Mato Lovrak Vlak u snijegu by eEL32Co

VIEWS: 66 PAGES: 43

									Kviz
1. Što je po zanimanju bio Mato Lovrak?


a) željezničar
b) novinar
c) učitelj
1. Što je po zanimanju bio Mato Lovrak?


a) željezničar
b) novinar
c) učitelj
2. U kojem se mjestu rodio Mato
Lovrak?


a) u Novoj Gradiški
b) u Velikom Grđevcu
c) u Velikoj Gorici
2. U kojem se mjestu rodio Mato
Lovrak?


a) u Novoj Gradiški
b) u Velikom Grđevcu
c) u Velikoj Gorici
3. Koju od ovih knjiga nije napisao Mato
Lovrak?


a) Neprijatelj broj jedan
b) Družba Pere Kvržice
c) Trojica u Trnju
d) Devetorica hrabrih
3. Koju od ovih knjiga nije napisao Mato
Lovrak?


a) Neprijatelj broj jedan
b) Družba Pere Kvržice
c) Trojica u Trnju
d) Devetorica hrabrih
4. Kako se zove selo u kojemu
započinje radnja romana “Vlak u
snijegu?”

a) Veliko Selo
b) Malo Selo
c) Veliki Grđevac
d) Dugo Selo
4. Kako se zove selo u kojemu
započinje radnja romana “Vlak u
snijegu?”

a) Veliko Selo
b) Malo Selo
c) Veliki Grđevac
d) Dugo Selo
5. Ljuban, Pero i Draga dolaze u
školu iz zaselka koji se zove…

a) Kruškovac
b) Jabukovac
c) Šljivarevo
d) Malo Selo
5. Ljuban, Pero i Draga dolaze u
školu iz zaselka koji se zove…

a) Kruškovac
b) Jabukovac
c) Šljivarevo
d) Malo Selo
6. Djeca iz Jabukovca posvađala su
se još tijekom ljeta igrajući se…
a) skrivača
b) putovanja vlakom
c) vjenčanja
d) škole
6. Djeca iz Jabukovca posvađala su
se još tijekom ljeta igrajući se…
a) skrivača
b) putovanja vlakom
c) vjenčanja
d) škole
7. Draga se teško uvrijedila kad je
Ljuban odbio u igri biti njezin…

a) kum
b) mladoženja
c) djever
7. Draga se teško uvrijedila kad je
Ljuban odbio u igri biti njezin…

a) kum
b) mladoženja
c) djever
8. U školi su osnovali zadrugu, a
Ljuban je izabran za…

a) predsjednika
b) tajnika
c) voditelja
d) domaćina
8. U školi su osnovali zadrugu, a
Ljuban je izabran za…

a) predsjednika
b) tajnika
c) voditelja
d) domaćina
9. Kad su birali domaćina zadruge,
za koga je Pero glasovao?


a) za Dragu
b) za Ljubana
c) ni za koga
d) sam za sebe
9. Kad su birali domaćina zadruge,
za koga je Pero glasovao?


a) za Dragu
b) za Ljubana
c) ni za koga
d) sam za sebe
10. Kad su birali domaćina zadruge,
za koga je Ljuban glasovao?


a) za Dragu
b) za Peru
c) ni za koga
d) sam za sebe
10. Kad su birali domaćina zadruge,
za koga je Ljuban glasovao?


a) za Dragu
b) za Peru
c) ni za koga
d) sam za sebe
11. Što je Pero učinio kako bi on
postao domaćin zadruge?

a) žalio se učitelju na nepravilno glasovanje
b) pokušao je glasače podmititi slatkišima
c) doveo je svoga bogatog oca u školu
11. Što je Pero učinio kako bi on
postao domaćin zadruge?

