04 2007 training materials

Document Sample
04 2007 training materials Powered By Docstoc
					 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

                ОПИС ТРЕНІНГУ


Головна мета:     Вдосконалити знання та навички лідерів неурядових організацій
           в процесі розробки та управління проектами.
Під час тренінгу учасники отримають базові знання з питань управління проектами,
зокрема, що відповідають пріоритетам грантових конкурсів Проекту «Гідна Україна».
Учасники ознайомляться з повним циклом проекту, що включає процес від виникнення
ідеї через впровадження до оцінки (моніторингу).


Теми, які розглядатимуться під час тренінгу:
   Проектна діяльність ОГС у сфері протидії корупції.
   Що таке проект? Основні поняття проекту. Цикл проекту.
   Постановка проблеми
   Формулювання мети і завдання проекту.
   Основи планування: розуміння власної ролі в організації/проекті, аналіз
   зовнішнього поля, силове поле, робочий план.
   Оцінка ресурсів і кошторис проекту
   Моніторинг і оцінка результатів


Завдання тренінгу:
  1. Підвищити професійну спроможність організацій регіону, зокрема щодо їх
   участі у Проекті “Гідна Україна”.
  2. “Підвести” ОГС регіону до участі в протидії корупції.
  3. Удосконалити напрацювання організацій учасників / розвинути нові ідеї щодо
   проектів у сфері протидії корупції, зокрема в рамках Проекту “Гідна Україна”.
  4. Визначити критерії успішних проектів.
  5. Визначити мету проекту та стратегію на основі чіткого формулювання
   проблеми.
  6. Ознайомитися з принципами складення робочого плану проекту.
  7. Ознайомитися з вимогами щодо складання бюджету.
  8. Визначити методи моніторингу і оцінки проекту.

Учасники:
Учасниками тренінгу мають бути керівники проектів громадських організацій. Більш
ефективною буде участь двох учасників від кожної організації.

Після даного тренінгу учасники:
 Вмітимуть розробити конкурентноздатний проект
 Знатимуть і розумітимуть місце ОГС в зменшенні проявів корупції
Зможуть втілити цей проект в життя і досягти запланованих результатів
           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          1
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»
             ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ


                    ДЕНЬ 1

  Час             Назва сесії                Методи

9.00 - 9.30  Вступна сесія:                  Інтерактивні методи на
        Знайомство. Вироблення правил роботи в      вибір тренерів
        групі. Ознайомлення з програмою тренінгу.
        Визначення очікувань від тренінгу
9.30 – 11.00  Загальна інформація про донорські організації.  Мозковий штурм, міні-
        Складові частини проекту.            лекція, робота в групах,
                                рольова гра “донори”
11.00 – 11.30 Перерва на каву
11.30 - 12.30 Формулювання проблеми проекту           Аналіз випадку або вправа,
                                робота в групах по
                                формулюванні проблеми,
                                вправа на причинно-
                                наслідковий зв’язок
12.30 – 13.00 Мета проекту                   Міні – лекція, визначення
                                мети проектів в групах,
                                презентація і обговорення
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 15.30 Визначення завдань проекту            Міні-лекція, аналіз
                                випадків, формулювання
                                завдань в групах,
                                презентація і обговорення
15.30 – 16.00 Перерва на каву
16.00 – 18.00 Аналіз зовнішнього середовища           Робота в групах – карта
       Підсумки дня                   середовища
Домашнє завдання – сформулювати проблему, мету і
завдання власного проекту

             ДЕНЬ 2

09.00 – 10.00 Актуалізація знань попереднього дня        презентації
       Результати виконаного домашнього завдання
10.00 – 11.00 Робочий план і методи виконання проекту      Робота в групах,
                                презентації, міні-лекція.
11.00 – 11.30 Перерва на каву
11.30 – 13.00 Оцінка ресурсів. Бюджет проекту.         Робота в групах,
                                презентації
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 15.30 Управління проектом – команда, особиста      Фасилітована дискусія
       роль, організація, фінанси...


           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»           2
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

15:30 –   Перерва на каву
16:00
16:00 –   Вимоги Проекту “Гідна Україна” до     Сесія питання - відповіді
18:00    організацій щодо управління проектом
      Підведення підсумків.
             Тренінгові матеріали

                  Зміст

  1. Вступ до антикорупції                  стор.

  2. Громадянську суспільство в боротьбі з корупцією     стор.

  3. Що таке гранти і заявки на них?             стор.

  4. Життєвий цикл проекту                  стор.

  5. Декілька порад щодо написання проекту          стор.

  6. Загальні рекомендації щодо написання проекту      стор.

  7. Дев‘ять кроків до успішного залучення ресурсів     стор.

  8. Сім міфів світу пошукувача гранту            стор.

  9. Управління проектом                  стор.

  Список використаної літератури              стор.

 Додатки:
 Дод.1 Оголошення про конкурс
 Дод.2 Фома оцінки проекту
 Дод.3 Проектна заявка «Молодь проти корупції»
 Дод.4 Проектна заявка «Владі – прозорість»
 Дод.5 Проектна заявка «Моє право»
 Дод.6 Проектна заявка «Проти корупції»
 Дод.7 Проектна заявка «Моніторинг проявів корупції у справах, що
    розглядаються в порядку адміністративного судочинства»
 Дод.8 Проектна заявка «Громадська експедиція «Корупційна ліра»


         ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»        3
ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»
Вступ

        ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»      4
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»


Що таке гранти і заявки на них?
   Грант – засоби, безоплатно передані дарувальником (фондом, корпорацією,
урядовою установою чи приватною особою) недержавній організації або приватній
особі для виконання конкретної роботи. На відміну від позики грант не потрібно
повертати.
   Ключові слова для гранту такі: цільові засоби (можуть бути витрачені тільки на
погоджену заздалегідь діяльність), безоплатно передані засоби (не потрібно повертати).

Увага, помилка!
Так як грант – це гроші, то зрозуміло, що вираз „писати гранти” який часто
зустрічається не зовсім коректний. Пишуть не гранти, а заявки на них.

    Заявка – письмовий опис проекту, підготовлений відповідно до вимог
конкретного донора. Ціль заявки – ознайомити донора зі своїм проектом і переконати
його виділити грант. Як комерційна фірма складає бізнес-план з метою переконати
вкладників помістити гроші в справу, так заявка необхідна для того, щоб переконати
донора вкласти гроші у ваш проект. Однак, на відміну від бізнес-плану, заявка
пишеться для того, щоб дістати кошти на некомерційний проект, тобто на справу, що
свідомо не принесе прибутку.
    Як правило, будь-який фонд надає гранти в рамках програм фінансування.
Кожна програма звичайно містить опис задач, що стоять перед нею, пріоритетних
напрямків фінансування, загальний бюджет програми, історію її виникнення, опис
джерел внесків. Один фонд може мати кілька програм фінансування. Наприклад, у
фонду „Євразія” є програми „Розвиток приватного підприємництва”, „Громадянське
суспільство” і ін.
    В рамках кожної програми фонд може проводити окремі конкурси грантів.
Оголошення про конкурси грантів ви можете зустріти на сайтах самих фондів, у пресі,
у розсилках ресурсних центрів. Такі оголошення містять умови подачі заявок на грант.
У них докладно вказується, хто може одержати грант, які заходи фонд готовий
оплачувати, які можуть бути статті витрат у проекті, які порядок і терміни надання
заявок, які терміни їхнього розгляду. Але в кожного донора можуть бути свої власні
вимоги. Дуже важливо розуміти, що вимоги донора – закон! І якщо вони в чомусь
суперечать тому, що написано в різних посібниках керуватися потрібно правилами
донора.

Хто такі донори і заявники?
   Донори – приватні особи чи організації, що розглядають заявку на гранти і
засоби, що виділяють. В більшості випадків всі організації, що розподіляють гранти на
конкурсній основі, ми для простоти називають „фондами”.
   Заявники – приватні особи чи організації, які подають заявки на гранти. Як
правило, у благодійні і державні фонди звертаються за підтримкою організації, що
виконують проекти, що не принесуть прибутку їх членам (виконавцям проекту,
власникам фірми, засновникам організації і т.д. ).
   Некомерційними можуть бути різноманітні організації – від місцевої екологічної
групи до телевізійної компанії й асоціації підприємців.
Хто і для чого пише заявки?

           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          5
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

   Свіжі ідеї вимагають засобів. Останнім часом усе більше і більше організацій і
приватних осіб зіштовхуються з необхідністю писати заявки на гранти. Зараз це вже
звичайна процедура: фонди повідомляють конкурси, переможці яких одержують
гранти.

Корисна рада: не забувайте про головне!
Вміння правильно скласти заявку – дуже важливо. Але все-таки пошук грантів
не повинний ставати метою і сенсом існування організації. Головне, щоб ваша
робота відповідала реальним потребам суспільства, а не політиці фонду.

   Деколи доводиться чути, що ніякої проблеми немає: „Написав – і послав”. Чи
насправді це так просто, як здається? Що потрібно знати, щоб ваша заявка мала шанси
на успіх? Як її оформити? Як найбільше виграшно описати проект і самих себе, щоб
„донору” захотілося надати підтримку саме вам? Конкуренція за благодійні джерела
допомоги у світі дуже гостра. Марно витрачати сили даремно.

Типи фондів і їхньої особливості
    Існує кілька класифікацій фондів, що відображають їхню структуру, порядок
нагромадження засобів і розпорядження ними і т.п. Розглянемо деякі з них з погляду
подачі заявок і механізмів прийняття рішень про виділення грантів. Для нас важливо
розрізняти наступні типи: державні фонди, „донори-посередники”, приватні,
корпоративні фонди, фонди прямої дії, місцеві фонди, фонди, що виділяють премії.
    Державні фонди і програми для надання грантів використовують державні
бюджетні засоби. Такі фонди (програми) часто довго не існують, тому що саме їхнє
існування залежить від групи людей, що розподіляють бюджетні засоби. Ці фонди, як
правило, виділяють досить великі суми грошей і наймають субпідрядників для їхнього
подальшого розподілу. До таких фондів можна віднести Агентство міжнародного
розвитку США (USAІD), програми Європейського Союзу (TACІS і ін.), Національний
інститут здоров’я США, Агентство по охороні навколишнього середовища (ЕРА) і ін.
    Іноді державні фонди надають гранти іноземним заявникам не прямо, а через
організації-посередники (назвемо їх „донорами-посередниками”). Це дозволяє іноді
скорочувати терміни розгляду заявок, зменшувати бюрократичність і т.д..
    Державним донорам властиво наступне:
    1. Пріоритети у фінансуванні часто продиктовані політикою країни-донора, а не
реальними потребами країни, у яку скеровуються ресурси. Наприклад, ще 10-15 років
тому в Росії ніхто не приділяв велику увагу так званій „проблемі тендерного балансу” у
суспільстві. Однак з початку 90-х років USAІD вклало в вирішення цієї „проблеми”
багато сотень тисяч доларів.
    2. Наявність довгої бюрократичної процедури розгляду заявок. Істотне
спрощення цієї процедури відбувається у випадку передачі частини функцій
організації-посереднику.
    3. Рішення про фінансування проектів приймається не в регіональному
представництві (якої-небудь із країн СНД), а в головному офісі програми – в країні-
донорі.
    4. Досить великий розмір грантів. Нерідко сума гранта може доходити до
декількох сотень тисяч доларів США, а гранти в 20-50 тисяч вважаються „малими”.
           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          6
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

   5. Нерідко обов’язковою умовою одержання гранта з таких фондів є залучення
фахівців саме з країни-донора. Часом більше половини суми гранта іде на їхню
зарплату і відрядження.
   Рідше зустрічаються державні донори, яким усе це не властиво. Наприклад,
програми фінансування, реалізовані через посольства. По процедурі розгляду заявок
вони скоріше схожі на приватні фонди (наприклад, програма посольства Королівства
Нідерландів МАТРА).

„Донори-посередники” – громадські організації, що одержують засоби від державних
і приватних донорів і розподіляють їх по організаціях-заявниках. Наприклад, Інститут
сталих спільнот, програма „Поширення досвіду і результатів” (ІSC, програма ROLL),
АЙРЕКС (ІREX), Фонд „Євразія” (Eurasіa Foundatіon), САР (Charіtіes Aіd Founndatіon) і
ін.
    Для таких донорів характерно наступне:
    1. Наявність офісу в країні, де проводяться грантові програми.
    2. Наявність штату з країни перебування (для українських представництв -
україномовного).
    3. Відпрацьована і не дуже тривала процедура розгляду заявок.
    4. Надання різних безкоштовних послуг заявникам (консультації по підготовці
проектів, надання методичної літератури).
    5. Власний бюджет таких організацій складається з невеликих відрахувань від
суми проведеної ними грантовой програми – в основному 15-20%. Тому часто „донори-
посередники” активно шукають нові джерела засобів. Багато в чому завдяки їхній
активності з’являється усе більше нових великих донорів. До послуг таких організацій
нерідко вдаються і великі комерційні структури, що бажають надавати благодійну
допомогу на конкурсній основі.

Приватні фонди використовують засоби, що формуються в основному за рахунок
відсотків з обороту капіталу, який заповіли на цю діяльність окремі багаті люди чи
родини. До таких фондів відносяться Фонд Джона Д. і Кетрін Т. Макартурів (далі –
Фонд Макартурів), Фонд Сороса, Фонд Рокфеллера і безліч інших. Як правило, такі
фонди набагато менш бюрократичні, чим державні, мають чітко визначений список
пріоритетних напрямків і набір стандартних критеріїв добору заявок. Фонди формують
ради, що розглядають заявки і виносять рішення про фінансування. Політика таких
фондів визначається їхніми засновниками, яких нерідко вже немає в живих, і
послідовники зобов’язані дотримувати побажань, ймовірно, залишених у заповіті. У
приватних фондах можливе одержання грошей „поза конкурсом”, по бажанні самого
фонду.

Корисна рада: шукайте гроші не тільки в достатньо відомих фондах.

    Багато фондів навмисно не повідомляють про конкурси грантів і не проводять
їх. Ці фонди самі пропонують подати заявку тим, кого вони хочуть фінансувати.
Звичайно фінансуються ті організації, про діяльність яких фонду добре відомо. Вихід
на „пропозицію про грант” можна одержати, знайомлячись зі співробітниками таких
фондів на конференціях, посилаючи їм свої матеріали чи просячи своїх знайомих,
зв’язаних з фондом, розповісти про вас.

Корпоративні фонди – фінансуються з засобів компаній (комерційних організацій).
Прикладами можуть бути Xerox Foundatіon, Canon, Hewlett-Packard, Shell і ін. Звичайно

           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          7
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

такі фонди надають гранти в області, що збігається зі сферою інтересів корпорації.
Рішення про видачу грантів приймаються радою, що часто включає керівництво
компанії. Такі фонди залежать від стійкості і політики „батьківської” корпорації, тому
що існують нерідко за рахунок постійних відрахувань від її прибутку. З погляду
одержання грантів вони мало, чим відрізняються від часток. Важливою особливістю
корпоративних фондів є те, що вони нерідко надають гранти продукцією самої фірми
(не грошові гранти), як це робила, наприклад, компанія Арр1е, надаючи комп’ютери
російським школам. Не секрет, що в такий спосіб їй вдалося досить сильно просунути
свій продукт на ринку.

Корисна рада: будьте обережні з корпоративними фондами

   Не варто забувати, що для будь-якої корпорації грантовая програма – це
насамперед РR, а вже потім – добродійність.

Фонди прямої дії – фонди, що використовують свої ресурси для підтримки власних
досліджень чи безпосереднього надання послуг. Ці фонди спеціально створюються для
підтримки яких-небудь проектів.

Місцеві фонди (communіty foundatіons) створюються жителями конкретного району,
міста, села для задоволення місцевих потреб. Такі фонди орієнтовані майже винятково
на надання підтримки місцевим організаціям. До середини 90-х років в Росії їх не було
взагалі. Однак в 2003 році їх в Росії вже 17. Поки що вони виділяють відносно невеликі
гранти, нерідко одержуючи частину засобів з місцевого бюджету. З погляду звертання
до них за грантом вони мало відрізняються від приватних фондів. Організація таких
фондів – одна з альтернатив написанню заявок.

Фонди, що виділяють премії. Премії виділяються приватним особам чи організаціям
за які-небудь заслуги. Наприклад, Ford Conservatіon Award, Goldman Envіronmental
Prіze, Rolex Award і ін. Особливістю цих премій є те, що вони виділяються за вже
зроблені досягнення (виконані проекти). Фактично за отримані засоби не потрібно
звітувати, і ви самі вирішуєте, куди їх направити. З погляду звертання до них за
допомогою вони мало, чим відрізняються від інших фондів. Ви також зобов’язані
написати заявку, тільки розповісти в ній не про свої плани, а про вже отримані
результати.
    Важливо виділити ще одну групу, хоча до неї входять багато вже з описаних
вище, – закордонні фонди, що мають представництва в Україні (в країнах СНД). Саме
вони надають більше всього грантів нашим організаціям. До них відносяться фонди
Макартурів, Форда, Сороса, Фонд Євразія і деякі інші.
    Цим фондам в основному властиво наступне:
    1. Наявність персоналу країни перебування, як адміністративного, так і
експертного; відповідно в ці фонди можна подавати заявки на українській чи російській
мові.
    2. Тривала робота з заявником: у більшості випадків можна прийти у фонд на
консультацію; а під час розгляду заявки вам можуть неодноразово направляти
уточнюючі питання. Іноді ці фонди влаштовують семінари для написанням заявок.
    3. Занижені вимоги до заявок у порівнянні з фондами, що не мають
представництва в країні. При подачі заявки в місцеве представництво ви будете
конкурувати з іншими вітчизняними НУО, як правило, не дуже сильними в підготовці
проектів. Конкурувати із закордонними НУО часто виявляється набагато складніше.

           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          8
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

    Звичайно, заснувавши місцеве представництво, фонд сам вирішує всі юридичні
проблеми надання грантів і пропонує їх одержувачам уже готові, перевірені механізми
переказу грошей. Найчастіше це переказ декількома частинами на ваш банківський
рахунок; інший варіант – оплата з рахунка самого фонду вже зроблених вами витрат
(чи наданих рахунків) відповідно до підтверджуючих документів. Фонди, що не мають
представництв у країнах СНД, не завжди можуть запропонувати прийнятний механізм
переказу грошей. Як грамотно (з мінімальними втратами на податках і т.п. ) перевести
від них гроші собі – це ваш головний біль. Порадьтеся з досвідченим бухгалтером, чи
юристом. Можливо, вам будуть потрібні від фонду документи, що підтверджують його
благодійний статус, чи сам фонд вимагатиме заповнення різних форм, наприклад на
відповідність статусу 501(с)3 – статус американської благодійної (некомерційної)
організації. Ви можете також скористатися допомогою партнерської закордонної чи
місцевої громадської організації.
          ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          9
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

              ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
                   Оцінити
                   потреби
 Здійснювати моніторинг та робити                  Розпізнати та визначити
 оцінки                                      проблеми   Здійснювати                          Визначити основну мету
   діяльність                       проекту та загальну стратегію
  Розпочати                             Вибрати цілі
  діяльність                            проекту           Визначити            З'ясувати напрямки
           бюджет            діяльності та підготувати
                            робочий план
                  Розробити штатний
                     розклад
                     та план
                    навчання


Впорядкувати                              Розробити план
систему зберігання                           моніторингу та
інформації                               оцінок
            ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»        10
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»


        Декілька порад щодо написання проекту

Написання проекту на одержання гранту – це тривалий процес(особливо для тих, хто
займається цим вперше) та можливість по-новому подивитись на Вашу організацію, її
цілі та задачі. Процес написання заявки починається з


           Вивчення власних можливостей

Перед написанням заявки, Ви повинні задати собі та знайти відповіді на три запитання:

     Хто скористається результатами виконання Вашого проекту?
     Чи сприятиме виконання цього проекту подальшому розвитку Вашої
     організації?
     Чи вистачить у Вас сил, часу та бажання на написання та виконання проекту?

Якщо після щирих відповідей на поставлені запитання, Ви вирішили продовжити
розпочату роботу, то наступним кроком буде пошук фонду, який профінансує Ваш
проект.


           Проведення підготовчої роботи

Вміння подати проект в привабливому світлі - важлива та складна справа. Показати
його значущість та важливість для суспільства - перший крок в проведенні підготовчої
роботи за проектом. Ви повинні зібрати детальну інформацію стосовно деяких
елементів, які складають основу будь-якого проекту та можуть вплинути на його успіх:

  Населення           - чисельність, вік, стать;
  середовище           - умови, що впливають на здоров’я, погодні умови;
  інфраструктура         - лікарні, школи, дороги, підприємства, заклади
                   харчування;
  ресурси            - матеріальні та людські ресурси;
  віра та рівень розвитку    - культурний, релігійний, політичний, соціальний;
  економіка           - наявність коштів, їх джерела та розподіл;
  думки, ідеї та вподобання   - думка населення щодо потреб та наявних
                   можливостей.

В процесі підготовки Вашого проекту корисним буде ознайомлення з критеріями
оцінки проектів, які використовуються фондами. Більшість фондів дають перелік
інформації, яка повинна бути включена в проект, а також схему його написання. Ви
повинні чітко слідувати вимогам, які ставить фонд з тим, щоб подати
конкурентноздатний проект.
               Написання проекту

Якщо Ви визначили проблему та провели підготовчу роботу, можна приступати до
написання проекту. Не обов’язково бути великим письменником, щоб написати
конкурентноздатний проект. Проект має бути цілісним, ясним, стислим та

           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»           11
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

переконливим. Форма проекту може бути різною, але будь-який проект повинен
включати такі пункти:


I.    Презентація організації
     Яку організацію Ви представляєте? Дайте коротку довідку про організацію.
     Які основні цілі та завдання Вашої організації?
     Чи має організація достатній досвід та кваліфікований персонал для виконання
     даного проекту?


