicz wartość tego wyrażenia
     prowadząc zapis przy pomocy edytora równań.
     Możesz w celu ułatwienia sobie obliczeń
     uruchomić KALKULATOR( START /
     PROGRAMY / AKCESORIA /
     KALKULATOR)
     ZAD 3*
     Zasadził dziadek rzepki w ogrodzie , chodził te
                  5
     rzepki podlewać co dzień.  rzepek wyrosło
                  6
     krzepkich , z czego 6% to wielkie rzepki.
     Dziadkowe rzepki wielkie i krzepkie – jaki to
     procent plantacji rzepki ?
     Wykonaj obliczenia prowadząc zapis przy
     pomocy edytora równań.
     Do wykonania obliczeń możesz ponownie
     uruchomić kalkulator
8 min.  NI : Podsumowanie lekcji, ocena pracy
     uczniów , uporządkowanie stanowiska
     pracy( skopiowanie wykonanych ćwiczeń na
     własne dyskietki , zamknięcie otwartych
     programów, wyłączenie komputerów)


                                   Opracowanie:
                        mgr Elżbieta Czarnecka –nauczyciel matematyki
                        mgr Małgorzata Polak - nauczyciel informatyki

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:101
posted:6/19/2012
language:Polish
pages:3