Docstoc

Obiteljska politika u Sloveniji i Hrvatskoj - diplomski

Document Sample
Obiteljska politika u Sloveniji i Hrvatskoj - diplomski Powered By Docstoc
					Obiteljska politika u Sloveniji i Hrvatskoj
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 60

SADRŽAJ
UVOD................................................................................................. 3
1.DEFINICIJA OBITELJSKE POLITIKE................................................ 5
2.TIPOVI I INSTRUMENTI OBITELJSKE POLITIKE.............................. 7
2.1.Tip obiteljske politike prema ulozi hranitelja........................................7
2.2.Gauthierova tipologija obiteljske politike..............................................8
2.3.Instrumenti obiteljske politike............................................................. 9
2.3.1.Novac............................................................................................. 9
2.3.2.Vrijeme............................................................................................9
2.3.3.Usluge.............................................................................................9
3.DRUŠTVENI OKVIR RAZVOJA OBITELJSKE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI
SLOVENIJI.................................................12
3.1.Obiteljska politika u socijalističkom razdoblju i položaj žene................12
3.2.Ekonomsko-socijalni pokazatelji u Republici Hrvatskoj i Republici
Sloveniji....................................................................................................13
3.2.1.Analiza kretanja bruto nacionalnog proizvoda u Republici Hrvatskoj i Republici
Sloveniji.....................................................................................15
3.2.2.Analiza kretanja stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i Republici
Sloveniji....................................................................................17
3.2.3.Demografski pokazatelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji..19
3.2.3.1.Broj i stope živorođenih, umrlih i prirodnog prirasta u Republici Hrvatskoj i Republici
Sloveniji...................................................................20
3.2.3.2.Promjene strukture obitelji u Republici Hrvatskoj i Republici
Sloveniji....................................................................................................21
3.3.Razvoj obiteljske politike u Republici Hrvatskoj...................................23
3.3.1.Prvo razdoblje od 1990.-1995.g.........................................................24
3.3.2.Drugo razdoblje od 1996.-1999.g......................................................24
3.3.2.1.»Nacionalni program demografskog razvitka»..................................25
3.3.3.Treće razdoblje-početak siječnja 2000.g............................................27
3.3.3.1.»Nacionalna obiteljska politika».....................................................28
3.4.Obiteljska politika u Republici Sloveniji............................................. 30
3.4.1.»Rezolucija o temeljnim oblikovanjima obiteljske politike u Republici
Sloveniji».................................................................................................. 31
3.4.1.2.Temeljna načela i ciljevi obiteljske politike.................................... 32
3.4.1.3.Mjere obiteljske politike................................................................ 33
3.4.1.4.Oblici pomoći obiteljima............................................................... 34
3.4.1.5.Predškolska djelatnost, školska djelatnost i zdravlje..................... 35
3.4.1.6.Zaključak o «Rezoluciji»................................................................ 36
3.4.2.Državna potpora obiteljima s djecom u Republici Sloveniji.............. 37
4.VRIJEME-primjeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije.........38
4.1.Porodni dopust................................................................................. 38
4.2.Roditeljski dopust..............................................................................40
4.3.Očinski dopust..................................................................................42
4.4.Posvojiteljski dopust..........................................................................44
4.5.Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu......................................45
5.USLUGE- Primjeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije.........47
5.1.Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji............47
5.2.Financiranje predškolskog odgoja.....................................................49
6.NOVAC- Primjeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije...........50
6.1.Dječji doplatak.................................................................................50
6.2.Porodna naknada.............................................................................53
6.3.Porezne olakšice...............................................................................55
6.4.Obiteljske naknade u Republici Sloveniji..........................................56
7.ZAKLJUČAK.................................................................................57

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:             maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/18/2012
language:Croatian
pages:2