II.   Формулювання проблеми
     Стисло охарактеризуйте існуючу ситуацію та опишіть проблему, яку Ви
     збираєтесь вирішувати.
     Визначить коло людей, яких стосується ця проблема, наведіть кількісну та
     якісну інформацію.
     Покажіть відповідність поставленої проблеми цілям та можливостям Вашої
     організації.
     Поясніть, чому саме Ваша організація береться за вирішення цієї проблеми.

ДОБРА     “В Сокальському районі на Львівщині живе багато безробітних жінок, у
        яких є невеликі господарства та корови.”
ПОГАНА     “У багатьох безробітних жінок немає доступу до ринку.”

!!   Формулювання проблеми повинно відображати не внутрішні проблеми Вашої
організації, а проблеми в суспільстві, які організація хоче вирішити.

                  Оцінка потреб
Вдалими бувають проекти, розроблені на основі належного розуміння певних засад їх
створення. Успіх проекту рідко є наслідком щасливого випадку чи долі. Майже завжди,
успіх проекту буває пов’язаний з належним плануванням і відповідним розумінням
засад його створення.

Зверніть увагу на наступні приклади проблем, що є найбільш характерними для
проектів розвитку:

   Проект, що мав на меті підвищення добробуту жінок шляхом їх навчання,
   виготовлення ручних виробів, обернувся збитками, бо жінки одержали за готові
   вироби менше, ніж заплатили за сировину. Розробник проекту, що ніколи не жив у
   сільській місцевості, вважав, що жінки обізнані з головними чинниками
   ціноутворення.

   Проект, спрямований на підвищення обізнаності матерів стосовно проблем
   дитячого здоров’я та харчування мав наслідком низький рівень відвідування та
   майже ніяк не вплинув на покращення стану здоров’я дітей. Матері, коли їх
   спитали, відповіли розробнику проекту, що їх справді цікавили проблеми здоров’я

           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          12
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

   їх дітей. Однак, вони не зауважили, що в них було обмаль часу, або вони віддали б
   перевагу проектові, що надав би їм можливість заробити гроші. Розробник проекту
   не ставив специфічних запитань, щоб з’ясувати ці потреби.

  Проект по наданню послуг людям похилого віку виявився невдалим, бо не врахував
   роль сімей в яких вони проживають і забезпечуються підтримкою.

  Проект для підлітків виявився невдалим, тому що не співпадав зі шкільними
   програмами, спрямованими на досягнення тієї ж мети.

Успіх кожного з цих проектів був обмеженим, оскільки його створення і реалізація
відбувалася за відсутності розуміння розмаїття місцевих факторів, що негативно
вплинуло на його досягнення. Всі вони були розроблені людьми, що мали добрі наміри,
але обмежене розуміння особливостей їх розробки.

                Збір і аналіз інформації

Після того, як ви досягнете розуміння загальних потреб і виберете окремі проблеми, на
які буде спрямований ваш проект, ви зможете зібрати більш детальну інформацію
стосовно цих проблем, наявних ресурсів, та частини громади, що братиме участь у
проекті. Це важливо, оскільки вам будуть необхідні факти для подальшого планування.
Вказані факти будуть видозмінюватись у відповідності зі специфікою проблем.

Наприклад, якщо ви прийняли рішення здійснити проект у сфері охорони здоров’я
дітей, то вам буде необхідна наступна інформацію:

  Охорона здоров’я: Що є у наявності, де, скільки коштує?

  Вірування і культура: Що міркують люди з приводу здоров’я їх дітей? Чи є
   культурологічні обмеження, що здатні вплинути на застосування практичних
   заходів у сфері охорони здоров’я?

  Знання здоров’я дитини. Що вже відомо жінкам і чоловікам?

  Стан здоров’я і практика: які головні чинники дитячих хвороб?

Існує багато джерел інформації, придатних до використання в процесі планування
проекту. Ось перелік декотрих з найважливіших:

  Письмові матеріали, що змальовують громаду або регіон, які надійшли від
   міністерств або міжнародних організацій.

  Доповіді та висновки відносно проектів у даному регіоні, які здійснювались іншими
   установами, включаючи державні, добровольчі, а також міжнародні організації.

  Доповіді та висновки стосовно проектів, які вже виконані і схожі з тим, що ви маєте
   реалізувати.

  Зустрічі з громадськими лідерами, місцевими мешканцями або специфічними
   верствами населення.

           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»           13
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»


  Інформація з клінік, лікарень, шкіл, а також

  Ваші особисті спостереження за громадою та ваші знання схожих громад.

Нижче викладені деякі елементи, що складають основу будь-якого проекту і можуть
вплинути на його успіх :

  НАСЕЛЕННЯ - чисельність, відносини, вік, стать;

  СЕРЕДОВИЩЕ - умови, що впливають на здоров’я, погодні умови;

  ІНФРАСТРУКТУРА - лікарні, школи, клініки, системи водопостачання та гігієни,
   шляхи;

  РЕСУРСИ - матеріальні та людські ресурси, чи вони є в достатку, чи їх не вистачає;

  ВІРУВАННЯ ТА ПРАКТИКА - релігійні, культурні, політичні, соціальні;

  ЕКОНОМІКА - наявність коштів, розподіл та джерела; а також

  ДУМКИ, ІДЕЇ ТА УПОДОБАННЯ - думки громади стосовно потреб та наявних
   можливостей;

Якщо перший крок у процесі розробки проекту - загальне визначення його бажаності та
змісту, то, стосовно окремого населеного пункту чи випадку, вам знадобиться зібрати
загальну інформацію пов’язану з:

  загальними проблемами і потребами;

  наявними ресурсами;

  уподобаннями населення.

Ви не потребуватимете детальної інформації щодо кожної сфери діяльності (наприклад,
сільське господарство, освіта, охорона здоров’я) чи стосовно кожної проблеми або
потреби (наприклад, нестача води, погане дитяче харчування, високий рівень
материнської смертності при пологах), оскільки ваш проект не стосуватиметься усіх
цих питань.

                 ОЦІНКА ПОТРЕБ

    Необхідна     Джерело       Засоби збору     Коментар
    інформація    інформації      інформацію
           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          14
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

             Розпізнання та вибір проблеми

Загальне враження, яке ви одержите після оцінки першочергових потреб допоможе вам
окреслити головні проблеми та потреби. Потім ви зможете вибрати проблему чи
проблеми, які ваша організація зможе розв’язати. Це важливо, оскільки проект буде
найвдалішим, якщо концентруватиметься навколо невеликої кількості специфічних
проблем.

Все зробити відразу не можна, і тому проект має бути спрямованим на те, що ваша
організація буде здатна зробити відносно швидко.

Як тільки проблеми, на які спрямовано проект, окреслені та вибрані, слід зібрати більш
детальну інформацію з урахуванням обставин, що випливають з окремих проблем.

Наприклад, ваша організація вирішила здійснити проект в одному місті. Ваша
організація, головним чином, працює в галузях охорони здоров’я, харчування та
планування сім’ї і має відповідний персонал медсестер, акушерок та фахівців з проблем
планування сім’ї. Таким чином, само собою зрозуміло, що ви не зможете виконати
проект у галузі сільського господарства чи землевпорядкування або навчити жінок
ремісництву.

Опитування мешканців міста виявляє досить високий рівень материнської смертності
при пологах, що стосується вельми широкого загалу. В око впадає велика кількість
голодних дітей віком до 5 років чиї матері або вагітні, або мають новонароджених. Ви
з’ясували, що інша агенція добровольців щойно розпочала проект з метою навчити
матерів як годувати дітей та стежити за вагою, а також забезпечує найбільш
недогодованих високопоживними продуктами харчування.

Вся ця базова інформація наводить вашу групу на думку щодо підтримки проекту, який
стосується проблем материнського/дитячого здоров’я в цьому місці, шляхом
запровадження доглянутих пологів та підвищення рівня освіченості з питань
планування сім’ї. Опитування місцевих лідерів та мешканців підтверджує наявність
зацікавленості у цих проблемах.

       Критерії для належного формулювання проблеми.

Формулювання
Належне формулювання проблеми відбувається за такою схемою

   - Стисло характеризує ситуацію, що потребує змін.

   - Окреслює коло тих/того кого/чого воно стосується.

   - Дає кількісну інформацію.

   - Розглядає питання, яке стосується організаційних потреб/цілей.

Причини

          ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          15
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»Розгляньте наступне:

     - Що спричинило проблему?

     - Чи є тут кілька причин?

     - Чи взаємопов’язані ці причини?

Наслідки
Розгляньте такі:

     - Які наслідки проблеми?

     - На яку кількість людей вона впливає?

   -  Чи є наявні політичні, культурні та економічні наслідки?
  -
III. Визначення мети
Мета – це те, заради чого Ви починаєте проект. Це загальні твердження, які важко
оцінити кількісно, головне призначення яких – показати тип проблеми, на вирішення
якої спрямовано проект.

ДОБРА     “Мета проекту нашої організації - допомогти безробітним жінкам
        Сокальщини (Львівська область) вступити в ринок за допомогою
        створення малих підприємств з переробки та збуту молочних
        продуктів.”
ПОГАНА     “Мета проекту нашої організації - дати жінкам можливість вступу в
        ринок.”


IV. Завдання проекту
Завдання проекту – це конкретні кроки, які треба зробити для зміни існуючої ситуації
на краще, це кроки для досягнення Вашої мети. Ці зміни повинні відбутись в процесі
виконання Вашого проекту.
ДОБРА    “На протязі першого місяця з моменту початку виконання проекту
       перших 50 жінок з трьох сіл пройдуть навчання з технологічної обробки
       молочних продуктів.”
ПОГАНА    “Сформулювати групу жінок для проведення навчання.”
!!    Мета та задачі проекту логічно випливають з поставленої проблеми.

                   Завдання проекту

Чим ясніша ваша мета, тим легше вам буде спланувати свою діяльність таким чином,
що приведе до якнайшвидшого їх досягнення.


            ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»            16
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

Чітко сформульовані завдання полегшать моніторинг просування до мети та оцінку
успіху вашого проекту. Кожне завдання має бути сформульована таким чином, щоб ви
були здатні зрозуміти, що ви його досягли.
Формулювання
Завдання проекту – це ряд специфічних досягнень спрямованих на розв’язання
зазначених проблем.
Завдання не є процесом, це скоріше кінцевий результат; ціль означає стан справ, якого
ми сподіваємось досягти наприкінці проекту.

Уникайте слів, що змальовують       Використовуйте слова, які означають
процес                  завершеність

  підтримувати               підготувати
  покращувати               розподілити
  посилювати                зменшити
  сприяти                 збільшити
  координувати               організувати
  перебудовувати              виробити
                       встановити порядок


Завдання мають бути специфічними (тобто визначте, що і коли), вимірюваними
(скільки ), бажаними ( доречними і зручними ), та досяжними ( реалістичними ).

Перевірочний список
Користуйтесь критеріями SMART під час формулювання завдань:

S   specific    конкретність      Чи конкретна ціль, достатньо
                        зрозуміла з точки зору що, як, коли і
                        де зміниться ситуація?
M   measurable   обчислюваність     Чи піддаються цілі обчислюванню
                        (наприклад, скільки становить
                        збільшення, яка кількість людей )?
A   area-specific  територіальність    Чи окреслюють цілі район або групу
                        населення?
R   realistic    реалістичність     Чи призведе виконання проекту до
                        перетворень та зрушень зазначених в
                        цілях?
T   time-bound   визначеність у часі   Чи відображає ціль період часу,
                        впродовж якого вона має бути
                        досягнута (протягом першої чверті
                        або першої половини запланованого
                        проміжку часу)?


V.   Робочий план
Робочий план Вашого проекту повинен пояснити, як Ви будете виконувати проект для
досягнення поставлених задач. Ця частина повинна чітко пояснити, як Ви збираєтесь
виконувати проект.


            ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»           17
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

     Хто буде відповідати за виконання поставлених задач?
     Що буде зроблено?
     Які ресурси будуть задіяні при виконанні поставлених задач?
     Які терміни виконання задач?
!!    Не плутайте задачі та методи виконання проекту.


VI. Оцінка виконання проекту
Тут Ви повинні пояснити, як Ви збираєтесь оцінити успіх виконання проекту. Включіть
конкретні методи оцінки ступеню ефективності проекту. Це необхідно для того, щоб
можна було зрозуміти, наскільки вдалось досягти поставлених в проекті задач. Оцінка
може проводитись різними шляхами, використовуючи якісні та кількісні показники.
Оцінка проводиться для того, щоб Ви та Ваша організація ще раз переконались,
наскільки успішно просувається виконання задач, зазначених в проекті.

       ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ

Моніторинг та оцінки стосуються цілей, робочого плану, штатного розкладу і таке
інше. Моніторинг, у багатьох аспектах схожий на оцінку. Різниця полягає в часі
виконання, в тому хто виконує, а також у різноманітності та детальності зібраної
інформації. Стосовно типів зібраної інформації та методів її аналізу, моніторинг та
оцінка багато в чому збігаються.

Моніторинг – це процес постійного накопичення інформації з усіх аспектів проекту з
метою визначення ходу виконання та остаточного завершення запланованих дій, а
також щодо їх сприяння досягненню бажаної мети. Моніторинг виявляє проблеми, що
постають, та необхідні зміни і дозволяє вносити вчасні корективи у сам проект та
розклад заходів до того як вони стануть занадто серйозними чи некерованими.

Менеджер проекту відповідає за моніторинг і звітує про його результати. Агенція, що
виділяє кошти, також несе відповідальність за моніторинг і покладається на звіти, що
складаються працівниками проекту.

Хто здійснює моніторинг? На першому рівні моніторинг здійснюється
співробітниками проекту. Керівники підрозділів є відповідальними за моніторинг
працівників та конкретних завдань, які вони виконують, а менеджер проекту несе
відповідальність за моніторинг усіх аспектів проекту.

На другому рівні моніторинг здійснюється установою, що виділяє кошти. За
допомогою подорожей на місця, та регулярних звітів від менеджеру проекту
відбувається моніторинг стану справ та просування до цілей.

Оцінка – це процес збору та аналізу інформації з метою визначення відповідності
вживаних впродовж виконання проекту заходів, запланованим цілям, а також
засвідчення в якій мірі ці заходи сприяють досягненню сформульованої в проекті мети.
Оцінки мають бути закладені у план дій і відбуватись, принаймні, тричі, - на самому
початку (базова), посередині проекту і наприкінці, щоб засвідчити чи є проект вдалим
стосовно досягнення очікуваних цілей.


           ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          18
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»


Внутрішні оцінки, у випадку наявності поточних проблем, можуть, раз у раз
здійснюватись співробітниками проекту. Консультанти, а також представники
організації, яка фінансує проект, можуть зовні робити свої оцінки, щоб визначити
ступінь дієвості вживаних заходів стосовно просування проекту до мети.

Показники – це загальні цифрові свідчення, що допоможуть вам порівняти бажані
результати з наявними. Вони допомагають дати відповідь на запитання: „Звідки ви
знаєте, що просуваєтесь до встановлених цілей?” Найкращі показники – це такі, які
легко підрахувати і які дозволяють екстраполювати інформацію, узагальнену в одній
цифрі, внаслідок вивчення малої групи, на велику групу (як, наприклад, користувачі і
населення регіону).

Як тільки ви визначились щодо цілей та мети проекту, ви можете опрацювати
показники. Це можуть бути цільові і/або поточні показники. Поточні показники
оперують переважно похідними даними, що змінюються в процесі виконання проекту і
в результаті дають цифри. Цільові показники, переважно вимірюють результати та
вплив поточних факторів і найчастіше мають вигляд пропорції або відсотків.

Важливо систематично обирати показники. Вони мають бути насичені належною
інформацією, яка стане джерелом прийняття належного рішення. Щоб робити оцінки,
ви можете скористатись показниками, що ґрунтуються на результатах виконання
програми та її впливах.

                 МОНІТОРИНГ

Моніторинг це процес установленого збору інформації по всіх аспектах проекту.
Моніторинг забезпечує керівника інформацією необхідною для:

         Аналізу даної ситуації
         Визначення проблеми та знаходження рішень
         Відкриття напрямків та зразків
         Дотримування плану виконання проекту
         Вимірювання прогресу у виконанні поставлених задач та
         формулюванні/перегляді майбутніх цілей та задач
         Прийманні рішень про людські, фінансові та матеріальні ресурси

Моніторинг це неперервний процес. Система моніторингу повинна бути розроблена ще
до початку роботи проекту. Роботи по моніторингу повинні бути внесені в робочий
план проекту.

Перший рівень моніторингу здійснюється персоналом, який працює над проектом.
Керівники відповідають за моніторингом персоналу та роботою, яку він виконує. А
керівник проекту відповідає за моніторингом всіх аспектів проекту.

Другий рівень моніторингу здійснюється донором (донорами). За допомогою
відвідувань місць виконання проекту та установлених звітів від керівника проекту,
донор слідкує за прогресом та мірою виконання проекту.          ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»          19
ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

Моніторинг може здійснюватись за допомогою відвідання місць виконання проекту,
перевіркою доставлених послуг та готовою продукцією, та через управління
інформаційними системами.
         ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»         20
         ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»

            ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЙ

 КАТЕГОРІЇ     ЩО ПІДЛЯ-   ЯКУ ІНФОР-   ХТО ЗБИРАЄ   ХТО ВИКО-  ЯК ВИКОРИ-   ЯКІ РІШЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ     ГАЄ МОНІ-    МАЦІЮ     ІНФОРМА-    РИСТОВУЄ   СТОВУВАТИ    МОЖНА
          ТОРИНГУ    ЗБИРАТИ     ЦІЮ     ІНФОРМА-   ІНФОРМА-    ПРИЙНЯТИ
                                 ЦІЮ    ЦІЮ

1. Робочий
 план заходів


2. Кошти і
 витрати


3. Працівники
 і нагляд


4. Товари5. Результати
                   ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»      21
         ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»

                  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАХОДІВ

  КАТЕГОРІЇ    ЩО ПІДЛЯГАЄ       ЯКУ ІНФОРМА-      ХТО ЗБИРАЄ      ХТО ВИКОРИС-       ЯК ВИКОРИС-        ЯКІ РІШЕННЯ
 ІНФОРМАЦІЇ    МОНІТОРИНГУ          ЦІЮ        ІНФОРМАЦІЮ        ТОВУЄ          ТОВУВАТИ          МОЖНА
                       ЗБИРАТИ                  ІНФОРМАЦІЮ        ІНФОРМАЦІЮ         ПРИЙНЯТИ
          час вживання       щомісячні/       менеджер проекту    менеджер проекту    дістати запоруку      перепрограмувати
1. Робочий план   заходів        щоквартальні робочі   супервайзери      організація, що    наявності працівників   відповідно заходи
          наявність       плани                     фінансує       та інших          та використання
 заходів      працівників,       розклад заходів                           ресурсів          ресурсів
          ресурсів
          виділені кошти,     Буг. книга витрат   фінансові       менеджер проекту    переконатись у       дозволити витрати
2. Кошти і     кошти на руках     за бюджетними      посадова особа/    аудитор        достатності коштів     переглянути
          баланс у бюджеті    категоріями      бухгалтер        організація, що    переконатись у      бюджет та проект
 витрати      схвалених        платіжні                   фінансує        відповідності до      окреслити необхідність
          категорій витрат    підтвердження                             фінансового        інших
                       перекази грошей                           регулювання        джерел фінансування
                       фінансові звіти                           визначити структуру
                      спонсорам                              виплат за послуги, якщо
                                                        такі передбачені
          знання, відношення    огляди діяльності   керівники       керівники       заохочувати        відповідність посаді
3. Працівники     та вишкіл       посадові обов’язки  підрозділів      підрозділів      працівників,         необхідність навчання
          персоналу         резюме         менеджер особового   менеджер проекту   розв’язувати         просування
 і нагляд     рівень освіти     співробітників     складу          менеджер особового  питання найму        дисциплінарні дії
          персоналу        зворотній зв’язок   викладачі      складу          надавати працівникам
          платня та        стосовно одержаного                         поради стосовно кар’єри
          заохочення       вишколу
          посадова діяльність
          товар          товарні реєстри    менеджери у      менеджер проекту    дістати запоруку      скільки замовити
4. Товари      умови замовлення та   накладні       поточних справах    організація, що    наявності товару      коли замовити
            доставки       доповіді з місць               фінансує        та його доставки      кількість, що має
          умови                                             впевнитися у       бути наявною на
          забезпечення                                         якості товару       крайній випадок
          N і різновид наданих   Картки/форми      громадські       місцевий        впевнитись, що цілі    переглянути цілі
5. Результати   послуг та         клієнтів        робітники       керівник        реальні           перепідготувати
          відпущених        клінічні дані     сестра в клініці    менеджер проекту    оцінити якість послуг,  співробітників
          товарів          доповіді з місць    місцевий        організація, що   що надаються         переглянути
          дані про осіб, що               керівник        фінансує        оцінити доречність    стратегію
          одержали послуги                                       послуг           переглянути стратегію
          або пройшли                                                       проекту та підходи
          навчання
                          ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»               22
         ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»

               ЗАХОДИ: РОЗРОБКА ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНОК

План моніторингу та оцінок має становити складову частину кожного документу проекту. Заходи моніторингу повинні бути включені
у річний робочий план.

I. ЦІЛІ   II. ЗАХОДИ   III. ПОКАЗНИКИ    IV. ДЖЕРЕЛА    V. МЕТОДИ/    VI. ВІДПОВІДАЛЬ- VII .РАМКИ
                          ІНФОРМАЦІЇ      ЗАСОБИ     НА ОСОБА       ЧАСУ
                     ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»         23
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»


                 ПОКАЗНИКИ
Показники - це кількісні та якісні критерії успіху, що дають можливість виміряти та
  оцінити досягнення поставлених задач в проекті. Існують три типи показників:

  початкові показники – описують, що входить в проект, як наприклад, кількість
   навчальних годин, кількість витрачених грошей, кількість доставлених
   контрацептивів;

  кінцеві показники – описують діяльність, як наприклад, кількість робітників, які
   пройшли навчання, кількість сімей зайнятих в програмі сімейного планування,
   кількість жінок зарахованих в жіночі клуби;

  впливаючи показники – міри, які дійсно внесли зміни в здоров’я або інші умови,
   як - зниження кількості дитячої смертності, зниження рівня приросту населення, або
   зниження числа підліткової вагітності.