a) žalio se učitelju na nepravilno glasovanje
b) pokušao je glasače podmititi slatkišima
c) doveo je svoga bogatog oca u školu
12. Učenici iz Velikoga Sela krenuli
su vlakom u grad da bi posjetili…

a) kazališnu predstavu
b) zoološki vrt
c) higijensku izložbu
12. Učenici iz Velikoga Sela krenuli
su vlakom u grad da bi posjetili…

a) kazališnu predstavu
b) zoološki vrt
c) higijensku izložbu
13. Moguće nevolje s vremenskim
prilikama najavila je sprava za
mjerenje tlaka zraka koja se zove…

a) barometar
b) termometar
c) kronometar
13. Moguće nevolje s vremenskim
prilikama najavila je sprava za
mjerenje tlaka zraka koja se zove…

a) barometar
b) termometar
c) kronometar
14. Nakon izleta učitelj je morao
ostati u gradu …
a) jer je morao obaviti neki važan posao
b) zbog obiteljskih problema
c) jer se iznenada razbolio
14. Nakon izleta učitelj je morao
ostati u gradu …

a) jer je morao obaviti neki važan posao
b) zbog obiteljskih problema
c) jer se iznenada razbolio
15. Vlak s je iznenada stao u
snijegu zbog…

a) kvara lokomotive
b) visokih snježnih nanosa kroz koje nije
  mogao proći
c) veoma hladne zimske noći
15. Vlak s je iznenada stao u
snijegu zbog…

a) kvara lokomotive
b) visokih snježnih nanosa kroz koje nije
  mogao proći
c) veoma hladne zimske noći
16. Tko je od odraslih cijele bio uz
djecu i pomagao im kad god je
trebalo?
a) kondukter
b) policajac
c) strojovođa
16. Tko je od odraslih cijele bio uz
djecu i pomagao im kad god je
trebalo?
a) kondukter
b) policajac
c) strojovođa
17. Kako je zadruga Ljubanovac
osigurala da nitko ne ostane
gladan?

a) svi su morali čuvati svoju hranu kod sebe
b) kondukter je djeci podijelio namirnice
c) zadrugari su svoje zalihe hrane složno
 podijelili s ostalima
17. Kako je zadruga Ljubanovac
osigurala da nitko ne ostane
gladan?

a) svi su morali čuvati svoju hranu kod sebe
b) kondukter je djeci podijelio namirnice
c) zadrugari su svoje zalihe hrane složno
 podijelili s ostalima
18. Tko je zadruzi Ljubanovac
poslao poruku s molbom za
povratak u njihove redove?

a) Pero
b) Draga
c) Dušan
18. Tko je zadruzi Ljubanovac
poslao poruku s molbom za
povratak u njihove redove?

a) Pero
b) Draga
c) Dušan
19. Čime su djeca očistila kotače
vlaka od snijega?
a) samo svojim vlastitim rukama
b) lopatama
c) posebnim rukavicama koje su dobili od
 strojovođe
19. Čime su djeca očistila kotače
vlaka od snijega?
a) samo svojim vlastitim rukama
b) lopatama
c) posebnim rukavicama koje su dobili od
 strojovođe
20. Zbog čega je Pero u tajnosti
došao u vagon sa zadrugarima?
a) da bi ukrao nešto hrane jer je bio gladan
b) da bi pomogao Ljubanu i zadrugarima
c) da bi bolesnoj Dragi donio hranu i topliju
 odjeću
20. Zbog čega je Pero u tajnosti
došao u vagon sa zadrugarima?
a) da bi ukrao nešto hrane jer je bio gladan
b) da bi pomogao Ljubanu i zadrugarima
c) da bi bolesnoj Dragi donio hranu i topliju
 odjeću
21. Što se dogodilo s Ljubanom
kada su napokon stigli u Veliko
Selo?

a) svi su ga nosili na rukama kao zaslužnog
  za spas cijeloga razreda
b) zaspao je od silnoga umora
c) održao je govor okupljenim roditeljima i
  djeci
21. Što se dogodilo s Ljubanom
kada su napokon stigli u Veliko
Selo?

a) svi su ga nosili na rukama kao zaslužnog
  za spas cijeloga razreda
b) zaspao je od silnoga umora
c) održao je govor okupljenim roditeljima i
  djeci

								
To top