St Joannes Baptist Tongeren by l0357Py8

VIEWS: 9 PAGES: 3

									BUILDING N.V.                                        1/3
 ALGEMENE BOUWONDERNEMINGSint-Joannes Baptist te Tongeren: kerk, kerkhofmuur en pastorie.

Omschrijving van de werken: deze restauratie omvatte ondermeer
    Herstellen en vervangen van baksteen, mergel - en maaskalksteen
    Reinigen en waterafstotend behandelen gevels
    Injecties tegen opstijgend vocht
    Restaureren van dakstructuur en vervangen leien
    Restaureren glas-in-lood ramen
    Restaureren of vervangen houten buitenschrijnwerk
    Uitnemen en terugplaatsen vloer in natuursteen
    Plaatsen van vloerverwarming
    Vervangen elektriciteitsinstallatie
    Zoutbufferende bepleistering
    Herstellen en herplaatsen van houten vloeren
    Restauratie van stucwerkplafonds en ornamenten
    Stabiliseren kerkhofmuur

Eindbedrag excl. btw: 1.598.000 €

Uitvoeringsperiode: 04/2002 tot 08/2004

Aandeel eigen werk en werken in onderaanneming

  Eigen werk 51 % (excl. Technieken)

  Belangrijkste onderaannemers
  Glas-in-lood ramen
  Voegwerken
  Plaatsen vloer in natuursteen
  Vloerverwarming
  Electriciteteit en verlichting
  Bepleistering
  Natuurleien / Pannen
  Binnenschrijnwerkerij en houten vloer
  Schilderwerken
  Historisch pleisterwerk en ornamenten

Verloop van de restauratiewerkzaamheden

     Kerk: schip en toren 1770 (parament in maaskalk zijbeuken 19° eeuws), koor 1888.
     - Problematiek:
           - natuurleien en houten dakconstructie plaatselijk in slechte staat
           - gevels vuil maar in vrij goede staat
           - glas in lood in slechte staat.
           - geen aangepaste verwarming in de kerk
           - schilderwerk interieur in slechte staatKandidaat/Fiche/d7baf854-a005-4f65-be0d-2987bf0495ea.doc/19/06/2012
BUILDING N.V.                                         2/3
 ALGEMENE BOUWONDERNEMING
     -  Nazicht daken in natuurleien en vervangen van beschadigde leien, gedeeltelijk
        vervangen en herstellen van houten dakconstructie.
     -  Uitnemen van glas in lood, na het in detail fotograferen van het glas voor
        demontage. Opmaken van het restauratiedossier met aanduiding van op te vullen
        lacunes en herschilderingen.
     -  Restaureren gevels in maaskalksteen en baksteen:
        Omdat er bij vroegere restauraties (?) gedeeltes van het voegwerk vervangen zijn,
        waren er een verschillende kleuren van voegwerk, er werd beslist daaro al het
        voegwerk uit te halen en te vervangen.
        De gevels werden zacht gereinigd door middel van bevloeiing en manueel
        afborstelen, zodat de patine en structuur goed bewaard is gebleven, de gevel heeft
        echter ook na reiniging geen “egaal” uitzicht.
        De te sterk beschadigde maaskalksteen en mergel werd vervangen of hersteld.
        Aanbrengen van hydrofuge.
     -  Restaureren van gevels in baksteen:
        Uithalen voegwerk, reinigen door bevloeiing en manueel afborstelen, vervangen
        verweerde bakstenen, hervoegen en hydrofugeren.
     -  De volledige vloer in natuursteen (maaskalk en doornikse steen) werd uitgenomen,
        genummerd, en herplaatst na het plaatsen van de vloerverwarming.
     -  Schilderwerk:
        Tot een hoogte van zowat één meter werden zoutuitbloeiingen vastgesteld.
        Afkappen bepleistering , zoutmetingen, aanbrengen van horizontaal waterdicht
        scherm, plaatsen van een zoutbufferende bepleistering.
        Bij het verwijderen van de bepleistering is gebleken dat de onderbouw van de
        toren dateert uit de Romaanse periode, mogelijk is dit het oudste nog bovengronds
        bewaard gebleven middeleeuwse muurfragment. (cfr. verslag IAP)
        Restaureren van het schilderwerk zal in een volgende fase gebeuren.
     -  Herplaatsen van glas in lood na reiniging en herstelling, vervangen raambruggen
        waar nodig.

     Pastorie: 1874
     - Problematiek:
           - pannen en houten dakconstructie in slechte staat
           - gevels vuil maar in vrij goede staat
           - interieur: men wil de pastorie een woonbestemming geven, er werden drie
           woongelegenheden ingericht.
     - Dak in pannen gedemonteerd, pannen gedeeltelijk gerecupereerd, dakconstructie
       gedeeltelijk vervangen en hersteld, nieuw onderdak en herplaatsen pannen.
     - Restaureren van gevels in baksteen:
       Uithalen voegwerk, reinigen door bevloeiing en manueel afborstelen, vervangen
       verweerde bakstenen, hervoegen en hydrofugeren.
     - Ramen hermaakt naar oorspronkelijk model met dubbel glas.
     - Interieur werd zo goed als mogelijk aangepast aan de eisen van hedendaags
       wooncomfort, met toevoeging van een aantal moderne elementen, zoals de wand
       met deur in de inkomhal, en de bijkomende trap.
       De representatieve en waardevolle elementen werden behouden en gerestaureerd:
             - houten trap
             - stukwerk plafonds met ornamenten
Kandidaat/Fiche/d7baf854-a005-4f65-be0d-2987bf0495ea.doc/19/06/2012
BUILDING N.V.                                        3/3
 ALGEMENE BOUWONDERNEMING


             - de te herbruiken plankenvloer van alle lokalen werd gerecupereerd en
              herplaatst in twee kamers.
             - schouwen in natuursteen
             - houten binnendeuren
             - vloeren in natuursteen
     -  Nieuwe elementen in functie van de nieuwe bestemming: elektriciteit,
        verwarming, sanitair, keukens, RF preventie en compartimentering.

     Kerkhofmuur
     - Problematiek:
          - door het niveauverschil van de grondslag voor en achter de muur, helt de
          muur over naar de straatzijde en is er gevaar instabiliteit.
          - gevels vuil en belangrijke vorstschade
          - optie om de muur niet volledig te demonteren en her op te bouwen na de
          nodige stabiliteitswerken, maar te behouden en te ”restaureren”..
     - Straatzijde: restaureren van metselwerk in baksteen:uithalen voegwerk, reinigen
       door bevloeiing en manueel afborstelen, vervangen verweerde bakstenen,
       hervoegen en hydrofugeren.
     - Vroegere kerkhofzijde:
        - vrijgraven van de muur in fasen zodat de globale stabiliteit niet in gevaar
        komt.
        - optrekken van een betonnen ondergrondse keerwand, eveneens in fasen,
        waarin de kerkhofmuur muur verankerd wordt, en tegelijkertijd plaatsen van
        een waterdicht scherm aan de binnenzijde van de kerkhofmuur.
        - vervangen of herstellen van massieve muur afdekstenen in maaskalk.
        - zichtbaar blijvend gedeelte: restaureren van metselwerk in baksteen:uithalen
        voegwerk, reinigen door bevloeiing en manueel afborstelen, vervangen
        verweerde bakstenen, hervoegen en hydrofugeren
Kandidaat/Fiche/d7baf854-a005-4f65-be0d-2987bf0495ea.doc/19/06/2012

								
To top