Початкові та кінцеві показники легше виміряти, ніж впливаючи, але вони забезпечують
лише непрямий вимір успіху проекту. Вони припускають, що досягнення в деякій
діяльності буде результатом їх змін, але вони не доводять цього.

Перевірка

Показники повинні бути:
 ясні
 доцільні
 об’єктивно перевірені
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»    ПРИКЛАДИ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАВДАНЬ


МЕТА:    Підвищити рівень щеплень дітей у віці 0-1 року та жінок дітородного віку
       в одному населеному пункті, а також в сусідніх районах/областях.


Завдання:                    Показники:

1. За допомогою навчання та домашніх      A. Кількість жінок, що відвідують
  візитів впродовж року донести до 3,000     щотижневі навчальні збори.
  жінок необхідність щеплення для них та
  дітей у віці до 1 року.           B. Кількість домашніх візитів, вчинених
                          кожним з викладачів.2. Забезпечити в регіоні загальне щеплення   A. Кількість дітей у віці до 1 року,
  жінок та дітей з 2,500 сімей протягом року   щеплених кожного місяця.
  за допомогою пересувних клінік.
                        B. Кількість дітей, що завершили курс
                          щеплень.

                        C. Кількість жінок дітородного віку, що
                          пройшли щеплення.


VII. Кошторис проекту
Складайте кошторис після того, як напишете проект. Кошторис повинен мати
достовірну провірену фінансову інформацію. Визначить термін кошторису. В дійсності
Ви повинні скласти два кошториси. Перший покаже вартість всього проекту в цілому,
тоді як мета другого – показати вартість кожного кроку проекту.

Внесіть можливі поправки на інфляцію. Покажіть інші джерела фінансування. Якщо
Ваша організація використовує власні приміщення або транспорт для виконання
проекту, то не забудьте включити їх вартість в кошторис проекту, як власні внески. Ці
внески мають свою “ціну”, і Ви повинні були б платити за них у випадку їх відсутності.
Як правило, кошторис повинен бути складений в доларах США або іншій валюті,
відповідно до вимог програми.
Включіть в кошторис наступні категорії (не обов’язково всі):
    штатний розклад (заробітна плата);
    консультанти;
    відрядження: проїзд, добові, готель;
    прямі витрати: оренда приміщення, офісні витрати, телефон, телеграф, поштові
    витрати, комунальні послуги;
    обладнання: автомобіль, комп’ютер, факс, ксерокс
    професійна підготовка;

               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

    непрямі витрати;
    інші виплати;
    поправка на інфляцію.
Вкажіть вартість одиниці, кількість одиниць, тривалість проекту, наявні власні кошти,
наявні кошти спонсорів, необхідні кошти, вартість кожної окремої категорії та загальну
вартість проекту.

        КЕРІВНІ ЗАСАДИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

1. Бюджет стане частиною ваших пропозицій до проекту.

2. Готуйте бюджет після того, як напишете пропозиції до проекту.

3. Ви повинні бути обізнаними щодо бюджетних вимог та можливостей організації,
  яка фінансує проект.

4. Бюджет має містити вивірену/реалістичну фінансову інформацію. Зберіть необхідну
  інформацію про вартість послуг, товарів.

5. Визначить термін бюджету.

6. Зауважте на можливі затримки та інфляцію.

7. Розробіть просту, всеохоплюючу форму бюджету із зазначенням різновидів статей
  витрат на товари та послуги, цін і загальної вартості.

8. Зробіть перелік інших джерел фінансування з урахуванням місцевих внесків.

9. Попросіть колег проглянути ваш бюджет.

               БЮДЖЕТНІ КАТЕГОРІЇ

I.   ОСОБОВИЙ СКЛАД ( заробітна плата )
      професійні співробітники
      адміністративні/допоміжні співробітники

II.  ГРАНИЧНІ ПІЛЬГИ ( відсоток платні )

III.  КОНСУЛЬТАНТИ
      преміальні виплати/інші видатки
      добровольці

IV.  ВІДРЯДЖЕННЯ ТА ДОБОВІ
      літак
      наземний транспорт
      добові/готель/витрати на харчування

V.   ПРЯМІ ВИТРАТИ
      оренда офісу
      офісні поставки
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

          телефон/телеграф
          пошта/доставка
          розмноження/друк
          комунальні послуги
              електропостачання
              вода
          зовнішні послуги

VI.     УСТАТКУВАННЯ
        автомобіль
        комп’ютери
        факс
        ксерокс

VII.    СУБКОНТРАКТИ/СУБПІДРЯДИ

VIII.    ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

IX.     НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

X.     ФІКСОВАНІ ВИПЛАТИ


VIII. Додаткові дані
В даний розділ можуть входити такі додаткові матеріали, які підсилять Ваш проект:

        Дані про виконавців проекту;
        Дані про місце виконання проекту;
        Рекомендації щодо виконавців проекту та клопотання про доцільність проекту;
        Плани досягнення самозабезпечення організації в майбутньому;
        Додаткові дані, які відносяться до проекту.

ІХ. Звіти про виконання проекту
    Агенція, що фінансує ваш проект цілком закономірно буде вимагати від вас
звітування на різних етапах його виконання. Як правило, це відбувається кожні 4-6
місяців. Звіти складаються відповідно до вимог, обумовлених в угоді про виділення
коштів, що охоплюють зміст та розмір.

   Найважливіше з того, що слід пам’ятати під час складання звітів про те, як
просувається проект, це порівняння реального стану справ з діяльністю та цілями,
запланованими у вашій угоді про виділення коштів Таким чином ви побачите, які
види діяльності просуваються за розкладом, де ви попереду, а де відстали. Такі
порівняння допоможуть вам сконцентрувати увагу як на досягненнях, так і на
проблемах, що потребують уваги.

    Дотримання цілей відповідно принципу SMART (конкретність, обчислюваність,
територіальність, реалістичність, визначеність у часі), добре розпланована діяльність,
вірно обрані показники змін, а також ретельний та ефективний збір і впорядкування
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

інформації стануть запорукою інформаційно-повноцінного звіту щодо прогресу вашого
проекту.

    Хоча зміст звіту змінюватиметься в залежності від проекту та організації, що
виділяє кошти, він повинен бути якомога конкретнішим та детальнішим. Взагалі звіт
має містити відповіді на наступні запитання:
 Який відтинок часу охоплює звіт?
 Які види діяльності і досягнення яких цілей планувались на цей період? У відповіді
  на це запитання вам допоможе періодичний графік виконання робіт.
 Якими були конкретні дії та конкретні здобутки за цей період? За допомогою яких
  показників ви в цьому пересвідчились? Тут ви зможете оцінити кількість охоплених
  осіб, якою була їхня діяльність і досягнуті результати.
 Які ресурси використовувались? Чи були вони достатні ? Фінансові звіти, що
  подаються, мають містити відомості про витрати за весь підзвітний період. Однак,
  не забувайте зазначити інші ресурси, якими ви скористались, включаючи участь
  громадськості та спільну діяльність.
 Які висновки ви зробили за цей період діяльності і як вони вплинуть на вашу
  подальшу роботу? Вам допоможуть зміни, внесені вами у періодичний графік.
 З якими проблемами ви зіткнулись протягом цього періоду ? Як ви збираєтесь їх
  розв’язувати?
 Які ваші плани на наступний період діяльності ? Чи враховують ці плани будь-які
  зміни у цілях проекту, графіках діяльності або необхідних ресурсах ? Знову вам
  допоможе відповісти на це запитання періодичний графік.

Наступні кроки допоможуть вам під час складання звіту:
Крок 1: Передивіться вимоги щодо звітності в угоді про виділення коштів.
Крок 2: Зробіть висновки, які дії, конкретні факти та наявні свідчення (показники змін)
     найкраще доводять ваші успіхи.
Крок 3: Впорядкуйте інформацію та визначить прогалини, які треба надолужити.
Крок 4: Виберіть найбільш доречний формат для подання інформації.
Крок 5: Складіть проект звіту й зверніться до інших фахівців із проханням переглянути
     його.
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»
 Дев’ять кроків до успішного залучення ресурсів
Процес пошуку коштів віднімає багато часу та передбачає багато кроків. Тим не
менш, ретельно спланований, він може привести до продуктивної та тривалої
співпраці з фондами і корпоративними громадськими програмами.
Наступна інформація має на меті допомогти Вам у цьому процесі пошуку.
1.   Визначте донорські організації, які відповідають інтересам Вашої
благодійницької діяльності або, якщо Ви приватна особа, здійснюють фінансування
приватної діяльності. Використовуйте довідники, особисті контакти, рекомендації,
Інтернет. Процес виявлення донора передбачає два кроки. Перший крок націлений на
розробку початкового списку 10-15 потенціальних донорів, чиї інтереси відповідають
інтересам Вашої організації або Вашого проекту. Другий крок передбачає подальше
дослідження, після якого цей список звузиться до 3-4 донорів, з якими Ви можете
співпрацювати.
2.   Зв’яжіться з донором для отримання їхнього довідника та будь-яких інших
матеріалів (річні звіти, інформаційні бюлетені, періодичні видання). Запитуйте
матеріали за телефоном, через e-mail, факсом або листом. На даному етапі не слід
включати дані про організацію або про стан проекту. Ми впевнені, що найкращими
джерелами інформації про фонди та корпоративні донори є видання самих донорів.
Після початкового дослідження, якщо Ви залишили потенційного донора у своєму
списку, Ви маєте запитати копії його річного звіту та рекомендації щодо заповнення та
подання аплікаційних форм. Публікаціями донора можуть бути річні звіти,
інформаційні бюлетені, список грантових програм, прес-релізи, рекомендації щодо
заповнення та подання аплікаційних форм та інші документи. Багато донорських
організацій, зазначених у цьому довіднику, видають річні звіти, часто перекладені
однією або двома мовами. Оглядаючи річний звіт, звертайте увагу на інформацію, яка
допомогла б Вам визначити, чи треба залишити донора у Вашому списку потенційних
донорів. Особливу увагу звертайте на встановлені програмні пріоритети, обмеження,
географічні пріоритети та інші характеристики. Зі списку грантових програм, який
часто включають у річні звіти, також можна отримати цінну інформацію. Список
грантових програм вказує на типи організацій, які донор планує підтримувати, та
середній розмір їхніх грантів.
3.   Прочитайте матеріали, щоб визначити, чи співпадають інтереси донора з
діяльністю, яка має фінансуватись. Якщо інтереси не співпадають, зупиніться. Донори
завалені недоречними заявками.
4.   Деякі донори можуть вимагати попередній лист-запит. Лист-запит - це не просто
лист, у якому ви просите про фінансування. Це міні-заявка, як правило, на 2-3
сторінках (повна заявка звичайно містить 10 і більше сторінок). Більшість донорів
визначають, що повинен містити лист-запит або заявка. Треба чітко дотримуватись цих
інструкцій, включаючи відповіді на запитання. Недотримання цих вимог може
призвести до того, що Ваша заявка буде відхилена, незважаючи на всі її переваги.
Багато донорських організацій, особливо ті, які надають стипендії або винагороди, самі
пропонують заздалегідь надруковані аплікаційні форми, які треба заповнити.

               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

5.  Якщо донор не дає інструкцій, тоді лист-запит повинен містити 2-3 сторінки і
включати, щонайменше, таку інформацію:
    скільки грошей Вам потрібно
    інформація про організацію, включаючи історію, поточні та виконані
    програми, з якої потреби Ви звертаєтесь, Ваші піклувальники або директори.
    короткий опис програми або проекту, який має фінансуватись або як буде
    використано фінанси, якщо передбачається підтримка загальної діяльності.
    бюджет організації та бюджет програми або проекту.
    копія реєстраційного свідоцтва.
6.  Якщо донор не дає інструкцій, заявка має бути детальнішою, ніж лист-запит, і
повинна включати:
    Резюме виконавців проекту
    Список головних спонсорів, включаючи інших донорів і компанії.
    Інші джерела фінансування
    Річний звіт
    Критерії оцінки успіху проекту
7.   Ваша заявка повинна бути написана зрозумілою і правильною англійською,
українською або російською мовами (відповідно до вимог конкретної донорської
організації).
8.  Не надсилайте того, чого не вимагає донор. У разі, коли донор не наголошує на
можливості отримання заявки або листа-запиту факсом або через e-mail, надсилайте їх
поштою. Деякі донори мають електронні аплікаційні форми.
9.   Якщо Ви отримали грант, чітко дотримуйтесь вимог щодо звіту або оцінки.
Недотримання цих вимог може призвести до хибної репутації Вашої організації і Вашої
діяльності.
              ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

               ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО

   Ефективне фінансування починається з Вашої організації
Ефективне фінансування фундаціями та корпоративними громадськими програмами
має ґрунтуватись на розвитку продуманої організаційної стратегії та пов’язаної
програмної пропозиції.

Розвиток організаційної стратегії звичайно вимагає важкої праці з боку ради
піклувальників та директорів Вашої організації, а також залучення до співпраці інших
організацій, які мають подібні цілі.

Розвиваючи свою стратегію, Ви повинні чітко і прямо відповісти на такі питання:

    Якою є мета Вашої організації?
    На яку аудиторію Ви націлені?
    Чи отримує Ваша аудиторія подібні послуги від будь-якої іншої організації?
    Яку важливу потребу або потреби Ви плануєте задовольнити? Яку проблему Ви
    плануєте вирішити?
    Чи повністю підтримує рада директорів Ваші ініціативи щодо реагування на ці
    потреби?


   Фінансування - це довготермінові відносини

Успішне фінансування часто залежить від встановлення довготривалих відносин між
партнерами. Три або чотири донори, які залишились у Вашому списку, можуть мати
багаторічний досвід у Вашій галузі діяльності, або вони можуть бути зацікавлені в
здобутті досвіду у Вашій галузі та у Вашій країні чи регіоні. Майже жоден з донорів не
надасть Вам грант в обмін на звіт, написаний на пів сторінки та ще й на рік пізніше.

Співпрацюючи з донором, Ваша організація повинна взяти на себе обов’язки
довготермінових відносин. Це передбачає спілкування у формі ефективного та
вчасного звітування, як цього вимагає донорська організація, а також постійне
інформування донора про значні зміни у письмовій проектній пропозиції.

З часом таке спілкування може розвинутись у корисні професійні відносини для обох
сторін, коли донорська організація та утримувач гранту працюють для досягнення
спільних конкретних цілей.
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»


         Загальні рекомендації щодо написання проекту

  I.     Чітко та ясно
В процесі підготовки проекту не залишайте поза увагою такі основні правила:

      використовуйте слова, які означають завершеність (підготувати, розподілити,
      зменшити, збільшити, організувати, виробити)
      користуйтесь критеріями SMART, формулюючи задачі

         S   specific      конкретність
         M   measurable     обчислювальність
         A   area-specific   територіальність
         R   realistic     реалістичність
         T   time-bound     визначеність у часі

      уникайте жаргонних слів
      виправте граматичні помилки
      дотримуйтесь впевненого та сміливого тону
      думки висловлюйте коротко, ясно, цікаво


  II.    Приблизний обсяг окремих розділів проекту

           Презентація організації       до 1 сторінки
           Формулювання проблеми        до 1 сторінки
           Мета проекту            1 абзац
           Задачі проекту           від 0.5 до 1 сторінки
           План виконання проекту       до 1 сторінки
           Методи виконання проекту      до 1 сторінки
           Кошторис           до 2 сторінок
           Додаткові дані           до 10 сторінок                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»  III. Загальні критерії оцінки проекту

Будь-який донор зверне особливу увагу на ясність поставлених цілей, задач та
можливостей Вашої організації. Донор сподівається побачити чіткий та логічний зв’язок
між специфікою діяльності Вашої організації та сформульованою проблемою.

Наскільки реалістичною є поставлена мета? Чи приведе виконання проекту до зміни
існуючої ситуації? Чи видно, хто скористається результатами виконання проекту?
Наскільки чіткі методи та план виконання проекту? Чи ясні методи оцінки результатів
виконання проекту? Наскільки реалістичний та достатній для виконання поставлених
задач кошторис? Чи показана фінансова та моральна підтримка інших спонсорів? Чи
показана компетентність виконавців проекту?  IV. Уроки, одержані в ході підготовки проекту

Якщо Ви одержали грант за даним проектом – чудово! Якщо ні - не впадайте у відчай.
Попросіть від фонду письмові або усні роз’яснення щодо причин Вашої невдачі, вивчіть
та виправте слабкі місця Вашого проекту. Не бійтесь згубити зайвий час зараз, щоб згодом
досягти поставленої мети. Вчіться на своїх помилках. Люди, які пишуть чудові проекти,
ніколи не втрачали віру в правильність вибору і робили спроби знову і знову. Тільки через
тяжку роботу та велике терпіння Ви здобудете перемогу.

           Як домогтися успіху вашої заявки
    Складання проекту, пошуки фонду й оформлення заявки – це, звичайно, ваші
головні задачі. Однак на їхньому виконанні турботи не кінчаються. Недостача часу на
складання заявки звичайно є причиною прикрих промахів: занадто детальний виклад
інформації з чогось одного і її недостатність з інших видів діяльності, а також
орфографічні і граматичні помилки. Тому, як тільки поставлена остання крапка в заявці,
перечитайте текст самі і/чи дайте його перечитати іншим до того, як ви оформите
остаточний варіант заявки і відішлете її у фонд.
    Для чого це потрібно? Оскільки це напевно ваша перша заявка і ви ледь встановили
контакт із фондом, у вас ще не було шансу завоювати повну довіру до себе. Як
відповідний одяг необхідний для створення вашого позитивного іміджу під час співбесіди
з потенційним роботодавцем, так і зовнішній вигляд вашої заявки повинний сподобатися
людині, що її буде розглядати. Не пошкодуйте часу для того, щоб додати своїй заявці вид
професійно складеного пакета з переконливою інформацією.

            Редагування першої чорнової версії
    Склавши чернетку своєї заявки, відредагуйте її, приділяючи особливу увагу
стислості, ясності і точності. Для цього вам буде потрібно принаймні два рази дуже
ретельно прочитати текст своєї заявки. Текст напевно має потребу в декількох редакціях.
    Перше читання. Перевірте, чи несе надана вами інформація те навантаження, що ви
в неї вкладаєте. Для вирішення цієї задачі використайте наступні навідні запитаннями:
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

    чи Є в заявці вся необхідна для фонду інформація?
    чи Виключена з основного тексту і додатків непотрібна інформація?
    чи Має заявка зрозумілу і логічну структуру? (Проблема + методи + ресурси +
    допомога фонду = рішення.)

   Друге читання. Цього разу вам буде потрібна людина яка володіє іноземною
мовою, якщо ваша заявка пишеться на не рідній вам мові.
   1. Перевірте, чи обрані вами адекватні слова і вираження, відповівши на питання:
       чи Не зловживаєте ви занадто специфічними, важкими для розуміння
        термінами?
       чи Передають слова і фрази вашу особисту впевненість в успішній
        реалізації                           проекту?
        Непереконливий варіант: "Ми сподіваємося, що досягнемо позитивних
        результатів".
        Переконливий варіант: "Ми досягнемо позитивних результатів".
       Чи можете ви замінити загальні слова вираженнями, що несуть більш
        конкретне і точне значення?
   2.  Перевірте орфографію, пунктуацію і граматику.

    Після завершення чистового варіанту відкладіть вашу заявку і поверніться до неї
через кілька днів. За цей час на зміну емоційності автора прийде критичне сприйняття
стороннього спостерігача, що допоможе вам вдосконалити свою заявку. Нехай її прочитає
людина, до чиєї думки ви ставитеся з повагою. Ви можете попросити свого "рецензента"
оцінити заявку, використовуючи список оціночних критеріїв, запропонований нижче.

         Корисні поради тим, хто пише заявку у фонд
    Ваша заявка повинна виглядати настільки професійно, щоб у рецензентів,
обмежених у часі, після візуального ознайомлення з нею не виникало сумнівів у її перевазі
над іншими заявками. Пропонуємо вашій увазі кілька корисних порад про те, як складати
заявки.

Як повинен виглядати матеріал
Графічне оформлення. Подивіться на матеріали (наприклад, річний звіт) самого фонду.
Зверніть увагу на графічне оформлення, шрифти, розміри і величину незаповнених
текстом просторів, заголовки і т.п. Складіть свою заявку відповідно до графічних смаків
фонду. Графічне неприйняття вашої заявки (якщо вона складена недбало і без врахування
вищевказаних особливостей) може викликати труднощі і при читанні тексту. Вдале
графічне оформлення може додати вам балів.
Скріплення заявки. Заявки обсягом не більше тридцяти сторінок можна скріплювати за
допомогою стиплера. Для заявок більшого обсягу рекомендуємо використовувати
спіральне кріплення.
Жирний шрифт. Використовуйте його, якщо вам потрібно виділити слово чи важливу
думку. Слова, виділені жирним шрифтом, легше сприймаються, чим підкреслені чи
написані курсивом.
Графіки. Якщо ви використовуйте графіки, креслення і т.п., намагайтеся робити їх
якомога простими. Складні "конструкції" практично не сприймаються й утрудняють
сприйняття матеріалу.
Заголовки. Головні заголовки повинні завжди знаходитися на початку сторінки.
Намагайтеся не розміщувати великих заголовків у нижній частині сторінки. Жоден
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

заголовок не повинний потрапити на останній рядок сторінки. Визначите для себе три
рівні заголовків: неупорядкована розмаїтість в оформленні заголовків може заплутати
читача і зруйнувати структуру вашої заявки. Ось наприклад:

              ЗАГОЛОВОК ПЕРШОГО РІВНЯ


Заголовок другого рівня


    Заголовок третього рівня. Зверніть увагу на простір, що відокремлює три рівні.
Такий підхід допомагає упорядкувати структуру заявки і спрощує сприйняття тексту.


Списки, перерахування. Перерахування по пунктах (1, 2, 3...; a), b), с)... і т.п.)
використовуються в тих випадках, коли мова йде:
    про наміри і їхню послідовність,      про висновки,
    про цілі і задачі,             про комплекс ідей,
    про матеріали й устаткування,       про рекомендації


    Складайте перерахування з п’яти-дев’яти пунктів. Не залишайте останній пункт без
крапки. Зверніть увагу: якщо ви пишите англійською, кожен новий пункт у будь-якім
перерахуванні повинний починатися з великої букви. Використовуйте інші знаки (дефіси,
зірочки й ін.) для графічного виділення кожного нового пункту, якщо хочете обійтися без
класичних цифр і букв.
Конверт. Виберіть конверт такої величини, щоб вам не довелося складати свою заявку.
Поля. Ширина лівих і правих полів повинна бути не менше ширини великого пальця
(приблизно 2,5 см.): читач, тримаючи в руках сторінку, не повинний закривати пальцями
текст.
Речення. Речення повинні складатися приблизно з п’ятнадцяти чи меншої кількості слів.
Шрифт. Використовуйте розмір шрифту 12 чи 10, Tіmes Roman.
Номера сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані, навіть якщо ваша заявка займає
всього лише п’ять сторінок.
Папір і формат. Використовуйте білий стандартний папір формату А-4, якщо від фонду
немає інших вказівок.
Абзаци. Використовуйте новий рядок, обмежте величину абзаців. Їхня середня величина
повинна бути в межах восьми рядків. Не обов’язково вирівнювати правий край тексту "як
у книзі". Нерівний правий край може сприяти кращому сприйняттю.
Друк. Для кращої якості використовуйте для друку лазерний принтер.
Пробіли. Для розбивки великих текстів використовуйте пробіли. Занадто компактний
текст утруднює його сприйняття. Робіть подвійні пробіли між рядками, якщо немає інших
вказівок від фонду. Використовуючи перерахування, робіть пробіли між ними.

                 Контрольний список
Тепер, коли ви двічі відредагували заявку і внесли в неї виправлення, про які говорилося
раніше, ви повинні оцінити її конкурентноздатність. У списку, який подається,
перераховані ті вимоги до заявок, що забезпечують їм успіх. Іншими словами, якщо у
вашій заявці відсутня хоча б одна з перерахованих особливостей, зазначених у

                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

контрольному списку, заявку необхідно змінити таким чином, щоб вона відповідала цим
вимогам. Ці вимоги можна розділити на три категорії:
   відповідність заявки інтересам фонду,
   наявність у заявці всіх необхідних компонентів,
   її загальний стиль.
Більш об’єктивно оцінити відповідність заявки цим трьом пунктам зможе компетентна
людина, яка не приймала участі в її написанні. Порівняєте результати перевірки. Удачі
вам!

                  Контрольний список

                   КРИТЕРІЇ                       Так/Ні
Відповідність інтересам фонду
Інтереси фонду. Проблема відповідає інтересам і пріоритетам фонду.
Обмеження. Проект буде реалізований саме в тому географічному регіоні, в інтересах
саме тієї соціальної групи, саме в тих цілях і з використанням саме тих ресурсів, яким
віддає перевагу фонд.
Обсяг запиту. Бюджет проекту не перевищує суми, що готовий виділити фонд.
Необхідні компоненти
Супровідний лист і титульний листок. Вони адресовані конкретним людям.
Вступ. Ваша організація здатна успішно здійснити проект.
Опис проблеми. Проблема є актуальною, вимагає невідкладного вирішення, що і
підтверджується приведеними фактами і цифрами.
Цілі і задачі. Задачі конкретні і вимірні, з чітко визначеними часом і ресурсами,
необхідними для їхнього вирішення.
Методологія
Ідея. Проект цікавий, оригінальний і добре продуманий.
Поширення ідеї, результатів. У проекті передбачається, що позитивні зміни, досягнуті
завдяки проекту будуть поширюватися.
Звіт. У заявці обговорено, коли і як організація надасть звіт про пророблену роботу і її
результати.
Методи оцінки. У заявці передбачено, за якими критеріями будуть оцінені досягнуті
результати.
Майбутнє фінансування. У заявці прописані шляхи та методи, яким чином буде
відбуватися фінансування проекту в майбутньому.
Бюджет
Арифметичні розрахунки. Усі розрахунки зроблені правильно.
Витрати. Передбачено всі передбачувані витрати з врахуванням інфляції.
Вартість. Загальна вартість відповідає масштабам проекту.
Пояснення до бюджету. Всі неясні пункти роз’яснені.
Додатки

                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Схема. Структурна схема організації чітко представлена.
Комплектність. Усі необхідні документи представлені.
Загальний стиль
Труднощі. Заявка написана доступною мовою, усі специфічні терміни роз’яснені.
Обсяг. Заявка відповідає обсягу інформації, який закладений в ній. У заявці немає
зайвих слів і фраз.
Логічний порядок: Проблема+метод+ресурси+підтримка фонду=рішення.
Формат. Формат відповідає вимогам.
Зовнішній вигляд. Абзаци невеликі, заголовки і підзаголовки зрозумілі, текст набраний
акуратно.
Акуратність. В тексті відсутні граматичні, орфографічні і пунктуаційні помилки
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

  Що потрібно робити після того, як ви одержите грант, і що - у випадку
                 відмови
Ви одержали грант. Ви на шляху до нових перемог, до фінансування більшого обсягу, до
більш серйозних проектів. Перше, що ви повинні зробити – відіслати вдячний лист у фонд
із поясненням того, з чого і коли ви збираєтеся почати реалізацію проекту. Не забувайте,
що робота тільки починається.
Як не дивно, ввічливий лист із вдячністю за отриманий грант виявляється великою
рідкістю. У всякому разі так запевняють працівники багатьох фондів. Якщо ви хочете
вигідно відрізнитися, подякуйте фонду за виявлену довіру і підтримку. Подякуйте фонду
навіть у випадку відмови. Краще залишити про себе враження ввічливої людини.
Використовуйте останній шанс підкреслити свій професіоналізм і зацікавленість у
продовженні контакту. Якщо ви хочете зберегти добрі відносини з фондом на увесь час
реалізації проекту, не забувайте:
   відсилати у фонд усі звіти про пророблену роботу і фінансові звіти вчасно;
   зберігати чеки на кожну покупку і вести журнал витрат;
   повідомляти фонд про будь-яку велику зміну в плані реалізації проекту;
   рекламувати фонд і згадувати про його підтримку при кожній зручній нагоді;
   якщо у вас залишилися невитрачені гроші, повернути їх у фонд.

Діючи згідно цих простих правил, ви завоюєте добру репутацію серед фондів.

       Трафарет листа з висловленням подяки за отриманий грант

2 червня 2003 року
Фрэнку Фанку, президенту
американського фонду розвитку
21 Easy Street
New York. NY 10034
U.S.A.


Шановний пане Фанк,

Ми були щасливі довідатися від Івет Іверет, що Американський фонд розвитку погодився
надати Київській гуманітарній школі $8.040 для виконання проекту "Курси лідерства в
рамках шкільного самоврядування".
Працівники КГШ переконані, що цей проект зіграє важливу роль у розвитку
громадянського суспільства і його реалізація принесе позитивні результати як для
окремих соціальних груп, на які орієнтований проект, так і для всього населення міста
Києва. Ми вдячні за те, що АФР розділяє нашу переконаність і вносить свій внесок у
реалізацію нашого проекту.
Після закінчення п’яти місяців від дня одержання гранту ми поінформуємо вас про
пророблену на той час роботу: про перший семінар, про те, як ми витрачаємо ваші засоби.
Звіт про нашу діяльність у рамках реалізованого проекту ми надішлемо вам у грудні по
завершенні другого семінару. У квітні 2004 року ви отримаєте підсумковий звіт.
Дозвольте ще раз подякувати вам. Ми сподіваємося, що своєю участю в нашому проекті
ви зможете пишатися.

Щиро ваша,
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»


Маргарита Петрова,
директор.

Якщо ви одержали негативну відповідь. Якщо ваш проект відкинуть, не сприймайте
відмову як особисту поразку. Вона далеко не завжди означає низьку якість вашого
проекту чи недоліки вашої кваліфікації.
Існує маса причин, по яких проект може бути відхилений. Буває, що проект може цілком
відповідати інтересам фонду, але на той момент, коли заявка потрапить у фонд, засоби,
передбачені на підтримку вашого географічного регіону, будуть вичерпані. Іноді
пріоритети фонду кардинально міняються з приходом нового президента чи члена
правління. У деяких випадках відмову варто розглядати як спробу змусити вас звернути
увагу на інші фонди. Дуже важливо пам’ятати, що жоден з фондів ніколи не стане вашим
постійним партнером.
Так чи інакше, постарайтеся взяти користь навіть з відмови. Не забудьте подякувати
працівникам фонду за розгляд вашої заявки.

              Трафарет листа у відповідь на відмову

(Дата)
(Ім’я адресата і посада)
(Найменування фонду)
(Поштова адреса)

Шановний (пане чи пані) (прізвище),

Ми дякуємо вас за те, що ви проінформували нас про ваше рішення щодо заявки на проект
(назва проекту). Ми виражаємо свій жаль у зв’язку з тим, що (назва фонду) не може
надати підтримку нашому проекту. Ми усвідомлюємо, що фонд одержує величезну
кількість заявок із проханням про фінансування. Ми розуміємо, наскільки важка праця
працівників фонду.
Плануючи нашу майбутню діяльність, я сподіваюся, що (назва фонду) буде вважати
можливим надати підтримку одному з майбутніх проектів нашої організації, заявку на
який ми відішлемо у ваш фонд. Будучи (тип організації), ми завжди розраховуємо на
доброзичливість тих, хто високо цінує нашу діяльність.
Ми дякуємо вас за розгляд нашої заявки і бажаємо вам і вашим колегам усього
найкращого.


З повагою,
(ім’я старшої посадової особи в організації).


У будь-якому випадку не втрачайте надії, що на заявку позитивно відгукнеться другий
(третій, четвертий...) фонд, куди ви одночасно подавали цю ж заявку.

Ні в якому разі не здаватися, що б ви не робили. Не вийшло в перший раз - пробуйте
ще і ще!                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»


          Сім міфів світу пошукувача гранту
    Ви познайомилися з основними рисами ігрового поля, головними гравцями і
їхньою стратегією, необхідної для досягнення успіху в грі "отримання гранту". Настав час
розвіяти міфи, якими обростає будь-яка серйозна гра з набором сурових правил. Не
знаючи правил чи свідомо їх не виконуючи, ви не зможете виграти.

Міф перший:    Фонд тільки і чекає, щоб озолотити мене.
Реальність:    Змагання вимагає активності. Саме це слово вказує на необхідність
пошуку,         вистежування, а не пасивного чекання того, що хтось прийде і
дасть вам грошей.        Просто кажучи, не сидіть склавши руки. Якщо ви не
знайдете придатний фонд         першими, це "за вас" зроблять інші.
Правило:      "Активно шукайте можливості, якщо не хочете програти".

Міф другий: Чим більше грошей я попрошу, тим більше мені дадуть.
Реальність: Звичайно, чим більший бюджет проекту, тим складніше одержати гроші. На
великі    гранти можуть розраховувати лише відомі і перевірені часом організації з
"послужним     списком" успішно реалізованих проектів. Якщо ви представляєте
молоду організацію,    почніть з малого. Однак, якщо ідея проекту не оправдовує
грошей яких просите, може        вийти і так, що фонду навіть дуже скромний
запит буде здаватися завеликим.
Правило:   "Любий спонсор бажає одержати віддачу від своїх грошей".

Міф третій: Одержавши грант від фонду, я гарантую собі одержання нових грантів від
того ж фонду    в майбутньому.
Реальність: Жоден грант не може бути гарантією автоматичного одержання нового
фінансування від того ж фонду. В ваших інтересах показати черговому донору, що у вас
    вже є ціла мережа фінансових джерел, за допомогою якої ви зможете як завгодно
довго здійснювати свій проект. Пріоритетні напрямки фондів міняються дуже часто.
Правило:   "Не покладайте ні на один фонд надій на довічне фінансування".

Міф четвертий:   Гроші в кишені – я їм господар і ні перед ким не повинний звітувати.
Реальність:     Фонди укладають договір з організацією, що береться здійснити
проект, що         знаходиться відповідно до потреб (інтересами, пріоритетом)
самого фонду. Ваш        проект стає в такий спосіб тим документом, що
юридично зв'язує вас і ваш фонд.        За цим контрактом ви зобов'язані вчасно
надавати фонду всю документацію -           звіти, повідомлення про зміни в
програмі і т.д.
Правило:      "Грант накладає на вас насамперед зобов'язання".

Міф п'ятий: Збрехавши і представивши свою організацію в більш вигідному світлі, чим є
насправді,      я доможуся більшого, ніж говорячи тільки правду.
Реальність: У вас може виникнути бажання прикрасити правду. Навряд чи це може
допомогти.      Плідність ваших відносин з фондом залежить, в основному, від того,
              наскільки ви довіряєте один одному. Якщо виявиться
неправда, ви не тільки ризикуєте     репутацією своєї організації, але, швидше за все,
повинні будете повернути вкладені        гроші.
Правило:   "Чесність – краща тактика."

Міф шостий: Свою мету і завдання я повинний цілком підкорити інтересам фонду.
                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Реальність: Деякі здобувачі переконані, що їхні шанси збільшаться, якщо орієнтиром
для          них будуть, у першу чергу, інтереси і мета донора, і тільки потім –
свої власні.        Візьміть курс на рівноправне співробітництво. Визначите
власні цілі і потреби і          спробуйте зблизити їх з інтересами фонду.
Правило:    "Ви не можете керувати вітром, але ви можете керувати вітрилами".

Міф сьомий:     Відмова – це справжня катастрофа.
Реальність:     У цій грі у вас дуже багато суперників. Звичайно тільки 10-30% усіх
              пошукувачів одержують позитивну відповідь. Тому, якщо на
вашу пропозицію          надійшла негативна відповідь, поставтеся до цього як
до гарного уроку і -           спробуйте знову! З’ясуєте у донора, чому він
відмовився фінансувати вашу ідею,           і ніколи не відмовляйтеся від
наступних спроб.
Правило:       "Якщо вас спіткала невдача, вчіться на своїх помилках і пробуйте
знову і              знову!"
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»
             Управління проектом
Менеджмент проектів здобув репутацію чогось наближеного майже до “чорної магії” –
майстерність,  котрою  володіють  лише  професіонали,  добре   обізнані з
найрізноманітнішими дисциплінами та методиками з дивними назвами та іменами.
Загалом немає жодних підстав, щоб сприймати менеджмент таким чином.
Менеджмент проектів – застосування дієвої методики менеджменту
структуризованому стилі. Майстерність полягає у правильному визначенні того,
коли з”являються ті обставини, в яких треба застосувати згадану методику, а також
у визначенні найкращого шляху для здійснення цього.
Ця книга розглядає основні сфери менеджменту проекту. Зрозумівши ці сфери та
застосовуючи деяки з методів, ми можемо покращити наші можливості управління
проектами з метою забезпечення успішного їх завершення.

Основні сфери менеджменту проекту
 Розуміння природи (сутності) проекту
 Роль менеджера проекту
 Започаткування проекту
 Планування проекту
 Контроль над проектом
 Використання автоматизованих інструментів
 Індивідуальні якості Менеджера проекту
 Успішне завершення проекту

 Природа проекту
 Визначальні характеристики
 Типовий життєвий цикл проекту
 Роль Менеджера проекту
 Переваги систематичного підходу
    Перед тим, як розпочати детальний розгляд Менеджменту проектів, нам треба
  зрозуміти, що таке проект і чому Менеджмент проектів відрізняється від звичних
                               заходів по управлінню.
Природа проекту
Найочевиднішою характеристикою проекту є те, що він має досягти якоїсь
конкретної мети, котра зазвичай, визначається в назві проекту: Проект тунелю через
канал, Проект аеробус, Проект побудови нового причалу і т.п. Це відрізняє його від
рутинних заходів, що складають частину звичайної роботи організації, як
наприклад: забезпечення виплати зарплати, редагування щоденної газети або
чергове виробництво партії консервованої квасолі.
Ми розглядаємо завдання та цілі проектів як окрему тему трохи пізніше на цьому
тижні, а на даному етапі, здається, найкраще розглядати проект як засіб до зміни.
Якщо успішно завершити проект, він матиме вплив на життя людей, змінюючи їх
              ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

стиль роботи або оточення навколо них. управління проведенням зміни, вочевидь,
відмінною (та часто набагато складнішою) справою чим підтримання статус кво, і
саме з цієї причини проекти здіййснюються для реалізації такої зміни
контрольованим шляхом.
Окрім того, ніколи не буває двох однакових проектів. Проект по розробці цьогорічного
салону зразкової сім’ї може здаватися вже надто схожим на минулорічний проект, однак
цілі будуть відрізнятися, обставини вже змінилися і з’явилися нові люди.
Основні характеристики проекту

  є засобом / інструментом для здійснення зміни
  має чітко окреслений початок та кінець
  має конкретну мету
  призводить до отримання реальних результатів
  є відмінним від інших
  за нього несе відповідальність окрема особа або структура
  вимагає затрат коштів, ресурсів та часу
  передбачає використання різноманітних ресурсів та знань

Всі ці характеристики не обов’язково виявлятимуться одразу ж після початку проекту.
нам може бути відома конкретна мета, але нам треба передбачити “приховані” питання,
котрі виявлятимуться в процесі здійснення проекту. Навіть якщо буде надано бюджет та
конкретні строки, важко достеменно передбачити реальну вартість, затрати ресурсів та
часу проекту. всі ці пункти треба підтвердити на початковому етапі здійснення проекту.
Єдине, в чому Менеджер проекту може бути абсолютно переконаним – це в тому, що саме
на ньому лежатиме вся відповідальність і що саме його осуджуватимуть чи хвалитимуть
за невдачу чи успіх.


Життєвий цикл типового проекту
Для того, щоб застосувати до проекту який-небудь тип структури, доцільно
визначити, що всі проекти мають однакову базову структуру. Який би не був проект
він завжди проходить через низку чітко визначених етапів.

Природа цих етапів, звичайно, відрізнятиметься залежно від типу проекту, як і
відрізнятиметься тривалість проходження через кожен етап – від хвилин до років.
Решта етапів проекту будуть наступними:


Етапи типового проекту
 Започаткування
 Конкретизація
 Проектування
 Розбудова
                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

 Застосування/втілення
 Використання та перегляд

 Започаткування
Започаткування є найважливішим етапом будь-якого проекту. Якщо неефективно
розпочати проект, шансів на успіх практично не залишиться.
Початок проекту включає в себе такі аспекти, як визначення конкретної сфери, котру
охопить проект, з”ясування цілей, узгодження бюджетів та отримання необхідних
погоджень по проекту.

Цей період також може бути найбільш напруженим для Менеджера проекту, тому основна
частина цієї книги й присвячена тій роботі, що характерна для цього етапу.

 Конкретизація
Конкретизація – це той етап проекту, коли визначаються конкретні вимоги.
Протягом цього періоду Ви будуте тісно спілкуватися з тими людьми, котрі
використовуватимуть кінцевий результат проекту.

Саме в цей момент користувач чітко та ясно говорить Вам, що він хоче від Вас отримати.
Важливо, однак, зазначити, що на цьому етапі основна увага приділяється питанню “що”,
а не “як”.

Оскільки тепер Ви вже чіткіше собі уявляєте, що саме має бути зроблене для здійснення
проекту, Ви також краще зрозумієте скільки коштів та часу вимагатиме цей проект. Як
правило, тепер треба повернутися до спонсора проекту, маючи детальну інформацію та
чіткі плани дій, для отримання погодження на подальшу роботу по проекту.

 Проектування
Саме на етапі проектування питання “що” трансформується у питання “як”.
Поступово починає вимальовуватися кінцевий результат. Маючи на озброєнні
погоджені вимоги, технічні експерти – архітектори, системні аналітики, інженери,
фізики – готуватимуть вирішення поставленої проблеми.

Таке проектування формує деталізований план для наступного етапу. Ці плани можуть
мати найрізноманітнішу форму: схематичний (діаграмний) план, робоча модель, прототип
чи детальна конкретизація.

Як і на попередньому етапі проект (план) погоджується користувачем, після чого
розробляються більш детальні конкретні плани для наступного етапу.

 Розбудова
Нарешті, створюється щось реальне: копають тунель, споруджують будівлю,
розбудовують систему. Етап розбудови - це той період, на який чекають з найбільшим
нетерпінням. Завжди існує спокуса якомога швидше перескочити через стадії
започаткування, конкретизації та проектування з єдиною лише метою - аби
продемонструвати всім свою здатність щось творити. З такою спокусою необхідно
боротися.

 Втілення
Наш продукт спроєктовано та побудовано і тепер він майже готовий для вжитку та

               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

використання.Хоча протягом практично кожного етапу ми не раз повинні
пересвідчитися,що те, що ми розбудовуємо дійсно відповідає бажанню користувача,
процес остаточного прийому зробленого відбувається на цій стадії.

На цьому етапі вживаються також і всі кроки, які необхідно зробити для здійснення
переходу до нових обставин. Пам’ятаємо, що менеджмент проекту полягає у менеджменті
якоїсь зміни. Звичайно, прогресивною є розробка бензину без вмісту свинцю, однак для
його використання необхідно провести модифікацію автомобілів, роз’яснити переваги
споживачам та встановити належні ціни.

 Використання

Етап використання досить часто випускається з поля зору, оскільки його навіть не
вважають частиною проекту. Проте, його не можна ігнорувати. Коли ми
пересвідчилися, що наш продукт працює ( корабель не затонув при першому ж ударі
пляшки шампансткого об його борт ), тільки тоді проект можна вважати
завершеним. Як і у випадку з попередніми етапами- представляється якийсь
результат: остаточне заключення чи звіт, в якому детально викладені спостереження
після стадії втілення проекту.

Після того, як Ваш продукт знаходився у використанні протягом якогось періоду часу - і,
напевне, не дуже тривалого періоду - почнуть з’являтися нові проблеми та нові вимоги, і
весь цикл починається заново.


РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТУ
Роль менеджера, будь-якого менеджера, в загальному контексті визначається
наступним чином:

 Роль менеджера:

  Планувати
  Організовувати
  Координувати
  Контролювати
  Керувати

Все це можна справедливо застосувати й до Менеджера проекту. Відмінність, однак,
полягає в тому, що Менеджер проекту виконує всі ці завдання з метою здійснення зміни, а
не збереження статусу кво.
Хоча всі ці аспекти стосуються й менеджера проекту, в нашому випадку відбувається
перенос наголосу, в результаті чого всі вище названі ролі спільно зосереджуються на
досягненні мети, поставленої перед проектом, а також ще й те, що проект завжди
тісно пов”язаний з функціональними завданнями організації.
Значна частина таких зусиль виявлятиме себе у тій ролі, що називається посередництво у
спілкуванні.

 Залучення та утримання спонсорів
Залучення впливового спонсора для проекту є визначальним для досягнення
успіху.Це особливо стосується довготривалих проектів.
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Особливо коли мова йде про організації з динамічним темпом розвитку, які швидко
змінюються структурно, цілком можливо, що обставини змінюватимуться швидше, аніж
здійснюватиметься Ваш проект. Якщо Ваш проект був головною подією місяця на час
його початку, ситуація може змінитися, скажімо, через один рік, коли почнуть з’являтися
новіші та цікавіші проекти (навіть якщо й потреба у Вашому проекті залишатиметься
такою ж, як і була на початку ).

 Реклама проекту
Цей аспект тісно пов”язаний з процесом залучення спонсорів, але у цьому випадку
стосується всіх рівнів організації. Менеджер проекту несе відповідальність за те, щоб
постійно підтримувати довіру до свого проету і забезпечувати достойний імідж
проекту впродовж його здійснення.
Менеджер проекту найчастіше буде головним джерелом зв’язку між командою, котра
працюватиме по проекту, та зовнішнім світом. Тому важливо, щоб він належну увагу
приділяв підвищенню іміджу проекту.

Очікування з боку користувачів стосовно Вашої роботи можуть змінюватися в дуже
широкому діапазоні - від повного скептицизму до надмірного оптимізму з огляду на те, як
зміниться їх життя після завершення проекту.

Дуже важливим для забезпечення успіху проекту є стримування таких крайнощів.
Користувачі мають право залучатися до всіх аспектів здійснюваного проекту задля того,
щоб встановити між вами стосунки, які б дозволяли двостороннє спілкування.

Пам’ятайте, що в самому кінці саме реакція користувачів на результати Вашої роботи
буде визначальним фактором успіху чи провалу Вашого проекту.
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»


Список використаної літератури

 1. Довідник донорських організацій та благодійних програм, що працюють в
   Україні. Творчий центр Каунтерпарт. Київ, Україна .

 2. Directory of American Grantmakers that fund charitable organisations and
   individuals outside the USA. Chapel & York Limited. Great Britain, London .

 3. Как просить деньги. В помощь пишущим заявки на гранты/Авт.-сост.
   М.С.Блинников, Д.А. Даушев, Е.А.Симонов – 3-е изд. доп. и испр. – М.:Изд-во
   Центра охраны дикой природ.

 4. «Основи управління неурядовою організацією». Проект Європейського Союзу
   «Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України. Київ
   2004 р.

 5. «Чотири кроки до успіху». Посібник з менеджменту для неурядових організацій.
   Проект «Голос громадськості» за фінансовим сприянням Світового банку та
   Канадського Агенства з міжнародного розвитку. Київ 2005 р.

 6. Настільна книга Неприбуткових організацій. За редакцією А.Ткачука. Інститут
   громадянського суспільства, Київ 2005 р.
               ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»


                                             ДОДАТКИ

                ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ПРОЕКТІВ

Проект “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні „Гідна Україна” оголошує
конкурс проектів для організацій громадянського суспільства (ОГС) України. Даний Проект виконується
компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Українськими партнерами є
Фундація Україна - США, Інтерньюз Україна, Творчий центр Каунтерпарт, Київський міжнародний інститут
соціології та Український освітній центр реформ. Проект має на меті підтримку незалежного громадського
моніторингу та просування громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією.

Грантова програма спрямована на підтримку практичних, орієнтованих на конкретний результат
проектів, що передбачають проведення заходів щодо попередження корупції; підвищення рівня прозорості,
підзвітності та добропорядності роботи органів влади; просування громадських інтересів щодо зменшення
корупції; покращення етичних норм у суспільстві; просвіти населення та формування нетерпимості до
проявів корупції; та залучення громадян до активної участі в антикорупційних кампаніях.

Проект буде підтримувати діяльність ОГС у наступних напрямках:
 Громадський моніторинг: забезпечення громадського моніторингу та контролю за роботою органів
  влади з метою підвищення рівня прозорості та підзвітності роботи органів державної влади та процесу
  прийняття рішень;
 Просування реформ: ініціювання та просування реформ, що сприяють зменшенню можливостей для
  виникнення корупції;
 Правова просвіта та правовий захист: підвищення рівня обізнаності населення щодо прав та
  обов’язків громадян у відносинах з органами влади, включаючи права на отримання державних послуг;
  надання правових послуг громадянам, що стикнулись з корупцією;
 Активізація суспільства: підвищення рівня поінформованості громадян та їх усвідомлення причин
  виникнення та негативних наслідків корупції, а також залучення населення до антикорупційних
  кампаній.
Пріоритетними сферами реалізації проектів є:
   судова система;
   система надання державних послуг та етика в органах влади;
   регуляторні процедури;
   система вищої освіти.
Проекти можуть бути також націлені на інші сфери діяльності органів влади, що уражені корупцією та є
важливими для населення (наприклад, бюджетний процес, система державних та муніціпальних замовлень,
система охорони здоров’я, житлово-комунальна сфера, земельне питання тощо).

Обов’язковою частиною діяльності ОГС по запропонованому проекту має бути співпраця
із ЗМІ, широке розповсюдження інформації про свій проект та про результати
дослідженнь щодо стану корупції в Україні, які проводяться в рамках проекту «Гідна
Україна».

Термін реалізації проекту: від 3-х до 7-и місяців. Грантова підтримка - від 3 до 15
тис. доларів США. Організація-основний заявник, або співвиконавець(і) повинна(і)
зробити власний внесок в розмірі 15% від загальної вартості проекту. Грантова
програма адмініструється українським партнером проекту Творчим центром Каунтерпарт
(ТЦК). Останній термін подачі аплікаційних документів – 16 квітня 2007 р. до
17:00 за київським часом. Документи можуть бути надані особисто або надіслані
поштою за адресою:

        Творчий центр Каунтерпарт, пр-т Бажана 30, к.8, м.Київ 02140 Україна
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

                                               Додаток 2                ФОРМА ОЦІНКИ ПРОЕКТУ

Реєстраційний номер проекту:      _____________________________________________
Дата здійснення оцінки:         _____________________________________________

ЕТАП №1 – Відповідність формальним вимогам

                                               Так  Частково  Ні
Заявка надійшла не пізніше зазначеного в Положенні останнього терміну подачі
проектних заявок                                               
Заявка відповідає одному або декільком напрямам програми в зазначених сферах
Програми                                                   
Напрями діяльності:         Сфери реалізації проекту:
 громадський моніторинг       судова система
 просування реформ          система надання державних послуг та етика в
 правова просвіта та правовий     органах влади
 захист               регуляторні процедури
 активізація суспільства       система вищої освіти
                   інші

Проект заявлений від імені юридичної особи, яка відповідає вимогам Положення про
Програму грантів                                               
Термін виконання та тривалість проекту відповідає зазначеним в Положенні про Програму
грантів                                                    
Проект буде виконуватись на території України                                 
Надані всі необхідні документи в електронній формі – проектна заявка та кошторис за
встановленою формою                                              
Надані 2 примірника всіх необхідних документів у роздрукованому вигляді – проектна
заявка та кошторис за встановленою формою та Додатки, що зазначені як обов’язкові               
В проектній заявці всі частини заповнені і, принаймні, мінімально описані                   
Сума гранту, що запитується, відповідає вказаному можливому розміру (від 3 до 15 тис. дол.
США)                                                     
Внесок організації складає не менше 15% від загальної вартості проекту                    
Контактна інформація організації-виконавця чітко прописана                          
Рішення
Відхилити за формальними ознаками від процедури оцінки                          
Продовжити оцінювальний процес                                      

ЕТАП №2 – ОЦІНКА ПРОЕКТУ

                  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ                          БАЛ
А. Персонал – від 0% (погано) до 10% (відмінно)
Б. Спроможність та досвід організації – від 0% (погано) до 20%(відмінно)
В. Технічний підхід – від 0% (погано) до 45%(відмінно)
Г. Управління проектом – від 0% (погано) до 10%(відмінно):
Д. Вартість проекту – від 0% (погано) до 15%(відмінно):
                                  ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ
Рекомендації:
 Схвалити.


                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»


 Запросити додаткову інформацію або документи/внести зміни/здійснити ознайомчий візит
Коментарі (вкажіть конкретно яка інформація або документи повинні бути додані, які зміни повинні бути зроблені, я
питання необхідно прояснити під час ознайомчого візиту) Відхилити. Коментарі:
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

                                                 Додаток 3                      ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

  на участь у Програмі грантів в рамках Проекту

  “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”


1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

Назва проекту:                   Молодь проти корупції
Термін реалізації проекту:             7 місяців
Загальна вартість проекту (в дол.          20526,00
США):
В тому числі:
   Сума, що запитується (в дол.          14996,00
   США):
   Власний вклад організації-           4730,00
   виконавця
   Вклад інших організацій            800,00

2. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Напрями діяльності:
    Активізація суспільства: підвищення рівня поінформованості громадян та їх
    усвідомлення причин виникнення та негативних наслідків корупції, а також залучення
    населення до антикорупційних кампаній.

Сферами реалізації проекту є:
 регуляторні процедури;
 система вищої освіти;

3. ОПИС ПРОЕКТУ


3.1. Опис проблеми:     (Будь ласка, надайте стислий опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект, та
опишіть ситуацію, яка склалася на даний момент в регіоні (не більше пів сторінки тексту)
  Основними чинниками виникнення в Україні ситуації високого рівня корупції є менталітет,
   який сприяє вибору корупційних шляхів, та державні інститути, які дозволяють існувати
 цим шляхам. Обидва фактори склалися в українському суспільстві за часів існування України,
      як частини Російської імперії та Радянського Союзу. Декілька сот років не могли не
     залишити відбитку на громадській свідомості, на образі думок, на моделі поведінки, на
    ставленні до реальності та на сприйнятті ідей, а саме це і є „менталітетом”, „...коли
  беззаконна практика існує протягом великого періоду часу, вона стає невід’ємною частиною
           місцевої культури і починає впливати на систему соціальних переконань”.
    Люди починають вважати, що корупція – найкращий засіб для вирішення своїх проблем.
  Звичка платити представникам дорожньо-патрульної служби, медичним працівникам та
  викладачам освітніх закладів вже давно стала нормою поведінки. В багатьох випадках люди
   віддають перевагу корупційним методам вирішення проблеми через брак інформації щодо
 законних шляхів рішення та відсутність знань про свої права та механізми їх захисту. Як це
не прикро, але ніхто особисто не замислюється про власну відповідальність за катастрофічні
    показники рівня корупції. Тож формування особистої відповідальності за стан корупції в

                   ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

 університеті, місті, державі, та усвідомлення власної відповідальності дозволить сприяти
     ефективності антикорупційної кампанія та подолання корупції в цілому. Саме тому
     необхідно проведення інформаційної кампанії серед населення, особливо молодого, які
   безумовно мають стати ключовими фігурами у антикорупційній кампанії, про негативне
  значення та наслідки корупції та формування свідомої життєвої позиції по відношенню до
     корупційних дій. Надзвичайно важливо формувати особисту відповідальності за стан
  корупції в державі саме у молодих людей віком від 15 – 25 років, тому що молодь, що тільки
     починає активно брати участь у громадському житті, має бути готовою до процесу
      взаємодії з владою, з державними та освітніми закладами та установами, а також
 усвідомлювати особисту відповідальність за стан корупції, знати власні права та механізми
                                          їх захисту.

3.2. Цільова група та регіональне охоплення проекту: (Будь ласка, вкажіть кого і скільки буде залучено
як цільову групу та в якому регіоні / регіонах буде реалізовано проект)
Цільовою групою проекту є молоді люди віком від 15 – 25 років, що проживають в Донецькому
регіоні, старшокласники загальноосвітніх шкіл та студенти вищих навчальних закладів.
Цільовою аудиторією проекту є 980 осіб: 20 вчителів загальноосвітніх шкіл; 470 школярів
загальноосвітніх шкіл; 490 студентів ВУЗів регіону.

3.3. Мета проекту:
Виховання у молоді розуміння негативного значення та наслідків корупції та формування активної
позиції нетерпимості до корупції через її залучення до антикорупційних програм.

3.4. Завдання проекту:
1. Розробити курс тренінгових занять по темі „Корупція”, що передбачає надання знань та
формування активної позиції нетерпимості для молоді.
2. Підготувати 20 вчителів загальноосвітніх шкіл для проведення тренінгів для старшокласників
по темі „Корупція” на 3-денних тренінгах.
3. Підготувати 20 молодіжних лідерів, студентів ВУЗів як тренерів по курсу „Корупція” на 3-
денних тренінгах.
4. Надати 800 особам молоді знання про те, що таке корупція, наслідки корупції, права людини,
механізми захисту, важливість власної активної позиції щодо протидії корупції шляхом
проведення тренінгів підготовленими тренерами (40 осіб) для студентів в ВУЗах регіону та для
старшокласників в загальноосвітніх школах регіону.
5. Провести дебати за участю 70 старшокласників по обговоренню наслідків корупції та ролі
активної позиції нетерпимості у подоланні корупції.
6. Провести дебати за участю 70 студентів ВУЗів регіону по обговоренню наслідків корупції та
ролі активної позиції нетерпимості у подоланні корупції.

3.5. Технологія виконання проекту (Надайте детальний опис, як саме буде виконуватись проект. Не більше 5
сторінок).
Курс тренінгових занять передбачає набір інтерактивних вправ розрахованих на 10 годин для
позакласних занять в школах та Вузах регіону. Розклад занять може бути гнучким: два заняття по
5 годин для студентів (всього 10 годин), і може мати різні варіанти в залежності від зручності як,
наприклад для школярів, оскільки тренінги проводитимуться після уроків не можуть бути
тривалими, 5 занять по 2 години (всього 10 годин) або мати інші варіанти, особливою умовою є
повний курс, тобто 10 занять. Для розробки курсу буде створено робочу групу з осіб, що мають
досвід розробки навчальних тренінгових курсів та досвід тренерської роботи. Передбачається, що
в робочу групу увійдуть: Світлана Гордійчук, фахівець обласного управління освіти й науки
Донецької облдержадміністрації, тренер програм „Рівний-рівному” та програм формування
здорового способу життя, співавтор тренінгового курсу „Формування життєвих навичок у дітей
групи ризику” для проектів МОП, програми з викорінення найгірших форм дитячої праці в
Україні; Андрій Донець, тренер з міжнародних молодіжних проектів Ресурсного центру SALTO-
YOUTH EECA, співавтор тренінгових курсів для державних службовців „Публічна політика
Європейського союзу”, „Молодіжна політика Європейського союзу”, „Соціальна політика
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Європейського союзу”; Валентина Дьомкіна, національний тренер програми „Практичне право” та
„Здоровий спосіб життя”, співавтор тренінгових курсів „ Практичне право”, „Формування
життєвих навичок у дітей групи ризику”, „Молодіжна політика Європейського союзу”, „Соціальна
політика Європейського союзу”. Передбачається, що обласне управління освіти й науки надасть
рекомендації для викладання курсу в школах регіону.
Метою тренінгового курсу буде: надати знання про те, що таке корупція, наслідки корупції, права
людини, механізми захисту, важливість власної активної позиції щодо протидії корупції.
Заняття тренінгового курсу будуть вміщені в методичний посібник з рекомендаціями для
проведення занять.   Передбачається надрукувати посібник накладом 100 екземплярів та
забезпечити ними тренерів проекту.
Для проведення освітньої роботи серед старшокласників регіону передбачається на основі
конкурсу відібрати найактивніших вчителів середніх шкіл, 20 осіб, що мають бажання та
мотивацію працювати у напрямку формування розуміння негативного значення та наслідків
корупції та формування активної позиції нетерпимості по відношенню до корупції. Підготувати
відібраних вчителів як тренерів для роботи по тренінговому курсу зі школярами під час
триденного тренінгу для тренерів, на якому вони навчаться методикам проведення тренінгів та
вправам зазначеного курсу, а також навички проведення тренінгових занять. Передбачається для
проведення тренінгу для тренерів запросити авторів курсу. Партнером у виконання даного
компоненту виступатиме управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації.
Для проведення освітньої роботи серед студентів передбачається підготувати 20 тренерів з
активних студентів, що мають бажання та мотивацію працювати у напрямку формування
розуміння негативного значення та наслідків корупції та формування активної позиції
нетерпимості по відношенню до корупції на підставі відкритого конкурсу. Інформацію про
конкурс буде розповсюджено через ресурси Інтернету, через студентські дебатні клуби,
партнерські громадські організації. Обов’язковою вимогою для кандидата в тренери є бажання,
наявність підтримки провести щонайменше 1 тренінговий курс для своїх однолітків, студентів
Вузів. Під час триденного тренінгу для тренерів вони навчаться методикам проведення тренінгів
та вправам зазначеного курсу, а також отримають навички проведення тренінгових занять. Всі
тренери будуть забезпечені методичним посібником по курсу. Для проведення тренінгу для
тренерів в якості тренерів планується запросити авторів курсу.
Кожен підготовлений тренер, 20 вчителів та 20 студентів, проведе щонайменше по одному
тренінговому курсу для групи слухачів (студенти тренери для студентів, вчителі –для
старшокласників 10-12 клас). Таким чином в результаті проведення тренінгових занять знання,
інформацію та навички отримають щонайменше 800 осіб, молоді Донецького регіону. Кожен
тренер для проведення тренінгового курсу отримає від організаторів набір матеріалів, необхідних
для тренінгу (папір, маркери, скотч, ножиці та інше). Перед початком тренінгового курсу кожен
тренер підготує графік проведення тренінгових занять, вони будуть вибірково відвідуватись
адміністрацією проекту та тренерами. Тренінгові заняття проводитимуться в приміщення ВУЗів та
загальноосвітніх шкіл.
В проекті передбачається проведення дебатів за участю 70 старшокласників по обговоренню
наслідків корупції та ролі активної позиції нетерпимості у подоланні корупції. Для участі у заході
будуть запрошені старшокласники загальноосвітніх шкіл Донецької області, що виявлять бажання
прийняти участь, а також представники тих шкіл, що приймали участь в тренінговому компоненті.
Програма заходу розрахована на 2 дні і передбачає: дебати (методологія дебатів Карла Попера,
політичний формат) між учасниками по обговоренню теми та напрацюванню пропозицій бачення
дітей, щодо подолання корупції; зустріч дітей, учасників заходу з представниками державної
влади (різні управління та служби що мають відношення до проблеми корупції та її подолання) у
вигляді відкритої дискусії по обговоренню пропозицій та бачень дітей щодо проблеми корупції в
суспільстві. В результаті проведення даного заходу учасники отримають можливість дослідити
тему, що обговорюватиметься, напрацювати власну позицію і відношення, сформувати активну
позицію нетерпимості до корупції.
В проекті також передбачено проведення дебатів за участю 70 студентів ВУЗів регіону по
обговоренню наслідків корупції та ролі активної позиції нетерпимості у подоланні корупції.
Учасників буде відібрано на конкурсній основі, інформація про конкурс буде розташовано на
молодіжних сайтах, використовуючи розсилки, а також будуть вивішені оголошення в ВУЗах.
                 ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Програма заходу розрахована на 2 дні і передбачає: Парламентські дебати між учасниками по
обговоренню теми та напрацюванню пропозицій бачення, щодо подолання корупції; круглий стіл
з представниками державної влади (різні управління та служби що мають відношення до проблеми
корупції та її подолання) по обговоренню проблеми корупції в суспільстві. В результаті
проведення даного заходу учасники отримають можливість дослідити тему, що
обговорюватиметься, сформувати активну власну позицію нетерпимості до корупції.

3.6. Етапи виконання проекту
ЕТАП 1: Розробити тренінговий курс для молоді по темі „Корупція”, що передбачає надання знань та
формування активної позиції нетерпимості для молоді.
Заходи             Строки   Результати/Проду   Показники     Свідчення     Вартість
                виконання  кти         оцінки       успішного     етапу
                                          виконання
                                          етапу
1. Сформувати робочу групу   Червень-  Група        Регулярні     Розроблено 10   400,00 дол.
з 3 осіб для розробки курсу  липень   сформована   та  зустрічі робочої  годинний     США
                2007    працює    над  групи       тренінговий
                      розробкою                курс
                      тренінгового
                      курсу
2 Видання методичного     Липень-   Видано                 Наявність 100   400,00 дол.
посібника по тренінговому   серпень   методичний               екз. посібника  США
курсу „Корупція”        2007 року  посібник,
                      накладом 100 екз.

ЕТАП 2: Підготувати 40 тренерів (20 вчителів шкіл, 20 лідерів-студентів) для тренінгового курсу
„Корупція” на 3-денних тренінгах.
1. Провести    конкурсний  Вересень  Відібрано    20  Сформовано     Наявність     -
відбір вчителів        2007    вчителів,    що  групу вчителів   списку
                      мають бажання та   для підготовки   учасників
                      мотивацію      в    якості
                      проводити      тренерів
                      освітню роботу
2. Провести конкурсний     Вересень  Відібрано    20  Відібрано  20   Сформовано    -
відбір серед студентів ВУЗів  2007 року  лідерів-студентів  мотивованих    групу з 20 осіб
                      для підготовки в   осіб        для підготовки
                      якості тренерів             в    якості
                                          тренерів

3. Провести навчальний 3-   Жовтень   Підготовлено 20   Наявність  20  20   вчителів  1423,00
денний тренінг для вчителів  2007    тренерів-вчителів  вчителів-     володіють     дол. США
                      загальноосвітніх   тренерів      методикою для
                      шкіл  по  темі           викладання
                      „Корупція”               тренінгового
                                          курсу
4. Провести навчальний 3-   Жовтень   Підготовлено 20   Наявність  20  20 молодіжних   1423,00
денний тренінг для студентів  2007 року  тренерів-      студентів-     тренерів     дол. США
                      студентів по темі  тренерів      володіють
                      „Корупція”.               методикою
                                          викладання
                                          тренінгового
                                          курсу


ЕТАП 3: Надати 800 особам молоді знання про те, що таке корупція, наслідки корупції, права людини,
механізми захисту, важливість власної активної позиції щодо протидії корупції шляхом проведення
тренінгів підготовленими тренерами (40 осіб) для студентів в ВУЗах регіону та для старшокласників в
загальноосвітніх школах регіону.
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

1.  Формування   графіка  Жовтень    Сформовано      Складено      Наявність
проведення   тренінгових  2007      групи     для  графік       сформованих
занять та групи                проведення занять  тренінгових     груп    та
                       та    складено  занять       розкладу
                       розклад занять
2.Забезпечення матеріалами   Жовтень    Тренери   мають  Тренери       Наявність    1200,00
тренерів            2007      необхідні      забезпечені     матеріалів  у  дол. США
                       матеріали   для  матеріалами     тренерів
                       проведення
                       тренінгових
                       занять
3.Проведення 40 навчальних   Листопад    Щонайменше 800    Наявність знань   Сприски      200,00 дол.
тренінгів           2007      осіб    молоді  стосовно      реєстрації    США
                       отримали знання   корупції та як їй  учасників,
                       та   сформували  протидіяти   у  відгуки
                       активну  власну  молоді       учасників,
                       позицію                 порівняльний
                       нетерпимості по             аналіз  анкет
                       відношенню   до            учасників до
                       корупції                 тренінгового
                                            курсу та після
                                            його
                                            закінчення

ЕТАП 5: Проведення дебатів за участю 70 старшокласників та 70 студентів ВУЗів регіону по
обговоренню наслідків корупції та ролі активної позиції нетерпимості у подоланні корупції.
1.Відбір  та  запрошення   Листопад    Відібрано   та  Сформовано     Учасники     -
учасників шкільних дебатів   2007      запрошено      список       отримали
                       представників    учасників      запрошення до
                       шкіл Донецького   заходу       участі    у
                       регіону до участі            шкільних
                       у заході                 дебатах
2.Відбір  та  запрошення  Листопад    Відібрано   та  Сформовано     Учасники  та  -
учасників    студентських  2007      запрошено      список       експерти
дебатів та експертів             студентів   до  учасників      отримали
                       участі     у  заходу       запрошення до
                       студентських               участі    у
                       дебатах    та            студентських
                       експертів                дебатах
3.Проведення дебатів по    Грудень    Сформовано      Старшокласник    Списик      1370,00
обговоренню    наслідків  2007 рік    активну позицію   и     добре   реєстрації    дол.США
корупції та ролі активної           нетерпимості по   розуміють що    учасників
позиції  нетерпимості  у          відношенню   до  таке корупція та  заходу, аналіз
подоланні корупції серед           корупції у 70    усвідомлюють    оціночних
школярів регіону               старшокласників   необхідність    анкет, відгуки
                       Донецької області  активно діяти та  учасників
                                  нетерпимо      заходу
                                  відноситись до
                                  корупції
4.Проведення дебатів по    Грудень    Сформовано      Молодь добре    Списик      1370,00
обговоренню    наслідків  2007 рік    активну позицію   розуміє що таке   реєстрації    дол.США
корупції та ролі активної           нетерпимості по   корупція   та  учасників
позиції  нетерпимості   у         відношенню   до  усвідомлює     заходу, аналіз
подоланні корупції серед           корупції у 70    необхідність    оціночних
студентської молоді              студентів ВУЗів   активно діяти та  анкет, відгуки
                       Донецької області  нетерпимо      учасників
                                  відноситись до   заходу
                                  корупції

3.7. Залучення цільової групи: (Яким чином цільову групу буде залучено до планування та реалізації проекту?)
                 ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Цільова група проекту активно залучатиметься до планування та реалізації проекту, так як
безпосередньо буде залучена до організації та проведення тренінгових курсів, під час підготовки
та проведення дебатів. До того ж заходи за проектом передбачають активну участь цільової групи
в проекті, так методологія дебатів передбачає обговорення теми на рівних за одним столом з
однолітками та експертами. Під час розробки та планування проекту також залучались
представники цільової групи, що дозволило включити до проекту найцікавіші заходи для молоді.

3.8. Залучення громадян: (Яким чином планується досягти максимального залучення громадян (інших
громадських організацій, бізнесу, органів влади, активних громадян тощо) до виконання проекту? Скільки громадян
буде залучено? Як це сприятиме досягненню мети проекту?)
В проекті передбачається залучення громадян, а саме представників громадських організацій,
місцевих органів влади в якості експертів під час проведення дебатів серед старшокласників та
студентів Донецького регіону. Передбачається залучення біля 30 осіб. Залучення громадян
сприятиме досягненню мети бо дозволить обговорити з молоддю проблеми корупції та важливість
мати активну позицію нетерпимості по відношенню до корупції.

3.9. Поширення інформації: (Опишіть, як Ви будете поширювати інформацію про Ваш
проект та про результати досліджень щодо стану корупції в Україні, що будуть
проводитися в рамках Проекту “Гідна Україна” серед громадськості. Зокрема, чи маєте Ви
розроблену програму зв’язків з громадськістю? Як Ви плануєте висвітлювати діяльність
за проектом та його результати для представників громади та інших зацікавлених сторін
в засобах масової інформації та іншими способами? На яку кількість громадян буде
поширена інформація?
Результати проекту будуть поширюватись через електронні видання для третього сектору, будуть
розміщені на сайті організації та через регіональні ЗМІ. Інформація про проект для широкої
громадськості поширюватиметься через регіональні ЗМІ, представники яких отримуватимуть
інформацію про проект та запрошуватимуться за заходи, які проводитимуться в рамках проекту.
Інформація поширюватиметься на жителів Донецького регіону, орієнтовно біля 3 млн.
3.11. План життєздатності проекту
(Наведіть план щодо забезпечення життєздатності проекту після закінчення його
фінансування, наприклад: перехід на самофінансування, розвиток діяльності через
існуючі стабільні інституції, місцеве фінансування, інш.) – 1/3 сторінки
Передбачається діяльність проекту продовжувати й після припинення
фінансування, життєздатність буде забезпечено через підготовлених
тренерів, які зможуть й надалі продовжувати освітню роботу з цільовою
групою проекту – старшокласниками та студентами ВУЗів. Таким чином
освітній компонент продовжуватиме реалізовуватись, поширюючи знання
серед молоді. Передбачається й регулярне проведення дебатів як серед
школярів так і серед студентів Донецького регіону, для проведення
даного компоненту передбачається залучення фінансування від управлінь
у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації та Донецької
міської  ради.    Протягом   останніх  5  років  Донецька
облдержадміністрація та Міська рада надає підтримку для обговорення
найактуальніших для молоді тем. Донецький молодіжний дебатний центр з
1997 року постійно, безперервно працює над реалізацією своїх програм
та проектів, що також є підтвердженням життєздатності організації та
діяльності яку вона здійснює.

3.13. Відповідний досвід організації
(Опишіть/дайте перелік проектів та діяльності вашої організації в останні 5 років, що
може свідчити про досвід організації виконання робіт у заявленій в проекті темі.
Наведіть список проектів, за якими організація (чи організація співвиконавець) працює
в даний момент із зазначенням джерел та об’єму фінансування, а також контактної
інформації спонсора) – до 3 сторінок
Перелік підтриманих проектів

 Дата отримання      Організація               Проект
 фінансування

                   ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

 11.01.02      CAP                   Зроби свій вибір
 18.02.02      МФ „Відродження”            Практичні знання для засуджених підлітків
 18.03.02      МФ „Відродження”            Представлення місцевих громад в електронних
                               мас медіа
 13.05.02      Field Study Council (Great Britain)   Фінансування схеми малих грантів для НУО м.
                               Донецька
 26.06.02      Інформаційно-методичний центр      Проведення громадських слухань: „Діалог між
           „Дебати” за фінансової підтримки    молодь та владою”
           ЮНІСЕФ
 2.07.02       МФ „Відродження”            “Допоможімо жінкам”
 2.07.02       МФ „Відродження”            Міст взаєморозуміння: Донбас-Центральна Азія
 19.12.02      Міжнародна організація праці (ILO)   Викоренення праці дітей вулиць в Донецькому
                               та Київському регіонах. Пілотні дії
 25.02.03      Фундація Mama Cash           Права засуджених жінок
 25.02.03      Управління у справах сім'ї, молоді та  Молодіжне лідерство для студентів м. Донецьк
           туризму Донецької міської ради
 01.05.03      Freedom House (USAID)          Використання польського досвіду щодо
                               формування громадської думки в Східній
                               Україні відносно процесу Європейської
                               інтеграції.
 06.05.03      Світовий Банк              Покращення життя через діяльність громад
 30.07.03      МФ „Відродження”            Соціальна робота з підлітками, засудженими до
                               альтернативних засудженню видів покарань
 01.10.03      USAID                  Центр передового досвіду в рамках програми
                               МЕП
 24.12.03      Європейська Комісія           „Ми європейці”
 01.03.04      Freedom House (USAID)          "Роль місцевих органів влади в процесі
                               європейської інтеграції. Польський досвід"
 03.60.04      Європейська Комісія           Кожен голос має значення
 06.07.04      МФ „Відродження”            Місцеві екологічні дії: практика ефективного
                               партнерства
 25.06.04      МФ „Відродження”            Висвітлення стану гуманізації та демократизації
                               системи виконання покарань
 10.05.2006     МФ „Відродження”            Стандарти Європейського Союзу в сфері
                               соціальної, молодіжної та громадської політики
                               та роль державної влади в процесі їх
                               досягнення.
 30.01.2006     Фундація ПАУСІ             Молодь і громада. Участь молоді у розвитку
                               локальної демократії
 01.08.2006     Європейська комісія           „Вдосконалення системи соціальної роботи з
                               підлітками та молоддю в Донецькій та
                               Луганській областях”.

3.14. Досвід ефективного управління фінансами
(Надайте опис системи управління фінансами в організації: як ведеться фінансовий
облік? хто має право розпоряджатися коштами грантів? хто готує та підписує фінансові
документі? інш.); наведіть досвід роботи з грантами) – ½ сторінки
Коштами  гранту  має  право  розпоряджатися  виконавчий  директор
організації,  фінансові  документи готує  бухгалтер,  підписуються
документи двома особами – виконавчим директором та бухгалтером.
Фінансовий облік в організації здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства України, облік по кожному проекту здійснюється з
окремого операційного банківського рахунку. Бухгалтерський облік
господарських операцій здійснюється окремо по кожному проекту.
Організація має 6 банківських гривневих рахунки та 2 банківські
рахунки в іноземній валюті (в євро та в доларах США).
Організація має досвід управління грантами. З 1997 року організація
реалізувала понад 60 проектів, фінансованих різними донорськими
структурами. Центр має успішний досвід фінансового менеджменту
             ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
               КОРУПЦІЇ»

проектів  фінансованих Європейською  комісією,  Агентством США з
міжнародного розвитку, ОБСЄ, МФ „Відродження”, Міжнародною програмою з
викорінення найгірших форм дитячої праці в Україні Міжнародної
організації праці (ІПЕК- МОП).
Має досвід підготовки фінансових звітів відповідно до різних вимог
донорів.
            ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»                                           Додаток 4

                    ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

             на участь у Програмі грантів в рамках Проекту

   “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”


1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

Назва проекту:                "Владі -прозорість".
Термін реалізації проекту:          Червень – листопад 2007 року
Загальна вартість проекту (в дол.       167801,80
США):
В тому числі:
   Сума, що запитується (в дол.       14910,00
   США):
   Власний вклад організації-        2891,80
   виконавця

2. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Напрями діяльності:
  Громадський моніторинг.
  Правова просвіта та правовий захист.
  Активізація суспільства.

Сферами реалізації проекту є:
судова система;
система надання державних послуг та етика в органах влади;
3. ОПИС ПРОЕКТУ


3.1. Опис проблеми:
Дослідження міжнародної організації ”Transparency International” показують: Україна стає дедалі
корумпованішою. Якщо у 2005 році Україна в рейтингу корумпованості займала 107 місце (серед
159 країн), то в 2006 році вона опустилася на 122-е місце зі 146 країн світу. За твердженням
„Transparency International”, рівень корумпованості зріс на 0,1 бала. Спеціалісти „Transparency
International” відносять Україну до держав, де поширення корупції викликане насамперед
корумпованістю державних структур та органів державної влади. У світі відомо багато випадків,
коли активні свідомі дії громадян на захист своїх інтересів і прав змушували державні структури
вживати заходів для зниження рівня корупції.
Загальновідомо також, що ключовим елементом подолання корупції є поінформованість
громадськості про дії влади (хто, як, де, яким чином і на якій підставі) та про законні можливості
громадян впливати на ці процеси, про права та свободи громадян, механізми їх захисту.
 Дослідження показують, що 80% людей в нашій області не мають достатніх знань про свої
    права й механізми їх захисту, про можливості громади контролювати владу і не мають
   коштів на допомогу юристів. У переважної більшості населення низький рівень розуміння
  наслідків негативної дії корупції. Фактично правові знання та правову допомогу населенню
 безоплатно надають лише НУО. Бізнес поставлений в такі умови, що більшість підприємців
     свідомо стають учасниками корупційних схем заради збереження бізнесу. Відсутність

                 ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

    контролю з боку громади, заангажованість значної кількості ЗМІ, кругова порука серед
     чиновників, а відтак і безкарність створюють сприятливе поле для зростання рівня
 корумпованості в бласті. Пропонований проект спрямований на підвищення рівня правової
освіченості та посилення активності громадян у справі запобігання та боротьби з корупцією
                                      в нашій області.

3.2. Цільова група та регіональне охоплення проекту:
Цільові групи:
- клієнти громадських приймалень - понад 2800 впродовж терміну реалізації проекту
- читачі газети - понад 27 тис.осіб
- читачі веб-сайтів -близько 1400 впродовж 7 місяців);
- чиновники державних органів та органів місцевого самоврядування, місцеві депутати
- лідери та активісти партнерських НУО (мінімум 109), усі області України;
- депутати профільних комітетів Верховної Ради.

3.3. Мета проекту:
Сприяти зменшенню рівня корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування
області через підвищення правової грамотності населення, рівня розуміння негативної дії корупції
та її наслідків, створення механізму моніторингу, оприлюднення та громадської оцінки фактів
порушення прав громадян, етики в цих органах.

3.4. Завдання проекту:
   1. Провести аналіз звернень до громадських приймалень та виявити, на які державні установи
    та органи місцевого самоврядування і з якого приводу найчастіше скаржаться громадяни.
   2. Ініціювати інформаційні запити громадських приймалень до цих установ, провести аналіз
    відповідей.
   3. Забезпечити юридичну допомогу людям, які потерпіли від корупційних дій чиновників.
   4. Провести моніторинг 19-ти друкованих ЗМІ області щодо висвітлення рівня прозорості та
    підзвітності роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів.
   5. Встановити, про які установи, чиновників та депутатів найбільше критичних публікацій в
    ЗМІ (незаконні або неетичні дії, бездіяльність).
   6. Заснувати антикорупційний конкурс „НЕПРОЗОРІСТЬ” для чиновників, депутатів та
    установ, визначити „переможців” на основі аналізу звернень громадян та моніторингу ЗМІ.
   7. Провести 2 засідання медіа-клубу, на яких оголосити результати конкурсу, вручити премії
    та дипломи конкурсу.
   8. Результати аналізу звернень громадян та моніторингу ЗМІ щомісячно публікувати в газеті,
    розсилати до установ-„чемпіонів”, ЗМІ області (в тому числі й електронні), поширювати
    через електронну мережу НУО.
   9. Заснувати в газеті щотижневу сторінку та розділи на веб-сайтах для висвітлення діяльності
    та результатів проекту: різні рубрики.

3.5. Технологія виконання проекту (Надайте детальний опис, як саме буде виконуватись проект. Не більше 5
сторінок).
1. Громадські приймальні забезпечують юридичну допомогу людям, які потерпіли від
корупційних дій чиновників. Для виконання завдань проекту буде створена аналітична група зі
спеціалістів громадських приймалень, яка за розробленими методиками впродовж 6 місяців
аналізуватиме звернення громадян та щомісяця готуватиме звіти: на які державні структури та
органи місцевого самоврядування надійшло найбільше скарг, на що саме скарги, які норми
законодавства України чи етики чиновника були порушені, які статті Європейської Конвенції
захисту прав людини були порушені, які порушення є найбільш типовими та масовими, яку
правову допомогу отримали скаржники в громадських приймальнях. На основі отриманих
результатів аналітична група розроблятиме рекомендації для громадян - як вони мають діяти в
подібних ситуаціях, та рекомендації для керівництва установ, на які найбільше скарг, – що
потрібно зробити для запобігання порушень законодавтства та етики чиновника в даних
установах. Аналітична група ініціюватиме інформаційні запити до цих установ та аналізуватиме
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

відповіді (чи відповідь дана по суті, наскільки вона повна, чи дотримане законодавство і т. п.).
2. Впродовж 7 місяців робитиме моніторинг 19-ти друкованих ЗМІ щодо висвітлення рівня
прозорості та підзвітності роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
депутатів. Щомісяця він готуватиме аналітичні довідки: яка частота таких публікацій, про які
установи, чиновників та депутатів найбільше критичних публікацій в ЗМІ, які норми законів
України та які статті Європейської Конвенції порушені в описаних ситуаціях, які норми етики
порушені.
3. Результати аналізу звернень громадян та моніторингу ЗМІ будуть щомісяця публікуватися в
газеті, розсилатися керівництву установ, на які надійшли скарги та про які йдеться в критичних
публікаціях. Звіти будуть також розсилатися ЗМІ області, в тому числі й електронні. Звіти будуть
поширюватися через електронну мережу НУО (109 учасників).
4. Автори проекту планують заснувати антикорупційний конкурс для чиновників, депутатів та
установ, які найбрутальніше порушують норми законодавства, Європейську Конвенцію та етику.
Спеціалісти розроблять положення про конкурс та визначать журі, до складу якого увійдуть
лідери НУО, журналісти, чиновники та депутати місцевих рад. Передбачається 5 номінацій
конкурсу.
5. Планується заснувати в газеті щотижневу сторінку та розділи на веб-сайтах для висвітлення
діяльності та результатів проекту: різні рубрики. Для забезпечення якісного наповнення сторінки
буде створена редакційна група з числа журналістів, юристів, експертів з едвокасі та прав людини.
Буде складений графік виходу рубрик. Працівникам громадських приймалень, партнерам едвокасі
НУО з різних регіонів України буде запропоновано надсилати інформацію про свою
антикорупційну діяльність та історії успіху в цій галузі як окремих людей, так і організацій. Буде
призначений координатор дискусійної рубрики „Прошу слова!” для роботи з листами та дзвінками
читачів та для організації відповідей, реплік, консультацій чиновників..
6. На початку та в кінці проекту будуть проведені 2 круглі столи „Аналіз причин та шляхи
запобігання корупції”, до участі у яких будуть запрошені громадські діячі, представники
державних установ та органів місцевого самоврядування, бізнесу, місцеві депутати різних рівнів
та фракцій, громадяни, що потерпіли від корупції.
Перший круглий стіл ми плануємо провести наприкінці 2-го місяця терміну реалізації проекту,
коли будуть отримані перші 2 звіти за результатами аналізу звернень до громадських приймалень
та двомісячного моніторингу 19 ЗМІ.
Другий круглий стіл передбачається провести наприкінці проекту з тими ж учасниками,
проаналізувати узагальнюючі звіти за результатами аналізу звернень до громадських приймалень
та моніторингу 9 ЗМІ, зробити порівняльний аналіз ситуації на початку та наприкінці проекту.
Висновки та пропозиції щодо шляхів попередження корупції направити керівникам тих установ
області, де зафіксовані факти порушень у їхні центральні органи, а також у профільні комітети
Верховної Ради. Результати роботи круглого столу будуть оприлюднені.
7. По закінченні проекту буде підготовлений звіт.

3.6. Етапи виконання проекту:
ЕТАП 1: Аналіз звернень громадян Херсонщини до 7-ми громадських приймалень
Заходи            Строки   Результати/Проду Показники         Свідчення    Вартість
               виконання  кти        оцінки         успішного    етапу
                                          виконання
                                          етапу

1. Створення аналітичної    01.06.07   –  Фаховий колектив  Кількість,    15.06.07     152,50
групи для проведення      15.06.07     спеціалістів для  рівень      аналітична
аналізу звернень                проведення     професійності  група    у
                        аналізу звернень  членів      повному
                        громадян.     аналітичної   складі вчасно
                                  групи.      приступить до
                                          виконання
                                          проектних
                                          завдань.
2. Розробка концепції, мети,  15.06.07 –    Узгоджені     Відповід-ність  Забезпечення   212,50

                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

завдань, методик аналізу,   01.07.07     аналітичною      концеп-ції,     розроблени-ми
форми звітів, складання            групою     та  мети, зав-дань,   документ-тами
графіку роботи.                керівником      мето-дик      усіх
                        проекту        аналізу    та  виконавців
                        документи:      форми   звітів  проекту.
                        концепція    (з  меті      й
                        визначенням      завданням
                        мети,  завдань),  проекту.
                        методики аналізу,   Узгодженість
                        форми    звітів,  графіка роботи
                        графік роботи.    з наступними
                                   етапами
                                   проекту.
3. Облаштування робо-чих   15.06.07 –    Зручне, облаш-    Наявність      Якість
місць.            01.07.07     товане необхід    робочого місця   обладнання та
                        ною технікою та    для    членів  забезпечення
                        витратними      аналітичної     необхідними
                        матеріалами місце   групи.       матеріалами
                        для роботи членів             робочого місця
                        аналітичної                для   членів
                        групи.                  аналітичної
                                             групи.

ЕТАП 2: Моніторинг 19-ти друкованих ЗМІ щодо висвітлення       рівня прозорості та підзвітності роботи органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів.
Розробка концепції, мети, 01.06.07 – Узгоджені            Відповід-ність   Забезпечення   52,50
завдань,      методики 15.06.07    спеціалістом  та    концеп-ції,     розроблени-ми
моніторингу, форми звітів,         керівником        мети, зав-дань,   документ-тами
складання графіку роботи.          проекту         мето-дики,     усіх
                      документи:        форми   звітів  виконавців
                      концепція    (з   моніторингу     проекту.
                      визначенням       меті      й
                      мети,  завдань),    завданням
                      методика, форма     проекту.
                      звітів          Узгодженість
                      моніторингу,       графіка
                      графік роботи.      виконання
                                   моніторингу з
                                   наступними
                                   етапами
                                   проекту.
Проведення моніторингу 19   15.06.07   –  Щомісячні звіти              Дотримання    682,50
друкованих ЗМІ.        01.11.07     моніторингу   9            графіку
                        друкованих ЗМІ              роботи, вчасне
                        щодо висвітлення             надання звітів
                        рівня прозорості             для успішного
                        та  підзвітності            виконання
                        роботи   органів            наступних
                        державної влади,             етапів проекту.
                        органів місцевого             Відповідність
                        самоврядування,              звітів меті й
                        депутатів.                завданням
                                             проекту.

ЕТАП 3: Ініціювання інформаційних запитів громадських приймалень та звернень громадян до державних
структур та органів місцевого самоврядування, аналіз відповідей
Надання всебічної       01.06.07 –  Мінімум     40 Кількість   та 40 поштових 1200
юридичної допомоги       30.11.07 (і звернень      якість звернень, повідомлень
клієнтам громадських      на   довгі громадян     до вчасна      про вручення
приймалень, в тому числі й у роки, доки владних установ.    відправка  до звернень
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

написанні звернень до      працювати             владних       громадян
владних установ та в      муть                установ.      адресатам
складанні позовних заяв до   громадські                       (варіант:
суду.              приймальні                       позначки на 2-
                )                           х примірниках
                                            звернень про
                                            їх реєстрацію в
                                            установах).
Складання методики та      01.06.07 –   Мінімум 6 звітів  Кількість   та  Дотримання
аналіз   відповідей   на  30.11.07    (щомісяця)   з  якість  звітів,  графіку
інформаційні   запити  та  ( щомісяця і  аналізом      вчасність   їх  роботи, вчасне
звернення      громадян.  на   довгі  відповідей     надання    за  надання звітів
Складання       графіку  роки, доки   чиновників  на   графіком,      для успішного
звітування.           працювати   інформаційні              виконання
                муть      запити    та            наступних
                громадські   звернення                етапів проекту.
                приймальні   громадян.                Відповідність
                )                           звітів меті й
                                            завданням
                                            проекту.

ЕТАП 4: __ Поширення результатів аналізу звернень громадян та моніторингу ЗМІ, відповідей владних структур
на звернення громадян та інформаційні запити громадських приймалень
Підготовка публікацій в    01.06.07 –  Мінімум     6 Кількість     Публікації  в 2000
газеті, підготовка та     30.11.07   публікацій    в публікацій   в ЗМІ,   копії
розсилка прес-релізів в ЗМІ  щомісяця   газет, 6 прес- ЗМІ, кількість електронних
області, розміщення на веб-         релізів для ЗМІ та ЗМІ, яким були розсилок     з
сайтах, поширення через           електронних    надіслані прес- прес-релізами.
електронну розсилку мережі         розсилок.     релізи, кількість
НУО                              електронних
                                розсилок    та
                                кількість   їх
                                учасників,   на
                                чиї адреси були
                                надіслані прес-
                                релізи.

ЕТАП 5: __ Антикорупційний конкурс
Створення оргкомітету   01.06.07 –     Створені умови та  Кількість та    Вчасний      1400,00 –
антикорупційного конкурсу 01.07.07      інструменти для   професійність    початок      координат
розробка положення про             проведення     членів       роботи      ор
конкурс, призначення журі.           конкурсу.      оргкомітету,    оргкомітету,
                                  якість       вчасний
                                  положення про    початок
                                  конкурс,      першого етапу
                                  кількість та    конкурсу,
                                  професійність    узгодженість
                                  журі.        кроків даного
                                            етапу етапу з
                                            наступними
                                            етапами
                                            проекту.

ЕТАП 6: Щотижнева сторінка „Допоможи владі стати прозорою” в газеті та розділи на веб-сайтах
Створення редакційної   01.06.07 – Створені умови та Кількість     та Сторінка
групи. Розробка концепції 01.07.07  інструменти для професійність      „Допоможи
сторінки, рубрик, дизайну,       започаткування   редакційної     владі стати
графіку виходу рубрик.         сторінки      групи,   якість прозорою”
Розподіл обов’язків.          „Допоможи владі концепції      та та розділи на
                    стати прозорою”.  наповнення      веб-сайтах
                   ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
  ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

                                  сторінки.

ЕТАП 7: __ 2 круглі столи „Аналіз причин та шляхи запобігання корупції”
Організація першого     01.06.07 –   Пропозиції щодо Кількість     та    Резолюція     375
круглого столу „Аналіз   01.08.07    шляхів       якість         круглого столу
причин та шляхи              попередження    пропозицій       з
запобігання корупції”.           корупції.      щодо   шляхів    пропозиціями.
                      Публікації  про попередження       Не менше 16
                      результати     корупції,        публікацій  в
                      круглого столу в кількість         ЗМІ. Не менше
                      ЗМІ. Інформація в публікацій про      350
                      електронних     це   в  ЗМІ,     отримувачів
                      розсилках.     кількість        інформації про
                      Інформаційні    отримувачів       результати
                      пакети    для інформації        круглого столу
                      чиновників.
Організація другого     01.09.07 –   Пропозиції щодо Кількість    та    Резолюція     375
круглого столу „Аналіз   01.11.07    шляхів       якість         круглого
причин та шляхи              попередження    пропозицій       столу.   Не
запобігання корупції”.           корупції.      щодо   шляхів    менше    16
                      Публікації  про попередження       публікацій  в
                      результати     корупції,        ЗМІ. Не менше
                      круглого столу в кількість         350
                      ЗМІ. Інформація в публікацій про      отримувачів
                      електронних     це   в  ЗМІ,     інформації про
                      розсилках.     кількість        результати
                      Інформаційні    чиновників-       круглого столу
                      пакети    для отримувачів
                      чиновників   та рекомендацій та
                      депутатів      кількість
                      профільних     депутатів ВР.
                      комітетів ВР.

ЕТАП 8: Поширення інформації про виконання проекту
Підготовка звіту про   01.11.07 –   Звіт.. Публікації      Якість      Повний
виконання проекту    30.11.07    про  результати      результатів    якісний звіт,
                    виконання          проекту. Якість  що відповідає
                    проекту.          виконання     вимогам
                                  звіту.       донора.

3.7. Залучення цільової групи: (Яким чином цільову групу буде залучено до планування та реалізації проекту?)
Клієнтів громадських приймалень ми залучатимемо до планування та реалізації проекту через
надання правової допомоги у відстоювання їхніх інтересів та прав, порушених представниками
влади.
Читачів газети ми плануємо залучати через рубрику „Прошу слова”, а також через відповідального
за зв”язки з громадськістю, який працюватиме з листами та телефонними дзвінками в редакцію.
Читачів веб-сайтів ми плануємо залучати через форум та електронну громадську приймальню.
Чиновників державних органів та органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів області
ми плануємо залучати, надсилаючи інформаційні запити, надаючи їм можливість виступити в
рубриці „Прошу слова!”, запрошуючи на круглі столи, засідання медіа-клубу.
Лідерів та активістів партнерських НУО ми плануємо залучати до планування та реалізації
проекту, включаючи їх до аналітичної групи, до оргкомітету та журі конкурсу, до участі в
розробці концепції сторінки в газеті, до організації та проведення круглих столів, засідань медіа-
клубу.

3.8. Залучення громадян: (Яким чином планується досягти максимального залучення громадян (інших
громадських організацій, бізнесу, органів влади, активних громадян тощо) до виконання проекту? Скільки громадян
буде залучено? Як це сприятиме досягненню мети проекту?)

                   ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

Ми полануємо максимальне залучення громадян (інших громадських організацій, бізнесу,
органів влади, активних громадян тощо) до виконання проекту через 7 громадських приймалень,
через рубрику в газеті, через веб-сайти, шляхом розсилки інформації про проект та запрошень
взяти в ньому участь, через електронну розсилку мережі НУО.
Консультації та правову допомогу в громадських приймальнях отримають понад 4000 громадян,
сторінку „Допоможемо владі стати прозорою” прочитають мінімум 27 тисяч громадян області, і
поанд 1400 відвідувачів веб-сайтів впродовж терміну виконання проекту.
До участі в розробці рекомендацій щодо шляхів зменшення рівня корупції ми плануємо залучити
мінімум 20 чиновників, 20 представників бізнесу та 20 депутатів різних рівнів.
Інформацію про хід виконання проекту через електронні розсилки отримають мінімум 350
активістів НУО.
Мінімум 15 депутатів профільних комітетів Верховної Ради отримають інформаційні пакети з
рекомендаціями щодо зниження рівня корупції, розробленими в ході проекту..

3.9. Поширення інформації: (Опишіть, як Ви будете поширювати інформацію про Ваш
проект та про результати досліджень щодо стану корупції в Україні, що будуть
проводитися в рамках Проекту “Гідна Україна” серед громадськості. Зокрема, чи маєте Ви
розроблену програму зв’язків з громадськістю? Як Ви плануєте висвітлювати діяльність
за проектом та його результати для представників громади та інших зацікавлених сторін
в засобах масової інформації та іншими способами? На яку кількість громадян буде
поширена інформація?
Ця інформація викладена в п.п. 3.6. Етапи виконання проекту (особливо детально - в етапі 8); 3.7.
Залучення цільової групи; 3.8. Залучення громадян.

3.11. План життєздатності проекту
Громадські приймальні будуть продовжувати роботу, як і раніше,
частково за власні кошти, частково за гранти. Газету ми будемо
випускати частково за власні кошти, частково за кошти від соціального
підприємництва.

3.13. Відповідний досвід організації
(Опишіть/дайте перелік проектів та діяльності вашої організації в останні 5 років, що
може свідчити про досвід організації виконання робіт у заявленій в проекті темі.
Наведіть список проектів, за якими організація (чи організація співвиконавець) працює
в даний момент із зазначенням джерел та об’єму фінансування, а також контактної
інформації спонсора) – до 3 сторінок
Перелік проектів у додатку до проекту

3.14. Досвід ефективного управління фінансами
(Надайте опис системи управління фінансами в організації: як ведеться фінансовий
облік? хто має право розпоряджатися коштами грантів? хто готує та підписує фінансові
документі? інш.); наведіть досвід роботи з грантами) – ½ сторінки
Фінансовий облік в організації ведеться Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні". Зокрема встановлених стандартів ведення бухгалтерського
обліку та встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, , з використання програми “1С:
Бухгалтерія”. Кошти грантів використовуються згідно затверджених бюджетів, підписаних угод.
Документи готують бухгалтери проектів, право підпису на платіжних
документах мають Президент та голова виконавчого комітету

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ДО КОШТОРИСУ


ВІДСУТНІ
                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

                                          Додаток 5


  ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

  на участь у Програмі грантів в рамках Проекту

  “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ
Назва проекту:              „Моє право”
Термін реалізації проекту:        1.06.07- 30.12.07
Загальна вартість проекту (в дол. США):  $16926,00
В тому числі:
   Сума, що запитується (в дол. США): $12956,00
   Власний вклад організації-виконавця $660,00
   Вклад інших організацій       $3310,00

2. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
 Відповідність проекту напрямам діяльності та пріоритетним сферам:
Напрями діяльності:
   Правова просвіта та правовий захист:
   Активізація суспільства:
Сферами реалізації проекту є:
  система вищої освіти;
  інші - сфера молодіжної політики

3. ОПИС ПРОЕКТУ

3.1. Опис проблеми:
         Корупція є однією з найгостріших проблем українського суспільства-навіть на
      міжнародному рівні Україна має репутацію надзвичайно корумпованої держави, що
      підтверджуються незмінно низьким рейтингом України у відповідних міжнародних
 дослідженнях. Згідно даних соціологічних досліджень, проведених провідними дослідницькими
 центрами України та США найбільше корупція розповсюджена у системі охорони здоров’я, у
      регулюванні малого та середнього бізнесу, муніципальних послугах, системі освіти,
                                      приватизації землі.
   Особливо болючою є ситуація в окремих регіонах України, де паростки громадянського
суспільства в’януть від зневіри у можливості правового захисту особи і байдужій
громадянській позиції. За результатами дослідження міжнародної організації „Дім свободи”,
найгірша ситуація з цього питання на Сході України. Досвід доводить, що наслідком такої
зневіри є пасивність у ставленні та поведінці до суспільно-політичних і правових подій,
навіть тих, які стосуються громадян особисто. В той час, коли літні люди в
пострадянських країнах з тривогою наголошують, що корупція значно посилилась, їхні діти
та онуки схильні брати участь у корупційній діяльності з будь-якого приводу – молодь
засвоїла культуру корупції і вважає її звичайним явищем.
    Однією з причин цього, є низький рівень обізнаності не лише юних, але й дорослих щодо
  прав та обов’язків громадян у відносинах з органами влади, включаючи права на отримання
   державних послуг, непоінформованість молоді та їх усвідомлення причин виникнення та
негативних наслідків корупції. Чи багато випускників шкіл або ВНЗ можуть чітко відповісти
   на запитання: що таке корупція? Зазвичай інформація про Конституцію України, закони
  держави, кримінальний та адміністративний кодекси, яку дають вчителі на уроках права,
   пролітає “крізь вуха ”- і це не вади педагогічної системи, просто право не входить в сферу
інтересів дітей та молоді. Навіть ті знання, які молодь виносить з уроків права, нікому з них

                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

    не спадає на думку спробувати застосувати у реальному житті. В той же час, якщо ви
  запитаєте будь-яку молоду людину, чи потрібно знати свої права, вона відповість - “ТАК”.
     Проте жоден з них не скаже, як саме ці права можна використовувати на практиці.
   Ще один аспект цієї проблеми: правова інформація, яку сьогодні розповсюджують засоби
масової інформації (газети, радіо, телебачення), орієнтована більш на дорослих, ніж на дітей, і
підлітками засвоюється погано. Таку зацікавленість можна формувати, якщо в зрозумілій формі
показувати, що права людини - це не тільки корисно, але й цікаво. Правова інформація повинна
бути адаптованою до сприйняття дітьми і підлітками, максимально доступною та наочною, такою,
яка б спонукала їх для подальшого самостійного вивчення своїх прав та формувала активну
позицію нетерпимості до корупції.
   Ми вважаємо, що постає необхідність роз’яснити молоді про реальність можливості
правового захисту і впливу на дії влади завдяки можливостям права і громадянського суспільства.
Існуюча пасивна позиція молоді не є основою для формування громадянського суспільства і
правової держави в Україні.

3.2. Цільова група та регіональне охоплення проекту:
 Молодь: школярі 17 шкіл (загальна кількість 9000 осіб), студенти 5 середньо- спеціальних
   навчальних закладів (2500 представників) та 3-х ВНЗ ( 5000 осіб).У більш вузькому сенсі
   цільовою групою будуть активісти молодіжних організацій, молодіжних рад, органів
   шкільного та студентського самоврядування України (100 осіб), учасники заходів для молоді
   (700 осіб); молоді люди, яким надали консультативні послуги (100 осіб) та проінформували
   стосовно причин виникнення та негативних наслідків корупції( 2000 осіб) .
 Журналісти печатних ЗМІ, місцевого телебачення та радіо; активісти місцевої громади, які
   впливають на формування громадської думки; фахівці, вчителі права, батьки;
 Члени громади (мешканці, які отримали консультативну юридичну допомогу (100 осіб),
   телеглядачі, радіослухачі, читачі газет )

3.3. Мета проекту:
Підвищення рівня обізнаності молоді щодо прав та обов’язків громадян у відносинах з органами
влади та формування у неї активної позиції нетерпимості до корупції шляхом проведення
навчальної та інформаційної роботи в період з червня 2007р. по серпень 2007

3.4. Завдання проекту:
1. Забезпечити молодіжні громади шкіл, середньо-спецальних та ВНЗ міста інформаційною та
методичною підтримкою шляхом розробки, видання та розповсюдження навчально - методичного
посібника та листівок з правової просвіти молоді (у кількості 2200 примірників);
2.Організувати роботу 4-х денної літньої „школи” волонтерів за участю 25 представників
шкільного, студентського самоврядування, лідерів НУО, вчителів права у питаннях протидії
корупції у сфері освіти для проведення ними за методикою рівний-рівному 20 інтерактивних
інноваційних уроків (презентацій) в 10 навчальних закладах міста для 500 осіб;
3. Ініціювати та провести ряд заходів під гаслом «Молоді лідери проти корупції": Всеукраїнський
молодіжний форум, міський турнір з політичних дебатів для школярів, конкурс ораторської
майстерності „Судові дебати” для студентів та „круглий” стіл за участю ЗМІ, представників влади
, які базуються на засадах неформальної освіти;
4.Залучити місцеві ЗМІ до висвітлення в газетах і телевізійних програмах ходу виконання проекту
в цілому та його окремих заходів.

3.5. Технологія виконання проекту
Діяльність за проектом відповідатиме завданням проекту та буде реалізована згідно 3 етапів:
1 етап:
1.1.Розповсюдження інформації стосовно проекту, дозволить нам презентувати проект для громадськості,
ЗМІ, влади.
1.2. Важливу для молоді інформацію буде містить навчально - методичний посібник, який буде
безкоштовно розповсюджуватися протягом проекту серед навчальних закладів міста та району,
                 ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

бібліотеках, центрів громадських ініціатив, редакцій газет, тощо. Мета цього видання - допомогти
представникам органів шкільного/ студентського самоврядування, лідерам дитячо-молодіжних
організацій, вчителям права, та всім небайдужим до проявів корупції, оволодіти найголовнішими
моментами міжнародної та вітчизняної нормативно-правової бази, налагодити ефективну роботу в самих
організаціях щодо правової просвіти молоді, не механічно перенести представлений досвід, а творчо
адаптувати його до конкретних умов кожного навчального закладу.
1.3.Підвищити рівень обізнаності молоді щодо прав та обов’язків молоді також допоможе випуск
 та розповсюдження пам’яток правової тематики. Для розробки дизайну пам’яток буде створена
креативна група. Головні повідомлення листівок:
2 етап.
1.Для підготовки консультантів та тренерів-студентів, які в подальшому будуть проводити просвітницьку
роботу в своїх навчальних закладах, буде організований 4-денна літня „школа волонтерів”. Запрошення
відомих фахівців та експертів, інноваційна тренерська методика надасть учасникам „школи” можливість
отримати практичні навички з мобілізації молоді, ознайомитись з методиками правової просвіти.
Тематика (попередня ) тренінгових занять буде охоплювати питання співробітництва молоді і влади;
участі молоді у формуванні бюджету, ролі громадських організацій та консультативно - дорадчих органів
щодо прозорості рішень, які стосуються молоді; прав та обов’язків громадян у відносинах з органами
влади, включаючи права на отримання державних послуг; надання правових послуг громадянам, що
стикнулись з корупцією.
Після навчання учасники „школи” проведуть на громадських засадах в своїх навчальних закладах 20-25
презентацій, міні-тренінгів, інтерактивних занять, консультації, лекції, бесід серед своїх однолітків та
розповсюдять 2000 пам’яток та інформаційних матеріалів для молоді ( див. етап3).
2. Цільова група, на яку поширюється проведення 2 Всеукраїнського молодіжного форуму
Форум буде направлений на:
   формування політико-правової культури молоді, лідерських якостей, заохочення молоді до
активної участі у суспільних процесах ( у тому числі в антикорупційних кампаніях), державотворенні;
   підвищення рівня обізнаності молоді щодо прав та обов’язків громадян у
відносинах з органами влади, включаючи права на отримання державних послуг.
Для 60 учасників буде проведено ряд заходів:
   3.Для забезпечення роботи консультаційного пункту з надання безкоштовної юридичної
 консультації населенню міста, у тому числі молоді будуть (який розпочне роботу у вересні ) будуть
 залучені студенти – юристи,.
3 етап.
1. Міський дебатний турнір.
Турнір відбуватиметься 26-27 жовтня 2006 р. на базі Центру дитячо-юнацької творчості.
В турнірі візьмуть участь 20 команд та 15-тренерів та суддів( всього 75 осіб).Формат змагань-Дебати
Карла Поппера політичні обумовлюють гру команди ствердження та команди заперечення. Дискусія буде
розгортатися біля проблеми та її причин, плану дій та переваг плану, який розробить кожна команда та
аргументовано, з доказами представить його суддям. Тема турніру „Молодь про корупції”. Резолюція
турніру (попередня):”Цей уряд повинен сприяти активній участі громадян у протидії корупції в Україні”.
Для організації турніру ми:
 1.Розробимо положення та розповсюджено інформацію серед навчальних закладів міста
2.Забезпечимо необхідною методичною літературою учасників турніру ;
3. Проведемо консультації з командами –учасниками та організуємо показові ігри.
4. Узгодимо розклад та місце проведення турніру, забезпечимо канцтоварами тощо;
5.Проведемо робочі зустрічі с удейської колегії.
6. Проведемо анкетування учасників
Таким чином, в ході турніру, молоді лідери здобудуть навички презентації, аргументації, організації
команди та пошуку доказів/ інформації стосовно теми турніру.
   2.Конкурс ораторської майстерності з правознавства "Судові дебати" серед студентів вищих
 навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і середніх спеціальних навчальних закладів.
 3.Організація 20-ти виїзних консультації, "уроків права"/ презентації в навчальних закладах
 міста буде направлена на формування в учнів умінь і навичок подолання корупції, виробленню їх
 власних цінностей шляхом здійснення позакласної і позааудиторної роботи з правового навчання у
 сфері попередження корупційної діяльності із залученням представників правозахисних організацій,
                 ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
   ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

   працівників правоохоронних органів, студентів-волонтерів старших курсів юридичного факультету
   Академії.
  4. На підсумковий „круглий” стіл будуть запрошені журналісти ЗМІ,учасники проекту, консультанти-
  експерти, представники органів влади. Мета цього програмного заходу - обговорити можливості
  виховання у молоді розуміння негативного значення та наслідків корупції , формування активної позиції
  нетерпимості до корупції та підведення підсумків діяльності за проектом. Заздалегідь будуть
  розповсюджені прес-релізи, інформаційні матеріали, запрошені учасники , тощо. Також буде
  підготовлена презентація по сторінкам проекту. Відгуки стосовно результатів проекту опубліковані в ЗМІ.

  3.6. Етапи виконання проекту:
ЕТАП 1: ________________________________ (назва/завдання)
Заходи     Строки   Результати/Продукти   Показники          Свідчення    Варті
        виконання              оцінки           успішного    ь етап
                                         виконання
                                         етапу
1.Розповсюджен  Протягом    Прес-релізи, статті   та  Буде проведена Наявність       $50
ня інформації   проекту    інформаційні         результативна   прес-реліза,
стосовно             повідомлення в ЗМІ      інформаційна   статей,
проекту.                            кампанія.     інформаційних
                                Залучення     повідомлень в
                                місцевих ЗМІ до ЗМІ,    відео-
                                висвітлення   в матеріалів.
                                газетах     і
                                телевізійних
                                програмах ходу
                                виконання
                                проекту в цілому
                                та його окремих
                                заходів.
2.Розробка,   1.06-      Опублікована методика     Запровадження   Контрольний   599,80
видання     30.06.07     роботи   з  правової    інтерактивних   екземпляр
навчально-            просвіти молоді через     інноваційних   посібника.
методичного           видання 200 екземплярів    уроків на тему Відомість про
посібника   у         навчально-методичного     корупції    та розповсюджен
кількості  200         посібника.          протидії     ня
екземплярів                          корупції    в Відгуки
                                навчальному    вчителів,
                                курсі.      фахівців.
2.Розробка,   1.07.-      Видано 2000 екземплярів    Підвищення    Контрольний   583,20
дизайн, видання 25.07.07     листівок.           рівня обізнаності екземпляр
листівки   у                        молоді   щодо листівки.
кількості 2000                         своїх прав та Відгуки
екземплярів.                          обов’язків.    молоді.
                                Молодь матиме
                                корисну
                                інформацію   з
                                правової
                                тематики,   яка
                                надана в наочній
                                формі.

                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
   ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                  КОРУПЦІЇ»

ЕТАП 2: ________________________________ (назва/завдання)
2.„Школа
волонтерів”         1.”Школа буде проведена   Наявність     Програма    304
1.Організаційна  1.08-   високому рівні”       програми школи,  школи,
робота з      22.08.07                списку       список
підготовки заходу,      2.Вдосконалено знання та   учасників, анкет  учасників,
забезпечення         навички           - заяв.      зразки анкет
необхідними         25 осіб, які будуть в    Результати     - заяв.
матеріалами         подальшому працювати у    аналізу      Аналіз
учасників          якості тренерів. Молодь   оціночних анкет,  оціночних
“школи”      23-27   ознайомиться з        відгуки з боку   анкет,
2.Проведення    серпня  методиками правової     учасників.     відгуки з
„школи   ”  за 2007 р.  просвіти та буде       Висвітлення    боку
участю     25      поінформована про стан    В ЗМІ.       учасників.
представників        корупції в Україні та              Фотоматеріа
шкільного,          готова к дії.                  ли та відео
студентського                                матеріали.
самоврядування,                               Публікації в
лідерів    НУО,                              ЗМІ
вчителів права
2.„Всеукраїнський                                      5792,8
молодіжний          1.Високий рівень       Наявність     Програма
форум”            організації форуму.     програми      форуму,
1.Організаційна  З 1.08.07 Створені сприятливі умов   форуму, списку   список
робота:           для плідної роботи      учасників, анкет  учасників,
- відбір та         2.Прйнята резолюція     – заяв, збірки   зразки анкет
запрошення          форуму щодо:         „есе” та диску з  – заяв,
учасників          - головних напрямків     законодавством.  контрольний
- забезпечення        розвитку муніципальної    Результати     екземпляр
необхідних умов       молодіжної політики ;    аналізу      збірки та
для роботи          - створення мережі      оціночних анкет,  диску.
- забезпечення        (асоціації) молодіжних рад відгуки з боку    Аналіз
учасників          України           учасників.     оціночних
роздатковими         3.Підвищиться рівень     Висвітлення    анкет,
матеріалами тощо;      обізнаності молоді щодо   В ЗМІ.       відгуки з
2.Проведення 2   7.09-   прав та обов’язків               боку
Всеукраїнського  10.09.07 громадян у відносинах з             учасників.
форуму            органами влади,                 Фотоматеріа
               включаючи права на               ли та відео
               отримання державних               матеріали.
               послуг.                     Публікації в
               4. Здобутки від співпраці з           ЗМІ.
               українськими
               організаціями, які мають
               досвід проведення
               антикорупційних кампаній
               будуть впроваджені у
               життя громади.
3.Робота      Вересень- Буде надані безкоштовні Допомога буде      Графік     253,20
косультпункту   грудень  юридичні    консультації надана близько   роботи
                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
    ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                  КОРУПЦІЇ»

                 мешканцям, чиї права 100      (ста)     консульт-
                 порушені, оспорені або мешканцям         пункту,
                 невизнані       міста.           перелік
                            Підготовлені        питань,
                            звернення    до     копія
                            органів          журналу
                            державної влади      реєстрації.
                            та   місцевого
                            самоврядування,
                            позовні заяви до
                            суду, надані усні
                            консультації,
                            витяги      із
                            нормативних
                            актів тощо


 ЕТАП 3: ________________________________ (назва/завдання)
 1.Міський           1.1. Турнір буде     Наявність списків     Списки     628,2
 дебатний           проведено на високому   учасників турніру,    учасників
                рівні.
 турнір                         зразків заяв,       турніру.
                1.2.   75   молодих
1.1.Організаційна                    результатів турніру,   Зразки заяв.
                лідерів    здобудуть
робота з                         відгуків учасників    Результати
                навички презентації,
підготовки.     З 1.10.07                           турніру.
                аргументації,
1.2.Відбір                                     Відгуки
                організації команди
учасників.                                     учасників.
                та пошуку доказів/
Консультації з   З 15.10.07
                інформації стосовно
командами.
                теми       турніру.
1.3.Проведення
                1.3.Підвищиться
турніру       26-27.10.
                інтелектуальний
          2007
                рівень серед школярів
                та       студентів,
                покращаться знання
                стосовно
                антикорупційних
                процесів,       що
                відбуваються      в
                Україні та світі
 Конкурс      2     1.1.   Турнір   буде Наявність   списків  Списки     533,2
 ораторської    половина проведено        на учасників      та  учасників
 майстерності   з листопада високому рівні       результатів конкурсу,   конкурсу.
 правознавства         1.2.Зацікавлення до зразків заяв, відгуків     Зразки заяв.
 "Судові дебати"        вивчення      права, учасників         Результати .
1.1.Організаційна       розвиток в у 50                   Відгуки
робота з            учасників учасників                 учасників.
підготовки.          навичок      захисту
1.2.Відбір           своїх прав у суді,
учасників.           ораторської
Показові ігри та        майстерності, роботи
консультації.         з      нормативно-
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
   ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                  КОРУПЦІЇ»

                правовими актами у
                сфері боротьби з
                корупцією
3.Виїздні      Жовтень-  3.1.Вдосконалення     3.Молоді     люди   Графік    640,0
консультації,    грудень  знань та навичок, які   матимуть необхідний    консультаці
"уроки права"/         отримали   тренери-  рівень інформації, що   й та занять,
презентації в навч.      волонтери під час     допоможе їм уникнути   відомість
закладах            літньої    „школи”.  зловживань з боку     про
міста(всього20         Обмін досвідом між    службових     осіб,  розповсюдж
заходів)            тренерами з метою     знатимуть,    куди  ення
3.1.Організація 3-х      застосування нових    звертатися за       матеріалів,
робочих зустрічей       інтерактивних       допомогою,        списки
тренерів-           методик          отримають         учасників
волонтерів           3.2.”Уроки права” та   інформаційні листівки   заходів.
3.2.Підготовка         консультації будуть    та   роз   даткові  Відгуки   з
інформаційних         проведені      на  матеріали.        боку
матеріалів    та      високому рівні;      3.2.Проведення      учасників.
презентацій,          3.3.Проведено    20  «уроків права»      Зразки
розробка            виїзних консультацій   допоможе створенню    оціночних
програми            та  занять  в  10  студентських,       анкет   та
занять;            навчальних закладах    учнівських правових    підсумковий
3.3.Проведення         міста, мета яких, це:   клубів у школах та    аналіз анкет.
„Уроків права” та       -підвищення    рівня  позашкільних       Публікації в
надання            правової культури та   навчальних закладах,   ЗМІ.
консультацій          правової свідомості    ВНЗ «куточків права».
                молоді;          3.3.Плануємо охопити
                -    інформування   близько 10 навчальних
                учнівської      на  закладів та надати
                студентської молоді    консультації    500
                про види корупційних   особам
                діянь, шляхи захисту
                своїх  прав тощо,
                забезпечення вільного
                доступу учнів та
                студентів до джерел
                правової та іншого
                роду інформації у
                сфері боротьби з
                корупцією

Робота       Вересень- Підвищення   рівня    Допомога буде надана   Графік   586,40
косультпункту   грудень  правової культури та    близько  100  (ста)  роботи
               правової свідомості     мешканцям міста.     консультпун
               молоді           Підготовлені       кту,
                             звернення до органів   перелік
                             державної влади та    питань,
                             місцевого         копія
                             самоврядування,      журналу
                             позовні заяви до суду,  реєстрації.
                             надані      усні
                 ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
   ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

                            консультації, витяги із
                            нормативних    актів
                            тощо
Підсумковий     21.12.07  Члени територіальної Буде розповсюджено  Наявність   303,20
круглий стіл  за        громади   матимуть 30 прес-релізів.   прес-реліза,
участю ЗМІ            інформацію стосовно Підготовлений звіт.  списків
                 результатів проекту. Подія висвітлена   запрошених
                            В ЗМІ.        учасників.
                                      Публікації в
                                      ЗМІ
4.Менеджмент     Протягом  Підготовлений    Наявність фінансового Документи   1279,0
проекту       Проекту   фінансовий    та та описового звітів по для   звіту
                 описовий звіт по 3 3 етапу.        оформлені
                 етапу.                   згідно вимог
                                      донора.

  3.7. Залучення цільової групи:
  Кожна цільова група буде залучена до реалізації проекту. Це:
  Молодь: активісти молодіжних організацій, молодіжних рад, органів шкільного та студентського
  самоврядування України (100 осіб), учасники заходів для молоді (700 осіб); молоді люди, яким надали
  консультативні послуги (100 осіб) та проінформували стосовно причин виникнення та негативних
  наслідків корупції( 2000 осіб) ;
  Активісти місцевої громади, які впливають на формування громадської думки; фахівці, вчителі права,
  батьки (100 осіб): вони візьмуть участь в роботі „школи волонтерів”, Всеукраїнському молодіжному
  форумі, круглому столі Ми плануємо провести 3 презентації для цієї групи.
  Журналісти місцевих та регіональних ЗМІ матимуть інформацію стосовно початку проекту, всіх
  програмних заходів через інформаційні повідомлення, прес-релізи, запрошення до участі в заходах та
  підсумковому „круглому” столі. Ми будемо поширювати інформацію не тільки про проект а і про
  результати досліджень щодо стану корупції в Україні.
  Члени громади отримають консультативну юридичну допомогу (100 осіб), телеглядачі, радіослухачі,
  читачі газет –інформацію щодо проекту .

  3.8. Залучення громадян:
  Ми плануємо досягти максимального залучення громадян (інших громадських організацій, органів
  влади, активних громадян тощо) до виконання проекту ( В п.3.7. зазначена кількість осіб). Унікальність
  нашого проекту в тому, що:
  1.Він буде реалізований молоддю для молоді (тобто молодіжною організацією). 20 волонтерів будуть
  працювати по проекту. Консультантами проекту будуть фахівці та громадські діячі не тільки нашого
  міста, але ті, хто сьогодні безпосередньо впливає на молодіжну політику України ;
  2.До реалізації проекту будуть залучені інші молодіжні організації та структури, з якими розпочато чи
  налагоджено співробітництво:.
  Партнерами у виконанні проекту виступатимуть:
   - Молодіжна рада при міськвиконкомі;
   - Сектор у справах молоді міськвиконкому;
   - Відділ освіти міськвиконкому;
   - Студентські Ради середньо-спеціальних та ВНЗ міста;
   - Молодіжні ради та парламенти різних міст України.
  3.Представники влади та місцевого самоврядування візьмуть участь в проведенні Всеукраїнського
  молодіжного форму, круглого столу тощо.
    4.Для виконання проекту нами буду залучено фінансування з боку Управління у справах молоді
     державної адміністрації, яке підтримує проведення 2 Всеукраїнського форуму ( лист підтримки
     додається)


                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
 ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                КОРУПЦІЇ»

3.9. Поширення інформації:
Клуб має достатній досвід співпраці з ЗМІ. Тільки минулого року майже 70 публікацій про діяльність
клуба було надруковано в місцевих, районних та обласних газетах. Більшість з них написана молодими
журналістами клубу.Для висвітлення діяльності за проектом ми плануємо :
-   розповсюджувати інформацію для журналістів стосовно проекту „Гідна Україна” через Інтернет-
видання, редакції газет та прес-службу міськвиконкому ( прес-релізи, інформаційні матеріали, статті);
-   підготувати до 10 статей та 5 відеоматеріав в ЗМІ про хід виконання проекту;
-   залучати журналістів до заходів проекту.

3.11. План життєздатності проекту
Позитивний досвід, який організація отримає в ході реалізації даного проекту, наблизить нашу
організацію до виконання її місії і буде сприяти розвитку активності молоді в сучасному
громадському житті. Реалізація проекту зміцнить програмну і організаційну діяльність клубу,
підвищить соціальній статус підлітків і залучить в його лави нових членів організації,
волонтерів. Життєздатність організації в майбутньому забезпечуватиметься завдяки:
- здійсненню стратегічного планування.
- зміцненню людського ресурсу МК. Заходи проекту залучать в лави клубу нових членів
організації та волонтерів. Покращились фахові знання членів організації завдяки участі в
тренінгах та заходах програми „Гідна Україна”
- покращенню системи внутрішньої комунікації та рівня прийняття управлінських рішень.
- підвищенню ефективності клубу по досягненню місії та проведенню лобістських кампаній.
Завдяки закупівлі нового обладнання ми зможемо ефективніше виконувати заплановані заходи
проекту та допомагати нашим партнерам
Молодіжний клуб планує в подальшому продовжити дану програму, залучаючи кошти з боку
бізнес і держструктур, інших громадських організацій.

3.13. Відповідний досвід організації
Громадська організація була створена у червні 1996 року. Місія організації: ”Сприяння розвитку
активності молоді в сучасному громадському житті шляхом проведення освітньо-інформаційної
діяльності, ініціювання та реалізації проектів для формування свідомого члена громади ”.
Для виконання статутних завдань клуб:
 Розробляє та здійснює соціальні, екологічні та інші громадські проекти
 Реалізує освітні, культурні, екологічних програми для дітей та молоді шляхом проведення
  тренінгів, семінарів, конференцій , “круглих столів” , дебатів, гурткових занять;
 Проводить культурно - масові заходи для молоді: змагання, конкурси, турніри, екскурсії,
  громадські практичні екологічні акції, тощо;
 Організовує співробітництво з органами влади, ЗМІ, громадськими організаціями України,
  спрямоване на розвиток громадянського суспільства;
 Поширює інформацію про молодіжний рух в Україні та іноземних державах.

3.14. Досвід ефективного управління фінансами
Управління фінансами. Фінансовий облік ведеться в паперовому та електронному виді згідно
основних вимог законодавства України.
 Коштами грантів має розпоряджатись тільки керівник та фінансовий директор проекту згідно
затвердженого бюджету.
 Підготовка фінансових документів - бухгалтер, право підпису в нашій організації належить
президенту клубу. Методи розрахунків, яка використовує наша організація – готівка (рідко),
безготівкові розрахунки ( постійно).
Джерела фінансування :гранти від іноземних донорів, благодійні пожертви від громадян,
фінансування від органів влади, фінансування від бізнесу, інше. Серед не грошових джерел
                ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»
   ТРЕНІНГ «РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
                 КОРУПЦІЇ»

 фінансування: оренда приміщень, оренда відеоапаратури, звукової апаратури, орг.техніки
 транспортні послуги, паливо, продукти харчування, призи, сувеніри, канцтовари.
 Починаючи з 2000 року нашою організацією було реалізовано 16 проектів.

  4. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ДО КОШТОРИСУ
Заробітна плата персоналу та гонорари залученим експертам. Фінансування заробітної плати буде
здійснено на підставі цивільно-правових угод, включаючи прибутковий податок (15%) і особисті внески
на пенсійне страхування (2%) згідно з чинним законодавством України.
Оплата податків. Організація буде перераховувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
(33,2%) згідно з чинним законодавством України.
Тиражування та друк
Ця стаття покриє витрати на випуск 200 екземплярів навчально- методичного посібника та 2000 листівок.
Також тиражування інформаційних матеріалів необхідно для ефективного проведення програмних
заходів.
Зв’язок. До бюджету включені мінімальні витрати на пошту та Інтернет. Вони будуть поділені між нашою
організацією та співвиконавцями:
Витратні матеріали та канцтовари
Канцелярські товари включають: офісне приладдя (ручки, блокноти, папір для факсу та копіювальної
машини і т.п.) та витратні частини обладнання, такі як картриджі, чорнила, тонер, диски (для учасників
форуму) тощо. Ми працюємо з постійними постачальниками і маємо знижки на придбання товару.
Оренда приміщення
Клуб має договір про співпрацю з Центром творчості, тому витрати на оренду та комунальні послуги
буде покривати цей позашкільний заклад .
Офісне обладнання
Для виконання програмних завдань ми будемо використовувати власне обладнання: 2 комп’ютери, копір,
прінтер,біндер, мультимедійний проектор, фотокамера. Також наші партнери – співвиконавці мають
необхідне обладнання для проведення заходів.
В ході проекту передбачається застосування мультимедійного проектору (під час проведення навчання,
інформування, презентацій в навчальних закладах). Для його ефективної роботи, зручності застосування
ми просимо дозвіл на придбання ноутбука та екрана (ми не маємо це обладнання). Це дозволить
підвищити якість послуг, які ми будемо надавати.
Заходи. Ця категорія включає :
1.Витрати на проживання та харчування розраховуються відповідно до кількості учасників і діб
проживання за фактичними витратами на проживання, що існують в місті проведення проекту. Ми
запланували також витрати на каву - паузу для 155 учасників заходів, які мають статус загальноміських.
2.Матеріально-технічне забезпечення “школи”, форуму, турніру, конкурсу, занять, консультацій:
роздаткові матеріали для навчання, тиражування інформаційних матеріалів, фото послуги та футболки
(як атрибут Всеукраїнського заходу), витрати призи, сувенірі , грамоти переможцям, на оренду
приміщень та звукової апаратури для проведення урочистих заходів в межах програми, тощо.
Відрядження і транспорт. Ця категорія включає витрати, пов’язані з поїздками (проїзд, добові,
проживання), а саме:
1.Оплати поїздки до Києва для 1 особи;
2.Поїздок 5 тренерів /модераторів;
3.Транспортних послуг для перевезення учасників заходів до місця розташування заходу;
4.Місцевих транспортних послуг для перевезення необхідного обладнання, інформаційних матеріалів,
коли проводяться виїзні заходи та уроки права ( можливо таксі).
Інші п витрати пов’язані з витратами на банківські операції, включаючи перекази та зняття грошей з
рахунку та інформаційні послуги ( об’яви в ЗМІ тощо)
                  ПРОЕКТ «ГІДНА Україна»

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:6/19/2012
language:Ukrainian
pages:75